open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державні лотереї в Україні

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 31, ст.369)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712
№ 1636-VII від 12.08.2014, ВВР, 2014, № 43, ст.2030
№ 222-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 23, ст.158
№ 766-VIII від 10.11.2015, ВВР, 2015, № 52, ст.482}

Цей Закон встановлює основні засади державного регулювання лотерейної сфери в Україні з метою створення сприятливих умов для розвитку лотерейного ринку виходячи із принципів державної монополії на випуск і проведення лотерей, забезпечення потреб державного бюджету, прав і законних інтересів громадян.

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

1) лотерейна сфера - сукупність суспільних відносин, що складаються у процесі проведення лотерей;

2) лотерея - масова гра, незалежно від її назви, умовами проведення якої передбачається розіграш призового (виграшного) фонду між її гравцями і перемога в якій має випадковий характер, територія проведення (розповсюдження) якої поширюється за межі однієї будівлі (споруди), незалежно від способу прийняття грошей за участь у такій грі.

Залежно від способу розіграшу призового (виграшного) фонду в Україні допускається проведення таких лотерей:

а) миттєва лотерея - лотерея, в якій інформація, яка дозволяє визначити виграшні лотерейні білети (інші засоби, які передбачені умовами лотерей, які дозволяють засвідчити участь у лотереї), закладається випадковим характером на стадії їх виготовлення, тобто до розповсюдження серед гравців лотереї. При проведенні миттєвої лотереї гравець може безпосередньо після внесення ставки визначити, чи є його лотерейний білет або інший засіб, який дозволяє засвідчити участь у грі, виграшним чи ні;

б) інша лотерея, яка не підпадає під визначення миттєвої лотереї, в тому числі тиражна, комбінована;

3) державна лотерея - лотерея, що проводиться оператором лотерей відповідно до цього Закону;

4) приз (виграш) - кошти, майно, майнові чи немайнові права, які підлягають виплаті (видачі) гравцю у разі його виграшу в державну лотерею відповідно до оприлюднених умов її проведення;

5) призовий (виграшний) фонд - сукупність призів (виграшів), що підлягають розігруванню в державну лотерею відповідно до оприлюднених умов її проведення;

6) призовий фонд тиражу - сукупність призів, які підлягають розігруванню під час проведення розіграшу окремого тиражу державної лотереї, відповідно до оприлюднених умов її проведення;

7) ставка - плата гравця за одноразову участь у розіграші державної лотереї чи її окремого тиражу;

8) лотерейний білет - документ встановленої умовами проведення лотереї форми, виготовлений відповідно до вимог законодавства, наявність якого засвідчує внесення гравцем лотереї ставки і надає право одержати приз відповідно до умов проведення лотереї. Державна лотерея може проводитись як із застосуванням лотерейних білетів, так і з застосуванням інших засобів, які дозволяють засвідчити участь у лотереї або розмір виграшу, якщо вони передбачені умовами лотереї, в тому числі через термінали електронної системи прийняття ставок;

9) джек-пот - максимальний приз, що формується відповідно до умов проведення державної тиражної лотереї в кожному тиражі, в декількох тиражах або іншим способом, визначеним в умовах проведення лотереї;

10) тираж - це проміжок часу, що розпочинається датою прийняття ставок на черговий розіграш призового (виграшного) фонду тиражу тиражної лотереї та закінчується в останній день виплати призів, встановлений відповідно до умов проведення державної лотереї. Тираж включає здійснення операцій, спрямованих на прийняття ставок, формування призового фонду тиражу, розіграш призового (виграшного) фонду, виплату призів за результатами такого розіграшу, а також інші операції, пов’язані з проведенням тиражу тиражної лотереї;

11) оператор державних лотерей - юридична особа - суб’єкт підприємницької діяльності, що одержала право на проведення державних лотерей у порядку, визначеному цим Законом;

12) розповсюджувач державної лотереї - юридична або фізична особа, яка за дорученням оператора державних лотерей здійснює у сукупності або окремо прийняття ставок безпосередньо у гравців, виплату призів, а також інші операції, пов’язані з розповсюдженням державних лотерей;

13) гравець - фізична особа, яка досягла 18 років та за власним бажанням бере участь у розігруванні призів згідно з умовами проведення державної лотереї;

14) залишковий фонд державної лотереї - частина призового (виграшного) фонду, що залишається незапитаною з будь-яких причин переможцями державної лотереї у встановлений умовами її проведення термін;

15) проведення державних лотерей - господарська діяльність оператора державних лотерей, яка включає випуск державної лотереї, прийняття ставок у державну лотерею, проведення розіграшів призового (виграшного) фонду державної лотереї, виплату призів та інші операції, що прямо або опосередковано забезпечують проведення державних лотерей;

16) електронна система прийняття ставок - програмно-технічний комплекс, призначений для фіксації та обліку ставок у державній лотереї, фіксації виплати призів і/або виплати призів, зберігання інформації про проведення лотереї, а також для здійснення інших операцій, пов’язаних з проведенням державної лотереї.

Електронна система прийняття ставок складається з центральної електронної системи та терміналів електронної системи прийняття ставок, пов’язаних між собою електронним або іншим зв’язком. Використання електронної системи прийняття ставок не вимагається при проведенні миттєвих лотерей;

17) термінал електронної системи прийняття ставок - програмно-технічний комплекс, який призначений для реєстрації здійснених розповсюджувачем або гравцем (термінал самообслуговування) операцій з прийняття ставок у державні лотереї, перевірки виграшності лотерейних білетів або інших засобів, які засвідчують участь у грі, виплати виграшів та передачі інформації про здійснені операції до центральної електронної системи. Термінал електронної системи прийняття ставок не повинен містити в собі приладів та/або програм, які самостійно визначають результат розіграшу лотереї або розмір виграшу гравця, а також не може бути з’єднаним з такими пристроями та/або програмами (крім з’єднання з центральною електронною системою державної лотереї);

18) умови проведення державної лотереї - локальний акт оператора державних лотерей, що визначає правила гри і порядок проведення державної лотереї, затверджується оператором державних лотерей відповідно до законодавства;

19) пункт розповсюдження державних лотерей - спеціально обладнане та оформлене місце для розповсюдження державних лотерей з додержанням вимог до розповсюдження або місце розташування термінала чи іншого засобу прийняття ставок у державні лотереї;

20) розіграш призового (виграшного) фонду лотереї - процес, який проводиться оператором лотереї після розповсюдження лотерейних білетів (інших засобів, які дозволяють засвідчити участь у лотереї, якщо вони передбачені умовами лотереї), прийняття плати за гру та який спрямований на визначення переможця (переможців) розіграшу лотереї.

У тиражній лотереї розіграш призового (виграшного) фонду лотереї здійснюється шляхом генерації випадковим характером виграшної ігрової комбінації, яку гравець з метою виявлення свого виграшу повинен порівняти з ігровою комбінацією, визначеною гравцем для участі в даному розіграші.

У миттєвій лотереї розіграш призового (виграшного) фонду лотереї полягає у виявленні гравцем прихованої ігрової комбінації, яка закладена в лотерейному білеті (іншому засобі, який передбачений умовами лотереї) на стадії його виготовлення;

21) виграшна ігрова комбінація - передбачена умовами лотереї сукупність символів (написів, чисел, знаків, малюнків), яка дозволяє визначити переможця (переможців) розіграшу лотереї.

Стаття 2. Законодавство про лотереї

1. Законодавство про лотереї складається з цього Закону, що є спеціальним (базовим) законом у регулюванні лотерейної сфери, інших нормативно-правових актів.

Ліцензування діяльності з випуску та проведення лотерей здійснюється в порядку, передбаченому Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

2. Законодавство у сфері захисту прав споживачів поширюється на відносини, пов’язані з проведенням державних лотерей, лотерейну сферу в частині, що стосується процесу прийняття ставок у лотереї та виплати призів (виграшів).

3. Якщо міжнародним договором, ратифікованим Верховною Радою України, визначаються правила інші, ніж передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 3. Принципи проведення лотерей

1. Принцип державної монополії на запровадження лотерей полягає у забороні запровадження та проведення на території України будь-яких лотерей, крім державних, які проводяться операторами лотерей, що одержали право на їх проведення, у порядку, визначеному цим Законом.

2. Принцип добровільності передбачає самостійність і добровільність прийняття гравцем рішення про участь у державній лотереї. Примусова участь у державній лотереї забороняється. До примусових також відносяться ігри, участь у яких є обов’язковою передумовою для набуття гравцями матеріальних або нематеріальних благ чи прав, які не є призами.

3. Принцип гласності передбачає попереднє розігруванню обов’язкове оприлюднення умов проведення державної лотереї та інформації щодо призів (призового (виграшного) фонду), наявність незалежного громадського контролю за розігруванням призів під час проведення розіграшу, а також обов’язкове оприлюднення результатів розіграшів тиражів.

4. Принцип рівності умов участі в державній лотереї передбачає рівність шансів на виграш призу в державну лотерею у гравців, які зробили однакові ставки; обов’язкове застосування механізму розігрування призів на умовах випадковості, незалежно від волі оператора державних лотерей, гравців або інших осіб.

5. Принцип захисту інформації передбачає обов’язковий технологічний і фізичний захист розігрувальних пристроїв і засобів зняття, зберігання, вводу і виводу інформації, пов’язаної з рухом коштів і лотерейних білетів, від несанкціонованого доступу третіх осіб, організацію періодичного контролю за їх справністю.

6. Принцип попередньої оплати ставки передбачає повне і таке, що передує розіграшу, внесення ставки розповсюджувачу державної лотереї. Не дозволяється продаж лотерейних білетів або прийняття ставок у кредит (із розстроченням платежу) або з наступною оплатою, крім оплати ставки кредитними або дебетовими картками чи за допомогою чекових книжок за наявності авторизації платежу.

Стаття 4. Державна монополія на організацію лотерей

1. В Україні забороняються:

організація, реклама, розповсюдження лотерей, які не мають статусу державних;

розповсюдження лотерей, організованих за межами України, включно з їхньою рекламою, а також участь у них;

організація та проведення ігор, участь в яких беруть особи, які знаходяться поза межами приміщення, де проводиться гра, якщо така гра не має статусу державної лотереї;

організація і проведення ігор з накопичувальним (спільним) головним призом, якщо місця приймання плати за участь у грі розташовані поза межами одного приміщення і така гра не має статусу державної лотереї.

2. Забороняється проведення лотерей, умови проведення яких суперечать цьому Закону або які проводяться особами іншими, ніж оператори державних лотерей.

Стаття 5. Вимоги до державних лотерей

1. Вимоги до випуску та проведення державних лотерей визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, політики у сфері випуску і проведення лотерей відповідно до законодавства про ліцензування.

2. Оператор державних лотерей зобов’язаний забезпечити формування призового (виграшного) фонду лотереї в розмірі не менше 50 відсотків від сум доходів, отриманих від прийняття ставок.

3. Лотерея набуває статусу державної з моменту опублікування затверджених оператором державних лотерей умов проведення такої лотереї.

За поданням оператора державних лотерей, яке подається протягом п’ятнадцяти днів після дати опублікування, державна лотерея підлягає обов’язковому внесенню центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, політику у сфері випуску і проведення лотерей, до Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні. Внесення лотереї центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, політику у сфері випуску і проведення лотерей, до Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні, здійснюється протягом десяти днів з дати одержання подання оператора державних лотерей.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, політику у сфері випуску і проведення лотерей, веде Єдиний реєстр державних лотерей, запроваджених в Україні. Перелік відомостей, які відображаються в Єдиному реєстрі державних лотерей, запроваджених в Україні, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, політики у сфері випуску і проведення лотерей. Єдиний реєстр державних лотерей, запроваджених в Україні, ведеться в електронній формі і є відкритим для безоплатного публічного доступу до нього.

4. Забороняється використання слова "лотерея" та словосполучень "державна лотерея", "національна лотерея", "українська лотерея" у будь-яких відмінках і контекстах у рекламі окремих видів підприємницької діяльності (товарів, робіт, послуг) або в назвах юридичних осіб, якщо такі особи не мають статусу оператора державних лотерей або розповсюджувача державної лотереї відповідно до цього Закону.

5. Оператори державних лотерей не можуть проводити державні лотереї спільно з іншими особами, крім інших операторів державних лотерей.

6. Кількість та види державних лотерей, що можуть проводитись операторами державних лотерей, не обмежуються.

7. Розповсюдження державних лотерей здійснюється на всій території України та не потребує одержання спеціальних дозволів.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, політики у сфері випуску і проведення лотерей, може прийняти рішення про розповсюдження державних лотерей за межами території України.

Територія розповсюдження державних лотерей, що проводяться повністю або частково через мережу Інтернет, не обмежується. Правила розповсюдження та проведення лотерей через мережу Інтернет визначаються ліцензійними умовами.

Забороняється встановлювати будь-які обмеження щодо здійснення діяльності з розповсюдження державних лотерей, у тому числі щодо встановлення пунктів розповсюдження державних лотерей, крім випадків, якщо розповсюдження державних лотерей порушує громадський порядок та становить небезпеку для життя чи здоров’я громадян.

8. Державні лотереї запроваджуються на невизначений термін та без обмеження максимальної кількості тиражів. Термін дії державної лотереї може бути обмеженим оператором державних лотерей.

9. Умови проведення державної лотереї не можуть містити положення, за якими витрати на її організацію, а також виплати призового (виграшного) фонду здійснюються за рахунок Державного бюджету України, місцевих бюджетів, цільових державних фондів або кошторисів на утримання органів державного управління чи заснованих ними установ, організацій і підприємств.

Стаття 6. Оператори державних лотерей

1. Операторами державних лотерей можуть бути юридичні особи, зареєстровані на території України, які відповідають вимогам цього Закону.

2. Оператор державних лотерей забезпечує діяльність, спрямовану на проведення державних лотерей на всій території України. Оператор державних лотерей повинен мати постійно діючі відокремлені підрозділи у кожному населеному пункті України з населенням понад 500 тисяч осіб, а також пункти розповсюдження державних лотерей в кожному населеному пункті з населенням понад 5 тисяч осіб, але не менше 5 тисяч пунктів розповсюдження.

Електронна система прийняття ставок оператора державних лотерей повинна включати не менше 5 тисяч працюючих терміналів електронної системи прийняття ставок, що належать оператору державних лотерей на праві власності.

Мережа розповсюдження державних лотерей оператора державних лотерей повинна бути не меншою 5 тисяч пунктів розповсюдження державних лотерей.

3. Виключними напрямами діяльності операторів державних лотерей є:

розроблення та затвердження умов проведення державних лотерей (випуск державних лотерей);

створення належних умов для гравців у державні лотереї;

створення мережі прийому ставок та видачі призів;

ввезення на митну територію України лотерейних білетів, їх бланків без одержання дозволів (ліцензій);

проведення державних лотерей;

визначення переможців державних лотерей відповідно до умов проведення державних лотерей;

розробка та впровадження нових технологій проведення державних лотерей;

реклама державних лотерей;

здійснення інших функцій, необхідних для проведення державних лотерей.

Проведення державних лотерей є виключним видом господарської діяльності оператора державних лотерей. Вказане обмеження не поширюється на державні банки.

4. Оператори державних лотерей забезпечують ведення та подання статистичної та бухгалтерської звітності щодо проведення державних лотерей, руху лотерейних білетів та коштів у порядку, встановленому законодавством.

Оператор державних лотерей щомісяця надає центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, політику у сфері випуску і проведення лотерей, інформацію щодо проведення державної лотереї за встановленою формою та щоквартально надає баланс і звіт про фінансові результати за встановленими формами.

5. Власний капітал оператора державних лотерей не може бути меншим його статутного капіталу.

Статутний капітал оператора державних лотерей не може бути меншим за розмір статутного капіталу, що встановлений Національним банком України для банків. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу операторів державних лотерей кошти із непідтверджених джерел.

6. Оператор державних лотерей зобов’язаний застрахувати ризик невиплати гравцям призів у разі його неплатоспроможності та/або банкрутства на суму призового (виграшного) фонду, виплаченого оператором державних лотерей упродовж попереднього календарного року.

Оператор лотерей повинен мати досвід випуску та проведення державних лотерей на лотерейному ринку України не менше 10 років. Вказане обмеження не поширюється на державні банки.

Оператор державних лотерей забезпечує додержання фінансово-економічних, технологічних та організаційних нормативів, встановлених ліцензійними умовами.

Суб’єкт господарювання на момент звернення із заявою про отримання ліцензії повинен підтвердити свою відповідність вимогам, що передбачені цим Законом до операторів лотерей, а також додержання інших нормативів, встановлених ліцензійними умовами.

7. Керівник оператора державних лотерей, особи, які виконують обов’язки керівника оператора державних лотерей у разі його відсутності, а також посадові особи, відповідальні за здійснення технологічного процесу при проведенні державних лотерей, повинні відповідати вимогам щодо освіти, стажу роботи та ділової репутації, визначеним ліцензійними умовами.

Керівник оператора державних лотерей, особи, які виконують обов’язки керівника оператора державних лотерей у разі його відсутності, а також посадові особи, відповідальні за здійснення технологічного процесу при проведенні державних лотерей, можуть бути відсторонені від виконання посадових обов’язків на підставі наказу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, політику у сфері випуску і проведення лотерей, що приймається у випадку систематичного (більше ніж три рази на рік) порушення такими особами законодавства про лотереї на час службового розслідування, але не більше ніж на два місяці.

8. Оператор державних лотерей відповідає всім належним йому майном за зобов’язаннями, які виникають перед державою або третіми особами внаслідок виконання його функцій.

9. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади зобов’язані сприяти розвитку і поширенню державної лотереї на відповідних територіях. Діяльність з розповсюдження державних лотерей оператора та розповсюджувачів державних лотерей не підлягає ліцензуванню, квотуванню або обмеженню.

Стаття 7. Організація державних лотерей

1. Організація державних лотерей центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, політику у сфері випуску і проведення лотерей, здійснюється шляхом видачі ліцензії на випуск і проведення лотерей у порядку, визначеному законодавством про ліцензування.

Розмір плати за видачу ліцензії встановлює Кабінет Міністрів України.

{Абзац другий частини першої статті 7 в редакції Закону № 222-VIII від 02.03.2015}

Стаття 8. Позбавлення оператора державних лотерей його статусу

1. Оператор державних лотерей може бути позбавлений статусу оператора державних лотерей у випадках, якщо:

1) оператор тиражних лотерей не проводить більше, ніж три послідовних тиражі у строки, визначені в умовах проведення державної лотереї, за винятком випадків, якщо затримка в такому проведенні викликана обставинами непереборної сили (форс-мажору);

2) оператор державних лотерей систематично (більше трьох разів на рік) порушує строки внесення відрахувань до Державного бюджету України в розмірі ставки податку, визначеної Податковим кодексом України;

3) оператор лотерей прострочує без будь-яких об’єктивних підстав більше ніж на шість місяців терміни виплат призів переможцям у лотереї;

4) оператор лотерей не відповідає вимогам, встановленим Законом України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України.

{Частину першу статті 8 доповнено пунктом 4 згідно із Законом № 1636-VII від 12.08.2014}

Позбавлення особи статусу оператора державних лотерей здійснюється шляхом анулювання ліцензії в порядку, передбаченому законодавством про ліцензування.

2. Оператор державних лотерей позбавляється свого статусу у випадку подання ним заяви про позбавлення його статусу оператора державних лотерей до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, політику у сфері випуску і проведення лотерей, а також у випадку його ліквідації внаслідок визнання оператора державних лотерей банкрутом.

Заява про позбавлення статусу оператора державних лотерей повинна бути подана до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, політику у сфері випуску і проведення лотерей, не пізніше ніж за шість місяців до дати припинення проведення лотерей, але не пізніше ніж до 1 липня року, що передує року, з якого діяльність оператора державних лотерей буде припинена.

3. Вимоги до припинення проведення державних лотерей операторами державних лотерей визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, політики у сфері випуску і проведення лотерей, відповідно до законодавства про ліцензування.

Стаття 9. Розповсюдження державних лотерей

1. Розповсюджувач державної лотереї виконує такі функції:

здійснює прийом ставок від гравців і передає їх оператору державних лотерей;

видає (виплачує) призи переможцям державних лотерей у випадках, передбачених умовами проведення державної лотереї;

веде облік і надає оператору державних лотерей звітність про рух лотерейних білетів і виручки;

забезпечує вільний доступ громадянам до придбання лотерейних білетів і отримання призів;

проводить популяризацію державної лотереї та роз’яснює правила участі в ній;

виконує інші функції, визначені в укладеному між розповсюджувачем та оператором договорі про розповсюдження державних лотерей.

2. З розповсюджувачами державної лотереї - юридичними чи фізичними особами оператор державних лотерей укладає письмові договори.

3. Юридичні або фізичні особи мають право здійснювати розповсюдження державної лотереї за наявності посвідчення, виданого оператором державних лотерей, форма якого визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, політики у сфері випуску і проведення лотерей.

4. Розповсюджувач державної лотереї не має права без згоди оператора державних лотерей передавати надані договором про розповсюдження державних лотерей повноваження з розповсюдження лотереї третім особам.

Розповсюджувачі не можуть змінювати встановлений оператором державних лотерей розмір ставки у лотереї і/або ціну лотерейного білета (іншого засобу, що засвідчує участь у лотереї).

5. Розповсюдження державних лотерей фізичними та юридичними особами відповідно до укладених з оператором державних лотерей договорів не потребує будь-яких дозволів. Розповсюдження державних лотерей не вимагає обов’язкової реєстрації суб’єктами підприємницької діяльності фізичних осіб - розповсюджувачів. Держава сприяє збільшенню мережі розповсюдження державних лотерей.

6. Розповсюдження державних лотерей здійснюється будь-де на території України та у будь-який спосіб, не заборонений законодавством. Розповсюджувачі державних лотерей самостійно обирають місця для такої діяльності.

7. Оператор державних лотерей не несе відповідальності за порушення розповсюджувачами законодавства про розповсюдження державних лотерей, якщо інше не встановлено угодою, укладеною між розповсюджувачем та оператором державних лотерей.

8. З урахуванням норм цієї статті оператор державних лотерей самостійно визначає розповсюджувачів державної лотереї.

Стаття 10. Гравці у державній лотереї

1. Держава гарантує дотримання прав гравців державних лотерей, визначених цим Законом.

2. Гравцем у державній лотереї може бути фізична особа, яка досягла 18 років та самостійно і добровільно сплатила ставку (ставки) розповсюджувачу державної лотереї.

3. Будь-яка фізична особа, яка до закінчення терміну прийняття ставок, встановленого умовами проведення лотереї, оплачує вартість лотерейного білета або робить ставку в іншій формі, набуває статусу гравця.

4. Прийняття оплати вартості лотерейного білета або ставки гравця в іншій формі засвідчує факт укладення угоди між оператором державних лотерей та цим гравцем. Оператор державних лотерей зобов’язаний перевіряти право гравця на одержання призу в порядку, встановленому умовами проведення державної лотереї.

5. Оператор державних лотерей забезпечує трансляцію розіграшів державних тиражних лотерей. Розіграші тиражів проводяться в присутності тиражної комісії, яка формується оператором. Розіграш призового фонду тиражу проводиться не частіше одного разу на п’ять хвилин.

6. Результати розіграшу кожного тиражу державної лотереї мають бути доступні в пунктах її розповсюдження.

7. Відомості про участь гравця в державній лотереї та одержання ним призу не підлягають розголошенню, крім випадків, встановлених законодавством, або за згодою гравця.

Стаття 11. Реклама державних лотерей

1. Оператор державних лотерей здійснює рекламу державних лотерей у порядку, встановленому законодавством про рекламу.

Стаття 12. Призовий (виграшний) фонд державної лотереї

1. Виплата призів здійснюється за рахунок коштів призового (виграшного) фонду, накопиченого оператором державних лотерей.

Оператор забезпечує наявність на банківському рахунку коштів в обсязі сформованого призового (виграшного) фонду на кожну звітну дату.

2. На кошти, накопичені розповсюджувачами державної лотереї від прийняття ставок, не може бути звернуто будь-які стягнення, накладені відповідно до законодавства на цих розповсюджувачів або на банки, в яких вони обслуговуються.

3. На кошти призового фонду або кошти, які підлягають перерахуванню державі та обліковуються на рахунку оператора державних лотерей, не може бути звернуто будь-які стягнення, накладені відповідно до законодавства на оператора державних лотерей або на обслуговуючий банк, в якому обліковуються такі кошти.

4. Виплата грошових призів державних лотерей здійснюється виключно в національній валюті України.

Розігрування призів, виражених в іноземній валюті або в міжнародних розрахункових одиницях, забороняється. Це правило не стосується державних лотерей, сфера розповсюдження яких повністю знаходиться за межами території України.

5. Виплата призів державних лотерей здійснюється у строки і в порядку, що визначені умовами проведення державних лотерей.

6. Виплата призів здійснюється через каси операторів державних лотерей (їх відокремлених підрозділів чи уповноважених ними осіб), а у випадках, передбачених умовами проведення державної лотереї, - через розповсюджувачів державних лотерей у готівковому вигляді або за бажанням переможця у безготівковому вигляді на його рахунок за рахунок суми призу.

7. Вимога гравця про виплату призу може бути пред’явлена для оплати у терміни, визначені умовами проведення державної лотереї. У разі якщо протягом зазначених в умовах проведення державної лотереї строків лотерейний білет (або інший засіб, що посвідчує право на отримання призу) не пред’являється для оплати, сума призу, що припадає на такий білет, спрямовується до залишкового фонду лотереї. Порядок та напрями використання залишкового фонду лотереї визначаються ліцензійними умовами.

8. Виплата призів державної лотереї здійснюється на підставі пред’явленого лотерейного білета або іншого засобу, що відповідно до умов проведення державної лотереї посвідчує право гравця на отримання призу. Передумовою видачі призу є проведення оператором державних лотерей або уповноваженою ним особою експертизи лотерейного білета або іншого засобу, що відповідно до умов проведення державної лотереї посвідчує право гравця на отримання призу, що підтверджує або спростовує його дійсність.

Вимоги щодо надання документів, які посвідчують особу, або щодо підписання переможцем фінансових або інших документів допускаються у випадках, встановлених законодавством та умовами проведення лотерей. У разі якщо переможець бажає підтвердити джерело отриманих ним доходів, за його добровільним запитом видається довідка, в якій зазначаються паспортні дані такого переможця, сума призу, а також дата його отримання, сума вирахуваного податку.

Стаття 13. Державний нагляд (контроль) у сфері лотерейної діяльності

1. Уповноваженим органом державного нагляду (контролю) за проведенням лотерей в Україні є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, політику у сфері випуску і проведення лотерей.

2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, політику у сфері випуску і проведення лотерей, здійснює нагляд (контроль) у формі проведення планових та позапланових перевірок операторів лотерей.

3. Планові перевірки операторів державних лотерей проводяться не частіше одного разу на 24 місяці.

4. Позапланові перевірки операторів державних лотерей проводяться виключно з таких підстав:

оператором державних лотерей не подано в установлений строк звітність до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, політику у сфері випуску і проведення лотерей, якщо її подання передбачено цим Законом;

виявлено недостовірність даних, що містяться у звітності, поданій оператором державних лотерей, якщо оператор державних лотерей не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, політику у сфері випуску і проведення лотерей, протягом тридцяти робочих днів з дня отримання запиту;

оператор державних лотерей подав у встановленому ліцензійними умовами порядку скаргу про порушення законодавства посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, політику у сфері випуску і проведення лотерей, під час проведення планової чи позапланової перевірки, в якій вимагає повного або часткового скасування результатів відповідної перевірки;

у разі виникнення потреби у перевірці відомостей, отриманих від гравця, якщо оператор державних лотерей не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, політику у сфері випуску і проведення лотерей, протягом тридцяти робочих днів з дня отримання запиту.

5. Державний нагляд (контроль) у сфері лотерейної діяльності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, політику у сфері випуску і проведення лотерей, відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом та Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України".

{Частина п'ята статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1636-VII від 12.08.2014}

Стаття 14. Відповідальність

1. За неповне або несвоєчасне відрахування до Державного бюджету України коштів, отриманих від проведення державних лотерей, в обсязі відрахувань, визначених Податковим кодексом України, винна особа несе відповідальність на рівні відповідальності за несвоєчасну або неповну сплату податків, зборів, встановлену законом.

2. До суб’єктів, які організовують або проводять на території України ігри, що відповідають визначенню лотереї, крім випадків, якщо така гра проводиться особою, яка одержала статус оператора державних лотерей, застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі шістнадцяти тисяч мінімальних заробітних плат з конфіскацією грального обладнання, а прибуток (дохід) від проведення такої гри підлягає перерахуванню до Державного бюджету України.

Застосування санкцій, зазначених в абзаці першому частини другої цієї статті, здійснюється за рішенням суду, ухваленим за позовом органів Національної поліції та/або органів доходів і зборів.

{Абзац другий частини другої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законами № 406-VII від 04.07.2013, № 766-VIII від 10.11.2015}

3. За використання слова "лотерея" у будь-яких відмінках і контекстах при проведенні окремих видів господарської діяльності або в їх назвах юридичними особами, які не мають статусу оператора або розповсюджувача державних лотерей, зазначені особи припиняються за рішенням суду відповідно до закону.

Стаття 15. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 4 пункту 5 статті 15, який набирає чинності з 1 січня 2013 року.

2. Оператори лотерей, що провадили діяльність з випуску і проведення державних лотерей до моменту набрання чинності цим Законом на підставі виданих ліцензій, діють на підставі цих ліцензій до моменту закінчення терміну їх дії.

У разі відсутності нормативно-правових актів, необхідних для отримання нових ліцензій, оператори лотерей, що провадили діяльність з випуску і проведення державних лотерей до моменту набрання чинності цим Законом на підставі виданих ліцензій, продовжують свою діяльність до отримання нових ліцензій, але не більше як на три місяці з моменту набрання чинності зазначеними нормативно-правовими актами.

3. Організатори будь-яких ігор, що проводяться ними на момент набрання чинності цим Законом, правила (умови) проведення яких відповідають ознакам лотереї, зобов’язані припинити їх проведення протягом одного календарного місяця з дня набрання чинності цим Законом. При цьому всі угоди, укладені між гравцями у такі ігри та їх організаторами внаслідок прийняття останніми плати за участь в іграх (ставок тощо) з перебігом строку, зазначеного в цьому пункті, вважаються нікчемними.

4. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про запровадження мораторію на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 26, ст. 357; 2011 р., № 11, ст. 69).

5. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) главу 35 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144) доповнити параграфом 5 такого змісту:

"Параграф 5. Лотерейна діяльність

Стаття 3651. Лотерейна діяльність в Україні

1. В Україні діє державна монополія на організацію і проведення лотерей.

2. Проведення в Україні будь-яких інших лотерей, крім державних, заборонено.

3. Відносини у сфері лотерейної діяльності регулюються цим Кодексом та Законом України "Про державні лотереї в Україні";

2) частину першу статті 7 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50 із наступними змінами) доповнити пунктом 46 такого змісту:

"46) страхування ризику невиплати гравцям призів у разі неплатоспроможності та/або банкрутства оператора державних лотерей";

3) у пункті 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 11, ст. 69) слова "та абзацу тридцять дев’ятого підпункту 4 пункту 11 розділу I цього Закону (щодо ліцензування діяльності з випуску та проведення лотерей), який набирає чинності з дня скасування мораторію на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей" виключити.

4) пункт 15 частини другої статті 29 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50–51, ст. 572) виключити.

6. До приведення у відповідність із цим Законом закони України, інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

7. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, визначені цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування органами державної виконавчої влади їх нормативних актів, що суперечать цьому Закону.

8. Кабінету Міністрів України передбачати у проектах законів України про Державний бюджет України на відповідний рік визначення відрахувань коштів, отриманих від проведення державних лотерей в Україні, одним із джерел формування спеціального фонду Державного бюджету України і спрямування цих коштів на фінансування державних об’єктів олімпійської підготовки, лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, на фінансування культури та спорту.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
6 вересня 2012 року
№ 5204-VI


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: