open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про рекомендації за підсумками парламентських

слухань з питань реалізації державної політики

інтеграції України до Європейського Союзу

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити рекомендації за підсумками парламентських слухань
з питань реалізації державної політики інтеграції України до
Європейського Союзу (додаються).
2. Комітетам Верховної Ради України у закордонних справах, з
питань правової політики, з питань економічної політики,
управління народним господарством, власності та інвестицій, з
питань фінансів і банківської діяльності, з питань промислової
політики і підприємництва поінформувати Верховну Раду України у
другому півріччі 2003 року про стан виконання рекомендацій за
підсумками парламентських слухань з питань реалізації державної
політики інтеграції України до Європейського Союзу.
3. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України у закордонних справах.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 17 січня 2002 року

N 2999-III

СХВАЛЕНО

Постановою Верховної Ради України

від 17 січня 2002 року N 2999-III
РЕКОМЕНДАЦІЇ

за підсумками парламентських слухань

з питань реалізації державної політики

інтеграції України до Європейського Союзу

Учасники парламентських слухань, обговоривши питання
реалізації державної політики інтеграції України до Європейського
Союзу, зазначають, що європейська інтеграція відповідає життєво
важливим інтересам Українського народу. Вона є визначальним
чинником як міжнародної діяльності України, так і її внутрішньої
політики на тривалу перспективу, зміцнює безпеку та позитивно
впливає на відносини України з усіма державами світу, насамперед -
сусідніми. Неухильна реалізація курсу на інтеграцію до
Європейського Союзу (далі - ЄС) забезпечуватиме гарантії
верховенства права, плюралістичної демократії, дотримання прав
людини, розвиток в Україні громадянського суспільства, побудову
соціально орієнтованої ринкової економіки.
Успіх курсу України на європейську інтеграцію залежатиме від
послідовності, ефективності та повноти реалізації Угоди про
партнерство і співробітництво між Україною та Європейськими
Співтовариствами (Європейським Союзом) (далі - УПС) ( 998_012 ),
яка є основою відносин між сторонами. На динаміку інтеграції
України до ЄС істотно впливатимуть розширення ЄС та реформування
його інституцій.
Інтеграція до ЄС об'єктивно вимагає від України енергійних
кроків із впровадження ефективно діючих демократичних процедур,
динамічного розвитку інститутів громадянського суспільства,
зміцнення гарантій свободи особистості і свободи слова. Для
досягнення цієї мети необхідно забезпечувати стабільність
законодавства України, ефективність та прогнозованість його
впровадження, наближати його до законодавства ЄС. Розвиток та
вдосконалення практики застосування законодавства повинні
органічно поєднуватися з виконанням Угоди про партнерство і
співробітництво між Україною та ЄС ( 998_012 ), Стратегії
( 615/98 ) та Програми інтеграції України до Європейського Союзу
( n0001100-00 ), з активізацією зусиль, спрямованих на вступ
України до Світової організації торгівлі (далі - СОТ), укладенням
з ЄС угод про вільну торгівлю та про асоціацію.
З метою прискорення розвитку та якісного піднесення рівня
відносин між Україною та ЄС Верховна Рада України
р е к о м е н д у є:
1. Органам державної влади, органам місцевого самоврядування,
неурядовим організаціям у межах їх повноважень:
неухильно спрямовувати свою діяльність на виконання положень
УПС ( 998_012 ), реалізацію Стратегії ( 615/98 ) та Програми
інтеграції України до Європейського Союзу ( n0001100-00 );
розглядати вступ України до СОТ як першочергове завдання
реалізації політики європейської інтеграції;
проводити роботу із забезпечення набуття Україною в близькій
перспективі статусу асоційованого члена ЄС.
2. Кабінету Міністрів України:
1) забезпечити реалізацію протягом 2002 року спільно
визначених з ЄС пріоритетів виконання УПС ( 998_012 );
2) розвивати та поглиблювати з ЄС всебічне співробітництво,
націлене на більш повне включення України у формування ЄС Спільної
європейської політики безпеки та оборони, зокрема у сфері боротьби
з тероризмом та викорінення джерел його існування;
3) підтримувати заходи ЄС, спрямовані на посилення режиму
зовнішніх кордонів ЄС та ефективну боротьбу з нелегальною
міграцією, водночас відстоюючи необхідність їх синхронізації з
лібералізацією ЄС візового режиму для громадян України;
4) приймати рішення з питань візового режиму та облаштування
державного кордону України з урахуванням вимог та стандартів, які
випливають із Шенгенських угод, беручи до уваги практику відносин,
існуючих на кордоні держав - членів ЄС з державами - кандидатами
на вступ, з метою її поширення на кордони України з розширеним ЄС;
5) здійснити спільні заходи з ЄС щодо підвищення ефективності
технічної допомоги Україні, зокрема для облаштування державного
кордону України;
6) активізувати переговори з сусідніми країнами, насамперед з
Росією і Білоруссю, щодо підписання міжурядових угод про приймання
та передачу осіб, які перебувають на території держав нелегально
(реадмісію), та синхронізувати цей процес з укладанням відповідних
документів між Україною і країнами - членами ЄС;
7) сприяти розвитку транскордонного співробітництва, у тому
числі в рамках єврорегіонів;
8) активізувати роботу щодо наближення законодавства України
до норм ЄС; забезпечити затвердження та виконання щорічних планів
робіт з адаптації законодавства України до законодавства ЄС;
9) внести на розгляд Верховної Ради України проект закону
України про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
10) щорічно забезпечувати врахування в бюджетних програмах
органів виконавчої влади усіх рівнів видатків (у межах доведених
граничних обсягів видатків загального фонду проекту Державного
бюджету України) на забезпечення виконання пріоритетних положень
Програми інтеграції України до Європейського Союзу
( n0001100-00 ), в тому числі на адаптацію законодавства України
до законодавства ЄС;
11) вживати заходів щодо поступової інтеграції національної
інфраструктури України (транспортної,
інформаційно-телекомунікаційної, енергетичної) у європейську;
12) забезпечити належний рівень готовності національної
політики у сфері конкуренції до реалізації курсу держави на
європейську інтеграцію і вступ до СОТ, продовжити з цією метою
роботу щодо вдосконалення правової та інституційної бази захисту
конкуренції в Україні та розробити заходи щодо підвищення
конкурентоспроможності галузей економіки, які можуть зазнати
негативного впливу у зв'язку із вступом України до СОТ та
укладенням Угоди про вільну торгівлю з ЄС;
13) провести обговорення з представниками ЄС щодо можливих
негативних наслідків розширення Європейського Союзу для України та
підготувати спільний документ щодо їх мінімізації;
14) з метою виконання зобов'язань України відповідно до
статей 49 та 51 УПС ( 998_012 ) у частині утримання від надання
будь-якої державної допомоги окремим підприємствам або виробництву
певних видів товарів, а також від надання послуг, що спотворюють
або загрожують спотворити конкуренцію, розробити та внести на
розгляд Верховної Ради України проект закону щодо порядку надання
державної допомоги;
15) утворити публічну бібліотеку європейського права та
інформації; забезпечити належне функціонування Інформаційного
центру СОТ; щорічно передбачати на ці цілі відповідні кошти у
проектах законів про Державний бюджет України;
16) вдосконалити режим захисту прав на об'єкти
інтелектуальної власності відповідно до положень УПС ( 998_012 )
та СОТ;
17) забезпечити публічний характер реалізації державної
політики інтеграції України до ЄС, включаючи широке інформування
громадськості з цих питань;
18) забезпечити введення в навчальні програми підготовки та
перепідготовки державних службовців курсів з питань європейської
інтеграції;
19) забезпечити проведення наукових досліджень політичних,
економічних та правових аспектів європейської інтеграції.
Верховна Рада України в в а ж а є з а д о ц і л ь н е:
1) прийняти звернення до Європейського Парламенту та
національних парламентів держав - членів ЄС щодо підтримки України
у набутті асоційованого, а в перспективі - повного членства в ЄС;
2) забезпечувати прийняття законів України, спрямованих на
реалізацію положень УПС ( 998_012 ), Програми інтеграції України
до Європейського Союзу ( n0001100-00 ), а також щодо вступу
України до СОТ та створення зони вільної торгівлі Україна - ЄС;
3) створити Комітет Верховної Ради України з питань
європейської інтеграції;
4) внести відповідні зміни до Регламенту Верховної Ради
України ( 129а/94-ВР, 129б/94-ВР ) з метою запобігання прийняттю
законодавчих актів, які за предметом правового регулювання
відносяться до пріоритетних сфер адаптації законодавства України
до законодавства ЄС та не відповідають вимогам законодавства
Європейського Союзу.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: