open Про систему
Нечинна

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.12.2007  № 233

Про затвердження Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню місцевих бюджетів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства
№ 6 від 12.01.2008
№ 497 від 27.11.2008
№ 496 від 07.12.2009
№ 291 від 13.08.2010
Наказами Державної казначейської служби
№ 216 від 27.12.2013
№ 7 від 11.01.2014
№ 105 від 16.04.2014
№ 303 від 03.11.2014}

На виконання статті 78 Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів, що регулюють бюджетні відносини в Україні, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню місцевих бюджетів (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного казначейства України від 15.03.2001 № 29.

3. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) довести цей Порядок до Головних управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

4. Департаменту інформаційних технологій (Ніколаєву О.Б.) забезпечити доопрацювання програмних засобів з урахуванням вимог цього Порядку.

5. Органам Державного казначейства України відображати операції по виконанню місцевих бюджетів відповідно до цього Порядку.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Чечуліну О.О., начальників Головних управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Голова

С.І. ХарченкоДодаток
до наказу Державного
казначейства України
14.12.2007 № 233

ПОРЯДОК
відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню місцевих бюджетів

{За текстом Порядку Слова "Державне казначейство", "Державне казначейство України" замінено словами "Казначейство України" у відповідних відмінках згідно з Наказом Державної казначейської служби № 216 від 27.12.2013}

I. Введення планових показників на початку бюджетного періоду

1. Введення зведених показників річного розпису призначень (підстава - затверджений розпис відповідного бюджету):

а) загальний фонд:

- за доходами місцевих бюджетів:

Дебет

9323

Затверджені планові показники за доходами загального фонду місцевого бюджету

Кредит

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9321

Поточні планові показники за доходами загального фонду місцевого бюджету

Кредит

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

- за видатками та кредитуванням місцевих бюджетів:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9293

Затверджені зведені бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9227

Затверджені зведені бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9223

Зведені поточні бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів

- за фінансуванням місцевих бюджетів:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9733

Затверджений розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9731

Поточний розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

б) спеціальний фонд:

- за доходами місцевих бюджетів:

Дебет

9324

Затверджені планові показники за доходами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9322

Поточні планові показники за доходами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

- за видатками та кредитуванням місцевих бюджетів:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9294

Затверджені зведені бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9228

Затверджені зведені бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9224

Зведені поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів

- за фінансуванням місцевих бюджетів:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9734

Затверджений розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9732

Поточний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

2. Введення зведених показників бюджетних призначень за помісячним розписом (підстава - помісячний розпис місцевого бюджету):

а) загальний фонд:

за доходами місцевих бюджетів:

Дебет

9343

Затверджені планові показники за помісячним розписом доходів загального фонду місцевого бюджету

Кредит

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9341

Поточні планові показники за помісячним розписом доходів загального фонду місцевого бюджету

Кредит

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку".

- за видатками та кредитуванням місцевих бюджетів:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9296

Затверджені зведені бюджетні призначення з загального фонду місцевих бюджетів за помісячним розписом асигнувань

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9274

Затверджені зведені бюджетні призначення з загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9273

Зведені бюджетні призначення з загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

- за фінансуванням місцевих бюджетів:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9742

Затверджений помісячний розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9741

Поточний помісячний розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

{Підпункт "а" пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}

б) спеціальний фонд:

- за доходами місцевих бюджетів:

Дебет

9344

Затверджені планові показники за помісячним розписом доходів спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9342

Поточні планові показники за помісячним розписом доходів спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

- за видатками та кредитуванням місцевих бюджетів:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9298

Затверджені зведені бюджетні призначення із спеціального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9278

Затверджені зведені бюджетні призначення із спеціального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9277

Зведені бюджетні призначення із спеціального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

- за фінансуванням місцевих бюджетів:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9744

Затверджений помісячний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9743

Поточний помісячний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

{Підпункт "б" пункту 2 розділу I в редакції Наказу Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}

3. Введення показників зведеного кошторису (підстава - зведений кошторис, отриманий від головного розпорядника або розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня):

а) загальний фонд:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9163

Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9127

Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9123

Зведені поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів

б) спеціальний фонд:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9164

Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9128

Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9124

Зведені поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

4. Введення показників за зведеним планом асигнувань (підстава - зведений план асигнувань та зведений план надання кредитів до зведеного кошторису головного розпорядника коштів бюджету або розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня):

а) загальний фонд:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9166

Затверджені зведені призначення із загального фонду місцевих бюджетів за планом асигнувань

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9144

Затверджені зведені призначення з загального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9142

Зведені поточні призначення з загального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань

б) спеціальний фонд:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9168

Затверджені зведені призначення із спеціального фонду місцевих бюджетів за планом асигнувань (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9148

Затверджені зведені призначення з спеціального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9146

Зведені поточні призначення з спеціального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань

{Пункт 4 розділу I в редакції Наказу Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}

5. Введення індивідуальних показників бюджетних призначень (підстава - річний розпис асигнувань та розпис повернення кредитів до місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету головних розпорядників місцевих бюджетів):

а) загальний фонд:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9291

Затверджені бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9225

Затверджені бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9221

Поточні бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів

б) спеціальний фонд:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9292

Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9226

Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9222

Поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів

6. Введення індивідуальних показників бюджетних призначень за помісячним розписом (підстава - помісячний розпис асигнувань загального фонду місцевого бюджету та помісячний розпис повернення кредитів до місцевого бюджету та надання кредитів із загального фонду місцевого бюджету головних розпорядників коштів місцевих бюджетів):

{Абзац перший пункту 6 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}

а) загальний фонд:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9295

Затверджені бюджетні призначення з загального фонду місцевих бюджетів за помісячним розписом асигнувань

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9272

Затверджені бюджетні призначення з загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9271

Бюджетні призначення з загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

б) спеціальний фонд:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9297

Затверджені бюджетні призначення із спеціального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9276

Затверджені бюджетні призначення із спеціального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9275

Бюджетні призначення із спеціального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

{Пункт 6 розділу I доповнено підпунктом "б" згідно з Наказом Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}

7. Введення показників індивідуального кошторису або плану використання бюджетних коштів (підстава - кошторис, наданий головним розпорядником та/або розпорядником бюджетних коштів, або план використання бюджетних коштів, наданий одержувачем бюджетних коштів):

а) загальний фонд:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9161

Затверджені кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9125

Затверджені кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9121

Поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9181

Асигнування на взяття зобов'язань за загальним фондом місцевих бюджетів

б) спеціальний фонд:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9162

Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9126

Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9122

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9182

Асигнування на взяття зобов'язань за спеціальним фондом місцевих бюджетів

{Пункт 7 розділу 1 в редакції Наказу Державної казначейської служби № 216 від 27.12.2013}

8. За планом асигнувань (підстава - план асигнувань та план надання кредитів як додаток до індивідуального кошторису розпорядника коштів місцевого бюджету):

а) загальний фонд:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9165

Затверджені призначення із загального фонду місцевих бюджетів за планом асигнувань

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9143

Затверджені призначення з загального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9141

Поточні призначення з загального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань

б) спеціальний фонд:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9167

Затверджені призначення із спеціального фонду місцевих бюджетів за планом асигнувань (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9147

Затверджені призначення з спеціального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін

а також:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9145

Поточні призначення з спеціального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань

{Пункт 8 розділу I в редакції Наказу Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}

{Абзац пункту 8 розділу I виключено на підставі Наказу Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}

{Абзац пункту 8 розділу I виключено на підставі Наказу Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}

__________
Примітка.при збільшенні планових показників у бухгалтерському обліку зазначені операції відображаються за вищенаведеними проведеннями.

Відповідно при зменшенні планових показників у бухгалтерському обліку зазначені операції відображаються зворотними проведеннями.

{Пункт 8 розділу I доповнено приміткою згідно з Наказом Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}

II. Реєстрація зобов'язань розпорядників коштів місцевого бюджету в органах Казначейства України

1. На суму зобов'язання, взятого розпорядником бюджетних коштів (підстава - меморіальні документи, сформовані на виконання реєстру зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та оригіналів документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку, що підтверджують факт узяття зобов'язання):

а) загальний фонд:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9421

Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

9181

Асигнування на взяття зобов'язань за загальним фондом місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

б) спеціальний фонд:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9422

Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

9182

Асигнування на взяття зобов'язань за спеціальним фондом місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

{Пункт 1 розділу II в редакції Наказу Державної казначейської служби № 216 від 27.12.2013}

2. На суму фінансового зобов'язання, взятого розпорядником бюджетних коштів (підстава - меморіальні документи, сформовані на виконання реєстру фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та оригіналів документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку, що підтверджують факт узяття фінансового зобов'язання):

а) загальний фонд:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9423

Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

9421

Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

б) спеціальний фонд:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9424

Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

9422

Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

та одночасно:

Дебет

9183

Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

{Підпункт "б" пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Державніої казначейської служби № 303 від 03.11.2014}

3. На суму бюджетного фінансового зобов'язання, зареєстрованого розпорядником коштів місцевого бюджету в органах Казначейства України в минулому періоді (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на виконання реєстру бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та оригіналів документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку, що підтверджують факт узяття бюджетного фінансового зобов'язання):

а) загальний фонд:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9423

Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

9421

Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9425

Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів минулих бюджетних періодів за коштами загального фонду місцевого бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

б) спеціальний фонд:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9424

Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

9422

Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9426

Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів минулих бюджетних періодів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

та одночасно:

Дебет

9183

Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

{Підпункт "б" пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Державніої казначейської служби № 303 від 03.11.2014}

{Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Наказом Державної казначейської служби № 7 від 11.01.2014}


III. Здійснення операцій за доходами місцевого бюджету

а) доходи загального фонду місцевого бюджету:

1. Надійшли доходи загального фонду місцевих бюджетів (підстава - платіжні доручення платників податків, файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Кредит

3141

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів

одночасно:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6121

Доходи загального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9321

Поточні планові показники за доходами загального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9341

Поточні планові показники за помісячним розписом доходів загального фонду місцевого бюджету

{Підпункт 1 пункту "а" розділу III доповнено абзацом згідно з Наказом Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}

2. Повернуто зайво або помилково сплачені кошти загального фонду місцевого бюджету платникам (підстава - висновок органу виконавчої влади, якому відповідно до закону надано право стягнення до бюджету податків, зборів та інших надходжень, погоджений з відповідним фінансовим органом, та платіжні документи органів Казначейства України, звірені з виписками банків):

Дебет

3141

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

одночасно:

Дебет

6121

Доходи загального фонду місцевого бюджету

Кредит

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

одночасно:

Дебет

9321

Поточні планові показники за доходами загального фонду місцевого бюджету

Кредит

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9341

Поточні планові показники за помісячним розписом доходів загального фонду місцевого бюджету

Кредит

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

{Підпункт 2 пункту "а" розділу III доповнено абзацом згідно з Наказом Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}

3. Зараховано кошти до загального фонду місцевого бюджету (підстава - меморіальні документи органу Казначейства України):

Дебет

3141

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів

Кредит

3142

Кошти загального фонду місцевих бюджетів

б) доходи спеціального фонду місцевого бюджету:

1. Надійшли кошти спеціального фонду місцевого бюджету (підстава-платіжні доручення платників податків, звірені з виписками банків або файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Кредит

3151

Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

одночасно:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6122

Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки

одночасно:

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9322

Поточні планові показники за доходами спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9342

Поточні планові показники за помісячним розписом доходів спеціального фонду місцевого бюджету

{Підпункт 1 пункту "б" розділу III доповнено абзацом згідно з Наказом Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}

2. Повернуто зайво або помилково сплачені кошти спеціального фонду місцевого бюджету платникам (підстава - висновок органу виконавчої влади, якому відповідно до закону надано право стягнення до бюджету податків, зборів та інших надходжень, погоджений з відповідним фінансовим органом, та платіжні документи органів Казначейства України, звірені з виписками банків):

Дебет

3151

Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

одночасно:

Дебет

6122

Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

одночасно:

Дебет

9322

Поточні планові показники за доходами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9342

Поточні планові показники за помісячним розписом доходів спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

{Підпункт 2 пункту "б" розділу III доповнено абзацом згідно з Наказом Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}

3. Зараховано кошти до спеціального фонду місцевого бюджету (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України):

Дебет

3151

Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

3152

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

4. Перераховано до загального фонду залишки коштів спеціального фонду, які втратили своє цільове призначення (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України):

Дебет

3152

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

3142

Кошти загального фонду місцевих бюджетів

одночасно:

Дебет

5122

Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

а також:

Дебет

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

Кредит

5121

Результат виконання загального фонду місцевого бюджету

{Пункт "б" розділу III доповнено підпунктом 4 згідно з Наказом Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}

в) доходи, що розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевого бюджету

1. Надійшли кошти, які підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету (підстава - платіжні доручення платників податків, звірені з виписками банків або файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Кредит

3161

Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів

одночасно:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6123

Доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами

2. Повернуто зайво або помилково сплачені кошти, які підлягали розподілу між загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету (підстава - висновок органу виконавчої влади, якому відповідно до закону надано право стягнення до бюджету податків, зборів та інших надходжень, погоджений з відповідним фінансовим органом, та платіжні документи органів Казначейства України, звірені з виписками банків):

Дебет

3161

Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

одночасно:

Дебет

6123

Доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами

Кредит

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

{Підпункт 2 пункту "в" розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}

3. Проведено розподіл коштів, між загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України з урахуванням нормативно-правової бази бюджетного процесу):

Дебет

3161

Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів

Кредит

3141

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів


3151

Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

одночасно:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6121

Доходи загального фонду місцевого бюджету


6122

Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки

одночасно:

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9321

Поточні планові показники за доходами загального фонду місцевого бюджету


9322

Поточні планові показники за доходами спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9341

Поточні планові показники за помісячним розписом доходів загального фонду місцевого бюджету


9342

Поточні планові показники за помісячним розписом доходів спеціального фонду місцевого бюджету

{Підпункт 3 пункту "в" розділу III в редакції Наказу Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}

г) доходи, що розподіляються між рівнями місцевих бюджетів

1. Надійшли кошти, які підлягають розподілу між рівнями місцевих бюджетів (підстава - платіжні доручення платників податків, звірені з виписками банків або файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Кредит

3321

Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету

одночасно:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6221

Доходи, які підлягають розподілу між рівнями бюджету

2. Повернуто зайво або помилково сплачені кошти, які підлягали розподілу між рівнями місцевих бюджетів (підстава - висновок органу виконавчої влади, якому відповідно до закону надано право стягнення до бюджету податків, зборів та інших надходжень, погоджений з відповідним фінансовим органом, та платіжні документи органів Казначейства України, звірені з виписками банків):

Дебет

3321

Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

одночасно:

Дебет

6221

Доходи, які підлягають розподілу між рівнями бюджету

Кредит

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

{Підпункт 2 пункту "г" розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}

3. Проведено розподіл коштів, між рівнями бюджетів (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України з урахуванням нормативно-правової бази бюджетного процесу):

3.1. За умови зарахування коштів до загального фонду відповідного місцевого бюджету:

Дебет

3321

Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджетів

Кредит

3141

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів

одночасно:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6121

Доходи загального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9321

Поточні планові показники за доходами загального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9341

Поточні планові показники за помісячним розписом доходів загального фонду місцевого бюджету

3.2. За умови зарахування коштів до спеціального фонду відповідного місцевого бюджету:

Дебет

3321

Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджетів

Кредит

3151

Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

одночасно:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6122

Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки

одночасно:

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9322

Поточні планові показники за доходами спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9342

Поточні планові показники за помісячним розписом доходів спеціального фонду місцевого бюджету

3.3. За умови зарахування коштів на рахунки до розподілу коштів між загальним та спеціальним фондами місцевих бюджетів:

Дебет

3321

Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджетів

Кредит

3161

Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів

одночасно:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6123

Доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами

{Підпункт 3 пункту "г" розділу III в редакції Наказу Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}

д) здійснення операцій за коштами, тимчасово віднеесними на доходи місцевого бюджету:

1. Надійшли кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Кредит

3421

Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу

одночасно:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6421

Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу

2. Повернуто зайво або помилково сплачені кошти, які тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу (підстава - висновок органу виконавчої влади, якому відповідно до закону надано право стягнення до бюджету податків, зборів та інших надходжень, погоджений з відповідним фінансовим органом, та платіжні документи органів Казначейства України, звірені з виписками банків):

Дебет

3421

Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

одночасно:

Дебет

6421

Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу

Кредит

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

3. Розподілено кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України з урахуванням нормативно-правової бази бюджетного процесу):

Дебет

3421

Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу

Кредит

3141

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів

або

3151

Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

або:

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

або:

3717

Рахунки державних позабюджетних фондів

одночасно(1):

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6121

Доходи загального фонду місцевого бюджету

або:

6122

Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки

одночасно(1):

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9321

Поточні планові показники за доходами загального фонду місцевого бюджету

або:

9322

Поточні планові показники за доходами спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно(1):

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9341

Поточні планові показники за помісячним розписом доходів загального фонду місцевого бюджету

або:

9342

Поточні планові показники за помісячним розписом доходів спеціального фонду місцевого бюджету

__________
Примітка.(1) проведення складаються до рахунків 3141, 3151 Плану рахунків.

4. Надійшли інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Кредит

3422

Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6422

Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету

5. Повернуто зайво або помилково сплачені кошти, які тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету (підстава - висновок органу виконавчої влади, якому відповідно до закону надано право стягнення до бюджету податків, зборів та інших надходжень, погоджений з відповідним фінансовим органом, та платіжні документи органів Казначейства України, звірені з виписками банків):

Дебет

3422

Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

одночасно:

Дебет

6422

Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету

Кредит

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

6. Розподілено інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України з урахуванням нормативно-правової бази бюджетного процесу):

Дебет

3422

Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету

Кредит

3141

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів

або:

3151

Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

або:

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

одночасно(2):

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6121

Доходи загального фонду місцевого бюджету

або:

6122

Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки

одночасно(2):

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9321

Поточні планові показники за доходами загального фонду місцевого бюджету

або:

9322

Поточні планові показники за доходами спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно(2):

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9341

Поточні планові показники за помісячним розписом доходів загального фонду місцевого бюджету

або:

9342

Поточні планові показники за помісячним розписом доходів спеціального фонду місцевого бюджету

__________
Примітка.(2) проведення складаються до рахунків 3 класу.

{Пункт "д" розділу III в редакції Наказу Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}

2. Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету

2.1. Надійшли інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Кредит

3422

Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6422

Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету

2.2. Повернуто зайво внесені або помилково сплачені кошти, які тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету (підстава - висновок органу виконавчої влади, якому відповідно до закону надано право стягнення до бюджету податків, зборів та інших надходжень, погоджений з відповідним фінансовим органом, та платіжні документи органів Казначейства України, звірені з виписками банків):

Дебет

3422

Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

одночасно:

Дебет

6422

Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету

Кредит

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

2.3. Розподілено кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України з урахуванням нормативно-правової бази бюджетного процесу):

Дебет

3422

Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету

Кредит

3141

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів

або:

3151

Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

або:

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

одночасно(2):

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6121

Доходи загального фонду місцевого бюджету

або:

6122

Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки

одночасно(2):

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9321

Поточні планові показники за доходами загального фонду місцевого бюджету

або:

9322

Поточні планові показники за доходами спеціального фонду місцевого бюджету

__________
(2) - Проведення складаються до рахунків 3 класу.

IV. Облік операцій за власними надходженнями бюджетних установ та їх використанням

а) власні надходження бюджетних установ та їх використання у грошовій формі:

1. Надійшли кошти у національній валюті, які відносяться до власних надходжень бюджетних установ, та відповідно до законодавства є джерелом формування спеціального фонду місцевого бюджету (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Кредит

3542

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно на суму отриманих доходів за відповідним кодом класифікації доходів бюджету:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6124

Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету

та одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9183

Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань

{Підпункт 1 пункту "а" розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Державніої казначейської служби № 303 від 03.11.2014}

2. Повернуто зайво або помилково зараховані кошти спеціального фонду місцевого бюджету платникам у національній валюті (підстава - платіжні документи розпорядника бюджетних коштів місцевого бюджету та підтвердження щодо обґрунтованості здійснення такої операції):

Дебет

3542

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

одночасно на суму повернутих доходів за відповідним кодом класифікації доходів бюджету:

Дебет

6124

Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету

Кредит

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

та одночасно:

Дебет

9183

Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

{Підпункт 2 пункту "а" розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Державніої казначейської служби № 303 від 03.11.2014}

3. На суму операцій, що проводилися із залишками коштів за власними надходженнями (перерахування залишку та отримання залишку), які склались на початок бюджетного періоду і вплинули на результат виконання місцевого бюджету (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України):

отримано залишок:

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Кредит

3542

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

Кредит

5122

Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету

перераховано залишок:

Дебет

3542

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

або:

3141*

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів

одночасно:

Дебет

5122

Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

__________
* у разі перерахування залишків коштів в загальний фонд як таких, що втратили своє цільове призначення;
бухгалтерські проведення за рахунками Плану рахунків здійснюються у загальновстановленому порядку.

4. Проведено оплату рахунків розпорядників коштів у національній валюті (підстава - платіжні та підтвердні документи розпорядників бюджетних коштів):

Дебет

3542

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

одночасно:

Дебет

7221

Видатки спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

одночасно:

Дебет

9122

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9424

Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

5. Надійшли кошти у іноземній валюті, які відносяться до власних надходжень бюджетних установ, та відповідно до законодавства є джерелом формування спеціального фонду місцевого бюджету (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі Довідки про операції в іноземній валюті):

Дебет

1234

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

Кредит

4621

Позиція Казначейства України щодо іноземної валюти місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

4622

(контррахунок) Еквівалент позиції Казначейства України щодо іноземної валюти місцевого бюджету

Кредит

3622

Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно на суму отриманих доходів за відповідним кодом класифікації доходів бюджету:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6124

Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету

6. Повернуто зайво або помилково зараховані кошти спеціального фонду місцевого бюджету платникам у іноземній валюті (підстава - платіжні документи розпорядника бюджетних коштів місцевих бюджетів та підтвердження щодо обґрунтованості здійснення такої операції):

Дебет

3622

Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

4622

(контррахунок) Еквівалент позиції Казначейства України щодо іноземної валюти місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

4621

Позиція Казначейства України щодо іноземної валюти місцевого бюджету

Кредит

1234

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

одночасно на суму отриманих доходів за відповідним кодом класифікації доходів бюджету:

Дебет

6124

Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету

Кредит

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

7. Проведено оплату рахунків розпорядників коштів у іноземній валюті (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі Довідки про операції в іноземній валюті):

Дебет

3622

Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

4622

(контррахунок) Еквівалент позиції Казначейства України щодо іноземної валюти місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

4621

Позиція Казначейства України щодо іноземної валюти місцевого бюджету

Кредит

1234

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

одночасно:

Дебет

7221

Видатки спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

одночасно:

Дебет

9122

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9424

Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

8. Перераховано кошти на рахунок в банку для придбання іноземної валюти розпорядником бюджетних коштів (підстава - платіжні та підтвердні документи розпорядників бюджетних коштів):

Дебет

3542

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

а також:

Дебет

1234

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

Кредит

4621

Позиція Казначейства України щодо іноземної валюти місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

4622

(контррахунок) Еквівалент позиції Казначейства України щодо іноземної валюти місцевого бюджету

Кредит

3622

Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

__________
Примітка.операції, пов'язані з відображенням у бухгалтерському обліку сум курсової різниці, здійснюються відповідно до підпунктів 5 та 6 цього пункту.

б) власні надходження бюджетних установ та їх використання у натуральній формі:

1. На суму надходжень (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі Довідки про надходження у натуральній формі):

Дебет

4466

Інші розрахунки по виконанню спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

3542

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно на суму отриманих доходів за відповідним кодом класифікації доходів бюджету:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6124

Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету

2. На суму проведених видатків (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі Довідки про надходження у натуральній формі):

Дебет

3542

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

4466

Інші розрахунки по виконанню спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

7221

Видатки спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

одночасно:

Дебет

9122

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

{Розділ IV в редакції Наказу Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}

V. Здійснення операцій за видатками місцевого бюджету

а) загальний фонд:

1. Виділено кошти загального фонду місцевого бюджету розпорядникам коштів (підстава - розпорядження фінансового органу про виділення коштів):

Дебет

3142

Кошти загального фонду місцевих бюджетів

Кредит

3531

Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

9223

Зведені поточні бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9273

Зведені бюджетні призначення з загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

2. Проведено розподіл виділених бюджетних асигнувань та зараховано кошти на реєстраційні рахунки розпорядників та/або одержувачів коштів місцевих бюджетів, рахунки для обліку операцій з між бюджетними трансфертами (підстава - розподіл виділених бюджетних асигнувань):

Дебет

3531

Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету

Кредит

3541

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду місцевого бюджету

або:

3543

Рахунок одержувачів коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету

або:

3545

Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштам загального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

8251

Кошти загального фонду місцевого бюджету, передані розпорядниками коштів місцевих бюджетів

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

одночасно:

Дебет

9123

Зведені поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9142

Зведені поточні призначення з загального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8141

Кошти загального фонду місцевих бюджетів, отримані розпорядниками коштів місцевих бюджетів

одночасно:

Дебет

9221

Поточні бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):

Дебет

9271

Бюджетні призначення з загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

3. Виділено кошти загального фонду місцевого бюджету для здійснення оплати рахунків головними розпорядниками коштів відповідного місцевого бюджету, які не мають мережі підвідомчих установ (підстава - розпорядження фінансового органу про виділення коштів):

Дебет

3142

Кошти загального фонду місцевих бюджетів

Кредит

3541

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду місцевого бюджету

або:

3545

Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами загального фонду місцевого бюджету

__________
Примітка.бухгалтерські проведення за рахунками Плану рахунків здійснюються у загальновстановленому порядку.

{Пункт "а" розділу V доповнено підпунктом 3 згідно з Наказом Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}

4. Проведено оплату рахунків розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів (підстава - платіжні доручення і підтвердні документи на здійснення видатків):

Дебет

3541

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду місцевого бюджету


3543

Рахунок одержувачів коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

одночасно:

Дебет

7211

Видатки загального фонду місцевого бюджету

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

одночасно:

Дебет

9121

Поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):

Дебет

9141

Поточні призначення з загального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9423

Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

5. Кошти, що надійшли на відновлення касових видатків (КЕКВ 0000), проведених у поточному році, у випадках їх можливого відновлення відповідно до чинного законодавства, зараховано на відповідний КЕКВ (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Кредит

3541

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду місцевого бюджету

або:

3543

Рахунок одержувачів коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

7911

Контррахунок за видатковими операціями

Кредит

7211

Видатки загального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9121

Поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів

одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9141

Поточні призначення з загального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9181

Асигнування на взяття зобов'язань за загальним фондом місцевих бюджетів

__________
Примітка.операції із проведення оплати рахунків розпорядників або одержувачів бюджетних коштів за рахунок коштів, що надійшли на відновлення касових видатків (КЕКВ 0000), проведених у поточному році, здійснюються відповідно до підпункту 4 цього пункту.

{Пункт "а" розділу V доповнено підпунктом 5 згідно з Наказом Державного казначейства № від 07.12.2009; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби № 216 від 27.12.2013}

6. Кошти, що надійшли на відновлення касових видатків (КЕКВ 0000), проведених у минулих бюджетних періодах, спрямовуються у дохід відповідного місцевого бюджету (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

3541

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду місцевого бюджету

або:

3543

Рахунок одержувачів коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету

Кредит

3141*

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів

__________
* бухгалтерські проведення за рахунками Плану рахунків здійснюються у загальновстановленому порядку.

{Пункт "а" розділу V доповнено підпунктом 6 згідно з Наказом Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}

7. Перераховано міжбюджетні трансферти (підстава - платіжні та підтвердні документи розпорядників бюджетних коштів):

- до державного бюджету або розпорядникам коштів державного бюджету:

Дебет

3545

Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами загального фонду місцевого бюджету

Кредит

3111*

Надходження до загального фонду державного бюджету

або:

3125

Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ

або:

1711**

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

одночасно:

Дебет

7211

Видатки загального фонду місцевого бюджету

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

- іншим місцевим бюджетам:

Дебет

3545

Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами загального фонду місцевого бюджету

Кредит

3141

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів

або:

1711**

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

одночасно:

Дебет

7211

Видатки загального фонду місцевого бюджету

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

одночасно:

Дебет

8321

Кошти, передані із загального фонду місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам за міжбюджетними трансфертами

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

__________
* бухгалтерські проведення за рахунками Плану рахунків здійснюються у загальновстановленому порядку
** у разі перерахування міжбюджетних трансфертів між різними Головними управліннями Казначейства України.

{Підпункт 7 пункту "а" розділу V в редакції Наказу Державного казначейства № 496 від 07.12.2009; Наказів Державної казначейської служби № 105 від 16.04.2014, № 303 від 03.11.2014}

8. Кошти, що надійшли на відновлення касових видатків (КЕКВ 0000), проведених у поточному році, у випадках їх можливого відновлення відповідно до чинного законодавства, зараховано на відповідний КЕКВ (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):

- з державного бюджету або від розпорядників коштів державного бюджету:

Дебет

3111*

Надходження до загального фонду державного бюджету

або:

3125

Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ

або:

1711**

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Кредит

3545

Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами загального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

7911

Контррахунок за видатковими операціями

Кредит

7211

Видатки загального фонду місцевого бюджету

- від інших місцевих бюджетів:

Дебет

3141

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів

або:

1711**

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Кредит

3545

Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами загального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

7911

Контррахунок за видатковими операціями

Кредит

7211

Видатки загального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

Кредит

8321

Кошти, передані із загального фонду місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам за міжбюджетними трансфертами

__________
* бухгалтерські проведення за рахунками Плану рахунків здійснюються у загальновстановленому порядку
** у разі перерахування міжбюджетних трансфертів між різними Головними управліннями Казначейства України.

{Пункт "а" розділу V доповнено підпунктом 8 згідно з Наказом Державного казначейства № 496 від 07.12.2009, в редакції Наказів Державної казначейської служби № 105 від 16.04.2014, № 303 від 03.11.2014}

9. Кошти, що надійшли на відновлення касових видатків (КЕКВ 0000), проведених у минулих бюджетних періодах, спрямовуються у дохід відповідного бюджету, з якого надавались міжбюджетні трансферти (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

3545

Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами загального фонду місцевого бюджету

Кредит

3141*

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів

або:

3111*

Надходження до загального фонду державного бюджету

__________
* бухгалтерські проведення за рахунками Плану рахунків здійснюються у загальновстановленому порядку

{Пункт "а" розділу V доповнено підпунктом 9 згідно з Наказом Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}

10. Перераховано кошти на рахунок, відкритий в установі банку, для виплати готівкових коштів розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів (підстава - зведення заявок на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки):

Дебет

1241

Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

{Пункт "а" розділу V доповнено підпунктом 10 згідно з Наказом Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}

11. Зараховано кошти на рахунок органу Казначейства України, відкритий в установі банку, для виплати готівкових коштів розпорядникам або одержувачам бюджетних коштів (підстава - виписка з рахунку в банку):

Дебет

1223

Рахунки Казначейства України в установах банків для виплати готівкових коштів

Кредит

1241

Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою

{Пункт "а" розділу V доповнено підпунктом 11 згідно з Наказом Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}

12. Проведено виплату готівкових коштів розпорядникам або одержувачам бюджетних коштів за чеками (підстава - заявки на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки):

Дебет

3541

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду місцевого бюджету

або:

3543

Рахунок одержувачів коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету

Кредит

1223

Рахунки Казначейства України в установах банків для виплати готівкових коштів

одночасно:

Дебет

7211

Видатки загального фонду місцевого бюджету

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

одночасно:

Дебет

9121

Поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):

Дебет

9141

Поточні призначення з загального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9423

Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

{Пункт "а" розділу V доповнено підпунктом 12 згідно з Наказом Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}

б) спеціальний фонд:

1. Виділено кошти із спеціального фонду місцевого бюджету розпорядникам (підстава - розпорядження фінансового органу про виділення коштів):

Дебет

3152

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

3532

Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

9224

Зведені поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9277

Зведені бюджетні призначення із спеціального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

{Підпункт 1 пункту "б" розділу V доповнено абзацом згідно з Наказом Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}

2. Проведено розподіл виділених бюджетних асигнувань та зараховано кошти на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників та/або одержувачів коштів місцевих бюджетів, рахунки для обліку операцій з між бюджетними трансфертами (підстава - розподіл виділених бюджетних асигнувань):

Дебет

3532

Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

3542

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

або:

3544

Рахунок одержувачів коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

або:

3546

Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

8252

Кошти спеціального фонду місцевого бюджету, передані розпорядниками коштів місцевих бюджетів

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

одночасно:

Дебет

9124

Зведені поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Дебет

9146

Зведені поточні призначення з спеціального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8142

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, отримані розпорядниками коштів місцевих бюджетів

одночасно:

Дебет

9222

Поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):

Дебет

9275

Бюджетні призначення із спеціального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

та одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9183

Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань

{Підпункт 2 пункту "б" розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства № 496 від 07.12.2009, Наказом Державніої казначейської служби № 303 від 03.11.2014}

3. Виділено кошти спеціального фонду місцевого бюджету для здійснення оплати рахунків головними розпорядниками коштів відповідного місцевого бюджету, які не мають мережі підвідомчих установ (підстава - розпорядження фінансового органу про виділення коштів):

Дебет

3152

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

3542

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

або:

3546

Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

__________
Примітка.бухгалтерські проведення за рахунками Плану рахунків здійснюються у загальновстановленому порядку.

{Пункт "б" розділу V доповнено підпунктом 3 згідно з Наказом Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}

4. Проведено оплату рахунків розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів (підстава - платіжні доручення і підтвердні документи на здійснення видатків):

Дебет

3542

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету


3544

Рахунок одержувачів коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

одночасно:

Дебет

7221

Видатки спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

одночасно:

Дебет

9122

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):

Дебет

9145

Поточні призначення з спеціального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9424

Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

{Підпункт 4 пункту "б" розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}

5. Кошти, що надійшли на відновлення касових видатків (КЕКВ 0000), проведених у поточному році, у випадках їх можливого відновлення відповідно до чинного законодавства, зараховано на відповідний КЕКВ (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Кредит

3542

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

або:

3544

Рахунок одержувачів коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

7911

Контррахунок за видатковими операціями

Кредит

7221

Видатки спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9122

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9145

Поточні призначення з спеціального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9182

Асигнування на взяття зобов'язань за спеціальним фондом місцевих бюджетів

__________
Примітка.операції із проведення оплати рахунків розпорядників або одержувачів бюджетних коштів за рахунок коштів, що надійшли на відновлення касових видатків (КЕКВ 0000), проведених у поточному році, здійснюються відповідно до підпункту 4 цього пункту.

{Пункт "б" розділу V доповнено підпунктом 5 згідно з Наказом Державного казначейства № 496 від 07.12.2009; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби № 216 від 27.12.2013}

6. Кошти, що надійшли на відновлення касових видатків (КЕКВ 0000), проведених у минулих бюджетних періодах, спрямовуються у дохід відповідного місцевого бюджету (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

3542

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

або:

3544

Рахунок одержувачів коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

3141*

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів

__________
* бухгалтерські проведення за рахунками Плану рахунків здійснюються у загальновстановленому порядку.

{Пункт "б" розділу V доповнено підпунктом 6 згідно з Наказом Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}

7. Перераховано міжбюджетні трансферти (підстава - платіжні та підтвердні документи розпорядників бюджетних коштів):

- розпорядникам коштів державного бюджету:

Дебет

3546

Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

3125

Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ

або:

1711*

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

одночасно:

Дебет

7221

Видатки спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

- іншим місцевим бюджетам:

Дебет

3546

Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

3151

Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

або:

1711*

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

одночасно:

Дебет

7221

Видатки спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

одночасно:

Дебет

8322

Кошти, передані із спеціального фонду місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам за міжбюджетними трансфертами

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

__________
* у разі перерахування міжбюджетних трансфертів між різними Головними управліннями Казначейства України.

{Підпункт 7 пункту "б" розділу V в редакції Наказу Державного казначейства № 496 від 07.12.2009; Наказів Державної казначейської служби № 105 від 16.04.2014, № 303 від 03.11.2014}

{Примітку підпункту 7 пункту "б" розділу V виключено на підставі Наказу Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}

8. Кошти, що надійшли на відновлення касових видатків (КЕКВ 0000), проведених у поточному році, у випадках їх можливого відновлення відповідно до чинного законодавства, зараховано на відповідний КЕКВ (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):

- від розпорядників коштів державного бюджету

Дебет

3125

Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ

або:

1711*

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Кредит

3546

Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

7911

Контррахунок за видатковими операціями

Кредит

7221

Видатки спеціального фонду місцевого бюджету

- від інших місцевих бюджетів:

Дебет

3151

Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

або:

1711*

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Кредит

3546

Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

7911

Контррахунок за видатковими операціями

Кредит

7221

Видатки спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

Кредит

8322

Кошти, передані із спеціального фонду місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам за міжбюджетними трансфертами

__________
* у разі перерахування міжбюджетних трансфертів між різними Головними управліннями Казначейства України.

{Пункт "б" розділу V доповнено підпунктом 8 згідно з Наказом Державного казначейства № 496 від 07.12.2009; в редакції Наказів Державної казначейської служби № 105 від 16.04.2014, № 303 від 03.11.2014}

9. Кошти, що надійшли на відновлення касових видатків (КЕКВ 0000), проведених у минулих бюджетних періодах, спрямовуються у дохід відповідного бюджету (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

3546

Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

3141*

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів

або:

3111*

Надходження до загального фонду державного бюджету

__________
* бухгалтерські проведення за рахунками Плану рахунків здійснюються у загальновстановленому порядку.

__________
Примітка.операції щодо перерахування коштів з рахунків спеціального фонду на рахунок органу Казначейства України, відкритий в установі банку для виплати готівкових коштів розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів здійснюються відповідно до підпунктів 10 та 11 пункту "а" цього розділу.

{Пункт "б" розділу V доповнено підпунктом 9 згідно з Наказом Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}

10. Проведено виплату готівкових коштів розпорядникам або одержувачам бюджетних коштів за чеками (підстава - заявки на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки):

Дебет

3542

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

або:

3544

Рахунок одержувачів коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

1223

Рахунки Казначейства України в установах банків для виплати готівкових коштів

одночасно:

Дебет

7221

Видатки спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

одночасно:

Дебет

9122

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):

Дебет

9145

Поточні призначення з спеціального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9424

Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

{Пункт "б" розділу V доповнено підпунктом 10 згідно з Наказом Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}

VI. Здійснення операцій по наданню з місцевого бюджету бюджетних кредитів та їх поверненню

а) загальний фонд:

1. Операції з виділення коштів загального фонду місцевого бюджету розпорядникам коштів здійснюються відповідно до підпунктів 1 та 2 пункту "а" розділу V цього Порядку.

{Підпункт 1 пункту "а" розділу VI в редакції Наказу Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}

2. Надано кредити з рахунків розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів (підстава - платіжне доручення і підтвердні документи на проведення видатків на надання кредитів):

Дебет

3541

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду місцевого бюджету


3543

Рахунок одержувачів коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

одночасно:

Дебет

1521

Короткострокові кредити, надані з місцевого бюджету


1522

Довгострокові кредити, надані з місцевого бюджету

Кредит

4431

Розрахунки за операціями з кредитами загального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

7231

Кредитування загального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення

Кредит

7921

Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення

одночасно:

Дебет

9121

Поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):

Дебет

9141

Поточні призначення з загального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9423

Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

3. На суму пільги за кредитом, наданої відповідно до законодавства (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України):

Дебет

4431

Розрахунки за операціями з кредитами загального фонду місцевого бюджету

Кредит

1521

Короткострокові кредити, надані з місцевого бюджету


1522

Довгострокові кредити, надані з місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

5121

Результат виконання загального фонду місцевого бюджету

Кредит

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

{Пункт "а" розділу VI доповнено підпунктом 3 згідно з Наказом Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}

4. На суму кредиту, повернутого на рахунок місцевого бюджету до загального фонду бюджету (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Кредит

3143

Рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів

одночасно:

Дебет

4431

Розрахунки за операціями з кредитами загального фонду місцевого бюджету

Кредит

1521

Короткострокові кредити, надані з місцевого бюджету


1522

Довгострокові кредити, надані з місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

7921

Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення

Кредит

7231

Кредитування загального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення

одночасно:

Дебет

9221

Поточні бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Дебет

9221

Поточні бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):

Дебет

9271

Бюджетні призначення з загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

{Підпункт 4 пункту "а" розділу VI в редакції Наказу Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}

5. Проведено у регламентованому режимі акумулювання коштів загального фонду місцевого бюджету (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України):

Дебет

3143

Рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів

Кредит

3142

Кошти загального фонду місцевих бюджетів

{Пункт "а" розділу VI доповнено підпунктом 5 згідно з Наказом Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}

6. Відображено заборгованість позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за короткостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі Інформації Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим або місцевих фінансових органів):

Дебет

1523

Короткострокові кредити, надані з місцевого бюджету, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками

Кредит

1521

Короткострокові кредити, надані з місцевого бюджету

або:

1525

Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету

{Пункт "а" розділу VI доповнено підпунктом 6 згідно з Наказом Державної казначейської служби № 105 від 16.04.2014}

7. Відображено заборгованість позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за довгостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі Інформації Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим або місцевих фінансових органів):

Дебет

1524

Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками

Кредит

1522

Довгострокові кредити, надані з місцевого бюджету

або:

1526

Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету

{Пункт "а" розділу VI доповнено підпунктом 7 згідно з Наказом Державної казначейської служби № 105 від 16.04.2014}

8. Відображено прострочену заборгованість позичальників за короткостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі Інформації Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим або місцевих фінансових органів):

Дебет

1525

Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету

Кредит

1521

Короткострокові кредити, надані з місцевого бюджету

{Пункт "а" розділу VI доповнено підпунктом 8 згідно з Наказом Державної казначейської служби № 105 від 16.04.2014}

9. Відображено прострочену заборгованість позичальників за довгостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі Інформації Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим або місцевих фінансових органів):

Дебет

1526

Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету

Кредит

1522

Довгострокові кредити, надані з місцевого бюджету

{Пункт "а" розділу VI доповнено підпунктом 9 згідно з Наказом Державної казначейської служби № 105 від 16.04.2014}

10. Відображено заборгованість позичальників за короткостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету, яку визнано безнадійною до стягнення (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі Інформації Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим або місцевих фінансових органів):

Дебет

1527

Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету

Кредит

1521

Короткострокові кредити, надані з місцевого бюджету

або:

1523

Короткострокові кредити, надані з місцевого бюджету, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками

або:

1525

Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету

{Пункт "а" розділу VI доповнено підпунктом 10 згідно з Наказом Державної казначейської служби № 105 від 16.04.2014}

11. Відображено заборгованість позичальників за довгостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету, яку визнано безнадійною до стягнення (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі Інформації Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим або місцевих фінансових органів):

Дебет

1528

Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету

Кредит

1522

Довгострокові кредити, надані з місцевого бюджету

або:

1524

Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками

або:

1526

Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету

{Пункт "а" розділу VI доповнено підпунктом 11 згідно з Наказом Державної казначейської служби № 105 від 16.04.2014}

12. Списано заборгованість перед місцевим бюджетом за бюджетними кредитами (позиками) та/або фінансовою допомогою, наданими на поворотній основі (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі Інформації Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим або місцевих фінансових органів):

Дебет

4431

Розрахунки за операціями з кредитами загального фонду місцевого бюджету

Кредит

1521

Короткострокові кредити, надані з місцевого бюджету

або:

1522

Довгострокові кредити, надані з місцевого бюджету

або:

1523

Короткострокові кредити, надані з місцевого бюджету, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками

або:

1524

Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками

або:

1525

Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету

або:

1526

Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету

або:

1527

Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету

або:

1528

Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

5121

Результат виконання загального фонду місцевого бюджету

Кредит

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

{Пункт "а" розділу VI доповнено підпунктом 12 згідно з Наказом Державної казначейської служби № 105 від 16.04.2014}

13. Списано заборгованість за нарахованими відсотками за користування бюджетними кредитами (позиками) та/або фінансовою допомогою (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі Інформації Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим або місцевих фінансових органів):

Дебет

9624

Нараховані відсотки за кредитами, наданими з місцевого бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

{Пункт "а" розділу VI доповнено підпунктом 13 згідно з Наказом Державної казначейської служби № 105 від 16.04.2014}

14. Списано заборгованість за нарахованими штрафними санкціями (пенею) (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі Інформації Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим або місцевих фінансових органів):

Дебет

9633

Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з місцевого бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

{Пункт "а" розділу VI доповнено підпунктом 14 згідно з Наказом Державної казначейської служби № 105 від 16.04.2014}

б) спеціальний фонд:

1. Операції з виділення коштів спеціального фонду місцевого бюджету розпорядниками коштів здійснюються відповідно до підпунктів 1 та 2 пункту "б" розділу V цього Порядку.

{Підпункт 1 пункту "б" розділу VI в редакції Наказу Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}

2. Надано кредити з рахунків розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів (підстава - платіжне доручення і підтвердні документи на проведення видатків на надання кредитів):

Дебет

3542

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету


3544

Рахунок одержувачів коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

одночасно:

Дебет

1521

Короткострокові кредити, надані з місцевого бюджету


1522

Довгострокові кредити, надані з місцевого бюджету

Кредит

4432

Розрахунки за операціями з кредитами спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

7232

Кредитування спеціального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення

Кредит

7921

Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення

одночасно:

Дебет

9122

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9145

Поточні призначення з спеціального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9424

Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

{Підпункт 2 пункту "б" розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}

3. На суму пільги за кредитом, наданої відповідно до законодавства (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України):

Дебет

4432

Розрахунки за операціями з кредитами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

1521

Короткострокові кредити, надані з місцевого бюджету


1522

Довгострокові кредити, надані з місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

5122

Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

{Пункт "б" розділу VI доповнено підпунктом 3 згідно з Наказом Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}

4. На суму кредиту, повернутого на рахунок місцевого бюджету до спеціального фонду бюджету (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Кредит

3153

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів

одночасно:

Дебет

4432

Розрахунки за операціями з кредитами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

1521

Короткострокові кредити, надані з місцевого бюджету


1522

Довгострокові кредити, надані з місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

7921

Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення

Кредит

7232

Кредитування спеціального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення

одночасно:

Дебет

9222

Поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9275

Бюджетні призначення із спеціального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

{Підпункт 4 пункту "б" розділу VI в редакції Наказу Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}

5. Проведено у регламентованому режимі акумулювання коштів спеціального фонду місцевого бюджету (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України):

Дебет

3153

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів

Кредит

3152

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

{Пункт "б" розділу VI доповнено підпунктом 5 згідно з Наказом Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}

6. Кошти від повернення кредитів, наданих за рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної ради до набрання чинності Бюджетним кодексом України зараховуються до бюджету розвитку відповідного місцевого бюджету. При цьому у бухгалтерському обліку по виконанню бюджетів мали бути відображені суми отриманих і непогашених кредитів (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Кредит

3153

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів

та/або одночасно зменшується сума заборгованості за наданими кредитами із загального фонду місцевого бюджету:

Дебет

4431

Розрахунки за операціями з кредитами загального фонду місцевого бюджету

Кредит

1521

Короткострокові кредити, надані з місцевого бюджету


1522

Довгострокові кредити, надані з місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

7921

Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення

Кредит

7231

Кредитування загального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення

одночасно:

Дебет

9221

Поточні бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):

Дебет

9271

Бюджетні призначення з загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

та/або одночасно зменшується сума заборгованості за наданими кредитами із спеціального фонду місцевого бюджету:

Дебет

4432

Розрахунки за операціями з кредитами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

1521

Короткострокові кредити, надані з місцевого бюджету


1522

Довгострокові кредити, надані з місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

7921

Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення

Кредит

7232

Кредитування спеціального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення

одночасно:

Дебет

9222

Поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9275

Бюджетні призначення із спеціального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

{Підпункт 6 пункту "б" розділу VI в редакції Наказу Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}

7. Проведено у регламентованому режимі акумулювання коштів спеціального фонду місцевого бюджету (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України):

Дебет

3153

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів

Кредит

3152

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

{Пункт "б" розділу VI доповнено підпунктом 7 згідно з Наказом Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}

__________
Примітка:операції по відображенню заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, простроченої заборгованості, заборгованості позичальників, яку визнано безнадійною до стягнення за короткостроковими та довгостроковими кредитами спеціального фонду місцевого бюджету, здійснюються відповідно до підпунктів 6-11 пункту а) цього розділу.

{Пункт "б" розділу VI доповнено Приміткою згідно з Наказом Державної казначейської служби № 105 від 16.04.2014}

8. Списано заборгованість перед місцевим бюджетом за бюджетними кредитами (позиками) та/або фінансовою допомогою, наданими на поворотній основі (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі Інформації Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим або місцевих фінансових органів):

Дебет

4432

Розрахунки за операціями з кредитами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

1521

Короткострокові кредити, надані з місцевого бюджету

або:

1522

Довгострокові кредити, надані з місцевого бюджету

або:

1523

Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками

або:

1524

Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками

або:

1525

Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету

або:

1526

Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету

або:

1527

Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету

або:

1528

Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

5121

Результат виконання загального фонду місцевого бюджету

Кредит

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

__________
Примітка:операції по списаною заборгованості за нарахованими відсотками та штрафними санкціями (пенею) за користування короткостроковими та довгостроковими кредитами спеціального фонду місцевого бюджету здійснюються відповідно до підпунктів 13-14 пункту а) цього розділу

{Пункт "б" розділу VI доповнено новим підпунктом 8 згідно з Наказом Державної казначейської служби № 105 від 16.04.2014}

VII. Здійснення операцій з фінансування місцевих бюджетів

1. Операції з одержання та погашення відповідно до законодавства короткострокових та середньострокових позичок на покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду місцевих бюджетів за рахунок єдиного казначейського рахунку та короткострокових і середньострокових позичок, отриманих у фінансово-кредитних установах.

1.1. На суму отриманої до загального фонду місцевого бюджету короткотермінової та/або середньострокової позички:

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку


1541

Короткострокові позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

або:

1544

Середньострокові позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

Кредит

3252

Рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, направлених на їх погашення

одночасно:

Дебет

4431

Розрахунки за операціями з кредитами загального фонду місцевого бюджету

Кредит

2231

Кредити, не віднесені до інших категорій

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8747

Кошти, отримані до загального фонду місцевих бюджетів від інших залучених кредитів

одночасно (по коду залучення):

Дебет

9731

Поточний розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (по коду залучення):

Дебет

9741

Поточний помісячний розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

1.2. Зараховано кошти позички до загального фонду місцевого бюджету:

Дебет

3252

Рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, направлених на їх погашення

Кредит

3142

Кошти загального фонду місцевих бюджетів

1.3. На суму пролонгованої позички (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України з урахуванням нормативно-правової бази бюджетного процесу):

Дебет

1542

Пролонговані позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

Кредит

1541

Короткострокові позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

або:

1544

Середньострокові позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

1.4. На суму простроченої заборгованості за позичкою (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України з урахуванням нормативно-правової бази бюджетного процесу):

Дебет

1543

Прострочена заборгованість за позичками, наданими місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

Кредит

1541

Короткострокові позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

або:

1542

Пролонговані позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку"

або:

1544

Середньострокові позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

1.5. Направлено кошти, загального фонду місцевого бюджету на погашення позички:

Дебет

3142

Кошти загального фонду місцевих бюджетів

Кредит

3252

Рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, направлених на їх погашення

1.6. Перераховано кошти загального фонду місцевого бюджету на погашення позички:

Дебет

3252

Рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, направлених на їх погашення

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

або:

1541

Короткострокові позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

або:

1542

Пролонговані позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку"

або:

1543

Прострочена заборгованість за позичками, наданими місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

або:

1544

Середньострокові позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

одночасно:

Дебет

2231

Кредити, не віднесені до інших категорій

Кредит

4431

Розрахунки за операціями з кредитами загального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

8752

Кошти, направлені на погашення кредитів місцевого бюджету

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

одночасно (по коду повернення):

Дебет

9731

Поточний розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (по коду повернення):

Дебет

9741

Поточний помісячний розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

{Пункт 1 розділу VII в редакції Наказу Державного казначейства № 291 від 13.08.2010}

2. Операції по залученню коштів до спеціального фонду місцевого бюджету відповідно до статті 71 Бюджетного кодексу України.

2.1. На суму коштів у національній валюті, залучених до спеціального фонду місцевого бюджету (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Кредит

3254

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, направлених на їх погашення

одночасно:

Дебет

4432

Розрахунки за операціями з кредитами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

2231

Кредити, не віднесені до інших категорій

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8748

Кошти, отримані до спеціального фонду місцевих бюджетів від інших залучених кредитів

одночасно (по коду залучення):

Дебет

9732

Поточний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (по коду залучення):

Дебет

9743

Поточний помісячний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

2.2. Зараховано кошти у національній валюті до спеціального фонду місцевого бюджету (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України):

Дебет

3254

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, направлених на їх погашення

Кредит

3152

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

2.3. Направлено кошти, спеціального фонду місцевого бюджету у національній валюті на погашення позички (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України):

Дебет

3152

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

3254

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, направлених на їх погашення

2.4. Перераховано кошти спеціального фонду місцевого бюджету у національній валюті, на погашення позички (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України):

Дебет

3254

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, направлених на їх погашення

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

одночасно:

Дебет

2231

Кредити, не віднесені до інших категорій

Кредит

4432

Розрахунки за операціями з кредитами спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

8752

Кошти, направлені на погашення кредитів місцевого бюджету

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

одночасно (по коду повернення):

Дебет

9732

Поточний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (по коду повернення):

Дебет

9743

Поточний помісячний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

2.5. На суму коштів у іноземній валюті, залучених до спеціального фонду місцевого бюджету (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

1232

Рахунки місцевих бюджетів в установах банків

Кредит

4621

Позиція Казначейства України щодо іноземної валюти місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

4622

(контррахунок) Еквівалент позиції Казначейства України щодо іноземної валюти місцевого бюджету

Кредит

3254

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, направлених на їх погашення

одночасно:

Дебет

4432

Розрахунки за операціями з кредитами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

2231

Кредити, не віднесені до інших категорій

або:

2241

Кредити, не віднесені до інших категорій

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8748

Кошти, отримані до спеціального фонду місцевих бюджетів від інших залучених кредитів

одночасно (по коду залучення):

Дебет

9732

Поточний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (по коду залучення):

Дебет

9743

Поточний помісячний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

2.6. Зараховано кошти у іноземній валюті до спеціального фонду місцевого бюджету (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України):

Дебет

3254

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, направлених на їх погашення

Кредит

3152

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

2.7. Направлено кошти, спеціального фонду місцевого бюджету у іноземній валюті на погашення позички (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України):

Дебет

3152

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

3254

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, направлених на їх погашення

2.8. Перераховано кошти спеціального фонду місцевого бюджету на погашення позички у іноземній валюті (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України):

Дебет

3254

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, направлених на їх погашення

Кредит

4622

(контррахунок) Еквівалент позиції Казначейства України щодо іноземної валюти місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

4621

Позиція Казначейства України щодо іноземної валюти місцевого бюджету

Кредит

1232

Рахунки місцевих бюджетів в установах банків

одночасно:

Дебет

2231

Кредити, не віднесені до інших категорій

або:

2241

Кредити, не віднесені до інших категорій

Кредит

4432

Розрахунки за операціями з кредитами спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

8752

Кошти, направлені на погашення кредитів місцевого бюджету

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

одночасно (по коду повернення):

Дебет

9732

Поточний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (по коду повернення):

Дебет

9743

Поточний помісячний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

2.9. На суму курсової різниці (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України):

Дебет

4432

Розрахунки за операціями з кредитами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

2231

Кредити, не віднесені до інших категорій

або:

2241

Кредити, не віднесені до інших категорій

а також:

Дебет

5122

Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

або:

Дебет

2231

Кредити, не віднесені до інших категорій

або:

2241

Кредити, не віднесені до інших категорій

Кредит

4432

Розрахунки за операціями з кредитами спеціального фонду місцевого бюджету

а також:

Дебет

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

Кредит

5122

Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету

{Пункт 2 розділу VII в редакції Наказу Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}

3. Операції з обігу цінних паперів.

3.1. Надійшли до місцевого бюджету кошти від розміщення цінних паперів (на суму надходжень):

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Кредит

3242

Кошти, залучені до спеціального фонду місцевих бюджетів від розміщення цінних паперів та направлені на їх погашення

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8742

Кошти, отримані до спеціального фонду місцевих бюджетів від розміщення/пред’явлення цінних паперів

та одночасно, на підставі інформації про розміщення цінних паперів (по номінальній вартості):

- та/або короткострокові облігації

Дебет

4322

Розрахунки за цінними паперами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

2151

Короткострокові облігації місцевого бюджету

- та/або середньострокові облігації

Дебет

4322

Розрахунки за цінними паперами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

2152

Середньострокові облігації місцевого бюджету

- та/або довгострокові облігації

Дебет

4322

Розрахунки за цінними паперами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

2153

Довгострокові облігації місцевого бюджету

- та/або інші цінні папери місцевого бюджету

Дебет

4322

Розрахунки за цінними паперами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

2161

Інші цінні папери місцевого бюджету

одночасно (по коду залучення):

Дебет

9732

Поточний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (по коду залучення):

Дебет

9743

Поточний помісячний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

{Підпункт 3.1 пункту 3 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}

3.2. Зараховано кошти до спеціального фонду місцевого:

Дебет

3242

Кошти, залучені до спеціального фонду місцевих бюджетів від розміщення цінних паперів та направлені на їх погашення

Кредит

3152

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

3.3. Направлено кошти спеціального фонду місцевого бюджету на погашення цінних паперів (по номінальній вартості):

Дебет

3152

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

3242

Кошти, залучені до спеціального фонду місцевих бюджетів від розміщення цінних паперів та направлені на їх погашення

3.4. Перераховано кошти спеціального фонду місцевого бюджету на погашення цінних паперів:

Дебет

3242

Кошти, залучені до спеціального фонду місцевих бюджетів від розміщення цінних паперів та направлені на їх погашення

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

одночасно зменшується сума відповідних боргових зобов'язань:

- та/або короткострокові облігації

Дебет

2151

Короткострокові облігації місцевого бюджету

Кредит

4322

Розрахунки за цінними паперами спеціального фонду місцевого бюджету

- та/або середньострокові облігації

Дебет

2152

Середньострокові облігації місцевого бюджету

Кредит

4322

Розрахунки за цінними паперами спеціального фонду місцевого бюджету

- та/або довгострокові облігації

Дебет

2153

Довгострокові облігації місцевого бюджету

Кредит

4322

Розрахунки за цінними паперами спеціального фонду місцевого бюджету

- та/або інші цінні папери місцевого бюджету

Дебет

2161

Інші цінні папери місцевого бюджету

Кредит

4322

Розрахунки за цінними паперами спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

8751

Кошти, направлені на придбання/погашення цінних паперів та інших боргових зобов’язань місцевого бюджету

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

одночасно (по коду погашення):

Дебет

9732

Поточний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (по коду погашення):

Дебет

9743

Поточний помісячний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Операції з обслуговування позичок, отриманих місцевим бюджетом, цінних паперів, випущених місцевим бюджетом здійснюються відповідно до підпункту 3 пункту "а" загальний фонд розділу V цього Порядку.

{Підпункт 3.4 пункту 3 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}

4. Операції з розміщення на депозит в установах банків тимчасово вільних залишків коштів загального фонду органів місцевого самоврядування відповідно до статті 70 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" у разі прийняття відповідного рішення про місцевий бюджет.

4.1. Направлено кошти для розміщення на депозит (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України):

Дебет

3142

Кошти загального фонду місцевих бюджетів

Кредит

3281

Кошти загального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит та повернені з депозиту

4.2. Перераховано кошти для розміщення на депозит (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України):

Дебет

3281

Кошти загального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит та повернені з депозиту

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

та одночасно на суму коштів, розміщених на депозит:

- та/або короткостроковий

Дебет

1341

Інші короткострокові депозити місцевого бюджету

Кредит

4461

Інші розрахунки за коштами загального фонду місцевого бюджету

- та/або середньостроковий

Дебет

1342

Інші середньострокові депозити місцевого бюджету

Кредит

4461

Інші розрахунки за коштами загального фонду місцевого бюджету

- та/або довгостроковий

Дебет

1343

Інші довгострокові депозити місцевого бюджету

Кредит

4461

Інші розрахунки за коштами загального фонду місцевого бюджету

- та/або депозит до запитання

Дебет

1345

Інші депозити місцевого бюджету до запитання

Кредит

4461

Інші розрахунки за коштами загального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

8791

Кошти загального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

одночасно (по коду розміщення):

Дебет

9731

Поточний розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (по коду розміщення):

Дебет

9741

Поточний помісячний розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

4.3. Повернено кошти, розміщені на депозит у терміни, передбачені угодами (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ, меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі виписки банку):

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Кредит

3281

Кошти загального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит та повернені з депозиту

та одночасно на підставі інформації про суму повернутих коштів:

- та/або короткостроковий

Дебет

4461

Інші розрахунки за коштами загального фонду місцевого бюджету

Кредит

1341

Інші короткострокові депозити місцевого бюджету

- та/або середньостроковий

Дебет

4461

Інші розрахунки за коштами загального фонду місцевого бюджету

Кредит

1342

Інші середньострокові депозити місцевого бюджету

- та/або довгостроковий

Дебет

4461

Інші розрахунки за коштами загального фонду місцевого бюджету

Кредит

1343

Інші довгострокові депозити місцевого бюджету

- та/або депозит до запитання

Дебет

4461

Інші розрахунки за коштами загального фонду місцевого бюджету

Кредит

1345

Інші депозити місцевого бюджету до запитання

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8771

Кошти, отримані до загального фонду місцевих бюджетів від повернення з депозиту

одночасно (по коду повернення):

Дебет

9731

Поточний розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (по коду повернення):

Дебет

9741

Поточний помісячний розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

4.4. Зараховано кошти до загального фонду місцевого бюджету, повернуті з депозиту в установах банків у терміни, передбачені угодами (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України):

Дебет

3281

Кошти загального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит та повернені з депозиту

Кредит

3142

Кошти загального фонду місцевих бюджетів

4.5. За умови неповернення коштів, розміщених на депозит в установах банків, у терміни, передбачені угодами (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України):

- та/або короткостроковий

Дебет

1344

Прострочена заборгованість за іншими депозитами місцевого бюджету

Кредит

1341

Інші короткострокові депозити місцевого бюджету

- та/або середньостроковий

Дебет

1344

Прострочена заборгованість за іншими депозитами місцевого бюджету

Кредит

1342

Інші середньострокові депозити місцевого бюджету

- та/або довгостроковий

Дебет

1344

Прострочена заборгованість за іншими депозитами місцевого бюджету

Кредит

1343

Інші довгострокові депозити місцевого бюджету

- та/або депозит до запитання

Дебет

1344

Прострочена заборгованість за іншими депозитами місцевого бюджету

Кредит

1345

Інші депозити місцевого бюджету до запитання

4.6. Повернено кошти, розміщені на депозит в установах банків, з порушенням (простроченням) термінів, передбачених угодами (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ, меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі виписки банку):

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Кредит

3281

Кошти загального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит та повернені з депозиту

та одночасно на підставі інформації про суму повернутих коштів списується прострочена заборгованість за короткостроковим, та/або середньостроковим, та/або довгостроковим депозитами та/або депозитом до запитання:

Дебет

4461

Інші розрахунки за коштами загального фонду місцевого бюджету

Кредит

1344

Прострочена заборгованість за іншими депозитами місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8771

Кошти, отримані до загального фонду місцевих бюджетів від повернення з депозиту

одночасно (по коду повернення):

Дебет

9731

Поточний розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (по коду повернення):

Дебет

9741

Поточний помісячний розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

4.7. Зараховано кошти до загального фонду місцевого бюджету, повернуті з депозиту в установах банків з порушенням (простроченням) термінів, передбачених угодами (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України):

Дебет

3281

Кошти загального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит та повернені з депозиту

Кредит

3142

Кошти загального фонду місцевих бюджетів

{Пункт 4 розділу VII в редакції Наказу Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}

5. Операції з розміщення на депозит в установах банків тимчасово вільних залишків коштів спеціального фонду органів місцевого самоврядування відповідно до статті 70 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" у разі прийняття відповідного рішення про місцевий бюджет.

5.1. Направлено кошти для розміщення на депозит (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України):

Дебет

3152

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

3282

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит та повернені з депозиту

5.2. Перераховано кошти для розміщення на депозит (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України):

Дебет

3282

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит та повернені з депозиту

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

та одночасно на суму коштів, розміщених на депозит:

- та/або короткостроковий

Дебет

1341

Інші короткострокові депозити місцевого бюджету

Кредит

4462

Інші розрахунки за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

- та/або середньостроковий

Дебет

1342

Інші середньострокові депозити місцевого бюджету

Кредит

4462

Інші розрахунки за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

- та/або довгостроковий

Дебет

1343

Інші довгострокові депозити місцевого бюджету

Кредит

4462

Інші розрахунки за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

- та/або депозит до запитання

Дебет

1345

Інші депозити місцевого бюджету до запитання

Кредит

4462

Інші розрахунки за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

8792

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

одночасно (по коду розміщення):

Дебет

9732

Поточний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (по коду розміщення):

Дебет

9743

Поточний помісячний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

5.3. Повернено кошти, розміщені на депозит у терміни, передбачені угодами (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ, меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі виписки банку):

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Кредит

3282

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит та повернені з депозиту

та одночасно на підставі інформації про суму повернутих коштів:

- короткостроковий

Дебет

4462

Інші розрахунки за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

1341

Інші короткострокові депозити місцевого бюджету

- середньостроковий

Дебет

4462

Інші розрахунки за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

1342

Інші середньострокові депозити місцевого бюджету

- довгостроковий

Дебет

4462

Інші розрахунки за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

1343

Інші довгострокові депозити місцевого бюджету

- депозит до запитання

Дебет

4462

Інші розрахунки за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

1345

Інші депозити місцевого бюджету до запитання

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8772

Кошти, отримані до спеціального фонду місцевих бюджетів від повернення з депозиту

одночасно (по коду повернення):

Дебет

9732

Поточний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (по коду повернення):

Дебет

9743

Поточний помісячний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

5.4. Зараховано кошти до спеціального фонду місцевого бюджету, повернуті з депозиту в установах банків у терміни, передбачені угодами (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України):

Дебет

3282

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит та повернені з депозиту

Кредит

3152

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

5.5. За умови неповернення коштів, розміщених на депозит в установах банків, у терміни, передбачені угодами (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України):

- та/або короткостроковий

Дебет

1344

Прострочена заборгованість за іншими депозитами місцевого бюджету

Кредит

1341

Інші короткострокові депозити місцевого бюджету

- та/або середньостроковий

Дебет

1344

Прострочена заборгованість за іншими депозитами місцевого бюджету

Кредит

1342

Інші середньострокові депозити місцевого бюджету

- та/або довгостроковий

Дебет

1344

Прострочена заборгованість за іншими депозитами місцевого бюджету

Кредит

1343

Інші довгострокові депозити місцевого бюджету

- та/або депозит до запитання

Дебет

1344

Прострочена заборгованість за іншими депозитами місцевого бюджету

Кредит

1345

Інші депозити місцевого бюджету до запитання

5.6. Повернено кошти, розміщені на депозит в установах банків, з порушенням (простроченням) термінів, передбачених угодами (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ, меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі виписки банку):

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Кредит

3282

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит та повернені з депозиту

та одночасно на підставі інформації про суму повернутих коштів списується прострочена заборгованість за короткостроковим, та/або середньостроковим, та/або довгостроковим депозитами та/або депозитом до запитання:

Дебет

4462

Інші розрахунки за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

1344

Прострочена заборгованість за іншими депозитами місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8772

Кошти, отримані до спеціального фонду місцевих бюджетів від повернення з депозиту

одночасно (по коду повернення):

Дебет

9732

Поточний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (по коду повернення):

Дебет

9743

Поточний помісячний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

5.7. Зараховано кошти до спеціального фонду місцевого бюджету, повернені з депозиту в установах банків з порушенням (простроченням) термінів, передбачених угодами (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України):

Дебет

3282

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит та повернені з депозиту

Кредит

3152

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

__________
Примітка.кошти, перераховані установою банку за користування вкладом в дохід місцевого бюджету, зараховуються до загального фонду відповідно до рішення про місцевий бюджет у порядку, визначеному у підпункті 1 пункту "а" розділу III цього Порядку.

{Розділ VII доповнено пунктом 5 згідно з Наказом Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}

6. Операції щодо спрямування коштів загального фонду, в тому числі отриманих як міжбюджетні трансферти, до бюджету розвитку місцевого бюджету, який є складовою частиною спеціального фонду місцевих бюджетів відповідно до статті 71 Бюджетного кодексу України.

6.1. Виділено кошти із загального фонду місцевого бюджету для спрямування до бюджету розвитку (підстава - меморіальні документи органу Казначейства України, сформовані на підставі розпорядження про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів):

Дебет

3142

Кошти загального фонду місцевих бюджетів

Кредит

3261

Інші кошти, залучені до загального фонду місцевих бюджетів та направлені на їх повернення

та одночасно:

Дебет

9731

Поточний розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

та одночасно:

Дебет

9741

Поточний помісячний розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

та одночасно:

Дебет

5121

Результат виконання загального фонду місцевого бюджету

Кредит

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

6.2. Перераховано кошти до бюджету розвитку місцевого бюджету (підстава - платіжне доручення):

Дебет

3261

Інші кошти, залучені до загального фонду місцевих бюджетів та направлені на їх повернення

Кредит

3262

Інші кошти, залучені до спеціального фонду місцевих бюджетів та направлені на їх повернення

та одночасно:

Дебет

8753

Кошти, направлені до бюджету розвитку місцевого бюджету

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

та одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8744

Інші кошти, отримані до спеціального фонду місцевих бюджетів

та одночасно:

Дебет

9732

Поточний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

та одночасно:

Дебет

9743

Поточний помісячний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

6.3. Зараховано кошти до спеціального фонду місцевого бюджету (підстава - меморіальні  документи органів Казначейства України):

Дебет

3262

Інші кошти, залучені до спеціального фонду місцевих бюджетів та направлені на їх повернення

Кредит

3152

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

та одночасно:

Дебет

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

Кредит

5122

Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету

{Розділ VII доповнено пунктом 6 згідно з Наказом Державної казначейської служби № 105 від 16.04.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби № 303 від 03.11.2014}

7. Операції з відображення заборгованості боржників перед місцевими бюджетами за кредитами (позиками), що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

7.1. На суму боргових зобов'язань суб'єктів господарювання щодо отриманих та непогашених станом на звітну дату кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями (підстава - меморіальні документи органу Казначейства України, сформовані на підставі Інформації Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим або місцевих фінансових органів):

а) за внутрішніми кредитами:

Дебет

9821

Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями

Кредит

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

б) за іноземними кредитами:

Дебет

9822

Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями

Кредит

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

а також на суму нарахованої плати за надання гарантій за іноземними кредитами:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9626

Нарахована плата за надання місцевих гарантій та надання кредитів за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

{Підпункт 7.1 пункту 7 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби № 303 від 03.11.2014}

7.2. На суму коштів спецільного фонду місцевого бюджету в іноземній валюті, перерахованих на виконання гарантійних зобов’язань за позичальників, що отримали кредити (позики) під місцеві гарантії, гривневий еквівалент яких списано з рахунку у порядку, визначеному пунктом 7.3 цієї глави (підстава - меморіальні документи органу Казначейства України, сформовані на підставі Інформації Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим чи  міських фінансових органів відповідних бюджетів або виписки з рахунків, відкритих в установах банків в іноземній валюті):

Дебет

3152

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

4622

(контррахунок) Еквівалент позиції Казначейства України щодо іноземної валюти місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

4621

Позиція Казначейства України щодо іноземної валюти місцевого бюджету

Кредит

1234

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок  місцевих бюджетів, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

або

1232

Рахунки місцевих  бюджетів в установах банків

7.3. Відображено в бухгалтерському обліку операції за гарантіями, наданими з місцевого бюджету позичальникам (підстава - меморіальні документи органу Казначейства України, сформовані на підставі Інформації Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим або міських фінансових органів по відповідних бюджетах):

Дебет

4462

Інші розрахунки за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

3542

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

або:

3544

Рахунок одержувачів коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8142

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, отримані розпорядниками коштів місцевих бюджетів

одночасно:

Дебет

3542

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

або:

3544

Рахунок одержувачів коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

4462

Інші розрахунки за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

1551

Короткострокові кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

або:

1552

Довгострокові кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

Кредит

4432

Розрахунки за операціями з кредитами спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

7232

Кредитування спеціального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення

Кредит

7921

Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення

одночасно:

Дебет

9122

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):

Дебет

9145

Поточні призначення з спеціального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

__________
* у разі здійснення витрат, пов’язаних із закупівлею іноземній валюти:

Дебет

3152

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

7.4. На суму коштів, перерахованих на виконання гарантійних зобов’язань за позичальників, за результатами вступу в силу місцевих гарантій (підстава - меморіальні документи органу Казначейства України, сформовані на підставі Інформації Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим або міських фінансових органів):

а) за внутрішніми кредитами:

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9821

Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями

б) за іноземними кредитами:

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9822

Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями

7.5. Нараховано відсотки за кредитами (позиками), залученими під місцеві гарантії (підстава - меморіальні документи органу Казначейства України):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9625

Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії

7.6. Нараховано штрафні санкції (пеню) за кредитами (позиками), під місцеві гарантії (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі Інформації Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим або міських фінансових органів відповідних бюджетів):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9634

Нараховані штрафні санкції за кредитами (позиками),   залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії.

7.7. На суму коштів, що надійшли в рахунок оплати за надання місцевих гарантій за іноземними кредитами (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Кредит

3151

Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

одночасно:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6122

Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки

одночасно:

Дебет

9626

Нарахована плата за надання місцевих гарантій та надання кредитів за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

7.8. На суму відшкодування коштів, витрачених Верховною Радою Автономної Республіки Крим і міськими радами на виконання гарантійних зобов’язань, що надійшли від позичальників кредитів (позик), отриманих під місцеві гарантії (підстава - платіжні доручення, файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Кредит

3153

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів

одночасно:

Дебет

4432

Розрахунки за операціями з кредитами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредитабо

1551

Короткострокові кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

1552

Довгострокові кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

1553

Короткострокові кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками

1554

Довгострокові кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками


1555

Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами


1556

Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами


1557

Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами


1558

Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

одночасно:

Дебет

7921

Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення

Кредит

7232

Кредитування спеціального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення

одночасно:

Дебет

9222

Поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9275

Бюджетні призначення із спеціального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

7.9. На суму коштів, що надійшли в рахунок сплати відсотків за користування іноземними кредитами (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунк

Кредит

3151

Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

одночасно:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6122

Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки

а також:

Дебет

9625

Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

7.10. На суму коштів, що надійшли в рахунок сплати штрафних санкцій (пені) за кредитами (позиками), залученими під місцеві гарантії (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Кредит

3151

Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

одночасно:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6122

Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки

а також:

Дебет

9634

Нараховані штрафні санкції за кредитами (позиками),   залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

7.11. Відображено заборгованість позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за короткостроковими кредитами, наданими під гарантійні зобов’язання (підстава - документи органів Казначейства України, сформовані на підставі Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим або міських фінансових органів відповідних бюджетів):

Дебет

1553

Короткострокові кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками

Кредит

1551

Короткострокові кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

або:

1555

Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

7.12. Відображено заборгованість позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за довгостроковими кредитами, наданими під гарантійні зобов’язання (підстава - документи органів Казначейства України, сформовані на підставі Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим або міських фінансових органів відповідних бюджетів):

Дебет

1554

Довгострокові кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками

Кредит

1552

Довгострокові кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

або:

1556

Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

7.13. Відображено прострочену заборгованість позичальників, за короткостроковими кредитами (позиками), залученими під гарантійні зобов’язання Автономної Республіки Крим чи територіальної громади міста (підстава - документи органів Казначейства України, сформовані на підставі Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим або міських фінансових органів відповідних бюджетів):

Дебет

1555

Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

Кредит

1551

Короткострокові кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

7.14. Відображено прострочену заборгованість позичальників, за довгостроковими кредитами (позиками), залученими під гарантійні зобов’язання Автономної Республіки Крим чи територіальної громади міста (підстава - документи органів Казначейства України, сформовані на підставі Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим або міських фінансових органів):

Дебет

1556

Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

Кредит

1552

Довгострокові кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

7.15. Відображено заборгованість позичальників, за короткостроковими кредитами, наданими під гарантійні зобов’язання, яку визнано безнадійною до стягнення (підстава - документи органів Казначейства України, сформовані на підставі Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим або міських фінансових органів):

Дебет

1557

Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

Кредит

1551

Короткострокові кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

або:

1553

Короткострокові кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками

або:

1555

Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

7.16. Відображено заборгованість позичальників, за довгостроковими кредитами, наданими під гарантійні зобов’язання, яку визнано безнадійною до стягнення (підстава - документи органів Казначейства України, сформовані на підставі Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим або міських фінансових органів):

Дебет

1558

Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

Кредит

1552

Довгострокові кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

або:

1554

Довгострокові кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками

або:

1556

Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

7.17. На суму курсової різниці (підстава - меморіальні документи, сформовані на підставі довідки):

а) за кредитами, що надавались під гарантійні зобов’язання місцевого бюджету:

Дебет

1551

Короткострокові кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

або:

1552

Довгострокові кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

або:

1553

Короткострокові кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками

або:

1554

Довгострокові кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками

або:

1555

Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

або:

1556

Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

або:

1557

Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

або:

1558

Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

Кредит

4432

Розрахунки за операціями з кредитами спеціального фонду місцевого бюджету

а також:

Дебет

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

Кредит

5122

Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету

або:

Дебет

4432

Розрахунки за операціями з кредитами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

1551

Короткострокові кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

або

1552

Довгострокові кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

або:

1553

Короткострокові кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками

або:

1554

Довгострокові кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками

або:

1555

Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

або:

1556

Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

або:

1557

Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

або:

1558

Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

а також:

Дебет

5122

Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

б) за нарахованими відсотками за кредитами (позиками),  залученими  під місцеві гарантії:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9625

Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії

або:

Дебет

9625

Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

в) за нарахованою платою за надання гарантій за іноземними кредитами:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9626

Нарахована плата за надання місцевих гарантій та надання кредитів за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

або:

Дебет

9626

Нарахована плата за надання місцевих гарантій та надання кредитів за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

г) за гарантіями, що надані позичальникам іноземних кредитів:

Дебет

9821

Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями

Кредит

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

або:

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9821

Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями

7.18. Списано заборгованість суб’єктів господарювання перед місцевим бюджетом за кредитами (позиками), залученими під місцеві гарантії (підстава - меморіальні документи органу Казначейства України, сформовані на підставі розпорядчого документу Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим або міських фінансових органів відповідних бюджетів):

Дебет

4432

Розрахунки за операціями з кредитами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

1551

Короткострокові кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

або:

1552

Довгострокові кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

або:

1553

Короткострокові кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками

або:

1554

Довгострокові кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками

або:

1555

Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

або:

1556

Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

або:

1557

Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

або:

1558

Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

одночасно:

Дебет

5122

Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

або:

Дебет

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

Кредит

5122

Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету

7.19. Списано прострочену заборгованість суб’єктів господарювання перед місцевим бюджетом за нарахованими відсотками за кредитами (позиками), залученими під місцеві гарантії (підстава - меморіальні документи органу Казначейства України, сформовані на підставі розпорядчого документу Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим та міськими фінансовими органами):

Дебет

9625

Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

7.20. Списано заборгованість суб’єктів господарювання перед місцевим бюджетом за нарахованими штрафними санкціями (пенею) за кредитами (позиками), залученими під місцеві гарантії (підстава - меморіальні документи органу Казначейства України, сформовані на підставі розпорядчого документу Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим та міськими фінансовими органами відповідних бюджетів):

Дебет

9634

Нараховані штрафні санкції за кредитами (позиками),   залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

7.21. Списано заборгованість суб’єктів господарювання перед місцевим бюджетом за нарахованою платою за надані місцеві гарантії (підстава - меморіальні документи органу Казначейства України, сформовані на підставі розпорядчого документу Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим та міськими фінансовими органами відповідних бюджетів):

Дебет

9626

Нарахована плата за надання місцевих гарантій та надання кредитів за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

{Розділ VII доповнено пунктом 7 згідно з Наказом Державної казначейської служби № 105 від 16.04.2014}

VIII. Здійснення операцій по взаємних розрахунках між бюджетами

{Назва розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби № 105 від 16.04.2014}

а) загальний фонд:

1. Віднесено на взаємні розрахунки суму коштів, яку необхідно передати з місцевого бюджету до державного бюджету (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України з урахуванням нормативно-правової бази бюджетного процесу):

- за надходженнями:

Дебет

4211

Розрахунки з державним бюджетом по надходженнях загального фонду місцевого бюджету

Кредит

2421

Зобов'язання загального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з державним бюджетом

одночасно:

Дебет

6121

Доходи загального фонду місцевого бюджету

Кредит

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

- за видатками:

Дебет

4212

Розрахунки з державним бюджетом за видатками загального фонду місцевого бюджету

Кредит

2421

Зобов'язання загального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з державним бюджетом

одночасно:

Дебет

7911

Контррахунок за видатковими операціями

Кредит

7211

Видатки загального фонду місцевого бюджету

2. Списано заборгованість за взаємними розрахунками минулих років на суму коштів, яку необхідно передати з місцевого бюджету до державного бюджету (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України з урахуванням нормативно-правової бази бюджетного процесу):

- за надходженнями:

Дебет

2421

Зобов'язання загального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з державним бюджетом

Кредит

4211

Розрахунки з державним бюджетом по надходженнях загального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

Кредит

5121

Результат виконання загального фонду місцевого бюджету

- за видатками:

Дебет

2421

Зобов'язання загального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з державним бюджетом

Кредит

4212

Розрахунки з державним бюджетом за видатками загального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

5121

Результат виконання загального фонду місцевого бюджету

Кредит

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

3. Віднесено на взаємні розрахунки суму коштів, яку необхідно одержати місцевому бюджету з державного бюджету (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України з урахуванням нормативно-правової бази бюджетного процесу):

- за надходженнями:

Дебет

1651

Активи загального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з державним бюджетом

Кредит

4211

Розрахунки з державним бюджетом по надходженнях загального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6121

Доходи загального фонду місцевого бюджету

- за видатками:

Дебет

1651

Активи загального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з державним бюджетом

Кредит

4212

Розрахунки з державним бюджетом за видатками загального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

7211

Видатки загального фонду місцевого бюджету

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

4. Списано заборгованість за взаємними розрахунками минулих років на суму коштів, яку необхідно одержати місцевому бюджету з державного бюджету (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України з урахуванням нормативно-правової бази бюджетного процесу):

- за надходженнями:

Дебет

4211

Розрахунки з державним бюджетом по надходженнях загального фонду місцевого бюджету

Кредит

1651

Активи загального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з державним бюджетом

одночасно:

Дебет

5121

Результат виконання загального фонду місцевого бюджету

Кредит

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

- за видатками:

Дебет

4212

Розрахунки з державним бюджетом за видатками загального фонду місцевого бюджету

Кредит

1651

Активи загального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з державним бюджетом

одночасно:

Дебет

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

Кредит

5121

Результат виконання загального фонду місцевого бюджету

5. Віднесено на взаємні розрахунки суму коштів, яку необхідно передати між місцевими бюджетами (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України з урахуванням нормативно-правової бази бюджетного процесу):

5.1. По виконанню місцевого бюджету, який повинен передати кошти:

- за надходженнями:

Дебет

4221

Розрахунки місцевих бюджетів по надходженнях загального фонду

Кредит

2423

Зобов'язання загального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами

одночасно:

Дебет

6121

Доходи загального фонду місцевого бюджету

Кредит

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

- за видатками:

Дебет

4222

Розрахунки місцевих бюджетів за видатками загального фонду

Кредит

2423

Зобов'язання загального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами

одночасно:

Дебет

7911

Контррахунок за видатковими операціями

Кредит

7211

Видатки загального фонду місцевого бюджету

5.2. По виконанню місцевого бюджету, який повинен отримати кошти:

- за надходженнями:

Дебет

1653

Активи загального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами

Кредит

4221

Розрахунки місцевих бюджетів по надходженнях загального фонду

одночасно:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6121

Доходи загального фонду місцевого бюджету

- за видатками:

Дебет

1653

Активи загального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами

Кредит

4222

Розрахунки місцевих бюджетів за видатками загального фонду

одночасно:

Дебет

7211

Видатки загального фонду місцевого бюджету

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

6. Списано заборгованість за взаємними розрахунками минулих років на суму коштів, яку необхідно передати між місцевими бюджетами (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України з урахуванням нормативно-правової бази бюджетного процесу):

6.1. По виконанню місцевого бюджету, який повинен передати кошти:

- за надходженнями:

Дебет

2423

Зобов'язання загального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами

Кредит

4221

Розрахунки місцевих бюджетів по надходженнях загального фонду

одночасно:

Дебет

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

Кредит

5121

Результат виконання загального фонду місцевого бюджету

- за видатками:

Дебет

2423

Зобов'язання загального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами

Кредит

4222

Розрахунки місцевих бюджетів за видатками загального фонду

одночасно:

Дебет

5121

Результат виконання загального фонду місцевого бюджету

Кредит

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

6.2. По виконанню місцевого бюджету, який повинен отримати кошти:

- за надходженнями:

Дебет

4221

Розрахунки місцевих бюджетів по надходженнях загального фонду

Кредит

1653

Активи загального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами

одночасно:

Дебет

5121

Результат виконання загального фонду місцевого бюджету

Кредит

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

- за видатками:

Дебет

4222

Розрахунки місцевих бюджетів за видатками загального фонду

Кредит

1653

Активи загального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами

одночасно:

Дебет

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

Кредит

5121

Результат виконання загального фонду місцевого бюджету

7. Погашено заборгованість за взаємними розрахунками між місцевими бюджетами на суму коштів, яка передана між місцевими бюджетами (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України з урахуванням нормативно-правової бази бюджетного процесу):

Дебет

3142

Кошти загального фонду місцевих бюджетів

Кредит

3142

Кошти загального фонду місцевих бюджетів

7.1. По виконанню місцевого бюджету, який передав кошти:

Дебет

2423

Зобов’язання загального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами

Кредит

4221

Розрахунки місцевих бюджетів по надходженнях загального фонду

{Підпункт 7.1 пункту 7 пункту "а" розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби № 303 від 03.11.2014}

7.2. По виконанню місцевого бюджету, який отримав кошти:

Дебет

4221

Розрахунки місцевих бюджетів по надходженнях загального фонду

Кредит

1653

Активи загального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами

та одночасно:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6121

Доходи загального фонду місцевого бюджету

{Пункт "а" розділу VIII доповнено підпунктом 7 згідно з Наказом Державної казначейської служби № 105 від 16.04.2014}

б) спеціальний фонд:

1. Віднесено на взаємні розрахунки суму коштів, яку необхідно передати між місцевими бюджетами (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України з урахуванням нормативно-правової бази бюджетного процесу):

1.1. По виконанню місцевого бюджету, який повинен передати кошти:

- за надходженнями:

Дебет

4223

Розрахунки місцевих бюджетів по надходженнях спеціального фонду

Кредит

2424

Зобов'язання спеціального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами

одночасно:

Дебет

6122

Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

- за видатками:

Дебет

4224

Розрахунки місцевих бюджетів за видатками спеціального фонду

Кредит

2424

Зобов'язання спеціального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами

одночасно:

Дебет

7911

Контррахунок за видатковими операціями

Кредит

7221

Видатки спеціального фонду місцевого бюджету

1.2. По виконанню місцевого бюджету, який повинен отримати кошти:

- за надходженнями

Дебет

1654

Активи спеціального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами

Кредит

4223

Розрахунки місцевих бюджетів по надходженнях спеціального фонду

одночасно:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6122

Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки

- за видатками:

Дебет

1654

Активи спеціального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами

Кредит

4224

Розрахунки місцевих бюджетів за видатками спеціального фонду

одночасно:

Дебет

7221

Видатки спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

2. Списано заборгованість за взаємними розрахунками минулих років на суму коштів, яку необхідно передати між місцевими бюджетами (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України з урахуванням нормативно-правової бази бюджетного процесу):

2.1. По виконанню місцевого бюджету, який повинен передати кошти:

- за надходженнями:

Дебет

2424

Зобов'язання спеціального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами

Кредит

4223

Розрахунки місцевих бюджетів по надходженнях спеціального фонду

одночасно:

Дебет

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

Кредит

5122

Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету

- за видатками:

Дебет

2424

Зобов'язання спеціального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами

Кредит

4224

Розрахунки місцевих бюджетів за видатками спеціального фонду

одночасно:

Дебет

5122

Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

2.2. По виконанню місцевого бюджету, який повинен отримати кошти:

- за надходженнями

Дебет

4223

Розрахунки місцевих бюджетів по надходженнях спеціального фонду

Кредит

1654

Активи спеціального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами

одночасно:

Дебет

5122

Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

- за видатками:

Дебет

4224

Розрахунки місцевих бюджетів за видатками спеціального фонду

Кредит

1654

Активи спеціального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами

одночасно:

Дебет

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

Кредит

5122

Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету.

3. Погашено заборгованість за взаємними розрахунками між місцевими бюджетами на суму коштів, яка передана між місцевими бюджетами (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України з урахуванням нормативно-правової бази бюджетного процесу):

Дебет

3152

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

3152

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

3.1. По виконанню місцевого бюджету, який передав кошти:

Дебет

2424

Зобов’язання спеціального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами

Кредит

4223

Розрахунки місцевих бюджетів по надходженнях спеціального фонду

та одночасно:

Дебет

6122

Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

3.2. По виконанню місцевого бюджету, який отримав кошти:

Дебет

4223

Розрахунки місцевих бюджетів по надходженнях спеціального фонду

Кредит

1654

Активи спеціального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами

та одночасно:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6122

Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки

{Пункт "б" розділу VIII доповнено підпунктом 3 згідно з Наказом Державної казначейської служби № 105 від 16.04.2014}

{Розділ VIII в редакції Наказу Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}

IX. Відображення операцій по річному заключенню рахунків

Для підведення результатів виконання місцевих бюджетів по завершенню бюджетного року Головними управліннями Казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головні управління Казначейства України) проводяться операції по заключенню рахунків. Заключення рахунків здійснюється після закінчення останнього операційного дня бюджетного року. Результат виконання місцевих бюджетів визначається Головними управліннями Казначейства України.

Обов'язковою умовою виконання Головними управліннями Казначейства України операцій по заключенню рахунків є відсутність у розпорядників та/або одержувачів коштів місцевих бюджетів залишків на рахунках розділу 35 Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.

Залишки коштів списуються з реєстраційних та спеціальних реєстраційних рахунків розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів (крім власних надходжень, субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам) на рахунки відповідного бюджету, відкриті в Головних управліннях Казначейства України.

{Абзац розділу IX вилучено на підставі Наказу Державної казначейської служби № 7 від 11.01.2014}

Глава 1. Списання залишків коштів з рахунків розпорядників (одержувачів) коштів місцевих бюджетів, розташованих на інших територіях ніж місцевий бюджет

а) загальний фонд:

1. У Головному управлінні Казначейства України за місцем обслуговування розпорядника (одержувача) бюджетних коштів:

Дебет

3541

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду місцевого бюджету


3543

Рахунок одержувачів коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету


3545

Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами загального фонду місцевого бюджету

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

одночасно:

Дебет

8141

Кошти загального фонду місцевих бюджетів, отримані розпорядниками коштів місцевих бюджетів

Кредит

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9221

Поточні бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів

одночасно (крім одержувачів):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9271

Бюджетні призначення з загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

2. У Головному управлінні Казначейства України, яке обслуговує місцевий бюджет:

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Кредит

3531

Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

Кредит

8251

Кошти загального фонду місцевого бюджету, передані розпорядниками коштів місцевих бюджетів

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9123

Зведені поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9142

Зведені поточні призначення з загального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань

б) спеціальний фонд:

1. У Головному управлінні Казначейства України за місцем обслуговування розпорядника (одержувача) бюджетних коштів (крім власних надходжень):

Дебет

3542

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету


3544

Рахунок одержувачів коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету


3546

Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

одночасно:

Дебет

8142

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, отримані розпорядниками коштів місцевих бюджетів

Кредит

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9222

Поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів

одночасно (крім одержувачів):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9275

Бюджетні призначення із спеціального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

2. У Головному управлінні Казначейства України, яке обслуговує місцевий бюджет:

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Кредит

3532

Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

Кредит

8252

Кошти спеціального фонду місцевого бюджету, передані розпорядниками коштів місцевих бюджетів

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9124

Зведені поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9145

Поточні призначення з спеціального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань

Глава 2. Списання залишків коштів з рахунків розпорядників (одержувачів) коштів місцевих бюджетів

а) загальний фонд:

1. Перераховано кошти з реєстраційних рахунків розпорядників (одержувачів) коштів місцевих бюджетів:

Дебет

3541

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду місцевого бюджету


3543

Рахунок одержувачів коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету


3545

Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами загального фонду місцевого бюджету

Кредит

3531

Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету


3142

Кошти загального фонду місцевих бюджетів

одночасно:

Дебет

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

Кредит

8251

Кошти загального місцевого бюджету, передані розпорядниками коштів місцевих бюджетів

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9123

Зведені поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9142

Зведені поточні призначення з загального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань

одночасно:

Дебет

8141

Кошти загального фонду місцевих бюджетів, отримані розпорядниками коштів місцевих бюджетів

Кредит

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9221

Поточні бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9271

Бюджетні призначення з загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

2. Перераховано залишки з особових рахунків головних розпорядників коштів місцевих бюджетів до загального фонду місцевого бюджету:

Дебет

3531

Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету

Кредит

3142

Кошти загального фонду місцевих бюджетів

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9273

Зведені бюджетні призначення з загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9223

Зведені поточні бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів

б) спеціальний фонд:

1. Перераховано кошти з спеціальних реєстраційних рахунків розпорядників (одержувачів) коштів:

Дебет

3542

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету


3544

Рахунок одержувачів коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету


3546

Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

3532

Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету


3152

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

одночасно:

Дебет

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

Кредит

8252

Кошти спеціального фонду місцевого бюджету, передані розпорядниками коштів місцевих бюджетів

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9124

Зведені поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9146

Зведені поточні призначення з спеціального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань

одночасно:

Дебет

8142

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, отримані розпорядниками коштів місцевих бюджетів

Кредит

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9222

Поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9275

Бюджетні призначення із спеціального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

2. Перераховано залишки з особових рахунків головних розпорядників коштів місцевих бюджетів до спеціального фонду місцевого бюджету:

Дебет

3532

Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

3152

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9277

Зведені бюджетні призначення із спеціального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9224

Зведені поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів

Глава 3. Операції по заключенню рахунків у Головних управліннях Казначейства України, які обслуговують розпорядників коштів місцевих бюджетів, розташованих на різних адміністративних територіях

а) у Головних управліннях Казначейства України, які обслуговують розпорядників коштів місцевих бюджетів, розташованих на іншій адміністративній території ніж місцевий бюджет:

1. На суму власних надходжень розпорядників:

Дебет

6124

Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету

Кредит

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

2. На суму видатків місцевого бюджету:

Дебет

7911

Контррахунок за видатковими операціями

Кредит

7211

Видатки загального фонду місцевого бюджету


7221

Видатки спеціального фонду місцевого бюджету

3. На суму наданих бюджетних кредитів:

Дебет

7921

Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення

Кредит

7231

Кредитування загального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення


7232

Кредитування спеціального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення

4. На суму повернутих бюджетних кредитів:

Дебет

7231

Кредитування загального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення


7232

Кредитування спеціального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення

Кредит

7921

Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення

5. На суму операцій, що проводилися протягом року та вплинули на результат виконання загального фонду місцевого бюджету:

Дебет

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

Кредит

5121

Результат виконання загального фонду місцевого бюджету

або:

Дебет

5121

Результат виконання загального фонду місцевого бюджету

Кредит

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

6. На суму операцій, що проводилися протягом року та вплинули на результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету:

Дебет

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

Кредит

5122

Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету

або:

Дебет

5122

Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

__________
Примітка.інформація про суми доходів, видатків, кредитування за вирахуванням погашення загального та спеціального фондів місцевого бюджету, результату по виконанню спеціального фонду місцевого бюджету (далі - Інформація) за формою, встановленою додатком до Порядку, у термін, визначений Казначейством України, передається в електронному вигляді до Головного управління Казначейства України, яке здійснює обслуговування місцевого бюджету, розпорядником коштів якого є дана бюджетна установа.

б) У Головних управліннях Казначейства України, які обслуговують місцевий бюджет:

Головне управління Казначейства України, на підставі отриманої Інформації, відображає в обліку по виконанню відповідного місцевого бюджету суми доходів, видатків та кредитування за вирахуванням погашення і здійснює такі бухгалтерські проведення:

1. На суму власних надходжень розпорядників:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6124

Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету

2. На суму видатків місцевого бюджету:

Дебет

7211

Видатки загального фонду місцевого бюджету


7221

Видатки спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

3. На суму наданих бюджетних кредитів:

Дебет

7231

Кредитування загального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення


7232

Кредитування спеціального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення

Кредит

7921

Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення

4. На суму повернутих бюджетних кредитів:

Дебет

7921

Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення

Кредит

7231

Кредитування загального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення


7232

Кредитування спеціального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення

5. На суму коштів, віднесених на результат виконання загального фонду місцевого бюджету:

Дебет

5121

Результат виконання загального фонду місцевого бюджету

Кредит

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

або:

Дебет

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

Кредит

5121

Результат виконання загального фонду місцевого бюджету

6. На суму коштів віднесених на результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету:

Дебет

5122

Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

або:

Дебет

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

Кредит

5122

Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету

Глава 4. Операції по заключенню рахунків бюджетного обліку

а) загальний фонд:

1. На суму доходів загального фонду місцевого бюджету, списаних на результат виконання загального фонду місцевого бюджету:

Дебет

6121

Доходи загального фонду місцевого бюджету

Кредит

5121

Результат виконання загального фонду місцевого бюджету

та одночасно:

Дебет

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

Кредит

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

2. На суму видатків загального фонду місцевого бюджету, списаних на результат виконання загального фонду місцевого бюджету:

Дебет

5121

Результат виконання загального фонду місцевого бюджету

Кредит

7211

Видатки загального фонду місцевого бюджету

та одночасно:

Дебет

7911

Контррахунок за видатковими операціями

Кредит

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

3. На суму наданих бюджетних кредитів, списаних на результат виконання загального фонду місцевого бюджету:

Дебет

5121

Результат виконання загального фонду місцевого бюджету

Кредит

7231

Кредитування загального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення

та одночасно:

Дебет

7921

Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення

Кредит

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

4. На суму повернутих бюджетних кредитів, наданих з місцевого бюджету, списаних на результат виконання загального фонду місцевого бюджету:

Дебет

7231

Кредитування загального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення

Кредит

5121

Результат виконання загального фонду місцевого бюджету

та одночасно:

Дебет

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

Кредит

7921

Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення

__________
Примітка.рахунок 7231 "Кредитування загального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення" заключається лише на суму, яка не відображена на рахунках 15 розділу рахунків Плану рахунків.

б) спеціальний фонд:

1. На суму доходів спеціального фонду місцевого бюджету, списаних на результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету:

Дебет

6122

Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

5122

Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету

та одночасно:

Дебет

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

Кредит

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

та одночасно:

Дебет

6124

Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету

Кредит

5122

Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету

та одночасно:

Дебет

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

Кредит

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

2. На суму видатків спеціального фонду місцевого бюджету, списаних на результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету:

Дебет

5122

Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

7221

Видатки спеціального фонду місцевого бюджету

та одночасно:

Дебет

7911

Контррахунок за видатковими операціями

Кредит

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

3. На суму наданих бюджетних кредитів, списаних на результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету:

Дебет

5122

Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

7232

Кредитування спеціального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення

та одночасно:

Дебет

7921

Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення

Кредит

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

4. На суму повернутих бюджетних кредитів, наданих з місцевого бюджету, списаних на результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету:

Дебет

7232

Кредитування спеціального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення

Кредит

5122

Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету

та одночасно:

Дебет

5911

Контррахунок за результатом виконання бюджету

Кредит

7921

Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення

__________
Примітка.рахунок 7232 "Кредитування спеціального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення" заключається лише на суму, яка не відображена на рахунках 15 розділу рахунків Плану рахунків.

Глава 5. Операції по заключенню інших рахунків бюджетного обліку

1. На суму доходів місцевого бюджету, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами:

Дебет

6123

Доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами

Кредит

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

2. На суму доходів, що підлягають розподілу між рівнями бюджету:

Дебет

6221

Доходи, які підлягають розподілу між рівнями бюджету

Кредит

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

3. На суму коштів, тимчасово віднесених на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу:

Дебет

6421

Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу

Кредит

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

4. На суму інших коштів, тимчасово віднесених на доходи місцевого бюджету:

Дебет

6422

Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету

Кредит

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Глава 6. Операції по заключенню рахунків управлінського обліку

а) загальний фонд:

1. На суму коштів місцевих бюджетів, переданих розпорядниками коштів місцевих бюджетів:

Дебет

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

Кредит

8251

Кошти загального фонду місцевого бюджету, передані розпорядниками коштів місцевих бюджетів

2. На суму коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками коштів місцевих бюджетів:

Дебет

8141

Кошти загального фонду місцевих бюджетів, отримані розпорядниками коштів місцевих бюджетів

Кредит

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

3. На суму коштів, переданих із загального фонду місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам за міжбюджетними трансфертами:

Дебет

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

Кредит

8321

Кошти, передані із загального фонду місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам за міжбюджетними трансфертами

{Пункт "а" глави 6 розділу IX доповнено пунктом 3 згідно з Наказом Державної казначейської служби № 303 від 03.11.2014}

4. На суму коштів, отриманих місцевими бюджетами:

Дебет

8741

Кошти, отримані до загального фонду місцевих бюджетів від розміщення/пред’явлення цінних паперів

Кредит

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

а також:

Дебет

8743

Інші кошти, отримані до загального фонду місцевих бюджетів

Кредит

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

а також:

Дебет

8745

Кошти, отримані до загального фонду місцевих бюджетів від залучених кредитів Національного банку України

Кредит

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

а також:

Дебет

8747

Кошти, отримані до загального фонду місцевих бюджетів від інших залучених кредитів

Кредит

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

а також:

Дебет

8771

Кошти, отримані до загального фонду місцевих бюджетів від повернення з депозиту

Кредит

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

5. На суму коштів, направлених на погашення кредитів місцевих бюджетів:

Дебет

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

Кредит

8752

Кошти, направлені на погашення кредитів місцевого бюджету

6. На суму коштів, направлених на погашення цінних паперів та боргових зобов'язань місцевих бюджетів:

Дебет

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

Кредит

8751

Кошти, направлені на придбання/погашення цінних паперів та інших боргових зобов’язань місцевого бюджету

7. На суму коштів, направлених для розміщення на депозит:

Дебет

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

Кредит

8791

Кошти загального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит

8. На суму коштів, направлених до бюджету розвитку місцевого бюджету:

Дебет

8753

Кошти, направлені до бюджету розвитку місцевого бюджету

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

{Главу 6 розділу IX доповнено новим пунктом згідно з Наказом Державної казначейської служби № 105 від 16.04.2014}

б) спеціальний фонд:

1. На суму коштів місцевих бюджетів, переданих розпорядниками коштів місцевих бюджетів:

Дебет

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

Кредит

8252

Кошти спеціального фонду місцевого бюджету, передані розпорядниками коштів місцевих бюджетів

2. На суму коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками коштів місцевих бюджетів:

Дебет

8142

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, отримані розпорядниками коштів місцевих бюджетів

Кредит

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

3. На суму коштів, переданих із спеціального фонду місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам за міжбюджетними трансфертами:

Дебет

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

Кредит

8322

Кошти, передані із спеціального фонду місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам за міжбюджетними трансфертами

{Пункт "б" глави 6 розділу IX доповнено пунктом 3 згідно з Наказом Державної казначейської служби № 303 від 03.11.2014}

4. На суму коштів, отриманих місцевими бюджетами:

Дебет

8742

Кошти, отримані до спеціального фонду місцевих бюджетів від розміщення/пред’явлення цінних паперів

Кредит

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

а також:

Дебет

8744

Інші кошти, отримані до спеціального фонду місцевих бюджетів

Кредит

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

а також:

Дебет

8746

Кошти, отримані до спеціального фонду місцевих бюджетів від залучених кредитів Національного банку України

Кредит

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

а також:

Дебет

8748

Кошти, отримані до спеціального фонду місцевих бюджетів від інших залучених кредитів

Кредит

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

а також:

Дебет

8772

Кошти, отримані до спеціального фонду місцевих бюджетів від повернення з депозиту

Кредит

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

5. На суму коштів, направлених на погашення кредитів місцевих бюджетів:

Дебет

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

Кредит

8752

Кошти, направлені на погашення кредитів місцевого бюджету

6. На суму коштів, направлених на погашення цінних паперів та боргових зобов'язань місцевих бюджетів:

Дебет

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

Кредит

8751

Кошти, направлені на придбання/погашення цінних паперів та інших боргових зобов’язань місцевого бюджету

7. На суму коштів, направлених для розміщення на депозит:

Дебет

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

Кредит

8792

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит

Глава 7. Операції по заключенню рахунків позабалансового обліку

а) загальний фонд:

1. На суму затверджених планових показників за доходами місцевих бюджетів:

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9323

Затверджені планові показники за доходами загального фонду місцевого бюджету

а також:

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9343

Затверджені планові показники за помісячним розписом доходів загального фонду місцевого бюджету

2. На суму затверджених планових показників за видатками місцевих бюджетів:

Дебет

9163

Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9127

Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9166

Затверджені зведені призначення із загального фонду місцевих бюджетів за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9144

Затверджені зведені призначення з загального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9161

Затверджені кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9125

Затверджені кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9165

Затверджені призначення із загального фонду місцевих бюджетів за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9143

Затверджені призначення з загального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9293

Затверджені зведені бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9227

Затверджені зведені бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9296

Затверджені зведені бюджетні призначення з загального фонду місцевих бюджетів за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9274

Затверджені зведені бюджетні призначення з загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9291

Затверджені бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9225

Затверджені бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9295

Затверджені бюджетні призначення з загального фонду місцевих бюджетів за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9272

Затверджені бюджетні призначення з загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

3. На суму затверджених планових показників за фінансуванням місцевих бюджетів:

Дебет

9733

Затверджений розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання, з урахуванням змін

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9742

Затверджений помісячний розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

4. На суму залишків на рахунках для обліку поточних планових показників за доходами місцевих бюджетів:

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9321

Поточні планові показники за доходами загального фонду місцевого бюджету

а також:

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9341

Поточні планові показники за помісячним розписом доходів загального фонду місцевого бюджету

5. На суму залишків на рахунках для обліку поточних планових показників за видатками місцевих бюджетів:

Дебет

9123

Зведені поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9142

Зведені поточні призначення з загального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9121

Поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9141

|Поточні призначення з загального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

|Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9223

Зведені поточні бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9273

Зведені бюджетні призначення з загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9221

Поточні бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9271

Бюджетні призначення з загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

6. На суму залишків на рахунках для обліку поточних планових показників за фінансуванням місцевих бюджетів:

Дебет

9731

Поточний розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9741

Поточний помісячний розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

7. На суму залишків за плановими показниками на взяття зобов'язань:

Дебет

9181

Асигнування на взяття зобов'язань за загальним фондом місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

{Пункт "а" глави 7 розділу IX доповнено підпунктом 7 згідно з Наказом Державної казначейської служби № 303 від 03.11.2014}

б) спеціальний фонд:

1. На суму затверджених планових показників за доходами місцевих бюджетів:

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9324

Затверджені планові показники за доходами спеціального фонду місцевого бюджету

а також:

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9344

Затверджені планові показники за помісячним розписом доходів спеціального фонду місцевого бюджету

2. На суму затверджених планових показників за видатками місцевих бюджетів:

Дебет

9164

Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9128

Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9168

Затверджені зведені призначення із спеціального фонду місцевих бюджетів за планом асигнувань (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9148

Затверджені зведені призначення з спеціального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9162

Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9126

Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9167

Затверджені призначення із спеціального фонду місцевих бюджетів за планом асигнувань (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9147

Затверджені призначення з спеціального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9294

Затверджені зведені бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9228

Затверджені зведені бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9298

Затверджені зведені бюджетні призначення із спеціального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9278

Затверджені зведені бюджетні призначення із спеціального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9292

Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9226

Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9297

Затверджені бюджетні призначення із спеціального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9276

Затверджені бюджетні призначення із спеціального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

3. На суму затверджених планових показників за фінансуванням місцевих бюджетів:

Дебет

9734

Затверджений розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання, з урахуванням змін

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9744

Затверджений помісячний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

4. На суму залишків на рахунках для обліку поточних планових показників за доходами місцевих бюджетів:

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9322

Поточні планові показники за доходами спеціального фонду місцевого бюджету

а також:

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9342

Поточні планові показники за помісячним розписом доходів спеціального фонду місцевого бюджету

5. На суму залишків на рахунках для обліку поточних планових показників за видатками місцевих бюджетів:

Дебет

9124

Зведені поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9146

Зведені поточні призначення з спеціального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9122

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9145

Поточні призначення з спеціального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9224

Зведені поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9277

Зведені бюджетні призначення із спеціального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9222

Поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9275

Бюджетні призначення із спеціального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

6. На суму залишків на рахунках для обліку поточних планових показників за фінансуванням місцевих бюджетів:

Дебет

9732

Поточний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також:

Дебет

9743

Поточний помісячний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

__________
Примітка.кредитові залишки, які склалися на рахунках розділу 94 "Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів" не закриваються, а переносяться на відповідні рахунки наступного бюджетного року.

7. На суму залишків за плановими показниками на взяття бюджетних зобов'язань:

Дебет

9182

Асигнування на взяття зобов'язань за спеціальним фондом місцевих бюджетів

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

а також на суму залишків за плановими показниками на взяття бюджетних фінансових зобов'язань (за винятком власних надходжень бюджетних установ):

Дебет

9183

Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

{Пункт "б" глави 7 розділу IX доповнено підпунктом 7 згідно з Наказом Державної казначейської служби № 303 від 03.11.2014}

Глава 8. Операції по заключенню рахунків за зобов'язаннями розпорядників бюджетних коштів

а) загальний фонд:

1. На суму зареєстрованих та непогашених бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів:

Дебет

9421

Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

2. На суму зареєстрованих та непогашених у кінці бюджетного періоду бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників бюджетних коштів:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9425

Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів минулих бюджетних періодів за коштами загального фонду місцевого бюджету

та одночасно:

Дебет

9423

Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

б) спеціальний фонд:

1. На суму зареєстрованих та непогашених бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів:

Дебет

9422

Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

2. На суму зареєстрованих але непогашених у кінці бюджетного періоду бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників бюджетних коштів:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9426

Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів минулих бюджетних періодів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

9424

Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету звітного періоду

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

{Розділ IX доповнено новою главою 8 згідно з Наказом Державної казначейської служби № 7 від 11.01.2014}

{Розділ IX в редакції Наказу Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}

{Порядок із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства № 496 від 07.12.2009, № 291 від 13.08.2010; Наказом Державної казначейської служби № 105 від 16.04.2014}

Директор департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітностіН.І. СушкоДодаток 1
до Порядку відображення
у бухгалтерському обліку
операцій по виконанню
місцевих бюджетів

ІНФОРМАЦІЯ
про суми доходів, видатків, кредитування за вирахуванням погашення загального та спеціального фондів місцевого бюджету, на які проведено заключення рахунків

_______________________________________________
(найменування бюджету)
____________________________________________________
(найменування органу Казначейства України)


з/п

Код органу Казначейства України

№ балансового рахунку

Назва рахунку

Сума (грн.коп.)

Дебет

Кредит

1

2

4

5

6

7

1.


6124

Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету2.


7211

Видатки загального фонду місцевого бюджету3.


7221

Видатки спеціального фонду місцевого бюджету4.


7231*

Кредитування загального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення5.


7232*

Кредитування спеціального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення6.


5121

Результат виконання загального фонду місцевого бюджету7.


5122

Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету__________
* за вказаними рахунками окремо проставляється сума дебетового та кредитового обороту за поточний бюджетний період, яка не відображена на рахунках 15 розділу Плану рахунків.

Зазначена інформація подається відповідному Головному управлінню у вигляді файла NNNNMB. (формат Word), де NNNN - електронна адреса Головного управління Казначейства України у форматі Національного банку України (наприклад: UTQKMB.doc - Головного управління Казначейства України у Тернопільській області) з наданням підтвердження на паперових носіях в установленій формі.

Відповідальність за достовірність наданої інформації несуть керівники територіальних органів Казначейства України.

Начальник Головного управління

Головний бухгалтер

М.П.

{Додаток 1 в редакції Наказу Державного казначейства № 496 від 07.12.2009}Додаток 2
до Порядку відображення
у бухгалтерському обліку
операцій по виконанню
місцевих бюджетів

РОЗШИФРОВКА
операцій по кредитуванню місцевого бюджету

______________________________________________
(найменування бюджету)

________________________________________________
(найменування органу Казначейства України)

№ з/п

№ балансового рахунку

Назва рахунку

Сума (грн. коп.)

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

7


1521

Короткострокові кредити, надані з місцевого бюджету


1522

Довгострокові кредити, надані з місцевого бюджету


1523

Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками


1524

Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками


1525

Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету


1526

Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету


1527

Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету


1528

Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету


1551

Короткострокові кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами


1552

Довгострокові кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами


1553

Короткострокові кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками


1554

Довгострокові кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками


1555

Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами


1556

Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами


1557

Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами


1558

Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами


Всього:7231

Кредитування загального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення


7232

Кредитування спеціального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення

__________
Примітка:

за вказаними рахунками проставляється сума дебетового та кредитового обороту за поточний бюджетний період.
Зазначена інформація подається відповідному Головному управлінню у вигляді файла NNNNMB. (формат Word), де NNNN - електронна адреса Головного управління Казначейства України у форматі Національного банку України (наприклад: UTQKMB.doc - Головного управління Казначейства України у Тернопільській області) з наданням підтвердження на паперових носіях в установленій формі.
Відповідальність за достовірність наданої інформації несуть керівники територіальних органів Казначейства України.

Начальник Головного управління

Головний бухгалтер

М.П.

{Порядок доповнено Додатком 2 згідно з Наказом Державного казначейства № 496 від 07.12.2009; в редакції Наказу Державної казначейської служби № 105 від 16.04.2014}

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: