open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

16.07.2003 N 242

( z0679-03 )
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 серпня 2003 р.

за N 680/8001

ІНСТРУКЦІЯ

з ведення племінного обліку

у вівчарстві та козівництві

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція, розроблена на виконання Закону України
"Про племінну справу у тваринництві" ( 3691-12 ), визначає порядок
ведення форм племінного обліку, що застосовуються у вівчарстві та
козівництві, з метою організації точного, систематичного обліку
продуктивності, походження кожної тварини, інших селекційних ознак
для проведення селекційно-племінної роботи.
1.2. Племінний облік - це індивідуальна реєстрація суб'єктами
племінної справи у тваринництві даних про племінну цінність тварин
з метою одержання систематизованих відомостей, необхідних для
ведення племінної справи.
1.3. Племінний облік узгоджується з бухгалтерським обліком і
складається з таких елементів: зважування, мічення, запису
інформації про тварину у відповідні форми племінного обліку. 1.3.1. У племінних господарствах ведуть індивідуальний облік
походження і продуктивності овець та кіз усіх статевих і вікових
груп. 1.3.2. У товарних стадах індивідуальний облік проводиться за
групою баранів-плідників, селекційною отарою вівцематок та їх
потомством, індивідуально враховується настриг вовни і жива маса,
а за рештою поголів'я складаються зведені поотарні відомості
зоотехнічного обліку за настригом вовни, одержанням приплоду тощо.
1.4. Форми племінного обліку тварин ведуть спеціалісти
підприємств (об'єднань) з племінної справи у тваринництві,
суб'єкти племінної справи у тваринництві всіх форм власності
незалежно від підпорядкованості та належності до вибуття тварин,
після чого форми передаються і зберігаються в архіві.
1.5. Племінний облік у племінних вівчарських і козівничих
господарствах ведуть за формами:
форма N 1-в "Картка племінного барана" (крім смушкових порід);
форма N 2-в "Картка племінної вівцематки" (крім смушкових

порід);
форма N 1-всм "Картка племінного барана" (для смушкових порід);
форма N 2-всм "Картка племінної вівцематки" (для смушкових

порід);
форма N 1-кз "Картка племінного цапа";
форма N 2-кз "Картка племінної кози";
форма N 3-вкз "Журнал з відтворення стада овець (кіз)

за 20__ рік";
форма N 3-всм "Журнал обліку осіменіння, ягніння вівцематок і

бонітування смушкових ягнят за 20__ рік";
форма N 4-вкз "Журнал обліку вирощування і продуктивності

племінного молодняку овець (кіз) народження

20__ року";
форма N 4-всм "Акт N__ про результати бонітування смушкових

ягнят від "__"__ 20__ року";
форма N 5-вкз "Журнал індивідуального бонітування та

продуктивності овець (кіз) за 20__ рік";
форма N 5-всм "Остаточна відомість обліку якості каракульських

смушків від "__"__ 20__ року";
форма N 6-в "Зведена відомість результатів бонітування овець

за 20__ рік" (крім смушкових порід);
форма N 6-всм "Відомість якісного складу стада смушкових овець

за 20__ рік";
форма N 7-вкз "Акт N__ про підсумки класного бонітування овець

(кіз) від "__"__ 20__ року";
форма N 8-всм "Акт N__ про ягніння смушкових вівцематок з

"__"____ до "__" ___ 20__ року";
форма N 9-вкз "Відомість закріплення плідників за матками на

період парування (осіменіння) за 20__ рік";
форма N 10-вкз "Остаточна відомість з парування (осіменіння )

овець (кіз) за 20__ рік";
форма N 11-вкз "Остаточна відомість про результати ягніння овець

(кіз) за 20__ рік";
форма N 12-вкз "Остаточна відомість про відлучення ягнят

(козенят) від маток за 20__ рік";
форма N 13-вкз "Остаточна відомість про результати весняного

(осіннього) стриження овець (кіз) за 20__ рік".
Форми призначені для накопичення первинної інформації, яка
потім заноситься в автоматизовану базу даних, що використовується
для ведення селекційно-племінної роботи.
2. Загальні вимоги до заповнення форм

племінного обліку
2.1. Усі графи у формах заповнюються чітко і розбірливо.
Необхідні виправлення здійснюють тільки чітким перекресленням
попередньої інформації. Не допускаються зафарбування та підтирання
даних.
2.2. Примітки при заповненні форм племінного обліку не
допускаються.
2.3. Кожна з ознак, що є у формах, записується певним числом
цифр у залежності від точності зважування чи вимірювання. Жива
маса племінних тварин і молодняку записується лише цілими числами
з точністю до 1 кілограма, настриг вовни у фізичній масі з
точністю до однієї десятої кілограма (один знак після коми), митої
вовни - з точністю до однієї сотої кілограма (два знаки після
коми), вихід чистого волокна у відсотках з точністю до однієї
сотої відсотка (два знаки після коми), жива маса ягнят при
народженні та відлученні від маток з точністю до одного кілограма,
довжина вовни визначається в сантиметрах з точністю до однієї
десятої сантиметра (один знак після коми). Усі відносні показники
обчислюються у процентах з точністю до однієї десятої (один знак
після коми).
3. Основні положення заповнення

форм племінного обліку
3.1. Форма N 1-в "Картка племінного барана" (крім смушкових
порід) (далі - картка барана) - це основний документ
індивідуального обліку від народження до кінця використання
тварини. Призначена для накопичення усіх відомостей, що
характеризують індивідуальні і племінні якості, його родовід,
лінійну належність, використання барана, загальну оцінку приплоду
при народженні та відлученні, характеристику приплоду при
бонітуванні. Картка барана є основним документом для запису
тварини до державної книги племінних тварин (далі - ДКПТ). До
складу форми входять таблиці, що мають певну інформацію. 3.1.1. Картка барана заповнюється на всіх племінних
баранів-плідників і баранів-пробників, з якими ведеться
індивідуальна племінна робота. У формі зазначають: ідентифікаційний номер позначений на правому та лівому вухах
(рогах); назву породи і породність барана відповідно до кодування
порід згідно з Інструкцією з бонітування овець; лінію, що визначається за лінією батька; число, місяць і рік народження барана - у графі "Дата
народження"; у числі скількох ягнят народився баран (цифрами) - у графі
"Народився в числі"; марку і номер у ДКПТ, дату і номер наказу про запис до ДКПТ; назву господарства, район, область - у графі "Місце
народження"; назву господарства або прізвище власника тварини - у графі
"Власник"; число, місяць і рік надходження барана в господарство (до
власника) - у графі "Дата надходження в господарство". 3.1.2. У табл. I "Походження" заноситься інформація про
продуктивність предків до третього покоління включно. У таблиці зазначають: ідентифікаційний номер, марку і номер у ДКПТ; породу і породність барана за матір'ю і батьком за другим
рядом родоводу. 3.1.3. У табл. II "Продуктивність предків" заноситься
інформація про продуктивність предків до третього покоління
включно. У таблиці зазначають: за яким предком заповнюють інформацію (Б-батько, М-мати,
ББ-батько батька, ММ-мати матері тощо), ідентифікаційний номер і
ступінь спорідненості - у першій колонці; вік визначення продуктивності - у другій колонці; максимальну живу масу - у третій колонці; максимальний річний настриг немитої і митої вовни - у
четвертій і п'ятій колонках; характеристику вовни - у шостій, сьомій і восьмій колонках; клас за результатами бонітування - словами ("еліта", перший,
другий тощо) - у дев'ятій колонці. 3.1.4. У табл. III "Продуктивність барана" зазначають
інформацію про: настриг вовни немитої та митої; вихід чистого
волокна щорічно, дату зважування (число, місяць, рік), живу масу. 3.1.5. У табл. IV "Бонітування" зазначають: дату бонітування, вік барана та його батьків, результати
індивідуальної оцінки за бонітувальним ключем (відповідно до
Інструкції з бонітування овець) таких селекційних ознак: тип і складчастість шкіри для тонкорунних порід овець: "С" -
тварини з нормальним запасом шкіри; "С+" - тварини з підвищеним
запасом шкіри; "С-" - тварини з малим запасом шкіри; якість вовни: густоту: "М" - задовільна; "М+" - густа; "ММ" - дуже густа;
"М-" - рідка; довжину (см); звивистість: "З+" - висока; "З-" - змитий характер; "З" -
завитки бажаної форми; "Зч" - завитки рівномірні й чіткі; "Зм" -
маркіртна; тонину (у якості: 60; 64; 70 тощо); вирівняність: "В" - вирівняна; "В+" - добре вирівняна; "В-" -
не вирівняна; кількість жиропоту: "Ж" - нормальна; "Ж-" - недостатня;
"Ж+" - надлишок; кількість, через косу лінію відмічають колір
жиропоту ("/Б" - білий, "/С" - світлий, "/К" - кремовий,
"/Ж" - жовтий); пружність вовни: "П-" - недостатня; "П" - середня; "П+" -
висока; блиск: "Б" - нормальний; "Б+" - люстровий; "БВ" - відсутній;
"Б-" - слабкий; закритість руна (для овець гірськокарпатської породи): "З" -
добре закрите; "З-" - недостатньо закрите; тип конституції: М - міцна, Г - груба, Н - ніжна; кістяк: "К" - міцний, "КН" - ніжний, "КГ" - грубий; масивний; величину тварини - оцінка, балів: посередня - 3; добра - 4;
відмінна - 5; екстер'єр - оцінка, балів (максимально - 5); оброслість - оцінка, балів (максимально - 5); клас за результатами бонітування - словами; прізвище та ініціали бонітера. 3.1.6. У табл. V "Використання барана та характеристика
приплоду" зазначають інформацію про: дату (число, місяць, рік) використання для відтворення;
спосіб використання - парування чи штучне осіменіння; оцінку сперми: "Г" - густа, "С" - середня, "Р" - рідка, "А" -
відсутність сперматозоїдів; кількість спарованих та осіменених маток, народжених ягнят та
загальну оцінку приплоду при відлученні від матері. 3.1.7. У табл. VI "Характеристика приплоду при бонітуванні у
віці 1 року" зазначають інформацію про: рік народження приплоду;
розподіл молодняку за класами; розподіл ягнят за густотою вовни
(питома вага); про довжину вовни, середній настриг немитої вовни,
середню живу масу. 3.1.8. У графу "Участь у виставках, нагороди" записують
нагороди за участь в регіональних, міжрегіональних, державних і
міжнародних виставках. 3.1.9. У графу "Особливі примітки" записують призначення
барана. 3.1.10. У графу "Дата та причина вибуття" записують: число,
місяць, рік і причину вибуття тварини (племінна реалізація,
захворювання чи вибуття за віком та ін.).
3.2. Форма N 2-в "Картка племінної вівцематки" (крім
смушкових порід) (далі - картка вівцематки) - це основний документ
індивідуального обліку від народження до кінця використання
тварини. Призначена для накопичення усіх відомостей, що
характеризують продуктивність і племінні якості тварини, її
родовід, лінійну належність, використання, загальну оцінку
приплоду при відлученні, характеристику приплоду при бонітуванні.
Картка вівцематки є основним документом для запису тварини до
ДКПТ. 3.2.1. Картка вівцематки заповнюється на всіх племінних
вівцематок, з якими ведеться індивідуальна племінна робота
аналогічно до картки барана. 3.2.2. У табл.: I "Походження", II "Продуктивність предків",
III "Продуктивність вівцематки", IV "Бонітування" - зазначають
інформацію за позиціями, як і для барана, форма N 1-в. 3.2.3. У табл. V "Використання вівцематки та характеристика
приплоду" зазначають інформацію про: дату (число, місяць, рік) парування (осіменіння) матки; барана, яким спарована (осімінена) вівцематка, -
ідентифікаційний номер і клас плідника за результатами
бонітування; дату ягніння (число, місяць, рік); характеристику приплоду - стать (баранчик, ярка),
ідентифікаційний номер, жива маса (при народженні, відлученні, у
віці 1 року, 2 років), дата відлучення, настриг немитої вовни
(весняного поярку, у віці 1 року, 2 років (тільки для
грубововнових), результати бонітування - за бонітувальним ключем
відповідно до пункту 3.1.5 цієї Інструкції (при відлученні та у
віці 1 року). 3.2.4. У графу "Участь у виставках, нагороди" записують
нагороди за участь в регіональних; міжрегіональних; державних і
міжнародних виставках. 3.2.5. У графу "Особливі примітки" записують призначення
вівцематки. 3.2.6. У графу "Дата та причина вибуття" записують: число,
місяць, рік і причину вибуття тварини (племінна реалізація,
захворювання чи вибуття за віком та ін.)
3.3. Форма N 1-всм "Картка племінного барана" (для смушкових
порід) - це основний документ індивідуального обліку від
народження до кінця використання тварини. Призначена для
накопичення усіх відомостей, що характеризують індивідуальні і
племінні якості барана, його родовід, лінійну належність,
використання барана, оцінку приплоду. Картка барана є основним
документом для запису тварини до ДКПТ. До складу форми входять
таблиці, що мають певну інформацію. 3.3.1. Картка барана заповнюється на всіх племінних
баранів-плідників і баранів-пробників, з якими ведеться
індивідуальна племінна робота. У формі зазначають: ідентифікаційний номер, позначений на правому та лівому вухах
(рогах); назву породи і породність; лінію, що визначається за лінією батька; число, місяць, рік народження - у графі "Дата народження"; у числі скількох ягнят народився баран (цифрами) - у графі
"Народився в числі"; марку і номер у ДКПТ, дату і номер наказу про запис до ДКПТ; назву господарства, район, область - у графі "Місце
народження"; назву господарства або прізвище власника тварини - у графі
"Власник"; число, місяць і рік надходження барана в господарство (до
власника) - у графі "Дата надходження в господарство"; характеристику: рогів (розвиток, відсутність тощо); вух
(розмір, звислість); хвоста (жирний, короткий, довгий). 3.3.2. У табл. I "Походження" заноситься інформація про
продуктивність предків до третього покоління включно. У таблиці зазначають: ідентифікаційний номер, марку і номер у ДКПТ,
багатоплідність, живу масу, настриг немитої вовни, забарвлення,
тип, форму та розмір завитка, клас за результатами бонітування -
словами. 3.3.3. У табл. II "Продуктивність барана" зазначають
інформацію про: живу масу; настриг вовни. 3.3.4. У табл. III "Бонітування" заноситься інформація за
результатами бонітування барана у віці 2 дні, при відлученні та у
віці 1 року. Селекційні ознаки при заповненні таблиці, записуються
скорочено за бонітувальним ключем відповідно до пункту 4 цієї
Інструкції. У таблиці зазначають: вік бонітування; забарвлення, відтінок, розцвітку, вирівняність; ширину (розмір) та щільність завитка; тип і форму завитка; довжину валька; смушковий тип; шовковистість, блиск, густоту та пігментацію волосу; строкатість; конституцію, товщину та щільність шкіри; чіткість рисунка, фігурність смушка, оброслість; загальну оцінку; клас за результатами бонітування - словами; висновки щодо призначення тварини - у графі "Призначення"; прізвище та ініціали бонітера. 3.3.5. У табл. IV "Використання барана та характеристика
приплоду" (з форм N 3-всм, N 4-всм, N-5 всм) зазначають інформацію
про: дату використання барана, кількість спарованих (осіменених)
та що ягнилися вівцематок; народжених ягнят та їх розподілення за забарвленням,
розцвіткою, типом смушків, конституцією, класами; одержання смушків. 3.3.6. У табл. V "Спермопродуктивність барана" зазначають
інформацію про об'єм і оцінку еякуляту. 3.3.7. У графу "Нагороди на виставках" записують нагороди за
участь у регіональних, міжрегіональних, державних і міжнародних
виставках. 3.3.8. У графу "Особливі примітки" записують призначення
барана. 3.3.9. У графу "Дата та причина вибуття" записують: число,
місяць, рік і причину вибуття тварини (племінна реалізація,
захворювання чи вибуття за віком та ін.).
3.4. Форма N 2-всм "Картка племінної вівцематки" (для
смушкових порід) - це основний документ індивідуального обліку від
народження до кінця використання тварини. Призначена для
накопичення усіх відомостей, що характеризують продуктивність і
племінні якості тварини, її родовід, лінійну належність,
використання вівцематки, загальну оцінку приплоду при відлученні,
характеристику приплоду при бонітуванні. Картка вівцематки є
основним документом для запису тварини до ДКПТ. До складу форми
входять таблиці, що мають певну інформацію. 3.4.1. Картка вівцематки заповнюється на всіх племінних
вівцематок, з якими ведеться індивідуальна племінна робота,
аналогічно до картки барана. 3.4.2. У табл.: I "Походження", II "Продуктивність
вівцематки", III "Бонітування" зазначають інформацію за позиціями,
як для барана, форма N 1-всм. 3.4.3. У табл. IV "Використання вівцематки та характеристика
приплоду" зазначають інформацію про: дату (число, місяць, рік) парування (осіменіння) вівцематки; характеристику барана, яким була спарована матка; дату ягніння; характеристику приплоду - стать (баранчик, ярка),
ідентифікаційний номер, жива маса при народженні, селекційні
ознаки. 3.4.4. У графу "Нагороди на виставках" записують нагороди за
участь у регіональних, міжрегіональних, державних і міжнародних
виставках. 3.4.5. У графу "Особливі примітки" записують призначення
вівцематки. 3.4.6. У графу "Дата та причина вибуття" записують: число,
місяць, рік і причину вибуття тварини (племінна реалізація,
захворювання чи вибуття за віком та ін.).
3.5. Форма N 1-кз "Картка племінного цапа" (далі - картка
цапа) - це основний документ індивідуального обліку від народження
до кінця використання тварини. Призначена для накопичення усіх
відомостей, що характеризують індивідуальні і племінні якості,
його родовід, лінійну належність, використання цапа, оцінку
приплоду при відлученні. Картка цапа є основним документом для
запису тварини до ДКПТ. До складу форми входять таблиці, що мають
певну інформацію. 3.5.1. Картка цапа заповнюється на всіх цапів-плідників. У формі зазначають: кличку, ідентифікаційний номер, породу, тип; лінію, що визначається за лінією батька; число, місяць, рік народження цапа - у графі "Дата
народження"; у числі скількох козенят народився цап (цифрами) - у графі
"Народився в числі"; марку і номер у ДКПТ, дату і номер наказу про запис до ДКПТ; забарвлення, рогатість (наявність рогів); місце народження (господарство, район, область) - у графі
"Місце народження"; назву господарства або прізвище власника тварини - у графі
"Власник"; число, місяць, рік надходження в господарство (до власника) -
у графі "Дата надходження". 3.5.2. У табл. I "Походження" заноситься інформація про
продуктивність предків до другого покоління включно. У таблиці зазначають: молочну продуктивність, начіс пуху,
настриг вовни. 3.5.3. У табл. II "Продуктивність цапа" зазначають інформацію
про: живу масу - при народженні, у віці 4, 8 місяців та за роками; начіс пуху, настриг вовни, довжину пуху або вовни, густоту
пуху або вовни, тонину пуху або вовни. 3.5.4. У табл. III "Використання цапа й оцінка приплоду при
відлученні" зазначають інформацію про: дату (число, місяць, рік) парування (осіменіння); спосіб використання (парування, штучне осіменіння), кількість
спарованих (осіменених) кіз та що окотилися, процент запліднення,
народжених козенят, оцінку приплоду при відлученні. 3.5.5. У табл. IV "Характеристика приплоду при бонітуванні у
віці 1 року" зазначають інформацію про: рік народження приплоду; розподіл приплоду за статтю та класами; загальну кількість приплоду; середню живу масу, середній начіс пуху та настриг вовни
приплоду (цапів, кізок). 3.5.6. У графу "Нагороди на виставках" записують нагороди за
участь у регіональних, міжрегіональних, державних і міжнародних
виставках. 3.5.7. У графу "Особливі примітки" записують призначення
цапа. 3.5.8. У графу "Дата та причина вибуття" записують: число,
місяць, рік і причину вибуття тварини (племінна реалізація,
захворювання чи вибуття за віком та ін.).
3.6. Форма N 2-кз "Картка племінної кози" (далі - картка
кози) - це основний документ індивідуального обліку від народження
до кінця використання тварини. Призначена для накопичення усіх
відомостей, що характеризують індивідуальні і племінні якості,
родовід, лінійну належність, використання кози, загальну оцінку
приплоду. Картка кози є основним документом для запису тварини до
ДКПТ. До складу форми входять таблиці, що мають певну інформацію. 3.6.1. Картка кози заповнюється на всіх кіз аналогічно до
картки цапа. 3.6.2. У табл. I "Походження" зазначають інформацію за
позиціями, як для цапа. 3.6.3. У табл. II "Продуктивність кози" зазначають інформацію
про: живу масу - при народженні, у віці - 4, 8 місяців та за
роками; лактацію, лактаційний період, надій молока, уміст у молоці
жиру та білку; начіс пуху, настриг вовни, довжину вовни або пуху, густоту
пуху або вовни, тонину пуху або вовни. 3.6.4. У табл. III "Результати бонітування" зазначають
результати щорічної комплексної оцінки кози. 3.6.5. У таблиці IV "Використання кози та характеристика
приплоду" зазначають інформацію про: дату (число, місяць, рік) парування, дату окоту; характеристику приплоду за живою масою, результатами
бонітування, забарвленням. 3.6.6. У графу "Нагороди на виставках" записують нагороди за
участь у регіональних; міжрегіональних; державних і міжнародних
виставках. 3.6.7. У графу "Особливі примітки" записують призначення
кози. 3.6.8. У графу "Дата та причина вибуття" записують: число,
місяць, рік і причину вибуття тварини (племінна реалізація,
захворювання чи вибуття за віком та ін.).
3.7. Форма N 3-вкз "Журнал з відтворення стада овець (кіз) за
20__ рік" призначена для накопичення даних про парування
(осіменіння), ягніння (окіт) і вирощування приплоду овець (кіз). 3.7.1. У формі зазначають: ідентифікаційний номер (кличку у козівництві) і рік
народження; породу та клас матки; ідентифікаційний номер закріпленого (основного/резервного)
плідника у відповідності до відомості закріплення плідників за
матками на період парування (осіменіння) (форма N 9 - вкз); дати парування (осіменіння), ягніння та ідентифікаційний
номер плідника, яким була спарована (осімінена) матка; характеристику приплоду при народженні та відлученні (стать,
ідентифікаційний номер, жива маса, вгодованість, господарське
призначення). 3.7.2. Форма заповнюється на основі даних форм N 2-в, N 2-кз.
Облік приплоду після народження (мічення ягнят (козенят),
присвоєння ідентифікаційного номера та відповідні записи в журнал)
проводиться протягом 2 тижнів.
3.8. Форма N 3-всм "Журнал обліку осіменіння, ягніння
вівцематок і бонітування смушкових ягнят за 20__ рік" призначена
для накопичення інформації про осіменіння, ягніння вівцематок і
бонітування смушкових ягнят. У формі зазначають: характеристику вівцематки та барана, дату парування
(осіменіння) та ягніння; характеристику приплоду, додаткову характеристику племінних
баранчиків класів - "еліта" та I, господарське призначення ягняти.
3.9. Форма N 4-вкз "Журнал обліку вирощування і
продуктивності племінного молодняку овець (кіз) народження 20__
року". Форма призначена для обліку вирощування племінного
молодняку овець та кіз. У формі зазначають: ідентифікаційний номер тварини, стать; інформацію про походження - ідентифікаційні номери батьків,
(заповнюють на основі форм N 1-в, N 2-в, N 1-кз; N 2-кз і
N 3-вкз); належність до лінії і дату народження; у числі скількох народжене (цифрами) ягня (козеня), живу масу
при відлученні та у віці 1-1,5 року; для овець - настриг вовни митої та немитої у віці 1-1,5 року
згідно з даними індивідуальної оцінки селекційних ознак за
бонітувальним ключем (форма N 5-вкз), відповідно до Інструкції з
бонітування овець. Скорочений бонітувальний ключ - зазначаються
показники: маса вовни, довжина, тонина, колір жиропоту, блиск,
комплексна оцінка тварини.
3.10. Форма N 4-всм "Акт N__ про результати бонітування
смушкових ягнят від "__" ___ 20__ року" призначена для накопичення
інформації про результати бонітування смушкових ягнят. У формі зазначають: номер отари, кількість вівцематок, що ягнилися, кількість
народжених ягнят; характеристику та розподіл ягнят за селекційними ознаками і
класами; кількість ягнят, що залишені в стаді на вирощування за
результатами бонітування; кількість ягнят, що використані для забою на смушки; кількість пробонітованого поголів'я ярок і баранчиків.
3.11. Форма N 5-вкз "Журнал індивідуального бонітування та
продуктивності овець (кіз) за 20__ рік" призначена для накопичення
інформації про індивідуальне бонітування та продуктивність овець
(кіз), крім смушкових порід. У формі зазначають: дату народження; ідентифікаційний номер і стать тварини, що бонітується,
ідентифікаційні номери батька та матері; дані бонітування - за бонітувальним ключем (відповідно до
Інструкції з бонітування овець). Загальна оцінка тварини
зазначається умовно "0", що відповідає: "00000" - для тварин з видатною вовновою продуктивністю і
хорошими екстер'єрними формами, "0000" - для тварин з хорошою
вовновою продуктивністю і екстер'єром, "000" - для тварин із
задовільною продуктивністю та екстер'єром, "00" - для тварин з
незадовільною продуктивністю та екстер'єром, яких вибраковують. Особливі позначки, що застосовуються при загальній оцінці: для тварин, що мають добру оброслість черева та ніг -
"00000";
----- ----- для тварин, що мають погано оброслі передні ноги та добре
оброслі черево і задні ноги, - 00000;

--- --- для тварин, що мають погану оброслість передніх і задніх ніг
та добру оброслість черева, - 00000;

--- --- для тварин, що мають добру оброслість передніх і задніх ніг
та погану оброслість черева, - 00000;

-- -- результати бонітування - присвоєний клас словами; живу масу тварин - навесні (перед стриженням), восени із
зазначенням дати зважування; показники настригу вовни за рік - ураховують настриг немитої
вовни; показники молочної продуктивності для кіз.
3.12. Форма N 5-всм "Остаточна відомість обліку якості
каракульських смушків від "__" ___ 20 року" призначена для обліку
якості каракульських смушків. У формі зазначають: номер отари, інформацію про кількість каракульських смушків,
що віднесені до певних груп та сортів: чистопородні - чорні та сірі; кольорові та помісні.
3.13. Форма N 6-в "Зведена відомість результатів бонітування
овець за 20__ рік" (крім смушкових порід). Форма заповнюється у племінних господарствах за результатами
бонітування і стриження овець на основі даних форми N 5-вкз. За
наявності в господарстві двох або більше порід овець форма
заповнюється у розрізі порід. 3.13.1. У формі зазначають акт про результати бонітування
овець з висновками та зауваженнями. 3.13.2. У табл. I "Відомість породного та класного складу
стада овець" за результатами бонітування поточного року і минулих
років заноситься інформація про: розподіл поголів'я на класи за всіма статево-віковими групами
овець. При обчисленні питомої ваги тварин окремих класів валахи не
враховують. У графі 23 враховуються вівці, на яких ведеться
індивідуальні племінний облік та облік продуктивності; тварин, що йдуть перший раз на парування у віці 2,5 року - у
рядку "переярки". 3.13.3. У табл. II "Характеристика баранів, маток, ярок і
переярок за живою масою та настригом вовни" на основі даних
весняного та осіннього зважування і результатів стриження овець у
поточному році форми N 5-вкз заноситься інформація про: живу масу тварин класів "еліта" та I - за даними
індивідуального обліку; на овець II, III, IV класів - за даними
вибіркового зважування; середній настриг немитої вовни на 1 голову - класів "еліта"
та I, за даними індивідуального обліку; на овець II, III, IV
класів і на овець, що не бонітувалися індивідуально, - за даними
поотарного обліку настригу вовни. 3.13.4. У табл. III "Характеристика стада овець за
результатами індивідуального бонітування" заноситься інформація за
результатами індивідуального бонітування поточного та минулих
років за спеціальним бонітувальним ключем відповідно до пункту
3.1.5 цієї Інструкції (форма N 5-вкз ) за статево-віковими групами
тварин. Розподіл тварин за тониною (якістю) вовни проводиться за
брадфордською класифікацією. Брадфордська система - це система, що призначена для
класифікації однорідної вовни - тонкої та напівтонкої. (Кількість
мотків пряжі довжиною 512 м, одержаної з одного англійського
фунта/ 453,6 г/ митої розчесаної вовни /топса/. Число мотків
топса, яке одержують з одного англофунта вовни - якість). Середній річний настриг митої вовни на 1 голову визначається
за процентом виходу чистого волокна. 3.13.5. У табл. IV "Характеристика вівцематок і
ярок-рекордисток" зазначається характеристика кращих у
господарстві за продуктивністю, вовновими якостями та екстер'єром
тварин: 20 маток, 20 переярок і 20 ярок у віці 1 року. У таблиці зазначають: породу, рік народження, ідентифікаційний номер тварини та у
ДКПТ, інформацію про батьків; продуктивність тварини (настриг вовни, жива маса в поточному
році та максимальні показники продуктивності за період життя); рік і результати останнього бонітування за бонітувальним
ключем відповідно до пункту 3.1.5 цієї Інструкції. 3.13.6. У табл. V "Характеристика баранів-плідників"
зазначається характеристика баранів-плідників (основні і резервні)
у віці 2 років і старше, ремонтних і тих, що працюють у власному
стаді. У таблиці зазначають: породу, рік народження, ідентифікаційний номер барана та
номер у ДКПТ; інформацію про батьків барана; продуктивність тварини (настриг вовни і живу масу в поточному
році та максимальні показники за період життя); рік і результати останнього бонітування; висновки про результати перевірки баранів за якістю
потомства - у графі "Результати перевірки баранів за якістю
потомства"; закріплення баранів за матками. Характеристика баранів зазначається в такій послідовності: основні барани для штучного осіменіння; резервні барани для штучного осіменіння; барани для ручного парування; барани у віці 1,5 року для штучного осіменіння; барани у віці 1,5 року, яких виділили для ремонту власного
стада плідників; барани у віці 1,5 року для ручного парування. 3.13.7. У табл. VI "Календарний план племінної роботи"
зазначають перелік, обсяги та послідовність проведення племінної
роботи зі стадом з визначенням виконавців.
3.14. Форма N 6-всм "Відомість якісного складу стада
смушкових овець за 20__ рік". Форма призначена для накопичена
інформації щодо якісного складу стада смушкових овець. У формі зазначають: наявність поголів'я, статево-вікові групи тварин, розподіл
поголів'я тварин, їх питому вагу за класами та смушковими типами; середню живу масу перед осіменінням та вгодованість.
3.15. Форма N 7-вкз "Акт N__ про підсумки класного
бонітування овець (кіз) від "__"__ 20__ року". Форма заповнюється
у товарних господарствах комісією з бонітування овець на основі
форми N 5-вкз після закінчення бонітування овець (кіз). У формі зазначають: породу; розподіл пробонітованого поголів'я дорослих овець (кіз) і
молодняку за класами; призначення баранів (цапів) (основні плідники, резервні,
пробники), спосіб використання; поголів'я для реалізації; стан вгодованості та вовнового (пухового) покриву овець
(кіз).
3.16. Форма N 8-всм "Акт N__ про ягніння смушкових овець з
"__" __ до "__" __ 20__ року". Форма призначена для накопичення
інформації про хід та наслідки ягніння овець смушкових порід. 3.16.1. У табл. I "Результати ягніння" заноситься інформація
про: дату ягніння, наявність вівцематок на початок року і на
початок ягніння; кількість вівцематок, що ягнилися; кількість одержаних ягнят під час нормального ягніння,
абортів, викиднів; загибель та доріз суягних вівцематок; одержання приплоду; забій живих ягнят на смушки; кількість пробонітованих та непробонітованих ягнят. 3.16.2. У табл. II "Відправлення ягнят на забійний пункт"
заноситься інформація про: дату відправлення ягнят для забою на смушки; номер накладної; забарвлення ягнят; відправлення поголів'я (живі, мертвонароджені тощо) ягнят на
забій; ягнят, що вибули після бонітування; кількість викиднів, випоротків з товарною шкуркою.
3.17. Форма N 9-вкз "Відомість закріплення плідників за
матками на період парування (осіменіння) за 20__ рік". Форма
призначена для накопичення інформації щодо закріплення плідників
за матками на період парування (осіменіння). У формі зазначають: прізвище, ім'я та по батькові чабана, номер отари, ферми; інформацію про маток, до яких проводиться закріплення
(порода, вік, клас (за результатами бонітування), кількість маток
в отарі, з них закріплено за бараном (цапом); дату про початок парування (осіменіння); інформацію про закріплених плідників (ідентифікаційний номер,
інформацію про батьків, рік народження, результати бонітування,
продуктивність, якість спермопродукції (об'єм еякуляту, оцінка
сперми), призначення (основний, резервний).
3.18. Форма N 10-вкз "Остаточна відомість з парування
(осіменіння) овець (кіз) за 20__ рік". Форма призначена для
підсумків результатів проведення парувальної кампанії і
заповнюється на підставі даних форм N 3-вкз та N 9-вкз. У формі зазначають: прізвище, ім'я та по батькові чабана, номер отари, ферми; кількість маток на початок парування (осіменіння), породу,
клас, вгодованість та вік; дату про початок парування; кількість маток, що парували (осіменяли), кількість парувань
(осіменінь); дату закінчення парування (осіменіння); кількість спарованих маток із застосуванням ручного
парування; кількість спарованих маток та їх питому вагу до загальної
кількості; кількість маток, що залишилися яловими; ідентифікаційні номери закріплених плідників (основних;
резервних); результативність парування (осіменіння) маток плідниками
(зазначається кількість спарованих маток окремо за кожним
паруванням у розрізі плідників).
3.19. Форма N 11-вкз "Остаточна відомість про результати
ягніння овець (кіз) за 20__ рік". Форма призначена для підсумків
результатів ягніння овець (кіз) і заповнюється на підставі даних
форм N 3-вкз та N 10-вкз. У формі зазначають: прізвище, ім'я та по батькові старшого чабана, номер отари; породу, вік та клас маток за результатами бонітування; дату про початок парування; наявність маток на початок року та на початок ягніння; кількість маток, що ягнилися, абортували; загибель та доріз маток під час ягніння; кількість маток, що залишились яловими та їх питома вага до
загальної кількості; дату про початок ягніння (окоту); кількість народжених ягнят (козенят) (живих, мертвих, усього)
та їх питому вагу до кількості маток, що ягнилися; загибель ягнят під час ягніння та їх питому вагу до
народжених живими, доріз на смушки; наявність ягнят на кінець ягніння та їх питома вага до
кількості маток на початок року, на початок ягніння та до тих, що
ягнилися; примітки (наявність виділення бруцельозних маток (голів),
наявність корости й інших захворювань під час ягніння та рівень
годівлі тварин).
3.20. Форма N 12-вкз "Остаточна відомість про відлучення
ягнят (козенят) від маток за 20 __ рік". Форма призначена для
накопичення інформації про результати вирощування молодняку від
народження до відлучення, заповнюється на підставі даних форм
N 3-вкз та N 11-вкз. У формі зазначають: прізвище, ім'я та по батькові старшого чабана, номер отари,
ферми; наявність маток на початок року та на початок ягніння; народження живих ягнят (козенят): усього, у тому числі
загибель до відлучення, доріз; дату відлучення; наявність відлученого молодняку та його питому вагу до
наявності маток, що були на початок року та на початок ягніння; середню живу масу 1 голови (кг); відлучено приплоду - стать (баранчик (цап), валах, ярка
(кізка), їх живу масу - загальну та середню 1 голови.
3.21. Форма N 13-вкз "Остаточна відомість про результати
весняного (осіннього) стриження овець (кіз) за 20_ рік". Форма
призначена для підсумків результатів стриження тварин. У формі зазначають: прізвище, ім'я та по батькові старшого чабана; номер отари, породу і породність, стать, вік, клас за
результатами бонітування; кількість голів в отарі - на початок року та стриження,
острижено; дату стриження (початок, кінець); фактичний настриг вовни: усього, у середньому на 1 голову -
наявної на початок стриження та на початок року; процент виходу чистого волокна (визначається лабораторно). У колонках класування вовни зазначають: вид вовни (тонка - мериносова, немериносова; напівтонка -
помісна, кросбредна; цигайська; пояркова; напівгруба; груба тощо); розподіл вовни на рунну, з якої виділяється: основна (після відокремлення від рунної пожовклої, звалку,
базової, тавро); пожовкла - вовна білого та світло-сірого кольору, яка
втратила природний колір через пожовтіння верхівок або основи
штапелю; 58-56 якості в тонкій вовні - кусок вовни різної величини
білого і світло-сірого кольору; базова - частина руна або куски вовни різної величини, що
сильно забруднені сечею; звалок - руно або частка руна, що з великими труднощами
піддається роз'єднанню руками; з тавром, що змивається, - куски вовни, забрудненої фарбою; кольорова в тонкій вовні - вовна всіх кольорів, крім білого
та світло-сірого, неоднорідної в напівтонкій - куски неоднорідної
вовни косичної будови, відокремлені з країв руна напівтонкої
вовни; розподіл рунної вовни за: довжиною (I; II; III; IV згідно з ГОСТ 28491-90 "Шерсть
овечья немытая с отделением частей руна") (тонка - мериносова і
немериносова; напівтонка - помісна, кросбредна, цигайська,
кросбредного типу), що визначається; за тониною - у якості, починаючи з 70 до 44 і нижче; за станом - вільна від сміття - "В" ; мало засмічена - "МЗ"; дуже засмічена - "ДЗ"; дефектна - "Д"; засмічено-дефектна - "ЗД". Неоднорідна вовна (напівгруба і груба) рунна основна і
пожовкла першої та другої груп розподіляється: напівгруба: I-I (перша група, перший сорт) - вовна з косичною будовою
руна, середня тонина вовни до 34 мкм (до цієї групи відноситься
напівгруба вовна овець, одержаних унаслідок різних варіантів
схрещування); I-II (перша група, другий сорт) - вовна косичної будови,
косиці більш жорсткі і довші, тонина понад 34 мкм (вовна
гірськокарпатської породи овець); груба: II-I (друга група, перший сорт) - вовна косичної
будови, косиці м'які, середня тонина 34 мкм (вовна каракульських
овець); II-II (друга група, другий сорт) - вовна з жорсткими
косицями, великою кількістю ості, середня тонина понад 34 мкм
(вовна сокільської породи овець). Вовна нижчих сортів розподіляється: обніжка - вовна, коротша за 25 мм (підстрижка), та вовна,
острижена з нижньої частини ніг, лоба, щік овець; клюнкер - куски вовни, дуже забруднені екскрементами у
вигляді грудок. При заповненні цієї форми використовуються дані форми
N 5-вкз, актів поотарного настригу вовни тощо.
4. Скорочені позначення для заповнення форм

за смушковими вівцями за бонітувальним ключем
4.1. При бонітуванні смушкових ягнят у віці 2-3 днів. Стать ягняти - ярка (я.), баранчик (б.). У числі скількох народився (лася) - 1, 2, 3. Забарвлення - чорне (чор.), сіре (сір.), сур (сур), рожеве
(рож.), коричневе (кор.). Відтінок - середній (сер.), темний (т.), світлий (св.). Розцвітка - голуба (гол.), срібляста (сріб.), стальна (ст.),
сива (сив.), перламутрова (перл.), молочна (мол.); свинцева (св.);
чорно-сіра (чор.сір.). Вирівняність - вирівняна (вир.), не вирівняна (не вир.). Смушковий тип - жакетний (жак.), ребристий (реб.), плоский
(пл.), кавказький (кавк.). Ширина (розмір) завитка - дрібний (др.), середній (ср.),
крупний (кр.). Форма завитків - вальок напівкруглий (в. н.), вальок
ребристий (в. реб.), вальок плоский (в. пл.), біб (б.), гривки
вузькі (гр. вуз.), гривки широкі (гр. шир.), кільце (к.), горошок
(гор.), штопор (шт.), ласи (л.), деформація (деф.). Довжина вальків - довгий (д.), середній (сер.), короткий
(кор.). Щільність завитка - щільний (щ.), середньощільний (сер. щ.),
пухкий (пух.). Густота волосу - дуже густий (д.г.); густий (г.); недостатньо
густий (нд.г.); рідкий (рід.). Характер шовковистості волосу - сильно шовковисте (с.ш.);
шовковисте (ш.); недостатньо шовковисте (нд.ш.); грубе (г.); сухе
(сух.). Блиск волосу - сильний (с.); нормальний (н.); недостатній
(нед.); матовий (матов.); скловидний (скловид.). Строкатість - на кінці хвоста (хв.); на жировій подушці
хвоста (ж.хв.); на ногах (н.); на тулубі (тул.); на голові (гол.). Чіткість рисунка - чіткий (чіт.); недостатньо чіткий
(н.чіт.); невизначений (нев.). Шкіра - щільна (щіл.); пухка (пух.); дуже тонка (д.тон.);
тонка (тон.); потовщена (пот.); товста (тов.); натягнута (нат.);
вільна (віл.). Оброслість - добра (доб.); середня (сер.); недостатня (нед.). Конституція - ніжна (ніж.); міцна (міц.); груба (гр.). Жива маса або розмір ягняти - дрібний (др.); крупний (кр.);
середній (сер.). Клас - "еліта" (ел.); перший (I); другий (II); брак (бр.).
4.2. При перегляді у 12-15-денному віці. Розвиток - нормальний (нор.); відсталий (відс.). Вгодованість - добра (доб.); середня (сер.); нижче середньої
(н.с.). Ступінь збереження пігментації - добра (доб.); нормальна
(нор.); погана (пог.). Наявність сивого волосу - немає (н.); дуже мало (д.м.);
багато (б.). Збереженість завитків - добра (доб.); задовільна (задов.);
погана (п.). Характер волосу - шовковистий (ш.); недостатньо шовковистий
(нд.ш.). Характер блиску - нормальний (нор.); недостатній (нд.);
матовий (матов.). Наявність сухого волосу - на жировій подушці хвоста (ж.хв.);
на череві (чер.); сухий волос відсутній (с.в.в.). Загальна оцінка в балах - відмінні розвиток і збереженість
завитків - 5; добрі - 4; задовільні - 3. Призначення ягняти - кращі елітні баранчики на перевірку
(пер.); племінні баранчики та ярки І класу і еліта (плем.); ярки
II класу (кор.); ягнята брак (гол.); ягнята на забій (заб.).
5. Система мічення та нумерації овець і кіз
5.1. Мічення овець і кіз здійснюється залежно від породної та
племінної належності тварин, застосовують способи: татуювання на вухах; металеві, пластмасові бирки та кнопки на вухах; вищипи на вухах; випалювання на рогах; мічення з використанням спеціальної фарби.
5.2. Мічення овець проводиться в такому порядку. Ягнятам, одержаним від вівцематок селекційного ядра,
племінним і на яких проводять перевірку баранів за якістю
потомства, при народженні ставлять номер матері татуюванням на
лівому вусі. Ягнятам, одержаним від вівцематок інших груп в племінних
господарствах, і ягнятам в користувальних стадах при народженні
ставлять номер отари татуюванням на лівому вусі. Ідентифікаційний номер усім ягнятам ставлять на правому вусі
при відлученні від матері. Перша цифра цього номера означає рік
народження, а наступні цифри означають порядковий номер, під яким
ягнята пройшли татуювання. Щорічно ідентифікаційні номери
починають з одиниці.
5.3. Татуювання на вухах Використовують спеціальні щипці і змінні металеві цифри з
гострими голчатими кінцями. Номер ставлять з внутрішнього
безвовнового боку вуха. Цифри номера потрібно розміщувати
посередині вуха паралельно до його довжини, при цьому на лівому
вусі номер розпочинають від голови, а на правому - від кінця вуха.
5.4. Вищипи на вухах Індивідуальна нумерація вищипами застосовується у стадах
кольорового забарвлення та в невеликих господарствах (до 1599
голів), за спеціально розробленою системою нумерації овець за
цифровим ключем М.Ф.Іванова (додаток 1). Вищип означає: на нижньому краї лівого вуха - 1; на верхньому краї лівого вуха - 3; на кінці лівого вуха - 100; вищип на нижньому краї правого вуха означає - 10; на верхньому краї правого вуха - 30; на кінці правого вуха - 200; круглий вищип посередині лівого вуха - 400; круглий вищип посередині правого вуха - 800. Усіх чистопородних овець у племінних і користувальних стадах,
індивідуально або класно пробонітованих, мітять вищипами: еліта - один вищип "вилка" на кінці правого вуха, вівцематкам
селекційного ядра - додаткова "вилка" на лівому вусі; I клас - один вищип на нижньому краї правого вуха; II клас - два вищипи на нижньому краї правого вуха. Класи помісних тварин позначають за схемою, що наведена у
додатку 2 цієї Інструкції: "еліта" - один вищип "вилка" на краю лівого вуха; I - один вищип на нижньому краї лівого вуха; II - два вищипи на нижньому краї лівого вуха; III - один вищип на верхньому краї лівого вуха; IV - один вищип на верхньому, другий вищип на нижньому краї
лівого вуха. Овець, які не відповідають вимогам, бракують і відрізають їм
кінець правого вуха. При бонітуванні каракульських і сокільських ягнят, залишених
для вирощування, на вухах роблять мітки вищипами, позначаючи
смушковий тип, ширину завитка, клас, а в сірих - відтінок і
розцвітку. Ягнятам із жакетним і кавказьким смушковими типами вищип на
вухах не роблять, решту ягнят мітять так: плоский смушковий тип - два вищипи на верхньому краї правого
вуха; ребристий смушковий тип - два вищипи на верхньому краї лівого
вуха; ширина (розмір) завитка (тільки у чорних ягнят) на лівому
вусі: дрібний - один вищип на верхньому краю; середній - один вищип на кінці (вилка); крупний - один вищип на нижньому краї; клас ( у всіх чистопородних ягнят) на правому вусі: "еліта" - по одному вищипу на верхньому і нижньому краях; перший - один вищип на нижньому краю; другий - два вищипи на нижньому краю; відтінки сірого - на лівому вусі: світло-сірий - один вищип на верхньому краю; середньосірий - один вищип на кінці вуха (вилка); темно-сірий - один вищип на нижньому краю. Голуба розцвітка - додатково один вищип на нижньому краю
лівого вуха, срібляста - один вищип на верхньому краю лівого вуха.
5.5. Випалювання номерів на рогах Спосіб індивідуального мічення рогатих баранів - випалювання
номерів на рогах. Для випалювання використовують спеціальні
металеві тавра. У річному віці рогатим ремонтним баранам і баранам
для племпродажу ідентифікаційний номер правого вуха випалюють
(переносять на правий ріг) на видному місці рогу за допомогою
металевих цифр.
5.6. Мічення спеціальною фарбою "Вівчар". Мітять тварин у період осіменіння, ягніння, ветеринарних
обробок. У період ягніння вівцематкам і ягнятам на боці ставлять
однаковий порядковий номер ягніння: одинакам - на правому; двійнятам - на лівому. Для зручності в роботі при осіменінні вівцематок
баранам-плідникам, які відібрані для відтворення стада, перед
паруванням наносять порядковий цифровий номер на спині або боці за
лопаткою, при цьому роблять примітку у формах племінного обліку,
якому пліднику він належить. Баранам, яких використовують для одержання сперми, тавро
наносять на голові за рогами. Вівцематкам, яких осіменили, на холці ставлять фарбою крапку,
при повторному осіменінні - поряд ставиться друга.
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією Д.М.Микитюк

Додаток 1

до пункту 5.4 Інструкції

з ведення племінного обліку

у вівчарстві та козівництві

СИСТЕМА НУМЕРАЦІЇ

овець за цифровим ключем М.Ф.Іванова

(див. ( za680-03 )

Додаток 2

до пункту 5.4 Інструкції

з ведення племінного обліку

у вівчарстві та козівництві

СХЕМА МІЧЕННЯ

помісних тварин за результатами бонітування

(див. ( za680-03 )

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

16.07.2003 N 242

( z0679-03 )
Форма N 1-в

КАРТКА ПЛЕМІННОГО БАРАНА

(крім смушкових порід)

Ідентифікаційний номер: На правому вусі (розі) _____ на лівому вусі (розі) _____

Порода ________________ Породність ________ Лінія ______ Дата народження _____________ Народилася в числі _______ Марка і N у ДКПТ _______________________________________ Дата і N наказу про запис до ДКПТ ______________________ Місце народження __________________________ Власник _______

(господарство, район, область) Дата надходження в господарстві _________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | I Походження | II Продуктивність предків | III Продуктивність барана | |------------------------------------------+--------------------------------------------------------------+----------------------------------------| |Мати|Іденти- | |Іденти- |МММ|Іденти- |Іден- | Вік |Макси-| Максимальний | Дов- |Тонина|Ко-|Клас | Вік |Настриг вовни,|Ви- |Дата |Жива | | |фікаці- | |фікацій-| |фікацій- |тифіка-|визна- |мальна| річний настриг| жина |вовни,|лір| за | | кг |хід |зважу-|маса,| | |йний N __| | ний N | | ний N |ційний |чення | жива | вовни, кг |вовни,|якість| |резу-| |--------------|чис- |вання | кг | | | | |--------| |-----------|N і |продук-| маса,|---------------| см | | |льта-| |немитої|митої |того | | | | |---------| |Марка і | |Марка і N |ступінь|тивно- | кг |немитої | митої| | | |тами | | | |воло-| | | | |Марка і | |N ДКПТ | |ДКПТ |спорід-| сті, | | | | | | |боні-| | | |кна, | | | | |N ДКПТ___|ММ|--------+---+-----------|неності|років | | | | | | |тува-| | | | % | | | | |______ | |Порода |БММ|Іденти- | | | | | | | | |ння | | | | | | | | |---------| |--------| |фікацій- | | | | | | | | | | | | | | | | | |Порода__ | |Пород- | | ний N | | | | | | | | | | | | | | | | | |_______ | |ність | |-----------| | | | | | | | | | | | | | | | | |---------| | | |Марка і N | | | | | | | | | | | | | | | | | |Пород- | | | |ДКПТ | | | | | | | | | | | | | | | | | |ність____|--+--------+---+-----------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---+-----+------+-------+------+-----+------+-----| | |________ | |Іденти- |МБМ|Іденти- | | | | | | | | | |при | | | | | | | | | |фікацій-| |фікацій- | | | | | | | | | |народ-| x | x | x | | | | | | | ний N | | ний N | | | | | | | | | |женні | | | | | | | | | |--------| |-----------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---+-----| | | | | | | | | | |Марка і | |Марка і | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |N ДКПТ | |N ДКПТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |БМ|--------+---+-----------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---+-----+------+-------+------+-----+------+-----| | | | |Порода |ББМ|Іденти- | | | | | | | | | |при | | | | | | | | | |--------| |фікацій- | | | | | | | | | |відлу-| x | x | x | | | | | | |Пород- | | ний N | | | | | | | | | |ченні | | | | | | | | | |ність | |-----------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---+-----| | | | | | | | | | | | |Марка і N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ДКПТ | | | | | | | | | | | | | | | | |----+---------+--+--------+---+-----------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---+-----+------+-------+------+-----+------+-----| |Ба- |Іденти- |МБ|Іденти- |ММБ|Іденти- | | | | | | | | | |20_ р.| | | | | | |тько|фікаці- | |фікацій-| |фікацій- | | | | | | | | | | | | | | | | | |йний N __| | ний N | | ний N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------| |-----------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---+-----+------+-------+------+-----+------+-----| | |---------| |Марка і | |Марка і N | | | | | | | | | |20_ р.| | | | | | | |Марка і | |N ДКПТ | |ДКПТ | | | | | | | | | | | | | | | | | |N ДКПТ___| |--------+---+-----------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---+-----+------+-------+------+-----+------+-----| | |______ | |Порода |БМБ|Іденти- | | | | | | | | | |20_ р.| | | | | | | |---------| |--------| |фікацій- | | | | | | | | | | | | | | | | | |Порода__ | |Пород- | | ний N | | | | | | | | | | | | | | | | | |_______ | |ність | |-----------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---+-----+------+-------+------+-----+------+-----| | |---------| | | |Марка і N | | | | | | | | | |20_ р.| | | | | | | |Пород- | | | |ДКПТ | | | | | | | | | | | | | | | | | |ність____|--+--------+---+-----------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---+-----+------+-------+------+-----+------+-----| | |________ | |Іденти- |МББ|Іденти- | | | | | | | | | |20_ р.| | | | | | | | | |фікацій-| |фікацій- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ний N | | ний N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------| |-----------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---+-----+------+-------+------+-----+------+-----| | | | |Марка і | |Марка і N | | | | | | | | | |20_ р.| | | | | | | | | |N ДКПТ | |ДКПТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ББ|--------+---+-----------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---+-----+------+-------+------+-----+------+-----| | | | |Порода |БББ|Іденти- | | | | | | | | | |20_ р.| | | | | | | | | |--------| |фікацій- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Пород- | | ний N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ність | |-----------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---+-----+------+-------+------+-----+------+-----| | | | | | |Марка і N | | | | | | | | | |20_ р.| | | | | | | | | | | |ДКПТ | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+---------------+--------------------------------------------------+------+------+-------------------------------+-----+------------| |IV.Бонітування|Да-|Вік |Тип і | Якість вовни |Закри-|Конс- | Вели- | Оцінка | Оброс- |Клас | Прізвище | | |та |тва-|склад-|--------------------------------------------------|тість |титу- | чина | екстер'єру, | лість | | та | | |бо-|ри- |ча- |гус-| дов-|зви- |тонина,|вирі-|жиро-|пруж-|колір, |руна |ція і | тва- | балів | | | ініціали | | |ні-|ни, |стість|тота|жина,|вис- |якість |вня- |піт |ність|блиск, | |кіс- | рини, | | | | бонітера | | |ту-|ро- |шкіри | | см |тість| |ність| | |наяв- | |тяк | балів | | | | | | |ва-|ків | | | | | | | | |ність | |тва- | | | | | | | |ння| | | | | | | | | |кольо- | |рини | | | | | | | | | | | | | | | | | |рових | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |вовни- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | нок | | | | | | | | |--------------+---+----+------+----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-------+------+------+-------+--------------+--------+-----+------------| |Барана | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+---+----+------+----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-------+------+------+-------+--------------+--------+-----+------------| |Батьків|матері| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+---+----+------+----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-------+------+------+-------+--------------+--------+-----+------------| | |батька| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Порода ________________ Породність ________ Лінія ______ Дата народження _____________ Народилася в числі _______ Марка і N у ДКПТ _______________________________________ Дата і N наказу про запис до ДКПТ ______________________ Місце народження __________________________ Власник _______

(господарство, район, область) Дата надходження в господарстві _________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | I Походження | II Продуктивність предків | III Продуктивність барана | |------------------------------------------+--------------------------------------------------------------+----------------------------------------| |Мати|Іденти- | |Іденти- |МММ|Іденти- |Іден- | Вік |Макси-| Максимальний | Дов- |Тонина|Ко-|Клас | Вік |Настриг вовни,|Ви- |Дата |Жива | | |фікаці- | |фікацій-| |фікацій- |тифіка-|визна- |мальна| річний настриг| жина |вовни,|лір| за | | кг |хід |зважу-|маса,| | |йний N __| | ний N | | ний N |ційний |чення | жива | вовни, кг |вовни,|якість| |резу-| |--------------|чис- |вання | кг | | | | |--------| |-----------|N і |продук-| маса,|---------------| см | | |льта-| |немитої|митої |того | | | | |---------| |Марка і | |Марка і N |ступінь|тивно- | кг |немитої | митої| | | |тами | | | |воло-| | | | |Марка і | |N ДКПТ | |ДКПТ |спорід-| сті, | | | | | | |боні-| | | |кна, | | | | |N ДКПТ___|ММ|--------+---+-----------|неності|років | | | | | | |тува-| | | | % | | | | |______ | |Порода |БММ|Іденти- | | | | | | | | |ння | | | | | | | | |---------| |--------| |фікацій- | | | | | | | | | | | | | | | | | |Порода__ | |Пород- | | ний N | | | | | | | | | | | | | | | | | |_______ | |ність | |-----------| | | | | | | | | | | | | | | | | |---------| | | |Марка і N | | | | | | | | | | | | | | | | | |Пород- | | | |ДКПТ | | | | | | | | | | | | | | | | | |ність____|--+--------+---+-----------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---+-----+------+-------+------+-----+------+-----| | |________ | |Іденти- |МБМ|Іденти- | | | | | | | | | |при | | | | | | | | | |фікацій-| |фікацій- | | | | | | | | | |народ-| x | x | x | | | | | | | ний N | | ний N | | | | | | | | | |женні | | | | | | | | | |--------| |-----------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---+-----| | | | | | | | | | |Марка і | |Марка і | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |N ДКПТ | |N ДКПТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |БМ|--------+---+-----------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---+-----+------+-------+------+-----+------+-----| | | | |Порода |ББМ|Іденти- | | | | | | | | | |при | | | | | | | | | |--------| |фікацій- | | | | | | | | | |відлу-| x | x | x | | | | | | |Пород- | | ний N | | | | | | | | | |ченні | | | | | | | | | |ність | |-----------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---+-----| | | | | | | | | | | | |Марка і N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ДКПТ | | | | | | | | | | | | | | | | |----+---------+--+--------+---+-----------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---+-----+------+-------+------+-----+------+-----| |Ба- |Іденти- |МБ|Іденти- |ММБ|Іденти- | | | | | | | | | |20_ р.| | | | | | |тько|фікаці- | |фікацій-| |фікацій- | | | | | | | | | | | | | | | | | |йний N __| | ний N | | ний N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------| |-----------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---+-----+------+-------+------+-----+------+-----| | |---------| |Марка і | |Марка і N | | | | | | | | | |20_ р.| | | | | | | |Марка і | |N ДКПТ | |ДКПТ | | | | | | | | | | | | | | | | | |N ДКПТ___| |--------+---+-----------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---+-----+------+-------+------+-----+------+-----| | |______ | |Порода |БМБ|Іденти- | | | | | | | | | |20_ р.| | | | | | | |---------| |--------| |фікацій- | | | | | | | | | | | | | | | | | |Порода__ | |Пород- | | ний N | | | | | | | | | | | | | | | | | |_______ | |ність | |-----------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---+-----+------+-------+------+-----+------+-----| | |---------| | | |Марка і N | | | | | | | | | |20_ р.| | | | | | | |Пород- | | | |ДКПТ | | | | | | | | | | | | | | | | | |ність____|--+--------+---+-----------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---+-----+------+-------+------+-----+------+-----| | |________ | |Іденти- |МББ|Іденти- | | | | | | | | | |20_ р.| | | | | | | | | |фікацій-| |фікацій- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ний N | | ний N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------| |-----------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---+-----+------+-------+------+-----+------+-----| | | | |Марка і | |Марка і N | | | | | | | | | |20_ р.| | | | | | | | | |N ДКПТ | |ДКПТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ББ|--------+---+-----------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---+-----+------+-------+------+-----+------+-----| | | | |Порода |БББ|Іденти- | | | | | | | | | |20_ р.| | | | | | | | | |--------| |фікацій- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Пород- | | ний N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ність | |-----------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---+-----+------+-------+------+-----+------+-----| | | | | | |Марка і N | | | | | | | | | |20_ р.| | | | | | | | | | | |ДКПТ | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+---------------+--------------------------------------------------+------+------+-------------------------------+-----+------------| |IV.Бонітування|Да-|Вік |Тип і | Якість вовни |Закри-|Конс- | Вели- | Оцінка | Оброс- |Клас | Прізвище | | |та |тва-|склад-|--------------------------------------------------|тість |титу- | чина | екстер'єру, | лість | | та | | |бо-|ри- |ча- |гус-| дов-|зви- |тонина,|вирі-|жиро-|пруж-|колір, |руна |ція і | тва- | балів | | | ініціали | | |ні-|ни, |стість|тота|жина,|вис- |якість |вня- |піт |ність|блиск, | |кіс- | рини, | | | | бонітера | | |ту-|ро- |шкіри | | см |тість| |ність| | |наяв- | |тяк | балів | | | | | | |ва-|ків | | | | | | | | |ність | |тва- | | | | | | | |ння| | | | | | | | | |кольо- | |рини | | | | | | | | | | | | | | | | | |рових | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |вовни- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | нок | | | | | | | | |--------------+---+----+------+----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-------+------+------+-------+--------------+--------+-----+------------| |Барана | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+---+----+------+----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-------+------+------+-------+--------------+--------+-----+------------| |Батьків|матері| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+---+----+------+----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-------+------+------+-------+--------------+--------+-----+------------| | |батька| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. Використання барана та характеристика приплоду
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Дата |Спосіб |Оцінка| Кількість | Народилося ягнят, голів |Загальна оцінка приплоду при відлученні,| |вико- |викори-|сперми|маток, голів |----------------------------| голів | |риста-|стання | |-------------|усього|у тому числі |у тому |----------------------------------------| | ння | | |спаро-|осімі-| |-------------|числі |відмінно|добре|задовільно|незадовільно | | | | |вано |нено | |живих|мертвих|пігмен-| | | | | | | | | | | | | |тованих| | | | | |------+-------+------+------+------+------+-----+-------+-------+--------+-----+----------+--------------| | | | | | | | | | | | | | | |------+-------+------+------+------+------+-----+-------+-------+--------+-----+----------+--------------| | | | | | | | | | | | | | | |------+-------+------+------+------+------+-----+-------+-------+--------+-----+----------+--------------| | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI. Характеристика приплоду при бонітуванні у віці 1 року
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Рік | Розподіл молодняку за класами, голів |Розподіл ягнят| Дов- |Середній | Середня | |народ-|-----------------------------------------------------------------|за густотою | жина |настриг |жива маса,| |ження | еліта | I | II | III | IV |позакласні| вовни, % |вовни,|немитої | кг | |прип- |----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------| см |вовни, кг | | |лоду |бара-|ярок|бара-|ярок|бара-|ярок|бара-|ярок|бара-|ярок|бара-|ярок| М |М+ | М- | |----------+----------| | |нів | |нів | |нів | |нів | |нів | |нів | | | | | |бара-|ярок|бара-|ярок| | | | | | | | | | | | | | | | | | |нів | |нів | | |------+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+---+---+------+------+-----+----+-----+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Участь у виставках, нагороди ______________ Особливі примітки ____________ Дата та причина вибуття _____________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
М.П. Керівник (власник) господарства ____________

(підпис)
М.П. Держплемінспектор ____________

(підпис)
Зоотехнік-селекціонер (експерт-бонітер) ________

(підпис)
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з
Головдержплемінспекцією Д.М.Микитюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

16.07.2003 N 242

( z0679-03 )
Форма N 2-в

КАРТКА ПЛЕМІННОЇ ВІВЦЕМАТКИ

(крім смушкових порід)

Ідентифікаційний номер: На правому вусі (розі) _____ на лівому вусі (розі) _____

Порода ________________ Породність ________ Лінія ______ Дата народження _____________ Народилася в числі _______ Марка і N у ДКПТ _______________________________________ Дата і N наказу про запис до ДКПТ ______________________ Місце народження __________________________ Власник _______

(господарство, район, область) Дата надходження в господарстві _________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | I Походження | II Продуктивність предків | III Продуктивність вівцематки | |------------------------------------------+--------------------------------------------------------------+----------------------------------------| |Мати|Іденти- | |Іденти- |МММ|Іденти- |Іден- | Вік |Макси-| Максимальний | Дов- |Тонина|Ко-|Клас | Вік |Настриг вовни,|Ви- |Дата |Жива | | |фікаці- | |фікацій-| |фікацій- |тифіка-|визна- |мальна| річний настриг| жина |вовни,|лір| за | | кг |хід |зважу-|маса,| | |йний N __| | ний N | | ний N |ційний |чення | жива | вовни, кг |вовни,|якість| |резу-| |--------------|чис- |вання | кг | | | | |--------| |-----------|N і |продук-| маса,|---------------| см | | |льта-| |немитої|митої |того | | | | |---------| |Марка і | |Марка і N |ступінь|тивно- | кг |немитої | митої| | | |тами | | | |воло-| | | | |Марка і | |N ДКПТ | |ДКПТ |спорід-| сті, | | | | | | |боні-| | | |кна, | | | | |N ДКПТ___|ММ|--------+---+-----------|неності|років | | | | | | |тува-| | | | % | | | | |______ | |Порода |БММ|Іденти- | | | | | | | | |ння | | | | | | | | |---------| |--------| |фікацій- | | | | | | | | | | | | | | | | | |Порода__ | |Пород- | | ний N | | | | | | | | | | | | | | | | | |_______ | |ність | |-----------| | | | | | | | | | | | | | | | | |---------| | | |Марка і N | | | | | | | | | | | | | | | | | |Пород- | | | |ДКПТ | | | | | | | | | | | | | | | | | |ність____|--+--------+---+-----------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---+-----+------+-------+------+-----+------+-----| | |________ | |Іденти- |МБМ|Іденти- | | | | | | | | | |при | | | | | | | | | |фікацій-| |фікацій- | | | | | | | | | |народ-| x | x | x | | | | | | | ний N | | ний N | | | | | | | | | |женні | | | | | | | | | |--------| |-----------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---+-----| | | | | | | | | | |Марка і | |Марка і | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |N ДКПТ | |N ДКПТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |БМ|--------+---+-----------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---+-----+------+-------+------+-----+------+-----| | | | |Порода |ББМ|Іденти- | | | | | | | | | |при | | | | | | | | | |--------| |фікацій- | | | | | | | | | |відлу-| x | x | x | | | | | | |Пород- | | ний N | | | | | | | | | |ченні | | | | | | | | | |ність | |-----------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---+-----| | | | | | | | | | | | |Марка і N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ДКПТ | | | | | | | | | | | | | | | | |----+---------+--+--------+---+-----------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---+-----+------+-------+------+-----+------+-----| |Ба- |Іденти- |МБ|Іденти- |ММБ|Іденти- | | | | | | | | | |20_ р.| | | | | | |тько|фікаці- | |фікацій-| |фікацій- | | | | | | | | | | | | | | | | | |йний N __| | ний N | | ний N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------| |-----------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---+-----+------+-------+------+-----+------+-----| | |---------| |Марка і | |Марка і N | | | | | | | | | |20_ р.| | | | | | | |Марка і | |N ДКПТ | |ДКПТ | | | | | | | | | | | | | | | | | |N ДКПТ___| |--------+---+-----------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---+-----+------+-------+------+-----+------+-----| | |______ | |Порода |БМБ|Іденти- | | | | | | | | | |20_ р.| | | | | | | |---------| |--------| |фікацій- | | | | | | | | | | | | | | | | | |Порода__ | |Пород- | | ний N | | | | | | | | | | | | | | | | | |_______ | |ність | |-----------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---+-----+------+-------+------+-----+------+-----| | |---------| | | |Марка і N | | | | | | | | | |20_ р.| | | | | | | |Пород- | | | |ДКПТ | | | | | | | | | | | | | | | | | |ність____|--+--------+---+-----------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---+-----+------+-------+------+-----+------+-----| | |________ | |Іденти- |МББ|Іденти- | | | | | | | | | |20_ р.| | | | | | | | | |фікацій-| |фікацій- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ний N | | ний N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------| |-----------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---+-----+------+-------+------+-----+------+-----| | | | |Марка і | |Марка і N | | | | | | | | | |20_ р.| | | | | | | | | |N ДКПТ | |ДКПТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ББ|--------+---+-----------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---+-----+------+-------+------+-----+------+-----| | | | |Порода |БББ|Іденти- | | | | | | | | | |20_ р.| | | | | | | | | |--------| |фікацій- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Пород- | | ний N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ність | |-----------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---+-----+------+-------+------+-----+------+-----| | | | | | |Марка і N | | | | | | | | | |20_ р.| | | | | | | | | | | |ДКПТ | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+---------------+--------------------------------------------------+------+------+-------------------------------+-----+------------| |IV.Бонітування|Да-|Вік |Тип і | Якість вовни |Зак- |Конс- | Вели- | Оцінка | Оброс- |Клас | Прізвище | | |та |тва-|склад-|--------------------------------------------------|ри- |титу- | чина | екстер'єру, | лість | | та | | |бо-|ри- |ча- |гус-| дов-|зви- |тонина,|вирі-|жиро-|пруж-|колір, |ті- |ція і | тва- | балів | | | ініціали | | |ні-|ни, |стість|тота|жина,|вис- |якість |вня- |піт |ність|блиск, |сть |кіс- | рини, | | | | бонітера | | |ту-|ро- |шкіри | | см |тість| |ність| | |наяв- |руна |тяк | балів | | | | | | |ва-|ків | | | | | | | | |ність | |тва- | | | | | | | |ння| | | | | | | | | |кольо- | |рини | | | | | | | | | | | | | | | | | |рових | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |вовни- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | нок | | | | | | | | |--------------+---+----+------+----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-------+------+------+-------+--------------+--------+-----+------------| |Вівцематки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+---+----+------+----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-------+------+------+-------+--------------+--------+-----+------------| |Батьків|матері| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+---+----+------+----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-------+------+------+-------+--------------+--------+-----+------------| | |батька| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Порода ________________ Породність ________ Лінія ______ Дата народження _____________ Народилася в числі _______ Марка і N у ДКПТ _______________________________________ Дата і N наказу про запис до ДКПТ ______________________ Місце народження __________________________ Власник _______

(господарство, район, область) Дата надходження в господарстві _________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | I Походження | II Продуктивність предків | III Продуктивність вівцематки | |------------------------------------------+--------------------------------------------------------------+----------------------------------------| |Мати|Іденти- | |Іденти- |МММ|Іденти- |Іден- | Вік |Макси-| Максимальний | Дов- |Тонина|Ко-|Клас | Вік |Настриг вовни,|Ви- |Дата |Жива | | |фікаці- | |фікацій-| |фікацій- |тифіка-|визна- |мальна| річний настриг| жина |вовни,|лір| за | | кг |хід |зважу-|маса,| | |йний N __| | ний N | | ний N |ційний |чення | жива | вовни, кг |вовни,|якість| |резу-| |--------------|чис- |вання | кг | | | | |--------| |-----------|N і |продук-| маса,|---------------| см | | |льта-| |немитої|митої |того | | | | |---------| |Марка і | |Марка і N |ступінь|тивно- | кг |немитої | митої| | | |тами | | | |воло-| | | | |Марка і | |N ДКПТ | |ДКПТ |спорід-| сті, | | | | | | |боні-| | | |кна, | | | | |N ДКПТ___|ММ|--------+---+-----------|неності|років | | | | | | |тува-| | | | % | | | | |______ | |Порода |БММ|Іденти- | | | | | | | | |ння | | | | | | | | |---------| |--------| |фікацій- | | | | | | | | | | | | | | | | | |Порода__ | |Пород- | | ний N | | | | | | | | | | | | | | | | | |_______ | |ність | |-----------| | | | | | | | | | | | | | | | | |---------| | | |Марка і N | | | | | | | | | | | | | | | | | |Пород- | | | |ДКПТ | | | | | | | | | | | | | | | | | |ність____|--+--------+---+-----------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---+-----+------+-------+------+-----+------+-----| | |________ | |Іденти- |МБМ|Іденти- | | | | | | | | | |при | | | | | | | | | |фікацій-| |фікацій- | | | | | | | | | |народ-| x | x | x | | | | | | | ний N | | ний N | | | | | | | | | |женні | | | | | | | | | |--------| |-----------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---+-----| | | | | | | | | | |Марка і | |Марка і | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |N ДКПТ | |N ДКПТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |БМ|--------+---+-----------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---+-----+------+-------+------+-----+------+-----| | | | |Порода |ББМ|Іденти- | | | | | | | | | |при | | | | | | | | | |--------| |фікацій- | | | | | | | | | |відлу-| x | x | x | | | | | | |Пород- | | ний N | | | | | | | | | |ченні | | | | | | | | | |ність | |-----------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---+-----| | | | | | | | | | | | |Марка і N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ДКПТ | | | | | | | | | | | | | | | | |----+---------+--+--------+---+-----------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---+-----+------+-------+------+-----+------+-----| |Ба- |Іденти- |МБ|Іденти- |ММБ|Іденти- | | | | | | | | | |20_ р.| | | | | | |тько|фікаці- | |фікацій-| |фікацій- | | | | | | | | | | | | | | | | | |йний N __| | ний N | | ний N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------| |-----------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---+-----+------+-------+------+-----+------+-----| | |---------| |Марка і | |Марка і N | | | | | | | | | |20_ р.| | | | | | | |Марка і | |N ДКПТ | |ДКПТ | | | | | | | | | | | | | | | | | |N ДКПТ___| |--------+---+-----------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---+-----+------+-------+------+-----+------+-----| | |______ | |Порода |БМБ|Іденти- | | | | | | | | | |20_ р.| | | | | | | |---------| |--------| |фікацій- | | | | | | | | | | | | | | | | | |Порода__ | |Пород- | | ний N | | | | | | | | | | | | | | | | | |_______ | |ність | |-----------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---+-----+------+-------+------+-----+------+-----| | |---------| | | |Марка і N | | | | | | | | | |20_ р.| | | | | | | |Пород- | | | |ДКПТ | | | | | | | | | | | | | | | | | |ність____|--+--------+---+-----------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---+-----+------+-------+------+-----+------+-----| | |________ | |Іденти- |МББ|Іденти- | | | | | | | | | |20_ р.| | | | | | | | | |фікацій-| |фікацій- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ний N | | ний N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------| |-----------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---+-----+------+-------+------+-----+------+-----| | | | |Марка і | |Марка і N | | | | | | | | | |20_ р.| | | | | | | | | |N ДКПТ | |ДКПТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ББ|--------+---+-----------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---+-----+------+-------+------+-----+------+-----| | | | |Порода |БББ|Іденти- | | | | | | | | | |20_ р.| | | | | | | | | |--------| |фікацій- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Пород- | | ний N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ність | |-----------+-------+-------+------+--------+------+------+------+---+-----+------+-------+------+-----+------+-----| | | | | | |Марка і N | | | | | | | | | |20_ р.| | | | | | | | | | | |ДКПТ | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+---------------+--------------------------------------------------+------+------+-------------------------------+-----+------------| |IV.Бонітування|Да-|Вік |Тип і | Якість вовни |Зак- |Конс- | Вели- | Оцінка | Оброс- |Клас | Прізвище | | |та |тва-|склад-|--------------------------------------------------|ри- |титу- | чина | екстер'єру, | лість | | та | | |бо-|ри- |ча- |гус-| дов-|зви- |тонина,|вирі-|жиро-|пруж-|колір, |ті- |ція і | тва- | балів | | | ініціали | | |ні-|ни, |стість|тота|жина,|вис- |якість |вня- |піт |ність|блиск, |сть |кіс- | рини, | | | | бонітера | | |ту-|ро- |шкіри | | см |тість| |ність| | |наяв- |руна |тяк | балів | | | | | | |ва-|ків | | | | | | | | |ність | |тва- | | | | | | | |ння| | | | | | | | | |кольо- | |рини | | | | | | | | | | | | | | | | | |рових | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |вовни- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | нок | | | | | | | | |--------------+---+----+------+----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-------+------+------+-------+--------------+--------+-----+------------| |Вівцематки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+---+----+------+----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-------+------+------+-------+--------------+--------+-----+------------| |Батьків|матері| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+---+----+------+----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-------+------+------+-------+--------------+--------+-----+------------| | |батька| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. Використання вівцематки та характеристика приплоду
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Дата | Спарована | Дата | Характеристика приплоду | |пару- |(осімінена)|ягніння|----------------------------------------------------------------------------------------| |вання | бараном | |стать|іден- | жива маса, кг | настриг немитої | бонітування | |(осіме-|-----------| | |тифі- | | вовни, кг | | |ніння) |іден- |клас| | |кацій-|-----------------------------------+---------------------+-----------------| | |тифі- | | | |ний N |при |при |дата |у віці|у віці |весня-|у віці|у віці | при |у віці| | |кацій-| | | |прип- |народ-|відлу-|відлу-|1 року|2 років|ного |1 року|2 років|відлученні|1 року| | |ний N | | | |лоду |женні |ченні |чення | | |поярку| | | | | | | | | | | | | | | | |(для | | | | | | | | | | | | | | | | |грубо-| | | | | | | | | | | | | | | | |вовно-| | | | | | | | | | | | | | | | |вих) | | | | | |-------+------+----+-------+-----+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------+----------+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------+----+-------+-----+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------+----------+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------+----+-------+-----+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------+----------+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Участь у виставках, нагороди ______________ Особливі примітки ____________ Дата та причина вибуття _____________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
М.П. Керівник (власник) господарства __________

(підпис)
М.П. Держплемінспектор __________

(підпис)
Зоотехнік-селекціонер (експерт-бонітер) ________

(підпис)
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з
Головдержплемінспекцією Д.М.Микитюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

16.07.2003 N 242

( z0679-03 )
Форма N 1-всм

КАРТКА ПЛЕМІННОГО БАРАНА

(для смушкових порід)

Ідентифікаційний номер: На правому вусі (розі) __ на лівому вусі (розі) __

Порода ____________ Породність ________ Лінія _____________ Дата народження ___ Народився в числі ___ Марка і N у ДКПТ ___ Дата і N наказу про запис до ДКПТ __________ Місце народження _________________________ Власник _________

(господарство, район, область) Порода ____________ Породність ________ Лінія _____________ Дата народження ___ Народився в числі ___ Марка і N у ДКПТ ___ Дата і N наказу про запис до ДКПТ __________ Місце народження _________________________ Власник _________

(господарство, район, область) Дата надходження в господарство _______
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Роги |Вуха |Хвіст | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | I. Походження | II. Продуктивність барана | |--------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------| |Ідентифікаційний N Марка і N ДКПТ |М |Б | Вік |Жива маса, кг|Настриг вовни, кг | | | | | |-------------+--------------------| |------------------------------------------------+---------------+---------------| |вес- | восе-|вес- |осін-|усього | |Багатоплідність | | | |ною | ни |няний|ній | | |------------------------------------------------+---------------+---------------| | | | | | | |Жива маса, кг | | | | | | | | | |------------------------------------------------+---------------+---------------| | | | | | | |Настриг немитої вовни, | | | | | | | | | |кг | | | | | | | | | |------------------------------------------------+---------------+---------------+--------------+-----+-------+-----+-----+--------| |Забарвлення | | |при народженні| | | x | x | x | |------------------------------------------------+---------------+---------------| | | | | | | |Тип, форма і розмір | | | | | | | | | |завитка | | | | | | | | | |------------------------------------------------+---------------+---------------+--------------+-----+-------+-----+-----+--------| |Клас | | |при відлученні| | | x | x | x | |------------------------------------------------+---------------+---------------| | | | | | | |Ідентифікаційний N Марка і N ДКПТ |ММ |БМ |МБ |ББ | | | | | | | |------------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+--------------+-----+-------+-----+-----+--------| |Багатоплідність | | | | |20__ р. | | | | | | |------------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+--------------+-----+-------+-----+-----+--------| |Жива маса, кг | | | | |20__ р. | | | | | | |------------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+--------------+-----+-------+-----+-----+--------| |Настриг немитої вовни, | | | | |20__ р. | | | | | | |кг | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+--------------+-----+-------+-----+-----+--------| |Забарвлення | | | | |20__ р. | | | | | | |------------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+--------------+-----+-------+-----+-----+--------| |Тип, форма і | | | | |20__ р. | | | | | | |розмір завитка | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+--------------+-----+-------+-----+-----+--------| |Клас | | | | |20__ р. | | | | | | |------------------------------------------------+-------+-------+-------+-------|--------------+-----+-------+-----+-----+--------| |Ідентифікаційний N Марка і N ДКПТ |МММ|БММ|МБМ|ББМ|ММБ|БМБ|МББ|БББ|20__ р. | | | | | | |------------------------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+--------------+-----+-------+-----+-----+--------| |Багатоплідність | | | | | | | | |20__ р. | | | | | | |------------------------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+-------------------------------------------------| |Жива маса, кг | | | | | | | | | Відмітки про захворювання | |------------------------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+-------------------------------------------------| |Настриг немитої вовни, | | | | | | | | | | |кг | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+-------------------------------------------------| |Забарвлення | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+-------------------------------------------------| |Тип, форма і розмір | | | | | | | | | | |завитка | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+-------------------------------------------------| |Клас | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | III. Бонітування | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Вік |За- |Ви- |Ши- |Щіль-|Тип |Дов-|Смуш-|Шов- |Блиск|Гус-|Піг-|Стро-|Конс-|Тов- |Чіт- |Фігур-|Оброс-|Зага- |Клас|При-|Пріз-| | |бар- |рів- |рина |ність|і |жина|ковий|ко- |во- |тота|мен-|ка- |титу-|щина |кість|ність |лість |льна | |зна-|вище | | |влен-|ня- |(роз-|за- |фор- |ва- |тип |вис- |лосу |во- |та- |тість|ція |та |ри- |смушка| |оцінка| |чен-| та | | |ня, |ність|мір) |витка|ма |лька| |тість| |лосу|ція | | |щіль-|сунка| | | | |ня |іні- | | |від- |від- |за- | |за- | | |во- | | |во- | | |ність| | | | | | |ціали| | |тінок|тінку|витка| |витка| | |лосу | | |лосу| | |шкіри| | | | | | |боні-| | | і |та | | | | | | | | | | | | | | | | | | |тера | | |роз- |роз- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |цвіт-|цвіт-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ка |ки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+----+----+-----| | 2 дні| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+----+----+-----| |відлу-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |чення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+----+----+-----| |1 рік | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Використання барана та характеристика приплоду
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Дата |Спаро-|З них| Народилося ягнят, голів | У тому числі |Одержано смушків, | |вико- |вано |ояг- |------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------| штук | |риста-|(осі- |нило-|усьо-| забарвлення та розцвітка| смушковий тип |міцної | класи | ширина завитка | | |ння |міне- |ся, |го |-------------------------+----------------------|конс- |----------------------------------+------------------------+------------------| | |но) |голів| | чорне | сіре |строкате |жаке-|реб-|плос-|кав- |титуції| еліта | I | II |позакласні|крупний|середній|дрібний|усьо-|у тому числі| | |вів- | | |-------+-------+---------|тний |ри- |кий |казь-|-------+-------+-------+-------+----------+-------+--------+-------| го |------------| | |цема- | | |голів|%|голів|%| голів|% | |стий| |кий |голів|%|голів|%|голів|%|голів|%| голів| % |голів|%| голів|%|голів|%| |I сорту| % | | |ток, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |голів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+------+-----+-----+-----+-+-----+-+------+--+-----+----+-----+-----+-----+-+-----+-+-----+-+-----+-+------+---+-----+-+------+-+-----+-+-----+-------+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+------+-----+-----+-----+-+-----+-+------+--+-----+----+-----+-----+-----+-+-----+-+-----+-+-----+-+------+---+-----+-+------+-+-----+-+-----+-------+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+------+-----+-----+-----+-+-----+-+------+--+-----+----+-----+-----+-----+-+-----+-+-----+-+-----+-+------+---+-----+-+------+-+-----+-+-----+-------+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. Спермопродуктивність барана
-------------------------------------------------------------------------------- | |20__ р.|20__ р.|20__ р.|20__ р.|20__ р.|20__ р.|20__ р.|20__ р.| |--------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |Об'єм еякуляту| | | | | | | | | |(середній), | | | | | | | | | |куб. см | | | | | | | | | |--------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |Оцінка | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------
Участь у виставках, нагороди _______________ Особливі примітки ____________ Дата та причина вибуття ____________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________
М.П. Керівник (власник) господарства __________

(підпис)
М.П. Держплемінспектор __________

(підпис)
Зоотехнік-селекціонер (експерт-бонітер) _______________

(підпис)
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з
Головдержплемінспекцією Д.М.Микитюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

16.07.2003 N 242

( z0679-03 )
Форма N 2-всм

КАРТКА ПЛЕМІННОЇ ВІВЦЕМАТКИ

(для смушкових порід)

Ідентифікаційний номер: На правому вусі (розі) __ на лівому вусі (розі) __

Порода ____________ Породність ________ Лінія _____________ Дата народження ___ Народилася в числі ___ Марка і N у ДКПТ ___ Дата і N наказу про запис до ДКПТ __________ Місце народження _________________________ Власник _________

(господарство, район, область) Порода ____________ Породність ________ Лінія _____________ Дата народження ___ Народилася в числі ___ Марка і N у ДКПТ ___ Дата і N наказу про запис до ДКПТ __________ Місце народження _________________________ Власник _________

(господарство, район, область) Дата надходження в господарство _______
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Роги |Вуха |Хвіст | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | I. Походження | II. Продуктивність вівцематки | |----------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------| |Ідентифікаційний N Марка і N ДКПТ |М |Б | Вік |Жива маса, кг|Настриг вовни, кг | | | | | |-------------+------------------| |--------------------------------------------------+---------------+---------------| |вес- | восе-|вес- |осін-|усього| |Багатоплідність | | | |ною | ни |няний|ній | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------| | | | | | | |Жива маса, кг | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------| | | | | | | |Настриг немитої вовни, | | | | | | | | | |кг | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+--------------+-----+-------+-----+-----+------| |Забарвлення | | |при народженні| | | x | x | x | |--------------------------------------------------+---------------+---------------| | | | | | | |Тип, форма і розмір | | | | | | | | | |завитка | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------------+---------------+--------------+-----+-------+-----+-----+------| |Клас | | |при відлученні| | | x | x | x | |--------------------------------------------------+---------------+---------------| | | | | | | |Ідентифікаційний N Марка і N ДКПТ |ММ |БМ |МБ |ББ | | | | | | | |--------------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+--------------+-----+-------+-----+-----+------| |Багатоплідність | | | | |20__ р. | | | | | | |--------------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+--------------+-----+-------+-----+-----+------| |Жива маса, кг | | | | |20__ р. | | | | | | |--------------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+--------------+-----+-------+-----+-----+------| |Настриг немитої вовни, | | | | |20__ р. | | | | | | |кг | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+--------------+-----+-------+-----+-----+------| |Забарвлення | | | | |20__ р. | | | | | | |--------------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+--------------+-----+-------+-----+-----+------| |Тип, форма і | | | | |20__ р. | | | | | | |розмір завитка | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+--------------+-----+-------+-----+-----+------| |Клас | | | | |20__ р. | | | | | | |--------------------------------------------------+-------+-------+-------+-------|--------------+-----+-------+-----+-----+------| |Ідентифікаційний N Марка і N ДКПТ |МММ|БММ|МБМ|ББМ|ММБ|БМБ|МББ|БББ|20__ р. | | | | | | |--------------------------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+--------------+-----+-------+-----+-----+------| |Багатоплідність | | | | | | | | |20__ р. | | | | | | |--------------------------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+-----------------------------------------------| |Жива маса, кг | | | | | | | | | Відмітки про захворювання | |--------------------------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+-----------------------------------------------| |Настриг немитої вовни, | | | | | | | | | | |кг | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+-----------------------------------------------| |Забарвлення | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+-----------------------------------------------| |Тип, форма і розмір | | | | | | | | | | |завитка | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+-----------------------------------------------| |Клас | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | III. Бонітування | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Вік |За- |Ви- |Ши- |Щіль-|Тип |Дов-|Смуш-|Шов- |Блиск|Гус-|Піг-|Стро-|Конс-|Тов- |Чіт- |Фігур-|Оброс-|Зага- |Клас|При-|Пріз-| | |бар- |рів- |рина |ність|і |жина|ковий|ко- |во- |тота|мен-|ка- |титу-|щина |кість|ність |лість |льна | |зна-|вище | | |влен-|ня- |(роз-|за- |фор- |ва- |тип |вис- |лосу |во- |та- |тість|ція |та |ри- |смушка| |оцінка| |чен-| та | | |ня, |ність|мір) |витка|ма |лька| |тість| |лосу|ція | | |щіль-|сунка| | | | |ня |іні- | | |від- |від- |за- | |за- | | |во- | | |во- | | |ність| | | | | | |ціали| | |тінок|тінку|витка| |витка| | |лосу | | |лосу| | |шкіри| | | | | | |боні-| | | і |та | | | | | | | | | | | | | | | | | | |тера | | |роз- |роз- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |цвіт-|цвіт-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ка |ки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+----+----+-----| | 2 дні| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+----+----+-----| |відлу-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |чення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+----+----+-----| |1 рік | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Використання вівцематки та характеристика приплоду
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Дата | Характеристика барана | Дата |Народився| Характеристика приплоду |пару- |-----------------------------------+-------------| (лася) в|----------------------------------------------------------- |вання |іден- |забар- |ширина, |смуш-|клас|пару- |ягні-| числі |стать |ідентифікаційний N|жива |забар- |ширина |довжина| |(осіме-|тифі- |влення, |(розмір)|ковий| |вання |ння | |ягняти| ягняти |маса |влення, |(розмір)|валька | |ніння) |кацій-|відтінок|завитка | тип | |(осіме-| | | |------------------|при |відтінок|завитка | | |вівце- |ний N |і розц- | | | |ніння) | | | | праве | ліве |народ-|і розц- | | | |матки | |вітка | | | | | | | | вухо | вухо |женні,|вітка | | | | | | | | | | | | | | | | кг | | | | |-------+------+--------+--------+-----+----+-------+-----+---------+------+-------+----------+------+--------+--------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------+--------+--------+-----+----+-------+-----+---------+------+-------+----------+------+--------+--------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------+--------+--------+-----+----+-------+-----+---------+------+-------+----------+------+--------+--------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовження форми N 2-всм
--------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------| |тип і |смуш-|шовко- |блиск |пігме-|чіткість|фігур-|сорт |клас|призна-| |форма |ковий|вистість|волосу|нтація|рисунка |ність |смушка| |чення | |завитків| тип |волосу | |волосу| |смушка| | | | +--------+-----+--------+------+------+--------+------+------+----+-------| | | | | | | | | | | | +--------+-----+--------+------+------+--------+------+------+----+-------| | | | | | | | | | | | +--------+-----+--------+------+------+--------+------+------+----+-------| | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------
Участь у виставках, нагороди _______________ Особливі примітки ____________ Дата та причина вибуття ____________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________
М.П. Керівник (власник) господарства __________

(підпис)
М.П. Держплемінспектор __________

(підпис)
Зоотехнік-селекціонер (експерт-бонітер) _______________

(підпис)
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з
Головдержплемінспекцією Д.М.Микитюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

16.07.2003 N 242

( z0679-03 )
Форма N 1-кз

КАРТКА ПЛЕМІННОГО ЦАПА

Кличка___________
Ідентифікаційний номер_____ Порода, тип ______ Лінія _____ Дата народження ____ Народився в числі ___ Марка і N у ДКПТ__ Дата і N наказу про запис до ДКПТ___ Забарвлення ____ Рогатість ____ Місце народження ____ Власник____________ Дата надходження в господарство______________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | I. Походження | II Продуктивність цапа | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------| | М | Б | Вік |Жива |Настриг|Начіс|Дов- |Гус- |Тонина| |------------------------------------------------+----------------------------------------------| |маса,|вовни, |пуху,|жина |тота | пуху | |Ідентифікаційний N ________ Кличка_______ | Ідентифікаційний N _______ | |кг | кг | кг |пуху |пуху | або | |Марка і N ДКПТ _____________ | | | | | |або | або |вовни,| |Порода, тип __________________ | Кличка _______ | | | | |вовни,|вовни| мкм | |Лінія ___________ Клас ________ | | | | | | см | | | |Жива маса, кг_____ у віці ___ р. | Марка і N ДКПТ ______________ |------+-----+-------+-----+------+-----+------| | | | при | | x | x | x | x | x | | Молочна продуктивність | Порода, тип___________________ |народ-| | | | | | | |----------------------------------------------- | |женні | | | | | | | ||Рік|Лактація|Лакта- |Надій,|Молочний|Молочний| | Лінія____________ |------+-----+-------+-----+------+-----+------| || | |ційний | кг | жир | білок | | | 4 | | | | | | | || | |період,| |--------+--------| | Клас________ |міся- | | x | x | x | x | x | || | | днів | | % | кг | % | кг | | |ців | | | | | | | ||---+--------+-------+------+---+----+---+----| | Жива маса, кг_____ у віці ___ р. |------+-----+-------+-----+------+-----+------| || | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | ||---+--------+-------+------+---+----+---+----| | Начіс пуху , кг_____ |міся- | | | | | | | || | | | | | | | | | |ців | | | | | | | ||---+--------+-------+------+---+----+---+----| | Настриг вовни, кг________ |------+-----+-------+-----+------+-----+------| || | | | | | | | | | |20_ р | | | | | | | ||---------------------------------------------| | |------+-----+-------+-----+------+-----+------| || Начіс пуху, кг_____ | | |20_ р | | | | | | | ||---------------------------------------------| | |------+-----+-------+-----+------+-----+------| || Настриг вовни, кг___ | | |20_ р | | | | | | | |------------------------------------------------+----------------------------------------------+------+-----+-------+-----+------+-----+------| |ММ ідентифікаційний N___|БМ ідентифікаційний N _|МБ ідентифікаційний N_|ББ ідентифікаційний N _|20_ р | | | | | | | |Кличка ___________ |Кличка________ |Кличка ______ |Кличка________ |------+-----+-------+-----+------+-----+------| | | | | |20_ р | | | | | | | |Марка і N ДКПТ ________ |Марка і N ДКПТ ________|Марка і N ДКПТ _______|Марка і N ДКПТ ________|------+-----+-------+-----+------+-----+------| |Порода, тип____________ | |Порода, тип___________| |20_ р | | | | | | | |Лінія__________________ |Порода, тип____________|Лінія_________________|Порода, тип____________|------+-----+-------+-----+------+-----+------| |Клас_____ | |Клас_____ | |20_ р | | | | | | | |Жива маса, кг____ у |Лінія__________________|Жива маса, кг____ у |Лінія__________________|----------------------------------------------| |віці __ р. | |віці __ р. | | Відмітки про захворювання | | |Клас_____ | |Клас_____ | _______________________________________ | |Молочна продуктивність | |Молочна продуктивність| | _______________________________________ | |Лактація ___ |Жива маса, кг______ у |Лактація ___ |Жива маса, кг______ у | ______________________________________ | |Надій, кг______ |віці ___р. |Надій, кг______ |віці ___р. | | |Жир, %_______ | |Жир, %_______ | | | |Білок, %______ |Начіс пуху, кг____ |Білок, %______ |Начіс пуху, кг____ | | |Начіс пуху , кг____ | |Начіс пуху , кг____ | | | |Настриг вовни, кг___ |Настриг вовни , кг_____|Настриг вовни, кг___ |Настриг вовни , кг_____| | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Використання цапа і оцінка приплоду при відлученні
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Дата | Використання цапа | Оцінка приплоду при відлученні | | парування |-------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------| |(осіменіння)|спосіб |оцінка |кількість кіз,|заплід-| народилось козенят, |багатоп- |жива маса,|в серед- |по загальному розвитку | | |викори-|сперми,| голів |нено, %| голів |лідність,| кг |ньому, кг|------------------------| | |стання |балів |--------------| |------------------------| % |----------| |відмі-|добре|задо- |брак| | | | |спаро- |окоти-| |живих|мерт-|виро-|усього| |цапів|кіз | |нно | |вільно| | | | | |вано |лося | | | вих |дків | | | | | | | | | | | | | |(осімі-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |нено) | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-------+-------+-------+------+-------+-----+-----+-----+------+---------+-----+----+---------+------+-----+------+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-------+-------+-------+------+-------+-----+-----+-----+------+---------+-----+----+---------+------+-----+------+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-------+-------+-------+------+-------+-----+-----+-----+------+---------+-----+----+---------+------+-----+------+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Характеристика приплоду при бонітуванні у віці 1 року
------------------------------------------------------------------------------------------------ | Рік | Розподіл приплоду за класами, голів | Усього |Середня жива| Середній, кг | |народ-|----------------------------------------|отримано| маса, кг | | |ження | еліта | I | II |позакласні|козенят,|------------+------------------------| |прип- |---------+---------+---------+----------| голів | цапів |кіз |начіс пуху|настриг вовни| |лоду |цапів|кіз|цапів|кіз|цапів|кіз|цапів|кіз | | | |----------+-------------| | | | | | | | | | | | | | цапів|кіз| цапів | кіз | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----+---+-----+---+-----+---+-----+----+--------+-------+----+------+---+-------+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----+---+-----+---+-----+---+-----+----+--------+-------+----+------+---+-------+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----+---+-----+---+-----+---+-----+----+--------+-------+----+------+---+-------+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------
Участь у виставках, нагороди _____ Особливі примітки _____ Дата та причина вибуття_________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________
М.П. Керівник (власник) господарства __________

(підпис)
М.П. Держплемінспектор __________

(підпис)
Зоотехнік-селекціонер (експерт-бонітер) _______________________

(підпис)
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з
Головдержплемінспекцією Д.М.Микитюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

16.07.2003 N 242

( z0679-03 )
Форма N 2-кз

КАРТКА ПЛЕМІННОЇ КОЗИ

Кличка___________
Ідентифікаційний номер_____ Порода, тип ______ Лінія _____ Дата народження ____ Народилася в числі ___ Марка і N у ДКПТ__ Дата і N наказу про запис до ДКПТ___ Забарвлення ____ Рогатість ____ Місце народження ____ Власник____________ Дата надходження в господарство______________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | I. Походження | II Продуктивність кози | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------| | М | Б | Вік |Жива |Лак-|Лак- |Надій|Вміст у молоці|Нас-|Начіс|Дов-|Гус- |То- | |------------------------------------------------+----------------------------------------------| |маса,|та- |та- |моло-|--------------|триг|пуху,|жина|тота |нина| |Ідентифікаційний N ________ Кличка_______ | Ідентифікаційний N _______ | |кг |ція |цій- |ка, | жиру | білку|вов-| кг |пуху|пуху |пуху| |Марка і N ДКПТ _____________ | | | | |ний | кг |-------+------|ни, | |або | або |або | |Порода, тип __________________ | Кличка _______ | | | |пе- | |% | кг | % |кг| кг | |во- |вовни|вов-| |Лінія ___________ Клас ________ | | | | |ріод,| | | | | | | |вни,| |ни, | |Жива маса, кг_____ у віці ___ р. | Марка і N ДКПТ ______________ | | | |днів | | | | | | | |см | |мкм | | | |------+-----+----+-----+-----+--+----+---+--+----+-----+----+-----+----| | Молочна продуктивність | Порода, тип___________________ | при | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------- | |народ-| | | | | | | | | | | | | | ||Рік|Лактація|Лакта- |Надій,|Молочний|Молочний| | Лінія____________ |женні | | | | | | | | | | | | | | || | |ційний | кг | жир | білок | | |------+-----+----+-----+-----+--+----+---+--+----+-----+----+-----+----| || | |період,| |--------+--------| | Клас________ | 4 | | | | | | | | | | | | | | || | | днів | | % | кг | % | кг | | |міся- | | | | | | | | | | | | | | ||---+--------+-------+------+---+----+---+----| | Жива маса, кг_____ у віці ___ р. |ців | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | |------+-----+----+-----+-----+--+----+---+--+----+-----+----+-----+----| ||---+--------+-------+------+---+----+---+----| | Начіс пуху , кг_____ | 8 | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | |міся- | | | | | | | | | | | | | | ||---+--------+-------+------+---+----+---+----| | Настриг вовни, кг________ |ців | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | |------+-----+----+-----+-----+--+----+---+--+----+-----+----+-----+----| ||---------------------------------------------| | |20_ р | | | | | | | | | | | | | | || Начіс пуху, кг_____ | | |------+-----+----+-----+-----+--+----+---+--+----+-----+----+-----+----| ||---------------------------------------------| | |20_ р | | | | | | | | | | | | | | || Настриг вовни, кг___ | | |------+-----+----+-----+-----+--+----+---+--+----+-----+----+-----+----| |------------------------------------------------+----------------------------------------------|20_ р | | | | | | | | | | | | | | |ММ ідентифікаційний N___|БМ ідентифікаційний N _|МБ ідентифікаційний N_|ББ ідентифікаційний N _+------+-----+----+-----+-----+--+----+---+--+----+-----+----+-----+----| |Кличка ___________ |Кличка________ |Кличка ______ |Кличка________ |20_ р | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----+----+-----+-----+--+----+---+--+----+-----+----+-----+----| |Марка і N ДКПТ ________ |Марка і N ДКПТ ________|Марка і N ДКПТ _______|Марка і N ДКПТ ________|20_ р | | | | | | | | | | | | | | |Порода, тип____________ | |Порода, тип___________| |------+-----+----+-----+-----+--+----+---+--+----+-----+----+-----+----| |Лінія__________________ |Порода, тип____________|Лінія_________________|Порода, тип____________|20_ р | | | | | | | | | | | | | | |Клас_____ | |Клас_____ | |------+-----+----+-----+-----+--+----+---+--+----+-----+----+-----+----| |Жива маса, кг____ у |Лінія__________________|Жива маса, кг____ у |Лінія__________________|20_ р | | | | | | | | | | | | | | |віці __ р. | |віці __ р. | |-----------------------------------------------------------------------| | |Клас_____ | |Клас_____ | Відмітки про захворювання | |Молочна продуктивність | |Молочна продуктивність| | _____________________________________ | |Лактація ___ |Жива маса, кг______ у |Лактація ___ |Жива маса, кг______ у | _____________________________________ | |Надій, кг______ |віці ___р. |Надій, кг______ |віці ___р. | _____________________________________ | |Жир, %_______ | |Жир, %_______ | | | |Білок, %______ |Начіс пуху, кг____ |Білок, %______ |Начіс пуху, кг____ | | |Начіс пуху , кг____ | |Начіс пуху , кг____ | | | |Настриг вовни, кг___ |Настриг вовни , кг_____|Настриг вовни, кг___ |Настриг вовни , кг_____| | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Результати бонітування
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Бонітування | Дата | Вік |Вираже-|Молочна продуктивність|Жива |Начіс|Настриг| Тип |Оцінка|Зага- |Клас| Підпис | | |боніту-|тварини|ність |----------------------|маса,|пуху,|вовни, |конс- |ексте-|льна | |бонітера| | | вання | |типу |надій,|вміст у молоці | кг | кг | кг |титуції|р'єру,|оцінка,| | | | | | | |кг |---------------| | | | |балів |балів | | | | | | | | |жир, % |білок, | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | |------------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+------+-------+----+--------| | Кози | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-------+-------+------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+------+-------+----+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+------+-------+----+--------| |Бать-|матері| | | | | | | | | | | | | | | |ків |------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+------+-------+----+--------| | |батька| | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Надій молока (у рік запису до ДКПТ), кг_____
Настриг вовни, кг____
Начіс пуху, кг______

IV. Використання кози та характеристика приплоду
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Дата | Спарована | Дата | Характеристика приплоду | |пару-|(осімінена)| | | |ва- | цапом | | | |ння |-----------+------------+------------------------------------------------------------------------| |(осі-|іден- |клас|окоту|відлу-|стать|іден- | жива маса у віці, кг |оцінка у віці, балів|забар-| |мені-|тифі- | | |чення |прип-|тифі- |-------------------------------+--------------------|влення| |ння) |кацій-| | | |лоду |кацій-| при |при | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | | | |ний N | | | | |ний N |народ-|відлу- |міся-|року|років| міся-| міся-| року | | | | | | | | | |женні |ченні |ців | | | ців | ців | | | | | | | | | | | | (4 | | | | | | | | | | | | | | | | |місяці)| | | | | | | | |-----+------+----+-----+------+-----+------+------+-------+-----+----+-----+------+------+------+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------+----+-----+------+-----+------+------+-------+-----+----+-----+------+------+------+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------+----+-----+------+-----+------+------+-------+-----+----+-----+------+------+------+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Участь у виставках, нагороди _____ Особливі примітки _____ Дата та причина вибуття_________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________
М.П. Керівник (власник) господарства __________

(підпис)
М.П. Держплемінспектор __________

(підпис)
Зоотехнік-селекціонер (експерт-бонітер) _______________________

(підпис)
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з
Головдержплемінспекцією Д.М.Микитюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

16.07.2003 N 242

( z0679-03 )
Форма N 3-вкз

----------- | Код | |---------| Господарство ____________| | |---------| Район ___________________| | |---------| Область _________________| | -----------

ЖУРНАЛ

з відтворення стада овець (кіз)

за 20__ рік

------------ | Код | |----------| Ферма ___________________| | |----------| Бригада _________________| | |----------| Отара ___________________| | |----------| Старший чабан ___________| | ------------ (П.І.Б.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N |Ідентифікаційний| Рік |Порода|Клас |Ідентифікаційний | Парування (осіменіння) | |з/п| N матки * |народ-| |матки|N барана (цапа)**|-----------------------------------------------------------| | |----------------|ження | | |-----------------| 1 | 2 | 3 | 4 | | | на | на | | | | основ- | резер- |--------------+--------------+--------------+--------------| | |правому |лівому | | | | ного | вного |ідентифі-|дата|ідентифі-|дата|ідентифі-|дата|ідентифі-|дата| | | вусі | вусі | | | | | |каційний | |каційний | |каційний | |каційний | | | |(розі) |(розі) | | | | | |N барана | |N барана | |N барана | |N барана | | |---+--------+-------+------+------+-----+--------+--------+---------+----+---------+----+---------+----+---------+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |---+--------+-------+------+------+-----+--------+--------+---------+----+---------+----+---------+----+---------+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+--------+-------+------+------+-----+--------+--------+---------+----+---------+----+---------+----+---------+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+--------+-------+------+------+-----+--------+--------+---------+----+---------+----+---------+----+---------+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+--------+-------+------+------+-----+--------+--------+---------+----+---------+----+---------+----+---------+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- * Для кіз - кличка , ідентифікаційний номер. ** Непотрібне закреслити.

Продовження форми N 3-вкз
-------------------------------------------------------------------- |Дата ягніння| Характеристика приплоду | | (окоту) |-----------------------------------------------------| | | при народженні | при відлученні | | |----------------------+------------------------------| | | стать|іденти- |жива |жива |вгодованість|призначення| | | |фікацій- |маса,|маса,| | | | | |ний номер|кг | кг | | | |------------+------+---------+-----+-----+------------+-----------| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |------------+------+---------+-----+-----+------------+-----------| | | | | | | | | |------------+------+---------+-----+-----+------------+-----------| | | | | | | | | |------------+------+---------+-----+-----+------------+-----------| | | | | | | | | |------------+------+---------+-----+-----+------------+-----------| | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------
Головний зоотехнік __________________

(підпис, П.І.Б.)
Зоотехнік-селекціонер

(експерт-бонітер) __________________

(підпис, П.І.Б.)
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва
з Головдержплемінспекцією Д.М.Микитюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

16.07.2003 N 242

( z0679-03 )
Форма N 3-всм

------------ | Код | |----------| Господарство____________| | |----------| Район __________________| | |----------| Область_________________| | ------------

ЖУРНАЛ

обліку осіменіння, ягніння вівцематок

і бонітування смушкових ягнят

за 20__ рік

------------ | Код | |----------| Ферма _________________________| | |----------| Бригада _______________________| | |----------| Отара _________________________| | |----------| Старший чабан _________________| | ------------ (П.І.Б.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Характеристика вівцематки | Характеристика барана | Дата | |---------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+-----------| |іден- | рік |лінія|відмі-|забар- |народи-|ширина |клас|жива |іден- | рік |лінія|народи-|ширина |клас|пару-|ягні-| |тифі- |народ-| |тини |влення,|лася в |завитка | |маса |тифі- |народ-| | вся в |завитка | |вання|ння | |кацій-|ження | | |відті- |числі |та смуш-| |перед |кацій-|ження | | числі |та смуш-| |(осі-| | |ний N | | | |нок і | | ковий | |осіме-|ний N | | | | ковий | |мені-| | | | | | |розц- | | тип | |нінням| | | | | тип | |ння) | | | | | | |вітка | | | | | | | | | | | | | |------+------+-----+------+-------+-------+--------+----+------+------+------+-----+-------+--------+----+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |------+------+-----+------+-------+-------+--------+----+------+------+------+-----+-------+--------+----+-----+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+------+-----+------+-------+-------+--------+----+------+------+------+-----+-------+--------+----+-----+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+------+-----+------+-------+-------+--------+----+------+------+------+-----+-------+--------+----+-----+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+------+-----+------+-------+-------+--------+----+------+------+------+-----+-------+--------+----+-----+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовження форми N 3-всм
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Характеристика приплоду | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |наро- |стать|жива |забарв-|вирівня-|ширина |довжина|форма |смушко-|шовкови-|блиск |пігмен-|строка-|характе-|конс- |клас| |дився | |маса |лення |ність |завитка|валька |завитка|вий тип|стість |волосу|тація |тість |ристика |титуція| | |(лася) | |при |відті- |відтінку| | | | |волосу | |волосу | |жиропоту| | | |в числі| |народ-|нок і |та розц-| | | | | | | | | | | | | | |женні,|розц- |вітки | | | | | | | | | | | | | | | кг |вітка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----+------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+-------+--------+-------+----| | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |-------+-----+------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+-------+--------+-------+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----+------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+-------+--------+-------+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----+------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+-------+--------+-------+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |ідентифікаційний|додаткова характеристика племінних баранчиків класів "еліта" та I | | номер |---------------------------------------------------------------------------| |----------------|щільність |запас|густота|щіль- |чіткість|фігур- |оброс-|довжина |довжина | | на пра-| на |та товщина|шкіри|волосу |ність |рисунка |ність |лість | волосу |волосу | | вому |лівому | шкіри | | |завитка| |рисунка| |на крижах|на холці| | вусі | вусі | | | | | | | | | | | (розі) |(розі) | | | | | | | | | | |--------+-------+----------+-----+-------+-------+--------+-------+------+---------+--------| | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |--------+-------+----------+-----+-------+-------+--------+-------+------+---------+--------| | | | | | | | | | | | | |--------+-------+----------+-----+-------+-------+--------+-------+------+---------+--------| | | | | | | | | | | | | |--------+-------+----------+-----+-------+-------+--------+-------+------+---------+--------| | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------- | |Призначення|Особливі| |---------------------------------------------------------------------| ягняти |примітки| | |оцінка| | | |--------------------------------------------------------------| | | | | у 12-15-денному віці | | | | |--------------------------------------------------------------| | | | |роз- |вгодо- |ступінь|наявність| збереженість |наяв- | | | | |виток|ваність|збере- |сивого |-----------------------|ність | | | | | | |ження |волосу |завитка|шовко- |блиску|сухого| | | | | | |пігме- | | |вистості| |волосу| | | | | | |нтації | | |волосу | | | | | | |-----+-------+-------+---------+-------+--------+------+------+------+-----------+--------| | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | |-----+-------+-------+---------+-------+--------+------+------+------+-----------+--------| | | | | | | | | | | | | |-----+-------+-------+---------+-------+--------+------+------+------+-----------+--------| | | | | | | | | | | | | |-----+-------+-------+---------+-------+--------+------+------+------+-----------+--------| | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------
Головний зоотехнік ___________________

(підпис, П.і.Б.)
Зоотехнік-селекціонер

(експерт-бонітер) ___________________

(підпис, П.і.Б.)
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з
Головдержплемінспекцією Д.М.Микитюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

16.07.2003 N 242

( z0679-03 )
Форма N 4-вкз

--------- | Код | |-------| Господарство_______________| | |-------| Район _____________________| | |-------| Область ____________________| | ---------

ЖУРНАЛ

обліку вирощування і продуктивності

племінного молодняку овець (кіз)

народження 20__ року

----------- | Код | |---------| Ферма ____________________ | | |---------| Бригада __________________ | | |---------| Отара ____________________ | | |---------| Старший чабан ____________ | | ----------- (П.І.Б.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Ідентифіка- |Стать| Походження |Лінія| Дата | Характеристика тварини |Примі-| |з/п| ційний N | | | |народ-|-------------------------------------------------------|тка***| | | тварини | | | |ження |наро- |жива |при відлученні| у віці 1-1,5 року | | | |-------------| |--------------------| | |дився |маса |--------------+-------------------------| | | | на |на лі-| |іден- |іден- | клас | | |(лася) |при |жива |резуль- |резуль-|жива | настриг | | | | пра- | вому | |тифі- |тифі- |матері| | |в числі|народ-|маса,|тати |тати |маса,| вовни, кг | | | | вому | вусі | |кацій-|кацій-| | | | |женні,|кг |боніту- |боніту-|кг |-----------| | | | вусі |(розі)| |ний N |ний N | | | | |кг | |вання * |вання**| |неми-|митої| | | |(розі)| | |батька|матері| | | | | | | | | |тої | | | |---+------+------+-----+------+------+------+-----+------+-------+------+-----+--------+-------+-----+-----+-----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |---+------+------+-----+------+------+------+-----+------+-------+------+-----+--------+-------+-----+-----+-----+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------+------+-----+------+------+------+-----+------+-------+------+-----+--------+-------+-----+-----+-----+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------+------+-----+------+------+------+-----+------+-------+------+-----+--------+-------+-----+-----+-----+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------+------+-----+------+------+------+-----+------+-------+------+-----+--------+-------+-----+-----+-----+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------+------+-----+------+------+------+-----+------+-------+------+-----+--------+-------+-----+-----+-----+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- * За скороченим бонітувальним ключем. ** За повним бонітувальним ключем. *** Вказується дата бонітування, стриження і зважування
тварин даної отари.
Головний зоотехнік ____________________

(підпис, П.І.Б.)
Зоотехнік-селекціонер

(експерт-бонітер)_________________

(підпис, П.І.Б.)
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з
Головдержплемінспекцією Д.М.Микитюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

16.07.2003 N 242

( z0679-03 )
Форма N 4-всм

----------- | Код | |---------| Господарство ______________| | |---------| Район _____________________| | |---------| Область ___________________| | -----------

АКТ N____

про результати бонітування смушкових ягнят

від "___" __________20__року

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | N |Окоти-| Народилося ягнят, голів | Характеристика ягнят, голів | |з/п|отари|лося |-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------| | | |вівце-|усьо-|у тому числі| із них |забарвлення| смушковий тип |ширина (розмір) | конституція | клас | | | |маток,|го | | | | | завитка | | | | | |голів | |------------+------------------+-----------+--------------------+----------------+-----------------+---------------| | | | | |ярок|баран- |оди-|двійні|трійні|чорне|сіре |жа- |реб-|пло-|кав- |круп-|сере-|дрі-|груба|міцна|ніжна|елі-| I|II|брак| | | | | | |чиків |наки| | | | |кет-|рис-|ский|казь-|ний |дній |бний| | | |та | | | | | | | | | | | | | | | |ний |тий | |кий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----+------+-----+----+-------+----+------+------+-----+-----+----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+--+--+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |23|24| 25 | |---+-----+------+-----+----+-------+----+------+------+-----+-----+----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+--+--+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----+------+-----+----+-------+----+------+------+-----+-----+----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+--+--+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----+------+-----+----+-------+----+------+------+-----+-----+----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+--+--+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----+------+-----+----+-------+----+------+------+-----+-----+----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+--+--+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------+------+-----+----+-------+----+------+------+-----+-----+----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+--+--+----| |Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в госпо- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |дарстві | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовження форми N 4-всм
------------------------------------------------------------------------- |Залишено на вирощування, голів|Забій на|Пробонітовано ягнят, голів | |------------------------------|смушки, |-------------------------------| | усього | у тому числі | голів |усього| у тому числі | | |---------------------| | |------------------------| | | ярок | баранчиків | | | ярок |баранчиків | | | | | | |-----------+------------| | | | | | | еліта| I |еліта|I клас| | | | | | | |клас| | | |--------+------+--------------+--------+------+------+----+-----+------| | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |--------+------+--------------+--------+------+------+----+-----+------| | | | | | | | | | | |--------+------+--------------+--------+------+------+----+-----+------| | | | | | | | | | | |--------+------+--------------+--------+------+------+----+-----+------| | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------
Головний зоотехнік _________________

(підпис, П.І.Б.)
Зоотехнік-селекціонер

(експерт-бонітер)_________________

(підпис, П.І.Б.)
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з
Головдержплемінспекцією Д.М.Микитюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

16.07.2003 N 242

( z0679-03 )
Форма N 5-вкз

---------- | Код | |--------| Господарство _____________| | |--------| Район ____________________| | |--------| Область __________________| | ----------

ЖУРНАЛ

індивідуального бонітування та продуктивності

овець (кіз)

за 20__ рік

----------- | Код | |---------| Ферма _________________| | |---------| Бригада _______________| | |---------| Отара _________________| | |---------| Старший чабан _________| | ----------- (П.І.Б.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Дата |Іден-|Стать| Походження | Бонітування * |Клас| Жива маса, кг |Наст- | Молочна продуктивність кіз | |з/п|народ-|тифі-| |-------------| | |----------------| риг |-----------------------------------| | |ження |каці | |іден- |іден- | | | навесні |восени|неми- |рік|лак- |лакта- |надій,| вміст | | | |йний | |тифі- |тифі- | | |в період |(дата)| тої | |тація|ційний |кг |----------| | | | N | |кацій-|кацій-| | |стриження| |вовни,| | |період,| |жиру|білку| | | | | |ний N |ний N |-------------------------| | | | кг | | | днів | |% кг|% кг | | | | | |батька|матері|С|М|Д|З|В|Ж|П|Б|К| | |ООО| | | | | | | | | | | |---+------+-----+-----+------+------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+---+----+---------+------+------+---+-----+-------+------+----+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------+-----+-----+------+------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+---+----+---------+------+------+---+-----+-------+------+----+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------+-----+-----+------+------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+---+----+---------+------+------+---+-----+-------+------+----+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------+-----+-----+------+------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+---+----+---------+------+------+---+-----+-------+------+----+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- * Заповнюється за бонітувальним ключем.
Головний зоотехнік _________________________ (підпис, П.І.Б.)
Зоотехнік-селекціонер

(експерт-бонітер)________________

(підпис, П.І.Б.)
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з
Головдержплемінспекцією Д.М.Микитюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

16.07.2003 N 242

( z0679-03 )
Форма N 5-всм

--------- | Код | |-------| Господарство _______| | |-------| Район ______________| | |-------| Область ____________| | ---------

ОСТАТОЧНА

відомість обліку якості каракульських смушків

від "_____"____________20__ року

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Номер| Групи та сорти чорних чистопородних каракульських смушків | |з/п|отари|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | жакетна група, штук | ребриста, плоска група, штук | кавказька група, штук | усіх |III |усього | | | |------------------------------------+--------------------------------------------+-------------------------|перших|сорт|смушків| | | |жакет I,| жакет |жакет |жакет|усього|ребристий|ребристий|плоский| всі |усього|кавка- |усі другі |усього|сортів| | | | | |кирпук |товстий|моско-| II | |тонкий I |товстий I|перший |ребристі | |зький | сорти | | | | | | | | | |вський| | | | | |та плоскі| |товстий|кавказької| | | | | | | | | | | | | | | | сорти | | I | групи | | | | | |---+-----+--------+-------+------+-----+------+---------+---------+-------+---------+------+-------+----------+------+------+----+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |---+-----+--------+-------+------+-----+------+---------+---------+-------+---------+------+-------+----------+------+------+----+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----+--------+-------+------+-----+------+---------+---------+-------+---------+------+-------+----------+------+------+----+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----+--------+-------+------+-----+------+---------+---------+-------+---------+------+-------+----------+------+------+----+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовження форми N 5-всм
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Сорти сірих чистопородних | Сорти кольорових | Сорти помісних |Усього | | каракульських смушків, штук | каракульських смушків, штук|каракульських смушків, штук|здано | |------------------------------------+----------------------------+---------------------------|караку- | |I сорт з| I сорт | II |III |усього | I | II |III | усього | I | II |III | усього |льських | |напівк- |ребристо-|сорт|сорт|смушків| сорт| сорт |сорт | смушків | сорт| сорт |сорт | смушків|смушків,| |руглим | плоский | | | | | | | | | | | | штук | |завитком| | | | | | | | | | | | | | |--------+---------+----+----+-------+-----+------+-----+---------+-----+------+-----+--------+--------| | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |--------+---------+----+----+-------+-----+------+-----+---------+-----+------+-----+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | |--------+---------+----+----+-------+-----+------+-----+---------+-----+------+-----+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | |--------+---------+----+----+-------+-----+------+-----+---------+-----+------+-----+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Головний зоотехнік _________________

(підпис, П.І.Б.)
Зоотехнік-селекціонер

(експерт-бонітер) _______________

(підпис, П.І.Б.)
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з
Головдержплемінспекцією Д.М.Микитюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

16.07.2003 N 242

( z0679-03 )
Форма N 6-в

---------- | Код | |--------| Господарство _______________| | |--------| Район ______________________| | |--------| Область ____________________| | ----------

ЗВЕДЕНА

відомість результатів бонітування овець за 20__ рік

(крім смушкових порід)

Акт N __ від "__" ____ 20__ року
Комісія у складі: керівник господарства (власник)_________
Члени комісії _______________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
склала цей акт про те, що з "__" ______ до "__" 20__ року
бонітером __________________ проведено бонітування овець. Із
загальної кількості овець, що підлягають бонітуванню: ___ голів,
пробонітовано ___ голів з віднесенням їх до відповідних класів
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище,| N |Стать|Вік|Порода|Одиниці| Класи |Брак|Усього|Залишилось| Стан | |з/п|ім'я по |отари| | | |виміру |---------------------| | |непробоні-| вовнового | | |батькові | | | | | |еліта| I | II|III| IV| | | товано, | покриву, | | | чабана | | | | | | | | | | | | | голів |вгодованості| | | | | | | | | | | | | | | | |та здоров'я | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---------+-----+-----+---+------+-------+-----+---+---+---+---+----+------+----------+------------| | | | | | | | голів | | | | | | | | | | | | | | |---+------+-------+-----+---+---+---+---+----+------+----------+------------| | | | | | | | % | | | | | | | | | | |---+---------+-----+-----+---+------+-------+-----+---+---+---+---+----+------+----------+------------| | | | | | | | голів | | | | | | | | | | | | | | |---+------+-------+-----+---+---+---+---+----+------+----------+------------| | | | | | | | % | | | | | | | | | | |---+---------+-----+-----+---+------+-------+-----+---+---+---+---+----+------+----------+------------| | | | | | | | голів | | | | | | | | | | | | | | |---+------+-------+-----+---+---+---+---+----+------+----------+------------| | | | | | | | % | | | | | | | | | | |---+---------+-----+-----+---+------+-------+-----+---+---+---+---+----+------+----------+------------| | | | | | | | голів | | | | | | | | | | | | | | |---+------+-------+-----+---+---+---+---+----+------+----------+------------| | | | | | | | % | | | | | | | | | | |---+---------+-----+-----+---+------+-------+-----+---+---+---+---+----+------+----------+------------| | | | | | | | голів | | | | | | | | | | | | | | |---+------+-------+-----+---+---+---+---+----+------+----------+------------| | | | | | | | % | | | | | | | | | | |---+---------+-----+-----+---+------+-------+-----+---+---+---+---+----+------+----------+------------| | | | | | | | голів | | | | | | | | | | | | | | |---+------+-------+-----+---+---+---+---+----+------+----------+------------| | | | | | | | % | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовження форми N 6-в
У тому числі індивідуально пробонітовано: дорослих баранів
__ голів, дорослих маток класу "еліта" _ голів, дорослих маток I
класу __ голів, баранів у віці 1 рік __ голів, ярок у віці 1 року
__ голів. Усього __ голів.

Непробонітованими залишилось __ голів, у тому числі: баранів
__ голів, маток __ голів, баранів у віці 1 року __ голів, ярок у
віці 1 року __ голів, з причини __________________________________ Пробонітовані вівці помічені ____________*, відповідно до
інструкції з бонітування овець. Непробонітованими залишилось __ голів, у тому числі: баранів
__ голів, маток __ голів, баранів у віці 1 року __ голів, ярок у
віці 1 року __ голів, з причини __________________________________ Пробонітовані вівці помічені ____________*, відповідно до
інструкції з бонітування овець. Для відтворення поголів'я в 20__ р. призначаються барани,
голів: для парування маток як основні плідники для штучного
осіменіння __ , резервні для штучного осіменіння __ , для ручного
парування __ , для вільного парування __ . Виділено баранів-пробників, голів _______, дорослих ______і
20 __ р. народження______ голів. Для ремонту стада виділено баранів, голів: у віці 1 року __ ,
з них класу еліта __ , I класу __. Для реалізації визначено __ голів баранів 20__ р. народження,
дорослих __ голів. Усього __ голів,
з них: класу "еліта" __ голів, I класу __голів, II класу __ голів.

Усі призначені для реалізації барани індивідуально
пробонітовані.
--------------з них: класу "еліта" __ голів, I класу __голів, II класу __ голів.

Усі призначені для реалізації барани індивідуально
пробонітовані.
-------------- * Вищипи, татуювання або бирки.
Керівник (власник) господарства _________ Експерт-бонітер _______

(підпис) (підпис)
Члени комісії ___________________________________________________ __________________________________________________________________

(підпис, прізвище, ім'я, по батькові) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Продовження форми N 6-в

Зауваження щодо бонітування овець
(підготовленість стада до бонітування, стан мічення тварин,

зауваження щодо загального стану стада, позитивні та

негативні сторони, пропозиції щодо поліпшення

племінної роботи тощо)
------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------
Продовження форми N 6-в
I. Відомість породного та класного складу стада овець (за результатами бонітування 20__ р. і минулих років)
-------------------------------------------------------------------------------------------- | Статево-вікові групи | Наявність овець,| У тому числі: | | | крім ягнят |-------------------------------------------| | | поточного року | еліта |I класу|II класу|III класу|IV класу| | | народження, голів| | | | | | | |------------------+-------+-------+--------+---------+--------| | | на |на дату|голів|%|голів|%|голів|% | голів|% |голів| %| | |01.01.20__|боніту-| | | | | | | | | | | | | | вання | | | | | | | | | | | |---------------------------+----------+-------+-----+-+-----+-+-----+--+------+--+-----+--| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |6| 7 |8| 9 |10| 11 |12| 13 |14| |------+--------------------+----------+-------+-----+-+-----+-+-----+--+------+--+-----+--| | |Барани-плідники | | | | | | | | | | | | | | |старше 1 року | | | | | | | | | | | | | | |(основні та ремонтні| | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----------+-------+-----+-+-----+-+-----+--+------+--+-----+--| |Порода|у тому числі | | | | | | | | | | | | | |_____ |пробонітовані в | | | | | | | | | | | | | | |поточному році | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----------+-------+-----+-+-----+-+-----+--+------+--+-----+--| | |Барани у віці 1 року| | | | | | | | | | | | | | |відібрані для: | | | | | | | | | | | | | | |ремонту стада | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----------+-------+-----+-+-----+-+-----+--+------+--+-----+--| | |реалізації | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----------+-------+-----+-+-----+-+-----+--+------+--+-----+--| | |Матки дорослі | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----------+-------+-----+-+-----+-+-----+--+------+--+-----+--| | |у тому числі | | | | | | | | | | | | | | |пробонітовані | | | | | | | | | | | | | | |в поточному році | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----------+-------+-----+-+-----+-+-----+--+------+--+-----+--| | |Переярки | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----------+-------+-----+-+-----+-+-----+--+------+--+-----+--| | |Ярки у віці 1 року | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----------+-------+-----+-+-----+-+-----+--+------+--+-----+--| | |Усього | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----------+-------+-----+-+-----+-+-----+--+------+--+-----+--| | |Крім того, валахи у | | | | | | | | | | | | | | |віці 1 року і старше| | | | | | | | | | | | | | |та барани неплідники| | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------
Продовження форми N 6-в
--------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------| |усього елітних|позакласні|усього пробо- |залишилось не|кількість овець,|з наявних овець на | | і помісних | |нітовано овець|пробонітовано|на яких ведеться| дату бонітування, | +--------------+----------+--------------+-------------| індивідуальний | голів | | голів | % |голів | % | голів | % |голів | % | облік, голів |-------------------| | | | | | | | | | |записано|відібрано | | | | | | | | | | |до ДКПТ |для запису| | | | | | | | | | | | до ДКПТ | +-------+------+------+---+--------+-----+------+------+----------------+--------+----------| | 15 | 16 | 17 |18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | +-------+------+------+---+--------+-----+------+------+----------------+--------+----------| | | | | | | | | | | | | +-------+------+------+---+--------+-----+------+------+----------------+--------+----------| | | | | | | | | | | | | +-------+------+------+---+--------+-----+------+------+----------------+--------+----------| | | | | | | | | | | | | +-------+------+------+---+--------+-----+------+------+----------------+--------+----------| | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------

II. Характеристика баранів, маток,

ярок і переярок за живою масою та настригом вовни

(за результатами весняного * й осіннього зважування,

стриження 20__ р.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------- | Показники |Основні плідники у віці| Барани у віці 1 року, | Барани у віці 1 року | | | 2 років і старше | відібрані для ремонту | для реалізації | | | | стада | | | |-----------------------+-----------------------+--------------------------| | |дата | клас |дата | клас |дата | клас | | |зважу- |---------------|зважу- |---------------|зважу- |------------------| | |вання |еліта|I |усього|вання |еліта|I |усього|вання |еліта|I |II|усього| | |і стри-| | | |і стри-| | | |і стри-| | | | | | |ження | | | |ження | | | |ження | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+-----+--+------+-------+-----+--+------+-------+-----+--+--+------| | 1 | 2 | 3 |4 | 5 | 6 | 7 | 8| 9 | 10 | 11 |12|13| 14 | |------------------------+-------+-----+--+------+-------+-----+--+------+-------+-----+--+--+------| | |Зважено, голів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-----+--+------+-------+-----+--+------+-------+-----+--+--+------| | |Загальна маса, кг| | | | | | | | | | | | | | |Порода|-----------------+-------+-----+--+------+-------+-----+--+------+-------+-----+--+--+------| |_____ |Середня жива маса| | | | | | | | | | | | | | | |1 голови, кг | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-----+--+------+-------+-----+--+------+-------+-----+--+--+------| | |Острижено, голів | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-----+--+------+-------+-----+--+------+-------+-----+--+--+------| | |Настрижено вовни,| | | | | | | | | | | | | | | |кг | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-----+--+------+-------+-----+--+------+-------+-----+--+--+------| | |Середній настриг | | | | | | | | | | | | | | | |вовни з 1 голови,| | | | | | | | | | | | | | | |кг | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-----+--+------+-------+-----+--+------+-------+-----+--+--+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------+-----+--+------+-------+-----+--+------+-------+-----+--+--+------| | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовження форми N 6-в
------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Вівцематки дорослі | Переярки | Ярки у віці 1 року | |---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------| |дата | клас |дата | клас |дата | клас | |зважу- |-------------------------|зважу- |-------------------------|зважу- |-------------------------| |вання |еліта|I |II|III|IV|усього|вання |еліта|I |II|III|IV|усього|вання |еліта|I |II|III|IV|усього| |і стри-| | | | | | |і стри-| | | | | | |і стри-| | | | | | | |ження | | | | | | |ження | | | | | | |ження | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----+--+--+---+--+------+-------+-----+--+--+---+--+------+-------+-----+--+--+---+--+------| | 15 | 16 |17|18|19 |20| 21 | 22 | 23 |24|25| 26|27| 28 | 29 | 30 |31|32| 33|34| 35 | |-------+-----+--+--+---+--+------+-------+-----+--+--+---+--+------+-------+-----+--+--+---+--+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----+--+--+---+--+------+-------+-----+--+--+---+--+------+-------+-----+--+--+---+--+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----+--+--+---+--+------+-------+-----+--+--+---+--+------+-------+-----+--+--+---+--+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- * Матки весною під час стриження не зважуються, жива маса їх
подається за результатами осіннього зважування за минулий рік.

III. Характеристика стада овець за результатами

індивідуального бонітування
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статево-вікові групи | Кількість | Кількість | Кількість тварин з довжиною вовни (см), голів | | |індивідуально |тварин, що мають | | | |пробонітованих| складчастість | | | |тварин, голів |шкіри типу, голів |-----------------------------------------------------------------------| | | |------------------|14 |13,5|13|12,5|12|11,5|11|10,5|10|9,5|9 |8,5| 8|7,5| 7|6,5|6 |середня| | | | С | С+ | С- |і >| | | | | | | | | | | | | | | | |довжина| |--------------------------+--------------+-----+------+-----+---+----+--+----+--+----+--+----+--+---+--+---+--+---+--+---+--+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |8 | 9 |10| 11 |12| 13 |14|15 |16|17 |18|19 |20|21 |22| 23 | |--------------------------+--------------+-----+------+-----+---+----+--+----+--+----+--+----+--+---+--+---+--+---+--+---+--+-------| | |Барани-плідники | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |дорослі (основні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |та ремонтні) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+--------------+-----+------+-----+---+----+--+----+--+----+--+----+--+---+--+---+--+---+--+---+--+-------| | |Барани у віці | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1 року, відібрані | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |для: ремонту стада | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+--------------+-----+------+-----+---+----+--+----+--+----+--+----+--+---+--+---+--+---+--+---+--+-------| | |реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Порода|-------------------+--------------+-----+------+-----+---+----+--+----+--+----+--+----+--+---+--+---+--+---+--+---+--+-------| |______|Барани у віці 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |року для реалізації| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+--------------+-----+------+-----+---+----+--+----+--+----+--+----+--+---+--+---+--+---+--+---+--+-------| | |Матки дорослі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+--------------+-----+------+-----+---+----+--+----+--+----+--+----+--+---+--+---+--+---+--+---+--+-------| | |класу еліта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+--------------+-----+------+-----+---+----+--+----+--+----+--+----+--+---+--+---+--+---+--+---+--+-------| | |I класу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+--------------+-----+------+-----+---+----+--+----+--+----+--+----+--+---+--+---+--+---+--+---+--+-------| | |Переярки: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+--------------+-----+------+-----+---+----+--+----+--+----+--+----+--+---+--+---+--+---+--+---+--+-------| | |класу еліта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+--------------+-----+------+-----+---+----+--+----+--+----+--+----+--+---+--+---+--+---+--+---+--+-------| | |I класу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+--------------+-----+------+-----+---+----+--+----+--+----+--+----+--+---+--+---+--+---+--+---+--+-------| | |Ярки у віці 1 року:| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+--------------+-----+------+-----+---+----+--+----+--+----+--+----+--+---+--+---+--+---+--+---+--+-------| | |класу еліта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+--------------+-----+------+-----+---+----+--+----+--+----+--+----+--+---+--+---+--+---+--+---+--+-------| | |I класу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовження форми N 6-в
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Кількість тварин | Кількість |Кількість тварин з тониною-якістю |Кількість| Кількість | Кількість | Кількість тварин| Річний | Вихід | |з густотою вовни,| тварин з | вовни за брадфордською | тварин | тварин з | тварин з | із загальною |настриг вовни |чистого | | голів |вирівняністю | класифікацією, голів | індиві- | жиропотом |конституцією| оцінкою |в середньому |волокна,| | |вовни в руні,| | дуально | |та розвитком| |в господарстві| % | | | голів | | пробоні-| | кістяка | |на 1 острижену| | |-----------------+-------------+----------------------------------| тованих | | | |голову за рік | | | ММ| М | М+ | М- | В | В+| В- |70 і|64|60|58|56|50|48|46|44|нижче| |-----------+------------+-----------------+--------------| | | | | | | | | |вище| | | | | | | | | 44 | | ж|ж-|ж=|ж+| К | КН| КГ|00000|0000|000|00|немитої| митої| | |---+---+----+----+---+---+-----+----+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+---------+--+--+--+--+----+---+---+-----+----+---+--+-------+------+--------| | 24|25 | 26 | 27 | 28| 29| 30 | 31 |32|33|34|35|36|37|38|39| 40 | 41 |42|43|44|45| 46 | 47| 48| 49 | 50 |51 |52| 53 | 54 | 55 | |---+---+----+----+---+---+-----+----+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+---------+--+--+--+--+----+---+---+-----+----+---+--+-------+------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---+----+----+---+---+-----+----+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+---------+--+--+--+--+----+---+---+-----+----+---+--+-------+------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---+----+----+---+---+-----+----+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+---------+--+--+--+--+----+---+---+-----+----+---+--+-------+------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Характеристика вівцематок і ярок-рекордисток *
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Порода| Рік | Номер тварини| Походження | Продуктивність | Рік і | |з/п| |народ-|--------------+----------------------+---------------------------------------------------------|результати | | | |ження |іден- |у ДКПТ|лінія |іденти-|іденти-| настриг вовни, кг | жива маса |останнього | | | | |тифіка-| |барана|фікаці-|фікаці-|---------------------------------+-----------------------|бонітування| | | | |ційний | | |йний N |йний N | у поточному | максимальний за |у поточному|максимальна| | | | | | | | |батька |матері | році | період життя | році | за період | | | | | | | | | | | | | | життя | | | | | | | | | | |-------------+-------------------+-----------+-----------| | | | | | | | | | |немитої|митої|дата |немитої|митої|дата | кг |дата | кг | | | | | | | | | | | | |стри-| | |зважу-| |зважу-| | | | | | | | | | | | | |ження| | |вання | |вання | | | |---+------+------+-------+------+------+-------+-------+-------+-----+-----+-------+-----+------+----+------+----+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |---+------+------+-------+------+------+-------+-------+-------+-----+-----+-------+-----+------+----+------+----+-----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------+------+-------+------+------+-------+-------+-------+-----+-----+-------+-----+------+----+------+----+-----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------+------+-------+------+------+-------+-------+-------+-----+-----+-------+-----+------+----+------+----+-----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- * Зазначається характеристика: 20 маток, 20 переярок і 20
ярок у віці 1 року.

V. Характеристика баранів-плідників *
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N |Порода| Рік | Номер барана | Походження барана | Продуктивність барана | Рік і |Результати|Закріплення барана| |з/п| |народження|--------------+----------------------+----------------------------------------------------------|результати |перевірки | за матками ** | | | | |іден- |у ДКПТ|лінія |іденти-|іденти-| настриг вовни, кг | жива маса |останнього | баранів |------------------| | | | |тифіка-| |барана|фікаці-|фікаці-|----------------------------------+-----------------------|бонітування|за якістю | N |клас |якість| | | | |ційний | | |йний N |йний N | у поточному | максимальний за |у поточному|максимальна| |потомства |отари|маток|маток | | | | | | | |батька |матері | році | період життя | році | за період | | | | | | | | | | | | | | | | | | життя | | | | | | | | | | | | | | |-------------+--------------------+-----------+-----------| | | | | | | | | | | | | | |немитої|митої|дата |немитої|митої|дата | кг |дата | кг | | | | | | | | | | | | | | | | |зважу-| | |зважу-| |зважу-| | | | | | | | | | | | | | | | | |вання | | |вання | |вання | | | | | | | |---+------+----------+-------+------+------+-------+-------+-------+-----+------+-------+-----+------+----+------+----+-----------+----------+-----+-----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |---+------+----------+-------+------+------+-------+-------+-------+-----+------+-------+-----+------+----+------+----+-----------+----------+-----+-----+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------+----------+-------+------+------+-------+-------+-------+-----+------+-------+-----+------+----+------+----+-----------+----------+-----+-----+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------+----------+-------+------+------+-------+-------+-------+-----+------+-------+-----+------+----+------+----+-----------+----------+-----+-----+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- * Зазначається характеристика баранів - плідників (основні і
резервні) у віці 2 років і старше, ремонтних і тих, що працюють у
власному ** Заповнюється восени.

VI. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ПЛЕМІННОЇ РОБОТИ НА 20___ р.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування робіт |Обсяг| Термін |Виконавці| N | Найменування робіт |Обсяг| Термін |Виконавці| |з/п| |робіт|виконання| |з/п| |робіт|виконання| | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------------+-----+---------+---------+---+------------------------------------+-----+---------+---------| | 1 |Мічення, зважування та опис при | | | |12 |Мічення індивідуальними номерами | | | | | |народженні ягнят зимового | | | | |молодняку поточного року народження | | | | | |ягніння - голів | | | | |перед відбивкою - голів | | | | |---+----------------------------------+-----+---------+---------+---+------------------------------------+-----+---------+---------| | 2 |Мічення, зважування та опис при | | | |13 |Бонітування і зважування молодняку | | | | | |народженні ягнят весняного | | | | |поточного року народження, відбір | | | | | |ягніння - голів | | | | |молодняку для ремонту стада - голів | | | | |---+----------------------------------+-----+---------+---------+---+------------------------------------+-----+---------+---------| | 3 |Занесення в картки племінних маток| | | |14 |Формування отар, вибракування старих| | | | | |даних щодо результатів парування | | | | |і хворих маток, підготовка до | | | | | |та ягніння - голів | | | | |раннього парування - голів | | | | |---+----------------------------------+-----+---------+---------+---+------------------------------------+-----+---------+---------| | 4 |Весняне бонітування овець - голів | | | |15 |Перевірка якості сперми племінних | | | | | | | | | | |баранів, привчання молодих баранів | | | | | | | | | | |до парування - голів | | | | |---+----------------------------------+-----+---------+---------+---+------------------------------------+-----+---------+---------| | 5 |Облік продуктивності стада, відбір| | | |16 |Обробка результатів бонітування | | | | | |рун і зразків вовни для | | | | |молодняку поточного року народження,| | | | | |дослідження в період стриження | | | | |виявлення попередніх результатів | | | | | | | | | | |підбору минулого року | | | | |---+----------------------------------+-----+---------+---------+---+------------------------------------+-----+---------+---------| | 6 |Запис у картки племінних маток | | | |17 |Занесення в картки племінних маток | | | | | |даних щодо їх продуктивності та | | | | |даних бонітування їх приплоду | | | | | |бонітування їх приплоду народження| | | | |поточного року народження - голів | | | | | |минулого року - голів | | | | | | | | | |---+----------------------------------+-----+---------+---------+---+------------------------------------+-----+---------+---------| | 7 |Представлення даних для запису | | | |18 |Складання плану парування та | | | | | |тварин до ДКПТ - голів | | | | |індивідуальне закріплення баранів на| | | | | | | | | | |маток (запис у журналі парування) | | | | |---+----------------------------------+-----+---------+---------+---+------------------------------------+-----+---------+---------| | 8 |Відсилання в лабораторію вовни рун| | | |19 |Запис парування маток, які стоять на| | | | | |і зразків для дослідження | | | | |індивідуальному обліку та ін. - | | | | | | | | | | |голів | | | | |---+----------------------------------+-----+---------+---------+---+------------------------------------+-----+---------+---------| | 9 |Складання звіту щодо проведення | | | |20 |Запис у племкартки даних щодо | | | | | |бонітування | | | | |продуктивності та племінного | | | | | | | | | | |використання тварин - голів | | | | |---+----------------------------------+-----+---------+---------+---+------------------------------------+-----+---------+---------| |10 |Обробка даних бонітування та | | | | | | | | | | |продуктивності молодняку | | | | | | | | | | |народження минулого року для | | | | | | | | | | |виявлення остаточних результатів | | | | | | | | | | |підбору позаминулого року | | | | | | | | | |---+----------------------------------+-----+---------+---------| | | | | | |11 |Підготовка журналів та відомостей | | | | | | | | | | |на племінних тварин, призначених | | | | | | | | | | |для племреалізації | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

М.П. Керівник (власник) господарства _______________ Зоотехнік-селекціонер (підпис П.І.Б.) (експерт-бонітер) ________________ (підпис, П.І.Б.) Головний зоотехнік ________________ (підпис, П.І.Б.) Висновки Держплемінспекції
------------------------------------------------------------------- | | |-----------------------------------------------------------------| | | |-----------------------------------------------------------------| | | |-----------------------------------------------------------------| | | -------------------------------------------------------------------
Держплемінспектор _______________

(підпис П.І.Б.)
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з
Головдержплемінспекцією Д.М.Микитюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

16.07.2003 N 242

( z0679-03 )
Форма N 6-всм

---------- | Код | |--------| Господарство __________| | |--------| Район _________________| | |--------| Область _______________| | ----------

ВІДОМІСТЬ

якісного складу стада смушкових овець

за 20__ рік

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Наяв- | Баранів-плідників | Вівцематок і ярок старше 1 року | |ність |----------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------| |овець |усього,|у тому числі класу| смушкового типу |усього,| у тому числі класу | смушкового типу | |усього,|голів |------------------+-------------------------------|голів |--------------------------+-------------------------------------------| |голів | | еліта | I |жакетного|ребристого|плоского | | еліта | I | II |жакетного|ребристого|плоского |кавказького| | | |--------+---------+---------+----------+----------| |--------+--------+--------+---------+----------+----------+-----------| | | |голів|% |голів| % | голів|% | голів |% | голів |% | |голів|% |голів|% |голів|% | голів|% | голів |% | голів |% |голів | % | |-------+-------+-----+--+-----+---+------+--+-------+--+-------+--+-------+-----+--+-----+--+-----+--+------+--+-------+--+-------+--+------+----| | 1 | 2 | 3 |4 | 5 | 6 | 7 |8 | 9 |10| 11 |12| 13 | 14 |15| 16 |17| 18 |19| 20 |21| 22 |23| 24 |25| 26 | 27 | |-------+-------+-----+--+-----+---+------+--+-------+--+-------+--+-------+-----+--+-----+--+-----+--+------+--+-------+--+-------+--+------+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-------+-----+--+-----+---+------+--+-------+--+-------+--+-------+-----+--+-----+--+-----+--+------+--+-------+--+-------+--+------+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-------+-----+--+-----+---+------+--+-------+--+-------+--+-------+-----+--+-----+--+-----+--+------+--+-------+--+-------+--+------+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовження форми N 6-всм
------------------------------------------------------------------------------------------------ |Середня | Вгодованість | ----------------------------------------------------------| жива |---------------------------| |з них вівцематок і ярок старше 1 року за забарвленням | маса | вища |середня | нижче | | відповідно до спеціалізації господарства | перед | | |середньої| |---------------------------------------------------------|парува- |--------+--------+---------| |усього | у тому числі | смушкового типу | нням |голів|% |голів|% | голів|% | |--------+-----------------+------------------------------|(осіме- | | | | | | | |голів|% | еліта | I |жакетного|ребристого|плоского |нінням),| | | | | | | | | |--------+--------+---------+----------+---------| кг | | | | | | | | | |голів|% |голів|% |голів| % | голів| % | голів|% | | | | | | | | |-----+--+-----+--+-----+--+-----+---+------+---+------+--+--------+-----+--+-----+--+------+--| | 28 |29| 30 |31| 32 |33| 34 | 35| 36 | 37| 38 |39| 40 | 41 |42| 43 |44| 45 |46| |-----+--+-----+--+-----+--+-----+---+------+---+------+--+--------+-----+--+-----+--+------+--| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--+-----+--+-----+--+-----+---+------+---+------+--+--------+-----+--+-----+--+------+--| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--+-----+--+-----+--+-----+---+------+---+------+--+--------+-----+--+-----+--+------+--| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------
Головний зоотехнік ________________

(підпис, П.І.Б.)
Зоотехнік-селекціонер

(експерт-бонітер) __________________

(підпис, П.І.Б.)
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва
з Головдержплемінспекцією Д.М.Микитюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

16.07.2003 N 242

( z0679-03 )
Форма N 7-вкз

------------- | Код | |-----------| Господарство ______________| | |-----------| Район _____________________| | |-----------| Область ___________________| | -------------

АКТ N __

про підсумки класного бонітування овець (кіз)

від "__" ____ 20__ року

Комісія у складі: керівник господарства (власник)_________
Члени комісії ____________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові) __________________________________________________________
склала цей акт про те, що з "__" ____ до "__" ___ 20 __ року
бонітером __________________ проведено бонітування овець (кіз) *.
Із загальної кількості овець (кіз), що підлягають бонітуванню: ___ голів, пробонітовано ___ голів з віднесенням їх до відповідних
класів
-------------- * Непотрібне закреслити.
---------------------------------------------------------------------------- |Порода| Клас дорослих овець (кіз) | Клас молодняку народження 20__ р.| | |--------------------------------+----------------------------------| | |еліта|I |II|III|IV|позак-|усього|еліта|I |II|III|IV|позак-| усього | | | | | | | |ласні | | | | | | |ласні | | |--------------------------------------------------------------------------| | Барани (цапи) | |--------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----+--+--+---+--+------+------+-----+--+--+---+--+------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----+--+--+---+--+------+------+-----+--+--+---+--+------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----+--+--+---+--+------+------+-----+--+--+---+--+------+--------| |Усього| | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------| | Матки | |--------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----+--+--+---+--+------+------+-----+--+--+---+--+------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----+--+--+---+--+------+------+-----+--+--+---+--+------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----+--+--+---+--+------+------+-----+--+--+---+--+------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
Продовження форми N 7-вкз
З пробонітованого поголів'я: дорослих баранів _______ голів

(цапів)
Непробонітованими залишилось __ голів

у тому числі: баранів __________ голів

(цапів)
у тому числі: баранів __________ голів

(цапів)
баранів у віці 1 року __ голів баранів у віці 1 року __ голів (цапів) (цапів)
матки ______ голів матки ______ голів ярки у віці 1 року ___ голів ярки у віці 1 року ___ голів
Пробонітовані вівці (кози) помічені* _____________ відповідно
до Інструкції з бонітування овець. Для відтворення поголів'я в 20__ р. призначаються барани
(цапи), голів: для парування маток як основні плідники для
штучного осіменіння __, резервні для штучного осіменіння __, для
ручного парування __, для вільного парування __. Виділено баранів-пробників (цапів)_____голів, з них дорослих
__ і 20 __ р. народження____голів. Для ремонту стада виділено баранів (цапів)______ голів: у
віці 1 року __, з них класу "еліта" __, I класу __. Як пробників виділено всього баранів (цапів) __ голів, з них
дорослих_______ і 20 __ р. народження_____, голів. Для племреалізації визначено баранів (цапів) 20__ р.
народження, дорослих __ голів. Усього _____ голів, з них класу
"еліта" ___ голів, I класу ___ голів. Усі призначені для племреалізації барани (цапи) індивідуально
пробонітовані.

Стан вгодованості овець (кіз) _______________________________ Стан вовнового (пухового) покриву овець (кіз) _______________
-------------- Стан вгодованості овець (кіз) _______________________________ Стан вовнового (пухового) покриву овець (кіз) _______________
-------------- * Вищипи, татуювання або бирки.
Керівник (власник) господарства _________ Експерт-бонітер ______
Члени комісії ___________________________________________________

(підпис, прізвище, ім'я, по батькові) _________________________________________________________________
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з
Головдержплемінспекцією Д.М.Микитюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

16.07.2003 N 242

( z0679-03 )
Форма N 8-всм

----------- | Код | |---------| Господарство _______| | |---------| Район ______________| | |---------| Область ____________| | -----------

АКТ N___

про ягніння смушкових вівцематок

з "__" __ до "__" __ 20__ року

I. Результати ягніння
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Дата | Наявність вівцематок,|Окотилося вівцематок|Одержано |Абор- |Від них одержано | Загинуло та дорізано суягних | |з/п|ягні-| голів | нормально, голів |ягнят від|тувало| викиднів, голів | маток, голів | | | ння |----------------------+--------------------|нормаль- |вівце-|-----------------+------------------------------------| | | | на | на |усього|у тому числі:| ного |маток,|усього|у тому |усього|у тому числі: | від них | | | |01.01.20__| початок | |-------------|ягніння, |голів | |числі | |---------------| одержано | | | | | ягніння | |двій- |трій- | голів | | |з товарною| |з двій-|з трій-| випоротків, | | | | | | |нями |нями | | | |шкуркою | | нями |нями | штук | | | | | | | | | | | | | | | |-------------| | | | | | | | | | | | | | | |усьо-|у тому | | | | | | | | | | | | | | | | го |числі | | | | | | | | | | | | | | | | |з това-| | | | | | | | | | | | | | | | | рною | | | | | | | | | | | | | | | | |шкуркою| |---+-----+----------+-----------+------+------+------+---------+------+------+----------+------+-------+-------+-----+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |---+-----+----------+-----------+------+------+------+---------+------+------+----------+------+-------+-------+-----+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----+----------+-----------+------+------+------+---------+------+------+----------+------+-------+-------+-----+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----+----------+-----------+------+------+------+---------+------+------+----------+------+-------+-------+-----+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----+----------+-----------+------+------+------+---------+------+------+----------+------+-------+-------+-----+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+------+---------+------+------+----------+------+-------+-------+-----+-------| |Усього з початку ягніння | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовження форми N 8-всм
------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Одержано приплоду ягнят, голів| Забито живих ягнят|Пробонітовано ягнят, голів | Залишилося непробо- | | | на смушки, голів | |нітовано ягнят, голів| |------------------------------+-------------------+----------------------------+---------------------| |усього| у тому числі: |усього|у тому числі|усього| у тому числі: |усього|у тому числі: | | |-----------------------| |------------| |---------------------| |--------------| | | живих |мертвона- | |ярок |баран-| |ярок|племін-|баран- | |ярок | баран- | | |-----------|роджених, | | |чиків | | |них |чиків | | | чиків | | |ярок|баран-|викиднів, | | | | | |баран- |на м'ясо| | | | | | |чиків |випоротків | | | | | |чиків | | | | | | | | |з товарними| | | | | | | | | | | | | | | шкурками | | | | | | | | | | | |------+----+------+-----------+------+-----+------+------+----+-------+--------+------+-----+--------| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |------+----+------+-----------+------+-----+------+------+----+-------+--------+------+-----+--------| | | | | | | | | | | | | | | | |------+----+------+-----------+------+-----+------+------+----+-------+--------+------+-----+--------| | | | | | | | | | | | | | | | |------+----+------+-----------+------+-----+------+------+----+-------+--------+------+-----+--------| | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Відправлення ягнят на забійний пункт
----------------------------------------------------------------------------------------- | Дата |Номер |Забарв-| Відправлено, голів |Крім того,| |відправ-|накла-|лення |----------------------------------------------------| викидні, | | лення |дної |ягнят |усього| живих |мертвона- | ягнята, що вибули |випоротки | | | | | |-----------|роджених, | після бонітування |з товарною| | | | | |ярок|баран-|викиднів, |---------------------| шкуркою | | | | | | |чиків |випоротків |ярки|племінні|баран- | | | | | | | | |з товарними| | баран- |чики на| | | | | | | | | шкурками | | чики | м'ясо | | |--------+------+-------+------+----+------+-----------+----+--------+-------+----------| | | | | | | | | | | | | |--------+------+-------+------+----+------+-----------+----+--------+-------+----------| | | | | | | | | | | | | |--------+------+-------+------+----+------+-----------+----+--------+-------+----------| | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------
Головний зоотехнік _________________ (підпис, П.І.Б.)
Зоотехнік-селекціонер

(експерт-бонітер) _________________ (підпис, П.І.Б.)
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з
Головдержплемінспекцією Д.М.Микитюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

16.07.2003 N 242

( z0679-03 )
Форма N 9-вкз

---------- | Код | |--------| Господарство _______________| | |--------| Район ______________________| | |--------| Область ____________________| | ----------

ВІДОМІСТЬ

закріплення плідників за матками

на період парування (осіменіння)

за 20__ рік

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Прізвище,|Номер |Порода| Вік |Клас | Наявність маток, | Дата | Інформація про закріпленого |з/п|ім'я та по|отари,|маток |маток|маток| голів | початку |---------------------------------------- | | батькові |ферми | | | |-------------------|парування|іденти- | походження | рік | | | старшого | | | | | усього | з них | (осіме- |фікацій-|-------------------|народження| | | чабана | | | | | в отарі|закріплено| ніння) | ний N |іден- |іден- | N | плідника | | | | | | | | | за | | |тифі- |тифі- |лінії| | | | | | | | | | плідником| | |кацій-|кацій-| | | | | | | | | | | | | |ний N |ний N | | | | | | | | | | | | | |матері|батька| | | |---+----------+------+------+-----+-----+--------+----------+---------+--------+------+------+-----+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |---+----------+------+------+-----+-----+--------+----------+---------+--------+------+------+-----+----------| | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------+------+------+-----+-----+--------+----------+---------+--------+------+------+-----+----------| | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------+------+------+-----+-----+--------+----------+---------+--------+------+------+-----+----------| | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------+------+------+-----+-----+--------+----------+---------+--------+------+------+-----+----------| | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовження форми N 9-вкз
---------------------------------------------------------------------------------------------------- барана (цапа)* | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| |результати | настриг вовни, кг |жива маса восени, кг|результати перевірки|призначення| |бонітування |------------------------------+--------------------| сперми | для | |барана (цапа)|максимальний |у поточному році|макси- |у поточному |--------------------|парування | | |-------------+----------------|мальна | році | об'єм | оцінка |(основний, | | |немитої|митої|немитої| митої | | | еякуляту,| сперми, |резервний) | | | | | | | | | мл | балів | | |-------------+-------+-----+-------+--------+-------+------------+----------+---------+-----------| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |-------------+-------+-----+-------+--------+-------+------------+----------+---------+-----------| | | | | | | | | | | | |-------------+-------+-----+-------+--------+-------+------------+----------+---------+-----------| | | | | | | | | | | | |-------------+-------+-----+-------+--------+-------+------------+----------+---------+-----------| | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- * Непотрібне закреслити.
Головний зоотехнік ________________

(підпис, П.І.Б.)
Зоотехнік-селекціонер ________________

(підпис, П.І.Б.)

Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з
Головдержплемінспекцією Д.М.Микитюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

16.07.2003 N 242

( z0679-03 )
Форма N 10-вкз

---------- | Код | |--------| Господарство _______________| | |--------| Район ______________________| | |--------| Область ____________________| | ----------

ОСТАТОЧНА

відомість з парування (осіменіння) овець (кіз)

за 20__ рік

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Прізвище,|Номер |Наявність|Порода,|Вгодо- |Вік | Дата |Кількість маток, |Дата |Кількість | Спаровано |Дата | |з/п|ім'я та по|отари,|маток на |пород- |ваність|спаро- |початку|яких парували |закін- |спарованих|(осімінено) маток|початку | | | батькові |ферми | початок | ність,| |ваних |пару- |(осіменяли), голів|чення |маток із | |викорис-| | | старшого | | парува- | клас | |(осімі-|вання |------------------|пару- |застосу- |-----------------|тання | | | чабана | | льної | | |нених) |(осіме-| 1 | 2 | 3 |вання |ванням |усього, | до |баранів | | | | |кампанії,| | |маток |ніння) | раз | рази | рази|(осіме-|ручного |голів |наявних | для | | | | | голів | | | | | | | |ніння) |парування,| | на |докриття| | | | | | | | | | | | | |голів | |початок | | | | | | | | | | | | | | | | |пару- | | | | | | | | | | | | | | | | |вання, | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | |---+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-----+------+-----+-------+----------+--------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |---+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-----+------+-----+-------+----------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-----+------+-----+-------+----------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-----+------+-----+-------+----------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовження форми N 10-вкз
----------------------------------------------------------------------------------------------------- |Залиши-|ідентифі- | Результативність парувань (осіменінь) бараном (цапом) |Прізвище, | |лось |каційний N |-----------------------------------------------------------------|ім'я та по| |ялових |закріпленого | 1 парування | 2 парування | 3 парування | 4 парування |батькові | |маток, |барана (цапа)*| (осіменіння) | (осіменіння) | (осіменіння) | (осіменіння) |техніка | |голів |--------------+---------------+----------------+---------------+----------------| | | | осно-|резер- | іден- |осімі-| іден- |осімі- | іден- |осімі-| іден- |осімі- | | | | вного|вного |тифіка- |нено |тифіка- |нено |тифіка- |нено |тифіка- |нено | | | | | |ційний N|маток,|ційний N|маток, |ційний N|маток,|ційний N|маток, | | | | | |барана |голів |барана |голів |барана |голів |барана |голів | | | | | |(цапа) | |(цапа) | |(цапа) | |(цапа) | | | |-------+------+-------+--------+------+--------+-------+--------+------+--------+-------+----------| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |-------+------+-------+--------+------+--------+-------+--------+------+--------+-------+----------| | | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------+--------+------+--------+-------+--------+------+--------+-------+----------| | | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------+--------+------+--------+-------+--------+------+--------+-------+----------| | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- * Непотрібне закреслити.
Головний зоотехнік _________________ (підпис, П.І.Б.)
Зоотехнік-селекціонер

(експерт-бонітер) _________________ (підпис, П.І.Б.)
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з
Головдержплемінспекцією Д.М.Микитюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

16.07.2003 N 242

( z0679-03 )
Форма N 11-вкз

----------- | Код | |---------| Господарство _______| | |---------| Район ______________| | |---------| Область ____________| | -----------

ОСТАТОЧНА

відомість про результати ягніння овець (кіз)

за 20__ рік

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Прізвище,|Номер|Порода| Вік |Клас |Дата | Характеристика фізіологічного стану маток | |з/п|ім'я та по|отари| |маток|маток|почат-|-------------------------------------------------------------------------| | | батькові | | | | | ку | наявність маток, | з них: | | | старшого | | | | |пару- | голів | | | | чабана | | | | |вання |------------------+------------------------------------------------------| | | | | | | | | на | на |ягни-|аборту-|загибель і доріз маток|залишилось ялових| | | | | | | | |01.01.20__|початок|лося,|вало, |під час ягніння, голів|-----------------| | | | | | | | | |ягніння|голів|голів |----------------------|усього,|питома | | | | | | | | | | | | | які | які не |голів |вага до | | | | | | | | | | | | | окоти- | окоти- | |наяв- | | | | | | | | | | | | | лися | лися | |ності | | | | | | | | | | | | | | | |маток на | | | | | | | | | | | | | | | |початок | | | | | | | | | | | | | | | |ягніння, | | | | | | | | | | | | | | | | % | |---+----------+-----+------+-----+-----+------+----------+-------+-----+-------+---------+------------+-------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |---+----------+-----+------+-----+-----+------+----------+-------+-----+-------+---------+------------+-------+---------| | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------+-----+------+-----+-----+------+----------+-------+-----+-------+---------+------------+-------+---------| | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------+-----+------+-----+-----+------+----------+-------+-----+-------+---------+------------+-------+---------| | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------+-----+------+-----+-----+------+----------+-------+-----+-------+---------+------------+-------+---------| | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовження форми N 11-вкз
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Дата | Народилося ягнят, голів |Загибель ягнят | Дорізано |Наявність ягнят на кінець ягніння |Примітки| |початку| |під час ягніння|на смушки,|-----------------------------------| | |ягніння|---------------------------+---------------| голів |усього,| питома вага до наявності | | | |живих|мертвих|усього|питома|усьо-|питома | | голів | маток, % | | | | | | |вага |го, |вага до | | |---------------------------| | | | | | | до |голів|кіль- | | | на | на | які | | | | | | |кіль- | |кості | | |01.01.20__|початок|ягнилися| | | | | | |кості | |ягнят, | | | |ягніння| | | | | | | |маток,| | які | | | | | | | | | | | | які | |народи- | | | | | | | | | | | |ягни- | |лися | | | | | | | | | | | |лися, | |живими, | | | | | | | | | | | | % | | % | | | | | | | |-------+-----+-------+------+------+-----+---------+----------+-------+----------+-------+--------+--------| | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |-------+-----+-------+------+------+-----+---------+----------+-------+----------+-------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----+-------+------+------+-----+---------+----------+-------+----------+-------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----+-------+------+------+-----+---------+----------+-------+----------+-------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Головний зоотехнік __________________ (підпис, П.І.Б.)
Зоотехнік-селекціонер

(експерт-бонітер) _________________ (підпис, П.І.Б.)
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з
Головдержплемінспекцією Д.М.Микитюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

16.07.2003 N 242

( z0679-03 )
Форма N 12-вкз

-------------- | Код | |------------| Господарство _______________| | |------------| Район ______________________| | |------------| Область ____________________| | --------------

ОСТАТОЧНА

відомість про відлучення ягнят (козенят) від маток

за 20__ рік

------------------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище, |Номер | Наявність маток, | Народилося живих ягнят (козенят)| Дата | |з/п|ім'я та |отари,| голів |----------------------------------|відлу-| | |по батькові|ферми |------------------|усього,| з них: |чення | | | старшого | | на | на | голів |--------------------------| | | | чабана | |01.01.20__|початок| |загинуло за період|дорі- | | | | | | |ягніння| | від ягніння до |зано, | | | | | | | | | відлучення |голів | | | | | | | | |------------------| | | | | | | | | |усього,| питома | | | | | | | | | |голів | вага до | | | | | | | | | | | числа | | | | | | | | | | | народ- | | | | | | | | | | | жених, | | | | | | | | | | | % | | | |---+-----------+------+----------+-------+-------+-------+----------+-------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+-----------+------+----------+-------+-------+-------+----------+-------+------| | | | | | | | | | | | |---+-----------+------+----------+-------+-------+-------+----------+-------+------| | | | | | | | | | | | |---+-----------+------+----------+-------+-------+-------+----------+-------+------| | | | | | | | | | | | |---+-----------+------+----------+-------+-------+-------+----------+-------+------| | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------
Продовження форми N 12-вкз
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Відлучено ягнят (козенят), голів |Примітки| |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |усього,|питома вага до |середня | у тому числі: | | |голів |наявності маток, % |жива маса|----------------------------------------------------------------| | | |-------------------|1 голови,| баранчиків (цапів) | валашків | ярок (кізок) | | | | на | на | кг |---------------------+--------------------+---------------------| | | |01.01.20__| початок| |усього| жива маса, кг|усьо-|жива маса, кг |усьо-|жива маса, кг | | | | | ягніння| | |--------------|го |--------------|го |---------------| | | | | | | |усіх| середня | |усіх| середня | |усіх| середня | | | | | | | | |жива маса| | |жива маса| | |жива маса | | | | | | | | |1 голови | | | 1 голови| | |1 голови | | |-------+----------+--------+---------+------+----+---------+-----+----+---------+-----+----+----------+--------| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |-------+----------+--------+---------+------+----+---------+-----+----+---------+-----+----+----------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------+--------+---------+------+----+---------+-----+----+---------+-----+----+----------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------+--------+---------+------+----+---------+-----+----+---------+-----+----+----------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------+--------+---------+------+----+---------+-----+----+---------+-----+----+----------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Головний зоотехнік __________________

(підпис, П.І.Б.)
Зоотехнік-селекціонер

(експерт-бонітер) ___________________

(підпис, П.І.Б.)
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з
Головдержплемінспекцією Д.М.Микитюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

16.07.2003 N 242

( z0679-03 )
Форма N 13-вкз

----------- | Код | |---------| Господарство______| | |---------| Район ____________| | |---------| Область___________| | -----------

ОСТАТОЧНА

відомість про результати весняного

(осіннього) стриження овець (кіз)

за 20__ рік

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище, |Номер|Порода,|Стать|Вік|Клас| Наявність поголів'я | Дата | Фактично | Вихід | Настрижено | |з/п|ім'я та |отари|пород- | | | | в отарі, голів | стри- | настрижено |чистого | вовни в | | |по батькові| |ність | | | | | ження | вовни, кг |волокна,| перерахунку | | | старшого | | | | | |---------------------------+--------+------------| % | на чисте | | | чабана | | | | | | на | на |фактично|по-|кі- |усьо-| у | | волокно, кг | | | | | | | | |01.01.20__|початок| остри- |ча-|нець|го |сере- | |-------------| | | | | | | | | | стри- | жено |ток| | |дньому| |усьо-|у сере-| | | | | | | | | | ження | | | | |на 1 | |го |дньому | | | | | | | | | | | | | | |голову| | | на 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |голову | |---+-----------+-----+-------+-----+---+----+----------+-------+--------+---+----+-----+------+--------+-----+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |---+-----------+-----+-------+-----+---+----+----------+-------+--------+---+----+-----+------+--------+-----+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------+-----+-------+-----+---+----+----------+-------+--------+---+----+-----+------+--------+-----+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------+-----+-------+-----+---+----+----------+-------+--------+---+----+-----+------+--------+-----+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------+-----+-------+-----+---+----+----------+-------+--------+---+----+-----+------+--------+-----+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовження форми N 13-вкз
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Вид | Результати класирування вовни |вов-|------------------------------------------------------------------------------------------------------- |ни | рунна вовна | |------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |осно-|пожо-|58-56 |базова|звалок| з |кольо- |неодно-|за довжиною, мм| за тониною, якість | | |вна |вкла |якість| | |тавром,|рова в |рідна в|---------------+-----------------------------| | | | | | | |що зми-|тонкій |напів- |I |II |III |IV |70|64|60|58-56|50|48-46|44 і | | | | | | | |вається|немери-|тонкій | | | | | | | | | | |нижче| | | | | | | | |носовій| | | | | | | | | | | | | |----+-----+-----+------+------+------+-------+-------+-------+--+---+----+---+--+--+--+-----+--+-----+-----| | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |27|28 | 29 |30 |31|32|33| 34 |35| 36 | 37 | |----+-----+-----+------+------+------+-------+-------+-------+--+---+----+---+--+--+--+-----+--+-----+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----+-----+-----+------+------+------+-------+-------+-------+--+---+----+---+--+--+--+-----+--+-----+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----+-----+-----+------+------+------+-------+-------+-------+--+---+----+---+--+--+--+-----+--+-----+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовження форми N 13-вкз
--------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------| | разом| вовна | ----------------------------------------------------------| |--------------------| | за станом | неоднорідна | | нижчих сортів | |-----------------------------------+---------------------| |--------------------| |вільна|малозас-| дуже |дефе-|засмі-|напівгруба| груба | |у тому числі| разом | | від |мічена |засмі-|ктна |чено -|----------+----------| |------------| | |засмі-| |чена | |дефек-|I-I| I-II |II-I|II-II| |обні-| клю- | | |чення | | | |тна | | | | | |жка | нкер | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------+------+-----+------+---+------+----+-----+------+-----+------+-------| | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43| 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |------+--------+------+-----+------+---+------+----+-----+------+-----+------+-------| | | | | | | | | | | | | | | |------+--------+------+-----+------+---+------+----+-----+------+-----+------+-------| | | | | | | | | | | | | | | |------+--------+------+-----+------+---+------+----+-----+------+-----+------+-------| | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------
Головний зоотехнік __________________

(підпис, П.І.Б.)
Зоотехнік-селекціонер

(експерт-бонітер)__________________

(підпис, П.І.Б.)
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з
Головдержплемінспекцією Д.М.Микитюк

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: