open
Про систему
Чинна
                             
                             
ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова президії

ВАК України

14.10.2009 N 1-05/4

ПЕРЕЛІК

наукових фахових видань України,

в яких можуть публікуватися результати

дисертаційних робіт на здобуття наукових

ступенів доктора і кандидата наук
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Вищої

атестаційної комісії

N 1-05/5 ( v1-05330-09 ) від 18.11.2009

N 9-08/5-з ( v08_5330-09 ) від 18.11.2009

N 1-05/6 ( v05_6330-09 ) від 16.12.2009

N 7-08/6-з ( v08_6330-09 ) від 16.12.2009

N 1-05/1 ( v1-05330-10 ) від 10.02.2010

N 13-08/1-з ( v13-0330-10 ) від 10.02.2010

N 1-05/2 ( v05_2330-10 ) від 10.03.2010

N 1-05/3 ( v05_3330-10 ) від 14.04.2010

N 12-08/3-з ( v12-0330-10 ) від 14.04.2010

N 1-05/4 ( v05_4330-10 ) від 26.05.2010

N 5-08/4-з ( v08_4330-10 ) від 26.05.2010

N 1-05/5 ( vb5_5330-10 ) від 01.07.2010

N 8-08/5-3 ( v08_5330-10 ) від 01.07.2010

N 1-05/6 ( v05_6330-10 ) від 06.10.2010

N 3-05/6 ( vb05_330-10 ) від 06.10.2010

N 1-05/7 ( v05_7330-10 ) від 10.11.2010

N 2-05/7 ( vd05_330-10 ) від 10.11.2010

N 1-05/8 ( v05_8330-10 ) від 22.12.2010

N 1-05/1 ( v1-05330-11 ) від 26.01.2011

N 14-08/2-з ( v14-0330-11 ) від 23.02.2011

N 1-05/2 ( v05_2330-11 ) від 23.02.2011

N 1-05/3 ( v05_3330-11 ) від 30.03.2011

N 1-05/4 ( v05_4330-11 ) від 22.04.2011

N 12-08/4-з ( v08_4330-11 ) від 22.04.2011

N 1-05/5 ( v05_5330-11 ) від 31.05.2011

Наказами Вищої атестаційної комісії

N 658 ( v0658330-11 ) від 12.09.2011

N 659 ( v0659330-11 ) від 12.09.2011 }

---------------------------------------------------------------------- | N | Назва видання | Засновник | Галузі науки | | | | (співзасновники) | | |--------------------------------------------------------------------| | ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ | |--------------------------------------------------------------------| | 1 |Автомобільний |Харківський | технічні | | |транспорт. |національний | | | |Автомобильный |автомобільно- | | | |транспорт. |дорожній | | | |Automobile Transport |університет | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 2 |Агрохімія |Українська академія| біологічні, | | |і ґрунтознавство |аграрних наук. |сільськогосподарські | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 3 |Актуальні проблеми |Харківський | державне управління | | |державного управління |регіональний | | | | |інститут державного| | | | |управління | | | | |Національної | | | | |академії державного| | | | |управління при | | | | |Президентові | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 4 |Бюлетень Міжнародного |ТОВ | | | |Нобелівського |Дніпропетровський | економічні | | |економічного форуму |університет | | | | |економіки та права | | | | |ім. Альфреда Нобеля| | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 5 |Викладання мов у вищих|Харківський | педагогічні | | |навчальних закладах |національний | | | |освіти на сучасному |університет | | | |етапі. Міжпредметні |імені В.Н.Каразіна | | | |зв'язки | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 6 |Виноградарство |Інститут |сільськогосподарські | | |і виноробство |виноградарства | | | | |і виноробства | | | | |ім. В.Є.Таїрова | | | | |Української | | | | |академії аграрних | | | | |наук | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 7 |Вісник економіки |Українська державна| економічні | | |транспорту |академія | | | |і промисловості. |залізничного | | | |Вестник экономики |транспорту | | | |транспорта | | | | |и промышленности | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 8 |Вісник Інституту |Львівський | історичні | | |археології |національний | | | | |університет | | | | |імені Івана Франка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 9 |Вісник Запорізького |ДВНЗ Запорізький | фізико-математичні | | |національного |національний | | | |університету. Серія |університет | | | |"Фізико-математичні |МОН України | | | |науки". | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |10 |Вісник Київського |Київський | юридичні | | |національного |національний | | | |університету |університет | | | |імені Тараса Шевченка |імені Тараса | | | | |Шевченка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |11 |Вісник Львівського |Львівський | фізико-математичні | | |університету. Серія |національний | | | |механіко-математична |університет | | | | |імені Івана Франка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |12 |Вісник Львівського |Львівський | юридичні | | |університету. Серія |національний | | | |юридична |університет | | | | |імені Івана Франка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |13 |Вісник Луганського |Луганський | історичні | | |національного |національний | | | |університету |університет | | | |імені Тараса Шевченка.|імені Тараса | | | |Історичні науки |Шевченка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |14 |Вісник Луганського |Луганський | педагогічні | | |національного |національний | | | |університету |університет | | | |імені Тараса Шевченка.|імені Тараса | | | |Педагогічні науки |Шевченка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |15 |Вісник Національного |Національний | технічні | | |технічного |технічний | | | |університету України |університет України| | | |"Київський |"Київський | | | |політехнічний |політехнічний | | | |інститут", серія |інститут" | | | |"Хімічна інженерія, | | | | |екологія та | | | | |ресурсозбереження". | | | | |Вестник Национального | | | | |технического | | | | |университета Украины | | | | |"Киевский | | | | |политехнический | | | | |институт", Серия | | | | |"Химическая инженерия,| | | | |экология и | | | | |ресурсосбережение" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |16 |Вісник Національного |Національний | соціологічні, | | |технічного |технічний | політичні | | |університету України |університет України| | | |"Київський |"Київський | | | |політехнічний |політехнічний | | | |інститут". |інститут" | | | |Політологія. | | | | |Соціологія. Право | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |17 |Вісник Національного |Національний | технічні | | |університету |університет | | | |"Львівська |"Львівська | | | |політехніка". |політехніка" | | | |Серія "Автоматика, | | | | |вимірювання | | | | |та керування" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |18 |Вісник Національного |Національний | технічні | | |університету |університет | | | |"Львівська |"Львівська | | | |політехніка". |політехніка" | | | |Серія "Архітектура" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |19 |Вісник Національного |Національний | історичні | | |університету |університет | | | |"Львівська |"Львівська | | | |політехніка". Серія |політехніка" | | | |"Держава та армія" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |20 |Вісник Національного |Національний | технічні | | |університету |університет | | | |"Львівська |"Львівська | | | |політехніка". Серія |політехніка" | | | |"Динаміка, міцність | | | | |та проектування машин | | | | |і приладів" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |21 |Вісник Національного |Національний | технічні | | |університету |університет | | | |"Львівська |"Львівська | | | |політехніка". Серія |політехніка" | | | |"Електроенергетичні | | | | |та електромеханічні | | | | |системи" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |22 |Вісник Національного |Національний | технічні | | |університету |університет | | | |"Львівська |"Львівська | | | |політехніка". Серія |політехніка" | | | |"Інформаційні системи | | | | |та мережі" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |23 |Вісник Національного |Національний | технічні | | |університету |університет | | | |"Львівська |"Львівська | | | |політехніка". Серія |політехніка" | | | |"Комп'ютерні науки | | | | |та інформаційні | | | | |технології" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |24 |Вісник Національного |Національний | технічні | | |університету |університет | | | |"Львівська |"Львівська | | | |політехніка". Серія |політехніка" | | | |"Комп'ютерні системи | | | | |та мережі" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |25 |Вісник Національного |Національний | технічні | | |університету |університет | | | |"Львівська |"Львівська | | | |політехніка". Серія |політехніка" | | | |"Комп'ютерні системи | | | | |проектування. Теорія | | | | |і практика" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |26 |Вісник Національного |Національний | економічні | | |університету |університет | | | |"Львівська |"Львівська | | | |політехніка". |політехніка" | | | |Серія "Логістика" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |27 |Вісник Національного |Національний | економічні | | |університету |університет | | | |"Львівська |"Львівська | | | |політехніка". |політехніка" | | | |Серія "Менеджмент | | | | |та підприємництво | | | | |в Україні: етапи | | | | |становлення і проблеми| | | | |розвитку" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |28 |Вісник Національного |Національний | технічні | | |університету |університет | | | |"Львівська |"Львівська | | | |політехніка". |політехніка" | | | |Серія "Оптимізація | | | | |виробничих процесів | | | | |і технічний контроль | | | | |у машинобудуванні | | | | |та приладобудуванні" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |29 |Вісник Національного |Національний | економічні | | |університету |університет | | | |"Львівська |"Львівська | | | |політехніка". |політехніка" | | | |Серія "Проблеми | | | | |економіки | | | | |та управління" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |30 |Вісник Національного |Національний | технічні | | |університету |університет | | | |"Львівська |"Львівська | | | |політехніка". |політехніка" | | | |Серія "Теорія | | | | |і практика | | | | |будівництва" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |31 |Вісник Національного |Національний | технічні | | |університету |університет | | | |"Львівська |"Львівська | | | |політехніка". Серія |політехніка" | | | |"Теплоенергетика. | | | | |Інженерія довкілля. | | | | |Автоматизація" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |32 |Вісник Національного |Національний | філософські | | |університету |університет | | | |"Львівська |"Львівська | | | |політехніка". Серія |політехніка" | | | |"Філософські науки" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |33 |Вісник Національного |Національний | хімічні, технічні | | |університету |університет | | | |"Львівська |"Львівська | | | |політехніка". Хімія, |політехніка" | | | |технологія речовин | | | | |та їх застосування | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |34 |Вісник Харківського |Харківський | технічні | | |національного |національний | | | |автомобільно- |автомобільно- | | | |дорожнього |дорожній | | | |університету. |університет | | | |Вестник Харьковского | | | | |национального | | | | |автомобильно-дорожного| | | | |университета. | | | | |Bulletin of Kharkov | | | | |National Automobile | | | | |and Highway University| | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |35 |Вісник Харківського |Харківський | економічні | | |національного |національний | | | |аграрного університету|аграрний | | | |ім. В.В.Докучаева. |університет | | | |Серія: Економічні |ім. В.В.Докучаєва. | | | |науки | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |36 |Вісник Харківського |Харківський |сільськогосподарські | | |національного |національний | | | |аграрного університету|аграрний | | | |ім. В.В.Докучаева. |університет | | | |Серія: Рослинництво, |ім. В.В.Докучаєва. | | | |селекція | | | | |і насінництво, | | | | |плодоовочівництво | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |37 |Вісник Харківського |Харківський |сільськогосподарські | | |національного |національний | | | |аграрного університету|аграрний | | | |ім. В.В.Докучаєва. |університет | | | |Серія: Ґрунтознавство,|ім. В.В.Докучаєва. | | | |агрохімія, | | | | |землеробство, лісове | | | | |господарство, екологія| | | | |ґрунтів | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |38 |Вісник Харківського |Харківський |сільськогосподарські | | |національного |національний | | | |аграрного університету|аграрний | | | |ім. В.В.Докучаева. |університет | | | |Серія: Фітопатологія |ім. В.В.Докучаєва. | | | |та ентомологія | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |39 |Вісник Харківського |Харківський | психологічні | | |національного |національний | | | |педагогічного |педагогічний | | | |університету. |університет | | | |Психологія |імені Г.С.Сковороди| | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |40 |Вісник Харківського |Харківський | економічні | | |національного |національний | | | |університету |університет | | | |Серія: економічна |імені В.Н.Каразіна | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |41 |Вісник Харківського |Харківський | історичні | | |національного |національний | | | |університету |університет | | | |Серія "Історія" |імені В.Н.Каразіна | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |42 |Вісник Харківського |Харківський | фізико-математичні | | |національного |національний | | | |університету Серія |університет | | | |"Математика, прикладна|імені В.Н.Каразіна | | | |математика і механіка"| | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |43 |Вісник Харківського |Харківський | фізико-математичні, | | |національного |національний | технічні | | |університету |університет | | | |Серія "Математичне |імені В.Н.Каразіна | | | |моделювання. | | | | |Інформаційні | | | | |технології. | | | | |Автоматизовані | | | | |системи управління" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |44 |Вісник Харківського |Харківський | медичні | | |національного |національний | | | |університету |університет | | | |Серія "Медицина" |імені В.Н.Каразіна | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |45 |Вісник Харківського |Харківський | хімічні | | |національного |національний | | | |університету. |університет | | | |Серія "Хімія" |імені В.Н.Каразіна | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |46 |Вісник Харківського |Харківський | політичні | | |національного |національний | | | |університету. Серія |університет | | | |"Питання політології" |імені В.Н.Каразіна | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |47 |Вісник Харківського |Харківський | психологічні | | |національного |національний | | | |університету Серія |університет | | | |"Психологія" |імені В.Н.Каразіна | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |48 |Вісник Харківського |Харківський | соціологічні | | |національного |національний | | | |університету Серія |університет | | | |"Соціологічні |імені В.Н.Каразіна | | | |дослідження сучасного | | | | |суспільства: | | | | |методологія, теорія, | | | | |методи" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |49 |Вісник Харківського |Харківський | філософські | | |національного |національний | | | |університету Серія |університет | | | |"Теорія культури |імені В.Н.Каразіна | | | |і філософія науки" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |50 |Вісник Харківського |Харківський | юридичні | | |національного |національний | | | |університету |університет | | | |Серія "Право" |імені В.Н.Каразіна | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |51 |Вісник Центру |Інститут |сільськогосподарські | | |наукового забезпечення|рослинництва | | | |агропромислового |ім. В.Я.Юр'єва | | | |виробництва |Української | | | |Харківської області |академії аграрних | | | | |наук | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |52 |Вісті автомобільно- |Автомобільно- | технічні | | |дорожнього інституту |дорожній інститут | | | | |Донецького | | | | |національного | | | | |технічного | | | | |університету | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |53 |Гуманітарний часопис |Національний | філософські | | | |аерокосмічний | | | | |університет | | | | |ім. М.Є.Жуковського| | | | |"Харківський | | | | |авіаційний | | | | |інститут" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |54 |Державне управління та|Дніпропетровський | державне управління | | |місцеве самоврядування|регіональний | | | | |інститут державного| | | | |управління | | | | |Національної | | | | |академії державного| | | | |управління при | | | | |Президентові | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |55 |Дидактика математики: |Донецький | педагогічні | | |проблеми і дослідження|національний | | | | |університет | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |56 |Економіка |Білоцерківський | економічні | | |та управління АПК |національний | | | | |аграрний | | | | |університет | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |57 |Економіка та |Національний | економічні | | |управління |аерокосмічний | | | |підприємствами |університет | | | |машинобудівної галузі:|ім. М.Є.Жуковського| | | |проблеми теорії |"Харківський | | | |та практики |авіаційний | | | | |інститут" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |58 |Економіко-математичне |Міжнародний | економічні | | |моделювання соціально-|науково-навчальний | | | |економічних систем |центр інформаційних| | | | |технологій та | | | | |систем Національної| | | | |Академії наук | | | | |України та | | | | |Міністерства освіти| | | | |і науки України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |59 |Економічна стратегія |Харківський | економічні | | |і перспективи розвитку|державний | | | |сфери торгівлі та |університет | | | |послуг |харчування | | | | |та торгівлі | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |60 |Економічний аналіз |Тернопільський | економічні | | | |національний | | | | |економічний | | | | |університет | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |61 |Економічний простір |ДВНЗ | економічні | | | |"Придністровська | | | | |державна академія | | | | |будівництва і | | | | |архітектури" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |62 |Економічні науки. |Луцький державний | економічні | | |Серія: Економіка |технічний | | | |та менеджмент |університет | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |63 |Економічні науки. |Луцький державний | економічні | | |Серія: Економічна |технічний | | | |теорія |університет | | | |та економічна історія | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |64 |Економічні науки. |Луцький державний | економічні | | |Серія: Облік і фінанси|технічний | | | | |університет | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |65 |Економічні науки. |Луцький державний | економічні | | |Серія: Регіональна |технічний | | | |економіка |університет | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |66 |Збірник наукових праць|Відкрите акціонерне| технічні | | |ВАТ "УкрНДІВогнетривів|товариство | | | |імені А.С.Бережного" |"Український | | | |Collection of |науково-дослідний | | | |scientific proceedings|інститут | | | |of the OJSC "The |вогнетривів імені | | | |Ukrainian research |А.С.Бережного" | | | |institute of | | | | |refractories named | | | | |after A.S.Berezhnoy" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |67 |Збірник наукових |Полтавський | технічні | | |праць, серія: Галузеве|національний | | | |машинобудування, |технічний | | | |будівництво |університет | | | | |імені Юрія | | | | |Кондратюка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |68 |Збірник наукових праць|Донецький інститут | технічні | | |Донецького інституту |залізничного | | | |залізничного |транспорту | | | |транспорту. |Української | | | |Сборник научных трудов|державної академії | | | |Донецкого института |залізничного | | | |железнодорожного |транспорту | | | |транспорта. | | | | |Collection of | | | | |Scientific Works of | | | | |Donetsk Railway | | | | |Transport Institute | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |69 |Збірник наукових праць|НАН України, | технічні | | |Інституту проблем |Інститут проблем | | | |моделювання в |моделювання в | | | |енергетиці |енергетиці | | | |ім. Г.Є.Пухова |Національної | | | |НАН України |академії наук | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |70 |Збірник наукових праць|Кіровоградський | технічні | | |Кіровоградського |національний | | | |національного |технічний | | | |технічного |університет | | | |університету. Техніка | | | | |в | | | | |сільськогосподарському| | | | |виробництві, галузеве | | | | |машинобудування, | | | | |автоматизація | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |71 |Збірник наукових праць|Харківський | технічні, військові | | |Харківського |університет | | | |університету |Повітряних Сил | | | |Повітряних Сил |імені Івана | | | | |Кожедуба | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |72 |Збірник наукових праць|Уманський державний|сільськогосподарські | | |Уманського державного |аграрний | | | |аграрного університету|університет | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Збірник наукових праць|Центральний |технічні | | |Центрального науково- |науково-дослідний | | | |дослідного інституту |інститут озброєння | | | |озброєння та військо- |та військової | | | |вої техніки Збройних |техніки Збройних | | | |Сил України |Сил України | | | |Міністерства оборони |Міністерства | | | |України |оборони України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Збірник наукових праць|Науково-дослідний |технічні | | |Науково-дослідного |інститут Головного | | | |інституту Головного |управління розвідки| | | |управління розвідки |Міністерства оборо-| | | |Міністерства оборони |ни України | | | |України | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Збірник наукових праць|Національна |педагогічні, | | |Національної академії |академія |психологічні, | | |Служби безпеки України|Служби безпеки |технічні та юридичні | | | |України |науки | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Збірник наукових праць|Військовий інститут|технічні, географічні| | |Військового інституту |Київського націона-|та педагогічні науки | | |Київського національ- |льного університету| | | |ного університету |імені Тараса Шев- | | | |імені Тараса Шевченка |ченка Міністерства | | | |Міністерства оборони |оборони України | | | |України | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Збірник наукових праць|Центральний науко- |військові та технічні| | |Центрального науково- |во-дослідний |науки | | |дослідного інституту |інститут Збройних | | | |Збройних Сил України |Сил України | | | |Міністерства оборони |Міністерства оборо-| | | |України |ни України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Науковий збірник |Головне управління |технічні, військові, | | |Головного управління |розвідки |політичні та | | |розвідки Міністерства |Міністерства |педагогічні науки | | |оборони України |оборони України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Збірник наукових праць|Севастопольський |технічні та | | |Севастопольського |національний уні- |фізико-математичні | | |національного універ- |верситет ядерної |науки | | |ситету ядерної енергії|енергії | | | |та промисловості |та промисловості | | | |Міністерства палива |Міністерства палива| | | |та енергетики України |та енергетики | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Збірник наукових праць|Національна акаде- |військові, технічні | | |"Труди університету" |мія оборони України|та історичні науки | | |Національної академії |Міністерства | | | |оборони України |оборони України | | | |Міністерства оборони | | | | |України | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Збірник наукових праць|Українська військо-|медичні та | | |Української військово-|во-медичної |фармацевтичні науки | | |медичної академії |академії Мініс- | | | |Міністерства оборони |терства оборони | | | |України "Проблеми |України "Проблеми | | | |військової охорони |військової охорони | | | |здоров'я |здоров'я | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Збірник наукових праць|Інститут спеціаль- |технічні науки | | |Інституту спеціального|ного зв'язку та | | | |зв'язку та захисту |захисту інформації | | | |інформації Національ- |Національного | | | |ного технічного |технічного | | | |університету України |університету Украї-| | | |"Київський політехніч-|ни "Київський | | | |ний інститут" Держав- |політехнічний | | | |ної служби спеціально-|інститут" Держав- | | | |го зв'язку та захисту |ної служби спеціа- | | | |інформації України |льного зв'язку та | | | | |захисту | | | | |інформації України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Збірник наукових праць|Національна акаде- |юридичні, | | |Національної академії |мія наук України та|психологічні, | | |наук України та Служби|Служба безпеки |політичні, | | |безпеки України |України |економічні, | | |"Державна безпека | |історичні і технічні | | |України" | |науки | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |73 |Інтелект. Особистість.|Донецький | філософські | | |Цивілізація. |національний | | | |Интеллект. Личность. |університет | | | |Цивилизация |економіки і | | | | |торгівлі | | | | |імені Михайла | | | | |Туган-Барановського| | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |74 |Інформаційні системи, |Національний | технічні | | |механіка та керування |технічний | | | | |університет України| | | | |"Київський | | | | |політехнічний | | | | |інститут" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |75 |Історичні записки: |Східноукраїнський | історичні | | |збірник наукових праць|національний | | | | |університет імені | | | | |Володимира Даля | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |76 |Кам'яна доба України |Інститут археології| історичні | | | |Національної | | | | |академії наук | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |77 |Київське |Національна музична| мистецтвознавство | | |музикознавство |академія України | | | | |імені | | | | |П.І.Чайковського, | | | | |Київський інститут | | | | |музики | | | | |ім. Р.М.Глієра | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |78 |Кібернетика та |НАН України, | медико-біологічні | | |обчислювальна техніка.|Міжнародний | | | |Кибернетика и |науково-навчальний | | | |вычислительная |центр інформаційних| | | |техника. |технологій та | | | |Cybernetics and |систем НАН та МОН | | | |computer engineering |України, Інститут | | | | |кібернетики | | | | |імені В.М.Глушкова | | | | |НАН України. | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |79 |Кримський юридичний |Кримський юридичний| юридичні | | |вісник |інститут Одеського | | | | |державного | | | | |університету | | | | |внутрішніх справ | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |80 |Комп'ютерні засоби, |НАН України, | технічні | | |мережі та системи. |Інститут | | | |Компьютерные средства,|кібернетики | | | |сети и системы |імені В.М.Глушкова | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |81 |Магістеріум. |Національний | історичні | | |Археологічні студії |університет "Києво-| | | | |Могилянська | | | | |Академія" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |82 |Магістеріум. Політичні|Національний | політичні | | |студії |університет "Києво-| | | | |Могилянська | | | | |Академія" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |83 |Математичне та |Кам'янець- | фізико-математичні | | |комп'ютерне |Подільський | | | |моделювання. Серія: |національний | | | |Фізико-математичні |університет, | | | |науки |Інститут | | | | |кібернетики | | | | |імені В.М.Глушкова | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |84 |Міжвідомчий науково- |Національний | технічні | | |технічний збірник |університет | | | |"Геодезія, картографія|"Львівська | | | |і аерофотознімання" |політехніка" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |85 |Міжвідомчий науково- |Національний | технічні | | |технічний збірник |університет | | | |"Вимірювальна техніка |"Львівська | | | |та метрологія" |політехніка" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |86 |Мінералогічний збірник|Львівський | геологічні | | | |національний | | | | |університет | | | | |імені Івана Франка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |87 |Моделювання та |НАН України, | технічні | | |інформаційні |Інститут проблем | | | |технології |моделювання в | | | | |енергетиці | | | | |Національної | | | | |академії наук | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |88 |Мультиверсум. |Інститут філософії | філософські | | |Філософський |імені Г.С.Сковороди| | | |альманах |Національної | | | | |академії наук | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |89 |Наука молода |Тернопільський | економічні | | | |національний | | | | |економічний | | | | |університет | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |90 |Науковий вісник |Академія | державне управління | | |Академії |муніципального | | | |муніципального |управління | | | |управління, серія | | | | |"Управління" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |91 |Науковий вісник |Білоцерківський |сільськогосподарські,| | |ветеринарної медицини |національний | ветеринарні | | | |аграрний | | | | |університет | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |92 |Науковий вісник |Львівський | психологічні | | |Львівського державного|державний | | | |університету |університет | | | |внутрішніх справ |внутрішніх справ | | | |(серія психологічна) | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |93 |Науковий вісник |Львівський | юридичні | | |Львівського державного|державний | | | |університету |університет | | | |внутрішніх справ |внутрішніх справ | | | |(серія юридична) | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |94 |Науковий вісник |Миколаївський | педагогічні | | |Миколаївського |державний | | | |державного |університет | | | |університету |імені | | | |імені |В.О.Сухомлинського | | | |В.О.Сухомлинського. | | | | |Научный вестник | | | | |Николаевского | | | | |государственного | | | | |университета | | | | |имени | | | | |В.А.Сухомлинского. | | | | |Wissenschaftsblatt der| | | | |W.O.Suchomlinskij | | | | |Staatsuniversitflt | | | | |Mykolaiv, Scientific | | | | |Bulletin of | | | | |V.O.Sukhomlynsky | | | | |Mykolaiv State | | | | |University | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |95 |Науковий вісник |Національна музична| мистецтвознавство | | |Національної музичної |академія України | | | |академії України |імені | | | |імені П.І.Чайковського|П.І.Чайковського | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |96 |Науковий вісник |Ужгородський | хімічні | | |Ужгородського |національний | | | |університету. |університет | | | |Серія "Хімія" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |97 |Науковий вісник |Ужгородський | фізико-математичні | | |Ужгородського |національний | | | |університету. |університет | | | |Серія "Математика | | | | |і інформатика" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |98 |Науковий вісник |Ужгородський | історичні | | |Ужгородського |національний | | | |університету. |університет | | | |Серія "Історія" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Науковий вісник |Національна |педагогічні, | | |Національної академії |академія |психологічні | | |Служби безпеки України|Служби безпеки |та юридичні науки | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |99 |Науковий часопис НПУ |Національний | фізичне виховання і | | |імені М.П.Драгоманова.|педагогічний | спорт | | |Серія Науково- |університет | | | |педагогічні проблеми |імені | | | |фізичної культури |М.П.Драгоманова | | | |(фізична культура і | | | | |спорт) | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |100|Наукові записки |Національний | соціологічні | | |НАУКМА. Соціологічні |університет "Києво-| | | |науки |Могилянська | | | | |Академія" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |101|Наукові записки |Національний | філософські | | |НАУКМА. Філософія та |університет "Києво-| | | |релігієзнавство |Могилянська | | | | |Академія" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |102|Наукові записки |Національний | юридичні | | |НАУКМА. Юридичні науки|університет "Києво-| | | | |Могилянська | | | | |Академія" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |103|Наукові праці |Донецький | економічні | | |Донецького |національний | | | |національного |технічний | | | |технічного |університет | | | |університету. | | | | |Серія економічна | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |104|Наукові праці |Донецький | технічні | | |Донецького |національний | | | |національного |технічний | | | |технічного |університет | | | |університету. | | | | |Серія "Інформатика, | | | | |кібернетика та | | | | |обчислювальна техніка"| | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |105|Наукові праці |Інститут цукрових |сільськогосподарські | | |Інституту цукрових |буряків УААН | | | |буряків | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |106|Наукові праці НДФІ |Науково-дослідний | економічні | | | |фінансовий інститут| | | | |при Міністерстві | | | | |фінансів України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |107|Обладнання та |Донецький | технічні | | |технології харчових |національний | | | |виробництв. |університет | | | |Оборудование и |економіки | | | |технологии пищевых |і торгівлі імені | | | |производств |Михайла Туган- | | | | |Барановського | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |108|Палеонтологічний |Львівський | геологічні | | |збірник |національний | | | | |університет | | | | |імені Івана Франка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |109|Педагогічна освіта: |Інститут проблем | педагогічні | | |теорія |виховання Академії | | | |і практика. |педагогічних наук | | | |Психологія. |України, Київський | | | |Педагогіка. |міський | | | | |педагогічний | | | | |університет | | | | |імені Б.Д.Грінченка| | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |110|Педагогічний процес: |Інститут | психологічні, | | |теорія і практика |педагогічної освіти| педагогічні | | | |і освіти дорослих | | | | |АПН України, | | | | |Благодійний фонд | | | | |імені Антона | | | | |Макаренка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |111|Перспективні напрямки |ВАТ "Український |архітектура, технічні| | |проектування житлових |зональний науково- | | | |та громадських |дослідний | | | |будівель |і проектний | | | | |інститут | | | | |по цивільному | | | | |будівництву" - ВАТ | | | | |"КиївЗНДІЕП" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |112|Питання прикладної |Дніпропетровський | фізико-математичні | | |математики і |національний | | | |математичного |університет | | | |моделювання. |ім. Олеся Гончара | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |113|Праці Інституту |Інститут | технічні | | |електродинаміки |електродинаміки | | | |Національної академії |Національної | | | |наук України |академії наук | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |114|Приватне право і |Науково-дослідний | юридичні | | |підприємництво. |інститут приватного| | | |Частное право |права | | | |и предпринимательство.|і підприємництва | | | |Privat Law and | | | | |Business | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |115|Проблеми екологічної |Луганський | медико-біологічні, | | |та медичної генетики |державний медичний | фармацевтичні | | |і клінічної |університет | | | |імунології. | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |116|Проблеми |Національна музична| мистецтвознавство | | |етномузикології |академія України | | | | |імені | | | | |П.І.Чайковського | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |117|Проблеми |Національний | технічні | | |інформатизації та |авіаційний | | | |управління |університет | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |118|Проблеми створення, |Житомирський | технічні | | |випробування, |військовий інститут| | | |застосування та |імені С.П.Корольова| | | |експлуатації складних |Національного | | | |інформаційних систем. |авіаційного | | | | |університету | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |119|Проблеми сучасної |Республіканський | психологічні | | |педагогічної освіти. |вищий навчальний | педагогічні | | |Серія: педагогіка і |заклад "Кримський | | | |психологія. |гуманітарний | | | | |інститут" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |120|Проблеми теорії та |Житомирський | економічні | | |методології |державний | | | |бухгалтерського |технологічний | | | |обліку, контролю і |університет | | | |аналізу | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |121|Прогресивні техніка та|Харківський | технічні | | |технології харчових |державний | | | |виробництв |університет | | | |ресторанного |харчування та | | | |господарства і |торгівлі | | | |торгівлі | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |122|Сборник научных трудов|Донбаський | технічні | | |Донбасского |державний технічний| | | |государственного |університет | | | |технического | | | | |университета | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |123|Селекція і насінництво|Інститут |сільськогосподарські | | | |рослинництва | | | | |ім. В.Я.Юр'єва УААН| | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |124|Системи обробки |Харківський | технічні | | |інформації |університет | | | | |Повітряних Сил | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |125|Соціальні технології: |Класичний приватний| соціологічні | | |актуальні проблеми |університет | | | |теорії | | | | |та практики | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |126|Соціологічні |Східноукраїнський | соціологічні | | |дослідження |національний | | | | |університет | | | | |імені Володимира | | | | |Даля | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |127|Строительство, |Придніпровська | технічні | | |материаловедение, |державна академія | | | |машиностроение |будівництва | | | | |та архітектури | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |128|Теорія і практика |Харківський |державне управління, | | |державного управління |регіональний | економічні | | | |інститут державного| | | | |управління | | | | |Національної | | | | |академії державного| | | | |управління при | | | | |Президентові | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |129|Теорія оптимальних |НАН України, | фізико-математичні | | |рішень. |Інститут | | | |Теория оптимальных |кібернетики | | | |решений |ім. В.М.Глушкова | | | | |Національної | | | | |Академії наук | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |130|Торгівля і ринок |Донецький | економічні | | |України. |національний | | | |Торговля и рынок |університет | | | |Украины |економіки і | | | | |торгівлі імені | | | | |Михайла Туган- | | | | |Барановського | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |131|Українська культура: |Рівненський | мистецтвознавство | | |минуле, сучасне, шляхи|державний | | | |розвитку: наукові |гуманітарний | | | |записки Рівненського |університет | | | |державного | | | | |гуманітарного | | | | |університету | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |132|Українське |Національна музична| мистецтвознавство | | |музикознавство |академія України | | | | |імені | | | | |П.І.Чайковського | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |133|Український |Національний | технічні | | |міжвідомчий науково- |університет | | | |технічний збірник |"Львівська | | | |"Автоматизація |політехніка" | | | |виробничих процесів у | | | | |машинобудуванні та | | | | |приладобудуванні" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |134|Філософські |Східноукраїнський | філософські | | |дослідження |національний | | | | |університет | | | | |імені Володимира | | | | |Даля | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |135|Філософські проблеми |Київський | філософські | | |гуманітарних наук |національний | | | | |університет | | | | |імені Тараса | | | | |Шевченка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |136|Финансы, учет, банки |Донецький | економічні | | | |національний | | | | |університет | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |137|Формування ринкових |ДП "Науково- | економічні | | |відносин в Україні |дослідний | | | | |економічний | | | | |інститут | | | | |Міністерства | | | | |економіки України" | | |--------------------------------------------------------------------| | ЖУРНАЛИ | |--------------------------------------------------------------------| | 1 |Algebra and discrete |Луганський | фізико-математичні | | |mathematics |національний | | | | |університет | | | | |імені Тараса | | | | |Шевченка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 2 |Авіаційно-космічна |Національний | технічні | | |техніка і технологія. |аерокосмічний | | | |Авиационно-космическая|університет | | | |техника и технология. |ім. М.Є.Жуковського| | | |Aerospace technic and |"Харківський | | | |technology |авіаційний | | | | |інститут" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 3 |Актуальні проблеми |Національна | економічні | | |економіки. |академія управління| | | |Актуальные проблемы | | | | |экономики | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 4 |Актуальні проблеми |ДП Український | медико-біологічні | | |транспортної медицини |науково-дослідний | | | | |інститут медицини | | | | |транспорту | | | | |Міністерства | | | | |охорони здоров'я | | | | |України, Фізико- | | | | |хімічний інститут | | | | |ім. О.В.Богатського| | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 5 |Буковинський медичний |Буковинський | медичні | | |вісник |державний медичний | | | | |університет | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 6 |Biomedical and |Міжнародна академія| медико-біологічні | | |biosocial anthropology|Інтегративної | | | | |Антропології, | | | | |Вінницький | | | | |національний | | | | |медичний | | | | |університет | | | | |ім. М.І.Пирогова | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 7 |Вісник Бердянського |ТОВ "Бердянський | економічні | | |університету |університет | | | |менеджменту і бізнесу |менеджменту і | | | | |бізнесу" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 8 |Вісник Вінницького |Вінницький |педагогічні, технічні| | |політехнічного |національний | | | |інституту |технічний | | | | |університет | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 9 |Вісник Вінницького |Вінницький | медичні | | |національного |національний | | | |медичного університету|медичний | | | | |університет | | | | |ім. М.І.Пирогова | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |10 |Вісник ДІТБ. |ПВНЗ Донецький | економічні | | |Вестник ДИТБ. |інститут | | | |DITB's Bulletin |туристичного | | | | |бізнесу | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |11 |Вісник |Дніпропетровський | фізико-математичні | | |Дніпропетровського |національний | | | |університету. |університет | | | |Серія: математика | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |12 |Вісник |Дніпропетровський | фізико-математичні | | |Дніпропетровського |національний | | | |університету. Серія |університет | | | |механіка | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |13 |Вісник Донецького |Донецький | філософські | | |національного |національний | | | |університету економіки|університет | | | |і торгівлі |економіки і | | | |імені Михайла Туган- |торгівлі імені | | | |Барановського. |Михайла Туган- | | | |Вестник Донецкого |Барановського | | | |национального | | | | |университета экономики| | | | |и торговли | | | | |имени Михаила Туган- | | | | |Барановского. | | | | |Філософські науки | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------||14 |Вісник Донецького |Донецький | економічні | | |національного |національний | | | |університету економіки|університет | | | |і торгівлі |економіки | | | |імені Михайла Туган- |і торгівлі імені | | | |Барановського. |Михайла Туган- | | | |Вестник Донецкого |Барановського | | | |национального | | | | |университета экономики| | | | |и торговли | | | | |имени Михаила Туган- | | | | |Барановского. | | | | |Економічні науки | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |15 |Вісник Донецького |Донецький | технічні | | |національного |національний | | | |університету економіки|університет | | | |і торгівлі |економіки і | | | |імені Михайла Туган- |торгівлі імені | | | |Барановського. |Михайла Туган- | | | |Вестник Донецкого |Барановськог | | | |национального | | | | |университета экономики| | | | |и торговли | | | | |имени Михаила Туган- | | | | |Барановского. Технічні| | | | |науки | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |16 |Вісник економічної |Академія | економічні | | |науки України |економічних наук | | | | |України. Інститут | | | | |економіки | | | | |промисловості НАН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |17 |Вісник зоології. |Національна | біологічні | | |Вестник зоологии |академія наук | | | | |України, Інститут | | | | |зоології | | | | |ім. | | | | |І.І.Шмальгаузена | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |18 |Вісник Київського |Київський | економічні | | |національного |національний | | | |торговельно- |торговельно- | | | |економічного |економічний | | | |університету |університет | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |19 |Вісник Київського |Київський |технічні, економічні | | |національного |національний | | | |університету |університет | | | |технологій та дизайну |технологій | | | | |та дизайну | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |20 |Вісник Львівської |Львівська державна | економічні | | |державної фінансової |фінансова академія | | | |академії | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |21 |Вісник морфології |Вінницький | медико-біологічні | | | |національний | | | | |медичний | | | | |університет | | | | |ім. М.І.Пирогова | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |22 |Вісник Одеського |Одеський | біологічні | | |національного |національний | | | |університету. Біологія|університет | | | | |імені І.І.Мечникова| | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |23 |Вісник Прикарпатського|ДВНЗ | фізичне виховання | | |університету. Серія |"Прикарпатський | та спорт | | |"Фізична культура" |національний | | | | |університет імені | | | | |Василя Стефаника" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |24 |Вісник проблем |Українська академія| медико-біологічні | | |біології |наук, Українська | | | |і медицини |медична | | | | |стоматологічна | | | | |академія | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |25 |Вісник Сумського |Сумський державний | технічні | | |державного |університет | | | |університету. Серія | | | | |"Технічні науки" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |26 |Вісник Тернопільського|Тернопільський | технічні | | |державного технічного |державний технічний| | | |університету |університет | | | | |імені Івана Пулюя | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |27 |Вісник Тернопільського|Тернопільський | економічні | | |національного |національний | | | |економічного |економічний | | | |університету. |університет | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |28 |Вопросы химии и |Український | хімічні, технічні | | |химической технологии.|державний хіміко- | | | |Питання; хімії та |технологічний | | | |хімічної технології |університет | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |29 |Генетичні ресурси |Інститут |сільськогосподарські | | |рослин |рослинництва | | | | |ім. В.Я.Юр'єва УААН| | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |30 |Держава та регіони. |Класичний приватний| державне управління | | |Серія "Державне |університет | | | |управління" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |31 |Держава та регіони. |Класичний приватний| економічні | | |Серія "Економіка |університет | | | |та підприємництво" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |32 |Довкілля та здоров'я |Інститут гігієни та| медико-біологічні | | | |медичної екології | | | | |ім. О.М.Марзєєва | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |33 |Економіка і регіон. |Полтавський | економічні | | |Науковий вісник |національний | | | |Полтавського |технічний | | | |національного |університет | | | |технічного |імені Юрія | | | |університету |Кондратюка. | | | |імені Юрія Кондратюка.| | | | |Экономика и регион. | | | | |Научный вестник | | | | |Полтавского | | | | |национального | | | | |технического | | | | |университета | | | | |им. Юрия Кондратюка | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |34 |Економіка та право. |Інститут економіко-| економічні | | |Экономика и право. |правових досліджень| | | | |НАН України, | | | | |Донецький | | | | |державний технічний| | | | |університет | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |35 |Економічний вісник |Луганський | економічні | | |Донбасу |національний | | | | |університет | | | | |імені Тараса | | | | |Шевченка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |36 |Експериментальна та |Львівський | медико-біологічні | | |клінічна фізіологія і |національний | | | |біохімія |медичний | | | | |університет | | | | |імені Данила | | | | |Галицького, | | | | |Державне | | | | |підприємство | | | | |"Всеукраїнське | | | | |спеціалізоване | | | | |видавництво "Світ" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |37 |Запорізький медичний |Запорізький | медичні, | | |журнал. |державний медичний | фармацевтичні | | |Запорожский |університет | | | |медицинский журнал | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |38 |Клінічна анатомія та |Буковинський | медичні | | |оперативна хірургія |державний медичний | | | | |університет | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |39 |Клінічна та |Буковинський | медико-біологічні | | |експериментальна |державний медичний | | | |патологія |університет | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |40 |Клінічна фармація. |МОЗ України, ДП | медичні, | | |Клиническая фармация. |"Державний | фармацевтичні | | |Clinical pharmacy |фармакологічний | | | | |центр Міністерства | | | | |охорони здоров'я | | | | |України", | | | | |Національний | | | | |фармацевтичний | | | | |університет | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |41 |Математичні машини |Національна | технічні, | | |і системи |академія наук | фізико-математичні | | | |України, Інститут | | | | |проблем | | | | |математичних машин | | | | |і систем НАН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |42 |Математичні студії. |Львівське | фізико-математичні | | |Праці Львівського |математичне | | | |математичного |товариство | | | |товариства | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |43 |Методи та об'єкти |Київський | хімічні | | |хімічного аналізу |національний | | | | |університет | | | | |імені Тараса | | | | |Шевченка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |44 |Мікробіологічний |Національна | медико-біологічні | | |журнал. |академія наук | | | |Микробиологический |України, Інститут | | | |журнал. |мікробіології і | | | |Mikrobiologichny |вірусології | | | |Zhurnal |імені | | | | |Д.К.Заболотного | | | | |НАН України, | | | | |Національний | | | | |аграрний | | | | |університет | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |45 |Наука та інновації |Національна |економічні, технічні | | | |академія наук | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |46 |Наукове пізнання: |Південноукраїнський| філософські | | |методологія та |державний | | | |технологія |університет | | | | |ім. К.Д.Ушинського | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |47 |Науковий вісник |Київський | юридичні | | |Київського |національний | | | |національного |університет | | | |університету |внутрішніх справ | | | |внутрішніх справ | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Науково-практичний |Державний науково- | технічні | | |журнал "Сучасна |дослідний інститут | | | |спеціальна техніка" |Міністерства | | | |Державного науково- |внутрішніх справ | | | |дослідного інституту |України | | | |Міністерства | | | | |внутрішніх справ | | | | |України | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |48 |Неперервна професійна |Інститут | психологічні | | |освіта: теорія і |педагогічної освіти| | | |практика |і освіти дорослих | | | | |Академії | | | | |педагогічних наук | | | | |України, | | | | |Благодійний фонд | | | | |імені Антона | | | | |Макаренка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |49 |Нова тема |Київський | технічні | | | |національний | | | | |університет | | | | |будівництва і | | | | |архітектури, | | | | |Асоціація | | | | |інженерів | | | | |енергоефективних | | | | |технологій України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |50 |Ноосфера і цивілізація|Донецький | філософські | | | |національний | | | | |технічний | | | | |університет | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |51 |Ортопедія, |Інститут патології | медичні | | |травматологія та |хребта та суглобів | | | |протезування. |імені професора | | | |Ортопедия, |М.І.Ситенка | | | |травматология и |Академії медичних | | | |протезирование |наук України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |52 |Освіта Донбасу |Луганський | педагогічні | | | |національний | | | | |університет | | | | |імені Тараса | | | | |Шевченка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |53 |Патологія |Запорізький | медичні | | | |державний медичний | | | | |університет, | | | | |Асоціація | | | | |патологів України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |54 |Проблемы старения и |Інститут | медико-біологічні | | |долголетия |геронтології | | | | |Академії медичних | | | | |наук України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |55 |Проблеми сучасної |Харківська медична | медичні | | |медичної науки та |академія | | | |освіти. |післядипломної | | | |Проблемы современной |освіти, ТОВ | | | |медицинской науки |"Видавництво ФОЛІО"| | | |и образования | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |56 |Світ фінансів |Тернопільський | економічні | | | |національний | | | | |економічний | | | | |університет | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |57 |Системи озброєння і |Харківський | технічні, військові | | |військова техніка |університет | | | | |Повітряних Сил | | | | |імені Івана | | | | |Кожедуба | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |58 |Системні дослідження |Національна | технічні, | | |та інформаційні |академія наук | фізико-математичні | | |технології. |України, Навчально-| | | |Системные исследования|науковий комплекс | | | |и информационные |"Інститут | | | |технологии. |прикладного | | | |System research |системного аналізу"| | | |& information |Національного | | | |technologies |технічного | | | | |університету | | | | |України "Київський | | | | |політехнічний | | | | |інститут" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |59 |Слобожанський науково-|Харківська державна| фізичне виховання і | | |спортивний вісник |академія фізичної | спорт | | | |культури | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |60 |Соціальна педагогіка: |Луганський | педагогічні | | |теорія та практика |національний | | | | |університет | | | | |імені Тараса | | | | |Шевченка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |61 |Спортивна медицина |Національний | фізичне виховання | | | |університет | і спорт, медичні | | | |фізичного виховання| | | | |і спорту України | | | | |/НУФВСУ/ | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |62 |Сучасні інформаційні |Національна | технічні, військові | | |технології у сфері |академія оборони | | | |безпеки |України | | | |та оборони | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |63 |Сучасні медичні |Запорізька медична | медичні | | |технології. |академія | | | |Современные |післядипломної | | | |медицинские технологии|освіти | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |64 |Технічна |Інститут | технічні | | |електродинаміка. |електродинаміки | | | |Техническая |Національної | | | |электродинамика |академії наук | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |65 |"Товари і ринки" |Київський | економічні | | |Міжнародний науково- |національний | | | |практичний журнал |торгово-економічний| | | | |університет | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |66 |Углехимический журнал |Український | технічні | | |Вуглехімічний журнал. |державний науково- | | | | |дослідний | | | | |вуглехімічний | | | | |інститут "УХІН", | | | | |Державний інститут | | | | |з проектування | | | | |підприємств | | | | |коксохімічної | | | | |промисловості | | | | |"Дніпрококс" | | | | |Українська науково-| | | | |промислова | | | | |асоціація "Укркокс"| | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |67 |Український |Луганський | медичні | | |морфологічний альманах|державний медичний | | | | |університет, | | | | |"Всеукраїнська | | | | |громадська | | | | |організація | | | | |"Товариство | | | | |анатомів, | | | | |гістологів, | | | | |ембріологів та | | | | |топографоанатомів | | | | |України" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |68 |Філософія і |Дніпропетровський | політичні, | | |політологія в |національний | філософські | | |контексті сучасної |університет | | | |культури. |імені Олеся Гончара| | | |Философия и | | | | |политология в | | | | |контексте современной | | | | |культуры | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |69 |Холодильна техніка |Одеська державна | технічні | | |і технологія. |академія холоду | | | |Холодильная техника | | | | |и технология | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |70 |Юридична психологія та|Київський | юридичні, | | |педагогіка |національний | педагогічні, | | | |університет | психологічні | | | |внутрішніх справ | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |71 |Ядерна та радіаційна |Державний науково- | технічні | | |безпека |технічний центр з | | | | |ядерної та | | | | |радіаційної | | | | |безпеки, Одеський | | | | |державний | | | | |політехнічний | | | | |університет | | |--------------------------------------------------------------------| | ЖУРНАЛИ ТА ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ | |---------------------------------------------------------------------| | | | | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |1 |Агробіологія |Білоцерківський |сільськогосподарські| | | |національний аграрний|(агрономія) | | | |університет | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |2 |Актуальні проблеми |Одеський регіональний|державне | | |державного управління.|інститут державного |управління | | |Збірник наукових праць|управління | | | |Одеського |Української академії | | | |регіонального |державного управління| | | |інституту державного |при Президентові | | | |управління |України | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |3 |Актуальні проблеми |ВДНЗ "Українська |медичні | | |сучасної медицини: |медична | | | |Вісник Української |стоматологічна | | | |медичної |академія" | | | |стоматологічної | | | | |академії | | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |4 |Англістика та |Дніпропетровський |філологічні | | |американістика. |національний |(літературознавство)| | |Англистика и |університет | | | |американистика. | | | | |Anglistics and | | | | |Americanictics | | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |6 |Бізнес-навігатор |Приватний вищий |економічні | | | |навчальний заклад | | | | |"Міжнародний | | | | |університет бізнесу і| | | | |права" | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |7 |Біологія та валеологія|Харківський |біологічні | | | |національний | | | | |педагогічний | | | | |університет імені | | | | |Г.С.Сковороди | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |8 |Вісник академії митної|Академія митної |юридичні | | |служби України. Серія |служби України | | | |"Право" | | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |9 |Вісник |Дніпропетровський |філологічні | | |Дніпропетровського |національний |(літературознавство)| | |університету. Серія: |університет імені | | | |Літературознавство. |Олеся Гончара | | | |Журналістика | | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |10 |Вісник |Дніпропетровський |філософські, | | |Дніпропетровського |національний |історичні | | |університету. Серія: |університет імені |(історія науки | | |Історія і філософія |Олеся Гончара |й техніки, | | |науки і техніки | |філософія | | | | |науки) | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |11 |Вісник Запорізького |ДВНЗ "Запорізький |економічні | | |національного |національний | | | |університету |університет" | | | | |Міністерства освіти і| | | | |науки України | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |12 |Вісник Луганського |Луганський |філологічні | | |національного |національний |(мовознавство) | | |університету імені |університет імені | | | |Тараса Шевченка |Тараса Шевченка | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |13 |Вісник Національного |Національний |філософські | | |авіаційного |авіаційний | | | |університету. Серія: |університет | | | |Філософія. | | | | |Культурологія | | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |14 |Вісник Національного |Національний |філологічні | | |університету |університет |(мовознавство) | | |"Львівська |"Львівська | | | |політехніка". Серія |політехніка" | | | |"Проблеми української | | | | |термінології" | | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |15 |Вісник Національного |Національний |технічні | | |університету |університет |(електроніка) | | |"Львівська |"Львівська | | | |політехніка". Серія |політехніка" | | | |"Електроніка" | | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |16 |Вісник Національного |Національний |технічні | | |університету |університет | | | |"Львівська |"Львівська | | | |політехніка". Серія |політехніка" | | | |"Радіоелектроніка та | | | | |телекомунікації" | | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |17 |Вісник Національного |Національний |технічні | | |технічного |технічний університет|(приладобудування) | | |університету |України "Київський | | | |України "Київський |політехнічний | | | |політехнічний |інститут" | | | |інститут". Серія: | | | | |приладобудування | | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |18 |Вісник Національного |Національний |технічні | | |технічного |технічний університет|(машинознавство, | | |університету |України "Київський |машинобудування) | | |України "Київський |політехнічний | | | |політехнічний |інститут" | | | |інститут". Серія | | | | |машинобудування | | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |19 |Вісник Одеського |Одеський національний|юридичні | | |національного |університет імені | | | |університету. |І.І.Мечникова | | | |Правознавство | | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |20 |Вісник Одеського |Одеський національний|психологічні | | |національного |університет імені | | | |університету. |І.І.Мечникова | | | |Психологія | | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |21 |Вісник СевНТУ. Серія |Севастопольський |педагогічні | | |"Педагогіка" |національний | | | | |технічний університет| | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |22 |Вісник СевНТУ. Серія |Севастопольський |політичні | | |"Політологія" |національний | | | | |технічний університет| | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |23 |Вісник |Одеський державний |економічні | | |соціально-економічних |економічний | | | |досліджень |університет | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |24 |Вісник Харківського |Харківський |біологічні | | |національного |національний | | | |університету. Серія |університет імені | | | |"Біологія" |В.Н.Каразіна | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |25 |Вісник Харківського |Харківський |філологічні | | |національного |національний |(германські, | | |університету. Серія |університет імені |романські мови) | | |"Романо-германська |В.Н.Каразіна | | | |філологія. Методика | | | | |викладання іноземних | | | | |мов" | | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |26 |Вісник Харківського |Харківський |історичні, | | |національного |національний |філософські | | |університету. Серія |університет імені | | | |"Історія України. |В.Н.Каразіна | | | |Українознавство: | | | | |історичні та | | | | |філософські науки" | | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |27 |Вісник Харківського |Харківський |філологічні | | |національного |національний |(літературознавство)| | |університету. Серія |університет імені | | | |"Філологія" |В.Н.Каразіна | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |28 |Вісник Харківського |Харківський |філософські | | |національного |національний | | | |університету. Серія |університет імені | | | |"Філософія. |В.Н.Каразіна | | | |Філософські перипетії"| | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |29 |Держава та регіони. |Класичний приватний |юридичні | | |Серія: Право |університет | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |30 |Економіка і |Донецький |економічні | | |організація |національний | | | |управління |університет | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |31 |Економіка |Харківський |економічні | | |транспортного |національний | | | |комплексу. Экономика |автомобільно-дорожній| | | |транспортного |університет | | | |комплекса. Economics | | | | |of Transport Complex | | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |32 |Ефективність |Львівський |державне | | |державного |регіональний інститут|управління | | |управління |державного управління| | | | |при Президентові | | | | |України | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |33 |Історія та географія |Харківський |історія | | | |національний | | | | |педагогічний | | | | |університет імені | | | | |Г.С.Сковороди | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |34 |Квалілогія книги |Українська академія |технічні | | | |друкарства | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |35 |Збірник наукових праць|Державний |технічні | | |Державного |економіко- |(транспорт) | | |економіко- |технологічний | | | |технологічного |університет | | | |університету |транспорту | | | |транспорту. Серія | | | | |"Транспортні системи і| | | | |технології" | | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |36 |Збірник наукових праць|Донецький державний |державне | | |Донецького державного |університет |управління | | |університету |управління | | | |управління | | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |37 |Збірник наукових праць|Національний |технічні, | | |Національного |університет |економічні | | |університету |кораблебудування | | | |кораблебудування |імені адмірала | | | | |Макарова | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |38 |Лінгвістика |Луганський |філологічні | | | |національний |(українська, | | | |університет імені |російська | | | |Тараса Шевченка |мови) | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |39 |Лінгвістичні студії |Донецький |філологічні | | | |національний |(мовознавство) | | | |університет | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |40 |Людина та довкілля. |Харківський |географічні | | |Проблеми неоекології |національний | | | | |університет | | | | |ім. В.Н.Каразіна | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |41 |Магістеріум. |Національний |філософські | | |Історико-філософські |університет | | | |студії |"Києво-Могилянська | | | | |Академія" | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |42 |Магістеріум. |Національний |культурологія | | |Культурологія |університет | | | | |"Києво-Могилянська | | | | |Академія" | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |43 |Медицинская |Харківська медична |психологічні | | |психология. |академія | | | |Медична психологія |післядипломної | | | | |освіти, Харківське | | | | |медичне товариство | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |44 |Міжнародний медичний |Харківська медична |медичні | | |журнал. Международный |академія | | | |медицинский журнал. |післядипломної | | | | |освіти, Інститут | | | | |проблем кріобіології | | | | |і кріомедицини НАН | | | | |України, Харківське | | | | |медичне товариство | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |45 |Методи та прилади |Івано-Франківський |технічні | | |контролю якості |національний | | | | |технічний університет| | | | |нафти і газу | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |46 |Металургія |Запорізька державна |технічні | | | |інженерна академія |(металургія) | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |47 |Мова і культура. Язык |Київський |філологічні | | |и культура. |національний | | | |Language & culture |університет імені | | | | |Тараса Шевченка, ТОВ | | | | |"Видавничий дім | | | | |Дмитра Бураго" | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |48 |Моделювання та |ДВНЗ "Київський |економічні | | |інформаційні системи в|національний | | | |економіці |економічний | | | | |університет імені | | | | |Вадима Гетьмана" | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |49 |Наука і оборона |Міністерство оборони |військові | | | |України | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |50 |Науковий вісник |Київський |мистецтвознавство | | |Київського |національний | | | |національного |університет театру, | | | |університету театру, |кіно і телебачення | | | |кіно і телебачення |імені | | | |імені |І.Карпенка-Карого | | | |І.Карпенка-Карого | | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |51 |Науковий вісник |Миколаївський |психологічні | | |Миколаївського |державний університет| | | |державного |імені | | | |університету імені |В.О.Сухомлинського | | | |В.О.Сухомлинського. | | | | |Серія "Психологічні | | | | |науки" Научный вестник| | | | |Николаевского | | | | |государственного | | | | |университета имени | | | | |В.А.Сухомлинского | | | | |Wissenschaftsblatt der| | | | |W.O.Suchomlinskij | | | | |Staatsuniversitat | | | | |Mykolaiv, Scientific | | | | |Bulletin of | | | | |V.O.Sukhomlynsky | | | | |Mykolaiv State | | | | |University | | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |52 |Науковий вісник |Національний медичний|медичні | | |Національного |університет імені | | | |медичного |О.О.Богомольця | | | |університету імені | | | | |О.О.Богомольця | | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |53 |Науковий вісник |Південноукраїнський |педагогічні, | | |Південноукраїнського |державний |психологічні | | |державного |педагогічний | | | |педагогічного |університет | | | |університету |ім. К.Д.Ушинського | | | |ім. К.Д.Ушинського | | | | |Научный вестник | | | | |Южноукраинского | | | | |государственного | | | | |педагогического | | | | |университета | | | | |им. К.Д.Ушинского | | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |54 |Наукові записки |Українська академія |технічні | | | |друкарства | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |55 |Наукові записки |Національний |історичні | | |НАУКМА. |університет "Києво- | | | |Історичні науки. |Могилянська Академія"| | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |56 |Наукові записки |Національний |фізико-математичні | | |НАУКМА. |університет "Києво- |(інформатика і | | |Комп'ютерні науки. |Могилянська Академія"|кібернетика) | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |57 |Наукові записки |Національний |філологічні | | |НАУКМА. |університет "Києво- |(літературознавство)| | |Філологічні науки. |Могилянська Академія"| | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |58 |Наукові записки |Національний |культурологія | | |НАУКМА. Теорія та |університет "Києво- | | | |історія культури. |Могилянська Академія"| | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |59 |Наукові записки |Національний |філософські | | |Національного |університет | | | |університету |"Острозька академія" | | | |"Острозька | | | | |академія". Серія | | | | |"Філософія" | | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |60 |Наукові записки з |Переяслав- |історичні | | |української історії |Хмельницький | | | | |державний | | | | |педагогічний | | | | |університет імені | | | | |Григорія Сковороди | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |61 |Наукові записки |ДП "Український |технічні | | |Українського |науково-дослідний |(телекомунікаційні | | |науково-дослідного |інститут зв'язку" |системи та мережі, | | |інституту зв'язку | |радіотехнічні | | | | |пристрої та | | | | |засоби | | | | |телекомунікацій) | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |62 |Наукові записки |Харківський |філологічні | | |Харківського |національний |(літературознавство)| | |національного |педагогічний | | | |педагогічного |університет імені | | | |університету імені |Г.С.Сковороди | | | |Г.С.Сковороди. | | | | |"Літературознавство" | | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |63 |Нафтогазова енергетика|Івано-Франківський |технічні | | | |національний | | | | |технічний університет| | | | |нафти і газу | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |64 |Неперервна професійна |Інститут педагогічної|педагогічні | | |освіта: теорія і |освіти і освіти | | | |практика |дорослих Академії | | | | |педагогічних наук | | | | |України, Благодійний | | | | |фонд імені Антона | | | | |Макаренка | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |65 |Освіта регіону |ВНЗ "Відкритий |політичні, | | | |міжнародний |соціальні | | | |університет розвитку |комунікації | | | |людини "Україна" | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |66 |Пам'ятки |Український |історичні | | | |науково-дослідний | | | | |інститут архівної | | | | |справи та | | | | |документознавства | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |67 |Педагогіка та |Харківський |педагогічні | | |психологія |національний | | | | |педагогічний | | | | |університет імені | | | | |Г.С.Сковороди | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |68 |Педагогічний дискурс |Інститут педагогіки |педагогічні | | | |АПН України, | | | | |Хмельницька | | | | |гуманітарно- | | | | |педагогічна академія | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |69 |Поліграфія і видавнича|Українська академія |технічні | | |справа |друкарства | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |70 |Проблеми безпеки |Інститут проблем |технічні | | |атомних електростанцій|безпеки атомних |(екологічна | | |і Чорнобиля |електростанцій НАН |безпека) | | | |України | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |71 |Проблеми екології та |Українська медична |медичні | | |медицини. Проблемы |стоматологічна | | | |экологии и медицины. |академія, Українська | | | |Medical and ecological|Академія наук | | | |problems |національного | | | | |прогресу | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |72 |Проблеми законності |Національна юридична |юридичні | | | |академія України | | | | |імені Ярослава | | | | |Мудрого | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |73 |Проблеми клінічної |ДВНЗ "Ужгородський |медичні | | |педіатрії |національний | | | | |університет" | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |74 |Проблеми харчування |ДП "Інститут |медичні, | | | |екогігієни і |біологічні | | | |токсикології | | | | |ім. Л.І.Медведя" | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |75 |Проблемы и перспективы|Донецький |економічні | | |развития |національний | | | |сотрудничества |університет | | | |между странами | | | | |Юго-Восточной Европы в| | | | |рамках Черноморского | | | | |экономического | | | | |сотрудничества и ГУАМ | | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |76 |Проблемы развития |Донецький |економічні | | |внешнеэкономических |національний | | | |связей и привлечения |університет | | | |иностранных | | | | |инвестиции: | | | | |региональный аспект | | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |77 |Промислове будівництво|ВАТ "Український |технічні | | |та інженерні споруди |науково-дослідний та |(будівництво) | | | |проектний інститут |архітектура | | | |сталевих конструкцій | | | | |імені | | | | |В.М.Шимановського", | | | | |Українська державна | | | | |корпорація по | | | | |виконанню монтажних і| | | | |спеціальних | | | | |будівельних робіт | | | | |"Укрмонтажспецбуд" | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |78 |Соціально-економічні |НАН України, Інститут|економічні | | |проблеми сучасного |регіональних | | | |періоду України. |досліджень | | | |Социально- |Національної академії| | | |экономические |наук України | | | |проблемы современного | | | | |периода Украины. | | | | |Social | | | | |and Economic Problem | | | | |of modern Period of | | | | |Ukraine | | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |79 |Статистика України |Міністерство |економічні | | | |статистики України, | | | | |Науково-дослідний | | | | |інститут статистики | | | | |Міністерства | | | | |статистики України | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |80 |Сторінки історії |Національний |історичні | | | |технічний університет| | | | |України "Київський | | | | |політехнічний | | | | |інститут" | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |81 |Студії з архівної |Український |історичні | | |справи та |науково-дослідний | | | |документознавства |інститут архівної | | | | |справи та | | | | |документознавства | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |82 |Теорія і практика |Науково-дослідний |юридичні | | |інтелектуальної |інститут | | | |власності |інтелектуальної | | | | |власності | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |83 |Українська культура: |Рівненський державний|культурологія | | |минуле, сучасне, шляхи|гуманітарний |(теорія та історія | | |розвитку: наукові |університет |культури) | | |записки Рівненського | | | | |державного | | | | |гуманітарного | | | | |університету | | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |84 |Українська полоністика|Житомирський |філологічні | | | |державний університет|(слов'янські | | | |імені Івана Франка |мови) | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |85 |Український журнал з |ДУ "Інститут медицини|біологічні | | |проблем медицини праці|праці АМН України" | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |86 |Український журнал |Інститут нефрології |медичні | | |нефрології та діалізу |АМН України, | | | | |Національний нирковий| | | | |фонд України | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |87 |Український |ННЦ "Інститут |технічні | | |метрологічний журнал |метрології" | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |88 |Физика и техника |НАН України, |фізико-математичні | | |высоких давлений. |Донецький |(фізика) | | |Фізика і техніка |фізико-технічний | | | |високих тисків |інститут НАН України | | | | |ім. О.О.Галкіна | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |89 |Фізіологія та біохімія|НАН України, Інститут|біологічні | | |культурних рослин. |фізіології рослин і | | | |Физиология и биохимия |генетики НАН України | | | |культурных растений | | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |90 |Філософські обрії |Інститут філософії |філософські | | | |імені Г.С.Сковороди | | | | |Національної академії| | | | |наук України, | | | | |Полтавський державний| | | | |педагогічний | | | | |університет імені | | | | |В.Г.Короленка | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |91 |Часопис |Харківський |географічні | | |соціально-економічної |національний | | | |географії |університет імені | | | | |В.Н.Каразіна | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |92 |Юридична Україна |Київський |юридичні | | | |регіональний центр | | | | |Академії правових | | | | |наук України, | | | | |Науково-дослідний | | | | |інститут приватного | | | | |права і | | | | |підприємництва, | | | | |Українсько- | | | | |люксембурзьке | | | | |підприємство у | | | | |формі ТОВ "ЮРІНКОМ | | | | |Інтер" | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |93 |Biopolymers and cell |НАН України, Інститут|біологічні | | | |молекулярної біології| | | | |і генетики НАН | | | | |України | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| |94 |Chemistry & Chemical |Національний |хімічні, технічні | | |Technology |університет |(хімічні технологи) | | | |"Львівська | | | | |політехніка" | | |---+----------------------+---------------------+--------------------| | |Агроекологічний |Інститут |біологічні, | | |журнал |агроекології УААН, |сільськогосподарські | | |Агроэкологический |Державна | | | |журнал |екологічна академія| | | |Agroecologycal |післядипломної | | | |journal |освіти та | | | | |управління, | | | | |державний | | | | |технологічний центр| | | | |охорони родючості | | | | |ґрунтів | | | | |Мінагрополітики | | | | |України "Центр | | | | |Держродючість" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Альгологія. |Інститут ботаніки |біологічні | | |Альгология. |ім. М.Г.Холодного | | | |Algologia |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Бізнес Інформ. |Харківський |економічні | | |Бизнес Информ |національний | | | | |економічний | | | | |університет та | | | | |Науково-дослідний | | | | |центр | | | | |індустріальних | | | | |проблем розвитку | | | | |Національної | | | | |академії наук | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Біофізичний |Харківський |біологічні, фізико- | | |вісник |національний |математичні (фізика) | | | |університет імені | | | | |В.Н.Каразіна | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Біологія тварин |Інститут біології |біологічні, | | | |тварин УААН |ветеринарні | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Біоніка інтелекту. |Харківський |технічні | | |Бионика |національний | | | |интеллекта. |університет | | | |Bionics of |радіоелектроніки | | | |Intelligence |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Бухгалтерський |Державна академія |економічні | | |облік, аналіз та |статистики, обліку | | | |аудит: проблеми |та аудиту | | | |теорії, |Держкомстату | | | |методології, |України | | | |організації | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Ветеринарна |Інститут |ветеринарні, | | |біотехнологія |ветеринарної |сільськогосподарські | | | |медицини УААН, | | | | |Державний науково- | | | | |контрольний | | | | |інститут | | | | |біотехнології і | | | | |штамів | | | | |мікроорганізмів | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Військова медицина |Міністерство |медичні | | |України |оборони України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Вісник |Дніпропетровський |технічні (транспорт) | | |Дніпропетровського |національний | | | |національного |університет | | | |університету |залізничного | | | |залізничного |транспорту імені | | | |транспорту імені |академіка | | | |академіка |В.Лазаряна | | | |В.Лазаряна |Міністерства | | | | |транспорту та | | | | |зв'язку України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Вісник |Житомирський |сільськогосподарські | | |Житомирського |національний | | | |національного |агроекологічний | | | |агроекологічного |університет | | | |університету | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Вісник Київського |Київський |філософські | | |національного |національний | | | |університету імені |університет імені | | | |Тараса Шевченка. |Тараса Шевченка | | | |Філософія. | | | | |Політологія | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Вісник |Криворізький |геологічні | | |Криворізького |економічний |(економічна | | |економічного |інститут Київського|геологія) | | |інституту КНЕУ |національного | | | | |економічного | | | | |університету | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Вісник |Національна |педагогічні | | |Національної |академія оборони | | | |академії оборони |України | | | |України |Міністерства | | | | |оборони України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Вісник |Українське |сільськогосподарські | | |Українського |товариство |(генетика, селекція) | | |товариства |генетиків і | | | |генетиків і |селекціонерів | | | |селекціонерів |ім. М.І.Вавилова | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Вісник Черкаського |Черкаський |технічні | | |державного |державний |(інформатика) | | |технологічного |технологічний | | | |університету. |університет | | | |Вестник |МОН України | | | |Черкасского | | | | |государственного | | | | |технологического | | | | |университета | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Вісник |Чернігівський |педагогічні | | |Чернігівського |державний | | | |державного |педагогічний | | | |педагогічного |університет | | | |університету |ім. Т.Г.Шевченка | | | |ім. Т.Г.Шевченка. |МОН України | | | |Серія: | | | | |педагогічні науки | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Вісник Харківської |Харківська державна|історичні | | |державної академії |академія культури | | | |культури |Міністерства | | | | |культури і туризму | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Вісник |Харківський |фізико-математичні | | |Харківського |національний |(фізика) | | |національного |університет імені | | | |університету. |В.Н.Каразіна | | | |Серія "Фізика" |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Вісник |Харківський |геологічні, | | |Харківського |національний |географічні | | |національного |університет імені | | | |університету. |В.Н.Каразіна | | | |Серія "Геологія. |МОН України | | | |Географія. | | | | |Екологія" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Вісник |Хмельницький |економічні | | |Хмельницького |національний | | | |національного |університет | | | |університету. |МОН України | | | |Серія: економічні | | | | |науки | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Вісник фармації |МОЗ України, |фармацевтичні | | |News of pharmacy |Національний | | | | |фармацевтичний | | | | |університет | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Галицький |Тернопільський |економічні | | |економічний |державний технічний| | | |вісник |університет імені | | | | |Івана Пулюя | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Геологія і корисні |Національна |геологічні | | |копалини Світового |академія наук | | | |океану. |України, Відділення| | | |Геология и |морської геології | | | |полезные |та осадочного | | | |ископаемые |рудоутворення | | | |Мирового океана. |Національного | | | |Geology and |науково- | | | |Mineral Resources |природничого музею | || |of the World |НАН України | | | |Ocean | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Гуманітарні |Київський |філософські | | |студії |національний | | | | |університет імені | | | | |Тараса Шевченка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Дослідження з |Дніпропетровський |філологічні | | |лексикології і |національний |(українська мова) | | |граматики |університет імені | | | |української мови |Олеся Гончара | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Економіка. |Східноукраїнський |економічні | | |Менеджмент. |національний | | | |Підприємництво |університет імені | | | | |Володимира Даля | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Ейдос. |Національна |історичні | | |Эйдос. |академія наук | | | |Ejdos |України, Інститут | | | | |історії | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Збірник наукових |Національна |геологічні | | |праць Інституту |академія наук | | | |геохімії |України, Інститут | | | |навколишнього |геохімії | | | |середовища. |навколишнього | | | |Сборник научных |середовища | | | |трудов Института |НАН України та | | | |геохимии |МНС України | | | |окружающей среды. | | | | |Collected papers | | | | |of Institute of | | | | |environmental | | | | |geochemistry | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Збірник наукових |Севастопольський |технічні | | |праць |національний |(енергетика) | | |Севастопольського |університет ядерної| | | |національного |енергії та | | | |університету |промисловості | | | |ядерної енергії та |Міністерства палива| | | |промисловості |та енергетики | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Збірник наукових |Селекційно- |сільськогосподарські | | |праць Селекційно- |генетичний |(генетика, селекція | | |генетичного |інститут - |рослин, насінництво) | | |інституту - |Національний |біологічні | | |Національного |центр |(генетика) | | |центру |насіннєзнавства та | | | |насіннєзнавства та |сортовивчення УААН | | | |сортовивчення | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Збірник наукових |Уманський державний|педагогічні | | |праць Уманського |педагогічний | | | |державного |університет імені | | | |педагогічного |Павла Тичини | | | |університету мені |МОН України | | | |Павла Тичини | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Збірник праць |Національна |соціальні | | |Науково-дослідного |академія наук |комунікації | | |центру пресознавства |України, Львівська | | | |Proceedings of |національна наукова| | | |Research and |бібліотека України | | | |Centre for |імені В.Стефаника | | | |Periodicals | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Збірник наукових |Київський |технічні | | |праць Військового |національний |(інформаційні | | |інституту |університет імені |технології, | | |Київського |Тараса Шевченка |комп'ютерні системи | | |національного | |та компоненти) | | |університету імені | | | | |Тараса Шевченка | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Інтродукція |Національна |біологічні | | |рослин |академія наук | | | | |України, | | | | |Національний | | | | |ботанічний сад | | | | |ім. М.М.Гришка | | | | |НАН України, | | | | |Національний | | | | |дендрологічний парк| | | | |"Софіївка" | | | | |НАН України, | | | | |Державний | | | | |дендрологічний парк| | | | |"Олександрія" | | | | |НАН України, | | | | |Державний | | | | |дендрологічний парк| | | | |"Тростянець" | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Історико- |Уманський державний|педагогічні (загальна| | |педагогічний |педагогічний |педагогіка, історія | | |альманах |університет імені |педагогіки) | | | |Павла Тичини | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Кібернетика та |НАН України, |технічні | | |обчислювальна |Міжнародний | | | |техніка. |науково-навчальний | | | |Кибернетика и |центр інформаційних| | | |вычислительная |технологій та | | | |техника. |систем НАН та | | | |Cybernetics and |МОН України, | | | |computer |Інститут | | | |engineering |кібернетики | | | | |імені В.М.Глушкова | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Клінічна |Український |медичні | | |ендокринологія та |науково-практичний | | | |ендокринна |центр ендокринної | | | |хірургія |хірургії, | | | | |трансплантації | | | | |ендокринних органів| | | | |і тканин | | | | |МОЗ України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Культура і |Державна академія |філософські | | |сучасність |керівних кадрів | | | | |культури і мистецтв| | | | |Міністерства | | | | |культури і туризму | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Лінгвістика XXI |Центр наукових |філологічні | | |століття: нові |досліджень та |(мовознавство) | | |дослідження і |викладання | | | |перспективи |іноземних мов | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Літопис |МОЗ України, |медичні | | |травматології та |Національний | | | |ортопедії |медичний | | | | |університет | | | | |ім. О.О.Богомольця,| | | | |Українська | | | | |асоціація | | | | |травматологів- | | | | |ортопедів | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Магістеріум. |Національний |філологічні | | |Літературознавчі |університет "Києво-|(літературознавство) | | |студії |Могилянська | | | | |академія" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Мандрівець |Національний |історичні | | | |університет "Києво-| | | | |Могилянська | | | | |академія" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Медична психологія |Харківська медична |медичні | | |Медицинская |академія | | | |психология |післядипломної | | | | |освіти МОЗ України,| | | | |Харківське медичне | | | | |товариство | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Механіка твердого |Інститут прикладної|фізико-математичні | | |тіла |математики і |(механіка) | | | |механіки | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Методи |Дніпропетровський |технічні (механіка | | |розв'язування |національний |деформівного твердого| | |прикладних задач |університет імені |тіла) | | |механіки |Олеся Гончара | | | |деформівного |МОН України | | | |твердого тіла. | | | | |Методы решения | | | | |прикладных задач | | | | |механики | | | | |деформируемого | | | | |твердого тела. | | | | |Methods Solving | | | | |Applied Problems | | | | |in Solid | | | | |Mechanics | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Мінералогічний |Національна |Геологічні (геохімія,| | |журнал |академія наук |петрологія, геологія | | |Mineralogical |України, Інститут |металевих та | | |Journal (Ukraine) |геохімії, |неметалевих корисних | | | |мінералогії та |копалин, мінералогія,| | | |рудоутворення імені|кристалографія) | | | |М.Н.Семененка | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Науковий вісник |Івано-Франківський |геологічні (геологія | | |Івано- |національний |нафти і газу, | | |Франківського |технічний |геофізика), технічні | | |національного |університет нафти і|(розробка корисних | | |технічного |газу МОН України |копалин) | | |університету нафти | | | | |і газу | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Науковий вісник |Львівський |економічні | | |Львівського |державний | | | |державного |університет | | | |університету |внутрішніх справ | | | |внутрішніх справ |МВС України | | | |(серія | | | | |економічна) | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Науковий вісник |Миколаївський |історичні | | |Миколаївського |державний | | | |державного |університет імені | | | |університету імені |В.О.Сухомлинського | | | |В.О.Сухомлинського. |МОН України | | | |Серія "Історичні | | | | |науки" | | | | |Научный вестник | | | | |Николаевского | | | | |государственного | | | | |университета имени | | | | |В.А.Сухомлинского | | | | |Wissenschaftsblatt | | | | |der | | | | |W.O.Suchomlinskij | | | | |Staatsuniversitat | | | | |Mykolaiv, | | | | |Scientific | | | | |Bulletin of | | | | |V.O.Sukhomlynsky | | | | |Mykolaiv State | | | | |University | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Науковий вісник |Миколаївський |філологічні | | |Миколаївського |державний |(літературознавство) | | |державного |університет імені | | | |університету імені |В.О.Сухомлинського | | | |В.О.Сухомлинського. |МОН України | | | |Серія | | | | |"Філологічні | | | | |науки" | | | | |Научный вестник | | | | |Николаевского | | | | |государственного | | | | |университета имени | | | | |В.А.Сухомлинского | | | | |Wissenschaftsblatt | | | | |der | | | | |W.O.Suchomlinskij | | | | |Staatsuniversitat | | | | |Mykolaiv, | | | | |Scientific | | | | |Bulletin of | | | | |V.O.Sukhomlynsky | | | | |Mykolaiv State | | | | |University | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Науковий вісник |Ужгородський |економічні | | |Ужгородського |національний | | | |університету. |університет | | | |Серія |МОН України | | | |"Економіка" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Науковий вісник |Чернівецький |філософські | | |Чернівецького |національний | | | |національного |університет | | | |університету ім. |ім. Юрія Федьковича| | | |Юрія Федьковича. |МОН України | | | |Серія: філософія | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Наукові записки |НАН України, |політичні, історичні | | |Інституту |Інститут | | | |політичних і |політичних і | | | |етнонаціональних |етнонаціональних | | | |досліджень |досліджень | | | |ім. І.Ф.Кураса |ім. І.Ф.Кураса | | | |НАН України |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Наукові записки |Національний |політичні | | |НАУКМА. Політичні |університет "Києво-| | | |науки |Могилянська | | | | |академія" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Наукові записки. |Кіровоградський |педагогічні | | |Серія: |державний | | | |педагогічні науки |педагогічний | | | | |університет імені | | | | |Володимира | | | | |Винниченка | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Наукові праці |Національний |технічні (технологія | | |Національного |університет |харчової | | |університету |харчових технологій|промисловості) | | |харчових |МОН України | | | |технологій | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Оптимізація |Севастопольський |технічні | | |виробничих |національний | | | |процесів |технічний | | | | |університет | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Освіта регіону |ВНЗ "Відкритий |психологічні | | | |міжнародний | | | | |університет | | | | |розвитку людини | | | | |"Україна" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Педагогічний |Південноукраїнський|педагогічні | | |альманах |регіональний | | | | |інститут | | | | |післядипломної | | | | |освіти педагогічних| | | | |кадрів МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Підприємництво, |Науково-дослідний |юридичні | | |господарство і |інститут приватного| | | |право |права і | | | | |підприємництва | | | | |Академії правових | | | | |наук України, | | | | |ТОВ "Гарантія" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Прикладна |Державна академія |економічні | | |статистика: |статистики, обліку |(статистика) | | |проблеми теорії та |та аудиту | | | |практики |Держкомстату | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Проблеми |Херсонський |технічні | | |інформаційних |національний | | | |технологій |технічний | | | | |університет | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Проблеми |Дніпропетровський |фізико-математичні | | |обчислювальної |національний |(механіка) | | |механіки і міцності |університет імені | | | |конструкцій. |Олеся Гончара | | | |Проблемы |МОН України | | | |вычислительной | | | | |механики и прочности | | | | |конструкций. | | | | |Problems of | | | | |Computational | | | | |Mechanics and | | | | |Strength of | | | | |Structures | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Проблеми |Хмельницький |технічні | | |трибології. |національний |(машинознавство, | | |Problem of |університет |машинобудування) | | |tribology |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Прогресивні |Донецький |технічні | | |технології та |національний | | | |системи |технічний | | | |машинобудування |університет | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Проектування, |Національний |технічні | | |виробництво та |транспортний | | | |експлуатація |університет | | | |автотранспортних |МОН України | | | |засобів і поїздів | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Психолого- |Уманський державний|педагогічні | | |педагогічні |педагогічний | | | |проблеми сільської |університет імені | | | |школи |Павла Тичини | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Регіональна |Національна |економічні | | |економіка |академія наук | | | | |України, | | | | |Міністерство | | | | |економіки України, | | | | |Інститут | | | | |регіональних | | | | |досліджень | | | | |НАН України, | | | | |Інститут економіки | | | | |промисловості | | | | |НАН України, | | | | |Українська | | | | |асоціація | | | | |регіональних наук | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Реєстрація, |Інститут проблем |технічні | | |зберігання і |реєстрації |(інформаційні | | |обробка даних. |інформації |технології, | | |Регистрация, |НАН України |комп'ютерні системи | | |хранение и | |та компоненти) | | |обработка данных | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Релігія та Соціум |Чернівецький |філософські | | | |національний | | | | |університет імені | | | | |Юрія Федьковича | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Ресурсозберігаючі |Східноукраїнський |технічні | | |технології |національний | | | |виробництва та |університет імені | | | |обробки тиском |Володимира Даля | | | |матеріалів у |МОН України | | | |машинобудуванні | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Розвідка та |Івано-Франківський |Технічні (розробка | | |розробка нафтових |технічний |корисних копалин), | | |і газових родовищ |університет нафти і|геологічні (геологія | | | |газу МОН України |нафти і газу, | | | | |геофізика) | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Сенсорна |Одеський |фізико-математичні | | |електроніка і |національний |(фізика) | | |мікросистемні |університет | | | |технології |ім. І.І.Мечникова | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Системи |ДП "Центральний |технічні | | |управління, |науково-дослідний | | | |навігації та |інститут навігації | | | |зв'язку |і управління" | | | | |Мінпромполітики | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Старожитності |ДВНЗ "Запорізький |історичні | | |степового |національний | | | |Причорномор'я і |університет" | | | |Криму |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Судовождение |Одеська національна|технічні | | | |морська академія | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Сучасні аспекти |Головний військово-|медичні | | |військової |медичний клінічний | | | |медицини |ордена Червоної | | | | |Зірки центр | | | | |"Головний | | | | |військовий | | | | |клінічний | | | | |госпіталь" | | | | |Міністерства | | | | |оборони України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Східноєвропейський |Національний |медичні (соціальна | | |журнал |медичний |медицина) | | |громадського |університет імені | | | |здоров'я |О.О.Богомольця | | | | |МОЗ України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Технологія і |Національний |технічні (машини і | | |техніка |технічний |процеси | | |друкарства |університет України|поліграфічного | | | |"Київський |виробництва) | | | |політехнічний | | | | |інститут" | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Технологические |ВАТ "Український |технічні | | |системы |науково-дослідний | | | | |інститут авіаційної| | | | |технології" | | | | |Міністерства | | | | |промислової | | | | |політики України, | | | | |ТОВ "Компанія | | | | |"Індустріальні | | | | |технології" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Управління |Східноукраїнський |економічні | | |проектами та |національний | | | |розвиток |університет імені | | | |виробництва |Володимира Даля | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Управління |Національний |технічні | | |проектами, |транспортний | | | |системний аналіз |університет | | | |і логістика |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Харківська |ДУ "Інститут |медичні | | |хірургічна школа |загальної та | | | | |невідкладної | | | | |хірургії Академії | | | | |медичних наук | | | | |України" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Харчова |Національний |технічні | | |промисловість |транспортний | | | | |університет | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Цитологія і |Національна |біологічні | | |генетика |академія наук | | | |Цитология и |України, Інститут | | | |генетика |клітинної біології | | | |Cytology and |та генетичної | | | |Genetics |інженерії | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Ядерна фізика та |Інститут ядерних |фізико-математичні | | |енергетика |досліджень |(фізика), біологічні | | | |НАН України |(радіобіологія, | | | | |екологія) | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Журнал "Військова |Міністерство оборо-|медичні і | | |медицина України" |ни України |фармацевтичні | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Науково-технічний |Міністерство |технічні | | |журнал "Артиллерийское|промислової політи-| | | |и стрелковое вооруже- |ки України | | | |ние" Державного під- | | | | |приємства "Конструк- | | | | |торське бюро "Арти- | | | | |лерійське Озброєння" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Науково-технічний |Міністерство освіти|технічні | | |журнал "Механіка та |і науки України | | | |машинобудування" | | | | |Національного | | | | |технічного універси- | | | | |тету "Харківський | | | | |політехнічний | | | | |інститут" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Збірник наукових праць|Національний |технічні | | |Центру воєнно-страте- |університет оборони| | | |гічних досліджень |України | | ----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- | N | Назва видання | Засновник | Галузі науки | | | | (співзасновники) | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 1 |Аграрний вісник |Одеський державний |сільськогосподарські,| | |Причорномор'я |аграрний |ветеринарні, | | | |університет |технічні (геодезія, | | | |Міністерства |картографія, | | | |аграрної політики |землевпорядкування) | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 2 |Адаптивні системи |Національний |технічні | | |автоматичного |технічний | | | |управління. |університет України| | | |Міжвідомчий |"Київський | | | |науково-технічний |політехнічний | | | |збірник |інститут" | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 3 |Адгезия расплавов и |Інститут проблем |хімічні, технічні | | |пайка материалов |матеріалознавства | | | | |імені | | | | |І.М.Францевича | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 4 |Актуальні проблеми |ВНЗ "Відкритий |педагогічні, | | |навчання та |міжнародний |психологічні | | |виховання людей з |університет | | | |особливими |розвитку | | | |потребами |людини "Україна", | | | | |Інститут вищої | | | | |освіти АПН України,| | | | |Інститут | | | | |спеціальної | | | | |педагогіки | | | | |АПН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 5 |Актуальні проблеми |Одеська |політичні, юридичні | | |політики |національна | | | | |юридична академія | | | | |МОН України, | | | | |Південно- | | | | |український | | | | |центр гендерних | | | | |проблем | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 6 |Архів клінічної та |Донецький |медичні | | |експериментальної |національний | | | |медицини. |медичний | | | |Архив клинической и |університет | | | |экспериментальной |ім. М.Горького | | | |медицины. |МОЗ України | | | |Archives of clinical | | | | |and experimental | | | | |medicine | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 7 |Библиотеки |Національна |історичні | | |национальных |бібліотека України | | | |академий наук: |імені | | | |проблемы |В.І.Вернадського | | | |функционирования, | | | | |тенденции развития | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 8 |Бібліотекознавство. |Державна Академія |історичні | | |Документознавство. |керівних кадрів | | | |Інформологія |культури і мистецтв| | | | |Міністерства | | | | |культури | | | | |і туризму України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 9 |Біль, знеболювання і |Національний |медичні | | |інтенсивна терапія |медичний | | | | |університет імені | | | | |О.О.Богомольця, | | | | |Асоціація | | | | |анестезіологів | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 10|Бюлетень Інституту |Інститут зернового |сільськогосподарські | | |зернового господарства|господарства УААН | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 11|Взрывозащищенное |Український |технічні | | |электрооборудование |науково-дослідний, | | | | |проектно- | | | | |конструкторський та| | | | |технологічний | | | | |інститут | | | | |вибухозахищеного та| | | | |рудникового | | | | |електрообладнання з| | | | |дослідно- | | | | |експериментальним | | | | |виробництвом | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 12|Вимірювальна та |Хмельницький |технічні | | |обчислювальна |національний | | | |техніка в |університет | | | |технологічних |МОН України, | | | |процесах |Українська | | | | |Технологічна | | | | |Академія | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 13|Відбір і обробка |Національна |технічні | | |інформації. |академія наук | | | |Information |України, | | | |Extraction and |Фізико-механічний | | | |Processing |інститут | | | | |ім. Г.В.Карпенка | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 14|Відновлювана |Інститут |технічні | | |енергетика |відновлюваної | | | | |енергетики | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 15|Вісник Академії |Академія митної |економічні | | |митної служби |служби України | | | |України. Серія: | | | | |Економіка | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 16|Вісник Вищого |Вищий |юридичні | | |адміністративного |адміністративний | | | |суду України |суд України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 17|Вісник гігієни та |Донецький |медичні | | |епідеміології. |національний | | | |Вестник гигиены и |медичний | | | |эпидемиологии. |університет | | | |Vestnik of Hygiene |ім. М.Горького | | | |and Epidemiology |МОЗ України, | | | | |Донецька обласна | | | | |санітарно- | | | | |епідеміологічна | | | | |станція | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 18|Вісник |Вищий |юридичні | | |господарського |господарський суд | | | |судочинства |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 19|Вісник Державного |Державний |технічні | | |університету |університет | | | |інформаційно- |інформаційно- | | | |комунікаційних |комунікаційних | | | |технологій |технологій | | | | |Міністерства | | | | |транспорту | | | | |та зв'язку України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 20|Вісник |Запорізький |технічні | | |двигунобудування |національний | | | | |технічний | | | | |університет, | | | | |ВАТ "Мотор Січ", | | | | |Національний | | | | |аерокосмічний | | | | |університет | | | | |ім. М.Є.Жуковського| | | | |"Харківський | | | | |авіаційний | | | | |інститут" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 21|Вісник |Дніпропетровський |філологічні | | |Дніпропетровського |національний |(українська, | | |університету. |університет |російська мови, | | |Мовознавство |імені Олеся Гончара|загальне | | | |МОН України |мовознавство, | | | | |перекладознавство) | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 22|Вісник |Дніпропетровський |фізико-математичні | | |Дніпропетровського |національний |(теоретичні основи | | |університету. Серія: |університет |інформатики | | |моделювання |імені Олеся Гончара|та кібернетики, | | | |МОН України |математичне | | | | |моделювання | | | | |та обчислювальні | | | | |методи) | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 23|Вісник |Дніпропетровський |технічні | | |Дніпропетровського |національний | | | |університету. Серія: |університет | | | |Ракетно-космічна |імені Олеся Гончара| | | |техніка |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 24|Вісник |Дніпропетровська |економічні | | |Дніпропетровської |державна фінансова | | | |державної фінансової |академія | | | |академії. Економічні |Міністерства | | | |науки |фінансів України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 25|Вісник Донбаської |Донбаська державна |технічні, | | |державної |машинобудівна |економічні | | |машинобудівної |академія | | | |академії |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 26|Вісник Донецького |ПВНЗ "Донецький |економічні | | |університету |університет | | | |економіки та права. |економіки та права"| | | |Серія: економіка та | | | | |управління. | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 27|Вісник Донецької |ПВНЗ "Донецька |технічні | | |академії |академія | | | |автомобільного |автомобільного | | | |транспорту |транспорту" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 28|Вісник Житомирського |Житомирський |економічні | | |державного |державний | | | |технологічного |технологічний | | | |університету. Серія: |університет | | | |економічні науки |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 29|Вісник Запорізького |ДВНЗ "Запорізький |педагогічні | | |національного |національний | | | |університету. |університет" | | | |Педагогічні науки |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 30|Вісник Запорізького |ДВНЗ "Запорізький |фізичне виховання | | |національного |національний |та спорт | | |університету. |університет" | | | |Фізичне виховання |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 31|Вісник Запорізького |ДВНЗ "Запорізький |юридичні | | |національного |національний | | | |університету. |університет" | | | |Юридичні науки |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 32|Вісник Запорізького |Запорізький |юридичні | | |юридичного інституту |юридичний інститут | | | |Дніпропетровського |Дніпропетровського | | | |державного |державного | | | |університету |університету | | | |внутрішніх справ |внутрішніх справ | | | | |МВС України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 33|Вісник Київського |Київський |біологічні | | |національного |національний | | | |університету |університет | | | |імені Тараса |імені Тараса | | | |Шевченка. Серія: |Шевченка | | | |Біологія | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 34|Вісник Київського |Київський |фізико-математичні | | |національного |національний |(фізика) | | |університету |університет | | | |імені Тараса |імені Тараса | | | |Шевченка. |Шевченка | | | |Радіофізика та | | | | |електроніка. | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 35|Вісник Львівського |Львівський |технічні | | |державного |державний |(управління проектами| | |університету безпеки |університет безпеки|і програмами, | | |життєдіяльності |життєдіяльності |екологічна безпека), | | | |Міністерства |педагогічні | | | |України з питань | | | | |надзвичайних | | | | |ситуацій та | | | | |у справах захисту | | | | |населення | | | | |від наслідків | | | | |чорнобильської | | | | |катастрофи | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 36|Вісник Львівського |Львівський |геологічні | | |університету. Серія: |національний | | | |геологічна |університет | | | | |імені Івана Франка | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 37|Вісник Львівського |Львівський |економічні | | |університету. Серія: |національний | | | |економічна |університет | | | | |імені Івана Франка | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 38|Вісник Львівського |Львівський |мистецтвознавство | | |університету. Серія: |національний | | | |мистецтвознавство |університет | | | | |імені Івана Франка | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 39|Вісник Львівського |Львівський |історичні, | | |університету. Серія: |національний |економічні, | | |міжнародні |університет |юридичні | | |відносини |імені Івана Франка | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 40|Вісник Національного |Національний банк |економічні | | |банку України |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 41|Вісник Національного |Національний |економічні | | |технічного |технічний | | | |університету |університет | | | |"Харківський |"Харківський | | | |політехнічний |політехнічний | | | |інститут". |інститут" | | | |Вестник Национального |МОН України | | | |технического | | | | |университета | | | | |"Харьковский | | | | |политехнический | | | | |институт" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 42|Вісник Національної |Національна |державне | | |академії державного |академія державного|управління | | |управління при |управління | | | |Президентові |при Президентові | | | |України |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 43|Вісник Національної |Національна |філософські, | | |юридичної академії |юридична |політичні, | | |України |академія України |соціологічні | | |ім. Ярослава Мудрого. |ім. Ярослава | | | |Серія: Філософія, |Мудрого | | | |філософія права, |МОН України | | | |політологія, | | | | |соціологія | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 44|Вісник Прокуратури |Генеральна |юридичні | | | |прокуратура | | | | |України, | | | | |Національна | | | | |юридична академія | | | | |України | | | | |імені Ярослава | | | | |Мудрого, | | | | |Київський | | | | |національний | | | | |університет | | | | |імені Тараса | | | | |Шевченка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 45|Вісник Одеського |Одеський |соціологічні, | | |національного |національний |політичні | | |університету. |університет | | | |Соціологія і |імені І.І.Мечникова| | | |політичні науки |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 46|Вісник |Східноукраїнський |технічні, | | |Східноукраїнського |національний |економічні | | |національного |університет | | | |університету |імені Володимира | | | |імені Володимира Даля.|Даля МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 47|Вісник Українського |Громадська |технічні | | |матеріалознавчого |організація |(матеріалознавство) | | |товариства |"Українське | | | | |матеріалознавче | | | | |товариство". | | | | |Інститут проблем | | | | |матеріалознавства | | | | |імені | | | | |І.М.Францевича | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 48|Вісник Української |ДВНЗ "Українська |економічні | | |академії банківської |академія | | | |справи |банківської справи | | | | |Національного | | | | |банку України" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 49|Вісник Харківського |Харківський |сільськогосподарські | | |національного |національний | | | |аграрного |аграрний | | | |університету |університет | | | | |ім. В.В.Докучаєва | | | | |Міністерства | | | | |аграрної політики | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 50|Вісник Харківського |Харківський |юридичні | | |національного |національний | | | |університету |університет | | | |внутрішніх справ |внутрішніх справ | | | | |МВС України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 51|Вісник Харківської |Харківська |мистецтвознавство | | |державної академії |державна | | | |дизайну і мистецтв |академія дизайну | | | | |і мистецтв | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 52|Вісник Харківської |Харківська |педагогічні, | | |державної академії |державна академія |соціальні | | |культури |культури |комунікації | | | |Міністерства | | | | |культури і туризму | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 53|Вісник Хмельницького |Хмельницький |технічні | | |національного |національний |(технологія легкої | | |університету. Серія: |університет |промисловості) | | |технічні науки |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 54|Вісник Черкаського |Черкаський |історичні | | |університету. Серія: |національний | | | |історичні науки |університет | | | | |імені Богдана | | | | |Хмельницького | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 55|Вісник Черкаського |Черкаський |педагогічні | | |університету. Серія: |національний | | | |педагогічні науки |університет | | | | |імені Богдана | | | | |Хмельницького | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 56|Вісник Черкаського |Черкаський |філологічні | | |університету. Серія: |національний | | | |філологічні науки |університет | | | | |імені Богдана | | | | |Хмельницького | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 57|Вісник Черкаського |Черкаський |філософські | | |університету. Серія: |національний | | | |філософія |університет | | | | |імені Богдана | | | | |Хмельницького | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 58|Вісті вищих учбових |Міністерство |технічні | | |закладів. |освіти і науки | | | |Радіоелектроніка. |України, | | | |Известия высших |Національний | | | |учебных заведений. |технічний | | | |Радиоэлектроника. |університет України| | | | |"Київський | | | | |політехнічний | | | | |інститут" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 59|Вісті Донецького |Донецький |технічні | | |гірничого інституту |національний | | | | |технічний | | | | |університет | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 60|Вопросы |Національний |технічні | | |проектирования и |аерокосмічний | | | |производства |університет | | | |конструкций |ім. М.Є.Жуковського| | | |летательных |"Харківський | | | |аппаратов. Питання |авіаційний | | | |проектування та |інститут" | | | |виробництва |МОН України | | | |конструкцій | | | | |літальних апаратів. | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 61|Вчені записки |ВНЗ "Університет |економічні | | |Університету "Крок". |економіки та права | | | |Серія "Економіка" |"Крок" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 62|Вчені записки |Таврійський |філософські, | | |Таврійського |національний |політичні, | | |національного |університет |соціологічні, | | |університету імені |імені |культурологія | | |В.І.Вернадського. |В.І.Вернадського | | | |Серія "Філософія. |МОН України | | | |Культурологія. | | | | |Політологія. | | | | |Соціологія". | | | | |Ученые записки | | | | |Таврического | | | | |национального | | | | |университета | | | | |имени В.И.Вернадского.| | | | |Серия "Философия. | | | | |Культурология. | | | | |Политология. | | | | |Социология". | | | | |Scientific notes of | | | | |Taurida National | | | | |V.I.Vernadsky | | | | |University. Series | | | | |"Philosophy. | | | | |Culturology. | | | | |Political Sciences. | | | | |Sociology". | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 63|Гематологія і |ДУ "Інститут |медичні, біологічні | | |переливання крові |гематології та | | | | |трансфузіології | | | | |Академії медичних | | | | |наук України" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 64|Гидробиологический |Національна |біологічні | | |журнал. |академія наук | | | |Гідробіологічний |України, Інститут | | | |журнал. |гідробіології | | | |Hydrobiological |НАН України | | | |journal | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 65|Гірнича |Національний |технічні | | |електромеханіка та |гірничий | | | |автоматика |університет | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 66|Гуманітарні науки |Державне |педагогічні | | | |інформаційно- | | | | |виробниче | | | | |підприємство | | | | |Видавництво | | | | |"Педагогічна | | | | |преса", | | | | |Кримський державний| | | | |гуманітарний | | | | |інститут | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 67|Гуманізація |Слов'янський |педагогічні | | |навчально-виховного |державний | | | |процесу |педагогічний | | | | |університет | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 68|Горноспасательное |Науково- |технічні | | |дело |дослідний інститут | | | | |гірничорятувальної | | | | |справи та пожежної | | | | |безпеки | | | | |"Респіратор" | | | | |Міністерства | | | | |вугільної | | | | |промисловості | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 69|Двигатели |Національний |технічні | | |внутреннего |технічний | | | |сгорания |університет | | | | |"Харківський | | | | |політехнічний | | | | |інститут" | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 70|Демографія та |Інститут демографії|економічні | | |соціальна економіка |та соціальних | | | | |досліджень | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 71|Держава і право |Інститут держави |політичні, юридичні | | | |і права | | | | |ім. В.М.Корецького | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 72|Досвід та |ДП Український |архітектура | | |перспективи розвитку |державний науково- | | | |міст України |дослідний інститут | | | | |проектування міст | | | | |"Діпромісто" | | | | |Міністерства | | | | |регіонального | | | | |розвитку | | | | |та будівництва | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 73|Екологія довкілля та |Товариство |геологічні | | |безпека |"Знання" України, | | | |життєдіяльності |НАН України, | | | | |МОН України, | | | | |Міністерство | | | | |охорони | | | | |навколишнього | | | | |природного | | | | |середовища | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 74|Економічний вісник |Національний |економічні | | |Національного |гірничий | | | |гірничого |університет | | | |університету |МОН України, | | | | |Інститут економіки | | | | |промисловості | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 75|Економічний вісник |ДВНЗ "Переяслав- |економічні | | |університету |Хмельницький | | | | |державний | | | | |педагогічний | | | | |університет | | | | |імені Григорія | | | | |Сковороди | | | | |МОН України" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 76|Економічні |Інститут проблем |економічні | | |інновації |ринку та економіко-| | | | |екологічних | | | | |досліджень | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 77|Електроніка та |Національний |технічні | | |зв'язок. |технічний | | | |Электроника и связь. |університет України| | | |Electronics and |"Київський | | | |Communications |політехнічний | | | | |інститут" | | | | |МОН України, | | | | |Державний | | | | |університет | | | | |інформаційно- | | | | |комунікаційних | | | | |технологій | | | | |Міністерства | | | | |транспорту | | | | |та зв'язку України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 78|Електротехніка і |Національний |технічні | | |електромеханіка. |технічний | | | |Электротехника и |університет | | | |электромеханика. |"Харківський | | | |Electrical |політехнічний | | | |engineering & |інститут" | | | |Electromechanics |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 79|Електротехніка та |Запорізький |технічні | | |електроенергетика. |національний | | | | |технічний | | | | |університет | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 80|Енерготехнології та |Національна |технічні | | |ресурсозбереження. |академія наук | | | |Энерготехнологии и |України, Інститут | | | |ресурсосбережение. |газу НАН України, | | | |Energy Technologies |Інститут вугільних | | | |and Resource Saving |енерготехнологій | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 81|Журнал |Донецький |медичні | | |дерматовенерології |національний | | | |та косметології |медичний | | | |ім. М.О.Торсуєва |університет | | | | |ім. М.Горького | | | | |МОЗ України, | | | | |ГО "Асоціація | | | | |дерматовенерологів | || | |та косметологів | | | | |Донецької області | | | | |"Здоровий світ" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 82|Журнал нано- та |Сумський державний |фізико-математичні | | |електронної фізики. |університет |(фізика) | | |Журнал нано- и |МОН України | | | |электронной физики | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 83|Журнал органічної та |Національна |хімічні | | |фармацевтичної хімії. |академія наук | | | |Журнал органической |України, | | | |и фармацевтической |Інститут | | | |химии. |органічної хімії | | | |Journal of Organic |НАН України, | | | |and Pharmaceutical |МОЗ України, | | | |Chemistry |Національний | | | | |фармацевтичний | | | | |університет | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 84|Журнал фізичних |Львівський |фізико-математичні | | |досліджень |національний |(фізика) | | | |університет | | | | |імені Івана Франка | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 85|Загальна патологія |Луганський |медичні, біологічні | | |та патологічна |державний медичний | | | |фізіологія |університет | | | | |МОЗ України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 86|Записки Львівської |Національна |історичні, соціальні | | |національної |академія наук |комунікації | | |наукової бібліотеки |України, | | | |України |Львівська | | | |імені В.Стефаника. |національна | | | |Записки Львовской |наукова бібліотека | | | |национальной научной |України | | | |библиотеки Украины |імені В.Стефаника | | | |имени В.Стефаника. | | | | |Prace Lwowskiej | | | | |Narodowej Naukowej | | | | |Biblioteki Ukrainy | | | | |im. V.Stefanyka. | | | | |Proceedings of Vasyl | | | | |Stefanyk National | | | | |Scientific Library | | | | |of Ukraine in Lviv | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 87|Засоби навчальної та |Харківський |педагогічні | | |науково-дослідної |національний | | | |роботи |педагогічний | | | | |університет | | | | |імені Г.С.Сковороди| | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 88|Збірник наукових |Запорізька |філософські | | |праць. Гуманітарний |державна | | | |вісник Запорізької |інженерна академія | | | |державної інженерної |МОН України | | | |академії | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 89|Збірник наукових |Інститут математики|фізико-математичні | | |праць Інституту |Національної |(математика) | | |математики НАН України|академії наук | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 90|Збірник наукових |Національна |державне | | |праць Національної |академія |управління | | |академії державного |державного | | | |управління при |управління | | | |Президентові |при Президентові | | | |України |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 91|Збірник наукових |Херсонський |педагогічні | | |праць (педагогічні |державний | | | |науки) |університет | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 92|Збірник наукових |Національна |медичні, | | |праць співробітників |медична академія |фармацевтичні | | |НМАПО імені П.Л.Шупика|післядипломної | | | | |освіти | | | | |імені П.Л.Шупика | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 93|Збірник наукових |Таврійський |економічні | | |праць Таврійського |державний | | | |державного |агротехнологічний | | | |агротехнологічного |університет | | | |університету |Міністерства | | | |(економічні науки) |аграрної політики | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 94|Збірник наукових |ДВНЗ |філософські, | | |праць: філософія, |"Прикарпатський |психологічні | | |соціологія, |національний | | | |психологія |університет | | | | |імені Василя | | | | |Стефаника" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 95|Збірник наукових |Харківський |юридичні | | |праць Харківського |національний | | | |національного |педагогічний | | | |педагогічного |університет | | | |університету |імені Г.С.Сковороди| | | |імені Г.С.Сковороди |МОН України | | | |"Право" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 96|Збірник наукових |Харківський |філологічні | | |праць Харківського |національний |(мовознавство, | | |національного |педагогічний |українська мова) | | |педагогічного |університет | | | |університету |імені Г.С.Сковороди| | | |імені Г.С.Сковороди |МОН України | | | |"Лінгвістичні | | | | |дослідження" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 97|Збірник наукових |Черкаський |економічні | | |праць Черкаського |державний | | | |державного |технологічний | | | |технологічного |університет | | | |університету. Серія: |МОН України | | | |Економічні науки | | | | |Сборник научных | | | | |трудов Черкасского | | | | |государственного | | | | |технологического | | | | |университета. Серия: | | | | |Экономические науки | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 98|Збірник праць |Національна |історичні | | |Науково-дослідного |академія наук | | | |центру періодики |України, | | | |Сборник трудов |Львівська | | | |Научно- |національна | | | |исследовательского |наукова бібліотека | | | |центра периодики. |України | | | |Proceedings of |імені В.Стефаника | | | |Research and Centre | | | | |for Periodicals | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 99|Здоровье ребенка. |Донецький |медичні | | |Здоров'я дитини. |національний | | | |Child's Health |медичний | | | | |університет | | | | |ім. М.Горького | | | | |МОЗ України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |100|Зрошуване |Інститут |сільськогосподарські | | |землеробство |землеробства | | | | |південного регіону | | | | |Української | | | | |академії аграрних | | | | |наук | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |101|Інтродукція рослин |Національна |сільськогосподарські | | | |академія наук | | | | |України, | | | | |Національний | | | | |ботанічний сад | | | | |ім. М.М.Гришка | | | | |НАН України, | | | | |Національний | | | | |дендрологічний | | | | |парк "Софіївка" | | | | |НАН України, | | | | |Державний | | | | |дендрологічний | | | | |парк "Олександрія" | | | | |НАН України, | | | | |Державний | | | | |дендрологічний | | | | |парк "Тростянець" | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |102|Історична панорама |Чернівецький |історичні | | | |національний | | | | |університет | | | | |імені Юрія | | | | |Федьковича | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |103|Кераміка: наука і |Інститут технічної |технічні | | |життя, |теплофізики | | | |Керамика: наука и |НАН України, | | | |жизнь |ДП "Інженерний | | | | |центр "Сушка" | | | | |Інституту технічної| | | | |теплофізики | | | | |НАН України, | | | | |ТОВ "Асоціація | | | | |кераміки" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |104|Клінічна інформатика |ГО "Українська |медичні | | |і Телемедицина. |Асоціація | | | |Клиническая |Комп'ютерна | | | |информатика и |Медицина", | | | |Телемедицина. |ТОВ "Інститут | | | |Clinical Informatics |медичної | | | |and Telemedicine |інформатики | | | | |і Телемедицини" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |105|Клінічна хірургія. |МОЗ України, |медичні | | |Клиническая |Асоціація хірургів | | | |хирургия |України, | | | | |Національний | | | | |інститут хірургії | | | | |та трансплантології| | | | |імені О.О.Шалімова | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |106|Культура народов |Таврійський |культурологія, | | |Причерноморья |національний |філософські, | | | |університет ім. |історичні | | | |В.І.Вернадського, | | | | |Кримський науковий | | | | |центр НАН України | | | | |і МОН України, | | | | |Міжвузівський | | | | |центр "Крым" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |107|Культурологічний |ДВНЗ "Запорізький |історичні, | | |вісник: Науково- |національний |філософські | | |теоретичний щорічник |університет" | | | |Нижньої Наддніпрянщини|МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |108|"Магарач". |Інститут винограду |технічні (технологія | | |Виноградарство та |і вина |харчової | | |виноробство. |УААН "Магарач" |промисловості) | | |"Магарач". | | | | |Виноградарство и | | | | |виноделие | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |109|Маркетинг в Україні. |Всеукраїнська |економічні | | |Маркетинг в Украине. |громадська | | | |Marketing in |організація | | | |Ukraine |"Українська | | | | |асоціація | | | | |маркетингу", | | | | |Київський | | | | |національний | | | | |економічний | | | | |університет | | | | |імені Вадима | | | | |Гетьмана | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |110|Математичне |Дніпродзержинський |технічні | | |моделювання |державний | | | | |технічний | | | | |університет | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |111|Медико-соціальні |Донецький |медичні | | |проблеми сім'ї |національний | | | | |медичний | | | | |університет | | | | |ім. М.Горького | | | | |МОЗ України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |112|Медичні перспективи |Дніпропетровська |медичні | | | |державна медична | | | | |академія | | | | |МОЗ України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |113|Механіка |Національний |технічні | | |гіроскопічних систем |технічний | | | | |університет України| | | | |"Київський | | | | |політехнічний | | | | |інститут" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |114|Мистецтвознавчі |Державна академія |мистецтвознавство | | |записки |керівних кадрів | | | | |культури і мистецтв| | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |115|Міжнародний науковий |Сумський державний |економічні | | |журнал "Механізм |університет | | | |регулювання |МОН України, | | | |економіки". |ПНП "Центр наукових| | | |Международный |досліджень", | | | |научный журнал |Сумське регіональне| | | |"Механизм |відділення Академії| | | |регулирования |підприємництва | | | |экономики". |та менеджменту | | | |International |України, | | | |Scientific Journal |ТОВ "Видавничо- | | | |"Mechanism of |торговий дім | | | |economic |"Університетська | | | |regulation" |книга" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |116|Міжнародний |Донецький |медичні | | |неврологічний |національний | | | |журнал. |медичний | | | |Международный |університет | | | |неврологический |ім. М.Горького | | | |журнал, | | | | |International | | | | |Neurological Journal | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |117|Містобудування та |Київський |технічні, | | |територіальне |національний |архітектури | | |планування |університет | | | | |будівництва | | | | |і архітектури | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |118|Молода спортивна |Львівський |фізичне виховання | | |наука України |державний |і спорт | | | |університет | | | | |фізичної культури | | | | |Міністерства | | | | |України у справах | | | | |сім'ї, молоді | | | | |і спорту | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |119|Науковий вісник |Волинський |економічні | | |Волинського |національний | | | |національного |університет | | | |університету |імені Лесі Українки| | | |імені Лесі Українки. |МОН України | | | |Економічні науки | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |120|Науковий вісник |Волинський |філологічні | | |Волинського |національний |(літературознавство) | | |національного |університет | | | |університету |імені Лесі Українки| | | |імені Лесі Українки. |МОН України | | | |Філологічні науки. | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |121|Науковий вісник |Волинський |політичні | | |Волинського |національний | | | |національного |університет | | | |університету |імені Лесі Українки| | | |імені Лесі Українки. |МОН України | | | |Міжнародні відносини | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |122|Науковий вісник |Волинський |філософські | | |Волинського |національний | | | |національного |університет | | | |університету |імені Лесі Українки| | | |імені Лесі Українки. |МОН України | | | |Філософські науки | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |123|Науковий вісник |Волинський |хімічні | | |Волинського |національний | | | |національного |університет | | | |університету |імені Лесі Українки| | | |імені Лесі Українки. |МОН України | | | |Хімічні науки | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |124|Науковий вісник |Мелітопольський |педагогічні | | |Мелітопольського |державний | | | |державного |педагогічний | | | |педагогічного |університет | | | |університету. Серія |МОН України | | | |Педагогіка | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |125|Науковий вісник |Національний |технічні, геологічні | | |Національного |гірничий |(геологія металевих і| | |гірничого |університет |неметалевих корисних | | |університету |МОН України |копалин), економічні | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |126|Науковий вісник |Національний |економічні, | | |Національного |університет |юридичні | | |університету |державної | | | |державної податкової |податкової | | | |служби України |служби України | | | |(економіка, право) |Державної | | | | |податкової | | | | |адміністрації | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |127|Науковий вісник |Полтавський |економічні | | |Полтавського |університет | | | |університету |споживчої | | | |споживчої кооперації |кооперації України | | | |України. Серія: |МОН України | | | |економічні науки | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |128|Науковий вісник |Чернівецький |біологічні | | |Чернівецького |національний | | | |національного |університет | | | |університету. |імені Юрія | | | |Біологія |Федьковича | | | |(Біологічні системи) |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |129|Науковий вісник |Чернівецький |історичні, | | |Чернівецького |національний |політичні | | |національного |університет | | | |університету |імені Юрія | | | |імені Юрія Федьковича.|Федьковича | | | |Серія: історія, |МОН України | | | |політологія, | | | | |міжнародні відносини | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |130|Науковий вісник |Чернівецький |хімічні | | |Чернівецького |національний | | | |національного |університет | | | |університету |імені Юрія | | | |імені Юрія Федьковича.|Федьковича | | | |Серія: хімія |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |131|Науковий журнал |Донецький |економічні, державне | | |"Менеджер. Вісник |державний |управління | | |Донецького |університет | | | |державного |управління | | | |університету |МОН України | | | |управління" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |132|Науковий часопис НПУ |Національний |педагогічні | | |імені М.П.Драгоманова.|педагогічний | | | |Серія Педагогічні |університет | | | |науки: реалії |імені | | | |та перспективи |М.П.Драгоманова | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |133|Наукові записки |Українська |економічні | | | |академія | | | | |друкарства | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |134|Наукові записки |Вінницький |педагогічні | | |Вінницького |державний | | | |державного |педагогічний | | | |педагогічного |університет | | | |університету |імені Михайла | | | |імені Михайла |Коцюбинського | | | |Коцюбинського. | | | | |Серія: педагогіка і | | | | |психологія | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |135|Наукові записки |Національний |педагогічні, | | |Національного |університет |психологічні | | |університету |"Острозька | | | |"Острозька академія" |академія" | | | |Серія "Психологія і | | | | |педагогіка" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |136|Наукові записки |Тернопільський |філологічні | | |Тернопільського |національний |(українська мова) | | |національного |педагогічний | | | |педагогічного |університет | | | |університету |імені Володимира | | | |імені Володимира |Гнатюка | | | |Гнатюка. Серія: |МОН України | | | |Мовознавство | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |137|Наукові нотатки |Луцький |технічні (матеріало- | | | |національний |знавство, механіка | | | |технічний |деформівного | | | |університет |твердого тіла, | | | |МОН України |динаміка та міцність)| |---+----------------------+-------------------+---------------------| |138|Наукові праці. |Чорноморський |педагогічні | | |Серія: педагогіка |державний | | | | |університет | | | | |імені Петра Могили | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |139|Наукові праці. |Чорноморський |технічні | | |Серія: комп'ютерні |державний | | | |технології |університет | | | | |імені Петра Могили | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |140|Наукові праці |Донецький |технічні | | |Донецького |національний | | | |національного |технічний | | | |технічного |університет | | | |університету Серія: |МОН України | | | |"Гірничо-геологічна" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |141|Наукові праці |ДВНЗ "Запорізький |історичні | | |історичного |національний | | | |факультету |університет" | | | |Запорізького |МОН України | | | |національного | | | | |університету | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |142|Наукові праці |Лісівнича академія |біологічні, | | |Лісівничої академії |наук України, ДВНЗ |сільськогосподарські | | |наук України |(Національний | | | | |лісотехнічний | | | | |університет | | | | |України" | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |143|Наукові праці |Національна |історичні, | | |Національної |бібліотека України |соціальні | | |бібліотеки України |імені |комунікації | | |імені В.І.Вернадського|В.І.Вернадського | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |144|Наукові праці |Український |технічні (розробка | | |УкрНДМІ НАН України |державний |корисних копалин) | | | |науково-дослідний | | | | |і проектно- | | | | |конструкторський | | | | |інститут гірничої | | | | |геології, | | | | |геомеханіки | | | | |і маркшейдерської | | | | |справи (УкрНДМІ) | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |145|Науково-теоретичний |Дніпропетровський |історичні | | |і громадсько- |національний | | | |політичний альманах |університет | | | |"Грані" |імені Олеся Гончара| | | | |МОН України, | | | | |Об'єднання громадян| | | | |"Центр соціально- | | | | |політичних | | | | |досліджень" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |146|Науково-технічний |Інститут |сільськогосподарські | | |бюлетень. |тваринництва | | | |Научно-технический |Української | | | |бюллетень |академії аграрних | | | | |наук | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |147|Нейронауки: |Донецький |медичні | | |теоретичні та |національний | | | |клінічні аспекти. |медичний | | | |Нейронауки: |університет | | | |теоретические и |ім. М.Горького | | | |клинические аспекты. |МОЗ України | | | |Neuroscience | | | | |theoretical and | | | | |clinical aspects | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |148|Нелинейные граничные |Інститут прикладної|фізико-математичні | | |задачи |математики |(диференціальні | | | |і механіки |рівняння, | | | |НАН України |математична фізика) | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |149|Нелінійні коливання. |Інститут |фізико-математичні | | |Нелинейные |математики |(математика) | | |колебания. |Національної | | | |Nonlinear |академії наук | | | |oscillations |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |150|Нова парадигма |Національний |філософські, | | | |педагогічний |політичні, | | | |університет |соціологічні | | | |імені | | | | |М.П.Драгоманова | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |151|Новини стоматології |Львівський |медичні | | | |національний | | | | |медичний | | | | |університет | | | | |імені Данила | | | | |Галицького | | | | |МОЗ України, | | | | |ТОВ "Галдент" /ЛТД/| | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |152|Нові матеріали і |Запорізький |технічні | | |технології в |національний |(матеріалознавство, | | |металургії та |технічний |металознавство, | | |машинобудуванні |університет |машинознавство) | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |153|Опір матеріалів і |Київський |технічні | | |теорія споруд |національний | | | | |університет | | | | |будівництва | | | | |і архітектури | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |154|Оптико-електронні |Вінницький |технічні | | |інформаційно- |національний | | | |енергетичні |технічний | | | |технології |університет | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |155|Освіта на Луганщині |Луганський |педагогічні | | | |обласний інститут | | | | |післядипломної | | | | |педагогічної освіти| | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |156|Педагогіка вищої та |Криворізький |педагогічні | | |середньої школи |державний | | | | |педагогічний | | | | |університет | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |157|Педагогічні науки |Полтавський |педагогічні | | | |державний | | | | |педагогічний | | | | |університет | | | | |імені В.Г.Короленка| | | | |МОН країни | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |158|Передгірне та |Українська академія|сільськогосподарські | | |гірське землеробство |аграрних наук | | | |і тваринництво | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |159|Питання |Донецький |медичні | | |експериментальної та |національний | | | |клінічної медицини |медичний | | | | |університет | | | | |ім. М.Горького | | | | |МОЗ України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |160|Питання історії |Центр |історичні (історія | | |науки і техніки |пам'яткознавства |науки і техніки, | | | |Національної |музеєзнавство, | | | |академії наук |пам'яткознавство) | | | |України | | | | |і Українського | | | | |товариства | | | | |охорони пам'яток | | | | |історії культури | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |161|Питання історії |Чернівецький |історичні | | |України |національний | | | | |університет | | | | |імені Юрія | | | | |Федьковича | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |162|Питання стародавньої |Чернівецький |історичні | | |та середньовічної |національний | | | |історії, археології |університет | | | |й етнології |імені Юрія | | | | |Федьковича | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |163|Правничий вісник |ВНЗ "Університет |юридичні, | | |Університету "Крок" |економіки |психологічні | | | |та права Крок" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |164|Правова інформатика |Науково-дослідний |технічні | | | |центр правової | | | | |інформатики АПрН | | | | |України, Інститут | | | | |законодавства | | | | |Верховної Ради | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |165|Право і Безпека |Харківський |юридичні, | | | |національний |соціологічні | | | |університет | | | | |внутрішніх справ | | | | |МВС України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |166|Проблеми археології |Дніпропетровський |історичні | | |Подніпров'я |національний | | | | |університет | | | | |імені Олеся Гончара| | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |167|Проблеми безпеки |Інститут проблем |технічні | | |атомних електростанцій|безпеки атомних |(енергетика) | | |і Чорнобиля |електростанцій | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |168|Проблеми |ВАТ "Науково- |технічні | | |експлуатації |дослідний інститут | | | |обладнання шахтних |гірничої механіки | | | |стаціонарних установок|ім. М.М.Федорова" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |169|Проблеми |Університет |психологічні | | |екстремальної та |цивільного захисту | | | |кризової психології |України МНС України| | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |170|Проблеми інженерно- |Українська |педагогічні | | |педагогічної освіти |інженерно- | | | | |педагогічна | | | | |академія | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |171|Проблеми і |ДВНЗ "Українська |економічні | | |перспективи розвитку |академія | | | |банківської системи |банківської справи | | | |України |Національного | | | | |банку України" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |172|Проблеми |Національна |медичні, біологічні | | |кріобіології. |академія наук | | | |Проблемы |України, Інститут | | | |криобиологии |проблем | | | | |кріобіології | | | | |кріомедицини | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |173|Проблеми |Дніпропетровський |технічні | | |обчислювальної |національний | | | |механіки і міцності |університет | | | |конструкцій. |імені Олеся Гончара| | | |Проблемы |МОН України | | | |вычислительной | | | | |механики и прочности | | | | |конструкций. | | | | |Problems of | | | | |Computational | | | | |Mechanics and | | | | |Strength of | | | | |Structures | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |174|Проблеми семантики, |Київський |філологічні | | |прагматики та |національний |(мовознавство) | | |когнітивної |університет | | | |лінгвістики |імені Тараса | | | | |Шевченка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |175|Проблеми семантики |Київський |філологічні | | |слова, речення та |національний |(мовознавство) | | |тексту |лінгвістичний | | | | |університет | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |176|Проблеми системного |Національний |технічні | | |підходу в економіці |авіаційний |(інформатика), | | | |університет |економічні | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |177|Проблеми техніки. |Одеський |технічні | | |Проблемы техники |національний | | | | |морський | | | | |університет | | | | |МОН України, | | | | |Хмельницький | | | | |національний | | | | |університет | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |178|Промислова |Вінницький |технічні | | |гідравліка і |державний аграрний | | | |пневматика |університет | | | | |Міністерства | | | | |аграрної політики | | | | |України, | | | | |Міжнародне | | | | |громадське | | | | |науково-технічне | | | | |об'єднання | | | | |"Асоціація | | | | |спеціалістів | | | | |промислової | | | | |гідравліки | | | | |пневматики" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |179|Промышленная |Національна |технічні | | |теплотехника. |академія наук | | | |Промислова |України, | | | |теплотехніка |Інститут технічної | | | | |теплофізики | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |180|Процеси механічної |Житомирський |технічні | | |обробки в |державний | | | |машинобудуванні |технологічний | | | | |університет | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |181|Профілактична |ДУ "Інститут |медичні | | |медицина |епідеміології | | | |(епідеміологія, |та інфекційних | | | |мікробіологія, |хвороб ім. | | | |вірусологія, |Л.В.Громашевського | | | |паразитологія, |Академії медичних | | | |інфекційні хвороби) |наук України" | | | |Preventive medicine | | | | |(epidemiology, | | | | |microbiology, | | | | |virology, | | | | |parasitology, | | | | |infectious | | | | |diseases) | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |182|Птахівництво |Інститут |сільськогосподарські | | | |птахівництва | | | | |Української | | | | |академії аграрних | | | | |наук | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |183|Рукописна та |Національна |історичні, соціальні | | |книжкова спадщина |бібліотека України |комунікації | | |України. |імені | | | |Археологічні |В.І.Вернадського | | | |дослідження |НАН України | | | |унікальних архівних | | | | |та бібліотечних фондів| | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |184|Русская филология. |Харківський |філологічні | | |Вестник |національний |(літературознавство) | | |Харьковского |педагогічний | | | |национального |університет | | | |педагогического |імені Г.С.Сковороди| | | |университета |МОН України | | | |имени Г.С.Сковороды | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |185|Сверхтвердые |Національна |технічні | | |материалы Надтверді |академія наук | | | |матеріали |України, | | | | |Інститут надтвердих| | | | |матеріалів | | | | |ім. В.М.Бакуля | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |186|Світ геотехніки. |Державний |технічні | | |Мир геотехники. |науково-дослідний | | | | |інститут | | | | |будівельних | | | | |конструкцій, | | | | |Київський | | | | |національний | | | | |університет | | | | |будівництва | | | | |і архітектури | | | | |МОН України, | | | | |Всеукраїнська | | | | |громадська | | | | |організація | | | | |"Українське | | | | |товариство | | | | |з механіки ґрунтів,| | | | |геотехніки | | | | |і фундаменто- | | | | |будування" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |187|Системні технології |Національна |технічні | | | |металургійна |(інформаційні | | | |академія України |технології, | | | | |математичне | | | | |моделювання та | | | | |обчислювальні методи)| |---+----------------------+-------------------+---------------------| |188|Сільськогосподарська |Інститут сільсько- |сільськогосподарські | | |мікробіологія |господарської | | | | |мікробіології | | | | |УААН, Інститут | | | | |мікробіології | | | | |і вірусології | | | | |ім. Д.К.Заболотного| | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |189|Сільськогосподарські |Луцький |технічні (галузеве | | |машини |національний |машинобудування) | | | |технічний | | | | |університет | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |190|Стандартизація, |Державний |технічні | | |сертифікація, |комітет України | | | |якість |з питань | | | | |технічного | | | | |регулювання | | | | |та споживчої | | | | |політики, | | | | |ДП український | | | | |науково-дослідний | | | | |і навчальний | | | | |центр проблем | | | | |стандартизації, | | | | |сертифікації | | | | |та якості | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |191|Сторінки воєнної |Національна |історичні | | |історії України. |академія наук | | | |Страницы военной |України, Інститут | | | |истории Украины |історії НАН України| | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |192|Стратегічна |Національний |політичні | | |панорама |інститут проблем |(національна | | | |міжнародної безпеки|безпека), економічні | | | | |(національна безпека)| |---+----------------------+-------------------+---------------------| |193|Судовые |Одеська |технічні | | |энергетические |національна | | | |установки |морська академія | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |194|Сучасна |Національна |медичні | | |стоматологія. |медична академія | | | |Современная |післядипломної | | | |стоматология |освіти | | | | |імені П.Л.Шупика, | | | | |ТОВ "Експерт ЛТД" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |195|Сучасні досягнення |Західне геодезичне |технічні | | |геодезичної науки та |товариство | | | |виробництва |Українського | | | | |товариства геодезії| | | | |та картографії | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |196|Сучасні інфекції |Національний |медичні | | | |медичний | | | | |університет імені | | | | |О.О.Богомольця, | | | | |ТОВ "Медицина | | | | |України" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |197|Сучасні інформаційні |Вінницький |педагогічні | | |технології та |державний | | | |інноваційні методики |педагогічний | | | |навчання в |університет | | | |підготовці фахівців: |імені Михайла | | | |методологія, теорія, |Коцюбинського | | | |досвід, проблеми |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |198|Схід |Український |економічні, | | | |культурологічний |історичні, | | | |центр, Інститут |філософські | | | |економіки | | | | |промисловості | | | | |НАН України. | | | | |Інститут філософії | | | | |імені Г.С.Сковороди| | | | |НАН України, | | | | |Запорізький | | | | |національний | | | | |університет | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |199|Східний Світ. |Національна |історичні | | |The Word of the |академія наук | | | |Orient |України, інститут | | | | |сходознавства | | | | |ім. А.Ю.Кримського | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |200|Теоретико-методичні |Інститут проблем |педагогічні | | |проблеми виховання |виховання Академії | | | |дітей та учнівської |педагогічних наук | | | |молоді |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |201|Теорія і практика |Харківський |педагогічні, | | |управління |національний |психологічні, | | |соціальними |педагогічний |філософські | | |системами |університет | | | | |імені Г.С.Сковороди| | | | |МОН України, | | | | |Українська | | | | |інженерно- | | | | |педагогічна | | | | |академія | | | | |МОН України, | | | | |Національний | | | | |технічний | | | | |університет | | | | |"Харківський | | | | |політехнічний | | | | |інститут" | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |202|Теорія та методика |Харківський |педагогічні | | |навчання та |національний | | | |виховання |педагогічний | | | | |університет | | | | |імені Г.С.Сковороди| | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |203|Техніко-технологічні |Український |сільськогосподарські | | |аспекти розвитку та |науково-дослідний | | | |випробування нової |інститут | | | |техніки і технологій |прогнозування | | | |для сільського |та випробування | | | |господарства України |техніки і | | | | |технологій | | | | |для сільсько- | | | | |господарського | | | | |виробництва | | | | |імені Леоніда | | | | |Погорілого | | | | |Міністерства | | | | |аграрної політики | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |204|Технологія |Білоцерківський |сільськогосподарські | | |виробництва і |національний |(зоотехнія) | | |переробки продукції |аграрний | | | |тваринництва |університет | | | | |Міністерства | | | | |аграрної | | | | |політики України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |205|"Товари і ринки" |Київський |технічні (технологія | | | |національний |продуктів | | | |торгово-економічний|харчування, | | | |університет |товарознавство) | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |206|Товарознавчий |Луцький |технічні | | |вісник |національний |(товарознавство) | | | |технічний | | | | |університет | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |207|Україна XX ст.: |Національна |історичні | | |культура, ідеологія, |академія наук | | | |політика |України, Інститут | | | | |історії НАН України| | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |208|Українська |Національна |соціальні | | |біографістика. |бібліотека України |комунікації | | |Biographistica |імені | | | |ukrainica |В.І.Вернадського | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |209|Українське |Львівський |філологічні | | |літературознавство |національний |літературознавство) | | | |університет | | | | |імені Івана Франка | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |210|Український |Національний |фармацевтичні, | | |біофармацевтичний |фармацевтичний |біологічні | | |журнал |університет | | | | |МОЗ України, | | | | |ПП "Фармітек" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |211|Український журнал |Український фонд |медичні | | |малоінвазивної та |підтримки | | | |ендоскопічної |та розвитку | | | |хірургії |нейроендоскопії | | | | |та ендоскопічної | | | | |нейрохірургії | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |212|Український |Національна |історичні | | |історичний збірник |академія наук | | | | |України, | | | | |Інститут історії | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |213|Український |Національна |фізико-математичні | | |математичний журнал |академія наук |(математика) | | | |України, Інститут | | | | |математики | | | | |Національної | | | | |академії наук | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |214|Український медичний |Луганський |фармацевтичні | | |альманах |державний медичний | | | | |університет | | | | |МОЗ України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |215|Український |Луганський |біологічні | | |морфологічний |державний медичний | | | |альманах |університет | | | | |МОЗ України, | | | | |"Всеукраїнська | | | | |громадська | | | | |організація | | | | |"Товариство | | | | |анатомів, | | | | |гістологів, | | | | |ембріологів | | | | |та топографо- | | | | |анатомів України" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |216|Український |Академія медичних |медичні | | |нейрохірургічний |наук України, | | | |журнал |Інститут | | | | |нейрохірургії | | | | |ім. академіка | | | | |А.П.Ромоданова | | | | |АМН України, | | | | |ГО "Українська | | | | |асоціація | | | | |нейрохірургів" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |217|Університетська |Донецький |медичні | | |клініка. |національний | | | |Университетская |медичний | | | |клиника. |університет | | | |University Clinic |ім. М.Горького | | | | |МОЗ України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |218|Управління, |Національний |фармацевтичні | | |економіка та |фармацевтичний | | | |забезпечення якості |університет | | | |в фармації |МОЗ України, | | | | |ПП "Фармітек" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |219|Управління |Національний |економічні | | |проектами, системний |транспортний |(економіка та | | |аналіз і логістика |університет |управління | | | |МОН України |підприємствами) | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |220|Керуючі системи та |Національна |фізико-математичні | | |машини |академія наук |(інформатика і | | |Управляющие системы |України, Інститут |кібернетика) | | |и машины. |кібернетики | | | | |ім. В.М.Глушкова | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |221|Фармаком |ДП "Державний |фармацевтичні | | | |науковий центр | | | | |лікарських | | | | |засобів", | | | | |ДП "Науково- | | | | |експертний | | | | |фармакопейний | | | | |центр" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |222|Фізика |Національна |фізико-математичні | | |напівпровідників, |академія наук |(фізика) | | |квантова |України, | | | |електроніка та |Інститут фізики | | | |оптоелектроніка. |напівпровідників | | | |Semiconductor |імені | | | |Physics, Quantum |В.Є.Лашкарьова | | | |Electronics & |НАН України, | | | |Optoelectronics |Українське | | | | |відділення | | | | |міжнародного | | | | |товариства | | | | |оптичної техніки | | | | |"SPIE/Ukraine", | | | | |ТОВ "Технологічний | | | | |парк | | | | |"Напівпровідникові | | | | |технології | | | | |і матеріали, | | | | |оптоелектроніка | | | | |та сенсорна | | | | |техніка" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |223|Физика низких |Національна |фізико-математичні | | |температур. |академія |(фізика) | | |Фізика низьких |наук України, | | | |температур. |Фізико-технічний | | | |Fizika Nizkikh |інститут низьких | | | |Temperatur |температур | | | | |ім. Б.І.Вєркіна | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |224|Физико-технические |Інститут фізики |технічні | | |проблемы горного |гірничих процесів | | | |производства |Національної | | | | |академії наук | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |225|Фізична інженерія |Харківський |технічні | | |поверхні. |національний |(матеріалознавство), | | |Физическая инженерия |університет |фізико-математичні | | |поверхности. |імені В.Н.Каразіна |(фізика) | | |Physical Surface |МОН України, | | | |Engineering |Науковий фізико- | | | | |технологічний | | | | |центр МОН України | | | | |та НАН України, | | | | |Концерн | | | | |"Центр нових | | | | |технологій", | | | | |Харківський | | | | |фізико-технічний | | | | |інститут, | | | | |ЗАТ "Центр | | | | |науково-технічних | | | | |досліджень" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |226|Фізична культура, |Вінницький |фізичне виховання і | | |спорт та здоров'я |державний |спорт | | |нації |педагогічний | | | | |університет | | | | |імені Михайла | | | | |Коцюбинського | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |227|Фізичне виховання, |Волинський |фізичне виховання і | | |спорт і культура |національний |спорт | | |здоров'я у сучасному |університет | | | |суспільстві |імені Лесі Українки| | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |228|Фінанси, облік і |Київський |економічні || |аудит |національний | | | | |економічний | | | | |університет | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |229|Фінанси України |Міністерство |економічні | | | |фінансів України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |230|Фотобіологія та |Харківський |медичні, біологічні | | |фотомедицина |національний | | | | |університет | | | | |імені В.Н.Каразіна | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |231|Формування ринкової |Львівський |економічні | | |економіки в Україні |національний | | | | |університет | | | | |імені Івана Франка | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |232|Химия и технология |Національна |хімічні, технічні, | | |воды. |академія наук |біологічні | | |Хімія і технологія |України, Інститут | | | |води. |колоїдної хімії | | | |Journal of water |та хімії води | | | |chemistry and |ім. А.В.Думанського| | | |technology (Ukraine) |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |233|Чорноморський |Херсонський |біологічні | | |ботанічний журнал |державний | | | | |університет | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |234|Шляхи підвищення |Київський |економічні, технічні | | |ефективності |національний |(технологія та | | |будівництва в умовах |університет |організація | | |формування ринкових |будівництва |промислового та | | |відносин |і архітектури |цивільного | | | |МОН України |будівництва) | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |235|Methods of |Інститут |фізико-математичні | | |functional analysis |математики |(математика) | | |and topology |НАН України, | | | | |МП "ТВ і МС" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |236|Theory of Stochastic |Інститут математики|фізико-математичні | | |Processes |НАН України, |(теорія ймовірностей | | | |Інститут прикладної|і математична | | | |математики |статистика) | | | |і механіки | | | | |НАН України, | | | | |МП "ТВ і МС" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |237|Ukrainica |Інститут |біологічні | | |Bioorganica Acta |молекулярної | | | | |біології генетики | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |238|Бюлетень |Міністерство |юридичні | | |Міністерства юстиції |юстиції України | | | |України | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |239|Вісник Академії |Академія правових |юридичні | | |правових наук України |наук України | | | |Вестник Академии | | | | |правовых наук Украины | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |240|Право України |Міністерство |юридичні | | | |юстиції України, | | | | |Конституційний | | | | |Суд України, | | | | |Верховний Суд | | | | |України, Вищий | | | | |господарський | | | | |суд України, | | | | |Генеральна | | | | |Прокуратура | | | | |України, Інститут | | | | |держави і права | | | | |ім. В.М.Корецького | | | | |НАН України, | | | | |Академія правових | | | | |наук України, | | | | |Національна | | | | |юридична академія | | | | |України | | | | |імені Ярослава | | | | |Мудрого | | ----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- | N | Назва видання | Засновник | Галузі науки | | | | (співзасновники) | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 1 |Актуальні питання |Київський |соціальні | | |масової комунікації |національний |комунікації | | | |університет | | | | |імені Тараса | | | | |Шевченка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 2 |Актуальні проблеми |Луганський |медичні | | |акушерства і |державний | | | |гінекології, клінічної|медичний | | | |імунології та медичної|університет | | | |генетики |МОЗ України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 3 |Актуальні проблеми |Прикарпатський |юридичні | | |вдосконалення чинного |національний | | | |законодавства України |університет | | | | |імені Василя | | | | |Стефаника | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 4 |Актуальні проблеми |ДВНЗ |економічні | | |розвитку економіки |"Прикарпатський | | | |регіону |національний | | | | |університет | | | | |імені Василя | | | | |Стефаника" | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 5 |Библиотеки |Національна |соціальні | | |национальных |бібліотека |комунікації | | |академий наук: |України | | | |проблемы |імені В.І.Вернад- | | | |функционирования, |ського | | | |тенденции развития | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 6 |Бібліотекознавство. |Державна Академія |соціальні | | |Документознавство. |керівних кадрів |комунікації | | |Інформологія |культури і мистецтв| | | | |Міністерства | | | | |культури | | | | |і туризму України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 7 |Біблія і культура |Чернівецький |філологічні | | | |національний |(літературознавство) | | | |університет імені | | | | |Юрія Федьковича МОН| | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 8 |Боротьба з |Міжвідомчий |юридичні | | |організованою |науково-дослідний | | | |злочинністю і |центр з | | | |корупцією |проблем боротьби з | | | |(теорія і практика) |організованою | | | | |злочинністю РНБО | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 9 |Вісник Вінницького |Вінницький |економічні | | |політехнічного |національний | | | |інституту |технічний | | | | |університет МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |10 |Вісник |Дніпропетровський |економічні | | |Дніпропетровського |національний | | | |національного |університет | | | |університету |залізничного | | | |залізничного |транспорту | | | |транспорту |імені академіка | | | |імені академіка |В.Лазаряна | | | |В.Лазаряна |Міністерства | | | | |транспорту та | | | | |зв'язку | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |11 |Вісник |Дніпропетровський |геологічні | | |Дніпропетровського |національний | | | |університету. Серія: |університет імені | | | |Геологія. Географія |Олеся Гончара МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |12 |Вісник Донецького |Донецький |економічні, | | |національного |національний |юридичні | | |університету. Серія В:|університет МОН | | | |Економіка і право |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |13 |Вісник Житомирського |Житомирський |економічні | | |національного |національний | | | |агроекологічного |агроекологічний | | | |університету |університет | | | | |Міністерства | | | | |аграрної | | | | |політики | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |14 |Вісник Інституту |Національний педа- |психологічні, | | |розвитку дитини. |гогічний універси- |філософські | | |Вестник Института |тет імені М.П.Дра- | | | |развития ребенка |гоманова | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |15 |Вісник Київського |Київський |географічні | | |національного |національний | | | |університету |університет | | | |імені Тараса Шевченка.|імені Тараса | | | |Географія |Шевченка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |16 |Вісник Львівського |Львівський інститут|економічні | | |інституту економіки та|економіки | | | |туризму |та туризму | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |17 |Вісник Львівського |Львівський |географічні | | |університету. Серія: |національний | | | |географічна |університет | | | | |імені Івана | | | | |Франка МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |18 |Вісник Львівської |Львівська |мистецтвознавство, | | |національної академії |національна |культурологія | | |мистецтв |академія | | | | |мистецтв МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |19 |Вісник Національного |Національний |технічні (розробка | | |технічного |технічний |корисних копалин) | | |університету |університет | | | |України "Київський |України | | | |політехнічний |"Київський | | | |інститут". |політехнічний | | | |Серія "Гірництво" |інститут" | | | | |МОН України, ЗАТ | | | | |"Експериментально- | | | | |промислова | | | | |технологія | | | | |вибухових робіт" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |20 |Вісник Національного |Національний |технічні | | |технічного |технічний | | | |університету |університет України| | | |України "Київський |"Київський | | | |політехнічний |політехнічний | | | |інститут". |інститут" | | | |Серія "Радіотехніка. |МОН України | | | |Радіоапаратобудування"| | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |21 |Вісник Національного |Національний |технічні | | |транспортного |транспортний | | | |університету |університет МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |22 |Вісник Національної |Національна |політичні, | | |академії державного |академія |філософські | | |управління при |державного | | | |Президентові України |управління | | | | |при Президентові | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |23 |Вісник Одеського |Одеський |фізико-математичні | | |національного |національний | | | |університету. |університет | | | |Математика і механіка |імені І.І.Мечникова| | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |24 |Вісник СевНТУ. |Севастопольський |економічні | | |Серія "Економіка і |національний | | | |фінанси" |технічний | | | | |університет МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |25 |Вісник СевНТУ. Серія |Севастопольський |технічні | | |"Інформатика, |національний | | | |електроніка, зв'язок" |технічний | | | | |університет МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |26 |Вісник Харківського |Харківський |економічні | | |національного |національний | | | |технічного |технічний | | | |університету |університет | | | |сільського |сільського | | | |господарства |господарства | | | |імені Петра Василенка.|імені Петра | | | |Економічні науки |Василенка | | | | |Міністерства | | | | |аграрної політики | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |27 |Вісник Харківського |Харківський |технічні | | |національного |національний | | | |технічного |технічний | | | |університету |університет | | | |сільського |сільського | | | |господарства |господарства | | | |імені Петра Василенка |імені Петра | | | | |Василенка | | | | |Міністерства | | | | |аграрної політики | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |28 |Вісник Черкаського |Черкаський |біологічні | | |університету. Серія: |національний | | | |біологічні науки |університет | | | | |імені Богдана | | | | |Хмельницького МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |29 |Вісник Чернігівського |Чернігівський |економічні | | |державного |державний | | | |технологічного |технологічний | | | |університету. |університет МОН | | | |Серія: економічні |України | | | |науки | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |30 |Волинські історичні |Житомирський |історичні | | |записки |державний | | | | |університет імені | | | | |Івана Франка МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |31 |Вопросы германской |Дніпропетровський |історичні | | |истории. |національний | | | |Питання німецької |університет | | | |історії. |імені Олеся Гончара| | | |Fragen zur deutschen |МОН України | | | |Gescichte | | | | |Questions of German | | | | |history | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |32 |Вчені записки |Республіканський |економічні | | |Кримського інженерно- |ВНЗ | | | |педагогічного |"Кримський | | | |університету. |інженерно- | | | |Економічні науки. |педагогічний | | | |Ученые записки |університет" МОН | | | |Крымского инженерно- |України | | | |педагогического | | | | |университета. | | | | |Экономические науки | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |33 |Вчені записки |Республіканський |технічні | | |Кримського інженерно- |ВНЗ | | | |педагогічного |"Кримський | | | |університету. Технічні|інженерно- | | | |науки. |педагогічний | | | |Ученые записки |університет" МОН | | | |Крымского инженерно- |України | | | |педагогического | | | | |университета. | | | | |Технические науки | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |34 |Вчені записки |Таврійський |хімічні, біологічні | | |Таврійського |національний | | | |національного |університет | | | |університету |імені В.І.Вернад- | | | |імені В.І.Вернад- |ського | | | |ського. Серія |МОН України | | | |"Біологія, хімія". | | | | |Ученые записки | | | | |Таврического | | | | |национального | | | | |университета | | | | |имени В.И.Вернадского.| | | | |Серия "Биология, | | | | |химия". | | | | |Scientific notes of | | | | |Taurida National | | | | |V.I.Vernadsky | | | | |University. | | | | |Series "Biology and | | | | |Chemistry" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |35 |Вчені записки |Таврійський |географічні | | |Таврійського |національний | | | |національного |університет | | | |університету |імені В.І.Вернад- | | | |імені В.І.Вернад- |ського | | | |ського. Серія |МОН України | | | |"Географія". | | | | |Ученые записки | | | | |Таврического | | | | |национального | | | | |университета | | | | |имени В.И.Вернад- | | | | |ского. Серия | | | | |"География". | | | | |Scientific notes of | | | | |Taurida National | | | | |V.I.Vernadsky | | | | |University. | | | | |Series "Geography" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |36 |Вчені записки |Таврійський |економічні | | |Таврійського |національний | | | |національного |університет | | | |університету імені |імені В.І.Вернад- | | | |В.І.Вернадського. |ського | | | |Серія "Економіка і |МОН України | | | |управління". | | | | |Ученые записки | | | | |Таврического | | | | |национального | | | | |университета | | | | |имени В.И.Вернад- | | | | |ского. Серия | | | | |"Экономика и | | | | |управление". | | | | |Scientific notes of | | | | |Taurida National | | | | |V.I.Vernadsky | | | | |University. | | | | |Series "Economy and | | | | |Management" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |37 |Вчені записки |Таврійський |юридичні | | |Таврійського |національний | | | |національного |університет | | | |університету |імені В.І.Вернад- | | | |імені В.І.Вернад- |ського МОН | | | |ського. Серія |України | | | |"Юридичні науки". | | | | |Ученые записки | | | | |Таврического | | | | |национального | | | | |университета | | | | |имени В.И.Вернад- | | | | |ского. Серия | | | | |"Юридические науки". | | | | |Scientific notes of | | | | |Taurida National | | | | |V.I.Vernadsky | | | | |University. Series | | | | |"Juridical | | | | |Sciences" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |38 |Географія та туризм |Київський |географічні | | | |національний | | | | |університет | | | | |імені Тараса | | | | |Шевченка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |39 |Геополитика и |Кримський науковий |географічні | | |экогеодинамика |центр НАН України і| | | |регионов. |МОН України, | | | |Геополітика і |Таврійський | | | |екогеодинаміка |національний | | | |регіонів |університет | | | | |ім. В.І.Вернад- | | | | |ського | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |40 |Геохімія та |Національна |геологічні (геохімія,| | |рудоутворення. |академія наук |петрологія, | | |Геохимия и |України, Інститут |мінералогія, | | |рудообразование. |геохімії, |кристалографія) | | |Geochemistry and Ore |мінералогії та | | | |Formation |рудоутворення | | | | |імені М.П.Семененка| | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |41 |Гігієна населених |Інститут гігієни та|медичні, біологічні | | |місць |медичної екології | | | | |ім. О.М.Марзєєва | | | | |АМН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |42 |Гідрологія, гідрохімія|Київський |географічні | | |і гідроекологія |національний | | | | |університет | | | | |імені Тараса | | | | |Шевченка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |43 |Гілея: науковий |Всеукраїнська |філософські, | | |вісник. |громадська |політичні | | |Гилея: научный |організація | | | |вестник. |Українська академія| | | |Gileya: scientific |наук, Національний | | | |herald. |педагогічний | | | |Gileya: |університет | | | |wissenschaftsblatt |імені М.П. Драго- | | | | |манова МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |44 |Гірничі, будівельні, |Київський |технічні | | |дорожні та |національний | | | |меліоративні машини |університет | | | | |будівництва і | | | | |архітектури МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |45 |Держава та регіони. |Класичний приватний|соціальні | | |Серія: Гуманітарні |університет |комунікації | | |науки | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |46 |Економічна |Донецький |економічні | | |кібернетика. |національний | | | |Экономическая |університет МОН | | | |кибернетика. |України | | | |Economic cybernetics | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |47 |Економічна та |Київський |географічні | | |соціальна |національний | | | |географія |університет | | | | |імені Тараса | | | | |Шевченка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |48 |Етнічна історія |Київський |історичні | | |народів Європи |національний | | | | |університет | | | | |імені Тараса | | | | |Шевченка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |49 |Ефективність |Львівський |економічні | | |державного |регіональний | | | |управління |інститут | | | | |державного | | | | |управління при | | | | |Президентові | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |50 |Журнал європейської |Тернопільський |економічні | | |економіки |національний | | | | |економічний | | | | |університет МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |51 |Журнал математической |Національна |фізико- | | |физики, анализа, |академія наук |математичні | | |геометрии. |України, Фізико- | | | |Журнал математичної |технічний інститут | | | |фізики, аналізу, |низьких температур | | | |геометрії. |ім. Б.І.Вєркіна | | | |Journal of |НАН України | | | |Mathematical | | | | |Physics, Analysis, | | | | |Geometry | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |52 |Журнал органічної та |Національна |фармацевтичні | | |фармацевтичної хімії. |академія наук | | | |Журнал органической и |України, Інститут | | | |фармацевтической |органічної хімії | | | |химии. |НАН України, | | | |Journal of Organic and|МОЗ України, | | | |Pharmaceutical |Національний | | | |Chemistry |фармацевтичний | | | | |університет | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |53 |Записки Українського |Українське |геологічні | | |мінералогічного |мінералогічне | | | |товариства. |товариство | | | |Proceedings of the | | | | |Ukrainian | | | | |mineralogical society | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |54 |Заповідна справа в |Канівський |біологічні | | |Україні |природний | | | | |заповідник | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |55 |З архівів ВУНК - |Головна редакційна |історичні | | |НКВС - КДБ |колегія науково- | | | | |документальної | | | | |серії книг | | | | |"Реабілітовані | | | | |історією" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |56 |Збірник наукових праць|Інститут психології|психологічні | | |Інституту психології |ім. Г.С.Костюка | | | |ім. Г.С.Костюка АПН |Академії | | | |України "Проблеми |педагогічних | | | |загальної та |наук України | | | |педагогічної | | | | |психології" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |57 |Збірник наукових праць|Севастопольський |технічні (нац. | | |Севастопольського |національний |безпека, екологічна | | |національного |університет ядерної|безпека) | | |університету ядерної |енергії та | | | |енергії та |промисловості | | | |промисловості |Міністерства палива| | | | |та енергетики | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |58 |Збірник праць |Національний |біологічні | | |зоологічного музею |науково- | | | | |природничий музей | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |59 |Зв'язок |Міністерство |технічні | | | |зв'язку України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |60 |Зовнішня торгівля: |Український |економічні | | |економіка, фінанси, |державний | | | |право |університет | | | | |фінансів | | | | |та міжнародної | | | | |торгівлі | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |61 |Індуктивне моделювання|Міжнародний |технічні | | |складних систем |науково- | | | | |навчальний центр | | | | |інформаційних | | | | |технологій та | | | | |систем | | | | |Національної | | | | |академії наук | | | | |України та | | | | |Міністерства | | | | |освіти і науки | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |62 |Інноваційна економіка |Тернопільський |економічні | | | |інститут | | | | |агропромислового | | | | |виробництва | | | | |Української | | | | |академії | | | | |аграрних наук | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |63 |Інтелігенція і влада |Одеський |історичні | | | |національний | | | | |політехнічний | | | | |університет МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |64 |Інформаційне |Київський |соціальні | | |суспільство |5аціональний |комунікації | | | |університет | | | | |імені Тараса | | | | |Шевченка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |65 |Інформаційно-керуючі |Українська державна|технічні | | |системи на |академія | | | |залізничному |залізничного | | | |транспорті. |транспорту | | | |Информационно- |Міністерства | | | |управляющие системы на|транспорту та | | | |железнодорожном |зв'язку | | | |транспорте |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |66 |Історичний архів. |Чорноморський |історичні | | |Наукові студії |державний | | | | |університет | | | | |імені Петра Могили | | | | |МОН України, | | | | |Інститут | | | | |української | | | | |археографії та | | | | |джерелознавства | | | | |ім. М.С.Грушев- | | | | |ського НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |67 |Історичні студії |Волинський |історичні | | |Волинського |національний | | | |національного |університет | | | |університету |імені Лесі Українки| | | |імені Лесі Українки |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |68 |Культура і сучасність |Державна академія |мистецтвознавство, | | | |керівних кадрів |культурологія | | | |культури і мистецтв| | | | |Міністерства | | | | |культури | | | | |і туризму України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |69 |Лісове господарство, |ДВНЗ "Національний |технічні, | | |лісова, паперова і |лісотехнічний |сільськогос- | | |деревообробна |університет |подарські | | |промисловість |України" | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |70 |Маркетинг: теорія і |Східноукраїнський |економічні | | |практика |національний | | | | |університет імені | | | | |Володимира Даля МОН| | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |71 |Международный научно- |Національна |фізико- | | |технический журнал |академія наук |математичні, | | |"Проблемы управления и|України, Інститут |технічні | | |информатики". |кібернетики | | | |Міжнародний науково- |імені В.М.Глушкова | | | |технічний журнал |НАН України, | | | |"Проблеми керування та|Інститут космічних | | | |інформатики" |досліджень НАН | | | |International |України та | | | |Scientific Technical |Національного | | | |Journal "Problems of |космічного | | | |Control and |агентства України | | | |Informatics" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |72 |Медицина сьогодні і |Харківський |медичні | | |завтра. |національний | | | |Медицина сегодня и |медичний | | | |завтра |університет МОЗ | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |73 |Металлургическая и |Міністерство |технічні | | |горнорудная |промислової | | | |промышленность. |політики України, | | | |Металургійна та |Науково-технічне | | | |гірничорудна |товариство | | | |промисловість |металургів | | | | |України, Державна | | | | |металургійна | | | | |академія України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |74 |Металлургическая |Національна |технічні | | |теплотехника |металургійна | | | | |академія | | | | |України МОН України| | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |75 |Метрологія та прилади |Харківський |технічні | | | |національний |(інформатика) | | | |університет | | | | |радіоелектроніки, | | | | |ТОВ Фірма "ФАВОР", | | | | |ЛТД" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |76 |Механізація та |Українська академія|технічні | | |електрифікація |аграрних наук | | | |сільського | | | | |господарства | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |77 |Митна справа |Одеська національна|юридичні | | | |юридична академія, | | | | |ТОВ "Митна газета" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |78 |Міжнародний медичний |Харківська |психологічні | | |журнал. |медична академія | | | |Международный |післядипломної | | | |медицинский журнал. |освіти МОЗ | | | | |України, Інститут | | | | |проблем | | | | |кріобіології і | | | | |кріомедицини НАН | | | | |України, | | | | |Харківське медичне | | | | |товариство | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |79 |Морской |Національна |фізико- | | |гидрофизический |академія |математичні | | |журнал. |наук України, |(геофізика, | | |Морський |Морський |механіка), | | |гідрофізичний |гідрофізичний |географічні | | |журнал |інститут | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |80 |Музичне мистецтво і |Одеська державна |мистецтво- | | |культура. Науковий |музична академія |знавство | | |вісник ОДМА |імені А.В.Нежда- | | | |імені А.В.Нежданової |нової Міністерства | | | | |культури і туризму | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |81 |Наука та наукознавство|Національна |економічні | | | |академія наук | | | | |України, Центр | | | | |досліджень | | | | |науково-технічного | | | | |потенціалу та | | | | |історії науки | | | | |ім. Г.М.Доброва | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |82 |Науковий вісник |Академія |економічні | | |Академії |муніципального | | | |муніципального |управління | | | |управління. |Міністерства | | | |Серія "Економіка" |регіонального | | | | |розвитку | | | | |та будівництва | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |83 |Науковий вісник |Волинський |історичні | | |Волинського |національний | | | |національного |університет | | | |університету |імені Лесі Українки| | | |імені Лесі Українки. |МОН України | | | |Історичні науки | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |84 |Науковий вісник |Дніпропетровський |юридичні | | |Дніпропетровського |державний | | | |державного |університет | | | |університету |внутрішніх | | | |внутрішніх справ |справ МВС України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |85 |Науковий вісник |Львівський |ветеринарні, | | |Львівського |національний |сільськогос- | | |національного |університет |подарські | | |університету |ветеринарної | | | |ветеринарної медицини |медицини та | | | |та біотехнологій |біотехнологій | | | |імені С.З.Ґжицького |імені С.З.Ґжицького| | | | |Міністерства | | | | |аграрної політики | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |86 |Науковий вісник |Львівський |економічні | | |Львівського |національний | | | |національного |університет | | | |університету |ветеринарної | | | |ветеринарної медицини |медицини та | | | |та біотехнологій |біотехнологій | | | |імені С.З.Ґжицького |імені С.З.Ґжицького| | | | |Міністерства | | | | |аграрної політики | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |87 |Науковий вісник |Національний |сільськогосподарські | | |Національного |університет | | | |університету |біоресурсів і | | | |біоресурсів і |природокористування| | | |природокористування |України | | | |України | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |88 |Науковий вісник НЛТУ |ДВНЗ "Національний |біологічні | | |України |лісотехнічний | | | | |університет | | | | |України" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |89 |Науковий вісник |Ужгородський |філологічні | | |Ужгородського |національний |(мовознавство) | | |університету. Серія |університет МОН | | | |"Філологія" |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |90 |Науковий вісник |Херсонський |філологічні | | |Херсонського |державний |(мовознавство) | | |державного |університет МОН | | | |університету. Серія |України | | | |"Лінгвістика" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |91 |Науковий вісник |Чернівецький |юридичні | | |Чернівецького |національний | | | |національного |університет | | | |університету |імені Юрія | | | |імені Юрія |Федьковича | | | |Федьковича. Серія: |МОН України | | | |правознавство | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |92 |Науковий вісник |Чернівецький |фізико-математичні | | |Чернівецького |національний | | | |національного |університет | | | |університету |імені Юрія | | | |імені Юрія |Федьковича | | | |Федьковича. Серія: |МОН України | | | |математика | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |93 |Науковий вісник |Чернівецький |технічні | | |Чернівецького |національний | | | |національного |університет | | | |університету |імені Юрія | | | |імені Юрія |Федьковича | | | |Федьковича. Серія: |МОН України | | | |фізика, електроніка | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |94 |Науковий і культурно- |Прикарпатський |історичні | | |просвітній краєзнавчий|національний | | | |часопис "Галичина" |університет | | | | |імені Василя | | | | |Стефаника | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |95 |Науковий часопис НПУ |Національний |політичні | | |імені М.П.Драгоманова.|педагогічний | | | |Серія: Політичні науки|університет | | | |та методика викладання|імені М.П.Драго- | | | |соціально-політичних |манова | | | |дисциплін |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |96 |Науковий часопис НПУ |Національний |біологічні | | |імені М.П.Драгоманова.|педагогічний | | | |Серія: Біологія |університет | | | | |імені М.П.Драго- | | | | |манова | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |97 |Наукові записки |Українська академія|соціальні | | | |друкарства МОН |комунікації | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |98 |Наукові записки |Вінницький |історичні | | |Вінницького державного|державний | | | |педагогічного |педагогічний | | | |університету |університет | | | |імені Михайла |імені Михайла | | | |Коцюбинського. Серія: |Коцюбинського | | | |Історія |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |99 |Наукові записки |Вінницький |філологічні | | |Вінницького державного|державний |(мовознавство) | | |педагогічного |педагогічний | | | |університету |університет | | | |імені Михайла |імені Михайла | | | |Коцюбинського. Серія: |Коцюбинського | | | |філологія |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |100|Наукові записки |Київський |соціальні | | |Інституту журналістики|національний |комунікації | | | |університет | | | | |імені Тараса | | | | |Шевченка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |101|Наукові записки |Національний |історичні | | |Національного |університет | | | |університету |"Острозька | | | |"Острозька |академія" | | | |академія". Серія | | | | |"Історичні науки" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |102|Наукові записки |Тернопільський |біологічні | | |Тернопільського |національний | | | |національного |педагогічний | | | |педагогічного |університет | | | |університету |імені Володимира | | | |імені Володимира |Гнатюка | | | |Гнатюка. |МОН України | | | |Серія: біологія | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |103|Наукові записки |Тернопільський |історичні | | |Тернопільського |національний | | | |національного |педагогічний | | | |педагогічного |університет | | | |університету |імені Володимира | | | |імені Володимира |Гнатюка | | | |Гнатюка. |МОН України | | | |Серія: історія | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |104|Наукові записки. |Кіровоградський |історичні | | |Серія: |державний | | | |Історичні науки |педагогічний | | | | |університет | | | | |імені Володимира | | | | |Винниченка | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |105|Наукові записки. |Кіровоградський |філологічні | | |Серія: |державний |(мовознавство) | | |Філологічні науки |педагогічний | | | | |університет | | | | |імені Володимира | | | | |Винниченка | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |106|Наукові праці |Донецький |геологічні | | |Донецького |національний | | | |національного |технічний | | | |технічного |університет | | | |університету. Серія: |МОН України | | | |"Гірничо-геологічна" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |107|Наукові праці |Кам'янець- |історичні | | |Кам'янець-Подільського|Подільський | | | |національного |національний | | | |університету |університет | | | |імені Івана Огієнка. |імені Івана | | | |Історичні науки |Огієнка МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |108|Наукові праці |Кіровоградський |економічні | | |Кіровоградського |національний | | | |національного |технічний | | | |технічного |університет МОН | | | |університету. |України | | | |Економічні науки | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |109|Наукові праці |Донецький |технічні | | |Донецького |національний | | | |національного |технічний | | | |технічного |університет | | | |університету. Серія: |МОН України | | | |"Гірничо- | | | | |електромеханічна" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |110|Наукові праці |Національний |економічні | | |Національного |університет | | | |університету харчових |харчових | | | |технологій |технологій МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |111|Наукові праці. |Чорноморський |історичні | | |Серія: історія |державний | | | | |університет | | | | |імені Петра Могили | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |112|Наукові праці. |Чорноморський |технічні | | |Серія: техногенна |державний | | | |безпека |університет | | | | |імені Петра Могили | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |113|Наукові праці. Серія: |Чорноморський |філологічні | | |Філологія. |державний |(мовознавство) | | |Мовознавство |університет | | | | |імені Петра Могили | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |114|Науково-технічний |Інститут біології |ветеринарні, | | |бюлетень Інституту |тварин Української |сільськогосподарські | | |біології тварин і |академії аграрних | | | |Державного науково- |наук, Державний | | | |дослідного |науково-дослідний | | | |контрольного |контрольний | | | |інституту ветеринарних|інститут | | | |препаратів та кормових|ветеринарних | | | |добавок |препаратів та | | | | |кормових добавок | | | | |Міністерства | | | | |аграрної політики | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |115|Образ |Київський |соціальні | | | |національний |комунікації | | | |університет | | | | |імені Тараса | | | | |Шевченка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |116|Освіта, наука і |Кам'янець- |історичні | | |культура на Поділлі. |Подільський | | | |Збірник наукових |національний | | | |праць. |університет | | | | |імені Івана Огієнка| | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |117|Педагогіка формування |Класичний приватний|педагогічні | | |творчої особистості у |університет | | | |вищій і | | | | |загальноосвітній | | | | |школах | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |118|Політологічні та |Чернівецький |ПОЛІТИЧНІ | | |соціологічні студії |національний | | | | |університет | | | | |імені Юрія | | | | |Федьковича | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |119|Пошукова та екологічна|Національна |геологічні | | |геохімія. Поисковая и |академія наук | | | |экологическая |України, інститут | | | |геохимия. |геохімії, | | | |Exploration and |мінералогії та | | | |Environmental |рудоутворення | | | |Geochemistry |імені М.П.Семененка| | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |120|Правове, нормативне та|Національний |технічні | | |метрологічне |технічний | | | |забезпечення системи |університет | | | |захисту інформації в |України "Київський | | | |Україні. |політехнічний | | | |Правовое. |інститут" МОН | | | |Нормативное и |України | | | |метрологическое | | | | |обеспечение системы | | | | |защиты информации в | | | | |Украине. | | | | |Legal normative and | | | | |metrological | | | | |support of | | | | |the information | | | | |protection in Ukraine | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |121|Право і суспільство. |Київський |юридичні | | |Право и общество |національний | | | | |університет | | | | |внутрішніх справ, | | | | |Дніпропетровський | | | | |державний | | | | |університет | | | | |внутрішніх справ, | | | | |"Всеукраїнський | | | | |фонд юридичної | | | | |науки академіка | | | | |права В.В.Сташиса",| | | | |ТОВ "Фонд | | | | |Юрнауки АПС" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |122|Правничий часопис |Донецький |юридичні | | |Донецького |національний | | | |університету |університет МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |123|Прикладна |Академія наук |технічні | | |радіоелектроніка. |прикладної | | | |Прикладная |радіоелектроніки, | | | |радиоэлектроника. |Харківський | | | |Applied Radio |національний | | | |Electronics |університет | | | | |радіоелектроніки | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |124|Проблеми безперервної |Харківський |географічні | | |географічної освіти і |національний | | | |картографії |університет | | | | |ім. В.Н.Каразіна | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |125|Проблеми військової |Українська |медичні, | | |охорони здоров'я |військово-медична |фармацевтичні | | | |академія | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |126|Проблеми нафтогазової |ДП "Науково- |технічні | | |промисловості |дослідний інститут | | | | |нафтогазової | | | | |промисловості | | | | |"Національної | | | | |акціонерної | | | | |компанії" | | | | |"Нафтогаз України" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |127|Проблеми правознавства|Донецький юридичний|юридичні | | |та правоохоронної |інститут | | | |діяльності |Луганського | | | | |державного | | | | |університету | | | | |внутрішніх справ | | | | |імені Є.О.Дідоренка| | | | |МВС України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |128|Процессы литья. |Національна |технічні | | |Процеси лиття. |академія наук | | | |Casting Processes |України, Фізико- | | | | |технологічний | | | | |інститут металів | | | | |і сплавів НАН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |129|Психолінгвістика |ДВНЗ "Переяслав- |психологічні | | | |Хмельницький | | | | |державний | | | | |педагогічний | | | | |університет | | | | |імені Григорія | | | | |Сковороди" | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |130|Розробка рудних |Криворізький |технічні | | |родовищ. |технічний | | | |Разработка рудных |університет МОН | | | |месторождений |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |131|Сверхтвердые |Національна |хімічні | | |материалы. |академія наук | | | |Надтверді матеріали |України, Інститут | | | | |надтвердих | | | | |матеріалів | | | | |ім. В.М.Бакуля | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |132|Способы и средства |Державний |технічні | | |создания безопасных и |Макіївський | | | |здоровых условий труда|науково-дослідний | | | |в угольных шахтах. |інститут з безпеки | | | |Способи та засоби |робіт у гірничій | | | |створення безпечних та|промисловості | | | |здорових умов праці у |Міністерства | | | |вугільних шахтах |вугільної | | | | |промисловості | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |133|Стиль і текст |Київський |соціальні | | | |національний |комунікації | | | |університет | | | | |імені Тараса | | | | |Шевченка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |134|Судова апеляція |Апеляційний суд |юридичні | | | |м. Києва, Інститут | | | | |держави і права | | | | |ім. В.М.Корецького | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |135|Сучасні дослідження з |Ужгородський |філологічні | | |іноземної філології |національний |(мовознавство) | | | |університет МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |136|Сучасні |Київський |філологічні | | |літературознавчі |національний |(літературо- | | |студії |лінгвістичний |знавство) | | | |університет МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |137|Сучасні проблеми |Національна |технічні || |металургії |металургійна | | | | |академія | | | | |України МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |138|Сучасні |Кременчуцький |технічні | | |ресурсозберігаючі |державний | | | |технології гірничого |політехнічний | | | |виробництва |університет імені | | | | |Михайла | | | | |Остроградського МОН| | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |139|Сучасні технології, |Вінницький |технічні | | |матеріали і |національний | | | |конструкції в |технічний | | | |будівництві |університет МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |140|Сходознавство |Інститут |історичні | | | |сходознавства | | | | |ім. А.Кримського | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |141|Теоретичні та |Київський |економічні | | |прикладні |національний | | | |питання економіки |університет | | | | |імені Тараса | | | | |Шевченка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |142|Теорії мікро- |Академія |економічні | | |макроекономіки |муніципального | | | | |управління | | | | |Міністерства | | | | |регіонального | | | | |розвитку | | | | |та будівництва | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |143|Техніко-технологічні |Український |технічні | | |аспекти розвитку та |науково-дослідний | | | |випробування нової |інститут | | | |техніки і технологій |прогнозування та | | | |для сільського |випробування | | | |господарства України |техніки і | | | | |технологій для | | | | |сільськогосподар- | | | | |ського виробництва | | | | |імені Леоніда | | | | |Погорілого | | | | |Міністерства | | | | |аграрної | | | | |політики України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |144|Україна - Європа - |Тернопільський |історичні | | |Світ. Міжнародний |національний | | | |збірник наукових |педагогічний | | | |праць. |університет | | | |Серія: Історія, |імені Володимира | | | |міжнародні відносини |Гнатюка МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |145|Українська |Національна |історичні | | |біографістика. |бібліотека | | | |Biographistica |України | | | |ukrainica |імені В.І.Вернад- | | | | |ського | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |146|Українська полоністика|Житомирський |філософські | | | |державний | | | | |університет | | | | |імені Івана Франка | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |147|Українське |Київський |соціальні | | |журналістикознавство |національний |комунікації | | | |університет | | | | |імені Тараса | | | | |Шевченка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |148|Український вісник |Державна установа |медичні | | |психоневрології |"Інститут | | | | |неврології, | | | | |психіатрії та | | | | |наркології | | | | |Академії | | | | |медичних наук | | | | |України" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |149|Фізична географія та |Київський |географічні | | |геоморфологія |національний | | | | |університет | | | | |імені Тараса | | | | |Шевченка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |150|Філософська думка |Національна |філософські | | | |академія наук | | | | |України, Інститут | | | | |філософії | | | | |імені Г.С.Сковороди| | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |151|Фітотерапія. Часопис |ДП "Комітет з |медичні, | | | |питань народної і |фармацевтичні, | | | |нетрадиційної |біологічні | | | |медицини МОЗ | | | | |України", ПВНЗ | | | | |"Київський | | | | |медичний | | | | |університет УАНМ" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |152|Фотобіологія та |Харківський |технічні | | |фотомедицина |національний | | | | |університет | | | | |імені В.Н.Каразіна | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |153|Хімічна промисловість |Міністерство |технічні | | |України. Химическая |промислової | | | |промышленность Украины|політики України, | | | | |Українське хімічне | | | | |товариство, Союз | | | | |хіміків України, | | | | |АТ "ВНДІХімпроект" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |154|Часопис української |Київський |історичні | | |історії |національний | | | | |університет | | | | |імені Тараса | | | | |Шевченка, | | | | |ТОВ видавництво | | | | |"Книги - XXI" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |155|Studia Germanistica et|Донецький |філологічні | | |Romanica. Іноземні |національний |(мовознавство) | | |мови. Зарубіжна |університет МОН | | | |література. Методика |України | | | |викладання | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |156|Germanistik in der |Українська спілка |філологічні | | |Ukraine. |германістів вищої |(мовознавство) | | |Германістика в Україні|школи, Київський | | | | |національний | | | | |лінгвістичний | | | | |університет МОН | | | | |України | | ----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------- | N | Назва видання | Засновник | Галузі науки | | | | (співзасновники) | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 1 |Автоматизация судовых |Одеська національна|технічні | | |технических средств |морська академія | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 2 |Автомобільні дороги і |Національний |технічні | | |дорожнє будівництво |транспортний | | | | |університет МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 3 |Автошляховик України |ДП "Державний |технічні | | |Автодорожник Украины |автотранспортний | | | | |науково-дослідний і| | | | |проектний інститут"| | | | |Міністерства | | | | |транспорту і | | | | |зв'язку України, | | | | |Державна служба | | | | |автомобільних доріг| | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 4 |Актуальні проблеми |Луганський |біологічні | | |акушерства і |державний | | | |гінекології, клінічної|медичний | | | |імунології та медичної|університет | | | |генетики |МОЗ України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 5 |Актуальні проблеми |Рівненський |історичні | | |вітчизняної та |державний | | | |всесвітньої історії. |гуманітарний | | | |Збірник наукових |університет МОН | | | |праць Рівненського |України | | | |державного | | | | |гуманітарного | | | | |університету | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 6 |Актуальні проблеми |Криворізький |філософські | | |духовності. |державний | | | |Актуальные проблемы |педагогічний | | | |духовности |університет МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 7 |Актуальні проблеми |Державна академія |філософські, | | |історії, теорії та |керівних кадрів |мистецтвознавство, | | |практики художньої |культури і мистецтв|культурологія | | |культури |Міністерства | | | | |культури і туризму | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 8 |Актуальні проблеми |Східноукраїнський |юридичні | | |права: теорія і |національний | | | |практика |університет імені | | | | |Володимира Даля МОН| | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 9 |Актуальні проблеми |Бердянський |філологічні | | |слов'янської |державний |(мовознавство, | | |філології. Серія: |педагогічний |літературознавство) | | |Лінгвістика і |університет МОН | | | |літературознавство |України, | | | | |Інститут літератури| | | | |ім. Т.Г.Шевченка | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |10 |Актуальні проблеми |Державний науково- |фізичне виховання та | | |фізичної культури і |дослідний інститут |спорт | | |спорту |фізичної культури і| | | | |спорту Міністерства| | | | |України у справах | | | | |сім'ї, молоді та | | | | |спорту | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |11 |Бібліотечний вісник |Національна |історичні, соціальні | | | |академія |комунікації | | | |наук України, | | | | |Національна | | | | |бібліотека України | | | | |імені | | | | |В.І.Вернадського | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |12 |Боспорські |Національна |історичні | | |дослідження. |академія | | | |Боспорские |наук України, | | | |исследования |Кримське відділення| | | | |Інституту | | | | |сходознавства | | | | |ім. А.Ю.Кримського | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |13 |Бюлетень ДНБС. |Державний |біологічні | | |Бюллетень ГНБС |Нікітський | | | | |ботанічний сад | | | | |Української | | | | |академії | | | | |аграрних наук | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |14 |Вентиляція, освітлення|Київський |технічні | | |та |національний | | | |теплогазопостачання. |університет | | | |Вентиляция, освещение |будівництва і | | | |и теплогазо-снабжение |архітектури МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |15 |Ветеринарна медицина |Національний |ветеринарні | | | |науковий центр | | | | |"Інститут | | | | |експериментальної і| | | | |клінічної | | | | |ветеринарної | | | | |медицини" НААН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |16 |Вибори та демократія |Національний |юридичні, політичні | | | |університет "Києво-| | | | |Могилянська | | | | |Академія", Інститут| | | | |виборчого права | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |17 |Вісник аграрної науки |Миколаївський |економічні, технічні,| | |Причорномор'я |державний аграрний |сільськогосподарські | | | |університет | | | | |Мінагрополітики | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |18 |Вісник Академії митної|Академія митної |технічні | | |служби України. Серія:|служби України | | | |Технічні науки | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |19 |Вісник |Дніпропетровський |історичні | | |Дніпропетровського |національний | | | |університету. Серія: |університет імені | | | |Історія та археологія |Олеся Гончара МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |20 |Вісник Житомирського |Житомирський |філософські | | |державного |державний | | | |університету імені |університет імені | | | |Івана Франка |Івана Франка МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |21 |Вісник інженерної |Інженерна академія |технічні | | |академії України |України, | | | | |Кіровоградський | | | | |національний | | | | |технічний | | | | |університет МОН | | | | |України, | | | | |Університет | | | | |внутрішніх справ | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |22 |Вісник Київського |Київський |педагогічні | | |національного |національний | | | |лінгвістичного |лінгвістичний | | | |університету. Серія |університет МОН | | | |"Педагогіка та |України | | | |психологія" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |23 |Вісник Київського |Київський |філологічні | | |національного |національний |(мовознавство) | | |лінгвістичного |лінгвістичний | | | |університету. Серія |університет МОН | | | |"Філологія" |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |24 |Вісник Київського |Київський |біологічні | | |національного |національний | | | |університету |університет | | | |імені Тараса Шевченка.|імені Тараса | | | |Серія: Проблеми |Шевченка | | | |регуляції | | | | |фізіологічних функцій | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |25 |Вісник Львівського |Львівський |соціальні | | |університету. Серія: |національний |комунікації | | |журналістика |університет | | | | |імені Івана Франка | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |26 |Вісник Львівського |Львівський |філологічні | | |університету. Серія: |національний |(мовознавство) | | |іноземні мови |університет | | | | |імені Івана Франка | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |27 |Вісник наукових |ДВНЗ |медичні | | |досліджень |"Тернопільський | | | | |державний | | | | |медичний | | | | |університет | | | | |імені І.Я.Горбачев-| | | | |ського" МОЗ України| | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |28 |Вісник Національного |Національний |технічні | | |авіаційного |авіаційний | | | |університету. |університет МОН | | | |Вестник Национального |України | | | |авиационного | | | | |университета. | | | | |Proceedings of the | | | | |National Aviation | | | | |University | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |29 |Вісник Національного |Національний |економічні | | |транспортного |транспортний | | | |університету |університет МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |30 |Вісник Одеського |Одеський державний |економічні | | |державного |екологічний | | | |екологічного |університет МОН | | | |університету |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |31 |Вісник ортопедії, |ДУ "Інститут |медичні | | |травматології та |травматології та | | | |протезування |ортопедії АМН | | | | |України", ВГО | | | | |"Українська | | | | |асоціація | | | | |ортопедів- | | | | |травматологів", | | | | |ВГО "Українська | | | | |асоціація | | | | |спортивної | | | | |травматології, | | | | |хірургії колінного | | | | |суглоба та | | | | |артроскопії" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |32 |Вісник Прикарпатського|Прикарпатський |економічні | | |університету. Серія. |національний | | | |Економіка |університет | | | | |імені В.С.Стефаника| | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |33 |Вісник Прикарпатського|Прикарпатський |історичні | | |університету. Історія |національний | | | | |університет | | | | |імені В.С.Стефаника| | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |34 |Вісник Прикарпатського|Прикарпатський |мистецтвознавство | | |університету. |національний | | | |Мистецтвознавство |університет | | | | |імені В.С.Стефаника| | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |35 |Вісник Прикарпатського|Прикарпатський |педагогічні | | |університету. |національний | | | |Педагогіка |університет | | | | |імені В.С.Стефаника| | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |36 |Вісник Прикарпатського|Прикарпатський |філологічні | | |університету. |національний | | | |Філологія |університет | | | |(літературознавство) |імені В.С.Стефаника| | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |37 |Вісник Прикарпатського|Прикарпатський |філософські, | | |університету. |національний |психологічні | | |Філософські і |університет | | | |психологічні науки |імені В.С.Стефаника| | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |38 |Вісник соціальної |ДУ "Український |медичні | | |гігієни та організації|інститут | | | |охорони здоров'я |стратегічних | | | |України |досліджень МОЗ | | | | |України", | | | | |Тернопільський | | | | |державний медичний | | | | |університет | | | | |ім. І.Я.Горбачев- | | | | |ського | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |39 |Вісник Сумського |Сумський |ветеринарні | | |національного |національний | | | |аграрного |аграрний | | | |університету. Серія |університет | | | |"Ветеринарна |Мінагрополітики | | | |медицина" |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |40 |Вісник Сумського |Сумський |сільськогосподарські | | |національного |національний | | | |аграрного |аграрний | | | |університету. Серія |університет | | | |"Агрономія і |Мінагрополітики | | | |біологія" |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |41 |Вісник Сумського |Сумський |економічні | | |національного |національний | | | |аграрного |аграрний | | | |університету. Серія |університет | | | |"Економіка та |Мінагрополітики | | | |менеджмент" |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |42 |Вісник Сумського |Сумський |сільськогосподарські | | |національного |національний | | | |аграрного |аграрний | | | |університету. Серія |університет | | | |"Тваринництво" |Мінагрополітики | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |43 |Вісник |Східноукраїнський |історичні | | |Східноукраїнського |національний | | | |національного |університет імені | | | |університету |Володимира Даля МОН| | | |імені Володимира Даля |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |44 |Вісник Харківського |Харківський |економічні, | | |національного |національний |сільськогосподарські | | |аграрного університету|аграрний | | | |ім. В.В.Докучаєва |університет | | | | |ім. В.В.Докучаєва | | | | |Мінагрополітики | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |45 |Вісник Харківського |Харківський |фізико-математичні | | |національного |національний |(фізика) | | |університету. Серія |університет | | | |"Радіофізика та |імені В.Н.Каразіна | | | |електроніка" |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |46 |Вісник Харківського |Харківський |філологічні | | |національного |національний |(літературознавство, | | |університету. Серія |університет |мовознавство) | | |"Філологія" |імені В.Н.Каразіна | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |47 |Вісник Харківського |Харківський |фізико-математичні | | |національного |національний |(фізика) | | |університету. |університет | | | |Серія "Ядра, частинки,|імені В.Н.Каразіна | | | |поля" |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |48 |Вчені записки |Таврійський |філологічні | | |Таврійського |національний |(мовознавство, | | |національного |університет |літературознавство) | | |університету |імені В.І.Вернад- | | | |імені В.І.Вернадсько- |ського МОН України | | | |го. Серія "Філологія. | | | | |Соціальні | | | | |комунікації" | | | | |Ученые записки | | | | |Таврического | | | | |национального | | | | |университета | | | | |имени В.И.Вернадского.| | | | |Серия "Филология. | | | | |Социальные | | | | |коммуникации". | | | | |Scientific notes of | | | | |Taurida National | | | | |V.I.Vernadsky | | | | |University. Series | | | | |"Philology. Social | | | | |Communications" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |49 |Гілея: науковий |Всеукраїнська |історичні | | |вісник. |громадська | | | |Гилея: научный |організація | | | |вестник. |Українська академія| | | |Gileya: scientific |наук, Національний | | | |herald. |педагогічний | | | |Gileya: |університет | | | |wissenschaftsblatt |імені М.П.Драгома- | | | |Guileia: le messager |нова | | | |scientifique | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |50 |Гуманітарний вісник |Переяслав- |психологічні, | | |Переяслав- |Хмельницький |філософські | | |Хмельницького |державний | | | |державного |педагогічний | | | |педагогічного |університет | | | |університету |імені Г.С.Сковороди| | | |імені Г.С.Сковороди |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |51 |Держава та регіони. |Класичний приватний|філологічні | | |Серія: Гуманітарні |університет |(літературознавство) | | |науки | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |52 |Державне будівництво |Академія правових |юридичні | | |та місцеве |наук України | | | |самоврядування | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |53 |Екологія довкілля та |Товариство "Знання"|технічні | | |безпека |України, НАН | | | |життєдіяльності |України, МОН | | | | |України, | | | | |Міністерство | | | | |охорони | | | | |навколишнього | | | | |природного | | | | |середовища | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |54 |Екологія і |Український |технічні | | |промисловість. |державний науково- | | | |Экология и |технічний центр з | | | |промышленность |технології та | | | | |обладнання, обробки| | | | |металів, захисту | | | | |навколишнього | | | | |середовища та | | | | |використання | | | | |вторинних ресурсів | | | | |для металургії та | | | | |машинобудування | | | | |"Енергосталь" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |55 |Екологічна безпека |Національна |технічні (екологічна | | |прибережної та |академія наук |безпека), геологічні | | |шельфової зон та |України, Морський | | | |комплексне |гідрофізичний | | | |використання ресурсів |інститут НАН | | | |шельфу. |України, | | | |Экологическая |Одеський філіал | | | |безопасность |Інституту біології | | | |прибрежной и шельфовой|південних морів | | | |зон и комплексное |ім. О.О.Ковалев- | | | |использование ресурсов|ського НАН України,| | | |шельфа. |Інститут | | | |Ecological safety of |геологічних наук | | | |coastal and shelf |НАН України | | | |zones and | | | | |comprehensive use of | | | | |shelf resources | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |56 |Екологічна безпека та |Київський |технічні | | |природокористування |національний | | | | |університет | | | | |будівництва і | | | | |архітектури МОН | | | | |України; | | | | |Інститут | | | | |телекомунікацій і | | | | |глобального | | | | |інформаційного | | | | |простору НАН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |57 |Економіка |Рада по вивченню |економічні | | |природокористування і |продуктивних сил | | | |охорони довкілля |України НАН України| | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |58 |Економіка та |ДВНЗ "Київський |економічні | | |підприємництво |національний | | | | |економічний | | | | |університет імені | | | | |Вадима Гетьмана" | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |59 |Економіка харчової |Одеська національна|економічні | | |промисловості. |академія харчових | | | |Экономика пищевой |технологій МОН | | | |промышленности. Food |України. Інститут | | | |industry Economics |проблем ринку та | | | | |економіко- | | | | |екологічних | | | | |досліджень НАН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |60 |Економічний часопис - |ТОВ "інститут |політичні, | | |XXI. |суспільної |економічні | | |Экономический журнал -|трансформації", | | | |XXI. |Інститут світової | | | |Economic Annals - XXI.|економіки і | | | |Czasopys Ekonomiczny -|міжнародних | | | |XXI |відносин | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |61 |Електромашинобудування|Одеський |технічні | | |та електрообладнання |національний | | | | |політехнічний | | | | |університет МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |62 |Журнал психіатрії та |Донецький |медичні | | |медичної психології |національний | | | | |медичний | | | | |університет | | | | |ім. М.Горького | | | | |МОЗ України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |63 |Загальнодержавний |Кіровоградський |технічні | | |міжвідомчий науково- |національний | | | |технічний збірник. |технічний | | | |Конструювання, |університет МОН | | | |виробництво та |України | | | |експлуатація | | | | |сільськогосподарських | | | | |машин | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |64 |Записки з ономастики |Одеський |філологічні | | | |національний |(мовознавство) | | | |університет | | | | |імені І.І.Мечникова| | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |65 |Збірник наукових праць|Бердянський |педагогічні | | |Бердянського |державний | | | |державного |педагогічний | | | |педагогічного |університет МОН | | | |університету |України | | | |(Педагогічні науки) | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |66 |Збірник наукових праць|Державний |економічні | | |Державного економіко- |економіко- | | | |технологічного |технологічний | | | |університету |університет | | | |транспорту. |транспорту | | | |Серія "Економіка і |Міністерства | | | |управління" |транспорту та | | | | |зв'язку України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |67 |Збірник наукових праць|Державний |біологічні | | |ДНБС. |Нікітський | | | |Сборник научных трудов|ботанічний сад | | | |ГНБС |Української | | | | |академії | | | | |аграрних наук | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |68 |Збірник наукових праць|Дніпродзержинський |технічні | | |Дніпродзержинського |державний технічний| | | |державного технічного |університет МОН | | | |університету (технічні|України | | | |науки). | | | | |Сборник научных трудов| | | | |Днепродзержинского | | | | |государственного | | | | |технического | | | | |университета | | | | |(технические науки) | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |69 |Збірник наукових праць|Національна |технічні | | |Інституту геохімії |академія | | | |навколишнього |наук України, | | | |середовища. |Інститут геохімії | | | |Сборник научных трудов|навколишнього | | | |Института геохимии |середовища НАН | | | |окружающей среды. |України та МНС | | | |Collected papers of |України | | | |Institute of | | | | |environmental | | | | |geochemistry | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |70 |Збірник наукових праць|Науково-дослідний |філологічні | | |Науково-дослідного |інститут |(мовознавство) | | |інституту |українознавства МОН| | | |українознавства |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |71 |Збірник наукових праць|Національна |філософські | | |Національної академії |академія державного| | | |державного управління |управління при | | | |при Президентові |Президентові | | | |України |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |72 |Збірник наукових праць|Національна |військові, | | |Національної академії |академія Державної |технічні | | |Державної прикордонної|прикордонної служби| | | |служби України. Серія:|України імені | | | |військові та технічні |Богдана | | | |науки |Хмельницького | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |73 |Здобутки клінічної і |ДВНЗ |медичні, | | |експериментальної |"Тернопільський |біологічні, | | |медицини |державний медичний |фармацевтичні | | | |університет | | | | |імені І.Я.Горбачев-| | | | |ського" МОЗ України| | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |74 |Землеробство |Українська академія|сільськогосподарські | | | |аграрних наук | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |75 |Зернові продукти і |Одеська національна|технічні | | |комбікорми. |академія харчових | | | |Зерновые продукты и |технологій МОН | | | |комбикорма. |України | | | |Grain Products and | | | | |Mixed Fodder's | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |76 |Іван Огієнко і сучасна|Кам'янець- |філологічні | | |наука та освіта. |Подільський |(літературознавство),| | |Науковий збірник. |національний |історичні | | |Серія: Історична та |університет | | | |філологічна |імені Івана Огієнка| | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |77 |Інженерна геодезія |Київський |технічні | | | |національний | | | | |університет | | | | |будівництва і | | | | |архітектури МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |78 |Інтегровані технології|Національний |технічні | | |та енергозбереження. |технічний | | | |Интегрированные |університет | | | |технологии и |"Харківський | | | |энергосбережения |політехнічний | | | | |інститут" МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |79 |Інформаційна безпека |Східноукраїнський |технічні | | | |національний | | | | |університет імені | | | | |Володимира Даля МОН| | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |80 |Інформаційні |Херсонський |педагогічні | | |технології в освіті |державний | | | | |університет МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |81 |Історико-політичні |Чернівецький |історичні, політичні | | |проблеми сучасного |національний | | | |світу |університет імені | | | | |Юрія Федьковича МОН| | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |82 |Історичні і політичні |Донецький |історичні | | |дослідження |національний | | | | |університет МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |83 |Історія і культура |Національний |історичні | | |Придніпров'я: Невідомі|гірничий | | | |та маловідомі |університет | | | |сторінки: Науковий |МОН України | | | |щорічник | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |84 |Історія України. |Національна |історичні | | |Маловідомі імена, |академія | | | |події, факти |наук України, | | | | |Інститут історії | | | | |України НАН України| | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |85 |Клінічна інформатика і|ГО "Українська |фармацевтичні | | |Телемедицина. |Асоціація | | | |Клиническая |Комп'ютерна | | | |информатика и |Медицина", ТОВ | | | |Телемедицина. |"Інститут медичної | | | |Clinical Informatics |інформатики і | | | |and Telemedicine |Телемедицини" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |86 |Клінічна фармація, |Львівський |медичні, | | |фармакотерапія та |національний |фармацевтичні | | |медична стандартизація|медичний | | | |Clinical Pharmacy, |університет | | | |Pharmacotherapy & |імені Данила | | | |Medical |Галицького МОЗ | | | |Standartization |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |87 |Компаративні |Київський |філологічні | | |дослідження |національний | | | |слов'янських мов і |університет | | | |літератур. Пам'яті |імені Тараса | | | |академіка Леоніда |Шевченка | | | |Булаховського | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |88 |Комп'ютерні технології|Українська академія|технічні | | |друкарства |друкарства МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |89 |Комп'ютинг |Тернопільський |технічні | | | |національний | | | | |економічний | | | | |університет МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |90 |Література в контексті|Дніпропетровський |філологічні | | |культури |національний |(літературознавство) | | | |університет | | | | |імені Олеся Гончара| | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |91 |Литературоведческий |Донецький |філологічні | | |сборник. |національний |(літературознавство) | | |Літературознавчий |університет МОН | | | |збірник |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |92 |Мандрівець |Національний |філологічні, | | | |університет "Києво-|філософські | | | |Могилянська | | | | |академія" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |93 |Математичний вісник |Наукове товариство |фізико- | | |НТШ |ім. Шевченка |математичні | | | | |(математика) | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |94 |Матеріали з |Національна |історичні | | |археології, історії та|академія | | | |етнографії Таврії. |наук України, | | | |Материалы по |Кримське відділення| | | |археологии, истории и |Інституту | | | |этнографии Таврии |сходознавства | | | | |ім. А.Ю.Кримського | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |95 |Медична хімія |ДВНЗ |медичні, біологічні | | | |"Тернопільський | | | | |державний медичний | | | | |університет | | | | |імені І.Я.Горбачев-| | | | |ського" МОЗ України| | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |96 |Менеджмент |Міжгалузевий |економічні | | | |інститут управління| | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |97 |Металл и литье |Фізико- |технічні | | |Украины |технологічний | | | | |інститут металів та| | | | |сплавів НАН України| | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |98 |Методологія досліджень|ВНЗ "Донецький |економічні | | |та сучасні соціальні, |інститут ринку та | | | |економічні і |соціальної | | | |психологічні проблеми |політики" | | | |розвитку суспільства. | | | | |Методология | | | | |исследований и | | | | |современные | | | | |социальные, | | | | |экономические и | | | | |психологические | | | | |проблемы развития | | | | |общества. | | | | |Methods of researches | | | | |and present social, | | | | |economic and | | | | |psychological problems| | | | |development of the | | | | |society | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |99 |Методологія, теорія та|Харківський |соціологічні | | |практика |національний | | | |соціологічного аналізу|університет імені | | | |сучасного суспільства |В.Н.Каразіна МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |100|Мистецтво та освіта |Міністерство освіти|педагогічні | | | |і науки України, | | | | |Академія | | | | |педагогічних наук | | | | |України, | | | | |Київська дитяча | | | | |академія мистецтв | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |101|Міжнародні зв'язки |Національна |історичні | | |України: наукові |академія | | | |пошуки і знахідки |наук України, | | | | |Інститут історії | | | | |України НАН України| | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |102|Моделювання |Прикарпатський |економічні | | |регіональної |національний | | | |економіки |університет | | | | |імені В.С.Стефаника| | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |103|Наддніпрянська |Дніпропетровський |історичні | | |Україна: історичні |національний | | | |процеси, події, |університет імені | | | |постаті |Олеся Гончара МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |104|Надійність інструменту|Донбаська державна |технічні | | |та оптимізація |машинобудівна | | | |технологічних систем |академія МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |105|Народознавчі зошити |Національна |мистецтвознавство | | | |академія наук | | | | |України, Інститут | | | | |народознавства НАН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |106|Наука в олимпийском |Національний |фізичне виховання та | | |спорте. |університет |спорт | | |Наука в олімпійському |фізичного виховання| | | |спорті |і спорту України | | | | |Міністерства | | | | |України | | | | |у справах сім'ї, | | | | |молоді та спорту | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |107|Наука та |Національна |історичні | | |наукознавство |академія | | | | |наук України, Центр| | | | |досліджень науково-| | | | |технічного | | | | |потенціалу та | | | | |історії науки | | | | |ім. Г.М.Доброва | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |108|Науковий вісник |Волинський |економічні | | |Волинського |національний | | | |національного |університет імені | | | |університету імені |Лесі Українки МОН | | | |Лесі Українки. |України | | | |Міжнародні відносини | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |109|Науковий вісник |Волинський |філологічні | | |Волинського |національний |(мовознавство) | | |національного |університет імені | | | |університету імені |Лесі Українки МОН | | | |Лесі Українки. |України | | | |Філологічні науки. | | | | |Мовознавство | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |110|Науковий вісник Івано-|Івано-Франківський |економічні, технічні | | |Франківського |національний | | | |національного |технічний | | | |технічного |університет нафти і| | | |університету нафти і |газу МОН України | | | |газу | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |111|Науковий вісник |Луганський |економічні, технічні | | |Луганського |національний | | | |національного |аграрний | | | |аграрного |університет | | | |університету |Мінагрополітики | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |112|Науковий вісник |Львівський |технічні | | |Львівського |національний | | | |національного |університет | | | |університету |ветеринарної | | | |ветеринарної медицини |медицини та | | | |та біотехнологій імені|біотехнологій імені| | | |С.З.Ґжицького |С.З.Ґжицького | | | | |Мінагрополітики | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |113|Науковий вісник НЛТУ |ДВНЗ "Національний |технічні | | |України |лісотехнічний | | | | |університет | | | | |України" | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |114|Науковий вісник |Національний |біологічні | | |Національного |університет | | | |університету |біоресурсів і | | | |біоресурсів і |природокористування| | | |природокористування |України | | | |України | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |115|Науковий вісник |Національний |ветеринарні | | |Національного |університет | | | |університету |біоресурсів і | | | |біоресурсів і |природокористування| | | |природокористування |України | | | |України | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |116|Науковий вісник |Національний |сільськогосподарські | | |Національного |університет | | | |університету |біоресурсів і | | | |біоресурсів і |природокористування| | | |природокористування |України | | | |України | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |117|Науковий вісник |Національний |економічні | | |Національного |університет | | | |університету |біоресурсів і | | | |біоресурсів і |природокористування| | | |природокористування |України | | | |України | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |118|Науковий вісник |Національний |технічні | | |Національного |університет | | | |університету |біоресурсів і | | | |біоресурсів і |природокористування| | | |природокористування |України | | | |України | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |119|Науковий вісник |Південноукраїнський|філологічні | | |Південноукраїнського |державний |(мовознавство) | | |державного |педагогічний | | | |педагогічного |університет | | | |університету |ім. К.Д.Ушинського | | | |ім. К.Д.Ушинського: | | | | |Лінгвістичні науки. | | | | |Научный вестник | | | | |Южноукраинского | | | | |государственного | | | | |педагогического | | | | |университета | | | | |им. К.Д.Ушинського: | | | | |Лингвистические науки | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |120|Науковий вісник |Ужгородський |філологічні | | |Ужгородського |національний |(літературознавство) | | |університету. Серія |університет МОН | | | |"Філологія" |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |121|Науковий вісник |Чернівецький |філологічні | | |Чернівецького |національний |(мовознавство) | | |національного |університет імені | | | |університету імені |Юрія Федьковича МОН| | | |Юрія Федьковича. |України | | | |Серія: германська | | | | |філологія | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |122|Науковий вісник |Чернівецький |географічні | | |Чернівецького |національний | | | |національного |університет імені | | | |університету імені |Юрія Федьковича МОН| | | |Юрія Федьковича. |України | | | |Серія: географія | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |123|Науковий вісник |Чернівецький |економічні | | |Чернівецького |національний | | | |національного |університет імені | | | |університету імені |Юрія Федьковича МОН| | | |Юрія Федьковича. |України | | | |Серія: економіка | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |124|Науковий вісник |Чернівецький |філологічні | | |Чернівецького |національний |(літературознавство, | | |національного |університет імені |мовознавство) | | |університету імені |Юрія Федьковича МОН| | | |Юрія Федьковича. |України | | | |Серія: слов'янська | | | | |філологія | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |125|Науковий вісник |Чернігівський |економічні | | |Чернігівського |державний інститут | | | |державного інституту |економіки і | | | |економіки і |управління МОН | | | |управління |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |126|Науковий часопис НПУ |Національний |економічні | | |імені М.П.Драгоманова.|педагогічний | | | |Серія: Економіка і |університет | | | |право |імені | | | | |М.П.Драгоманова | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |127|Науковий часопис НПУ |Національний |психологічні | | |імені М.П.Драгоманова.|педагогічний | | | |Серія: |університет імені | | | |Психологічні науки |М.П.Драгоманова | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |128|Науковий часопис НПУ |Національний |педагогічні | | |імені М.П.Драгоманова.|педагогічний | | | |Серія: Соціологія. |університет імені | | | |Соціальна робота. |М.П.Драгоманова | | | |Соціальна педагогіка, |МОН України | | | |управління | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |129|Науковий часопис НПУ |Національний |педагогічні | | |імені М.П.Драгоманова.|педагогічний | | | |Серія: Творча |університет імені | | | |особистість вчителя: |М.П.Драгоманова | | | |проблеми теорії і |МОН України | | | |практики | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |130|Науковий часопис НПУ |Національний |педагогічні | | |імені М.П.Драгоманова.|педагогічний | | | |Серія: Теорія і |університет імені | | | |практика навчання та |М.П.Драгоманова | | | |виховання |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |131|Науковий часопис НПУ |Національний |фізико- | | |імені М.П.Драгоманова.|педагогічний |математичні | | |Серія: Фізико- |університет імені | | | |математичні науки |М.П.Драгоманова | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |132|Науковий часопис НПУ |Національний |філологічні | | |імені М.П.Драгоманова.|педагогічний |(мовознавство) | | |Серія Філологічні |університет імені | | | |науки (мовознавство і |М.П.Драгоманова | | | |літературознавство) |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |133|Наукові записки. |Інститут |історичні | | |Збірник праць молодих |української | | | |вчених та аспірантів |археографії та | | | | |джерелознавства | | | | |імені | | | | |М.С.Грушевського | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |134|Наукові записки |Національний |фізико- | | |НАУКМА. Фізико- |університет "Києво-|математичні | | |математичні науки. |Могилянська |(математика) | | | |Академія" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |135|Наукові записки |Національний |економічні | | |Національного |університет | | | |університету |"Острозька | | | |"Острозька академія" |академія" | | | |Серія "Економіка" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |136|Наукові праці. |Одеська національна|технічні | | |Научные труды |академія харчових | | | | |технологій МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |137|Наукові праці |Донецький |технічні | | |Донецького |національний | | | |національного |технічний | | | |технічного |університет МОН | | | |університету. Серія: |України | | | |"Металургія" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |138|Наукові праці |Лісівнича академія |економічні | | |Лісівничої академії |наук України, ДВНЗ | | | |наук України |"Національний | | | | |лісотехнічний | | | | |університет | | | | |України" | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |139|Наукові праці |Національний |юридичні | | |Національного |авіаційний | | | |авіаційного |університет МОН | | | |університету. Серія: |України | | | |Юридичний вісник | | | | |"Повітряне і космічне | | || |право" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |140|Наукові праці ОНАЗ |Одеська національна|економічні, | | |ім. О.С.Попова |академія зв'язку |технічні | | | |ім. О.С.Попова | | | | |Міністерства | | | | |транспорту та | | | | |зв'язку України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |141|Науково-теоретичний і |Дніпропетровський |соціологічні, | | |громадсько-політичний |національний |філософські, | | |альманах "Грані" |університет імені |політичні | | | |Олеся Гончара МОН | | | | |України, | | | | |Об'єднання громадян| | | | |"Центр соціально- | | | | |політичних | | | | |досліджень" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |142|Науково-технічний |Фізико- |технічні | | |журнал "Металознавство|технологічний | | | |та обробка металів". |інститут металів і | | | |Научно-технический |сплавів НАН України| | | |журнал "Металловедение| | | | |и обработка металлов".| | | | |Scientific Technical | | | | |Journal "Metal Science| | | | |and Treatment of | | | | |Metals" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |143|Національне |Рада по вивченню |економічні | | |господарство України: |продуктивних сил | | | |теорія та практика |України НАН України| | | |управління | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |144|Нові сторінки історії |Донецький |історичні | | |Донбасу |національний | | | | |університет МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |145|Панорама |Рівненський |політичні | | |політологічних студій:|державний | | | |науковий вісник |гуманітарний | | | |Рівненського |університет МОН | | | |державного |України | | | |гуманітарного | | | | |університету | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |146|Питання боротьби зі |Академія правових |юридичні | | |злочинністю |наук України, | | | | |Національна | | | | |юридична | | | | |академія України | | | | |імені Ярослава | | | | |Мудрого, | | | | |Інститут вивчення | | | | |проблем злочинності| | | | |Академії правових | | | | |наук України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |147|Питання степового |Дніпропетровський |біологічні | | |лісознавства та |національний | | | |лісової рекультивації |університет імені | | | |земель. |Олеся Гончара МОН | | | |Вопросы степного |України | | | |лесоведения и лесной | | | | |рекультивации земель | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |148|Полімерний журнал |Національна |хімічні, | | | |академія |фізико- | | | |наук України, |математичні (фізика) | | | |Інститут хімії | | | | |високомолекулярних | | | | |сполук (ІХВС) | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |149|Політичний менеджмент.|Український центр |історичні | | |Политический |політичного | | | |менеджмент |менеджменту, | | | | |Інститут політичних| | | | |і етнонаціональних | | | | |досліджень | | | | |ім. І.Ф.Кураса НАН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |150|Політологічний вісник |МП "Політологічний |політичні, | | | |центр при КНУ імені|філософські | | | |Тараса Шевченка" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |151|Правова держава |Одеський |юридичні | | | |національний | | | | |університет імені | | | | |І.І.Мечникова | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |152|Практична медицина |Львівський |медичні | | | |національний | | | | |медичний | | | | |університет імені | | | | |Данила Галицького | | | | |МОЗ України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |153|Прикладна статистика. |Донецький |фізико-математичні | | |Актуарна та фінансова |національний |(інформатика і | | |математика |університет МОН |кібернетика, теорія | | | |України |ймовірності і | | | | |математична | | | | |статистика) | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |154|Прикладні проблеми |Національна |фізико-математичні | | |механіки і математики.|академія |(математика, | | |Прикладные проблемы |наук України, |механіка) | | |механики и математики.|Інститут прикладних| | | |Applied Problems of |проблем механіки і | | | |Mechanics and |математики | | | |Mathematics |ім. Я.С.Підстригача| | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |155|Проблеми |Дніпропетровський |технічні | | |високотемпературної |національний | | | |техніки |університет імені | | | |Проблемы |Олеся Гончара МОН | | | |высокотемпературной |України | | | |техники | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |156|Проблеми |Київський |технічні | | |водопостачання, |національний | | | |водовідведення та |університет | | | |гідравліки |будівництва і | | | | |архітектури МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |157|Проблеми надзвичайних |Університет |технічні | | |ситуацій |цивільного захисту | | | |Проблемы чрезвычайных |України МНС України| | | |ситуаций | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |158|Проблеми пожежної |Університет |технічні | | |безпеки |цивільного захисту | | | |Проблемы пожарной |України МНС України| | | |безопасности | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |159|Проблеми політичної |Дніпропетровський |історичні | | |історії України |національний | | | | |університет імені | | | | |Олеся Гончара МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |160|Проблеми транспорту |Національний |технічні | | | |транспортний | | | | |університет МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |161|Проблеми |Львівський |філологічні | | |слов'янознавства |національний | | | | |університет імені | | | | |Івана Франка МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |162|Проблеми філософії |Інститут держави і |юридичні, | | |права |права |філософські | | | |ім. В.М.Корецького | | | | |НАН України, | | | | |Інститут філософії | | | | |імені Г.С.Сковороди| | | | |НАН України, | | | | |Чернівецький | | | | |національний | | | | |університет імені | | | | |Юрія Федьковича МОН| | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |163|Продовольча індустрія |Національний |технічні | | |АПК |університет | | | | |біоресурсів і | | | | |природокористування| | | | |України КМ України,| | | | |ПП "Видавниче | | | | |представництво | | | | |"Паралель" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |164|Продуктивні сили і |Рада по вивченню |економічні | | |регіональна економіка |продуктивних сил | | | | |України НАН України| | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |165|Продуктивні сили |Рада по вивченню |економічні | | |України |продуктивних сил | | | | |України НАН України| | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |166|Психолінгвістика |ДВНЗ "Переяслав- |соціальні | | | |Хмельницький |комунікації | | | |державний | | | | |педагогічний | | | | |університет імені | | | | |Григорія Сковороди"| | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |167|Психологія і |Тернопільський |психологічні | | |суспільство |національний | | | | |економічний | | | | |університет МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |168|Радіофізика і |Національна |фізико- | | |радіоастрономія |академія наук |математичні (фізика, | | | |України, |астрономія) | | | |Радіоастрономічний | | | | |інститут НАН | | | | |України, | | | | |Український комітет| | | | |радіосоюзу | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |169|Радіофізика та |Національна |фізико- | | |електроніка |академія |математичні (фізика) | | | |наук України, | | | | |Інститут | | | | |радіофізики та | | | | |електроніки | | | | |ім. О.Я.Усикова | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |170|Ринок праці та |Інститут підготовки|економічні, | | |зайнятість населення |кадрів державної |соціологічні, | | | |служби зайнятості |психологічні | | | |України | | | | |Міністерства | | | | |праці та соціальної| | | | |політики України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |171|"Ринок цінних паперів |Державна комісія з |економічні | | |України", Вісник |цінних паперів та | | | |Державної комісії з |фондового ринку | | | |цінних паперів та | | | | |фондового ринку. | | | | |"Рынок ценных бумаг | | | | |Украины", Вестник | | | | |Государственной | | | | |комиссии по ценным | | | | |бумагам и фондовому | | | | |рынку | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |172|Рідна школа |Міністерство освіти|педагогічні | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |173|Розведення і генетика |Українська академія|сільськогосподарські | | |тварин |аграрних наук | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |174|Розвідка та розробка |Івано-Франківський |технічні | | |нафтових і газових |технічний | | | |родовищ |університет нафти і| | | | |газу МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |175|Слово і час |Національна |філологічні | | | |академія |(літературознавство) | | | |наук України, | | | | |Інститут літератури| | | | |ім. Т.Г.Шевченка, | | | | |Національна спілка | | | | |письменників | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |176|Слов'янський вісник |Рівненський |історичні, політичні | | | |державний | | | | |гуманітарний | | | | |університет, | | | | |Рівненський | | | | |інститут | | | | |слов'янознавства | | | | |Київського | | | | |славістичного | | | | |університету | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |177|Слов'янський світ |Інститут |мистецтвознавство | | | |мистецтвознавства, | | | | |фольклористики та | | | | |етнології | | | | |ім. М.Т.Рильського | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |178|Соціальна економіка. |Харківський |економічні | | |Социальная экономика |національний | | | | |університет імені | | | | |В.Н.Каразіна МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |179|Соціальна робота в |Державна соціальна |педагогічні | | |Україні: теорія і |служба сім'ї, дітей|(соціальна | | |практика |та молоді, |педагогіка) | | | |Національний | | | | |педагогічний | | | | |університет імені | | | | |М.П.Драгоманова МОН| | | | |України, Благодійна| | | | |організація "Фонд | | | | |соціальної роботи",| | | | |ВГО "Ліга | | | | |соціальних | | | | |працівників | | | | |України" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |180|Соціальні виміри |Інститут соціології|соціологічні | | |суспільства |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |181|Соціологія: теорія, |Інститут соціології|соціологічні | | |методи, маркетинг. |НАН України | | | |Социология: теория, | | | | |методы, маркетинг | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |182|Сучасні проблеми |Київський |технічні, | | |архітектури та |національний |архітектура | | |містобудування |університет | | | | |будівництва і | | | | |архітектури МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |183|Сучасні проблеми |Ужгородський |філологічні | | |мовознавства та |національний | | | |літературознавства |університет МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |184|Таврійський науковий |ДВНЗ "Херсонський |сільськогосподарські | | |вісник |державний аграрний | | | | |університет" | | | | |Мінагрополітики | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |185|Тайни художнього |Дніпропетровський |філологічні | | |тексту (до проблеми |національний | | | |поетики тексту) |університет імені | | | | |Олеся Гончара МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |186|Тваринництво України |Міністерство |ветеринарні, | | | |аграрної політики, |сільськогосподарські | | | |Українська академія| | | | |аграрних наук, | | | | |ПП "Видавниче | | | | |представництво | | | | |"Паралель", | | | | |Національне | | | | |об'єднання по | | | | |племінній справі у | | | | |тваринництві | | | | |"Укрплемоб'єднання"| | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |187|Теоретическая и |Національна |хімічні | | |экспериментальная |академія наук | | | |химия. |України, Інститут | | | |Теоретична і |фізичної хімії | | | |експериментальна |ім. Л.В.Писаржев- | | | |хімія |ського НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |188|Теорія ймовірностей та|Київський |фізико- | | |математична |університет імені |математичні | | |статистика |Тараса Шевченка, МП|(математика) | | | |"ТВІМС" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |189|Теорія і практика |Центр (відділення) |технічні | | |металургії. |матеріалознавства і| | | |Теория и практика |металургії Академії| | | |металлургии |інженерних наук | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |190|Травма. |Донецький |медичні | | |Trauma |національний | | | | |медичний | | | | |університет | | | | |ім. М.Горького МОЗ | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |191|Українська академія |Національна |мистецтвознавство | | |мистецтва. |академія | | | |Дослідницькі та |образотворчого | | | |науково-методичні |мистецтва і | | | |праці |архітектури | | | | |Міністерства | | | | |культури і туризму | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |192|Українська література |Інститут педагогіки|педагогічні | | |в загальноосвітній |Академії | | | |школі |педагогічних наук | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |193|Українська мова |Національна |філологічні | | | |академія наук | | | | |України, Інститут | | | | |української мови | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |194|Українська національна|Інститут |політичні | | |ідея: реалії та |народознавства НАН | | | |перспективи розвитку |України, Інститут | | | | |українознавства | | | | |ім. І.Крип'якевича | | | | |НАН України, | | | | |Національний | | | | |університет | | | | |"Львівська | | | | |політехніка" МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |195|Українське |Київський |філологічні | | |мовознавство |національний | | | | |університет імені | | | | |Тараса Шевченка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |196|Український вісник |Державна установа |фармацевтичні | | |психоневрології |"Інститут | | | | |неврології, | | | | |психіатрії та | | | | |наркології Академії| | | | |медичних наук | | | | |України" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |197|Український журнал |ДУ "Інститут |біологічні | | |нефрології та діалізу |нефрології АМН | | | | |України", | | | | |Національний | | | | |нирковий фонд | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |198|Український історичний|Національна |історичні | | |журнал |академія наук | | | | |України, Інститут | | | | |історії України | | | | |НАН України, | | | | |Інститут політичних| | | | |і етнонаціональних | | | | |досліджень | | | | |ім. І.Ф.Кураса | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |199|Український |ННЦ "Інститут |медичні | | |кардіологічний журнал |кардіології імені | | | | |академіка | | | | |М.Д.Стражеска АМН | | | | |України" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |200|Український |Інститут математики|фізико- | | |математичний вісник |НАН України, |математичні | | |Украинский |Інститут прикладної|(математика) | | |математический |математики і | | | |вестник. |механіки НАН | | | |Ukrainian Mathematical|України, | | | |Bulletin |Луганський | | | | |національний | | | | |педагогічний | | | | |університет | | | | |імені Тараса | | | | |Шевченка МОН | | | | |України, | | | | |Українське | | | | |математичне | | | | |товариство | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |201|Український |ДУ "Інститут |медичні | | |радіологічний журнал |медичної радіології| | | | |ім. С.П.Григор'єва | | | | |АМН України" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |202|Українознавчі студії |Прикарпатський |філологічні | | | |національний | | | | |університет | | | | |імені В.С.Стефаника| | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |203|Управляющие системы и |Національна |технічні, | | |машины. |академія наук |економічні | | |Керуючі системи та |України, Інститут | | | |машини |кібернетики | | | | |ім. В.М.Глушкова | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |204|Урологія |Інститут урології |медичні | | | |Академії медичних | | | | |наук України, | | | | |Дніпропетровська | | | | |державна медична | | | | |академія | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |205|Філологічні науки |Полтавський |філологічні | | | |державний | | | | |педагогічний | | | | |університет | | | | |імені В.Г.Короленка| | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |206|Філологічні студії: |Криворізький |педагогічні | | |Науковий вісник |державний | | | |Криворізького |педагогічний | | | |державного |університет МОН | | | |педагогічного |України | | | |університету | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |207|Функціональні |Національна |технічні | | |матеріали. |академія наук | | | |Функциональные |України, Інститут | | | |материалы |монокристалів | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |208|Харчова наука і |Одеська національна|технічні | | |технологія. |академія харчових | | | |Пищевая наука и |технологій МОН | | | |технология. |України | | | |Food science and | | | | |technology | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |209|Хірургія дитячого |Національна медична|медичні | | |віку. Хирургия |академія | | | |детского возраста |післядипломної | | | | |освіти | | | | |ім. П.Л.Шупика МОЗ | | | | |України, | | | | |Благодійний фонд | | | | |допомоги дітям з | | | | |травмами та | | | | |хірургічними | | | | |хворобами "ХІТОД", | | | | |Всеукраїнська | | | | |асоціація дитячих | | | | |хірургів | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |210|Часопис Київського |Інститут держави і |юридичні | | |університету права |права | | | | |ім. В.М.Корецького | | | | |НАН України, | | | | |Київський | | | | |університет права | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |211|Шевченкознавчі студії |Київський |філологічні | | | |національний |(мовознавство, | | | |університет імені |літературознавство) | | | |Тараса Шевченка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |212|Щорічник наукових |Асоціація серцево- |медичні | | |праць Асоціації |судинних хірургів | | | |серцево-судинних |України | | | |хірургів України | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |213|Юридичний вісник. |Одеська національна|юридичні | | |Юридический вестник |юридична академія | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |214|Ядерна фізика та |Інститут ядерних |технічні | | |енергетика |досліджень НАН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |215|Proceedings of |Одеська національна|фізико- | | |International Geometry|академія харчових |математичні | | |Center |технологій МОН |(математика) | | |Праці міжнародного |України, | | | |геометричного центру. |Благодійний | | | |Труды международного |фонд наукових | | | |геометрического |досліджень "Наука" | | | |центра | | | ----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- | N | Назва видання | Засновник | Галузі науки | | | | (співзасновники) | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 1 |Аграрний вісник |Одеський державний |економічні | | |Причорномор'я |аграрний | | | | |університет | | | | |Міністерства | | | | |аграрної | | | | |політики України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 2 |Актуальні проблеми |Київський |філологічні | | |української |національний |(мовознавство) | | |лінгвістики: теорія |університет імені | | | |і практика |Тараса Шевченка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 3 |Актуальні проблеми |Донецький |філологічні | | |української |національний |(літературознавство) | | |літератури і |університет | | | |фольклору |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 4 |Акустичний вісник |Інститут |фізико-математичні | | | |гідромеханіки |(акустика, механіка | | | |НАН України |деформівного | | | | |твердого тіла; | | | | |механіка рідини, | | | | |газу та плазми) | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 5 |Альманах |Полтавський |філологічні | | |Полтавського |державний |(мовознавство) | | |державного |педагогічний | | | |педагогічного |університет імені | | | |університету - |В.Г.Короленка | | | |"Рідний край" |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 6 |Біоресурси і |Національний |педагогічні | | |природокористування |університет | | | | |біоресурсів і | | | | |природокористування| | | | |України, | | | | |Міністерство | | | | |охорони | | | | |навколишнього | | | | |природного | | | | |середовища, | | | | |Міністерство | | | | |аграрної | | | | |політики України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 7 |Від бароко до |Дніпропетровський |філологічні | | |постмодернізму |національний |(літературознавство) | | | |університет імені | | | | |Олеся Гончара | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 8 |Військово-науковий |Академія сухопутних|історичні | | |вісник |військ імені | | | | |гетьмана | | | | |Петра Сагайдачного | | | | |Міністерства | | | | |оборони України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 9 |Вісник Державної |Національна |культурологія, | | |академії керівних |академія |мистецтвознавство, | | |кадрів культури і |керівних кадрів |філософські | | |мистецтв |культури і мистецтв| | | | |Міністерства | | | | |культури | | | | |і туризму України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |10 |Вісник Донецького |Донецький |філологічні, | | |національного |національний |історичні | | |університету. |університет | | | |Серія Б: Гуманітарні |МОН України | | | |науки | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |11 |Вісник Житомирського |Житомирський |педагогічні | | |державного |державний | | | |університету імені |університет | | | |Івана Франка |імені Івана Франка | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |12 |Вісник Житомирського |Житомирський |технічні (машини і | | |національного |національний |засоби механізації | | |агроекологічного |агроекологічний |сільсько- | | |університету |університет |господарського | | | |Міністерства |виробництва), | | | |аграрної |ветеринарні | | | |політики України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |13 |Вісник Інституту |Національний |педагогічні | | |розвитку дитини. |педагогічний | | | |Вестник Института |університет імені | | | |развития ребенка |М.П.Драгоманова | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |14 |Вісник Київського |Київський |фізико-математичні | | |національного |національний |(математика, | | |університету імені |університет імені |механіка) | | |Тараса Шевченка. |Тараса Шевченка | | | |Математика. | | | | |Механіка | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |15 |Вісник Криворізького |Криворізький |технічні, економічні | | |технічного |технічний | | | |університету |університет | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |16 |Вісник Львівського |Львівський |сільськогосподарські | | |національного |національний | | | |аграрного |аграрний | | | |університету. |університет | | | |Агрономія |Міністерства | | | | |аграрної | | | | |політики України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |17 |Вісник Львівського |Львівський |економічні | | |національного |національний | | | |аграрного |аграрний | | | |університету. |університет | | | |Економіка АПК |Міністерства | | | | |аграрної | | | | |політики України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |18 |Вісник Львівського |Львівський |технічні | | |національного |національний | | | |аграрного |аграрний | | | |університету. |університет | | | |Агроінженерні |Міністерства | | | |дослідження |аграрної | | | | |політики України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |19 |Вісник Львівського |Львівський |фізико-математичні | | |університету. Серія: |національний |(інформатика і | | |прикладна математика |університет імені |кібернетика, | | |та інформатика |Івана Франка |обчислювальна | | | |МОН України |математика) | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |20 |Вісник Національного |Національний |історичні, технічні, | | |технічного |технічний |економічні | | |університету |університет | | | |"Харківський |"Харківський | | | |політехнічний |політехнічний | | | |інститут" |інститут" | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |21 |Вісник Одеського |Одеський державний |географічні | | |державного |екологічний | | | |екологічного |університет | | | |університету |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |22 |Вісник |ДВНЗ "Університет |педагогічні | | |післядипломної |менеджменту освіти"| | | |освіти | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |23 |Вісник |Тернопільський |фізико-математичні | | |Тернопільського |державний технічний|(механіка | | |державного |університет імені |деформівного тіла) | | |технічного |Івана Пулюя | | | |університету |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |24 |Вісник Харківського |Харківський |філософські | | |національного |національний | | | |педагогічного |педагогічний | | | |університету |університет імені | | | |імені Г.С.Сковороди. |Г.С.Сковороди | | | |"Філософія" |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |25 |Вісник Харківського |Харківський |соціологічні | | |національного |національний | | | |університету |університет | | | |внутрішніх справ |внутрішніх справ | | | | |МВС України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |26 |Вісник Харківського |Харківський |географічні | | |національного |національний | | | |університету. Серія |університет | | | |"Екологія" |імені В.Н.Каразіна | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |27 |Вісник Черкаського |Черкаський |технічні | | |університету. Серія: |національний | | | |Прикладна |університет імені | | | |математика. |Богдана | | | |Інформатика |Хмельницького | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |28 |Вісник |Чернігівський |історичні | | |Чернігівського |державний | | | |державного |педагогічний | | | |педагогічного |університет імені | | | |університету |Т.Г.Шевченка | | | |ім. Т.Г.Шевченка. |МОН України | | | |Серія: історичні | | | | |науки | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |29 |Гепатологія |Львівський |медичні | | | |національний | | | | |медичний | | | | |університет імені | | | | |Данила Галицького | | | | |МОЗ України, | | | | |Благодійний фонд | | | | |"Антигепатичний | | | | |Центр імені | | | | |С.П.Боткіна" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |30 |Гуманітарна освіта у |Національний |філологічні | | |технічних вищих |авіаційний | | | |навчальних закладах |університет | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |31 |Економіка розвитку. |Харківський |економічні | | |Экономика развития |національний | | | | |економічний | | | | |університет | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |32 |Економічний вісник |Національний |економічні | | |Національного |технічний | | | |технічного |університет | | | |університету України |України "Київський | | | |"Київський |політехнічний | | | |політехнічний |інститут" | | | |інститут" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |33 |Екосистеми, їх |Таврійський |географічні | | |оптимізація та |національний | | | |охорона. |університет | | | |Экосистемы, их |імені | | | |оптимизация и |В.І.Вернадського | | | |охрана. |МОН України | | | |Optimization and | | | | |protection of | | | | |Ecosystems | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |34 |Експериментальна і |Харківський |медичні | | |клінічна медицина |національний | | | | |медичний | | | | |університет | | | | |МОЗ України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |35 |Електронне |Національна |технічні | | |моделювання. |академія | | | |Электронное |наук України, | | | |моделирование. |Інститут проблем | | | |Electronic modeling |моделювання в | | | | |енергетиці | | | | |ім. Г.Є.Пухова | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |36 |Залізничний |Державна |технічні | | |транспорт України |адміністрація | | | | |залізничного | | | | |транспорту України | | | | |Міністерства | | | | |транспорту | | | | |та зв'язку України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |37 |Збірник наукових |Кам'янець- |педагогічні | | |праць Кам'янець- |Подільський | | | |Подільського |національний | | | |національного |університет імені | | | |університету імені |Івана Огієнка | | | |Івана Огієнка. |МОН України | | | |Серія: педагогічна | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |38 |Збірник наукових |Науково-дослідний |філософські, | | |праць Науково- |інститут |історичні | | |дослідного інституту |українознавства | | | |українознавства |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |39 |Збірник наукових |Національний |технічні | | |праць Національного |гірничий | | | |гірничого |університет | | | |університету |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |40 |Збірник наукових |Національна |педагогічні, | | |праць Національної |академія |психологічні | | |академії Державної |Державної | | | |прикордонної служби |прикордонної служби| | | |України. Серія: |України імені | | | |педагогічні та |Богдана | | | |психологічні науки |Хмельницького | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |41 |Збірник наукових |Кам'янець- |педагогічні | | |праць "Педагогічна |Подільський | | | |освіта: теорія і |національний | | | |практика" |університет імені | | | | |Івана Огієнка | | | | |МОН України, | | | | |Інститут педагогіки| | | | |АПН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |42 |Збірник наукових |Українська державна|технічні | | |праць Української |академія | | | |державної академії |залізничного | | | |залізничного |транспорту | | | |транспорту |Міністерства | | | | |транспорту | | | | |та зв'язку України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |43 |Інфекційні хвороби |Тернопільський |медичні | | | |державний медичний | | | | |університет імені | | | | |І.Я.Горбачевського,| | | | |Інститут | | | | |епідеміології | | | | |та інфекційних | | | | |хвороб імені | | | | |Л.В.Громашевського | | | | |АМН України, | | | | |Академія наук вищої| | | | |освіти України, | | | | |Тернопільський | | | | |науково-дослідний | | | | |інститут "Проблеми | | | | |людини", | | | | |Представництво ООН | | | | |в Україні | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |44 |Інформаційна безпека |Національна |юридичні | | |людини, суспільства, |академія Служби | | | |держави |безпеки України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |45 |Історична пам'ять |Полтавський |історичні | | | |державний | | | | |педагогічний | | | | |університет імені | | | | |В.Г.Короленка | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |46 |Карпатика |Ужгородський |історичні | | | |національний | | | | |університет | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |47 |Кібернетика та |Національна |технічні, фізико- | | |системний аналіз. |академія |математичні | | |Кибернетика и |наук України, |(інформатика та | | |системный анализ |Інститут |кібернетика) | | | |кібернетики | | | | |імені В.М.Глушкова | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |48 |Клінічна інформатика |ГО "Українська |біологічні, технічні | | |і телемедицина |Асоціація | | | |Клиническая |Комп'ютерна | | | |информатика и |Медицина", | | | |телемедицина |ТОВ "Інститут | | | | |медичної | | | | |інформатики і | | | | |Телемедицини" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |49 |Корми і |Українська академія|сільськогосподарські | | |кормовиробництво |аграрних наук | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |50 |Культура народов |Таврійський |географічні | | |Причерноморья |національний | | | | |університет ім. | | | | |В.І.Вернадського, | | | | |Кримський науковий | | | | |центр НАН України | | | | |і МОН України, | | | | |Міжвузівський | | | | |центр "Крым" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |51 |Лісівництво і |Український |сільськогосподарські | | |агролісомеліорація |науково- | | | | |дослідний інститут | | | | |лісового | | | | |господарства та | | | | |агролісомеліорації | | | | |імені | | | | |Г.М.Висоцького | | | | |Державного комітету| | | | |лісового | | | | |господарства | | | | |України | | | | |та Національної | | | | |академії | | | | |наук України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |52 |Література. |Київський |філологічні | | |Фольклор. Проблеми |національний |(літературознавство) | | |поетики |університет імені | | | | |Тараса Шевченка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |53 |Математичні методи |Інститут прикладних|фізико-математичні | | |та фізико-механічні |проблем механіки і |(математика, механіка| | |поля |математики імені |деформівного твердого| | | |Я.С.Підстригача |тіла), технічні | | | |НАН України |(математичне | | | | |моделювання та | | | | |обчислювальні методи)| |---+----------------------+-------------------+---------------------| |54 |Медицина транспорту |Міністерство |медичні | | |України. |транспорту | | | |Медицина транспорта |та зв'язку | | | |Украины. |України, Державна | | | |Medicin of the |адміністрація | | | |Ukrainian transport |залізничного | | | | |транспорту України | | | | |/Укрзалізниця/, | | | | |Львівський | | | | |національний | | | | |медичний | | | | |університет імені | | | | |Данила Галицького, | | | | |ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |55 |Международный |Національна |фізико-математичні | | |научный журнал |академія |(механіка | | |"Прикладная |наук України, |деформівного | | |механика". |Інститут механіки |тіла, теоретична | | |Міжнародний науковий |ім. С.П.Тимошенка |механіка) | | |журнал "Прикладна |НАН України | | | |механіка" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |56 |Меліорація і водне |Українська академія|технічні, | | |господарство |аграрних наук |сільськогосподарські | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |57 |Металознавство та |Фізико- |технічні | | |обробка металів |технологічний | | | | |інститут металів | | | | |та сплавів | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |58 |Механізація, |Інститут |технічні | | |екологізація та |механізації | | | |конвертація |тваринництва УААН | | | |біосировини у | | | | |тваринництві | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |59 |Міжнародна |Київський |економічні | | |економічна політика. |національний | | | |Международная |економічний | | | |экономическая |університет імені | | | |политика. |Вадима Гетьмана | | | |International |МОН України | | | |Economic Policy | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |60 |Мовознавчий вісник |Черкаський |філологічні | | | |національний |(мовознавство) | | | |університет імені | | | | |Богдана | | | | |Хмельницького | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |61 |Музикознавчі студії |Волинський |мистецтвознавство | | |Інституту мистецтв |національний | | | |Волинського |університет імені | | | |національного |Лесі Українки, | | | |університету імені |Національна музична| | | |Лесі Українки та |академія України | | | |Національної |імені | | | |музичної академії |П.І.Чайковського | | | |України імені | | | | |П.І.Чайковського | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |62 |Наука. Релігія. |Інститут проблем |філософські | | |Суспільство |штучного інтелекту | | | | |МОН України та | | | | |НАН України, | | | | |Головне | | | | |управління | | | | |взаємодії | | | | |з громадськістю | | | | |та у справах | | | | |національностей і | | | | |релігій Донецької | | | | |облдерж- | | | | |адміністрації, | | | | |Державний | | | | |університет | | | | |інформатики і | | | | |штучного інтелекту | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |63 |Науковий вісник |Волинський |біологічні | | |Волинського |національний | | | |національного |університет імені | | | |університету імені |Лесі Українки | | | |Лесі Українки. |МОН України | | | |Біологічні науки | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |64 |Науковий вісник |Волинський |фізико-математичні | | |Волинського |національний |(фізика) | | |національного |університет імені | | | |університету імені |Лесі Українки | | | |Лесі Українки. |МОН України | | | |Фізичні науки | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |65 |Науковий вісник |Національний |педагогічні | | |Національного |університет | | | |університету |біоресурсів і | | | |біоресурсів і |природокористування| | | |природокористування |України | | | |України. Серія: | | | | |Педагогіка. | | | | |Психологія. | | | | |Філософія | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |66 |Науковий вісник |Ужгородський |педагогічні | | |Ужгородського |національний | | | |університету. Серія |університет | | | |Педагогіка. |МОН України | | | |Соціальна робота | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |67 |Науковий вісник: |Національна |економічні | | |Фінанси, банки, |академія | | | |інвестиції. |природоохоронного | | | |Научный вестник: |та курортного | | | |Финансы, банки, |будівництва | | | |инвестиции |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |68 |Науковий вісник |Чернівецький |педагогічні, | | |Чернівецького |національний |психологічні | | |національного |університет імені | | | |університету імені |Юрія Федьковича | | | |Юрія Федьковича. |МОН України | | | |Серія: педагогіка і | | | | |психологія | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |69 |Науковий і |Прикарпатський |мистецтвознавство | | |культурно-просвітній |національний | | | |краєзнавчий часопис |університет імені | | | |"Галичина" |Василя Стефаника | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |70 |Науковий часопис |Національний |педагогічні | | |НПУ імені |педагогічний | | | |М.П.Драгоманова. |університет імені | | | |Серія: Комп'ютерно- |М.П.Драгоманова | | | |орієнтовані системи |МОН України | | | |навчання | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |71 |Науковий часопис |Національний |філософські | | |НПУ імені |педагогічний | | | |М.П.Драгоманова. |університет імені | | | |Серія: |М.П.Драгоманова | | | |Релігієзнавство. |МОН України | | | |Культурологія. | | | | |Філософія | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |72 |Наукові вісті |Національний |фізико-математичні | | |Національного |технічний |(фізика), технічні | | |технічного |університет | | | |університету України |України "Київський | | | |"Київський |політехнічний | | | |політехнічний |інститут" | | | |інститут" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |73 |Наукові записки |Харківський |педагогічні | | |кафедри педагогіки. |національний | | | |Научные записки |університет | | | |кафедры педагогики. |імені В.Н.Каразіна | | | |Scientific notes of |МОН України, | | | |the pedagogical |Харківський | | | |department |гуманітарно- | | | | |педагогічний | | | | |інститут | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |74 |Наукові записки |Національний |педагогічні | | |(серія педагогічні |педагогічний | | | |та історичні науки) |університет імені | | | | |М.П.Драгоманова | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |75 |Наукові записки |Тернопільський |філологічні | | |Тернопільського |національний |(літературознавство) | | |національного |університет імені | | | |університету імені |Володимира Гнатюка | | | |Володимира Гнатюка. |МОН України | | | |Серія: | | | | |літературознавство | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |76 |Наукові записки |Тернопільський |мистецтвознавство | | |Тернопільського |національний | | | |національного |педагогічний | | | |педагогічного |університет імені | | | |університету імені |Володимира Гнатюка | | | |Володимира Гнатюка. |МОН України | | | |Серія: | | | | |мистецтвознавство | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |77 |Наукові записки |Тернопільський |педагогічні | | |Тернопільського |національний | | | |національного |університет імені | | | |університету імені |Володимира Гнатюка | | | |Володимира Гнатюка. |МОН України | | | |Серія: педагогіка | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |78 |Наукові записки |Тернопільський |географічні | | |Тернопільського |національний | | | |національного |університет імені | | | |університету імені |Володимира Гнатюка | | | |Володимира Гнатюка. |МОН України | | | |Серія: географія | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |79 |Наукові праці. |Чорноморський |політичні | | |Серія: політологія |державний | | | | |університет | | | | |імені Петра Могили | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |80 |Наукові праці. |Чорноморський |соціологічні | | |Серія: соціологія |державний | | | | |університет | | | | |імені Петра Могили | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |81 |Наукові праці |Донецький |технічні | | |Донецького |національний | | | |національного |технічний | || |технічного |університет | | | |університету. Серія: |МОН України | | | |"Машинобудування і | | | | |машинознавство" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |82 |Наукові праці |Кам'янець- |філологічні | | |Кам'янець- |Подільський | | | |Подільського |національний | | | |національного |університет імені | | | |університету імені |Івана Огієнка | | | |Івана Огієнка. | | | | |Філологічні науки | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |83 |Наукові праці МАУП |Міжрегіональна |політичні | | | |академія управління| | | | |персоналом | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |84 |Наукові студії із |Інститут соціальної|психологічні | | |соціальної та |та політичної | | | |політичної |психології | | | |психології |АПН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |85 |Науково-практичний |Український |медичні | | |журнал "Архів |науково- | | | |психіатрії" |дослідний інститут | | | | |соціальної | | | | |і судової | | | | |психіатрії | | | | |та наркології | | | | |МОЗ України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |86 |Оптоэлектроника и |Національна |технічні, фізико- | | |полупроводниковая |академія |математичні (фізика) | | |техника. |наук України, | | | |Оптоелектроніка та |Інститут фізики | | | |напівпровідникова |напівпровідників | | | |техніка. |імені | | | |Optoelectronics and |В.Є.Лашкарьова | | | |Semiconductor |НАН України | | | |Technique | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |87 |Педагогічна теорія і |Інститут педагогіки|педагогічні | | |практика |АПН України, | | | | |ПВНЗ "Київський | | | | |міжнародний | | | | |університет" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |88 |Педагогічні науки: |Сумський державний |педагогічні | | |теорія, історія, |педагогічний | | | |інноваційні |університет імені | | | |технології |А.С.Макаренка | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |89 |Перинатологія та |ДУ "Інститут |медичні | | |педіатрія. |педіатрії, | | | |Перинатология и |акушерства | | | |педиатрия |і гінекології | | | | |АМН України" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |90 |Питання |Чернівецький |філологічні | | |літературознавства |національний |(літературознавство) | | | |університет імені | | | | |Юрія Федьковича | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |91 |Прикладна |Інститут |фізико-математичні | | |гідромеханіка |гідромеханіки |(механіка рідини, | | | |НАН України |газу та плазми), | | | | |технічні | | | | |(механіка рідини, | | | | |газу та плазми) | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |92 |Прикладні проблеми |Національна |технічні (механіка, | | |механіки і |академія |математичне | | |математики. |наук України, |моделювання та | | |Прикладные проблемы |Інститут прикладних|обчислювальні методи)| | |механики и |проблем механіки і | | | |математики. |математики | | | |Applied Problems of |ім. Я.С.Підстригача| | | |Mechanics and |НАН України | | | |Mathematics | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |93 |Проблеми екології та |Донецький |біологічні | | |охорони природи |національний | | | |техногенного |університет | | | |регіону |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |94 |Проблеми історії |Національна |історичні | | |України |академія | | | |XIX - початку XX ст. |наук України, | | | | |Інститут історії | | | | |України НАН України| | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |95 |Проблеми зіставної |Київський |філологічні | | |семантики |національний |(мовознавство) | | | |лінгвістичний | | | | |університет | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |96 |Проблеми охорони |ДУ "Національний |технічні (охорона | | |праці в Україні |науково-дослідний |праці) | | | |інститут | | | | |промислової безпеки| | | | |та охорони праці" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |97 |Проблеми політичної |Інститут соціальної|психологічні | | |психології та її |та політичної | | | |роль у становленні |психології | | | |громадянина |АПН України | | | |української держави | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |98 |Проблеми |Львівський |історичні, | | |слов'янознавства |національний |філологічні | | | |університет імені | | | | |Івана Франка | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |99 |Прометей |Інститут економіко-|економічні | | | |правових досліджень| | | | |НАН України, | | | | |Донецький | | | | |економіко- | | | | |гуманітарний | | | | |інститут | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |100|Психологічні |Волинський |психологічні | | |перспективи |національний | | | | |університет імені | | | | |Лесі Українки | | | | |МОН України, | | | | |Інститут соціальної| | | | |та політичної | | | | |психології | | | | |АПН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |101|Радіоелектроніка, |Запорізький |технічні, фізико- | | |інформатика, |національний |математичні (фізика) | | |управління |технічний | | | | |університет | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |102|Резание и инструмент |Національний |технічні | | |в технологических |технічний | | | |системах |університет | | | | |"Харківський | | | | |політехнічний | | | | |інститут" | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |103|Ресурсоекономні |Національний |технічні | | |матеріали, |університет водного|(будівництво) | | |конструкції, |господарства та | | | |будівлі та споруди |природокористування| | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |104|Світлотехніка та |Харківська |технічні | | |електроенергетика |національна | | | | |академія міського | | | | |господарства | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |105|Серце і судини. |Асоціація |медичні | | |Сердце и сосуды. |кардіологів, | | | |Heart & Vessels |судинних | | | | |та серцевих | | | | |хірургів м. Києва | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |106|Системи контролю |Національна |технічні | | |навколишнього |академія | | | |середовища. |наук України, | | | |Системы контроля |Морський | | | |окружающей среды. |гідрофізичний | | | |Monitoring systems |інститут | | | |of environment |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |107|Системні технології |Національна |технічні | | | |металургійна | | | | |академія України | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |108|Сіверянський |Чернігівський |історичні | | |літопис |державний | | | | |педагогічний | | | | |університет імені | | | | |Т.Г.Шевченка | | | | |МОН України, | | | | |Всеукраїнське | | | | |товариство | | | | |"Просвіта", | | | | |Інститут | | | | |української | | | | |археографії та | | | | |джерелознавства ім.| | | | |М.С.Грушевського | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |109|Современные |Одеська державна |технічні | | |строительные |академія | | | |конструкции из |будівництва | | | |металла и древесины |та архітектури | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |110|Спортивний вісник |Дніпропетровський |фізичне виховання | | |Придніпров'я |державний інститут |та спорт | | | |фізичної культури і| | | | |спорту Міністерства| | | | |України у справах | | | | |сім'ї, молоді | | | | |та спорту | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |111|Статистика України |Міністерство |державне управління | | | |статистики України,| | | | |Науково-технічний | | | | |комплекс (НТК) | | | | |статистичних | | | | |досліджень | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |112|Сучасна педіатрія. |Національна медична|медичні | | |Современная |академія | | | |педиатрия |післядипломної | | | | |освіти | | | | |імені П.Л.Шупика | | | | |МОЗ України, | | | | |ДУ "Український | | | | |інститут | | | | |стратегічних | | | | |досліджень | | | | |МОЗ України" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |113|Сучасні технології в |Національний |технічні | | |машинобудуванні. |технічний | | | |Современные |університет | | | |технологии в |"Харківський | | | |машиностроении. |політехнічний | | | |Modern technologies |інститут" | | | |in mechanical |МОН України | | | |engineering | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |114|Таврійський вісник |Кримський науковий |фізико-математичні | | |інформатики і |центр НАН України |(математика, | | |математики. |і МОН України, |інформатика і | | |Таврический вестник |Таврійський |кібернетика) | | |информатики и |національний | | | |математики |університет імені | | | | |В.І.Вернадського | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |115|Таврійський науковий |ДВНЗ "Херсонський |економічні | | |вісник |державний аграрний | | | | |університет" | | | | |Мінагрополітики | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |116|Теоретична і |ДВНЗ "Переяслав- |педагогічні, | | |дидактична |Хмельницький |філологічні | | |філологія |державний |(літературознавство) | | | |педагогічний | | | | |університет імені | | | | |Григорія Сковороди | | | | |МОН України" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |117|Теоретичні і |Східноукраїнський |психологічні | | |прикладні проблеми |національний | | | |психології |університет імені | | | | |Володимира Даля | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |118|Теоретичні основи |ДВНЗ |технічні | | |будівництва. |"Придніпровська | | | |Theoretical |державна академія | | | |Foundations of Civil |будівництва та | | | |Engineering |архітектури" | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |119|Технічна механіка |Національна |технічні, фізико- | | |Техническая |академія |математичні (механіка| | |механика |наук України, |рідини, газу та | | | |Інститут технічної |плазми) | | | |механіки | | | | |Національної | | | | |академії наук | | | | |України | | | | |і Національного | | | | |космічного | | | | |агентства України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |120|Технология и |Міністерство |технічні, фізико- | | |конструирование в |промислової |математичні (фізика) | | |электронной |політики | | | |аппаратуре |України, Інститут | | | | |фізики | | | | |напівпровідників | | | | |імені | | | | |В.Є.Лашкарьова | | | | |НАН України, | | | | |ВАТ "Науково- | | | | |виробниче | | | | |підприємство | | | | |"Сатурн", Одеський | | | | |національний | | | | |політехнічний | | | | |університет, | | | | |Видавництво | | | | |"Політехперіодика" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |121|Труды Института |Національна |фізико-математичні | | |прикладной |академія |(математика, | | |математики и |наук України, |механіка), технічні | | |механики НАН Украины. |Інститут прикладної|(механіка, | | |Праці Інституту |математики |інформатика) | | |прикладної |і механіки | | | |математики і |НАН України | | | |механіки НАН України | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |122|Україна в |Національна |історичні | | |Центрально-Східній |академія | | | |Європі: Студії |наук України, | | | |з історії |Інститут історії | | | |XIV - XVIII ст. |України НАН України| | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |123|Україна. Здоров'я |Український |медичні (соціальна | | |нації |інститут |медицина) | | | |стратегічних | | | | |досліджень | | | | |МОЗ України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |124|Українська академія |Національна |архітектури | | |мистецтва. |академія | | | |Дослідницькі та |образотворчого | | | |науково-методичні |мистецтва і | | | |праці |архітектури | | | | |Міністерства | | | | |культури | | | | |і туризму України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |125|Український |Національна |географічні | | |географічний журнал |академія | | | | |наук України, | | | | |Інститут географії | | | | |НАН України, | | | | |Українське | | | | |географічне | | | | |товариство | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |126|Український |Одеський державний |географічні | | |гідрометеорологічний |екологічний | | | |журнал |університет | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |127|Український журнал |Національний |медичні | | |дерматології, |медичний | | | |венерології, |університет | | | |косметології. |імені | | | |Украинский журнал |О.О.Богомольця, | | | |дерматологии, |Українська | | | |венерологии, |асоціація | | | |косметологии. |лікарів- | | | |Ukrainian Journal of |дерматовенерологів | | | |Dermatology, |і косметологів, | | | |Venerology, |ПП "ІНПОЛ ЛТМ" | | | |Cosmetology | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |128|Український журнал |Донецький |медичні | | |телемедицини та |національний | | | |медичної телематики. |медичний | | | |Украинский журнал |університет | | | |телемедицины и |ім. М.Горького | | | |медицинской |МОЗ України | | | |телематики. | | | | |Ukrainian Journal of | | | | |Telemedicine and | | | | |Medical Telematics | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |129|Український |Національний |медичні | | |неврологічний |медичний | | | |журнал. |університет імені | | | |Украинский |О.О.Богомольця, | | | |неврологический |ПП "ІНПОЛ ЛТМ" | | | |журнал. | | | | |Ukrainian | | | | |Neurological | | | | |Journal | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |130|Університетські |Хмельницький |юридичні | | |наукові записки |університет | | | | |управління | | | | |та права, | | | | |Національна | | | | |академія | | | | |державного | | | | |управління | | | | |при Президентові | | | | |України, Інститут | | | | |законодавства | | | | |Верховної Ради | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |131|Управління |Харківський |економічні | | |розвитком. |національний | | | |Управление |економічний | | | |развитием |університет | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |132|Управління сучасним |Національна |економічні | | |містом |академія | | | | |державного | | | | |управління | | | | |при Президентові | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |133|Фізика і хімія |Прикарпатський |фізико-математичні | | |твердого тіла. |національний |(фізика), хімічні, | | |Physics and |університет імені |технічні | | |Chemistry of Solid |Василя Стефаника | | | |State |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |134|Фізичне виховання, |Волинський |педагогічні | | |спорт і культура |національний | | | |здоров'я у сучасному |університет імені | | | |суспільстві |Лесі Українки | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |135|Філологічні |Сумський державний |філологічні | | |трактати |університет | | | | |МОН України, | | | | |Харківський | | | | |національний | | | | |університет | | | | |імені В.І.Каразіна | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |136|Філософія науки: |Сумський державний |філософські | | |традиції та |педагогічний | | | |інновації |університет імені | | | | |А.С.Макаренка | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |137|Хірургія України |Асоціація хірургів-|медичні | | | |гепатологів | | | | |України, Асоціація | | | | |кардіологів, | | | | |судинних | | | | |та серцевих | | | | |хірургів | | | | |м. Києва, | | | | |ПП "ІНПОЛ ЛТМ" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |138|Цитологія і генетика |Національна |медичні | | |Цитология и генетика |академія | | | |Cytology and |наук України, | | | |Genetics |Інститут клітинної | | | | |біології та | | | | |генетичної | | | | |інженерії | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |139|Штучний інтелект. |Національна |технічні, фізико- | | |Искусственный |академія |математичні | | |интеллект |наук України, |(інформатика і | | | |Інститут проблем |кібернетика) | | | |штучного інтелекту | | | | |НАН України | | | | |і МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |140|Ukrainica |Інститут |хімічні | | |Bioorganica Acta |молекулярної | | | | |біології і генетики| | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |141|Semiconductor |Національна |технічні, фізико- | | |Physics, Quantum |академія |математичні (фізика) | | |Electronics & |наук України, | | | |Optoelectronics. |Інститут фізики | | | |Фізика |напівпровідників | | | |напівпровідників, |НАН України, | | | |квантова |Українське | | | |електроніка та |відділення | | | |оптоелектроніка. |міжнародного | | | | |товариства | | | | |оптичної техніки | | | | |"SPIE/Ukraine", | | | | |ТОВ "Технологічний | | | | |парк | | | | |"Напівпровідникові | | | | |технології і | | | | |матеріали, | | | | |оптоелектроніка та | | | | |сенсорна техніка" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |142|Photoelectronics. |Одеський |технічні, фізико- | | |Фотоелектроніка |національний |математичні (фізика) | | | |університет | | | | |імені І.І.Мечникова| | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Науковий журнал "Честь|Академія внутрішніх|військові | | |і закон" |військ МВС | | | | |України | | ----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- | N | Назва видання | Засновник | Галузі науки | | | | (співзасновники) | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 1 |Аграрний вісник |Одеський державний |біологічні | | |Причорномор'я. Серія: |аграрний | | | |біологічні науки |університет | | | | |Міністерства | | | | |аграрної | | | | |політики України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 2 |Агроінком |Науково-виробниче |економічні | | | |акціонерне | | | | |товариство | | | | |"Агроінком" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 3 |Актуальні проблеми |Інститут |психологічні | | |психології: Збірник |психології | | | |наукових праць |ім. Г.С.Костюка | | | |Інституту психології |Академії | | | |ім. Г.С.Костюка НАПН |педагогічних | | | |України |наук України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 4 |АСУ та прилади |Харківський |технічні | | |автоматики. |національний | | | |АСУ и приборы |університет | | | |автоматики. |радіоелектроніки | | | |Management |МОН України | | | |Information System | | | | |and Devises | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 5 |Археологічні |Львівський |історичні | | |дослідження |національний | | | |Львівського |університет імені | | | |університету |Івана Франка МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 6 |Біологія тварин |Інститут біології |сільськогосподарські | | | |тварин УААН | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 7 |Біоресурси і |Національний |сільськогосподарські,| | |природокористування |університет |хімічні | | | |біоресурсів і | | | | |природокористування| | | | |України, | | | | |Міністерство | | | | |охорони | | | | |навколишнього | | | | |природного | | | | |середовища | | | | |України, | | | | |Міністерство | | | | |аграрної | | | | |політики | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 8 |Вища школа |Міністерство |філософські | | | |освіти і | | | | |науки України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 9 |Вібрації в техніці та |Вінницький |технічні | | |технологіях |національний | | | | |аграрний | | | | |університет | | | | |Міністерства | | | | |аграрної | | | | |політики України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |10 |Вісник Академії праці |Академія праці і |юридичні | | |і соціальних відносин |соціальних | | | |Федерації профспілок |відносин Федерації | | | |України |профспілок України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |11 |Вісник Академії |Академія |психологічні | | |управління МВС |управління | | | | |Міністерства | | | | |внутрішніх справ | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |12 |Вісник Державної |Національна |історичні | | |академії керівних |академія керівних | | | |кадрів культури і |кадрів культури | | | |мистецтв |і мистецтв | | | | |Міністерства | | | | |культури і туризму | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |13 |Вісник |Дніпропетровський |сільськогосподарські | | |Дніпропетровського |державний аграрний | | | |державного аграрного |університет | | | |університету |Міністерства | | | | |аграрної | | | | |політики України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |14 |Вісник Донецького |Донецький |хімічні | | |національного |національний | | | |університету. Серія |університет МОН | | | |А: Природничі науки |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |15 |Вісник Донецького |Донецький |філософські | | |національного |національний | | | |університету. Серія Б:|університет МОН | | | |Гуманітарні науки |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |16 |Вісник Житомирського |Житомирський |технічні | | |державного |державний |(машинознавство, | | |технологічного |технологічний |обробка матеріалів у | | |університету/ |університет МОН |машинобудуванні) | | |Технічні науки |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |17 |Вісник Житомирського |Житомирський |філологічні | | |державного |державний | | | |університету імені |університет імені | | | |Івана Франка |Івана Франка МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |18 |Вісник Запорізького |ДВНЗ "Запорізький |біологічні | | |національного |національний | | | |університету. |університет" МОН | | | |Біологічні науки |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |19 |Вісник Запорізького |ДВНЗ "Запорізький |філологічні | | |національного |національний | | | |університету. |університет" МОН | | | |Філологічні науки |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |20 |Вісник Інституту |ДУ "Інститут |економічні | | |економіки та |економіки | | | |прогнозування |та прогнозування | | | | |НАН України" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |21 |Вісник Кам'янець- |Кам'янець- |історичні | | |Подільського |Подільський | | | |національного |національний | | | |університету імені |університет імені | | | |Івана Огієнка. |Івана Огієнка МОН | | | |Історичні науки |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |22 |Вісник Київського |Київський |геологічні, фізико- | | |національного |національний |математичні | | |університету імені |університет імені |(геологічна | | |Тараса Шевченка. |Тараса Шевченка |інформатика, | | |Геологія | |геофізика) | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |23 |Вісник Київського |Київський |астрономія | | |національного |національний | | | |університету імені |університет імені | | | |Тараса Шевченка. |Тараса Шевченка | | | |Астрономія | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |24 |Вісник Київського |Київський |філологічні | | |національного |національний |(мовознавство) | | |університету імені |університет імені | | | |Тараса Шевченка. |Тараса Шевченка | | | |Іноземна філологія | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |25 |Вісник Київського |Київський |фізико-математичні | | |національного |національний |(фізика) | | |університету імені |університет імені | | | |Тараса Шевченка. |Тараса Шевченка | | | |Серія: фізико- | | | | |математичні науки | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |26 |Вісник |Конституційний |юридичні | | |Конституційного Суду |Суд | | | |України |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |27 |Вісник Львівського |Львівський |технічні | | |державного аграрного |державний |(будівництво) | | |університету. |аграрний | | | |Архітектура і |університет | | | |сільськогосподарське |Міністерства | | | |виробництво |аграрної | | | | |політики | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |28 |Вісник Львівського |Львівський |історичні | | |університету. Серія: |національний | | | |історична |університет імені | | | | |Івана Франка МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |29 |Вісник Львівського |Львівський |фізико-математичні | | |університету. Серія |національний |(фізика) | | |фізична |університет імені | | | | |Івана Франка МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |30 |Вісник Львівської |Львівська |технічні (технологія | | |комерційної академії. |комерційна |харчової та легкої | | |Серія товарознавча |академія |промисловості) | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |31 |Вісник Міжнародного |ВЗО "Міжнародний |економічні | | |Слов'янського |Слов'янський | | | |університету. Харків. |університет. | | | |Серія: економічні |Харків" | | | |науки | | | | |Вестник | | | | |Международного | | | | |славянского | | | | |университета. | | | | |Харьков. | | | | |Journal of the | | | | |International | | | | |Slavonic University. | | | | |Kharkov | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |32 |Вісник Міжнародного |ВЗО "Міжнародний |мистецтвознавство | | |Слов'янського |Слов'янський | | | |університету. Харків. |університет. | | | |Серія: |Харків" | | | |мистецтвознавство | | | | |Вестник | | | | |Международного | | | | |славянского | | | | |университета. | | | | |Харьков. | | | | |Journal of the | | | | |International | | | | |Slavonic University. | | | | |Kharkov | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |33 |Вісник Міжнародного |ВЗО "Міжнародний |соціологічні | | |Слов'янського |Слов'янський | | | |університету. Харків. |університет. | | | |Серія: соціологічні |Харків" | | | |науки | | | | |Вестник | | | | |Международного | | | | |славянского | | | | |университета. | | | | |Харьков. | | | | |Journal of the | | | | |International | | | | |Slavonic University. | | | | |Kharkov | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |34 |Вісник Національного |Національний |хімічні (екологічна | | |авіаційного |авіаційний |безпека) | | |університету. |університет | | | |Вестник Национального |МОН України | | | |авиационного | | | | |университета. | | | | |Proceedings of the | | | | |National Aviation | | | | |University | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |35 |Вісник Національного |Національний |фізико-математичні | | |університету |університет |(математика) | | |"Львівська |"Львівська | | | |політехніка". Серія |політехніка" МОН | | | |"фізико-математичні |України | | | |науки" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |36 |Вісник Національної |Національна |психологічні | | |академії оборони |академія | | | |України |оборони України | | | | |Міністерства | | | | |оборони | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |37 |Вісник післядипломної |ДВНЗ "Університет |психологічні | | |освіти |менеджменту освіти"| | | | |АПН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |38 |Вісник Приазовського |Приазовський |технічні | | |державного технічного |державний | | | |університету |технічний | | | | |університет | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |39 |Вісник СевНТУ. Серія |Севастопольський |технічні | | |"Механіка, |національний |(енергетика) | | |енергетика, |технічний | | | |екологія" |університет МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |40 |Вісник СевНТУ. Серія |Севастопольський |філософські | | |"Філософія" |національний | | | | |технічний | | | | |університет МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |41 |Вісник стоматології |ДУ "Інститут |медичні | | | |стоматології АМН | | | | |України", Асоціація| | | | |стоматологів | | | | |України, | | | | |Одеська обласна | | | | |клінічна | | | | |стоматологічна | | | | |поліклініка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |42 |Вісник фармації |МОЗ України, |медичні | | |News of pharmacy |Національний | | | | |фармацевтичний | | | | |університет | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |43 |Вісник Черкаського |Черкаський |хімічні | | |університету. Серія: |національний | | | |хімічні науки |університет імені | | | | |Богдана | | | | |Хмельницького | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |44 |Вісник Чернівецького |Чернівецький |економічні | | |торговельно- |торговельно- | | | |економічного |економічний | | | |інституту |інститут | | | | |Київського | | | | |державного | | | | |торговельно- | | | | |економічного | | | | |університету МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |45 |Вісник Чернігівського |Чернігівський |психологічні | | |державного |державний | | | |педагогічного |педагогічний | | | |університету імені |університет імені | | | |Т.Г.Шевченка. Серія: |Т.Г.Шевченка | | | |психологічні науки |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |46 |Вісник Чернігівського |Чернігівський |технічні (математичне| | |державного |державний |та програмне | | |технологічного |технологічний |забезпечення | | |університету. Серія: |університет МОН |обчислювальних машин | | |технічні науки |України |і систем, | | | | |машинознавство, | | | | |обробка матеріалів в | | | | |машинобудуванні) | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |47 |Волинь - Житомирщина. |Житомирський |філологічні | | |Історико- |державний | | | |філологічний збірник |університет імені | | | |з регіональних |Івана Франка МОН | | | |проблем |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |48 |Генеалогічні записки |Інститут |історичні | | | |української | | | | |археографії та | | | | |джерелознавства | | | | |ім. М.С.Грушев- | | | | |ського НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |49 |Геодинаміка |Національний |технічні (геодезія), | | | |університет |геологічні | | | |"Львівська | | | | |політехніка" МОН | | | | |України, Державна | | | | |служба геодезії, | | | | |картографії та | | | | |кадастру України, | | | | |Інститут геофізики | | | | |ім. С.І.Субботіна | | | | |НАН України, | | | | |Інститут геології | | | | |і геохімії горючих | | | | |копалин НАН | | | | |України, Львівське | | | | |астрономо- | | | | |геодезичне | | | | |товариство | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |50 |Геоінформатика. |Національна |географічні, | | |Геоинформатика. |академія |геологічні, фізико- | | |Geoinformatika |наук України, |математичні | | | |Центр менеджменту |(геофізика, | | | |та маркетингу в |геологічна | | | |галузі наук про |інформатика) | | | |Землю Інституту | | | | |геологічних наук | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |51 |Геолог України |Спілка геологів |геологічні | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |52 |Геологічний журнал. |Національна |геологічні | | |Геологический журнал. |академія наук | | | |Geological journal |України, Інститут | | | | |геологічних наук | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |53 |Геологія і геохімія |Національна |геологічні | | |горючих копалин |академія наук | | | | |України, Інститут | | | | |геології і геохімії| | | | |горючих копалин | | | | |НАН України, | | | | |Українська | | | | |нафтогазова | | | | |академія | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |54 |Геотехнічна механіка. |Інститут |геологічні | | |Геотехническая |геотехнічної | | | |механика. |механіки імені | | | |Geo-Technical |М.С.Полякова | | | |Mechanics |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |55 |Геофізичний журнал. |Національна |фізико-математичні | | |Геофизический журнал |академія наук |(геофізика), | | | |України, Інститут |геологічні | | | |геофізики | | | | |ім. С.І.Субботіна | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |56 |Дерматологія та |Український |медичні | | |венерологія. |науково-дослідний | | | |Дерматология и |інститут | | | |венерология |дерматології та | | | | |венерології | | | | |АМН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |57 |Дрогобицький |Дрогобицький |історичні | | |краєзнавчий вісник. |державний | | | |Дрогобычский |педагогічний | | | |краеведческий |університет імені | | | |сборник |Івана Франка МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |58 |Екологічна безпека |Національна |фізико-математичні | | |прибережної та |академія наук |(геофізика), | | |шельфової зон та |України, Морський |географічні | | |комплексне |гідрофізичний | | | |використання ресурсів |інститут НАН | | | |шельфу. |України, Одеський | | | |Экологическая |філіал Інституту | | | |безопасность |біології південних | | | |прибрежной и |морів | | | |шельфовой зон и |ім. О.О.Ковалев- | | | |комплексное |ського НАН | | | |использование |України, Інститут | | | |ресурсов шельфа. |геологічних наук | | | |Ecological safety of |НАН України | | | |coastal and shelf | | | | |zones and | | | | |comprehensive use of | | | | |shelf resources | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |59 |Економіка і |ДУ "Інститут |економічні | | |прогнозування |економіки | | | | |та прогнозування | | | | |НАН України" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |60 |Економічна теорія. |Національна |економічні | | |Экономическая теория. |академія наук | | | |Economic Theory |України, | | | | |Міністерство | | | | |освіти і науки | | | | |України, | | | | |ДУ "Інститут | | | | |економіки та | | | | |прогнозування | | | | |НАН України", | | | | |ДВНЗ "Київський | | | | |національний | | | | |економічний | | | | |університет імені | | | | |Вадима Гетьмана" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |61 |Екосистеми, їх |Таврійський |біологічні | | |оптимізація та |національний | | | |охорона. |університет імені | | | |Экосистемы, их |В.І.Вернадського | | | |оптимизация и охрана. |МОН України | | | |Optimization and | | | | |protection of | | | | |Ecosystems | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |62 |Електроніка та |Національний |технічні | | |системи управління |авіаційний | | | | |університет | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |63 |Енергетика: |Національний |технічні | | |економіка, |технічний | | | |технології, |університет | | | |екологія. |України | | | |Энергетика: |"Київський | | | |экономика, |політехнічний | | | |технологии, |інститут" | | | |экология |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |64 |Енергозбереження. |ТОВ "Північно- |технічні | | |Енергетика. |східна | | | |Енергоаудит. |енергетична | | | |Энергосбережение. |компанія "СВЕКО" | | | |Энергетика. | | | | |Энергоаудит. | | | | |Energy saving. Power | | | | |engineering. Energy | | | | |audit | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |65 |Журнал обчислювальної |Київський |фізико-математичні | | |та прикладної |національний |(математика) | | |математики |університет імені | | | | |Тараса Шевченка, | | | | |МП "ТВ і МС" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |66 |Журнал |Київський |технічні, хімічні | | |Хроматографічного |національний | | | |товариства |університет імені | | | | |Тараса Шевченка, | | | | |Інститут геохімії | | | | |навколишнього | | | | |середовища | | | | |НАН України | | | | |та Міністерства | | | | |України з питань | | | | |надзвичайних | | | | |ситуацій та у | | | | |справах захисту | | | | |населення від | | | | |наслідків | | | | |Чорнобильської | | | | |катастрофи, ГО | | | | |"Хроматографічне | | | | |товариство", | | | | |ДП "Центр розвитку | | | | |експериментальних | | | | |методів | | | | |дослідження якості | | | | |"Хроматос" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |67 |Записки з романо- |Одеський |філологічні | | |германської |національний |(мовознавство) | | |філології |університет імені | | | | |І.І.Мечникова | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |68 |Збірник наукових |Вінницький |економічні | | |праць Вінницького |національний | | | |національного |аграрний | | | |аграрного |університет | | | |університету. Серія: |Міністерства | | | |економічні науки |аграрної | | | | |політики України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |69 |Збірник наукових |Вінницький |сільськогосподарські | | |праць Вінницького |національний | | | |національного |аграрний | | | |аграрного |університет | | | |університету. Серія: |Міністерства | | | |сільськогосподарські |аграрної | | | |науки |політики України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |70 |Збірник наукових |Вінницький |технічні | | |праць Вінницького |національний | | | |національного |аграрний | | | |аграрного |університет | | | |університету. Серія: |Міністерства | | | |технічні науки |аграрної | | | | |політики України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |71 |Збірник наукових |Придніпровська |технічні | | |праць "Вісник |державна академія |(будівництво), | | |Придніпровської |будівництва та |архітектура | | |державної академії |архітектури/ПДАБА/ | | | |будівництва та |МОН України | | | |архітектури" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |72 |Збірник наукових |ПВНЗ "Буковинський |економічні | | |праць. Економічні |університет" | | | |науки | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |73 |Збірник наукових |Інститут |геологічні | | |праць Інституту |геологічних наук | | | |геологічних наук НАН |Національної | | | |України. |академії наук | | | |Сборник научных |України | | | |трудов Института | | | | |геологических наук | | | | |НАН Украины. | | | | |Collection of | | | | |scientific works of | | | | |the Institute of | | | | |Geological Sciences | | | | |NAS of Ukraine | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |74 |Збірник наукових |Національний |геологічні | | |праць Національного |гірничий | | | |гірничого |університет МОН | | | |університету |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |75 |Известия Крымской |Кримська |астрономія | | |Астрофизической |астрофізична | | | |обсерватории. |обсерваторія МОН | | | |Відомості Кримської |України | | | |астрофізичної | | | | |обсерваторії. | | | | |Bulletin of the | | | | |Crimean Astrophysical | | | | |Observatory | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |76 |Імунологія та |Українське |медичні, біологічні | | |алергологія: наука і |товариство |(медико-біологічні | | |практика |фахівців з |спеціальності) | | | |імунології, | | | | |алергології та | | | | |імунореабілітації, | | | | |ДУ "Інститут | | | | |урології Академії | | | | |медичних наук | | | | |України" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |77 |Історико-географічні |Національна |історичні | | |дослідження в |академія наук | | | |Україні |України, Інститут | | | | |історії України | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |78 |Історіографічні та |Дніпропетровський |історичні | | |джерелознавчі |національний | | | |проблеми історії |університет імені | | | |України |Олеся Гончара МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |79 |Карпатські |ДВНЗ |фізико-математичні | | |математичні |"Прикарпатський |(математика) | | |публікації. |національний | | | |Карпатские |університет імені | | | |математические |Василя Стефаника" | | | |публикации. |МОН України | | | |Carpathian | | | | |mathematical | | | | |publications | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |80 |Компресорне і |ТОВ "Міжнародний |технічні | | |енергетичне |інститут | | | |машинобудування. |компресорного | | | |Компрессорное и |і енергетичного | | | |энергетическое |машинобудування" | | | |машиностроение. | | | | |Compressor and Power | | | | |Machine Industry | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |81 |Кровообіг та |Інститут |медичні | | |гемостаз. |геронтології | | | |Кровообращение и |Академії медичних | | | |гемостаз. |наук України, | | | |Circulation and |Українська | | | |haemostasis |асоціація | | | | |"Мікроциркуляція, | | | | |гемореологія, | | | | |тромбоутворення" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |82 |Література та |Ніжинський |філологічні | | |культура Полісся |державний |(літературознавство),| | | |університет імені |історичні | | | |Миколи Гоголя МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |83 |Літературознавчі |Київський |філологічні | | |студії |національний |(літературознавство) | | | |університет імені | | | | |Тараса Шевченка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |84 |Людинознавчі студії. |Дрогобицький |педагогічні | | |Збірник наукових |державний | | | |праць ДДПУ |педагогічний | | | | |університет імені | | | | |Івана Франка МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |85 |Магістеріум. Хімічні |Національний |хімічні | | |науки |університет | | | |Magisterium. |"Києво-Могилянська | | | | |академія" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |86 |Матеріали та |Інститут |історичні | | |дослідження з |українознавства | | | |археології |ім. І.Крип'якевича | || |Прикарпаття і Волині |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |87 |Методи розв'язування |Дніпропетровський |фізико-математичні | | |прикладних задач |національний |(механіка) | | |механіки деформівного |університет імені | | | |твердого тіла. |Олеся Гончара МОН | | | |Методы решения |України | | | |прикладных задач | | | | |механики | | | | |деформируемого | | | | |твердого тела. | | | | |Methods Solving | | | | |Applied Problems in | | | | |Solid Mechanics | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |88 |Мовні і концептуальні |Київський |філологічні | | |картини світу |національний |(мовознавство) | | | |університет імені | | | | |Тараса Шевченка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |89 |Моделі управління в |Донецький |економічні | | |ринковій економіці |національний | | | | |університет МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |90 |Молодіжний науковий |Волинський |педагогічні, фізичне | | |вісник Волинського |національний |виховання і спорт | | |національного |університет імені | | | |університету імені |Лесі Українки | | | |Лесі Українки |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |91 |Молодь і ринок |Дрогобицький |педагогічні | | | |державний | | | | |педагогічний | | | | |університет імені | | | | |Івана Франка | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |92 |Мультиверсум. |Інститут філософії |соціологічні | | |Філософський |імені | | | |альманах |Г.С.Сковороди НАН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |93 |Наноструктурное |Інститут проблем |фізико-математичні | | |материаловедение. |матеріалознавства |(фізика), технічні | | |Nanostructured |ім. І.М.Францевича | | | |Materials Science |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |94 |Наука. Релігія. |Інститут проблем |історичні | | |Суспільство |штучного інтелекту | | | | |МОН України та НАН | | | | |України, Головне | | | | |управління | | | | |взаємодії з | | | | |громадськістю та | | | | |у справах | | | | |національностей і | | | | |релігій Донецької | | | | |облдержадміні- | | | | |страції, Державний | | | | |університет | | | | |інформатики і | | | | |штучного інтелекту | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |95 |Науковий вісник |Волинський |педагогічні | | |Волинського |національний | | | |національного |університет | | | |університету імені |імені | | | |Лесі Українки. |Лесі Українки | | | |Педагогічні науки |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |96 |Науковий вісник |Луганський |сільськогосподарські | | |Луганського |національний | | | |національного |аграрний | | | |аграрного |університет | | | |університету Серія: |Мінагрополітики | | | |сільськогосподарські |України | | | |науки | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |97 |Науковий вісник НЛТУ |ДВНЗ "Національний |сільськогосподарські | | |України |лісотехнічний | | | | |університет | | | | |України" | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |98 |Науковий вісник |Національний |біологічні | | |Національного |університет | | | |університету |біоресурсів і | | | |біоресурсів і |природокористування| | | |природокористування |України | | | |України. Серія: | | | | |біологія, | | | | |біотехнологія, | | | | |екологія. | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |99 |Науковий вісник |Національний |ветеринарні | | |Національного |університет | | | |університету |біоресурсів і | | | |біоресурсів і |природокористування| | | |природокористування |України | | | |України. Серія: | | | | |ветеринарна медицина, | | | | |якість і безпека | | | | |продукції | | | | |тваринництва | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |100|Науковий вісник |Національний |сільськогосподарські | | |Національного |університет | | | |університету |біоресурсів і | | | |біоресурсів і |природокористування| | | |природокористування |України | | | |України. Серія: | | | | |агрономія | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |101|Науковий вісник |Національний |сільськогосподарські | | |Національного |університет | | | |університету |біоресурсів і | | | |біоресурсів і |природокористування| | | |природокористування |України | | | |України. Серія: | | | | |технологія | | | | |виробництва і | | | | |переробки продукції | | | | |тваринництва | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |102|Науковий вісник |Національний |сільськогосподарські | | |Національного |університет | | | |університету |біоресурсів і | | | |біоресурсів і |природокористування| | | |природокористування |України | | | |України. Серія: | | | | |Лісівництво та | | | | |декоративне | | | | |садівництво | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |103|Науковий вісник |Національний |економічні | | |Національного |університет | | | |університету |біоресурсів і | | | |біоресурсів і |природокористування| | | |природокористування |України | | | |України. Серія: | | | | |економіка, аграрний | | | | |менеджмент, бізнес | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |104|Науковий вісник |Національний |технічні | | |Національного |університет | | | |університету |біоресурсів і | | | |біоресурсів і |природокористування| | | |природокористування |України | | | |України. Серія: | | | | |техніка та енергетика | | | | |АПК | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |105|Науковий часопис НПУ |Національний |психологічні | | |імені |педагогічний | | | |М.П.Драгоманова. |університет імені | | | |Серія: |М.П.Драгоманова МОН| | | |Корекційна педагогіка |України | | | |та психологія | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |106|Науковий часопис НПУ |Національний |філологічні | | |імені |педагогічний |(мовознавство) | | |М.П.Драгоманова. |університет імені | | | |Серія: |М.П.Драгоманова МОН| | | |Сучасні тенденції |України | | | |розвитку мов | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |107|Наукові вісті |Національний |хімічні | | |Національного |технічний | | | |технічного |університет | | | |університету України |України | | | |"Київський |"Київський | | | |політехнічний |політехнічний | | | |інститут" |інститут" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |108|Наукові записки |Київський |філософські | | |Київського |університет | | | |університету туризму, |туризму, економіки | | | |економіки і права. |і права | | | |Серія: філософські | | | | |науки | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |109|Наукові записки |Національний |хімічні | | |НаУКМА. Серія: |університет | | | |Хімічні науки і |"Києво-Могилянська | | | |технології |Академія" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |110|Наукові записки |Національний |історичні | | |(серія педагогічні та |педагогічний | | | |історичні науки) |університет імені | | | | |М.П.Драгоманова МОН| | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |111|Наукові записки |ДП "Український |технічні | | |Українського науково- |науково-дослідний | | | |дослідного інституту |інститут зв'язку" | | | |зв'язку |Міністерства | | | | |транспорту та | | | | |зв'язку | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |112|Наукові зошити |Львівський |історичні | | |історичного |національний | | | |факультету |університет імені | | | |Львівського |Івана Франка МОН | | | |університету |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |113|Наукові праці |Донецький |технічні | | |Донецького |національний | | | |національного |технічний | | | |технічного |університет | | | |університету. Серія: |МОН України | | | |"Обчислювальна | | | | |техніка та | | | | |автоматизація" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |114|Наукові праці |Донецький |технічні, хімічні | | |Донецького |національний | | | |національного |технічний | | | |технічного |університет | | | |університету. Серія: |МОН України | | | |"Хімія і хімічна | | | | |технологія" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |115|Наукові праці. Серія |Чорноморський |філологічні | | |"Філологія. |державний |(літературознавство) | | |Літературознавство" |університет | | | | |імені Петра Могили | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |116|Наукові праці |Лісівнича академія |технічні (технологія | | |Лісівничої академії |наук України, ДВНЗ |деревообробки) | | |наук України |"Національний | | | | |лісотехнічний | | | | |університет | | | | |України" | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |117|Науково-технічна |Міністерство |технічні | | |інформація |освіти і науки | | | | |України, | | | | |Український | | | | |інститут науково- | | | | |технічної і | | | | |економічної | | | | |інформації, | | | | |Міжнародний | | | | |науково-навчальний | | | | |центр | | | | |інформаційних | | | | |технологій та | | | | |систем | | | | |Національної | | | | |академії наук | | | | |України та | | | | |Міністерства | | | | |освіти і | | | | |науки України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |118|Науково-технічний |Інститут олійних |сільськогосподарські | | |бюлетень Інституту |культур Української| | | |олійних культур УААН |академії аграрних | | | | |наук | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |119|Нова педагогічна |Рівненський |педагогічні | | |думка |обласний інститут | | | | |післядипломної | | | | |педагогічної | | | | |освіти, | | | | |Рівненський | | | | |державний | | | | |гуманітарний | | | | |університет | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |120|Нове в економічній |Донецький |економічні | | |кібернетиці |національний | | | | |університет МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |121|Нові технології в |Науково-дослідний |технічні | | |будівництві |інститут | | | | |будівельного | | | | |виробництва, | | | | |Академія | | | | |будівництва | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |122|Новітня філологія |Чорноморський |філологічні | | | |державний | | | | |університет | | | | |імені Петра Могили | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |123|Овочівництво і |Українська |сільськогосподарські | | |баштанництво |академія | | | | |аграрних наук | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |124|Освіта і управління |ТОВ "Редакція |педагогічні, | | | |науково- |психологічні | | | |практичного | | | | |журналу "Освіта | | | | |і управління" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |125|Офтальмологический |Академія медичних |медичні | | |журнал. |наук України, | | | |Офтальмологічний |Міністерство | | | |журнал |охорони здоров'я | | | | |України, | | | | |Товариство | | | | |офтальмологів | | | | |України, Інститут | | | | |очних хвороб | | | | |і тканинної | | | | |терапії | | | | |ім. В.П.Філатова | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |126|Педагогічна освіта: |Інститут проблем |психологічні | | |теорія і практика. |виховання Академії | | | |Психологія. |педагогічних наук | | | |Педагогіка. |України, Київський | | | | |міський | | | | |педагогічний | | | | |університет імені | | | | |Б.Д.Грінченка | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |127|Питання біоіндикації |ДВНЗ "Запорізький |біологічні | | |та екології |національний | | | | |університет" МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |128|Підйомно-транспортна |Одеський державний |технічні | | |техніка. |політехнічний | | | |Подъемно-транспортная |університет МОН | | | |техника. |України, Підйомно- | | | |Hebezeuge und |транспортна | | | |Fordemittel |академія | | | | |наук України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |129|Політичний |Український центр |політичні | | |менеджмент. |політичного | | | |Политический |менеджменту | | | |менеджмент | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |130|Порівняльно- |Інститут |педагогічні | | |педагогічні студії |педагогіки | | | | |Академії | | | | |педагогічних | | | | |наук України, | | | | |Уманський | | | | |державний | | | | |педагогічний | | | | |університет імені | | | | |Павла Тичини | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |131|Праці Одеського |Одеський |технічні, економічні | | |політехнічного |політехнічний | | | |університету |університет МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |132|Праці Центру |Центр |історичні | | |пам'яткознавства |пам'яткознавства | | | | |НАН України, | | | | |Українське | | | | |товариство | | | | |охорони пам'яток | | | | |історії та | | | | |культури | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |133|Прикладна |Академія наук |фізико-математичні | | |радіоелектроніка. |прикладної |(фізика) | | |Прикладная |радіоелектроніки, | | | |радиоэлектроника. |Харківський | | | |Applied Radio |національний | | | |Electronics |університет | | | | |радіоелектроніки | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |134|Проблеми вивчення |Інститут історії |історичні | | |історії Української |України | | | |революції |НАН України | | | |1917-1921 рр. | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |135|Проблеми гуманітарних |Дрогобицький |філософські, | | |наук |державний |психологічні | | | |педагогічний | | | | |університет імені | | | | |Івана Франка МОН | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |136|Проблеми екології. |Донецький |технічні (національна| | |Проблемы экологии. |національний |безпека), хімічні | | |Problems of Ecology |технічний |(національна | | | |університет |безпека) | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |137|Проблеми легкої і |Херсонський |технічні | | |текстильної |національний | | | |промисловості |технічний | | | |України. |університет МОН | | | |Проблемы легкой и |України | | | |текстильной | | | | |промышленности | | | | |Украины. | | | | |Problems of light and | | | | |textile Industry | | | | |Ukraine | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |138|Проблеми |Спілка економістів |економічні | | |раціонального |України, | | | |використання |Національний | | | |соціально- |університет | | | |економічного та |водного | | | |природно-ресурсного |господарства та | | | |потенціалу регіону: |природокористування| | | |фінансова політика та |МОН України, | | | |інвестиції |Інститут | | | | |Європейської | | | | |інтеграції | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |139|Продовольча індустрія |Національний |сільськогосподарські | | |АПК |університет | | | | |біоресурсів і | | | | |природокористування| | | | |України КМ України,| | | | |ПП "Видавниче | | | | |представництво | | | | |"Паралель" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |140|Промислова ботаніка |Національна |біологічні | | | |академія | | | | |наук України, | | | | |Донецький | | | | |ботанічний | | | | |сад НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |141|Психічне здоров'я |Національна |медичні | | | |медична академія | | | | |післядипломної | | | | |освіти імені | | | | |П.Л.Шупика, | | | | |Київська міська | | | | |клінічна | | | | |психоневрологічна | | | | |лікарня N 1 | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |142|Радіоелектроніка та |Харківський |технічні | | |інформатика. |національний | | | |Радиоэлектроника и |університет | | | |информатика. |радіоелектроніки | | | |Radioelektronica & |МОН України | | | |informatica | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |143|Радіотехніка. |Харківський |технічні, фізико- | | |Радиотехника. |національний |математичні (фізика) | | |Radiotekhnika |університет | | | | |радіоелектроніки | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |144|Релігія та Соціум |Чернівецький |історичні | | | |національний | | | | |університет імені | | | | |Юрія Федьковича МОН| | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |145|Рибне господарство |Керченський |технічні (технологія | | |України |державний |харчової | | | |морський |промисловості) | | | |технологічний | | | | |університет | | | | |Міністерства | | | | |аграрної | | | | |політики України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |146|Розвиток методів |Одеський державний |економічні | | |управління та |морський | | | |господарювання на |університет | | | |транспорті |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |147|Системи контролю |Національна |географічні | | |навколишнього |академія |(океанологія), | | |середовища. |наук України, |технічні | | |Системы контроля |Морський | | | |окружающей среды. |гідрофізичний | | | |Monitoring systems of |інститут | | | |environment |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |148|Системне проектування |Дніпропетровський |технічні | | |та аналіз |національний | | | |характеристик |університет імені | | | |аерокосмічної |Олеся Гончара МОН | | | |техніки |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |149|Слов'янський світ |Інститут |філологічні | | | |мистецтвознавства, |(літературознавство) | | | |фольклористики та | | | | |етнології | | | | |ім. М.Т.Рильського | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |150|Соціальна психологія |Український центр |філософські, | | | |психологічного |соціологічні, | | | |менеджменту |психологічні | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |151|Сумська старовина |Сумський державний |історичні | | | |університет | | | | |МОН України, | | | | |Чернігівський | | | | |державний | | | | |педагогічний | | | | |університет | | | | |імені Т.Г.Шевченка | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |152|Сучасний захист |Державний |технічні | | |інформації |університет | | | | |інформаційно- | | | | |комунікаційних | | | | |технологій | | | | |Міністерства | | | | |транспорту та | | | | |зв'язку України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |153|Старожитності. |Харківський |історичні | | |Древности |національний | | | | |університет | | | | |імені В.Н.Каразіна | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |154|Східний Світ. |Національна |філологічні | | |The Word of the |академія наук |(мовознавство) | | |Orient |України, Інститут | | | | |сходознавства | | | | |ім. А.Ю.Кримського | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |155|Сходознавство |Інститут |філологічні | | | |сходознавства |(мовознавство) | | | |ім. А.Кримського | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |156|Таврический медико- |Кримський науковий |медичні | | |биологический |центр НАН України | | | |вестник. |і МОН України, | | | |Таврійський медико- |Кримський | | | |біологічний вісник |державний медичний | | | | |університет імені | | | | |С.І.Георгієвського | | | | |МОЗ України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |157|Тектоніка і |Інститут |геологічні | | |стратиграфія. |геологічних | | | |Тектоника и |наук НАН України | | | |стратиграфия. | | | | |Tectonics and | | | | |stratigraphy | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |158|Теоретична та |Донецький |фізико-математичні | | |прикладна механіка. |національний |(механіка) | | |Теоретическая и |університет МОН | | | |прикладная механика |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |159|Теорія і практика |Київський |технічні | | |будівництва. |національний | | | |Теория и практика |університет | | | |строительства |будівництва і | | | | |архітектури, | | | | |Українська Академія| | | | |наук національного | | | | |прогресу | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |160|Техніка будівництва. |Академія |технічні | | |Техника |будівництва | | | |строительства |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |161|Техніка і технології |Український |сільськогосподарські | | |АПК |науково-дослідний | | | | |інститут | | | | |прогнозування та | | | | |випробування | | | | |техніки і | | | | |технологій для | | | | |сільськогосподар- | | | | |ського | | | | |виробництва імені | | | | |Леоніда | | | | |Погорілого, ДП | | | | |"Український | | | | |державний центр | | | | |по випробуванню | | | | |та прогнозуванню | | | | |техніки і | | | | |технологій для | | | | |сільськогосподар- | | | | |ського | | | | |виробництва", | | | | |МГО "Український | | | | |міжнародний | | | | |Інститут | | | | |Агропромислового | | | | |Інжинірингу" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |162|Труды Института |Інститут проблем |технічні | | |проблем |матеріалознавства | | | |материаловедения НАН |ім. І.М.Францевича | | | |Украины. Серия: |НАН України | | | |Композиционные, | | | | |слоистые и | | | | |градиентные материалы | | | | |и покрытия. | | | | |Электрические | | | | |контакты и электроды | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |163|Українознавство |Науково-дослідний |філологічні | | | |Інститут |(мовознавство) | | | |українознавства МОН| | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |164|Українське |Українська |філософські, | | |релігієзнавство |асоціація |соціологічні, | | | |релігієзнавців |історичні | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |165|Український |Інститут |історичні | | |археографічний |української | | | |щорічник |археографії та | | | | |джерелознавства | | | | |імені | | | | |М.С.Грушевського | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |166|Український медичний |Національна |медичні | | |часопис. |медична академія | | | |Украинский |післядипломної | | | |медицинский журнал. |освіти імені | | | |Ukrainian medical |П.Л.Шупика МОЗ | | | |journal |України, | | | | |ТОВ "Моріон" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |167|Український |Українська |медичні | | |стоматологічний |медична | | | |альманах |стоматологічна | | | | |академія | | | | |МОЗ України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |168|Український фізичний |Національна |фізико-математичні | | |журнал |академія |(фізика) | | | |наук України, | | | | |Інститут | | | | |фізики | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |169|Український щорічник |ВГО "Українська |юридичні | | |міжнародного права |асоціація | | | | |міжнародного | | | | |права" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |170|Університетські |Хмельницький |економічні, державне | | |наукові записки |університет |управління | | | |управління | | | | |та права | | | | |МОН України, | | | | |Національна | | | | |академія | | | | |державного | | | | |управління | | | | |при Президентові | | | | |України, | | | | |Інститут | | | | |законодавства | | | | |Верховної Ради | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |171|Управління проектами |Східноукраїнський |технічні | | |та розвиток |національний | | | |виробництва |університет імені | | | | |Володимира Даля МОН| | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |172|Управління сучасним |Національна |державне управління | | |містом |академія | | | | |державного | | | | |управління | | | | |при Президентові | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |173|Фармацевтичний |ДВНЗ |фармацевтичні | | |часопис |"Тернопільський | | | | |державний | | | | |університет імені | | | | |І.Я.Горбачев- | | | | |ського", | | | | |Національний | | | | |фармацевтичний | | | | |університет | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |174|Фізіологічний журнал |Національна |медичні, біологічні | | | |академія | | | | |наук України, | | | | |Інститут | | | | |фізіології | | | | |ім. О.О.Богомольця | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |175|Філологічні студії: |Криворізький |філологічні | | |Науковий вісник |державний |(мовознавство) | | |Криворізького |педагогічний | | | |державного |університет МОН | | | |педагогічного |України | | | |університету | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |176|Химия и технология |Державний науково- |технічні | | |производств основной |дослідний і | | | |химической |проектний | | | |промышленности |інститут основної | | | | |хімії/НІОХІМ/ | | | | |Міністерства | | | | |промислової | | | | |політики | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |177|Центральноукраїнський |Кіровоградський |юридичні | | |правничий часопис |юридичний інститут | | | | |Харківського | | | | |національного | | | | |університету | | | | |внутрішніх справ | | | | |МВС України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |178|Studia metodologica |Тернопільський |філологічні | | |(з латинської: - |національний | | | |Методологічні |педагогічний | | | |дослідження) |університет імені | | | | |Володимира Гнатюка | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Збірник наукових праць|Національна |технічні, військові | | | |академія Державної |науки | | | |прикордонної служби| | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Наукове видання |Академія сухопутних|технічні науки | | |"Військово-технічний |військ імені | | | |збірник" |гетьмана Петра | | | | |Сагайдачного | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | |Науково-технічний |Харківський універ-|технічні, військові | | |журнал "Наука і |ситет Повітряних |науки | | |техніка Повітряних Сил|Сил імені Івана Ко-| | | |Збройних Сил України" |жедуба Міністерства| | | | |оборони України | | ----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- | N | Назва видання | Засновник | Галузі науки | | | | (співзасновники) | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 1 |Актуальні питання |Запорізький |медичні, | | |фармацевтичної і |державний медичний |фармацевтичні | | |медичної науки та |університет | | | |практики |МОЗ України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 2 |Актуальні проблеми |Одеська національна|юридичні | | |держави і права. |юридична академія | | | |Актуальные проблемы |МОН України | | | |государства и права. | | | | |Actual Problems of | | | | |State and Law | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 3 |Бахмутський шлях |Луганський |історичні, | | | |національний |філологічні | | | |університет імені |(українська | | | |Тараса Шевченка |література) | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 4 |Біоресурси і |Національний |біологічні | | |природокористування |університет | | | | |біоресурсів і | | | | |природокористування| | | | |України, | | | | |Міністерство | | | | |охорони | | | | |навколишнього | | | | |природного | | | | |середовища, | | | | |Міністерство | | | | |аграрної політики | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 5 |Вісник аграрної науки.|Українська академія|економічні, | | |Вестник аграрной |аграрних наук |сільськогосподарські | | |науки | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 6 |Вісник Академії праці |Академія праці і |історичні | | |і соціальних відносин |соціальних відносин| | | |Федерації профспілок |Федерації | | | |України |профспілок України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 7 |Вісник Київського |Київський |історичні | | |національного |національний | | | |лінгвістичного |лінгвістичний | | | |університету |університет | | | |Серія "Історія, |МОН України | | | |економіка, | | | | |філософія" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 8 |Вісник Київського |Київський |філологічні | | |національного |національний | | | |університету імені |університет імені | | | |Тараса Шевченка. |Тараса Шевченка | | | |Літературознавство. | | | | |Мовознавство. | | | | |Фольклористика | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 9 |Вісник Київського |Київський |філологічні | | |національного |національний | | | |університету імені |університет імені | | | |Тараса Шевченка. |Тараса Шевченка | | | |Східні мови та | | | | |літератури | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |10 |Вісник Луганського |Луганський |юридичні | | |державного |державний | | | |університету |університет | | | |внутрішніх справ |внутрішніх справ | | | |імені Е.О.Дідоренка |імені Е.О.Дідоренка| | | | |МВС України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |11 |Вісник Луганського |Луганський |медичні | | |національного |національний | | | |університету імені |університет імені | | | |Тараса Шевченка. |Тараса Шевченка | | | |Медико-біологічні |МОН України | | | |науки | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |12 |Вісник Львівського |Львівський |історичні | | |університету. Серія: |національний | | | |книгознавство, |університет імені | | | |бібліотекознавство та |Івана Франка | | | |інформаційні |МОН України | | | |технології | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |13 |Вісник Львівської |Львівська |економічні | | |комерційної академії. |комерційна академія| | | |Серія економічна |Центральної спілки | | | | |споживчих товариств| | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |14 |Вісник Приазовського |Приазовський |економічні | | |державного технічного |державний технічний| | | |університету. Серія: |університет | | | |економічні науки |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |15 |Вісник |Східноукраїнський |хімічні | | |Східноукраїнського |національний | | | |національного |університет імені | | | |університету імені |Володимира Даля | | | |Володимира Даля |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |16 |Вісник Черкаського |Черкаський |технічні, | | |університету. Серія: |національний |фізико-математичні | | |Прикладна математика. |університет імені | | | |Інформатика |Богдана | | | | |Хмельницького | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |17 |Гуманітарний вісник |Переяслав- |педагогічні | | |Переяслав- |Хмельницький | | | |Хмельницького |державний | | | |державного |педагогічний | | | |педагогічного |університет | | | |університету |імені Г.С.Сковороди| | | |імені Г.С.Сковороди |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |18 |Дослідження з історії |Національний |історичні | | |техніки |технічний | | | | |університет України| | | | |"Київський | | | | |політехнічний | | | | |інститут" | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |19 |Дослідження світової |Інститут світової |політичні | | |політики. |економіки | | | |Збірник наукових |і міжнародних | | | |праць |відносин | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |20 |Економіка |ПВНЗ "Європейський |економічні | | |і управління |університет", | | | | |Асоціація | | | | |навчальних закладів| | | | |України приватної | | | | |форми власності | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |21 |Економіка. Фінанси. |Академія |економічні | | |Право |муніципального | | | | |управління, | | | | |ТОВ "Аналітик" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |22 |Європейські |ГО "Західно- |юридичні, економічні | | |перспективи |регіональна | | | | |асоціація клубів | | | | |ЮНЕСКО" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |23 |Журнал обчислювальної |Київський |фізико-математичні | | |та прикладної |національний |(інформатика | | |математики |університет імені |і кібернетика), | | | |Тараса Шевченка, |технічні | | | |МП "ТВ і МС" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |24 |Захист металургійних |Приазовський |технічні | | |машин від поломок |державний технічний| | | | |університет | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |25 |Збірник наукових праць|Національний |сільськогосподарські | | |ННЦ "Інституту |науковий центр | | | |землеробства УААН" |"Інститут | | | | |землеробства УААН" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |26 |Збірник наукових праць|Харківський |економічні | | |Харківського |національний | | | |національного |педагогічний | | | |педагогічного |університет | | | |університету |імені Г.С.Сковороди| | | |імені Г.С.Сковороди. |МОН України | | | |"Економіка" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |27 |Зовнішня торгівля: |Український |юридичні | | |економіка, фінанси, |державний | | | |право |університет | | | | |фінансів та | | | | |міжнародної | | | | |торгівлі | | | | |Міністерства | | | | |фінансів України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |28 |Київська старовина |ВНЗ "Київський |історичні | | | |славістичний | | | | |університет" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |29 |Комунальне |Харківська |економічні | | |господарство міст. |національна | | | |Серія "Економічні |академія міського | | | |науки" |господарства | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |30 |Комунальне |Харківська |технічні, | | |господарство міст. |національна |архітектура | | |Серія "Технічні науки |академія міського | | | |та архітектура" |господарства | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |31 |Культура народов |Таврійський |економічні | | |Причерноморья. |національний | | | |Экономические науки |університет ім. | | | | |В.І.Вернадського, | | | | |Кримський науковий | | | | |центр НАН України | | | | |і МОН України, | | | | |Міжвузівський | | | | |центр "Крым" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |32 |Культурологічна думка:|Інститут |мистецтвознавство, | | |щорічник наукових |культурології |культурологія | | |праць |Академії мистецтв | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |33 |Людинознавчі студії. |Дрогобицький |філософські | | |Збірник наукових |державний | | | |праць ДДПУ |педагогічний | | | | |університет імені | | | | |Івана Франка | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |34 |Математичні методи та |Інститут прикладних|фізико-математичні | | |фізико-механічні поля |проблем механіки |(математичне | | | |і математики |моделювання | | | |ім. Я.С.Підстригача|та обчислювальні | | | |НАН України |методи) | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |35 |Матеріали |Східноукраїнський |історичні | | |та дослідження |національний | | | |з археології Східної |університет імені | | | |України |Володимира Даля | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |36 |Медична реабілітація, |Український |медичні | | |курортологія, |науково-дослідний | | | |фізіотерапія |інститут медичної | | | | |реабілітації | | | | |та курортології, | | | | |ГО "Фахівці | | | | |у галузі природних | | | | |лікувальних | | | | |ресурсів" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |37 |Міжнародний |ТОВ "Редакція |економічні | | |науково-виробничий |журналу "Економіка | | | |журнал |АПК" (Сумський | | | |"Економіка АПК" |національний | | | | |аграрний | | | | |університет, | | | | |ННЦ "Інститут | | | | |аграрної | | | | |економіки", | | | | |Луганський | | | | |національний | | | | |аграрний | | | | |університет, | | | | |Миколаївський | | | | |державний аграрний | | | | |університет | | | | |Мінагрополітики | | | | |України) | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |38 |Морський екологічний |Національна |біологічні | | |журнал. |академія наук | | | |Морской экологический |України, Інститут | | | |журнал. |біології південних | | | |Marine Ecological |морів НАН України | | | |Journal | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |39 |Наука і освіта |Південний науковий |педагогічні | | | |центр Академії | | | | |педагогічних наук | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |40 |Науковий вісник |Буковинська |економічні | | |Буковинської державної|державна фінансова | | | |фінансової академії. |академія | | | |Економічні науки |Міністерства | | | | |фінансів України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |41 |Науковий вісник |Київський |педагогічні | | |кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. |національний | | | |Серія "Філологія, |лінгвістичний | | | |педагогіка, |університет | | | |психологія" |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |42 |Науковий вісник |ДВНЗ "Національний |економічні | | |НЛТУ України |лісотехнічний | | | | |університет | | | | |України" | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |43 |Науковий часопис НПУ |Національний |педагогічні | | |імені М.П.Драгоманова.|педагогічний | | | |Серія: |університет імені | | | |Теорія і методика |М.П.Драгоманова | | | |мистецької освіти |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |44 |Наукові записки |Національний |історичні | | |Національного |університет | | | |університету |"Острозька | | | |"Острозька академія". |академія" | | | |Серія "Історичне | | | | |релігієзнавство" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |45 |Науково-технічна |Міністерство освіти|економічні | | |інформація |і науки України, | | | | |Український | | | | |інститут | | | | |науково-технічної | | | | |і економічної | | | | |інформації, | | | | |Міжнародний | | | | |науково-навчальний | | | | |центр інформаційних| | | | |технологій та | | | | |систем Національної| | | | |академії наук | | | | |України та | | | | |Міністерства освіти| | | | |і науки України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |46 |Наше право |ГО "Західно- |юридичні | | | |регіональна | | | | |асоціація клубів | | | | |"ЮНЕСКО", | | | | |Спеціалізоване | | | | |видавництво | | | | |"ЮНЕСКО-СОЦІО" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |47 |Облік і фінанси АПК |Національний |економічні | | | |університет | | | | |біоресурсів і | | | | |природокористування| | | | |України, Київський | | | | |національний | | | | |економічний | | | | |університет імені | | | | |Вадима Гетьмана | | | | |МОН України, | | | | |Уманський | | | | |національний | | | | |університет | | | | |садівництва, | | | | |ННЦ "Інститут | | | | |аграрної | | | | |економіки" НААН | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |48 |Педагогіка |Інститут |педагогічні | | |і психологія |педагогічної освіти| | | |професійної освіти |і освіти дорослих | | | | |АПН України, | | | | |Національний | | | | |університет | | | | |"Львівська | | | | |політехніка", | | | | |Львівський | | | | |науково-практичний | | | | |центр професійно- | | | | |технічної освіти | | | | |АПН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |49 |Породоразрушающий и |Інститут надтвердих|технічні | | |металлообрабатывающий |матеріалів | | | |инструмент - техника |ім. В.М.Бакуля | | | |и технология |НАН України | | | |его изготовления | | | | |и применения | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |50 |Порошковая |Інститут проблем |хімічні | | |металлургия. Порошкова|матеріалознавства | | | |металургія |ім. І.М.Францевича | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |51 |Правове регулювання |Київський |юридичні | | |економіки |національний | | | | |економічний | | | | |університет імені | | | | |Вадима Гетьмана | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |52 |Праці Центру |Центр |мистецтвознавство | | |пам'яткознавства |пам'яткознавства | | | | |НАН України, | | | | |Українське | | | | |товариство охорони | | | | |пам'яток історії | | | | |та культури | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |53 |Прикладні проблеми |Національна |фізико-математичні | | |механіки і математики.|академія наук |(математичне | | |Прикладные проблемы |України, Інститут |моделювання | | |механики и математики.|прикладних проблем |та обчислювальні | | |Applied Problems of |механіки |методи) | | |Mechanics and |і математики | | | |Mathematics |ім. Я.С.Підстригача| | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |54 |Проблеми взаємодії |Харківський |мистецтвознавство | | |мистецтв, педагогіки |державний | | | |та теорії і практики |університет | | | |освіти |мистецтв ім. | | | | |І.П.Котляревського | | | | |Міністерства | | | | |культури і туризму | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |55 |Проблеми |Дніпропетровський |фізико-математичні | | |обчислювальної |національний |(математичне | | |механіки і міцності |університет імені |моделювання | | |конструкцій. |Олеся Гончара |та обчислювальні | | |Проблемы |МОН України |методи) | | |вычислительной | | | | |механики и прочности | | | | |конструкций. | | | | |Problems of | | || |Computational | | | | |Mechanics and Strength| | | | |of Structures | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |56 |Проблеми |Національна |технічні, | | |програмування. |академія наук |фізико-математичні | | |Проблемы |України, Інститут | | | |программирования. |програмних систем | | | |Problems in |НАН України | | | |Programming | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |57 |Регіональні аспекти |Тернопільський |економічні | | |розвитку продуктивних |національний | | | |сил України |економічний | | | | |університет | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |58 |Ренесансні студії |Класичний приватний|філологічні | | | |університет, |(літературознавство) | | | |Інститут | | | | |літератури | | | | |ім. Т.Г.Шевченка | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |59 |Русская литература. |Київський |філологічні | | |Исследования |національний |(літературознавство) | | | |університет імені | | | | |Тараса Шевченка, | | | | |Інститут | | | | |літератури | | | | |ім. Т.Г.Шевченка | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |60 |Свинарство. |Інститут свинарства|сільськогосподарські | | |Міжвідомчий |імені | | | |тематичний науковий |О.В.Квасницького | | | |збірник |УААН | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |61 |Современные проблемы |Інститут проблем |хімічні, технічні | | |физического |матеріалознавства | | | |материаловедения |ім. І.М.Францевича | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |62 |Спеціальні історичні |Національна |історичні | | |дисципліни: питання |академія наук | | | |теорії та методики |України, Інститут | | | | |історії України | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |63 |Степи Європи в епоху |Донецький |історичні | | |середньовіччя |національний | | | | |університет | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |64 |Сумський |Інститут |історичні | | |історико-архівний |української | | | |журнал |археографії | | | | |та джерелознавства | | | | |ім. Грушевського | | | | |НАН України, | | | | |Сумський Державний | | | | |університет, | | | | |Державний архів | | | | |Сумської області | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |65 |Сучасне птахівництво |Національний |сільськогосподарські,| | | |університет |ветеринарні | | | |біоресурсів і | | | | |природокористування| | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |66 |Таврический |Кримський науковий |біологічні (групи | | |медико-биологический |центр НАН України |спеціальностей | | |вестник. |і МОН України, |14.01.2000 - | | |Таврійський |Кримський |14.03.2000) | | |медико-біологічний |державний медичний | | | |вісник |університет імені | | | | |С.І.Георгієвського | | | | |МОЗ України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |67 |Теоретичні питання |Київський |педагогічні | | |культури, освіти |національний | | | |та виховання |лінгвістичний | | | | |університет | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |68 |Торгівля, комерція, |Львівська |економічні | | |підприємництво |комерційна академія| | | | |Центральної спілки | | | | |споживчих товариств| | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |69 |Труды Института |Національна |фізико-математичні | | |прикладной математики |академія наук |(інформатика | | |и механики НАН Украины|України, Інститут |і кібернетика) | | |Праці Інституту |прикладної | | | |прикладної математики |математики | | | |і механіки |і механіки | | | |НАН України |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |70 |Україна: культурна |Інститут |історичні | | |спадщина, національна |українознавства | | | |свідомість, |ім. І.Крип'якевича | | | |державність |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |71 |Українознавство |Науково-дослідний |історичні | | | |Інститут | | | | |українознавства | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |72 |Українська |Житомирський |педагогіка | | |полоністика |державний | | | | |університет імені | | | | |Івана Франка | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |73 |"Університет" науковий|ВНЗ "Київський |історичні | | |історико-філософський |славістичний | | | |журнал. |університет" | | | |"Університет" научный | | | | |историко-философский | | | | |журнал | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |74 |Харківський |Харківський |історичні | | |історіографічний |національний | | | |збірник |університет | | | | |імені В.Н.Каразіна | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |75 |Цукрові буряки |Інститут цукрових |сільськогосподарські | | | |буряків УААН | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |76 |Школа першого ступеня:|Переяслав- |педагогічні | | |теорія і практика. |Хмельницький | | | |Школа первой ступени: |державний | | | |теория и практика. |педагогічний | | | | |університет імені | | | | |Григорія Сковороди | | | | |МОН України | | ----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- | N | Назва видання | Засновник | Галузі науки | | | | (співзасновники) | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 1 |Актуальні проблеми |Харківський |історичні | | |вітчизняної та |національний | | | |всесвітньої історії |університет | | | | |імені В.Н.Каразіна | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 2 |Вісник Академії праці |Академія праці і |економічні | | |і соціальних відносин |соціальних відносин| | | |Федерації профспілок |Федерації | | | |України |профспілок України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 3 |Вісник |Дніпропетровський |економічні | | |Дніпропетровського |національний | | | |університету. |університет імені | | | |Серія: світове |Олеся Гончара | | | |господарство і |МОН України | | | |міжнародні економічні | | | | |відносини | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 4 |Вісник Національної |Національна |економічні,хімічні, | | |академії наук. |академія наук |біологічні, | | |Вестник Национальной |України |фізико-математичні | | |академии наук. | |(фізика, механіка), | | |Herald of the National| |технічні науки | | |Academy Ukraine | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 5 |Вісник СевНТУ. Серія |Севастопольський |технічні (механіка | | |"Механіка, енергетика,|національний |деформівного твердого| | |екологія" |технічний |тіла; динаміка | | | |університет |та міцність машин; | | | |МОН України |процеси механічної | | | | |обробки, верстати | | | | |та інструменти) | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 6 |Вчені записки |Київський |економічні | | | |національний | | | | |економічний | | | | |університет імені | | | | |Вадима Гетьмана | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 7 |Економіка Криму. |Таврійський |економічні | | |Экономика Крыма. |національний | | | |Economy of Crimea |університет імені | | | | |В.І.Вернадського | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 8 |Збірник наукових |Академія |технічні | | |праць Академії |військово-морських | | | |військово-морських сил|сил імені | | | |імені П.С.Нахімова |П.С.Нахімова | | | | |Міністерства | | | | |оборони України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 9 |Лаврський альманах. |Національний |історичні | | |Лаврский альманах |Києво-Печерський | | | | |історико-культурний| | | | |заповідник | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |10 |Наукові праці Одеської|Одеська національна|юридичні | | |національної юридичної|юридична академія | | | |академії. |МОН України | | | |Научные труды Одесской| | | | |национальной | | | | |юридической академии. | | | | |Scientific Works of | | | | |Odessa National | | | | |Academy of Law | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |11 |Основи та фундаменти |Київський |технічні | | | |національний | | | | |університет | | | | |будівництва | | | | |і архітектури | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |12 |Українська наука: |Тернопільський |економічні | | |минуле, сучасне, |національний | | | |майбутнє |економічний | | | | |університет | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |13 |Формування ринкової |Київський |економічні | | |економіки |національний | | | | |економічний | | | | |університет імені | | | | |Вадима Гетьмана | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |14 |Фундаментальні та |Інститут чорної |технічні | | |прикладні проблеми |металургії | | | |чорної металургії. |ім. З.І.Некрасова | | | |Фундаментальные и |НАН України | | | |прикладные проблемы | | | | |черной металлургии | | | ----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- | N | Назва видання | Засновник | Галузі науки | | | | (співзасновники) | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 1 |Агропромислове |Інститут сільського|сільськогосподарські | | |виробництво Полісся |господарства | | | | |Полісся | | | | |НААН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 2 |Архів клінічної |Івано-Франківський |медичні | | |медицини |національний | | | | |медичний | | | | |університет | | | | |МОЗ України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 3 |Біоресурси |Національний |технічні (механізація| | |і природокористування |університет |сільсько- | | | |біоресурсів і |господарського | | | |природокористування|виробництва), | | | |України, |економічні | | | |Міністерство | | | | |охорони | | | | |навколишнього | | | | |природного | | | | |середовища, | | | | |Міністерство | | | | |аграрної політики | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 4 |Вісник Академії праці |Академія праці |соціологічні | | |і соціальних відносин |і соціальних | | | |Федерації профспілок |відносин Федерації | | | |України |профспілок України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 5 |Вісник геодезії |Державна служба |технічні, | | |та картографії |геодезії, |географічні | | | |картографії | | | | |та кадастру, | | | | |Українське | | | | |товариство геодезії| | | | |і картографії, ДП | | | | |"Науково-дослідний | | | | |інститут геодезії | | | | |і картографії", | | | | |ВГО "Українська | | | | |картографічна | | | | |асоціація" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 6 |Вісник Кам'янець- |Кам'янець- |педагогічні, | | |Подільського |Подільський |фізичне виховання | | |національного |національний |і спорт | | |університету імені |університет | | | |Івана Огієнка. Фізичне|імені Івана Огієнка| | | |виховання, спорт |МОН України | | | |і здоров'я людини | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 7 |Вісник Київського |Київський інститут |економічні | | |інституту бізнесу |бізнесу | | | |та технологій |та технологій | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 8 |Вісник Київського |Київський |філософські | | |національного |національний | | | |лінгвістичного |лінгвістичний | | | |університету. Серія |університет | | | |"Історія, економіка, |МОН України | | | |філософія" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| | 9 |Вісник Київського |Київський |економічні | | |національного |національний | | | |університету імені |університет імені | | | |Тараса Шевченка. |Тараса Шевченка | | | |Серія: Економіка | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |10 |Вісник Київського |Київський |фізико-математичні | | |національного |національний |(математика, | | |університету імені |університет імені |механіка, | | |Тараса Шевченка. |Тараса Шевченка |інформатика | | |Серія: | |і кібернетика) | | |фізико-математичні | | | | |науки | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |11 |Вісник Луганського |Луганський |біологічні (група | | |національного |національний |спеціальностей | | |університету імені |університет імені |14.03.00) | | |Тараса Шевченка. |Тараса Шевченка | | | |Медико-біологічні |МОН України | | | |науки | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |12 |Вісник Національного |Національний |філософські | | |технічного |технічний | | | |університету України |університет України| | | |"Київський |"Київський | | | |політехнічний |політехнічний | | | |інститут". Філософія. |інститут" | | | |Психологія. |МОН України | | | |Педагогіка | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |13 |Вісник Національної |Національна |геологічні | | |академії наук. Вестник|академія наук | | | |Национальной академии |України | | | |наук. | | | | |Herald of the National| | | | |Academy of Ukraine | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |14 |Вісник Одеського |Одеський |геологічні | | |національного |національний | | | |університету. |університет | | | |Географічні |імені І.І.Мечникова| | | |та геологічні науки |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |15 |Вісник Одеської |Одеська державна |технічні | | |державної академії |академія |(будівництво), | | |будівництва |будівництва |архітектура | | |та архітектури |та архітектури | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |16 |Вісник СевНТУ. Серія |Севастопольський |технічні | | |"Автоматизація |національний | | | |процесів |технічний | | | |та управління" |університет | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |17 |Вісник |Східноєвропейський |економічні | | |Східноєвропейського |університет | | | |університету економіки|економіки | | | |і менеджменту. Серія |і менеджменту | | | |"Економіка | | | | |і менеджмент" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |18 |Вісник Харківського |Харківський |педагогічні | | |національного |національний | | | |університету. Серія |університет | | | |"Валеологія: |імені В.Н.Каразіна | | | |сучасність |МОН України | | | |і майбутнє" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |19 |Вісник Черкаського |Черкаський |технічні | | |державного |державний | | | |технологічного |технологічний | | | |університету. |університет | | | |Вестник Черкасского |МОН України | | | |государственного | | | | |технологического | | | | |университета | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |20 |Вісті Харківського |Харківське |біологічні, | | |ентомологічного |ентомологічне |сільськогосподарські | | |товариства. |товариство, | | | |Известия Харьковского |Харківський | | | |энтомологического |національний | | | |общества. |аграрний | | | |The Kharkov |університет | | | |Entomological Society |ім. В.В.Докучаєва | | | |Gazette |Міністерства | | | | |аграрної політики | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |21 |Вода і водоочисні |Національний |технічні | | |технології. |технічний | | | |Науково-технічні |університет України| | | |вісті. |"Київський | | | |Вода и водоочистные |політехнічний | | | |технологии. |інститут" | | | |Научно-технические |МОН України, | | | |вести. |ТОВ Українська | | | |Water and water |спілка фахівців | | | |purification |в галузі | | | |technologies. |очистки води | | | |Scientific and | | | | |technical news | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |22 |Галицький лікарський |Івано-Франківський |медичні | | |вісник |національний | | | | |медичний | | | | |університет | | | | |МОЗ України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |23 |Гастроентерологія |Інститут |медичні | | | |гастроентерології | | | | |НАМН України, | | | | |Українська | | | | |гастроентерологічна| | | | |асоціація | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |24 |Геолого-мінералогічний|Криворізький |геологічні | | |вісник Криворізького |технічний | | | |технічного |університет | | | |університету |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |25 |Геоінформатика. |НАН України, Центр |технічні | | |Геоинформатика. |менеджменту та | | | |Geoinformatica |маркетингу в галузі| | | | |наук про Землю | | | | |Інституту | | | | |геологічних наук | | | | |НАН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |26 |Доповіді Національної |Національна |фізико-математичні | | |академії наук. |академія наук |(математика, | | |Доклады Национальной |України |механіка, | | |академии наук. | |геофізика), | | |Reports of the | |геологічні | | |National Academy | | | | |of Sciences Ukraine | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |27 |Захист інформації |Національний |технічні | | | |авіаційний | | | | |університет | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |28 |Збірник наукових праць|Кам'янець- |педагогічні | | |Кам'янець-Подільського|Подільський | | | |національного |національний | | | |університету імені |університет імені | | | |Івана Огієнка. Серія: |Івана Огієнка | | | |соціально-педагогічна |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |29 |Іноземні мови |Київський |педагогічні (іноземні| | | |національний |мови) | | | |лінгвістичний | | | | |університет | | | | |МОН України, | | | | |ТОВ "Видавництво | | | | |"Ленвіт" | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |30 |Історія української |Тернопільський |географічні | | |географії |національний | | | | |педагогічний | | | | |університет імені | | | | |Володимира Гнатюка | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |31 |Картоплярство |Національна |сільськогосподарські | | | |академія аграрних | | | | |наук України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |32 |Картоплярство України |Інститут |сільськогосподарські | | | |картоплярства | | | | |НААН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |33 |Коштовне |Державний |геологічні | | |та декоративне |гемологічний центр | | | |каміння |при Міністерстві | | | | |фінансів України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |34 |Кримський |Кримський державний|медичні | | |терапевтичний журнал. |медичний | | | |Крымский |університет ім. | | | |терапевтический |С.І.Георгієвського | | | |журнал. |МОЗ України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |35 |Лісівництво |Український |біологічні (група | | |і агролісомеліорація |науково-дослідний |спеціальностей | | | |інститут лісового |"лісове | | | |господарства та |господарство") | | | |агролісомеліорації | | | | |ім. Г.М.Висоцького | | | | |Державного комітету| | | | |лісового | | | | |господарства | | | | |України | | | | |та Національної | | | | |академії наук | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |36 |Металознавство |Придніпровська |технічні | | |та термічна обробка |державна академія | | | |металів. |будівництва | | | |Металловедение |та архітектури | | | |и термическая |МОН України | | | |обработка металлов | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |37 |Методи та засоби |Одеський |економічні | | |управління розвитком |національний | | | |транспортних систем. |морський | | | |Методы и средства |університет | | | |управления развитием |МОН України | | | |транспортных систем | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |38 |Міжнародний науковий |Національний |педагогічні, | | |форум: соціологія, |педагогічний |психологічні, | | |психологія, |університет імені |соціологічні | | |педагогіка, |М.П.Драгоманова | | | |менеджмент |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |39 |МІСТ: Мистецтво, |Інститут проблем |архітектура, | | |історія, сучасність, |сучасного мистецтва|мистецтвознавство | | |теорія: збірник |Національної | | | |наукових праць |академії мистецтв | | | |з мистецтвознавства |України | | | |і культурології | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |40 |Музейний вісник |Запорізький |історичні | | | |обласний | | | | |краєзнавчий музей | | | | |Запорізької | | | | |обласної ради | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |41 |Наука і освіта |Південний науковий |психологічні | | | |центр Національної | | | | |академії | | | | |педагогічних наук | | | | |України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |42 |Науковий вісник |Волинський |географічні | | |Волинського |національний | | | |національного |університет імені | | | |університету імені |Лесі Українки | | | |Лесі Українки, |МОН України | | | |Географічні науки. | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |43 |Науковий вісник |Чернівецький |технічні, | | |Чернівецького |національний |фізико-математичні | | |національного |університет імені | | | |університету імені |Юрія Федьковича | | | |Юрія Федьковича. |МОН України | | | |Серія: Комп'ютерні | | | | |системи та компоненти | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |44 |Науковий часопис НПУ |Національний |географічні | | |імені М.П.Драгоманова.|педагогічний | | | |Серія: Географія |університет імені | | | |і сучасність |М.П.Драгоманова | | | | |МОН України | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |45 |Наукові записки |Інститут |юридичні | | |Інституту |законодавства | | | |законодавства |Верховної Ради | | | |Верховної Ради |України | | | |України | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |46 |Наукові праці |Донецький |технічні | | |Донецького |національний | | | |національного |технічний | | | |технічного |університет | | | |університету. Серія |МОН України | | | |"Проблеми моделювання | | | | |та автоматизації | | | | |проектування" | | | |---+----------------------+-------------------+---------------------| |47 |Наукові праці |Український |географічні, | | |Українського |науково-дослідний |фізико-математичні | | |науково-дослідного |гідро- |(геофізика) | | |гідрометеорологічного |метеорологічний | | | |інституту |