open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.12.2003 N 474
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 січня 2004 р.

за N 95/8694

Про затвердження Інструкції з бонітування великої

рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід,

Інструкції з ведення племінного обліку в молочному

і молочно-м'ясному скотарстві та зразків форм

племінного обліку в молочному і молочно-м'ясному

скотарстві

Відповідно до Закону України "Про племінну справу у
тваринництві" ( 3691-12 ) та з метою проведення комплексної оцінки
великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід за
племінними і продуктивними якостями, забезпечення чіткої
організації племінної роботи в галузі Н А К А З У Ю:
1. Затвердити:
1.1. Інструкцію з бонітування великої рогатої худоби молочних
і молочно-м'ясних порід (додається).
1.2. Інструкцію з ведення племінного обліку в молочному і
молочно-м'ясному скотарстві (додається) ( z0096-04 ).
1.3. Форми племінного обліку в молочному і молочно-м'ясному
скотарстві (додаються): форма N 1-мол "Картка племінного бугая" ( za095-04 ); форма N 2-мол "Картка племінної корови" ( zb095-04 ); форма N 3-мол "Журнал реєстрації приплоду, вирощування та
бонітування молодняку великої рогатої худоби молочних і
молочно-м'ясних порід на 20__ рік" ( zc095-04 ); форма N 4-мол "Акт контрольного доїння корів від
"__"______ 20__ року" ( zd095-04 ); форма N 5-мол "Журнал оцінки вимені корів та інтенсивності
молоковіддачі на 20__ рік" ( ze095-04 ); форма N 6-мол "Відомість вимірювання статей тіла корів"
( zf095-04 ); форма N 7-мол "Звіт про результати бонітування великої
рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід" ( zg095-04 ); форма N 8-мол "Відомість вимірювання статей тіла бугаїв"
( zh095-04 ); форма N 9-мол "Звіт про племінну цінність та результати
використання бугаїв молочних і молочно-м'ясних порід"
( zk095-04 ).
2. Визнати такою, що не застосовується на території України,
Інструкцію по бонітуванню великої рогатої худоби молочних і
молочно-м'ясних порід, затверджену Науково-технічною радою
Міністерства сільського господарства і продовольства України
(протокол від 23 березня 1993 року N 7).
3. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією (Микитюк Д.М.) забезпечити подання
в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
4. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією, Державному науково-виробничому
концерну "Селекція" (Білоус О.В. за згодою) видати інструкції,
зазначені в пункті 1.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мельника Ю.Ф.
Міністр С.Рижук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

30.12.2003 N 474
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 січня 2004 р.

за N 95/8694

ІНСТРУКЦІЯ

з бонітування великої рогатої худоби молочних

і молочно-м'ясних порід

1. Загальні положення
1.1. Інструкція розроблена на виконання Закону України "Про
племінну справу у тваринництві" ( 3691-12 ) і визначає порядок
проведення бонітування великої рогатої худоби молочних і
молочно-м'ясних порід.
1.2. Бонітування - комплексна оцінка тварин за племінними і
продуктивними якостями, яка проводиться в усіх господарствах
незалежно від форми власності, що мають племінних тварин.
1.3. Мета бонітування - визначення комплексного класу тварин,
у залежності від якого визначається їх племінне та виробниче
призначення.
1.4. Бонітування великої рогатої худоби проводять щорічно
відповідно до наказу Міністерства аграрної політики України.
1.5. Організацію проведення бонітування здійснюють
Міністерство агропромислового комплексу Автономної Республіки
Крим, головні управління сільського господарства і продовольства
обласних державних адміністрацій разом із галузевими структурними
підрозділами Мінагрополітики України й науково-дослідними
установами УААН.
1.6. Бонітування поголів'я великої рогатої худоби проводить
комісія, до складу якої входять: спеціалісти господарства (зоотехніки та ветеринарні
спеціалісти) - за призначенням керівника підприємства; фахівці із спеціальною підготовкою наукових та учбових
установ, селекційних центрів, галузевих підприємств, об'єднань,
асоціацій тощо, експерти-бонітери, зоотехніки-селекціонери з
практичним досвідом роботи, що пройшли атестацію; представники управлінь сільського господарства і
продовольства районних державних адміністрацій.
1.7. Бонітування великої рогатої худоби молочних і
молочно-м'ясних порід проводиться протягом року при досягненні
тваринами певного віку.
1.8. Поголів'я великої рогатої худоби бонітують: бугаїв - у віці 18 місяців та у 2-5 років на дату народження; корів - після закінчення чергової лактації; корів-первісток із незакінченою лактацією - за прогнозом
молочної продуктивності; молодняк - з 6-місячного віку. Не бонітують молодняк віком до 6-ти місяців, тварин на
відгодівлі та бугаїв з низькими показниками відтворювальної
здатності.
1.9. Під час бонітування проводять: перевірку ідентифікаційних номерів і за необхідності їх
відновлення; зважування тварин та узяття промірів відповідних статей
екстер'єру; перевірку показників відтворювальної здатності маточного
поголів'я; аналіз показників власної продуктивності тварин,
продуктивності батьків та потомства, заповнення відповідних форм
племінного обліку; огляд тварин; оцінку тварин за основними ознаками, які характеризують їх
продуктивні та племінні якості; присвоєння за основними ознаками комплексних класів:
"еліта-рекорд", "еліта", I клас, II клас. Тварин, що не відповідають мінімальним вимогам для визначення
II класу, зараховують до некласних.
1.10. Тварин, на яких відсутні необхідні дані племінного
обліку, зараховують до неплемінних і не бонітують.
1.11. За результатами бонітування складається звіт про
результати бонітування великої рогатої худоби молочних і
молочно-м'ясних порід (форма N 7-мол ( zg095-04 ) за станом на 1
січня кожного року, який подається підприємством (господарством): до 20 січня - Міністерству агропромислового комплексу
Автономної Республіки Крим, головним управлінням сільського
господарства і продовольства обласних державних адміністрацій для
затвердження; до 1 лютого - організаціям (установам), визначеним
Міністерством аграрної політики України, для зведення.
1.12. Організації (установи), визначені Міністерством
аграрної політики України: проводять аналіз результатів бонітування великої рогатої
худоби молочних і молочно-м'ясних порід у розрізі порід, напряму
їх продуктивності та статевовікових груп; оцінюють якість племінних (генетичних) ресурсів та рівень
ведення селекційної роботи у стадах; подають зведені дані та аналіз бонітування Міністерству
аграрної політики України до 25 лютого кожного року; розробляють заходи з удосконалення порід і стад.
1.13. Зведені дані та аналіз бонітування використовуються для
розробки і коригування загальнодержавних програм селекції у
молочному і молочно-м'ясному скотарстві.
2. Визначення породності тварин
Породність - це наявність у тварин успадкованих, типових для
породи ознак.
2.1. Породність тварини визначають за даними породності її
батьків з обов'язковим оглядом і урахуванням вираженості у тварин
ознак породи. За породністю тварин розподіляють на чистопородних і
помісних. 2.1.1. До чистопородних належать тварини: а) що походять від батьків однієї породи, чистопородність
яких підтверджується відповідними документами племінного обліку; б) що одержані від чистопородних батьків споріднених порід з
віднесенням до породи, яку поліпшують: українська червоно-ряба молочна, голштинська (червоно-рябої
масті); українська чорно-ряба молочна, голштинська, чорно-ряба
естонська, чорно-ряба датська, чорно-ряба литовська, чорно-ряба
німецька, голландська та британо-фризька; симентальська та монбельярдська; червона степова, англерська, червона датська, червона
естонська; українська червона молочна, що створюється, голштинська
(червоно-рябої масті), англерська, червона датська; червона польська, червона датська, англерська; лебединська, бура карпатська, бура молочна, що створюється,
швіцька; в) V-го покоління, що одержані при вбирному схрещуванні
неспоріднених порід і мають виражений тип з віднесенням їх до
поліпшуючої породи; г) що поліпшені при ввідному схрещуванні від розведення
помісей II-IV-го поколінь у залежності від вираженості типу з
віднесенням до породи, яку поліпшують; ґ) що одержані при відтворювальному схрещуванні після
затвердження нової породи або внутрішньопородного типу. 2.1.2. До помісей належать тварини, що одержані від
схрещування неспоріднених порід.
2.2. Ступінь породності тварин визначають за умовними
частками кровності батьків (додаток 1).
3. Основні ознаки при визначенні класу тварин
3.1. Оцінку тварин під час бонітування проводять за ознаками: корів - молочна продуктивність, тип будови тіла, жива маса,
інтенсивність молоковіддачі, походження; бугаїв - тип будови тіла, жива маса, інтенсивність росту,
походження; молодняку - походження, тип будови тіла, жива маса.
3.2. Ознаки оцінюють у певному віці тварини за результатами: показників індивідуальної молочної продуктивності; зважування; оцінки типу будови тіла.
3.3. Оцінку тварин за походженням проводять за комплексним
класом матері та розрядом племінної цінності батька, який
установлюється за результатами оцінки за якістю потомства.
4. Оцінка тварин за індивідуальними якостями
4.1. Оцінку корів за молочною продуктивністю проводять за
надоєм, кількістю молочного жиру та білка за 305 днів лактації чи
скороченою закінченою лактацією тривалістю не менше 240 днів. Оцінюють і бонітують: корів-первісток за показниками фактичної молочної
продуктивності закінченої лактації або прогнозованої, яку
визначають шляхом множення молочної продуктивності за певний
період на відповідний коефіцієнт; корів з двома отеленнями і старше - за середніми показниками
продуктивності усіх закінчених лактацій. Для визначення кількості молочного жиру/білка (кг) за
лактацію розраховують кількість "однопроцентного" молока шляхом
множення вмісту жиру/білка (%) у молоці за кожен місяць лактації
на місячний надій (кг). Кількість "однопроцентного" молока за всі
місяці лактації ділять на 100. Середній вміст жиру/білка в молоці дорівнює кількості
молочного жиру/білка за лактацію, помноженій на 100 і поділеній на
середній надій. Середні показники продуктивності за усі лактації розраховують
за сумою показників за окремі лактації, поділеною на число
врахованих лактацій.
4.2. Оцінку типу будови тіла бугаїв і корів проводять за
100-бальною шкалою оцінки типу будови тіла (додатки 2 і 3). При
огляді тварин кількість балів за окремі статі екстер'єру зменшують
у залежності від їх розвитку, відповідності їх особливостям
породи, наявності вад і дефектів екстер'єру (додаток 4),
зазначаючи інформацію про наявність вад та дефектів будови тіла
тварин у формах племінного обліку (форми N 1-мол ( za095-04 ) і
N 2-мол ( zb095-04 ). 4.2.1. За сумою одержаних балів бугаям і коровам виставляють
оцінку: 90 балів і вище - "відмінно" (В); 85-89 балів - "дуже добре" (ДД); 80-84 бали - "добре з плюсом" (ДП); 75-79 балів - "добре" (Д); 65-74 бали - "задовільно" (З); менше 65 балів - "незадовільно" (Н). 4.2.2. Результати оцінки типу будови тіла записують у форми
племінного обліку (форми N 1-мол ( za095-04 ), N 2-мол
( zb095-04 ) скорочено таким чином: на першому місці - сума балів за тип будови тіла; поряд у дужках - вік бугая у роках, корови у отеленнях.
4.3. Оцінку корів і бугаїв за живою масою проводять на основі
мінімальних встановлених вимог (далі - стандарт породи) до кожної
породи: для бугаїв - у певному віці; для корів - у залежності від
числа отелень (додаток 5).
4.4. Інтенсивність молоковіддачі корів (ІМ, кг/хв) визначають
шляхом ділення кількості отриманого вранці молока на тривалість
доїння і виражають у кг/хв. Оцінку за показник встановлюють при
визначенні комплексного класу (додаток 8).
4.5. Оцінку бугаїв молочно-м'ясних порід за інтенсивністю
росту проводять за результатами зважування (форма N 3-мол
( zc095-04 ).
4.6. Тип будови тіла молодняку оцінюють за 10-бальною шкалою.
Максимальна кількість балів, що одержує тварина за: загальний вигляд і розвиток, - 3; формат тулуба, - 4; кінцівки і ратиці, - 3 бали. 4.6.1. Максимальну оцінку 10 балів тварина одержує за: загальний вигляд і розвиток - достатня вираженість ознак
породи, нормальний ріст, неперерозвинений, негрубий, міцний
кістяк; формат тулуба - відмінний об'єм грудей (глибина, ширина,
відсутність перехвату за лопатками), пряма лінія верху (холка,
спина, поперек, крижі), широкий і довгий таз; кінцівки і ратиці - правильна постава без іксоподібності
(наближеності у скакальних суглобах), розмету, відставленості
ліктів, шаблистості, слоновості, слабкості бабок, дефектів ратиць,
ознак артриту суглобів, кульгавості. Кількість балів за окремі ознаки знижують у залежності від їх
розвитку, вираженості, наявності вад і дефектів екстер'єру. 4.6.2. За сумою одержаних балів молодняку виставляють оцінку: 10 балів - "відмінно" (В); 9 балів - "добре" (Д); 7-8 балів - "задовільно" (З); менше 7 балів - "незадовільно" (Н).
4.7. Оцінку молодняку за живою масою проводять на основі
стандарту порід за живою масою (додатки 6, 7) для кожної породи у
певному віці.
5. Визначення комплексного класу тварин
5.1. Визначення комплексного класу тварин проводять за
100-бальними шкалами (додатки 8, 12, 13). Максимальна кількість
балів, що одержує тварина під час оцінки за ознаку, становить для: племінних корів: молочна продуктивність - 70, тип будови тіла
- 10, жива маса - 5, інтенсивність молоковіддачі - 5 і походження
- 10; племінних бугаїв молочних порід: тип будови тіла - 20, жива
маса - 10 і походження - 70; племінних бугаїв молочно-м'ясних порід: тип будови тіла - 20,
жива маса - 10, інтенсивність росту - 10 і походження - 60; племінних бугайців і ремонтних телиць: походження - 70, тип
будови тіла - 10 і жива маса - 20.
5.2. За сумою одержаних балів тварин (племінні корови,
племінні бугаї, племінні бугайці, ремонтні телиці) зараховують до
класу: 85 балів і вище - "еліта-рекорд" (ЕР); 75-84 бали - "еліта" (ЕЛ); 65-74 бали - I клас (I К); 55-64 бали - II клас (II К). Тварин, що одержали менше 55 балів, зараховують до некласних
(НК).
6. Визначення комплексного класу племінних корів
6.1. Комплексний клас корів установлюють за сумою одержаних
балів при оцінці окремих ознак відповідно до шкали оцінки корів за
комплексом ознак згідно з додатком 8 цієї Інструкції, стандарту
порід за молочною продуктивністю (додатки 9, 10) та живою масою
корів (додаток 5).
6.2. Рівень молочної продуктивності з урахуванням точності
оцінки обчислюють за формулами: за умови наявності інформації про вміст жиру та білка в
молоці:
k (МЖ + МБ )

m m

МП = -------------------- x 100; жб

МЖ + МБ

с с
за умови відсутності інформації про вміст білка в молоці:
k (МЖ )

m

МП = -------------------- x 100, ж МЖ

с

де МП - сумарна кількість молочного жиру і молочного білка

жб до стандарту породи, %;
МП - кількість молочного жиру до стандарту породи, %;

ж МЖ , МБ - кількість молочного жиру і молочного білка

m m
відповідно за першу лактацію або середня за m лактацій, кг;
відповідно за першу лактацію або середня за m лактацій, кг;
МЖ , МБ - стандарти породи за кількістю молочного жиру і

с с
молочного білка відповідно за першу лактацію або середня за m
лактацій , кг;
молочного білка відповідно за першу лактацію або середня за m
лактацій , кг;
k - коефіцієнт поправки на точність оцінки, який змінюється
залежно від числа лактацій (додаток 11).
6.3. Для корів-первісток із незакінченою лактацією
комплексний клас визначають за прогнозом фактичної молочної
продуктивності. У залежності від тривалості лактації при множенні
використовують відповідний коефіцієнт: 90 днів - 2,59, 120 днів -
1,98, 150 днів - 1,63, 180 днів - 1,40, 210 днів - 1,25,
240 днів - 1,13, 270 днів - 1,05. Таким самим чином визначають клас для первісток, що вибули до
закінчення лактації. Після закінчення лактації корів-первісток коригується клас
корови за молочну продуктивність та клас її приплоду.
6.4. Для корів-первісток, що отелилися у віці 37 місяців та
старше, стандарти порід за молочною продуктивністю підвищують на
10%.
6.5. Коровам, що відповідають вимогам класу "еліта-рекорд", з
довічним надоєм 50 000 кг і більше присвоюють розряд племінної
цінності "екстра" (ЕК) і вказують кількість одержаного молока в
тоннах.
6.6. Коровам додатково нараховують 5 балів за кожну дочку
класу "еліта-рекорд" і 2 бали - класу "еліта". Додаткові бали
зараховують до загальної оцінки (у межах 100 балів).
6.7. Комплексний клас корів, що пробонітовані за даними 5-ти
лактацій і вище, може бути змінений лише за умови одержання
більшої кількості балів.
7. Визначення комплексного класу племінних бугаїв
7.1. Комплексний клас племінних бугаїв установлюють за сумою
одержаних балів при оцінці окремих ознак відповідно до шкали
оцінки бугаїв за комплексом ознак згідно з додатком 12 та
відповідно до стандарту порід за живою масою згідно з додатком 5
цієї Інструкції.
7.2. Комплексний клас бугаїв, що пробонітовані за даними 5
років і старше, може бути змінений лише за умови одержання більшої
кількості балів.
8. Визначення комплексного класу молодняку
Визначення комплексного класу молодняку проводять на дату
проведення бонітування.
8.1. Комплексний клас молодняку установлюють відповідно до
стандарту порід за живою масою племінних бугайців, телиць і
нетелей згідно з додатками 6 і 7 цієї Інструкції та сумою
одержаних балів при оцінці окремих ознак відповідно до шкали
оцінки молодняку за комплексом ознак згідно з додатком 13.
8.2. Для нетелей у віці старше 24 місяців вимоги за живою
масою ті самі, що і для корів-первісток.
8.3. Бугайців, що походять від матерів I і II класів, не
бонітують.
8.4. Телиць, що народилися від матерів II класу і некласних,
зараховують до класів не вище класу "еліта".
9. Заходи щодо поліпшення племінної справи
9.1. За результатами бонітування з урахуванням індивідуальних
особливостей тварин та потреби в племінному молодняку для ремонту
власного стада тварин розподіляють на такі групи: селекційне ядро (СЯ); корови виробничої групи (ВГ); корови, що підлягають вибракуванню або виранжируванню (Б); ремонтні телиці (РТ); племінні бугайці (ПБ) та телиці для реалізації (ТР); бугайці та телиці для відгодівлі (Б).
9.2. У племінних заводах із селекційного ядра виділяють
кращих за походженням, типом і продуктивністю корів для замовного
підбору: серед корів-первісток - потенційні матері племінних бугайців
(СЯ1); серед повновікових корів - матері племінних бугайців (СЯ2).
9.3. За матеріалами бонітування розробляють плани закріплення
бугаїв за маточним поголів'ям та замовних парувань, коригують
програму якісного поліпшення стада, методи розведення, формування
та розгалуження генеалогічної структури стада, об'єми реалізації
та закупівлі племінних (генетичних) ресурсів у відповідності до
програми селекції з певної породи.
Заступник начальника Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцією В.А.Пищолка

Додаток 1

до пункту 2.2 Інструкції

з бонітування великої

рогатої худоби молочних

і молочно-м'ясних порід

СТУПІНЬ

породності тварин за умовними

частками кровності батьків

------------------------------------------------------------------ | У дробових числах | |----------------------------------------------------------------| | Породність | Породність батька | | матері |-------------------------------------------------| | |чистопо-| IV | III | II | I | | | родний |покоління|покоління|покоління|покоління | | | (ч/п) | (15/16) | (7/8) | (3/4) | (1/2) | |--------------+--------+---------+---------+---------+----------| |Чистопородна |ч/п |ч/п |IV |III (7/8)|II (3/4) | |(ч/п) | | |(15/16) | | | |--------------+--------+---------+---------+---------+----------| |IV покоління |ч/п |IV |III |III |II (23/32)| |(15/16) | |(15/16) |(29/32) |(27/32) | | |--------------+--------+---------+---------+---------+----------| |III покоління |IV |IV |III (7/8)|II |II (11/16)| |(7/8) |(15/16) |(29/32) | |(13/16) | | |--------------+--------+---------+---------+---------+----------| |II покоління |III |III |III |II (3/4) |II (5/8) | |(3/4) |(7/8) |(27/32) |(13/16) | | | |--------------+--------+---------+---------+---------+----------| |I покоління |II (3/4)|II |II |II (5/8) |I (1/2) | |(1/2) | |(23/32) |(11/16) | | | |----------------------------------------------------------------| | У відсотках | |----------------------------------------------------------------| | Породність | Породність батька, % | | матері, |-------------------------------------------------| | % |чистопо-| IV | III | II | I | | | родний |покоління|покоління|покоління|покоління | | | (ч/п) | (93,75) | (87,5) |(75) |(50) | |--------------+--------+---------+---------+---------+----------| |Чистопородна |100 |100 |IV |III |II (75) | |(100) | | |(93,75) |(87,5) | | |--------------+--------+---------+---------+---------+----------| |IV покоління |100 |IV |III |III |II (71,87)| |(93,75) | |(93,75) |(90,62) |(84,37) | | |--------------+--------+---------+---------+---------+----------| |III покоління |IV |IV |III |II |II (68,75)| |(87,5) |(93,75) |(90,62) |(87,5) |(81,25) | | |--------------+--------+---------+---------+---------+----------| |II покоління |III |III |III |II (75) |II (62,5) | |(75) |(87,5) |(84,37) |(81,25) | | | |--------------+--------+---------+---------+---------+----------| |I покоління |II (75) |II |II |II (62,5)|I (50) | |(50) | |(71,87) |(68,75) | | | ------------------------------------------------------------------
Додаток 2

до пункту 4.2 Інструкції

з бонітування великої

рогатої худоби молочних

і молочно-м'ясних порід

ШКАЛА ОЦІНКИ

типу будови тіла бугаїв

------------------------------------------------------------------ | Ознаки і | Вимоги до оцінки за вищим балом | Вищий | | статі | | бал | |------------+-------------------------------------------+-------| |Загальний |Відмінна розвиненість ознак молочного типу | 10 | |вигляд |для молочних порід, достатнє поєднання їх | | | |із обмускуленістю у молочно-м'ясних порід, | | | |конституція щільна, міцна; темперамент | | | |врівноважений | | |------------+-------------------------------------------+-------| |Розвиток |Гармонійне поєднання усіх статей, чітко | 10 | | |виражений статевий диморфізм, жива маса | | | |відповідає стандартам породи, екстер'єр | | | |типовий для породи та напряму | | | |продуктивності | | |------------+-------------------------------------------+-------| |Кістяк |Міцний, але не грубий | 10 | |------------+-------------------------------------------+-------| |Голова і шия|Типові для породи, широка морда з великими | 10 | | |відкритими ніздрями, міцні щелепи, шия | | | |плавно з'єднується з холкою і грудиною, | | | |чітко окреслені підгруддя та грудина, шкіра| | | |тонка, еластична, складчаста | | |------------+-------------------------------------------+-------| |Лінія верху |Холка широка, довга, рівна, клиноподібна | 10 | |(холка, |для молочних порід; лопатки трохи нахилені | | |спина, |назад і притиснуті до грудей; спина і | | |поперек) |поперек довгі, прямі, міцні, широкі | | |------------+-------------------------------------------+-------| |Груди |Глибокі, широкі, довгі, без перехвату і | 10 | | |западин за лопатками, обхват великий; ребра| | | |плоскі, широкі, довгі, широко розставлені | | | |та косо спрямовані назад, міжреберна ширина| | | |велика; шкіра тонка, щільна, еластична | | |------------+-------------------------------------------+-------| |Крижі |Широкі у маклаках і сідничних горбах, | 10 | | |довгі, вирівняні та майже прямі; кульшові | | | |суглоби високо і широко розставлені; корінь| | | |хвоста на рівні лінії спини, хвіст довгий | | |------------+-------------------------------------------+-------| |Кінцівки |Грудні - прямі, широко розставлені; тазові | 10 | | |- при огляді з боку (від скакального | | | |суглоба до бабок) майже прямі, а при огляді| | | |ззаду прямі, широко і паралельно | | | |поставлені; суглоби сухі, чітко сформовані;| | | |бабки короткі, міцні | | |------------+-------------------------------------------+-------| |Ратиці |Овальної форми, міцні, короткі, компактні, | 10 | | |із блискучою поверхнею рогу без тріщин, | | | |передня стінка спрямована під кутом | | | |40-50 град., п'ятка висока | | |------------+-------------------------------------------+-------| |Статеві |Сім'яники великі, об'ємні, рівномірно | 10 | |органи |розвинені; мошонка простора; препуцій | | | |чистий; пеніс без дефектів | | |--------------------------------------------------------+-------| |Сума балів | 100 | ------------------------------------------------------------------
Додаток 3

до пункту 4.2 Інструкції

з бонітування великої

рогатої худоби молочних

і молочно-м'ясних порід

ШКАЛА ОЦІНКИ

типу будови тіла корів

------------------------------------------------------------------ | Ознаки і | Вимоги до оцінки за вищим балом | Вищий | | статі | | бал | |------------+-------------------------------------------+-------| |Загальний |Відмінна розвиненість ознак молочного типу | 10 | |вигляд і |для молочних порід, достатнє поєднання їх з| | |розвиток |обмускуленістю у молочно-м'ясних порід, | | | |пропорційний розвиток статей відповідно | | | |породних ознак, голова і шия типові для | | | |породи, жива маса відповідає стандарту | | | |породи, конституція щільна, міцна, кістяк | | | |міцний, але не грубий | | |------------+-------------------------------------------+-------| |Холка, |Холка довга, рівна, чітко виражена | 10 | |спина, |(клиноподібної форми для молочних порід), | | |поперек, |лопатки щільно прилягають до грудей; спина | | |середня |пряма, міцна; поперек широкий і майже | | |частина |горизонтальний; черево довге, глибоке, | | | |невідвисле, великої ємності | | |------------+-------------------------------------------+-------| |Груди |Глибокі, широкі, довгі, без перехвату і | 10 | | |западин за лопатками, обхват великий; ребра| | | |плоскі, широкі, довгі, широко розставлені | | | |та косо спрямовані назад, міжреберна ширина| | | |велика; шкіра тонка, щільна, еластична | | |------------+-------------------------------------------+-------| |Крижі |Довгі, рівні, широкі у маклаках і сідничних| 10 | | |горбах, чітко окреслені; кульшові суглоби | | | |високі та широко розставлені; корінь хвоста| | | |на рівні лінії спини, хвіст довгий і | | | |негрубий | | |------------+-------------------------------------------+-------| |Кінцівки |Грудні - прямі, широко розставлені; тазові | 10 | | |- при огляді збоку (від скакального суглоба| | | |до бабок) майже прямі, а при огляді ззаду | | | |прямі, широко і паралельно поставлені; | | | |суглоби сухі, чітко сформовані; бабки | | | |короткі, міцні | | |------------+-------------------------------------------+-------| |Ратиці |Овальної форми, міцні, короткі, компактні, | 10 | | |із блискучою поверхнею рогу без тріщин, | | | |передня стінка спрямована під кутом | | | |40-50 град., п'ятка висока | | |------------+-------------------------------------------+-------| |Вим'я |Ванноподібне, симетричне, широке, щільно | 10 | | |прикріплене до черева; дно трохи вище | | | |скакального суглоба, майже горизонтальне; | | | |м'яке, еластичне, значно спадає після | | | |видоювання; частки рівномірно розвинені; | | | |молочні вени великі, довгі, звивисті, | | | |розгалужені | | |------------+-------------------------------------------+-------| |Передня |Добре розвинена в глибину і ширину, значно | 10 | |частина |поширена вперед, плавно переходить у задню | | |вимені |частину та міцно прикріплена; частки не | | | |розходяться в боки і рівномірно розвинені | | |------------+-------------------------------------------+-------| |Задня |Добре розвинена, високо, широко і міцно | 10 | |частина |прикріплена між стегнами; частки рівномірно| | |вимені |розвинені з глибокою роздільною боріздкою | | | |між лівою і правою половинами | | |------------+-------------------------------------------+-------| |Дійки |Циліндричної або трохи конічної форми, | 10 | | |однакового оптимального розміру за довжиною| | | |(5-8 см) і діаметром (2-3 см), рівномірно | | | |розставлені під кожною чвертю, прямовисно | | | |спрямовані донизу | | |------------+-------------------------------------------+-------| |Сума балів | | 100 | ------------------------------------------------------------------
Додаток 4

до пункту 4.2 Інструкції

з бонітування великої

рогатої худоби молочних

і молочно-м'ясних порід

ВАДИ І ДЕФЕКТИ ЕКСТЕР'ЄРУ

------------------------------------------------------------------ | Ознаки і статі | Вади і дефекти | |----------------+-----------------------------------------------| |Загальний вигляд|Загальна недорозвиненість; кістяк грубий чи | |і розвиток, |перерозвинено ніжний; мускулатура рихла або | |вираженість |слабко розвинена; будова тіла непропорційна і | |особливостей |не відповідає напряму продуктивності; тип | |породи, кістяк |породи виражений слабо; низькорослість; голова | | |дуже мала, вузька, важка, груба чи | | |перерозвинена, "бичача" для корови чи | | |"коров'яча" для бугая; шия коротка, груба, із | | |товстими складками шкіри, вирізана й різко | | |переходить у груди й плечі; підгруддя велике | |----------------+-----------------------------------------------| |Тулуб: холка, |Тулуб короткий, молочний трикутник виражений | |спина, поперек, |слабо, лопатки прилягають нещільно, плечі | |середня частина |(лопатки) вивернуті; холка роздвоєна чи дуже | | |гостра, низька, надмірно обмускулена; вузька | | |відстань між ребрами, спина вузька, коротка, | | |провисла або горбата; поперек вузький, | | |провислий, дахоподібний; середня частина | | |коротка, недостатні глибина і об'єм черева у | | |корів, у бугаїв черево відвисле | |----------------+-----------------------------------------------| |Груди |Неглибокі, вузькі, з перехватом і западинами за| | |лопатками, об'єм грудей малий, недостатньо | | |округлі передні ребра | |----------------+-----------------------------------------------| |Крижі |Короткі, вузькі, звислі, маклаки низькі, корінь| | |хвоста високий, запалий, шилозадість, | | |дахоподібність | |----------------+-----------------------------------------------| |Кінцівки |Зближеність у зап'ястках (іксоподібність), | | |розмет грудних кінцівок, відставлені лікті, | | |шаблевидні, слонова постава, зближеність у | | |скакальних суглобах тазових кінцівок, | | |перерозвинені стегна. Кістяк грубий; бабки | | |слабкі (провислі) | |----------------+-----------------------------------------------| |Ратиці |Дуже вузькі; торцева передня стінка; м'які, | | |випукле дно, роздвоєні, низька п'ятка | |----------------+-----------------------------------------------| |Вим'я |Дуже мале (примітивне), мішкоподібне, відвисле,| | |із нерівномірно розвиненими частками (козяче); | | |глибокі роздільні борозни між передньою та | | |задньою частинами (перехват); м'ясисте, слабо | | |залозисте, дно вимені ступінчасте; молочні вени| | |малі, погано виражені | |----------------+-----------------------------------------------| |Передня частина |Глибокі (відвислі) або мілкі передні частки; | |вимені |вузька, коротка і слабо прикріплена до черевної| | |стінки | |----------------+-----------------------------------------------| |Задня частина |Дуже мілка, відвисла, мало поширена назад; | |вимені |низьке прикріплення ззаду; підтримувальна | | |зв'язка погано виражена | |----------------+-----------------------------------------------| |Дійки |Дуже короткі або довгі, товсті або тонкі, | | |кососпрямовані, олівцеподібні, пляшкоподібні, | | |грушоподібні, зближені збоку або ззаду | ------------------------------------------------------------------
Додаток 5

до пунктів 4.3, 6.1, 7.1

Інструкції з бонітування

великої рогатої худоби

молочних і молочно-м'ясних

порід

СТАНДАРТИ

порід за живою масою бугаїв і корів, кг

------------------------------------------------------------------------- | Порода | Вік бугая | Отелення корови | | |--------------------------------+-------------------| | | 18 | років |перше|друге|третє і| | |місяців|------------------------| | |старше | | | | 2 | 3 | 4 | 5 і | | | | | | | | | |старше| | | | |------------------+-------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-------| |Айрширська | 475 | 540 | 665 | 750 | 800 | 440 | 485 | 510 | |------------------+-------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-------| |Англерська, | 480 | 560 | 690 | 770 | 850 | 470 | 520 | 550 | |червона датська | | | | | | | | | |------------------+-------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-------| |Білоголова | 415 | 500 | 620 | 700 | 750 | 420 | 460 | 485 | |українська | | | | | | | | | |------------------+-------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-------| |Бура карпатська | 435 | 520 | 640 | 720 | 780 | 420 | 460 | 485 | |------------------+-------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-------| |Голштинська | 505 | 630 | 790 | 890 | 950 | 510 | 580 | 610 | |------------------+-------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-------| |Джерсейська | 400 | 450 | 550 | 620 | 670 | 420 | 460 | 485 | |------------------+-------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-------| |Лебединська | 480 | 595 | 730 | 830 | 900 | 470 | 525 | 560 | |------------------+-------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-------| |Пінцгау | 415 | 500 | 620 | 690 | 750 | 420 | 460 | 485 | |------------------+-------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-------| |Симентальська, | 510 | 640 | 800 | 900 | 960 | 500 | 560 | 600 | |монбельярдська | | | | | | | | | |------------------+-------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-------| |Українська | 490 | 620 | 780 | 880 | 940 | 500 | 560 | 600 | |червоно-ряба | | | | | | | | | |молочна | | | | | | | | | |------------------+-------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-------| |Українська | 485 | 610 | 770 | 860 | 930 | 490 | 550 | 590 | |чорно-ряба молочна| | | | | | | | | |------------------+-------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-------| |Червона польська | 415 | 500 | 620 | 700 | 750 | 420 | 460 | 485 | |------------------+-------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-------| |Червона степова | 475 | 535 | 670 | 740 | 810 | 460 | 500 | 520 | |------------------+-------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-------| |Швіцька | 485 | 595 | 730 | 830 | 900 | 480 | 540 | 570 | |------------------+-------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-------| |Українська червона| 485 | 560 | 690 | 770 | 850 | 470 | 510 | 530 | |молочна, що | | | | | | | | | |створюється | | | | | | | | | |------------------+-------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-------| |Бура молочна, що | 490 | 600 | 760 | 860 | 920 | 500 | 560 | 600 | |створюється | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------
Додаток 6

до пунктів 4.7, 8.1

Інструкції з бонітування

великої рогатої худоби

молочних і молочно-м'ясних

порід

СТАНДАРТИ

порід за живою масою племінних бугайців, кг

------------------------------------------------------------------------------------------ | Порода | Жива маса (кг) у віці ( місяців) | | |-----------------------------------------------------------------------| | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |Айрширська | 175 | 200 | 226 | 253 | 281 | 310 | 340 | 369 | 396 | 421 | 443 | 461 | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |Англерська, | 180 | 205 | 231 | 258 | 286 | 315 | 345 | 374 | 401 | 426 | 448 | 466 | |червона датська | | | | | | | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |Білоголова | 160 | 184 | 209 | 234 | 258 | 281 | 302 | 323 | 343 | 362 | 380 | 398 | |українська | | | | | | | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |Бура карпатська | 165 | 188 | 212 | 237 | 263 | 290 | 317 | 343 | 367 | 388 | 406 | 421 | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |Голштинська | 190 | 217 | 245 | 274 | 304 | 335 | 365 | 394 | 421 | 445 | 466 | 486 | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |Джерсейська | 160 | 184 | 209 | 234 | 258 | 281 | 302 | 322 | 340 | 356 | 371 | 386 | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |Лебединська | 180 | 205 | 231 | 258 | 286 | 315 | 345 | 374 | 401 | 426 | 448 | 466 | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |Пінцгау | 160 | 184 | 209 | 234 | 258 | 281 | 302 | 323 | 343 | 362 | 380 | 398 | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |Симентальська, | 190 | 217 | 245 | 274 | 304 | 335 | 365 | 394 | 422 | 447 | 469 | 490 | |монбельярдська | | | | | | | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |Українська | 185 | 210 | 236 | 263 | 291 | 320 | 350 | 379 | 407 | 433 | 456 | 475 | |червоно-ряба | | | | | | | | | | | | | |молочна | | | | | | | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |Українська | 185 | 210 | 236 | 263 | 291 | 320 | 350 | 379 | 406 | 431 | 453 | 471 | |чорно-ряба | | | | | | | | | | | | | |молочна | | | | | | | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |Червона польська| 160 | 184 | 209 | 234 | 258 | 281 | 302 | 323 | 343 | 362 | 380 | 398 | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |Червона степова | 175 | 200 | 226 | 253 | 281 | 310 | 340 | 369 | 396 | 421 | 443 | 461 | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |Швіцька | 185 | 210 | 236 | 263 | 291 | 320 | 350 | 379 | 406 | 431 | 453 | 471 | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |Українська | 180 | 208 | 231 | 258 | 286 | 315 | 345 | 374 | 405 | 428 | 450 | 468 | |червона молочна,| | | | | | | | | | | | | |що створюється | | | | | | | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |Бура молочна, що| 185 | 210 | 236 | 263 | 291 | 320 | 350 | 379 | 407 | 433 | 456 | 475 | |створюється | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 7

до пунктів 4.7, 8.1

Інструкції з бонітування

великої рогатої худоби

молочних і молочно-м'ясних

порід

СТАНДАРТИ

порід за живою масою телиць і нетелей, кг

---------------------------------------------------------------------------------------------------- | Порода | Жива маса (кг) у віці ( місяців) | | |----------------------------------------------------------------------------| | | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 | 24 | |---------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----| |Айрширська |153|169|186|203|219|235|250|265|280|295|310|325|340|354|368|382|385|408|410 | |---------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----| |Англерська, червона |165|182|200|218|235|252|269|285|301|317|333|349|365|380|395|410|424|437|450 | |датська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----| |Білоголова українська|140|156|172|188|204|220|235|250|265|280|295|310|325|338|351|364|376|388|400 | |---------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----| |Бура карпатська |140|156|172|188|204|220|235|250|265|280|295|310|325|338|351|364|376|388|400 | |---------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----| |Голштинська |175|194|214|234|253|271|288|305|322|338|354|370|385|400|414|428|442|456|470 | |---------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----| |Джерсейська |140|156|172|188|204|220|235|250|265|280|295|310|325|338|351|364|376|388|400 | |---------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----| |Лебединська |165|182|200|218|235|252|269|285|301|317|333|349|365|380|395|410|424|437|450 | |---------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----| |Пінцгау |140|156|172|188|204|220|235|250|265|280|295|310|325|338|351|364|376|388|400 | |---------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----| |Симентальська, |170|189|209|229|248|266|284|301|318|334|350|365|380|395|409|423|437|451|465 | |монбельярдська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----| |Українська |175|194|214|234|253|271|288|305|322|338|354|370|385|400|414|428|442|456|470 | |червоно-ряба молочна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----| |Українська чорно-ряба|170|189|209|229|248|266|284|301|318|334|350|365|380|395|409|423|437|451|465 | |молочна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----| |Червона польська |140|156|172|188|204|220|235|250|265|280|295|310|325|338|351|364|376|388|400 | |---------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----| |Червона степова |155|172|190|208|225|242|259|275|291|307|323|339|355|370|385|400|414|427|440 | |---------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----| |Швіцька |165|182|200|218|235|252|269|285|301|317|333|349|365|380|395|410|424|437|450 | |---------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----| |Українська червона |160|178|195|215|230|245|262|278|295|310|325|340|355|370|385|400|415|430|445 | |молочна, що | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |створюється | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----| |Бура молочна, що |175|194|214|234|253|271|288|305|322|338|354|370|385|400|414|428|442|456|470 | |створюється | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 8

до пунктів 4.4, 5.1, 6.1

Інструкції з бонітування

великої рогатої худоби

молочних і молочно-м'ясних

порід

ШКАЛА ОЦІНКИ

корів за комплексом ознак
------------------------------------------------------------------ | 1. Молочна продуктивність (% до стандарту |Кількість балів| | породи) | | |------------------------------------------------| | | сумарна кількість молочного | кількість | | | жиру і білка: | молочного жиру:| | |-------------------------------+----------------+---------------| | 170 і більше | 200 і більше | 70 | |-------------------------------+----------------+---------------| | 160-169 | 190-199 | 65 | |-------------------------------+----------------+---------------| | 150-159 | 180-189 | 62 | |-------------------------------+----------------+---------------| | 140-149 | 170-179 | 59 | |-------------------------------+----------------+---------------| | 130-139 | 160-169 | 56 | |-------------------------------+----------------+---------------| | 120-129 | 150-159 | 53 | |-------------------------------+----------------+---------------| | 110-119 | 140-149 | 50 | |-------------------------------+----------------+---------------| | 100-109 | 130-139 | 47 | |-------------------------------+----------------+---------------| | 90-99 | 120-129 | 44 | |-------------------------------+----------------+---------------| | 80-89 | 110-119 | 41 | |-------------------------------+----------------+---------------| | 70-79 | 100-109 | 38 | |-------------------------------+----------------+---------------| | 60-69 | 90-99 | 35 | |-------------------------------+----------------+---------------| |2. Тип будови тіла | | | |-------------------------------+----------------+---------------| |відмінно | | 10 | |-------------------------------+----------------+---------------| |дуже добре | | 9 | |-------------------------------+----------------+---------------| |добре з плюсом | | 8 | |-------------------------------+----------------+---------------| |добре | | 6 | |-------------------------------+----------------+---------------| |задовільно | | 3 | |-------------------------------+----------------+---------------| |3. Жива маса до стандарту | | | |породи, % | | | |-------------------------------+----------------+---------------| |відповідає стандарту породи | | 5 | |-------------------------------+----------------+---------------| |95-99 | | 3 | |-------------------------------+----------------+---------------| |4. Інтенсивність молоковіддачі,| | | |кг/хв | | | |-------------------------------+----------------+---------------| |2,20 і більше | | 4 | |-------------------------------+----------------+---------------| |2,19-1,80 | | 5 | |-------------------------------+----------------+---------------| |1,79-1,50 | | 2 | |-------------------------------+----------------+---------------| |менше 1,50 | | 0 | |-------------------------------+----------------+---------------| |5. Походження | | | |-------------------------------+----------------+---------------| |комплексний клас матері: | | | |-------------------------------+----------------+---------------| |"еліта-рекорд" | | 5 | |-------------------------------+----------------+---------------| |"еліта" | | 4 | |-------------------------------+----------------+---------------| |перший | | 3 | |-------------------------------+----------------+---------------| |другий | | 1 | |-------------------------------+----------------+---------------| |розряд племінної цінності | | | |батька: | | | |-------------------------------+----------------+---------------| |поліпшувач - відмінно (П5) | | 5 | |-------------------------------+----------------+---------------| |поліпшувач - добре (П4) | | 4 | |-------------------------------+----------------+---------------| |поліпшувач - задовільно (П3) | | 3 | |-------------------------------+----------------+---------------| |нейтральний - плюс (Н+) | | 2 | |-------------------------------+----------------+---------------| |нейтральний - мінус (Н-) | | 1 | |-------------------------------+----------------+---------------| |Разом | | 100 | ------------------------------------------------------------------
Додаток 9

до пункту 6.1 Інструкції

з бонітування великої

рогатої худоби молочних

і молочно-м'ясних порід

СТАНДАРТИ

порід за молочною продуктивністю корів

за окремими лактаціями

----------------------------------------------------------------------------------------------- | Порода | Надій, кг | Вміст у | Молочний жир, |Молочний білок, кг| | | | молоці, | кг | | | | | % | | | | |------------------+----------+------------------+------------------| | |перша|друга|третя |жиру|білка|перша|друга|третя |перша|друга|третя | | | | | і | | | | | і | | | і | | | | |старше| | | | |старше| | |старше| |-------------------------+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------| |Айрширська |3250 |3500 | 3800 |4,1 | 3,4 | 133 | 143 | 156 | 111 | 119 | 129 | |-------------------------+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------| |Англерська, червона |3100 |3500 | 3900 |3,9 | 3,3 | 121 | 136 | 152 | 102 | 116 | 129 | |датська | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------| |Білоголова українська |2600 |3000 | 3400 |3,8 | 3,3 | 99 | 114 | 129 | 86 | 99 | 112 | |-------------------------+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------| |Бура карпатська |2400 |2750 | 3100 |3,7 | 3,3 | 89 | 102 | 115 | 79 | 91 | 102 | |-------------------------+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------| |Голштинська |4200 |4600 | 5000 |3,6 | 3,2 | 151 | 165 | 180 | 134 | 147 | 160 | |-------------------------+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------| |Джерсейська |3000 |3300 | 3600 |5,0 | 3,7 | 150 | 165 | 180 | 111 | 122 | 133 | |-------------------------+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------| |Лебединська |2700 |3150 | 3600 |3,7 | 3,3 | 100 | 117 | 133 | 89 | 104 | 119 | |-------------------------+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------| |Пінцгау |2600 |3000 | 3400 |3,8 | 3,3 | 99 | 114 | 129 | 86 | 99 | 112 | |-------------------------+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------| |Симентальська, |2700 |3100 | 3500 |3,8 | 3,3 | 103 | 118 | 133 | 89 | 102 | 116 | |монбельярдська | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------| |Українська червоно-ряба |3200 |3600 | 4000 |3,7 | 3,3 | 118 | 133 | 148 | 106 | 119 | 132 | |молочна | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------| |Українська чорно-ряба |3400 |3800 | 4200 |3,6 | 3,2 | 122 | 137 | 151 | 109 | 122 | 134 | |молочна | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------| |Червона польська |2600 |3000 | 3400 |3,7 | 3,3 | 96 | 111 | 126 | 86 | 99 | 112 | |-------------------------+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------| |Червона степова |2900 |3300 | 3700 |3,7 | 3,3 | 107 | 122 | 137 | 96 | 109 | 122 | |-------------------------+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------| |Швіцька |3100 |3500 | 3900 |3,7 | 3,3 | 115 | 130 | 144 | 102 | 116 | 129 | |-------------------------+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------| |Українська червона |3100 |3500 | 3900 |3,7 | 3,3 | 115 | 130 | 144 | 102 | 116 | 129 | |молочна, що створюється | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------| |Бура молочна, що |3200 |3600 | 4200 |3,8 | 3,3 | 122 | 137 | 160 | 106 | 120 | 139 | |створюється | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 10

до пункту 6.1 Інструкції з

бонітування великої рогатої

худоби молочних

і молочно-м'ясних порід

СТАНДАРТИ

порід за середніми показниками молочної

продуктивності корів за ряд лактацій

-------------------------------------------------------------------------------- | Порода | Надій, кг | Молочний жир, кг |Молочний білок, кг | | |-------------------+-------------------+-------------------| | |перша|перша |перша |перша|перша |перша |перша|перша|перша -| | | і | - | - | і | - | - | і | - |четвер-| | |друга|третя |четве-|друга|третя |четве-|друга|третя| та і | | | | |рта і | | |рта і | | |старше | | | | |старше| | |старше| | | | |------------------+-----+------+------+-----+------+------+-----+-----+-------| |Айрширська |3375 | 3500 | 3590 | 138 | 144 | 147 | 115 | 120 | 123 | |------------------+-----+------+------+-----+------+------+-----+-----+-------| |Англерська, |3300 | 3500 | 3600 | 128 | 136 | 140 | 109 | 116 | 119 | |червона датська | | | | | | | | | | |------------------+-----+------+------+-----+------+------+-----+-----+-------| |Білоголова |2800 | 3000 | 3100 | 106 | 114 | 118 | 92 | 99 | 101 | |українська | | | | | | | | | | |------------------+-----+------+------+-----+------+------+-----+-----+-------| |Бура карпатська |2550 | 2700 | 2800 | 94 | 101 | 103 | 84 | 90 | 92 | |------------------+-----+------+------+-----+------+------+-----+-----+-------| |Голштинська |4400 | 4600 | 4700 | 158 | 165 | 169 | 140 | 147 | 151 | |------------------+-----+------+------+-----+------+------+-----+-----+-------| |Джерсейська |3150 | 3300 | 3375 | 157 | 165 | 168 | 116 | 122 | 125 | |------------------+-----+------+------+-----+------+------+-----+-----+-------| |Лебединська |2950 | 3200 | 3275 | 109 | 117 | 121 | 97 | 105 | 108 | |------------------+-----+------+------+-----+------+------+-----+-----+-------| |Пінцгау |2800 | 3000 | 3100 | 106 | 114 | 118 | 92 | 99 | 101 | |------------------+-----+------+------+-----+------+------+-----+-----+-------| |Симентальська, |2900 | 3100 | 3200 | 110 | 118 | 121 | 95 | 109 | 105 | |монбельярдська | | | | | | | | | | |------------------+-----+------+------+-----+------+------+-----+-----+-------| |Українська |3400 | 3600 | 3700 | 126 | 133 | 136 | 112 | 119 | 122 | |червоно-ряба | | | | | | | | | | |молочна | | | | | | | | | | |------------------+-----+------+------+-----+------+------+-----+-----+-------| |Українська |3600 | 3800 | 3900 | 130 | 137 | 142 | 115 | 122 | 125 | |чорно-ряба молочна| | | | | | | | | | |------------------+-----+------+------+-----+------+------+-----+-----+-------| |Червона польська |2800 | 3000 | 3100 | 103 | 111 | 115 | 92 | 99 | 101 | |------------------+-----+------+------+-----+------+------+-----+-----+-------| |Червона степова |3100 | 3300 | 3400 | 114 | 122 | 126 | 102 | 109 | 112 | |------------------+-----+------+------+-----+------+------+-----+-----+-------| |Швіцька |3300 | 3500 | 3600 | 122 | 130 | 135 | 109 | 116 | 119 | |------------------+-----+------+------+-----+------+------+-----+-----+-------| |Українська червона|3300 | 3500 | 3600 | 122 | 130 | 135 | 109 | 116 | 119 | |молочна, що | | | | | | | | | | |створюється | | | | | | | | | | |------------------+-----+------+------+-----+------+------+-----+-----+-------| |Бура молочна, що |3400 | 3666 | 3700 | 130 | 140 | 141 | 112 | 121 | 122 | |створюється | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------
Додаток 11

до пункту 6.2 Інструкції з

бонітування великої рогатої

худоби молочних

і молочно-м'ясних порід

КОЕФІЦІЄНТИ

поправки на точність оцінки, що змінюється

залежно від числа лактацій

------------------------------------------------------------------ |Число лактацій (m) | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-m | |-------------------+-------+--------+---------+---------+-------| |Коефіцієнт (k) | 1,051 | 1,067 | 1,082 | 1,092 | 1,097 | ------------------------------------------------------------------
Додаток 12

до пунктів 5.1, 7.1

Інструкції з бонітування

великої рогатої худоби

молочних і молочно-м'ясних

порід

ШКАЛА ОЦІНКИ

племінних бугаїв за комплексом ознак

------------------------------------------------------------------ | Ознаки | Кількість балів | | |--------------------| | | для | для | | | молочних |молочно- | | | порід |м'ясних | | | | порід | |-------------------------------------------+----------+---------| |1. Тип будови тіла | | | |-------------------------------------------+----------+---------| |відмінно | 20 | 20 | |-------------------------------------------+----------+---------| |дуже добре | 18 | 18 | |-------------------------------------------+----------+---------| |добре з плюсом | 15 | 15 | |-------------------------------------------+----------+---------| |добре | 10 | 10 | |-------------------------------------------+----------+---------| |2. Жива маса до стандарту породи, % | | | |-------------------------------------------+----------+---------| |105 і більше | 10 | 10 | |-------------------------------------------+----------+---------| |100 - 104 | 5 | 5 | |-------------------------------------------+----------+---------| |3. Інтенсивність росту | | | |-------------------------------------------+----------+---------| |середньодобовий приріст до 15-місячного | - | 10 | |віку, г: 1101 і вище | | | |-------------------------------------------+----------+---------| |951- 1100 | - | 5 | |-------------------------------------------+----------+---------| |4. Походження | | | |-------------------------------------------+----------+---------| |а) комплексний клас матері: | | | |-------------------------------------------+----------+---------| |"еліта-рекорд" | 30 | 30 | |-------------------------------------------+----------+---------| |"еліта" | 20 | 20 | |-------------------------------------------+----------+---------| |б) розряд племінної цінності батька: | | | |-------------------------------------------+----------+---------| |поліпшувач - відмінно (П5) | 40 | 30 | |-------------------------------------------+----------+---------| |поліпшувач - добре (П4) | 35 | 25 | |-------------------------------------------+----------+---------| |поліпшувач - задовільно (П3) | 20 | 20 | |-------------------------------------------+----------+---------| |Разом | 100 | 100 | ------------------------------------------------------------------
Додаток 13

до пунктів 5.1, 8.1

Інструкції з бонітування

великої рогатої худоби

молочних і молочно-м'ясних

порід

ШКАЛА ОЦІНКИ

молодняку за комплексом ознак

------------------------------------------------------------------ | Ознака | Кількість балів | | |---------------------| | | для |для телиць| | | бугайців | | |------------------------------------------+----------+----------| |1. Походження | | | |------------------------------------------+----------+----------| |а) комплексний клас матері: | | | |------------------------------------------+----------+----------| |"еліта-рекорд" | 30 | 30 | |------------------------------------------+----------+----------| |"еліта" | 25 | 25 | |------------------------------------------+----------+----------| |перший | 0 | 18 | |------------------------------------------+----------+----------| |другий | 0 | 10 | |------------------------------------------+----------+----------| |б) розряд племінної цінності батька: | | | |------------------------------------------+----------+----------| |поліпшувач - відмінно (П5) | 40 | 40 | |------------------------------------------+----------+----------| |поліпшувач - добре (П4) | 35 | 35 | |------------------------------------------+----------+----------| |поліпшувач - задовільно (П3) | 20 | 27 | |------------------------------------------+----------+----------| |нейтральний - плюс (Н+) | 0 | 17 | |------------------------------------------+----------+----------| |нейтральний - мінус (Н-) | 0 | 5 | |------------------------------------------+----------+----------| |або клас батька: | | | |------------------------------------------+----------+----------| |"еліта-рекорд" | 0 | 27 | |------------------------------------------+----------+----------| |"еліта" | 0 | 17 | |------------------------------------------+----------+----------| |2. Тип будови тіла | | | |------------------------------------------+----------+----------| |відмінно | 10 | 10 | |------------------------------------------+----------+----------| |добре | 9 | 9 | |------------------------------------------+----------+----------| |задовільно | 7 | 7 | |------------------------------------------+----------+----------| |3. Жива маса до стандарту породи, % | | | |------------------------------------------+----------+----------| |105 і більше | 20 | 20 | |------------------------------------------+----------+----------| |100 - 104 | 15 | 15 | |------------------------------------------+----------+----------| |95 - 99 | 10 | 10 | |------------------------------------------+----------+----------| |90 - 94 | 0 | 5 | |------------------------------------------+----------+----------| |Разом | 100 | 100 | ------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: