open
Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.12.2005 N 720
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

2 березня 2006 р.

за N 220/12094

Про затвердження Положення про порядок

проведення атестації та допуску до відтворення

плідників для племінного використання
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

аграрної політики

N 217 ( z0343-10 ) від 29.04.2010

Наказом Міністерство аграрної політики

та продовольства

N 543 ( z1635-12 ) від 04.09.2012 }

На виконання вимог статей 6, 7, 10, 17 Закону України "Про
племінну справу у тваринництві" ( 3691-12 ), Закону України "Про
Загальнодержавну програму селекції у тваринництві на період до
2010 року" ( 1517-15 ), підпункту 42 пункту 4 Положення про
Міністерство аграрної політики України, затвердженого Указом
Президента України від 7 червня 2000 року N 772 ( 772/2000 ) (із
змінами, внесеними Указами Президента України від 30.10.2001
N 1021 ( 1021/2001 ), від 27.03.2002 N 304 ( 304/2002 ) та від
05.03.2004 N 280 ( 280/2004 ), та з метою поліпшення генетичної
якості тварин, підвищення економічної ефективності та
конкурентоспроможності галузі Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок проведення атестації та
допуску до відтворення плідників для племінного використання.
2. Уважати таким, що втратило чинність, Положення про
атестацію жеребців-плідників для племінного використання,
затверджене наказом Міністерства аграрної політики України від
20.08.2002 N 237 ( z0823-02 ), зареєстроване в Міністерстві
юстиції України 10.10.2002 за N 823/7111.
3. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією (Микитюк Д.М.) забезпечити в
установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України.
{ Пункт 4 виключено на підставі Наказу Міністерства аграрної
політики N 217 ( z0343-10 ) від 29.04.2010 }
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Пабата В.О.
Міністр О.П.Баранівський
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

20.12.2005 N 720
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

2 березня 2006 р.

за N 220/12094

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення атестації

та допуску до відтворення плідників

для племінного використання
{ У тексті Положення слова "Міністерство аграрної політики

України" та "Міністерство аграрної політики Автономної

Республіки Крим" замінено словами "Міністерство аграрної

політики та продовольства України" та "Міністерство

аграрної політики та продовольства Автономної Республіки

Крим" по тексту у відповідних відмінках згідно з Наказом

Міністерства аграрної політики та продовольства N 543

( z1635-12 ) від 04.09.2012 }
1. Загальні положення
1.1. Це Положення, розроблене на виконання Законів України
"Про племінну справу у тваринництві" ( 3691-12 ) та "Про
Загальнодержавну програму селекції у тваринництві на період до
2010 року" ( 1517-15 ), визначає порядок проведення атестації та
допуску до відтворення плідників великої рогатої худоби, свиней,
овець, кіз та коней.
1.2. Плідники птиці, риби, бджіл, шовкопрядів та хутрових
звірів атестації та допуску до відтворення не підлягають.
1.3. Положення є обов'язковим для виконання суб'єктами
племінної справи у тваринництві.
1.4. Забороняється використовувати для відтворення бугаїв,
жеребців, кнурів, баранів, цапів (далі - плідники) та їх
спермопродукцію, які є не атестованими та не допущеними до
відтворення в установленому цим Положенням порядку.
1.5. Приплід, отриманий від плідників, не допущених до
відтворення на відповідний період, уважається неплемінним, не
реєструється в державних книгах племінних тварин та не
використовується в селекційному процесі.
2. Порядок проведення атестації плідників

та роботи атестаційних комісій
2.1. Атестація - комплексна оцінка якості та типу плідників
за сумою ознак з метою виявлення їх племінної цінності і
господарського призначення.
2.2. Атестація плідників проводиться на підставі наказу
Міністерства аграрної політики та продовольства України.
2.3. Атестацію проводять атестаційні комісії, створені за
наказом: Міністерства аграрної політики та продовольства України - для
атестації бугаїв та жеребців; Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної
Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку
облдержадміністрацій - для атестації кнурів, баранів та цапів. 2.3.1. Атестаційна комісія розпочинає роботу з моменту
підписання наказу про її створення. 2.3.2. Керує діяльністю атестаційної комісії й організовує її
роботу голова комісії. 2.3.3. Голова атестаційної комісії в межах своєї компетенції: скликає засідання комісії; головує на засіданнях комісії; дає розпорядження та доручення, обов'язкові для членів
комісії; дає доручення спеціалістам, радникам та експертам, які
залучені до роботи. 2.3.4. Рішення атестаційної комісії приймаються на закритих
засіданнях у присутності не менше двох третин її складу відкритим
голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості
голосів голос головуючого на засіданні є ухвальним.
2.4. Атестаційна комісія розглядає матеріали щодо атестації
бугаїв - у жовтні - листопаді, жеребців - у жовтні - грудні,
кнурів - у вересні - жовтні, баранів та цапів - у липні - серпні
кожного року. Пункт 2.4 глави 2 в редакції Наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства N 543 ( z1635-12 ) від 04.09.2012 }
2.5. Атестаційна комісія проводить атестацію плідників за
вимогами, які встановлює Міністерство аграрної політики та
продовольства України. Додатково атестація може проводитися: у січні - для кнурів, баранів та цапів (їх спермопродукції);
{ Абзац третій пункту 2.5 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства N 543
( z1635-12 ) від 04.09.2012 }
у липні - серпні - для бугаїв-плідників (їх спермопродукції)
за умови придбання за імпортом або з початку року при одержанні
оцінки за якістю потомства;
у березні - травні - для жеребців. Пункт 2.5 глави 2 доповнено новим абзацом згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства N 543 ( z1635-12 )
від 04.09.2012 }
2.6. Рішення атестаційної комісії оформлюється протоколом,
який візують усі члени атестаційної комісії.
2.7. Протокол є підставою для складання наказу про допуск
плідників для відтворення маточного поголів'я.
2.8. Для участі в атестації власник плідника (спермопродукції
плідника) подає атестаційній комісії заяву на проведення
атестації: жеребців - до 10 вересня кожного року до Міністерства
аграрної політики та продовольства України (додаток 1); { Абзац
другий пункту 2.8 глави 2 в редакції Наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства N 543 ( z1635-12 ) від 04.09.2012 } бугаїв - до 20 вересня кожного року до Міністерства аграрної
політики та продовольства України (додаток 2); кнурів - до 20 серпня кожного року до Міністерства аграрної
політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головних
управлінь агропромислового розвитку облдержадміністрацій (додаток
3); баранів та цапів - до 1 липня кожного року до Міністерства
аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим,
головних управлінь агропромислового розвитку облдержадміністрацій
(додатки 4, 5). { Абзац п'ятий пункту 2.8 глави 2 в редакції
Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства N 543
( z1635-12 ) від 04.09.2012 }
2.9. До заяви додаються: за умови, якщо дані про плідника не занесені до зведеної
інформаційної бази даних племінних тварин, - копія картки
племінного плідника: на бугая - форма N 1-мол ( za095-04 ) (затверджено наказом
Міністерства аграрної політики України від 30.12.2003 N 474
( z0095-04 ), зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21.01.2004 за N 96/8695); форма N 1-м'яс ( z0517-02 ) (затверджено наказом Міністерства
аграрної політики України від 06.06.2002 N 154 ( z0516-02 ),
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.06.2002 за
N 517/6805); на жеребця - форма N 1-к ( z0994-03 ) (затверджено наказом
Міністерства аграрної політики України від 15.10.2003 N 364
( z0992-03 ), зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30.10.2003 за N 994/8315 ); на кнура - форма N 1-св ( z1028-02 ) (затверджено наказом
Міністерства аграрної політики України від 17.12.2002 N 396
( z1027-02 ), зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29.12.2002 за N 1027/7315); на барана - форма N 1-в ( z0680-03 ) або N 1-всм (затверджено
наказом Міністерства аграрної політики України від 16.07.2003
N 242 ( z0679-03 ), зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05.08.2003 за N 680/8001); на цапа - форма N 1-кз ( z0680-03 ) (затверджено наказом
Міністерства аграрної політики України від 16.07.2003 N 242
( z0679-03 ), зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05.08.2003 за N 680/8001); для імпортованих плідників (їх спермопродукції) - копія та
офіційний переклад сертифіката походження, копії документів, що
засвідчують завезення плідника/спермопродукції на територію
України (копії договору про поставку, інвойсів тощо), відомості
про місце використання плідника для відтворення; { Абзац дев'ятий
пункту 2.9 глави 2 в редакції Наказу Міністерства аграрної
політики N 217 ( z0343-10 ) від 29.04.2010 } крім цього, на: бугаїв та жеребців - фотографія розміром 150 x 190 мм; жеребців - інформація про результати випробування за робочою
продуктивністю (копія картки іподромних випробувань, паспорт
коня). Абзац пункту 2.10 глави 2 в редакції Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства N 543 ( z1635-12 ) від
04.09.2012 }
2.10. За умови занесення даних про плідника до зведеної
інформаційної бази даних племінних тварин: 2.10.1. Наявність замороженої спермопродукції на дату подання
заяви. Для імпортованої спермопродукції, придбаної на території
України, - копії документів, що засвідчують цей факт (накладні,
племінні свідоцтва (сертифікати). { Підпункт 2.10.1 пункту 2.10
глави 2 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства аграрної
політики N 217 ( z0343-10 ) від 29.04.2010 } 2.10.2. Відомості про місце використання плідника для
відтворення.
2.11. Усі подані документи реєструються і власнику не
повертаються.
2.12. До атестації допускаються плідники: чистопородні або одержані за затвердженою програмою породного
вдосконалення; комплексний клас яких за даними бонітування - не нижче класу
"еліта"; пройшли генетичну експертизу походження за наявності
протоколу генетичного дослідження за даними щодо достовірності
походження за батьками, який виданий ліцензованою лабораторією
генетичного контролю, або за наявності результатів генетичних
досліджень у сертифікаті походження (для імпортних плідників); які занесені до інформаційної бази даних Державних книг
племінних тварин; на яких подані документи, зазначені в пункті 2.9 цього
Положення; за умови наявності у власників плідників відповідного
статусу суб'єкта племінної справи у тваринництві (підприємство
(об'єднання) з племінної справи у тваринництві, заводська конюшня,
племінний/кінний завод, племінний репродуктор), присвоєного
відповідно до Положення про присвоєння відповідних статусів
суб'єктам племінної справи у тваринництві, затвердженого наказом
Міністерства аграрної політики України та Української академії
аграрних наук від 17.07.2001 N 215/66 ( z0721-01 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.08.2001 за
N 721/5912. { Пункт 2.12 глави 2 доповнено абзацом згідно з
Наказом Міністерства аграрної політики N 217 ( z0343-10 ) від
29.04.2010 } Імпортована спермопродукція бугаїв-плідників допускається до
атестації за наявності не менше 500 спермодоз на одну голову,
менша кількість спермодоз допускається для проведення замовних
парувань за рішенням атестаційної комісії. { Пункт 2.12 глави 2
доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства аграрної політики
N 217 ( z0343-10 ) від 29.04.2010 }
3. Порядок допуску плідників до відтворення
3.1. Допуск плідників до відтворення проводиться за
результатами атестації на підставі наказів: Міністерства аграрної політики та продовольства України - для
бугаїв та жеребців; Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної
Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку
облдержадміністрацій - для кнурів, баранів та цапів.
3.2. За результатами атестації дані плідників заносяться до
зведеної інформаційної бази даних племінних тварин для подальшого
включення до каталогів плідників для відтворення маточного
поголів'я.
3.3. Протягом 30 днів після затвердження результатів
атестації плідників власнику плідника (крім бугаїв) видається
свідоцтво про допуск плідника до відтворення маточного поголів'я
(додаток 6). Видачу свідоцтв про допуск плідника до відтворення маточного
поголів'я здійснює: { Пункт 3.3 глави 3 доповнено абзацом згідно з
Наказом Міністерства аграрної політики N 217 ( z0343-10 ) від
29.04.2010 } для жеребців - організація (установа), визначена
Міністерством аграрної політики та продовольства України; { Пункт
3.3 глави 3 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 217 ( z0343-10 ) від 29.04.2010 } для кнурів, баранів, цапів - Міністерство аграрної політики
та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління
агропромислового розвитку облдержадміністрацій. { Пункт 3.3 глави
3 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства аграрної
політики N 217 ( z0343-10 ) від 29.04.2010 } Пункт 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики N 217 ( z0343-10 ) від 29.04.2010 }
3.4. Атестованих плідників допускають до відтворення
поголів'я на термін: 5 років - для жеребців; 1 рік - для бугаїв, кнурів, баранів та цапів. Після закінчення зазначеного терміну плідник проходить
чергову атестацію.
3.5. При реалізації спермопродукції (наданні плідника для
природного парування) власник зобов'язаний надавати копію
свідоцтва про допуск плідника до відтворення маточного поголів'я.
Заступник начальника
Департаменту ринків продукції
тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією В.А.Пищолка

Додаток 1

до пункту 2.8

Положення про порядок

проведення атестації

та допуску до відтворення

плідників для племінного

використання

ЗАЯВА

Прошу атестаційну комісію Міністерства аграрної політики
та продовольства України розглянути матеріали, що надаються для
атестації жеребців-плідників, що належать __________________ , та
допустити їх до племінного використання в 20___ році .
------------------------------------------------------------------ N | N за |Кличка|Масть| Рік | N за ДКПК |Поро-|Лі- |Примітка| з/п| ДКПК | | |народ- | та кличка |да |нія | | | | | | ження |-----------| | | | | | | | |батько|мати| | | | ---+-------+------+-----+-------+------+----+-----+----+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | -----------------------------------------------------------------
Директор господарства ___________________________________________

(підпис, прізвище)
М.П.
Заступник начальника
Департаменту ринків продукції
тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією В.А.Пищолка

Додаток 2

до пункту 2.8

Положення про порядок

проведення атестації

та допуску до відтворення

плідників для племінного

використання

ЗАЯВА

Прошу атестаційну комісію Міністерства аграрної політики
та продовольства України розглянути матеріали, що надаються для
атестації бугаїв-плідників, що належать ________ , та допустити їх
до племінного використання в 20___ році.
---------------------------------------------------------------------------------- N |Іден.|Клич-|Поро- |Залишок |Вироб- |Інші |Реалізовано |Списа-|Залишок на| з/п|N |ка |да, |сперми на |лено за |над- |в 20__ р., |но за |01.09.___,| |бугая| |пород-|01.01.___,|8 міс. |ход- |тис. доз |актом,|тис. доз | | | |ність |тис. доз |20__ р.,|ження,|------------|тис. | | | | | | |тис. доз|тис. |госпо- |за |доз | | | | | | | |доз |дарст- |ме- | | | | | | | | | |вам |жами| | | | | | | | | |області|об- | | | | | | | | | | |лас-| | | | | | | | | | |ті | | | ---+-----+-----+------+----------+--------+------+-------+----+------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ---------------------------------------------------------------------------------
Начальник (голова правління)_________________________________
племпідприємства______________________

(підпис, прізвище) .П.
Заступник начальника
Департаменту ринків продукції
тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією В.А.Пищолка

Додаток 3

до пункту 2.8

Положення про порядок

проведення атестації

та допуску до відтворення

плідників для племінного

використання

ЗАЯВА

Прошу атестаційну комісію Міністерства аграрної політики
та продовольства Автономної Республіки Крим, Головного управління
агропромислового розвитку _______________________________
облдержадміністрації розглянути матеріали, що надаються для
атестації кнурів-плідників, що належать _____________________________, та допустити їх до племінного
використання в 20 ____ році .
------------------------------------------------------------------ N | N за |Кличка|Порода,| Рік | N за ДКПС |Лінія| Примітка | з/п| ДКПС | | тип |народ- | та кличка | | | | | | | ження |-----------| | | | | | | |батько|мати| | | ---+-------+------+-------+-------+------+----+-----+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -----------------------------------------------------------------
Директор господарства ___________________________________________

(підпис, прізвище)
М.П.
Заступник начальника
Департаменту ринків продукції
тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією В.А.Пищолка

Додаток 4

до пункту 2.8

Положення про порядок

проведення атестації

та допуску до відтворення

плідників для племінного

використання

ЗАЯВА

Прошу атестаційну комісію Міністерства аграрної політики
та продовольства Автономної Республіки Крим, Головного управління
агропромислового розвитку ____________________________
облдержадміністрації розглянути матеріали, що надаються для
атестації баранів-плідників, що належать _____________________________ , та допустити їх до племінного
використання в 20 ____ році .
-------------------------------------------------------------------------------------------- N |Іден.|Клич-|Рік |Поро- |Лі- |Залишок |Вироб- |Інші |Реалізовано |Списа-|Залишок на| з/п|N |ка |на- |да, |нія,|сперми на |лено за |над- |в 20__ р., |но за |01.05.___,| |бара-| |род-|пород-|ро- |01.01.___,|4 міс. |ход- |тис. доз |актом,|тис. доз | |на | |жен-|ність |дина|тис. доз |20__ р.,|ження,|------------|тис. | | | | |ня | | | |тис. доз|тис. |госпо- |за |доз | | | | | | | | | |доз |дарст- |ме- | | | | | | | | | | | |вам |жами| | | | | | | | | | | |області|об- | | | | | | | | | | | | |лас-| | | | | | | | | | | | |ті | | | ---+-----+-----+----+------+----+----------+--------+------+-------+----+------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | -------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник (голова правління) ____________________________________
племпідприємства ________________________________________________

(підпис, прізвище)
М.П.
Заступник начальника
Департаменту ринків продукції
тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією В.А.Пищолка

Додаток 5

до пункту 2.8

Положення про порядок

проведення атестації

та допуску до відтворення

плідників для племінного

використання

ЗАЯВА

Прошу атестаційну комісію Міністерства аграрної політики
та продовольства Автономної Республіки Крим, Головного управління
агропромислового розвитку ______________________________
облдержадміністрації розглянути матеріали, що надаються для
атестації цапів-плідників, що належать ______________________________, та допустити їх до племінного
використання в 20 ____ році .
---------------------------------------------------------------------------------------- N |Іден.|Клич-|Рік |По-|Лі-|Залишок |Вироб- |Інші |Реалізовано |Списа-|Залишок на| з/п|N |ка |на- |ро-|нія|сперми на |лено за |над- |в 20__ р., |но за |01.05.___,| |цапа | |род-|да,| |01.01.___,|4 міс. |ход- |тис. доз |актом,|тис. доз | | | |жен-|тип| |тис. доз |20__ р.,|ження,|------------|тис. | | | | |ня | | | |тис. доз|тис. |госпо- |за |доз | | | | | | | | | |доз |дарст- |ме- | | | | | | | | | | | |вам |жами| | | | | | | | | | | |області|об- | | | | | | | | | | | | |лас-| | | | | | | | | | | | |ті | | | ---+-----+-----+----+---+---+----------+--------+------+-------+----+------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ---------------------------------------------------------------------------------------
Начальник (голова правління) ___________________________________
племпідприємства _________________________________________________

(підпис, прізвище)
М.П.
Заступник начальника
Департаменту ринків продукції
тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією В.А.Пищолка

Додаток 6

до пункту 3.3

Положення про порядок

проведення атестації

та допуску до відтворення

плідників для племінного

використання

(Державний Герб України)
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО

про допуск плідника до відтворення маточного поголів'я

Вид _________________________________________________________
Кличка та ідентифікаційний номер плідника ___________________
Номер і марка у ДКПТ ________________________________________
Порода, тип _________________________________________________
Лінія _______________________________________________________
Клас ________________________________________________________
Рік народження ______________________________________________
Походження плідника:
------------------------------------------------------------------ Б |ББ |БББ | | |--------------------| | |МББ | |---------------------+--------------------| |МБ |БМБ | | |--------------------| | |ММБ | ---------------------+---------------------+--------------------| М |БМ |ББМ | | |--------------------| | |МБМ | |---------------------+--------------------| |ММ |БММ | | |--------------------| | |МММ | -----------------------------------------------------------------
Масть, проміри ______________________________________________

(для жеребців)
Відповідно до наказу ________________________________________

(назва організації, установи)
від _________ N ____ плідник допущений до відтворення маточного
поголів'я в період з "___"_______20___ р. до "___"_______20___ р.
Голова атестаційної комісії _________________________________

(підпис, прізвище) ___"________________ 20___ р.
М.П.
Заступник начальника
Департаменту ринків продукції
тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією В.А.Пищолка

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: