open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
25.05.2006 N 146

Про внесення змін та доповнень

до деяких нормативних актів

Державного казначейства України

На виконання статті 56 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 )
та з метою забезпечення відображення в бухгалтерському обліку
окремих операцій органів Державного казначейства Н А К А З У Ю:
1. Затвердити зміни і доповнення до Плану рахунків
бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів
та Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського
обліку виконання державного та місцевих бюджетів, що затверджені
наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року
N 119 ( v0119506-00 ) (додаються).
2. Органам Державного казначейства України забезпечити
ведення бухгалтерського обліку операцій з урахуванням внесених
змін і доповнень.
3. Департаменту інформаційних технологій (Ніколаєв О.Б.)
забезпечити доопрацювання програмних засобів з урахуванням
внесених змін.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державного казначейства України Чечуліну О.О.
Голова О.В.Шлапак

Додаток N 1

до наказу Державного

казначейства України

25.05.2006 N 146

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО ПЛАНУ

рахунків бухгалтерського обліку виконання

державного та місцевих бюджетів,

затвердженого наказом Державного

казначейства України

від 28.11.2000 N 119

( v0119506-00 )

1. У 3 класі рахунків в розділі 37 "Рахунки інших клієнтів та
банків":
1.1. Увести групу 374 "Спеціальні рахунки інших клієнтів" та
увести рахунок: - 3741П "Рахунки для обліку операцій з коштами фінансового
резерву".
2. У 8 класі рахунків розділ 81 "Асигнування та кошти,
отримані" викласти в редакції "Кошти бюджету, отримані":
2.1. Назву групи 811 "Асигнування державного бюджету,
отримані розпорядниками коштів державного бюджету" змінити на
"Кошти державного бюджету, отримані розпорядниками коштів
державного бюджету".
2.2. Рахунки групи 811 викласти в новій редакції: - 8111П "Кошти загального фонду державного бюджету, отримані
розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків"; - 8112П "Кошти спеціального фонду державного бюджету,
отримані розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення
видатків".
2.3. Назву групи 813 "Асигнування державного бюджету,
отримані розпорядниками коштів державного бюджету, що
обслуговуються транзитними управліннями Державного казначейства"
змінити на "Кошти державного бюджету, отримані розпорядниками
коштів державного бюджету, що обслуговуються транзитними
управліннями Державного казначейства".
2.4. Рахунки групи 813 викласти в новій редакції: - 8131П "Кошти загального фонду державного бюджету, отримані
розпорядниками коштів державного бюджету, що обслуговуються
транзитними управліннями Державного казначейства, на здійснення
видатків"; - 8132П "Кошти спеціального фонду державного бюджету,
отримані розпорядниками коштів державного бюджету, що
обслуговуються транзитними управліннями Державного казначейства,
на здійснення видатків".
3. У 9 класі рахунків у розділі 92 "Асигнування":
3.1. В групі 923 "Асигнування на взяття зобов'язань з
державного бюджету" характеристику рахунків: - 9231П "Асигнування на взяття зобов'язань по загальному
фонду державного бюджету"; - 9232П "Асигнування на взяття зобов'язань по спеціальному
фонду державного бюджету"; змінити на: - 9231АП "Асигнування на взяття зобов'язань по загальному
фонду державного бюджету"; - 9232АП "Асигнування на взяття зобов'язань по спеціальному
фонду державного бюджету".
3.2. В групі 924 "Асигнування на взяття зобов'язань з
місцевих бюджетів" характеристику рахунків: - 9241П "Асигнування на взяття зобов'язань по загальному
фонду місцевих бюджетів"; - 9242П "Асигнування на взяття зобов'язань по спеціальному
фонду місцевих бюджетів" змінити на: - 9241АП "Асигнування на взяття зобов'язань по загальному
фонду місцевих бюджетів"; - 9242АП "Асигнування на взяття зобов'язань по спеціальному
фонду місцевих бюджетів".
4. У 9 класі рахунків у розділі 96 "Нараховані доходи і
витрати":
4.1. Увести групу 962 "Нараховані відсотки та плата за
надання гарантій" та увести рахунки: - 9621П "Нараховані відсотки за кредитами, наданими з
державного бюджету"; - 9622П "Нараховані відсотки за кредитами, залученими
державою та під державні гарантії"; - 9623П "Нарахована плата за надання гарантій за іноземними
кредитами.
4.2. Увести групу 963 "Нараховані штрафні санкції" та увести
рахунки: - 9631П "Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з
державного бюджету"; - 9632П "Нараховані штрафні санкції за кредитами, залученими
державою та під державні гарантії".
5. У 9 класі рахунків у розділі 98 "Зобов'язання і вимоги за
кредитуванням, всіма видами гарантій та цінними паперами,
емітованими державою":
5.1. Увести групу 981 "Надані гарантії та акредитиви,
зобов'язання за виплатами з державного бюджету" та увести рахунок: - 9815А "Гарантії, що надані державою позичальникам іноземних
кредитів".
6. У 9 класі рахунків у розділі 99 "Контррахунки до рахунків
90-98 розділів":
6.1. Увести групу 993 "Контррахунки для активно-пасивних
рахунків позабалансового обліку" та увести рахунок: - 9931АП "Контррахунок для активно-пасивних рахунків
позабалансового обліку".
Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Н.І.Сушко

Додаток N 2

до наказу Державного

казначейства України

25.05.2006 N 146

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО ІНСТРУКЦІЇ

по застосуванню Плану рахунків

бухгалтерського обліку виконання

державного та місцевих бюджетів,

затвердженої наказом Державного

казначейства України

від 28.11.2000 N 119

( v0119506-00 )

1. У 3 класі рахунків в розділі 37 "Рахунки інших клієнтів та
банків":
1.1. Увести групу 374 "Спеціальні рахунки інших клієнтів" та
увести рахунок: - 3741П "Рахунки для обліку операцій з коштами фінансового
резерву". Призначення рахунку: для обліку руху коштів, передбачених для
формування фінансового резерву. За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів, що
надходять на поповнення фінансового резерву. За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів для
провадження інвестиційної діяльності відповідно до законодавств.
2. У 7 класі рахунків в розділі 71 "Видатки державного
бюджету":
2.1. В групі 713 "Кредитування державного бюджету за
вирахуванням погашення" викласти в новій редакції призначення
рахунків: - 7131АП "Кредитування загального фонду державного бюджету за
вирахуванням погашення". Призначення рахунку: для обліку сум коштів бюджетних
кредитів, що надаються в поточному році з загального фонду
державного бюджету, та сум коштів, що надходять від повернення
бюджетних кредитів, які виділялись із загального фонду державного
бюджету в попередні роки та в поточному році. За дебетом рахунку проводяться суми коштів бюджетних
кредитів, наданих із загального фонду державного бюджету в
поточному році та повернення сум коштів, які зайво або помилково
сплачені в рахунок погашення бюджетних кредитів, що виділялись з
загального фонду державного бюджету в попередні роки і в поточному
році у кореспонденції з рахунком 7921 "Контррахунок за операціями
з кредитуванням за вирахуванням погашення". У кінці року
проводиться віднесення суми наданих бюджетних кредитів на
результат виконання бюджету у кореспонденції з рахунком 5111
"Результат виконання загального фонду державного бюджету". За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які надійшли від
повернення бюджетних кредитів, що виділялись з загального фонду
державного бюджету в попередні роки і в поточному році у
кореспонденції з рахунком 7921 "Контррахунок за операціями з
кредитування за вирахуванням погашення". У кінці року проводиться
віднесення суми повернених бюджетних кредитів на результат
виконання бюджету у кореспонденції з рахунком 5111 "Результат
виконання загального фонду державного бюджету". - 7132АП "Кредитування спеціального фонду державного бюджету
за вирахуванням погашення". Призначення рахунку: для обліку сум коштів бюджетних
кредитів, що надаються в поточному році з спеціального фонду
державного бюджету, та сум коштів, що надходять від повернення
бюджетних кредитів, які виділялись із спеціального фонду
державного бюджету в попередні роки та в поточному році. За дебетом рахунку проводяться суми коштів бюджетних
кредитів, наданих із спеціального фонду державного бюджету в
поточному році та повернення сум коштів, які зайво або помилково
сплачені в рахунок погашення бюджетних кредитів, що виділялись з
спеціального фонду державного бюджету в попередні роки і в
поточному році у кореспонденції з рахунком 7921 "Контррахунок за
операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення". У кінці
року проводиться віднесення суми наданих бюджетних кредитів на
результат виконання бюджету у кореспонденції з рахунком 5112
"Результат виконання спеціального фонду державного бюджету". За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які надійшли від
повернення бюджетних кредитів, що виділялись з спеціального фонду
державного бюджету в попередні роки і в поточному році у
кореспонденції з рахунком 7921 "Контррахунок за операціями з
кредитування за вирахуванням погашення". У кінці року проводиться
віднесення суми повернених бюджетних кредитів на результат
виконання бюджету у кореспонденції з рахунком 5112 "Результат
виконання спеціального фонду державного бюджету".
3. У 7 класі рахунків в розділі 72 "Видатки місцевого
бюджету":
3.1. В групі 721 "Видатки загального фонду місцевого бюджету"
викласти в новій редакції характеристику дебет-кредит рахунків: - 7211А "Видатки загального фонду місцевого бюджету": За дебетом рахунку проводяться суми касових видатків
розпорядників бюджетних коштів у кореспонденції з рахунком 7911
"Контррахунок за видатковими операціями". За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які надійшли на
відновлення касових видатків розпорядників бюджетних коштів у
кореспонденції з рахунком 7911 "Контррахунок за видатковими
операціями". У кінці року проводиться віднесення видатків
загального фонду місцевого бюджету на результат виконання бюджету
у кореспонденції з рахунком 5121 "Результат виконання загального
фонду місцевого бюджету".
3.2. В групі 722 "Видатки спеціального фонду місцевого
бюджету" викласти в новій редакції характеристику дебет-кредит
рахунку 7221А "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету": За дебетом рахунку проводяться суми видатків розпорядників
бюджетних коштів у кореспонденції з рахунком 7911 "Контррахунок за
видатковими операціями". За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які надійшли на
відновлення касових видатків розпорядників бюджетних коштів у
кореспонденції з рахунком 7911 "Контррахунок за видатковими
операціями". У кінці року проводиться віднесення видатків
спеціального фонду місцевого бюджету на результат виконання
бюджету у кореспонденції з рахунком 5122 "Результат виконання
спеціального фонду місцевого бюджету".
3.3. В групі 723 "Кредитування місцевого бюджету за
вирахуванням погашення" викласти в новій редакції призначення
рахунків: - 7231АП "Кредитування загального фонду місцевого бюджету за
вирахуванням погашення". Призначення рахунку: для обліку сум коштів бюджетних
кредитів, що надаються в поточному році з загального фонду
місцевого бюджету, та сум коштів, що надходять від повернення
бюджетних кредитів, які виділялись із загального фонду місцевого
бюджету в попередні роки та в поточному році. За дебетом рахунку проводяться суми коштів бюджетних
кредитів, наданих із загального фонду місцевого бюджету в
поточному році та повернення сум коштів, які зайво або помилково
сплачені в рахунок погашення бюджетних кредитів, що виділялись з
загального фонду місцевого бюджету в попередні роки і в поточному
році у кореспонденції з рахунком 7921 "Контррахунок за операціями
з кредитуванням за вирахуванням погашення". У кінці року
проводиться віднесення суми наданих бюджетних кредитів на
результат виконання бюджету у кореспонденції з рахунком 5121
"Результат виконання загального фонду місцевого бюджету". За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які надійшли від
повернення бюджетних кредитів, що виділялись з загального фонду
місцевого бюджету в попередні роки і в поточному році у
кореспонденції з рахунком 7921 "Контррахунок за операціями з
кредитування за вирахуванням погашення". У кінці року проводиться
віднесення суми повернених бюджетних кредитів на результат
виконання бюджету у кореспонденції з рахунком 5121 "Результат
виконання загального фонду місцевого бюджету". - 7232АП "Кредитування спеціального фонду місцевого бюджету
за вирахуванням погашення". Призначення рахунку: для обліку сум коштів бюджетних
кредитів, що надаються в поточному році з спеціального фонду
місцевого бюджету, та сум коштів, що надходять від повернення
бюджетних кредитів, які виділялись із спеціального фонду місцевого
бюджету в попередні роки та в поточному році. За дебетом рахунку проводяться суми коштів бюджетних
кредитів, наданих із спеціального фонду місцевого бюджету в
поточному році та повернення сум коштів, які зайво або помилково
сплачені в рахунок погашення бюджетних кредитів, що виділялись з
спеціального фонду місцевого бюджету в попередні роки і в
поточному році у кореспонденції з рахунком 7921 "Контррахунок за
операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення". У кінці
року проводиться віднесення суми наданих бюджетних кредитів на
результат виконання бюджету у кореспонденції з рахунком 5122
"Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету". За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які надійшли від
повернення бюджетних кредитів, що виділялись з спеціального фонду
місцевого бюджету в попередні роки і в поточному році у
кореспонденції з рахунком 7921 "Контррахунок за операціями з
кредитування за вирахуванням погашення". У кінці року проводиться
віднесення суми повернених бюджетних кредитів на результат
виконання бюджету у кореспонденції з рахунком 5122 "Результат
виконання спеціального фонду місцевого бюджету".
4. У 7 класі рахунків в розділі 79 "Контррахунок за
операціями за видатками бюджету":
4.1. В групі 791 "Контррахунок за видатковими операціями"
викласти в новій редакції призначення рахунку: - 7911КА "Контррахунок за видатковими операціями". Призначення платежу: для відображення операцій за системою
подвійного запису (кореспондує з активними рахунками 7 класу
"Видатки бюджету"; у кінці року, при віднесені на результат
виконання бюджетів, кореспондує з рахунком 5911 "Контррахунок за
результатом виконання бюджету").
4.2. В групі 792 "Контррахунок за операціями з кредитуванням
за вирахуванням погашення" викласти в новій редакції рахунок: - 7921АП "Контррахунок за операціями з кредитуванням за
вирахуванням погашення". Призначення платежу: для відображення операцій за системою
подвійного запису (кореспондує з активно-пасивними рахунками
7 класу "Видатки бюджету"; у кінці року, при віднесені на
результат виконання бюджетів, кореспондує з рахунком 5911
"Контррахунок за результатом виконання бюджету").
5. У 8 класі рахунків розділ 81 "Асигнування та кошти,
отримані" викласти в редакції "Кошти бюджету, отримані":
5.1. Назву групи 811 "Асигнування державного бюджету,
отримані розпорядниками коштів державного бюджету" змінити на
"Кошти державного бюджету, отримані розпорядниками коштів
державного бюджету". Рахунки групи 811 викласти в новій редакції: - 8111П "Кошти загального фонду державного бюджету, отримані
розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків". Призначення рахунку: для обліку коштів загального фонду
державного бюджету, отриманих розпорядниками коштів державного
бюджету для здійснення видатків. За кредитом рахунку проводяться суми коштів загального фонду
державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного
бюджету для здійснення платежів та проведення оплати рахунків
розпорядниками бюджетних коштів у кореспонденції з рахунком 8921КП
"Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку". За дебетом рахунку проводяться суми повернутих коштів
загального фонду державного бюджету, зайво або помилково отриманих
розпорядниками коштів державного бюджету у кореспонденції з
рахунком 8921КП "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського
обліку". - 8112П "Кошти спеціального фонду державного бюджету,
отримані розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення
видатків". Призначення рахунку: для обліку коштів спеціального фонду
державного бюджету, отриманих розпорядниками коштів державного
бюджету для здійснення видатків. За кредитом рахунку проводяться суми коштів спеціального
фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів
державного бюджету для здійснення платежів та проведення оплати
рахунків розпорядниками бюджетних коштів у кореспонденції з
рахунком 8921КП "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського
обліку". За дебетом рахунку проводяться суми повернутих коштів
спеціального фонду державного бюджету, зайво або помилково
отриманих розпорядниками коштів державного бюджету у
кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок для пасивних
рахунків управлінського обліку".
5.2. Назву групи 813 "Асигнування державного бюджету,
отримані розпорядниками коштів державного бюджету, що
обслуговуються транзитними управліннями Державного казначейства"
змінити на "Кошти державного бюджету, отримані розпорядниками
коштів державного бюджету, що обслуговуються транзитними
управліннями Державного казначейства". Рахунки групи 813 викласти
в новій редакції: - 8131П "Кошти загального фонду державного бюджету, отримані
розпорядниками коштів державного бюджету, що обслуговуються
транзитними управліннями Державного казначейства, на здійснення
видатків". Призначення рахунку: для обліку коштів загального фонду
державного бюджету, отриманих розпорядниками коштів державного
бюджету, що обслуговуються транзитними управліннями Державного
казначейства, для здійснення видатків. За кредитом рахунку проводяться суми коштів загального фонду
державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного
бюджету, що обслуговуються транзитними управліннями Державного
казначейства, для здійснення платежів та проведення оплати
рахунків розпорядниками бюджетних коштів у кореспонденції з
рахунком 8921КП "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського
обліку". За дебетом рахунку проводяться суми повернутих коштів
загального фонду державного бюджету, зайво або помилково отриманих
розпорядниками коштів державного бюджету, що обслуговуються
транзитними управліннями Державного казначейства, у кореспонденції
з рахунком 8921КП "Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку". - 8132П "Кошти спеціального фонду державного бюджету,
отримані розпорядниками коштів державного бюджету, що
обслуговуються транзитними управліннями Державного казначейства,
на здійснення видатків". Призначення рахунку: для обліку коштів спеціального фонду
державного бюджету, отриманих розпорядниками коштів державного
бюджету, що обслуговуються транзитними управліннями Державного
казначейства, для здійснення видатків. За кредитом рахунку проводяться суми коштів спеціального
фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів
державного бюджету, що обслуговуються транзитними управліннями
Державного казначейства, для здійснення платежів та проведення
оплати рахунків розпорядниками бюджетних коштів у кореспонденції з
рахунком 8921КП "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського
обліку". За дебетом рахунку проводяться суми повернутих коштів
спеціального фонду державного бюджету, зайво або помилково
отриманих розпорядниками коштів державного бюджету, що
обслуговуються транзитними управліннями Державного казначейства, у
кореспонденції з рахунком 8921КП "Контррахунок для пасивних
рахунків управлінського обліку".
6. У 9 класі рахунків у розділі 92 "Асигнування":
6.1. В групі 923 "Асигнування на взяття зобов'язань з
державного бюджету" характеристику рахунків: - 9231П "Асигнування на взяття зобов'язань по загальному
фонду державного бюджету"; - 9232П "Асигнування на взяття зобов'язань по спеціальному
фонду державного бюджету" змінити на: - 9231АП "Асигнування на взяття зобов'язань по загальному
фонду державного бюджету"; - 9232АП "Асигнування на взяття зобов'язань по спеціальному
фонду державного бюджету".
6.2. В групі 924 "Асигнування на взяття зобов'язань з
місцевих бюджетів" характеристику рахунків: - 9241П "Асигнування на взяття зобов'язань по загальному
фонду місцевих бюджетів"; - 9242П "Асигнування на взяття зобов'язань по спеціальному
фонду місцевих бюджетів" змінити на: - 9241АП "Асигнування на взяття зобов'язань по загальному
фонду місцевих бюджетів"; - 9242АП "Асигнування на взяття зобов'язань по спеціальному
фонду місцевих бюджетів".
7. У 9 класі рахунків у розділі 96 "Нараховані доходи і
витрати":
7.1. Увести групу 962 "Нараховані відсотки та плата за
надання гарантій" та увести рахунки: - 9621П "Нараховані відсотки за кредитами, наданими з
державного бюджету". Призначення рахунку: для обліку нарахованих відсотків на
заборгованість перед бюджетом за кредитами, наданими з державного
бюджету. За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих відсотків на
заборгованість перед бюджетом за кредитами, наданими з державного
бюджету. За дебетом рахунку проводяться суми відсотків, нарахованих на
заборгованість перед бюджетом за кредитами, після їх фактичного
надходження до бюджету. - 9622П "Нараховані відсотки за кредитами, залученими
державою та під державні гарантії". Призначення рахунку: для обліку нарахованих відсотків на
заборгованість перед бюджетом за кредитами, залученими державою та
під державні гарантії. За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих відсотків на
заборгованість перед бюджетом за кредитами, залученими державою та
під державні гарантії. За дебетом рахунку проводяться суми відсотків, нарахованих на
заборгованість перед бюджетом за кредитами, залученими державою та
під державні гарантії, після їх фактичного надходження до бюджету. - 9623П "Нарахована плата за надання гарантій за іноземними
кредитами". Призначення рахунку: для обліку нарахованої плати за надання
гарантій за іноземними кредитами. За кредитом рахунку проводяться суми нарахованої плати за
надання гарантій за іноземними кредитами. За дебетом рахунку проводяться суми плати за надання гарантій
за іноземними кредитами після їх фактичного надходження до
бюджету.
7.2. Увести групу 963 "Нараховані штрафні санкції" та увести
рахунки: - 9631П "Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з
державного бюджету". Призначення рахунку: для обліку нарахованих штрафних санкцій
на прострочену заборгованість перед бюджетом за кредитами,
наданими з державного бюджету. За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих штрафних
санкцій на прострочену заборгованість перед бюджетом за кредитами,
наданими з державного бюджету. За дебетом рахунку проводяться суми штрафних санкцій,
нарахованих на прострочену заборгованість перед бюджетом за
кредитами, після їх фактичного надходження до бюджету або списання
у порядку, визначеному законодавством. - 9632П "Нараховані штрафні санкції за кредитами, залученими
державою та під державні гарантії": Призначення рахунку: для обліку нарахованих штрафних санкцій
на прострочену заборгованість перед бюджетом за кредитами,
залученими державою та під державні гарантії. За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих штрафних
санкцій на прострочену заборгованість перед бюджетом за кредитами,
залученими державою та під державні гарантії. За дебетом рахунку проводяться суми штрафних санкцій,
нарахованих на прострочену заборгованість перед бюджетом за
кредитами, залученими державою та під державні гарантії, після їх
фактичного надходження до бюджету або списання у порядку,
визначеному законодавством.
8. У 9 класі рахунків у розділі 98 "Зобов'язання і вимоги за
кредитуванням, всіма видами гарантій та цінними паперами,
емітованими державою":
8.1. Увести групу 981 "Надані гарантії та акредитиви,
зобов'язання за виплатами з державного бюджету" та увести рахунок: - 9815А "Гарантії, що надані державою позичальникам іноземних
кредитів". Призначення рахунку: для обліку гарантій, що надані державою
позичальникам іноземних кредитів. За дебетом рахунку проводяться суми гарантій, що надані
державою позичальникам іноземних кредитів. За кредитом рахунку проводяться суми виконаних державою
гарантійних зобов'язань за іноземними кредитами та суми
невикористаних гарантій після закінчення строку їх дії.
9. У 9 класі рахунків у розділі 99 "Контррахунки до рахунків
90-98 розділів":
9.1. Увести групу 993 "Контррахунки для активно-пасивних
рахунків позабалансового обліку" та увести рахунок: - 9931АП "Контррахунок для активно-пасивних рахунків
позабалансового обліку". Призначення рахунку: для відображення операцій за системою
подвійного запису (кореспондує з активно-пасивними рахунками
9 класу "Позабалансовий облік").
Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Н.І.Сушко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: