open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА РАДА

З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ І ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ

ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
06.02.2003 N 2

Про схвалення Плану дій Україна - НАТО

та затвердження Цільового плану Україна - НАТО

на 2003 рік

Державна рада з питань європейської і євроатлантичної
інтеграції України, розглянувши План дій Україна - НАТО та
Цільовий план Україна - НАТО на 2003 рік у рамках Плану дій
Україна - НАТО, ухвалені під час засідання Комісії Україна - НАТО
у м. Прага 22 листопада 2002 року, визнала за необхідне:
1) схвалити План дій Україна - НАТО (додається, додаток N 1);
2) затвердити Цільовий план Україна - НАТО на 2003 рік у
рамках Плану дій Україна - НАТО, у якому визначаються органи
державної влади України, відповідальні за виконання передбачених
ним заходів (додається, додаток N 2);
3) Кабінету Міністрів України забезпечувати виконання заходів
Цільового плану, які належать до його компетенції. Покласти
персональну відповідальність за своєчасне виконання відповідних
заходів Цільового плану на Прем'єр-міністра України та керівників
відповідних центральних органів виконавчої влади України у
відповідності до розподілу;
4) рекомендувати Верховній Раді України, Генеральній
прокуратурі України, Національній раді України з питань
телебачення і радіомовлення, Національному банку України та
Центральній виборчій комісії вжити заходів для забезпечення
виконання частин Цільового плану, що належать до їхньої
компетенції;
5) доручити Національному центру з питань євроатлантичної
інтеграції України здійснювати моніторинг, забезпечення
міжвідомчої координації та оперативного контролю за виконанням
заходів Цільового плану;
6) доручити керівникам центральних органів виконавчої влади
України, визначених відповідальними за виконання заходів Цільового
плану, регулярно інформувати Національний центр з питань
євроатлантичної інтеграції України та Міністерство закордонних
справ України про стан виконання заходів Цільового плану;
7) доручити Національному центру з питань євроатлантичної
інтеграції України, Міністерству закордонних справ України
забезпечувати підготовку щоквартальних звітів про стан виконання
заходів Цільового плану та внесення їх на розгляд Державної ради з
питань європейської і євроатлантичної інтеграції України;
8) доручити Міністерству закордонних справ України,
Державному комітету телебачення і радіомовлення України за участю
Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України
забезпечити регулярне інформування громадськості про стан та
результати виконання Цільового плану.

Голова Державної ради Л.КУЧМА

Додаток N 1

до Рішення Державної ради з питань європейської

і євроатлантичної інтеграції України "Про

схвалення Плану дій Україна - НАТО та

затвердження Цільового плану Україна - НАТО на

2003 рік" від 6 лютого 2003 року N 2
ПЛАН ДІЙ УКРАЇНА-НАТО

Вступ
Цей План дій було розроблено відповідно до рішення Комісії
Україна-НАТО з метою поглиблення і розширення відносин
Україна-НАТО; він відображає Стратегію відносин України з
Організацією Північноатлантичного договору (НАТО). Він базується
на Хартії про особливе партнерство, підписаній у Мадриді 9 липня
1997 р. ( 994_002 ), яка залишається основою відносин
Україна-НАТО.
Метою цього Плану дій є чітке визначення стратегічних цілей і
пріоритетів України для досягнення її мети - повної інтеграції у
євроатлантичні структури безпеки і для створення стратегічних
рамок для існуючого і майбутнього співробітництва Україна-НАТО
відповідно до Хартії. У цьому контексті він буде періодично
переглядатися.
План дій містить спільно погоджені принципи і цілі. З метою
забезпечення досягнення цих цілей і принципів згідно з Розділом V
розроблятимуться Щорічні Цільові плани (ЦП), які включатимуть
конкретні внутрішні заходи України та відповідні спільні заходи
Україна-НАТО.
РОЗДІЛ I. ПОЛІТИЧНІ І ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ
1. Політика і безпека
А) Внутрішньополітичні питання
Принципи
З метою більш тісної євроатлантичної інтеграції Україна
продовжуватиме проводити внутрішню політику, основану на зміцненні
демократії та верховенстві права, повазі до прав людини, принципі
розподілу влад і незалежності судів, демократичних виборах
відповідно до норм Організації з безпеки та співробітництва в
Європі (ОБСЄ), політичному плюралізмі, свободі слова, повазі до
прав національних та етнічних меншин та недискримінації за
політичними, релігійними або етнічними ознаками. Це включатиме
забезпечення адаптації чинного законодавства для втілення
зазначеної політики.
Зважаючи на орієнтацію зовнішньої політики України на
європейську і євроатлантичну інтеграцію, включаючи її заявлену
перспективну мету - членство в НАТО, Україна продовжуватиме
розвиток законодавства, базуючись на загальних принципах
демократії та міжнародного права.
Важливим елементом реформування правової системи є участь у
конвенціях Ради Європи, які встановлюють спільні стандарти для
європейських країн. Зусилля мають бути спрямовані на реформування
правоохоронних структур, удосконалення механізмів забезпечення
дотримання і виконання всіма державними та громадськими
структурами принципу верховенства права, посилення ролі структур,
що захищають громадянські права.

Цілі
I.1.А.1 зміцнення демократичних і виборчих інституцій;
I.1.А.2 зміцнення повноважень та незалежності судової влади;
I.1.А.3 сприяння постійному розвитку і зміцненню громадянського
суспільства, верховенству права, захисту основних прав людини і
громадянських свобод;
I.1.А.4 забезпечення свободи віросповідання;
I.1.А.5 забезпечення свободи зібрань;
I.1.А.6 завершення адміністративної реформи;
I.1.А.7 зміцнення цивільного демократичного контролю над Збройними
Силами і сектором безпеки в цілому;
I.1.А.8 боротьба з корупцією, відмиванням грошей та незаконною
економічною діяльністю шляхом економічних, правових,
організаційних і правоохоронних заходів; проведення необхідних
заходів для вилучення зі списку FATF, зокрема прийняття та
імплементація закону, який відповідає стандартам FATF;
I.1.А.9 забезпечення рівноваги між трьома гілками влади -
законодавчою, виконавчою та судовою - шляхом конституційних і
адміністративних реформ і забезпечення їхньої ефективної
співпраці.
В) Зовнішня політика і політика у галузі безпеки
Принципи
Повна інтеграція у євроатлантичні структури безпеки є
пріоритетом і стратегічною метою зовнішньої політики України. У
цьому контексті майбутні процеси внутрішнього розвитку країни
будуть здійснюватися на основі рішень, спрямованих на підготовку
України для досягнення її мети щодо інтеграції в євроатлантичні
структури.
Україна і НАТО мають спільне бачення об'єднаної і вільної
Європи і спільну рішучість боротися з тероризмом, розповсюдженням
зброї масового знищення (ЗМЗ), регіональною нестабільністю та
іншими загрозами безпеці.
Інтереси національної безпеки та існуюча міжнародна ситуація
вимагають істотного поглиблення відносин між Україною і НАТО.
Цілі
I.1.В.1 оновлення зовнішньої політики і політики у галузі безпеки
з метою відображення мети України щодо повної євроатлантичної
інтеграції;
I.1.В.2 реформування державних органів у сфері національної
безпеки та оборони, яке б відображало євроатлантичну політику
України;
I.1.В.3 ствердження України як ключового донора регіональної
стабільності та безпеки, включаючи збільшення внеску України до
міжнародного співробітництва з врегулювання конфліктів та
підтримання миру;
I.1.В.4 продовження і розширення участі у відповідних операціях з
підтримання миру;
I.1.В.5 повне дотримання міжнародних зобов'язань з контролю над
озброєннями;
I.1.В.6 подальший розвиток цивільно-військових відносин;
I.1.В.7 розширення участі у міжнародній боротьбі проти тероризму,
включаючи повне виконання всіх пов'язаних з цією проблемою
резолюцій Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, а також
участь у заходах, передбачених Планом дій Партнерства проти
тероризму;
I.1.В.8 подальше запровадження необхідних внутрішніх заходів у
галузі боротьби з тероризмом, зокрема шляхом зміцнення безпеки
кордонів і системи експортного контролю з метою боротьби з
розповсюдженням ЗМЗ та засобів її доставки, а також відмиванням
грошей.
2. Економічні питання
Принципи
Принципи зміцнення ринкової економіки та економічні стандарти
Організації економічного співробітництва і розвитку, захист
економічних свобод, забезпечення стабільності та добробуту через
економічну свободу, соціальну справедливість та відповідальне
ставлення до навколишнього середовища є вирішальними для розвитку
української економіки.
Прагнучи досягти своєї стратегічної мети - повної інтеграції
у євроатлантичні структури безпеки, Україна зобов'язується
привести своє внутрішнє законодавство у відповідність до правил і
процедур, прийнятих на євроатлантичному просторі.
Україна продовжуватиме докладати зусиль, спрямованих на
забезпечення сталого економічного зростання та істотного
підвищення загального рівня життя.
Ключовим елементом економічної стратегії України є
забезпечення відкритості економіки відповідно до стандартів
Світової організації торгівлі (СОТ). Це сприятиме економічній
безпеці держави і забезпечить більш тісну координацію внутрішньої
та зовнішньої політики держави в галузі економіки.
Зовнішньоекономічним пріоритетом України є повна інтеграція
до світового економічного простору та поглиблення її міжнародного
економічного співробітництва.
Цілі
I.2.1 сприяння сталому економічному зростанню, включаючи сприяння
структурній перебудові економіки для підтримання стабільного
зростання річного ВВП, низьких темпів інфляції, зростання реальних
доходів населення та обмеження бюджетного дефіциту;
I.2.2 введення мораторію на ініціювання законопроектів про
податкові пільги;
1.2.3 створення умов, необхідних для вступу до СОТ;
I.2.4 сприяння економічному співробітництву між Україною, НАТО та
країнами-партнерами;
I.2.5 проведення реформ оборонної економіки для досягнення мети
України щодо інтеграції в євроатлантичні структури;
I.2.6 створення інституційного середовища, що стимулюватиме ділову
активність, економічне зростання на основі структурно-інноваційних
перетворень, створення сучасної соціальної інфраструктури і
механізмів соціально-ринкової економіки, з одночасною підтримкою
адекватної мережі соціального захисту;
I.2.7 проведення економічних і структурних реформ, з урахуванням
рекомендацій Світового Банку, Міжнародного валютного фонду (МВФ)
та інших міжнародних інституцій, включаючи заходи для сприяння
приватизації, боротьби з корупцією та підвищення прозорості
державних витрат;
I.2.8 розширення процесу земельної реформи;
I.2.9 гарантування економічних прав і свобод громадян в усіх
формах, у тому числі шляхом посилення захисту прав інтелектуальної
власності;
I.2.10 створення необхідних передумов для формування середнього
класу;
I.2.11 обмеження різниці у реальних доходах між верствами
населення з високими і низькими доходами і докладання зусиль для
ліквідації бідності;
I.2.12 посилення енергетичної безпеки.
3. Інформаційні питання
Принципи
Принципи свободи слова і преси та вільне поширення інформації
є наріжними каменями для утвердження демократичної держави і
суспільства, що керуються верховенством права. Положення
Конституції України ( 254к/96-ВР ) щодо свободи слова та
інформації відповідають статті 19 Загальної декларації прав людини
( 995_015 ) і статті 10 Конвенції про захист прав людини і
основних свобод ( 995_004 ).
Україна підтримує Резолюцію 59 (1) Генеральної Асамблеї ООН,
яка проголошує, що свобода інформації є основним правом людини і
критерієм для усіх інших свобод.
Хоча відповідне українське законодавство містить важливі
положення щодо забезпечення свободи слова та інформації, Україна
сповнена рішучості покращити загальне та правове середовище, в
якому працюють засоби масової інформації (ЗМІ), а також зміцнити
свободу висловлювань і сприяти усуненню перешкод у діяльності ЗМІ.
У зв'язку з цим, суттєве значення має тісне співробітництво
України з відповідними міжнародними організаціями, зокрема Радою
Європи та ОБСЄ.
Цілі
I.3.1 вдосконалення і забезпечення реалізації гарантій свободи
думки і слова, свободи преси, вільного висловлення поглядів і
переконань та доступу до інформації;
I.3.2 забезпечення вільного отримання, публікації та поширення
інформації засобами масової інформації;
I.3.3 імплементація відповідного законодавства для усунення
перешкод діяльності ЗМІ;
I.3.4 поглиблення інформаційного виміру співробітництва
Україна-НАТО, включаючи парламентське співробітництво;
I.3.5 підвищення рівня обізнаності громадськості з НАТО шляхом
співробітництва України з НАТО у сфері інформації, включаючи
співробітництво з Центром інформації і документації НАТО в
Україні;
РОЗДІЛ II. ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ

ТА ВІЙСЬКОВІ ПИТАННЯ
А) Реформа у галузі оборони і безпеки
Принципи
Україна залишається відданою подальшому проведенню реформ у
галузі оборони та безпеки, спрямованих на реструктуризацію та
перетворення національної структури оборони та безпеки на
демократично контрольовану та ефективну організацію, що здатна
забезпечити державний суверенітет і територіальну цілісність та
сприяти зміцненню миру та стабільності в євроатлантичному регіоні.
Запроваджуючи ці реформи у галузі національної оборони і
безпеки, Україна прагне адаптувати свої структури і завдання до
загроз безпеці, які змінюються, на євроатлантичному просторі,
відійти від принципу "кругової територіальної оборони країни",
враховувати необхідність розвитку як воєнних, так і невоєнних
аспектів врегулювання криз.
В той час як зусилля, зосереджені на реформуванні Збройних
Сил України, залишатимуться пріоритетом, у контексті нових загроз
безпеці Україна прагне більш повно використовувати сили та засоби
Держкомкордону, МВС та МНС. Реформа інших силових структур, таких
як Прикордонні війська, посилить можливості України щодо
запобігання нелегальному переміщенню наркотичних, радіоактивних та
інших заборонених речовин, людей, передачі технологій подвійного
призначення, а також боротьби з транскордонною злочинністю.
Україна прагне доповнити воєнну реформу програмами з
вирішення проблемних питань, пов'язаних з її проведенням, таких як
допомога військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку,
закриття військових баз, безпечна утилізація застарілих та
надлишкових боєприпасів і військової техніки, конверсія оборонних
підприємств та рекультивація земель.
Збройні Сили України мають підняти до значно більш високого
рівня свою оборонну інфраструктуру, сили та засоби, щоб
відповідати вимогам нової системи колективної безпеки та новим
методам ведення військових операцій. Ця робота має здійснюватися
на основі глибокої реструктуризації оборонно-промислового
комплексу, з тим щоб він повністю відповідав вимогам ринкової
економіки та відкритої конкуренції як на внутрішньому, так і на
міжнародному ринках.
Цілі
II.А.1 реформування Збройних Сил України з метою перетворення на
добре підготовлені та оснащені, більш мобільні та сучасні збройні
сили, здатні відповідати на загрози безпеці, захищати територію
держави та робити внесок до миротворчих і гуманітарних місій під
егідою міжнародних організацій;
II.А.2 посилення цивільного контролю над Збройними Силами України
та іншими військовими формуваннями, включаючи підвищення рівня
співробітництва з Парламентом і посилення його контролю, а також
більш активну участь цивільних осіб у процесі прийняття рішень у
галузі безпеки;
II.А.3 зміцнення державних структур з метою покращання реагування
на виклики, пов'язані з невійськовими і асиметричними загрозами;
II.А.4 посилення державної міжвідомчої координації між
Міністерством оборони, Мінпромполітики, Прикордонними військами,
МНС і МВС з метою покращання реагування на наслідки природних та
антропогенних катастроф, включаючи терористичними акти;
В) Співробітництво з НАТО
Принципи
У контексті проведення воєнної реформи та адаптації до нових
загроз особливо важливим є співробітництво України з НАТО у галузі
воєнної реформи, пов'язаних з обороною сферах, а також у
військовій галузі.
Співробітництво з НАТО у військовій сфері розглядається як
важливий елемент партнерства України з НАТО в цілому. Військова
співпраця дозволяє втілити військові аспекти загальнополітичних
цілей і завдань планування у військове співробітництво з метою їх
виконання.
У цьому контексті Україна буде максимально використовувати
потенціал своїх цивільних і військових програм співробітництва з
НАТО та її державами-членами з метою досягнення поставлених
завдань. Зазначене особливо стосується Спільної робочої групи
Україна-НАТО з питань воєнної реформи (СРГ ВР), яка є одним з
ключових механізмів співробітництва Україна-НАТО у галузі оборони
та безпеки. Важливими інструментами реформування та
співробітництва також є Процес планування та оцінки сил (ППОС), а
також програми співробітництва у галузях озброєнь, протиповітряної
оборони, контролю за повітряним простором, оборонних досліджень і
технологій, науки, планування на випадок надзвичайних ситуацій
цивільного характеру, матеріально-технічного забезпечення і
стандартизації та військового співробітництва. У той час як робота
в рамках СРГ ВР встановлює пріоритети проведення воєнної реформи,
співробітництво з оборонних питань сприяє досягненню
взаємосумісності з НАТО та підвищує загальний потенціал України
відігравати ключову роль у забезпеченні регіональної безпеки.
Проведення реформи та військове співробітництво сприяють
також реалізації стратегічної мети України щодо євроатлантичної
інтеграції шляхом поступового прийняття стандартів і процедур
НАТО, а також підвищення взаємосумісності між Збройними Силами
України та НАТО, зокрема шляхом імплементації Цілей партнерства та
участі в операціях з реагування на кризи під проводом НАТО.
Цілі
II.В.1 максимальне використання потенціалу СРГ ВР, підвищення ролі
та координації практичного співробітництва Україна-НАТО в рамках
Програми "ПЗМ" та у двосторонній співпраці з метою сприяння
імплементації Національних цілей воєнної реформи та Цілей
партнерства;
II.В.2 забезпечення спрямування військового співробітництва
України з НАТО і надалі на досягнення проголошеної Україною мети
підвищення спроможностей Збройних Сил України в реалізації планів
воєнної реформи;
II.В.3 збільшення внеску України до миротворчих операцій під
проводом НАТО на Балканах та заходів держав-членів Альянсу в
рамках боротьби з тероризмом;
II.В.4 досягнення повної взаємосумісності, ефективності та
готовності до виконання завдань підрозділами Збройних Сил України
шляхом повної імплементації Цілей партнерства;
II.В.5 підвищення рівня професійної підготовки українського
цивільного і військового персоналу;
II.В.6 продовження розробки та впровадження угод щодо
співробітництва між Україною та НАТО, таких як Меморандум про
взаєморозуміння про забезпечення підтримки операцій НАТО з боку
України та Меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічних
авіаперевезень, а також забезпечення їх повної імплементації;
II.В.7 підтримання готовності підрозділів Об'єднаних сил швидкого
реагування до участі у спільних операціях з НАТО, а також
здійснення підготовки цих підрозділів відповідно до стандартів
НАТО;
II.В.8 досягнення необхідного рівня сумісності сучасних та
майбутніх зразків озброєнь, військової техніки та доктрини
Збройних Сил України, що дозволить досягти мінімально достатнього
рівня взаємосумісності для виконання в кожному окремому випадку
завдань у спільних з НАТО інтересах та приведення практики
закупівель до стандартів країн-членів НАТО;
II.В.9 посилення ролі України як ключового учасника регіональних
операцій з подолання наслідків природних лих та надзвичайних
ситуацій цивільного характеру; підтримка України у справі
вдосконалення національної об'єднаної системи планування з питань
надзвичайних ситуацій цивільного характеру та реагування на
природні лиха; розвиток взаємосумісності в організації та
процедурах операцій з подолання наслідків катастроф, в т.ч. через
механізми Євроатлантичного центру координації реагування на
катастрофи;
II.В.10 вдосконалення системи управління повітряним рухом в
Україні, включаючи функціонування служб управління повітряним
рухом, з метою більш якісного реагування на можливі терористичні
загрози;
II.В.11 мінімізація шкоди, спричиненої забрудненням навколишнього
середовища внаслідок проведення широкомасштабних військових
навчань, включаючи міжнародні, та випробування озброєнь та
військової техніки, а також забрудненням, що виникло у процесі
зберігання та знешкодження хімічних речовин, вибухівки,
протипіхотних мін, надлишкової стрілецької зброї і легких озброєнь
та небезпечних боєприпасів;
II.В.12 покращання взаємосумісності засобів зв'язку та
інформаційно-комунікаційних систем України та НАТО;
II.В.13 розвиток міжнародного співробітництва між науковцями
України, країн-членів НАТО та країн-партнерів, а також розвиток
співробітництва в галузі науки та технологій у рамках Наукової
Програми.
С) Питання ресурсів
Принципи
Воєнна реформа також вимагатиме значних фінансових витрат. Це
означає, що Україні необхідно створити відповідну систему
управління ресурсами на основі методології НАТО та з урахуванням
міжнародного досвіду в складанні оборонних бюджетів.
Україна надає пріоритетного значення співробітництву в
галузях, спрямованих на досягнення конкретних практичних
результатів, та таких, що відповідають національним інтересам і
підтримують проведення воєнної реформи в Україні.
Цілі
II.С.1 покращання прозорості оборонного планування та процедур
укладання бюджету; перехід до сучасної системи НАТО щодо розробки
оборонних програм, бюджетного планування та фінансування;
II.С.2 реформування процедури фінансового планування з метою
підтримки проведення воєнної реформи та переходу Збройних Сил на
професійну основу;
II.С.3 підготовка фахівців в галузі управління ресурсами,
складання бюджету та фінансування оборонних потреб;
II.С.4 реформування процесів виробництва, закупівель, фінансування
та проведення тендерів в оборонно-промисловому комплексі (ОПК) для
відображення євроатлантичної орієнтації України та її мети стати
країною з ефективно діючою ринковою економікою. Це включатиме і
адаптацію ОПК до стандартів НАТО.
РОЗДІЛ III. ЗАХИСТ І БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЇ
Принципи
Україна сповнена рішучості розвивати і гармонізувати свою
національну систему захисту інформації з обмеженим доступом
відповідно до критеріїв і стандартів НАТО.
Доступ до інформації з обмеженим доступом та її захист
грунтуються на вимогах НАТО і національному законодавстві України,
зокрема на Угоді про безпеку між Урядом України і НАТО
( 950_002 ), підписаній 13 березня 1995 р., та ратифікованій
Верховною Радою України 12 вересня 2002 р. ( 160-15 ).
Україна готова здійснювати поточний обмін з НАТО відповідною
інформацією з обмеженим доступом, що є передумовою поглибленого
співробітництва України з НАТО.
Цілі
III.1 повна імплементація Угоди про безпеку між Урядом України та
НАТО ( 950_002 ), зокрема затвердження та імплементація "Правил
поводження та забезпечення охорони інформації НАТО з обмеженим
доступом";
III.2 покращання системи взаємного захисту інформації з обмеженим
доступом, включаючи діяльність Центру реєстрації секретних
документів НАТО;
III.3 досягнення домовленостей з НАТО, які нададуть можливість
обміну з НАТО інформацією з обмеженим доступом в галузі
військового планування і реформи;
III.4 модернізація державних систем телекомунікації та інформації,
по яких може передаватися інформація НАТО з обмеженим доступом,
відповідно до вимог і стандартів НАТО;
III.5 розробка і проведення навчальних програм для особового
складу у різних галузях інформаційної безпеки.
РОЗДІЛ IV. ПРАВОВІ ПИТАННЯ
Принципи
Україна і надалі проводитиме огляд свого чинного
законодавства для визначення відповідності правилам і нормам НАТО.
Цілі
IV.1 перегляд законів і підзаконних актів та міжнародних договорів
для спрощення надання Україні допомоги з боку НАТО або
держав-членів в усіх видах співробітництва України з НАТО, як на
урядовому, так і на неурядовому рівнях;
IV.2 забезпечення повної імплементації угод між Україною і НАТО,
включаючи Угоду про безпеку ( 950_002 ), Угоду між
державами-учасницями Північноатлантичного Договору та іншими
державами, які беруть участь у Програмі "Партнерство заради миру",
щодо статусу їх збройних сил ( 994_042 ), Меморандум про
взаєморозуміння про забезпечення підтримки операцій НАТО з боку
України і запланований Меморандум про взаєморозуміння щодо
стратегічних авіаперевезень;
IV.3 вдосконалення законодавства України у сфері регулювання
промислового виробництва, пов'язаного з обороною, з метою його
наближення до норм і стандартів НАТО (права власності, захист
інформації з обмеженим доступом, державні гарантії виробникам і
підрядникам, умови іноземних інвестицій в ОПК, фінансування
проектів, законодавство та процедури експортного контролю);
IV.4 створення правової та організаційної бази співробітництва між
Україною і НАТО у галузі озброєнь, оборонних досліджень і
технологій;
РОЗДІЛ V. МЕХАНІЗМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
Україна щорічно представлятиме свій проект Цільового плану
(ЦП) для досягнення принципів і цілей, викладених в Плані дій
(ПД).
У рамках Комісії Україна-НАТО (КУН) країни-члени НАТО
надаватимуть поради щодо запропонованих конкретних заходів та
термінів виконання, а КУН погоджуватиме усі спільні заходи
Україна-НАТО. Після цього, Україна затверджуватиме на найвищому
рівні свій ЦП, який включатиме як спільні заходи України з НАТО,
погоджені КУН, так і внутрішні заходи.
Річні плани і програми існуючих і нових Спільних робочих
груп, зокрема СРГ ВР, Робочий план Військового комітету
Україна-НАТО, а також робочі плани і програми інших відповідних
спільних робочих органів/груп Україна-НАТО і надалі визначатимуть
рамки та ключові елементи співробітництва між Україною і НАТО з
метою досягнення визначених цілей та орієнтирів.
Україна повністю користуватиметься існуючими механізмами КУН
і ПЗМ для сприяння досягненню цілей, визначених у Плані дій. Хоча
основну відповідальність несе Україна, країни-члени НАТО
продовжуватимуть підтримувати реформи шляхом надання допомоги і
ознайомлення з власною оцінкою і досвідом.
КУН щорічно розглядатиме результати виконання цілей Плану
дій, включаючи реалізацію спільних заходів України з НАТО та
заходів, що їх Україна здійснила сама згідно ЦП. Доповідь про
здійснену роботу готуватиметься Міжнародним
секретаріатом/Міжнародним військовим штабом та передаватиметься
для коментарів держав-членів і України. Проводитимуться підсумкові
піврічні та річні спільні засідання Політичного комітету та
Політико-військового керівного комітету у форматі КУН, після чого
проект щорічної Доповіді про здійснену роботу передаватиметься до
відома послів КУН. Після цього Доповідь передаватиметься до відома
міністрів закордонних справ КУН.

Додаток N 2

до рішення Державної ради з питань

европейської і євроатлантичної інтеграції України

"Про схвалення Плану дій Україна - НАТО та

затвердження Цільового плану Україна - НАТО

на 2003 рік" від 6 лютого 2003 року N 2
ЦІЛЬОВИЙ ПЛАН УКРАЇНА - НАТО НА 2003 РІК

У РАМКАХ ПЛАНУ ДІЙ УКРАЇНА - НАТО

РОЗДІЛ I. ПОЛІТИЧНІ І ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ
1. ПОЛІТИКА І БЕЗПЕКА
А. ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНІ ПИТАННЯ
------------------------------------------------------------------------------------- | Заходи |Відповідальні| Термін | |за виконання | ------------------------------------------------------------------------------------- Ціль ЗМІЦНЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ І ВИБОРЧИХ ІНСТИТУЦІЙ
I.1.А.1
Внутрішній Здійснення заходів щодо вдосконалення виборчих Кабінет протягом захід процедур, зокрема підготовка законопроектів про Міністрів, року внесення змін до Законів України "Про вибори ЦВК*

депутатів місцевих рад та сільських, селищних,

міських голів" та "Про вибори народних

депутатів України"
Внутрішній Вдосконалення роботи та реформування ЦВК*, протягом захід Центральної виборчої комісії, вдосконалення Мін'юст року діяльності членів виборчих комісій щодо

забезпечення відкритості виборчого процесу в

день виборів та оприлюднення результатів

виборів з урахуванням рекомендацій ОБСЄ
Внутрішній Здійснення заходів щодо поліпшення ситуації у Кабінет протягом захід сфері свободи слова та друку та сприяння Міністрів, року розширенню кола власників ЗМІ Нацрада

з питань ТБ і РМ*
Внутрішній Сприяння, виходячи з рекомендацій ОБСЄ, вільним Кабінет протягом захід і чесним виборам згідно із законодавством, Міністрів, року проведення конференції з цієї тематики із ЦВК*

запрошенням представників іноземних держав та

міжнародних організацій
_______________

* Визначення цих органів державної влади України
відповідальними за виконання заходів Цільового плану має
рекомендаційний характер

Ціль ЗМІЦНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ТА НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДІВ
I.1.А.2
Внутрішній Початок роботи Апеляційного суду України Держсуд- II півріччя захід адміні-

страція, Мін'юст
Внутрішній Початок роботи Касаційного суду України Держсуд- II півріччя захід адміні-

страція, Мін'юст
Внутрішній Початок роботи адміністративних судів Держсуд- II півріччя захід адміні-

страція, Мін'юст
Внутрішній Початок роботи Державної судової адміністрації Держсуд- січень захід України адміні-

страція, Мін'юст
Внутрішній Здійснення заходів щодо прийняття Мін'юст протягом захід адміністративно-процесуального кодексу України, року інших законів України з метою забезпечення

належного функціонування судової системи, в

тому числі новоутворених Вищого

адміністративного суду України, Апеляційного

суду України та Касаційного суду України
Внутрішній Збільшення фінансування на проведення судової Держсуд- III квартал захід реформи адмі-

ністрація, Мін'юст, Мінфін
Внутрішній Дальше реформування законодавства України у Кабінет протягом захід сфері правосуддя відповідно до євроатлантичних Міністрів року стандартів
Внутрішній Забезпечення виконання Закону України "Про Кабінет протягом захід судоустрій України" ( 3018-14 ) Міністрів року
Внутрішній Проведення консультацій з міжнародними Мін'юст, протягом захід організаціями щодо незалежності судів, у т.ч. МЗС, року щодо започаткування навчальної програми для Держсуд- державних службовців стосовно шляхів адміні-

впровадження основних принципів судової реформи страція
Ціль СПРИЯННЯ ПОСТІЙНОМУ РОЗВИТКУ І ЗМІЦНЕННЮ
I.1.А.3 ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ

ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА, ЗАХИСТУ ОСНОВНИХ ПРАВ

ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНСЬКИХ СВОБОД
Внутрішній Перегляд законів та інших нормативно-правових Кабінет II півріччя захід актів України з метою зміцнення громадянського Міністрів суспільства
Внутрішній Залучення донорів до консультативного процесу з Мін'юст, II півріччя захід перегляду законів та інших нормативно-правових МЗС

актів України з метою раціоналізації

міжнародної технічної допомоги громадським

організаціям, діяльність яких спрямована на

зміцнення громадянського суспільства в Україні
Внутрішній Сприяння проведенню конференцій громадських Мін'юст, протягом захід організацій з питань розвитку і зміцнення МЗС року громадянського суспільства, забезпечення

основних прав людини і громадянських свобод
Внутрішній Проведення консультацій з відповідними Мін'юст, протягом захід міжнародними організаціями з питань МЗС року забезпечення основних прав людини і

громадянських свобод, у тому числі прав

національних меншин, свободи слова та друку,

розвитку громадянського суспільства та дії

принципу верховенства права
Внутрішній Проведення конференції з питань свободи слова Мін'юст, протягом захід та свободи зібрань за участю громадських Держтеле- року організацій та із запрошенням представників радіо,

іноземних держав та міжнародних організацій МЗС
Ціль ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОБОДИ ВІРОСПОВІДАННЯ
I.1.А.4
Внутрішній Забезпечення виконання перспективного плану Кабінет протягом захід невідкладних заходів щодо остаточного подолання Міністрів року негативних наслідків політики колишнього Союзу

РСР стосовно релігії та відновлення порушених

прав церков і релігійних організацій,

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів

України від 27 вересня 2002 року N 564-р

( 564-2002-р )
Внутрішній Внесення на розгляд Кабінету Міністрів України Міносвіти, II квартал захід пропозицій стосовно заходів щодо інтеграції Держком- духовних і моральних цінностей в освітній релігій

процес
Внутрішній Забезпечення інформування громадськості про Держтеле- протягом захід заходи щодо остаточного подолання негативних радіо, року наслідків тоталітарної політики стосовно Держком- релігії та відновлення порушених прав церков та релігій

релігійних організацій
Внутрішній Проведення семінару з питань свободи Держком- захід віросповідання в Україні із запрошенням релігій, представників іноземних держав та міжнародних Мін'юст, організацій МЗС
Ціль ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОБОДИ ЗІБРАНЬ
I.1.А.5
Внутрішній Проведення конференції з питань свободи слова Мін'юст, захід та свободи зібрань за участю громадських Держтеле- організацій та із запрошенням представників радіо,

іноземних держав та міжнародних організацій МЗС
Ціль ЗАВЕРШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ
I.1.А.6
Внутрішній Підготовка концепції вдосконалення системи Мін'юст протягом захід адміністративно-територіального устрою України року

Внутрішній Підготовка законопроекту про Мін'юст протягом захід адміністративно-територіальний устрій України року

Внутрішній Забезпечення інформування громадськості про Держ- II квартал захід реформування адміністративно-територіального телерадіо, устрою України Мін'юст, місцеві

органи

виконавчої влади
Ціль ЗМІЦНЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ
I.1.А.7 НАД ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ І СЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ В

ЦІЛОМУ
Внутрішній Розроблення стратегії запровадження цивільного МО IV квартал захід демократичного контролю над Збройними Силами

України (ЗСУ)
Внутрішній Здійснення заходів щодо прийняття закону про МО, IV квартал захід цивільний демократичний контроль над ЗСУ та Мін'юст

іншими військовими формуваннями
Внутрішній Навчання цивільних працівників МО та інших МО, протягом захід структур щодо забезпечення безпеки та СБУ, року правопорядку МВС
Спільний Проведення консультацій Україна - НАТО з питань МЗС, I квартал захід цивільно-військових відносин та цивільного МО,
Україна - демократичного контролю в оборонній сфері Апарат
НАТО України РНБОУ
Спільний Організація проектів Україна - НАТО з МО,
захід підготовки цивільних працівників для МО та МВС,
Україна - інших структур щодо забезпечення безпеки Держком- НАТО кордон,

МЗС
Ціль БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ, ВІДМИВАННЯМ КОШТІВ ТА
I.1.А.8 НЕЗАКОННОЮ ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ШЛЯХОМ

ЕКОНОМІЧНИХ, ПРАВОВИХ, ОРГАНІЗАЦІЙНИХ І

ПРАВООХОРОННИХ ЗАХОДІВ; ЗДІЙСНЕННЯ НЕОБХІДНИХ

ЗАХОДІВ ДЛЯ ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СПИСКУ FATF, ЗОКРЕМА

ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗАКОНУ,

ЯКИЙ ВІДПОВІДАЄ СТАНДАРТАМ FATF
Внутрішній Дальший розвиток регулярних робочих контактів з Мінфін протягом захід FATF (Держфін- року моніторинг)
Внутрішній Здійснення заходів щодо прийняття закону про Кабінет I квартал захід боротьбу з відмиванням коштів у відповідності Міністрів, до стандартів FATF Нацбанк*
Внутрішній Вжиття заходів щодо прийняття національної Держ- IV квартал захід програми щодо здійснення реєстрації суб'єктів підприєм- підприємницької діяльності і ліцензування ництва,

певних видів господарської діяльності єдиним Мінеко-

органом ("one-stop shop") номіки,

Мін'юст, Мінфін
Внутрішній Підготовка національної антикорупційної СБУ, протягом захід стратегії, яка б базувалась на вивченні думки МВС, року різних верств населення України ДПА,

Генпроку- ратура*, Мін'юст, Мінеко-

номіки,

Мінфін
Внутрішній Забезпечення інформування громадськості про СБУ, протягом захід небезпеку корупції і відмивання коштів, МВС, року пов'язаних з фінансуванням тероризму, та про Генпроку- державну політику, спрямовану на боротьбу з ратура*, відмиванням коштів Мінфін,

Держ-

телерадіо
Внутрішній Оприлюднення інформації про держави, в яких Мінфін двічі захід відсутнє або не введено в дію законодавство про (Держфін- на рік боротьбу з доходами, отриманими злочинним моніто-

шляхом ринг)
Внутрішній Підбиття підсумків виконання програми протидії Кабінет IV квартал захід легалізації (відмиванню) доходів, одержаних Міністрів, злочинним шляхом, на 2003 рік Нацбанк*
Спільний Продовження за допомогою НАТО та інших СБУ,
захід міжнародних організацій навчання цивільного та МВС,
Україна - військового персоналу з питань боротьби з Мінфін
НАТО корупцією та відмиванням коштів
Ціль ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОВАГИ МІЖ ТРЬОМА ГІЛКАМИ ВЛАДИ
I.1.А.9 - ЗАКОНОДАВЧОЮ, ВИКОНАВЧОЮ ТА СУДОВОЮ - ШЛЯХОМ

КОНСТИТУЦІЙНИХ І АДМІНІСТРАТИВНИХ РЕФОРМ І

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХНЬОЇ ЕФЕКТИВНОЇ СПІВПРАЦІ
Внутрішній Створення комісії з вироблення проекту Мін'юст II квартал захід концепції політичної реформи в Україні
Внутрішній Початок роботи з підготовки відповідних змін до Мін'юст I квартал захід Конституції України з метою зміцнення місцевого

самоврядування та судів
Внутрішній Підготовка проекту муніципального кодексу Мін'юст II квартал захід України
В ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА І ПОЛІТИКА У ГАЛУЗІ БЕЗПЕКИ
Ціль ОНОВЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ І ПОЛІТИКИ В
I.1.В.1 ГАЛУЗІ БЕЗПЕКИ З МЕТОЮ ВІДОБРАЖЕННЯ МЕТИ

УКРАЇНИ ЩОДО ПОВНОЇ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Внутрішній Здійснення заходів щодо оновлення Концепції РНБОУ протягом захід (основ державної політики) національної безпеки року України
Внутрішній Здійснення заходів щодо оновлення Воєнної РНБОУ, презентація захід доктрини України МО проекту закону: I квартал
Внутрішній Вивчення можливості розтаємничення карт, МО II квартал захід результатів супутникових спостережень,

аерофотозйомки з метою їх використання у

цивільних цілях
Спільний Проведення консультацій між Україною і НАТО з МЗС,
захід питань внесення змін до законів України у сфері Апарат
Україна - безпеки та зовнішньої політики з метою РНБОУ
НАТО відображення євроатлантичних устремлінь України
Ціль РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ
I.1.В.2 НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ, ЯКЕ Б

ВІДОБРАЖАЛО ЄВРОАТЛАНТИЧНУ ПОЛІТИКУ УКРАЇНИ
Внутрішній Здійснення заходів щодо визначення повноважень Кабінет I квартал захід Державної ради з питань європейської і Міністрів, євроатлантичної інтеграції України АПУ
Внутрішній Здійснення заходів щодо початку роботи АПУ I квартал захід Державної ради з питань європейської і

євроатлантичної інтеграції України
Спільний Інформування НАТО про бачення Україною МЗС, II квартал захід державної системи координації співробітництва з АПУ
Україна- НАТО
НАТО
Ціль УТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНИ ЯК ПРОВІДНОГО КОНТРИБУТОРА
I.1.В.3 РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ, ВКЛЮЧАЮЧИ

ЗБІЛЬШЕННЯ ВНЕСКУ УКРАЇНИ ДО МІЖНАРОДНОГО

СПІВРОБІТНИЦТВА З ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ ТА

ПІДТРИМАННЯ МИРУ
Внутрішній Обмін інформацією з державами - партнерами з МО, протягом захід Кавказького регіону та Центральної Азії та МЗС року державами - учасницями ГУУАМ про досвід

співробітництва Україна - НАТО у сфері

миротворчої діяльності
Спільний Підтримка політичного діалогу між Україною і МЗС, протягом захід НАТО з питань безпеки на Балканах та МО року Україна - продовження співробітництва з державами -
НАТО членами НАТО в різних форматах з метою

просування мирного процесу у Колишній

Югославській Республіці Македонія
Спільний Проведення консультацій Україна - НАТО щодо МЗС, протягом захід заходів, необхідних для підтримання миру та МО року Україна - стабільності в євроатлантичному регіоні,
НАТО включаючи Кавказ та Центральну Азію
Спільний Проведення консультацій Україна - НАТО з питань МЗС,
захід безпекової ситуації у Молдові, у т.ч. з питання МО
Україна - ліквідації російських боєприпасів у
НАТО Придністров'ї
Ціль ПРОДОВЖЕННЯ І РОЗШИРЕННЯ УЧАСТІ У ВІДПОВІДНИХ
I.1.В.4 ОПЕРАЦІЯХ З ПІДТРИМАННЯ МИРУ
Заходи передбачено у цілі II.В.3
Ціль ПОВНЕ ДОТРИМАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ З
I.1.В.5 КОНТРОЛЮ НАД ОЗБРОЄННЯМИ
Внутрішній Прийняття закону про державний контроль за Держ- IV квартал захід міжнародними передачами товарів військового експорт- призначення та подвійного використання контроль, МО,

МПП
Внутрішній Внесення змін до Кримінального кодексу України Держ- IV квартал захід та Кодексу України про адміністративні експорт- правопорушення з метою посилення контроль, відповідальності за порушення законодавства у Мін'юст

галузі постачання товарів військового

призначення
Внутрішній Регулярне інформування учасників Режиму МЗС, протягом захід контролю за ракетними технологіями (РКРТ), Апарат року Групи ядерних постачальників згідно з РНБОУ,

відповідними режимами, Комітету Цангера, Держ-

Вассенаарських домовленостей ( 998_177 ), експорт- а також реєстрів ООН і ОБСЄ та Австралійської контроль, групи** про зобов'язання України в сфері НКАУ,

контролю над озброєннями і постачання МО
Внутрішній Забезпечення виконання Україною вимог нових та МЗС, протягом захід оновлених режимів експортного контролю, у яких Держ- року вона бере участь експорт- контроль, МПП
Ціль ДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВИХ ВІДНОСИН
I.1.В.6
Заходи передбачено у цілях I.1.А.7, II.А.2,

II.А.3, II.В.5

Ціль РОЗШИРЕННЯ УЧАСТІ У МІЖНАРОДНІЙ БОРОТЬБІ ПРОТИ
I.1.В.7 ТЕРОРИЗМУ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПОВНЕ ВИКОНАННЯ ВСІХ

ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ЦІЄЮ ПРОБЛЕМОЮ РЕЗОЛЮЦІЙ РАДИ

БЕЗПЕКИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ, А ТАКОЖ

УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ПЛАНОМ ДІЙ

ПАРТНЕРСТВА ПРОТИ ТЕРОРИЗМУ
Внутрішній Завершення розслідування та підготовка доповіді СБУ
захід щодо недоведених звинувачень про передачу

озброєнь Іраку
_______________

** У частині, і що стосується Австралійської групи, виконання
зобов'язань здійснюється після набуття Україною членства в
згаданій Групі
Внутрішній Підготовка переліку можливих змін до Закону Нацбанк*, IV квартал захід України "Про банки і банківську діяльність" Мін'юст, ( 2121-14 ) щодо вдосконалення взаємодії між МВС

банками та правоохоронними органами, звернення

до держав - членів НАТО за експертними

рекомендаціями
Внутрішній Вдосконалення робочих відносин з Інтерполом МВС протягом захід року
Внутрішній Встановлення контактів з Європолом МВС I півріччя захід
Спільний Обмін інформацією із заінтересованими державами СБУ,
захід - членами НАТО в рамках операцій міжнародної МО
Україна - антитерористичної коаліції
НАТО
Спільний Проведення консультацій Україна - НАТО з МЗС,
захід політичних та безпекових аспектів МО
Україна - нерозповсюдження зброї масового знищення
НАТО
Спільний Обговорення з Спеціальним комітетом НАТО питань СБУ,
захід протидії новим ризикам та загрозам безпеці МЗС,
Україна - МО
НАТО
Спільний Запрошення НАТО до обговорення питання захисту МЗС,
захід від терористичних атак на ядерні, біологічні, МНС,
Україна - хімічні та радіологічні об'єкти МО,
НАТО СБУ
Спільний Організація конференції з державами - членами МО,
захід НАТО для обміну досвідом щодо реагування на МЗС,
Україна - сучасні загрози міжнародній безпеці і МНС,
НАТО стабільності СБУ
Спільний Встановлення "другої лінії оборони" у вигляді Держком- захід радіаційних детекторів на основних пунктах кордон
Україна - перетину державного кордону, в морських портах
НАТО та аеропортах
Спільний Продовження переговорів з НАТО щодо ініціативи СБУ,
захід України заснувати в рамках Ради МЗС
Україна - євроатлантичного партнерства багатонаціональний
НАТО оперативний підрозділ для боротьби з тероризмом
Спільний Продовження переговорів з НАТО щодо ініціативи СБУ,
захід України про утворення, на додаток до вже МЗС
Україна - існуючих, Спільної робочої групи Україна - НАТО
НАТО з питань боротьби з тероризмом
Спільний Підписання угоди щодо використання державами - Кабінет
захід членами НАТО можливостей України з Міністрів Україна - авіаперевезень
НАТО
Спільний Продовження розвитку партнерських стосунків зі СБУ,
захід спецслужбами та правоохоронними органами держав МВС,
Україна - - членів НАТО Держком- НАТО кордон,

МО
Спільний Проведення консультацій Україна - НАТО з СБУ,
захід удосконалення правової бази двостороннього та МВС,
Україна - багатостороннього співробітництва з МО
НАТО спецслужбами та правоохоронними органами держав

- членів НАТО
Ціль ПРОДОВЖЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ВІДПОВІДНИХ ВНУТРІШНІХ
I.1.В.8 ЗАХОДІВ ЩОДО БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ, У ТОМУ

ЧИСЛІ ШЛЯХОМ ЗМІЦНЕННЯ БЕЗПЕКИ КОРДОНІВ І

СИСТЕМИ ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ З МЕТОЮ БОРОТЬБИ З

РОЗПОВСЮДЖЕННЯМ ЗМЗ ТА ЗАСОБІВ ЇЇ ДОСТАВКИ, А

ТАКОЖ ВІДМИВАННЯМ КОШТІВ
Внутрішній Здійснення заходів щодо внесення змін та Держ- IV квартал захід доповнень до законодавства України відповідно експорт- до рішень, прийнятих в рамках міжнародних контроль, режимів експортного контролю СБУ,

МЗС,

МПП
Внутрішній Здійснення заходів щодо боротьби з корупцією у Держком- захід прикордонних військах кордон
Внутрішній Продовження дозволу військовим літакам держав - РНБОУ протягом захід членів НАТО на перетин повітряного простору року України, надання українських літаків для

транспортування військових підрозділів НАТО до

Афганістану
Внутрішній Передача до Верховної Ради України проекту СБУ
захід закону про боротьбу проти тероризму
Внутрішній Забезпечення виконання Міжнародної конвенції СБУ, протягом захід про боротьбу з фінансуванням тероризму Мінфін року
Внутрішній Продовження реалізації заходів щодо СБУ, протягом захід заморожування рахунків осіб, визначених Мінфін, року Комітетом з санкцій, заснованим відповідно до Нацбанк* резолюції Ради Безпеки ООН від 15 жовтня

1999 року N 1267 ( 995_452 )
Внутрішній Продовження здійснення заходів, ухвалених СБУ, протягом захід Кабінетом Міністрів України 28 грудня 2001 р., Мінфін, року щодо виконання резолюцій Ради Безпеки ООН від Нацбанк* 12 вересня 2001 року N 1368 ( 995_896 ) та від

28 вересня 2001 року N 1373 ( 995_854 )

стосовно запобігання та боротьби з актами

тероризму та використанням

фінансово-банківської системи для фінансування

тероризму
2. ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ
Ціль СПРИЯННЯ СТАЛОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ЗРОСТАННЮ, У ТОМУ
I.2.1 ЧИСЛІ СТРУКТУРНІЙ ПЕРЕБУДОВІ ЕКОНОМІКИ ДЛЯ

ПІДТРИМАННЯ СТАБІЛЬНОГО ЗРОСТАННЯ РІЧНОГО ВВП,

НИЗЬКИХ ТЕМПІВ ІНФЛЯЦІЇ, ЗБІЛЬШЕННЯ РЕАЛЬНИХ

ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ БЮДЖЕТНОГО

ДЕФІЦИТУ
Внутрішній Забезпечення виконання Державної програми Кабінет протягом захід економічного і соціального розвитку України на Міністрів року 2003 рік
Внутрішній Введення нового соціального стандарту - Мінпраці, IV квартал захід регульованої державою мінімальної погодинної Мінеко-

заробітної плати номіки
Внутрішній Вдосконалення процедури банкрутства підприємств Мінеко- I півріччя захід шляхом внесення змін до чинного законодавства номіки,

Мінфін
Внутрішній Удосконалення банківського законодавства Нацбанк*, протягом захід Мінфін, року Мінеко-

номіки,

Мін'юст, ДПА
Внутрішній Реформування системи пенсійного забезпечення Мінпраці, протягом захід ПФУ, року Мінеко-

номіки
Внутрішній Забезпечення захисту прав власників акцій ДК з протягом захід шляхом вдосконалення механізму корпоративного цінних року управління паперів та фондового ринку
Внутрішній Впровадження механізму регулювання позабанкової Мінеко- протягом захід фінансової діяльності номіки, року Мінфін,

ДК з

цінних

паперів та фондового ринку,

Мін'юст, Нацбанк*
Внутрішній Забезпечення функціонування чіткої та прозорої Мінфін, протягом захід податкової системи, здійснення заходів щодо ДПА, року зменшення податкового тиску на інвестиції Мінеко-

номіки
Ціль ВВЕДЕННЯ МОРАТОРІЮ НА ІНІЦІЮВАННЯ
I.2.2 ЗАКОНОПРОЕКТІВ ПРО ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ
Ціль СТВОРЕННЯ УМОВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВСТУПУ ДО СОТ
I.2.3
Внутрішній Завершення двосторонніх переговорів з доступу Кабінет протягом захід до ринків товарів та послуг з державами - Міністрів року членами Робочої групи з розгляду заявки України

про вступ до СОТ
Внутрішній Підготовка проектів звіту Робочої групи з Кабінет IV квартал захід розгляду заявки України про вступ до СОТ та Міністрів протоколу зі вступу України до СОТ
Внутрішній Забезпечення відповідності вимогам СОТ дальших Кабінет протягом захід заходів з питань регулювання торгівлі Міністрів року
Внутрішній Забезпечення дальшої гармонізації національного Кабінет протягом захід законодавства з нормами та принципами угод СОТ Міністрів року
Внутрішній Забезпечення виконання домовленостей та Кабінет протягом захід зобов'язань, прийнятих у рамках процесу вступу Міністрів року ДО СОТ
Ціль СПРИЯННЯ ЕКОНОМІЧНОМУ СПІВРОБІТНИЦТВУ МІЖ
I.2.4 УКРАЇНОЮ, НАТО ТА КРАЇНАМИ - ПАРТНЕРАМИ
Внутрішній Здійснення заходів щодо прийняття закону про Мінеко- II квартал захід транскордонне співробітництво номіки
Внутрішній Підготовка плану заходів щодо забезпечення Мінеко- IV квартал захід виконання закону про транскордонне номіки

співробітництво
Спільний Проведення економічного симпозіуму НАТО в Мінеко- жовтень захід Україні (м. Алушта, Автономна Республіка Крим) номіки
Україна -
НАТО
Ціль ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ДЛЯ
I.2.5 ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ УКРАЇНИ ЩОДО ІНТЕГРАЦІЇ В

ЄВРОАТЛАНТИЧНІ СТРУКТУРИ
Внутрішній Організація семінару з управління ресурсами у Кабінет протягом захід сфері оборонної промисловості із запрошенням Міністрів, року представників іноземних держав та міжнародних МО,

організацій Мінеко-

номіки,

Мінфін
Внутрішній Проведення консультацій з відповідними МО, вересень захід міжнародними організаціями з питань, пов'язаних Мінфін,

із започаткуванням спеціальної позикової Мінеко-

програми фінансування придбання житла для номіки

офіцерів, які звільняються у запас або

відставку
Спільний Проведення засідання Спільної робочої групи Мінеко- дату буде захід Україна - НАТО з питань економічної безпеки для номіки визначено Україна - обговорення питань структурної перебудови
НАТО оборонно-промислового комплексу України
Ціль СТВОРЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА, ЩО
I.2.6 СТИМУЛЮВАТИМЕ ДІЛОВУ АКТИВНІСТЬ, ЕКОНОМІЧНЕ

ЗРОСТАННЯ НА ОСНОВІ СТРУКТУРНО-ІННОВАЦІЙНИХ

ПЕРЕТВОРЕНЬ, СТВОРЕННЯ СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ

ІНФРАСТРУКТУРИ І МЕХАНІЗМІВ СОЦІАЛЬНО-РИНКОВОЇ

ЕКОНОМІКИ З ОДНОЧАСНОЮ АДЕКВАТНОЮ ПІДТРИМКОЮ

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Внутрішній Підготовка законопроекту про валютне Нацбанк*, грудень захід регулювання ДПА,

Мінфін,

Мінеко-

номіки,

Мін'юст
Внутрішній Впровадження структурних реформ, розроблених Мінеко- протягом захід Україною разом зі Світовим Банком, у т.ч. номіки, року заходів щодо прискорення приватизації, ФДМУ

посилення боротьби з корупцією, підвищення

державних закупівель
Внутрішній Проведення консультацій з відповідними Мінеко- IV квартал захід міжнародними організаціями стосовно стратегії номіки,

України щодо поліпшення бізнесового клімату, у ДПА

т.ч. щодо проведення податкової реформи та

внесення необхідних змін до законодавства

України
Внутрішній Створення умов для функціонування інститутів ДК з протягом захід спільного інвестування відповідно до Закону цінних року України "Про інститути спільного інвестування паперів

(пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" та фон-

( 2299-14 ), у т.ч. шляхом підготовки та дового

прийняття відповідних нормативно-правових актів ринку,

Мінеко-

номіки,

Мінфін,

Мін'юст, ФДМУ
Ціль ПРОВЕДЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ І СТРУКТУРНИХ РЕФОРМ, З
I.2.7 УРАХУВАННЯМ РЕКОМЕНДАЦІЙ СВІТОВОГО БАНКУ, МВФ

ТА ІНШИХ МІЖНАРОДНИХ ІНСТИТУЦІЙ, ВКЛЮЧАЮЧИ

ЗАХОДИ ЩОДО СПРИЯННЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ, БОРОТЬБИ З

КОРУПЦІЄЮ ТА ПІДВИЩЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ДЕРЖАВНИХ

ВИТРАТ
Внутрішній Здійснення заходів контролю діяльності з ФДМУ, протягом захід державними активами, удосконалення обліку Мінфін, року державних активів Мінеко-

номіки
Ціль РОЗШИРЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ
I.2.8
Внутрішній Забезпечення виконання заходів щодо реалізації Мінагро- протягом захід земельної реформи політики, року Мінеко-

номіки
Ціль ГАРАНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН
I.2.9 В УСІХ ФОРМАХ, У ТОМУ ЧИСЛІ ШЛЯХОМ ПОСИЛЕННЯ

ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Ціль СТВОРЕННЯ НЕОБХІДНИХ ПЕРЕДУМОВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ
I.2.10 СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ
Ціль ЗМЕНШЕННЯ РІЗНИЦІ В РЕАЛЬНИХ ДОХОДАХ МІЖ
I.2.11 ВЕРСТВАМИ НАСЕЛЕННЯ І ДОКЛАДАННЯ ЗУСИЛЬ ДО

ЛІКВІДАЦІЇ БІДНОСТІ
Внутрішній Введення регульованої державою мінімальної Мінпраці, грудень захід погодинної заробітної плати в усіх секторах Мінфін

економіки
Ціль ПОСИЛЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ
I.2.12
Внутрішній Забезпечення належної фізичної безпеки Кабінет протягом захід транзитних газопроводів Міністрів року
3. ІНФОРМАЦІЙНІ ПИТАННЯ
Ціль УДОСКОНАЛЕННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
I.3.1 ГАРАНТІЙ СВОБОДИ ДУМКИ І СЛОВА, СВОБОДИ ДРУКУ,

ВІЛЬНОГО ВИСЛОВЛЕННЯ ПОГЛЯДІВ І ПЕРЕКОНАНЬ ТА

ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ
Внутрішній Забезпечення виконання Указу Президента України Держтеле- протягом захід від 9 грудня 2000 року N 1323 ( 1323/2000 ) радіо, року "Про додаткові заходи щодо безперешкодної Нацрада з діяльності засобів масової інформації, дальшого питань

утвердження свободи слова в Україні" щодо ТБ і РМ* реалізації додаткових заходів з підтримки

діяльності журналістів та забезпечення

особливих норм їх захисту
Внутрішній Підготовка з метою поліпшення доступу Держтеле- протягом захід громадськості до інформації проектів радіо, року інформаційного кодексу України, законопроекту Нацрада з про внесення змін до Закону України "Про питань

інформацію" ( 2657-12 ) з урахуванням ТБ і РМ* експертного аналізу та рекомендацій Ради Європи
Внутрішній Здійснення заходів щодо удосконалення Держтеле- захід діяльності Національної ради України з питань радіо,

телебачення і радіомовлення з метою Мін'юст, забезпечення дотримання принципів об'єктивності Нацрада з і гласності під час видачі ліцензій питань

ТБ і РМ*
Внутрішній Проведення семінару із запрошенням Держтеле- II квартал захід представників іноземних держав та міжнародних радіо,

організацій, присвяченого стану забезпечення Мін'юст, свободи думки і слова, вільного висловлення МЗС

думок і переконань в Україні
Внутрішній Організація циклу навчальних семінарів для Держтеле- протягом захід журналістів із запрошенням представників радіо, року іноземних держав та міжнародних організацій Мін'юст, щодо правових засад діяльності ЗМІ у МЗС

демократичному суспільстві
Ціль ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЛЬНОГО ОТРИМАННЯ ТА ПОШИРЕННЯ
I.3.2. ІНФОРМАЦІЇ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Внутрішній Організація циклу семінарів для працівників ЗМІ Держтеле- протягом захід та заінтересованих органів виконавчої влади радіо року щодо практичного застосування положень

законодавства України в галузі ЗМІ в їх

професійній діяльності
Ціль ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ВІДПОВІДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ
I.3.3 УСУНЕННЯ ПЕРЕШКОД У ДІЯЛЬНОСТІ ЗМІ
Внутрішній Продовження роботи над проектом закону України Держтеле- протягом захід про внесення змін до Закону України "Про радіо року інформаційні агентства" з метою зняття обмежень

для іноземних фізичних і юридичних осіб щодо

заснування інформаційних агентств

Внутрішній Переклад законодавчих та інших Держтеле- I півріччя захід нормативно-правових актів держав - членів ЄС і радіо,

НАТО в галузі інформації та здійснення заходів Мін'юст, щодо приведення законодавства України з питань Нацрада

регулювання діяльності в інформаційній сфері, з питань зокрема Законів України "Про телебачення і ТБ і РМ* радіомовлення" ( 3759-12 ), "Про друковані

засоби масової інформації (пресу) в Україні"

( 2782-12 ), "Про інформацію" ( 2657-12 ), "Про

Національну раду України з питань телебачення і

радіомовлення" ( 538/97-ВР ), до стандартів

держав - членів НАТО
Внутрішній Підготовка до приєднання України до Протоколу МЗС, II квартал захід до Європейської конвенції про транскордонне Держтеле- телебачення 2001 року, здійснення заходів щодо радіо,

ратифікації Європейської конвенції про Мін'юст, транскордонне телебачення та Протоколу Нацрада з 2001 року до неї питань

ТБ і РМ*
Внутрішній Підготовка пропозицій щодо подолання юридичних, Держтеле- протягом захід адміністративних, економічних та організаційних радіо, року перепон у дальшому розвитку діяльності ЗМІ Мін'юст, Нацрада

з питань ТБ і РМ*
Внутрішній Підготовка концепції національної інформаційної Держтеле- протягом захід політики України та здійснення заходів щодо її радіо року прийняття
Внутрішній Спрощення порядку видачі ліцензій на Нацрада
захід телерадіомовлення з питань ТБ і РМ*
Внутрішній Сприяння здійсненню парламентського контролю за Держтеле- протягом захід додержанням конституційного права на свободу радіо, року думки і слова Нацрада з питань

ТБ і РМ*
Ціль ПОГЛИБЛЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З НАТО У
I.3.4 СФЕРІ ІНФОРМАЦІЇ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПАРЛАМЕНТСЬКЕ

СПІВРОБІТНИЦТВО
Внутрішній Розроблення програми інформаційної підтримки Держтеле- II квартал захід співробітництва Україна - НАТО на 2003 рік радіо
Внутрішній Створення громадського інформаційного центру Держтеле- II квартал захід для популяризації євроатлантичної інтеграції радіо

України
Внутрішній Відкриття веб-сайту "Співробітництво Україна - МЗС, IV квартал захід НАТО" Держком- зв'язок, Держтеле- радіо
Внутрішній Підготовка стратегії співробітництва органів Держтеле- I квартал захід виконавчої влади України з Верховною Радою радіо

України та громадськими організаціями щодо

поширення серед громадськості інформації про

НАТО
Внутрішній Забезпечення створення в центральних та Кабінет III квартал захід місцевих органах виконавчої влади України Міністрів структурних підрозділів з питань взаємодії зі

ЗМІ та громадськістю
Спільний Надання НАТО фінансової підтримки та "ноу-хау" Держтеле- II квартал захід для підтримки зазначених вище заходів через радіо
Україна - Центр інформації і документації НАТО в Україні
НАТО як основну контактну організацію
Ціль ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ОБІЗНАНОСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ З
I.3.5 ДІЯЛЬНІСТЮ НАТО ЧЕРЕЗ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З

НАТО У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЇ, ВКЛЮЧАЮЧИ СПІВПРАЦЮ З

ЦЕНТРОМ ІНФОРМАЦІЇ І ДОКУМЕНТАЦІЇ НАТО В

УКРАЇНІ
Спільний Продовження практики проведення "круглих Держтеле- протягом захід столів" з Північноатлантичною асамблеєю та НАТО радіо року Україна - з актуальних питань співробітництва Україна -
НАТО НАТО за підтримки двох офісів НАТО, розміщених

у Києві
Спільний Проведення регулярних ознайомчих візитів Держтеле- протягом захід журналістів та представників ЗМІ радіо року Україна -
НАТО
РОЗДІЛ II. ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ

ТА ВОЄННІ ПИТАННЯ
II.А. РЕФОРМА У СЕКТОРІ

ОБОРОНИ І БЕЗПЕКИ
II.А. РЕФОРМА У СЕКТОРІ

ОБОРОНИ І БЕЗПЕКИ
Ціль РЕФОРМУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ З МЕТОЮ
II.А.1 ПЕРЕТВОРЕННЯ НА ДОБРЕ ПІДГОТОВЛЕНІ ТА ОСНАЩЕНІ,

БІЛЬШ МОБІЛЬНІ ТА СУЧАСНІ ЗБРОЙНІ СИЛИ, ЗДАТНІ

ВІДПОВІДАТИ НА ЗАГРОЗИ БЕЗПЕЦІ, ЗАХИЩАТИ

ТЕРИТОРІЮ ДЕРЖАВИ ТА БРАТИ УЧАСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ

МИРОТВОРЧИХ І ГУМАНІТАРНИХ МІСІЙ ПІД ЕГІДОЮ

МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Напрям Проведення оборонного огляду з метою

забезпечення здатності України розвивати менші

за кількісними показниками, але більш гнучкі та

більш боєздатні сили, які можна утримувати в

межах існуючого бюджету
Внутрішній Навчання спеціалістів ЗСУ з питань проведення МО січень захід оборонного огляду
Внутрішній Створення внутрішньодержавних робочих груп для Кабінет I квартал захід проведення оборонного огляду в Україні Міністрів
Внутрішній Проведення консультацій з НАТО щодо обміну Кабінет січень- захід досвідом у сфері проведення оборонного огляду Міністрів квітень
Внутрішній Створення правової і організаційної основи в Кабінет I півріччя захід Україні для проведення оборонного огляду Міністрів
Внутрішній Проведення аналізу і оцінки існуючого стану ЗСУ Кабінет протягом захід Міністрів року
Внутрішній Оновлення головних пріоритетів реформування та Кабінет до жовтня захід розвитку ЗСУ до 2010 року Міністрів
Внутрішній Визначення основних заходів щодо забезпечення Кабінет до травня захід всебічної ресурсної підтримки ЗСУ Міністрів
Внутрішній Розробка середньо- і короткострокових планів Кабінет грудень захід реалізації Національних цілей воєнної реформи в Міністрів 2003 - Україні (далі - НЦВР) відповідно до напрямів березень реформування і розвитку ЗСУ 2004
Внутрішній Початок роботи щодо реалізації запланованих Кабінет до грудня захід заходів в рамках оборонного огляду Міністрів
Напрям Продовження реалізації НЦВР і Цілей

партнерства, прийнятих Україною
Внутрішній Завершення роботи щодо започаткування пілотних МО грудень захід проектів з реалізації НЦВР
Внутрішній Оновлення НЦВР і здійснення моніторингу їх МО грудень захід реалізації
Внутрішній Реалізація Цілей партнерства для ЗСУ на МО протягом захід 2003 рік (відповідно до затвердженого плану) року
Внутрішній Проведення навчального курсу з методів Кабінет II квартал захід оборонного планування НАТО із залученням Міністрів представників органів та організацій, які

беруть участь в оборонному плануванні
Внутрішній Застосування Процесу планування і оцінки сил МО протягом захід щодо ЗСУ в цілому року
Напрям Навчання військовослужбовців
Внутрішній Створення Програми розширення мовної підготовки МО до захід особового складу ЗСУ, модернізація листопада інформаційних технологій та обладнання зв'язку

з метою підвищення рівня взаємосумісності між

підрозділами ЗСУ та збройними силами

держав-членів НАТО
Внутрішній Відкриття Центру мовного тестування Військового МО вересень захід інституту Київського національного університету

ім. Тараса Шевченка
Внутрішній Оптимізація бази даних про офіцерів ЗСУ, які МО вересень захід володіють іноземними мовами та/або закінчили

вищі військові навчальні заклади держав -

членів НАТО
Внутрішній Удосконалення нормативної бази щодо Кабінет IV квартал захід забезпечення визнання в Україні документів про Міністрів освіту, що здобувається офіцерами та

працівниками ЗСУ у вищих військових навчальних

закладах держав - членів НАТО та держав -

партнерів
Внутрішній Здійснення заходів щодо збільшення кількості МО липень захід офіцерів ЗСУ на посадах у штабних елементах ПЗМ
Напрям Організаційні і кадрові заходи
Внутрішній Експериментальна реформа бригади ЗСУ відповідно МО листопад захід до типового штатного розпису держав - членів

НАТО (J-структура)
Внутрішній Збільшення військового представництва Місії МЗС, підготовка захід України при НАТО відповідно до її нового МО пропо- штатного розпису зицій - до червня, акреди- тація - до листо- пада
Внутрішній Оцінка відповідності функцій підрозділів МО грудень захід Генерального штабу ЗСУ стандартам держав -

членів НАТО з метою дальшого коригування їхніх

завдань, підготовка у разі потреби пропозицій

щодо відповідних структурних змін
Напрям Інші напрями
Внутрішній Організація обміну інформацією з питань МО, протягом захід міжнародного тероризму між українською стороною МЗС року та офісами військових аташе держав - членів

НАТО, акредитованих в Україні
Внутрішній Організація поглибленого і орієнтованого на МО протягом захід конкретні цілі інформування підрозділів ЗСУ року щодо структури і характеру союзницьких і

національних збройних сил держав - членів НАТО
Внутрішній Утворення у складі ЗСУ бюро кодифікації у МО до липня захід військовій сфері і забезпечення початку його

роботи
Внутрішній Складання відповідно до стандартів НАТО і МО протягом захід публікація топографічних карт військових року полігонів, на яких проводяться

багатонаціональні навчання
Внутрішній Організація роботи Центру оперативного МО протягом захід реагування на кризові ситуації МО відповідно до року стандартів НАТО
Ціль ПОСИЛЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ НАД ЗБРОЙНИМИ
II.А.2 СИЛАМИ УКРАЇНИ ТА ІНШИМИ ВІЙСЬКОВИМИ

ФОРМУВАННЯМИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ

СПІВРОБІТНИЦТВА З ПАРЛАМЕНТОМ І ПОСИЛЕННЯ ЙОГО

КОНТРОЛЮ, А ТАКОЖ БІЛЬШ АКТИВНУ УЧАСТЬ

ЦИВІЛЬНИХ ОСІБ У ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У

СФЕРІ БЕЗПЕКИ
Внутрішній Початок реалізації розвитку цивільного МО березень захід компонента МО, збільшення кількості цивільних

працівників на усіх рівнях МО
Внутрішній Започаткування у Національній академії оборони МО січень захід України постійних курсів з цивільно-військових

відносин і демократичного контролю над ЗСУ
Внутрішній Ініціювання проведення дня ЗСУ у Верховній Раді МО протягом захід України, організація зустрічей народних року депутатів України з військовослужбовцями

українських миротворчих контингентів
Внутрішній Здійснення заходів щодо вдосконалення Кабінет протягом захід механізмів цивільного контролю над ЗСУ Міністрів, року АПУ
Внутрішній Запрошення представників науково-дослідницьких МО протягом захід установ та громадських організацій узяти участь року у перегляді і розробленні навчальних планів

Національної академії оборони України та інших

вищих військових навчальних закладів,

здійснення заходів щодо залучення офіцерів та

працівників МО до міжнародних програм обміну з

питань цивільно-військових відносин
Ціль ЗМІЦНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СТРУКТУР З МЕТОЮ ПОЛІПШЕННЯ
II.А.3 РЕАГУВАННЯ НА СИТУАЦІЇ, ПОВ'ЯЗАНІ З

НЕВІЙСЬКОВИМИ І АСИМЕТРИЧНИМИ ЗАГРОЗАМИ
Внутрішній Здійснення заходів щодо реформування і Держком- протягом захід модернізації Прикордонних військ України кордон року
Внутрішній Організація навчання військовослужбовців та Держком- протягом захід працівників Прикордонних військ України в кордон року освітніх закладах держав - членів НАТО і держав

- партнерів
Внутрішній Запрошення лекторів з держав - членів НАТО для МО протягом захід проведення лекцій і семінарів з питань року цивільно-військових відносин, обмін делегаціями

у рамках Програми "Партнерство заради миру"

(далі - ПЗМ)
Внутрішній Вивчення нормативно-правової бази НАТО та Держком- протягом захід розроблення відповідних пропозицій щодо кордон року вдосконалення національного законодавства з

питань охорони державного кордону
Внутрішній Вивчення досвіду, набутого під час реформування МВС, протягом захід сил безпеки держав - членів НАТО і держав - МО року партнерів, включаючи питання соціального

захисту військовослужбовців та працівників

міліції
Внутрішній Здійснення заходів щодо зміцнення двосторонніх МВС, протягом захід відносин із силами внутрішньої безпеки держав - Держком- року членів НАТО, включаючи розроблення програм кордон,

стажування МО
Внутрішній Підготовка пропозицій щодо залучення сил щодо МВС, січень захід забезпечення внутрішньої безпеки і правопорядку МО

до програм Україна - НАТО з перепідготовки,

мовної підготовки і соціальної адаптації
Внутрішній Здійснення оцінки існуючої системи військової МО II поло- захід освіти та підготовка пропозицій щодо її вина року адаптації до стандартів держав - членів НАТО
Внутрішній Підготовка і включення до системи Командного і МО I квартал захід професійного навчання курсу про правові

механізми і правила діяльності НАТО та про

співробітництво Україна - НАТО
Внутрішній Започаткування навчання особового складу сил МВС протягом захід щодо забезпечення внутрішньої безпеки і року правопорядку іноземним мовам шляхом

запровадження відповідних національних курсів

із залученням навчальних закладів держав -

членів НАТО та використанням можливостей ПЗМ
Внутрішній Підготовка пропозицій щодо встановлення МО протягом захід контактів між вищими військовими навчальними року закладами України і держав - членів НАТО
Внутрішній Підготовка плану дій щодо навчання МО I квартал захід військовослужбовців та працівників ЗСУ, інших

військових формувань та правоохоронних органів

для участі у миротворчих операціях та

організації їх матеріально-технічного

забезпечення
Внутрішній Обмін досвідом з питань цивільно-військових Держком- протягом захід відносин шляхом участі особового складу сил кордон, року щодо забезпечення внутрішньої безпеки і МВС

правопорядку у курсах та семінарах у рамках ПЗМ
Внутрішній Поліпшення міжвідомчої координації і обміну РНБОУ, протягом захід інформацією у сфері реалізації заходів, які МО, року стосуються безпеки і оборони Держком- кордон,

МВС,

СБУ
Ціль ПОСИЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ МІЖВІДОМЧОЇ КООРДИНАЦІЇ МІЖ
II.А.4 МІНІСТЕРСТВОМ ОБОРОНИ, МІНПРОМПОЛІТИКИ,

ПРИКОРДОННИМИ ВІЙСЬКАМИ, МНС І МВС З МЕТОЮ

ПОЛІПШЕННЯ РЕАГУВАННЯ НА НАСЛІДКИ ПРИРОДНИХ ТА

АНТРОПОГЕННИХ КАТАСТРОФ, ВКЛЮЧАЮЧИ ТЕРОРИСТИЧНІ

АКТИ
II.В. СПІВРОБІТНИЦТВО З НАТО
Ціль МАКСИМАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ СПІЛЬНОЇ
II.В.1 РОБОЧОЇ ГРУПИ З ПИТАНЬ ВОЄННОЇ РЕФОРМИ,

ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ТА КООРДИНАЦІЇ ПРАКТИЧНОГО

СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНА - НАТО У РАМКАХ

ПРОГРАМИ "ПАРТНЕРСТВО ЗАРАДИ МИРУ" ТА У

ДВОСТОРОННІЙ СПІВПРАЦІ З МЕТОЮ СПРИЯННЯ

РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ ВОЄННОЇ РЕФОРМИ

ТА ЦІЛЕЙ ПАРТНЕРСТВА
Внутрішній Зосередження відповідальності за планування та МО листопад захід виконання програм співробітництва Україна -

НАТО і двостороннього співробітництва України з

державами-членами НАТО в одному підрозділі на

кожному відповідному рівні управління ЗСУ

(Генеральний штаб, командування видами ЗСУ

тощо)
Внутрішній Включення загальних цілей співробітництва МО, січень захід України з НАТО до Індивідуальної програми МЗС

партнерства Україна - НАТО (ІПП), включення

програм двостороннього співробітництва України

з державами - членами НАТО до частини V ІПП
Ціль СПРЯМУВАННЯ ВІЙСЬКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ
II.В.2 З НАТО НА ДОСЯГНЕННЯ ПРОГОЛОШЕНОЇ УКРАЇНОЮ МЕТИ

ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗБРОЙНИХ СИЛ

УКРАЇНИ ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ РЕАЛІЗАЦІЮ ПЛАНІВ ВОЄННОЇ

РЕФОРМИ
Ціль ЗБІЛЬШЕННЯ ВНЕСКУ УКРАЇНИ У МИРОТВОРЧІ ОПЕРАЦІЇ
II.В.3 ПІД ПРОВОДОМ НАТО НА БАЛКАНАХ ТА ЗАХОДІВ ДЕРЖАВ

- ЧЛЕНІВ НАТО В РАМКАХ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ
Внутрішній Забезпечення продовження участі у Силах з МО протягом захід підтримання безпеки в Косово (КФОР) року українського компонента українсько-польського

миротворчого батальйону
Спільний Забезпечення введення українського підрозділу МО протягом захід до складу бельгійсько-люксембурзько-румунського року Україна - миротворчого контингенту КФОР
НАТО
Спільний Обмін інформацією про заходи у сфері боротьби з МО лютий захід тероризмом у рамках зустрічей військових аташе
Україна - НАТО з Генеральним Штабом ЗСУ
НАТО
Ціль ДОСЯГНЕННЯ ПОВНОЇ ВЗАЄМОСУМІСНОСТІ ТА
II.В.4 ГОТОВНОСТІ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПІДРОЗДІЛАМИ

ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ВИКОНАННЯ ВИЗНАЧЕНИХ ЦІЛЕЙ ПАРТНЕРСТВА
Внутрішній Створення при факультеті штабних офіцерів МО червень захід багатонаціональних сил Національної академії

оборони України аналітичного центру для

вивчення досвіду, набутого під час участі у

миротворчих операціях
Внутрішній Удосконалення навчально-тренувальних програм МО протягом захід українських військовослужбовців та підрозділів року з метою розвитку взаємосумісності, враховуючи

досвід, набутий під час участі у миротворчих

операціях
Внутрішній Надання можливості державам - партнерам брати МО вересень захід участь в українських навчальних і тренувальних

програмах, які сприяють реалізації Цілей

Партнерства, шляхом внесення цих програм до

Робочої програми партнерства
Спільний Завершення впровадження рекомендацій пілотного МО листопад захід навчального лінгвістичного проекту для
Україна - підвищення відповідності мовної підготовки
НАТО відповідним вимогам, удосконалення управління

лінгвістичними програмами та підвищення

ефективності використання в ЗСУ персоналу, що

пройшов навчання за такими програмами
Спільний Реформування структури однієї бригади ЗСУ МО листопад захід відповідно до стандартів НАТО (J-структура) в
Україна - рамках пілотного проекту
НАТО
Спільний Огляд завдань та функцій підрозділів МО вересень захід Генерального штабу ЗСУ, порівняння їх із
Україна - завданнями і функціями відповідних органів в
НАТО державах - членах НАТО, підготовка рекомендацій

щодо проведення відповідних структурних реформ
Спільний Перегляд механізму матеріально-технічного і МО листопад захід тилового забезпечення дислокованих сил для
Україна - підвищення їх сумісності з процедурами і
НАТО структурами НАТО та забезпечення постійної

дієздатності цих сил
Спільний Оцінка стандартів НАТО в сфері безпеки та МО листопад захід розроблення плану їх впровадження в ЗСУ
Україна -
НАТО
Ціль ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
II.В.5 УКРАЇНСЬКОГО ЦИВІЛЬНОГО І ВІЙСЬКОВОГО ПЕРСОНАЛУ
Внутрішній Запровадження постійно діючих курсів з МО двічі захід військово-цивільних питань, питань на рік демократичного контролю над ЗС та питань (II та IV безпеки і оборони в Національній академії квартали) оборони України та в Українській Академії

державного управління при Президентові України
Внутрішній Удосконалення нормативної бази щодо Кабінет IV квартал захід забезпечення визнання в Україні документів про Міністрів освіту, що здобувається офіцерами та

працівниками ЗСУ у вищих військових навчальних

закладах держав - членів НАТО та держав

- партнерів
Внутрішній Направлення офіцерів та працівників ЗСУ для Кабінет протягом захід стажування з питань організації оборонного Міністрів року планування до НАТО та її держав - членів
Спільний Збільшення кількості українських офіцерів на МО липень захід посадах у штабних елементах ПЗМ
Україна -
НАТО
Спільний Продовження курсів НАТО з вивчення процедур Кабінет січень захід оборонного планування для представників Міністрів Україна - державних структур, які беруть участь в
НАТО оборонному плануванні
Ціль ПРОДОВЖЕННЯ РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ УГОД
II.В.6 ЩОДО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ І НАТО, ТАКИХ

ЯК МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ ЩОДО

ПІДТРИМКИ УКРАЇНОЮ ОПЕРАЦІЙ НАТО ТА МЕМОРАНДУМ

ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ ЩОДО СТРАТЕГІЧНИХ

АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ, А ТАКОЖ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ПОВНОЇ

ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
Спільний Навчання військових і цивільних кадрів з питань МО
захід забезпечення виконання Меморандуму про
Україна - взаєморозуміння щодо підтримки Україною
НАТО операцій НАТО
Ціль ПІДТРИМАННЯ ГОТОВНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ОБ'ЄДНАНИХ
II.В.7 СИЛ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ ДО УЧАСТІ У СПІЛЬНИХ

ОПЕРАЦІЯХ З НАТО, А ТАКОЖ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДГОТОВКИ

ЦИХ ПІДРОЗДІЛІВ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ НАТО
Внутрішній Продовження участі в операціях ПЗМ під МО протягом захід керівництвом НАТО року
Внутрішній Розроблення проектів угод із державами - МО, протягом захід членами НАТО (двосторонніх і багатосторонніх) МЗС, року щодо надання українських авіатранспортних Мінтранс потужностей для проведення навчань і операцій
ЦІЛЬ ДОСЯГНЕННЯ НЕОБХІДНОГО РІВНЯ СУМІСНОСТІ
II.В.8 ІСНУЮЧИХ ТА МАЙБУТНІХ ЗРАЗКІВ ОЗБРОЄНЬ,

ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ТА ДОКТРИНИ ЗБРОЙНИХ СИЛ

УКРАЇНИ, ЩО ДОЗВОЛИТЬ МАТИ РІВЕНЬ

ВЗАЄМОСУМІСНОСТІ, МІНІМАЛЬНО ДОСТАТНІЙ ДЛЯ

ВИКОНАННЯ В КОЖНОМУ ОКРЕМОМУ ВИПАДКУ ЗАВДАНЬ У

СПІЛЬНИХ З НАТО ІНТЕРЕСАХ ТА ПРИВЕДЕННЯ

ПРАКТИКИ ЗАКУПІВЕЛЬ У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО

СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВ - ЧЛЕНІВ НАТО
Внутрішній Впровадження стандартів НАТО з тилового і МО, до захід матеріально-технічного забезпечення, МПП грудня розроблення і виробництва озброєнь і військової

техніки, забезпечення систематичної та

орієнтованої на конкретні цілі роботи Спільної

робочої групи з питань озброєнь, завершення

розробки документа "Стан і основні напрями

розвитку співробітництва Україна - НАТО у сфері

озброєнь"
Внутрішній Розроблення програми гармонізації національних Держ- до захід стандартів у сфері озброєння з відповідними спожив- грудня стандартами НАТО стандарт, МО,

МПП
Внутрішній Адаптація українського законодавства щодо Держ- протягом захід технічного управління у сфері експлуатаційних спожив- року характеристик продукції, підтвердження стандарт, відповідності і якості озброєнь і техніки, що МО,

виробляються, до відповідних стандартів НАТО та МПП

законодавства держав - членів НАТО
Внутрішній Переклад українською мовою стандартів НАТО, МО, протягом захід визначених для впровадження в Україні Держ- року спожив-

стандарт, МПП та

інші

державні оборонні замовники
Внутрішній Розроблення рекомендацій щодо впровадження Кабінет протягом захід стандартів НАТО в Україні Міністрів року
Внутрішній Навчання експертів з питань стандартизації, МО, протягом захід оцінки відповідності, аудиту і гарантування МПП, року якості за стандартами НАТО Держ-

спожив-

стандарт
Внутрішній Гармонізація національних стандартів з питань Держ- протягом захід метрологічного забезпечення з відповідними спожив- року стандартами НАТО стандарт, МО
Внутрішній Розроблення програми створення державної Держ- протягом захід системи кодування продукції України і спожив- року забезпечення її функціонування стандарт, МО
Внутрішній Розроблення і впровадження автоматизованої Держ- протягом захід інформаційно-пошукової системи "Код" спожив- року стандарт, МО
Внутрішній Створення в Україні центру реєстрації МО, протягом захід стандартів НАТО і бібліотеки стандартів НАТО МПП, року Держ-

спожив-

стандарт
Спільний Проведення зустрічі Спільної робочої групи з МО, дату буде захід питань озброєнь та оновлення документа "Стан і МПП визначено Україна - основні напрями розвитку співробітництва
НАТО Україна - НАТО у сфері озброєнь"
Спільний Проведення семінару щодо організації МО, дату буде захід метрологічного забезпечення озброєнь та Держ- визначено Україна - військової техніки спожив-
НАТО стандарт
Ціль ПОСИЛЕННЯ РОЛІ УКРАЇНИ ЯК ПРОВІДНОГО УЧАСНИКА
II.В.9 РЕГІОНАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ З ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ

ПРИРОДНИХ ЛИХ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ЦИВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ; ПІДТРИМКА УКРАЇНИ У

СПРАВІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЄДИНОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ

СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ

СИТУАЦІЙ ЦИВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ ТА РЕАГУВАННЯ НА

ПРИРОДНІ ЛИХА; РОЗВИТОК ВЗАЄМОСУМІСНОСТІ В

ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОЦЕДУРАХ ОПЕРАЦІЙ З ПОДОЛАННЯ

НАСЛІДКІВ КАТАСТРОФ, У Т.Ч. ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМИ

ЄВРОАТЛАНТИЧНОГО КООРДИНАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ

РЕАГУВАННЯ НА КАТАСТРОФИ
Внутрішній Залучення спеціалізованих рятувальних МНС протягом захід підрозділів МНС до операцій НАТО з ліквідації року наслідків надзвичайних ситуацій і надання

гуманітарної допомоги
Внутрішній Проведення спільних командно-штабних і польових МНС дату буде захід навчань з кризового реагування, ліквідації визначено наслідків надзвичайних ситуацій і надання

допомоги постраждалому населенню
Внутрішній Проведення семінару з питань захищеності МНС місце і захід цивільного населення від ризиків, пов'язаних з дату буде радіаційним впливом визначено
Внутрішній Розроблення автоматичних систем виявлення МНС протягом захід природних і техногенних катастроф, а також року моделювання заходів з оцінки і зменшення

ризиків
Ціль ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ
II.В.10 РУХОМ В УКРАЇНІ, ВКЛЮЧАЮЧИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СЛУЖБ

УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ, З МЕТОЮ БІЛЬШ

ЯКІСНОГО РЕАГУВАННЯ НА МОЖЛИВІ ТЕРОРИСТИЧНІ

ЗАГРОЗИ
Внутрішній Здійснення заходів щодо підписання між Україною Кабінет
захід і НАТО меморандуму про взаєморозуміння щодо Міністрів стратегічних авіаперевезень та забезпечення

його виконання
Внутрішній Впровадження процедур цивільно-військового Мінтранс, протягом захід контролю над повітряним рухом, з урахуванням МО року нового безпекового середовища
Внутрішній Удосконалення заходів, спрямованих на Мінтранс, протягом захід запобігання терористичним актам у сфері СБУ, року повітряного руху МВС,

МО
Ціль МІНІМІЗАЦІЯ ШКОДИ, СПРИЧИНЕНОЇ ЗАБРУДНЕННЯМ
II.В.11 НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВНАСЛІДОК ПРОВЕДЕННЯ

ШИРОКОМАСШТАБНИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАНЬ, ВКЛЮЧАЮЧИ

МІЖНАРОДНІ, ТА ВИПРОБУВАННЯ ОЗБРОЄНЬ ТА

ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ, А ТАКОЖ ЗАБРУДНЕННЯМ, ЩО

ВИНИКЛО У ПРОЦЕСІ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗНЕШКОДЖЕННЯ

ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН, ВИБУХІВКИ, ПРОТИПІХОТНИХ МІН,

НАДЛИШКОВОЇ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ І ЛЕГКИХ ОЗБРОЄНЬ

ТА НЕБЕЗПЕЧНИХ БОЄПРИПАСІВ
Внутрішній Забезпечення виконання Програми реабілітації Мінеко- протягом захід територій, забруднених унаслідок військової ресурсів, року діяльності, на 2002-2015 роки МО
Спільний Співробітництво з НАТО в рамках Програми Мінеко- протягом захід реабілітації територій, забруднених унаслідок ресурсів, року Україна - військової діяльності, на 2002-2015 роки МО
НАТО
Спільний Проведення семінару з метою ознайомлення зі Мінеко-
захід стандартами і практикою НАТО щодо мінімізації ресурсів, Україна - шкоди навколишньому середовищу, яку спричинено МО
НАТО в результаті проведення широкомасштабних

воєнних навчань, включаючи й міжнародні, та

випробування військової техніки та зброї
Ціль ПОЛІПШЕННЯ ВЗАЄМОСУМІСНОСТІ ЗАСОБІВ ЗВ'ЯЗКУ ТА
II.В.12 ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ І

НАТО
Ціль РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ
II.В.13 НАУКОВИМИ ПРАЦІВНИКАМИ УКРАЇНИ, ДЕРЖАВ - ЧЛЕНІВ

НАТО ТА ДЕРЖАВ - ПАРТНЕРІВ, А ТАКОЖ РОЗВИТОК

СПІВРОБІТНИЦТВА В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ У

РАМКАХ НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ
Внутрішній Розширення інформаційної мережі УРАН та Міносвіти, протягом захід здійснення заходів щодо її об'єднання з Держком- року європейською мережею GEANT зв'язок
Спільний Участь у пілотних дослідженнях і Мінеко- протягом захід короткотермінових проектах у рамках Комітету з ресурсів року Україна - викликів сучасного суспільства
НАТО
II.С. ПИТАННЯ РЕСУРСІВ
Ціль ПОЛІПШЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ОБОРОННОГО ПЛАНУВАННЯ ТА
II.С.1 ПРОЦЕДУР СКЛАДАННЯ БЮДЖЕТУ; ПЕРЕХІД ДО СУЧАСНОЇ

СИСТЕМИ НАТО ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ ОБОРОННИХ

ПРОГРАМ, БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ
Внутрішній Розроблення прозорих процедур оборонного Кабінет до захід планування і бюджетних процедур з метою Міністрів грудня підтримки оборонної реформи і удосконалення

професійної підготовки, включаючи розроблення

навчальної програми для відібраного особового

складу
Внутрішній Розроблення і впровадження методології Мінфін, I квартал захід детальних підрахунків потреб у фінансуванні з МО

метою забезпечення виконання завдань

міжнародного співробітництва з державами -

членами НАТО
Внутрішній Використання фінансово-економічних процедур МО, протягом захід оборонного планування НАТО під час взаємодії з Мінфін року відповідними структурами НАТО
Ціль РЕФОРМУВАННЯ ПРОЦЕДУР ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ З
II.С.2 МЕТОЮ ПІДТРИМКИ ПРОВЕДЕННЯ ВОЄННОЇ РЕФОРМИ ТА

ПЕРЕХОДУ ЗБРОЙНИХ СИЛ НА ПРОФЕСІЙНУ ОСНОВУ
Внутрішній Застосування в установленому порядку Кабінет протягом захід програмно-цільового методу у плануванні та Міністрів року провадженні видатків для ЗСУ та інших

військових формувань, зокрема, запровадження

складання паспортів бюджетних програм
Ціль ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ
II.С.3 РЕСУРСАМИ, СКЛАДАННЯ БЮДЖЕТУ ТА ФІНАНСУВАННЯ

ОБОРОННИХ ПОТРЕБ
Внутрішній Організація та проведення навчання з питання Мінфін II квартал захід формування бюджету та фінансування оборонних

програм для представників відповідних органів

державної влади України
Спільний Продовження економічних курсів НАТО з питань Мінеко-
захід оборонної економіки для представників номіки,
Україна - відповідних органів державної влади України, Мінфін,
НАТО які залучені до вирішення цих питань МО
Ціль РЕФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЦТВА, ЗАКУПІВЕЛЬ,
II.С.4 ФІНАНСУВАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРІВ В

ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ (ОПК) ДЛЯ

ВІДОБРАЖЕННЯ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ УКРАЇНИ

ТА ЇЇ МЕТИ СТАТИ ДЕРЖАВОЮ З ЕФЕКТИВНО ДІЮЧОЮ

РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ, У Т.Ч. АДАПТАЦІЯ ОПК

УКРАЇНИ ДО СТАНДАРТІВ НАТО
Внутрішній Організація семінару з інтеграції оборонної МПП дату буде захід промисловості України в оборонну промисловість визначено держав - членів НАТО (стандартизація,

технології, практика закупівель, планування,

законодавство) з метою розроблення

методологічних рекомендацій щодо напрямів

співробітництва і коригування робочого плану за

результатами його кожного засідання
Внутрішній Підготовка на основі проведеного оборонного МПП після захід огляду плану дій з реструктуризації оборонних проведення потужностей відповідно до нових загроз системі оборонного колективної безпеки огляду
Внутрішній Визначення застарілої та надлишкової військової Кабінет протягом захід техніки і боєприпасів ЗСУ, їх відчуження або Міністрів року безпечне знищення в установленому порядку та

відповідно до міжнародних вимог та угод
Внутрішній Розроблення проекту державної програми МПП протягом захід структурної перебудови ОПК України року
Внутрішній Створення бази даних стандартів і публікацій МО, протягом захід НАТО, визначення пріоритетів вивчення процесу Держ- року адаптації національних стандартів до спожив-

відповідних стандартів НАТО, доцільності стандарт, запровадження адаптованих стандартів на МПП

підприємствах оборонної промисловості
Внутрішній Розроблення необхідних правових документів щодо МПП протягом захід створення національного центру України з року комплексної утилізації непридатних та

надлишкових озброєнь і боєприпасів
Внутрішній Проведення консультацій з Агентством НАТО з МПП, протягом захід питань матеріально-технічних постачань (NAMSA) МО року щодо визначення перспектив і процедур

реєстрації українських постачальників у базі

даних офіційних постачальників
Внутрішній Продовження реалізації проекту утилізації МПП, протягом захід протипіхотних мін в рамках відповідного МО року Меморандуму про взаєморозуміння
Внутрішній Започаткування проекту утилізації непридатних МПП, протягом захід та небезпечних боєприпасів МО року
Внутрішній Оцінка необхідних обсягів, вартості і МО, протягом захід організації роботи для досягнення необхідного МПП року рівня сумісності українських озброєнь і

військової техніки
Спільний Оновлення документів про стан та основні МО,
захід напрями співробітництва Україна - НАТО у сфері МПП
Україна - озброєнь
НАТО
Спільний Розроблення проектів трастового фонду ПЗМ для МПП,
захід безпечного знищення протипіхотних мін, МО
Україна - стрілецької зброї та легких озброєнь і
НАТО боєприпасів
РОЗДІЛ III. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ТА БЕЗПЕКА
Ціль ВТІЛЕННЯ УГОДИ ПРО БЕЗПЕКУ МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ І
III.1 НАТО, ЗОКРЕМА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ВИКОНАННЯ ПРАВИЛ ПОВОДЖЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ОХОРОНИ ІНФОРМАЦІЇ НАТО З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ
Внутрішній Забезпечення виконання Правил поводження та СБУ
захід забезпечення охорони інформації НАТО з

обмеженим доступом
Внутрішній Запровадження правил поведінки щодо захисту Україна - I квартал захід таємної інформації НАТО для міністерств, інших НАТО

центральних органів виконавчої влади, СБУ

організацій, що беруть участь у співробітництві

Україна - НАТО
Внутрішній Контроль за додержанням основних принципів і СБУ протягом захід стандартів НАТО під час опрацювання інформації року НАТО з обмеженим доступом
Ціль УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВЗАЄМНОГО ЗАХИСТУ
III.2 ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ, ВКЛЮЧАЮЧИ

ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ РЕЄСТРАЦІЇ ТАЄМНИХ ДОКУМЕНТІВ

НАТО
Внутрішній Забезпечення належних умов для обміну МЗС протягом захід матеріальними носіями інформації з обмеженим року доступом через Головний центр реєстрації

секретних документів НАТО при МЗС
Внутрішній Погодження та визначення разом із НАТО стану СБУ протягом захід розвитку та гармонізації відповідно до року критеріїв та стандартів НАТО національної

системи захисту інформації з обмеженим доступом
Внутрішній Вивчення внутрішньої системи захисту таємної СБУ I квартал захід інформації та, у разі потреби, її вдосконалення
Внутрішній Вивчення стандартів НАТО із захисту інформації СБУ початок захід з обмеженим доступом та визначення можливостей року адаптації національної нормативної бази, яка

регулює питання обміну інформацією з іноземною

стороною, до європейських і міжнародних

стандартів; вироблення заходів з метою

прискорення процесу досягнення відповідності у

цій сфері
Ціль ДОСЯГНЕННЯ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ З НАТО, ЯКІ
III.3 НАДАВАТИМУТЬ МОЖЛИВІСТЬ ОБМІНУ З НАТО

ІНФОРМАЦІЄЮ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ У СФЕРІ

ВІЙСЬКОВОГО ПЛАНУВАННЯ І РЕФОРМИ
Внутрішній Перегляд документів з обмеженим доступом, що МО липень захід стосуються оборонного планування та військового

співробітництва в цілому, з метою скорочення

кількості таких документів
Внутрішній Визначення засобів, методів та шляхів СБУ липень захід практичного захисту інформації НАТО з обмеженим

доступом під час її передачі каналами

технічного зв'язку, у т.ч. придбання

криптографічного обладнання
Внутрішній Вивчення можливості розтаємничення карт МО протягом захід року
Ціль МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ СИСТЕМ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ
III.4 ТА ІНФОРМАЦІЇ, ЯКИМИ МОЖЕ ПЕРЕДАВАТИСЯ

ІНФОРМАЦІЯ НАТО З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ,

ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ І СТАНДАРТІВ НАТО
Внутрішній Звернення до НАТО щодо отримання стандартів та СБУ, I квартал захід правил НАТО у сфері телекомунікацій та МО

інформаційної безпеки (включаючи вимоги

TEMPEST) і випробувань обладнання

телекомунікацій
Внутрішній Вивчення вимог НАТО щодо систем телекомунікацій СБУ, червень захід та зв'язку; оцінка потреб і можливостей МО,

гармонізації технічних умов та регламентів, а Держком- також телекомунікаційного обладнання, що зв'язок

використовується для забезпечення взаємодії з

НАТО, щодо відповідності стандартам НАТО
Внутрішній Підготовка переліку обладнання, необхідного для СБУ вересень захід створення відокремлених інформаційних та

телекомунікаційних систем і мереж, сумісних з

аналогічними системами НАТО, та пропозицій щодо

фінансових витрат на його придбання
Внутрішній Підготовка оцінки інформаційно- СБУ грудень захід телекомунікаційних систем правоохоронних

органів держави, розроблення пропозиції щодо

захисту спільної мережі для обміну даними з

питань протидії сучасним загрозам регіональній

безпеці і стабільності, визначення шляхів і

принципів її розвитку
Ціль РОЗРОБЛЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ
III.5 ОСОБОВОГО СКЛАДУ У РІЗНИХ СФЕРАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ

БЕЗПЕКИ
Внутрішній Розроблення тренувальних програм для персоналу, СБУ початок захід який працює з інформацією НАТО з обмеженим року доступом
Внутрішній Започаткування додаткової підготовки в СБУ IV захід Національній академії СБУ персоналу, який квартал працює з інформацією НАТО з обмеженим доступом,

а також, за погодженням із Офісом безпеки НАТО,

організація його стажування у відповідних

структурах НАТО
Внутрішній Ініціювання навчання персоналу для роботи у СБУ жовтень захід спільних із НАТО телекомунікаційних та

інформаційних системах, якими передається

інформація з обмеженим доступом
РОЗДІЛ IV. ПРАВОВІ ПИТАННЯ
Ціль ПЕРЕГЛЯД ЗАКОНІВ ТА ІНШИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ
IV.1 АКТІВ ТА МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ДЛЯ СПРОЩЕННЯ

НАДАННЯ УКРАЇНІ ДОПОМОГИ З БОКУ НАТО АБО ДЕРЖАВ

- ЧЛЕНІВ В УСІХ ВИДАХ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З

НАТО ЯК НА УРЯДОВОМУ, ТАК І НА НЕУРЯДОВОМУ

РІВНЯХ
Внутрішній Підготовка оцінки українського законодавства з Мін'юст протягом захід питань розвитку громадянського суспільства року
Внутрішній Підготовка переліку нормативно-правових актів, Мінеко- протягом захід що підлягають перегляду для спрощення одержання номіки, року міжнародної технічної допомоги українськими Мін'юст

громадськими організаціями
Ціль ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВНОЇ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УГОД МІЖ
IV.2 УКРАЇНОЮ І НАТО, ВКЛЮЧАЮЧИ УГОДУ ПРО БЕЗПЕКУ,

УГОДУ МІЖ ДЕРЖАВАМИ - УЧАСНИЦЯМИ

ПІВНІЧНО-АТЛАНТИЧНОГО ДОГОВОРУ ТА ІНШИМИ

ДЕРЖАВАМИ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ

"ПАРТНЕРСТВО ЗАРАДИ МИРУ", ЩОДО СТАТУСУ ЇХ

ЗБРОЙНИХ СИЛ, МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ

ЩОДО ПІДТРИМКИ УКРАЇНОЮ ОПЕРАЦІЙ НАТО І

ЗАПЛАНОВАНИЙ МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ

ЩОДО СТРАТЕГІЧНИХ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ
Внутрішній Розроблення, виходячи з Меморандуму про Кабінет протягом захід взаєморозуміння щодо підтримки Україною Міністрів року операцій НАТО, внутрішнього порядку планування

підтримки операцій НАТО, що забезпечить

можливість використання НАТО та її державами -

членами визначених для цього засобів
Внутрішній Завершення підготовки меморандуму про МО дату буде захід взаєморозуміння щодо стратегічних визначено авіаперевезень
Внутрішній Забезпечення виконання меморандуму про МО, протягом захід взаєморозуміння щодо стратегічних Мінтранс року авіаперевезень
Спільний Організація роз'яснювальної роботи щодо МО
захід зазначених меморандумів для відповідних
Україна - цивільних і військових структур, які мають їх
НАТО виконувати
Ціль ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ
IV.3 РЕГУЛЮВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА,

ПОВ'ЯЗАНОГО З ОБОРОНОЮ, З МЕТОЮ НАБЛИЖЕННЯ ЙОГО

ДО НОРМ І СТАНДАРТІВ НАТО (ПРАВА ВЛАСНОСТІ,

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ,

ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКАМ І ПІДРЯДНИКАМ,

УМОВИ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ОПК, ФІНАНСУВАННЯ

ПРОЕКТІВ, ЗАКОНОДАВСТВО ТА ПРОЦЕДУРИ

ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ)
Ціль СТВОРЕННЯ ПРАВОВОЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ БАЗИ
IV.4 СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ І НАТО У СФЕРІ

ОЗБРОЄНЬ, ОБОРОННИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ТЕХНОЛОГІЙ
РОЗДІЛ V. МЕХАНІЗМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
Нижченаведені спільні робочі групи Україна - НАТО, що працюють під
егідою Комісії Україна - НАТО, розроблятимуть щорічні плани на
підтримку цілей та принципів Плану дій:
Спільна робоча група з питань рівень, дати та місця
воєнної реформи проведення буде

визначено додатково
Спільна робоча група з питань рівень, дати та місця
економічної безпеки проведення буде

визначено додатково
Спільна робоча група з питань рівень, дати та місця
планування на випадок надзвичайних проведення буде
ситуацій цивільного характеру визначено додатково
Спільна робоча група з питань рівень, дати та місця
науки і захисту довкілля проведення буде

визначено додатково
Спільна робоча група з питань рівень, дати та місця
озброєнь проведення буде

визначено додатково
Оцінка імплементації буде здійснюватися на піврічних засіданнях
таких структур***:
Політичний комітет НАТО дати та місця
з Україною проведення буде

визначено додатково
Політико-військовий керівний дати та місця
комітет НАТО з Україною проведення буде

визначено додатково
Спеціальний комітет НАТО дати та місця
з Україною проведення буде

визначено додатково
Економічний комітет НАТО дати та місця
з Україною проведення буде

визначено додатково
Військовий комітет НАТО дати та місця
з Україною проведення буде

визначено додатково
Члени Комісії Україна - НАТО на рівні послів та на рівні міністрів
братимуть до відома щорічну доповідь про здійснену роботу
_______________

*** Заходи можуть включати проведення спільних засідань,
таких як спільне засідання Політичного комітету та
Політико-військового керівного комітету НАТО з Україною
Перелік скорочень
АПУ Адміністрація Президента України
Генпрокуратура Генеральна прокуратура України
Держекспортконтроль Державна служба експортного контролю України
Держкомзв'язок Державний комітет зв'язку та інформатизації

України
Держкомкордон Державний комітет у справах охорони

державного кордону України
Держкомрелігій Державний комітет України у справах релігій
Держспоживстандарт Державний комітет України з питань

технічного регулювання та споживчої політики
Держсудадміністрація Державна судова адміністрація України
Держтелерадіо Державний комітет телебачення і

радіомовлення України
Держфінмоніторинг Державний департамент фінансового

моніторингу Міністерства фінансів України
Держпідприємництва Державний комітет України з питань

регуляторної політики та підприємництва
ДК з цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та
та фондового ринку фондового ринку України
ДПА Державна податкова адміністрація України
Кабінет Міністрів Кабінет Міністрів України
МВС Міністерство внутрішніх справ України
МЗС Міністерство закордонних справ України
Мінагрополітики Міністерство аграрної політики України
Мінекономіки Міністерство економіки та з питань

європейської інтеграції України
Мінекоресурсів Міністерство екології та природних ресурсів

України
Міносвіти Міністерство освіти і науки України
Мінпраці Міністерство праці та соціальної політики

України
Мінтранс Міністерство транспорту України
Мінфін Міністерство фінансів України
Мін'юст Міністерство юстиції України
МНС Міністерство України з питань надзвичайних

ситуацій та у справах захисту населення від

наслідків Чорнобильської катастрофи
МО Міністерство оборони України
МПП Міністерство промислової політики України
Нацбанк Національний банк України
Нацрада з питань Національна рада України з питань
ТБ і РМ телебачення і радіомовлення
НКАУ Національне космічне агентство України
ПФУ Пенсійний фонд України
РНБОУ Рада національної безпеки і оборони України
СБУ Служба безпеки України
ФДМУ Фонд державного майна України
ЦВК Центральна виборча комісія

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: