open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

15.10.2003 N 364

( z0992-03 )
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 жовтня 2003 р.

за N 994/8315

ПОЛОЖЕННЯ

про централізований племінний облік у конярстві
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

аграрної політики

N 106 ( z0363-05 ) від 22.03.2005 )
1. Централізований племінний облік у конярстві застосовується
відповідно до статті 6 Закону України "Про племінну справу у
тваринництві" ( 3691-12 ) з метою забезпечення державного контролю
та створення інформативної бази в племінному конярстві.
2. Централізований племінний облік ведеться щодо орловської
та російської рисистих, чистокровної та української верхових,
новоолександрівської ваговозної порід коней, що розводяться в
Україні. Дані централізованого племінного обліку використовуються для
розробки і корегування селекційних програм, контролю за станом
розвитку порід.
3. Установи (організації), на які покладається ведення
централізованого племінного обліку, визначає Міністерство аграрної
політики України.
4. До завдань установи (організації), на яку покладається
ведення централізованого племінного обліку, входить: - облік племінних коней певної породи (або кількох порід
одночасно), створення бази даних; - контроль за ідентифікацією коней та видача племінних
свідоцтв (сертифікатів); - підготовка матеріалів до видання ДКПК; - оцінка жеребців-плідників за якістю потомства; - співробітництво (надання інформації) з Радами з племінної
роботи з породами коней; - видання каталогів жеребців-плідників (на підставі протоколу
засідання атестаційної комісії Міністерства аграрної політики
України з атестації жеребців-плідників для племінного
використання), молодняку коней, що пройшли випробування на
іподромах тощо.
5. Порядок ведення централізованого племінного обліку
5.1. Коневласники - суб'єкти племінної справи у конярстві -
зобов'язані регулярно подавати до установи (організації), на яку
покладено ведення централізованого племінного обліку, такі
документи: - форми N 1-к "Картка племінного жеребця", N 2-к "Картка
племінної кобили" - на всіх уперше пробонітованих коней двох років
і старше - щорічно до 20 жовтня; ( Абзац третій підпункту 5.1 виключено на підставі Наказу
Міністерства аграрної політики N 106 ( z0363-05 ) від 22.03.2005 ) - форми N 7-к "Відомість обліку вижереблення та парування
кобил", N 8-к "Зведена відомість обліку вижереблення та парування"
- щорічно до 1 вересня; - форми N 10-к "Відомість результатів бонітування племінних
коней", N 11-к "Зведена відомість бонітування племінних коней" -
щорічно до 20 жовтня; - форми N 14-к "Звіт про рух племінних коней" (у
господарстві), N 15-к "Звіт про рух племінних коней" (на іподромі)
- до 7-го числа кожного місяця.
5.2. Іподроми - суб'єкти племінної справи в конярстві -
щомісячно подають "Звіт про рух племінних коней" (на іподромі)
(форма N 15-к), розмічені програми випробувань, "Поіменний список
коней, які проходять випробування на іподромі" (форма N 10-а) - до
20 жовтня кожного року, а після закінчення сезону випробувань -
примірник щорічного виробничого звіту - у двомісячний термін.
5.3. Лоша підлягає реєстрації в ДКПК, якщо воно: - уважається чистопородним відповідно до умов Інструкції з
бонітування племінних коней; - походить від записаних до ДКПК або зареєстрованих у
приплоді батьків; - має достовірне походження, підтверджене генетичною
експертизою; - ідентифіковане і зареєстроване в Реєстрі тварин. Підпункт 5.3 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики
N 106 ( z0363-05 ) від 22.03.2005 )
( Підпункт 5.4 виключено на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики N 106 ( z0363-05 ) від 22.03.2005 )
5.4. На зареєстрованого в ДКПК коня на замовлення власника
видається племінне свідоцтво (сертифікат). ( Підпункт 5.4 в
редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 106 ( z0363-05 )
від 22.03.2005 )
5.5. У разі несвоєчасного подання коневласником матеріалів
первинного племінного обліку, неякісного його ведення в
господарстві або грубого порушення технології вирощування коней,
що призводить до отримання нестандартної продукції, коні до ДКПК
не записуються і племінні свідоцтва (сертифікати) не видаються.
5.6. Коні, що не зареєстровані в документах централізованого
племінного обліку і не записані до державних племінних книг або
реєстрів, племінними не вважаються.
Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головною державною племінною
інспекцією Д.М.Микитюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

15.10.2003 N 364

( z0992-03 )

Форма N 1-к

КАРТКА ПЛЕМІННОГО ЖЕРЕБЦЯ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | ----------------------------------+-------------------+-----------------+---------+----------------------------+-----------------------------------| Номер за ДКПК, кличка, номер | Дата | Порода |Масть | Місце народження | Власник | тавра | народження | | | | | ------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------| М |Б | ------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------| | | | | ----------------------------------+-------------------------------------+--------------------------------------+-----------------------------------| | | | | | | | | -----------------+----------------+-------------------+-----------------+-----------------+--------------------+-----------------+-----------------| | | | | | | | | -----------------+----------------+-------------------+-----------------+-----------------+--------------------+-----------------+-----------------| | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Племінне використання | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Рік|Місце| Спаровано |К-сть| Результати парування минулого року | Клас приплоду за бонітуванням | |пару-|---------------------|садок|----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------| |вання|при-|штуч-| у тому | за | рік |вибу- |про-|заже-| % | з числа |одержано живих| % | "еліта" | I | II |Непле-|Вибуло| | |род-|но | числі |сезон|виже-|ло до |хо- |ребі-|заже-| жеребних | лошат |благо-| | | |мінно-|до | | |но | |----------| |реб- |визна-|лос-|ло |ре- |-------------+--------------|получ-|---------+---------+---------|го |при- | | | | |"елі-| 1 | |лення|чення |тіло| |біння|вибу-|аборту-|же- |ко-|всьо-|ного |жере-|ко-|жере-|ко-|жере-|ко-|зна- |зна- | | | | |ти" |кла-| | |резу- | | | |ло і |вало і |реб-|би-| го |виже- |бчи- |би-|бчи- |би-|бчи- |би-|чення |чення | | | | | |су | | |льта- | | | |пало |вижере-|чи- |лок| |реб- |ків |лок|ків |лок|ків |лок| | | | | | | | | | |тів | | | | |билось |ків | | |лення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |мертво-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |народ- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |женими | | | | | | | | | | | | | ---+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+-------+----+---+-----+------+-----+---+-----+---+-----+---+------+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+-------+----+---+-----+------+-----+---+-----+---+-----+---+------+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+-------+----+---+-----+------+-----+---+-----+---+-----+---+------+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+-------+----+---+-----+------+-----+---+-----+---+-----+---+------+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+-------+----+---+-----+------+-----+---+-----+---+-----+---+------+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+-------+----+---+-----+------+-----+---+-----+---+-----+---+------+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ОПИС ТА ОЦІНКА ЕКСТЕР'ЄРУ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I група| Опис статей та ступінь |Оцін-| II група | Опис статей та ступінь |Оцінка | III група | Опис ознак та ступінь | Оцінка | ознак | вираженості |ка | ознак | вираженості | | ознак | вираженості | | -------+------------------------------+-----+-------------+--------------------------+-------+------------+---------------------------+----------| 1. | | | Передні | | |1. |Суха, сира, ніжна, груба, | | Голова |Велика, пропорційна, мала | | кінцівки | | |Конституція |міцна, перерозвинена, | | |Ганаші: широкі, середні,вузькі| | | | | |сирість путових, | | |Довга, середня, коротка | |1. Постановка|Нормальна, широка, вузька | | |скакальних суглобів, | | | | | |Клишоногість, розкид | | |наливи | | Шия |Вихід: високий, | | | | | | | | |середній, низький | | | | | | | | -------+------------------------------+-----+-------------+--------------------------+-------+------------+---------------------------+----------| 2. |Довга, середня, коротка; | |2. Будова |Передпліччя: розвинене | |2. Будова |Гармонійна, перебудована, | | Холка |висока, середня, низька | | |добре, задовільно, погано | |тіла |укорочена; розтягнутість, | | | | | |Зап'ясток: розвинений | | |високоногість | | Лопатка|Довга, середня, коротка; | | |добре, задовільно, погано;| |------------+---------------------------+----------| |коса, пряма | | |козинець, запалий | |3. |Розвинена добре, | | | | | |П'ясток: розвинений добре,| |Мускулатура |задовільно, погано | | | | | |задовільно, погано, | |------------+---------------------------+----------| | | | |перехват, накістники | |4. |Розвинені добре, | | | | | |Путовий суглоб: розвинений| |Сухожилля, |задовільно, погано; | | | | | |добре, розрощення | |зв'язки |потовщені, міцні, | | | | | |Бабки: довгі, середні, | | |задовільні, слабкі | | | | | |короткі, м'які, нормальні,| | | | | | | | |круті, розрощення | | | | | | | | |епіфізів, жабки | | | | | -------+------------------------------+-----+-------------+--------------------------+-------+------------+---------------------------+----------| 3. |Довга, середня, коротка, | |Задні | | |5. |Енергійний, в'ялий, | | Спина |пряма, випукла, м'яка | |кінцівки | | |Темперамент |неноровливий, злобливий | | | | |3. Постановка|Нормальна, широка, вузька | |і якість |Рухи: вільні, зв'язані | | Поперек|Довгий, середній, короткий; | | |О-подібна, Х-подібна | |рухів |Хід: Низький, високий, | | |випуклий, рівний, запалий | | | | | |правильний, неправильний | | -------+------------------------------+-----+-------------+--------------------------+-------+----------------------------------------+----------| 4. Круп|Довгий, середній, короткий; | |4. Будова |Гомілка: розвинена добре, | | Оцінка за III групу, бали | | |широкий, середній, вузький; | | |задовільно, погано | |----------------------------------------+----------| |нормальний, звислий, прямий: | | |Скакальний суглоб: | | Вади: рорер, чорновики, прикуска, | | |роздвоєний, дахоподібний | | |розвинений добре | | злий норов, крипторхізм | | | | | |задовільно, погано; | | | | | | | |шаблистий, прямий; | |----------------------------------------+----------| | | | |розрощення голівок | | | | | | | |грифельних кісток (курба),| | | | | | | |гіпертрофія фасцій, шпат | | | | | | | |Плесно: розвинене добре. | | | | | | | |задовільно, погано; | | | | | | | |перехват, накістники | | | | | | | |Путовий суглоб: розвинутий| | | | | | | |добре, розрощення | | | | | | | |Бабки: | | | | | | | |довгі, середні, короткі, | | | | | | | |м'які, нормальні, круті, | | | | | | | |розрощення епіфізів, | | | | | | | |жабки | | | | -------+------------------------------+-----+-------------+--------------------------+-------| | | 5. |Широка, середня, вузька | |5. Копита |Великі, середні, малі. | |Бал за екстер'єр | | Грудна |Глибока, середня, неглибока; | |(передні і |Торцеві, плескаті, | | | | клітка |округла, середня, плеската; | |задні) |нормальні, деформовані, | | | | |Несправжні ребра: довгі, | | |стиснуті в п'ятці, п'ятка | | | | |середні, короткі | | |низька, повнокопитна. | | | | | | | |Копитний ріг: щільний, | | | | | | | |нещільний, тріщини | | | | --------------------------------------+-----+----------------------------------------+-------+---------------------------------------------------| Оцінка за I групу , бали | | Оцінка за II групу, бали | | | --------------------------------------+-----+----------------------------------------+-------+---------------------------------------------------| Вік | Проміри, см |Жива |Вік| Місце | Дис-|Результати|Виграш| Дата |Прізвище,| Бонітування, бали | |------------------------------|маса,| | випробувань| тан-|випробу- |тради-|боніту-|ім'я і по|-----------------------------------------| |висота | коса |обхват|обхват | кг | | (виставки) | ція |вань |ційних| вання |батькові |по- |тип|екс- |про-|робоча |якість|клас| |в холці|довжина|грудей|п'ястка| | | | |(виставки)|призів| |бонітера |ход- | |тер'єр|міри|продук-|потом-| | | |тулуба | | | | | | | | | | |ження| | | |тив- |ства | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ність | | | -------+-------+-------+------+-------+-----+---+------------+-----+----------+------+-------+---------+-----+---+------+----+-------+------+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------+-------+-------+------+-------+-----+---+------------+-----+----------+------+-------+---------+-----+---+------+----+-------+------+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------+-------+-------+------+-------+-----+---+------------+-----+----------+------+-------+---------+-----+---+------+----+-------+------+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------+-------+-------+------+-------+-----+---+------------+-----+----------+------+-------+---------+-----+---+------+----+-------+------+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------+-------+-------+------+-------+-----+---+------------+-----+----------+------+-------+---------+-----+---+------+----+-------+------+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------+-------+-------+------+-------+-----+---+------------+-----+----------+------+-------+---------+-----+---+------+----+-------+------+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вибуття тварини (куди і коли) ___________________________________
Головний (старший) зоотехнік ____________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

15.10.2003 N 364

( z0992-03 )

Форма N 2-к

КАРТКА ПЛЕМІННОЇ КОБИЛИ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | ---------------------------------+-------------------+-------------+-------------+----------------------------+-----------------------------------| Номер за ДКПК, кличка, номер | Дата | Порода | Масть | Місце народження | Власник | тавра | народження | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------| М |Б | ---------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------| | | | | ---------------------------------+-----------------------------------------------+----------------------------+-----------------------------------| | | | | | | | | -----------------+---------------+-------------------+---------------------------+-------------+--------------+-----------------+-----------------| | | | | | | | | -----------------+---------------+-------------------+---------------------------+-------------+--------------+-----------------+-----------------| | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Племінне використання | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Рік | Дата останньої| Номер за ДКПК і | Порода жеребця |Клас жеребця | Дата | Приплід | парування| садки | кличка жеребця | | |вижереблення |--------------------------------------------------| | (штучного | | | | |стать | масть | кличка, | клас за |призначення| | осіменіння) | | | | | | | номер |бонітуванням| | | | | | | | | | тавра | | | ---------+---------------+-----------------+-----------------------+-------------+-------------+------+-------+----------+------------+-----------| | | | | | | | | | | | ---------+---------------+-----------------+-----------------------+-------------+-------------+------+-------+----------+------------+-----------| | | | | | | | | | | | ---------+---------------+-----------------+-----------------------+-------------+-------------+------+-------+----------+------------+-----------| | | | | | | | | | | | ---------+---------------+-----------------+-----------------------+-------------+-------------+------+-------+----------+------------+-----------| | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ОПИС ТА ОЦІНКА ЕКСТЕР'ЄРУ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I група| Опис статей та ступінь |Оцін-| II група | Опис статей та ступінь |Оцінка | III група | Опис ознак та ступінь | Оцінка | ознак | вираженості |ка | ознак | вираженості | | ознак | вираженості | | -------+------------------------------+-----+-------------+--------------------------+-------+------------+---------------------------+----------| 1. | | | Передні | | |1. |Суха, сира, ніжна, груба, | | Голова |Велика, пропорційна, мала | | кінцівки | | |Конституція |міцна, перерозвинена, | | |Ганаші: широкі, середні вузькі| | | | | |сирість путових, | | |Довга, середня, коротка | |1. Постановка|Нормальна, широка, вузька | | |скакальних суглобів, | | | | | |Клишоногість, розкид | | |наливи | | Шия |Вихід: високий, | | | | | | | | |середній, низький | | | | | | | | -------+------------------------------+-----+-------------+--------------------------+-------+------------+---------------------------+----------| 2. |Довга, середня, коротка; | |2. Будова |Передпліччя: розвинене | |2. Будова |Гармонійна, перебудована, | | Холка |висока, середня, низька | | |добре, задовільно, погано | |тіла |укорочена; розтягнутість, | | | | | |Зап'ясток: розвинений | | |високоногість | | Лопатка|Довга, середня, коротка; | | |добре, задовільно, погано;| |------------+---------------------------+----------| |коса, пряма | | |козинець, запалий | |3. |Розвинена добре, | | | | | |П'ясток: розвинений добре,| |Мускулатура |задовільно, погано | | | | | |задовільно, погано, | |------------+---------------------------+----------| | | | |перехват, накістники | |4. |Розвинені добре, | | | | | |Путовий суглоб: розвинений| |Сухожилля, |задовільно, погано; | | | | | |добре, розрощення | |зв'язки |потовщені, міцні, | | | | | |Бабки: довгі, середні, | | |задовільні, слабкі | | | | | |короткі, м'які, нормальні,| | | | | | | | |круті, розрощення | | | | | | | | |епіфізів, жабки | | | | | -------+------------------------------+-----+-------------+--------------------------+-------+------------+---------------------------+----------| 3. |Довга, середня, коротка, | |Задні | | |5. |Енергійний, в'ялий, | | Спина |пряма, випукла, м'яка | |кінцівки | | |Темперамент |неноровливий, злобливий | | | | |3. Постановка|Нормальна, широка, вузька | |і якість |Рухи: вільні, зв'язані | | Поперек|Довгий, середній, короткий; | | |О-подібна, Х-подібна | |рухів |Хід: Низький, високий, | | |випуклий, рівний, запалий | | | | | |правильний, неправильний | | -------+------------------------------+-----+-------------+--------------------------+-------+----------------------------------------+----------| 4. Круп|Довгий, середній, короткий; | |4. Будова |Гомілка: розвинена добре, | | Оцінка за III групу, бали | | |широкий, середній, вузький; | | |задовільно, погано. | |----------------------------------------+----------| |нормальний, звислий, прямий: | | |Скакальний суглоб: | | Вади: рорер, чорновики, прикуска, | | |роздвоєний, дахоподібний | | |розвинений добре, | | злий норов | | | | | |задовільно, погано; | | | | | | | |шаблистий, прямий; | |----------------------------------------+----------| | | | |розрощення голівок | | | | | | | |грифельних кісток (курба),| | | | | | | |гіпертрофія фасцій, шпат | | | | | | | |Плесно: розвинене добре, | | | | | | | |задовільно, погано; | | | | | | | |перехват, накістники | | | | | | | |Путовий суглобБабки: | | | | | | | |довгі, середні, короткі, | | | | | | | |м'які, нормальні, круті, | | | | | | | |розрощення епіфізів, : | | | | | | | |розвинутий добре, | | | | | | | |розрощення жабки | | | | -------+------------------------------+-----+-------------+--------------------------+-------| | | 5. |Широка, середня, вузька | |5. Копита |Великі, середні, малі. | |Бал за екстер'єр | | Грудна |Глибока, середня, неглибока; | |(передні і |Торцеві, плескаті, | | | | клітка |округла, середня, плеската; | |задні) |нормальні, деформовані, | | | | |Несправжні ребра: довгі, | | |стиснуті в п'ятці, п'ятка | | | | |середні, короткі | | |низька, повнокопитна. | | | | | | | |Копитний ріг: щільний, | | | | | | | |нещільний, тріщини | | | | --------------------------------------+-----+----------------------------------------+-------+---------------------------------------------------| Оцінка за І групу , бали | | Оцінка за II групу, бали | | | --------------------------------------+-----+----------------------------------------+-------+---------------------------------------------------| Вік | Проміри, см |Жива |Вік| Місце | Дис-|Результати|Виграш| Дата |Прізвище,| Бонітування, бали | |------------------------------|маса,| | випробувань| тан-|випробу- |тради-|боніту-|ім'я і по|-----------------------------------------| |висота | коса |обхват|обхват | кг | | (виставки) | ція |вань |ційних| вання |батькові |по- |тип|екс- |про-|робоча |якість|клас| |в холці|довжина|грудей|п'ястка| | | | |(виставки)|призів| |бонітера |ход- | |тер'єр|міри|продук-|потом-| | | |тулуба | | | | | | | | | | |ження| | | |тив- |ства | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ність | | | -------+-------+-------+------+-------+-----+---+------------+-----+----------+------+-------+---------+-----+---+------+----+-------+------+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------+-------+-------+------+-------+-----+---+------------+-----+----------+------+-------+---------+-----+---+------+----+-------+------+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------+-------+-------+------+-------+-----+---+------------+-----+----------+------+-------+---------+-----+---+------+----+-------+------+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------+-------+-------+------+-------+-----+---+------------+-----+----------+------+-------+---------+-----+---+------+----+-------+------+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------+-------+-------+------+-------+-----+---+------------+-----+----------+------+-------+---------+-----+---+------+----+-------+------+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------+-------+-------+------+-------+-----+---+------------+-----+----------+------+-------+---------+-----+---+------+----+-------+------+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вибуття тварини (куди і коли) ___________________________________
Головний (старший) зоотехнік ____________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

15.10.2003 N 364

( z0992-03 )

Форма N 1-а

ЗАЯВКА НА ЗАПИС ЖЕРЕБЦЯ ДО ДКПК

Кличка ___________________ Порода _______________________________
Робоча продуктивність____________________________________________
Власник _________________________________________________________
Масть _______________ Дата народження ___________________________
Місце народження ________________________________________________
Том ДКПК ______________ Номер за ДКПК ___________________________
Батько __________________________________________________________
ББ ______________________________________________________________
МБ ______________________________________________________________
Мати ____________________________________________________________
БМ ______________________________________________________________
ММ ______________________________________________________________
Основні проміри _________________________________________________
Дані бонітування ___________________ Дата бонітування ___________
Достоїнства та недоліки екстер'єру ______________________________ _________________________________________________________________
Результати імуногенетичного контролю походження _________________ _________________________________________________________________
Зворотний бік
Племінне використання жеребця

--------------------------------------------------------- Рік |Місце парування| Кількість |Одержано| парування| | кобил | лошат | | |--------------------| | | |спаровано| з них | | | | |зажеребіло| | ---------+---------------+---------+----------+--------| | | | | | ---------+---------------+---------+----------+--------| | | | | | ---------+---------------+---------+----------+--------| | | | | | ---------+---------------+---------+----------+--------| | | | | | ---------+---------------+---------+----------+--------| | | | | | --------------------------------------------------------
Головний (старший) зоотехнік ____________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

15.10.2003 N 364

( z0992-03 )

Форма N 2-а

ЗАЯВКА НА ЗАПИС КОБИЛИ ДО ДКПК

Кличка ____________________ Порода ______________________________
Робоча продуктивність ___________________________________________
Власник _________________________________________________________
Масть _______________ Дата народження ___________________________
Місце народження ________________________________________________
Том ДКПК _________________ Номер за ДКПК ________________________
Батько __________________________________________________________
ББ ______________________________________________________________
МБ ______________________________________________________________
Мати ____________________________________________________________
БМ ______________________________________________________________
ММ ______________________________________________________________
Основні проміри _________________________________________________
Дані бонітування ________________ Дата бонітування ______________
Достоїнства та недоліки екстер'єру ______________________________ _________________________________________________________________
Результат імуногенетичного контролю походження __________________ _________________________________________________________________
Зворотний бік
Племінне використання кобили

------------------------------------------------------------ N | Номер за | Дата | Дата | Приплід | з/п|ДПК і кличка|останньої|вижереблення|------------------| |жеребця, від| садки | |масть|стать|кличка| | якого | | | | | | | одержано | | | | | | | приплід | | | | | | ---+------------+---------+------------+-----+-----+------| | | | | | | | ---+------------+---------+------------+-----+-----+------| | | | | | | | ---+------------+---------+------------+-----+-----+------| | | | | | | | ---+------------+---------+------------+-----+-----+------| | | | | | | | ---+------------+---------+------------+-----+-----+------| | | | | | | | -----------------------------------------------------------
Головний (старший) зоотехнік ____________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

15.10.2003 N 364

( z0992-03 )

Форма N 3-к

ІДЕНТИФІКАЦІЙНА КАРТКА ЛОШАТИ

ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ В ДКПК

Порода ___________________________ Стать ________________________
Кличка ___________________________ N тавра ______________________
Масть _________________________ Дата народження _________________
Місце народження ________________________________________________
Батько __________________________________________________________
Мати ____________________________________________________________
Власник _________________________________________________________

(назва юридичної особи або прізвище, ініціали, поштова _________________________________________________________________

адреса фізичної; телефон/факс; підпис, печатка)
Імуногенетичний контроль
походження ______________________________________________________

(N і дата проведення імуногенетичної експертизи, _________________________________________________________________

печатка лабораторії імуногенетики)
Зворотний бік

Опис відмітин та прикмет лошати

Графічний опис відмітин та прикмет

(включає не менше 5 ідентифікаційних характеристик,

у т.ч. 3 завитки) (див. ( za994-03 )

Примітка. Білі відмітини позначають контурами і злегка
замальовують червоним кольором, тільні плями та ділянки рожевої
шкіри у сірих коней обводять червоним контуром, мастні плями на
білих відмітинах позначають темним кольором, завитки волосся та
шрами (рубці) позначають темним кольором хрестиком і стрілкою
відповідно.
Письмовий опис
Голова __________________________________________________________
Корпус __________________________________________________________
Передні кінцівки ________________________________________________
Задні кінцівки __________________________________________________
Прикмети ________________________________________________________
Перевіряльник _____________________________ "___"________ 20__ р.

(підпис, прізвище та печатка)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

15.10.2003 N 364

( z0992-03 )

Форма N 4-к

Кінний завод (репродуктор) ______________________________________

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ПРОБИ ТА ПАРУВАННЯ КОБИЛ

Примітка: позначки в журналі робляться умовними позначеннями:
Не в охоті - Н Стан фолікулів:
В охоті - Ох Л-1, П-1
Спарована - С Л-2, П-2
Спарована вранці - Ср Л-3, П-3
Спарована ввечері - Св Л-4, П-4
Вижеребилась - Вж Л-ов, П-ов
У відбої - В Л-ж, П-ж
Жеребна (за результатами Л - лівий яєчник,
ректального дослідження) - Рж П - правий яєчник
Холоста (за результатами 1, 2, 3, 4 - ступені зрілості
ректального дослідження) - Рх фолікула
Осіменена вранці - Ор ов - овуляція
Осіменена ввечері - Ов ж - жовте тіло
Кличка жеребця-плідника _________________________________________

Дати проб та парування ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Кличка кобили, |місяць|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31| з/п|дата вижереблення|------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(холоста, аборт) |число | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+-----------------+------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+-----------------+------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+-----------------+------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+-----------------+------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+-----------------+------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

15.10.2003 N 364

( z0992-03 )

Форма N 5-к

Кінний завод (репродуктор) ______________________________________

ЖУРНАЛ

розвитку молодняку _________________________ породи

за 20____ рік

Рік народження 20_____ Стать __________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Кличка|Номер|Походження |Дата | Проміри та жива маса у віці | з/п|лошати|тавра|-----------|народ-|---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |батько|мати|ження | 3 діб | 6 місяців | 1 року | 1,5 року | | | | | | |---------------------+---------------------+---------------------------+---------------------------| | | | | | |висо-|об- |обхват|жи-|висо-|об- |обхват|жи-|висо-|коса |об- |обхват|жи-|висо-|коса |об- |обхват|жи-| | | | | | |та в |хват|п'яст-|ва |та в |хват|п'яст-|ва |та в |дов- |хват|п'яст-|ва |та в |дов- |хват|п'яст-|ва | | | | | | |хол- |гру-|ка, см|ма-| хол-|гру-|ка, см|ма-| хол-|жина |гру-|ка, см|ма-| хол-|жина |гру-|ка, см|ма-| | | | | | |ці, |дей,| |са,| ці, |дей,| |са,| ці, |тулу-|дей,| |са,| ці, |тулу-|дей,| |са,| | | | | | |см |см | |кг | см |см | |кг | см | ба, |см | |кг | см | ба, |см | |кг | | | | | | | | | | | | | | | | см | | | | | см | | | | ---+------+-----+------+----+------+-----+----+------+---+-----+----+------+---+-----+-----+----+------+---+-----+-----+----+------+---| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+------+-----+------+----+------+-----+----+------+---+-----+----+------+---+-----+-----+----+------+---+-----+-----+----+------+---| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+------+-----+------+----+------+-----+----+------+---+-----+----+------+---+-----+-----+----+------+---+-----+-----+----+------+---| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+------+-----+------+----+------+-----+----+------+---+-----+----+------+---+-----+-----+----+------+---+-----+-----+----+------+---| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+------+-----+------+----+------+-----+----+------+---+-----+----+------+---+-----+-----+----+------+---+-----+-----+----+------+---| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Проміри та жива маса у віці |Призна-| Місце |Клас| Вар- | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| чення |вибуття| |тість,| 2 років | 2,5 років | 3 років | 4 років | | | | грн. | --------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------| | | | | висо-|коса|об- |обхват|жи-|висо-|коса|об- |обхват|жи-|висо-|коса|об- |обхват|жи-|висо-|коса|об- |обхват|жи-| | | | | та в |дов-|хват|п'яст-|ва |та в |дов-|хват|п'яст-|ва |та в |дов-|хват|п'яст-|ва |та в |дов-|хват|п'яст-|ва | | | | | хол-|жина|гру-|ка, см|ма-| хол-|жина|гру-|ка, см|ма-| хол-|жина|гру-|ка, см|ма-| хол-|жина|гру-|ка, см|ма-| | | | | ці, |тулу|дей,| |са,| ці, |тулу|дей,| |са,| ці, |тулу|дей,| |са,| ці, |тулу|дей,| |са,| | | | | см | ба,|см | |кг | см | ба,|см | |кг | см | ба,|см | |кг | см | ба,|см | |кг | | | | | | см | | | | | см | | | | | см | | | | | см | | | | | | | | -----+----+----+------+---+-----+----+----+------+---+-----+----+----+------+---+-----+----+----+------+---+-------+-------+----+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----+----+----+------+---+-----+----+----+------+---+-----+----+----+------+---+-----+----+----+------+---+-------+-------+----+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----+----+----+------+---+-----+----+----+------+---+-----+----+----+------+---+-----+----+----+------+---+-------+-------+----+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----+----+----+------+---+-----+----+----+------+---+-----+----+----+------+---+-----+----+----+------+---+-------+-------+----+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----+----+----+------+---+-----+----+----+------+---+-----+----+----+------+---+-----+----+----+------+---+-------+-------+----+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----+----+----+------+---+-----+----+----+------+---+-----+----+----+------+---+-----+----+----+------+---+-------+-------+----+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----+----+----+------+---+-----+----+----+------+---+-----+----+----+------+---+-----+----+----+------+---+-------+-------+----+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

15.10.2003 N 364

( z0992-03 )

Форма N 6-к

Кінний завод (репродуктор) ______________________________________

ЖУРНАЛ

таврування лошат

народження 20____ р.

Рік народження ____________________ Стать _______________________
----------------------------------------- N | N |Кличка| Дата |Походження | з/п|тавра| |народження| | ---+-----+------+----------+-----------| | | | |батько|мати| ---+-----+------+----------+------+----| | | | | | | ---+-----+------+----------+------+----| | | | | | | ---+-----+------+----------+------+----| | | | | | | ---+-----+------+----------+------+----| | | | | | | ---+-----+------+----------+------+----| | | | | | | ---+-----+------+----------+------+----| | | | | | | ----------------------------------------
------------------------------------- Опис масті та відмітин | Примітки | ------------------------+----------| | | ------------------------+----------| | | ------------------------+----------| | | ------------------------+----------| | | ------------------------+----------| | | ------------------------------------
Директор __________ Головний (старший) зоотехнік ______________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

15.10.2003 N 364

( z0992-03 )

Форма N 7-к

ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ ВИЖЕРЕБЛЕННЯ ТА ПАРУВАННЯ

КОБИЛ У 20___ РОЦІ

Кінний завод (репродуктор) ______________________________________
------------------------------------------------------------------------------ N | Кличка | Місце | Кличка, | Дата | Кличка, | Місце | Кличка, | з/п| кобили, |паруван-|походження| вижереб- | масть, |паруван-|походження| |масть, рік | ня у | (батько- | лення | стать та| ня у | (батько- | |народження,|минулому| мати) |(прохолос-|відмітини|поточно-| мати) | |походження | 20___ | плідника,| тіла, не | приплоду|му 20___| плідника,| | (батько- | році | з яким |спарована,| | році | з яким | | мати) | | спарована| аборт, | | | спарована| | | | кобила у |мертвона- | | | кобила у | | | | минулому |роджений) | | | поточному| | | | 20____ | | | | 20___ | | | | році. | | | | році. | | | | Дата | | | | Дати всіх| | | | останньої| | | | садок | | | | садки | | | | | ---+-----------+--------+----------+----------+---------+--------+----------| | | | | | | | | ---+-----------+--------+----------+----------+---------+--------+----------| | | | | | | | | ---+-----------+--------+----------+----------+---------+--------+----------| | | | | | | | | ---+-----------+--------+----------+----------+---------+--------+----------| | | | | | | | | ---+-----------+--------+----------+----------+---------+--------+----------| | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------
Директор __________ м.п. Головний (старший) зоотехнік __________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

15.10.2003 N 364

( z0992-03 )

Форма N 8-к

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ ВИЖЕРЕБЛЕННЯ

ТА ПАРУВАННЯ ЗА 20___ р.

Кінний завод (репродуктор) ______________________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | N |Поро-|Клас за| Походження | Парування |Кіль-| Результати парування минулого року | з/п|за ДКПК,| да |боніту-| |поточного року|кість| | | кличка | |ванням |-------------+--------------|садок|----------------------------------------------------------------------------| |жеребця,| | | за N | за N |спаро-| осемі-| за |Спаро-| у тому числі | з числа | народилось | % | | номер | | | ДКПК,| ДКПК,| вано | нено |сезон| вано | | жеребних | лошат |благо-| | тавра | | |кличка|кличка| |штучно | |всього|----------------------------+--------------+------------------|получ-| | | | |батька|матері| | | | |вибуло |прохо-|заже-| % |вибуло|аборту-|жереб-|коби-|всьо-| ного | | | | | | | | | | | до |лості-| ре- |зажере-| і |вало і |чиків | лок | го |виже- | | | | | | | | | | |визна- | ло |біло | біння | заги-|вижере-| | | | реб- | | | | | | | | | | |чення | | | | нуло |билося | | | |лення | | | | | | | | | | |резуль-| | | | |мертво-| | | | | | | | | | | | | | |татів | | | | |народж.| | | | | ---+--------+-----+-------+------+------+------+-------+-----+------+-------+------+-----+-------+------+-------+------+-----+-----+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+--------+-----+-------+------+------+------+-------+-----+------+-------+------+-----+-------+------+-------+------+-----+-----+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+--------+-----+-------+------+------+------+-------+-----+------+-------+------+-----+-------+------+-------+------+-----+-----+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+--------+-----+-------+------+------+------+-------+-----+------+-------+------+-----+-------+------+-------+------+-----+-----+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+--------+-----+-------+------+------+------+-------+-----+------+-------+------+-----+-------+------+-------+------+-----+-----+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор ____________ Головний (старший) зоотехнік ______________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

15.10.2003 N 364

( z0992-03 )

Форма N 9-к

ПІДБІР КОБИЛ НА ПАРУВАЛЬНУ КАМПАНІЮ _________ року

до жеребця _______________

Кінний завод (репродуктор) ________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Номер | Проміри, см |Клас за| Коротка |Генеа- |Обґрун-| Повто- |Інбри- | з/п| за ДКПК, |-----------------------------|боніту-| характе- |логічна|тування| рення |динги, | | кличка |висота| коса |обхват|обхват |ванням | ристика |харак- |і мета | вдалих | що | | кобили, | в |довжина|грудей|п'ястка| | екстер'єру |терис- |підбору|поєднань|зустрі-| |масть, рік |холці | | | | |кобили (тип,|тика | | за |чаються| |народження,| | | | | |достоїнства,|кобили | | якістю | | |походження | | | | | | недоліки) | | |приплоду| | | (батько, | | | | | | | | | минулих| | | мати, | | | | | | | | | років | | | батько | | | | | | | | | | | | матері) | | | | | | | | | | | ---+-----------+------+-------+------+-------+-------+------------+-------+-------+--------+-------| | | | | | | | | | | | | ---+-----------+------+-------+------+-------+-------+------------+-------+-------+--------+-------| | | | | | | | | | | | | ---+-----------+------+-------+------+-------+-------+------------+-------+-------+--------+-------| | | | | | | | | | | | | ---+-----------+------+-------+------+-------+-------+------------+-------+-------+--------+-------| | | | | | | | | | | | | ---+-----------+------+-------+------+-------+-------+------------+-------+-------+--------+-------| | | | | | | | | | | | | ---+-----------+------+-------+------+-------+-------+------------+-------+-------+--------+-------| | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор ____________ Головний (старший) зоотехнік ____________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

15.10.2003 N 364

( z0992-03 )

Форма N 10-к

ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ БОНІТУВАННЯ

ПЛЕМІННИХ КОНЕЙ ЗА 20__ р.

Кінний завод (репродуктор) ______________________________________
Прізвище, ім'я та по батькові бонітера __________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |іденти- |N за|Кличка,|Робоча |Масть|Стать| Рік |Поро-| Походження | Проміри, см | Бонітування, балів |Основні|Призна-| з/п|фікацій-|ДКПК|N тавра|продук-| | |народ-|да |--------------------+-----------------------+------------------------------------------|недолі-|чення | |ний | | | тив- | | |ження | | N за | N за | N за |висо-|коса |об- |обхват|поход-|тип|екс- |про-|робоча |якість|клас| ки | | |номер | | |ність | | | | |ДКПК і|ДКПК і|ДКПК і|та в |дов- |хват|п'яст-|ження | |тер'єр|міри|продук-|потом-| |ексте- | | | | | | | | | | |кличка|кличка|кличка|холці|жина |гру-| ка | | | | |тив- |ства | |р'єру | | | | | | | | | | |батька|матері|батька| |тулу-|дей | | | | | |ність | | | | | | | | | | | | | | | |матері| |ба | | | | | | | | | | | | ---+--------+----+-------+-------+-----+-----+------+-----+------+------+------+-----+-----+----+------+------+---+------+----+-------+------+----+-------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+--------+----+-------+-------+-----+-----+------+-----+------+------+------+-----+-----+----+------+------+---+------+----+-------+------+----+-------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+--------+----+-------+-------+-----+-----+------+-----+------+------+------+-----+-----+----+------+------+---+------+----+-------+------+----+-------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+--------+----+-------+-------+-----+-----+------+-----+------+------+------+-----+-----+----+------+------+---+------+----+-------+------+----+-------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор __________ Головний (старший) зоотехнік ________________
( Форма N 10-к із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 106 ( z0363-05 ) від 22.03.2005 )
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

15.10.2003 N 364

( z0992-03 )

Форма N 10-а

ПОІМЕННИЙ СПИСОК КОНЕЙ, ЯКІ ПРОХОДЯТЬ ВИПРОБУВАННЯ

НА ІПОДРОМІ, СТАНОМ НА _________________ р.

(дата)
Бригадир тренвідділення N _______________________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |іденти- | Кличка|Порода|Стать|Масть| Рік |Рекорд| Походження | Проміри, см |Власник| з/п|фікацій-|і номер| | | |народ-| |---------------+------------------------------| | |ний | тавра | | | |ження | | N за | N за |висота | коса |обхват|обхват | | |номер | | | | | | |ДКПК та|ДКПК та|в холці|довжина|грудей|п'ястка| | | | | | | | | |кличка |кличка | | | | | | | | | | | | | |батька |матері | | | | | | ---+--------+-------+------+-----+-----+------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | ---+--------+-------+------+-----+-----+------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | ---+--------+-------+------+-----+-----+------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | ---+--------+-------+------+-----+-----+------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | ---+--------+-------+------+-----+-----+------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор іподрому _______________________________________________
Зоотехнік _______________________________________________________
( Форма N 10-а із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 106 ( z0363-05 ) від 22.03.2005 )
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

15.10.2003 N 364

( z0992-03 )

Форма N 11-к

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

-------------------------------- Адреса: ____________________ Кінний завод ________________ | ____________________________ (репродуктор) | ____________________________ ------------------------------- ____________________________ ------------------------------- ____________________________ Порода ______________________ | ____________________________ ------------------------------- ____________________________

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ

бонітування племінних коней

за 20__ рік

бонітування проведено ______________ 20__ р.

Бонітер --------------------- | Посада | Прізвище | |--------+----------| | | | |--------+----------| | | | |--------+----------| | | | |--------+----------| | | | |--------+----------| | | | |--------+----------| | | | ---------------------
Директор _______________________ Зоотехнік _____________________

1. Розподіл пробонітованого поголів'я племінних

коней за віковими групами і класами

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Поро-|Всьо- |Жеребці-плідники| Конематки | Жеребці 4 років | Кобили 4 років | Жеребці 3 років | Кобили З років | Жеребці 2 років | Кобили 2 років | да |го | | | і старше | і старше | | | | | |пробо-|----------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------| |ніто- |всьо-| з них |всьо-| з них |всьо-| з них |всьо-| з них |всьо-| з них |всьо-| з них |всьо-| з них |всьо-| з них | |вано |го |----------|го |--------------|го |--------------|го |--------------|го |--------------|го |--------------|го |--------------|го |--------------| | | |еліта| I | |елі-| I | II | |елі-| I | II | |елі-| I | II | |елі-| I | II | |елі-| I | II | |елі-| I | II | |елі-| I | II | | | | |клас| |та |клас|клас| |та |клас|клас| |та |клас|клас| |та |клас|клас| |та |клас|клас| |та |клас|клас| |та |клас|клас| -----+------+-----+-----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----+------+-----+-----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----+------+-----+-----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----+------+-----+-----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----+------+-----+-----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----+------+-----+-----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+----| Разом| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Запис коней до ДКПК 3. Купівля племінних коней

-------------------------------- --------------------------------- Порода|Стать|Записано до ДКПК | |Порода|Стать|Число| з них | | |-----------------| | | |голів|------------| | |всьо-|в поточному| | | | |елі-| I |II | | | го | році | | | | | та |кл.|кл.| ------+-----+-----+-----------| |------+-----+-----+----+---+---| | жер.| | | | | жер.| | | | | ------+-----+-----+-----------| | |-----+-----+----+---+---| | коб.| | | | | коб.| | | | | ------+-----+-----+-----------| |------+-----+-----+----+---+---| | жер.| | | | | жер.| | | | | ------+-----+-----+-----------| | |-----+-----+----+---+---| | коб.| | | | | коб.| | | | | ------------+-----+-----------| |------------+-----+----+---+---| Разом | | | |Разом | | | | | ------------------------------- ---------------------------------

4. Розподіл маточного складу

за мастями та віком

-------------------------------------------------- Масті |Порода|Порода| Вік |Порода|Порода| |------+------| |------+------| |гол.|%|гол.|%| |гол.|%|гол.|%| --------+----+-+----+-+-----------+----+-+----+-| Руда | | | | |До 5 років | | | | | --------+----+-+----+-+-----------+----+-+----+-| Ворона | | | | |6-8 років | | | | | --------+----+-+----+-+-----------+----+-+----+-| Гніда | | | | |9-11 років | | | | | --------+----+-+----+-+-----------+----+-+----+-| Каракова| | | | |12-14 років| | | | | --------+----+-+----+-+-----------+----+-+----+-| Сіра | | | | |15-17 років| | | | | --------+----+-+----+-+-----------+----+-+----+-| Чала | | | | |18-20 років| | | | | --------+----+-+----+-+-----------+----+-+----+-| Інші | | | | |21 рік | | | | | | | | | |і старше | | | | | --------+----+-+----+-+-----------+----+-+----+-| Разом | | | | |Разом | | | | | -------------------------------------------------

5. Розподіл маточного складу за оцінкою

промірних показників

----------------------------------------------- За шкалою | Порода | Порода |Разом| бонітування | __________ | __________ | | проміри | | | | відповідають | | | | для даної | | | | породи оцінці| | | | -------------+------------+------------+-----| до 3 балів | | | | -------------+------------+------------+-----| 3-4 бали | | | | -------------+------------+------------+-----| 5-6 балів | | | | -------------+------------+------------+-----| 7-8 балів | | | | -------------+------------+------------+-----| 9-10 балів | | | | -------------+------------+------------+-----| Разом | | | | ----------------------------------------------

6. Розподіл маточного складу

за екстер'єрною оцінкою

----------------------------------------------- Екстер'єрна | Порода | Порода |Разом| оцінка за | __________ | __________ | | бонітувальною| | | | шкалою | | | | -------------+------------+------------+-----| до 3 балів | | | | -------------+------------+------------+-----| 3-4 бали | | | | -------------+------------+------------+-----| 5-6 балів | | | | -------------+------------+------------+-----| 7-8 балів | | | | -------------+------------+------------+-----| 9-10 балів | | | | -------------+------------+------------+-----| Разом | | | | ----------------------------------------------

7. Основні екстер'єрні недоліки і вади

маточного складу

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Поро-| Всього | Недоліки і вади екстер'єру | да |пробоні-|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | товано |М'яка|Провис-|Вузь-|Звис-|Запалий|Кози-|Перехват|Роз-|Шаблис-|Сирість | Розро-|Торце-|М'які|Жаб-|Кур-|Шпат|Ро-| | | | голів |спина| лий | кі |лий |зап'яс-|нець | під |кид | тість |скакаль-| щення |вість |бабки| ка | ба | |рер| | | | | |поперек|груди|круп | ток | |зап'яст-| | | них |путових| | | | | | | | | | | | | | | | | ком | | |суглобів| сугло-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бів | | | | | | | | | -----+--------+-----+-------+-----+-----+-------+-----+--------+----+-------+--------+-------+------+-----+----+----+----+---+---+---| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----+--------+-----+-------+-----+-----+-------+-----+--------+----+-------+--------+-------+------+-----+----+----+----+---+---+---| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----+--------+-----+-------+-----+-----+-------+-----+--------+----+-------+--------+-------+------+-----+----+----+----+---+---+---| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----+--------+-----+-------+-----+-----+-------+-----+--------+----+-------+--------+-------+------+-----+----+----+----+---+---+---| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----+--------+-----+-------+-----+-----+-------+-----+--------+----+-------+--------+-------+------+-----+----+----+----+---+---+---| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----+--------+-----+-------+-----+-----+-------+-----+--------+----+-------+--------+-------+------+-----+----+----+----+---+---+---| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Розподіл маточного складу

за робочою продуктивністю

---------------------------------------------------------------- За шкалою бонітування |Порода ________ |Порода ________ |Разом| показники робочої | | | | продуктивності | | | | відповідають для даної| | | | породи оцінці: | | | | ----------------------+----------------+----------------+-----| 0-1 бал | | | | ----------------------+----------------+----------------+-----| 2-3 бали | | | | ----------------------+----------------+----------------+-----| 4 бали | | | | ----------------------+----------------+----------------+-----| 5 балів | | | | ----------------------+----------------+----------------+-----| 6 балів | | | | ----------------------+----------------+----------------+-----| 7 балів | | | | ----------------------+----------------+----------------+-----| 8-10 балів | | | | ----------------------+----------------+----------------+-----| Разом | | | | ---------------------------------------------------------------

9. Розподіл маточного складу

за якістю потомства

------------------------------------------------------------- Оцінка за якість |Порода ________ |Порода ________ |Разом| потомства | | | | -------------------+----------------+----------------+-----| До 3 балів | | | | -------------------+----------------+----------------+-----| 3-4 бали | | | | -------------------+----------------+----------------+-----| 5-6 балів | | | | -------------------+----------------+----------------+-----| 7-8 балів | | | | -------------------+----------------+----------------+-----| 9-10 балів | | | | -------------------+----------------+----------------+-----| Не оцінено | | | | -------------------+----------------+----------------+-----| Разом | | | | ------------------------------------------------------------

10. Списки кращих кобил маточного складу

(виграли традиційні призи, рекордисти

(рисаки 2.10 і жвавіше), нагороди

на виставках, дали цінний приплід,

дали 10 голів приплоду тощо)

------------------------------------------- Кличка, масть, рік | Опис достоїнств | народження, порода,|і особливостей кобили| походження | | (батько-мати) | | -------------------+---------------------| | | -------------------+---------------------| | | -------------------+---------------------| | | -------------------+---------------------| | | -------------------+---------------------| | | ------------------------------------------

11. Результати племінного використання

плідників за _______________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | N | По-|Клас за| Походження |Парування звітного року |Кіль-| Результат парування попереднього року | % | з/п|за ДКПК,|рода|боніту-|-------------+------------------------|кість|---------------------------------------------------------------------|благопо-| | кличка | |ванням | N за | N за | спаровано | у тому |садок|Спаро-|Вибуло|Прохо- |Заже- | % | з числа | народилося |лучного | |жеребця,| | |ДКПК і|ДКПК і| кобил | числі за | за |вано |до |лостіло|ребіло|зажере-| жеребних | живих лошат |вижереб-| |N тавра | | |кличка|кличка|------------| класами |сезон|коне- |визна-| | | біння |---------------+----------------| лення | | | | |батька|матері|При- |Осіме-|бонітування| |маток |чення | | | |Вибуло|Аборту- |Жереб-|Коби-|Ра-| | | | | | | |родно|нено |-----------| | |резу- | | | |і пало| вало, |чиків |лок |зом| | | | | | | | |штучно|"ел." |I|II| | |льтату| | | | |вижереб.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |мертво- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |народж. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | припл. | | | | | ---+--------+----+-------+------+------+-----+------+------+-+--+-----+------+------+-------+------+-------+------+--------+------+-----+---+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+--------+----+-------+------+------+-----+------+------+-+--+-----+------+------+-------+------+-------+------+--------+------+-----+---+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+--------+----+-------+------+------+-----+------+------+-+--+-----+------+------+-------+------+-------+------+--------+------+-----+---+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+--------+----+-------+------+------+-----+------+------+-+--+-----+------+------+-------+------+-------+------+--------+------+-----+---+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+--------+----+-------+------+------+-----+------+------+-+--+-----+------+------+-------+------+-------+------+--------+------+-----+---+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+--------+----+-------+------+------+-----+------+------+-+--+-----+------+------+-------+------+-------+------+--------+------+-----+---+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+--------+----+-------+------+------+-----+------+------+-+--+-----+------+------+-------+------+-------+------+--------+------+-----+---+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Список кращих за робочою продуктивністю коней, виявлених
у поточному році (із зазначенням рекордів на різні дистанції,
виграшу традиційних призів або змагань з класичних видів спорту) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

13. Тренінг і випробування молодняку

-------------------------------------------------------------------------------- Породи| Групи молодняку |Всього|Оповод-|Заїжджено |Трену-| Пройшли | | |голів | жено | |ється | випробування | | | | | | |-----------------| | | | | | | всього | з них | | | | | | |випробу-|знаходи-| | | | | | |вано за |ться на | | | | | | | 20__ р.|іподромі| ------+--------------------+------+-------+----------+------+--------+--------| |Молодняк до 1 року | | | | | | | |(народження | | | | | | | |поточного року) | | | | | | | ------+--------------------+------+-------+----------+------+--------+--------| |1 року | | | | | | | |(народження 20__ р.)| | | | | | | ------+--------------------+------+-------+----------+------+--------+--------| |2 років | | | | | | | |(народження 20__ р.)| | | | | | | ------+--------------------+------+-------+----------+------+--------+--------| |3 років і старше | | | | | | | |(народж. 20__ р.) | | | | | | | ------+--------------------+------+-------+----------+------+--------+--------| | Разом| | | | | | | ------+--------------------+------+-------+----------+------+--------+--------| |Молодняк до 1 року | | | | | | | |(народження | | | | | | | |поточного року) | | | | | | | ------+--------------------+------+-------+----------+------+--------+--------| |1 року | | | | | | | |(народження 20__ р.)| | | | | | | ------+--------------------+------+-------+----------+------+--------+--------| |2 років | | | | | | | |(народження 20__ р.)| | | | | | | ------+--------------------+------+-------+----------+------+--------+--------| |3 років і старше | | | | | | | |(народж 20__ р.) | | | | | | | ------+--------------------+------+-------+----------+------+--------+--------| | Разом| | | | | | | ------+--------------------+------+-------+----------+------+--------+--------| | Разом| | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------

14. Характеристика годівлі за минулий

календарний рік (у центнерах)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Групи коней | |Середньо-| Концентровані корми |Грубі корми|Соко-|Зеле-| Пасовище |Підстил-| | | річна |-----------------------+-----------|виті |ний |-----------| ка | | |кількість|Всьо-| в тому числі |Всьо-| у |корми|корм |Кіль-|Зеле-| | | | голів |го |-----------------|го |тому | | |кість| ної | | | | | |Овес|Висів-|Маку-| |числі| | |днів |маси | | | | | | | ки | ха | |сіно | | |випа-| | | | | | | | | | | | | |сання| | | ------------------+------------+---------+-----+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------| Жеребці-плідники |Всього | | | | | | | | | | | | | | |---------+-----+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------| |В середньому| Х | | | | | | | | | | | | |на 1 голову | | | | | | | | | | | | | ------------------+------------+---------+-----+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------| Матки |Всього | | | | | | | | | | | | | | |---------+-----+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------| |В середньому| Х | | | | | | | | | | | | |на 1 голову | | | | | | | | | | | | | ------------------+------------+---------+-----+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------| Молодняк до 1 року|Всього | | | | | | | | | | | | | (народж. 20__ р.) | |---------+-----+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------| |В середньому| Х | | | | | | | | | | | | |на 1 голову | | | | | | | | | | | | | ------------------+------------+---------+-----+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------| Молодняк 1-2 років|Всього | | | | | | | | | | | | | (народж. 20__ р.) | |---------+-----+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------| |В середньому| Х | | | | | | | | | | | | |на 1 голову | | | | | | | | | | | | | ------------------+------------+---------+-----+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------| Молодняк 2-3 років|Всього | | | | | | | | | | | | | (народж. 20__ р.) | |---------+-----+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------| |В середньому| Х | | | | | | | | | | | | |на 1 голову | | | | | | | | | | | | | ------------------+------------+---------+-----+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------| Молодняк 3 років |Всього | | | | | | | | | | | | | і старше | |---------+-----+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------| (народж. 20__ р.) |В середньому| Х | | | | | | | | | | | | |на 1 голову | | | | | | | | | | | | | -------------------------------+---------+-----+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------| Всього кормів за рік| | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. Показники розвитку молодняку

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Порода| Групи молодняку |Проміри| Стать |Всього| Середні проміри * |Жива| Згодовано на 1 голову в | | |у віці | |голів | |маса| середньому за звітний | | | | | | | | період (у центнерах) | | | | | |---------------------| |---------------------------| | | | | |Висота|Обхват|Обхват | |Концент-|Сіна|Соко-|Зеленої| | | | | | в |грудей|п'ястка| |рованих | |витих| маси | | | | | |холці | | | |кормів | |кор- |(пасо- | | | | | | | | | | | |мів | вище) | ------+-----------------+-------+---------+------+------+------+-------+----+--------+----+-----+-------| ______| | |жеребчики| | | | | | | | | | | |3 днів |---------+------+------+------+-------+----+--------+----+-----+-------| |до 1 року | |кобилки | | | | | | | | | | |(народж. 20__ р.)|-------+---------+------+------+------+-------+----+--------+----+-----+-------| | | |жеребчики| | | | | | | | | | | |6 міс. |---------+------+------+------+-------+----+--------+----+-----+-------| | | |кобилки | | | | | | | | | | |-----------------+-------+---------+------+------+------+-------+----+--------+----+-----+-------| | | |жеребчики| | | | | | | | | | | |12 міс.|---------+------+------+------+-------+----+--------+----+-----+-------| |1-1,5 років | |кобилки | | | | | | | | | | |(народж. 20__ р.)|-------+---------+------+------+------+-------+----+--------+----+-----+-------| | | |жеребчики| | | | | | | | | | | |18 міс.|---------+------+------+------+-------+----+--------+----+-----+-------| | | |кобилки | | | | | | | | | | |-----------------+-------+---------+------+------+------+-------+----+--------+----+-----+-------| | | |жеребчики| | | | | | | | | | | |2 років|---------+------+------+------+-------+----+--------+----+-----+-------| |2-2,5 років | |кобилки | | | | | | | | | | |(народж. 20__ р.)|-------+---------+------+------+------+-------+----+--------+----+-----+-------| | |2 р. |жеребчики| | | | | | | | | | | |6 міс. |---------+------+------+------+-------+----+--------+----+-----+-------| | | |кобилки | | | | | | | | | | |-----------------+-------+---------+------+------+------+-------+----+--------+----+-----+-------| |3 років |3 років|жеребчики| | | | | | | | | | | | |---------+------+------+------+-------+----+--------+----+-----+-------| | | |кобилки | | | | | | | | | | |-----------------+-------+---------+------+------+------+-------+----+--------+----+-----+-------| |4 років |4 років|жеребчики| | | | | | | | | | | | |---------+------+------+------+-------+----+--------+----+-----+-------| | | |кобилки | | | | | | | | | | ------+-----------------+-------+---------+------+------+------+-------+----+--------+----+-----+-------| ______| | |жеребчики| | | | | | | | | | | |3 днів |---------+------+------+------+-------+----+--------+----+-----+-------| |до 1 року | |кобилки | | | | | | | | | | |(народж. 20__ р.)|-------+---------+------+------+------+-------+----+--------+----+-----+-------| | | |жеребчики| | | | | | | | | | | |6 міс. |---------+------+------+------+-------+----+--------+----+-----+-------| | | |кобилки | | | | | | | | | | |-----------------+-------+---------+------+------+------+-------+----+--------+----+-----+-------| | | |жеребчики| | | | | | | | | | | |12 міс.|---------+------+------+------+-------+----+--------+----+-----+-------| |1-1,5 років | |кобилки | | | | | | | | | | |(народж. 20__ р.)|-------+---------+------+------+------+-------+----+--------+----+-----+-------| | | |жеребчики| | | | | | | | | | | |18 міс.|---------+------+------+------+-------+----+--------+----+-----+-------| | | |кобилки | | | | | | | | | | |-----------------+-------+---------+------+------+------+-------+----+--------+----+-----+-------| | | |жеребчики| | | | | | | | | | | |2 років|---------+------+------+------+-------+----+--------+----+-----+-------| |2-2,5 років | |кобилки | | | | | | | | | | |(народж. 20__ р.)|-------+---------+------+------+------+-------+----+--------+----+-----+-------| | |2 р. |жеребчики| | | | | | | | | | | |6 міс. |---------+------+------+------+-------+----+--------+----+-----+-------| | | |кобилки | | | | | | | | | | |-----------------+-------+---------+------+------+------+-------+----+--------+----+-----+-------| |3 років |3 років|жеребчики| | | | | | | | | | | | |---------+------+------+------+-------+----+--------+----+-----+-------| | | |кобилки | | | | | | | | | | |-----------------+-------+---------+------+------+------+-------+----+--------+----+-----+-------| |4 років |4 років|жеребчики| | | | | | | | | | | | |---------+------+------+------+-------+----+--------+----+-----+-------| | | |кобилки | | | | | | | | | | ------+-----------------+-------+---------+------+------+------+-------+----+--------+----+-----+-------| ______| | |жеребчики| | | | | | | | | | | |3 днів |---------+------+------+------+-------+----+--------+----+-----+-------| |до 1 року | |кобилки | | | | | | | | | | |(народж. 20__ р.)|-------+---------+------+------+------+-------+----+--------+----+-----+-------| | | |жеребчики| | | | | | | | | | | |6 міс. |---------+------+------+------+-------+----+--------+----+-----+-------| | | |кобилки | | | | | | | | | | |-----------------+-------+---------+------+------+------+-------+----+--------+----+-----+-------| | | |жеребчики| | | | | | | | | | | |12 міс.|---------+------+------+------+-------+----+--------+----+-----+-------| |1-1,5 років | |кобилки | | | | | | | | | | |(народж. 20__ р.)|-------+---------+------+------+------+-------+----+--------+----+-----+-------| | | |жеребчики| | | | | | | | | | | |18 міс.|---------+------+------+------+-------+----+--------+----+-----+-------| | | |кобилки | | | | | | | | | | |-----------------+-------+---------+------+------+------+-------+----+--------+----+-----+-------| | | |жеребчики| | | | | | | | | | | |2 років|---------+------+------+------+-------+----+--------+----+-----+-------| |2-2,5 років | |кобилки | | | | | | | | | | |(народж. 20__ р.)|-------+---------+------+------+------+-------+----+--------+----+-----+-------| | |2 р. |жеребчики| | | | | | | | | | | |6 міс. |---------+------+------+------+-------+----+--------+----+-----+-------| | | |кобилки | | | | | | | | | | |-----------------+-------+---------+------+------+------+-------+----+--------+----+-----+-------| |3 років |3 років|жеребчики| | | | | | | | | | | | |---------+------+------+------+-------+----+--------+----+-----+-------| | | |кобилки | | | | | | | | | | |-----------------+-------+---------+------+------+------+-------+----+--------+----+-----+-------| |4 років |4 років|жеребчики| | | | | | | | | | | | |---------+------+------+------+-------+----+--------+----+-----+-------| | | |кобилки | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * Проміри зазначаються за даними журналу розвитку молодняку.

Середньоарифметичне розраховується з точністю до 0,1 см.

16. Ветеринарно-санітарний стан поголів'я коней

(за звітний рік на час бонітування)

------------------------------------------------------------------ Ветеринарно- | | санітарна | | обробка та інші | | заходи | | ----------------+-----------------------------------------------| Інфекційні | | захворювання | | ----------------+-----------------------------------------------| Відхід поголів'я| | і причини падежу| | ----------------+-----------------------------------------------| Аборти конематок| | (паратифозні, | | стерильні) | | -----------------------------------------------------------------

17. Заходи щодо підвищення зажеребіння

і ділового виходу лошат

------------------------------------------------------------------ Контроль за | | розвитком | | фолікулів і | | рання | | діагностика | | жеребності | | ---------------+------------------------------------------------| Контроль за | | якістю сперми | | жеребців- | | плідників і | | раціоналізація | | умов годівлі | | і утримання | | жеребців | | ---------------+------------------------------------------------| Заходи по | | скороченню | | терміну | | парувальної | | кампанії, | | переведення на | | раннє парування| | і вижереблення | | -----------------------------------------------------------------

18. Стан пасовищ, забезпеченість водопоями

------------------------------------------------------------------ Заходи щодо | | організації і | | поліпшення пасовищ,| | організації левад, | | забезпечення | | поголів'я | | соковитими кормами | | -------------------+--------------------------------------------| Стан пасовищ | | -------------------+--------------------------------------------| Стан водопоїв і | | заходи щодо їх | | поліпшення | | -----------------------------------------------------------------

19. Стан конярських будівель

------------------------------------------------------------------ Стан конярських | | будівель і споруд -| | конюшень, варків, | | манежу, розколу та | | інших (потрібно, є | | у наявності, не | | вистачає) | | -------------------+--------------------------------------------| Капітальний і | | поточний ремонт | | конярських будівель| | -------------------+--------------------------------------------| Будівництво нових | | конярських будівель| | -------------------+--------------------------------------------| Забезпеченість | | тренерським | | інвентарем | | (качалки, сани | | бігові, сідла, | | кінське взуття, | | вуздечки тощо) і | | стаєнним приладдям | | (недоуздки, щітки, | | скребниці, відра | | тощо) | | -----------------------------------------------------------------

20. Пояснювальна записка з аналізом племінної роботи за
поточний рік і заходи щодо поліпшення роботи кінної частини (в
пояснювальній записці дається коротка характеристика відтворного
складу за лініями, маточними гніздами, опис кращих груп молодняку,
проведення підбору, участь у виставках, виводках тощо) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

21. Висновок до звіту про бонітування і план заходів у
кінному заводі (репродукторі) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
"___"____________ 20__ р.
Директор _______________ Гол. зоотехнік _____________
Гол. ветлікар ______________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

15.10.2003 N 364

( z0992-03 )

Форма N 12-к

Кінний завод (репродуктор) _____________________

АКТ N _____

на приплід "___"___________ 20__ р.

Ми, що нижче підписалися:
зоотехнік _____________, ветеринарний лікар ____________________,
бригадир __________________ склали цей акт про те, що цього числа
народився/народилась ____________ ____________ ___________породи.

(стать) (масть)
Відмітини (докладно): ___________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Батько ___________________________ Мати _________________________
Лошаті присвоєно кличку _______________________________, записано
в заводській книзі на стор. _______
Підписи: зоотехнік ______________ ветеринарний лікар ____________
бригадир _______________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

15.10.2003 N 364

( z0992-03 )

Форма N 13-к

Кінний завод (репродуктор) ______________________________________

АКТ НА ВИБРАКУВАННЯ N _____

Головний зоотехнік ______________________________________________
Ветеринарний лікар ______________________________________________
Бригадир ________________________________________________________
Склали "___"____________ 20__ року цей акт про те, що цього
числа вибракувано ________________________________________________

(кличка, масть, стать, рік народження, _________________________________________________________________

походження: батько-мати)
Причина вибракування: _______________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Підписи:
Гол. зоотехнік _________________
Ветлікар _______________________
Бригадир _______________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

15.10.2003 N 364

( z0992-03 )

Форма 14-к

ЗВІТ ПРО РУХ ПЛЕМІННИХ КОНЕЙ

за ___________________ місяць 20__ року

Кінний завод (репродуктор) ______________________________________
Порода __________________________________________________________

1. Список прибуття і вибуття коней

------------------------------------------------------------------------------- ПРИБУЛО | ВИБУЛО | --------------------------------------+--------------------------------------| число,|ідентифі-|кличка, стать, масть,|число,|ідентифі-|кличка, стать, масть,| місяць|каційний |рік народження, |місяць|каційний |рік народження, | |номер |батько-мати, підстава| |номер |батько-мати, підстава| |коня |для прибуття | |коня |для вибуття, причини | | | | | |падежу | ------+---------+---------------------+------+---------+---------------------| | | | | | | ------+---------+---------------------+------+---------+---------------------| | | | | | | ------+---------+---------------------+------+---------+---------------------| | | | | | | ------+---------+---------------------+------+---------+---------------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Вікові та | На | Прибуття | Вибуття |Наяв- |У тому| з/п| статеві групи |01.01.|---------------------------+--------------------------------------------------------|ність |числі | | |2__ р.| прип-|переве-|куп-| інші |переве-| Продаж | пере-|па-|заби-|переве-| на | на | | | | лід, |дено з |лено|надход-|дено до|-----------------------|ведено|ло | то |дено до|кінець|іпод- | | | |надій-|інших | | ження |відтво-|племін-| з них | корис-| до | | | робо- |місяця|ромах | | | |шло з |госпо- | | |рного |них |-------|туваль-|інших | | | чого | | | | | |молод-|дарств | | |складу | |ел.|1-й| них |госпо-| | |складу | | | | | | няку | | | | | | |кл.| |дарств| | | | | | ---+----------------+------+------+-------+----+-------+-------+-------+---+---+-------+------+---+-----+-------+------+------| |Жеребці-плідники| | | | | | | | | | | | | | | | | ---+----------------+------+------+-------+----+-------+-------+-------+---+---+-------+------+---+-----+-------+------+------| |Пробник | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+----------------+------+------+-------+----+-------+-------+-------+---+---+-------+------+---+-----+-------+------+------| |Конематки | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+----------------+------+------+-------+----+-------+-------+-------+---+---+-------+------+---+-----+-------+------+------| |Жер. 4 р. і | | | | | | | | | | | | | | | | | |ст._______ | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+----------------+------+------+-------+----+-------+-------+-------+---+---+-------+------+---+-----+-------+------+------| |Коб. 4 р. і | | | | | | | | | | | | | | | | | |ст._______ | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+----------------+------+------+-------+----+-------+-------+-------+---+---+-------+------+---+-----+-------+------+------| |Жер. 3 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |__________ | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+----------------+------+------+-------+----+-------+-------+-------+---+---+-------+------+---+-----+-------+------+------| |Коб. 3 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |__________ | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+----------------+------+------+-------+----+-------+-------+-------+---+---+-------+------+---+-----+-------+------+------| |Жер. 2 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |__________ | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+----------------+------+------+-------+----+-------+-------+-------+---+---+-------+------+---+-----+-------+------+------| |Коб. 2 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |__________ | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+----------------+------+------+-------+----+-------+-------+-------+---+---+-------+------+---+-----+-------+------+------| |Жер. 1 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |__________ | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+----------------+------+------+-------+----+-------+-------+-------+---+---+-------+------+---+-----+-------+------+------| |Коб. 1 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |__________ | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+----------------+------+------+-------+----+-------+-------+-------+---+---+-------+------+---+-----+-------+------+------| |Жер. до 1 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |_________ | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+----------------+------+------+-------+----+-------+-------+-------+---+---+-------+------+---+-----+-------+------+------| |Коб. до 1 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |__________ | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------+------+------+-------+----+-------+-------+-------+---+---+-------+------+---+-----+-------+------+------| Всього | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Хід вижереблення
------------------------------------------------------------------ 1. Зажеребіло в 20___ р.|до 01.01 _______|після 01.01 ____ кобил| ------------------------+----------------+----------------------| 2. Ожеребилося |до 01.01 _______|після 01.01 ____ кобил| благополучно | | | ------------------------+----------------+----------------------| 3. Вибуло з числа |до 01.01 _______|після 01.01 ____ кобил| жеребних | | | ------------------------+----------------+----------------------| 4. Абортувало |до 01.01 _______|після 01.01 ____ кобил| ------------------------+----------------+----------------------| 5. Ожеребилося |до 01.01 _______|після 01.01 ____ кобил| мертвонародженим та | | | нежиттєздатним приплодом| | | ------------------------+----------------+----------------------| 6. Залишилося жеребних |до 01.01 _______|після 01.01 ____ кобил| -----------------------------------------------------------------

4. Хід парування

---------------------------------------------------------- N за ДКПК і |Призначено|Спаровано кобил|Зроблено садок| кличка жеребця| кобил | | | --------------+----------+---------------+--------------| | | | | --------------+----------+---------------+--------------| | | | | --------------+----------+---------------+--------------| | | | | --------------+----------+---------------+--------------| | | | | --------------+----------+---------------+--------------| | | | | ---------------------------------------------------------
"___"___________ 20__ р. Гол. зоотехнік ______________________
Гол. бухгалтер ______________________
Директор кінного заводу ___________________
( Форма N 14-к із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 106 ( z0363-05 ) від 22.03.2005 )

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

15.10.2003 N 364

( z0992-03 )

Форма N 15-к

ЗВІТ

про рух племінних коней

на __________ іподромі за __________ місяць 20__ року

1. Список прибуття та вибуття коней

--------------------------------------------------------------------------------- Число,|ідентифі-| Прибуло |Число,|ідентифі-| Вибуло | місяць|каційний |---------------------|місяць|каційний |-----------------------| |номер |Кличка, стать, масть,| |номер | Кличка, стать, масть, | |коня |рік народження, | |коня |рік народження, батько,| | |батько, мати | | |мати, підстава для | | | | | |вибуття | ------+---------+---------------------+------+---------+-----------------------| | | | | | | ------+---------+---------------------+------+---------+-----------------------| | | | | | | ------+---------+---------------------+------+---------+-----------------------| | | | | | | ------+---------+---------------------+------+---------+-----------------------| | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------
2. Рух племінних коней

------------------------------------------------------------------ Вікові та статеві|Наявність |Прибуття|Вибуття|Наявність|Примітки| групи |на початок| | |на кінець| | | року | | | місяця | | -----------------+----------+--------+-------+---------+--------| 2 років | Жер. | | | | | | |--------+----------+--------+-------+---------+--------| | Коб. | | | | | | --------+--------+----------+--------+-------+---------+--------| 3 років | Жер. | | | | | | |--------+----------+--------+-------+---------+--------| | Коб. | | | | | | --------+--------+----------+--------+-------+---------+--------| 4 років | Жер. | | | | | | |--------+----------+--------+-------+---------+--------| | Коб. | | | | | | --------+--------+----------+--------+-------+---------+--------| Старшого| Жер. | | | | | | віку |--------+----------+--------+-------+---------+--------| | Коб. | | | | | | --------+--------+----------+--------+-------+---------+--------| Разом по| Жер. | | | | | | іподрому|--------+----------+--------+-------+---------+--------| | Коб. | | | | | | -----------------------------------------------------------------

3. Наявність коней за коневласниками

----------------------------------------------------------------- Назва | Статево-вікові групи коней | госпо-|-------------------------------------------------------| дарства| 2 років | 3 років | 4 років |Старшого | Разом |Разом| | | | | віку | |коней| -------+---------+---------+---------+---------+---------+-----| |жер.|коб.|жер.|коб.|жер.|коб.|жер.|коб.|жер.|коб.| | -------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----| | | | | | | | | | | | | -------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----| | | | | | | | | | | | | -------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----| | | | | | | | | | | | | -------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----| | | | | | | | | | | | | -------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----| | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------

4. Результати розіграшу традиційних

призів за місяць

------------------------------------------------------------------ Назва|Дата |Кличка і| Рік |Місце,|Дистан-|Жва- |Прізвище |Влас-| призу|розі-| поход- |народ-| яке | ція |вість|наїзника,| ник | |грашу| ження |ження |посів | | | жокея | | | | коня | | | | | | | -----+-----+--------+------+------+-------+-----+---------+-----| | | | | | | | | | -----+-----+--------+------+------+-------+-----+---------+-----| | | | | | | | | | -----+-----+--------+------+------+-------+-----+---------+-----| | | | | | | | | | -----+-----+--------+------+------+-------+-----+---------+-----| | | | | | | | | | -----+-----+--------+------+------+-------+-----+---------+-----| | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Директор іподрому _______________________________________________
Начальник виробничого відділу ___________________________________
( Форма N 15-к із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 106 ( z0363-05 ) від 22.03.2005 )
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

15.10.2003 N 364

( z0992-03 )

Форма N 16-к

_______________ іподром

(назва)

КАРТКА ОБЛІКУ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПРОБУВАНЬ

КОНЯ НА ІПОДРОМІ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Кличка |М |Б | Прибув або вибув | Звідки, куди | Дата | ----------------------------------------------+---------------+---------------+--------------------+---------------+--------| Масть | | | | | | | | ----------------------------------------------| | | | | | | | Стать | | | | | | | | ----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+--------------------+---------------+--------| Дата народження | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------| | | | | | | | | | | | Порода | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------| | | | | | | | |--------------------+---------------+--------| Власник | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------| | | | | | | | | | | | Місце народження | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------+---+---------------------------+------------------------------------+--------| Дата| Проміри, см і жива маса |Клас| |Зоотехнічна характеристика | Зведені результати випробувань | Краща | | |бо- | | і участь у виставках | |жвавість| |------------------------------------|ніт.| |---------------------------+------------------------------------| | |Висота | Коса |Обхват|Обхват |Жива | | |---------------------------|Вік |Кільк.| Зайнято місць | Сума | | |в холці|довжина|грудей|п'ястка|маса,| | | | |висту-|-----------------|вигра-| | | | | | | кг | | | | |пів |I|II|III|IV/V|б/м| шу | | ----+-------+-------+------+-------+-----+----| |---------------------------+----+------+-+--+---+----+---+------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----+-------+-------+------+-------+-----+----| |---------------------------+----+------+-+--+---+----+---+------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----+-------+-------+------+-------+-----+----| |---------------------------+----+------+-+--+---+----+---+------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----+-------+-------+------+-------+-----+----| |---------------------------+----+------+-+--+---+----+---+------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кличка _________ Рік народження _________ Кінний завод __________

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Рік| Місяць| N |Назва призу і вид|Група|Зайняте|Дистанція|Жвавість|Кільк.| Стан |Прізвище наїзника,| Кільк. | Сума | |і число|програми| випробувань | | місце | | |збоїв |доріжки| жокея, їздця |учасників |виграшу| ---+-------+--------+-----------------+-----+-------+---------+--------+------+-------+------------------+----------+-------| | | | | | | | | | | | | | ---+-------+--------+-----------------+-----+-------+---------+--------+------+-------+------------------+----------+-------| | | | | | | | | | | | | | ---+-------+--------+-----------------+-----+-------+---------+--------+------+-------+------------------+----------+-------| | | | | | | | | | | | | | ---+-------+--------+-----------------+-----+-------+---------+--------+------+-------+------------------+----------+-------| | | | | | | | | | | | | | ---+-------+--------+-----------------+-----+-------+---------+--------+------+-------+------------------+----------+-------| | | | | | | | | | | | | | ---+-------+--------+-----------------+-----+-------+---------+--------+------+-------+------------------+----------+-------| | | | | | | | | | | | | | ---+-------+--------+-----------------+-----+-------+---------+--------+------+-------+------------------+----------+-------| | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор іподрому ____________ Зоотехнік іподрому ____________

(підпис) (підпис)
"___"_________ 20__ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

15.10.2003 N 364

( z0992-03 )

Форма 17-к

КАРТКА ОБЛІКУ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПРОБУВАНЬ

КОНЯ У СПОРТИВНИХ ЗМАГАННЯХ

---------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | --------------------+------+-----+-----+--------------+----------------------+--------------------| Кличка N тавра|Порода|Стать|Масть|Рік народження| Власник | Місце народження | ------------------------------------------------------+-------------------------------------------| Походження | Проміри, см і жива маса, кг | |-------------------------------------------| |вік|висота |довжина| обхват |жива| ------------------------------------------------------| |в холці|тулуба |------------------|маса| Б | | | | | грудей |п'ястка| | |---------------------------------+---+-------+-------+----------+-------+----| | | | | | | | | --------------------+---------------------------------+---+-------+-------+----------+-------+----| М | | | | | | | | |---------------------------------+---+-------+-------+----------+-------+----| | | | | | | | | ------------------------------------------------------+-----------+-------+----------+------------| Дата| Рівень і вид змагань | Найменування призу, | Результат |Зайняте|Спортивний| П.І.Б. | | | маршруту | | місце | розряд | спортсмена | | | | | |спортсмена| | ----+----------------------+--------------------------+-----------+-------+----------+------------| | | | | | | | ----+----------------------+--------------------------+-----------+-------+----------+------------| | | | | | | | ----+----------------------+--------------------------+-----------+-------+----------+------------| | | | | | | | ----+----------------------+--------------------------+-----------+-------+----------+------------| | | | | | | | ----+----------------------+--------------------------+-----------+-------+----------+------------| | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор іподрому ____________ Зоотехнік іподрому __________

(підпис) (підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

15.10.2003 N 364

( z0992-03 )

Форма N 18-к

ЗАВОДСЬКА КНИГА ЖЕРЕБЦІВ-ПЛІДНИКІВ
---------------------------------- ----------------------------- Кличка | | | Місце для фотокартки | ----------------+---------------| | | Масть |Дата народження| | | ----------------+---------------| | | Порода | | | | ----------------+---------------| | | Місце народження| | | | ----------------+---------------| | | Тавро | | | | ----------------+---------------| | | ДКПК і N | | | | ----------------+---------------| | | Прикмети | | | | --------------------------------- -----------------------------
ПОХОДЖЕННЯ
------------------------------------------------------------------ Батько | | | | | | |----------------| | | | | | |---------------+----------------| | | | | | | |----------------| | | | | |---------------+---------------+----------------| | | | | | | |----------------| | | | | | |---------------+----------------| | | | | | | |----------------| | | | | ---------------+---------------+---------------+----------------| Мати | | | | | | |----------------| | | | | | |---------------+----------------| | | | | | | |----------------| | | | | |---------------+---------------+----------------| | | | | | | |----------------| | | | | | |---------------+----------------| | | | | | | |----------------| | | | | -----------------------------------------------------------------
ВИПРОБУВАННЯ
--------------------------------------------------------------------------------------------- Роки|Місце | Кіль- |у тому числі| Краща | Сума |Виграш традиційних| Довічні рекорди | |випро-| кість |------------|жвавість|виграшу| призів, |---------------------| |бувань|виступів| 1-х | 2-х | за рік | | установлення | рік |дис- |жва- | | | |місць |місць| | | рекордів, інші |установ-|танція|вість| | | | | | | | види випробувань | лення | | | | | | | | | |(пробіги, доставка| | | | | | | | | | | вантажу тощо) | | | | ----+------+--------+------+-----+--------+-------+------------------+--------+------+-----| | | | | | | | | | | | ----+------+--------+------+-----+--------+-------+------------------+--------+------+-----| | | | | | | | | | | | ----+------+--------+------+-----+--------+-------+------------------+--------+------+-----| | | | | | | | | | | | ----+------+--------+------+-----+--------+-------+------------------+--------+------+-----| | | | | | | | | | | | ----+------+--------+------+-----+--------+-------+------------------+--------+------+-----| | | | | | | | | | | | ----+------+--------+------+-----+--------+-------+------------------+--------+------+-----| |Разом:| | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------
ВИСТАВКИ
------------------------------------------------------ Роки|Місце виставки|Назва виставки|Отримані нагороди| ----+--------------+--------------+-----------------| | | | | ----+--------------+--------------+-----------------| | | | | ----+--------------+--------------+-----------------| | | | | -----------------------------------------------------
ПРОМІРИ ТА БОНІТУВАННЯ
------------------------------------------------------------------------------------------------- Дата |Прізвище| Проміри, см |Жива | Бонітувальні оцінки, бали за: |Клас| боніту-|бонітера|----------------------------|маса,|--------------------------------------| | вання | |висота| коса |обхват|обхват| кг |поход-|про-|тип|екс- | робочу |якість| | | | в |довжина|грудей|п'яст-| |ження |міри| |тер'єр| продук-|потом-| | | |холці |тулуба | | ка | | | | | |тивність| ства | | -------+--------+------+-------+------+------+-----+------+----+---+------+--------+------+----| | | | | | | | | | | | | | | -------+--------+------+-------+------+------+-----+------+----+---+------+--------+------+----| | | | | | | | | | | | | | | -------+--------+------+-------+------+------+-----+------+----+---+------+--------+------+----| | | | | | | | | | | | | | | -------+--------+------+-------+------+------+-----+------+----+---+------+--------+------+----| | | | | | | | | | | | | | | -------+--------+------+-------+------+------+-----+------+----+---+------+--------+------+----| | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------
ОПИС І ОЦІНКА ЕКСТЕР'ЄРУ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Опис і ступінь |Оцінка,| Опис і ступінь вираженості |Оцінка,|Опис і ступінь вираженості|Оцінка,| вираженості ознак | бали | ознак 2-ї групи (кінцівки) | бали | ознак 3-ї групи | бали | 1-ї групи (голова, | | | |(конституція, будова тіла,| | шия, тулуб) | | | | мускулатура, зв'язки, | | | | | | темперамент) | | --------------------+-------+-------------------------------+-------+--------------------------+-------| Голова |велика, | | Передні кінцівки | |Конституція|суха, сира, | | |пропор- | | | | |ніжна, груба, | | |ційна, мала| | | | |міцна, | | --------+-----------| |-------------------------------| | |перерозвинена | | Ганаш |широкий, | |Постановка|широка, нормальна, | | |сирість: | | |середній, | | |вузька; | | |путових | | |вузький | | |клишоногість, розкид| | |суглобів, | | --------+-----------| |-------------------------------| | |скакальних | | Шия |довга, | | Будова зап'ясткових і путових | | |суглобів, | | |середня, | | суглобів, п'ястка, бабок | | |наливи | | |коротка; | | | | | | | |вихід: | | | | | | | |високий, | | | | | | | |низький | | | | | | | --------+-----------| |-------------------------------| |-----------+--------------| | Холка |довга, | |Зап'ясток |розвинений добре, | |Будова тіла|гармонійна, | | |середня, | | |задовільно, погано; | | |перебудована; | | |коротка; | | |козинець, запалий | | |укороченість, | | |висока, | | |розвинений добре, | | |розтягнутість,| | |середня, | | |задовільно, погано; | | |цибатість | | |низька | | |перехват, накістники| | | | | --------+-----------| |----------| | | | | | Лопатка |довга, | |П'ясток | | | | | | |середня, | | | | | | | | |коротка; | | | | | | | | |коса, | | | | | | | | |середня, | | | | | | | | |пряма | | | | | | | | --------+-----------| |----------+--------------------| |-----------+--------------| | Спина |довга, | |Путові |розвинені нормально,| |Мускулатура|добра, | | |середня, | |суглоби |розрощення | | |задовільна, | | |коротка; | | | | | |погана | | |пряма, | | | | | | | | |випукла, | | | | | | | | |м'яка | | | | | | | | --------+-----------| |----------+--------------------| |-----------+--------------| | Поперек |довгий, | |Бабки |довгі, середні, | |Сухожилля |розвинені | | |середній, | | |короткі; м'які, | | |добре, | | |короткий; | | |нормальні, круті; | | |задовільно, | | |випуклий, | | |розрощення епіфізів,| | |погано; | | |рівний, | | |жабка | | |потовщені | | |провислий | | | | | | | | --------+-----------| |-------------------------------| |-----------+--------------| | Круп |довгий, | | Задні кінцівки | |Зв'язки |міцні, | | |середній, | |-------------------------------| | |задовільні, | | |короткий; | |Постановка|широка, нормальна, | | |слабкі | | |широкий, | | |вузька; О-подібна, | | | | | |середній, | | |Х-подібна; | | | | | |вузький; | | | | |-----------+--------------| | |нормальний,| |Скакальні |розвинені добре, | |Темперамент|енергійній, | | |звислий, | |суглоби |задовільно, погано; | | |млявий, | | |прямий; | | |шаблисті, прямі; | | |неноровливий, | | |роздвоєний,| | |розрощення голівок | | |злобливий | | |овальний, | | |грифельних кісток, | | | | | |дахопо- | | |курба, гіпертрофія | | | | | |дібний | | |фасції, шпат | | | | | --------+-----------| |----------+--------------------| | | | | Грудна |широка, | |Плесно |розвинене добре, | |Якість |рухи вільні, | | клітка |середня, | | |задовільно, погано; | |рухів |зв'язані; | | |вузька; | | |перехват, накістники| | |правильні, | | |глибока, | |----------+--------------------| | |неправильні; | | |середня, | |Путові |розвинені нормально,| | |хід низький, | | |неглибока | |суглоби |розрощення | | |високий | | --------+-----------| |----------+--------------------| |--------------------------+-------| Ребра |округлі, | |Бабки |довгі, нормальні, | |Оцінка за 3-тю групу | | |середні, | | |короткі; м'які, | |ознак | | |пласкі | | |нормальні, круті; | | | | | | | |розрощення епіфізів,| | | | | | | |жабка | | | | --------+-----------| |----------+--------------------| |----------------------------------| Несправ-|довгі, | |Копита |великі, середні, | |Вади: рорер, меланосаркома ("чор- | жні |середні, | | |малі; торцеві, | |новики"), прикуска тощо | ребра |короткі | | |пласкі, нормальні; | | | | | | |стиснуті в п'ятці, | | | | | | |низька п'ятка, | | | | | | |повне копито. | | | | | | |Ріг щільний, | | | | | | |крихкий, тріщини | | | --------------------+-------+-------------------------------| | | Оцінка за 1-у | | Оцінка за 2-у | | | групу ознак| | групу ознак| | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
ОПИС ТИПУ, ОСОБЛИВОСТЕЙ
ЕКСТЕР'ЄРУ І ТЕМПЕРАМЕНТУ ЯКОСТІ, ЩО ПЕРЕДАЄ ПОТОМСТВУ
----------------------------- --------------------------------- | | | ---------------------------| |-------------------------------| | | | ---------------------------| |-------------------------------| | | | ---------------------------| |-------------------------------| | | | ---------------------------| |-------------------------------| | | | ---------------------------| |-------------------------------| | | | ---------------------------| |-------------------------------| | | | ---------------------------| |-------------------------------| | | | ---------------------------- ---------------------------------
----------------------------- --------------------------------- Надходження коня в завод | | Вибуття коня із заводу | (коли і звідки) | | (коли і куди) | ---------------------------| |-------------------------------| | | | ---------------------------| |-------------------------------| | | | ---------------------------| |-------------------------------| | | | ---------------------------- ---------------------------------
ВІДОМОСТІ ПРО ПЛЕМІННЕ ВИКОРИСТАННЯ ЖЕРЕБЦЯ-ПЛІДНИКА ____________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Парування | Результат парування | Клас приплоду за бонітуванням | ---------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+----------------------------------| рік |місце| спаровано |садок| рік |вибуло |прохо-|заже-| % | з числа | отримано лошат | еліта | I клас |непле-| пару-|пару-| | за |виже-| до |лості-|ребі-|зажере-| жеребних | | | |мін- | вання|вання|---------------------|сезон|реб- |визнач.|ло |ло |блюва- |--------------+---------------------------+-------------+-------------|ного | | |при- |штуч-| у тому | |лення|резуль-| | |ності |вибуло|аборту-|жереб-|коби-|всьо-| % |жереб-|кобил-|жереб-|кобил-|жереб-| | |родно|но | числі | | |татів | | | | |вало і |чиків |лок |го |благопо-|чики |ки |чики |ки |чиків | | | | |---------| | | | | | | |вижер. | | | |лучного | | | | | | | | | |"елі-|I | | | | | | | |мертво-| | | |вижереб-| | | | | | | | | |та" |кл.| | | | | | | |нар. | | | |лення | | | | | | -----+-----+-----+-----+-----+---+-----+-----+-------+------+-----+-------+------+-------+------+-----+-----+--------+------+------+------+------+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----+-----+-----+-----+-----+---+-----+-----+-------+------+-----+-------+------+-------+------+-----+-----+--------+------+------+------+------+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----+-----+-----+-----+-----+---+-----+-----+-------+------+-----+-------+------+-------+------+-----+-----+--------+------+------+------+------+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----+-----+-----+-----+-----+---+-----+-----+-------+------+-----+-------+------+-------+------+-----+-----+--------+------+------+------+------+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----+-----+-----+-----+-----+---+-----+-----+-------+------+-----+-------+------+-------+------+-----+-----+--------+------+------+------+------+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ВІДОМОСТІ ПРО ПРИПЛІД ЗА РОКАМИ:
--------------------------------------------------------------------------------------------------- Рік|N з/п|Кличка|Масть|Стать|Кличка| Характеристика приплоду | Дата | Місце | | у | і N | | |і N за|---------------------------------------------|вибуття|призна-| |межах|тавра | | | ДКПК | проміри на час призначення, |рекорд|клас за| | чення | |року | | | |матері| продажу | |боніту-| | | | | | | | |------------------------------| |ванням | | | | | | | | |висота | коса |обхват|обхват | | | | | | | | | | |в холці|довжина|грудей|п'ястка| | | | | ---+-----+------+-----+-----+------+-------+-------+------+-------+------+-------+-------+-------| | | | | | | | | | | | | | | ---+-----+------+-----+-----+------+-------+-------+------+-------+------+-------+-------+-------| | | | | | | | | | | | | | | ---+-----+------+-----+-----+------+-------+-------+------+-------+------+-------+-------+-------| | | | | | | | | | | | | | | ---+-----+------+-----+-----+------+-------+-------+------+-------+------+-------+-------+-------| | | | | | | | | | | | | | | ---+-----+------+-----+-----+------+-------+-------+------+-------+------+-------+-------+-------| | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

15.10.2003 N 364

( z0992-03 )

Форма N 19-к

ЗАВОДСЬКА КНИГА КОНЕМАТОК
---------------------------------- ----------------------------- Кличка | | | Місце для фотокартки | ----------------+---------------| | | Масть |Дата народження| | | ----------------+---------------| | | Порода | | | | ----------------+---------------| | | Місце народження| | | | ----------------+---------------| | | Тавро | | | | ----------------+---------------| | | ДКПК і N | | | | ----------------+---------------| | | Прикмети | | | | --------------------------------- -----------------------------
ПОХОДЖЕННЯ
------------------------------------------------------------------ Батько | | | | | | |----------------| | | | | | |---------------+----------------| | | | | | | |----------------| | | | | |---------------+---------------+----------------| | | | | | | |----------------| | | | | | |---------------+----------------| | | | | | | |----------------| | | | | ---------------+---------------+---------------+----------------| Мати | | | | | | |----------------| | | | | | |---------------+----------------| | | | | | | |----------------| | | | | |---------------+---------------+----------------| | | | | | | |----------------| | | | | | |---------------+----------------| | | | | | | |----------------| | | | | -----------------------------------------------------------------
ВИПРОБУВАННЯ
--------------------------------------------------------------------------------------------- Роки|Місце | Кіль- |у тому числі| Краща | Сума |Виграш традиційних| Довічні рекорди | |випро-| кість |------------|жвавість|виграшу| призів, |---------------------| |бувань|виступів| 1-х | 2-х | за рік | | установлення | рік |дис- |жва- | | | |місць |місць| | | рекордів, інші |установ-|танція|вість| | | | | | | | види випробувань | лення | | | | | | | | | |(пробіги, доставка| | | | | | | | | | | вантажу тощо) | | | | ----+------+--------+------+-----+--------+-------+------------------+--------+------+-----| | | | | | | | | | | | ----+------+--------+------+-----+--------+-------+------------------+--------+------+-----| | | | | | | | | | | | ----+------+--------+------+-----+--------+-------+------------------+--------+------+-----| | | | | | | | | | | | ----+------+--------+------+-----+--------+-------+------------------+--------+------+-----| | | | | | | | | | | | ----+------+--------+------+-----+--------+-------+------------------+--------+------+-----| | | | | | | | | | | | -----------+--------+------+-----+--------+-------+------------------+--------+------+-----| Разом:| | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------
ВИСТАВКИ
------------------------------------------------------ Роки|Місце виставки|Назва виставки|Отримані нагороди| ----+--------------+--------------+-----------------| | | | | ----+--------------+--------------+-----------------| | | | | ----+--------------+--------------+-----------------| | | | | -----------------------------------------------------
ПРОМІРИ ТА БОНІТУВАННЯ
------------------------------------------------------------------------------------------------- Дата |Прізвище| Проміри, см |Жива | Бонітувальні оцінки, бали за: |Клас| боніту-|бонітера|----------------------------|маса,|--------------------------------------| | вання | |висота| коса |обхват|обхват| кг |поход-|про-|тип|екс- | робочу |якість| | | | в |довжина|грудей|п'яст-| |ження |міри| |тер'єр| продук-|потом-| | | |холці |тулуба | | ка | | | | | |тивність| ства | | -------+--------+------+-------+------+------+-----+------+----+---+------+--------+------+----| | | | | | | | | | | | | | | -------+--------+------+-------+------+------+-----+------+----+---+------+--------+------+----| | | | | | | | | | | | | | | -------+--------+------+-------+------+------+-----+------+----+---+------+--------+------+----| | | | | | | | | | | | | | | -------+--------+------+-------+------+------+-----+------+----+---+------+--------+------+----| | | | | | | | | | | | | | | -------+--------+------+-------+------+------+-----+------+----+---+------+--------+------+----| | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------
ОПИС І ОЦІНКА ЕКСТЕР'ЄРУ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Опис і ступінь |Оцінка,| Опис і ступінь вираженості |Оцінка,|Опис і ступінь вираженості|Оцінка,| вираженості ознак | бали | ознак 2-ї групи (кінцівки) | бали | ознак 3-ї групи | бали | 1-ї групи (голова, | | | |(конституція, будова тіла,| | шия, тулуб) | | | | мускулатура, зв'язки, | | | | | | темперамент) | | --------------------+-------+-------------------------------+-------+--------------------------+-------| Голова |велика, | | Передні кінцівки | |Конституція|суха, сира, | | |пропор- | | | | |ніжна, груба, | | |ційна, мала| | | | |міцна, | | --------+-----------| |-------------------------------| | |перерозвинена | | Ганаш |широкий, | |Постановка|широка, нормальна, | | |сирість: | | |середній, | | |вузька; | | |путових | | |вузький | | |клишоногість, розкид| | |суглобів, | | --------+-----------| |-------------------------------| | |скакальних | | Шия |довга, | | Будова зап'ясткових і путових | | |суглобів, | | |середня, | | суглобів, п'ястка, бабок | | |наливи | | |коротка; | | | | | | | |вихід: | | | | | | | |високий, | | | | | | | |низький | | | | | | | --------+-----------| |-------------------------------| |-----------+--------------| | Холка |довга, | |Зап'ясток |розвинений добре, | |Будова тіла|гармонійна, | | |середня, | | |задовільно, погано; | | |перебудована; | | |коротка; | | |козинець запалий, | | |укороченість, | | |висока, | | |розвинений добре, | | |розтягнутість,| | |середня, | | |задовільно, погано; | | |високоногість | | |низька | | |перехват, накістники| | | | | --------+-----------| |----------| | | | | | Лопатка |довга, | |П'ясток | | | | | | |середня, | | | | | | | | |коротка; | | | | | | | | |коса, | | | | | | | | |середня, | | | | | | | | |пряма | | | | | | | | --------+-----------| |----------+--------------------| |-----------+--------------| | Спина |довга, | |Путові |розвинені нормально,| |Мускулатура|хороша, | | |середня, | |суглоби |розрощення | | |задовільна, | | |коротка; | | | | | |погана | | |пряма, | | | | | | | | |випукла, | | | | | | | | |м'яка | | | | | | | | --------+-----------| |----------+--------------------| |-----------+--------------| | Поперек |довгий, | |Бабки |довгі, середні, | |Сухожилля |розвинені | | |середній, | | |короткі; м'які, | | |добре, | | |короткий; | | |нормальні, круті; | | |задовільно, | | |випуклий, | | |розрощення епіфізів,| | |погано; | | |рівний, | | |жабка | | |потовщені | | |провислий | | | | | | | | --------+-----------| |-------------------------------| |-----------+--------------| | Круп |довгий, | | Задні кінцівки | |Зв'язки |міцні, | | |середній, | |-------------------------------| | |задовільні, | | |короткий; | |Постановка|широка, нормальна, | | |слабкі | | |широкий, | | |вузька; О-подібна, | | | | | |середній, | | |Х-подібна; | | | | | |вузький; | | | | |-----------+--------------| | |нормальний,| |Скакальні |розвинені добре, | |Темперамент|енергійній, | | |звислий, | |суглобі |задовільно, погано; | |і пристосу-|млявий, | | |прямий; | | |шаблисті, прямі; | |вальні |неноровливий, | | |роздвоєний,| | |розрощення голівок | |властивості|злобливий | | |овальний, | | |грифельних кісток, | | |молочність: | | |дахопо- | | |курба, гіпертрофія | | |хороша, | | |дібний | | |фасції, шпат | | |задовільна, | | --------+-----------| |----------+--------------------| | |погана | | Грудна |широка, | |Плесно |розвинене добре, | | | | | клітка |середня, | | |задовільно, погано; | | | | | |вузька; | | |перехват, накістники| | | | | |глибока, | |----------+--------------------| | | | | |середня, | |Путові |розвинені нормально,| | | | | |неглибока | |суглоби |розрощення | | | | | --------+-----------| |----------+--------------------| |--------------------------+-------| Ребра |округлі, | |Бабки |довгі, нормальні, | |Оцінка за 3-тю групу | | |середні, | | |короткі; м'які, | |ознак | | |пласкі | | |нормальні, круті; | | | | | | | |розрощення епіфізів,| | | | | | | |жабка | | | | --------+-----------| |----------+--------------------| |----------------------------------| Несправ-|довгі, | |Копита |великі, середні, | |Вади: рорер, меланосаркома ("чор- | жні |середні, | | |малі; торцеві, | |новики"), прикуска тощо | ребра |короткі | | |пласкі, нормальні; | | | | | | |стиснуті в п'ятці, | | | | | | |низька п'ятка, | | | | | | |повне копито. | | | | | | |Ріг щільний, | | | | | | |крихкий, тріщини | | | --------------------+-------+-------------------------------| | | Оцінка за 1-у | | Оцінка за 2-у | | | групу ознак| | групу ознак| | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
ОПИС ТИПУ, ОСОБЛИВОСТЕЙ
ЕКСТЕР'ЄРУ І ТЕМПЕРАМЕНТУ ЯКОСТІ, ЩО ПЕРЕДАЄ ПОТОМСТВУ
----------------------------- --------------------------------- | | | ---------------------------| |-------------------------------| | | | ---------------------------| |-------------------------------| | | | ---------------------------| |-------------------------------| | | | ---------------------------| |-------------------------------| | | | ---------------------------| |-------------------------------| | | | ---------------------------| |-------------------------------| | | | ---------------------------| |-------------------------------| | | | ---------------------------- ---------------------------------
----------------------------- --------------------------------- Надходження коня в завод | | Вибуття коня із заводу | (коли і звідки) | | (коли і куди) | ---------------------------| |-------------------------------| | | | ---------------------------| |-------------------------------| | | | ---------------------------| |-------------------------------| | | | ---------------------------- ---------------------------------
ЗАВОДСЬКЕ ВИКОРИСТАННЯ КОНЕМАТКИ ________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Парування |Вижереблення | Проміри лошати |Рекорд| Характеристика лошати при призначенні | ----------------+----------------+------------------------------| |-----------------------------------------| N за ДКПК,|рік і| рік і |кличка,| у |висота|коса|обхват|обхват| | дані |бали| опис |призначення| кличка, |дати | дата |номер |віці| в |дов-|грудей|п'яст-| | бонітування| | ексте- | (дата, | рекорд, |всіх |вижереб-|тавра, | |холці |жина| | ка | | | | р'єру | місце | масть, рік|садок| лення |масть і| | | | | | | | |і робочої| вибуття, | народження| | |прик- | | | | | | | | | продук- | номер | і | | |мети | | | | | | | | | тивності| племсві- | походження| | |лошати | | | | | | | | | | доцтва | жеребця | | | | | | | | | | | | | і грошова | | | | | | | | | | | | | | оцінка) | ----------+-----+--------+-------+----+------+----+------+------+------+--------------+----+---------+-----------| | | | |6 м.| | | | | |Походження | | | | ----------+-----+--------+-------+----+------+----+------+------+------+--------------+----+---------+-----------| | | | |1 р.| | | | | |Проміри | | | | ----------+-----+--------+-------+----+------+----+------+------+------+--------------+----+---------+-----------| | | | |2 р.| | | | | |Екстер'єр | | | | ----------+-----+--------+-------+----+------+----+------+------+------+--------------+----+---------+-----------| | | | |3 р.| | | | | |Робоча | | | | | | | | | | | | | |продуктивність| | | | ----------+-----+--------+-------+----+------+----+------+------+------+--------------+----+---------+-----------| | | | |4 р.| | | | | |Клас | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

15.10.2003 N 364

( z0992-03 )

Форма 20-к

КНИГА РЕКОРДІВ ТА ДОСЯГНЕНЬ __________________ іподрому

Порода __________________________________________________________
--------------------------------------------------------------------------------------- Кличка|Стать|Вік|Дистан-|Жвавість,| Дата |Назва| Походження|Місце |Власник|Наїзник,| коня | | |ція, м | хв. с |встанов-|призу|-----------|народ-| | жокей/ | | | | | | лення | |батько|мати|ження | | тренер | | | | | |рекорду | | | | | | | ------+-----+---+-------+---------+--------+-----+------+----+------+-------+--------| | | | | | | | | | | | | ------+-----+---+-------+---------+--------+-----+------+----+------+-------+--------| | | | | | | | | | | | | ------+-----+---+-------+---------+--------+-----+------+----+------+-------+--------| | | | | | | | | | | | | ------+-----+---+-------+---------+--------+-----+------+----+------+-------+--------| | | | | | | | | | | | | ------+-----+---+-------+---------+--------+-----+------+----+------+-------+--------| | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

15.10.2003 N 364

( z0992-03 )

Форма N 21-к

КНИГА ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ПРИЗЕРІВ

ТРАДИЦІЙНИХ І МІЖНАРОДНИХ ПРИЗІВ

на _________________________ іподромі

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Назва| Дата |Зайняте|Дистан-|Стать|Вік|Кличка|Жва- | Походження| Стан | Сума |Місце |Вла-|Тре-|Наїзник| призу|розіг-| місце |ція, м | | | |вість|-----------|доріжки|виграшу|народ-|сник|нер |(жокей)| | рашу | | | | | | |батько|мати| | |ження | | | | -----+------+-------+-------+-----+---+------+-----+------+----+-------+-------+------+----+----+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | -----+------+-------+-------+-----+---+------+-----+------+----+-------+-------+------+----+----+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | -----+------+-------+-------+-----+---+------+-----+------+----+-------+-------+------+----+----+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | -----+------+-------+-------+-----+---+------+-----+------+----+-------+-------+------+----+----+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | -----+------+-------+-------+-----+---+------+-----+------+----+-------+-------+------+----+----+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор іподрому _______________________________________________
Зоотехнік _______________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

15.10.2003 N 364

( z0992-03 )

Форма N 22-к

ЖУРНАЛ ВИПРОБУВАНЬ КОНЕЙ

на _____________________ іподромі

Тренвідділення N ________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові бригадира)
------------------------------------------------------------------------------------- N |Кличка та | Дата і результат виступів | з/п|інвентарний| | |номер коня | | ---+-----------+-------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+-----------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+-----------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+-----------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+-----------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------
Начальник виробничого відділу ___________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

15.10.2003 N 364

( z0992-03 )

Форма N 23-к

ЖУРНАЛ ТРЕНУВАНЬ КОНЕЙ

тренерського відділення N _________________ іподрому
Рік ____________, місяць _______________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Кличка коня і|Вік|Стать| Дні місяця, дистанція, алюр, жвавість | з/п| номер тавра | | |-----------------------------------------------------------------------------------| | | | |1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31| ---+-------------+---+-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+-------------+---+-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+-------------+---+-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+-------------+---+-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+-------------+---+-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
кр.- крок; т - трот; р - рись; р - розмашка; м - мах;
к - кентер; г - галоп.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

15.10.2003 N 364

( z0992-03 )

Форма N 24-к

ПАСПОРТ
ПЛЕМІННОГО КОНЯ
________________________ ПОРОДИ
Реєстраційний номер ___________________

PASSPORT FOR BREEDING HORSE

1. ВИПИСКА

з Інструкції з ведення племінного обліку в конярстві

( z0993-03 )

"П.5.20. Паспорт племінного коня призначений для
ідентифікації племінного коня протягом усього життя. Видається
організацією (установою), що уповноважена Міністерством аграрної
політики України вести державну книгу племінних коней, після
реєстрації лошати в ДКПК під матір'ю. Паспорт племінного коня має реєстраційний номер. Містить письмовий та графічний опис відмітин та прикмет,
складений відповідно до міжнародного стандартизованого словника
термінів, імуногенетичний контроль достовірності походження. У паспорті зазначають власника коня, дати всіх вакцинацій і
всі випадки міжнародних переміщень коня. До паспорта може
додаватися кольорова фотографія коня. Паспорт зберігається за місцем перебування коня. У разі кастрації коня в паспорті роблять відповідну відмітку
і повідомляють організацію (установу), що уповноважена
Міністерством аграрної політики України вести державну книгу
племінних коней. У паспорті коней чистокровної верхової породи організація, що
вповноважена проводити скачки, робить відмітку про те, що кінь не
числиться в списку оштрафованих за неучасть у заявлених скачках і
за нього не було подано спірних заявок до арбітражу. Ця відмітка є
дійсною протягом 1 місяця та 1 поїздки і є офіційним документом,
необхідним для участі в скачках за кордоном. Перед поверненням коня до своєї країни таке підтвердження має
підписати Управління скачок країни, де перебував кінь. У разі зміни власника коня його паспорт має бути поданий до
Управління ДКПК для реєстрації зміни власника. Паспорт коня, що пав, повертається до Управління ДКПК."
EXTRAKT FROM

Passport for breeding horse is official document, confirming
identification of horse. Passport accompanies a horse during its
entire career.

Passport of breeding horse includes written and graphic
description, made according to international glossary of terms. It
should also carry has blood typed the horse.

It should include the name of owner of the horse, dates of
all vaccinations and all cases of international movements of the
horse. A colour photograph may be attached.

In other cases the passport is kept at the place where the
horse stays.

If a horse is gelded a special note should notify by the
Authority in Stud Book.

Before the return of horse to the country whence it came,
this document must be endorsed by the country, which the horse has
visited.

When the ownership is changed, passport should be presented
to the Authority in Stud Book for registration of ownership.

Passport of dead horse must be returned to Authority in Stud
Book.

2. ІНСТРУКЦІЇ З ВАКЦИНАЦІЇ ПРОТИ ГРИПУ

INSTRUCTION ON EQUINE INFLUENZA VACCINATIONS

Основні імунізації

Basic immunizations

1-е щеплення: лошата з 4 місяців або 1 року. 1-st vaccination: foals from 4 months or yearlings.
2-е щеплення: через 21-92 дні після 1-го щеплення. 2-nd vaccination: in 21-92 days since 1-st vaccination.
3-є щеплення: через 150-213 днів після 2-го щеплення. 3-rd vaccination: in 150-213 days since 2-nd vaccination.
Повторні імунізації

Renewed immunizations
Міжнародна установка: за період не пізніше 12 місяців. Рекомендується за 6-9 місяців. International demand: not late than 12 months. Recommended in 6-9 months.

2.1. ВАКЦИНАЦІЇ ПРОТИ ГРИПУ

VACCINATIONS FOR EQUINE INFLUENZA

---------------------------------------------------------- Дата| Назва | Номер |Місце| Печатка | Підпис | Date| вакцини | упаковки |Place|ветеринарної|Signature| |Name of the|No. of the| | служби | | | Vaccine | batch | | Veterinary | | | | | | Surgeon's | | | | | | stamp | | ----+-----------+----------+-----+------------+---------| | | | | | | ----+-----------+----------+-----+------------+---------| | | | | | | ----+-----------+----------+-----+------------+---------| | | | | | | ---------------------------------------------------------

2.2. ІНШІ ВАКЦИНАЦІЇ (КРІМ ГРИПУ)

VACCINATIONS OTHER THAN FOR EQUINE INFLUENZA

---------------------------------------------------------- Дата| Назва | Номер |Місце| Печатка | Підпис | Date| вакцини | упаковки |Place|ветеринарної|Signature| |Name of the|No. of the| | служби | | | Vaccine | batch | | Veterinary | | | | | | Surgeon's | | | | | | stamp | | ----+-----------+----------+-----+------------+---------| | | | | | | ----+-----------+----------+-----+------------+---------| | | | | | | ----+-----------+----------+-----+------------+---------| | | | | | | ---------------------------------------------------------

3. ВІДОМОСТІ, ЩО ЗАНОСЯТЬСЯ ІЗ ДЕРЖАВНОЇ

КНИГИ ПЛЕМІННИХ КОНЕЙ ______________________________ ПОРОДИ

---------------------------------------------- Кличка | Name | --------------------------------------------| Дата народження | Масть | Стать | Date of birth | Color | Sex | -------------------+------------+-----------| | | | --------------------------------------------| Місце народження | Place of birth | --------------------------------------------| Власник | Owner | --------------------------------------------| Походження | --------------------------------------------| Батько | Sire | --------------------------------------------| Мати | Dam | --------------------------------------------| Батько матері | Damsire | --------------------------------------------| Посилання на ДКПК |Імуногенетичний контроль| Stud Book reference|Blood type | -------------------+------------------------| | | ---------------------------------------------
Паспорт видано вперше: This passport is given for the first time to: _______________ _________________________________________________________________
Зміни власника, що реєструються в Управлінні ДКПК

The following changes of ownership are registered

with the Authority Stud Book
-------------------------------------- Дата| Власник та його адреса |Віза| Date| Name and address of Owner|Visa| ----+--------------------------+----| | | | ----+--------------------------+----| | | | ----+--------------------------+----| | | | ----+--------------------------+----| | | | -------------------------------------

4. ОПИС КОНЯ

HORSE DESCRIPTION

Графічний опис відмітин та прикмет,

див. ( za994-03 )

Письмовий опис відмітин та прикмет
----------------------------------------- Стать|Масть|Дата народження|Батько|Мати| Sex |Color|Date of birth |Sire |Dam | ----------------------------------------
----------------------------------------- Голова/Head | ---------------------------------------| Шия/Neck | ---------------------------------------| Кінцівки|ліва передня/fore left | |------------------------------| |права передня/fore right | |------------------------------| |ліва задня/hind left | |------------------------------| |права задня/hind right | ---------------------------------------| Корпус/Body | ----------------------------------------
Дата звіряння відмітин Підпис перевіряльника Печатка Управління ДКПК Date of examination Signature of Examiner Authorised stamp

5. Відмітки про штрафи за неучасть у заявлених скачках

FORFEIT LIST

------------------------------------------- Дата|Місце|Відмітка організації| Підпис | Date|Place| Authorized stamp |Signature| ----+-----+--------------------+---------| | | | | ----+-----+--------------------+---------| | | | | ----+-----+--------------------+---------| | | | | ------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: