open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
N 154 від 06.06.2002 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

19 червня 2002 р.

за N 517/6805
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

аграрної політики України

від 06.06.2002 р. N 154

( z0516-02 )

Інструкція

з ведення племінного обліку в м'ясному скотарстві

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція, розроблена на виконання Закону України
"Про племінну справу у тваринництві" ( 3691-12 ), визначає порядок
ведення форм племінного обліку, що застосовуються у м'ясному
скотарстві з метою організації точного, систематичного обліку
продуктивності, походження кожної тварини інших селекційних ознак
для успішного проведення селекційно-племінної роботи.
1.2. Племінний облік - це індивідуальна реєстрація суб'єктами
племінної справи у тваринництві даних про племінну цінність тварин
з метою одержання систематизованих відомостей, необхідних для
ведення племінної справи.
1.3. Племінний облік має бути чітким, своєчасним і
негроміздким. Він узгоджується з первинним зоотехнічним та
бухгалтерським обліком і складається з таких елементів: мічення,
зважування, проміри, запис інформації про тварин у відповідні
форми обліку.
1.4. У племінних господарствах ведуть індивідуальний облік
походження і продуктивності тварин м'ясної худоби всіх
статево-вікових груп. Форми племінного обліку тварин м'ясної
худоби ведуть спеціалісти підприємств (об'єднань) з племінної
справи у тваринництві, суб'єкти племінної справи у тваринництві
всіх форм власності незалежно від підпорядкованості та належності
або власники до вибуття худоби, після чого передаються і
зберігаються в архіві.
1.5. Племінний облік у племінних господарствах з м'ясного
скотарства ведуть за такими формами: форма N 1-м'яс "Картка племінного бугая м'ясної породи"; форма N 2-м'яс "Картка племінної корови (телиці) м'ясної
породи"; форма N 3-врх "Журнал з відтворення стада великої рогатої
худоби за 20__ р."; форма N 4-м'яс "Журнал реєстрації приплоду та вирощування
молодняку великої рогатої худоби м'ясних порід за 20__ р."; форма N 5-м'яс "Журнал бонітування корів м'ясних порід"; форма N 6-м'яс "Журнал бонітування племінного молодняку
великої рогатої худоби м'ясних порід"; форма N 7-м'яс "Звіт про результати бонітування великої
рогатої худоби м'ясного напрямку продуктивності відповідної
породи". Форми призначені для обліку первинної інформації, яка потім
заноситься в автоматизовану базу даних, де накопичується уся
інформація про тварин, що використовується для ведення
селекційно-племінної роботи.
2. Загальні вимоги до заповнення форм племінного обліку
2.1. Усі графи у формах заповнюються чітко і розбірливо.
Необхідні виправлення здійснюють тільки чітким перекресленням
попередньої інформації. Не допускається зафарбовування та
підтирання даних.
2.2. Примітки при заповненні форм племінного обліку не
допускаються.
2.3. Кожна з ознак, що є у формах, записується певним числом
цифр у залежності від точності зважування чи вимірювання. Жива
маса племінних тварин і молодняку записується лише цілими числами
з точністю до 1 кілограма. Основні проміри тварин визначаються в
сантиметрах з точністю до 1. Усі відносні показники обчислюються у
процентах з точністю до однієї десятої (один знак після коми).
3. Основні положення заповнення форм племінного обліку
3.1. Форма N 1-м'яс "Картка племінного бугая м'ясної породи"
(далі - картка бугая) - це основний документ індивідуального
племінного обліку від народження до кінця господарського
використання тварини. Призначена для накопичення усіх відомостей,
що характеризують індивідуальні і племінні якості бугая, його
родовід, лінійну належність, інтенсивність використання. Картка
бугая є основним документом для запису тварин у державні книги
племінних тварин (далі - ДКПТ). До складу форми входять таблиці,
що несуть певну інформацію. 3.1.1. Картка бугая заповнюється на всіх бугаїв-плідників. У формі вказують: кличку, ідентифікаційний номер, марку і номер ДКПТ; породу і породність визначають відповідно до Інструкції з
бонітування великої рогатої худоби м'ясних порід; лінію, що визначається за лінією батька; родину, що визначається за родиною матері; метод, за яким було одержано племінного бугая
(трансплантацією, від штучного осіменіння, природного парування) -
у рядку "Метод одержання"; дані імуногенетичного тестування (за наявності) - у графі
"Групи крові"; домінуючу масть, наявність рогів або шутість тварини; число, місяць, рік народження бугая - у графі "Дата
народження"; число, місяць, рік надходження бугая в господарство - у графі
"Дата надходження"; назву господарства або власника тварини - у графі "Власник". 3.1.2. До таблиці I "Походження" заноситься інформація про
продуктивність предків до третього покоління включно. У таблиці вказують: породність бугая за матір'ю і батьком та за другим і третім
рядами родоводу; у рядку "Продуктивність" за матір'ю - рік отелення для
первісток (кількість отелень для корів), стать теляти (або стать
усіх народжених телят для корів), перебіг отелення (середній бал
за всі отелення для корів), молочність (найвища для корів),
скоригована на стать і вік потомства у 210 днів; у рядку "Продуктивність" за батьком - селекційна цінність, що
позначається літерами, якщо оцінені: A - за власною
продуктивністю, B - за якістю потомків; клас за результатами бонітування записується словами; дані імуногенетичного тестування (за наявності) - у графі
"Групи крові". 3.1.3. У таблиці II "Розвиток тварини (см) у віці"
зазначається інформація про: вік тварини; живу масу - при народженні, у 210 днів, у 8, 12, 15, 18
місяців, при першому використанні, у 2, 3, 4, 5 років і старше; вади екстер'єру. 3.1.4. У таблиці III "Проміри тварини" зазначаються проміри
тварини у віці: 210 днів, 12, 15 місяців, 2, 3, 4, 5 років та
виводиться загальний бал за екстер'єр. 3.1.5. У таблицю IV "Оцінка за власною продуктивністю"
заносяться відповідні вікові параметри живої маси, середньодобових
приростів, м'ясних форм, оплати корму за період оцінки, клас і
селекційний індекс. 3.1.6. У таблицю V "Відтворна здатність" заносяться показники
відтворної здатності плідників, що визначаються згідно із
загальноприйнятими методиками відповідно до років їх використання. 3.1.7. Таблицю VI "Бонітування бугая" заповнюють на підставі
даних щорічної комплексної оцінки бугая відповідно до Інструкції з
бонітування великої рогатої худоби м'ясних порід. 3.1.8. У таблицю VII "Якість потомків бугая" заносяться дані
про живу масу при народженні, розвиток бугайців і теличок у віці -
210 днів, 12, 15, 18 місяців та відповідна оцінка його
дочок-первісток і дорослих корів за роками використання бугая. 3.1.9. У таблиці VIII "Переміщення тварини" зазначається
інформація про те, звідки і куди прибула тварина, коли і в якому
віці, - її жива маса і мета переміщення. 3.1.10. У таблиці IX "Участь у виставках" зазначається
інформація про нагороди за участь у регіональних, державних і
міжнародних виставках. 3.1.11. У таблиці X "Наказ про запис у ДКПТ" зазначають дату
і рік підписання наказу про запис тварин у ДКПТ та інформацію про
стан здоров'я тварини. 3.1.12. У таблиці XI "Примітки селекціонера" записують
призначення бугая і роки його використання у певному стаді. 3.1.13. У таблиці XII "Дата та причина вибуття" зазначають
інформацію про дату, рік і причину вибуття тварини.
3.2. Форма N 2-м'яс "Картка племінної корови (телиці) м'ясної
породи" (далі - картка корови (телиці)) - це основний документ
індивідуального племінного обліку від народження до кінця
господарського використання тварини. У ній дається всебічна
інформація про тварину: дата народження, походження, породність,
розвиток, оцінка екстер'єру і конституції тощо. Картка корови
(телиці) є основним документом для запису тварин у ДКПТ. До її
складу входять таблиці, що несуть певну інформацію. 3.2.1. Картка корови (телиці) заповнюється на всіх племінних
корів (телиць), з якими ведеться індивідуальна племінна робота
аналогічно до картки бугая. 3.2.2. У таблицю I "Походження" заноситься інформація за
позиціями, як для бугая, форма N 1-м'яс. 3.2.3. У таблицю II "Продуктивність матері" заноситься
інформація про продуктивність матері (за кожним отеленням і їх
перебігом) до кожного теляти окремо. 3.2.4. У таблиці III "Розвиток корови - жива маса (кг) у
віці" записують дані про живу масу у відповідному віці (при
народженні, у 210 днів, 8, 12, 15, 18 місяців, при першому
осіменінні, у 2, 3, 4, 5 і старше років). 3.2.5. У таблиці IV "Проміри тварини (см) у віці" записують
проміри та загальний бал за екстер'єр у віці 210 днів, 8, 12, 15,
18 місяців, 2, 3, 4, 5 років. 3.2.6. У таблиці V "Племінне використання і продуктивність
корови" заносять інформацію про плідне осіменіння тварини,
характеристику приплоду та його використання відповідно до
призначення. 3.2.7. Таблицю VI "Бонітування корови" заповнюють на підставі
даних щорічної комплексної оцінки корови відповідно до Інструкції
з бонітування великої рогатої худоби м'ясних порід. 3.2.8. У таблиці VII "Переміщення тварин" зазначається
інформація про те, звідки і куди переміщена тварина, коли і в
якому віці, її жива маса і мета переміщення. 3.2.9. У таблиці VIII "Участь у виставках" зазначається
інформація про нагороди за участь у регіональних, державних і
міжнародних виставках. 3.2.10. У таблиці IX "Наказ про запис у ДКПТ" зазначають дату
і рік підписання наказу про запис тварин у ДКПТ та інформацію про
стан здоров'я тварини. 3.2.11. У таблиці X "Примітки селекціонера" записують
призначення корови і роки її використання у певному стаді. 3.2.12. У таблиці XI "Дата та причина вибуття" зазначають
інформацію про дату, рік і причину вибуття тварини.
3.3. Форма N 3-врх "Журнал з відтворення стада великої
рогатої худоби за 20__ р." призначена для накопичення даних про
відтворну здатність великої рогатої худоби. 3.3.1. У форму заносять: кличку, ідентифікаційний номер матки, рік народження; дати останнього отелення і осіменіння (парування) в минулому
році; дати фактичного осіменіння (парування) за місяцями поточного
року, результатами ректального дослідження на тільність; дату плідного осіменіння та ідентифікаційний номер бугая; дати очікуваного і фактичного отелення в поточному році,
перебіг отелення; стать приплоду, його живу масу при народженні,
ідентифікаційний номер та відомості про батька. 3.3.2. У кінці журналу заносять дані контролю за осіменінням
(паруванням) корів і телиць та їх отеленням помісячно за поточний
рік.
3.4. Форма N 4-м'яс "Журнал реєстрації приплоду та
вирощування молодняку великої рогатої худоби м'ясних порід за
20__ р." призначена для накопичення інформації щодо народження
молодняку та його розвитку. 3.4.1. У форму заносять: кличку, ідентифікаційний номер, дату народження, стать
приплоду; породу і породність, масть, походження; первинні дані зважування молодняку в поточному році; живу масу молодняку при народженні, при відлученні (вік), у
210 днів, 8, 12, 15, 18 місяців, для телиць - при першому
осіменінні (паруванні); причину вибуття молодняку.
3.5. Форма N 5-м'яс "Журнал бонітування корів м'ясних порід"
призначена для накопичення інформації щодо племінної цінності
корів. 3.5.1. У форму заносять: кличку, ідентифікаційний номер, марку і номер ДКПТ, дату
народження; породу і породність, масть, походження; інформацію про отелення; поетапну оцінку при бонітуванні за живою масою, конституцією
і екстер'єром, молочністю, відтворною здатністю і генотипом на
день бонітування; комплексну оцінку тварини у балах і клас поточного року
(відповідно до Інструкції з бонітування великої рогатої худоби
м'ясних порід).
3.6. Форма N 6-м'яс "Журнал бонітування племінного молодняку
великої рогатої худоби м'ясних порід" призначена для визначення
племінної цінності молодняку. 3.6.1. Молодняк групують за статево-віковими групами: телиці старше 2 років (нетелі); телиці і бугайці минулих років та поточного року народження
старше шести місяців. 3.6.2. У форму заносять: кличку, ідентифікаційний номер, дату народження; породу і породність, масть, походження і племінну цінність
батьків; розвиток молодняку: живу масу - при народженні, у 210 днів,
8, 12, 15, 18 місяців (з форми N 4-м'яс), при відлученні і
бонітуванні (з форм N 3-врх і 5-м'яс), для телиць - при першому
осіменінні (паруванні), для бугайців - при першому використанні; оцінку тварин за генотипом, живою масою, конституцією і
екстер'єром, власною продуктивністю; комплексну оцінку бугайців і телиць у балах і клас поточного
року (відповідно до Інструкції з бонітування великої рогатої
худоби м'ясних порід); призначення тварини (селекційно-виробничу групу).
3.7. Форма N 7-м'яс "Звіт про результати бонітування великої
рогатої худоби м'ясного напрямку продуктивності відповідної
породи" призначена для зведення результатів бонітування. Звіт включає 12 аналітичних таблиць та аналіз результатів
бонітування і заповнюється на підставі даних бонітування тварин із
форм N 1-, 2-, 4-, 5-, 6-м'яс. Аналіз результатів бонітування проводиться в порівнянні з
минулим роком з обов'язковим визначенням напрямів подальшої
селекційної роботи в стаді. 3.7.1. У таблиці 1 "Породний і класний склад великої рогатої
худоби" зазначається інформація про: розподіл поголів'я тварин за статево-віковими групами; розподіл за породністю і класами; запис тварин у ДКПТ. 3.7.2. У таблиці 2 "Розподіл корів і бугаїв за віком"
зазначається інформація про поголів'я усіх корів, корів племінного
ядра, бугаїв-плідників та їх розподіл за віком у поточному році. 3.7.3. У таблиці 3 "Розподіл корів за живою масою" зазначають
інформацію про: розподіл поголів'я корів на групи за віком і живою масою, у
тому числі корів племінного ядра; кількість корів, жива маса яких відповідає I класу і вище, у
тому числі корів племінного ядра; середню живу масу корів, у тому числі корів племінного ядра; середню оцінку за конституцію і екстер'єр у балах, у тому
числі корів племінного ядра. 3.7.4. У таблиці 4 "Характеристика корів за молочністю (жива
маса телят у 210 днів) " зазначається інформація про: розподіл поголів'я корів за породністю та кількістю отелень
усіх корів та корів племінного ядра; вирощування телят до відлучення та середню живу масу 1
голови. 3.7.5. У таблиці 5 "Розподіл бугаїв за живою масою"
зазначають інформацію про: розподіл поголів'я бугаїв за віком і живою масою; кількість бугаїв, жива маса яких відповідає класам "еліта" та
"еліта-рекорд"; середню живу масу бугаїв; середню оцінку за конституцію і екстер'єр у балах. 3.7.6. У таблиці 6 "Розподіл молодняку за живою масою"
зазначається інформація про: розподіл поголів'я молодняку за статево-віковими групами; середню живу масу молодняку; кількість поголів'я, що відповідає I класу і вище. 3.7.7. У таблиці 7 "Отелення і парування корів" зазначають
інформацію про отелення й парування корів і телиць та їх відтворну
здатність. Середня жива маса спарованих телиць обчислюється на основі
результатів бонітування відповідно до форми N 5-м'яс. Результати парування і отелення заповнюються відповідно до
даних форми N 3-врх. 3.7.8. У таблиці 8 "Генеалогічна структура маточного стада за
належністю до ліній" використовується інформація з форм N 4-м'яс і
N 5-м'яс відповідно до належності потомків до
бугаїв - родоначальників основних ліній, що використовуються у
стаді. 3.7.9. У таблиці 9 "Генеалогічна структура за родинами"
використовуються дані з форм N 4-, 5- та 6-м'яс за належністю
потомків до корів - родоначальниць родин у даному стаді. 3.7.10. У таблиці 10 "Опис плідників, що використовувались за
звітний період" зазначаються дані з форм N 1-, 5- та 6-м'яс на
плідників, які використовувались у стаді в поточному році. 3.7.11. У таблиці 11 "Опис кращих м'ясних корів" зазначається
інформація про корів, що використовуються у стаді на день
бонітування, їх характеристика, зазначаються дані з форм N 2- і
5-м'яс. 3.7.12. У таблиці 12 "Класність реалізованого племінного
молодняку" зазначається інформація про реалізацію племінного
молодняку, розподіленого за статево-віковими групами і класами. 3.7.13. Форма N 7-м'яс підписується керівником (власником)
господарства і зоотехніком-селекціонером (експерт-бонітером).
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією Ю.Ф.Мельник
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

аграрної політики України

від 06.06.2002 р. N 154

( z0516-02 )
Зразок

Форма N 1-м'яс
--------------------------------------------------------------------------------- |КАРТКА ПЛЕМІННОГО | Область | Район | |БУГАЯ |----------------------------+--------------------------| |М'ЯСНОЇ ПОРОДИ | | | |----------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------- |Кличка | |Групи крові | | |------------------+---------------------------------+-----------------------+------------------------------------------| |Ідентифікаційний N| |Масть, наявність рогів | | |------------------+---------------------------------+-----------------------+------------------------------------------| |Марка і N ДКПТ | |Дата народження | | |------------------+---------------------------------+-----------------------+------------------------------------------| |Порода, породність| |Місце народження | | |------------------+---------------------------------+-----------------------+------------------------------------------| |Лінія, родина | |Дата надходження | | |------------------+---------------------------------+-----------------------+------------------------------------------| |Метод одержання | | | | |(транспл., | |Власник | | |шт. ос., парув.) | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | I. Походження | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Кличка | М | Б | |------------------+----------------------------------------------------------------+-----------------------------------| |Ідентифікаційний N| | | |------------------+----------------------------------------------------------------+-----------------------------------| |Марка і N ДКПТ | | | |------------------+----------------------------------------------------------------+-----------------------------------| |Порода, породність| | | |------------------+----------------------------------------------------------------+-----------------------------------| |Лінія, родина | | | |------------------+----------------------------------------------------------------+-----------------------------------| |Вік, міс. | | | |------------------+----------------------------------------------------------------+-----------------------------------| |Жива маса, кг | | | |------------------+----------------------------------------------------------------+-----------------------------------| |Продуктивність |рік (отелення) стать теляти перебіг отелення (середній бал) | СЦ: А - В - | | |б. молочність -210 дн.(найв.) кг | | |------------------+----------------------------------------------------------------+-----------------------------------| |Комплексна оцінка | бали клас | бали клас | |------------------+----------------------------------------------------------------+-----------------------------------| |Групи крові | | | |------------------+----------------------------------------------------------------+-----------------------------------| |Кличка | ММ |БМ | МБ |ББ | |------------------+--------------------------------+-------------------------------+------------------+----------------| |Ідентифікаційний N| | | | | |------------------+--------------------------------+-------------------------------+------------------+----------------| |Марка і N ДКПТ | | | | | |------------------+--------------------------------+-------------------------------+------------------+----------------| |Порода, породність| | | | | |------------------+--------------------------------+-------------------------------+------------------+----------------| |Вік, міс. | | | | | |------------------+--------------------------------+-------------------------------+------------------+----------------| |Жива маса, кг | | | | | |------------------+--------------------------------+-------------------------------+------------------+----------------| |Комплексна оцінка | бали клас |бали клас | бали клас |бали клас | |------------------+--------------------------------+-------------------------------+------------------+----------------| |Кличка | МММ |БММ |МБМ |ББМ | ММБ |БМБ |МББ |БББ | |------------------+---------------+----------------+---------------+---------------+---------+--------+--------+-------| |Ідентифікаційний N| | | | | | | | | |------------------+---------------+----------------+---------------+---------------+---------+--------+--------+-------| |Марка і N ДКПТ | | | | | | | | | |------------------+---------------+----------------+---------------+---------------+---------+--------+--------+-------| |Порода | | | | | | | | | |------------------+---------------+----------------+---------------+---------------+---------+--------+--------+-------| |Породність | | | | | | | | | |------------------+---------------+----------------+---------------+---------------+---------+--------+--------+-------| |Клас | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------| | II. Розвиток тварини | III. Проміри тварини (см) у віці |Фото (абрис) | |------------------------------+-----------------------------------------------------------------------| | |Вік тварини |Жива маса, кг|Проміри |210 дн.|12 міс.|15 міс.|2 роки|3 роки|4 роки|5 років| | |----------------+-------------+------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------| | |Новонароджене | |Висота у холці | | | | | | | | | |----------------+-------------+------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------| | |При відлученні | кг| дн.|Висота у крижах | | | | | | | | | | |-------------+------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------| | |(210 дн.) | |Глибина грудей | | | | | | | | | |----------------+-------------+------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------| | |8 міс. | |Ширина грудей | | | | | | | | | |----------------+-------------+------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------| | |12 міс. | |Ширина в кульшових| | | | | | | | | | | |з'єднаннях | | | | | | | | | |----------------+-------------+------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------| | |15 міс. | |Ширина в маклаках | | | | | | | | | |----------------+-------------+------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------| | |18 міс. | |Коса довжина | | | | | | | | | | | |тулуба (палицею) | | | | | | | | | |----------------+-------------+------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------| | |При 1-му | |Коса довжина заду | | | | | | | | | |використанні | |------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------| | |___ міс.___ днів| |Спіральний промір | | | | | | | | | | | |стегна | | | | | | | | | |----------------+-------------+------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------| | |2 роки | |Обхват грудей | | | | | | | | | |----------------+-------------+------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------| | |3 роки | |Обхват п'ястка | | | | | | | | | |----------------+-------------+------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------| | |4 роки | |Обхват сім'яників | | | | | | | | | |----------------+-------------+------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------| | |5 років і старше| |Бал за екстер'єр | | | | | | | | | |------------------------------+-----------------------------------------------------------------------| | |Вади екстер'єру | IV. Оцінка за власною продуктивністю | | |------------------------------+-----------------------------------------------------------------------| | |------------------------------|Жива маса при|Жива маса при |Середньо- |Витрати |М'ясні|Клас|Індекс,| | |------------------------------|постановці |знятті (у 15-міс.|добовий |кормів, |форми,| | % | | |------------------------------|(у 8-міс. |віці), кг |приріст, г|к.од/кг |бал | | | | |------------------------------|віці), кг | | |приросту| | | | | |------------------------------+-------------+-----------------+----------+--------+------+----+-------| | |------------------------------| | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовження форми N 1-м'яс
V. Відтворна здатність
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | |В середньому за рік |Залишок|Вироблено |Реалізо- |Списа-|Вибра- |Осіменено |З них запліднилось|Отели- |Одержано | | | | | |--------------------------|заморо-|сперми у |вано |но |ковано |(спаровано) |------------------|лося |приплоду, голів | |Рік|Кіль-|Одержа-|Вибра-|об'єм|концентра-|актив- |женої |поточному |сперми за |сперми|сперми,|маток, гол. |усього|у т. ч. |протягом|----------------------| | |кість|но |ковано|еяку-|ція |ність |сперми |році, доз |поточний |за |доз |------------| |від 1-го |року, |усього| у т.ч | | |еяку-|сперми,|натив-|ляту |сперміїв, |(рухли- |на по- |-------------|рік, доз |актом,| |штуч-|при- | |осіменіння |голів | |---------------| | |лятів|мл |ної |мл |млрд.мл |вість) |чаток |усього|у т.ч.|-----------------|доз | |но |родньо| |(парування)| | |бугайці|телички| | | | |спер-,| | |сперміїв,|року, | |брак |госпо- |іншим | | | | | |(заплідн. | | | | | | | | |ми, мл| | |бал |доз | | |дарствам|госпо- | | | | | |здатн.) | | | | | | | | | | | | | | | |зони |дарствам| | | | | |-----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |голів| % | | | | | |---+-----+-------+------+-----+----------+---------+-------+------+------+--------+--------+------+-------+-----+------+------+-----+-----+--------+------+-------+-------| |---+-----+-------+------+-----+----------+---------+-------+------+------+--------+--------+------+-------+-----+------+------+-----+-----+--------+------+-------+-------| |---+-----+-------+------+-----+----------+---------+-------+------+------+--------+--------+------+-------+-----+------+------+-----+-----+--------+------+-------+-------| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI Бонітування бугая
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | Конституція, екстер'єр, бали | Комплекс ознак, бали | | | |--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------| |Рік|Вік|заг. вигляд,|статі екстер'єру |сума |жи-|консти-|від- |оцінка |гено- |у тому числі |Сума балів |Клас |Призначення | | | |розвиток |-------------------------------------------|балів|ва |туція, |твор-|за |тип, |-------------------------------+------------+--------+------------| | | |------------|голо-|грудна|холка, |кри-|окіст|сім'я-|кін-| |ма-|екс- |на |влас- |усього|породність|мати|батько|оцінка | | | | | | |бу- |муску- |ва і |клітка|спина, |жі | |ники |ців-| |са |тер'єр |здат-|ною | | | | |за | | | | | | |дова|латура |шия | |поперек| | | |ки | | | |ність|про- | | | | |якістю | | | | | | |тіла|сума | | | | | | | | | | | |дуктив-| | | | |потомків| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ністю | | | | | | | | | |---+---+----+-------+-----+------+-------+----+-----+------+----+-----+---+-------+-----+-------+------+----------+----+------+--------+------------+--------+------------| |---+---+----+-------+-----+------+-------+----+-----+------+----+-----+---+-------+-----+-------+------+----------+----+------+--------+------------+--------+------------| |---+---+----+-------+-----+------+-------+----+-----+------+----+-----+---+-------+-----+-------+------+----------+----+------+--------+------------+--------+------------| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII Якість потомків бугая
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | Бугайці | Телички | Корови | | | |-----------------------------------------------+-----------------------------------------------+----------------------------------------------------------------| |Рік|Лег- |новонародж.|210 днів|12 міс.|15 міс.|18 міс.|новонародж.|210 днів|12 міс.|15 міс.|18 міс.|Первістки (1 отелення) | | | |кість|-----------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+-----------------------------------+----------------------------| | |оте- |голів|кг |голів|кг|голів|кг|голів|кг|голів|кг|голів | кг |голів|кг|голів|кг|голів|кг|голів|кг|го-|жи-|молоч-|екс- |вік 1-|лег- |го-|жи-|молоч-|екс- |лег- | | |лень | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |лів|ва |ність,|тер'єр,|го |кість|лів|ва |ність,|тер'єр,|кість| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ма-|кг |бал |отеле-|оте- | |ма-|кг |бал |оте- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |са,| | |ння, |лень | |са,| | |лень | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |кг | | |міс. | | |кг | | | | |---+-----+-----+-----+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+------+----+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+---+---+------+-------+------+-----+---+---+------+-------+-----| |---+-----+-----+-----+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+------+----+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+---+---+------+-------+------+-----+---+---+------+-------+-----| |---+-----+-----+-----+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+------+----+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+---+---+------+-------+------+-----+---+---+------+-------+-----| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIII Переміщення тварини
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Звідки (назва господарства) | Куди (назва господарства) | Дата (місяць, рік) | Вік (років, місяців) | Жива маса, кг | Мета переміщення | |-------------------------------------+--------------------------------+------------------------+---------------------------+--------------------+-------------------------| |-------------------------------------+--------------------------------+------------------------+---------------------------+--------------------+-------------------------| |-------------------------------------+--------------------------------+------------------------+---------------------------+--------------------+-------------------------| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IX Участь у виставках X Наказ про запис у ДКПТ XI Примітки селекціонера _______________________________________ від "___" ____________ ____ р. __________________________________ _______________________________________ Стан здоров'я тварини _______________ __________________________________ _______________________________________ ___________________________________ __________________________________ XII Дата та причина вибуття М. П. Керівник (власник) господарства М. П. Головдержплемінспекція __________________________________ Зоотехнік-селекціонер (експерт-бонітер) __________________________________
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

аграрної політики України

від 06.06.2002 р. N 154

( z0516-02 )
Зразок

Форма N 2-м'яс
--------------------------------------------------------------------------------- |КАРТКА ПЛЕМІННОГО БУГАЯ| Область | Район | |М'ЯСНОЇ ПОРОДИ |----------------------------+--------------------------| | | | | |----------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Кличка | |Групи крові | | |------------------+---------------------------------+-----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------| |Ідентифікаційний N| |Масть, наявність рогів | | |------------------+---------------------------------+-----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------| |Марка і N ДКПТ | |Дата народження | | |------------------+---------------------------------+-----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------| |Порода, породність| |Місце народження | | |------------------+---------------------------------+-----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------| |Лінія, родина | |Дата надходження | | |------------------+---------------------------------+-----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------| |Метод одержання | | | | |(транспл., | |Власник | | |шт. ос., парув.) | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | I. Походження | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Кличка | М | Б | |------------------+----------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------| |Ідентифікаційний N| | | |------------------+----------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------| |Марка і N ДКПТ | | | |------------------+----------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------| |Порода, породність| | | |------------------+----------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------| |Лінія, родина | | | |------------------+----------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------| |Вік, міс. | | | |------------------+----------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------| |Жива маса, кг | | | |------------------+----------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------| |Продуктивність |Середній перебіг отелень бали | СЦ: А - В - | | |Середня скоригована молочність кг | | |------------------+----------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------| |Комплексна оцінка | бали клас | бали клас | |------------------+----------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------| |Групи крові | | | |------------------+----------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------| |Кличка | ММ |БМ | МБ |ББ | |------------------+--------------------------------+-------------------------------+---------------------------------------+------------------------------------------| |Ідентифікаційний N| | | | | |------------------+--------------------------------+-------------------------------+---------------------------------------+------------------------------------------| |Марка і N ДКПТ | | | | | |------------------+--------------------------------+-------------------------------+---------------------------------------+------------------------------------------| |Порода, породність| | | | | |------------------+--------------------------------+-------------------------------+---------------------------------------+------------------------------------------| |Вік, міс. | | | | | |------------------+--------------------------------+-------------------------------+---------------------------------------+------------------------------------------| |Жива маса, кг | | | | | |------------------+--------------------------------+-------------------------------+---------------------------------------+------------------------------------------| |Комплексна оцінка | бали клас |бали клас | бали клас | бали клас | |------------------+--------------------------------+-------------------------------+---------------------------------------+------------------------------------------| |Кличка | МММ |БММ |МБМ |ББМ | ММБ |БМБ |МББ | БББ | |------------------+---------------+----------------+---------------+---------------+------------------+--------------------+----------------------+-------------------| |Ідентифікаційний N| | | | | | | | | |------------------+---------------+----------------+---------------+---------------+------------------+--------------------+----------------------+-------------------| |Марка і N ДКПТ | | | | | | | | | |------------------+---------------+----------------+---------------+---------------+------------------+--------------------+----------------------+-------------------| |Порода | | | | | | | | | |------------------+---------------+----------------+---------------+---------------+------------------+--------------------+----------------------+-------------------| |Породність | | | | | | | | | |------------------+---------------+----------------+---------------+---------------+------------------+--------------------+----------------------+-------------------| |Клас | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------| | II. Продуктивність матері | III. Розвиток корови - жива маса (кг) у віці | |------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------| | Отелення| Стать |Перебіг| Розвиток приплоду |При |При |8 міс.|12 міс.|15 міс.|18 міс.|При 1-му осім.|2 роки|3 роки|4 роки| 5 років| |---------| теляти|оте- |----------------------------------------------------|на- |відл.| | | | |__ міс.__ днів| | | | старше | | N | дата| |лення |ново- |при |8 |12 |15 |18 |середньо- |родж.|(210 | | | | | | | | | | | | | | |на- |відлу- |міс.,|міс.,|міс.,|міс.,|добовий | |дн.) | | | | | | | | | | | | | | |родж.,|ченні |кг |кг |кг |кг |приріст з |---------------------------------------------------------------------------------------| | | | | |кг |(210 | | | | |8 до 15- | IV. Проміри тварини (см) у віці | | | | | | |дн.), кг| | | | |міс. віку,г| | |---+-----+-------+-------+------+--------+-----+-----+-----+-----+------------+---------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |Проміри |210 дн.| 8 міс.|12 міс.|15 міс.|18 міс.|2 роки|3 роки|4 роки|5 років| |---+-----+-------+-------+------+--------+-----+-----+-----+-----+------------+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------| | | | | | | | | | | | |Висота у холці | | | | | | | | | | |---+-----+-------+-------+------+--------+-----+-----+-----+-----+------------+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------| | | | | | | | | | | | |Висота у крижах | | | | | | | | | | |---+-----+-------+-------+------+--------+-----+-----+-----+-----+------------+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------| | | | | | | | | | | | |Глибина грудей | | | | | | | | | | |---+-----+-------+-------+------+--------+-----+-----+-----+-----+------------+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------| | | | | | | | | | | | |Ширина грудей | | | | | | | | | | |---+-----+-------+-------+------+--------+-----+-----+-----+-----+------------+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------| | | | | | | | | | | | |Ширина в маклаках | | | | | | | | | | |---+-----+-------+-------+------+--------+-----+-----+-----+-----+------------+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------| | | | | | | | | | | | |Ширина у сідничних| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | горбах | | | | | | | | | | |---+-----+-------+-------+------+--------+-----+-----+-----+-----+------------+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------| | | | | | | | | | | | |Коса довжина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |тулуба (палицею) | | | | | | | | | | |---+-----+-------+-------+------+--------+-----+-----+-----+-----+------------+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------| | | | | | | | | | | | |Коса довжина заду | | | | | | | | | | |---+-----+-------+-------+------+--------+-----+-----+-----+-----+------------+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------| | | | | | | | | | | | |Обхват грудей | | | | | | | | | | |---+-----+-------+-------+------+--------+-----+-----+-----+-----+------------+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------| | | | | | | | | | | | |Обхват п'ястка | | | | | | | | | | |---+-----+-------+-------+------+--------+-----+-----+-----+-----+------------+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------| | | | | | | | | | | | |Бал за екстер'єр | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовження форми N 2-м'яс
V. Племінне використання і продуктивність корови
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Плідне осіменіння |Дата |Стать |Пере- | Характеристика приплоду | Використання | |---------------------------------|оте- |теляти|біг |-----------------------------------------------------------------------------| приплоду | |Дата|метод*| бугаєм |лення| |оте- | кличка та | жива маса, кг | середньо- |------------------| | | |---------------------| | |лення | ідентифіка- |-------------------------------------------------| добовий |призна- куди вибув| | | | кличка та |порода і| | | | ційний номер|при |відлу- | у віці | приріст з |чення | | | | іден. номер|пород- | | | | |народж.|ченні |-------------------------------| 8-до 15-міс.| | | | | |ність | | | | |при |(210 дн.)|8 |12 |15 |18 | віку, г | | | | | | | | | | | | |місяців|місяців|місяців|місяців| | | |----+------+------------+--------+-----+------+------+-------------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------------+------------------| |----+------+------------+--------+-----+------+------+-------------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------------+------------------| |----+------+------------+--------+-----+------+------+-------------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------------+------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ____________

* Записи проводяться умовними позначками: штучне осіменіння -
ШО, ручне парування - Р, вільне парування - В.
VI. Бонітування корови
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Дата | Вік | Конституція, екстер'єр | Комплекс ознак, бали |Сума |Клас|Призна-| |боні-|----------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------|балів| |чення | |тува-|в |років|заг. вигл.,| статі екстер'єру |сума |молоч-|жива|консти-|відтвор- |гено- | у тому числі | | | | |ння |оте-|і |розв. |--------------------------------------------|балів|ність |маса|туція, |на |тип, |-------------------------| | | | | |лен-|міся-|-----------|голова|грудна|холка,|крижі|окіст|вим'я|кін- | | | |екс- |здатність|усього| пород-|ма-|батько|оцінка| | | | | |нях |ців |будо-|мус- |і шия |клітка|спина,| | | |цівки| | | |тер'єр | | | ність |ти | |батька| | | | | | | |ва |кула-| | |попе- | | | | | | | | | | | | | |за | | | | | | | |тіла |тура | | |рек | | | | | | | | | | | | | |якістю| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |потом-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ків | | | | |-----+----+-----+-----+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-------+---------+------+-------+---+------+------+-----+----+-------| |-----+----+-----+-----+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-------+---------+------+-------+---+------+------+-----+----+-------| |-----+----+-----+-----+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+-------+---------+------+-------+---+------+------+-----+----+-------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII. Переміщення тварини
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Звідки (назва господарства)|Куди (назва господарства)|Дата (місяць, рік)|Вік (років, місяців)|Жива маса, кг|Мета переміщення| |---------------------------+-------------------------+------------------+--------------------+-------------+----------------| |---------------------------+-------------------------+------------------+--------------------+-------------+----------------| |---------------------------+-------------------------+------------------+--------------------+-------------+----------------| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIII Участь у виставках IX Наказ про запис у ДКПТ X Примітки селекціонера _______________________________________ від "___" ____________ ____ р. __________________________________ _______________________________________ Стан здоров'я тварини _______________ __________________________________ _______________________________________ ___________________________________ __________________________________ М. П. Керівник (власник) господарства М.П. Головдержплемінспекція XI Дата та причина вибуття Зоотехнік-селекціонер (експерт-бонітер) __________________________________
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

аграрної політики України

від 06.06.2002 р. N 154

( z0516-02 )
Зразок

Форма N 3-врх
Код
Господарство ______________________________________
Ферма (відділення) ________________________________
Район _____________________________________________
Область ___________________________________________
Журнал

з відтворення стада великої рогатої худоби

за 20__ р.
Технік штучного осіменіння

__________________________

(П.І.Б.)
Продовження форми N 3-врх
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N групи або прізвище обслуговуючого персоналу | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |N |Кличка |Ідентифі-|Код: |Код |Рік |Дані за минулий рік |Осіменіння (парування) | |з/п|_______ |каційний |к-корова, |групи|народ-|--------------------------------------------------+-----------------------------------------| | |Власник |номер |п-первістка,| |ження |дата|перебіг|дата остан- |кіль- |кличка,|резуль- |за планом | | | |(П.І.Б.)*| |т-телиця | | |оте-|отелен-|нього осіме-|кість |іден- |тат пере-|-----------------+-----------------------| | | | | | | |лен-|ня, |ніння (пару-|осіме-|тифі- |вірки на |місяць|кличка, |січень|лютий|бере-|кві-| | | | | | | |ня |бали |вання) |нінь |кацій- |тільність| |ідентифі- | | |зень |тень| | | | | | | | | | | |ний | | |каційний | | | | | | | | | | | | | | | |номер | | |номер | | | | | | | | | | | | | | | |бугая | | |бугая | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |основний | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |що заміщує| | | | | |---+---------+---------+------------+-----+------+----+-------+------------+------+-------+---------+------+----------+------+-----+-----+----| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |---+---------+---------+------------+-----+------+----+-------+------------+------+-------+---------+------+----------+------+-----+-----+----| |---+---------+---------+------------+-----+------+----+-------+------------+------+-------+---------+------+----------+------+-----+-----+----| |---+---------+---------+------------+-----+------+----+-------+------------+------+-------+---------+------+----------+------+-----+-----+----| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
____________

* Для поголів'я, що знаходиться в індивідуальному секторі.

** Відомості наводяться дробом: у чисельнику - дата
осіменіння (парування), у знаменнику - номер бугая.
Продовження форми N 3-врх
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |Кількість днів|Перевірка на|Дата |Дата |Перебіг |Сервіс-| Приплід | |------------------------------------------|від отеле- |тільність |запуску |отелення |отелення,|період,|----------------------------------| | |ння до пер- |------------|очікувана|--------------|бали |днів |стать |жива|ідентифі-|ідентифіка- | |------------------------------------------|шого осіменін-|Дата|Код |_________|очіку-|фактич-| | |теляти|маса|каційний |ційний номер| |по місяцях поточного 20__року |ня | | |фактична |вана |на | | | | |номер |батька | |------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | |тра-|чер-|ли- |сер-|вере-|жов-|листо-|гру-| | | | | | | | | | | | | |вень|вень|пень|пень|сень |тень|пад |день| | | | | | | | | | | | | |----+----+----+----+-----+----+------+----+--------------+----+-------+---------+------+-------+---------+-------+------+----+---------+------------| |19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |----+----+----+----+-----+----+------+----+--------------+----+-------+---------+------+-------+---------+-------+------+----+---------+------------| |----+----+----+----+-----+----+------+----+--------------+----+-------+---------+------+-------+---------+-------+------+----+---------+------------| |----+----+----+----+-----+----+------+----+--------------+----+-------+---------+------+-------+---------+-------+------+----+---------+------------| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовження форми N 3-врх
Контроль за результатами осіменіння (парування) та

отелення корів і телиць, голів
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Місяць|Показник|Телиці |Наявність| | |року | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|нетелів |--------------------------| | | |наявність |із них |осіменіння | | перевірено |запліднено|вибуло |переве-|на поча- |наявність| із них | | | |телиць у |---------------+-----------------------------| |на тільність |первинно |тільних|дено у |ток міся-|корів на |----------------| | | |віці старше |тільні|нетільні|за | фактично | |-------------| | |нетелі |ця |початок |тільні|не тільні| | | |року на по- | |старше |планом|----------------------|аборту-|усього|із них| | | | |місяця | |90 днів і| | | |чаток місяця| |2 років | |усього|у тому числі |вало | |тільні| | | | | | |більше | | | | | | | | |---------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |1 |2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |раз|рази|рази і| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |більше| | | | | | | | | | | |------+--------+------------+------+--------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-------+-------+---------+---------+------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |------+--------+------------+------+--------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-------+-------+---------+---------+------+---------| | I |за | | | | | | x | x | x | | | | x | | | | | | | | |місяць | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------| | | |------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-------+-------+---------| | | | | |з | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | |початку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |року | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------+------------+------+--------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-------+-------+---------+---------+------+---------| | II |за | | | | | | x | x | x | | | | x | | | | | | | | |місяць | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------| | | |------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-------+-------+---------| | | | | |з | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | |початку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |року | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------+------------+------+--------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-------+-------+---------+---------+------+---------| | III |за | | | | | | x | x | x | | | | x | | | | | | | | |місяць | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------| | | |------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-------+-------+---------| | | | | |з | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | |початку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |року | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------+------------+------+--------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-------+-------+---------+---------+------+---------| | IV |за | | | | | | x | x | x | | | | x | | | | | | | | |місяць | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------| | | |------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-------+-------+---------| | | | | |з | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | |початку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |року | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------+------------+------+--------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-------+-------+---------+---------+------+---------| | V |за | | | | | | x | x | x | | | | x | | | | | | | | |місяць | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------| | | |------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-------+-------+---------| | | | | |з | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | |початку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |року | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------+------------+------+--------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-------+-------+---------+---------+------+---------| | VI |за | | | | | | x | x | x | | | | x | | | | | | | | |місяць | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------| | | |------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-------+-------+---------| | | | | |з | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | |початку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |року | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------+------------+------+--------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-------+-------+---------+---------+------+---------| | VII |за | | | | | | x | x | x | | | | x | | | | | | | | |місяць | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------| | | |------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-------+-------+---------| | | | | |з | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | |початку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |року | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------+------------+------+--------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-------+-------+---------+---------+------+---------| | VIII |за | | | | | | x | x | x | | | | x | | | | | | | | |місяць | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------| | | |------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-------+-------+---------| | | | | |з | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | |початку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |року | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------+------------+------+--------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-------+-------+---------+---------+------+---------| | IX |за | | | | | | x | x | x | | | | x | | | | | | | | |місяць | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------| | | |------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-------+-------+---------| | | | | |з | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | |початку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |року | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------+------------+------+--------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-------+-------+---------+---------+------+---------| | X |за | | | | | | x | x | x | | | | x | | | | | | | | |місяць | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------| | | |------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-------+-------+---------| | | | | |з | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | |початку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |року | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------+------------+------+--------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-------+-------+---------+---------+------+---------| | XI |за | | | | | | x | x | x | | | | x | | | | | | | | |місяць | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------| | | |------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-------+-------+---------| | | | | |з | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | |початку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |року | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------+------------+------+--------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-------+-------+---------+---------+------+---------| | XII |за | | | | | | x | x | x | | | | x | | | | | | | | |місяць | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------| | | |------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-------+-------+---------| | | | | |з | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | |початку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |року | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовження форми N 3-врх
Контроль за результатами осіменіння (парування) та

отелення корів і телиць, голів
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Корови | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Місяць|осіменіння | | перевірено |запліднено|план |отелилося |перебіг |вибуло|вихід| |року |-----------------------------| |на тільність |первинно |отелення |-------------------|отелення |тілних|при- | | |за | фактично | |-------------| |-----------|усього|у тому числі|-----------------------| |плоду| | |планом|----------------------|аборту-|усього|із них| |корів|не- | |------------|важкі| з |із | | | | | |усього|у тому числі |вало | |тільні| | |телів| |корів|не- | |мертвим|затримкою| | | | | | |---------------| | | | | | | | |телів | |при- |посліду | | | | | | |1 |2 | 3 | | | | | | | | | | |плодом | | | | | | | |раз|рази|рази і| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |більше| | | | | | | | | | | | | | | |------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+---------+------+-----| | x | 21 | 22 | 23| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+---------+------+-----| | | | | x | x | x | | | | x | | | | | | | | | | | | I |------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+---------+------+-----| |------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+---------+------+-----| | | | | x | x | x | | | | x | | | | | | | | | | | | II |------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+---------+------+-----| |------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+---------+------+-----| | | | | x | x | x | | | | x | | | | | | | | | | | | III |------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+---------+------+-----| |------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+---------+------+-----| | | | | x | x | x | | | | x | | | | | | | | | | | | IV |------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+---------+------+-----| |------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+---------+------+-----| | | | | x | x | x | | | | x | | | | | | | | | | | | V |------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+---------+------+-----| |------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+---------+------+-----| | | | | x | x | x | | | | x | | | | | | | | | | | | VI |------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+---------+------+-----| |------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+---------+------+-----| | | | | x | x | x | | | | x | | | | | | | | | | | | VII |------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+---------+------+-----| |------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+---------+------+-----| | | | | x | x | x | | | | x | | | | | | | | | | | | VIII |------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+---------+------+-----| |------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+---------+------+-----| | | | | x | x | x | | | | x | | | | | | | | | | | | IX |------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+---------+------+-----| |------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+---------+------+-----| | | | | x | x | x | | | | x | | | | | | | | | | | | X |------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+---------+------+-----| |------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+---------+------+-----| | | | | x | x | x | | | | x | | | | | | | | | | | | XI |------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+---------+------+-----| |------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+---------+------+-----| | | | | x | x | x | | | | x | | | | | | | | | | | | XII |------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+---------+------+-----| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
__________________________

(П.І.Б.)
Продовження форми N 3-врх
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N групи або прізвище обслуговуючого персоналу | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |N |Кличка |Ідентифі-|Код: |Код |Рік |Дані за минулий рік |Осіменіння (парування) | |з/п|_______ |каційний |к-корова, |групи|народ-|--------------------------------------------------+-----------------------------------------| | |Власник |номер |п-первістка,| |ження |дата|перебіг|дата остан- |кіль- |кличка,|резуль- |за планом | | | |(П.І.Б.)*| |т-телиця | | |оте-|отелен-|нього осіме-|кість |іден- |тат пере-|-----------------+-----------------------| | | | | | | |лен-|ня, |ніння (пару-|осіме-|тифі- |вірки на |місяць|кличка, |січень|лютий|бере-|кві-| | | | | | | |ня |бали |вання) |нінь |кацій- |тільність| |ідентифі- | | |зень |тень| | | | | | | | | | | |ний | | |каційний | | | | | | | | | | | | | | | |номер | | |номер | | | | | | | | | | | | | | | |бугая | | |бугая | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |основний | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |що заміщує| | | | | |---+---------+---------+------------+-----+------+----+-------+------------+------+-------+---------+------+----------+------+-----+-----+----| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |---+---------+---------+------------+-----+------+----+-------+------------+------+-------+---------+------+----------+------+-----+-----+----| |---+---------+---------+------------+-----+------+----+-------+------------+------+-------+---------+------+----------+------+-----+-----+----| |---+---------+---------+------------+-----+------+----+-------+------------+------+-------+---------+------+----------+------+-----+-----+----| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
____________

* Для поголів'я, що знаходиться в індивідуальному секторі.

** Відомості наводяться дробом: у чисельнику - дата
осіменіння (парування), у знаменнику - номер бугая.
Продовження форми N 3-врх
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |Кількість днів|Перевірка на|Дата |Дата |Перебіг |Сервіс-| Приплід | |------------------------------------------|від отеле- |тільність |запуску |отелення |отелення,|період,|----------------------------------| | |ння до пер- |------------|очікувана|--------------|бали |днів |стать |жива|ідентифі-|ідентифіка- | |------------------------------------------|шого осіменін-|Дата|Код |_________|очіку-|фактич-| | |теляти|маса|каційний |ційний номер| |по місяцях поточного 20__року |ня | | |фактична |вана |на | | | | |номер |батька | |------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | |тра-|чер-|ли- |сер-|вере-|жов-|листо-|гру-| | | | | | | | | | | | | |вень|вень|пень|пень|сень |тень|пад |день| | | | | | | | | | | | | |----+----+----+----+-----+----+------+----+--------------+----+-------+---------+------+-------+---------+-------+------+----+---------+------------| |19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |----+----+----+----+-----+----+------+----+--------------+----+-------+---------+------+-------+---------+-------+------+----+---------+------------| |----+----+----+----+-----+----+------+----+--------------+----+-------+---------+------+-------+---------+-------+------+----+---------+------------| |----+----+----+----+-----+----+------+----+--------------+----+-------+---------+------+-------+---------+-------+------+----+---------+------------| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовження форми N 3-врх
Контроль за результатами осіменіння (парування) та

отелення корів і телиць, голів
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Місяць|Показник|Телиці |Наявність| | |року | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|нетелів |--------------------------| | | |наявність |із них |осіменіння | | перевірено |запліднено|вибуло |переве-|на поча- |наявність| із них | | | |телиць у |---------------+-----------------------------| |на тільність |первинно |тільних|дено у |ток міся-|корів на |----------------| | | |віці старше |тільні|нетільні|за | фактично | |-------------| | |нетелі |ця |початок |тільні|не тільні| | | |року на по- | |старше |планом|----------------------|аборту-|усього|із них| | | | |місяця | |90 днів і| | | |чаток місяця| |2 років | |усього|у тому числі |вало | |тільні| | | | | | |більше | | | | | | | | |---------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |1 |2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |раз|рази|рази і| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |більше| | | | | | | | | | | |------+--------+------------+------+--------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-------+-------+---------+---------+------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |------+--------+------------+------+--------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-------+-------+---------+---------+------+---------| | I |за | | | | | | x | x | x | | | | x | | | | | | | | |місяць | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------| | | |------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-------+-------+---------| | | | | |з | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | |початку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |року | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------+------------+------+--------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-------+-------+---------+---------+------+---------| | II |за | | | | | | x | x | x | | | | x | | | | | | | | |місяць | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------| | | |------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-------+-------+---------| | | | | |з | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | |початку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |року | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------+------------+------+--------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-------+-------+---------+---------+------+---------| | III |за | | | | | | x | x | x | | | | x | | | | | | | | |місяць | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------| | | |------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-------+-------+---------| | | | | |з | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | |початку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |року | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------+------------+------+--------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-------+-------+---------+---------+------+---------| | IV |за | | | | | | x | x | x | | | | x | | | | | | | | |місяць | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------| | | |------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-------+-------+---------| | | | | |з | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | |початку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |року | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------+------------+------+--------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-------+-------+---------+---------+------+---------| | V |за | | | | | | x | x | x | | | | x | | | | | | | | |місяць | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------| | | |------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-------+-------+---------| | | | | |з | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | |початку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |року | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------+------------+------+--------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-------+-------+---------+---------+------+---------| | VI |за | | | | | | x | x | x | | | | x | | | | | | | | |місяць | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------| | | |------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-------+-------+---------| | | | | |з | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | |початку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |року | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------+------------+------+--------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-------+-------+---------+---------+------+---------| | VII |за | | | | | | x | x | x | | | | x | | | | | | | | |місяць | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------| | | |------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-------+-------+---------| | | | | |з | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | |початку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |року | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------+------------+------+--------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-------+-------+---------+---------+------+---------| | VIII |за | | | | | | x | x | x | | | | x | | | | | | | | |місяць | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------| | | |------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-------+-------+---------| | | | | |з | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | |початку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |року | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------+------------+------+--------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-------+-------+---------+---------+------+---------| | IX |за | | | | | | x | x | x | | | | x | | | | | | | | |місяць | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------| | | |------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-------+-------+---------| | | | | |з | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | |початку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |року | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------+------------+------+--------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-------+-------+---------+---------+------+---------| | X |за | | | | | | x | x | x | | | | x | | | | | | | | |місяць | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------| | | |------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-------+-------+---------| | | | | |з | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | |початку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |року | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------+------------+------+--------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-------+-------+---------+---------+------+---------| | XI |за | | | | | | x | x | x | | | | x | | | | | | | | |місяць | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------| | | |------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-------+-------+---------| | | | | |з | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | |початку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |року | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------+------------+------+--------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-------+-------+---------+---------+------+---------| | XII |за | | | | | | x | x | x | | | | x | | | | | | | | |місяць | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------| | | |------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-------+-------+---------| | | | | |з | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | |початку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |року | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовження форми N 3-врх
Контроль за результатами осіменіння (парування) та

отелення корів і телиць, голів
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Корови | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Місяць|осіменіння | | перевірено |запліднено|план |отелилося |перебіг |вибуло|вихід| |року |-----------------------------| |на тільність |первинно |отелення |-------------------|отелення |тілних|при- | | |за | фактично | |-------------| |-----------|усього|у тому числі|-----------------------| |плоду| | |планом|----------------------|аборту-|усього|із них| |корів|не- | |------------|важкі| з |із | | | | | |усього|у тому числі |вало | |тільні| | |телів| |корів|не- | |мертвим|затримкою| | | | | | |---------------| | | | | | | | |телів | |при- |посліду | | | | | | |1 |2 | 3 | | | | | | | | | | |плодом | | | | | | | |раз|рази|рази і| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |більше| | | | | | | | | | | | | | | |------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+---------+------+-----| | x | 21 | 22 | 23| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+---------+------+-----| | | | | x | x | x | | | | x | | | | | | | | | | | | I |------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+---------+------+-----| |------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+---------+------+-----| | | | | x | x | x | | | | x | | | | | | | | | | | | II |------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+---------+------+-----| |------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+---------+------+-----| | | | | x | x | x | | | | x | | | | | | | | | | | | III |------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+---------+------+-----| |------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+---------+------+-----| | | | | x | x | x | | | | x | | | | | | | | | | | | IV |------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+---------+------+-----| |------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+---------+------+-----| | | | | x | x | x | | | | x | | | | | | | | | | | | V |------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+---------+------+-----| |------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+---------+------+-----| | | | | x | x | x | | | | x | | | | | | | | | | | | VI |------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+---------+------+-----| |------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+---------+------+-----| | | | | x | x | x | | | | x | | | | | | | | | | | | VII |------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+---------+------+-----| |------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+---------+------+-----| | | | | x | x | x | | | | x | | | | | | | | | | | | VIII |------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+---------+------+-----| |------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+---------+------+-----| | | | | x | x | x | | | | x | | | | | | | | | | | | IX |------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+---------+------+-----| |------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+---------+------+-----| | | | | x | x | x | | | | x | | | | | | | | | | | | X |------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+---------+------+-----| |------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+---------+------+-----| | | | | x | x | x | | | | x | | | | | | | | | | | | XI |------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+---------+------+-----| |------+------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+---------+------+-----| | | | | x | x | x | | | | x | | | | | | | | | | | | XII |------+------+---+----+------+-------+------+------+----------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+---------+------+-----| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

аграрної політики України

від 06.06.2002 р. N 154

( z0516-02 )
Зразок

Форма N 4-м'яс
Код
Господарство _____________________________________
Ферма (відділення) _______________________________
Район ____________________________________________
Область __________________________________________
Журнал
реєстрації приплоду та вирощування молодняку великої рогатої

худоби м'ясних порід

за 20__ р.
Відповідальний

____________________________

(посада) ____________________________

(П.І.Б.)
Продовження форми N 4-м'яс
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Кличка, |Дата |Стать|Порода,|Масть|Походження | Результати зважування, кг | |з/п|ідентифі-|народ-| |пород- | |---------------+---------------------------------------------| | |каційний |ження | |ність | |мати, |батько,|січень|лютий|березень|квітень|травень|червень| | |номер | | | | |іден. N|іден. N| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---------+------+-----+-------+-----+-------+-------+------+-----+--------+-------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |---+---------+------+-----+-------+-----+-------+-------+------+-----+--------+-------+-------+-------| |---+---------+------+-----+-------+-----+-------+-------+------+-----+--------+-------+-------+-------| |---+---------+------+-----+-------+-----+-------+-------+------+-----+--------+-------+-------+-------| --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовження форми N 4-м'яс
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Розвиток молодняку | |------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------| |липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень|жива маса, |при |жива маса у віці, кг |при 1 осіменінні|Дата і причина| | | | | | | |кг |відлученні| |(парув.)/викор. | вибуття | | | | | | | |------------+----------+-----------------------+----------------| | | | | | | | |при |у 210|вік,|жива |8 |12 |15 |18 |вік, | жива | | | | | | | | |народ-|днів |днів|маса,|міся-|міся-|міся-|міся-|днів | маса, кг| | | | | | | | |женні | | |кг |ців |ців |ців |ців | | | | |------+-------+--------+-------+--------+-------+------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+--------------| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |------+-------+--------+-------+--------+-------+------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+--------------| |------+-------+--------+-------+--------+-------+------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+--------------| |------+-------+--------+-------+--------+-------+------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+--------------| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
____________________________

(посада) ____________________________

(П.І.Б.)
Продовження форми N 4-м'яс
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Кличка, |Дата |Стать|Порода,|Масть|Походження | Результати зважування, кг | |з/п|ідентифі-|народ-| |пород- | |---------------+---------------------------------------------| | |каційний |ження | |ність | |мати, |батько,|січень|лютий|березень|квітень|травень|червень| | |номер | | | | |іден. N|іден. N| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---------+------+-----+-------+-----+-------+-------+------+-----+--------+-------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |---+---------+------+-----+-------+-----+-------+-------+------+-----+--------+-------+-------+-------| |---+---------+------+-----+-------+-----+-------+-------+------+-----+--------+-------+-------+-------| |---+---------+------+-----+-------+-----+-------+-------+------+-----+--------+-------+-------+-------| --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовження форми N 4-м'яс
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Розвиток молодняку | |------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------| |липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень|жива маса, |при |жива маса у віці, кг |при 1 осіменінні|Дата і причина| | | | | | | |кг |відлученні| |(парув.)/викор. | вибуття | | | | | | | |------------+----------+-----------------------+----------------| | | | | | | | |при |у 210|вік,|жива |8 |12 |15 |18 |вік, | жива | | | | | | | | |народ-|днів |днів|маса,|міся-|міся-|міся-|міся-|днів | маса, кг| | | | | | | | |женні | | |кг |ців |ців |ців |ців | | | | |------+-------+--------+-------+--------+-------+------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+--------------| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |------+-------+--------+-------+--------+-------+------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+--------------| |------+-------+--------+-------+--------+-------+------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+--------------| |------+-------+--------+-------+--------+-------+------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+--------------| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

аграрної політики України

від 06.06.2002 р. N 154

( z0516-02 )
Зразок

Форма N 5-м'яс
Код
Господарство _____________________________________
Ферма (відділення) _______________________________
Район ____________________________________________
Область __________________________________________
Журнал

бонітування корів м'ясних порід
Бонітування проведене

з "___" ____________ до "___" ____________ 20__ р.
Відповідальний ____________________________

(посада) ____________________________

(П.І.Б.)
Продовження форми N 5-м'яс
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Кличка, |N і марка|Дата |Порода,|Масть| Походження |Кількість| При бонітуванні | |з/п|ідентифі- | ДКПТ |народ-|пород- | |-----------------------------|отелень |-------------------| | |каційний N| |ження |ність | | мати | батько | |жива |вго- |бал за | | | | | | | |--------------+--------------| |маса,|дова-|консти-| | | | | | | |кличка,|порода|кличка,|порода| |кг |ність|туцію й| | | | | | | |іден. N| |іден. N| | | | |екс- | | | | | | | | | | | | | | |тер'єр | |---+----------+---------+------+-------+-----+-------+------+-------+------+---------+-----+-----+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |---+----------+---------+------+-------+-----+-------+------+-------+------+---------+-----+-----+-------| |---+----------+---------+------+-------+-----+-------+------+-------+------+---------+-----+-----+-------| |---+----------+---------+------+-------+-----+-------+------+-------+------+---------+-----+-----+-------| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовження форми N 5-м'яс
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Молочність (жива маса телят у 210 дн.), кг|Міжотель- |Характер|Оцінка у балах | | |------------------------------------------|ний період,|отелення|-------------------------------------------------------------------| | |за останнє отелення| найвища |днів | |молоч-|жива|консти-|від- |генотип,|у тому числі |усього|Клас| |-------------------+----------------------| | |ність |маса|туція й|твор-|усього |-------------------------|балів | | |оте- |стать|жива |рік|оте- |стать|жива | | | | |екс- |на | |пород-|батько|мати|оцінка| | | |лення| |маса, | |лення| |маса, | | | | |тер'єр |здат-| |ність | | |батька| | | | | |кг | | | |кг | | | | | |ність| | | | | | | | |-----+-----+-------+---+-----+-----+------+-----------+--------+------+----+-------+-----+--------+------+------+----+------+------+----| | 15 | 16 | 17 | 18| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |-----+-----+-------+---+-----+-----+------+-----------+--------+------+----+-------+-----+--------+------+------+----+------+------+----| |-----+-----+-------+---+-----+-----+------+-----------+--------+------+----+-------+-----+--------+------+------+----+------+------+----| |-----+-----+-------+---+-----+-----+------+-----------+--------+------+----+-------+-----+--------+------+------+----+------+------+----| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

аграрної політики України

від 06.06.2002 р. N 154

( z0516-02 )
Зразок

Форма N 6-м'яс
Код
Господарство _____________________________________
Ферма (відділення) _______________________________
Район ____________________________________________
Область __________________________________________

Журнал

бонітування племінного молодняку

великої рогатої худоби м'ясних порід
Бонітування проведене

з "___" ____________ до "___" ____________ 20__ р.
Відповідальний ____________________________

(посада) ____________________________

(П.І.Б.)
Продовження форми N 6-м'яс
------------------------------------------------------------------------------------- | N |Кличка, |Дата |Порода,|Масть| Походження |Жива маса (кг) | |з/п|ідентифі- |народ-|пород- | |-------------------------+---------------------| | |каційний N|ження |ність | |мати |батько |при |210 |8 |12 | | | | | | |------------+------------|народ-|днів|міс.|міс.| | | | | | |кличка,|клас|кличка,|клас|женні | | | | | | | | | |іден. N| |іден. N| | | | | | |---+----------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+------+----+----+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |12 |13 | |---+----------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+------+----+----+----| |---+----------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+------+----+----+----| |---+----------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+------+----+----+----| -------------------------------------------------------------------------------------
Продовження форми N 6-м'яс
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |у віці |При |При |При |Бал за | Оцінка, балів |Клас|Призначен-| |---------|відлу- |першому|боніту-|консти-|------------------------------------------------------------------| |ня тварини| |15 |18 |ченні |осім. |ванні |туцію й|жива|консти-|оцінка |генотип,|у тому числі | |за резуль-| |міс.|міс.|-------|викор. |-------|екс- |маса|туція, |за влас-|усього |-----------------------------------| |татами | | | |міс.|кг|-------|міс.|кг|тер'єр | |екс- |ною | |пород-|батько|мати|оцінка |усього| |бонітуван-| | | | | |міс.|кг| | | | |тер'єр |продук- | |ність | | |батька за|балів | |ня | | | | | | | | | | | | |тивні- | | | | |якістю | | | | | | | | | | | | | | | |стю | | | | |потом- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ків | | | | |----+----+----+--+----+--+----+--+-------+----+-------+--------+--------+------+------+----+---------+------+----+----------| | 14 | 15 | 16 |17| 18 |19| 20 |21| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |----+----+----+--+----+--+----+--+-------+----+-------+--------+--------+------+------+----+---------+------+----+----------| |----+----+----+--+----+--+----+--+-------+----+-------+--------+--------+------+------+----+---------+------+----+----------| |----+----+----+--+----+--+----+--+-------+----+-------+--------+--------+------+------+----+---------+------+----+----------| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

аграрної політики України

від 06.06.2002 р. N 154

( z0516-02 )
Зразок

Форма N 7-м'яс
Код
Господарство _____________________________________
Ферма (відділення) _______________________________
Район ____________________________________________
Область __________________________________________
Звіт
про результати бонітування великої рогатої худоби м'ясного

напрямку продуктивності відповідної породи
за період з ______________ 20__ р. до ______________ 20__ р.

назва породи __________________________________________
Відповідальні за бонітування:

Керівник (власник) господарства ______________

Зоотехнік-селекціонер ________________________

Експерт-бонітер ______________________________
Продовження форми N 7-м'яс
1. Породний і класний склад великої рогатої худоби
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Група тварин |N |Усього|З них про- | У тому числі розподілено |Записано у ДКПТ| | |ст.|голів |бонітовано,|----------------------------------------------------------------+---------------| | | | |голів | за породністю |за класами |усього|у т.ч. | | | | | |----------------------------+-----------------------------------| |у звіт- | | | | | |ЧП і IV|III |II |I |еліта-|еліта|I |II |поза|не роз-| |ному | | | | | |покол. |покол.|покол.|покол.|рекорд| |клас|клас|кла-|поділе-| |році | | | | | | | | | | | | | |сом |но за | | | | | | | | | | | | | | | | |класами| | | |--------------+---+------+-----------+-------+------+------+------+------+-----+----+----+----+-------+------+--------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |--------------+---+------+-----------+-------+------+------+------+------+-----+----+----+----+-------+------+--------| |Усього великої| | | | | | | | | | | | | | | | |рогатої худоби|01 | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+---+------+-----------+-------+------+------+------+------+-----+----+----+----+-------+------+--------| |у т. ч. | | | | | | | | | | | | | | | | |бугаї-плідники|02 | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+---+------+-----------+-------+------+------+------+------+-----+----+----+----+-------+------+--------| |бугайці | | | | | | | | | | | | | | | | |минулих років |03 | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+---+------+-----------+-------+------+------+------+------+-----+----+----+----+-------+------+--------| |з них ремонтні| | | | | | | | | | | | | | | | |бугайці | | | | | | | | | | | | | | | | |10 - 18 міс. |04 | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+---+------+-----------+-------+------+------+------+------+-----+----+----+----+-------+------+--------| |бугайці | | | | | | | | | | | | | | | | |поточного року|05 | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+---+------+-----------+-------+------+------+------+------+-----+----+----+----+-------+------+--------| |корови |06 | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+---+------+-----------+-------+------+------+------+------+-----+----+----+----+-------+------+--------| |телиці ст. 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |років і нетелі|07 | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+---+------+-----------+-------+------+------+------+------+-----+----+----+----+-------+------+--------| |телиці минулих| | | | | | | | | | | | | | | | |років |08 | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+---+------+-----------+-------+------+------+------+------+-----+----+----+----+-------+------+--------| |телиці | | | | | | | | | | | | | | | | |поточного року|09 | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовження форми N 7-м'яс
2. Розподіл корів і бугаїв за віком
---------------------------------------------------------- |Група |Шифр|Вік, років |Усього | |----------+----+-------------------------------| | | | |до 2-х|2 |3 |4 |5 |6-7 |8 і ст.| | |----------+----+------+--+--+--+--+----+-------+--------| | А | Б |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | 8 | |----------+----+------+--+--+--+--+----+-------+--------| |Корови |01 | | | | | | | | | |----------+----+------+--+--+--+--+----+-------+--------| |Корови | | | | | | | | | | |племінного| | | | | | | | | | |ядра |02 | | | | | | | | | |----------+----+------+--+--+--+--+----+-------+--------| |Бугаї- | | | | | | | | | | |плідники |03 | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------
Продовження форми N 7-м'яс
3. Розподіл корів за живою масою
------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Група корів за |Шифр|Усього| Із них мають живу масу, кг |Кількість |Середня|Середня | |віком, років | |корів |------------------------------------------|корів, жива| жива |оцінка за| | | | |350 і|351 -|401 -|451 -|501 -|551 -|601 і |маса яких| маса, |конститу- | | | | |менше|400 |450 |500 |550 |600 |більше|відповідає | кг |цію й | | | | | | | | | | | |I класу і| |екстер'єр,| | | | | | | | | | | |вище, голів| |бали | |---------------+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----------+-------+----------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---------------+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----------+-------+----------| | 3 роки | 01 | | | | | | | | | | | | |---------------+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----------+-------+----------| | 4 роки | 02 | | | | | | | | | | | | |---------------+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----------+-------+----------| | 5 років | 03 | | | | | | | | | | | | |---------------+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----------+-------+----------| |Усього по стаду| 04 | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | у тому числі племінного ядра | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3 роки | 05 | | | | | | | | | | | | |---------------+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----------+-------+----------| | 4 роки | 06 | | | | | | | | | | | | |---------------+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----------+-------+----------| | 5 років і ст.| 07 | | | | | | | | | | | | |---------------+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----------+-------+----------| |Усього по стаду| 08 | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовження форми N 7-м'яс
4. Характеристика корів за молочністю

(жива маса телят у 210 днів)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |Шифр| Перше отелення | Друге отелення |Третє отелення і старше|Середнє по стаду | | | |----------------------+----------------------+-----------------------+------------------| | | |кіль-|вирощено телят |кіль-|вирощено телят |кіль-|вирощено телят |Кіль- |Середня | | | |кість|до відлучення |кість|до відлучення |кість|до відлучення |кість |жива маса, | | | |корів|----------------|корів|----------------|корів|-----------------|телят,|кг | | | | |усього|сер. жива| |усього|сер. жива| |усього|сер. жива |голів | | | | | |голів |маса 1 | |голів |маса 1 | |голів |маса 1 | | | | | | | |голови, | | |голови, | | |голови, | | | | | | | |кг | | |кг | | |кг | | | |--------------+----+-----+------+---------+-----+------+---------+-----+------+----------+------+-----------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |--------------+----+-----+------+---------+-----+------+---------+-----+------+----------+------+-----------| |Чистопородні і| | | | | | | | | | | | | |IV покоління |01 | | | | | | | | | | | | |--------------+----+-----+------+---------+-----+------+---------+-----+------+----------+------+-----------| |III покоління |02 | | | | | | | | | | | | |--------------+----+-----+------+---------+-----+------+---------+-----+------+----------+------+-----------| |II покоління |03 | | | | | | | | | | | | |--------------+----+-----+------+---------+-----+------+---------+-----+------+----------+------+-----------| |I покоління |04 | | | | | | | | | | | | |--------------+----+-----+------+---------+-----+------+---------+-----+------+----------+------+-----------| |Усього |05 | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | у тому числі племінного ядра | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Чистопородні і|06 | | | | | | | | | | | | |IV покоління | | | | | | | | | | | | | |--------------+----+-----+------+---------+-----+------+---------+-----+------+----------+------+-----------| |III покоління |07 | | | | | | | | | | | | |--------------+----+-----+------+---------+-----+------+---------+-----+------+----------+------+-----------| |II покоління |08 | | | | | | | | | | | | |--------------+----+-----+------+---------+-----+------+---------+-----+------+----------+------+-----------| |I покоління |09 | | | | | | | | | | | | |--------------+----+-----+------+---------+-----+------+---------+-----+------+----------+------+-----------| |Усього |10 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовження форми N 7-м'яс
5. Розподіл бугаїв за живою масою
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Група бугаїв |Шифр|Усього| Із них мають живу масу, кг |Кількість бугаїв,|Середня|Середня | |за віком, років| |бугаїв|-------------------------------------------------|жива маса яких |жива |оцінка за | | | | |500 і|501-|601-|701-|801-|901-|1001-|1101-|1201 і|відповідає класам|маса, |конституцію | | | | |менше|600 |700 |800 |900 |1000|1100 |1200 |більше|"еліта" та "елі- |кг |й екстер'єр,| | | | | | | | | | | | | |та-рекорд", голів| |бали | |---------------+----+------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+------+-----------------+-------+------------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |---------------+----+------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+------+-----------------+-------+------------| | 2 роки | 01 | | | | | | | | | | | | | | |---------------+----+------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+------+-----------------+-------+------------| | 3 роки | 02 | | | | | | | | | | | | | | |---------------+----+------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+------+-----------------+-------+------------| | 4 роки | 03 | | | | | | | | | | | | | | |---------------+----+------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+------+-----------------+-------+------------| |5 років і | 04 | | | | | | | | | | | | | | |старше | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+----+------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----+------+-----------------+-------+------------| |Усього | 05 | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Розподіл молодняку за живою масою
---------------------------------------------------------------------- |Статевовікові|Шифр| Бугайці | Телички | | групи | |------------------------+------------------------| | | |усього,|середня |відпо- |усього,|середня |відпо- | | | |голів |жива |відає I|голів |жива |відає I| | | | |маса, кг|класу і| |маса, кг|класу і| | | | | |вище, | | |вище, | | | | | |голів | | |голів | |-------------+----+-------+--------+-------+-------+--------+-------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-------------+----+-------+--------+-------+-------+--------+-------| |Новонароджені| 01 | | | | | | | |-------------+----+-------+--------+-------+-------+--------+-------| |У віці 210 | 02 | | | | | | | |днів | | | | | | | | |-------------+----+-------+--------+-------+-------+--------+-------| |8 місяців | 03 | | | | | | | |-------------+----+-------+--------+-------+-------+--------+-------| |12 місяців | 04 | | | | | | | |-------------+----+-------+--------+-------+-------+--------+-------| |15 місяців | 05 | | | | | | | |-------------+----+-------+--------+-------+-------+--------+-------| |18 місяців | 06 | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------
Продовження форми N 7-м'яс
7. Отелення і парування корів
----------------------------------------- | А |Шифр|Корови|Нетелі| |--------------------+----+------+------| |Усього отелилося, | | | | |голів |01 | | | |--------------------+----+------+------| |Середній міжотельний| | | | |період, днів |02 | | x | |--------------------+----+------+------| |Вік першого | | | | |отелення, міс., днів|03 | x | | |--------------------+----+------+------| | | | | | |Отелення нормальні, | | | | |голів |04 | | | |--------------------+----+------+------| |Отелення з допомо- | | | | |гою, голів |05 | | | |--------------------+----+------+------| |Отелення важкі, | | | | |патологічні роди, | | | | |голів |06 | | | |--------------------+----+------+------| |Одержано живих | | | | |телят, голів |07 | | | |--------------------+----+------+------| |Мертвонароджених, | | | | |голів |08 | | | |--------------------+----+------+------| |Абортів, голів |09 | | | |--------------------+----+------+------| |Спаровано усього, | | | | |голів |10 | | x | |--------------------+----+------+------| |у тому числі штучно |11 | | x | |--------------------+----+------+------| |Спаровано до 3 міся-| | | | |ців після отелення, | | | x | |голів |12 | | | |--------------------+----+------+------| |Спаровано через 3 | | | | |місяці після отелен-| | | x | |ня, голів |13 | | | |--------------------+----+------+------| |Не спаровано усього,| | | | |голів |14 | | x | |--------------------+----+------+------| |у т. ч. через 3 мі- | | | | |сяці після отелення |15 | | x | |--------------------+----+------+------| |Не телилося корів, | | | | |голів |16 | | x | -----------------------------------------
Парування телиць
----------------------------------------- | А |Шифр|Голів |Жива | | | | |маса, | | | | |кг | |--------------------+----+------+------| |Спаровано усього, | | | | |голів | 17 | | x | |--------------------+----+------+------| |у тому числі штучно | 18 | | x | |--------------------+----+------+------| |Спаровано у віці: | | x | x | |--------------------+----+------+------| |до 18 місяців | 20 | | | |--------------------+----+------+------| |18 - 24 місяці | 21 | | | |--------------------+----+------+------| |24 місяці і старше | 22 | | | |--------------------+----+------+------| |Не спаровано телиць | | | | |старше 24 місяців | 23 | | | |--------------------+----+------+------| |Середня жива маса | | | | |спарованих телиць, | | | | |кг | 24 | x | | -----------------------------------------
Продовження форми N 7-м'яс
8. Генеалогічна структура маточного стада

за належністю до ліній
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Бугаї-родоначальники та їх потомки | Кількість потомків,| Характеристика корів за молочною | | | усього | продуктивністю | |--------------------------------------------------------+--------------------+----------------------------------| |Кличка, |Порода, |Шифр|Дата і місце|Ступінь|Роки |корів|телиць|ремонт-|кіль- |отели-|вирощено телят до | |іден. N і |породність| |народження |спорід-|викорис-| | |них |кість |лося | відлучення | |марка ДКПТ| | | |неності|тання у | | |бугай- |корів,| |--------------------| | | | | | |госпо- | | |ців |голів | |голів|жива |жива | | | | | | |дарстві | | | | | | |маса у|маса у | | | | | | | | | | | | | |210 |8 міс. | | | | | | | | | | | | | |днів | | |----------+----------+----+------------+-------+--------+-----+------+-------+------+------+-----+------+-------| | А | Б | В | Г | Ґ | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |----------+----------+----+------------+-------+--------+-----+------+-------+------+------+-----+------+-------| | | | 01 | | | | | | | | | | | | |----------+----------+----+------------+-------+--------+-----+------+-------+------+------+-----+------+-------| | | | 02 | | | | | | | | | | | | |----------+----------+----+------------+-------+--------+-----+------+-------+------+------+-----+------+-------| | | | 03 | | | | | | | | | | | | |----------+----------+----+------------+-------+--------+-----+------+-------+------+------+-----+------+-------| | | | 04 | | | | | | | | | | | | |----------+----------+----+------------+-------+--------+-----+------+-------+------+------+-----+------+-------| | | | 05 | | | | | | | | | | | | |----------+----------+----+------------+-------+--------+-----+------+-------+------+------+-----+------+-------| | | | 06 | | | | | | | | | | | | |----------+----------+----+------------+-------+--------+-----+------+-------+------+------+-----+------+-------| | | | 07 | | | | | | | | | | | | |----------+----------+----+------------+-------+--------+-----+------+-------+------+------+-----+------+-------| | | | 08 | | | | | | | | | | | | |----------+----------+----+------------+-------+--------+-----+------+-------+------+------+-----+------+-------| | | | 09 | | | | | | | | | | | | |----------+----------+----+------------+-------+--------+-----+------+-------+------+------+-----+------+-------| | | | 10 | | | | | | | | | | | | |----------+----------+----+------------+-------+--------+-----+------+-------+------+------+-----+------+-------| | | | 11 | | | | | | | | | | | | |----------+----------+----+------------+-------+--------+-----+------+-------+------+------+-----+------+-------| | | | 12 | | | | | | | | | | | | |----------+----------+----+------------+-------+--------+-----+------+-------+------+------+-----+------+-------| | | | 13 | | | | | | | | | | | | |----------+----------+----+------------+-------+--------+-----+------+-------+------+------+-----+------+-------| | | | 14 | | | | | | | | | | | | |----------+----------+----+------------+-------+--------+-----+------+-------+------+------+-----+------+-------| | | | 15 | | | | | | | | | | | | |----------+----------+----+------------+-------+--------+-----+------+-------+------+------+-----+------+-------| | | | 16 | | | | | | | | | | | | |----------+----------+----+------------+-------+--------+-----+------+-------+------+------+-----+------+-------| | | | 17 | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовження форми N 7-м'яс
9. Генеалогічна структура за родинами
-------------------------------------------------------------------------- | Корови - родоначальниці родин | Потомки, голів | |-----------------------------------+------------------------------------| |Кличка, |Шифр|пород-|дата |роки |корови|телиці,|бугаї-|бугайці|усього| |іден. N,| |ність |народ-|викори-| |усього |плід- | |потом-| |марка | | |ження |стання | | |ники | |ків | |ДКПТ | | | | | | | | | | |--------+----+------+------+-------+------+-------+------+-------+------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |--------+----+------+------+-------+------+-------+------+-------+------| | | 01 | | | | | | | | | |--------+----+------+------+-------+------+-------+------+-------+------| | | 02 | | | | | | | | | |--------+----+------+------+-------+------+-------+------+-------+------| | | 03 | | | | | | | | | |--------+----+------+------+-------+------+-------+------+-------+------| | | 04 | | | | | | | | | |--------+----+------+------+-------+------+-------+------+-------+------| | | 05 | | | | | | | | | |--------+----+------+------+-------+------+-------+------+-------+------| | | 06 | | | | | | | | | |--------+----+------+------+-------+------+-------+------+-------+------| | | 07 | | | | | | | | | |--------+----+------+------+-------+------+-------+------+-------+------| | | 08 | | | | | | | | | |--------+----+------+------+-------+------+-------+------+-------+------| | | 09 | | | | | | | | | |--------+----+------+------+-------+------+-------+------+-------+------| | | 10 | | | | | | | | | |--------+----+------+------+-------+------+-------+------+-------+------| | | 11 | | | | | | | | | |--------+----+------+------+-------+------+-------+------+-------+------| | | 12 | | | | | | | | | |--------+----+------+------+-------+------+-------+------+-------+------| | | 13 | | | | | | | | | |--------+----+------+------+-------+------+-------+------+-------+------| | | 14 | | | | | | | | | |--------+----+------+------+-------+------+-------+------+-------+------| | | 15 | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------
Продовження форми N 7-м'яс
10. Опис плідників, що використовувались за звітний період
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Кличка,|Дата |Місце | Походження |Оцінка |Оцінка|Продуктивність |Клас|Належ-|Осіме- |Одержано|Наявність| |з/п|іден. N|народ-|народ-|-----------------|за |за |----------------| |ність |нено |приплоду|заморо- | | |і марка|ження |ження |іден. N,|іден. N,|власною |якістю|вік|жива|консти-| |до |(спаро-| |женої | | |ДКПТ | | |пород- |пород- |продук- |потом-| |маса|туція, | |лінії |вано) | |сперми, | | | | | |ність, |ність, |тивністю|ків | | |бал | | |голів | |доз | | | | | |клас |клас | | | | | | | | | | | | | | | |батька |матері | | | | | | | | | | | |---+-------+------+------+--------+--------+--------+------+---+----+-------+----+------+-------+--------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |---+-------+------+------+--------+--------+--------+------+---+----+-------+----+------+-------+--------+---------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------+------+------+--------+--------+--------+------+---+----+-------+----+------+-------+--------+---------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------+------+------+--------+--------+--------+------+---+----+-------+----+------+-------+--------+---------| | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовження форми N 7-м'яс
11. Опис кращих м'ясних корів
---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Кличка,|Дата | | | Походження | |Найвища молочність - |Останнє бонітування| |з/п|іден. N| і |Лінія|Родина|-----------------|Дата |ж.м. телят у 210 днів|-------------------| | |і марка|місце | | |іден. N,|іден. N,|остан-|---------------------|жива |усього|клас | | |ДКПТ |народ-| | |пород- |пород- |нього |рік|оте- |стать|маса,|маса,|балів | | | | |ження | | |ність, |ність, |оте- | |лення|при- |кг |кг | | | | | | | | |клас |клас |лення | | |плоду| | | | | | | | | | |батька |матері | | | | | | | | | |---+-------+------+-----+------+--------+--------+------+---+-----+-----+-----+-----+------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |---+-------+------+-----+------+--------+--------+------+---+-----+-----+-----+-----+------+------| | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------+------+-----+------+--------+--------+------+---+-----+-----+-----+-----+------+------| | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------+------+-----+------+--------+--------+------+---+-----+-----+-----+-----+------+------| | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовження форми N 7-м'яс
12. Класність реалізованого племінного молодняку
------------------------------------------------------- | |Шифр|Продано усього,| у тому числі за класами| | | | голів |------------------------| | | | | "еліта-рекорд",|I клас | | | | | "еліта" | | |-------+----+---------------+----------------+-------| |Бугайці| 01 | | | | |-------+----+---------------+----------------+-------| |Телички| 02 | | | | -------------------------------------------------------
М.П. Керівник (власник) господарства __________________________

Зоотехнік-селекціонер ____________________________________

Дата "___" ____________ 20__ р.
Продовження форми N 7-м'яс
Аналіз результатів бонітування

за 20__ р.
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Експерт-бонітер _____________________________________________
( Виправлення внесені згідно з додатковою інформацією "Офіційного
вісника України" N 28, 2002 р.)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: