open Про систему
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про державне регулювання імпорту

сільськогосподарської продукції
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 44, ст.281 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 644/97-ВР від 19.11.97, ВВР, 1998, N 10, ст.37
N 794/97-ВР від 30.12.97, ВВР, 1998, N 18, ст.95
N 32/98-ВР від 16.01.98, ВВР, 1998, N 26, ст.148
N 198/98-ВР від 05.03.98, ВВР, 1998, N 35, ст.238
N 439-XIV ( 439-14 ) від 18.02.99, ВВР, 1999, N 15, ст.87
N 518-XIV ( 518-14 ) від 18.03.99, ВВР, 1999, N 18, ст.141
N 597-XIV ( 597-14 ) від 09.04.99, ВВР, 1999, N 22-23, ст.201
N 771-XIV ( 771-14 ) від 18.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.272
N 1214-XIV ( 1214-14 ) від 04.11.99, ВВР, 1999, N 52, ст.464 -
набирає чинності з 01.01.2000
N 1327-XIV ( 1327-14 ) від 21.12.99, ВВР, 1999, N 3, ст.23
N 1476-III ( 1476-14 ) від 22.02.2000, ВВР, 2000, N 13, ст.108
N 1528-III ( 1528-14 ) від 02.03.2000, ВВР, 2000, N 20, ст.152
N 2371-III ( 2371-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 24, ст.125
N 2681-III ( 2681-14 ) від 13.09.2001, ВВР, 2002, N 1, ст.2
N 2775-III ( 2775-14 ) від 15.11.2001, ВВР, 2002, N 8, ст.62
N 1046-IV ( 1046-15 ) від 09.07.2003, ВВР, 2004, N 5, ст.26
N 1240-IV ( 1240-15 ) від 23.10.2003, ВВР, 2004, N 10, ст.110
N 2189-IV ( 2189-15 ) від 18.11.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.91
N 2863-IV ( 2863-15 ) від 08.09.2005, ВВР, 2005, N 51, ст.557
N 361-V ( 361-16 ) від 16.11.2006, ВВР, 2007, N 5-6 , ст.53
N 4496-VI ( 4496-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2013, N 2, ст.4 }

{ У тексті Закону слово "екю" замінено словом "євро" згідно із
Законом N 1214-XIV ( 1214-14 ) від 04.11.99 }
{ У тексті Закону слова "Товарна номенклатура

зовнішньоекономічної діяльності" у всіх відмінках

замінено словами "Українська класифікація товарів

зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД)" у

відповідному відмінку згідно із Законом N 2189-IV

( 2189-15 ) від 18.11.2004 }

Цей Закон встановлює порядок тарифного і нетарифного
регулювання імпорту сільськогосподарської сировини та продуктів її
переробки (далі - сільськогосподарська продукція) для створення
рівних умов конкуренції між продукцією вітчизняного виробництва та
продукцією нерезидентів, а також деякі методи цінової підтримки
сільськогосподарських товаровиробників України.
Стаття 1. Тарифне регулювання імпорту сільськогосподарської

продукції
Ввізні (імпортні) мита на товари, визначені у статті 6 цього
Закону, встановлюються та змінюються Верховною Радою України. Повні ставки ввізного (імпортного) мита на товари першої та
другої груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної
діяльності (УКТ ЗЕД) (крім підакцизних) встановлюються у
подвійному розмірі до розміру пільгових ставок ввізного
(імпортного) мита, визначених у статті 6 цього Закону. ( Частина
друга статті 1 в редакції Закону N 32/98-ВР від 16.01.98 ) Повні ставки ввізного (імпортного) мита на товари третьої -
двадцять четвертої груп Української класифікації товарів
зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), а також на підакцизні
товари встановлюються на рівні пільгових ставок. ( Частина третя
статті 1 в редакції Закону N 32/98-ВР від 16.01.98 ) При ввезенні товарів, зазначених у статті 6 цього Закону, не
дозволяються: відстрочення сплати мита та податку на додану вартість; звільнення від сплати ввізного (імпортного) мита фізичних або
юридичних осіб, які мають пільги зі сплати ввізного мита згідно з
іншими законодавчими актами України.
Стаття 2. Сезонні мита на ввезення сільськогосподарської

продукції
Сезонні ввізні (імпортні) мита запроваджуються щорічно у
подвійному розмірі до розміру пільгових ставок ввізного
(імпортного) мита на сільськогосподарську продукцію груп
Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності
(УКТ ЗЕД), визначених у частині п'ятій цієї статті, протягом
строку збирання і закладення на зберігання аналогічної продукції
українського виробництва. ( Частина перша статті 2 в редакції
Закону N 32/98-ВР від 16.01.98 ) Сезонні мита вважаються винятком з преференційних або
пільгових режимів, у тому числі з угод про вільну торгівлю, митні
союзи, виробничу кооперацію та інших подібних міжнародних угод,
якщо це передбачено такими угодами. Сезонні мита протягом часу їх
дії заміщують ввізні (імпортні) мита, встановлені статтею 6 цього
Закону. Кабінет Міністрів України встановлює терміни дії сезонних мит
на сільськогосподарську продукцію та оприлюднює свої рішення за 45
днів до дня їх запровадження. Сезонні мита встановлюються на строк, що не може бути меншим
60 та більшим 120 послідовних календарних днів. Сезонні мита встановлюються стосовно товарів, які підпадають
під визначення таких кодів Української класифікації товарів
зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД): 07.01-07.08, 08.06.10,
08.07.10, 08.08.10, 08.08.20, 08.09.10000, 08.09.20, 10.01-10.05,
10.08, 12.06-12.08, 12.10, 12.12.91, 12.12.92, 12.13, 12.14 та при
цьому оподатковуються за пільговою ставкою, яка дорівнює або
перевищує 30 відсотків згідно з статтею 6 цього Закону ( Частина
п'ята статті 2 в редакції Закону N 32/98-ВР від 16.01.98 )
Стаття 3. Нетарифне регулювання імпорту продукції

тваринництва
З метою підтримання конкурентоспроможності вітчизняних
виробників продукції тваринництва Кабінет Міністрів України
встановлює щорічні квоти (кількісні обмеження) на ввезення
продукції, що підпадає під визначення першої та другої груп
Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності
(УКТ ЗЕД) (коди: 01.02, крім 01.02.10.000, 01.03, крім
01.03.10.000, 01.05, крім 01.05.11.000, 01.06.00, 02.01, 02.02,
02.03, 02.04, 02.05.00.000, 02.06, 02.07, крім 02.07.39.130,
02.07.39.230, 02.07.41.510, 02.07.39.130, 02.07.39.230,
02.07.41.510, 02.08, 02.09.00, 02.10) та оподатковується ввізним
митом за пільговою ставкою, яка дорівнює або перевищує 30
відсотків згідно зі статтею 6 цього Закону. Квоти у поточному році діють до дня проведення аукціону з їх
продажу на наступний рік та поширюються на імпортні поставки
продукції тваринництва з усіх країн. При цьому
сільськогосподарська продукція, що підлягає квотуванню, не
звільняється від обкладення ввізним (імпортним) митом. Обсяг квоти стосовно окремого виду (типу, сорту) продукції
тваринництва не може перевищувати 10 відсотків від обсягу
виробництва аналогічної продукції в Україні року, що передує
поточному. Конкретний обсяг квоти в межах зазначених 10 відсотків
визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до обсягів
вітчизняного виробництва окремого виду продукції тваринництва та
обсягів її споживання (включаючи імпортовану) у році, що передує
поточному. Квоти вважаються винятком з преференційних або пільгових
режимів, у тому числі з угод про вільну торгівлю, митні союзи,
виробничу кооперацію та інших подібних міжнародних угод, якщо це
передбачено такими угодами. Щорічні квоти на ввезення імпортної продукції тваринництва
реалізуються за кошти на аукціонах, які проводяться Міністерством
сільського господарства і продовольства України протягом 60
календарних днів з дня оприлюднення статистичних даних щодо
фактичних обсягів вітчизняного виробництва продукції тваринництва
та обсягів її споживання (включаючи імпортовану) у році, що
передує поточному. Квоти, що залишаються нереалізованими протягом
зазначеного строку, подальшій реалізації або використанню не
підлягають. За проведення аукціону з покупців імпортних квот
стягується державне мито у розмірі, передбаченому законодавством.
Доходи, отримані від продажу квот, зараховуються до Державного
бюджету України. Інформація щодо дати запровадження та розміру квот на
продукцію тваринництва, а також відомості щодо проведення
аукціонів з продажу таких квот оприлюднюються в офіційних
періодичних виданнях Верховної Ради України та Кабінету Міністрів
України не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня проведення
відповідного аукціону. Квота вважається реалізованою тільки після повної сплати її
вартості особою, що виграла аукціон. Подальший перепродаж квот не дозволяється, при цьому
вантажоодержувачем імпортної продукції, що підлягає квотуванню,
може бути виключно особа, яка виграла аукціон. Квоти встановлюються на ввезення кожного виду продукції
окремої чотиризначної товарної позиції груп першої та другої,
згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної
діяльності (УКТ ЗЕД), і підрозділяються на лоти, кожний з яких має
становити один відсоток від загального обсягу квоти на таку
товарну позицію. Для проведення аукціону Міністерство сільського господарства
і продовольства України створює з числа своїх працівників, які
мають статус державних службовців, аукціонну комісію, що діє від
імені та за дорученням зазначеного Міністерства. Участь в аукціонах з продажу квот може взяти будь-яка особа,
що подала аукціонній комісії заявку про свою участь за формою,
встановленою Міністерством сільського господарства і продовольства
України, внесла реєстраційну плату та заставний внесок у сумах, що
визначаються Міністерством сільського господарства і продовольства
України. Встановлення додаткових вимог до учасників аукціонів з
продажу квот, обмеження їх кількості або відмова у допуску їх до
участі в аукціоні з інших причин не дозволяється. Реєстраційна плата встановлюється на рівні, достатньому для
покриття витрат Міністерства сільського господарства і
продовольства України з організації та проведення аукціону в
розрахунку на одного учасника. Реєстраційна плата не підлягає
поверненню учасникам аукціону або врахуванню у ціні продажу квоти. Заставний внесок підлягає поверненню учасникам, які не
перемогли в аукціонних торгах, або враховується при зменшенні суми
вартості придбаної квоти для переможців аукціонних торгів.
Заставний внесок не повертається переможцю аукціонних торгів, який
протягом п'яти робочих днів, наступних за днем проведення
аукціонних торгів, не сплачує повну вартість придбаної квоти. При
цьому сума заставного внеску такого учасника спрямовується до
Державного бюджету України. З урахуванням положень цієї статті Кабінет Міністрів України
встановлює порядок проведення аукціонів з продажу квот на ввезення
продукції тваринництва на територію України та оприлюднює його. Спори між покупцями ввізних квот та Міністерством сільського
господарства і продовольства України вирішуються в судовому
порядку. Кабінет Міністрів України подає Верховній Раді України до 1
березня чергового року письмовий звіт про виконання вимог цієї
статті стосовно продажу квот на поточний рік.
Стаття 4. Сертифікація та контроль за ввезенням імпортної

сільськогосподарської продукції
Сільськогосподарська продукція, яка ввозиться на митну
територію України, підлягає санітарно-епідеміологічному,
радіологічному, а в разі ввезення об'єктів державного
ветеринарно-санітарного контролю та нагляду - товарів першої -
п'ятої, сьомої, десятої, дванадцятої, чотирнадцятої -
шістнадцятої, дев'ятнадцятої, двадцять першої, двадцять третьої
груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної
діяльності (УКТ ЗЕД) ( 2371а-14 ) - ветеринарному контролю. При
цьому іноземні сертифікати беруться до уваги виключно у випадках,
коли взаємне визнання таких сертифікатів передбачено нормами
відповідних міжнародних договорів. Порядок ввезення в Україну
харчових продуктів, продовольчої сировини та супутніх матеріалів
здійснюється в порядку, визначеному законом. Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 644/97-ВР від 19.11.97; в редакції Закону N 32/98-ВР від
16.01.98; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2775-III
( 2775-14 ) від 15.11.2001; в редакції Законів N 2189-IV
( 2189-15 ) від 18.11.2004, N 2863-IV ( 2863-15 ) від 08.09.2005;
із змінами, внесеними згідно із Законом N 361-V ( 361-16 ) від
16.11.2006 }
Продукти, призначені для продажу населенню, що підпадають під
визначення другої - двадцять першої груп Української класифікації
товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), можуть бути
випущені з-під митного контролю на територію України з країн,
вільних від карантину, за умови наявності на тарі (коробах,
упаковках, розфасовках), а у випадках, визначених Кабінетом
Міністрів України, безпосередньо на продукті, відомостей про назву
продукту, масу (об'єм), склад, із зазначенням переліку
використаних у процесі виготовлення інших продуктів харчування,
харчових добавок (консервантів), барвників тощо, вмісту хімічних
речовин або сполук. Окремо наводяться відомості про
енергомісткість, дату граничного строку використання, побічні
ефекти споживання або про їх відсутність, назву харчових добавок
(консервантів) за їх наявності, місце виготовлення, найменування й
адресу виробника таких продуктів та посилання на власника торгової
марки за його наявності, а по віднесених до підакцизних товарів -
відомості зазначаються згідно із законами України. Зазначені
відомості мають бути виконані українською мовою, за винятком
торгової марки, логотипу компанії чи її назви або власної назви
продукту, що можуть виконуватися іноземними мовами. Частина друга статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 644/97-ВР від 19.11.97, N 4496-VI ( 4496-17 ) від 13.03.2012 }
Продукти, які продаються населенню із порушенням вимог,
встановлених цією статтею, вважаються такими, що були ввезені в
Україну із порушенням митних правил.

{ Частина четверта статті 4 втратила чинність на підставі
Закону N 2681-III ( 2681-14 ) від 13.09.2001 }

Кабінет Міністрів України визначає та оприлюднює перелік
харчових добавок (консервантів), продукти із вмістом яких не
можуть бути ввезені на територію України.
Стаття 5. Захист прав власності на сільськогосподарську

продукцію, прав на вільний вибір переробників та

покупців сільськогосподарської продукції
З метою запобігання створенню штучного дефіциту
сільськогосподарської продукції в Україні та спекулятивного
збільшення цін на продукти першої необхідності забороняється
введення обмежень на вільне переміщення сільськогосподарської
продукції вітчизняного виробництва на всій території України,
визначення сільськогосподарському товаровиробнику конкретних
переробників або споживачів, а також встановлення обов'язкових
мінімальних цін їх реалізації (продажу), крім обов'язкових
мінімальних цін на реалізацію (продаж) цукрових буряків для
виробництва цукру квоти "А" та квоти "В" і цукру квоти "А", які
визначаються відповідно до Закону України "Про державне
регулювання виробництва і реалізації цукру" ( 758-14 ). ( Частина
перша статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1327-XIV
( 1327-14 ) від 21.12.99 ) Рішення органів виконавчої влади або органів місцевого
самоврядування, прийняті всупереч положенням цієї статті, не
підлягають виконанню. Посадові особи зазначених органів за видання
(підписання) рішень, що суперечать положенням цієї статті, несуть
відповідальність згідно із законами України.

Стаття 6. Розмір ввізного мита на сільськогосподарську

продукцію
Ставки ввізного мита на товари першої - двадцять четвертої
груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної
діяльності визначаються Митним тарифом України. Стаття 6 в редакції Закону N 2371-III ( 2371-14 ) від
05.04.2001 )
Стаття 7. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування, крім
статті 6, яка набирає чинності через 45 днів після дня
опублікування цього Закону.
2. Сезонні мита, передбачені статтею 2, застосовуються
починаючи з урожаю 1997 року. Стаття 3 діє до 1 січня 2003 року.
3. З дня набрання чинності цим Законом до 1 січня 1999 року
норми Закону України "Про операції з давальницькою сировиною в
зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ) стосовно готової
продукції товарних груп 1-24 Гармонізованої системи опису і
кодування товарів, що вироблена з давальницької сировини резидента
і ввозиться на митну територію України, в частині звільнення від
сплати податку на додану вартість поширюються тільки на готову
продукцію, що ввозиться за договорами, по яких давальницька
сировина була повністю або частково вивезена за межі митної
території України до 1 жовтня 1997 року, а в частині звільнення
від обкладення ввізним митом та непідпадання під режим
ліцензування і квотування - тільки на готову продукцію, що
ввозиться за договорами, по яких давальницька сировина була
повністю або частково вивезена за межі митної території України до
набрання чинності цим Законом. ( Статтю 7 доповнено пунктом 3
згідно із Законом N 644/97-ВР від 19.11.97, в редакції Закону
N 794/97-ВР від 30.12.97 )
4. Квоти на ввезення продукції тваринництва запроваджуються з
дня набрання чинності цим Законом і діють до дня проведення
аукціонів з продажу квот на 1998 рік.
5. Доходи Державного бюджету України, отримані внаслідок
запровадження цього Закону, спрямовуються на фінансування програм
з цінової підтримки сільськогосподарської продукції вітчизняного
виробництва.
6. Норми інших законодавчих актів України діють у частині, що
не суперечить цьому Закону.
7. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін з дня
опублікування цього Закону подати на розгляд Верховної Ради
України проекти законодавчих актів, які потребують змін і
доповнень у зв'язку із введенням у дію цього Закону.
8. Тимчасово до 1 серпня 1998 року встановити на томатну
пасту з вмістом сухих речовин більш як 30 відсотків по масі
(тільки в тарі для промислової переробки) ввізне мито за нульовою
ставкою - код товарної групи 20.02.90.900. ( Статтю 7 доповнено
пунктом 8 згідно із Законом N 32/98-ВР від 16.01.98 )
9. Тимчасово до 1 липня 1998 року дозволити фізичним особам
отримувати міжнародні поштові відправлення з харчовими продуктами
(крім підакцизних) вагою до 5 кілограмів без сертифіката
відповідності. ( Статтю 7 доповнено пунктом 9 згідно із Законом
N 32/98-ВР від 16.01.98 )
10. За товари, що імпортуються в Україну в рамках
інвестиційних проектів за рахунок кредитів, наданих під гарантії
Кабінету Міністрів України до 7 жовтня 1997 року, сплачується
ввізне (імпортне) мито відповідно до законодавства, яке діяло до
набрання чинності Законом України "Про державне регулювання
імпорту сільськогосподарської продукції". ( Статтю 7 доповнено
пунктом 10 згідно із Законом N 198/98-ВР від 05.03.98 )
11. Тимчасово до 1 вересня 2000 року встановити на зерно
кукурудзи (тільки для промислової переробки на підприємствах
харчової промисловості) ввізне мито за нульовою ставкою - код
товарної групи 1005. ( Статтю 7 доповнено пунктом 11 згідно із
Законом N 771-XIV ( 771-14 ) від 18.06.99, із змінами, внесеними
згідно із Законом N 1476-III ( 1476-14 ) від 22.02.2000 )
12. Протягом строку дії Закону України "Про внесення змін до
деяких законів України з питань оподаткування щодо зернових
культур" ( 1240-15 ), прийнятого Верховною Радою України 23 жовтня
2003 року, встановити для товарів, які підпадають під визначення
кодів УКТ ЗЕД 1001 10 00 90, 1001 90 99 00, 1002 00 00 00, нульову
ставку ввізного (імпортного) мита ( 2371а-14 ). ( Статтю 7
доповнено пунктом 12 згідно із Законом N 1046-IV ( 1046-15 ) від
09.07.2003, в редакції Закону N 1240-IV ( 1240-15 ) від
23.10.2003 - зміни діють до 01.07.2004 року )

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 липня 1997 року

N 468/97-ВР

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: