open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
20.02.2007 N 48

Про внесення змін та доповнень

до деяких нормативних актів

Державного казначейства України

На виконання статті 56 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 )
та з метою забезпечення відображення в бухгалтерському обліку
окремих операцій органів Державного казначейства України
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити зміни та доповнення до Плану рахунків
бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів
та Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського
обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затверджених
наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року
N 119 ( v0119506-00 ) (додаються).
2. Департаменту методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) довести зазначені
зміни органам Державного казначейства України для використання в
роботі.
3. Департаменту інформаційних технологій (Ніколаєв О.Б.)
забезпечити доопрацювання програмних засобів з урахуванням
внесених змін.
4. Органам Державного казначейства України забезпечити
ведення бухгалтерського обліку операцій з урахуванням внесених
змін і доповнень.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державного казначейства України Чечуліну О.О.
Голова С.І.Харченко

Додаток N 1

до наказу Державного

казначейства України

20.02.2007 N 48

ЗМІНИ ДО ПЛАНУ

рахунків бухгалтерського обліку виконання

державного та місцевих бюджетів,

затвердженого наказом Державного

казначейства України від 28.11.2000 N 119

( v0119506-00 )

1. У 3 класі рахунків у розділі 35 "Рахунки розпорядників та
одержувачів бюджетних коштів в Державному казначействі України":
1.1. У групі 354 "Рахунки розпорядників та одержувачів за
коштами місцевих бюджетів" увести рахунки: - 3545П Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними
трансфертами за коштами загального фонду місцевого бюджету; - 3546П Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними
трансфертами за коштами спеціального фонду місцевого бюджету.
2. У 3 класі рахунків у розділі 37 "Рахунки інших клієнтів та
банків":
2.1. У групі 371 "Рахунки інших клієнтів" викласти у новій
редакції назву рахунку: - 3718П Рахунки для обліку коштів від приватизації майна.
3. У 9 класі рахунків у розділі 90 "Тимчасові планові
показники, пропозиції та інші планові показники":
3.1. У групі 907 "Відкриті асигнування" викласти у новій
редакції назву рахунків: - 9075П Відкриті асигнування загального фонду державного
бюджету; - 9076П Відкриті асигнування спеціального фонду державного
бюджету.
4. У 9 класі рахунків у розділі 97 "Фінансування бюджетів":
4.1. У групі 974 "Помісячний розпис фінансування місцевих
бюджетів" викласти у новій редакції назву рахунків: - 9741П Поточний помісячний розпис фінансування загального
фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання; - 9742П Затверджений помісячний розпис фінансування
загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового
зобов'язання.
4.2. У групі 974 "Помісячний розпис фінансування місцевих
бюджетів" увести рахунки: - 9743П Поточний помісячний розпис фінансування спеціального
фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання; - 9744П Затверджений помісячний розпис фінансування
спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового
зобов'язання.
Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Н.І.Сушко

Додаток N 2

до наказу Державного

казначейства України

20.02.2007 N 48

ЗМІНИ ДО ІНСТРУКЦІЇ

по застосуванню Плану рахунків

бухгалтерського обліку виконання

державного та місцевих бюджетів,

затвердженої наказом Державного

казначейства України

від 28.11.2000 N 119

( v0119506-00 )

1. У 3 класі рахунків у розділі 35 "Рахунки розпорядників та
одержувачів бюджетних коштів в Державному казначействі України":
1.1. У групі 354 "Рахунки розпорядників та одержувачів за
коштами місцевих бюджетів" увести рахунки: - 3545П Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними
трансфертами за коштами загального фонду місцевого бюджету. Призначення рахунку: для обліку руху коштів загального фонду
місцевого бюджету за міжбюджетними трансфертами. За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів загального
фонду місцевого бюджету для перерахування міжбюджетних трансфертів
іншим місцевим бюджетам. За дебетом рахунку проводиться перерахування міжбюджетних
трансфертів загального фонду місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам. - 3546П Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними
трансфертами за коштами спеціального фонду місцевого бюджету. Призначення рахунку: для обліку руху коштів спеціального
фонду місцевого бюджету за міжбюджетними трансфертами. За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів
спеціального фонду місцевого бюджету для перерахування
міжбюджетних трансфертів іншим місцевим бюджетам. За дебетом рахунку проводиться перерахування міжбюджетних
трансфертів спеціального фонду місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам.
2. У 3 класі рахунків у розділі 37 "Рахунки інших клієнтів та
банків":
2.1. У групі 371 "Рахунки інших клієнтів" викласти у новій
редакції рахунок: - 3718П Рахунки для обліку коштів від приватизації майна. Призначення рахунку: для обліку руху коштів за операціями на
рахунках Фонду державного майна України, його регіональних
відділень та органів місцевих рад у справах приватизації. За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів на рахунки
Фонду державного майна України, його регіональних відділень та
органів у справах приватизації місцевих рад. За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів з
рахунків Фонду державного майна України, його регіональних
відділень та органів місцевих рад у справах приватизації.
3. У 9 класі рахунків у розділі 90 "Тимчасові планові
показники, пропозиції та інші планові показники":
3.1. У групі 907 "Відкриті асигнування" у призначенні
рахунків: - 9073П "Відкриті асигнування на виконання програм загального
фонду державного бюджету"; - 9074П "Відкриті асигнування на виконання програм
спеціального фонду державного бюджету" слова "розпорядникам нижчого рівня для використання
відповідно до кошторисів" замінити словами "підвідомчим
установам".
3.2. У групі 907 "Відкриті асигнування" викласти у новій
редакції рахунки: - 9075П Відкриті асигнування загального фонду державного
бюджету. Призначення рахунку: для обліку відкритих асигнувань
загального фонду державного бюджету. За кредитом рахунку проводиться зарахування відкритих
асигнувань загального фонду державного бюджету. За дебетом рахунку проводиться зменшення відкритих асигнувань
загального фонду державного бюджету на суму коштів, направлених на
здійснення видатків. - 9076П Відкриті асигнування спеціального фонду державного
бюджету. Призначення рахунку: для обліку відкритих асигнувань
спеціального фонду державного бюджету. За кредитом рахунку проводиться зарахування відкритих
асигнувань спеціального фонду державного бюджету. За дебетом рахунку проводиться зменшення відкритих асигнувань
спеціального фонду державного бюджету на суму коштів, направлених
на здійснення видатків.
4. У 9 класі рахунків у розділі 97 "Фінансування бюджетів":
4.1. У групі 974 "Помісячний розпис фінансування місцевих
бюджетів" викласти у новій редакції рахунки: - 9741П Поточний помісячний розпис фінансування загального
фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання. Призначення рахунку: для обліку планових показників
помісячного розпису фінансування загального фонду місцевих
бюджетів за типом боргового зобов'язання. За кредитом рахунку проводяться планові показники за
помісячним розписом фінансування загального фонду місцевих
бюджетів за типом боргового зобов'язання. За дебетом рахунку проводиться зменшення планових сум при
виконанні помісячного розпису фінансування загального фонду
місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання. - 9742П Затверджений помісячний розпис фінансування
загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового
зобов'язання. Призначення рахунку: для обліку планових показників за
помісячним розписом фінансування загального фонду місцевих
бюджетів за типом боргового зобов'язання. За кредитом рахунку проводяться планові суми помісячного
розпису фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом
боргового зобов'язання. На протязі року можуть вноситися зміни
(збільшення затвердженого помісячного розпису фінансування
загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового
зобов'язання). За дебетом рахунку протягом року проведення сум не
здійснюється, за винятком внесення змін до затвердженого
помісячного розпису фінансування загального фонду місцевих
бюджетів за типом боргового зобов'язання в сторону зменшення.
4.2. У групі 974 "Помісячний розпис фінансування місцевих
бюджетів" увести рахунки: - 9743П Поточний помісячний розпис фінансування спеціального
фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання. Призначення рахунку: для обліку планових показників
помісячного розпису фінансування спеціального фонду місцевих
бюджетів за типом боргового зобов'язання. За кредитом рахунку проводяться планові показники за
помісячним розписом фінансування спеціального фонду місцевих
бюджетів за типом боргового зобов'язання. За дебетом рахунку проводиться зменшення планових сум при
виконанні помісячного розпису фінансування спеціального фонду
місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання; - 9744П Затверджений помісячний розпис фінансування
спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового
зобов'язання. Призначення рахунку: для обліку планових показників за
помісячним розписом фінансування спеціального фонду місцевих
бюджетів за типом боргового зобов'язання. За кредитом рахунку проводяться планові суми помісячного
розпису фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом
боргового зобов'язання. На протязі року можуть вноситися зміни
(збільшення затвердженого помісячного розпису фінансування
спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового
зобов'язання). За дебетом рахунку протягом року проведення сум не
здійснюється, за винятком внесення змін до затвердженого
помісячного розпису фінансування спеціального фонду місцевих
бюджетів за типом боргового зобов'язання в сторону зменшення.
Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Н.І.Сушко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: