open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.11.2000  № 119

Про затвердження інструктивної бази

{Із змінами та доповненнями, внесеними згідно з наказами Державного казначейства України
№ 16 від 15.02.2001;
№ 42 від 29.03.2001;
№ 57 від 23.04.2001;
№ 70 від 04.05.2001;
№ 127 від 24.07.2001;
№ 150 від 30.08.2001;
№ 2 від 11.01.2002;
№ 15 від 30.01.2002;
№ 27 від 18.02.2002;
№ 114 від 16.06.2002;
№ 171 від 10.09.2002;
№ 211 від 11.11.2002;
№ 27 від 13.02.2003;
№ 42 від 25.02.2003;
№ 50 від 11.03.2003;
№ 88 від 16.04.2003;
№ 99 від 30.04.2003;
№ 100 від 30.04.2003;
№ 150 від 29.07.2003;
№ 1 від 13.01.2004;
№ 24 від 16.02.2004;
№ 59 від 30.03.2004;
№ 101 від 16.06.2004 р;
№ 116 від 12.07.2004;
№ 184 від 25.10.2004;
№ 193 від 03.11.2004;
№ 21 від 02.02.2005;
№ 77 від 26.04.2005}

{Документ станом на 26.04.2005 отримано з Державного казначейства}

{Із змінами та доповненнями, внесеними згідно з наказами Державного казначейства України
№ 208 від 17.11.2005
№ 245 від 28.12.2005
№ 146 від 25.05.2006
№ 48 від 20.02.2007
№ 154 від 03.08.2007
№ 225 від 10.12.2007
№ 98 від 26.03.2008
№ 326 від 11.08.2008
№ 188 від 05.05.2009
№ 252 від 23.06.2009
№ 375 від 14.09.2009
№ 468 від 12.11.2009
№ 291 від 13.08.2010
№ 349 від 28.09.2010
Наказами Державної казначейської служби 
№ 24 від 07.09.2011
№ 212 від 18.07.2012
№ 225 від 30.07.2012
№ 130 від 16.08.2013
№ 135 від 16.09.2013
№ 183 від 22.11.2013
№ 207 від 20.12.2013
№ 216 від 27.12.2013
№ 217 від 27.12.2013
№ 7 від 11.01.2014
№ 105 від 16.04.2014
№ 183 від 08.07.2014
№ 303 від 03.11.2014
№ 309 від 11.11.2014
№ 318 від 17.11.2014
№ 6 від 06.01.2015}

На виконання постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 15.09.99 № 1721 "Про створення внутрішньої платіжної системи Державного казначейства" та з метою переходу на нову систему бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів в умовах функціонування ЄКР і ВПС НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності виконання державного та місцевих бюджетів в органах Державного казначейства (додається), План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (додається), Інструкцію по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (додається), Інструкцію про відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державного казначейства (додається).

2. Начальникам структурних підрозділів Державного казначейства України та його територіальних органів, починаючи з 01.01.2001 року організувати роботу щодо забезпечення ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання державного бюджету відповідно до затвердженої нормативної бази.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державного казначейства України Бердія М.Г. та начальників структурних підрозділів Державного казначейства України і його територіальних органів.

Голова

О.І. Кірєєв


{Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності виконання державного та місцевих бюджетів в органах Державного казначейства України втратило чинність на підставі Наказу Державної казначейської служби № 318 від 17.11.2014}ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
28.11.2000 № 119
(із змінами та доповненнями,
внесеними згідно
з наказами ДКУ
від 15.02.2001 № 16;
від 29.03.2001 № 42;
від 23.04.2001 № 57;
від 04.05.2001 № 70;
від 24.07.2001 № 127;
від 30.08.2001 № 150;
від 11.01.2002 № 2;
від 30.01.2002 № 15;
від 18.02.2002 № 27;
від 16.06.2002 № 114;
від 10.09.2002 № 171;
від 11.11.2002 № 211;
від 13.02.2003 № 27;
від 25.02.2003 № 42;
від 11.03.2003 № 50;
від 16.04.2003 № 88;
від 30.04.2003 № 99;
від 30.04.2003 № 100;
від 29.07.2003 № 150;
від 13.01.2004 № 1;
від 16.02.2004 № 24;
від 30.03.2004 № 59;
від 16.06.2004 № 101;
від 12.07.2004 № 116;
від 25.10.2004 № 184;
від 03.11.2004 № 193;
від 02.02.2005 № 21;
від 26.04.2005 № 77;
від 17.11.2005 № 208;
від 28.12.2005 № 245;
від 25.05.2006 № 146;
від 20.02.2007 № 48;
від 03.08.2007 № 154;
від 10.12.2007 № 225;
від 26.03.2008 № 98;
від 11.08.2008 № 326;
від 05.05.2009 № 188)

ПЛАН
рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів

{У тексті Плану слова "Державне казначейство", "Державне казначейство України" замінено словами "Казначейство України" у відповідних відмінках згідно з наказом Державної казначейської служби України № 216 від 27.12.2013}

1. Активи

Змінення редакції

11

Кошти бюджетів в Національному банку України111

Кошти в НБУ до запитання
1111А1*

Єдиний казначейський рахунок

Введено наказом ДКУ № 127 від 24.07.2001


112

Інші рахунки Казначейства України в НБУ
1121А

Рахунок Казначейства України в НБУ для виплати готівкових коштів
1122А

Інші рахунки Казначейства України в НБУ


12

Кошти бюджетів в інших банках121

Кошти бюджетів в інших банках до запитання (рахунки "Ностро")
1211А

Кореспондентські рахунки Казначейства України в інших банках-резидентах
1212А

Кореспондентські рахунки Казначейства України в банках-нерезидентах122

Інші рахунки за коштами державного бюджету в банках
1221А

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами загального фонду

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20081222А

Інші рахунки Казначейства України в установах банків
1223А

Рахунки Казначейства України в установах банків для виплати готівкових коштів
1224А

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008


123

Інші рахунки за коштами місцевих бюджетів в банках
1231А

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків за коштами загального фонду
1232А

Рахунки місцевих бюджетів в установах банків
1234А

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду124

Дебіторська заборгованість за операціями з банками

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.20011241А

Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.20011242А

Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.2001

13

Розміщені депозити131

Депозити державного бюджету, розміщені в Національному банку
1311А

Короткострокові депозити державного бюджету, розміщені в Національному банку
1312А

Середньострокові депозити державного бюджету, розміщені в Національному банку
1313А

Довгострокові депозити державного бюджету, розміщені в Національному банку
1314А

Прострочена заборгованість за депозитами державного бюджету, розміщеними в Національному банку
1315А

Депозити державного бюджету до запитання, розміщені в Національному банку132

Інші депозити державного бюджету
1321А

Інші короткострокові депозити державного бюджету
1322А

Інші середньострокові депозити державного бюджету
1323А

Інші довгострокові депозити державного бюджету
1324А

Прострочена заборгованість за іншими депозитами державного бюджету
1325А

Інші депозити державного бюджету до запитання
1326А

Гарантійні депозити та грошове покриття в банках133

Депозити місцевого бюджету, розміщені в Національному банку
1331А

Короткострокові депозити місцевого бюджету, розміщені в Національному банку
1332А

Середньострокові депозити місцевого бюджету, розміщені в Національному банку
1333А

Довгострокові депозити місцевого бюджету, розміщені в Національному банку
1334А

Прострочена заборгованість за депозитами місцевого бюджету, розміщеними в Національному банку
1335А

Депозити місцевого бюджету до запитання, розміщені в Національному банку134

Інші депозити місцевого бюджету
1341А

Інші короткострокові депозити місцевого бюджету
1342А

Інші середньострокові депозити місцевого бюджету
1343А

Інші довгострокові депозити місцевого бюджету
1344А

Прострочена заборгованість за іншими депозитами місцевого бюджету
1345А

Інші депозити місцевого бюджету до запитання


14

Цінні папери141

Цінні папери в активі державного бюджету
1411А

Цінні папери в активі державного бюджету142

Цінні папери в активі місцевого бюджету
1421А

Цінні папери в активі місцевого бюджету


15

Надані бюджетні кредити та позички

Введено наказом ДКУ № 50 від 11.03.2003


151

Кредити, надані з державного бюджету
1511А

Короткострокові кредити, надані з державного бюджету
1512А

Довгострокові кредити, надані з державного бюджету
1513А

Короткострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками

Введено наказом ДКУ № 188 від 05.05.20091514А

Довгострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками

Введено наказом ДКУ № 188 від 05.05.20091515 А

Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету
1516 А

Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету
1517 А

Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету
1518 А

Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюдже152

Кредити, надані з місцевого бюджету
1521А

Короткострокові кредити, надані з місцевого бюджету
1522А

Довгострокові кредити, надані з місцевого бюджету
1523А

Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками

Введено наказом ДКУ № 188 від 05.05.20091524А

Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками

Введено наказом ДКУ № 188 від 05.05.20091525 А

Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету
1526 А

Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету
1527 А

Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету
1528 А

Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету153

Кредити, що надавались під гарантійні зобов'язання

Введено наказом ДКУ № 2 від 11.01.20021531А

Короткострокові кредити, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою

Введено наказом ДКУ № 2 від 11.01.20021532А

Довгострокові кредити, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою

Введено наказом ДКУ № 2 від 11.01.20021533А

Короткострокові кредити, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками

Введено наказом ДКУ № 188 від 05.05.20091534А

Довгострокові кредити, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками

Введено наказом ДКУ № 188 від 05.05.20091535 А

Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою
1536 А

Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою
1537 А

Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою
1538 А

Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою154

Позички, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

Введено наказом ДКУ № 193 від 03.11.20041541А

Короткострокові позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

Введено наказом ДКУ № 101 від 16.06.20041542А

Пролонговані позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

Введено наказом ДКУ № 50 від 11.03.20031543А

Прострочена заборгованість за позичками, наданими місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

Введено наказом ДКУ № 50 від 11.03.20031544А

Середньострокові позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

Введено наказом ДКУ № 101 від 16.06.20041545А

Короткострокові позички, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку іншим клієнтам

Введено наказом ДКУ № 193 від 03.11.20041546 А

Короткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів державного бюджету155

Кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами
1551 А

Короткострокові кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами
1552 А

Довгострокові кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами
1553 А

Короткострокові кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками
1554 А

Довгострокові кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками
1555 А

Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами
1556 А

Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами
1557 А

Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами
1558 А

Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами


16

Інші активи161

Кошти державного бюджету в дорозі
1611А

Кошти загального фонду державного бюджету в дорозі
1612А

Кошти спеціального фонду державного бюджету в дорозі162

Активи державного бюджету за взаємними розрахунками
1621А

Активи загального фонду державного бюджету за взаємними розрахунками
1622А

Активи спеціального фонду державного бюджету за взаємними розрахунками
1623А

Активи державного бюджету за взаємними розрахунками з Пенсійним фондом України163

Інші активи державного бюджету
1631А

Товарно-матеріальні цінності в активі державного бюджету
1632А

Кошти державного бюджету, заблоковані на рахунках в банках

Введено наказом ДКУ № 77 від 26.04.2005


164

Кошти місцевого бюджету в дорозі
1641А

Кошти загального фонду місцевого бюджету в дорозі
1642А

Кошти спеціального фонду місцевого бюджету в дорозі165

Активи місцевого бюджету за взаємними розрахунками
1651А

Активи загального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з державним бюджетом

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.20011652А

Активи спеціального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з державним бюджетом

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.20011653А

Активи загального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.20011654А

Активи спеціального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.2001


166

Інші активи місцевого бюджету
1661А

Кошти місцевого бюджету, заблоковані на рахунках
1662А

Товарно-матеріальні цінності в активі місцевого бюджету167

Зобов'язання інших органів Казначейства України

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.20011671А

Зобов'язання інших органів Казначейства України за коштами загального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.20011672А

Зобов'язання інших органів Казначейства України за коштами спеціального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.20011673А

Зобов'язання інших органів Казначейства України за іншими коштами

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.2001


168

Інші зобов'язання органів Казначейства України

Введено наказом ДКУ № 57 від 23.04.20011681А

Інші зобов'язання органів Казначейства України за коштами загального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 57 від 23.04.20011682А

Інші зобов'язання органів Казначейства України за коштами спеціального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 57 від 23.04.20011683А

Інші зобов'язання органів Казначейства України за іншими коштами

Введено наказом ДКУ № 57 від 23.04.2001

17

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Введено наказом ДКУ № 114 від 19.06.2002


171

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Введено наказом ДКУ № 114 від 19.06.20021711А

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Введено наказом ДКУ № 114 від 19.06.2002

2. Зобов'язання

21

Цінні папери, випущені в обіг211

Зобов'язання за векселями державного бюджету
2111П

Казначейські векселі видані212

Облігації внутрішньої державної позики

Введено наказом ДКУ № 2 від 11.01.20022121П

Короткострокові облігації внутрішньої державної позики

Введено наказом ДКУ № 2 від 11.01.20022122П

Середньострокові облігації внутрішньої державної позики

Введено наказом ДКУ № 2 від 11.01.20022123П

Довгострокові облігації внутрішньої державної позики

Введено наказом ДКУ № 2 від 11.01.2002


213

Зобов'язання державного бюджету за іншими цінними паперами
2131П

Інші цінні папери державного бюджету214

Зобов'язання за векселями місцевого бюджету
2141П

Векселі органів місцевого самоврядування видані215

Облігації місцевого бюджету
2151

Короткострокові облігації місцевого бюджету
2152П

Середньострокові облігації місцевого бюджету
2153П

Довгострокові облігації місцевого бюджету216

Зобов'язання місцевого бюджету за іншими цінними паперами
2161П

Інші цінні папери місцевого бюджету217

Облігації зовнішньої державної позики

Введено наказом ДКУ № 2 від 11.01.20022171П

Короткострокові облігації зовнішньої державної позики

Введено наказом ДКУ № 2 від 11.01.20022172П

Середньострокові облігації зовнішньої державної позики

Введено наказом ДКУ № 2 від 11.01.20022173П

Довгострокові облігації зовнішньої державної позики

Введено наказом ДКУ № 2 від 11.01.2002

22

Кредити отримані221

Внутрішнє фінансування державного бюджету
2211П

Кредити, не віднесені до інших категорій
2212П

Інші зобов'язання222

Зовнішнє фінансування державного бюджету
2221П

Кредити, не віднесені до інших категорій
2222П

Інші зобов'язання223

Внутрішнє фінансування місцевого бюджету
2231П

Кредити, не віднесені до інших категорій
2232П

Інші зобов'язання224

Зовнішнє фінансування місцевого бюджету
2241П

Кредити, не віднесені до інших категорій

Введено наказом ДКУ № 99 від 30.04.20012242П

Інші зобов'язання

Введено наказом ДКУ № 99 від 30.04.2001

23

Депозити отримані231

Депозити отримані державним бюджетом
2311П

Депозити, отримані державним бюджетом232

Депозити отримані місцевим бюджетом
2321П

Депозити, отримані місцевим бюджетом


24

Інші зобов'язання241

Зобов'язання державного бюджету за взаємними розрахунками
2411П

Зобов'язання загального фонду державного бюджету за взаємними розрахунками

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.20012412П

Зобов'язання спеціального фонду державного бюджету за взаємними розрахунками

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.2001


242

Зобов'язання місцевого бюджету за взаємними розрахунками
2421П

Зобов'язання загального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з державним бюджетом

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.20012422П

Зобов'язання спеціального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з державним бюджетом

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.20012423П

Зобов'язання загального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.20012424П

Зобов'язання спеціального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.2001


243

Зобов'язання перед іншими органами Казначейства України

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.20012431П

Зобов'язання перед іншими органами Казначейства України за коштами загального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.20012432П

Зобов'язання перед іншими органами Казначейства України за коштами спеціального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.20012433П

Зобов'язання перед іншими органами Казначейства України за іншими коштами

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.2001


244

Інші зобов'язання органів Казначейства України

Введено наказом ДКУ № 57 від 23.04.20012441П

Інші зобов'язання органів Казначейства України за коштами загального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 57 від 23.04.20012442П

Інші зобов'язання органів Казначейства України за коштами спеціального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 57 від 23.04.20012443П

Інші зобов'язання органів Казначейства України за іншими коштами

Введено наказом ДКУ № 57 від 23.04.2001

3. Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів

31

Кошти бюджетів

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.2001


311

Кошти загального фонду державного бюджету
3111П

Надходження до загального фонду державного бюджету
3112П

Загальний фонд державного бюджету
3113П

Рахунок для зарахування повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок загального фонду державного бюджету312

Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки
3121П

Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки
3122П

Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки
3123П

Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету повернення бюджетних кредитів

Введено наказом ДКУ № 42 від 29.03.20013124П

Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою

Введено наказом ДКУ № 27 від 13.02.20033125П

Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ

Вводиться в дію з 01.01.2009 року


313

Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами державного бюджету
3131П

Надходження коштів, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету
3132П

Кошти, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету314

Кошти загального фонду місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.20013141П

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.20013142П

Кошти загального фонду місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.20013143П

Рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.20013144П

Рахунок для здійснення централізованого перерахування коштів загального фонду місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 150 від 29.07.2003


315

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.20013151П

Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки
3152П

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки
3153П

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів

Введено наказом ДКУ № 42 від 29.03.20013154П

Рахунок для здійснення централізованого перерахування коштів спеціального фонду місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 150 від 29.07.2003


316

Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.20013161П

Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.2001

32

Кошти, залучені до бюджетів

Введено наказом ДКУ № 150 від 30.08.2001


321

Кошти, залучені до державного бюджету від розміщення цінних паперів та направлені на їх погашення

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20083211П

Кошти, залучені до загального фонду державного бюджету від розміщення цінних паперів та направлені на їх погашення

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20083212П

Кошти, залучені до спеціального фонду державного бюджету від розміщення цінних паперів та направлені на їх погашення

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008


322

Кредити, отримані державним бюджетом, та кошти, направлені на їх погашення

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20083221П

Рахунок для зарахування до загального фонду державного бюджету кредитів, отриманих у Національному банку України, та коштів, що направлені на їх погашення

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20083222П

Рахунок для зарахування до загального фонду державного бюджету інших кредитів та коштів, що направлені на їх погашення

ДКУ № 326 від 11.08.20083223П

Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету кредитів, отриманих у Національному банку України, та коштів, що направлені на їх погашення

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20083224П

Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету інших кредитів та коштів, що направлені на їх погашення

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008


323

Інші кошти, залучені до державного бюджету та направлені на їх повернення

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20083231П

Інші кошти, залучені до загального фонду державного бюджету та направлені на їх повернення

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20083232П

Інші кошти, залучені до спеціального фонду державного бюджету та направлені на їх повернення

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008


324

Кошти, залучені до місцевих бюджетів від розміщення цінних паперів та направлені на їх погашення

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20083241П

Кошти, залучені до загального фонду місцевих бюджетів від розміщення цінних паперів та направлені на їх погашення

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20083242П

Кошти, залучені до спеціального фонду місцевих бюджетів від розміщення цінних паперів та направлені на їх погашення

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008


325

Кредити, отримані місцевими бюджетами, та кошти, направлені на їх погашення

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20083251П

Рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів кредитів, отриманих від Національного банку України, та коштів, направлених на їх погашення

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20083252П

Рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, направлених на їх погашення

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20083253П

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів кредитів, отриманих від Національного банку України, та коштів, направлених на їх погашення

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20083254П

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, направлених на їх погашення

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008


326

Інші кошти, залучені до місцевих бюджетів та направлені на їх повернення

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20083261П

Інші кошти, залучені до загального фонду місцевих бюджетів та направлені на їх повернення

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20083262П

Інші кошти, залучені до спеціального фонду місцевих бюджетів та направлені на їх повернення

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008


327

Кошти державного бюджету, розміщені на депозит
3271 П

Кошти загального фонду державного бюджету, направлені для розміщення на депозит та повернені з депозиту
3272 П

Кошти спеціального фонду державного бюджету, направлені для розміщення на депозит та повернені з депозиту328

Кошти місцевих бюджетів, розміщені на депозит
3281 П

Кошти загального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит та повернені з депозиту
3282 П

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит та повернені з депозиту


33

Кошти, які підлягають розподілу331

Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами
3311П

Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами332

Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджетів
3321П

Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету


34

Кошти, тимчасово віднесені на доходи бюджету341

Кошти, тимчасово віднесені до надходжень бюджету, що підлягають розподілу
3411П

Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу
3412П

Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету342

Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу
3421П

Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу
3422П

Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету


35

Рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в Казначействі України

Введено наказом ДКУ № 57 від 23.04.2001


351

Особові рахунки розпорядників, які утримуються за рахунок державного бюджету
3511П

Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду державного бюджету
3512П

Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду державного бюджету
3515П

Особові рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами загального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 15 від 30.01.20023516П

Особові рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами спеціального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 15 від 30.01.2002


352

Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 57 від 23.04.20013521П

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету
3522П

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету
3523П

Рахунки одержувачів коштів за коштами загального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 57 від 23.04.20013524П

Рахунки одержувачів коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 57 від 23.04.20013525П

Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами загального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 15 від 30.01.20023526П

Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами спеціального фонду державного бюджет

Введено наказом ДКУ № 15 від 30.01.2002


353

Особові рахунки розпорядників, які утримуються за рахунок місцевого бюджету
3531П

Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету
3532П

Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету354

Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 57 від 23.04.20013541П

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду місцевого бюджету
3542П

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету
3543П

Рахунок одержувачів коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету

Введено наказом ДКУ № 57 від 23.04.20013544П

Рахунок одержувачів коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Введено наказом ДКУ № 57 від 23.04.20013545П

Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами загального фонду місцевого бюджету

Введено наказом ДКУ № 48 від 20.02.20073546П

Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Введено наказом ДКУ № 48 від 20.02.2007


355

Кошти розпорядників коштів бюджетів в розрахунках
3551П

Кошти загального фонду державного бюджету на рахунках розпорядників коштів бюджету в розрахунках
3552П

Кошти спеціального фонду державного бюджету на рахунках розпорядників коштів бюджету в розрахунках
3553П

Кошти загального фонду місцевого бюджету на рахунках розпорядників коштів бюджету в розрахунках
3554П

Кошти спеціального фонду місцевого бюджету на рахунках розпорядників коштів бюджету в розрахунках


36

Рахунки розпорядників бюджетних коштів, відкриті в установах банків

Введено наказом ДКУ № 184 від 25.10.2004


361

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків

Введено наказом ДКУ № 184 від 25.10.20043611П

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 98 від 26.03.20083612П

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 98 від 26.03.2008


362

Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків

Введено наказом ДКУ № 184 від 25.10.20043621П

Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду місцевого бюджету

Введено наказом ДКУ № 98 від 26.03.20083622П

Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Введено наказом ДКУ № 98 від 26.03.2008

37

Рахунки інших клієнтів та банків371

Рахунки інших клієнтів
3711П

Інші рахунки клієнтів Казначейства України

Введено наказом ДКУ № 59 від 30.03.20043712П

Рахунки інших клієнтів Казначейства України
3713П

Кошти одержувачів коштів державного бюджету в розрахунках
3714П

Кошти інших клієнтів Казначейства України в розрахунках
3715П

Рахунки для обліку коштів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва і Севастополя та розпорядників коштів цих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 15 від 30.01.20023716П

Рахунки для обліку коштів районних, міських, селищних і сільських бюджетів та розпорядників коштів цих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 15 від 30.01.20023717П

Рахунки державних позабюджетних фондів

Введено наказом ДКУ № 70 від 04.05.20013718П

Рахунки для обліку коштів від приватизації майна

Введено наказом ДКУ № 2 від 11.01.2002
Змінено наказом ДКУ № 48 від 20.02.20073719 П

Рахунок для зарахування коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування372

Рахунки інших банків
3721П

Кореспондентські рахунки інших банків ("Лоро")
3722П

Гарантійні депозити та грошове покриття банків373

Депозитні рахунки розпорядників коштів бюджетів

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20033731П

Депозитні рахунки розпорядників коштів державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20033732П

Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20033733П

Інші депозитні рахунки

Введено наказом ДКУ № 88 від 16.04.20033734 П

Депозитні рахунки митних органів

Введено наказом ДКУ № 208 від 17.11.2005


374

Спеціальні рахунки інших клієнтів

Введено наказом ДКУ № 146 від 25.05.20063741П

Рахунки для обліку операцій з коштами фінансового резерву

Введено наказом ДКУ № 146 від 25.05.2006


375

Інші спеціальні рахунки
3751П

Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість


38

Рахунки за нез'ясованими сумами, несквитованими дебетовими сумами та інші транзитні рахунки381

Рахунки за нез'ясованими надходженнями
3811П

Нез'ясовані надходження на рахунках в органах Казначейства України
3812П

Нез'ясовані надходження на рахунках місцевих фінансових органів, що не знаходяться на казначейському обслуговуванні382

Несквитовані дебетові суми
3821П

Несквитовані дебетові суми389

Інші технічні транзитні рахунки

Введено наказом ДКУ № 42 від 29.03.20013891П

Транзитний рахунок для здійснення розмежувань доходів бюджетів

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20083892П

Транзитний рахунок для здійснення операцій з наступною датою валютування

Введено наказом ДКУ № 171 від 10.09.2002

39

Рахунки органів Казначейства України391

Технічні рахунки органів Казначейства України

Введено наказом ДКУ № 114 від 19.06.20023911П

Технічні рахунки управлінь Казначейства України

Введено наказом ДКУ № 114 від 19.06.2002


392

Інші рахунки органів фінансової системи

Введено наказом ДКУ № 70 від 04.05.20013921П

Інші рахунки органів Казначейства України

Введено наказом ДКУ № 70 від 04.05.20013922П

Інші рахунки фінансових органів

Введено наказом ДКУ № 70 від 04.05.2001


393

Рахунки Казначейства України для інших операцій
3931П

Рахунки Казначейства України за операціями з придбання іноземної валюти399

Інші транзитні рахунки органів Казначейства України
3991П

Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені отримувачами
3992П

Внутрішній транзитний рахунок РП ДКУ
3993П

Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені СЕП
3994П

Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені у ВПС ДКСУ


4. Розрахунки

41

Взаємні розрахунки по виконанню державного бюджету411

Взаємні розрахунки з місцевими бюджетами за коштами загального фонду
4111АП

Розрахунки з місцевими бюджетами за надходженнями до загального фонду державного бюджету
4112АП

Розрахунки з місцевими бюджетами за видатками загального фонду державного бюджету412

Взаємні розрахунки з місцевими бюджетами за коштами спеціального фонду
4121АП

Розрахунки з місцевими бюджетами за надходженнями до спеціального фонду державного бюджету
4122АП

Розрахунки з місцевими бюджетами за видатками спеціального фонду державного бюджету


42

Розрахунки по виконанню місцевих бюджетів421

Взаємні розрахунки з державним бюджетом
4211АП

Розрахунки з державним бюджетом по надходженнях загального фонду місцевого бюджету
4212АП

Розрахунки з державним бюджетом за видатками загального фонду місцевого бюджету422

Взаємні розрахунки з місцевими бюджетами
4221АП

Розрахунки місцевих бюджетів по надходженнях загального фонду
4222АП

Розрахунки місцевих бюджетів за видатками загального фонду
4223АП

Розрахунки місцевих бюджетів по надходженнях спеціального фонду
4224АП

Розрахунки місцевих бюджетів за видатками спеціального фонду423

Взаємні розрахунки з сільськими і селищними бюджетами
4231АП

Розрахунки сільських і селищних бюджетів по надходженнях загального фонду
4232АП

Розрахунки сільських і селищних бюджетів за видатками загального фонду
4233АП

Розрахунки сільських і селищних бюджетів по надходженнях спеціального фонду
4234АП

Розрахунки сільських і селищних бюджетів за видатками спеціального фонду424

Розрахунки управлінь Казначейства України
4241АП

Розрахунки управлінь Казначейства України по надходженнях до загального фонду місцевих бюджетів
4242АП

Розрахунки управлінь Казначейства України за видатками загального фонду місцевих бюджетів
4243АП

Розрахунки управлінь Казначейства України по надходженнях до спеціального фонду місцевих бюджетів
4244АП

Розрахунки управлінь Казначейства України за видатками спеціального фонду місцевих бюджетів425

Розрахунки відділень Казначейства України
4251АП

Розрахунки відділень Казначейства України по надходженнях до загального фонду місцевих бюджетів
4252АП

Розрахунки відділень Казначейства України за видатками загального фонду місцевих бюджетів
4253АП

Розрахунки відділень Казначейства України по надходженнях спеціального фонду місцевих бюджетів
4254АП

Розрахунки відділень Казначейства України за видатками спеціального фонду місцевих бюджетів


43

Розрахунки за цінними паперами бюджетів

Введено наказом ДКУ № 150 від 30.08.2001


431

Розрахунки за цінними паперами державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 150 від 30.08.20014311АП

Розрахунки за цінними паперами загального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 150 від 30.08.20014312АП

Розрахунки за цінними паперами спеціального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 150 від 30.08.2001


432

Розрахунки за цінними паперами місцевого бюджету

Введено наказом ДКУ № 150 від 30.08.20014321АП

Розрахунки за цінними паперами загального фонду місцевого бюджету

Введено наказом ДКУ № 150 від 30.08.20014322АП

Розрахунки за цінними паперами спеціального фонду місцевого бюджету

Введено наказом ДКУ № 150 від 30.08.2001

44

Інші розрахунки441

Розрахунки за централізованими проплатами державного бюджету
4411АП

Розрахунки за централізованими проплатами за коштами загального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20084412АП

Розрахунки за централізованими проплатами за коштами спеціального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008


442

Розрахунки за операціями з кредитами державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 127 від 24.07.20014421АП

Розрахунки за операціями з кредитами загального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 127 від 24.07.20014422АП

Розрахунки за операціями з кредитами спеціального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 127 від 24.07.20014423АП

Розрахунки за операціями з кредитування проектів розвитку та позиками, що виникають у результаті визнання боргу, реструктуризації боргових зобов'язань

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008


443

Розрахунки за операціями з кредитами місцевого бюджету

Введено наказом ДКУ № 127 від 24.07.20014431АП

Розрахунки за операціями з кредитами загального фонду місцевого бюджету

Введено наказом ДКУ № 127 від 24.07.20014432АП

Розрахунки за операціями з кредитами спеціального фонду місцевого бюджету

Введено наказом ДКУ № 127 від 24.07.2001


444

Розрахунки за централізованими проплатами місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20084441АП

Розрахунки за централізованими проплатами за коштами загального фонду місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20084442АП

Розрахунки за централізованими проплатами за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008


445

Інші розрахунки за коштами державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 57 від 23.04.20014451АП

Інші розрахунки за коштами загального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 57 від 23.04.20014452АП

Інші розрахунки за коштами спеціального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 57 від 23.04.20014453АП

Інші внутрісистемні розрахунки

Введено наказом ДКУ № 27 від 18.02.20024455АП

Інші розрахунки по виконанню загального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20084456АП

Інші розрахунки по виконанню спеціального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008


446

Інші розрахунки за коштами місцевого бюджету

Введено наказом ДКУ № 57 від 23.04.20014461АП

Інші розрахунки за коштами загального фонду місцевого бюджету

Введено наказом ДКУ № 57 від 23.04.20014462АП

Інші розрахунки за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Введено наказом ДКУ № 57 від 23.04.20014465АП

Інші розрахунки по виконанню загального фонду місцевого бюджету

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20084466АП

Інші розрахунки по виконанню спеціального фонду місцевого бюджету

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008


447

Внутрішньосистемні розрахунки за операціями у внутрішній платіжній системі Казначейства України
4471АП

Внутрішньосистемні розрахунки за операціями у внутрішній платіжній системі Казначейства України


46

Позиція Казначейства України щодо іноземної валюти та балансуючі рахунки461

Позиція Казначейства України щодо іноземної валюти державного бюджету
4611АП

Позиція Казначейства України щодо іноземної валюти державного бюджету
4612АП

(контррахунок) Еквівалент позиції Казначейства України щодо іноземної валюти державного бюджету462

Позиція Казначейства України щодо іноземної валюти місцевого бюджету
4621АП

Позиція Казначейства України щодо іноземної валюти місцевого бюджету
4622АП

(контррахунок) Еквівалент позиції Казначейства України щодо іноземної валюти місцевого бюджету


49

Інші технічні розрахунки499

Інші технічні розрахунки
4999АП

Інші технічні розрахунки


5. Результат виконання бюджету

51

Результат виконання бюджету511

Результат виконання державного бюджету
5111АП

Результат виконання загального фонду державного бюджету
5112АП

Результат виконання спеціального фонду державного бюджету512

Результат виконання місцевого бюджету
5121АП

Результат виконання загального фонду місцевого бюджету
5122АП

Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету


59

Контррахунок за результатом виконання бюджету591

Контррахунок за результатом виконання бюджету
5911АП

Контррахунок за результатом виконання бюджету


6. Доходи бюджету

61

Доходи бюджету611

Доходи державного бюджету
6111П

Доходи загального фонду державного бюджету
6112П

Доходи спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки
6113П

Доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами
6114П

Власні кошти розпорядників коштів державного бюджету612

Доходи місцевого бюджету
6121П

Доходи загального фонду місцевого бюджету
6122П

Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки

Введено наказом ДКУ № 42 від 29.03.20016123П

Доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами
6124П

Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету


62

Доходи, які підлягають розподілу між бюджетами621

Доходи, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами
6211П

Доходи, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами622

Доходи, які підлягають розподілу між рівнями бюджету
6221П

Доходи, які підлягають розподілу між рівнями бюджету


64

Кошти, тимчасово віднесені до надходжень бюджетів641

Кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету
6411П

Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.20016412П

Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.2001


642

Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету
6421П

Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.20016422П

Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.2001

69

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів691

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
6911КП

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів


7. Видатки бюджету

71

Видатки державного бюджету711

Видатки загального фонду державного бюджету
7111А

Видатки загального фонду державного бюджету712

Видатки спеціального фонду державного бюджету
7121А

Видатки спеціального фонду державного бюджету713

Кредитування державного бюджету за вирахуванням погашення
7131АП

Кредитування загального фонду державного бюджету за вирахуванням погашення
7132АП

Кредитування спеціального фонду державного бюджету за вирахуванням погашення


72

Видатки місцевого бюджету721

Видатки загального фонду місцевого бюджету
7211А

Видатки загального фонду місцевого бюджету722

Видатки спеціального фонду місцевого бюджету
7221А

Видатки спеціального фонду місцевого бюджету723

Кредитування місцевого бюджету за вирахуванням погашення
7231АП

Кредитування загального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення
7232АП

Кредитування спеціального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення


79

Контррахунок за операціями за видатками бюджету АП791

Контррахунок за видатковими операціями
7911КА

Контррахунок за видатковими операціями792

Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення
7921АП

Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення


8. Управлінський облік

81

Кошти бюджету, отримані

Введено наказом ДКУ № 21 від 02.02.2005


811

Кошти державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 146 від 25.05.20068111П

Кошти загального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків

Введено наказом ДКУ № 146 від 25.05.20068112П

Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків

Введено наказом ДКУ № 146 від 25.05.20068113П

Кошти загального фонду державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків

Введено наказом ДКУ № 154 від 03.08.20078114П

Кошти спеціального фонду державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків

Введено наказом ДКУ № 154 від 03.08.2007


812

Кошти державного бюджету, отримані

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20038121П

Кошти загального фонду державного бюджету, отримані

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20038122П

Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20038123П

Кошти державного бюджету, що підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами державного бюджету, отримані

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20038124П

Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу, отримані

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20038125П

Отримані кошти спеціального фонду державного бюджету не забезпечені плановими показниками

Введено наказом ДКУ № 150 від 29.07.20038126П

Кошти загального фонду державного бюджету, отримані як підкріплення для здійснення повернення надходжень

Уводиться в дію з 01.01.2008 (наказ ДКУ від 10.12.2007 № 225)8127П

Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані як підкріплення для здійснення повернення надходжень

Уводиться в дію з 01.01.2008 (наказ ДКУ від 10.12.2007 № 225)

рупу рахунків 813 8 класу розділу 81 вилучено на підставі Наказу Державної казначейської служби № 105 від 16.04.2014}


814

Кошти місцевих бюджетів, отримані розпорядниками коштів місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20038141П

Кошти загального фонду місцевих бюджетів, отримані розпорядниками коштів місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20038142П

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, отримані розпорядниками коштів місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.2003

82

Асигнування та кошти, передані

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.2003


821

Кошти державного бюджету, передані

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20038211А

Кошти загального фонду державного бюджету, передані

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20038212А

Кошти спеціального фонду державного бюджету, передані

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20038213А

Кошти державного бюджету, що підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондом, передані

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20038214А

Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу, передані

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20038215А

Кошти загального фонду державного бюджету, передані як підкріплення для здійснення повернення надходжень

Уводиться в дію з 01.01.2008 (наказ ДКУ від 10.12.2007 № 225)8216А

Кошти спеціального фонду державного бюджету, передані як підкріплення для здійснення повернення надходжень

Уводиться в дію з 01.01.2008 (наказ ДКУ від 10.12.2007 № 225)


822

Асигнування державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20038221А

Асигнування загального фонду державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20038222А

Асигнування спеціального фонду державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.2003


824

Асигнування державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету, що обслуговуються базовими управліннями Казначейства України

Введено наказом ДКУ № 21 від 02.02.20058241А

Асигнування загального фонду державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету, що обслуговуються базовими управліннями Казначейства України

Введено наказом ДКУ № 21 від 02.02.20058242А

Асигнування спеціального фонду державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету, що обслуговуються базовими управліннями Казначейства України

Введено наказом ДКУ № 21 від 02.02.2005


825

Кошти місцевих бюджетів, передані розпорядниками коштів місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20038251А

Кошти загального фонду місцевого бюджету, передані розпорядниками коштів місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20038252А

Кошти спеціального фонду місцевого бюджету, передані розпорядниками коштів місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.2003

83

Кошти, передані іншим бюджетам831

Кошти, передані органами Казначейства України місцевим бюджетам
8311А

Кошти, передані органами Казначейства України з загального фонду державного бюджету місцевим бюджетам АР Крим, областей, м. Києва та Севастополя
8312А

Кошти, передані органами Казначейства України з спеціального фонду державного бюджету місцевим бюджетам АР Крим, областей, м. Києва та Севастополя832

Кошти, передані іншим бюджетам за міжбюджетними трансфертами
8321А

Кошти, передані із загального фонду місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам за міжбюджетними трансфертами
8322А

Кошти, передані із спеціального фонду місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам за міжбюджетними трансфертами


84

Розрахунки, отримані

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.2003


841

Розрахунки, отримані розпорядниками коштів державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20038411П

Розрахунки за асигнуваннями загального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20038412П

Розрахунки за асигнуваннями спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.2003


842

Розрахунки, отримані

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20038421П

Розрахунки за коштами загального фонду державного бюджету, отримані

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20038422П

Розрахунки за коштами спеціального фонду державного бюджету, отримані

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.2003

85

Розрахунки, передані

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.2003


851

Розрахунки, передані

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20038511А

Розрахунки за коштами загального фонду державного бюджету, передані

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20038512А

Розрахунки за коштами спеціального фонду державного бюджету, передані

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.2003


852

Розрахунки, передані розпорядниками коштів державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20038521А

Розрахунки за асигнуваннями загального фонду державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20038522А

Розрахунки за асигнуваннями спеціального фонду державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.2003

86

Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів, які обслуговуються органами Казначейства України

Введено наказом ДКУ № 127 від 24.07.2001


861

Кошти, отримані державними цільовими (позабюджетними) фондами

Введено наказом ДКУ № 127 від 24.07.20018611П

Кошти, отримані державними цільовими (позабюджетними) фондами

Введено наказом ДКУ № 127 від 24.07.2001


862

Кошти, направлені на здійснення видатків державними цільовими (позабюджетними) фондами

Введено наказом ДКУ № 127 від 24.07.20018621А

Кошти, направлені на здійснення видатків державними цільовими (позабюджетними) фондами

Введено наказом ДКУ № 127 від 24.07.2001


863

Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів, отримані від вищестоящих органів Казначейства України

Введено наказом ДКУ № 127 від 24.07.20018631П

Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів, отримані від вищестоящих органів Казначейства України

Введено наказом ДКУ № 127 від 24.07.2001


864

Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів, отримані від нижчестоящих органів Казначейства України

Введено наказом ДКУ № 127 від 24.07.20018641П

Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів, отримані від нижчестоящих органів Казначейства України

Введено наказом ДКУ № 127 від 24.07.2001


865

Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів, передані вищестоящим органам Казначейства України

Введено наказом ДКУ № 127 від 24.07.20018651А

Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів, передані вищестоящим органам Казначейства України

Введено наказом ДКУ № 127 від 24.07.2001


866

Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів, передані нижчестоящим органам Казначейства України

Введено наказом ДКУ № 127 від 24.07.20018661А

Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів, передані нижчестоящим органам Казначейства України

Введено наказом ДКУ № 127 від 24.07.2001


867

Кошти, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, отримані
8671 П

Кошти, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, отримані868

Кошти, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, передані
8681 А

Кошти, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, передані


87

Операції з фінансування

Введено наказом ДКУ № 150 від 30.08.2001


871

Цінні папери держави, розміщені

Введено наказом ДКУ № 150 від 30.08.20018711А

Розміщені короткострокові облігації державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 150 від 30.08.20018712А

Розміщені середньострокові облігації державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 150 від 30.08.20018713А

Розміщені довгострокові облігації державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 150 від 30.08.20018714А

Розміщені інші цінні папери державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 150 від 30.08.2001


872

Кошти отримані державним бюджетом

Введено наказом ДКУ № 150 від 30.08.20018721П

Кошти, отримані до загального фонду державного бюджету від розміщення/пред’явлення цінних паперів

Введено наказом ДКУ № 27 від 18.02.20028722П

Кошти, отримані до спеціального фонду державного бюджету від розміщення/пред’явлення цінних паперів

Введено наказом ДКУ № 27 від 18.02.20028723П

Інші кошти, отримані до загального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 27 від 18.02.20028724П

Інші кошти, отримані до спеціального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 27 від 18.02.20028725П

Кошти, отримані до загального фонду державного бюджету від залучених кредитів Національного банку України

Введено наказом ДКУ № 27 від 18.02.20028726П

Кошти, отримані до спеціального фонду державного бюджету від залучених кредитів Національного банку України

Введено наказом ДКУ № 27 від 18.02.20028727П

Кошти, отримані до загального фонду державного бюджету від інших залучених кредитів

Введено наказом ДКУ № 27 від 18.02.20028728П

Кошти, отримані до спеціального фонду державного бюджету від інших залучених кредитів

Введено наказом ДКУ № 27 від 18.02.2002


873

Кошти, направлені на придбання/погашення цінних паперів та інших боргових зобов'язань держави

Введено наказом ДКУ № 150 від 30.08.20018731А

Кошти, направлені на придбання/погашення цінних паперів та інших боргових зобов'язань держави

Введено наказом ДКУ № 150 від 30.08.20018732А

Кошти, направлені на погашення кредитів державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 150 від 30.08.2001


874

Кошти отримані місцевим бюджетом

Введено наказом ДКУ № 2 від 11.01.20028741П

Кошти, отримані до загального фонду місцевих бюджету від розміщення/пред’явлення цінних паперів

Введено наказом ДКУ № 27 від 18.02.20028742П

Кошти, отримані до спеціального фонду місцевих бюджетів від розміщення/пред’явлення цінних паперів

Введено наказом ДКУ № 27 від 18.02.20028743П

Інші кошти, отримані до загального фонду місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 27 від 18.02.20028744П

Інші кошти, отримані до спеціального фонду місцевих бюджет

Введено наказом ДКУ № 27 від 18.02.20028745П

Кошти, отримані до загального фонду місцевих бюджетів від залучених кредитів Національного банку України

Введено наказом ДКУ № 27 від 18.02.20028746П

Кошти, отримані до спеціального фонду місцевих бюджетів від залучених кредитів Національного банку України

Введено наказом ДКУ № 27 від 18.02.20028747П

Кошти, отримані до загального фонду місцевих бюджетів від інших залучених кредитів

Введено наказом ДКУ № 27 від 18.02.20028748П

Кошти, отримані до спеціального фонду місцевих бюджетів від інших залучених кредитів

Введено наказом ДКУ № 27 від 18.02.2002


875

Кошти, направлені до бюджету розвитку і на придбання/ погашення цінних паперів та інших боргових зобов’язань місцевого бюджету
8751А

Кошти, направлені на придбання/погашення цінних паперів та інших боргових зобов’язань місцевого бюджету
8752А

Кошти, направлені на погашення кредитів місцевого бюджету
8753 А

Кошти, направлені до бюджету розвитку місцевого бюджету876

Надходження до державного бюджету від операцій з депозитами
8761 П

Кошти, отримані до загального фонду державного бюджету від повернення з депозиту
8762 П

Кошти, отримані до спеціального фонду державного бюджету від повернення з депозиту877

Надходження до місцевих бюджетів від операцій з депозитами
8771 П

Кошти, отримані до загального фонду місцевих бюджетів від повернення з депозиту
8772 П

Кошти, отримані до спеціального фонду місцевих бюджетів від повернення з депозиту878

Витрати державного бюджету за операціями з депозитами
8781 А

Кошти загального фонду державного бюджету, направлені для розміщення на депозит
8782 А

Кошти спеціального фонду державного бюджету, направлені для розміщення на депозит879

Витрати місцевих бюджетів за операціями з депозитами
8791 А

Кошти загального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит
8792 А

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит


88

Ліміти органів Казначейства881

Ліміти органів Казначейства для здійснення платежів
8811 П

Ліміт органів Казначейства для здійснення платежів за витратами


89

Контррахунок за операціями управлінського обліку891

Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами
8911КА

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

Введено наказом ДКУ № 150 від 30.08.2001


892

Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами
8921КП

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Введено наказом ДКУ № 150 від 30.08.2001

9. Позабалансовий облік

90

Пропозиції та інші планові показники

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008


901

Бюджетні призначення спеціального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20089011П

Річний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20089012П

Помісячний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008


907

Відкриті асигнування

Введено наказом ДКУ № 211 від 11.11.20029071П

Відкриті асигнування за узагальненими показниками загального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 211 від 11.11.20029072П

Відкриті асигнування за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20039073П

Відкриті асигнування на виконання програм загального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 211 від 11.11.20029074П

Відкриті асигнування на виконання програм спеціального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20039075П

Відкриті асигнування загального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 245 від 28.12.2005
Змінено наказом ДКУ № 48 від 20.02.20079076П

Відкриті асигнування спеціального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 245 від 28.12.2005
Змінено наказом ДКУ № 48 від 20.02.2007


908

Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників коштів державного бюджету
9081П

Затверджені узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 2 від 11.01.20029082П

Затверджені узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 2 від 11.01.20029083П

Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 2 від 11.01.20029084П

Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 2 від 11.01.20029085П

Затверджені узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Введено наказом ДКУ № 24 від 16.02.20049086П

Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Введено наказом ДКУ № 24 від 16.02.20049087П

Затверджені узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Введено наказом ДКУ № 24 від 16.02.20049088П

Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Введено наказом ДКУ № 24 від 16.02.2004


909

Пропозиції про виділення асигнувань

Введено наказом ДКУ № 211 від 11.11.20029091П

Пропозиції про виділення асигнувань загального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 211 від 11.11.2002

91

Кошторисні призначення911

Кошторисні призначення за коштами державного бюджету
9111П

Поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду державного бюджету
9112П

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету
9113П

Зведені поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду державного бюджету
9114П

Зведені поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету
9115П

Затверджені кошторисні призначення за коштами загального фонду державного бюджету, з урахуванням змін

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20039116П

Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету, з урахуванням змін

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20039117П

Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами загального фонду державного бюджету, з урахуванням змін

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20039118П

Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету, з урахуванням змін

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.2003


912

Кошторисні призначення з місцевих бюджетів
9121П

Поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів
9122П

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів
9123П

Зведені поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів
9124П

Зведені поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів
9125П

Затверджені кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін
9126П

Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін
9127П

Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін
9128П

Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін913

Призначення з державного бюджету за планом асигнувань
9131П

Поточні призначення з загального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Введено наказом ДКУ № 24 від 16.02.20049132П

Зведені поточні призначення з загального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Введено наказом ДКУ № 24 від 16.02.20049133П

Затверджені призначення з загального фонду державного бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін

Введено наказом ДКУ № 24 від 16.02.20049134П

Затверджені зведені призначення з загального фонду державного бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін

Введено наказом ДКУ № 24 від 16.02.20049135П

Поточні призначення з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Введено наказом ДКУ № 24 від 16.02.20049136П

Зведені поточні призначення з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Введено наказом ДКУ № 24 від 16.02.20049137П

Затверджені призначення з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін

Введено наказом ДКУ № 24 від 16.02.20049138П

Затверджені зведені призначення з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін

Введено наказом ДКУ № 24 від 16.02.2004


914

Призначення з місцевого бюджету за планом асигнувань
9141П

Поточні призначення з загального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20089142П

Зведені поточні призначення з загального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20089143П

Затверджені призначення з загального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20089144П

Затверджені зведені призначення з загального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20089145П

Поточні призначення з спеціального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20089146П

Зведені поточні призначення з спеціального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20089147П

Затверджені призначення з спеціального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20089148П

Затверджені зведені призначення з спеціального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008


915

Затверджені кошторисні призначення за коштами державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20039151П

Затверджені кошторисні призначення за коштами загального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20039152П

Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20039153П

Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами загального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20039154П

Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20039155П

Затверджені призначення з загального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Введено наказом ДКУ № 24 від 16.02.20049156П

Затверджені зведені призначення з загального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Введено наказом ДКУ № 24 від 16.02.20049157П

Затверджені призначення з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Введено наказом ДКУ № 24 від 16.02.20049158П

Затверджені зведені призначення з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Введено наказом ДКУ № 24 від 16.02.2004


916

Затверджені кошторисні призначення за коштами місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 99 від 30.04.20039161П

Затверджені кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 99 від 30.04.20039162П

Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 99 від 30.04.20039163П

Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 99 від 30.04.20039164П

Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 99 від 30.04.20039165П

Затверджені призначення із загального фонду місцевих бюджетів за планом асигнувань

Введено наказом ДКУ № 99 від 30.04.20039166П

Затверджені зведені призначення із загального фонду місцевих бюджетів за планом асигнувань

Введено наказом ДКУ № 99 від 30.04.20039167П

Затверджені призначення із спеціального фонду місцевих бюджетів за планом асигнувань (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)
9168П

Затверджені зведені призначення із спеціального фонду місцевих бюджетів за планом асигнувань (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)917

Асигнування на взяття зобов'язань з державного бюджету
9171П

Асигнування на взяття зобов'язань за загальним фондом державного бюджету
9172П

Асигнування на взяття зобов'язань за спеціальним фондом державного бюджету
9173П

Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань918

Асигнування на взяття зобов'язань з місцевих бюджетів
9181П

Асигнування на взяття зобов'язань за загальним фондом місцевих бюджетів
9182П

Асигнування на взяття зобов'язань за спеціальним фондом місцевих бюджетів
9183П

Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань


92

Асигнування921

Бюджетні призначення з державного бюджету
9211П

Поточні бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету
9212П

Поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету
9213П

Зведені поточні бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету
9214П

Зведені поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету
9215П

Затверджені бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20039216П

Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20039217П

Затверджені зведені бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20039218П

Затверджені зведені бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.2003


922

Бюджетні призначення з місцевих бюджетів
9221П

Поточні бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів
9222П

Поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів
9223П

Зведені поточні бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів
9224П

Зведені поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів
9225П

Затверджені бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін
9226П

Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін
9227П

Затверджені зведені бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін
9228П

Затверджені зведені бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін925

Ліміти за видатками державного бюджету
9251П

Ліміти за видатками загального фонду державного бюджету926

Бюджетні призначення з державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Введено наказом ДКУ № 24 від 16.02.20049261П

Бюджетні призначення з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань
9262П

Затверджені бюджетні призначення з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін

Введено наказом ДКУ № 88 від 16.04.20039263П

Зведені бюджетні призначення з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Введено наказом ДКУ № 88 від 16.04.20039264П

Затверджені зведені бюджетні призначення з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20039265П

Бюджетні призначення з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Введено наказом ДКУ № 24 від 16.02.20049266П

Затверджені бюджетні призначення з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін

Введено наказом ДКУ № 24 від 16.02.20049267П

Зведені бюджетні призначення з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Введено наказом ДКУ № 24 від 16.02.20049268П

Затверджені зведені бюджетні призначення з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін

Введено наказом ДКУ № 24 від 16.02.2004


927

Бюджетні призначення з місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

Введено наказом ДКУ № 98 від 26.03.20089271П

Бюджетні призначення з загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

Введено наказом ДКУ № 70 від 04.05.20019272П

Затверджені бюджетні призначення з загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін

Введено наказом ДКУ № 70 від 04.05.20019273П

Зведені бюджетні призначення з загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

Введено наказом ДКУ № 70 від 04.05.20019274П

Затверджені зведені бюджетні призначення з загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін

Введено наказом ДКУ № 70 від 04.05.20019275П

Бюджетні призначення із спеціального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

Введено наказом ДКУ № 98 від 26.03.20089276П

Затверджені бюджетні призначення із спеціального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін

Введено наказом ДКУ № 98 від 26.03.20089277П

Зведені бюджетні призначення із спеціального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

Введено наказом ДКУ № 98 від 26.03.20089278П

Затверджені зведені бюджетні призначення із спеціального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін

Введено наказом ДКУ № 98 від 26.03.2008


928

Затверджені бюджетні призначення з державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20039281П

Затверджені бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20039282П

Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20039283П

Затверджені зведені бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20039284П

Затверджені зведені бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20039285П

Затверджені бюджетні призначення з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Введено наказом ДКУ № 88 від 16.04.20039286П

Затверджені зведені бюджетні призначення з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20039287П

Затверджені бюджетні призначення з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Введено наказом ДКУ № 24 від 16.02.20049288П

Затверджені зведені бюджетні призначення з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Введено наказом ДКУ № 24 від 16.02.2004


929

Затверджені бюджетні призначення з місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20039291П

Затверджені бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20039292П

Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20039293П

Затверджені зведені бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20039294П

Затверджені зведені бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20039295П

Затверджені бюджетні призначення з загального фонду місцевих бюджетів за помісячним розписом асигнувань

Введено наказом ДКУ № 88 від 16.04.20039296П

Затверджені зведені бюджетні призначення з загального фонду місцевих бюджетів за помісячним розписом асигнувань

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20039297П

Затверджені бюджетні призначення із спеціального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

Введено наказом ДКУ № 98 від 26.03.20089298П

Затверджені зведені бюджетні призначення із спеціального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

Введено наказом ДКУ № 98 від 26.03.2008

93

Планові показники за доходами бюджету931

Планові показники за доходами державного бюджету
9311А

Поточні планові показники за доходами загального фонду державного бюджету
9312А

Поточні планові показники за доходами спеціального фонду державного бюджету
9313А

Затверджені планові показники за доходами загального фонду державного бюджету
9314А

Затверджені планові показники за доходами спеціального фонду державного бюджету932

Планові показники за доходами місцевого бюджету
9321А

Поточні планові показники за доходами загального фонду місцевого бюджету
9322А

Поточні планові показники за доходами спеціального фонду місцевого бюджету
9323А

Затверджені планові показники за доходами загального фонду місцевого бюджету
9324А

Затверджені планові показники за доходами спеціального фонду місцевого бюджету933

Планові показники за помісячним розписом доходів державного бюджету
9331А

Поточні планові показники за помісячним розписом доходів загального фонду державного бюджету
9332А

Поточні планові показники за помісячним розписом доходів спеціального фонду державного бюджету
9333А

Затверджені планові показники за помісячним розписом доходів загального фонду державного бюджету
9334А

Затверджені планові показники за помісячним розписом доходів спеціального фонду державного бюджету934

Планові показники за помісячним розписом доходів місцевого бюджету
9341А

Поточні планові показники за помісячним розписом доходів загального фонду місцевого бюджету
9342А

Поточні планові показники за помісячним розписом доходів спеціального фонду місцевого бюджету
9343А

Затверджені планові показники за помісячним розписом доходів загального фонду місцевого бюджету
9344А

Затверджені планові показники за помісячним розписом доходів спеціального фонду місцевого бюджету


94

Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів941

Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету
9411П

Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду державного бюджету
9412П

Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету
9413П

Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду державного бюджету
9414П

Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету
9415 П

Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів минулих бюджетних періодів за коштами загального фонду державного бюджету
9416 П

Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів минулих бюджетних періодів за коштами спеціального фонду державного бюджету942

Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами місцевого бюджету
9421П

Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету
9422П

Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету
9423П

Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету
9424П

Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету
9425 П

Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів минулих бюджетних періодів за коштами загального фонду місцевого бюджету
9426 П

Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів минулих бюджетних періодів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету
9499П

Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів до з'ясування

Введено наказом ДКУ № 42 від 29.03.2001

95

Розрахункові документи, не оплачені в строк951

Розрахункові документи за коштами державного бюджету, не оплачені в строк
9511А

Розрахункові документи за доходами загального фонду державного бюджету, які підлягають оплаті

Введено наказом ДКУ № 70 від 04.05.20019512А

Розрахункові документи за видатками загального фонду державного бюджету, не оплачені в строк

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.20019513А

Розрахункові документи за доходами спеціального фонду державного бюджету, які підлягають оплаті

Введено наказом ДКУ № 70 від 04.05.20019514А

Розрахункові документи за видатками спеціального фонду державного бюджету, не оплачені в строк

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.20019515А

Розрахункові документи за доходами, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету, які підлягають оплаті

Введено наказом ДКУ № 70 від 04.05.2001


952

Розрахункові документи за коштами місцевих бюджетів, не оплачені в строк
9521А

Розрахункові документи за доходами загального фонду місцевих бюджетів, які підлягають оплаті

Введено наказом ДКУ № 70 від 04.05.20019522А

Розрахункові документи за видатками загального фонду місцевих бюджетів, не оплачені в строк

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.20019523А

Розрахункові документи за доходами спеціального фонду місцевих бюджетів, які підлягають оплаті

Введено наказом ДКУ № 70 від 04.05.20019524А

Розрахункові документи за видатками спеціального фонду місцевих бюджетів, не оплачені в строк

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.20019525А

Розрахункові документи за коштами, що підлягають розподілу між рівнями місцевих бюджетів, які підлягають оплаті

Введено наказом ДКУ № 70 від 04.05.2001


953

Розрахункові документи за коштами, що підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, які підлягають оплаті

Введено наказом ДКУ № 70 від 04.05.20019531А

Розрахункові документи за коштами, що підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, які підлягають оплаті

Введено наказом ДКУ № 70 від 04.05.2001


954

Розрахункові документи за коштами, тимчасово віднесеними на доходи бюджету, які підлягають оплаті

Введено наказом ДКУ № 70 від 04.05.20019541А

Розрахункові документи за коштами, тимчасово віднесеними на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу, які підлягають оплаті

Введено наказом ДКУ № 70 від 04.05.20019542А

Розрахункові документи за іншими коштами, тимчасово віднесеними на доходи державного бюджету, які підлягають оплаті

Введено наказом ДКУ № 70 від 04.05.20019543А

Розрахункові документи за коштами, тимчасово віднесеними на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу, які підлягають оплаті

Введено наказом ДКУ № 70 від 04.05.20019544А

Розрахункові документи за іншими коштами, тимчасово віднесеними на доходи місцевого бюджету, які підлягають оплаті

Введено наказом ДКУ № 70 від 04.05.2001


955

Розрахункові документи за коштами інших клієнтів, не оплачені в строк
9551 А

Розрахункові документи за коштами інших клієнтів, які підлягають оплаті957

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів місцевого бюджету, не оплачені в строк
9571 А

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за захищеними видатками загального фонду місцевого бюджету, не оплачені в строк
9572 А

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками загального фонду місцевого бюджету, крім захищених, не оплачені в строк
9573 А

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за соціально захищеними видатками спеціального фонду місцевого бюджету, не оплачені в строк
9574 А

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками спеціального фонду місцевого бюджету, крім соціально захищених, не оплачені в строк


96

Нараховані доходи, резерви і витрати

Введено наказом ДКУ № 225 від 10.12.2007


961

Нараховані доходи
9611П

Нараховані доходи за коштами до запитання в Національному банку України962

Нараховані відсотки та плата за надання державних ( місцевих) гарантій і кредитів (позик) залучених державою (місцевими бюджетами)

Введено наказом ДКУ № 146 від 25.05.20069621П

Нараховані відсотки за кредитами, наданими з державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 146 від 25.05.20069622П

Нараховані відсотки за кредитами, залученими державою та під державні гарантії

Введено наказом ДКУ № 146 від 25.05.20069623П

Нарахована плата за надання державних гарантій та надання кредитів (позик) за рахунок коштів, залучених державою

Введено наказом ДКУ № 146 від 25.05.20069624 П

Нараховані відсотки за кредитами, наданими з місцевого бюджету
9625 П

Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії
9626 П

Нарахована плата за надання місцевих гарантій та надання кредитів за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами963

Нараховані штрафні санкції

Введено наказом ДКУ № 146 від 25.05.20069631П

Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 146 від 25.05.20069632П

Нараховані штрафні санкції за кредитами, залученими державою та під державні гарантії

Введено наказом ДКУ № 146 від 25.05.20069633 П

Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з місцевого бюджету
9634 П

Нараховані штрафні санкції за кредитами (позиками),   залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії964

Нараховані резерви

Введено наказом ДКУ № 225 від 10.12.20079641П

Нараховані доходи фінансового резерву

Введено наказом ДКУ № 225 від 10.12.2007

97

Фінансування бюджетів971

Фінансування державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 150 від 30.08.20019711П

Поточний розпис фінансування загального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання

Введено наказом ДКУ № 42 від 29.03.20019712П

Поточний розпис фінансування спеціального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання

Введено наказом ДКУ № 42 від 29.03.20019713П

Затверджений розпис фінансування загального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання, з урахуванням змін

Введено наказом ДКУ № 42 від 29.03.20019714П

Затверджений розпис фінансування спеціального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання, з урахуванням змін

Введено наказом ДКУ № 42 від 29.03.2001


972

Помісячний розпис фінансування державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 150 від 30.08.20019721П

Поточний помісячний розпис фінансування загального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання

Введено наказом ДКУ № 24 від 16.02.20049722П

Затверджений помісячний розпис фінансування загального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання

Введено наказом ДКУ № 24 від 16.02.20049723П

Поточний помісячний розпис фінансування спеціального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання

Введено наказом ДКУ № 24 від 16.02.20049724П

Затверджений помісячний розпис фінансування спеціального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання

Введено наказом ДКУ № 24 від 16.02.2004


973

Фінансування місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 99 від 30.04.20039731П

Поточний розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Введено наказом ДКУ № 99 від 30.04.20039732П

Поточний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Введено наказом ДКУ № 99 від 30.04.20039733П

Затверджений розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання, з урахуванням змін

Введено наказом ДКУ № 99 від 30.04.20039734П

Затверджений розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання, з урахуванням змін

Введено наказом ДКУ № 99 від 30.04.2003


974

Помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 99 від 30.04.20039741П

Поточний помісячний розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Введено наказом ДКУ № 99 від 30.04.2003
Змінено наказом ДКУ № 48 від 20.02.20079742П

Затверджений помісячний розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Введено наказом ДКУ № 99 від 30.04.2003
Змінено наказом ДКУ № 48 від 20.02.20079743П

Поточний помісячний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Введено наказом ДКУ № 48 від 20.02.20079744П

Затверджений помісячний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Введено наказом ДКУ № 48 від 20.02.2007

98

Зобов'язання і вимоги за кредитуванням, всіма видами гарантій та цінними паперами

Введено наказом ДКУ № 154 від 03.08.2007


981

Зобов‘язання і вимоги за кредитуванням, всіма видами гарантій та цінними паперами державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 146 від 25.05.20069811А

Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями

Введено наказом ДКУ № 154 від 03.08.20079812А

Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями
9813А

Нараховані відсотки за цінними паперами держави

Введено наказом ДКУ № 150 від 30.08.20019814А

Нараховані відсотки за користування кредитами, залученими державою

Введено наказом ДКУ № 150 від 30.08.20019815А

Комісії та/або інші платежі з обслуговування державного боргу

Введено наказом ДКУ № 146 від 25.05.20069816А

Премії, що надходять до державного бюджету від розміщення державних цінних паперів
9817 А

Дисконт при розміщенні дисконтних державних цінних паперів
9818А

Дисконт при погашенні дисконтних державних цінних паперів982


Зобов’язання і вимоги за кредитуванням та всіма видами гарантій місцевого бюджету
9821П

Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями
9822П

Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями
9823П

Платежі з обслуговування місцевого боргу983

Цінні папери держави, емітовані

Введено наказом ДКУ № 150 від 30.08.20019831А

Емітовані короткострокові облігації державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 150 від 30.08.20019832А

Емітовані середньострокові облігації державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 150 від 30.08.20019833А

Емітовані довгострокові облігації державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 150 від 30.08.20019834А

Емітовані інші цінні папери державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 150 від 30.08.20019835А

Емітовані облігації внутрішньої державної позики, випущені для погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість

Введено наказом ДКУ № 1 від 13.01.2004


984

Фінансові казначейські векселі
9841А

Фінансові казначейські векселі


{Групу рахунків 989 розділу 98 9 класу вилучено на підставі Наказу Державної казначейської служби № 105 від 16.04.2014}

99

Контррахунки до рахунків 90 - 98 розділів

Введено наказом ДКУ № 57 від 23.04.2001


991

Контррахунки для активних рахунків позабалансового обліку
9911КА

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку992

Контррахунки для пасивних рахунків позабалансового обліку
9921КП

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку993

Контррахунки для активно-пасивних рахунків позабалансового обліку

Введено наказом ДКУ № 146 від 25.05.20069931АП

Контррахунок для активно-пасивних рахунків позабалансового обліку

Введено наказом ДКУ № 146 від 25.05.2006

__________
1* А - активний
П - пасивний
АП - активно-пасивний
КА - контрактивний
КП - контрпасивний

Начальник управління
методології по виконанню
бюджету, бухгалтерського
обліку та звітностіН.І. Сушко

{План із змінами, внесеними згідно з наказами Державного казначейства України № 252 від 23.06.2009, № 375 від 14.09.2009, № 468 від 12.11.2009, № 291 від 13.08.2010, № 349 від 28.09.2010, наказами Державної казначейської служби України № 24 від 07.09.2011, № 212 від 18.07.2012, № 183 від 22.11.2013, № 216 від 27.12.2013, № 7 від 11.01.2014, № 105 від 16.04.2014, № 183 від 08.07.2014, № 303 від 03.11.2014, № 309 від 11.11.2014, № 6 від 06.01.2015}ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
28.11.2000 № 119
(із змінами та доповненнями,
внесеними згідно
з наказами ДКУ
від 15.02.2001 № 16;
від 29.03.2001 № 42;
від 23.04.2001 № 57;
від 04.05.2001 № 70;
від 24.07.2001 № 127;
від 30.08.2001 № 150;
від 11.01.2002 № 2;
від 30.01.2002 № 15;
від 18.02.2002 № 27;
від 16.06.2002 № 114;
від 10.09.2002 № 171;
від 11.11.2002 № 211;
від 13.02.2003 № 27;
від 25.02.2003 № 42;
від 11.03.2003 № 50;
від 16.04.2003 № 88;
від 30.04.2003 № 99;
від 30.04.2003 № 100;
від 29.07.2003 № 150;
від 13.01.2004 № 1;
від 16.02.2004 № 24;
від 30.03.2004 № 59;
від 16.06.2004 № 101;
від 12.07.2004 № 116;
від 25.10.2004 № 184;
від 03.11.2004 № 193;
від 02.02.2005 № 21;
від 26.04.2005 № 77;
від 17.11.2005 № 208;
від 28.12.2005 № 245;
від 25.05.2006 № 146;
від 20.02.2007 № 48;
від 03.08.2007 № 154;
від 10.12.2007 № 225;
від 26.03.2008 № 98;
від 11.08.2008 № 326;
від 05.05.2009 № 188)

ІНСТРУКЦІЯ
по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів

{У тексті Інструкції слова "Державне казначейство", "Державне казначейство України" замінено словами "Казначейство України" у відповідних відмінках згідно з наказом Державної казначейської служби України № 216 від 27.12.2013}

План рахунків по виконанню державного та місцевих бюджетів - систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, що використовується для реєстрації відповідних операцій та відображення бухгалтерської інформації, забезпечує складання фінансової звітності.

План рахунків, розроблений відповідно до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, є складовою частиною національної системи бухгалтерського обліку.

При побудові Плану рахунків враховано особливості виконання державного та місцевих бюджетів, функціонування Єдиного казначейського рахунку, виконання місцевих бюджетів через органи Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства України), з дотриманням загальних принципів і вимог щодо здійснення бухгалтерського обліку та звітності. Будова Плану рахунків базується на класифікації рахунків за економічним змістом з метою отримання інформації про виконання бюджетів та здійснення контролю за цим процесом.

{Абзац третій із змінами, внесеними згідно з наказом Державної казначейської служби України № 216 від 27.12.2013}

План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів забезпечує відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з виконанням функцій, які покладаються на органи Казначейства України та фінансові органи, тобто касове виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та видатками тощо.

Мета і завдання Плану рахунків

План рахунків розроблено для забезпечення потреб ведення бухгалтерського обліку операцій по виконанню державного та місцевих бюджетів за касовим методом та складання фінансової звітності.

План рахунків надає змогу здійснювати детальний і повний облік операцій, пов'язаних з виконанням бюджетів, а також своєчасно надавати детальну, достовірну і змістовну інформацію керівництву органів Казначейства України та фінансових органів. Міністерству фінансів України, статистичним відомствам, податковим органам та іншим користувачам.

Принципи побудови Плану рахунків

План рахунків ґрунтується на міжнародних стандартах бухгалтерського обліку та звітності, що засновані за такими принципами:

законність - звітність повинна відповідати правилам та процедурам, які передбачені законодавчими та нормативними актами;

достовірність - правдиве відображення у бухгалтерській звітності фінансових операцій держави з дотриманням вимог відповідних нормативних актів;

повнота бухгалтерського обліку - всі операції по виконанню бюджетів в органах Казначейства України підлягають реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких винятків. Фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні результати операцій органів Казначейства України, яка може впливати на рішення, що приймаються згідно з нею. Повнота та достовірність в обліку можливі тільки за умови, якщо облікова політика та процедури органів Казначейства України забезпечать виконання всіх правил бухгалтерського обліку, а також, якщо ці правила застосовуються без відхилень, з урахуванням реальної оцінки операцій, подій та ситуацій;

дата операції - операції по виконанню бюджетів реєструються в бухгалтерському обліку в момент проведення відповідних платежів, що відповідає касовому методу ведення бухгалтерського обліку;

прийнятність вхідного балансу - залишки за рахунками на початок поточного звітного періоду мають відповідати залишкам за станом на кінець попереднього звітного періоду;

превалювання сутності над формою - операції обліковуються та розкриваються у звітності відповідно до їх суті та економічного змісту, а не за їх юридичною формою;

суттєвість - у фінансових звітах має відображатись уся істотна інформація, корисна для прийняття рішень керівництвом. Інформація є суттєвою, якщо її відсутність або перекручення може вплинути на економічні рішення користувачів звітності;

доречність - корисність інформації для підготовки та прийняття економічних рішень;

відкритість - фінансові звіти мають бути достатньо зрозумілими і детальними, щоб уникнути двозначності, правдиво відображати операції з необхідними поясненнями в записках. Операції повинні відповідати змісту статей звітів. Звітність має бути чітко викладена і зрозуміла для користувача;

сталість - постійне, протягом бюджетного року, застосування обраних методів. Зміна методів обліку потребує додаткового обґрунтування і розкриття у фінансових звітах.

правильність - сумлінне застосування прийнятих правил та процедур;

обережність - обґрунтована, розсудлива оцінка фактів;

незалежність - відокремленість фінансових бюджетних років (звітних періодів);

співставність - можливість визначення тенденцій виконання бюджету через співставлення інформації, що міститься у бухгалтерському обліку і звітності за певний період часу;

своєчасність - забезпечення своєчасною інформацією органів законодавчої та виконавчої влади, які приймають рішення, здійснюють оцінку виконання бюджету, готують пропозиції щодо складання бюджету тощо, та інших користувачів;

безперервність - оцінка активів здійснюється виходячи з того, що процес виконання бюджетів є постійним;

консолідація - складання зведеної фінансової звітності про виконання бюджетів в цілому по системі Казначейства України з урахуванням підвідомчих управлінь та відділень в розрізі бюджетів, за винятком залишків за внутрішньосистемними розрахунками;

окреме відображення активів та пасивів - цей принцип передбачає, що всі рахунки активів та пасивів оцінюються окремо і відображаються в розгорнутому вигляді. Усі рахунки є активними або пасивними за винятком клірингових (рахунків за розрахунками), технічних та транзитних рахунків.

Структура Плану рахунків

Балансові рахунки в Плані рахунків класифікуються за активами та зобов'язаннями.

Балансові рахунки (синтетичний облік) забезпечують інформацію про операції, які виконуються органами фінансової системи при виконанні бюджетів та їх відображення у фінансовій звітності.

Синтетичний облік здійснюється на рівні класів, розділів, груп та балансових рахунків.

Детальна інформація про кожного контрагента та кожну операцію забезпечується за допомогою аналітичного обліку, що дає змогу уникнути використання зайвої кількості окремих балансових рахунків.

Аналітичний облік забезпечується за допомогою аналітичних рахунків. Відкриття будь-яких аналітичних рахунків передбачає обов'язкові параметри, згідно з вимогами Казначейства України. Додаткова інформація, необхідна для органів фінансової системи, може бути забезпечена за допомогою додаткових параметрів, визначених самостійно. Органи фінансової системи можуть самостійно збільшувати кількість необхідних їм параметрів.

Кожний клас розподілений на:

рахунки II порядку (двозначні - розділ);

рахунки III порядку (трьохзначні - група);

рахунки IV порядку (чотиризначні - балансовий рахунок).

План рахунків поділяється на три логічні частини: баланс, бюджетні рахунки (доходи і видатки), меморандні і позабалансові рахунки.

План рахунків складається:

Балансові рахунки:

Клас перший. Активи.

Клас другий. Зобов'язання.

Клас третій. Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів.

Клас четвертий. Розрахунки.

Рахунки доходів та видатків бюджету (бюджетні рахунки):

Клас п'ятий. Результат виконання бюджету.

Клас шостий. Доходи бюджету.

Клас сьомий. Видатки бюджету.

Меморандні і позабалансові рахунки:

Клас восьмий. Управлінський облік.

Клас дев'ятий. Позабалансовий облік.

Характеристика класів рахунків

Перший клас Плану рахунків визначає активи бюджетів. Цей клас включає кореспондентський рахунок Казначейства України в НБУ, кошти бюджетів у інших банках, розміщені депозити, цінні папери, надані бюджетні кредити, інші активи (кошти в дорозі та заблоковані на рахунках, товарно-матеріальні цінності), субкореспондентські рахунки, відкриті в органах Казначейства України. Всі рахунки першого класу активні.

Другий клас Плану рахунків визначає зобов'язання, які виникають в процесі виконання бюджетів. Цей клас включає зобов'язання, що пов'язані з випуском в обіг цінних паперів, за отриманими кредитами та депозитами, за іншими зобов'язаннями. Всі рахунки другого класу пасивні.

У третьому класі Плану рахунків відображені зобов'язання за операціями Казначейства України за коштами бюджетів та розпорядників бюджетних коштів. Цей клас включає операції за коштами: державного бюджету, місцевих бюджетів; які підлягають розподілу між рівнями бюджетів; тимчасово віднесеними на доходи бюджету; на рахунках розпорядників бюджетних коштів, органів Казначейства України. Рахунки третього класу пасивні.

У четвертому класі Плану рахунків відображаються розрахунки, які виникають між бюджетами в процесі їх виконання, розрахунки за векселями, позицію Казначейства України щодо іноземної валюти та балансуючі рахунки. Всі рахунки четвертого класу активно-пасивні.

П'ятий клас Плану рахунків визначає результат виконання бюджетів. Він включає результат виконання загального та спеціального фондів бюджетів. Рахунки п'ятого класу активно-пасивні.

У шостому класі Плану рахунків відображаються доходи. Цей клас включає доходи: державного та місцевих бюджетів, доходи, які підлягають розподілу; кошти тимчасово віднесені на доходи бюджетів. Всі рахунки шостого класу пасивні, крім рахунку 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів", який є контрпасивним.

У сьомому класі Плану рахунків відображаються видатки. Цей клас включає видатки державного та місцевого бюджетів. Всі рахунки сьомого класу активні за винятком рахунків: 713 групи "Кредитування державного бюджету за вирахуванням погашення", 723 групи "Кредитування місцевого бюджету за вирахуванням погашення", які є активно-пасивні, та 7911 "Контррахунок за видатковими операціями", який є контрактивний, і 7921 "Контррахунок за операціями з кредитування за вирахуванням погашення", який є активно-пасивним.

Восьмий клас Плану рахунків включає меморандні (технічні) рахунки, які є елементом управлінського обліку і не входять в баланс про виконання бюджету. Цей клас включає кошти передані та кошти отримані органами Казначейства України в процесі виконання бюджетів. Рахунки 81 розділу "Кошти отримані" пасивні, рахунки 82 та 83 розділів - активні, а рахунки 8911 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами" - контрактивний і рахунок 8921 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами" - контрпасивний.

У дев'ятому класі Плану рахунків відображаються позабалансові статті. Цей клас включає: тимчасові планові показники, пропозиції та інші планові показники; кошторисні призначення; асигнування; планові показники за доходами бюджету; зобов'язання розпорядників бюджетних коштів; розрахункові документи, не оплачені в строк; нараховані доходи і витрати; зобов'язання і вимоги за кредитуванням та всіма видами гарантій. Рахунки 90, 91, 92, 94, 95 розділів - пасивні; рахунки 93 розділу - активні. Рахунки: 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку" - контрактивний та 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" - контрпасивний.

1. Активи

11

Кошти бюджетів в Національному банку України


111

Кошти в НБУ до запитання1111А

Єдиний казначейський рахунок
Призначення рахунку: для обліку коштів на кореспондентських рахунках органів Казначейства України, які відкрито в установах Національного банку України
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, які надходять на користь загального та спеціального фондів державного бюджету, Казначейства України, його клієнтів, в тому числі розпорядників бюджетних коштів та місцевих бюджетів, які знаходяться на казначейському обслуговуванні
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які списуються за дорученням Казначейства України за операціями по виконанню бюджетів, за операціями клієнтів, в тому числі розпорядників бюджетних коштів і місцевих бюджетів, а також списання у безспірному (безакцептному) порядку згідно з чинним законодавством


112

Інші рахунки Казначейства України в НБУ1121А

Рахунок Казначейства України в НБУ для виплати готівкових коштів
Призначення рахунку: для обліку коштів, що направляються на виплату готівки розпорядникам коштів бюджету та одержувачам на рахунках в установах НБУ
За дебетом рахунку проводиться зарахування сум, що направляються на виплату готівки розпорядникам коштів бюджету та одержувачам, на рахунки, відкриті на ім'я органів Казначейства України в установах НБУ
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що виплачені розпорядникам коштів бюджету та одержувачам готівкою1122А

Інші рахунки Казначейства України в НБУ
Призначення рахунку: для обліку коштів на інших рахунках Казначейства України, відкритих в НБУ
За дебетом рахунку проводиться зарахування коштів, що надходять на інші рахунки Казначейства України, відкриті в НБУ
За кредитом рахунку проводиться списання за призначенням сум коштів з інших рахунків Казначейства України, відкритих в НБУ

12

Кошти бюджетів в інших банках


121

Кошти бюджетів в інших банках до запитання (рахунки "Ностро")1211А

Кореспондентські рахунки Казначейства України в інших банках-резидентах
Призначення рахунку: для обліку коштів на кореспондентських рахунках Казначейства України, відкритих в інших банках-резидентах
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, які надходять на кореспондентські рахунки органів Казначейства України, відкриті в інших банках-резидентах
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які списуються за дорученням органів Казначейства України з кореспондентських рахунків, відкритих в інших банках-резидентах1212А

Кореспондентські рахунки Казначейства України в банках-нерезидентах
Призначення рахунку: для обліку коштів на кореспондентських рахунках Казначейства України, відкритих в інших банках-нерезидентах
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, які надходять на кореспондентські рахунки органів Казначейства України, відкриті в інших банках-нерезидентах
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які списуються за дорученням органів Казначейства України з кореспондентських рахунків, відкритих в інших банках-нерезидентах


122

Інші рахунки за коштами державного бюджету в банках1221А

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами загального фонду
Призначення рахунку: для забезпечення відображення в обліку з виконання бюджету руху коштів загального фонду розпорядників, які знаходяться на казначейському обслуговуванні, але мають в установах банків відкриті рахунки для здійснення розрахунків з нерезидентами. Джерелом інформації для відображення операцій за цим рахунком є, в тому числі довідки про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на рахунках, відкритих в установах банків
За дебетом рахунку відображаються суми, що надходять на рахунки розпорядників бюджетних коштів, відкриті в установах банків, у кореспонденції з рахунком 3611П "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду державного бюджету"
За кредитом рахунку проводяться суми, що були списані з рахунків розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків, за коштами загального фонду державного бюджету в кореспонденції з рахунком 3611П "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду державного бюджету"1222А

Інші рахунки Казначейства України в установах банків
Призначення рахунку: для обліку коштів на інших рахунках органів Казначейства України, відкритих в установах банків. Застосовується в органах Казначейства України, що не перейшли на функціонування через СЕП НБУ
За дебетом рахунку проводиться зарахування коштів на рахунки органів Казначейства України, відкриті в установах банків
За кредитом рахунку проводиться списання коштів з рахунків органів Казначейства України, відкритих в установах банків1223А

Рахунки Казначейства України в установах банків для виплати готівкових коштів
Призначення рахунку: для обліку коштів, що направляються на виплату готівки розпорядникам коштів бюджету та одержувачам на рахунках органів Казначейства України в установах уповноважених банків
За дебетом рахунку проводяться зарахування сум, що направляються на виплату готівки розпорядникам коштів бюджету та одержувачам на рахунки, відкриті на ім'я органів Казначейства України в установах уповноважених банків
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що виплачені розпорядникам коштів бюджету та одержувачам готівкою1224А

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду
Призначення рахунку: для забезпечення відображення в обліку з виконання бюджету руху коштів спеціального фонду розпорядників, які знаходяться на казначейському обслуговуванні, але мають в установах банків відкриті рахунки для здійснення розрахунків з нерезидентами. Джерелом інформації для відображення операцій за цим рахунком є, в тому числі довідки про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на рахунках, відкритих в установах банків
За дебетом рахунку відображаються суми, що надходять на рахунки розпорядників бюджетних коштів, відкриті в установах банків, у кореспонденції з рахунком 3612П "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету"
За кредитом рахунку проводяться суми, що були списані з рахунків розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету в кореспонденції з рахунком 3612П "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету"


123

Інші рахунки за коштами місцевих бюджетів в банках1231А

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків за коштами загального фонду.
Призначення рахунку: для забезпечення відображення в обліку з виконання бюджету руху коштів загального фонду розпорядників, які знаходяться на казначейському обслуговуванні, але мають в установах банків відкриті рахунки для здійснення розрахунків з нерезидентами. Джерелом інформації для відображення операцій за цим рахунком є, у тому числі, довідки про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на рахунках, відкритих в установах банків.
За дебетом рахунку відображаються суми, що надходять на рахунки розпорядників бюджетних коштів, відкриті в установах банків.
За кредитом рахунку проводяться суми, що були списані з рахунків розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків, за коштами загального фонду місцевих бюджетів1232А

Рахунки місцевих бюджетів в установах банків.
Призначення рахунку: для обліку коштів місцевих бюджетів на рахунках, відкритих в установах банків. Застосовується для обліку надходжень в іноземній валюті місцевих бюджетів, які знаходяться на казначейському обслуговуванні. Джерелом інформації для відображення операцій за цим рахунком є, у тому числі, виписка з рахунків, відкритих в установах банків в іноземній валюті.
За дебетом рахунку проводяться суми коштів місцевих бюджетів в іноземній валюті, які надходять на рахунки в установах банків.
За кредитом рахунку проводяться суми надходжень місцевих бюджетів, що перераховуються з рахунків, відкритих в установах банків, на рахунки, відкриті в органах Казначейства України, після їх конвертації в національну валюту тощо1234А

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду.
Призначення рахунку: для забезпечення відображення в обліку з виконання бюджету руху коштів спеціального фонду розпорядників, які знаходяться на казначейському обслуговуванні, але мають в установах банків відкриті рахунки для здійснення розрахунків з нерезидентами. Джерелом інформації для відображення операцій за цим рахунком є, у тому числі, довідки про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на рахунках, відкритих в установах банків.
За дебетом рахунку відображаються суми, що надходять на рахунки розпорядників бюджетних коштів, відкриті в установах банків.
За кредитом рахунку проводяться суми, що були списані з рахунків розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів


124

Дебіторська заборгованість за операціями з банками1241А

Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою
Призначення рахунку: для забезпечення відображення дебіторської заборгованості за операціями з готівкою
За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості за операціями з готівкою
За кредитом рахунку проводиться списання сум дебіторської заборгованості за операціями з готівкою в разі її надходження1242А

Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками

13

Розміщені депозити


131

Депозити державного бюджету, розміщені в Національному банку1311А

Короткострокові депозити державного бюджету, розміщені в Національному банку
Призначення рахунку: для обліку коштів державного бюджету, розмішених на короткострокових депозитах у Національному банку
За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів державного бюджету в НБУ
За кредитом рахунку проводяться суми повернення депозитів державного бюджету від установ НБУ1312А

Середньострокові депозити державного бюджету, розміщені в Національному банку
Призначення рахунку: для обліку коштів державного бюджету, розміщених на середньострокових депозитах у Національному банку
За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів
За кредитом рахунку проводяться суми, які списуються у разі повернення депозитів1313А

Довгострокові депозити державного бюджету, розміщені в Національному банку
Призначення рахунку: для обліку коштів державного бюджету, розміщених на довгострокових депозитах у Національному банку
За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів
За кредитом рахунку проводяться суми, які списуються у разі повернення депозитів1314А

Прострочена заборгованість за депозитами державного бюджету, розміщеними в Національному банку
Призначення рахунку: для обліку сум простроченої заборгованості за депозитами державного бюджету, розміщеними в Національному банку
За дебетом рахунку проводиться зарахування сум простроченої заборгованості за депозитами державного бюджету, розміщеними в Національному банку
За кредитом рахунку проводиться списання сум простроченої заборгованості за депозитами державного бюджету, розміщеними в Національному банку за умови їх повернення1315А

Депозити державного бюджету до запитання, розміщені в Національному банку
Призначення рахунку: для обліку коштів державного бюджету, розміщених на депозитах до запитання у Національному банку
За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів
За кредитом рахунку проводяться суми, які списуються у разі повернення депозитів


132

Інші депозити державного бюджету1321А

Інші короткострокові депозити державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку коштів державного бюджету, розміщених на короткострокових депозитах в установах банків
За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів
За кредитом рахунку проводяться суми, які списуються у разі повернення депозитів1322А

Інші середньострокові депозити державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку коштів державного бюджету, розміщених на середньострокових депозитах в установах банків
За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів
За кредитом рахунку проводяться суми, які списуються у разі повернення депозитів1323А

Інші довгострокові депозити державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку коштів державного бюджету, розміщених на довгострокових депозитах в установах банків
За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів
За кредитом рахунку проводяться суми, які списуються у разі повернення депозитів1324А

Прострочена заборгованість за іншими депозитами державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку простроченої заборгованості за іншими депозитами державного бюджету
За дебетом рахунку проводиться зарахування сум простроченої заборгованості за іншими депозитами державного бюджету, розміщеними в Національному банку
За кредитом рахунку проводиться списання сум простроченої заборгованості за іншими депозитами державного бюджету, за умови їх повернення1325А

Інші депозити державного бюджету до запитання
Призначення рахунку: для обліку коштів державного бюджету, розміщених на депозитах до запитання в установах банків
За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів
За кредитом рахунку проводяться суми, які списуються у разі повернення депозитів1326А

Гарантійні депозити та грошове покриття в банках
Призначення рахунку: для обліку коштів, які вимагаються банками-контрагентами на покриття кредитного ризику за різними операціями в цих банках (депозитами, акредитивами)
За дебетом рахунку проводяться суми розміщених депозитів та суми грошового покриття за відповідними акредитивами тощо
За кредитом рахунку проводяться суми повернених депозитів та суми виконаних акредитивів, а також суми, перераховані на рахунки простроченої і сумнівної заборгованості


133

Депозити місцевого бюджету, розміщені в Національному банку1331А

Короткострокові депозити місцевого бюджету, розміщені в Національному банку
Призначення рахунку: для обліку коштів місцевих бюджетів, розміщених на короткострокових депозитах у Національному банку
За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів
За кредитом рахунку проводяться суми, які списуються у разі повернення депозитів1332А

Середньострокові депозити місцевого бюджету, розміщені в Національному банку
Призначення рахунку: для обліку коштів місцевих бюджетів, розміщених на середньострокових депозитах у Національному банку
За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів
За кредитом рахунку проводяться суми, які списуються у разі повернення депозитів1333А

Довгострокові депозити місцевого бюджету, розміщені в Національному банку
Призначення рахунку: для обліку коштів місцевих бюджетів, розміщених на довгострокових депозитах у Національному банку
За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів
За кредитом рахунку проводяться суми, які списуються у разі повернення депозитів1334А

Прострочена заборгованість за депозитами місцевого бюджету, розміщеними в Національному банку
Призначення рахунку: для обліку сум простроченої заборгованості за депозитами місцевого бюджету, розміщеними в Національному банку
За дебетом рахунку проводиться зарахування сум простроченої заборгованості за депозитами місцевого бюджету, розміщеними в Національному банку
За кредитом рахунку проводиться списання сум простроченої заборгованості за депозитами місцевого бюджету, розміщеними в Національному банку за умови їх повернення1335А

Депозити місцевого бюджету до запитання, розміщені в Національному банку
Призначення рахунку: для обліку коштів місцевих бюджетів, розміщених на депозитах до запитання у Національному банку
За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів
За кредитом рахунку проводяться суми, які списуються у разі повернення депозитів


134

Інші депозити місцевого бюджету1341А

Інші короткострокові депозити місцевого бюджету
Призначення рахунку: для обліку коштів місцевих бюджетів, розміщених на короткострокових депозитах в установах банків
За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів
За кредитом рахунку проводяться суми, які списуються у разі повернення депозитів1342А

Інші середньострокові депозити місцевого бюджету
Призначення рахунку: для обліку коштів місцевих бюджетів, розміщених на середньострокових депозитах в установах банків
За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів
За кредитом рахунку проводяться суми, які списуються у разі повернення депозитів1343А

Інші довгострокові депозити місцевого бюджету
Призначення рахунку: для обліку коштів місцевих бюджетів, розміщених на довгострокових депозитах в установах банків
За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів
За кредитом рахунку проводяться суми, які списуються у разі повернення депозитів1344А

Прострочена заборгованість за іншими депозитами місцевого бюджету
Призначення рахунку: для обліку простроченої заборгованості за іншими депозитами місцевого бюджету
За дебетом рахунку проводиться зарахування сум простроченої заборгованості за іншими депозитами місцевого бюджету, розміщеними в Національному банку
За кредитом рахунку проводиться списання сум простроченої заборгованості за іншими депозитами місцевого бюджету, за умови їх повернення1345А

Інші депозити місцевого бюджету до запитання
Призначення рахунку: для обліку коштів місцевих бюджетів, розмішених на депозитах до запитання в установах банків
За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів
За кредитом рахунку проводяться суми, які списуються у разі повернення депозитів

14

Цінні папери


141

Цінні папери в активі державного бюджету1411А

Цінні папери в активі державного бюджету
Призначення рахунку: цінні папери - грошові документи, що засвідчують право володіння або відносин позики та визначають взаємовідносини між особою, яка їх емітувала, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам. Цінні папери обліковуються в розрізі контрагентів-емітентів
За дебетом рахунку проводиться суми залучених цінних паперів
За кредитом рахунку проводиться сума продажу або погашення цінних паперів


142

Цінні папери в активі місцевого бюджету1421А

Цінні папери в активі місцевого бюджету
Призначення рахунку: цінні папери - грошові документи, що засвідчують право володіння або відносин позики та визначають взаємовідносини між особою, яка їх емітувала, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам. Цінні папери обліковуються в розрізі контрагентів-емітентів
За дебетом рахунку проводиться суми залучених цінних паперів
За кредитом рахунку проводиться сума продажу або погашення цінних паперів

15

Надані бюджетні кредити та позички


151

Кредити, надані з державного бюджету1511А

Короткострокові кредити, надані з державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку сум короткострокових кредитів, наданих з державного бюджету відповідно до окремих рішень Уряду та нормативно-правової бази, що регламентує бюджетний процес
За дебетом рахунку проводяться суми кредитів, що надані з державного бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості за наданими з державного бюджету короткостроковими кредитами, заборгованості визнаної простроченою, безнадійною, такою, яка обліковується за ліквідованими юридичними особами-позичальниками, або списання з балансу заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості1512А

Довгострокові кредити, надані з державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку сум довгострокових кредитів, наданих з державного бюджету відповідно до окремих рішень Уряду та нормативно-правової бази, що регламентує бюджетний процес
За дебетом рахунку проводяться суми кредитів, що надані з державного бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості за наданими з державного бюджету довгостроковими кредитами, заборгованості, визнаної простроченою, безнадійною, такою, яка обліковується за ліквідованими юридичними особами-позичальниками, або списання з балансу заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості1513А

Короткострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками
Призначення рахунку: для обліку сум заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, заборгованості визнаної простроченою, безнадійною або списання з балансу заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості1514А

Довгострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками
Призначення рахунку: для обліку сум заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, заборгованості визнаної простроченою, безнадійною або списання з балансу заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості1515 А

Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку простроченої заборгованості за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми простроченої заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості за короткостроковими кредитами визнаної безнадійною, такою, яка обліковується за ліквідованими юридичними особами-позичальниками, або списання з балансу  простроченої заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості1516 А

Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку простроченої заборгованості за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету.
За дебетом рахунку проводяться суми простроченої заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості за довгостроковими кредитами визнаної безнадійною, такою, яка обліковується за ліквідованими юридичними особами-позичальниками, або списання з балансу  простроченої заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості1517 А

Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку сум безнадійної до стягнення та іншої заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми безнадійної до стягнення та іншої заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли в рахунок погашення або списання з балансу безнадійної  до стягнення та іншої заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості1518 А

Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку сум безнадійної до стягнення та іншої заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми безнадійної до стягнення та іншої заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли в рахунок погашення або списання з балансу безнадійної  до стягнення та іншої заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості


152

Кредити, надані з місцевого бюджету1521А

Короткострокові кредити, надані з місцевого бюджету
Призначення рахунку: для обліку сум короткострокових кредитів, наданих з місцевого бюджету відповідно до окремих рішень місцевої ради та нормативно-правової бази, що регламентує бюджетний процес
За дебетом рахунку проводяться суми кредитів, що надані з місцевого бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості за наданими з місцевого бюджету короткостроковими кредитами, заборгованості визнаної простроченою, безнадійною, такою, яка обліковується за ліквідованими юридичними особами-позичальниками, або списання з балансу заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості1522А

Довгострокові кредити, надані з місцевого бюджету
Призначення рахунку: для обліку сум довгострокових кредитів, наданих з місцевого бюджету відповідно до окремих рішень місцевої ради та нормативно-правової бази, що регламентує бюджетний процес
За дебетом рахунку проводяться суми кредитів, що надані з місцевого бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли в погашення заборгованості за наданими з місцевого бюджету довгостроковими кредитами, заборгованості визнаної простроченою, безнадійною, такою, яка обліковується за ліквідованими юридичними особами-позичальниками, або списання з балансу заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості1523А

Короткострокові кредити, надані з місцевого бюджету, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками
Призначення рахунку: для обліку сум заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за короткостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за короткостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, заборгованості визнаної простроченою, безнадійною або списання з балансу заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за короткостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості1524А

Довгострокові кредити, надані з місцевого бюджету, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками
Призначення рахунку: для обліку сум заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за довгостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за довгостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, заборгованості визнаної простроченою, безнадійною або списання з балансу заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за довгостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості1525 А

Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету
Призначення рахунку: для обліку простроченої заборгованості за короткостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми простроченої заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості за короткостроковими кредитами визнаної безнадійною, такою, яка обліковується за ліквідованими юридичними особами-позичальниками, або списання з балансу  простроченої заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості1526 А

Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету
Призначення рахунку: для обліку простроченої заборгованості за довгостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми простроченої заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості за довгостроковими кредитами визнаної безнадійною, такою, яка обліковується за ліквідованими юридичними особами-позичальниками, або списання з балансу  простроченої заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості1527 А

Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету
Призначення рахунку: для обліку сум безнадійної до стягнення та іншої заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми безнадійної до стягнення та іншої заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли в рахунок погашення або списання з балансу безнадійної  до стягнення та іншої заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості1528 А

Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету
Призначення рахунку: для обліку сум безнадійної до стягнення та іншої заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми безнадійної до стягнення та іншої заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли в рахунок погашення або списання з балансу безнадійної  до стягнення та іншої заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості


153

Кредити, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою1531А

Короткострокові кредити, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою
Призначення рахунку: для обліку сум короткострокових кредитів, що надавались під державні гарантії за якими держава виконала гарантійні зобов’язання, та/або сум заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених державою
За дебетом рахунку проводяться суми короткострокових кредитів, за якими держава виконала гарантійні зобов’язання, суми заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених державою, та суми переоцінки залишків заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості за короткостроковими кредитами від суб’єктів господарювання, заборгованості визнаної простроченою, безнадійною, такою, яка обліковується за ліквідованими юридичними особами-позичальниками, або списання з балансу заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, за якими держава виконала гарантійні зобов’язання, та/або заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених державою, та суми переоцінки залишків заборгованості1532А

Довгострокові кредити, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою
Призначення рахунку: для обліку сум довгострокових кредитів, що надавались під державні гарантії за якими держава виконала гарантійні зобов’язання, та/або сум заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених державою
За дебетом рахунку проводяться суми довгострокових кредитів, за якими держава виконала гарантійні зобов’язання, суми заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених державою, та суми переоцінки залишків заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості за довгостроковими кредитами від суб’єктів господарювання, заборгованості визнаної простроченою, безнадійною, такою, яка обліковується за ліквідованими юридичними особами-позичальниками, або списання з балансу заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, за якими держава виконала гарантійні зобов’язання, заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених державою, та суми переоцінки залишків заборгованості1533А

Короткострокові кредити, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками
Призначення рахунку: для обліку сум заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за короткостроковими кредитами, наданими під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою
За дебетом рахунку проводяться суми заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за короткостроковими кредитами, наданими під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, та суми переоцінки залишків заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, заборгованості визнаної простроченою, безнадійною, або списання з балансу заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за короткостроковими кредитами, за якими держава виконала гарантійні зобов’язання, та/або короткостроковими кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених державою, та суми переоцінки залишків заборгованості1534А

Довгострокові кредити, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками 
Призначення рахунку: для обліку сум заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за довгостроковими кредитами, наданими під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою
За дебетом рахунку проводяться суми заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за довгостроковими кредитами, наданими під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, та суми переоцінки залишків заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, заборгованості визнаної простроченою, безнадійною, або списання з балансу заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за довгостроковими кредитами, за якими держава виконала гарантійні зобов’язання, та/або довгостроковими кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених державою, та суми переоцінки залишків заборгованості1535 А

Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою
Призначення рахунку: для обліку простроченої заборгованості за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою
За дебетом рахунку проводяться суми простроченої заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, та суми переоцінки залишків заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли в рахунок погашення, заборгованості визнаної безнадійною, такою, яка обліковується за ліквідованими юридичними особами-позичальниками, або списання з балансу  простроченої заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, та суми переоцінки залишків заборгованості1536 А

Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою
Призначення рахунку: для обліку простроченої заборгованості за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою
За дебетом рахунку проводяться суми простроченої заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, та суми переоцінки залишків заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли в рахунок погашення, заборгованості визнаної безнадійною, такою, яка обліковується за ліквідованими юридичними особами-позичальниками, або списання з балансу  простроченої заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, та суми переоцінки залишків заборгованості1537 А

Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою
Призначення рахунку: для обліку сум безнадійної до стягнення та іншої заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою
За дебетом рахунку проводяться суми безнадійної до стягнення та іншої заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, та суми переоцінки залишків заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли в рахунок погашення або списання з балансу безнадійної до стягнення заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, та суми переоцінки залишків заборгованості1538 А

Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою
Призначення рахунку: для обліку сум безнадійної до стягнення та іншої заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою
За дебетом рахунку проводяться суми безнадійної до стягнення та іншої заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, та суми переоцінки залишків заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли в рахунок погашення або списання з балансу безнадійної до стягнення та іншої заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, та суми переоцінки залишків заборгованості


154

Позички, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку1541А

Короткострокові позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку
Призначення рахунку: для обліку сум короткострокових позичок, наданих місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку
За дебетом рахунку проводяться суми короткострокових позичок, наданих місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку
За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли від позичальників в рахунок погашення короткострокових позичок, наданих місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку та/або суми, віднесені на рахунки 1542А "Пролонговані позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку", 1543А "Прострочена заборгованість за позичками, наданими місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку"1542А

Пролонговані позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку
Призначення рахунку: для обліку сум пролонгованих позичок, наданих місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку
За дебетом рахунку проводяться суми пролонгованих позичок, наданих місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку
За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли від позичальників в рахунок погашення пролонгованих позичок, наданих місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку та/або суми, віднесені на рахунок 1543А "Прострочена заборгованість за позичками, наданими місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку"1543А

Прострочена заборгованість за позичками, наданими місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку
Призначення рахунку: для обліку сум простроченої заборгованості за позичками, наданими місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку
За дебетом рахунку проводяться суми простроченої заборгованості за позичками, наданими місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку
За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли від позичальників в рахунок погашення простроченої заборгованості за позичками, наданими місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку1544А

Середньострокові позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку
Призначення рахунку: для обліку сум середньострокових позичок, наданих місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку
За дебетом рахунку проводяться суми середньострокових позичок, наданих місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку
За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли від позичальників в рахунок погашення середньострокових позичок, наданих місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку та/або суми, віднесені на рахунок 1543А "Прострочена заборгованість за позичками, наданими місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку"1545А

Короткострокові позички, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку іншим клієнтам
Призначення рахунку: для обліку сум короткострокових позичок, наданих за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку іншим клієнтам
За дебетом рахунку проводяться суми короткострокових позичок, наданих відповідно до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку іншим клієнтам для покриття касових розривів
За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли від позичальників в рахунок погашення короткострокових позичок, наданих за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку1546 А

Короткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку сум короткострокових позик, наданих за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів державного бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми короткострокових позик, наданих відповідно до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів державного бюджету для покриття тимчасових касових розривів
За кредитом рахунку проводяться суми в рахунок погашення короткострокових позик, наданих за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку


155

Кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами1551 А

Короткострокові кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами
Призначення рахунку: для обліку сум короткострокових кредитів, що надавались під місцеві гарантії за якими місцеві бюджетивиконали гарантійне зобов’язання, та/або сум заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами
За дебетом рахунку проводяться суми короткострокових кредитів, за якими місцеві бюджетивиконали гарантійні зобов’язання, заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, та суми переоцінки залишків заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості за короткостроковими кредитами від позичальників, заборгованості визнаної простроченою або списання з балансу заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, за якими місцеві бюджетивиконали гарантійні зобов’язання, та/або заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, та суми переоцінки залишків заборгованості1552 А

Довгострокові кредити, що надавались місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами
Призначення рахунку: для обліку сум довгострокових кредитів, що надавались під місцеві гарантії за якими місцеві бюджетивиконали гарантійне зобов’язання, та/або сум заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами
За дебетом рахунку проводяться суми довгострокових кредитів, за якими місцеві бюджетивиконали гарантійні зобов’язання, заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, та суми переоцінки залишків заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості за довгостроковими кредитами від суб’єктів господарювання, заборгованості визнаної простроченою або списання з балансу заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, за якими місцеві бюджетивиконали гарантійні зобов’язання, та/або заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, та суми переоцінки залишків заборгованості1553 А

Короткострокові кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками
Призначення рахунку: для обліку сум заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за короткостроковими кредитами, наданими під гарантійні зобов’язання місцевого бюджету, та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами
За дебетом рахунку проводяться суми заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за короткостроковими кредитами, наданими під гарантійні зобов’язання місцевого бюджету, та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, та суми переоцінки залишків заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, заборгованості визнаної простроченою, безнадійною, або списання з балансу заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за короткостроковими кредитами, за якими місцеві бюджетиивиконали гарантійні зобов’язання, заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами,  та суми переоцінки залишків заборгованості1554 А

Довгострокові кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками
Призначення рахунку: для обліку сум заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за довгостроковими кредитами, наданими під гарантійні зобов’язання місцевого бюджету, та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами
За дебетом рахунку проводяться суми заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за довгостроковими кредитами, наданими під гарантійні зобов’язання місцевого бюджету, та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами,  та суми переоцінки залишків заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, заборгованості визнаної простроченою, безнадійною, або списання з балансу заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за довгостроковими кредитами, за якими за якими місцеві бюджети виконали гарантійні зобов’язання, заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами,  та суми переоцінки залишків заборгованості1555 А

Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами
Призначення рахунку: для обліку простроченої заборгованості за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами
За дебетом рахунку проводяться суми простроченої заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії  та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, та суми переоцінки залишків заборгованості
За кредитом рахункупроводяться суми, які надійшли в рахунок погашення, заборгованості визнаної простроченою або списання з балансу простроченої заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, та суми переоцінки залишків заборгованості1556 А

Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами
Призначення рахунку: для обліку простроченої заборгованості за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами
За дебетом рахунку проводяться суми простроченої заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, та суми переоцінки залишків заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли в рахунок погашення, заборгованості визнаної простроченою або списання з балансу простроченої заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, та суми переоцінки залишків заборгованості1557 А

Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами
Призначення рахунку: для обліку сум безнадійної до стягнення та іншої заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами
За дебетом рахунку проводяться суми безнадійної до стягнення та іншої заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, та суми переоцінки залишків заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли в рахунок погашення або списання з балансу безнадійної до стягнення та іншої заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, та суми переоцінки залишків заборгованості1558 А

Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами
Призначення рахунку: для обліку сум безнадійної до стягнення та іншої заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами
За дебетом рахунку проводяться суми безнадійної до стягнення та іншої заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, та суми переоцінки залишків заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли в рахунок погашення або списання з балансу безнадійної до стягнення та іншої заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, та суми переоцінки залишків заборгованості

16

Інші активи


161

Кошти державного бюджету в дорозі1611А

Кошти загального фонду державного бюджету в дорозі
Призначення рахунку: для обліку коштів державного бюджету, які перераховано одним органом Казначейства України іншому в кінці звітного періоду, а надійшли за призначенням в наступному звітному періоді
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, які не зараховані на рахунки органу Казначейства України у поточному місяці і на звітну дату рахуються сумами в дорозі
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які у наступному звітному періоді зараховуються на рахунки органів Казначейства України1612А

Кошти спеціального фонду державного бюджету в дорозі
Призначення рахунку: для обліку коштів спеціального фонду державного бюджету в дорозі, які перераховано одним органом Казначейства України іншому в кінці звітного періоду, а надійшли за призначенням в наступному звітному періоді
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, які не зараховані на рахунки органу Казначейства України у поточному звітному періоді і на звітну дату рахуються сумами в дорозі
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які у наступному звітному періоді зараховуються на рахунки органу Казначейства України


162

Активи державного бюджету за взаємними розрахунками1621А

Активи загального фонду державного бюджету за взаємними розрахунками
Призначення рахунку: для обліку сум заборгованості місцевих бюджетів перед державним бюджетом, яка склалася за взаємними розрахунками в процесі виконання загального фонду державного бюджету
За дебетом рахунку проводиться врахування сум заборгованості за взаємними розрахунками місцевих бюджетів перед державним бюджетом
За кредитом рахунку проводиться списання сум заборгованості місцевих бюджетів за взаємними розрахунками перед державним бюджетом за умови її погашення1622А

Активи спеціального фонду державного бюджету за взаємними розрахунками
Призначення рахунку: для обліку сум заборгованості місцевих бюджетів перед державним бюджетом, яка склалася за взаємними розрахунками в процесі виконання спеціального фонду державного бюджету
За дебетом рахунку проводиться врахування сум заборгованості за взаємними розрахунками місцевих бюджетів перед державним бюджетом
За кредитом рахунку проводиться списання сум заборгованості за взаємними розрахунками місцевих бюджетів перед державним бюджетом за умови її погашення1623А

Активи державного бюджету за взаємними розрахунками з Пенсійним фондом України
Призначення рахунку: для обліку сум заборгованості Пенсійного фонду України перед державним бюджетом, яка склалася за взаємними розрахунками.
За дебетом рахунку проводяться суми заборгованості за взаємними розрахунками Пенсійного фонду України перед державним бюджетом
За кредитом рахунку проводиться списання сум заборгованості Пенсійного фонду України за взаємними розрахунками перед державним бюджетом за умови її погашення


163

Інші активи державного бюджету1631А

Товарно-матеріальні цінності в активі державного бюджету
Призначення рахунку: для сумарного обліку товарно-матеріальних цінностей, зарахованих в рахунок сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до державного бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми товарно-матеріальних цінностей, що надходять в актив державного бюджету
За кредитом рахунку проводяться суми товарно-матеріальних цінностей, що направлені на здійснення видатків державного бюджету1632А

Кошти державного бюджету, заблоковані на рахунках в банках
Призначення рахунку: передбачено для обліку коштів державного бюджету, які заблоковані на рахунках в банках
За дебетом рахунку проводяться суми коштів державного бюджету, заблокованих на рахунках в банках
За кредитом рахунку проводяться суми коштів державного бюджету, що розблоковано


164

Кошти місцевого бюджету в дорозі1641А

Кошти загального фонду місцевого бюджету в дорозі
Призначення рахунку: для обліку коштів загального фонду місцевих бюджетів, які перераховано одним фінансовим органом або органом Казначейства України в разі казначейського обслуговування місцевих бюджетів іншому в кінці звітного періоду, а надійшли на рахунки інших органів у наступному звітному періоді
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, які не зараховані на рахунки фінансових органів або органів Казначейства України в разі казначейського обслуговування місцевих бюджетів у поточному місяці і на звітну дату рахуються сумами в дорозі
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які у наступному звітному періоді зараховані на рахунки фінансових органів або органів Казначейства України в разі казначейського обслуговування місцевих бюджетів1642А

Кошти спеціального фонду місцевого бюджету в дорозі
Призначення рахунку: для обліку коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які перераховано одним фінансовим органом або органом Казначейства України в разі казначейського обслуговування місцевих бюджетів іншому в кінці звітного періоду, а надійшли на рахунки інших органів у наступному звітному періоді
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, які не зараховані на рахунки фінансових органів або органів Казначейства України в разі казначейського обслуговування місцевих бюджетів у поточному місяці і на звітну дату рахуються сумами в дорозі
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які у наступному звітному періоді зараховані на рахунки фінансових органів або органів Казначейства України в разі казначейського обслуговування місцевих бюджетів


165

Активи місцевого бюджету за взаємними розрахунками1651А

Активи загального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з державним бюджетом
Призначення рахунку: для обліку сум заборгованості державного бюджету перед місцевим бюджетом, яка склалася за взаємними розрахунками в процесі виконання загального фонду місцевих бюджетів
За дебетом рахунку проводиться врахування сум заборгованості за взаємними розрахунками державного бюджету перед місцевими бюджетами
За кредитом рахунку проводиться списання сум заборгованості державного бюджету за взаємними розрахунками перед місцевими бюджетами за умови її погашення1652А

Активи спеціального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з державним бюджетом
Призначення рахунку: для обліку сум заборгованості державного бюджету перед місцевим бюджетом, яка склалася за взаємними розрахунками в процесі виконання спеціального фонду місцевих бюджетів
За дебетом рахунку проводиться врахування сум заборгованості за взаємними розрахунками державного бюджету перед місцевими бюджетами
За кредитом рахунку проводиться списання сум заборгованості державного бюджету за взаємними розрахунками перед місцевими бюджетами за умови її погашення1653А

Активи загального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами
Призначення рахунку: для обліку сум заборгованості одного місцевого бюджету перед іншим місцевим бюджетом, яка склалася за взаємними розрахунками в процесі виконання загального фонду місцевого бюджету
За дебетом рахунку проводиться врахування сум заборгованості за взаємними розрахунками одного місцевого бюджету перед іншим місцевим бюджетом
За кредитом рахунку проводиться списання сум заборгованості одного місцевого бюджету за взаємними розрахунками перед іншим місцевим бюджетом за умови її погашення1654А

Активи спеціального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами
Призначення рахунку: для обліку сум заборгованості одного місцевого бюджету перед іншим місцевим бюджетом, яка склалася за взаємними розрахунками в процесі виконання спеціального фонду місцевого бюджету
За дебетом рахунку проводиться врахування сум заборгованості за взаємними розрахунками одного місцевого бюджету перед іншим місцевим бюджетом
За кредитом рахунку проводиться списання сум заборгованості одного місцевого бюджету за взаємними розрахунками перед іншим місцевим бюджетом за умови її погашення


166

Інші активи місцевого бюджету1661А

Кошти місцевого бюджету, заблоковані на рахунках
Призначення рахунку: передбачено для обліку коштів місцевих бюджетів, які заблоковані на рахунках
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, заблокованих на рахунках
За кредитом рахунку проводяться суми коштів після розблокування рахунків1662А

Товарно-матеріальні цінності в активі місцевого бюджету
Призначення рахунку: для сумарного обліку товарно-матеріальних цінностей, зарахованих в рахунок сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до місцевих бюджетів
За дебетом рахунку проводяться суми товарно-матеріальних цінностей, що зараховуються в актив місцевого бюджету
За кредитом рахунку проводяться суми товарно-матеріальних цінностей, що направлені на здійснення видатків місцевих бюджетів


167

Зобов'язання інших органів Казначейства України1671А

Зобов'язання інших органів Казначейства України за коштами загального фонду державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку сум зобов'язань інших органів Казначейства України за коштами загального фонду державного бюджету
За дебетом рахунку проводиться зарахування сум зобов'язань інших органів Казначейства України за коштами загального фонду державного бюджету
За кредитом рахунку проводиться списання сум зобов'язань інших органів Казначейства України за коштами загального фонду державного бюджету за умови їх виконання1672А

Зобов'язання інших органів Казначейства України за коштами спеціального фонду державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку сум зобов'язань інших органів Казначейства України за коштами спеціального фонду державного бюджету
За дебетом рахунку проводиться зарахування сум зобов'язань інших органів Казначейства України за коштами спеціального фонду державного бюджету
За кредитом рахунку проводиться списання сум зобов'язань інших органів Казначейства України за коштами спеціального фонду державного бюджету за умови їх виконання1673А

Зобов'язання інших органів Казначейства України за іншими коштами
Призначення рахунку: для обліку сум зобов'язань інших органів Казначейства України за іншими коштами
За дебетом рахунку проводиться зарахування сум зобов'язань інших органів Казначейства України за іншими коштами
За кредитом рахунку проводиться списання сум зобов'язань інших органів Казначейства України за іншими коштами за умови їх виконання


168

Інші зобов'язання органів Казначейства України1681А

Інші зобов'язання органів Казначейства України за коштами загального фонду державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку сум інших зобов'язань на балансі одного органу Казначейства України за коштами загального фонду державного бюджету
За дебетом рахунку проводиться врахування сум інших зобов'язань органів Казначейства України за коштами загального фонду державного бюджету
За кредитом рахунку проводиться списання сум інших зобов'язань органів Казначейства України за коштами загального фонду державного бюджету за умови їх виконання1682А

Інші зобов'язання органів Казначейства України за коштами спеціального фонду державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку сум інших зобов'язань на балансі одного органу Казначейства України за коштами спеціального фонду державного бюджету
За дебетом рахунку проводиться врахування сум інших зобов'язань органів Казначейства України за коштами спеціального фонду державного бюджету
За кредитом рахунку проводиться списання сум інших зобов'язань органів Казначейства України за коштами спеціального фонду державного бюджету за умови їх виконання1683А

Інші зобов'язання органів Казначейства України за іншими коштами
Призначення рахунку: для обліку сум інших зобов'язань на балансі одного органу Казначейства України за коштами, які не можуть бути кваліфіковані як кошти загального або спеціального фонду державного бюджету
За дебетом рахунку проводиться врахування сум інших зобов'язань органів Казначейства України за іншими коштами державного бюджету
За кредитом рахунку проводиться списання сум інших зобов'язань органів Казначейства України за іншими коштами державного бюджету при умові їх виконання

17

Субрахунки єдиного казначейського рахунку


171

Субрахунки єдиного казначейського рахунку1711А

Субрахунки єдиного казначейського рахунку
Призначення рахунку: для обліку руху коштів на субрахунках єдиного казначейського рахунку
За дебетом рахунку проводяться суми, які надходять на субрахунки єдиного казначейського рахунку
За кредитом рахунку проводяться суми, що списуються з субрахунків єдиного казначейського рахунку

2. Зобов'язання

21

Цінні папери, випущені в обіг


211

Зобов'язання за векселями державного бюджету2111П

Казначейські векселі видані
Призначення рахунку: облік казначейських векселів, виданих відповідно до законодавчо-нормативної бази
За кредитом рахунку проводяться суми виданих казначейських векселів
За дебетом рахунку проводяться суми погашення векселів відповідно до законодавчо-нормативної бази


212

Облігації внутрішньої державної позики2121П

Короткострокові облігації внутрішньої державної позики
Призначення рахунку: для обліку короткострокових облігацій внутрішньої державної позики
За кредитом рахунку проводяться суми емісії короткострокових (із терміном погашення менше 1 року) облігацій внутрішньої державної позики
За дебетом рахунку проводяться суми погашення короткострокових (із терміном погашення менше 1 року) облігацій внутрішньої державної позики2122П

Середньострокові облігації внутрішньої державної позики
Призначення рахунку: для обліку середньострокових облігацій внутрішньої державної позики
За кредитом рахунку проводяться суми емісії середньострокових (із терміном погашення від 1 до 5 років) облігацій внутрішньої державної позики
За дебетом рахунку проводяться суми погашення середньострокових (із терміном погашення від 1 до 5 років) облігацій внутрішньої державної позики2123П

Довгострокові облігації внутрішньої державної позики
Призначення рахунку: для обліку довгострокових облігацій внутрішньої державної позики
За кредитом рахунку проводяться суми емісії довгострокових (із терміном погашення більше 5 років) облігацій внутрішньої державної позики
За дебетом рахунку проводяться суми погашення довгострокових (із терміном погашення більше 5 років) облігацій внутрішньої державної позики


213

Зобов'язання державного бюджету за іншими цінними паперами2131П

Інші цінні папери державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку цінних паперів державного бюджету (крім облігацій та казначейських векселів), емітованих відповідно до законодавчо-нормативної бази
За кредитом рахунку проводяться суми емісії інших цінних паперів державного бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми погашення інших цінних паперів державного бюджету


214

Зобов'язання за векселями місцевого бюджету2141П

Векселі органів місцевого самоврядування видані
Призначення рахунку: для обліку векселів органів місцевого самоврядування, виданих відповідно до законодавчо-нормативної бази
За кредитом рахунку проводяться суми виданих векселів органів місцевого самоврядування
За дебетом рахунку проводяться суми погашення векселів органів місцевого самоврядування


215

Облігації місцевого бюджету2151П

Короткострокові облігації місцевого бюджету
Призначення рахунку: для обліку короткострокових облігацій місцевого бюджету, емітованих відповідно до законодавчо-нормативної бази для фінансування місцевих бюджетів
За кредитом рахунку проводяться суми емісії короткострокових (із терміном погашення менше 1 року) облігацій місцевого бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми погашення короткострокових (із терміном погашення менше 1 року) облігацій місцевого бюджету2152П

Середньострокові облігації місцевого бюджету
Призначення рахунку: для обліку середньострокових облігацій місцевого бюджету, емітованих відповідно до законодавчо-нормативної бази для фінансування місцевих бюджетів
За кредитом рахунку проводяться суми емісії середньострокових (із терміном погашення від 1 до 5 років) облігацій місцевого бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми погашення середньострокових (із терміном погашення від 1 до 5 років) облігацій місцевого бюджету2153П

Довгострокові облігації місцевого бюджету
Призначення рахунку: для обліку довгострокових облігацій місцевого бюджету, емітованих відповідно до законодавчо-нормативної бази для фінансування місцевих бюджетів
За кредитом рахунку проводяться суми емісії довгострокових (із терміном погашення більше 5 років) облігацій місцевого бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми погашення довгострокових (із терміном погашення більше 5 років) облігацій місцевого бюджету


216

Зобов'язання місцевого бюджету за іншими цінними паперами2161П

Інші цінні папери місцевого бюджету
Призначення рахунку: для обліку цінних паперів місцевого бюджету (крім облігацій та векселів), емітованих відповідно до законодавчо-нормативної бази
За кредитом рахунку проводяться суми емісії інших цінних паперів місцевого бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми погашення інших цінних паперів місцевого бюджету


217

Облігації зовнішньої державної позики2171П

Короткострокові облігації зовнішньої державної позики
Призначення рахунку: для обліку короткострокових облігацій зовнішньої державної позики
За кредитом рахунку проводяться суми розміщених короткострокових (із терміном погашення менше 1 року) облігацій зовнішньої державної позики
За дебетом рахунку проводяться суми погашених короткострокових (із терміном погашення менше 1 року) облігацій зовнішньої державної позики2172П

Середньострокові облігації зовнішньої державної позики
Призначення рахунку: для обліку середньострокових облігацій зовнішньої державної позики
За кредитом рахунку проводяться суми розміщених середньострокових (із терміном погашення від 1 до 5 років) облігацій зовнішньої державної позики
За дебетом рахунку проводяться суми погашених середньострокових (із терміном погашення від 1 до 5 років) облігацій зовнішньої державної позики2173П

Довгострокові облігації зовнішньої державної позики
Призначення рахунку: для обліку довгострокових облігацій зовнішньої державної позики
За кредитом рахунку проводяться суми розміщених довгострокових (із терміном погашення більше 5 років) облігацій зовнішньої державної позики
За дебетом рахунку проводяться суми погашених довгострокових (із терміном погашення більше 5 років) облігацій зовнішньої державної позики

22

Кредити отримані


221

Внутрішнє фінансування державного бюджету2211П

Кредити, не віднесені до інших категорій
Призначення рахунку: для обліку кредитів, не віднесених до інших категорій, отриманих від резидентів на погашення дефіциту державного бюджету
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих від резидентів кредитів, не віднесених до інших категорій
За дебетом рахунку проводяться суми погашення отриманих від резидентів кредитів, не віднесених до інших категорій2212П

Інші зобов'язання
Призначення рахунку: для обліку зобов'язань, не віднесених до інших категорій, державного бюджету перед резидентами
За кредитом рахунку проводяться резидентом суми зобов'язань, не віднесених до інших категорій, державного бюджету перед резидентами
За дебетом рахунку проводяться суми погашення зобов'язань, не віднесених до інших категорій, державного бюджету перед резидентами


222

Зовнішнє фінансування державного бюджету2221П

Кредити, не віднесені до інших категорій
Призначення рахунку: для обліку кредитів, не віднесених до інших категорій, отриманих від нерезидентів на погашення дефіциту державного бюджету
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих від нерезидентів кредитів, не віднесених до інших категорій
За дебетом рахунку проводяться суми погашення отриманих від нерезидентів кредитів, не віднесених до інших категорій2222П

Інші зобов'язання
Призначення рахунку: для обліку зобов'язань, не віднесених до інших категорій, державного бюджету перед нерезидентами
За кредитом рахунку проводяться суми інших зобов'язань, не віднесених до інших категорій, державного бюджету перед нерезидентами
За дебетом рахунку проводяться суми погашення зобов'язань, не віднесених до інших категорій, державного бюджету перед нерезидентами


223

Внутрішнє фінансування місцевого бюджету2231П

Кредити, не віднесені до інших категорій
Призначення рахунку: для обліку кредитів, не віднесених до інших категорій, отриманих від резидентів для фінансування місцевих бюджетів
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих місцевими бюджетами від резидентів кредитів, не віднесених до інших категорій
За дебетом рахунку проводяться суми погашення місцевими бюджетами резидентам кредитів, не віднесених до інших категорій2232П

Інші зобов'язання
Призначення рахунку: для обліку сум інших боргових зобов'язань по внутрішньому боргу місцевого бюджету, за типом боргового зобов'язання та за типом кредитора відповідно до бюджетної класифікації. Аналітичний облік ведеться по кожному джерелу боргу
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих інших боргових зобов'язань
За дебетом рахунку проводяться суми погашених інших боргових зобов'язань


224

Зовнішнє фінансування місцевого бюджету2241П

Кредити, не віднесені до інших категорій
Призначення рахунку: для обліку кредитів, не віднесених до інших категорій, отриманих від нерезидентів на погашення дефіциту державного бюджету
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих від нерезидентів кредитів, не віднесених до інших категорій
За дебетом рахунку проводяться суми погашення отриманих від нерезидентів кредитів, не віднесених до інших категорій2242П

Інші зобов'язання
Призначення рахунку: для обліку зобов'язань, не віднесених до інших категорій, державного бюджету перед нерезидентами
За кредитом рахунку проводяться суми інших зобов'язань, не віднесених до інших категорій, державного бюджету перед нерезидентами
За дебетом рахунку проводяться суми погашення зобов'язань, не віднесених до інших категорій, державного бюджету перед нерезидентами

23

Депозити отримані


231

Депозити, отримані державним бюджетом2311П

Депозити, отримані державним бюджетом
Призначення рахунку: для обліку сум коштів, розміщених у казначействі на депозит. Аналітичний облік ведеться за кожним джерелом надходження коштів
За кредитом рахунку проводяться суми розміщених у казначействі коштів на депозити
За дебетом рахунку проводяться суми списаних коштів після закінчення строку депозиту


232

Депозити, отримані місцевим бюджетом2321П

Депозити, отримані місцевим бюджетом
Призначення рахунку: для обліку сум коштів, розміщених у фінансовому органі на депозит. Аналітичний облік ведеться по кожному джерелу надходження коштів. Аналітичний облік ведеться по кожному джерелу боргу
За кредитом рахунку проводяться суми розміщених у фінансовому органі коштів на депозити
За дебетом рахунку проводяться суми списаних коштів після закінчення строку депозиту

24

Інші зобов'язання


241

Зобов'язання державного бюджету за взаємними розрахунками2411П

Зобов'язання загального фонду державного бюджету за взаємними розрахунками
Призначення рахунку: для обліку сум зобов'язань загального фонду за взаємними розрахунками, що виникають в процесі виконання загального фонду державного бюджету
За кредитом рахунку проводяться суми боргових зобов'язань загального фонду державного бюджету перед місцевим, що виникають в процесі виконання загального фонду державного бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми виконання боргових зобов'язань загального фонду державного бюджету2412П

Зобов'язання спеціального фонду державного бюджету за взаємними розрахунками
Призначення рахунку: для обліку сум зобов'язань спеціального фонду за взаємними розрахунками, що виникають в процесі виконання спеціального фонду державного бюджету
За кредитом рахунку проводяться суми боргових зобов'язань спеціального фонду державного бюджету перед місцевим, що виникають в процесі виконання спеціального фонду державного бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми виконання боргових зобов'язань спеціального фонду державного бюджету


242

Зобов'язання місцевого бюджету за взаємними розрахунками2421П

Зобов'язання загального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з державним бюджетом
Призначення рахунку: для обліку сум зобов'язань загального фонду за взаємними розрахунками, що виникають в процесі виконання загального фонду місцевого бюджету
За кредитом рахунку проводяться суми боргових зобов'язань загального фонду місцевого бюджету перед державним, що виникають в процесі виконання загального фонду місцевого бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми виконання боргових зобов'язань загального фонду місцевого бюджету перед державним2422П

Зобов'язання спеціального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з державним бюджетом
Призначення рахунку: для обліку сум зобов'язань спеціального фонду за взаємними розрахунками, що виникають в процесі виконання спеціального фонду місцевого бюджету
За кредитом рахунку проводяться суми боргових зобов'язань спеціального фонду місцевого бюджету перед державним, що виникають в процесі виконання спеціального фонду місцевого бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми виконання боргових зобов'язань спеціального фонду місцевого бюджету перед державним2423П

Зобов'язання загального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами
Призначення рахунку: для обліку сум зобов'язань загального фонду за взаємними розрахунками одного бюджету перед іншим, що виникають в процесі їх виконання
За кредитом рахунку проводяться суми боргових зобов'язань загального фонду одного місцевого бюджету перед іншим, що виникають в процесі виконання місцевих бюджетів
За дебетом рахунку проводяться суми виконаних боргових зобов'язань загального фонду одного місцевого бюджету перед іншим2424П

Зобов'язання спеціального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами
Призначення рахунку: для обліку сум зобов'язань спеціального фонду за взаємними розрахунками одного бюджету перед іншим, що виникають в процесі їх виконання
За кредитом рахунку проводяться суми боргових зобов'язань спеціального фонду одного місцевого бюджету перед іншим, що виникають в процесі виконання місцевих бюджетів
За дебетом рахунку проводяться суми виконаних боргових зобов'язань спеціального фонду одного місцевого бюджету перед іншим


243

Зобов'язання перед іншими органами Казначейства України2431П

Зобов'язання перед іншими органами Казначейства України за коштами загального фонду державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку сум зобов'язань за коштами загального фонду державного бюджету перед іншими органами Казначейства України
За кредитом рахунку проводяться суми боргових зобов'язань за коштами загального фонду державного бюджету перед іншими органами Казначейства України
За дебетом рахунку проводяться суми виконаних боргових зобов'язань за коштами загального фонду державного бюджету перед іншими органами Казначейства України2432П

Зобов'язання перед іншими органами Казначейства України за коштами спеціального фонду державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку сум зобов'язань за коштами спеціального фонду державного бюджету перед іншими органами Казначейства України
За кредитом рахунку проводяться суми боргових зобов'язань за коштами спеціального фонду державного бюджету перед іншими органами Казначейства України
За дебетом рахунку проводяться суми виконаних боргових зобов'язань за коштами спеціального фонду державного бюджету перед іншими органами Казначейства України2433П

Зобов'язання перед іншими органами Казначейства України за іншими коштами
Призначення рахунку: для обліку сум зобов'язань за іншими коштами перед іншими органами Казначейства України, які не можуть бути кваліфіковані як кошти загального або спеціального фонду
За кредитом рахунку проводяться суми боргових зобов'язань перед іншими органами Казначейства України за іншими коштами
За дебетом рахунку проводяться суми виконання боргових зобов'язань за іншими коштами перед іншими органами Казначейства України


244

Інші зобов'язання органів Казначейства України2441П

Інші зобов'язання органів Казначейства України за коштами загального фонду державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку сум інших зобов'язань на балансі одного органу Казначейства України за коштами загального фонду державного бюджету
За кредитом рахунку проводяться суми інших боргових зобов'язань органів Казначейства України за коштами загального фонду державного бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми виконаних інших боргових зобов'язань органів Казначейства України за коштами загального фонду державного бюджету2442П

Інші зобов'язання органів Казначейства України за коштами спеціального фонду державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку сум інших зобов'язань на балансі одного органу Казначейства України за коштами спеціального фонду державного бюджету
За кредитом рахунку проводяться суми інших боргових зобов'язань органів Казначейства України за коштами спеціального фонду державного бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми виконаних інших боргових зобов'язань органів Казначейства України за коштами спеціального фонду державного бюджету2443П

Інші зобов'язання органів Казначейства України за іншими коштами
Призначення рахунку: для обліку сум інших боргових зобов'язань на балансі одного органу Казначейства України за іншими коштами, що не можуть бути кваліфіковані, як кошти загального або спеціального фонду державного бюджету
За кредитом рахунку проводяться суми інших боргових зобов'язань органів Казначейства України за іншими коштами
За дебетом рахунку проводяться суми виконаних інших боргових зобов'язань органів Казначейства України за іншими коштами державного бюджету

3. Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів

31

Кошти бюджетів


311

Кошти загального фонду державного бюджету3111П

Надходження до загального фонду державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку доходів загального фонду державного бюджету згідно з законодавством та бюджетною класифікацією
За кредитом рахунку проводяться зарахування сум податків і зборів (обов'язкових платежів) до загального фонду державного бюджету згідно із законодавством та бюджетною класифікацією окремо по кожному виду доходів
За дебетом рахунку протягом року проводяться суми зайво внесених, надмірно сплачених тощо податків і зборів (обов'язкових платежів) у кореспонденції з рахунком 1111 "Кореспондентський рахунок в НБУ" та щоденно акумулюються кошти загального фонду державного бюджету у кореспонденції з рахунком 3112 "Загальний фонд державного бюджету"3112П

Загальний фонд державного бюджету
Призначення рахунку: сумарний облік коштів загального фонду державного бюджету, що надійшли від платників податків та інших контрагентів
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум загальних доходів у кореспонденції з рахунками 3111 "Надходження до загального фонду бюджету" та 3113 "Рахунок для зарахування повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок загального фонду державного бюджету"
За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів вищестоящим органам Казначейства України для акумулювання у кореспонденції з рахунком 1111 "Кореспондентський рахунок Казначейства України в НБУ". На центральному рівні проводиться зарахування коштів на особові рахунки головних розпорядників бюджетних коштів на підставі пропозицій та за умов наявності зобов'язань по відповідних розпорядниках у кореспонденції з рахунком 3511 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду державного бюджету"3113П

Рахунок для зарахування повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок загального фонду державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку сум коштів повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок загального фонду державного бюджету
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум повернених бюджетних кредитів
За дебетом рахунку проводиться перерахування сум повернених кредитів у кореспонденції з рахунком 3112 "Загальний фонд державного бюджету"


312

Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки3121П

Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки
Призначення рахунку: для обліку доходів спеціального фонду державного бюджету, згідно із законодавством та бюджетною класифікацією доходів
За кредитом рахунку проводяться зарахування сум спеціальних доходів (окремі види доходів, передбачені законодавством) згідно із бюджетною класифікацією
За дебетом рахунку протягом року проводяться суми зайво внесених, надмірно сплачених тощо податків і зборів (обов'язкових платежів) у кореспонденції з рахунком 1111 "Кореспондентський рахунок в НБУ" та щоденно акумулюються кошти спеціального фонду державного бюджету, у кореспонденції з рахунком 3122 "Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки"3122П

Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки
Призначення рахунку: для сумарного обліку коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки
За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів спеціального фонду державного бюджету у кореспонденції з рахунком 3121 "Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки"
За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів вищестоящим органам Казначейства України для акумулювання у кореспонденції з рахунком 1111 "Кореспондентський рахунок Казначейства України в НБУ". На центральному рівні проводиться зарахування коштів на особові рахунки головних розпорядників бюджетних коштів на підставі пропозицій та за умов наявності зобов'язань по відповідних розпорядниках у кореспонденції з рахунком 3512 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду державного бюджету"3123П

Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету повернення бюджетних кредитів
Призначення рахунку: для обліку сум коштів, що надходять від повернення бюджетних кредитів до спеціального фонду державного бюджету
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум повернених бюджетних кредитів
За дебетом рахунку проводиться перерахування сум повернених кредитів у кореспонденції з рахунком 3122 "Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки"3124П

Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою
Призначення рахунку: для обліку коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються головному розпоряднику коштів для подальшого розподілу
За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів спеціального фонду державного бюджету за відомчою ознакою у кореспонденції з рахунком 3122П "Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки"
За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів для здійснення подальшого перерозподілу розпорядниками нижчого рівня або проведення видатків спеціального фонду розпорядниками коштів державного бюджету3125П

Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ
Призначення рахунку: для обліку власних надходжень бюджетних установ, які згідно з законодавством зараховуються до спеціального фонду державного бюджету та направляються на спеціальні видатки
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум власних надходжень бюджетних установ згідно з законодавством та бюджетною класифікацією доходів
За дебетом рахунку протягом року проводяться суми зайво внесених, надмірно сплачених тощо платежів та щоденно акумулюються кошти спеціального фонду державного бюджету у кореспонденції з рахунком 3522 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету"


313

Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами державного бюджету3131П

Надходження коштів, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку доходів державного бюджету, які згідно із законодавством підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами державного бюджету
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум податків і зборів (обов'язкових платежів), які згідно із законодавством підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами бюджету
За дебетом рахунку проводиться перерахування сум зайво або помилково сплачених платниками у кореспонденції з рахунком 1111 "Кореспондентський рахунок в НБУ" та щоденно акумулюються кошти, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету у кореспонденції з рахунком 3132 "Кошти, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету"3132П

Кошти, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету
Призначення рахунку: для сумарного обліку коштів державного бюджету, які згідно із законодавством підлягають розподілу між фондами державного бюджету
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів у кореспонденції з рахунком 3131 "Надходження коштів, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету"
За дебетом рахунку проводиться перерахування сум до загального фонду бюджету на рахунки 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету" та спеціального фонду державного бюджету на рахунок 3121 "Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки"


314

Кошти загального фонду місцевих бюджетів3141П

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів
Призначення рахунку: для обліку доходів загального фонду місцевих бюджетів згідно із законодавством та бюджетною класифікацією
За кредитом рахунку проводяться зарахування сум податків і зборів (обов'язкових платежів) згідно із законодавством та бюджетною класифікацією окремо по кожному виду доходів
За дебетом рахунку протягом року проводиться суми зайво внесених, надмірно сплачених тощо податків і зборів (обов'язкових платежів) у кореспонденції з рахунком 1111 "Кореспондентський рахунок в НБУ" та щоденно акумулюються кошти загального фонду місцевого бюджету у кореспонденції з рахунком 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів"3142П

Кошти загального фонду місцевих бюджетів
Призначення рахунку: для сумарного обліку доходів загального фонду місцевих бюджетів, які зараховані на рахунки 3141 "Надходження до загального фонду місцевих бюджетів"
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум надходжень до загального фонду місцевих бюджетів у кореспонденції з рахунками 3141 "Надходження до загального фонду місцевих бюджетів"
За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів на рахунки розпорядників за умов наявності залишків невикористаних бюджетних призначень3143П

Рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів
Призначення рахунку: для обліку сум бюджетних кредитів, що повертаються до загального фонду місцевих бюджетів
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум бюджетних кредитів, що повертаються до загального фонду місцевих бюджетів
За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково сплачених коштів, в кінці дня кошти зараховуються на рахунок 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів"3144П

Рахунок для здійснення централізованого перерахування коштів загального фонду місцевих бюджетів
Призначення рахунку: для здійснення централізованого перерахування коштів загального фонду бюджетів місцевого самоврядування
За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів загального фонду бюджетів місцевого самоврядування для здійснення централізованого перерахування
За дебетом рахунку проводиться централізоване перерахування коштів загального фонду бюджетів місцевого самоврядування


315

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки3151П

Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки
Призначення рахунку: для обліку доходів спеціального фонду місцевих бюджетів згідно із законодавством та бюджетною класифікацією
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум податків і зборів (обов'язкових платежів) згідно із законодавством та бюджетною класифікацією окремо по кожному виду доходів
За дебетом рахунку протягом року проводиться суми зайво внесених, надмірно сплачених тощо податків і зборів (обов'язкових платежів) у кореспонденції з рахунком 1111 "Кореспондентський рахунок в НБУ" та щоденно акумулюються кошти спеціального фонду місцевого бюджету у кореспонденції з рахунком 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки"3152П

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки
Призначення рахунку: для сумарного обліку доходів спеціального фонду місцевих бюджетів, які зараховані на рахунки 3151 "Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки"
За кредитом рахунку проводиться зарахування надходжень до спеціального фонду місцевих бюджетів у кореспонденції з рахунками 3151 "Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки"
За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів на рахунки розпорядників бюджетних коштів за умови наявності невикористаних бюджетних призначень3153П

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів
Призначення рахунку: для обліку сум коштів, що надходять від повернення бюджетних кредитів до спеціального фонду місцевого бюджету
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум повернених бюджетних кредитів
За дебетом рахунку проводиться перерахування сум повернених кредитів у кореспонденції з рахунком 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки"3154П

Рахунок для здійснення централізованого перерахування коштів спеціального фонду місцевих бюджетів
Призначення рахунку: для здійснення централізованого перерахування коштів спеціального фонду бюджетів місцевого самоврядування
За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів спеціального фонду бюджетів місцевого самоврядування для здійснення централізованого перерахування
За дебетом рахунку проводиться централізоване перерахування коштів спеціального фонду бюджетів місцевого самоврядування


316

Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів3161П

Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів
Призначення рахунку: для обліку доходів місцевого бюджету, які згідно із законодавством підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум податків і зборів (обов'язкових платежів), які згідно із законодавством підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами бюджету
За дебетом рахунку проводиться перерахування сум зайво або помилково сплачених платниками у кореспонденції з рахунком 1111 "Кореспондентський рахунок в НБУ" та до загального фонду місцевого бюджету на рахунок 3141 "Надходження до загального фонду місцевих бюджетів" і спеціального фонду місцевого бюджету на рахунок 3151 "Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки"

32

Кошти, залучені до бюджетів


321

Кошти, залучені до державного бюджету від розміщення цінних паперів та направлені на їх погашення3211П

Кошти, залучені до загального фонду державного бюджету від розміщення цінних паперів та направлені на їх погашення
Призначення рахунку: для обліку коштів, залучених до загального фонду державного бюджету від розміщення цінних паперів та направлених на їх погашення відповідно до розпису фінансування
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів, залучених до загального фонду державного бюджету від розміщення цінних паперів та сум, виділених на їх погашення
За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів на рахунок 3112П "Загальний фонд державного бюджету" з метою поповнення загального фонду державного бюджету, а також перерахування коштів на погашення цінних паперів та повернення помилково або зайво зарахованих сум3212П

Кошти, залучені до спеціального фонду державного бюджету від розміщення цінних паперів та направлені на їх погашення
Призначення рахунку: для обліку коштів, залучених до спеціального фонду державного бюджету від розміщення цінних паперів та направлених на їх погашення відповідно до розпису фінансування
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів, залучених до спеціального фонду державного бюджету від розміщення цінних паперів та сум, виділених на їх погашення
За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів на рахунок 3122П "Кошти спеціального фонд державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки" з метою направлення коштів на проведення відповідних видатків спеціального фонду державного бюджету, а також перерахування коштів на погашення цінних паперів та повернення помилково або зайво зарахованих сум


322

Кредити, отримані державним бюджетом, та кошти, направлені на їх погашення3221П

Рахунок для зарахування до загального фонду державного бюджету кредитів, отриманих у Національному банку України, та коштів, що направлені на їх погашення
Призначення рахунку: для обліку кредитів, отриманих у Національному банку України, зарахованих до загального фонду державного бюджету, та коштів, що направлені на їх погашення відповідно до розпису фінансування
За кредитом рахунку проводиться зарахування до загального фонду державного бюджету кредитів, отриманих у Національному банку України, та коштів, що направлені на їх погашення
За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів на рахунок 3112П "Загальний фонд державного бюджету" з метою поповнення загального фонду державного бюджету, а також перерахування коштів, що направлені на погашення кредитів, отриманих у Національному банку України, та повернення помилково або зайво зарахованих сум3222П

Рахунок для зарахування до загального фонду державного бюджету інших кредитів та коштів, що направлені на їх погашення
Призначення рахунку: для обліку інших кредитів, зарахованих до загального фонду державного бюджету, та коштів, що направлені на їх погашення відповідно до розпису фінансування
За кредитом рахунку проводиться зарахування до загального фонду державного бюджету отриманих інших кредитів та коштів, що направлені на їх погашення
За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів на рахунок 3112П "Загальний фонд державного бюджету" з метою поповнення загального фонду державного бюджету, а також перерахування коштів, що направлені на погашення інших кредитів та повернення помилково або зайво зарахованих сум3223П

Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету кредитів, отриманих у Національному банку України, та коштів, що направлені на їх погашення
Призначення рахунку: для обліку кредитів, отриманих у Національному банку України, зарахованих до спеціального фонду державного бюджету, та коштів, що направлені на їх погашення відповідно до розпису фінансування
За кредитом рахунку проводиться зарахування до спеціального фонду державного бюджету кредитів, отриманих у Національному банку України, та коштів, що направлені на їх погашення
За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів на рахунок 3122П "Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки" з метою направлення коштів на проведення відповідних видатків спеціального фонду державного бюджету, а також перерахування коштів, що направлені на погашення кредитів, отриманих у Національному банку України, та повернення помилково або зайво зарахованих сум3224П

Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету інших кредитів та коштів, що направлені на їх погашення
Призначення рахунку: для обліку інших кредитів, зарахованих до спеціального фонду державного бюджету, та коштів, що направлені на їх погашення відповідно до розпису фінансування
За кредитом рахунку проводиться зарахування до спеціального фонду державного бюджету отриманих інших кредитів та коштів, що направлені на їх погашення
За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів на відповідний рахунок 3122П "Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки" з метою направлення коштів на проведення відповідних видатків спеціального фонду державного бюджету, а також перерахування коштів, що направлені на погашення інших кредитів та повернення помилково або зайво зарахованих сум


323

Інші кошти, залучені до державного бюджету та направлені на їх повернення3231П

Інші кошти, залучені до загального фонду державного бюджету та направлені на їх повернення
Призначення рахунку: для обліку інших коштів, залучених до загального фонду державного бюджету, та коштів, направлених на їх повернення відповідно до розпису фінансування
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум інших коштів, залучених до загального фонду державного бюджету, та сум, направлених на їх повернення
За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів на рахунок 3112П "Загальний фонд державного бюджету" з метою поповнення загального фонду державного бюджету, а також перерахування коштів, що направлені на повернення залучених коштів, та повернення помилково або зайво зарахованих сум3232П

Інші кошти, залучені до спеціального фонду державного бюджету та направлені на їх повернення
Призначення рахунку: для обліку інших коштів, залучених до спеціального фонду державного бюджету, та коштів, направлених на їх повернення відповідно до розпису фінансування
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум інших коштів, залучених до спеціального фонду державного бюджету та направлених на їх повернення
За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів на відповідний рахунок 3122П "Коїти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки" з метою направлення коштів на проведення відповідних видатків спеціального фонду державного бюджету, а також перерахування коштів, що направлені на повернення залучених коштів, та повернення помилково або зайво зарахованих сум


324

Кошти, залучені до місцевих бюджетів від розміщення цінних паперів та направлені на їх погашення3241П

Кошти, залучені до загального фонду місцевих бюджетів від розміщення цінних паперів та направлені на їх погашення
Призначення рахунку: для обліку коштів, залучених до загального фонду місцевих бюджетів від розміщення цінних паперів та направлених на їх погашення відповідно до розпису фінансування
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів, залучених до загального фонду місцевих бюджетів від розміщення цінних паперів, та сум, виділених на їх погашення
За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів на рахунок 3142П "Кошти загального фонду місцевих бюджетів" з метою поповнення загального фонду місцевих бюджетів, а також перерахування коштів на погашення цінних паперів та повернення помилково або зайво зарахованих сум3242П

Кошти, залучені до спеціального фонду місцевих бюджетів від розміщення цінних паперів та направлені на їх погашення
Призначення рахунку: для обліку коштів, залучених до спеціального фонду місцевих бюджетів від розміщення цінних паперів та направлених на їх погашення відповідно до розпису фінансування
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів, залучених до спеціального фонду місцевих бюджетів від розміщення цінних паперів, та сум, виділених на їх погашення
За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів на рахунок 3152П "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів" з метою направлення коштів на проведення відповідних видатків спеціального фонду місцевих бюджетів, а також перерахування коштів на погашення цінних паперів та повернення помилково або зайво зарахованих сум


325

Кредити, отримані місцевими бюджетами, та кошти, направлені на їх погашення3251П

Рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів кредитів, отриманих від Національного банку України, та коштів, направлених на їх погашення
Призначення рахунку: для обліку кредитів, отриманих у Національному банку України, зарахованих до загального фонду місцевих бюджетів, та коштів, направлених на їх погашення відповідно до розпису фінансування
За кредитом рахунку проводиться зарахування до загального фонду місцевих бюджетів кредитів, отриманих у Національному банку України, та коштів, направлених на їх погашення
За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів на рахунок 3142П "Кошти загального фонду місцевих бюджетів" з метою поповнення загального фонду місцевих бюджетів, а також перерахування коштів, що направлені на погашення кредитів, отриманих у Національному банку України, та повернення помилково або зайво зарахованих сум3252П

Рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, направлених на їх погашення
Призначення рахунку: для обліку інших кредитів, зарахованих до загального фонду місцевих бюджетів, у тому числі за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, та коштів, направлених на їх погашення відповідно до розпису фінансування
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум інших кредитів, отриманих до загального фонду місцевих бюджетів, та сум коштів, направлених на їх погашення
За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів на рахунок 3142П "Кошти загального фонду місцевих бюджетів" з метою поповнення загального фонду місцевих бюджетів, а також перерахування коштів, що направлені на погашення інших кредитів та повернення помилково або зайво зарахованих сум3253П

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів кредитів, отриманих від Національного банку України, та коштів, направлених на їх погашення
Призначення рахунку: для обліку кредитів, отриманих у Національному банку України, зарахованих до спеціального фонду місцевих бюджетів, та коштів, направлених на їх погашення
За кредитом рахунку проводиться зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів кредитів, отриманих у Національному банку України, та коштів, направлених на їх погашення
За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів на відповідні рахунки 3152П "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки" з метою направлення коштів на проведення відповідних видатків спеціального фонду місцевих бюджетів, а також перерахування коштів, що направлені на погашення кредитів, отриманих у Національному банку України, та повернення помилково або зайво зарахованих сум3254П

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, направлених на їх погашення
Призначення рахунку: для обліку інших кредитів, зарахованих до спеціального фонду місцевих бюджетів, та коштів, направлених на їх погашення
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум інших кредитів, отриманих до спеціального фонду місцевих бюджетів, та сум коштів, направлених на їх погашення
За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів на відповідні рахунки 3152П "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки" з метою направлення коштів на проведення видатків спеціального фонду місцевих бюджетів, а також перерахування коштів, що направлені на погашення інших кредитів та повернення помилково або зайво зарахованих сум


326

Інші кошти, залучені до місцевих бюджетів та направленні на їх повернення3261П

Інші кошти, залучені до загального фонду місцевих бюджетів та направленні на їх повернення
Призначення рахунку: для обліку інших коштів, залучених до загального фонду місцевих бюджетів, та коштів, направлених на їх повернення
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум інших коштів, залучених до загального фонду місцевих бюджетів, та сум, направлених на їх повернення
За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів на рахунок 3142П "Кошти загального фонду місцевих бюджетів" з метою поповнення загального фонду місцевих бюджетів, а також перерахування коштів, направлених на повернення залучених коштів, та повернення помилково або зайво зарахованих сум3262П

Інші кошти, залучені до спеціального фонду місцевих бюджетів та направленні на їх повернення
Призначення рахунку: для обліку інших коштів, залучених до спеціального фонду місцевих бюджетів, та коштів, направлених на їх повернення
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум інших коштів, залучених до спеціального фонду місцевих бюджетів, та сум, направлених на їх повернення
За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів на відповідні рахунки 3152П "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки" з метою направлення коштів на проведення видатків спеціального фонду місцевих бюджетів, а також перерахування коштів, направлених на повернення залучених коштів та повернення помилково або зайво зарахованих сум


327

Кошти державного бюджету, розміщені на депозит3271 П

Кошти загального фонду державного бюджету, направлені для розміщення на депозит та повернені з депозиту.
Призначення рахунку: для обліку коштів загального фонду державного бюджету, направлених для розміщення на депозит та отриманих від їх повернення.
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів, що направляються для розміщення на депозит та повернутих з депозиту.
За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів для розміщення на депозит, повернення помилково або зайво зарахованих сум та перерахування коштів на рахунок 3112 П "Загальний фонд державного бюджету"3272 П

Кошти спеціального фонду державного бюджету, направлені для розміщення на депозит та повернені з депозиту.
Призначення рахунку: для обліку коштів спеціального фонду державного бюджету, направлених для розміщення на депозит та отриманих від їх повернення.
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів, що направляються для розміщення на депозит та повернутих з депозиту.
За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів для розміщення на депозит, повернення помилково або зайво зарахованих сум та перерахування коштів на рахунок 3122 П "Кошти спеціального фонд державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки"


328

Кошти місцевих бюджетів, розміщені на депозит3281 П

Кошти загального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит та повернені з депозиту.
Призначення рахунку: для обліку коштів загального фонду місцевих бюджетів, направлених для розміщення на депозит та отриманих від їх повернення.
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів, що направляються для розміщення на депозит та повернутих з депозиту.
За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів для розміщення на депозит, повернення помилково або зайво зарахованих сум та перерахування коштів на рахунок 3142 П "Кошти загального фонду місцевих бюджетів"3282 П

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит та повернені з депозиту.
Призначення рахунку: для обліку коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, направлених для розміщення на депозит та отриманих від їх повернення.
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів, що направляються для розміщення на депозит та повернутих з депозиту.
За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів для розміщення на депозит, повернення помилково або зайво зарахованих сум та перерахування коштів на рахунок 3152 П "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки"

33

Кошти, які підлягають розподілу


331

Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами3311П

Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами
Призначення рахунку: для обліку сум податків і зборів (обов'язкових платежів), які відповідно до законодавства підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами згідно з законодавством та бюджетною класифікацією
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум податків і зборів (обов'язкових платежів), які згідно із законодавством підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами
За дебетом рахунку проводиться перерахування сум зайво або помилково сплачених платниками податків, зборів (обов'язкових платежів) у кореспонденції з рахунком 1111 "Кореспондентський рахунок Казначейства України в НБУ" та до загального фонду державного бюджету на рахунок 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету", та місцевих 3141 "Надходження до загального фонду місцевих бюджетів"


332

Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджетів3321П

Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджетів
Призначення рахунку: для обліку сум податків і зборів (обов'язкових платежів), які відповідно до законодавства підлягають розподілу між рівнями місцевих бюджетів
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум податків і зборів (обов'язкових платежів), які згідно із законодавством підлягають розподілу між рівнями місцевих бюджетів
За дебетом рахунку проводиться перерахування сум податків, зборів (обов'язкових платежів) до відповідних місцевих бюджетів згідно до законодавства

34

Кошти, тимчасово віднесені до надходжень бюджету


341

Кошти, тимчасово віднесені до надходжень бюджету, що підлягають розподілу3411П

Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу
Призначення рахунку: для обліку коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, які згідно із законодавством підлягають розподілу
За дебетом рахунку проводиться перерахування сум зайво або помилково сплачених платниками у кореспонденції з рахунком 1111 "Кореспондентський рахунок Казначейства України в НБУ" та за призначенням до загального фонду державного та місцевих бюджетів на рахунки 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету", 3141 "Надходження до загального фонду місцевих бюджетів"3412П

Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного бюджету, у тому числі, коштів, що надходять у рахунок погашення заборгованості, простроченої заборгованості з основного боргу, плати за надання державних гарантій або кредитів, комісій, передбачених кредитними (субкредитними) угодами, плати з відсотків за користування кредитів, з пені, нарахованої на прострочену заборгованість, з плати неустойки (пені, штрафів) та з операційних та інших витрат, пов’язаних з погашенням та обслуговуванням кредитів, що надавалися під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного бюджету, у тому числі, коштів, що надходять у рахунок погашення заборгованості, простроченої заборгованості з основного боргу, плати за надання державних гарантій або кредитів, комісій, передбачених кредитними (субкредитними) угодами, плати з відсотків за користування кредитів, з пені, нарахованої на прострочену заборгованість, з плати неустойки (пені, штрафів) та з операційних та інших витрат, пов’язаних з погашенням та обслуговуванням кредитів, що надавалися під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою
За дебетом рахунку проводиться перерахування сум зайво або помилково сплачених платниками та за призначенням


342

Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу3421П

Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу
Призначення рахунку: для обліку коштів, тимчасово віднесених на доходи місцевих бюджетів, що підлягають розподілу
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів, тимчасово віднесених на доходи місцевих бюджетів, які згідно із законодавством підлягають розподілу
За дебетом рахунку проводиться перерахування сум зайво або помилково сплачених платниками та за призначенням3422П

Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету
Призначення рахунку: для обліку інших коштів, тимчасово віднесених на доходи місцевих бюджетів
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум інших коштів, тимчасово віднесених на доходи державних бюджетів
За дебетом рахунку проводиться перерахування сум зайво або помилково сплачених платниками та за призначенням

35

Рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в Казначействі України


351

Особові рахунки розпорядників, які утримуються за рахунок державного бюджету3511П

Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку коштів головних розпорядників та розпорядників другого ступеня, які виділено із загального фонду державного бюджету для розподілу між підвідомчими установами
За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів, виділених головним розпорядникам та розпорядникам другого ступеня із загального фонду державного бюджету для розподілу між підвідомчими установами
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, направлені на реєстраційні рахунки головних розпорядників та особові рахунки розпорядників другого ступеня3512П

Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку коштів головних розпорядників та розпорядників другого ступеня, які виділено із спеціального фонду державного бюджету для розподілу між підвідомчими установами
За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів, виділених головним розпорядникам та розпорядникам другого ступеня із спеціального фонду державного бюджету для розподілу між підвідомчими установами
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, направлені на реєстраційні рахунки головних розпорядників та особові рахунки розпорядників другого ступеня3515П

Особові рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами загального фонду державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку коштів, що направляються з загального фонду державного бюджету на здійснення загальнодержавних видатків та підлягають перерозподілу відповідними розпорядниками коштів
За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів загального фонду державного бюджету на здійснення загальнодержавних видатків, що підлягають перерозподілу
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, направлені на рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках3516П

Особові рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами спеціального фонду державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку коштів, що направляються з спеціального фонду державного бюджету на здійснення загальнодержавних видатків та підлягають перерозподілу відповідними розпорядниками коштів
За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів спеціального фонду державного бюджету на здійснення загальнодержавних видатків, що підлягають перерозподілу
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, направлені на рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках


352

Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами державного бюджету3521П

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку руху коштів, виділених із загального фонду державного бюджету у відповідності з бюджетними призначеннями розпорядникам, які знаходяться на казначейському обслуговуванні
За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів, виділених розпоряднику із загального фонду бюджету на утримання установи
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, направлених на здійснення видатків розпорядника, згідно із кошторисом доходів і видатків або списуються залишки з рахунку згідно із законодавством3522П

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку руху коштів, виділених із спеціального фонду державного бюджету або безпосередньо зарахованих на спеціальний реєстраційний рахунок у відповідності з бюджетними призначеннями розпорядникам, які знаходяться на казначейському обслуговуванні
За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів, виділених розпоряднику із спеціального фонду бюджету та власних надходжень, які направляються на утримання установи
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, направлених на здійснення видатків розпорядника, згідно кошторису доходів і видатків по спеціальному фонду3523П

Рахунки одержувачів коштів за коштами загального фонду державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку руху коштів, виділених із загального фонду державного бюджету одержувачам у відповідності з бюджетними призначеннями, передбаченими у Державному бюджеті України
За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів, виділених одержувачу із загального фонду державного бюджету на виконання окремих програм тощо
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, направлених на здійснення видатків одержувача3524П

Рахунки одержувачів коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку руху коштів, виділених із спеціального фонду державного бюджету або безпосередньо зарахованих на спеціальний реєстраційний рахунок одержувачів, які знаходяться на казначейському обслуговуванні у відповідності з бюджетними призначеннями, передбаченими у спеціальному фонді Державного бюджету України
За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів, виділених одержувачу із спеціального фонду державного бюджету на виконання окремих програм тощо
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, направлених на здійснення видатків одержувача3525П

Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами загального фонду державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку руху коштів загального фонду державного бюджету по загальнодержавних видатках
За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів загального фонду державного бюджету по загальнодержавних видатках
За дебетом рахунку проводяться суми коштів загального фонду державного бюджету, направлені на загальнодержавні видатки3526П

Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами спеціального фонду державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку руху коштів спеціального фонду державного бюджету по загальнодержавних видатках
За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів спеціального фонду державного бюджету по загальнодержавних видатках
За дебетом рахунку проводяться суми коштів спеціального фонду державного бюджету, направлені на загальнодержавні видатки


353

Особові рахунки розпорядників, які утримуються за рахунок місцевого бюджету3531П

Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету
Призначення рахунку: для обліку руху коштів, виділених із загального фонду місцевого бюджету для розподілу між підвідомчими установами
За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів, виділених із загального фонду місцевого бюджету для розподілу між підвідомчими установами
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, направлені на реєстраційні рахунки розпорядників3532П

Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету
Призначення рахунку: для обліку руху коштів, виділених із спеціального фонду місцевого бюджету для розподілу між підвідомчими установами
За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів, виділених із спеціального фонду місцевого бюджету для розподілу між підвідомчими установами
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, направлені на реєстраційні рахунки розпорядників


35

Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами місцевих бюджетів3541П

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду місцевого бюджету
Призначення рахунку: для обліку руху коштів, виділених із загального фонду місцевого бюджету у відповідності з бюджетними призначеннями розпорядникам, які знаходяться на казначейському обслуговуванні
За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів, виділених розпоряднику із загального фонду місцевого бюджету на утримання установи
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, направлених на здійснення видатків розпорядника, згідно із кошторисом доходів і видатків або списуються залишки з рахунку згідно із законодавством3542П

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету
Призначення рахунку: для обліку руху коштів, виділених із спеціального фонду місцевого бюджету у відповідності з бюджетними призначеннями розпорядникам або безпосередньо зарахованих на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників, які знаходяться на казначейському обслуговуванні
За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів, виділених розпоряднику із спеціального фонду місцевого бюджету або безпосередньо зарахованих на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників на утримання установи
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, направлених на здійснення видатків розпорядника, згідно із кошторисом доходів і видатків3543П

Рахунок одержувачів коштів загального фонду місцевого бюджету
Призначення рахунку: для обліку руху коштів, виділених із загального фонду місцевого бюджету одержувачам, які знаходяться на казначейському обслуговуванні у відповідності з бюджетними призначеннями, передбаченими у загальному фонді відповідного місцевого бюджету
За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів, виділених одержувачу із загального фонду місцевого бюджету на виконання окремих програм тощо
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, направлених на здійснення видатків одержувача3544П

Рахунок одержувачів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету
Призначення рахунку: для обліку руху коштів, виділених із спеціального фонду місцевого бюджету одержувачам, які знаходяться на казначейському обслуговуванні або безпосередньо зарахованих на спеціальні реєстраційні рахунки одержувачів у відповідності з бюджетними призначеннями, передбаченими у спеціальному фонді відповідного місцевого бюджету
За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів, виділених одержувачу із спеціального фонду місцевого бюджету на виконання окремих програм тощо
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, направлених на здійснення видатків одержувача3545П

Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами загального фонду місцевого бюджету
Призначення рахунку: для обліку руху коштів загального фонду місцевого бюджету за міжбюджетними трансфертами
За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів загального фонду місцевого бюджету для перерахування міжбюджетних трансфертів іншим місцевим бюджетам
За дебетом рахунку проводиться перерахування міжбюджетних трансфертів загального фонду місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам3546П

Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами спеціального фонду місцевого бюджету
Призначення рахунку: для обліку руху коштів спеціального фонду місцевого бюджету за міжбюджетними трансфертами
За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів спеціального фонду місцевого бюджету для перерахування міжбюджетних трансфертів іншим місцевим бюджетам
За дебетом рахунку проводиться перерахування міжбюджетних трансфертів спеціального фонду місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам


355

Кошти розпорядників коштів бюджетів в розрахунках3551П

Кошти загального фонду державного бюджету на рахунках розпорядників коштів бюджету в розрахунках
Призначення рахунку: для обліку коштів загального фонду державного бюджету на рахунках розпорядників коштів у розрахунках (акредитиви, чеки, гарантовані платіжні доручення, розрахунки за разовими заліками та інші). В аналітичному обліку відкриваються особові рахунки за кожним видом розрахунків
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум у розрахунках
За дебетом рахунку проводиться списання коштів після проведення відповідних розрахунків3552П

Кошти спеціального фонду державного бюджету на рахунках розпорядників коштів бюджету в розрахунках
Призначення рахунку: для обліку коштів спеціального фонду державного бюджету на рахунках розпорядників коштів у розрахунках (акредитиви, чеки, гарантовані платіжні доручення, розрахунки за разовими заліками та інші). В аналітичному обліку відкриваються особові рахунки за кожним видом розрахунків
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум у розрахунках
За дебетом рахунку проводиться списання коштів після проведення відповідних розрахунків3553П

Кошти загального фонду місцевого бюджету на рахунках розпорядників коштів бюджету в розрахунках
Призначення рахунку: для обліку коштів загального фонду місцевого бюджету на рахунках розпорядників коштів у розрахунках (акредитиви, чеки, гарантовані платіжні доручення, розрахунки за разовими заліками та інші). В аналітичному обліку відкриваються особові рахунки за кожним видом розрахунків
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум у розрахунках
За дебетом рахунку проводиться списання коштів після проведення відповідних розрахунків3554П

Кошти спеціального фонду місцевого бюджету на рахунках розпорядників коштів бюджету в розрахунках
Призначення рахунку: для обліку коштів спеціального фонду місцевого бюджету на рахунках розпорядників коштів у розрахунках (акредитиви, чеки, гарантовані платіжні доручення, розрахунки за разовими заліками та інші). В аналітичному обліку відкриваються особові рахунки за кожним видом розрахунків
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум у розрахунках
За дебетом рахунку проводиться списання коштів після проведення відповідних розрахунків

36

Рахунки розпорядників бюджетних коштів, відкриті в установах банків


361

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків3611П

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку руху коштів розпорядників за операціями із коштами загального фонду державного бюджету, які не здійснюються органами Казначейства України
За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів загального фонду державного бюджету на рахунки, відкриті в установах банків на ім'я розпорядників коштів
За дебетом рахунку проводиться списання коштів загального фонду державного бюджету з рахунків розпорядників коштів, відкритих в установах банків, при проведенні видатків у валюті або конвертації коштів у національну валюту3612П

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку руху коштів розпорядників за операціями із коштами спеціального фонду державного бюджету, які не здійснюються органами Казначейства України
За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів спеціального фонду державного бюджету на рахунки, відкриті в установах банків на ім'я розпорядників коштів
За дебетом рахунку проводиться списання коштів спеціального фонду державного бюджету з рахунків розпорядників коштів, відкритих в установах банків, при проведенні видатків у валюті або конвертації коштів у національну валюту


362

Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків3621П

Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду місцевого бюджету
Призначення рахунку: для обліку руху коштів розпорядників за операціями з коштами загального фонду місцевого бюджету, які не здійснюються органами Казначейства України
За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів загального фонду місцевого бюджету на рахунки, відкриті в установах банків на ім'я розпорядників коштів
За дебетом рахунку проводиться списання коштів загального фонду місцевого бюджету з рахунків розпорядників коштів, відкритих в установах банків, при проведенні видатків у валюті або конвертації коштів у національну валюту3622П

Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету
Призначення рахунку: для обліку руху коштів розпорядників за операціями з коштами спеціального фонду місцевого бюджету, які не здійснюються органами Казначейства України
За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів спеціального фонду місцевого бюджету на рахунки, відкриті в установах банків на ім'я розпорядників коштів
За дебетом рахунку проводиться списання коштів спеціального фонду місцевого бюджету з рахунків розпорядників коштів, відкритих в установах банків, при проведенні видатків у валюті або конвертації коштів у національну валюту

37

Рахунки інших клієнтів та банків


371

Рахунки інших клієнтів3711П

Інші рахунки клієнтів Казначейства України
Призначення рахунку: для обліку руху коштів за операціями на рахунках розпорядників коштів державного та місцевих бюджетів, які не можуть бути віднесені до операцій за виконанням загального та/або спеціального фонду державного та місцевих бюджетів і руху коштів податку на додану вартість відповідно до чинного законодавства
За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів за іншими операціями розпорядників коштів державного та місцевих бюджетів і сум податку на додану вартість відповідно до чинного законодавства
За дебетом рахунку проводиться списання коштів за іншими операціями з рахунків розпорядників і сум податку на додану вартість відповідно до чинного законодавства3712П

Рахунки інших клієнтів Казначейства України
Призначення рахунку: для обліку руху коштів на рахунках інших клієнтів Казначейства України
За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів на рахунки інших клієнтів Казначейства України
За дебетом рахунку проводиться списання коштів з рахунків інших клієнтів Казначейства України3713П

Кошти одержувачів коштів державного бюджету в розрахунках
Призначення рахунку: для обліку коштів державного бюджету на рахунках одержувачів коштів у розрахунках (акредитиви, чеки, гарантовані платіжні доручення, розрахунки за разовими заліками та інші). В аналітичному обліку відкриваються особові рахунки за кожним видом розрахунків
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум у розрахунках
За дебетом рахунку проводиться списання коштів після проведення відповідних розрахунків3714П

Кошти інших клієнтів Казначейства України в розрахунках
Призначення рахунку: для обліку коштів на рахунках інших клієнтів у розрахунках (акредитиви, чеки, гарантовані платіжні доручення, розрахунки за разовими заліками та інші). В аналітичному обліку відкриваються особові рахунки за кожним видом розрахунків
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум у розрахунках
За дебетом рахунку проводиться списання коштів після проведення відповідних розрахунків3715П

Рахунки для обліку коштів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва і Севастополя та розпорядників коштів цих бюджетів
Призначення рахунку: для обліку коштів бюджету Автономної Республіки Крим. обласних бюджетів, бюджетів міст Києва і Севастополя та розпорядників коштів цих бюджетів в органах Казначейства України. Використовується органами Казначейства України до моменту запровадження казначейського обслуговування місцевих бюджетів та розпорядників коштів цих бюджетів
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва і Севастополя та розпорядників коштів цих бюджетів
За дебетом рахунку проводиться списання коштів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва і Севастополя та розпорядників коштів цих бюджетів3716П

Рахунки для обліку коштів районних, міських, селищних і сільських бюджетів та розпорядників коштів цих бюджетів
Призначення рахунку: для обліку коштів районних, міських селищних і сільських бюджетів та розпорядників коштів цих бюджетів в органах Казначейства України Використовується органами Казначейства України до моменту запровадження казначейського обслуговування місцевих бюджетів та розпорядників коштів цих бюджетів
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів районних, міських селищних і сільських бюджетів та розпорядників коштів цих бюджетів
За дебетом рахунку проводиться списання коштів районних, міських селищних і сільських бюджетів та розпорядників коштів цих бюджетів3717П

Рахунки державних позабюджетних фондів
Призначення рахунку: для обліку руху коштів за операціями на рахунках державних позабюджетних фондів
За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів на рахунки державних позабюджетних фондів
За дебетом рахунку проводиться списання коштів з рахунків державних позабюджетних фондів3718П

Рахунки для обліку коштів від приватизації майна
Призначення рахунку: для обліку руху коштів за операціями на рахунках Фонду державного майна України, його регіональних відділень та органів місцевих рад у справах приватизації
За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів на рахунки Фонду державного майна України, його регіональних відділень та органів у справах приватизації місцевих рад
За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів з рахунків Фонду державного майна України, його регіональних відділень та органів місцевих рад у справах приватизації3719 П

Рахунок для зарахування коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Призначення рахунку: для обліку сум коштів, які відповідно до законодавства підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів, які відповідно до законодавства підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.
За дебетом рахунку проводиться перерахування сум коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, відповідно до законодавства, та повернення надмірно або помилково зарахованих сум


372

Рахунки інших банків3721П

Кореспондентські рахунки інших банків ("Лоро")
Призначення рахунку: для обліку руху коштів на рахунках інших банків
За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів на рахунки інших банків
За дебетом рахунку проводиться списання коштів з рахунків інших банків3722П

Гарантійні депозити та грошове покриття банків
Призначення рахунку: для обліку коштів інших банків, які призначені для покриття кредитного ризику за різними операціями з цими банками (депозитами, акредитивами тощо)
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих депозитів та суми грошового покриття за відповідними акредитивами тощо
За дебетом рахунку проводяться суми повернутих депозитів та суми акредитивів виконаних


373

Депозитні рахунки розпорядників коштів бюджетів3731П

Депозитні рахунки розпорядників коштів державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку руху депозитних сум розпорядників коштів державного бюджету
За кредитом рахунку проводяться суми депозитних коштів, отриманих розпорядником коштів державного бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми депозитних коштів, перерахованих за призначенням3732П

Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевих бюджетів
Призначення рахунку: для обліку руху депозитних сум розпорядників коштів місцевих бюджетів
За кредитом рахунку проводяться суми депозитних коштів, отриманих розпорядником коштів місцевих бюджетів
За дебетом рахунку проводяться суми депозитів, перерахованих за призначенням3733П

Інші депозитні рахунки
Призначення рахунку: для обліку руху депозитних сум інших клієнтів органів Казначейства України
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих іншими клієнтами органів Казначейства України депозитних коштів
За дебетом рахунку проводяться суми депозитних коштів, перерахованих іншими клієнтами органів Казначейства України за призначенням3734 П

Депозитні рахунки митних органів
Призначення рахунку: для обліку руху митних та інших платежів, які перераховуються до/або під час митного оформлення.
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум митних та інших платежів, які сплачуються до/або під час митного оформлення або перераховуються митними органами.
За дебетом рахунку проводяться суми митних та інших платежів, які перераховуються до державного бюджету та/або повертаються платнику або перераховуються за рішенням власника рахунку.


374

Спеціальні рахунки інших клієнтів3741П

Рахунки для обліку операцій з коштами фінансового резерву
Призначення рахунку: для обліку руху коштів, передбачених для формування фінансового резерву
За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів, що надходять на поповнення фінансового резерву
За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів для провадження інвестиційної діяльності відповідно до законодавств


375

Інші спеціальні рахунки3751 П

Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість
Призначення рахунку: для обліку руху сум податку на додану вартість, які сплачуються платниками податків.
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум податку на додану вартість, сплаченого платниками податків.
За дебетом рахунку проводиться перерахування сум податку на додану вартість до державного бюджету та/або на спеціальний рахунок платника податку.

38

Рахунки за нез'ясованими сумами, несквитованими дебетовими сумами та інші транзитні рахунки


381

Рахунки за нез'ясованими надходженнями3811П

Нез'ясовані надходження на рахунках в органах Казначейства України
Призначення рахунку: для обліку сум, які у час надходження не можуть бути зараховані на відповідні рахунки за призначенням через відсутність необхідних реквізитів документів
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум до з'ясування отримувачів коштів
За дебетом рахунку проводиться списання коштів після з'ясування їх фактичних одержувачів та отримання підтверджень від банку кореспондента, або повернення коштів платнику, якщо таке підтвердження не надходить3812П

Нез'ясовані надходження на рахунках місцевих фінансових органів, що не знаходяться на казначейському обслуговуванні
Призначення рахунку: для обліку сум, які у час надходження не можуть бути зараховані за призначенням через відсутність необхідних реквізитів документів
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум до з'ясування отримувачів коштів
За дебетом рахунку проводиться списання коштів після з'ясування їх фактичних одержувачів та отримання підтверджень від банку-кореспондента, або повернення коштів платнику, якщо таке підтвердження не надходить


382

Несквитовані дебетові суми3821П

Несквитовані дебетові суми
Призначення рахунку: для обліку несквитованих дебетових сум
За кредитом рахунку проводиться зарахування несквитованих дебетових сум
За дебетом рахунку проводиться списання дебетових сум після їх сквитування


389

Інші технічні транзитні рахунки3891П

Транзитний рахунок для здійснення розмежувань доходів бюджетів
Призначення рахунку: для обліку сум коштів, які відповідно до законодавства розподілені між бюджетами та державними цільовими фондами, а також сум підкріплення, перерахованих державними цільовими фондами на виконання висновків органів виконавчої влади, яким відповідно до закону надано право стягнення до бюджету податків, зборів, обов'язкових платежів та інших надходжень
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум розподілених коштів та сум підкріплення
За дебетом рахунку проводиться перерахування розподілених коштів за призначенням та сум підкріплення на відповідний рахунок3892П

Транзитний рахунок для здійснення операцій з наступною датою валютування
Призначення рахунку: для обліку сум коштів, що надходять на транзитні рахунки органів Казначейства України для здійснення операцій з датою валютування
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів, які надійшли на транзитний рахунок Казначейства України
За дебетом рахунку на дату валютування проводиться списання коштів на відповідні рахунки, відкриті в органах Казначейства України та/або списання коштів на рахунок, з якого вони надійшли за умови відкликання платіжного документа

39

Рахунки органів Казначейства України


391

Технічні рахунки органів Казначейства України3911П

Технічні рахунки управлінь Казначейства України
Призначення рахунку: для обліку руху коштів за операціями на технічних рахунках управлінь Казначейства України
За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів на технічні рахунки управлінь Казначейства України
За дебетом рахунку проводиться списання коштів з технічних рахунків управлінь Казначейства України


392

Інші рахунки органів фінансової системи3921П

Інші рахунки органів Казначейства України
Призначення рахунку: для обліку руху коштів відділень Казначейства України. Рахунок використовується управліннями Казначейства України, відділення яких є безбалансовими в перехідний період, до моменту відкриття рахунків розпорядників державного бюджету на балансі управління
За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів, направлених на виконання державного бюджету
За дебетом рахунку проводиться списання коштів з інших рахунків Казначейства України3922П

Інші рахунки фінансових органів
Призначення рахунку: для обліку руху коштів місцевих бюджетів, які знаходяться на казначейському обслуговуванні. Рахунок використовується управліннями Казначейства України, відділення яких є безбалансовими в перехідний період, до моменту відкриття рахунків розпорядників місцевого бюджету на балансі управління
За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів на рахунки місцевого бюджету
За дебетом рахунку проводиться списання коштів з рахунків


393

Рахунки Казначейства України для інших операцій3931П

Рахунки Казначейства України за операціями з придбання іноземної валюти
Призначення рахунку: для обліку руху коштів за операціями з придбання іноземної валюти Казначейством України
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів, перерахованих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на придбання Казначейством України іноземної валюти, або зарахування сум коштів придбаної Казначейством України іноземної валюти для розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів
За дебетом рахунку проводиться списання сум коштів, що перераховані Казначейством України за операціями з придбання іноземної валюти


399

Інші транзитні рахунки органів Казначейства України3991П

Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені отримувачами3992П

Внутрішній транзитний рахунок РП ДКУ3993П

Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені СЕП3994П

Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені у ВПС ДКСУ

4. Розрахунки

41

Взаємні розрахунки по виконанню державного бюджету


411

Взаємні розрахунки з місцевими бюджетами за коштами загального фонду4111АП

Розрахунки з місцевими бюджетами за надходженнями до загального фонду державного бюджету
Призначення рахунку: для забезпечення відображення дебіторської та кредиторської заборгованості за надходженнями до загального фонду державного бюджету, що відносяться на взаємні розрахунки
За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості, які згідно до законодавства належить передати з державного бюджету місцевим бюджетам, та суми погашення дебіторської заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості, які згідно до законодавства належить отримати державному бюджету з місцевих бюджетів, та погашення кредиторської заборгованості4112АП

Розрахунки з місцевими бюджетами за видатками загального фонду державного бюджету
Призначення рахунку: для забезпечення відображення дебіторської та кредиторської заборгованості за видатками загального фонду державного бюджету, що відносяться на взаємні розрахунки
За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості, які згідно до законодавства належить передати з державного бюджету місцевим бюджетам, та суми погашення дебіторської заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості, які згідно до законодавства належить отримати державному бюджету з місцевих бюджетів, та погашення кредиторської заборгованості


412

Взаємні розрахунки з місцевими бюджетами за коштами спеціального фонду4121АП

Розрахунки з місцевими бюджетами за надходженнями до спеціального фонду державного бюджету
Призначення рахунку: для забезпечення відображення дебіторської та кредиторської заборгованості за надходженнями до спеціального фонду державного бюджету, що відносяться на взаємні розрахунки
За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості, які згідно до законодавства належить передати з державного бюджету місцевим бюджетам, та суми погашення дебіторської заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості, які згідно до законодавства належить отримати державному бюджету з місцевих бюджетів, та погашення кредиторської заборгованості4122АП

Розрахунки з місцевими бюджетами за видатками спеціального фонду державного бюджету
Призначення рахунку: для забезпечення відображення дебіторської та кредиторської заборгованості за видатками спеціального фонду державного бюджету, що відносяться на взаємні розрахунки
За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості, які згідно до законодавства належить передати з державного бюджету місцевим бюджетам, та суми погашення дебіторської заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості, які згідно до законодавства належить отримати державному бюджету з місцевих бюджетів, та погашення кредиторської заборгованості

42

Розрахунки по виконанню місцевих бюджетів


421

Взаємні розрахунки з державним бюджетом4211АП

Розрахунки з державним бюджетом по надходженнях загального фонду місцевого бюджету
Призначення рахунку: для забезпечення відображення дебіторської та кредиторської заборгованості за надходженнями до загального фонду місцевого бюджету, що відносяться на взаємні розрахунки
За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості, які згідно до законодавства належить передати з місцевих бюджетів державному бюджету, та суми погашення дебіторської заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості, які згідно до законодавства належить отримати місцевим бюджетам з державного бюджету, та погашення кредиторської заборгованості4212АП

Розрахунки з державним бюджетом за видатками загального фонду місцевого бюджету
Призначення рахунку: для забезпечення відображення дебіторської та кредиторської заборгованості за видатками загального фонду місцевого бюджету, що відносяться на взаємні розрахунки
За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості, які згідно до законодавства належить передати з місцевих бюджетів державному бюджету, та суми погашення дебіторської заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості, які згідно до законодавства належить отримати місцевим бюджетам з державного бюджету, та погашення кредиторської заборгованості


422

Взаємні розрахунки з місцевими бюджетами4221АП

Розрахунки місцевих бюджетів по надходженнях загального фонду
Призначення рахунку: для забезпечення відображення дебіторської та кредиторської заборгованості по надходженнях до загального фонду місцевого бюджету, що відносяться на взаємні розрахунки між рівнями місцевих бюджетів
За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості, які відповідно до рішення ради належить передати з одного місцевого бюджету іншому бюджету, та суми погашення дебіторської заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості, які відповідно до рішення ради належить отримати одному місцевому бюджету від іншого бюджету, та погашення кредиторської заборгованості4222АП

Розрахунки місцевих бюджетів за видатками загального фонду
Призначення рахунку: для забезпечення відображення дебіторської та кредиторської заборгованості за видатками загального фонду місцевого бюджету, що відносяться на взаємні розрахунки між рівнями місцевих бюджетів
За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості, які відповідно до рішення ради належить передати з одного місцевого бюджету іншому бюджету, та суми погашення дебіторської заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості, які відповідно до рішення ради належить отримати одному місцевому бюджету від іншого бюджету, та погашення кредиторської заборгованості4223АП

Розрахунки місцевих бюджетів по надходженнях спеціального фонду
Призначення рахунку: для забезпечення відображення дебіторської та кредиторської заборгованості по надходженнях до спеціального фонду місцевого бюджету, що відносяться на взаємні розрахунки між рівнями місцевих бюджетів
За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості, які відповідно до рішення ради належить передати з одного місцевого бюджету іншому бюджету, та суми погашення дебіторської заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості, які відповідно до рішення ради належить отримати одному місцевому бюджету від іншого бюджету, та погашення кредиторської заборгованості4224АП

Розрахунки місцевих бюджетів за видатками спеціального фонду
Призначення рахунку: для забезпечення відображення дебіторської та кредиторської заборгованості за видатками спеціального фонду місцевого бюджету, що відносяться на взаємні розрахунки між рівнями місцевих бюджетів
За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості, які відповідно до рішення ради належить передати з одного місцевого бюджету іншому бюджету, та суми погашення дебіторської заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості, які відповідно до рішення ради належить отримати одному місцевому бюджету від іншого бюджету, та погашення кредиторської заборгованості


423

Взаємні розрахунки з сільськими і селищними бюджетами4231АП

Розрахунки сільських і селищних бюджетів по надходженнях загального фонду
Призначення рахунку: для забезпечення відображення дебіторської та кредиторської заборгованості по надходженнях загального фонду сільських і селищних бюджетів, що відносяться на взаємні розрахунки
За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості, які відповідно до рішення сільських і селищних рад належить передати з одного бюджету іншому бюджету, та суми погашення дебіторської заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості, які відповідно до рішення сільських і селищних рад належить отримати одному бюджету від іншого бюджету, та погашення кредиторської заборгованості4232АП

Розрахунки сільських і селищних бюджетів за видатками загального фонду
Призначення рахунку: для забезпечення відображення дебіторської та кредиторської заборгованості за видатками загального фонду сільських і селищних бюджетів, що відносяться на взаємні розрахунки
За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості, які відповідно до рішення сільських і селищних рад належить передати з одного бюджету іншому бюджету, та суми погашення дебіторської заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості, які відповідно до рішення сільських і селищних рад належить отримати одному бюджету від іншого бюджету, та погашення кредиторської заборгованості4233АП

Розрахунки сільських і селищних бюджетів по надходженнях спеціального фонду
Призначення рахунку: для забезпечення відображення дебіторської та кредиторської заборгованості по надходженнях спеціального фонду сільських і селищних бюджетів, що відносяться на взаємні розрахунки
За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості, які відповідно до рішення сільських і селищних рад належить передати з одного бюджету іншому бюджету, та суми погашення дебіторської заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості, які відповідно до рішення сільських і селищних рад належить отримати одному бюджету від іншого бюджету, та погашення кредиторської заборгованості4234АП

Розрахунки сільських і селищних бюджетів за видатками спеціального фонду
Призначення рахунку: для забезпечення відображення дебіторської та кредиторської заборгованості за видатками спеціального фонду сільських і селищних бюджетів, що відносяться на взаємні розрахунки
За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості, які відповідно до рішення сільських і селищних рад належить передати з одного бюджету іншому бюджету, та суми погашення дебіторської заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості, які відповідно до рішення сільських і селищних рад належить отримати одному бюджету від іншого бюджету, та погашення кредиторської заборгованості


424

Розрахунки управлінь Казначейства України4241АП

Розрахунки управлінь Казначейства України по надходженнях до загального фонду місцевих бюджетів
Призначення рахунку: для забезпечення відображення дебіторської та кредиторської заборгованості по надходженнях до загального фонду місцевих бюджетів, що відносяться на взаємні розрахунки між рівнями місцевих бюджетів за умови казначейського виконання місцевих бюджетів
За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості, які відповідно до рішення ради належить передати з одного місцевого бюджету іншому бюджету, та суми погашення дебіторської заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості, які відповідно до рішення ради належить отримати одному місцевому бюджету від іншого бюджету, та погашення кредиторської заборгованості4242АП

Розрахунки управлінь Казначейства України за видатками загального фонду місцевих бюджетів
Призначення рахунку: для забезпечення відображення дебіторської та кредиторської заборгованості за видатками загального фонду місцевих бюджетів, що відносяться на взаємні розрахунки між рівнями місцевих бюджетів за умови казначейського виконання місцевих бюджетів
За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості, які відповідно до рішення ради належить передати з одного місцевого бюджету іншому бюджету, та суми погашення дебіторської заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості, які відповідно до рішення ради належить отримати одному місцевому бюджету від іншого бюджету, та погашення кредиторської заборгованості4243АП

Розрахунки управлінь Казначейства України по надходженнях до спеціального фонду місцевих бюджетів
Призначення рахунку: для забезпечення відображення дебіторської та кредиторської заборгованості по надходженнях до спеціального фонду місцевих бюджетів, що відносяться на взаємні розрахунки між рівнями місцевих бюджетів за умови казначейського виконання місцевих бюджетів
За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості, які відповідно до рішення ради належить передати з одного місцевого бюджету іншому бюджету, та суми погашення дебіторської заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості, які відповідно до рішення ради належить отримати одному місцевому бюджету від іншого бюджету та погашення кредиторської заборгованості4244АП

Розрахунки управлінь Казначейства України за видатками спеціального фонду місцевих бюджетів
Призначення рахунку: для забезпечення відображення дебіторської та кредиторської заборгованості за видатками спеціального фонду місцевих бюджетів, що відносяться на взаємні розрахунки між рівнями місцевих бюджетів за умови казначейського виконання місцевих бюджетів
За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості, які відповідно до рішення ради належить передати з одного місцевого бюджету іншому бюджету, та суми погашення дебіторської заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості, які відповідно до рішення ради належить отримати одному місцевому бюджету від іншого бюджету, та погашення кредиторської заборгованості


425

Розрахунки відділень Казначейства України4251АП

Розрахунки відділень Казначейства України по надходженнях до загального фонду місцевих бюджетів
Призначення рахунку: для забезпечення відображення дебіторської та кредиторської заборгованості по надходженнях до загального фонду місцевих бюджетів, що відносяться на взаємні розрахунки між рівнями місцевих бюджетів за умови казначейського виконання місцевих бюджетів
За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості, які відповідно до рішення ради належить передати з одного місцевого бюджету іншому бюджету, та суми погашення дебіторської заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості, які відповідно до рішення ради належить отримати одному місцевому бюджету від іншого бюджету, та погашення кредиторської заборгованості4252АП

Розрахунки відділень Казначейства України за видатками загального фонду місцевих бюджетів
Призначення рахунку: для забезпечення відображення дебіторської та кредиторської заборгованості за видатками загального фонду місцевих бюджетів, що відносяться на взаємні розрахунки між рівнями місцевих бюджетів за умови казначейського виконання місцевих бюджетів
За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості, які відповідно до рішення ради належить передати з одного місцевого бюджету іншому бюджету, та суми погашення дебіторської заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості, які відповідно до рішення ради належить отримати одному місцевому бюджету від іншого бюджету, та погашення кредиторської заборгованості4253АП

Розрахунки відділень Казначейства України по надходженнях спеціального фонду місцевих бюджетів
Призначення рахунку: для забезпечення відображення дебіторської та кредиторської заборгованості по надходженнях до спеціального фонду місцевих бюджетів, що відносяться на взаємні розрахунки між рівнями місцевих бюджетів за умови казначейського виконання місцевих бюджетів
За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості, які відповідно до рішення ради належить передати з одного місцевого бюджету іншому бюджету, та суми погашення дебіторської заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості, які відповідно до рішення ради належить отримати одному місцевому бюджету від іншого бюджету, та погашення кредиторської заборгованості4254АП

Розрахунки відділень Казначейства України за видатками спеціального фонду місцевих бюджетів
Призначення рахунку: для забезпечення відображення дебіторської та кредиторської заборгованості за видатками спеціального фонду місцевих бюджетів, що відносяться на взаємні розрахунки між рівнями місцевих бюджетів за умови казначейського виконання місцевих бюджетів
За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості, які відповідно до рішення ради належить передати з одного місцевого бюджету іншому бюджету, та суми погашення дебіторської заборгованості
За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості, які відповідно до рішення ради належить отримати одному місцевому бюджету від іншого бюджету, та погашення кредиторської заборгованості

43

Розрахунки за цінними паперами бюджетів


431

Розрахунки за цінними паперами державного бюджету4311АП

Розрахунки за цінними паперами загального фонду державного бюджету
Призначення рахунку: для забезпечення відображення розрахунків цінними паперами за коштами загального фонду державного бюджету
За дебетом рахунку проводиться суми погашених цінних паперів за коштами загального фонду державного бюджету
За кредитом рахунку проводяться суми випущених цінних паперів за коштами загального фонду державного бюджету4312АП

Розрахунки за цінними паперами спеціального фонду державного бюджету
Призначення рахунку: для забезпечення відображення розрахунків цінними паперами за коштами спеціального фонду державного бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми погашених цінних паперів за коштами спеціального фонду державного бюджету
За кредитом рахунку проводяться суми випущених цінних паперів за коштами спеціального фонду державного бюджету


432

Розрахунки за цінними паперами місцевого бюджету4321АП

Розрахунки за цінними паперами загального фонду місцевого бюджету
Призначення рахунку: для забезпечення відображення розрахунків цінними паперами за коштами загального фонду місцевих бюджетів
За дебетом рахунку проводяться суми погашених цінних паперів за коштами загального фонду місцевих бюджетів
За кредитом рахунку проводяться суми випущених цінних паперів за коштами загального фонду місцевих бюджетів4322АП

Розрахунки за цінними паперами спеціального фонду місцевого бюджету
Призначення рахунку: для забезпечення відображення розрахунків цінними паперами за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів
За дебетом рахунку проводяться суми погашених цінних паперів за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів
За кредитом рахунку проводяться суми випущених цінних паперів за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

44

Інші розрахунки


441

Розрахунки за централізованими проплатами державного бюджету4411АП

Розрахунки за централізованими проплатами за коштами загального фонду державного бюджету
Призначення рахунку: для забезпечення відображення розрахунків за централізованими проплатами за коштами загального фонду державного бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми розрахунків за централізованими проплатами за коштами загального фонду державного бюджету, за умови їх виконання
За кредитом рахунку проводяться суми розрахунків за централізованими проплатами, які повинні бути проведенні за коштами загального фонду державного бюджету4412АП

Розрахунки за централізованими проплатами за коштами спеціального фонду державного бюджету
Призначення рахунку: для забезпечення відображення розрахунків за централізованими проплатами за коштами спеціального фонду державного бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми розрахунків за централізованими проплатами за коштами спеціального фонду державного бюджету, за умови їх виконання
За кредитом рахунку проводяться суми розрахунків за централізованими проплатами, які повинні бути проведенні за коштами спеціального фонду державного бюджету


442

Розрахунки за операціями з кредитами державного бюджету4421АП

Розрахунки за операціями з кредитами загального фонду державного бюджету
Призначення рахунку: для забезпечення відображення розрахунків за операціями з кредитами, наданими за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та/або отриманими на підкріплення загального фонду державного бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми повернутих бюджетних кредитів, що надавались за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та отримані на підкріплення загального фонду державного бюджету
За кредитом рахунку проводяться суми бюджетних кредитів, наданих за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та отримані на підкріплення загального фонду державного бюджету4422АП

Розрахунки за операціями з кредитами спеціального фонду державного бюджету
Призначення рахунку: для забезпечення відображення розрахунків за операціями з кредитами, наданими за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету та/або отриманими на підкріплення спеціального фонду державного бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми повернутих бюджетних кредитів, що надавались за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету та отриманих на підкріплення спеціального фонду державного бюджету
За кредитом рахунку проводяться суми бюджетних кредитів, наданих за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету та отримані на підкріплення спеціального фонду державного бюджету4423АП

Розрахунки за операціями з кредитування проектів розвитку та позиками, що виникають у результаті визнання боргу, реструктуризації боргових зобов'язань
Призначення рахунку: для забезпечення відображення розрахунків за операціями з кредитами, наданими за рахунок коштів позик, залучених державою до державного бюджету для кредитування проектів розвитку, а також за операціями з позиками, що виникають у результаті визнання боргу та реструктуризації боргових зобов'язань
За дебетом рахунку проводяться суми повернутих до загального фонду державного бюджету бюджетних кредитів, що надавались на впровадження інвестиційних проектів та/або кошти, отримані до спеціального фонду за рахунок позик, залучених на фінансування проектів розвитку, і позик, що виникають у результаті визнання боргу, реструктуризації боргових зобов'язань
За кредитом рахунку проводяться суми бюджетних кредитів, наданих на впровадження інвестиційних проектів за рахунок коштів спеціального фонду та отримані до загального фонду державного бюджету на погашення сум основного державного боргу за позиками на фінансування проектів розвитку, та позиками, що виникають у результаті визнання боргу, реструктуризації боргових зобов'язань


443

Розрахунки за операціями з кредитами місцевого бюджету4431АП

Розрахунки за операціями з кредитами загального фонду місцевого бюджету
Призначення рахунку: для забезпечення відображення розрахунків за операціями з кредитами, наданими за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету та/або отриманими на підкріплення загального фонду місцевого бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми повернутих бюджетних кредитів, що надавались за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету та отриманих на підкріплення загального фонду місцевого бюджету
За кредитом рахунку проводяться суми бюджетних кредитів, наданих за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету та отримані на підкріплення загального фонду місцевого бюджету4432АП

Розрахунки за операціями з кредитами спеціального фонду місцевого бюджету
Призначення рахунку: для забезпечення відображення розрахунків за операціями з кредитами, наданими за рахунок коштів спеціального фонду місцевого бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми розрахунків повернутих бюджетних кредитів, що надавались за рахунок коштів спеціального фонду місцевого бюджету та отриманих на підкріплення спеціального фонду місцевого бюджету
За кредитом рахунку проводяться суми розрахунків бюджетних кредитів, наданих за рахунок коштів спеціального фонду місцевого бюджету та отримані на підкріплення спеціального фонду місцевого бюджету


444

Розрахунки за централізованими проплатами місцевих бюджетів4441АП

Розрахунки за централізованими проплатами за коштами загального фонду місцевих бюджетів
Призначення рахунку: для забезпечення відображення розрахунків за централізованими проплатами за коштами загального фонду місцевих бюджетів
За дебетом рахунку проводяться суми розрахунків за централізованими проплатами за коштами загального фонду місцевих бюджетів, за умови їх виконання
За кредитом рахунку проводяться суми розрахунків за централізованими проплатами, які повинні бути проведенні за коштами загального фонду місцевих бюджетів4442АП

Розрахунки за централізованими проплатами за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів
Призначення рахунку: для забезпечення відображення розрахунків за централізованими проплатами за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів
За дебетом рахунку проводяться суми розрахунків за централізованими проплатами за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, за умови їх виконання
За кредитом рахунку проводяться суми розрахунків за централізованими проплатами, які повинні бути проведенні за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів


445

Інші розрахунки за коштами державного бюджету4451АП

Інші розрахунки за коштами загального фонду державного бюджету
Призначення рахунку: для забезпечення відображення інших розрахунків (кошти в дорозі тощо) за коштами загального фонду державного бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми інших розрахунків за коштами загального фонду державного бюджету при умові їх виконання
За кредитом рахунку проводяться суми інших розрахунків, які повинні бути проведені за коштами загального фонду державного бюджету4452АП

Інші розрахунки за коштами спеціального фонду державного бюджету
Призначення рахунку: для забезпечення відображення інших розрахунків (кошти в дорозі тощо) за коштами спеціального фонду державного бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми інших розрахунків за коштами спеціального фонду державного бюджету при умові їх виконання
За кредитом рахунку проводяться суми інших розрахунків, які повинні бути проведені за коштами спеціального фонду державного бюджету4453АП

Інші внутрісистемні розрахунки
Призначення рахунку: для забезпечення відображення інших внутрісистемних розрахунків
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, переданих за іншими внутрісистемними розрахунками
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, отриманих за іншими внутрісистемними розрахунками4455АП

Інші розрахунки по виконанню загального фонду державного бюджету
Призначення рахунку: для забезпечення відображення інших розрахунків (операції, проведені в іноземній валюті тощо) при виконанні загального фонду державного бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми інших розрахунків, що виникли по виконанню загального фонду державного бюджету, за умови їх виконання
За кредитом рахунку проводяться суми інших розрахунків, які проведені по виконанню загального фонду державного бюджету4456АП

Інші розрахунки по виконанню спеціального фонду державного бюджету
Призначення рахунку: для забезпечення відображення інших розрахунків (операції, проведені у натуральній формі або в іноземній валюті тощо) при виконанні спеціального фонду державного бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми інших розрахунків, що виникли по виконанню спеціального фонду державного бюджету, за умови їх виконання
За кредитом рахунку проводяться суми інших розрахунків, які проведені по виконанню спеціального фонду державного бюджету


446

Інші розрахунки за коштами місцевого бюджету4461АП

Інші розрахунки за коштами загального фонду місцевого бюджету
Призначення рахунку: для забезпечення відображення інших розрахунків (кошти в дорозі тощо) за коштами загального фонду місцевого бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми інших розрахунків за коштами загального фонду місцевого бюджету при умові їх виконання
За кредитом рахунку проводяться суми інших розрахунків, які повинні бути проведені за коштами загального фонду місцевого бюджету4462АП

Інші розрахунки за коштами спеціального фонду місцевого бюджету
Призначення рахунку: для забезпечення відображення інших розрахунків (кошти в дорозі тощо) за коштами спеціального фонду місцевого бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми інших розрахунків за коштами спеціального фонду місцевого бюджету при умові їх виконання
За кредитом рахунку проводяться суми інших розрахунків, які повинні бути проведені за коштами спеціального фонду місцевого бюджету4465АП

Інші розрахунки по виконанню загального фонду місцевого бюджету
Призначення рахунку: для забезпечення відображення інших розрахунків (операції, проведені у натуральній формі або в іноземній валюті тощо) при виконанні загального фонду місцевого бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми інших розрахунків, що виникли по виконанню загального фонду місцевого бюджету, за умови їх виконання
За кредитом рахунку проводяться суми інших розрахунків, які проведені по виконанню загального фонду місцевого бюджету4466АП

Інші розрахунки по виконанню спеціального фонду місцевого бюджету
Призначення рахунку: для забезпечення відображення інших розрахунків (операції, проведені у натуральній формі або в іноземній валюті тощо) при виконанні спеціального фонду місцевого бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми інших розрахунків, що виникли по виконанню спеціального фонду місцевого бюджету, за умови їх виконання
За кредитом рахунку проводяться суми інших розрахунків, які проведені по виконанню спеціального фонду місцевого бюджету


447

Внутрішньосистемні розрахунки за операціями у внутрішній платіжній системі Казначейства України4471 АП

Внутрішньосистемні розрахунки за операціями у внутрішній платіжній системі Казначейства України
Призначення рахунку: для забезпечення відображення внутрішньосистемних розрахунків через внутрішню платіжну систему Казначейства України
За дебетом рахунку відображаються суми, які надходять на рахунок органу Казначейства за операціями у внутрішній платіжній системі Казначейства України
За кредитом рахунку відображаються суми, які списуються з рахунку органу Казначейства за операціями у внутрішній платіжній системі Казначейства України

46

Позиція Казначейства України щодо іноземної валюти та балансуючі рахунки


461

Позиція Казначейства України щодо іноземної валюти державного бюджету4611АП

Позиція Казначейства України щодо іноземної валюти державного бюджету.
Призначення рахунку: технічний рахунок для відображення позиції Казначейства України щодо іноземної валюти державного бюджету. Рахунок використовується для відображення операцій, які здійснюються у двох різних валютах. Проведення виконуються за датою валютування
За дебетом рахунку проводиться вартість іноземної валюти, яка збільшує коротку або зменшує довгу відкриту валютну позицію державного бюджету
За кредитом рахунку проводиться вартість іноземної валюти, яка збільшує довгу або зменшує коротку відкриту валютну позицію державного бюджету4612АП

(контррахунок) Еквівалент позиції Казначейства України щодо іноземної валюти державного бюджету.
Призначення рахунку: технічний рахунок для обліку гривневого еквіваленту позиції щодо іноземної валюти державного бюджету, яка обліковується за рахунком 4611 "Позиція Казначейства України щодо іноземної валюти державного бюджету". Проведення виконуються за датою валютування
За дебетом рахунку проводяться суми гривневого еквіваленту іноземної валюти, які збільшують довгу або зменшують коротку відкриту валютну позицію державного бюджету
За кредитом рахунку проводяться суми гривневого еквіваленту іноземної валюти, які збільшують коротку або зменшують довгу відкриту валютну позицію державного бюджету


462

Позиція Казначейства України щодо іноземної валюти місцевого бюджету4621АП

Позиція Казначейства України щодо іноземної валюти місцевого бюджету.
Призначення рахунку: технічний рахунок для відображення позиції Казначейства України щодо іноземної валюти місцевого бюджету. Рахунок використовується для відображення операцій, які здійснюються у двох різних валютах. Проведення виконуються за датою валютування
За дебетом рахунку проводиться вартість іноземної валюти, яка збільшує коротку або зменшує довгу відкриту валютну позицію місцевого бюджету
За кредитом рахунку проводиться вартість іноземної валюти, яка збільшує довгу або зменшує коротку відкриту валютну позицію місцевого бюджету4622АП

(контррахунок) Еквівалент позиції Казначейства України щодо іноземної валюти місцевого бюджету.
Призначення рахунку: технічний рахунок для обліку гривневого еквіваленту позиції щодо іноземної валюти місцевого бюджету, яка обліковується за рахунком 4621 "Позиція Казначейства України щодо іноземної валюти місцевого бюджету". Проведення виконуються за датою валютування
За дебетом рахунку проводяться суми гривневого еквіваленту іноземної валюти, які збільшують довгу або зменшують коротку відкриту валютну позицію місцевого бюджету
За кредитом рахунку проводяться суми гривневого еквіваленту іноземної валюти, які збільшують коротку або зменшують довгу відкриту валютну позицію місцевого бюджету

49

Інші технічні розрахунки


499

Інші технічні розрахунки4999АП

Інші технічні розрахунки
Призначення рахунку: технічний рахунок для проведення інших розрахунків

5. Результат виконання бюджету

51

Результат виконання бюджету


511

Результат виконання державного бюджету5111АП

Результат виконання загального фонду державного бюджету
Призначення рахунку: для визначення результату виконання загального фонду державного бюджету після завершення бюджетного року
За дебетом рахунку проводяться видатки загального фонду державного бюджету, що здійснені в поточному році
За кредитом рахунку проводиться сума доходів загального фонду державного бюджету, що надійшли в поточному році5112АП

Результат виконання спеціального фонду державного бюджету
Призначення рахунку: для визначення результату виконання спеціального фонду державного бюджету після завершення бюджетного року
За дебетом рахунку проводяться видатки спеціального фонду державного бюджету, що здійснені в поточному році
За кредитом рахунку проводиться сума доходів спеціального фонду державного бюджету, що надійшли в поточному році


512

Результат виконання місцевого бюджету5121АП

Результат виконання загального фонду місцевого бюджету
Призначення рахунку: для визначення результату виконання загального фонду місцевих бюджетів після завершення бюджетного року
За дебетом рахунку проводяться видатки загального фонду місцевого бюджету, що здійснені в поточному році
За кредитом рахунку проводиться сума доходів загального фонду місцевого бюджету, що надійшли в поточному році5122АП

Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету
Призначення рахунку: для визначення результату виконання спеціального фонду місцевого бюджету після завершення бюджетного року
За дебетом рахунку проводяться видатки спеціального фонду місцевого бюджету, що здійснені в поточному році
За кредитом рахунку проводиться сума доходів спеціального фонду місцевого бюджету, що надійшли в поточному році

59

Контррахунок за результатом виконання бюджету


591

Контррахунок за результатом виконання бюджету5911АП

Контррахунок за результатом виконання бюджету
Призначення рахунку: для забезпечення подвійного запису при віднесенні на результат виконання бюджетів контррахунків 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів" та 7911 "Контррахунок за видатковими операціями" і 7921 "Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення"
За дебетом рахунку проводиться сума коштів віднесена на протязі поточного року на рахунок 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів" і 7921 "Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення" (у випадку дебетового залишку)
За кредитом рахунку проводиться сума коштів віднесена на протязі поточного року на рахунки 7911 "Контррахунок за видатковими операціями" і 7921 "Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення" (у випадку кредитового залишку)

6. Доходи бюджету

61

Доходи бюджету


611

Доходи державного бюджету6111П

Доходи загального фонду державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку доходів загального фонду державного бюджету згідно із законодавством та бюджетною класифікацією (аналітичний облік ведеться окремо по кожному коду бюджетної класифікації доходів)
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум податків і зборів (обов'язкових платежів) до загального фонду державного бюджету у кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів"
За дебетом рахунку протягом року проводиться тільки повернення сум податків і зборів (обов'язкових платежів), зайво або помилково внесених платниками податків, у кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів". В кінці року проводиться віднесення доходів загального фонду державного бюджету на результат виконання бюджету у кореспонденції з рахунком 5111 "Результат виконання загального фонду державного бюджету"6112П

Доходи спеціального фонду державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку доходів спеціального фонду державного бюджету згідно із законодавством та бюджетною класифікацією (аналітичний облік ведеться окремо по кожному коду бюджетної класифікації доходів)
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум податків і зборів (обов'язкових платежів) до спеціального фонду державного бюджету у кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів"
За дебетом рахунку протягом року проводиться тільки повернення сум податків і зборів (обов'язкових платежів), зайво або помилково внесених платниками податків, у кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів". В кінці року проводиться віднесення доходів спеціального фонду державного бюджету на результат виконання бюджету у кореспонденції з рахунком 5112 "Результат виконання спеціального фонду державного бюджету"6113П

Доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами
Призначення рахунку: для обліку доходів, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами державного бюджету згідно із законодавством та бюджетною класифікацією (аналітичний облік ведеться окремо по кожному коду бюджетної класифікації доходів)
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум доходів, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами державного бюджету у кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів"
За дебетом рахунку протягом року проводиться тільки повернення сум доходів, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами державного бюджету, зайво або помилково внесених платниками податків та списання в кінці року сум доходів, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами у кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів"6114П

Власні кошти розпорядників коштів державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку власних надходжень розпорядників бюджетних коштів державного бюджету, які згідно із законодавством зараховуються до спеціального фонду державного бюджету
За кредитом рахунку проводяться суми власних надходжень, які надійшли на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників коштів державного бюджету
За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково зарахованих сум на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів


612

Доходи місцевого бюджету6121П

Доходи загального фонду місцевого бюджету
Призначення рахунку: для обліку доходів загального фонду місцевого бюджету згідно із законодавством та бюджетною класифікацією (аналітичний облік ведеться окремо по кожному коду бюджетної класифікації доходів)
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум податків і зборів (обов'язкових платежів) до загального фонду місцевого бюджету у кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів"
За дебетом рахунку протягом року проводиться тільки повернення сум податків і зборів (обов'язкових платежів), зайво або помилково внесених платниками податків, у кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів". В кінці року проводиться віднесення доходів загального фонду місцевого бюджету на результат виконання бюджету у кореспонденції з рахунком 5111 "Результат виконання загального фонду державного бюджету"6122П

Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки
Призначення рахунку: для обліку доходів спеціального фонду місцевого бюджету згідно із законодавством та бюджетною класифікацією (аналітичний облік ведеться окремо по кожному коду бюджетної класифікації доходів)
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум податків і зборів (обов'язкових платежів) до спеціального фонду місцевого бюджету у кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів"
За дебетом рахунку протягом року проводиться тільки повернення сум податків і зборів (обов'язкових платежів), зайво або помилково внесених платниками податків, у кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів". В кінці року проводиться віднесення доходів спеціального фонду місцевого бюджету на результат виконання бюджету у кореспонденції з рахунком 5112 "Результат виконання спеціального фонду державного бюджету"6123П

Доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами
Призначення рахунку: для обліку доходів, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету згідно із законодавством та бюджетною класифікацією (аналітичний облік ведеться окремо по кожному коду бюджетної класифікації доходів)
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум доходів, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету у кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів"
За дебетом рахунку протягом року проводиться тільки повернення сум доходів, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету, зайво або помилково внесених платниками податків та списання в кінці року сум доходів, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами у кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів"6124П

Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету
Призначення рахунку: для обліку власних надходжень розпорядників бюджетних коштів місцевого бюджету, які згідно із законодавством зараховуються до спеціального фонду місцевого бюджету
За кредитом рахунку проводяться суми власних надходжень, які надійшли на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету
За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково зарахованих сум на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

62

Доходи, які підлягають розподілу між бюджетами


621

Доходи, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами6211П

Доходи, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами
Призначення рахунку: для обліку доходів, які згідно із законодавством підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами (аналітичний облік ведеться окремо по кожному коду бюджетної класифікації доходів)
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум податків і зборів (обов'язкових платежів), які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами у кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів"
За дебетом рахунку протягом року проводиться повернення сум податків і зборів (обов'язкових платежів) та списання в кінці року сум доходів, що підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами у кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів"


622

Доходи, які підлягають розподілу між рівнями бюджету6221П

Доходи, які підлягають розподілу між рівнями бюджету
Призначення рахунку: для обліку доходів, які згідно із законодавством підлягають розподілу між рівнями місцевих бюджетів (аналітичний облік ведеться окремо по кожному коду бюджетної класифікації доходів)
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум податків і зборів (обов'язкових платежів), які підлягають розподілу між рівнями місцевих бюджетів у кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів"
За дебетом рахунку протягом року проводиться повернення сум податків і зборів (обов'язкових платежів) та списання в кінці року сум доходів, що підлягають розподілу між рівнями місцевих бюджетів у кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів"

64

Кошти, тимчасово віднесені до надходжень бюджетів


641

Кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету6411П

Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу
Призначення рахунку: для обліку надходжень, які згідно до законодавства тимчасово відносяться на доходи державного бюджету (аналітичний облік ведеться окремо по кожному коду бюджетної класифікації доходів)
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум надходжень, які тимчасово відносяться на доходи державного бюджету у кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів"
За дебетом рахунку протягом року проводиться повернення сум надходжень зайво або помилково внесених платниками та списання в кінці року сум надходжень тимчасово віднесених на доходи у кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів"6412П

Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку інших коштів, які згідно із законодавством тимчасово відносяться до надходжень державного бюджету (аналітичний облік ведеться окремо по кожному виду надходжень)
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного бюджету в кореспонденції з рахунком 6911 “Контррахунок за операціями за доходами бюджетів"
За дебетом рахунку протягом року проводиться повернення сум інших коштів зайво або помилково внесених платниками та списання в кінці року сум коштів, тимчасово віднесених до надходжень, у кореспонденції з рахунком 6911 “Контррахунок за операціями за доходами бюджетів”


642

Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету6421П

Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу
Призначення рахунку: для обліку надходжень, які згідно до законодавства тимчасово відносяться на доходи місцевого бюджету (аналітичний облік ведеться окремо по кожному коду бюджетної класифікації доходів)
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум надходжень, які тимчасово відносяться на доходи місцевих бюджетів у кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів"
За дебетом рахунку протягом року проводиться повернення сум надходжень зайво або помилково внесених платниками та списання в кінці року сум надходжень тимчасово віднесених на доходи у кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів"6422П

Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету
Призначення рахунку: для обліку інших надходжень, які згідно до законодавства тимчасово відносяться на доходи місцевого бюджету (аналітичний облік ведеться окремо по кожному виду надходжень)
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум інших надходжень, які тимчасово відносяться на доходи місцевих бюджетів у кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів"
За дебетом рахунку протягом року проводиться повернення сум надходжень зайво або помилково внесених платниками на списання в кінці року сум інших надходжень тимчасово віднесених на доходи місцевого бюджету у кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів"

69

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів


691

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів6911КП

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
Призначення рахунку: для забезпечення подвійного запису між рахунками 6 класу "Доходи бюджету"
За дебетом рахунку проводиться зарахування сум на протязі року у кореспонденції з рахунками розділів 61 - 64
За кредитом рахунку проводиться повернення на протязі року сум зайво або помилково сплачених на рахунки розділів 61 - 64 та списання в кінці року сум надходжень на рахунки розділів 62, 64 і на рахунки 6113 "Доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами", 6123 "Доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами"

7. Видатки бюджету

71

Видатки державного бюджету


711

Видатки загального фонду державного бюджету7111А

Видатки загального фонду державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку видатків розпорядників бюджетних коштів, які утримуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету (аналітичний облік ведеться окремо по кожному коду функціональної, відомчої та економічної класифікації видатків)
За дебетом рахунку проводяться суми касових видатків розпорядників у кореспонденції з рахунком 7911 "Контррахунок за видатковими операціями"
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які надійшли на відновлення касових видатків розпорядників бюджетних коштів у кореспонденції з рахунком 7911 "Контррахунок за видатковими операціями". В кінці року проводиться віднесення видатків загального фонду державного бюджету на результат виконання бюджету у кореспонденції з рахунком 5111 "Результат виконання загального фонду державного бюджету"


712

Видатки спеціального фонду державного бюджету7121А

Видатки спеціального фонду державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку видатків розпорядників бюджетних коштів, які утримуються за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету (аналітичний облік ведеться окремо по кожному коду функціональної, відомчої та економічної класифікації видатків)
За дебетом рахунку проводяться суми касових видатків розпорядників у кореспонденції з рахунком 7911 "Контррахунок за видатковими операціями"
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які надійшли на відновлення касових видатків розпорядників бюджетних коштів у кореспонденції з рахунком 7911 "Контррахунок за видатковими операціями". В кінці року проводиться віднесення видатків спеціального фонду державного бюджету на результат виконання бюджету у кореспонденції з рахунком 5112 "Результат виконання спеціального фонду державного бюджету"


713

Кредитування державного бюджету за вирахуванням погашення7131АП

Кредитування загального фонду державного бюджету за вирахуванням погашення
Призначення рахунку: для обліку сум коштів бюджетних кредитів, що надаються в поточному році з загального фонду державного бюджету та сум коштів, що надходять від повернення бюджетних кредитів, які виділялись із загального фонду державного бюджету в попередні роки та в поточному році
За дебетом рахунку проводяться суми коштів бюджетних кредитів, наданих із загального фонду державного бюджету в поточному році та повернення сум коштів, які зайво або помилково сплачені в рахунок погашення бюджетних кредитів, що виділялись з загального фонду державного бюджету в попередні роки і в поточному році у кореспонденції з рахунком 7921 "Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення". У кінці року проводиться віднесення суми наданих бюджетних кредитів на результат виконання бюджету у кореспонденції з рахунком 5111 "Результат виконання загального фонду державного бюджету"
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які надійшли від повернення бюджетних кредитів, що виділялись з загального фонду державного бюджету в попередні роки і в поточному році у кореспонденції з рахунком 7921 "Контррахунок за операціями з кредитування за вирахуванням погашення". У кінці року проводиться віднесення суми повернених бюджетних кредитів на результат виконання бюджету у кореспонденції з рахунком 5111 "Результат виконання загального фонду державного бюджету"7132АП

Кредитування спеціального фонду державного бюджету за вирахуванням погашення
Призначення рахунку: для обліку сум коштів бюджетних кредитів, що надаються з поточному році з спеціального фонду державного бюджету та сум коштів, що надходять від повернення бюджетних кредитів, які виділялись із спеціального фонду державного бюджету в попередні роки та в поточному році
За дебетом рахунку проводяться суми коштів бюджетних кредитів, наданих із спеціального фонду державного бюджету в поточному році та повернення сум коштів, які зайво або помилково сплачені в рахунок погашення бюджетних кредитів, що виділялись з спеціального фонду державного бюджету в попередні роки і в поточному році у кореспонденції з рахунком 7921 "Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення". У кінці року проводиться віднесення суми наданих бюджетних кредитів на результат виконання бюджету у кореспонденції з рахунком 5112 "Результат виконання спеціального фонду державного бюджету"
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які надійшли від повернення бюджетних кредитів, що виділялись з спеціального фонду державного бюджету в попередні роки і в поточному році у кореспонденції з рахунком 7921 "Контррахунок за операціями з кредитування за вирахуванням погашення". У кінці року проводиться віднесення суми повернених бюджетних кредитів на результат виконання бюджету у кореспонденції з рахунком 5112 "Результат виконання спеціального фонду державного бюджету"

72

Видатки місцевого бюджету


721

Видатки загального фонду місцевого бюджету72 НА

Видатки загального фонду місцевого бюджету
Призначення рахунку: для обліку видатків розпорядників бюджетних коштів, які утримуються за рахунок коштів загального фонду місцевих бюджетів (аналітичний облік ведеться окремо по кожному коду функціональної та економічної класифікації видатків)
За дебетом рахунку проводяться суми касових видатків розпорядників бюджетних коштів у кореспонденції з рахунком 7911 "Контррахунок за видатковими операціями"
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які надійшли на відновлення касових видатків розпорядників бюджетних коштів у кореспонденції з рахунком 7911 "Контррахунок за видатковими операціями". У кінці року проводиться віднесення видатків загального фонду місцевого бюджету на результат виконання бюджету у кореспонденції з рахунком 5121 "Результат виконання загального фонду місцевого бюджету"


722

Видатки спеціального фонду місцевого бюджету7221А

Видатки спеціального фонду місцевого бюджету
Призначення рахунку: для обліку видатків розпорядників бюджетних коштів, які утримуються за рахунок коштів спеціального фонду місцевих бюджетів (аналітичний облік ведеться окремо по кожному коду функціональної та економічної класифікації видатків)
За дебетом рахунку проводяться суми видатків розпорядників бюджетних коштів у кореспонденції з рахунком 7911 "Контррахунок за видатковими операціями"
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які надійшли на відновлення касових видатків розпорядників бюджетних коштів у кореспонденції з рахунком 7911 "Контррахунок за видатковими операціями". У кінці року проводиться віднесення видатків спеціального фонду місцевого бюджету на результат виконання бюджету у кореспонденції з рахунком 5122 "Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету"


723

Кредитування місцевого бюджету за вирахуванням погашення7231АП

Кредитування загального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення
Призначення рахунку: для обліку сум коштів бюджетних кредитів, що надаються в поточному році з загального фонду місцевого бюджету та сум коштів, що надходять від повернення бюджетних кредитів, які виділялись із загального фонду місцевого бюджету в попередні роки та в поточному році
За дебетом рахунку проводяться суми коштів бюджетних кредитів, наданих із загального фонду місцевого бюджету в поточному році та повернення сум коштів, які зайво або помилково сплачені в рахунок погашення бюджетних кредитів, що виділялись з загального фонду місцевого бюджету в попередні роки і в поточному році у кореспонденції з рахунком 7921 "Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення". У кінці року проводиться віднесення суми наданих бюджетних кредитів на результат виконання бюджету у кореспонденції з рахунком 5121 "Результат виконання загального фонду місцевого бюджету"
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які надійшли від повернення бюджетних кредитів, що виділялись з загального фонду місцевого бюджету в попередні роки і в поточному році у кореспонденції з рахунком 7921 "Контррахунок за операціями з кредитування за вирахуванням погашення". У кінці року проводиться віднесення суми повернених бюджетних кредитів на результат виконання бюджету у кореспонденції з рахунком 5121 "Результат виконання загального фонду місцевого бюджету"7232АП

Кредитування спеціального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення
Призначення рахунку: для обліку сум коштів бюджетних кредитів, що надаються в поточному році з спеціального фонду місцевого бюджету та сум коштів, що надходять від повернення бюджетних кредитів, які виділялись із спеціального фонду місцевого бюджету в попередні роки та в поточному році
За дебетом рахунку проводяться суми коштів бюджетних кредитів, наданих із спеціального фонду місцевого бюджету в поточному році та повернення сум коштів, які зайво або помилково сплачені в рахунок погашення бюджетних кредитів, що виділялись з спеціального фонду місцевого бюджету в попередні роки і в поточному році у кореспонденції з рахунком 7921 "Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення". У кінці року проводиться віднесення суми наданих бюджетних кредитів на результат виконання бюджету у кореспонденції з рахунком 5122 "Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету"
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які надійшли від повернення бюджетних кредитів, що виділялись з спеціального фонду місцевого бюджету в попередні роки і в поточному році у кореспонденції з рахунком 7921 "Контррахунок за операціями з кредитування за вирахуванням погашення". У кінці року проводиться віднесення суми повернених бюджетних кредитів на результат виконання бюджету у кореспонденції з рахунком 5122 "Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету"

79

Контррахунок за операціями за видатками бюджету


791

Контррахунок за видатковими операціями7911КА

Контррахунок за видатковими операціями
Призначення платежу: для відображення операцій за системою подвійного запису (кореспондує з активними рахунками 7 класу "Видатки бюджету"; у кінці року, при віднесені на результат виконання бюджетів, кореспондує з рахунком 5911 "Контррахунок за результатом виконання бюджету")


792

Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення7921АП

Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення
Призначення платежу: для відображення операцій за системою подвійного запису (кореспондує з активно-пасивними рахунками 7 класу "Видатки бюджету"; у кінці року, при віднесені на результат виконання бюджетів, кореспондує з рахунком 5911 "Контррахунок за результатом виконання бюджету")

8. Управлінський облік

81

Кошти бюджету, отримані


811

Кошти державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджет8111П

Кошти загального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків
Призначення рахунку: для обліку коштів загального фонду державного бюджету, отриманих розпорядниками коштів державного бюджету для здійснення видатків
За кредитом рахунку проводяться суми коштів загального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету для здійснення платежів та проведення оплати рахунків розпорядниками бюджетних коштів у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку"
За дебетом рахунку проводяться суми повернутих коштів загального фонду державного бюджету, зайво або помилково отриманих розпорядниками коштів державного бюджету у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку"8112П

Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків
Призначення рахунку: для обліку коштів спеціального фонду державного бюджету, отриманих розпорядниками коштів державного бюджету для здійснення видатків
За кредитом рахунку проводяться суми коштів спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету для здійснення платежів та проведення оплати рахунків розпорядниками бюджетних коштів у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку"
За дебетом рахунку проводяться суми повернутих коштів спеціального фонду державного бюджету, зайво або помилково отриманих розпорядниками коштів державного бюджету у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку"8113П

Кошти загального фонду державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків
Призначення рахунку: для обліку коштів загального фонду державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків
За кредитом рахунку проводяться суми коштів загального фонду державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків
За дебетом рахунку проводяться суми повернутих помилково отриманих коштів загального фонду державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків8114П

Кошти спеціального фонду державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків
Призначення рахунку: для обліку коштів спеціального фонду державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків
За кредитом рахунку проводяться суми коштів спеціального фонду державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків
За дебетом рахунку проводяться суми повернутих помилково отриманих коштів спеціального фонду державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків


812

Кошти державного бюджету, отримані8121П

Кошти загального фонду державного бюджету, отримані
Призначення рахунку: для обліку коштів загального фонду державного бюджету, отриманих
За кредитом рахунку проводяться суми коштів загального фонду державного бюджету, отримані, у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами"
За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих коштів загального фонду державного бюджету у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами"8122П

Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані
Призначення рахунку: для обліку коштів спеціального фонду державного бюджету, отриманих
За кредитом рахунку проводяться суми коштів спеціального фонду державного бюджету, отриманих, у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами"
За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих коштів спеціального фонду державного бюджету у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами"8123П

Кошти державного бюджету, що підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами державного бюджету, отримані
Призначення рахунку: для обліку коштів державного бюджету, що підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами державного бюджету, отриманих
За кредитом рахунку проводяться суми коштів державного бюджету, що підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами державного бюджету, отриманих, у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами"
За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих коштів державного бюджету, що підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами державного бюджету, у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами"8124П

Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу, отримані
Призначення рахунку: для обліку коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу, отриманих
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу, отриманих, у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами"
За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу, у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами"8125П

Отримані кошти спеціального фонду державного бюджету не забезпечені плановими показниками
Призначення рахунку: для відображення сум коштів спеціального фонду державного бюджету, які надійшли понад обсяги планових показників для здійснення видатків
За кредитом рахунку проводяться суми коштів спеціального фонду державного бюджету отриманих понад обсяги планових показників, у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами"
За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих коштів спеціального фонду державного бюджету не забезпечених плановими показниками або за умови внесення змін до планових показників у сторону їх збільшення, у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами"8126П

Кошти загального фонду державного бюджету, отримані як підкріплення для здійснення повернення надходжень
Призначення рахунку: для обліку коштів загального фонду державного бюджету, отриманих як підкріплення, для повернення платникам помилково та/або надміру сплачених платежів та відшкодування податку на додану вартість
За кредитом рахунку проводяться суми коштів загального фонду державного бюджету, отримані як підкріплення, для повернення платникам помилково та/або надміру сплачених платежів та відшкодування податку на додану вартість
За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих коштів загального фонду державного бюджету, що надійшли як підкріплення, для повернення платникам помилково та/або надміру сплачених платежів та відшкодування податку на додану вартість8127П

Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані як підкріплення для здійснення повернення надходжень
Призначення рахунку: для обліку коштів спеціального фонду державного бюджету, отриманих як підкріплення, для повернення платникам помилково та/або надміру сплачених платежів
За кредитом рахунку проводяться суми коштів спеціального фонду державного бюджету, отримані як підкріплення, для повернення платникам помилково та/або надміру сплачених платежів
За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих коштів спеціального фонду державного бюджету, що надійшли як підкріплення, для повернення платникам помилково та/або надміру сплачених платежів

{Групу рахунків 813 розділу 81 8 класу вилучено на підставі Наказу Державної казначейської служби № 105 від 16.04.2014}


814

Кошти місцевих бюджетів, отримані розпорядниками коштів місцевих бюджетів8141П

Кошти загального фонду місцевих бюджетів, отримані розпорядниками коштів місцевих бюджетів
Призначення рахунку: для обліку коштів загального фонду місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками коштів місцевих бюджетів
За кредитом рахунку проводяться суми коштів загального фонду місцевих бюджетів, отримані розпорядниками коштів місцевих бюджетів, у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами"
За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих розпорядниками коштів місцевих бюджетів сум коштів загального фонду місцевих бюджетів у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами"8142П

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, отримані розпорядниками коштів місцевих бюджетів
Призначення рахунку: для обліку коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками коштів місцевих бюджетів
За кредитом рахунку проводяться суми коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, отримані розпорядниками коштів місцевих бюджетів, у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами"
За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих розпорядниками коштів місцевих бюджетів сум коштів спеціального фонду місцевих бюджетів у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами"

82

Асигнування та кошти, передані


821

Кошти державного бюджету, передані8211А

Кошти загального фонду державного бюджету, передані
Призначення рахунку: для обліку коштів загального фонду державного бюджету, переданих
За дебетом рахунку проводяться суми коштів загального фонду державного бюджету, передані, у кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами"
За кредитом рахунку проводяться суми коштів загального фонду державного бюджету, зайво або помилково передані, у кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами"8212А

Кошти спеціального фонду державного бюджету, передані
Призначення рахунку: для обліку коштів спеціального фонду державного бюджету, переданих
За дебетом рахунку проводяться суми коштів спеціального фонду державного бюджету, передані, у кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами"
За кредитом рахунку проводяться суми коштів спеціального фонду державного бюджету, зайво або помилково передані, у кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами"8213А

Кошти державного бюджету, що підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондом, передані
Призначення рахунку: для обліку коштів, що підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами державного бюджету, переданих
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, що підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами державного бюджету, передані, у кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами"
За кредитом рахунку проводиться суми коштів, що підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами державного бюджету, зайво або помилково передані, у кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами"8214А

Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу, передані
Призначення рахунку: для обліку коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу, переданих
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу, передані, у кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами"
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу, зайво або помилково передані, у кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами"8215А

Кошти загального фонду державного бюджету, передані як підкріплення для здійснення повернення надходжень
Призначення рахунку: для обліку коштів загального фонду державного бюджету, переданих як підкріплення, для повернення платникам помилково та/або надміру сплачених платежів та відшкодування податку на додану вартість
За дебетом рахунку проводяться суми коштів загального фонду державного бюджету, передані як підкріплення, для повернення платникам помилково та/або надміру сплачених платежів та відшкодування податку на додану вартість
За кредитом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих коштів загального фонду державного бюджету, що передані як підкріплення, для повернення платникам помилково та/або надміру сплачених платежів та відшкодування податку на додану вартість8216А

Кошти спеціального фонду державного бюджету, передані як підкріплення для здійснення повернення надходжень
Призначення рахунку: для обліку коштів спеціального фонду державного бюджету, переданих як підкріплення, для повернення платникам помилково та/або надміру сплачених платежів
За дебетом рахунку проводяться суми коштів спеціального фонду державного бюджету, передані як підкріплення, для повернення платникам помилково та/або надміру сплачених платежів
За кредитом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих коштів спеціального фонду державного бюджету, що передані як підкріплення, для повернення платникам помилково та/або надміру сплачених платежів


822

Асигнування державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету8221А

Асигнування загального фонду державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку асигнувань загального фонду державного бюджету, переданих розпорядниками коштів державного бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми асигнувань загального фонду державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету, у кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами"
За кредитом рахунку проводяться суми асигнувань загального фонду державного бюджету, зайво або помилково передані розпорядниками коштів державного бюджету, у кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами"8222А

Асигнування спеціального фонду державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку асигнувань спеціального фонду державного бюджету, переданих розпорядниками коштів державного бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми асигнувань спеціального фонду державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету, у кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами"
За кредитом рахунку проводяться суми асигнувань спеціального фонду державного бюджету, зайво або помилково передані розпорядниками коштів державного бюджету, у кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами"


824

Асигнування державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету, що обслуговуються базовими управліннями Казначейства України8241А

Асигнування загального фонду державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету, що обслуговуються базовими управліннями Казначейства України
Призначення рахунку: для обліку асигнувань загального фонду державного бюджету, переданих розпорядниками коштів державного бюджету, що обслуговуються базовими управліннями Казначейства України
За дебетом рахунку проводяться асигнування загального фонду державного бюджету, передані вищестоящими розпорядниками коштів державного бюджету, що обслуговуються базовими управліннями Казначейства України, нижчестоящим розпорядникам коштів державного бюджету, що обслуговуються транзитними управліннями Казначейства України, у кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку"
За кредитом рахунку проводиться повернення асигнувань загального фонду державного бюджету, які були зайво або помилково перераховані нижчестоящим розпорядникам коштів державного бюджету, що обслуговуються транзитними управліннями Казначейства України, у кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку"8242А

Асигнування спеціального фонду державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету, що обслуговуються базовими управліннями Казначейства України
Призначення рахунку: для обліку асигнувань спеціального фонду державного бюджету. переданих розпорядниками коштів державного бюджету, що обслуговуються базовими управліннями Казначейства України
За дебетом рахунку проводяться асигнування спеціального фонду державного бюджету, передані вищестоящими розпорядниками коштів державного бюджету, що обслуговуються базовими управліннями Казначейства України, нижчестоящим розпорядникам коштів державного бюджету, що обслуговуються транзитними управліннями Казначейства України, у кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку"
За кредитом рахунку проводиться повернення асигнувань спеціального фонду державного бюджету, які були зайво або помилково перераховані нижчестоящим розпорядникам коштів державного бюджету, що обслуговуються транзитними управліннями Казначейства України, у кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку"


825

Кошти місцевих бюджетів, передані розпорядниками коштів місцевих бюджетів8251А

Кошти загального фонду місцевих бюджетів, передані розпорядниками коштів місцевих бюджетів
Призначення рахунку: для обліку коштів загального фонду місцевих бюджетів, переданих розпорядниками коштів місцевих бюджетів
За дебетом рахунку проводяться суми коштів загального фонду місцевих бюджетів, передані розпорядниками коштів місцевих бюджетів, у кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами"
За кредитом рахунку проводяться суми коштів загального фонду місцевих бюджетів, зайво або помилково передані розпорядниками коштів місцевих бюджетів, у кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами"8252А

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, передані розпорядниками коштів місцевих бюджетів
Призначення рахунку: для обліку коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, переданих розпорядниками коштів місцевих бюджетів
За дебетом рахунку проводяться суми коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, передані розпорядниками коштів місцевих бюджетів, у кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами"
За кредитом рахунку проводяться суми коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, зайво або помилково передані розпорядниками коштів місцевих бюджетів, у кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами"

83

Кошти, передані іншим бюджетам


831

Кошти, передані органами Казначейства України місцевим бюджетам8311А

Кошти, передані органами Казначейства України з загального фонду державного бюджету місцевим бюджетам АР Крим, областей, м. Києва та Севастополя
Призначення рахунку: для обліку сум коштів, переданих органами Казначейства України з загального фонду державного бюджету місцевим бюджетам АР Крим, областей, м. Києва та Севастополя
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, переданих органами Казначейства України з загального фонду державного бюджету місцевим бюджетам АР Крим, областей, м. Києва та Севастополя
За кредитом рахунку проводиться зарахування повернутих зайво або помилково переданих коштів місцевим бюджетам АР Крим, областей, м. Києва та Севастополя8312А

Кошти, передані органами Казначейства України з спеціального фонду державного бюджету місцевим бюджетам АР Крим, областей, м. Києва та Севастополя
Призначення рахунку: для обліку сум коштів, переданих органами Казначейства України з спеціального фонду державного бюджету місцевим бюджетам АР Крим, областей, м. Києва та Севастополя
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, переданих органами Казначейства України з спеціального фонду державного бюджету місцевим бюджетам АР Крим, областей, м. Києва та Севастополя
За кредитом рахунку проводиться зарахування повернутих зайво або помилково переданих коштів місцевим бюджетам АР Крим, областей, м. Києва та Севастополя


832

Кошти, передані іншим бюджетам за міжбюджетними трансфертами8321А

Кошти, передані із загального фонду місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам за міжбюджетними трансфертами
Призначення рахунку: для обліку сум коштів, отриманих як міжбюджетні трансферти з державного бюджету до загального фонду місцевого бюджету і переданих між рівнями місцевих бюджетів, та коштів міжбюджетних трансфертів місцевих бюджетів, переданих іншим місцевим бюджетам
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, отримані як міжбюджетні трансферти з державного бюджету до загального фонду місцевого бюджету, передані між рівнями місцевих бюджетів, та кошти міжбюджетних трансфертів місцевих бюджетів, передані іншим місцевим бюджетам
За кредитом рахунку проводяться суми повернутих коштів міжбюджетних трансфертів, зайво або помилково переданих із загального фонду місцевого бюджету8322А

Кошти, передані із спеціального фонду місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам за міжбюджетними трансфертами
Призначення рахунку: для обліку сум коштів, отриманих як міжбюджетні трансферти з державного бюджету до спеціального фонду місцевого бюджету і переданих між рівнями місцевих бюджетів, та коштів міжбюджетних трансфертів місцевих бюджетів, переданих іншим місцевим бюджетам
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, отримані як міжбюджетні трансферти з державного бюджету до спеціального фонду місцевого бюджету, передані між рівнями місцевих бюджетів, та кошти міжбюджетних трансфертів місцевих бюджетів, передані іншим місцевим бюджетам
За кредитом рахунку проводяться суми повернутих коштів міжбюджетних трансфертів, зайво або помилково переданих із спеціального фонду місцевого бюджету

84

Розрахунки, отримані


841

Розрахунки, отримані розпорядниками коштів державного бюджету8411П

Розрахунки за асигнуваннями загального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку сум розрахунків за асигнуваннями загального фонду державного бюджету, отриманих розпорядниками коштів державного бюджету
За кредитом рахунку проводяться суми розрахунків за асигнуваннями загального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету, у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами"
За дебетом рахунку проводяться суми розрахунків за асигнуваннями загального фонду державного бюджету, зайво або помилково отримані розпорядниками коштів державного бюджету, у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами"8412П

Розрахунки за асигнуваннями спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку сум розрахунків за асигнуваннями спеціального фонду державного бюджету, отриманих розпорядниками коштів державного бюджету
За кредитом рахунку проводяться суми розрахунків за асигнуваннями спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету, у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами"
За дебетом рахунку проводяться суми розрахунків за асигнуваннями спеціального фонду державного бюджету, зайво або помилково отримані розпорядниками коштів державного бюджету, у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами"


842

Розрахунки, отримані8421П

Розрахунки за коштами загального фонду державного бюджету, отримані
Призначення рахунку: для обліку сум розрахунків за коштами загального фонду державного бюджету, отриманих
За кредитом рахунку проводиться суми розрахунків за коштами загального фонду державного бюджету, отримані, у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами"
За дебетом рахунку проводяться суми розрахунків за коштами загального фонду державного бюджету, зайво або помилково отримані, у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами"8422П

Розрахунки за коштами спеціального фонду державного бюджету, отримані
Призначення рахунку: для обліку сум розрахунків за коштами спеціального фонду державного бюджету, отриманих
За кредитом рахунку проводяться суми розрахунків за коштами спеціального фонду державного бюджету, отримані, у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами"
За дебетом рахунку проводяться суми розрахунків за коштами спеціального фонду державного бюджету, зайво або помилково отримані, у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами"

85

Розрахунки, передані


851

Розрахунки, передані8511А

Розрахунки за коштами загального фонду державного бюджету, передані
Призначення рахунку: для обліку сум розрахунків за коштами загального фонду державного бюджету, переданих
За дебетом рахунку проводяться суми розрахунків за коштами загального фонду державного бюджету, передані, у кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами"
За кредитом рахунку проводяться суми розрахунків за коштами загального фонду державного бюджету, зайво або помилково передані, у кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами"8512А

Розрахунки за коштами спеціального фонду державного бюджету, передані
Призначення рахунку: для обліку сум розрахунків, проведених за коштами спеціального фонду державного бюджету, переданих
За дебетом рахунку проводяться суми розрахунків за коштами спеціального фонду державного бюджету, передані, у кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами"
За кредитом рахунку проводяться суми розрахунків за коштами спеціального фонду державного бюджету, зайво або помилково передані, у кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами"


852

Розрахунки, передані розпорядниками коштів державного бюджету8521А

Розрахунки за асигнуваннями загального фонду державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку сум розрахунків за асигнуваннями загального фонду державного бюджету, переданих розпорядниками коштів державного бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми розрахунків за асигнуваннями загального фонду державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету, у кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами"
За кредитом рахунку проводяться суми розрахунків за асигнуваннями загального фонду державного бюджету, зайво або помилково передані розпорядниками коштів державного бюджету у кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами"8522А

Розрахунки за асигнуваннями спеціального фонду державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку розрахунків за асигнуваннями спеціального фонду державного бюджету, переданих розпорядниками коштів державного бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми розрахунків за асигнуваннями спеціального фонду державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету, у кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами"
За кредитом рахунку проводяться суми розрахунків за асигнуваннями спеціального фонду державного бюджету, зайво або помилково передані розпорядниками коштів державного бюджету, у кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами"

86

Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів, які обслуговуються органами Казначейства України


861

Кошти, отримані державними цільовими (позабюджетними) фондами8611П

Кошти, отримані державними цільовими (позабюджетними) фондами
Призначення рахунку: для обліку надходжень до державних цільових (позабюджетних) фондів
За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів, які надійшли до державних цільових (позабюджетних) фондів у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами"
За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих державними цільовими (позабюджетними) фондами коштів у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами"


862

Кошти, направлені на здійснення видатків державними цільовими (позабюджетними) фондами8621А

Кошти, направлені на здійснення видатків державними цільовими (позабюджетними) фондами
Призначення рахунку: для обліку видатків, здійсненних державними цільовими (позабюджетними) фондами
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, які направляються на здійснення видатків державними цільовими (позабюджетними) фондами у кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами"
За кредитом рахунку проводиться зарахування повернутих зайво або помилково перерахованих коштів державних цільових (позабюджетних) фондів у кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами"


863

Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів, отримані від вищестоящих органів Казначейства України8631П

Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів, отримані від вищестоящих органів Казначейства України
Призначення рахунку: для обліку коштів державних цільових (позабюджетних) фондів, отриманих від вищестоящих органів Казначейства України
За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів державних цільових (позабюджетних) фондів, отриманих від вищестоящих органів Казначейства України у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами"
За дебетом рахунку проводиться повернення вищестоящим органам Казначейства України зайво або помилково переданих коштів державних цільових (позабюджетних) фондів у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами"


864

Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів, отримані від нижчестоящих органів Казначейства України8641П

Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів, отримані від нижчестоящих органів Казначейства України
Призначення рахунку: для обліку коштів державних цільових (позабюджетних) фондів, отриманих від нижчестоящих органів Казначейства України
За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів державних цільових (позабюджетних) фондів, отриманих від нижчестоящих органів Казначейства України у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами"
За дебетом рахунку проводиться повернення нижчестоящим органам Казначейства України зайво або помилково переданих коштів державних цільових (позабюджетних) фондів у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами"


865

Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів, передані вищестоящим органам Казначейства України8651А

Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів, передані вищестоящим органам Казначейства України
Призначення рахунку: для обліку коштів державних цільових (позабюджетних) фондів, переданих вищестоящим органам Казначейства України
За дебетом рахунку проводиться зарахування коштів державних цільових (позабюджетних) фондів, переданих вищестоящим органам Казначейства України у кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами"
За кредитом рахунку проводиться повернення вищестоящим органам Казначейства України зайво або помилково переданих коштів державних цільових (позабюджетних) фондів у кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами"


866

Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів, передані нижчестоящим органам Казначейства України8661А

Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів, передані нижчестоящим органам Казначейства України
Призначення рахунку: для обліку коштів державних цільових (позабюджетних) фондів, переданих нижчестоящим органам Казначейства України
За дебетом рахунку проводиться зарахування коштів державних цільових (позабюджетних) фондів, переданих нижчестоящим органам Казначейства України у кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами"
За кредитом рахунку проводиться повернення зайво або помилково переданих нижчестоящим органам Казначейства України коштів державних цільових (позабюджетних) фондів у кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами"


867

Кошти, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, отримані8671 П

Кошти, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, отримані
Призначення рахунку: для обліку інформації про кошти, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, отримані органами Пенсійного фонду України
За кредитом рахунку відображається інформація про кошти, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, отримані органами Пенсійного фонду України у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку"
За дебетом рахунку відображається інформація щодо повернення надмірно або помилково переданих коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку


868

Кошти, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, передані8681 А

Кошти, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, передані
Призначення рахунку: для обліку інформації про кошти, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, передані органами Пенсійного фонду України
За дебетом рахунку відображається інформація про кошти, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, передані органами Пенсійного фонду України у кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку"
За кредитом рахунку відображається інформація щодо повернення надмірно або помилково переданих коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, у кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

87

Операції з фінансування


871

Цінні папери держави, розміщені8711А

Розміщені короткострокові облігації державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку розміщених короткострокових облігацій державного бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми розміщених короткострокових (із терміном погашення менше 1 року) облігацій державного бюджету
За кредитом рахунку проводяться суми короткострокових облігацій державного бюджету (із терміном погашення менше 1 року), продані відповідно до договору8712А

Розміщені середньострокові облігації державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку розміщених середньострокових облігацій державного бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми розміщених середньострокових (із терміном погашення від 1 до 5 років) облігацій державного бюджету
За кредитом рахунку проводяться суми середньострокових облігацій державного бюджету (із терміном погашення від 1 до 5 років), продані відповідно до договору8713А

Розміщені довгострокові облігації державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку розміщених довгострокових облігацій державного бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми розміщених довгострокових облігацій державного бюджету (із терміном погашення більше 5 років)
За кредитом рахунку проводяться суми довгострокових облігацій державного бюджету (із терміном погашення більше 5 років), продані відповідно до договору8714А

Розміщені інші цінні папери державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку розміщених цінних паперів державного бюджету (крім облігацій та казначейських векселів)
За дебетом рахунку проводяться суми розміщених інших цінних паперів державного бюджету
За кредитом рахунку проводяться суми інших цінних паперів державного бюджету, продані відповідно до договору


872

Кошти, отримані державним бюджетом8721П

Кошти, отримані до загального фонду державного бюджету від розміщення/пред’явлення цінних паперів
Призначення рахунку: для обліку коштів, отриманих до загального фонду державного бюджету від розміщення/пред’явлення цінних паперів
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів отриманих до загального фонду державного бюджету від розміщення/пред’явлення цінних паперів у кореспонденції з рахунком 8921 “Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку”
За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих до загального фонду державного бюджету коштів у кореспонденції з рахунком 8921 “Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку”8722П

Кошти, отримані до спеціального фонду державного бюджету від розміщення/пред’явлення цінних паперів
Призначення рахунку: для обліку коштів, отриманих до спеціального фонду державного бюджету від розміщення/пред’явлення цінних паперів
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів отриманих до спеціального фонду державного бюджету від розміщення/пред’явлення цінних паперів у кореспонденції з рахунком 8921 “Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку”
За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих до спеціального фонду державного бюджету коштів у кореспонденції з рахунком 8921 “Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку”8723П

Інші кошти, отримані до загального фонду державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку інших коштів, отриманих до загального фонду державного бюджету
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум інших коштів, отриманих до загального фонду державного бюджету у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку"
За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих до загального фонду державного бюджету коштів у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку"8724П

Інші кошти, отримані до спеціального фонду державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку інших коштів, отриманих до спеціального фонду державного бюджету
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум інших коштів, отриманих до спеціального фонду державного бюджету у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку"
За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих до спеціального фонду державного бюджету коштів у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку"8725П

Кошти, отримані до загального фонду державного бюджету від залучених кредитів Національного банку України
Призначення рахунку: для обліку коштів, отриманих до загального фонду державного бюджету від залучених кредитів Національного банку України
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів, отриманих до загального фонду державного бюджету від залучених кредитів Національного банку України у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку"
За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих до загального фонду державного бюджету коштів у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку"8726П

Кошти, отримані до спеціального фонду державного бюджету від залучених кредитів Національного банку України
Призначення рахунку: для обліку коштів, отриманих до спеціального фонду державного бюджету від залучених кредитів Національного банку України
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів, отриманих до спеціального фонду державного бюджету від залучених кредитів Національного банку України у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку"
За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих до спеціального фонду державного бюджету коштів у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку"8727П

Кошти, отримані до загального фонду державного бюджету від інших залучених кредитів
Призначення рахунку: для обліку коштів, отриманих до загального фонду державного бюджету від інших залучених кредитів
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів, отриманих до загального фонду державного бюджету від інших залучених кредитів у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку"
За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих до загального фонду державного бюджету коштів у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку"8728П

Кошти, отримані до спеціального фонду державного бюджету від інших залучених кредитів
Призначення рахунку: для обліку коштів, отриманих до спеціального фонду державного бюджету від інших залучених кредитів
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів, отриманих до спеціального фонду державного бюджету від інших залучених кредитів у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку"
За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих до спеціального фонду державного бюджету коштів у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку"


873

Кошти, направлені на придбання/погашення цінних паперів та інших боргових зобов’язань держави8731А

Кошти, направлені на придбання/погашення цінних паперів та інших боргових зобов’язань держави
Призначення рахунку: для обліку сум коштів, направлених на придбання/погашення цінних паперів та боргових зобов’язань держави
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, направлені на придбання/погашення цінних паперів та боргових зобов’язань держави
За кредитом рахунку проводиться повернення зайво або помилково перерахованих коштів у кореспонденції з рахунком 8911 “Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку”8732А

Кошти, направлені на погашення кредитів державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку коштів, направлених на погашення кредитів державного бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, направлені на погашення кредитів державного бюджету
За кредитом рахунку проводиться повернення зайво або помилково перерахованих коштів у кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку"


874

Кошти, отримані місцевим бюджетом8741П

Кошти, отримані до загального фонду місцевих бюджетів від розміщення/пред’явлення цінних паперів
Призначення рахунку: для обліку коштів, отриманих до загального фонду місцевих бюджетів від розміщення/пред’явлення цінних паперів
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів отриманих до загального фонду місцевих бюджетів від розміщення/пред’явлення цінних паперів у кореспонденції з рахунком 8921 “Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку”
За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих до загального фонду місцевих бюджетів коштів у кореспонденції з рахунком 8921 “Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку”8742П

Кошти, отримані до спеціального фонду місцевих бюджетів від розміщення/пред’явлення цінних паперів
Призначення рахунку: для обліку коштів, отриманих до спеціального фонду місцевих бюджетів від розміщення/пред’явлення цінних паперів
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів отриманих до спеціального фонду місцевих бюджетів від розміщення/пред’явлення цінних паперів у кореспонденції з рахунком 8921 “Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку”
За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих до спеціального фонду місцевих бюджетів коштів у кореспонденції з рахунком 8921 “Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку”8743П

Інші кошти, отримані до загального фонду місцевих бюджетів
Призначення рахунку: для обліку інших коштів, отриманих до загального фонду місцевих бюджетів
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум інших коштів, отриманих до загального фонду місцевих бюджетів у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку"
За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих до загального фонду місцевих бюджетів коштів у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку"8744П

Інші кошти, отримані до спеціального фонду місцевих бюджетів
Призначення рахунку: для обліку інших коштів, отриманих до спеціального фонду місцевих бюджетів
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум інших коштів, отриманих до спеціального фонду місцевих бюджетів у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку"
За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих до спеціального фонду місцевих бюджетів коштів у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку"8745П

Кошти, отримані до загального фонду місцевих бюджетів від залучених кредитів Національного банку України
Призначення рахунку: для обліку коштів, отриманих до загального фонду місцевих бюджетів від залучених кредитів Національного банку України
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів, отриманих до загального фонду місцевих бюджетів від за