open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.12.2005 N 720
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

2 березня 2006 р.

за N 220/12094

Про затвердження Положення про порядок

проведення атестації та допуску до відтворення

плідників для племінного використання

На виконання вимог статей 6, 7, 10, 17 Закону України "Про
племінну справу у тваринництві" ( 3691-12 ), Закону України "Про
Загальнодержавну програму селекції у тваринництві на період до
2010 року" ( 1517-15 ), підпункту 42 пункту 4 Положення про
Міністерство аграрної політики України, затвердженого Указом
Президента України від 7 червня 2000 року N 772 ( 772/2000 ) (із
змінами, внесеними Указами Президента України від 30.10.2001
N 1021 ( 1021/2001 ), від 27.03.2002 N 304 ( 304/2002 ) та від
05.03.2004 N 280 ( 280/2004 ), та з метою поліпшення генетичної
якості тварин, підвищення економічної ефективності та
конкурентоспроможності галузі Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок проведення атестації та
допуску до відтворення плідників для племінного використання.
2. Уважати таким, що втратило чинність, Положення про
атестацію жеребців-плідників для племінного використання,
затверджене наказом Міністерства аграрної політики України від
20.08.2002 N 237 ( z0823-02 ), зареєстроване в Міністерстві
юстиції України 10.10.2002 за N 823/7111.
3. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією (Микитюк Д.М.) забезпечити в
установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України.
4. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією, Державному науково-виробничому
концерну "Селекція" (Білоус О.В., за згодою) забезпечити: видання та доведення до відома суб'єктів племінної справи у
тваринництві Положення про порядок проведення атестації та допуску
до відтворення плідників для племінного використання; видання, заповнення та вручення свідоцтв про допуск плідника
до відтворення маточного поголів'я власникам плідників
(спермопродукції).
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Пабата В.О.
Міністр О.П.Баранівський
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

20.12.2005 N 720
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

2 березня 2006 р.

за N 220/12094

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення атестації

та допуску до відтворення плідників

для племінного використання

1. Загальні положення
1.1. Це Положення, розроблене на виконання Законів України
"Про племінну справу у тваринництві" ( 3691-12 ) та "Про
Загальнодержавну програму селекції у тваринництві на період до
2010 року" ( 1517-15 ), визначає порядок проведення атестації та
допуску до відтворення плідників великої рогатої худоби, свиней,
овець, кіз та коней.
1.2. Плідники птиці, риби, бджіл, шовкопрядів та хутрових
звірів атестації та допуску до відтворення не підлягають.
1.3. Положення є обов'язковим для виконання суб'єктами
племінної справи у тваринництві.
1.4. Забороняється використовувати для відтворення бугаїв,
жеребців, кнурів, баранів, цапів (далі - плідники) та їх
спермопродукцію, які є не атестованими та не допущеними до
відтворення в установленому цим Положенням порядку.
1.5. Приплід, отриманий від плідників, не допущених до
відтворення на відповідний період, уважається неплемінним, не
реєструється в державних книгах племінних тварин та не
використовується в селекційному процесі.
2. Порядок проведення атестації плідників

та роботи атестаційних комісій
2.1. Атестація - комплексна оцінка якості та типу плідників
за сумою ознак з метою виявлення їх племінної цінності і
господарського призначення.
2.2. Атестація плідників проводиться на підставі наказу
Міністерства аграрної політики України.
2.3. Атестацію проводять атестаційні комісії, створені за
наказом: Міністерства аграрної політики України - для атестації бугаїв
та жеребців; Міністерства аграрної політики Автономної Республіки Крим,
головних управлінь агропромислового розвитку
облдержадміністрацій - для атестації кнурів, баранів та цапів. 2.3.1. Атестаційна комісія розпочинає роботу з моменту
підписання наказу про її створення. 2.3.2. Керує діяльністю атестаційної комісії й організовує її
роботу голова комісії. 2.3.3. Голова атестаційної комісії в межах своєї компетенції: скликає засідання комісії; головує на засіданнях комісії; дає розпорядження та доручення, обов'язкові для членів
комісії; дає доручення спеціалістам, радникам та експертам, які
залучені до роботи. 2.3.4. Рішення атестаційної комісії приймаються на закритих
засіданнях у присутності не менше двох третин її складу відкритим
голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості
голосів голос головуючого на засіданні є ухвальним.
2.4. Атестаційна комісія розглядає матеріали щодо атестації
бугаїв - у жовтні-листопаді, жеребців - у квітні-листопаді,
кнурів - у вересні-жовтні, баранів та цапів - у червні-липні
кожного року.
2.5. Атестаційна комісія проводить атестацію плідників за
вимогами, які встановлює Міністерство аграрної політики України. Додатково атестація може проводитися: у січні - для жеребців, кнурів, баранів та цапів (їх
спермопродукції); у липні-серпні - для бугаїв-плідників (їх спермопродукції) за
умови придбання за імпортом або з початку року при одержанні
оцінки за якістю потомства.
2.6. Рішення атестаційної комісії оформлюється протоколом,
який візують усі члени атестаційної комісії.
2.7. Протокол є підставою для складання наказу про допуск
плідників для відтворення маточного поголів'я.
2.8. Для участі в атестації власник плідника (спермопродукції
плідника) подає атестаційній комісії заяву на проведення
атестації: жеребців - до 10 квітня кожного року до Міністерства аграрної
політики України (додаток 1); бугаїв - до 20 вересня кожного року до Міністерства аграрної
політики України (додаток 2); кнурів - до 20 серпня кожного року до Міністерства аграрної
політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь
агропромислового розвитку облдержадміністрацій (додаток 3); баранів та цапів - до 10 травня кожного року до Міністерства
аграрної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь
агропромислового розвитку облдержадміністрацій (додатки 4,5).
2.9. До заяви додаються: за умови, якщо дані про плідника не занесені до зведеної
інформаційної бази даних племінних тварин, - копія картки
племінного плідника: на бугая - форма N 1-мол ( za095-04 ) (затверджено наказом
Міністерства аграрної політики України від 30.12.2003 N 474
( z0095-04 ), зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21.01.2004 за N 96/8695); форма N 1-м'яс ( z0517-02 ) (затверджено наказом Міністерства
аграрної політики України від 06.06.2002 N 154 ( z0516-02 ),
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.06.2002 за
N 517/6805); на жеребця - форма N 1-к ( z0994-03 ) (затверджено наказом
Міністерства аграрної політики України від 15.10.2003 N 364
( z0992-03 ), зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30.10.2003 за N 994/8315 ); на кнура - форма N 1-св ( z1028-02 ) (затверджено наказом
Міністерства аграрної політики України від 17.12.2002 N 396
( z1027-02 ), зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29.12.2002 за N 1027/7315); на барана - форма N 1-в ( z0680-03 ) або N 1-всм (затверджено
наказом Міністерства аграрної політики України від 16.07.2003
N 242 ( z0679-03 ), зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05.08.2003 за N 680/8001); на цапа - форма N 1-кз ( z0680-03 ) (затверджено наказом
Міністерства аграрної політики України від 16.07.2003 N 242
( z0679-03 ), зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05.08.2003 за N 680/8001); для імпортованих плідників - копія сертифіката походження,
відомості про місце використання плідника для відтворення; крім цього, на жеребців - інформація про результати
випробування за робочою продуктивністю (копія картки іподромних
випробувань, паспорт спортивного коня).
2.10. За умови занесення даних про плідника до зведеної
інформаційної бази даних племінних тварин: 2.10.1. Наявність замороженої спермопродукції на дату подання
заяви. 2.10.2. Відомості про місце використання плідника для
відтворення.
2.11. Усі подані документи реєструються і власнику не
повертаються.
2.12. До атестації допускаються плідники: чистопородні або одержані за затвердженою програмою породного
вдосконалення; комплексний клас яких за даними бонітування - не нижче класу
"еліта"; пройшли генетичну експертизу походження за наявності
протоколу генетичного дослідження за даними щодо достовірності
походження за батьками, який виданий ліцензованою лабораторією
генетичного контролю, або за наявності результатів генетичних
досліджень у сертифікаті походження (для імпортних плідників); які занесені до інформаційної бази даних Державних книг
племінних тварин; на яких подані документи, зазначені в пункті 2.9 цього
Положення.
3. Порядок допуску плідників до відтворення
3.1. Допуск плідників до відтворення проводиться за
результатами атестації на підставі наказів: Міністерства аграрної політики України - для бугаїв та
жеребців; Міністерства аграрної політики Автономної Республіки Крим,
головних управлінь агропромислового розвитку
облдержадміністрацій - для кнурів, баранів та цапів.
3.2. За результатами атестації дані плідників заносяться до
зведеної інформаційної бази даних племінних тварин для подальшого
включення до каталогів плідників для відтворення маточного
поголів'я.
3.3. Протягом 30 днів після затвердження результатів
атестації плідників власнику плідника видається свідоцтво про
допуск плідника до відтворення маточного поголів'я (додаток 6).
3.4. Атестованих плідників допускають до відтворення
поголів'я на термін: 5 років - для жеребців; 1 рік - для бугаїв, кнурів, баранів та цапів. Після закінчення зазначеного терміну плідник проходить
чергову атестацію.
3.5. При реалізації спермопродукції (наданні плідника для
природного парування) власник зобов'язаний надавати копію
свідоцтва про допуск плідника до відтворення маточного поголів'я.
Заступник начальника
Департаменту ринків продукції
тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією В.А.Пищолка

Додаток 1

до пункту 2.8

Положення про порядок

проведення атестації

та допуску до відтворення

плідників для племінного

використання

ЗАЯВА

Прошу атестаційну комісію Міністерства аграрної політики
України розглянути матеріали, що надаються для атестації
жеребців-плідників, що належать __________________________ , та
допустити їх до племінного використання в 20___ році .
------------------------------------------------------------------ | N | N за |Кличка|Масть| Рік | N за ДКПК |Поро-|Лі- |Примітка| |з/п| ДКПК | | |народ- | та кличка |да |нія | | | | | | | ження |-----------| | | | | | | | | |батько|мати| | | | |---+-------+------+-----+-------+------+----+-----+----+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ------------------------------------------------------------------
Директор господарства ___________________________________________

(підпис, прізвище)
М.П.
Заступник начальника
Департаменту ринків продукції
тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією В.А.Пищолка

Додаток 2

до пункту 2.8

Положення про порядок

проведення атестації

та допуску до відтворення

плідників для племінного

використання

ЗАЯВА

Прошу атестаційну комісію Міністерства аграрної політики
України розглянути матеріали, що надаються для атестації
бугаїв-плідників, що належать __________________ , та допустити їх
до племінного використання в 20___ році.
---------------------------------------------------------------------------------- |N |Іден.|Клич-|Поро- |Залишок |Вироб- |Інші |Реалізовано |Списа-|Залишок на| |з/п|N |ка |да, |сперми на |лено за |над- |в 20__ р., |но за |01.09.___,| | |бугая| |пород-|01.01.___,|8 міс. |ход- |тис. доз |актом,|тис. доз | | | | |ність |тис. доз |20__ р.,|ження,|------------|тис. | | | | | | | |тис. доз|тис. |госпо- |за |доз | | | | | | | | |доз |дарст- |ме- | | | | | | | | | | |вам |жами| | | | | | | | | | |області|об- | | | | | | | | | | | |лас-| | | | | | | | | | | |ті | | | |---+-----+-----+------+----------+--------+------+-------+----+------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ----------------------------------------------------------------------------------
Начальник (голова правління)_________________________________
племпідприємства______________________

(підпис, прізвище) М.П.
Заступник начальника
Департаменту ринків продукції
тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією В.А.Пищолка

Додаток 3

до пункту 2.8

Положення про порядок

проведення атестації

та допуску до відтворення

плідників для племінного

використання

ЗАЯВА

Прошу атестаційну комісію Міністерства аграрної політики
Автономної Республіки Крим, Головного управління агропромислового
розвитку _______________________________ облдержадміністрації
розглянути матеріали, що надаються для атестації кнурів-плідників,
що належать ______________________________, та допустити їх до
племінного використання в 20 ____ році .
------------------------------------------------------------------ | N | N за |Кличка|Порода,| Рік | N за ДКПС |Лінія| Примітка | |з/п| ДКПС | | тип |народ- | та кличка | | | | | | | | ження |-----------| | | | | | | | |батько|мати| | | |---+-------+------+-------+-------+------+----+-----+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------------------------------------------------------------
Директор господарства ___________________________________________

(підпис, прізвище)
М.П.
Заступник начальника
Департаменту ринків продукції
тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією В.А.Пищолка

Додаток 4

до пункту 2.8

Положення про порядок

проведення атестації

та допуску до відтворення

плідників для племінного

використання

ЗАЯВА

Прошу атестаційну комісію Міністерства аграрної політики
Автономної Республіки Крим, Головного управління агропромислового
розвитку ____________________________ облдержадміністрації
розглянути матеріали, що надаються для атестації
баранів-плідників, що належать ______________________________ , та
допустити їх до племінного використання в 20 ____ році .
-------------------------------------------------------------------------------------------- |N |Іден.|Клич-|Рік |Поро- |Лі- |Залишок |Вироб- |Інші |Реалізовано |Списа-|Залишок на| |з/п|N |ка |на- |да, |нія,|сперми на |лено за |над- |в 20__ р., |но за |01.05.___,| | |бара-| |род-|пород-|ро- |01.01.___,|4 міс. |ход- |тис. доз |актом,|тис. доз | | |на | |жен-|ність |дина|тис. доз |20__ р.,|ження,|------------|тис. | | | | | |ня | | | |тис. доз|тис. |госпо- |за |доз | | | | | | | | | | |доз |дарст- |ме- | | | | | | | | | | | | |вам |жами| | | | | | | | | | | | |області|об- | | | | | | | | | | | | | |лас-| | | | | | | | | | | | | |ті | | | |---+-----+-----+----+------+----+----------+--------+------+-------+----+------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | --------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник (голова правління) ____________________________________
племпідприємства ________________________________________________

(підпис, прізвище)
М.П.
Заступник начальника
Департаменту ринків продукції
тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією В.А.Пищолка

Додаток 5

до пункту 2.8

Положення про порядок

проведення атестації

та допуску до відтворення

плідників для племінного

використання

ЗАЯВА

Прошу атестаційну комісію Міністерства аграрної політики
Автономної Республіки Крим, Головного управління агропромислового
розвитку ______________________________ облдержадміністрації
розглянути матеріали, що надаються для атестації цапів-плідників,
що належать _______________________________, та допустити їх до
племінного використання в 20 ____ році .
---------------------------------------------------------------------------------------- |N |Іден.|Клич-|Рік |По-|Лі-|Залишок |Вироб- |Інші |Реалізовано |Списа-|Залишок на| |з/п|N |ка |на- |ро-|нія|сперми на |лено за |над- |в 20__ р., |но за |01.05.___,| | |цапа | |род-|да,| |01.01.___,|4 міс. |ход- |тис. доз |актом,|тис. доз | | | | |жен-|тип| |тис. доз |20__ р.,|ження,|------------|тис. | | | | | |ня | | | |тис. доз|тис. |госпо- |за |доз | | | | | | | | | | |доз |дарст- |ме- | | | | | | | | | | | | |вам |жами| | | | | | | | | | | | |області|об- | | | | | | | | | | | | | |лас-| | | | | | | | | | | | | |ті | | | |---+-----+-----+----+---+---+----------+--------+------+-------+----+------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ----------------------------------------------------------------------------------------
Начальник (голова правління) ___________________________________
племпідприємства _________________________________________________

(підпис, прізвище)
М.П.
Заступник начальника
Департаменту ринків продукції
тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією В.А.Пищолка

Додаток 6

до пункту 3.3

Положення про порядок

проведення атестації

та допуску до відтворення

плідників для племінного

використання

(Державний Герб України)
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО

про допуск плідника до відтворення маточного поголів'я

Вид _________________________________________________________
Кличка та ідентифікаційний номер плідника ___________________
Номер і марка у ДКПТ ________________________________________
Порода, тип _________________________________________________
Лінія _______________________________________________________
Клас ________________________________________________________
Рік народження ______________________________________________
Походження плідника:
------------------------------------------------------------------ |Б |ББ |БББ | | | |--------------------| | | |МББ | | |---------------------+--------------------| | |МБ |БМБ | | | |--------------------| | | |ММБ | |---------------------+---------------------+--------------------| |М |БМ |ББМ | | | |--------------------| | | |МБМ | | |---------------------+--------------------| | |ММ |БММ | | | |--------------------| | | |МММ | ------------------------------------------------------------------
Масть, проміри ______________________________________________

(для жеребців)
Відповідно до наказу ________________________________________

(назва організації, установи)
від _________ N ____ плідник допущений до відтворення маточного
поголів'я в період з "___"_______20___ р. до "___"_______20___ р.
Голова атестаційної комісії _________________________________

(підпис, прізвище) "___"________________ 20___ р.
М.П.
Заступник начальника
Департаменту ринків продукції
тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією В.А.Пищолка

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: