open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
13.08.2010 N 291

Про затвердження Змін до деяких нормативних актів

Державного казначейства України

З метою забезпечення виконання вимог Порядку списання
заборгованості Пенсійного фонду України за позикам, наданими з
єдиного казначейського рахунка, на суму списаної заборгованості
вугле- та торфодобувними підприємствам, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 23.06.2010 N 484 ( 484-2010-п ), та
Порядку надання у 2010 році Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевим державним адміністраціям та виконавчим органам
відповідних місцевих рад середньострокових позик та їх погашення,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2010
N 374 ( 374-2010-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку
виконання державного та місцевих бюджетів (Додаток 1) та Зміни до
Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку
виконання державного та місцевих бюджетів (Додаток 2),
затверджених наказом Державного казначейства України від
28.11.2000 N 119 ( v0119506-00 ) (зі змінами), що додаються.
2. Затвердити Зміни до Порядку відображення у бухгалтерському
обліку операцій по виконанню державного бюджету (Додаток 3),
затвердженого наказом Державного казначейства України від
11.08.2008 N 327 ( v0327506-08 ) (зі змінами), та Зміни до Порядку
відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню
місцевих бюджетів (Додаток 4), затвердженого наказом Державного
казначейства країни від 14.12.2007 N 233 ( v0233506-07 ) (зі
змінами), що додаються.
3. Самостійним структурним підрозділам центрального апарату
Державного казначейства України та органам Державного казначейства
України відображати операції у бухгалтерському обліку по виконанню
державного бюджету з урахуванням внесених змін.
4. Керівникам самостійних структурних підрозділів
центрального апарату Державного казначейства України в межах
повноважень здійснити заходи щодо забезпечення виконання вимог
цього наказу.
5. Департаменту інформаційних технологій та корпоративної
телекомунікації (Ковтонюк О.А.) доопрацювати програмне
забезпечення відповідно до вимог цього наказу.
6. Департаменту методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) довести цей наказ
до відома заступників голови, керівників самостійних структурних
підрозділів центрального апарату Державного казначейства України
та начальників головних управлінь Державного казначейства України
в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників голови Державного казначейства України відповідно до
розподілу обов'язків.
Голова С.І.Харченко

Додаток 1

до наказу Державного

казначейства України

13.08.2010 N 291

ЗМІНИ ДО ПЛАНУ

рахунків бухгалтерського обліку виконання державного

та місцевих бюджетів, затвердженого наказом

Державного казначейства України

від 28.11.2000 N 119

( v0119506-00 )

1. У 1 класі рахунків у розділі 16 "Інші активи" групу
рахунків 162 "Активи державного бюджету за взаємними розрахунками"
доповнити новим рахунком:
------------------------------------------------------------------ | |1623А |Активи державного бюджету | | | | |за взаємними розрахунками | | | | |з Пенсійним фондом України | | -----------------------------------------------------------------
Директор Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушко

Додаток 2

до наказу Державного

казначейства України

13.08.2010 N 291

ЗМІНИ ДО ІНСТРУКЦІЇ

по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського

обліку виконання державного та місцевих

бюджетів, затвердженої наказом

Державного казначейства України

від 28.11.2000 N 119

( v0119506-00 )

1. У 1 класі рахунків у розділі 16 "Інші активи" групу
рахунків 162 "Активи державного бюджету за взаємними розрахунками"
доповнити новим рахунком:
------------------------------------------------------------------ | |1623А |Активи державного бюджету за взаємними | | | |розрахунками з Пенсійним фондом України. | | | |Призначення рахунку: для обліку сум | | | |заборгованості Пенсійного фонду України | | | |перед державним бюджетом, яка склалася | | | |за взаємними розрахунками | | | |За дебетом рахунку проводяться суми | | | |заборгованості за взаємними розрахунками | | | |Пенсійного фонду України перед державним | | | |бюджетом | | | |За кредитом рахунку проводиться списання сум | | | |заборгованості Пенсійного фонду України | | | |за взаємними розрахунками перед державним | | | |бюджетом за умови її погашення | -----------------------------------------------------------------
Директор Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушко

Додаток 3

до наказу Державного

казначейства України

13.08.2010 N 291

ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ

відображення у бухгалтерському обліку операцій

по виконанню державного бюджету, затвердженого

наказом Державного казначейства України

від 11.08.2008 N 327

( v0327506-08 )

1. Главу 3 розділу VI Порядку відображення у бухгалтерському
обліку операцій по виконанню державного бюджету, затвердженого
наказом Державного казначейства України від 11.08.2008 N 327
( v0327506-08 ), доповнити пунктами 3 та 4 такого змісту: "3. Списано заборгованість Пенсійного фонду України за
позиками, наданими з єдиного казначейського рахунка, на суму
списаної заборгованості вугле- та торфодобувним підприємствам,
шляхом віднесення на взаємні розрахунки з державним бюджетом,
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.06.2010
N 484 ( 484-2010-п ) (підстава - меморіальні документи Державного
казначейства України, сформовані на підставі доручення
Міністерства фінансів України та акта-звірення заборгованості
Пенсійного фонду України за позиками, наданими з єдиного
казначейського рахунка):
Дебет 1623 Активи державного бюджету за взаємними

розрахунками з Пенсійним фондом України
Кредит 1545 Короткострокові позички, надані за рахунок

коштів єдиного казначейського рахунку іншим

клієнтам
4. Погашено взаємні розрахунки Пенсійного фонду України перед
державним бюджетом шляхом відновлення єдиного казначейського
рахунку (підстава - меморіальні документи Державного казначейства
України, сформовані на підставі розпорядження Державного
казначейства України та розпорядчого документа Міністерства
фінансів України):
Дебет 3112 Загальний фонд державного бюджету
Кредит 1623 Активи державного бюджету за взаємними

розрахунками з Пенсійним фондом України"
Директор Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушко

Додаток 4

до наказу Державного

казначейства України

13.08.2010 N 291

ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ

відображення у бухгалтерському обліку операцій

по виконанню місцевих бюджетів, затвердженого

наказом Державного казначейства України

від 14.12.2007 N 233

( v0233506-07 )

1. У розділі VII Порядку відображення у бухгалтерському
обліку операцій по виконанню місцевих бюджетів, затвердженого
наказом Державного казначейства України від 14.12.2007 N 233
( v0233506-07 ) (зі змінами), пункт 1 викласти у новій редакції: "1. Операції з одержання та погашення відповідно до
законодавства короткострокових та середньострокових позичок на
покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час
виконання загального фонду місцевих бюджетів за рахунок єдиного
казначейського рахунку та короткострокових і середньострокових
позичок, отриманих у фінансово-кредитних установах.
1.1. На суму отриманої до загального фонду місцевого бюджету
короткотермінової та/або середньострокової позички:
------------------------------------------------------------------ Дебет | 1711 |Субрахунки єдиного казначейського рахунку | ---------+--------+---------------------------------------------| | 1541 |Короткострокові позички, надані місцевим | | |бюджетам за рахунок коштів єдиного | | |казначейського рахунку | ---------+--------+---------------------------------------------| або: | 1544 |Середньострокові позички, надані місцевим | | |бюджетам за рахунок коштів єдиного | | |казначейського рахунку | ---------+--------+---------------------------------------------| Кредит | 3252 |Рахунок для зарахування до загального фонду | | |місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, | | |направлених на їх погашення | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет | 4431 |Розрахунки за операціями з кредитами | | |загального фонду місцевого бюджету | ---------+--------+---------------------------------------------| Кредит | 2231 |Кредити, не віднесені до інших категорій | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет | 8921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |управлінського обліку | ---------+--------+---------------------------------------------| Кредит | 8747 |Кошти, отримані до загального фонду місцевих | | |бюджетів від інших залучених кредитів | -----------------------------------------------------------------
одночасно (по коду залучення):
------------------------------------------------------------------ Дебет | 9731 |Поточний розпис фінансування загального фонду| | |місцевих бюджетів за типом боргового | | |зобов'язання | ---------+--------+---------------------------------------------| Кредит | 9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
одночасно (по коду залучення):
------------------------------------------------------------------ Дебет | 9741 |Поточний помісячний розпис фінансування | | |загального фонду місцевих бюджетів за типом | | |боргового зобов'язання | ---------+--------+---------------------------------------------| Кредит | 9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
1.2. Зараховано кошти позички до загального фонду місцевого
бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |3252 |Рахунок для зарахування до загального фонду | | |місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, | | |направлених на їх погашення | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |3142 |Кошти загального фонду місцевих бюджетів | -----------------------------------------------------------------
1.3. На суму пролонгованої позички (підстава - меморіальні
документи органів Державного казначейства України з урахуванням
нормативно-правової бази бюджетного процесу):
------------------------------------------------------------------ Дебет | 1542 |Пролонговані позички, надані місцевим | | |бюджетам за рахунок коштів єдиного | | |казначейського рахунку | ---------+--------+---------------------------------------------| Кредит | 1541 |Короткострокові позички, надані місцевим | | |бюджетам за рахунок коштів єдиного | | |казначейського рахунку | ---------+--------+---------------------------------------------| або: | 1544 |Середньострокові позички, надані місцевим | | |бюджетам за рахунок коштів єдиного | | |казначейського рахунку | -----------------------------------------------------------------
1.4. На суму простроченої заборгованості за позичкою
(підстава - меморіальні документи органів Державного казначейства
України з урахуванням нормативно-правової бази бюджетного
процесу):
------------------------------------------------------------------ Дебет | 1543 |Прострочена заборгованість за позичками, | | |наданими місцевим бюджетам за рахунок коштів | | |єдиного казначейського рахунку | ---------+--------+---------------------------------------------| Кредит | 1541 |Короткострокові позички, надані місцевим | | |бюджетам за рахунок коштів єдиного | | |казначейського рахунку | ---------+--------+---------------------------------------------| або: | 1542 |Пролонговані позички, надані місцевим | | |бюджетам за рахунок коштів єдиного | | |казначейського рахунку" | ---------+--------+---------------------------------------------| або: | 1544 |Середньострокові позички, надані місцевим | | |бюджетам за рахунок коштів єдиного | | |казначейського рахунку | -----------------------------------------------------------------
1.5. Направлено кошти, загального фонду місцевого бюджету на
погашення позички:
------------------------------------------------------------------ Дебет |3142 |Кошти загального фонду місцевих бюджетів | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |3252 |Рахунок для зарахування до загального фонду | | |місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, | | |направлених на їх погашення | -----------------------------------------------------------------
1.6. Перераховано кошти загального фонду місцевого бюджету на
погашення позички:
------------------------------------------------------------------ Дебет | 3252 |Рахунок для зарахування до загального фонду | | |місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, | | |направлених на їх погашення | ---------+--------+---------------------------------------------| Кредит | 1711 |Субрахунки єдиного казначейського рахунку | ---------+--------+---------------------------------------------| або: | 1541 |Короткострокові позички, надані місцевим | | |бюджетам за рахунок коштів єдиного | | |казначейського рахунку | ---------+--------+---------------------------------------------| або: | 1542 |Пролонговані позички, надані місцевим | | |бюджетам за рахунок коштів єдиного | | |казначейського рахунку" | ---------+--------+---------------------------------------------| або: | 1543 |Прострочена заборгованість за позичками, | | |наданими місцевим бюджетам за рахунок коштів | | |єдиного казначейського рахунку | ---------+--------+---------------------------------------------| або: | 1544 |Середньострокові позички, надані місцевим | | |бюджетам за рахунок коштів єдиного | | |казначейського рахунку | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет | 2231 |Кредити, не віднесені до інших категорій | ---------+--------+---------------------------------------------| Кредит | 4431 |Розрахунки за операціями з кредитами | | |загального фонду місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет | 8752 |Кошти, направлені на погашення кредитів | | |місцевого бюджету | ---------+--------+---------------------------------------------| Кредит | 8911 |Контррахунок для активних рахунків | | |управлінського обліку | -----------------------------------------------------------------
одночасно (по коду повернення):
------------------------------------------------------------------ Дебет | 9731 |Поточний розпис фінансування загального фонду| | |місцевих бюджетів за типом боргового | | |зобов'язання | ---------+--------+---------------------------------------------| Кредит | 9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
одночасно (по коду повернення):
------------------------------------------------------------------ Дебет | 9741 |Поточний помісячний розпис фінансування | | |загального фонду місцевих бюджетів за типом | | |боргового зобов'язання | ---------+--------+---------------------------------------------| Кредит | 9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
Директор Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: