open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 11 липня 1994 р. N 474

Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 1371 ( 1371-2002-п ) від 13.09.2002 )
Про впорядкування участі міністерств і відомств

у діяльності міжнародних організацій,

членом яких є Україна
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 107 ( 107-96-п ) від 22.01.96

N 620 ( 620-96-п ) від 08.06.96

N 169 ( 169-98-п ) від 16.02.98

N 1081 ( 1081-98-п ) від 13.07.98

N 1489 ( 1489-2000-п ) від 28.09.2000 )

З метою підвищення ефективності участі міністерств і відомств
у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна,
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити, що міністерства і відомства беруть участь у
діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна
відповідно до укладених міжнародних договорів (далі - міжнародні
організації), згідно з додатком. Загальне політичне забезпечення та координація такої участі
покладається на Міністерство закордонних справ.
2. Міністерствам і відомствам, які беруть участь у діяльності
міжнародних організацій: якнайефективніше використовувати потенційні можливості цих
організацій з метою зміцнення національної безпеки України,
забезпечення її політичних, соціально-економічних інтересів,
прискорення економічних реформ; забезпечувати виконання зобов'язань, що випливають з членства
України в цих організаціях; вживати заходів щодо забезпечення своєчасної сплати
фінансових внесків до бюджетів міжнародних організацій відповідно
до умов участі в них.
3. Загальний нагляд за виконанням зобов'язань, що випливають
з членства України в міжнародних організаціях, здійснює
Міністерство закордонних справ, контроль за перерахуванням внесків
- Міністерство фінансів.
4. Міністерству фінансів щорічно передбачати в проекті
державного бюджету інвалютні кошти, необхідні для сплати внесків
до бюджетів міжнародних організацій, на підставі заявок
відповідних міністерств і відомств, які мають подаватися до 1
жовтня року, що передує рокові, за який сплачується внесок.
5. Делегації та представники міністерств і відомств, які
беруть участь у заходах міжнародних організацій, подають до
Міністерства закордонних справ технічні завдання, визначені
делегаціям (представникам), а також звіти про виконану ними
роботу.
6. Пропозиції щодо вступу до міжнародної організації
подаються до Кабінету Міністрів України Міністерством закордонних
справ, іншими міністерствами та відомствами разом із Міністерством
закордонних справ або за погодженням з ним. У пропозиціях обгрунтовується необхідність членства в
організації, визначаються можливі політичні, економічні, правові
наслідки та джерела довготермінового фінансування витрат,
пов'язаних з таким членством.
7. Відповідальні міністерства і відомства можуть залучати до
участі в діяльності міжнародних організацій міністерства і
відомства, не зазначені в додатку до цієї постанови, а також
громадські організації України та інші недержавні організації за
їх згодою.

Прем'єр-міністр України В. МАСОЛ
Міністр

Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКО
Інд.40

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 11 липня 1994 р. N 474
ПЕРЕЛІК

міністерств і відомств України, відповідальних за

виконання зобов'язань, що випливають із членства

України в міжнародних організаціях
————————————————————————————————————————————————————————————————— Міжнародні організації |Міністерства і відомства | України ————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Організація Об'єднаних Націй
та її головні органи:
Генеральна Асамблея, Рада Безпеки,
Економічна і Соціальна Рада
ООН (ЕКОСОР) МЗС
Міжнародний суд МЗС

Мінюст
2. Органи, фонди та програми ООН
Бюро Верховного комісара Міністерство у справах
ООН у справах біженців національностей та

міграції
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) МОЗ

Мінсоцзахист
Конференція ООН з питань МЗЕЗ торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) Програма розвитку ООН (ПРООН) Агентство міжнародного

співробітництва та

інвестицій

Мінекономіки

Держкомгідромет
Всесвітня продовольча програма Мінсільгосппрод

Мінекономіки

Держхарчопром

Держрибгосппром

Агентство міжнародного

співробітництва та

інвестицій
Всесвітня продовольча рада Мінсільгосппрод

Мінекономіки

Держхарчопром
Програма ООН з проблем Мінприроди навколишнього середовища (ЮНЕП) Держкомгідромет
Фонд народонаселення ООН Мінстат

Мінпраці

Міністерство у справах

національностей та

міграції
Міжнародна програма контролю МВС
за наркотиками ООН Мінюст
Комісія ООН з питань роззброєння Національний комітет

з питань роззброєння
за наркотиками ООН Мінюст
Комісія ООН з питань роззброєння Національний комітет

з питань роззброєння
Комітет з питань використання НКА космічного простору в мирних Мінмашпром
цілях
цілях
Конгрес ООН з проблем запобігання МВС злочинності та поводження з Мінюст правопорушниками
Комісія ООН з питань права МЗЕЗ міжнародної торгівлі
3. Функціональні комісії і комітети
ЕКОСОР та пов'язані з ними органи
Статистична комісія Мінстат
Комісія з проблем народонаселення Мінстат

Мінпраці

Міністерство у справах

національностей та

міграції
Комітет для визначення програми МЗС та координації діяльності ООН
Комісія з питань науки і техніки ДКНТ
з метою розвитку Мінмашпром
Комісія з прав людини МЗС

Міністерство у справах

національностей та

міграції

Мінюст

Мінсоцзахист
з метою розвитку Мінмашпром
Комісія з прав людини МЗС

Міністерство у справах

національностей та

міграції

Мінюст

Мінсоцзахист
Комісія соціального розвитку МЗС

Мінсоцзахист

Мінпраці
Комітет з природних ресурсів Держкомгеологія

Держкомзем

Мінприроди
Комісія з проблем статусу жінок МЗС

Мінюст

Мінпраці

Мінсоцзахист
Комісія стабільного розвитку Мінприроди
Комісія з проблем наркотичних МВС
засобів Мінюст
засобів Мінюст
Комісія з проблем транснаціональ- МЗЕЗ
них корпорацій Мінекономіки
них корпорацій Мінекономіки
Комісія з проблем населених Мінбудархітектури пенктів
Європейська економічна комісія (ЄЕК ООН): Пленарні сесії та європейські МЗС
конгреси Мінекономіки
4. Допоміжні органи ЄЕК ООН Загальний координатор -

Мінекономіки
конгреси Мінекономіки
4. Допоміжні органи ЄЕК ООН Загальний координатор -

Мінекономіки
Старші радники урядів країн - ДКНТ членів ЄЕК з питань науки і техніки
Робоча група з проблем машино- Мінмашпром
будування і автоматизації Мінпром
будування і автоматизації Мінпром
Комітет з проблем хімічної Мінпром промисловості
Комітет з проблем чорної Мінпром металургії
Старші радники урядів з Згідно з рішенням питань енергетики Кабінету Міністрів
Комітет з проблем газу Держкомнафтогаз

Укргазпром
Комітет з проблем вугілля Держвуглепром
Комітет з проблем електроенергії Міненерго

Держкоматом
Комітет з проблем сільського Мінсільгосппрод
господарства Держхарчопром
господарства Держхарчопром
Комітет з проблем внутрішнього Мінтранс
транспорту Держмитком

МВС
транспорту Держмитком

МВС
Комітет з проблем лісоматеріалів Мінлісгосп

Мінпром
Старші економічні радники урядів Згідно з рішенням

Кабінету Міністрів

України
Комітет з проблем розвитку МЗЕЗ торгівлі
Старші радники з проблем Згідно з рішенням навколишнього середовища Кабінету Міністрів

України
5. Спеціалізовані установи ООН
та інші автономні міжнародні
органи
Продовольча і сільськогосподар- Мінсільгосппрод
ська організація (ФАО)* Держхарчопром
* Україна бере участь у роботі Держрибгосппром

сесій цієї організації як Мінекономіки

спостерігач Мінлісгосп
Генеральна угода про тарифи Міжвідомча комісія
і торгівлю (ГАТТ)* з питань приєднання * Україна бере участь у роботі України до ГАТТ

сесій цієї організації як

спостерігач
і торгівлю (ГАТТ)* з питань приєднання * Україна бере участь у роботі України до ГАТТ

сесій цієї організації як

спостерігач
Міжнародне агентство з питань Держкоматом
атомної енергії Держатомнагляд
атомної енергії Держатомнагляд
Міжнародна консультативна група Мінекономіки з питань опромінення продовольчих ДКНТ продуктів
Міжнародна організація цивільної Мінтранс авіації (ІКАО)
Міжнародна організація праці (МОП) та її органи:

Генеральна конференція, МЗС

Адміністративна рада Мінпраці
Галузеві органи з питань Мінпраці

соціально-трудової та Мінсоцзахист

нормативної діяльності МОП
Міжнародна морська організація Мінтранс (ІМО) МЗС
Міжнародний Валютний Фонд (МВФ) Мінфін

Агентство міжнародного

співробітництва та

інвестицій
Міжнародний союз електрозв'язку Мінзв'язку (МСЕ)
Організація Об'єднаних Націй Національна комісія з питань науки, освіти і культури України у справах (ЮНЕСКО) ЮНЕСКО
Організація промислового Українська частина розвитку (ЮНІДО) Спільного комітету

"Уряд/ЮНІДО"
Всесвітній поштовий союз (ВПС) Мінзв'язку
Всесвітня організація охорони МОЗ здоров'я (ВООЗ)
Всесвітня організація інтелекту- Держпатент
альної власності (ВОІВ) ДААСП
Всесвітня метрологічна Держкомгідромет організація (ВМО)
Міжнародна організація з питань Міністерство у справах міграції (МОМ)* національностей та * Україна бере участь у роботі міграції

сесій цієї організації як

спостерігач
альної власності (ВОІВ) ДААСП
Всесвітня метрологічна Держкомгідромет організація (ВМО)
Міжнародна організація з питань Міністерство у справах міграції (МОМ)* національностей та * Україна бере участь у роботі міграції

сесій цієї організації як

спостерігач
Всесвітня енергетична рада Міненерго

Держкоматом

Держкомнафтогаз

Держвуглепром
Спільна комісія ФАО/ВООЗ із Мінагропром
зводу харчових продуктів МОЗ Кодекс аліментаріус Держстандарт
зводу харчових продуктів МОЗ Кодекс аліментаріус Держстандарт
( Пункт 5 додатка із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 107 ( 107-96-п ) від 22.01.96, N 620 ( 620-96-п ) від 08.06.96,
N 169 ( 169-98-п ) від 16.02.98, N 1489 ( 1489-2000-п ) від
28.09.2000 )

6. Група Всесвітнього банку
Міжнародний банк реконструкції Мінфін
та розвитку (МБРР) Мінекономіки

Агентство міжнародного

співробітництва та

інвестицій
та розвитку (МБРР) Мінекономіки

Агентство міжнародного

співробітництва та

інвестицій
Міжнародна асоціація розвитку Мінфін (МАР) Агентство міжнародного

співробітництва та

інвестицій
Міжнародна фінансова корпорація Мінфін (МФК) Агентство міжнародного

співробітництва та

інвестицій
Багатостороннє агентство з Мінфін проблем гарантій інвестицій Агентство міжнародного

співробітництва та

інвестицій
7. Міжнародні організації,
що не входять до системи ООН
Міжнародна організація морського Мінтранс супутникового зв'язку (ІНМАРСАТ)
Міжнародне бюро виставок Національний виставочний

центр при Кабінеті

Міністрів України
Міжнародний Комітет Червоного МЗС Хреста
Європейська телерадіомовна спілка Укртелерадіокомпанія
Міжнародна організація криміналь- МВС ної поліції (ІНТЕРПОЛ)
Міжнародна організація з питань Держстандарт стандартизації (ІСО)
Міжнародна організація законо- Держстандарт давчої метрології (МОЗМ)
Міжнародна електротехнічна Держстандарт
комісія (МЕК) Мінмашпром
комісія (МЕК) Мінмашпром
Міжнародне епізоотичне бюро Мінсільгоспрод (МЕБ)
Рада митного співробітництва Держмитком (РМС)
Нарада з питань безпеки та МЗС співробітництва в Європі (НБСЄ)
Міжнародна організація супутнико- Мінзв'язку
вого зв'язку (ІНТЕЛСАТ) НКА
вого зв'язку (ІНТЕЛСАТ) НКА
Європейська організація супутни- Мінзв'язку
кового зв'язку (ЄВТЕЛСАТ) НКА
кового зв'язку (ЄВТЕЛСАТ) НКА
Організація Чорноморського МЗС економічного співробітництва МЗЕЗ (ЧЕС) Агентство міжнародного

співробітництва та

інвестицій

Мінекономіки
Рада Північноатлантичного Міноборони співробітництва (РПАС)* МЗС * Консультативний форум у

рамках НАТО
Європейський банк реконструкції Мінфін
та розвитку (ЄБРР) Агентство міжнародного

співробітництва та

інвестицій
Міжнародна Федерація Товариств МЗС Червоного Хреста і Червоного

Півмісяця
та розвитку (ЄБРР) Агентство міжнародного

співробітництва та

інвестицій
Міжнародна Федерація Товариств МЗС Червоного Хреста і Червоного

Півмісяця
Європейська конференція міністрів Мінтранс транспорту (ЄКМТ)
Європейська конференція цивільної Мінтранс авіації (ЄКЦА)
( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1081
( 1081-98-п ) від 13.07.98, N 1489 ( 1489-2000-п ) від
28.09.2000 )

8. Міжнародні органи, в роботі яких
Україна бере участь як сторона
відповідних конвенцій та угод
Дунайська комісія МЗС

Мінтранс
Органи контролю за виконанням Мінприроди міжнародних конвенцій та угод Держкомгідромет у галузі охорони навколишнього природного середовища
Організація співдружності Укрзалізниця залізниць
Міжнародний союз залізниць Укрзалізниця (МСЗ)
Міжнародний союз з проблем Держпатент охорони нових сортів рослин Мінсільгосппрод
Європейська і Середземноморська Мінсільгосппрод організації захисту рослин
( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1489
( 1489-2000-п ) від 28.09.2000 )
Міністр

Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКО

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: