open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.01.2015  № 6

Про затвердження Змін до наказів Державного казначейства України

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України та з метою виконання платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів, оформлених відповідно до вимог законодавства, на підставі підтвердних документів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань та наявних бюджетних асигнувань за видатками місцевих бюджетів (протягом п'яти операційних днів з дати надання доручення на здійснення платежу за умови виконання доходів зведеного бюджету України) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (Додаток 1) та Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (Додаток 2), затверджених наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 № 119 (зі змінами), що додаються.

2. Затвердити Зміни до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню місцевих бюджетів (Додаток 3), затвердженого наказом Державного казначейства України від 14.12.2007 № 233 (зі змінами), що додаються.

3. Департаменту обслуговування кошторисів головних розпорядників коштів та інших клієнтів (Чумаченко Ю.І.) та Управлінню бухгалтерського обліку операцій державного бюджету (Лордкіпанідзе А.Ю.) надати Департаменту інформаційних технологій, корпоративної телекомунікації та захисту інформації (Грубіян О.Є.) завдання на модифікацію прикладного програмного забезпечення.

4. Департаменту інформаційних технологій, корпоративної телекомунікації та захисту інформації (Грубіян О.Є.) забезпечити доопрацювання прикладного програмного забезпечення згідно з наданими завданнями на модифікацію.

5. Самостійним структурним підрозділам апарату Державної казначейської служби України та головним управлінням Державної казначейської служби України здійснити відповідні заходи щодо виконання вимог наказу.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків та начальників головних управлінь Державної казначейської служби України.

Голова

Т.Я. Слюз
Додаток 1
до наказу
Державної казначейської
служби України
06.01.2015  № 6

ЗМІНИ
до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119

У 9 класі рахунків розділ 95 "Розрахункові документи, не оплачені в строк" доповнити новою групою та рахунками:

"

957

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів місцевого бюджету, не оплачені в строк

9571 А

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за захищеними видатками загального фонду місцевого бюджету, не оплачені в строк

9572 А

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками загального фонду місцевого бюджету, крім захищених, не оплачені в строк

9573 А

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за соціально захищеними видатками спеціального фонду місцевого бюджету, не оплачені в строк

9574 А

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками спеціального фонду місцевого бюджету, крім соціально захищених, не оплачені в строк

".

Начальник
Управління методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності

Л.І. Литвиненко
Додаток 2
до наказу
Державної казначейської
служби України
06.01.2015  № 6

ЗМІНИ
до Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119

1. У 9 класі рахунків розділ 95 "Розрахункові документи, не оплачені в строк" доповнити новою групою та рахунками:

"

957

"Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів місцевого бюджету, не оплачені в строк

9571 А

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за захищеними видатками загального фонду місцевого бюджету, не оплачені в строк Призначення рахунку: для обліку платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за захищеними видатками загального фонду місцевого бюджету, не оплачених в строк
За дебетом рахунку проводяться суми платіжних доручень, оформлених відповідно до вимог законодавства, які підлягають оплаті відповідно до взятих бюджетних фінансових зобов'язань та наявних бюджетних асигнувань за захищеними видатками загального фонду місцевого бюджету, не оплачені в строк
За кредитом рахунку проводяться суми платіжних доручень, по яких проведено оплату з відповідного рахунку розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів

9572 А

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками загального фонду місцевого бюджету, крім захищених, не оплачені в строк Призначення рахунку: для обліку платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками загального фонду місцевого бюджету, крім захищених, не оплачених в строк
За дебетом рахунку проводяться суми платіжних доручень, оформлених відповідно до вимог законодавства, які підлягають оплаті відповідно до взятих бюджетних фінансових зобов'язань та наявних бюджетних асигнувань за іншими видатками загального фонду місцевого бюджету, крім захищених, загального фонду місцевого бюджету, не оплачені в строк
За кредитом рахунку проводяться суми платіжних доручень, по яких проведено оплату з відповідного рахунку розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів

9573 А

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за соціально захищеними видатками спеціального фонду місцевого бюджету, не оплачені в строк Призначення рахунку: для обліку платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за соціально захищеними видатками спеціального фонду місцевого бюджету, не оплачених в строк
За дебетом рахунку проводяться суми платіжних доручень, оформлених відповідно до вимог законодавства, які підлягають оплаті відповідно до взятих бюджетних фінансових зобов'язань та наявних бюджетних асигнувань за соціально захищеними видатками спеціального фонду місцевого бюджету, не оплачені в строк
За кредитом рахунку проводяться суми платіжних доручень, по яких проведено оплату з відповідного рахунку розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів

9574 А

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками спеціального фонду місцевого бюджету, крім соціально захищених, не оплачені в строк Призначення рахунку: для обліку платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками спеціального фонду місцевого бюджету, крім соціально захищених, не оплачених в строк
За дебетом рахунку проводяться суми платіжних доручень, оформлених відповідно до вимог законодавства, які підлягають оплаті відповідно до взятих бюджетних фінансових зобов'язань та наявних бюджетних асигнувань за іншими видатками спеціального фонду місцевого бюджету, крім соціально захищених, не оплачені в строк
За кредитом рахунку проводяться суми платіжних доручень, по яких проведено оплату з відповідного рахунку розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів

".

Начальник
Управління методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності

Л.І. Литвиненко
Додаток 3
до наказу
Державної казначейської
служби України
06.01.2015  № 6

ЗМІНИ
до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 14.12.2007 № 233

1. У пункті "а" розділу V Порядку:

доповнити підпунктом 31 такого змісту:

"31. На суму платіжного доручення розпорядника (одержувача) бюджетних коштів місцевого бюджету, отриманого органом Казначейства, для здійснення платежів за витратами (підстава - платіжні доручення розпорядників бюджетних коштів):

Дебет

9571

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за захищеними видатками загального фонду місцевого бюджету, не оплачені в строк

або:

9572

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками загального фонду місцевого бюджету, крім захищених, не оплачені в строк

Кредит

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

";

підпункт 4 доповнити проведенням такого змісту:

"одночасно:

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9571

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за захищеними видатками загального фонду місцевого бюджету, не оплачені в строк

або:

9572

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками загального фонду місцевого бюджету, крім захищених, не оплачені в строк

".

2. У пункті "б" розділу V Порядку:

доповнити підпунктом 31 такого змісту:

"31. На суму платіжного доручення розпорядника (одержувача) бюджетних коштів місцевого бюджету, отриманого органом Казначейства, для здійснення платежів за витратами (підстава - платіжні доручення розпорядників бюджетних коштів):

Дебет

9573

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за соціально захищеними видатками спеціального фонду місцевого бюджету, не оплачені в строк

або:

9574

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками спеціального фонду місцевого бюджету, крім соціально захищених, не оплачені в строк

Кредит

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

";

підпункт 4 доповнити проведенням такого змісту:

"одночасно:

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9573

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за соціально захищеними видатками спеціального фонду місцевого бюджету, не оплачені в строк

або:

9574

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками спеціального фонду місцевого бюджету, крім соціально захищених, не оплачені в строк

".

Начальник
Управління методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності

Л.І. Литвиненко

{Текст взято з сайту Казначейства України http://www.treasury.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: