open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
07.12.2009 N 496

Про затвердження змін до деяких нормативних

актів Державного казначейства України

На виконання статті 56 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 )
та з метою забезпечення повноти та достовірності відображення у
бухгалтерському обліку окремих операцій по виконанню бюджетів
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити зміни до Порядку відображення у бухгалтерському
обліку операцій по виконанню місцевих бюджетів, затвердженого
наказом Державного казначейства України від 14.12.2007 N 233
( v0233506-07 ) (зі змінами) (Додаток 1), що додаються.
2. Затвердити зміни до Порядку відображення у бухгалтерському
обліку операцій по виконанню державного бюджету, затвердженого
наказом Державного казначейства України від 11.08.2008 N 327
( v0327506-08 ) (зі змінами) (Додаток 2), що додаються.
3. Самостійним структурним підрозділам Державного
казначейства України та органам Державного казначейства України
забезпечити відображення у бухгалтерському обліку операцій по
виконанню бюджетів з урахуванням внесених змін.
4. Керівникам самостійних структурних підрозділів Державного
казначейства України в межах повноважень здійснити заходи щодо
забезпечення виконання вимог цього наказу.
5. Департаменту інформаційних технологій (Костенко О.В.)
доопрацювати програмне забезпечення відповідно до вимог цього
наказу.
6. Департаменту методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) довести цей наказ
до відома заступників голови, керівників самостійних структурних
підрозділів центрального апарату Державного казначейства України
та начальників Головних управлінь Державного казначейства України
в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників голови Державного казначейства України відповідно до
розподілу обов'язків та начальників Головних управлінь Державного
казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі.
Голова Т.Я.Слюз

Додаток 1

до наказу Державного

казначейства України

07.12.2009 N 496

ЗМІНИ

до Порядку відображення у бухгалтерському обліку

операцій по виконанню місцевих бюджетів,

затвердженого наказом Державного казначейства

України від 14.12.2007 N 233

( v0233506-07 )

1. У тексті Порядку відображення у бухгалтерському обліку
операцій по виконанню місцевих бюджетів, затвердженого наказом
Державного казначейства України від 14.12.2007 N 233
( v0233506-07 ) (далі - Порядок), змінити назву рахунків:
------------------------------------------------------------------ 3242 |з |Кошти залучені до спеціального фонду місцевих | | |бюджетів від розміщення цінних паперів | --------+-------+-----------------------------------------------| |на |Кошти, залучені до спеціального фонду | | |місцевих бюджетів від розміщення цінних | | |паперів та направлені на їх погашення | --------+-------+-----------------------------------------------| 3252 |з |Рахунок для зарахування до загального фонду | | |місцевих бюджетів інших кредитів | --------+-------+-----------------------------------------------| |на |Рахунок для зарахування до загального фонду | | |місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, | | |направлених на їх погашення | --------+-------+-----------------------------------------------| 3254 |з |Рахунок для зарахування до спеціального фонду | | |місцевих бюджетів інших кредитів | --------+-------+-----------------------------------------------| |на |Рахунок для зарахування до спеціального фонду | | |місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, | | |направлених на їх погашення | --------+-------+-----------------------------------------------| 3261 |з |Інші кошти, залучені до загального фонду | | |місцевих бюджетів | --------+-------+-----------------------------------------------| |на |Інші кошти, залучені до загального фонду | | |місцевих бюджетів та направлені на їх | | |повернення | --------+-------+-----------------------------------------------| 3262 |з |Інші кошти, залучені до спеціального фонду | | |місцевих бюджетів | --------+-------+-----------------------------------------------| |на |Інші кошти, залучені до спеціального фонду | | |місцевих бюджетів та направлені на їх | | |повернення | --------+-------+-----------------------------------------------| 9141 |з |Поточні призначення з місцевого бюджету за | | |планом асигнувань | --------+-------+-----------------------------------------------| |на |Поточні призначення з загального фонду | | |місцевого бюджету за планом асигнувань | --------+-------+-----------------------------------------------| 9142 |з |Зведені поточні призначення з місцевого | | |бюджету за планом асигнувань | --------+-------+-----------------------------------------------| |на |Зведені поточні призначення з загального | | |фонду місцевого бюджету за планом асигнувань | --------+-------+-----------------------------------------------| 9143 |з |Затверджені призначення з місцевого бюджету | | |за планом асигнувань, з урахуванням змін | --------+-------+-----------------------------------------------| |на |Затверджені призначення з загального фонду | | |місцевого бюджету за планом асигнувань, з | | |урахуванням змін | --------+-------+-----------------------------------------------| 9144 |з |Затверджені зведені призначення з місцевого | | |бюджету за планом асигнувань, з урахуванням | | |змін | --------+-------+-----------------------------------------------| |на |Затверджені зведені призначення з загального | | |фонду місцевого бюджету за планом асигнувань, | | |з урахуванням змін | --------+-------+-----------------------------------------------| 9165 |з |Затверджені призначення з місцевих бюджетів | | |за планом асигнувань | --------+-------+-----------------------------------------------| |на |Затверджені призначення із загального фонду | | |місцевих бюджетів за планом асигнувань | --------+-------+-----------------------------------------------| 9166 |з |Затверджені зведені призначення з місцевих | | |бюджетів за планом асигнувань | --------+-------+-----------------------------------------------| |на |Затверджені зведені призначення із загального | | |фонду місцевих бюджетів за планом асигнувань | -----------------------------------------------------------------
2. У розділі I Порядку ( v0233506-07 )
2.1. Підпункт "а" пункту 2 доповнити першим та другим
абзацами такого змісту: "за доходами місцевих бюджетів:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9343 |Затверджені планові показники за помісячним | | |розписом доходів загального фонду місцевого | | |бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9911 |Контррахунок для активних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9341 |Поточні планові показники за помісячним | | |розписом доходів загального фонду місцевого | | |бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9911 |Контррахунок для активних рахунків | | |позабалансового обліку". | -----------------------------------------------------------------
У зв'язку з цим абзаци перший - п'ятий вважати абзацами
третім - сьомим відповідно.
2.2. Підпункт "б" пункту 2 викласти у такій редакції: "б) спеціальний фонд: - за доходами місцевих бюджетів:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9344 |Затверджені планові показники за помісячним | | |розписом доходів спеціального фонду місцевого | | |бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9911 |Контррахунок для активних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9342 |Поточні планові показники за помісячним | | |розписом доходів спеціального фонду місцевого | | |бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9911 |Контррахунок для активних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
- за видатками та кредитуванням місцевих бюджетів:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9298 |Затверджені зведені бюджетні призначення із | | |спеціального фонду місцевого бюджету за | | |помісячним розписом асигнувань | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9278 |Затверджені зведені бюджетні призначення із | | |спеціального фонду місцевого бюджету за | | |помісячним розписом асигнувань, з урахуванням | | |змін | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9277 |Зведені бюджетні призначення із спеціального | | |фонду місцевого бюджету за помісячним розписом | | |асигнувань | -----------------------------------------------------------------
- за фінансуванням місцевих бюджетів:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9744 |Затверджений помісячний розпис фінансування | | |спеціального фонду місцевих бюджетів за типом | | |боргового зобов'язання | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9743 |Поточний помісячний розпис фінансування | | |спеціального фонду місцевих бюджетів за типом | | |боргового зобов'язання". | -----------------------------------------------------------------
2.3. Пункт 4 викласти у такій редакції: "4. Введення показників за зведеним планом асигнувань
(підстава - зведений план асигнувань та зведений план надання
кредитів до зведеного кошторису головного розпорядника коштів
бюджету або розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого
належать інші розпорядники нижчого рівня): а) загальний фонд:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9166 |Затверджені зведені призначення із загального | | |фонду місцевих бюджетів за планом асигнувань | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9144 |Затверджені зведені призначення з загального | | |фонду місцевого бюджету за планом асигнувань, з| | |урахуванням змін | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9142 |Зведені поточні призначення з загального фонду | | |місцевого бюджету за планом асигнувань | -----------------------------------------------------------------
б) спеціальний фонд:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9168 |Затверджені зведені призначення із спеціального| | |фонду місцевих бюджетів за планом асигнувань | | |(за винятком власних надходжень бюджетних | | |установ та відповідних видатків) | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9148 |Затверджені зведені призначення з спеціального | | |фонду місцевого бюджету за планом асигнувань, з| | |урахуванням змін | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9146 |Зведені поточні призначення з спеціального | | |фонду місцевого бюджету за планом асигнувань". | -----------------------------------------------------------------
2.4. У пункті 6: у абзаці першому слова "загального фонду" виключити; доповнити підпунктом "б" такого змісту: "б) спеціальний фонд:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9297 |Затверджені бюджетні призначення із | | |спеціального фонду місцевого бюджету за | | |помісячним розписом асигнувань | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9276 |Затверджені бюджетні призначення із | | |спеціального фонду місцевого бюджету за | | |помісячним розписом асигнувань, з урахуванням | | |змін | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9275 |Бюджетні призначення із спеціального фонду | | |місцевого бюджету за помісячним розписом | | |асигнувань". | -----------------------------------------------------------------
2.5. Пункт 8 викласти у такій редакції: "8. За планом асигнувань (підстава - план асигнувань та план
надання кредитів як додаток до індивідуального кошторису
розпорядника коштів місцевого бюджету): а) загальний фонд:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9165 |Затверджені призначення із загального фонду | | |місцевих бюджетів за планом асигнувань | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9143 |Затверджені призначення з загального фонду | | |місцевого бюджету за планом асигнувань, з | | |урахуванням змін | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9141 |Поточні призначення з загального фонду | | |місцевого бюджету за планом асигнувань | -----------------------------------------------------------------
б) спеціальний фонд:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9167 |Затверджені призначення із спеціального фонду | | |місцевих бюджетів за планом асигнувань (за | | |винятком власних надходжень бюджетних установ | | |та відповідних видатків) | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9147 |Затверджені призначення з спеціального фонду | | |місцевого бюджету за планом асигнувань, з | | |урахуванням змін | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9145 |Поточні призначення з спеціального фонду | | |місцевого бюджету за планом асигнувань|". | -----------------------------------------------------------------
2.6. Два останні абзаци виключити.
2.7. Доповнити приміткою такого змісту: "Примітка: при збільшенні планових показників у
бухгалтерському обліку зазначені операції відображаються за
вищенаведеними проведеннями. Відповідно при зменшенні планових показників у
бухгалтерському обліку зазначені операції відображаються
зворотними проведеннями".
3. У розділі III Порядку:
3.1. У пункті "а": підпункт 1 доповнити абзацом такого змісту: "одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9911 |Контррахунок для активних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9341 |Поточні планові показники за помісячним | | |розписом доходів загального фонду місцевого | | |бюджету"; | -----------------------------------------------------------------
підпункт 2 доповнити абзацом такого змісту: "одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9341 |Поточні планові показники за помісячним | | |розписом доходів загального фонду місцевого | | |бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9911 |Контррахунок для активних рахунків | | |позабалансового обліку". | -----------------------------------------------------------------
3.2. У пункті "б": підпункт 1 доповнити абзацом такого змісту: "одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9911 |Контррахунок для активних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9342 |Поточні планові показники за помісячним | | |розписом доходів спеціального фонду місцевого | | |бюджету"; | -----------------------------------------------------------------
підпункт 2 доповнити абзацом такого змісту: "одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9342 |Поточні планові показники за помісячним | | |розписом доходів спеціального фонду місцевого | | |бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9911 |Контррахунок для активних рахунків | | |позабалансового обліку"; | -----------------------------------------------------------------
доповнити підпунктом 4 такого змісту: "4. Перераховано до загального фонду залишки коштів
спеціального фонду, які втратили своє цільове призначення
(підстава - меморіальні документи органів Державного казначейства
України):
------------------------------------------------------------------ Дебет |3152 |Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які| | |направляються на спеціальні видатки | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |3142 |Кошти загального фонду місцевих бюджетів | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |5122 |Результат виконання спеціального фонду | | |місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |5911 |Контррахунок за результатом виконання бюджету | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |5911 |Контррахунок за результатом виконання бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |5121 |Результат виконання загального фонду місцевого | | |бюджету". | -----------------------------------------------------------------
3.3. У пункті "в": у підпункті 2 після слова "зайво" виключити слово "внесені",
після слова "казначейства" доповнити словом "України"; підпункт 3 викласти у такій редакції: "3. Проведено розподіл коштів, між загальним та спеціальним
фондами місцевого бюджету (підстава - меморіальні документи
органів Державного казначейства України з урахуванням
нормативно-правової бази бюджетного процесу):
------------------------------------------------------------------ Дебет |3161 |Кошти, які розподіляються між загальним і | | |спеціальним фондами місцевих бюджетів | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |3141 |Надходження до загального фонду місцевих | | |бюджетів | --------+-------+-----------------------------------------------| |3151 |Надходження коштів спеціального фонду місцевих | | |бюджетів, які направляються на спеціальні | | |видатки | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |6911 |Контррахунок за операціями за доходами бюджетів| --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |6121 |Доходи загального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| |6122 |Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, | | |які направляються на спеціальні видатки | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9911 |Контррахунок для активних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9321 |Поточні планові показники за доходами | | |загального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| |9322 |Поточні планові показники за доходами | | |спеціального фонду місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9911 |Контррахунок для активних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9341 |Поточні планові показники за помісячним | | |розписом доходів загального фонду місцевого | | |бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| |9342 |Поточні планові показники за помісячним | | |розписом доходів спеціального фонду місцевого | | |бюджету". | -----------------------------------------------------------------
3.4. У пункті "г": у підпункті 2 після слова "зайво" виключити слово "внесені",
після слова "казначейства" доповнити словом "України"; підпункт 3 викласти у такій редакції: "3. Проведено розподіл коштів, між рівнями бюджетів
(підстава - меморіальні документи органів Державного казначейства
України з урахуванням нормативно-правової бази бюджетного
процесу):
3.1. За умови зарахування коштів до загального фонду
відповідного місцевого бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |3321 |Кошти, які підлягають розподілу між рівнями | | |бюджетів | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |3141 |Надходження до загального фонду місцевих | | |бюджетів | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |6911 |Контррахунок за операціями за доходами бюджетів| --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |6121 |Доходи загального фонду місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9911 |Контррахунок для активних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9321 |Поточні планові показники за доходами | | |загального фонду місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9911 |Контррахунок для активних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9341 |Поточні планові показники за помісячним | | |розписом доходів загального фонду місцевого | | |бюджету | -----------------------------------------------------------------
3.2. За умови зарахування коштів до спеціального фонду
відповідного місцевого бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |3321 |Кошти, які підлягають розподілу між рівнями | | |бюджетів | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |3151 |Надходження коштів спеціального фонду місцевих | | |бюджетів, які направляються на спеціальні | | |видатки | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |6911 |Контррахунок за операціями за доходами бюджетів| --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |6122 |Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, | | |які направляються на спеціальні видатки | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9911 |Контррахунок для активних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9322 |Поточні планові показники за доходами | | |спеціального фонду місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9911 |Контррахунок для активних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9342 |Поточні планові показники за помісячним | | |розписом доходів спеціального фонду місцевого | | |бюджету | -----------------------------------------------------------------
3.3. За умови зарахування коштів на рахунки до розподілу
коштів між загальним та спеціальним фондами місцевих бюджетів:
------------------------------------------------------------------ Дебет |3321 |Кошти, які підлягають розподілу між рівнями | | |бюджетів | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |3161 |Кошти, які розподіляються між загальним і | | |спеціальним фондами місцевих бюджетів | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |6911 |Контррахунок за операціями за доходами бюджетів| --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |6123 |Доходи місцевого бюджету, що підлягають | | |розподілу між загальним та спеціальним | | |фондами". | -----------------------------------------------------------------
3.5. Пункт "д" викласти у такій редакції: "д) здійснення операцій за коштами, тимчасово віднеесними на
доходи місцевого бюджету: 1. Надійшли кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого
бюджету, що підлягають розподілу (підстава - файл початкових
платежів від СЕП НБУ):
------------------------------------------------------------------ Дебет |1711 |Субрахунки єдиного казначейського рахунку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |3421 |Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого | | |бюджету, що підлягають розподілу | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |6911 |Контррахунок за операціями за доходами бюджетів| --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |6421 |Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого | | |бюджету, що підлягають розподілу | -----------------------------------------------------------------
2. Повернуто зайво або помилково сплачені кошти, які
тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають
розподілу (підстава - висновок органу виконавчої влади, якому
відповідно до закону надано право стягнення до бюджету податків,
зборів та інших надходжень, погоджений з відповідним фінансовим
органом, та платіжні документи органів Державного казначейства
України, звірені з виписками банків):
------------------------------------------------------------------ Дебет |3421 |Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого | | |бюджету, що підлягають розподілу | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |1711 |Субрахунки єдиного казначейського рахунку | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |6421 |Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого | | |бюджету, що підлягають розподілу | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |6911 |Контррахунок за операціями за доходами бюджетів| -----------------------------------------------------------------
3. Розподілено кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого
бюджету, що підлягають розподілу (підстава - меморіальні документи
органів Державного казначейства України з урахуванням
нормативно-правової бази бюджетного процесу):
------------------------------------------------------------------ Дебет |3421 |Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого | | |бюджету, що підлягають розподілу | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |3141 |Надходження до загального фонду місцевих | або: | |бюджетів | --------+-------+-----------------------------------------------| |3151 |Надходження коштів спеціального фонду місцевих | | |бюджетів, які направляються на спеціальні | | |видатки | --------+-------+-----------------------------------------------| або: |1711 |Субрахунки єдиного казначейського рахунку | --------+-------+-----------------------------------------------| або: |3717 |Рахунки державних позабюджетних фондів | -----------------------------------------------------------------
одночасно(1):
------------------------------------------------------------------ Дебет |6911 |Контррахунок за операціями за доходами бюджетів | --------+------+------------------------------------------------| Кредит |6121 |Доходи загального фонду місцевого бюджету Доходи| або: |6122 |спеціального фонду місцевого бюджету, які | | |направляються на спеціальні видатки | -----------------------------------------------------------------
одночасно(1):
------------------------------------------------------------------ Дебет |9911 |Контррахунок для активних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9321 |Поточні планові показники за доходами | або: |9322 |загального фонду місцевого бюджету Поточні | | |планові показники за доходами спеціального | | |фонду місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
одночасно(1):
------------------------------------------------------------------ Дебет |9911 |Контррахунок для активних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9341 |Поточні планові показники за помісячним | | |розписом доходів загального фонду місцевого | | |бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| або: |9342 |Поточні планові показники за помісячним | | |розписом доходів спеціального фонду місцевого | | |бюджету | -----------------------------------------------------------------
Примітка.(1) проведення складаються до рахунків 3141, 3151
Плану рахунків.
4. Надійшли інші кошти, тимчасово віднесені на доходи
місцевого бюджету (підстава - файл початкових платежів від СЕП
НБУ):
------------------------------------------------------------------ Дебет |1711 |Субрахунки єдиного казначейського рахунку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |3422 |Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи | | |місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |6911 |Контррахунок за операціями за доходами бюджетів| --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |6422 |Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи | | |місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
5. Повернуто зайво або помилково сплачені кошти, які
тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету (підстава -
висновок органу виконавчої влади, якому відповідно до закону
надано право стягнення до бюджету податків, зборів та інших
надходжень, погоджений з відповідним фінансовим органом, та
платіжні документи органів Державного казначейства України,
звірені з виписками банків):
------------------------------------------------------------------ Дебет |3422 |Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи | | |місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |1711 |Субрахунки єдиного казначейського рахунку | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |6422 |Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи | | |місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |6911 |Контррахунок за операціями за доходами бюджетів| -----------------------------------------------------------------
6. Розподілено інші кошти, тимчасово віднесені на доходи
місцевого бюджету (підстава - меморіальні документи органів
Державного казначейства України з урахуванням нормативно-правової
бази бюджетного процесу):
------------------------------------------------------------------ Дебет |3422 |Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи | | |місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |3141 |Надходження до загального фонду місцевих | або: | |бюджетів | --------+-------+-----------------------------------------------| |3151 |Надходження коштів спеціального фонду місцевих | | |бюджетів, які направляються на спеціальні | | |видатки | --------+-------+-----------------------------------------------| або: |1711 |Субрахунки єдиного казначейського рахунку | -----------------------------------------------------------------
одночасно(2):
------------------------------------------------------------------ Дебет |6911 |Контррахунок за операціями за доходами бюджетів | --------+------+------------------------------------------------| Кредит |6121 |Доходи загального фонду місцевого бюджету Доходи| або: |6122 |спеціального фонду місцевого бюджету, які | | |направляються на спеціальні видатки | -----------------------------------------------------------------
одночасно(2):
------------------------------------------------------------------ Дебет |9911 |Контррахунок для активних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9321 |Поточні планові показники за доходами | або: |9322 |загального фонду місцевого бюджету Поточні | | |планові показники за доходами спеціального | | |фонду місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
одночасно(2):
------------------------------------------------------------------ Дебет |9911 |Контррахунок для активних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9341 |Поточні планові показники за помісячним | | |розписом доходів загального фонду місцевого | | |бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| або: |9342 |Поточні планові показники за помісячним | | |розписом доходів спеціального фонду місцевого | | |бюджету | -----------------------------------------------------------------
Примітка. (2) проведення складаються до рахунків 3 класу".
4. Розділ IV Порядку ( v0233506-07 ) викласти у такій
редакції:
"IV. Облік операцій за власними надходженнями

бюджетних установ та їх використанням
а) власні надходження бюджетних установ та їх використання у
грошовій формі:
1. Надійшли кошти у національній валюті, які відносяться до
власних надходжень бюджетних установ, та відповідно до
законодавства є джерелом формування спеціального фонду місцевого
бюджету (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):
------------------------------------------------------------------ Дебет |1711 |Субрахунки єдиного казначейського рахунку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |3542 |Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами | | |спеціального фонду місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
одночасно на суму отриманих доходів за відповідним кодом
класифікації доходів бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |6911 |Контррахунок за операціями за доходами бюджетів| --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |6124 |Власні кошти розпорядників коштів місцевого | | |бюджету | -----------------------------------------------------------------
2. Повернуто зайво або помилково зараховані кошти
спеціального фонду місцевого бюджету платникам у національній
валюті (підстава - платіжні документи розпорядника бюджетних
коштів місцевого бюджету та підтвердження щодо обґрунтованості
здійснення такої операції):
------------------------------------------------------------------ Дебет |3542 |Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами | | |спеціального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |1711 |Субрахунки єдиного казначейського рахунку | -----------------------------------------------------------------
одночасно на суму повернутих доходів за відповідним кодом
класифікації доходів бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |6124 |Власні кошти розпорядників коштів місцевого | | |бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |6911 |Контррахунок за операціями за доходами бюджетів| -----------------------------------------------------------------
3. На суму операцій, що проводилися із залишками коштів за
власними надходженнями (перерахування залишку та отримання
залишку), які склались на початок бюджетного періоду і вплинули на
результат виконання місцевого бюджету (підстава - меморіальні
документи органів Державного казначейства України): отримано залишок:
------------------------------------------------------------------ Дебет |1711 |Субрахунки єдиного казначейського рахунку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |3542 |Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами | | |спеціального фонду місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |5911 |Контррахунок за результатом виконання бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |5122 |Результат виконання спеціального фонду | | |місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
перераховано залишок:
------------------------------------------------------------------ Дебет |3542 |Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами | | |спеціального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |1711 |Субрахунки єдиного казначейського рахунку | --------+-------+-----------------------------------------------| або: |3141* |Надходження до загального фонду місцевих | | |бюджетів | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |5122 |Результат виконання спеціального фонду | | |місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |5911 |Контррахунок за результатом виконання бюджету | -----------------------------------------------------------------
-------------- * у разі перерахування залишків коштів в загальний фонд як
таких, що втратили своє цільове призначення; бухгалтерські проведення за рахунками Плану рахунків
( v0137201-97 ) здійснюються у загальновстановленому порядку.
4. Проведено оплату рахунків розпорядників коштів у
національній валюті (підстава - платіжні та підтвердні документи
розпорядників бюджетних коштів):
------------------------------------------------------------------ Дебет |3542 |Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами | | |спеціального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |1711 |Субрахунки єдиного казначейського рахунку | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |7221 |Видатки спеціального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |7911 |Контррахунок за видатковими операціями | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9122 |Поточні кошторисні призначення за коштами | | |спеціального фонду місцевих бюджетів | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9424 |Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних | | |коштів за коштами спеціального фонду місцевого | | |бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
5. Надійшли кошти у іноземній валюті, які відносяться до
власних надходжень бюджетних установ, та відповідно до
законодавства є джерелом формування спеціального фонду місцевого
бюджету (підстава - меморіальні документи органів Державного
казначейства України, сформовані на підставі Довідки про операції
в іноземній валюті):
------------------------------------------------------------------ Дебет |1234 |Рахунки установ та організацій, які утримуються| | |за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в | | |установах банків за коштами спеціального фонду | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |4621 |Позиція Державного казначейства України щодо | | |іноземної валюти місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |4622 |(контррахунок) Еквівалент позиції Державного | | |казначейства України щодо іноземної валюти | | |місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |3622 |Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету,| | |відкриті в установах банків, за коштами | | |спеціального фонду місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
одночасно на суму отриманих доходів за відповідним кодом
класифікації доходів бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |6911 |Контррахунок за операціями за доходами бюджетів| --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |6124 |Власні кошти розпорядників коштів місцевого | | |бюджету | -----------------------------------------------------------------
6. Повернуто зайво або помилково зараховані кошти
спеціального фонду місцевого бюджету платникам у іноземній валюті
(підстава - платіжні документи розпорядника бюджетних коштів
місцевих бюджетів та підтвердження щодо обґрунтованості здійснення
такої операції):
------------------------------------------------------------------ Дебет |3622 |Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету,| | |відкриті в установах банків, за коштами | | |спеціального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |4622 |(контррахунок) Еквівалент позиції Державного | | |казначейства України щодо іноземної валюти | | |місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |4621 |Позиція Державного казначейства України щодо | | |іноземної валюти місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |1234 |Рахунки установ та організацій, які утримуються| | |за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в | | |установах банків за коштами спеціального фонду | -----------------------------------------------------------------
одночасно на суму отриманих доходів за відповідним кодом
класифікації доходів бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |6124 |Власні кошти розпорядників коштів місцевого | | |бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |6911 |Контррахунок за операціями за доходами бюджетів| -----------------------------------------------------------------
7. Проведено оплату рахунків розпорядників коштів у іноземній
валюті (підстава - меморіальні документи органів Державного
казначейства України, сформовані на підставі Довідки про операції
в іноземній валюті):
------------------------------------------------------------------ Дебет |3622 |Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету,| | |відкриті в установах банків, за коштами | | |спеціального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |4622 |(контррахунок) Еквівалент позиції Державного | | |казначейства України щодо іноземної валюти | | |місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |4621 |Позиція Державного казначейства України щодо | | |іноземної валюти місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |1234 |Рахунки установ та організацій, які утримуються| | |за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в | | |установах банків за коштами спеціального фонду | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |7221 |Видатки спеціального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |7911 |Контррахунок за видатковими операціями | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9122 |Поточні кошторисні призначення за коштами | | |спеціального фонду місцевих бюджетів | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9424 |Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних | | |коштів за коштами спеціального фонду місцевого | | |бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
8. Перераховано кошти на рахунок в банку для придбання
іноземної валюти розпорядником бюджетних коштів (підстава -
платіжні та підтвердні документи розпорядників бюджетних коштів):
------------------------------------------------------------------ Дебет |3542 |Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами | | |спеціального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |1711 |Субрахунки єдиного казначейського рахунку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |1234 |Рахунки установ та організацій, які утримуються| | |за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в | | |установах банків за коштами спеціального фонду | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |4621 |Позиція Державного казначейства України щодо | | |іноземної валюти місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |4622 |(контррахунок) Еквівалент позиції Державного | | |казначейства України щодо іноземної валюти | | |місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |3622 |Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету,| | |відкриті в установах банків, за коштами | | |спеціального фонду місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
Примітка. операції, пов'язані з відображенням у
бухгалтерському обліку сум курсової різниці, здійснюються
відповідно до підпунктів 5 та 6 цього пункту.
б) власні надходження бюджетних установ та їх використання у
натуральній формі:
1. На суму надходжень (підстава - меморіальні документи
органів Державного казначейства України, сформовані на підставі
Довідки про надходження у натуральній формі):
------------------------------------------------------------------ Дебет |4466 |Інші розрахунки по виконанню спеціального фонду| | |місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |3542 |Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами | | |спеціального фонду місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
одночасно на суму отриманих доходів за відповідним кодом
класифікації доходів бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |6911 |Контррахунок за операціями за доходами бюджетів| --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |6124 |Власні кошти розпорядників коштів місцевого | | |бюджету | -----------------------------------------------------------------
2. На суму проведених видатків (підстава - меморіальні
документи органів Державного казначейства України, сформовані на
підставі Довідки про надходження у натуральній формі):
------------------------------------------------------------------ Дебет |3542 |Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами | | |спеціального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |4466 |Інші розрахунки по виконанню спеціального фонду| | |місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |7221 |Видатки спеціального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |7911 |Контррахунок за видатковими операціями | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9122 |Поточні кошторисні призначення за коштами | | |спеціального фонду місцевих бюджетів | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку". | -----------------------------------------------------------------
5. У розділі V Порядку ( v0233506-07 ):
5.1. У пункті "а": після підпункту 2 доповнити новим підпунктом 3 та приміткою
такого змісту: "3. Виділено кошти загального фонду місцевого бюджету для
здійснення оплати рахунків головними розпорядниками коштів
відповідного місцевого бюджету, які не мають мережі підвідомчих
установ (підстава - розпорядження фінансового органу про виділення
коштів):
------------------------------------------------------------------ Дебет |3142 |Кошти загального фонду місцевих бюджетів | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |3541 |Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами | | |загального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| або: |3545 |Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними | | |трансфертами за коштами загального фонду | | |місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
Примітка. бухгалтерські проведення за рахунками Плану
рахунків ( v0137201-97 ) здійснюються у загальновстановленому
порядку".
У зв'язку з цим підпункти 3 і 4 вважати підпунктами 4 і 5
відповідно; після підпункту 4 доповнити новими підпунктами 5 та 6 такого
змісту: "5. Кошти, що надійшли на відновлення касових видатків
(КЕКВ 0000), проведених у поточному році, у випадках їх можливого
відновлення відповідно до чинного законодавства, зараховано на
відповідний КЕКВ (підстава - файл початкових платежів від
СЕП НБУ):
------------------------------------------------------------------ Дебет |1711 |Субрахунки єдиного казначейського рахунку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |3541 |Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами | | |загального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| або: |3543 |Рахунок одержувачів коштів за коштами | | |загального фонду місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |7911 |Контррахунок за видатковими операціями | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |7211 |Видатки загального фонду місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9121 |Поточні кошторисні призначення за коштами | | |загального фонду місцевих бюджетів | -----------------------------------------------------------------
одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):
------------------------------------------------------------------ Дебет |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9141 |Поточні призначення з загального фонду | | |місцевого бюджету за планом асигнувань | -----------------------------------------------------------------
Примітка. операції із проведення оплати рахунків
розпорядників або одержувачів бюджетних коштів за рахунок коштів,
що надійшли на відновлення касових видатків (КЕКВ 0000),
проведених у поточному році, здійснюються відповідно до підпункту
4 цього пункту.
6. Кошти, що надійшли на відновлення касових видатків
(КЕКВ 0000), проведених у минулих бюджетних періодах,
спрямовуються у дохід відповідного місцевого бюджету (підстава -
файл початкових платежів від СЕП НБУ):
------------------------------------------------------------------ Дебет |3541 |Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами | | |загального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| або: |3543 |Рахунок одержувачів коштів за коштами | | |загального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |3141* |Надходження до загального фонду місцевих | | |бюджетів | -----------------------------------------------------------------
-------------- * бухгалтерські проведення за рахунками Плану рахунків
( v0137201-97 ) здійснюються у загальновстановленому порядку".
У зв'язку з цим підпункт 5 вважати підпунктом 7; підпункт 7 викласти у такій редакції: "7. Перераховано міжбюджетні трансферти (підстава - платіжні
доручення і підтвердні документи на здійснення видатків):
------------------------------------------------------------------ Дебет |3545 |Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними | | |трансфертами за коштами загального фонду | | |місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |3141 |Надходження до загального фонду місцевих | | |бюджетів | --------+-------+-----------------------------------------------| або: |3151 |Надходження коштів спеціального фонду місцевих | | |бюджетів, які направляються на спеціальні | | |видатки | --------+-------+-----------------------------------------------| або: |3522 |Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами | | |спеціального фонду державного бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| або: |3125* |Рахунок для зарахування до спеціального фонду | | |державного бюджету власних надходжень бюджетних| | |установ | --------+-------+-----------------------------------------------| або: |1711** |Субрахунки єдиного казначейського рахунку | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |7211 |Видатки загального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |7911 |Контррахунок за видатковими операціями". | -----------------------------------------------------------------
доповнити підпунктами 8 - 12 такого змісту: "8. Кошти, що надійшли на відновлення касових видатків
(КЕКВ 0000), проведених у поточному році, у випадках їх можливого
відновлення відповідно до чинного законодавства, зараховано на
відповідний КЕКВ (підстава - файл початкових платежів від СЕП
НБУ):
------------------------------------------------------------------ Дебет |3141 |Надходження до загального фонду місцевих | | |бюджетів | --------+-------+-----------------------------------------------| або: |3151 |Надходження коштів спеціального фонду місцевих | | |бюджетів, які направляються на спеціальні | | |видатки | --------+-------+-----------------------------------------------| або: |3522 |Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами | | |спеціального фонду державного бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| або: |3125* |Рахунок для зарахування до спеціального фонду | | |державного бюджету власних надходжень бюджетних| | |установ | --------+-------+-----------------------------------------------| або: |1711** |Субрахунки єдиного казначейського рахунку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |3545 |Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними | | |трансфертами за коштами загального фонду | | |місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |7911 |Контррахунок за видатковими операціями | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |7211 |Видатки загального фонду місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
-------------- * проведення здійснюється з моменту запровадження в дію глави
11 "Операції за власними надходженнями бюджетних установ" Порядку
казначейського обслуговування державного бюджету за доходами та
іншими надходженнями, затвердженого наказом Державного
казначейства України від 19.12.2000 N 131 ( z0067-01 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.01.2001 за
N 67/5258 (у редакції наказу Державного казначейства України від
03.03.2008 N 80) ( z0301-08 ) та глави 15 "Повернення помилково
або надмірно зарахованих до бюджету власних надходжень бюджетних
установ" Порядку повернення коштів, помилково або надмірно
зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого
наказом Державного казначейства України від 10.12.2002 N 226
( z1000-02 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25.12.2002 за N 1000/7288 (в редакції наказу Державного
казначейства України від 29.05.2008 N 181) ( z0530-08 ); ** у разі перерахування міжбюджетних трансфертів між різними
Головними управліннями Державного казначейства України.
9. Кошти, що надійшли на відновлення касових видатків
(КЕКВ 0000), проведених у минулих бюджетних періодах,
спрямовуються у дохід відповідного бюджету, з якого надавались
міжбюджетні трансферти (підстава - файл початкових платежів від
СЕП НБУ):
------------------------------------------------------------------ Дебет |3545 |Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними | | |трансфертами за коштами загального фонду | | |місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |3141* |Надходження до загального фонду місцевих | | |бюджетів | --------+-------+-----------------------------------------------| або: |3111* |Надходження до загального фонду державного | | |бюджету | -----------------------------------------------------------------
-------------- * бухгалтерські проведення за рахунками Плану рахунків
( v0137201-97 ) здійснюються у загальновстановленому порядку
10. Перераховано кошти на рахунок, відкритий в установі
банку, для виплати готівкових коштів розпорядникам та одержувачам
бюджетних коштів (підстава - зведення заявок на видачу готівки та
перерахування коштів на вкладні рахунки):
------------------------------------------------------------------ Дебет |1241 |Дебіторська заборгованість за операціями з | | |готівкою | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |1711 |Субрахунки єдиного казначейського рахунку | -----------------------------------------------------------------
11. Зараховано кошти на рахунок органу Державного
казначейства України, відкритий в установі банку, для виплати
готівкових коштів розпорядникам або одержувачам бюджетних коштів
(підстава - виписка з рахунку в банку):
------------------------------------------------------------------ Дебет |1223 |Рахунки Державного казначейства в установах | | |банків для виплати готівкових коштів | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |1241 |Дебіторська заборгованість за операціями з | | |готівкою | -----------------------------------------------------------------
12. Проведено виплату готівкових коштів розпорядникам або
одержувачам бюджетних коштів за чеками (підстава - заявки на
видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки):
------------------------------------------------------------------ Дебет |3541 |Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами | | |загального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| або: |3543 |Рахунок одержувачів коштів за коштами | | |загального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |1223 |Рахунки Державного казначейства в установах | | |банків для виплати готівкових коштів | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |7211 |Видатки загального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |7911 |Контррахунок за видатковими операціями | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9121 |Поточні кошторисні призначення за коштами | | |загального фонду місцевих бюджетів | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):
------------------------------------------------------------------ Дебет |9141 |Поточні призначення з загального фонду | | |місцевого бюджету за планом асигнувань | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9423 |Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних | | |коштів за коштами загального фонду місцевого | | |бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку". | -----------------------------------------------------------------
5.2. У пункті "б": підпункт 1 доповнити абзацом такого змісту: "одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9277 |Зведені бюджетні призначення із спеціального | | |фонду місцевого бюджету за помісячним розписом | | |асигнувань | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку"; | -----------------------------------------------------------------
підпункт 2: після проведення:
------------------------------------------------------------------ "Дебет |9124 |Зведені поточні кошторисні призначення за | | |коштами спеціального фонду місцевих бюджетів | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку" | -----------------------------------------------------------------
доповнити проведенням такого змісту:
------------------------------------------------------------------ "Дебет |9146 |Зведені поточні призначення з спеціального | | |фонду місцевого бюджету за планом асигнувань | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку"; | -----------------------------------------------------------------
після проведення:
------------------------------------------------------------------ "Дебет |9222 |Поточні бюджетні призначення по спеціальному | | |фонду місцевих бюджетів | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку" | -----------------------------------------------------------------
доповнити проведенням такого змісту: "одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):
------------------------------------------------------------------ Дебет |9275 |Бюджетні призначення із спеціального фонду | | |місцевого бюджету за помісячним розписом | | |асигнувань | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку"; | -----------------------------------------------------------------
доповнити підпунктом 3 та приміткою такого змісту: "3. Виділено кошти спеціального фонду місцевого бюджету для
здійснення оплати рахунків головними розпорядниками коштів
відповідного місцевого бюджету, які не мають мережі підвідомчих
установ (підстава - розпорядження фінансового органу про виділення
коштів):
------------------------------------------------------------------ Дебет |3152 |Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які| | |направляються на спеціальні видатки | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |3542 |Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами | | |спеціального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| або: |3546 |Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними | | |трансфертами за коштами спеціального фонду | | |місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
Примітка. бухгалтерські проведення за рахунками Плану
рахунків ( v0137201-97 ) здійснюються у загальновстановленому
порядку".
У зв'язку з цим підпункти 3 і 4 вважати підпунктами 4 і 5; підпункт 4 після проведення:
------------------------------------------------------------------ "Дебет |9122 |Поточні кошторисні призначення за коштами | | |спеціального фонду місцевих бюджетів | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку" | -----------------------------------------------------------------
доповнити проведенням такого змісту: "одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):
------------------------------------------------------------------ Дебет |9145 |Поточні призначення з спеціального фонду | | |місцевого бюджету за планом асигнувань | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку". | -----------------------------------------------------------------
доповнити підпунктами 5 та 6 такого змісту: "5. Кошти, що надійшли на відновлення касових видатків
(КЕКВ 0000), проведених у поточному році, у випадках їх можливого
відновлення відповідно до чинного законодавства, зараховано на
відповідний КЕКВ (підстава - файл початкових платежів від СЕП
НБУ):
------------------------------------------------------------------ Дебет |1711 |Субрахунки єдиного казначейського рахунку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |3542 |Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами | | |спеціального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| або: |3544 |Рахунок одержувачів коштів за коштами | | |спеціального фонду місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |7911 |Контррахунок за видатковими операціями | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |7221 |Видатки спеціального фонду місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9122 |Поточні кошторисні призначення за коштами | | |спеціального фонду місцевих бюджетів | -----------------------------------------------------------------
одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):
------------------------------------------------------------------ Дебет |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9145 |Поточні призначення з спеціального фонду | | |місцевого бюджету за планом асигнувань | -----------------------------------------------------------------
Примітка. операції із проведення оплати рахунків
розпорядників або одержувачів бюджетних коштів за рахунок коштів,
що надійшли на відновлення касових видатків (КЕКВ 0000),
проведених у поточному році, здійснюються відповідно до підпункту
4 цього пункту.
6. Кошти, що надійшли на відновлення касових видатків
(КЕКВ 0000), проведених у минулих бюджетних періодах,
спрямовуються у дохід відповідного місцевого бюджету (підстава -
файл початкових платежів від СЕП НБУ):
------------------------------------------------------------------ Дебет |3542 |Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами | | |спеціального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| або: |3544 |Рахунок одержувачів коштів за коштами | | |спеціального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |3141* |Надходження до загального фонду місцевих | | |бюджетів | -----------------------------------------------------------------
-------------- * бухгалтерські проведення за рахунками Плану рахунків
( v0137201-97 ) здійснюються у загальновстановленому порядку".
У зв'язку з цим пункт 5 вважати пунктом 7; підпункт 7 викласти у такій редакції: "7. Перераховано міжбюджетні трансферти (підстава - платіжні
та підтвердні документи розпорядників бюджетних коштів):
------------------------------------------------------------------ Дебет |3546 |Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними | | |трансфертами за коштами спеціального фонду | | |місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |3151 |Надходження коштів спеціального фонду місцевих | | |бюджетів, які направляються на спеціальні | | |видатки | --------+-------+-----------------------------------------------| або: |3522 |Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами | | |спеціального фонду державного бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| або: |3125* |Рахунок для зарахування до спеціального фонду | | |державного бюджету власних надходжень бюджетних| | |установ | --------+-------+-----------------------------------------------| або: |1711** |Субрахунки єдиного казначейського рахунку | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |7221 |Видатки спеціального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |7911 |Контррахунок за видатковими операціями"; | -----------------------------------------------------------------
примітку до цього підрозділу такого змісту: "Операції за власними надходженнями розпорядників коштів
відображаються в обліку у порядку аналогічному до операцій із
виконання спеціального фонду місцевих бюджетів за видатками (п. 3
підрозділу б) спеціальний фонд розділу V цього Порядку), з
урахуванням того, що оплата рахунків розпорядників коштів бюджету
здійснюється лише за наявності залишків коштів на рахунках
розпорядників коштів за відповідними групами власних надходжень,
кошторисних призначень за відповідними кодами економічної
класифікації видатків і зареєстрованих зобов'язань та фінансових
зобов'язань" - виключити; доповнити підпунктами 8 - 10 такого змісту: "8. Кошти, що надійшли на відновлення касових видатків
(КЕКВ 0000), проведених у поточному році, у випадках їх можливого
відновлення відповідно до чинного законодавства, зараховано на
відповідний КЕКВ (підстава - файл початкових платежів від СЕП
НБУ):
------------------------------------------------------------------ Дебет |3151 |Надходження коштів спеціального фонду місцевих | | |бюджетів, які направляються на спеціальні | | |видатки | --------+-------+-----------------------------------------------| або: |3522 |Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами | | |спеціального фонду державного бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| або: |3125* |Рахунок для зарахування до спеціального фонду | | |державного бюджету власних надходжень бюджетних| | |установ | --------+-------+-----------------------------------------------| або: |1711** |Субрахунки єдиного казначейського рахунку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |3546 |Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними | | |трансфертами за коштами спеціального фонду | | |місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |7911 |Контррахунок за видатковими операціями | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |7221 |Видатки спеціального фонду місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
-------------- * проведення здійснюється з моменту запровадження в дію глави
11 "Операції за власними надходженнями бюджетних установ" Порядку
казначейського обслуговування державного бюджету за доходами та
іншими надходженнями, затвердженого наказом Державного
казначейства України від 19.12.2000 N 131 ( z0067-01 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.01.2001 за
N 67/5258 (у редакції наказу Державного казначейства України від
03.03.2008 N 80) ( z0301-08 ) та глави 15 "Повернення помилково
або надмірно зарахованих до бюджету власних надходжень бюджетних
установ" Порядку повернення коштів, помилково або надмірно
зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого
наказом Державного казначейства України від 10.12.2002 N 226
( z1000-02 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25.12.2002 за N 1000/7288 (в редакції наказу Державного
казначейства України від 29.05.2008 N 181) ( z0530-08 ); ** у разі перерахування міжбюджетних трансфертів між різними
Головними управліннями Державного казначейства України.
9. Кошти, що надійшли на відновлення касових видатків
(КЕКВ 0000), проведених у минулих бюджетних періодах,
спрямовуються у дохід відповідного бюджету (підстава - файл
початкових платежів від СЕП НБУ):
------------------------------------------------------------------ Дебет |3546 |Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними | | |трансфертами за коштами спеціального фонду | | |місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |3141* |Надходження до загального фонду місцевих | | |бюджетів | --------+-------+-----------------------------------------------| або: |3111* |Надходження до загального фонду державного | | |бюджету | -----------------------------------------------------------------
-------------- * бухгалтерські проведення за рахунками Плану рахунків
( v0137201-97 ) здійснюються у загальновстановленому порядку.
Примітка. операції щодо перерахування коштів з рахунків
спеціального фонду на рахунок органу Державного казначейства
України, відкритий в установі банку для виплати готівкових коштів
розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів здійснюються
відповідно до підпунктів 10 та 11 пункту "а" цього розділу.
10. Проведено виплату готівкових коштів розпорядникам або
одержувачам бюджетних коштів за чеками (підстава - заявки на
видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки):
------------------------------------------------------------------ Дебет |3542 |Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами | | |спеціального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| або: |3544 |Рахунок одержувачів коштів за коштами | | |спеціального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |1223 |Рахунки Державного казначейства в установах | | |банків для виплати готівкових коштів | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |7221 |Видатки спеціального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |7911 |Контррахунок за видатковими операціями | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9122 |Поточні кошторисні призначення за коштами | | |спеціального фонду місцевих бюджетів | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):
------------------------------------------------------------------ Дебет |9145 |Поточні призначення з спеціального фонду | | |місцевого бюджету за планом асигнувань | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9424 |Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних | | |коштів за коштами спеціального фонду місцевого | | |бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку". | -----------------------------------------------------------------
6. У розділі VI Порядку ( v0233506-07 ): 6.1. У пункті "а": підпункт 1 викласти у такій редакції: "Операції з виділення коштів загального фонду місцевого
бюджету розпорядникам коштів здійснюються відповідно до підпунктів
1 та 2 пункту "а" розділу V цього Порядку"; доповнити новим підпунктом 3 такого змісту: "3. На суму пільги за кредитом, наданої відповідно до
законодавства (підстава - меморіальні документи органів Державного
казначейства України):
------------------------------------------------------------------ Дебет |4431 |Розрахунки за операціями з кредитами | | |загального фонду місцевого бюджету | --------+--------+----------------------------------------------| Кредит |1521 |Короткострокові кредити, надані з місцевого | | |бюджету | --------+--------+----------------------------------------------| |1522 |Довгострокові кредити, надані з місцевого | | |бюджету | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |5121 |Результат виконання загального фонду місцевого| | |бюджету | --------+--------+----------------------------------------------| Кредит |5911 |Контррахунок за результатом виконання | | |бюджету". | -----------------------------------------------------------------
У звя'зку з цим підпункт 3 вважати підпунктом 4; підпункт 4 викласти у такій редакції: "4. На суму кредиту, повернутого на рахунок місцевого бюджету
до загального фонду бюджету (підстава - файл початкових платежів
від СЕП НБУ):
------------------------------------------------------------------ Дебет |1711 |Субрахунки єдиного казначейського рахунку | --------+--------+----------------------------------------------| Кредит |3143 |Рахунок для зарахування до загального фонду | | |місцевих бюджетів повернення бюджетних | | |кредитів | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |4431 |Розрахунки за операціями з кредитами | | |загального фонду місцевого бюджету | --------+--------+----------------------------------------------| Кредит |1521 |Короткострокові кредити, надані з місцевого | | |бюджету | --------+--------+----------------------------------------------| |1522 |Довгострокові кредити, надані з місцевого | | |бюджету | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |7921 |Контррахунок за операціями з кредитуванням за | | |вирахуванням погашення | --------+--------+----------------------------------------------| Кредит |7231 |Кредитування загального фонду місцевого | | |бюджету за вирахуванням погашення | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9221 |Поточні бюджетні призначення по загальному | | |фонду місцевих бюджетів | --------+--------+----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):
------------------------------------------------------------------ Дебет |9271 |Бюджетні призначення з загального фонду | | |місцевого бюджету за помісячним розписом | | |асигнувань | --------+--------+----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку"; | -----------------------------------------------------------------
доповнити підпунктом 5 такого змісту: "5. Проведено у регламентованому режимі акумулювання коштів
загального фонду місцевого бюджету (підстава - меморіальні
документи органів Державного казначейства України):
------------------------------------------------------------------ Дебет |3143 |Рахунок для зарахування до загального фонду | | |місцевих бюджетів повернення бюджетних | | |кредитів | --------+--------+----------------------------------------------| Кредит |3142 |Кошти загального фонду місцевих бюджетів". | -----------------------------------------------------------------
6.2. У пункті "б": підпункт 1 викласти у такій редакції: "Операції з виділення коштів спеціального фонду місцевого
бюджету розпорядниками коштів здійснюються відповідно до
підпунктів 1 та 2 пункту "б" розділу V цього Порядку"; підпункт 2 після проведення:
------------------------------------------------------------------ "Дебет |9122 |Поточні кошторисні призначення за коштами | | |спеціального фонду місцевих бюджетів | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку" | -----------------------------------------------------------------
доповнити проведенням такого змісту: "одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9145 |Поточні призначення з спеціального фонду | | |місцевого бюджету за планом асигнувань | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку"; | -----------------------------------------------------------------
доповнити новим підпунктом 3 такого змісту: "3. На суму пільги за кредитом, наданої відповідно до
законодавства (підстава - меморіальні документи органів Державного
казначейства України):
------------------------------------------------------------------ Дебет |4432 |Розрахунки за операціями з кредитами | | |спеціального фонду місцевого бюджету | --------+--------+----------------------------------------------| Кредит |1521 |Короткострокові кредити, надані з місцевого | | |бюджету | --------+--------+----------------------------------------------| |1522 |Довгострокові кредити, надані з місцевого | | |бюджету | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |5122 |Результат виконання спеціального фонду | | |місцевого бюджету | --------+--------+----------------------------------------------| Кредит |5911 |Контррахунок за результатом виконання | | |бюджету". | -----------------------------------------------------------------
У зв'язку з цим підпункти 3 та 4 вважати пунктами 4 та 5
відповідно; підпункту 4 викласти у такій редакції: "4. На суму кредиту, повернутого на рахунок місцевого бюджету
до спеціального фонду бюджету (підстава - файл початкових платежів
від СЕП НБУ):
------------------------------------------------------------------ Дебет |1711 |Субрахунки єдиного казначейського рахунку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |3153 |Рахунок для зарахування до спеціального фонду | | |місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів| -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |4432 |Розрахунки за операціями з кредитами | | |спеціального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |1521 |Короткострокові кредити, надані з місцевого | | |бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| |1522 |Довгострокові кредити, надані з місцевого | | |бюджету | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |7921 |Контррахунок за операціями з кредитуванням за | | |вирахуванням погашення | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |7232 |Кредитування спеціального фонду місцевого | | |бюджету за вирахуванням погашення | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9222 |Поточні бюджетні призначення по спеціальному | | |фонду місцевих бюджетів | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9275 |Бюджетні призначення із спеціального фонду | | |місцевого бюджету за помісячним розписом | | |асигнувань | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку"; | -----------------------------------------------------------------
доповнити підпунктом 5 такого змісту: "5. Проведено у регламентованому режимі акумулювання коштів
спеціального фонду місцевого бюджету (підстава - меморіальні
документи органів Державного казначейства України):
------------------------------------------------------------------ Дебет |3153 |Рахунок для зарахування до спеціального фонду | | |місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів| --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |3152 |Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які| | |направляються на спеціальні видатки". | -----------------------------------------------------------------
У зв'язку з цим пункт 5 вважати пунктом 6; підпункт 6 викласти у такій редакції: "6. Кошти від повернення кредитів, наданих за рішеннями
Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної ради до
набрання чинності Бюджетним кодексом України ( 2542-14 )
зараховуються до бюджету розвитку відповідного місцевого бюджету.
При цьому у бухгалтерському обліку по виконанню бюджетів мали бути
відображені суми отриманих і непогашених кредитів (підстава - файл
початкових платежів від СЕП НБУ):
------------------------------------------------------------------ Дебет |1711 |Субрахунки єдиного казначейського рахунку | --------+--------+----------------------------------------------| Кредит |3153 |Рахунок для зарахування до спеціального фонду | | |місцевих бюджетів повернення бюджетних | | |кредитів | -----------------------------------------------------------------
та/або одночасно зменшується сума заборгованості за наданими
кредитами із загального фонду місцевого бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |4431 |Розрахунки за операціями з кредитами загального| | |фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |1521 |Короткострокові кредити, надані з місцевого | | |бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| |1522 |Довгострокові кредити, надані з місцевого | | |бюджету | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |7921 |Контррахунок за операціями з кредитуванням за | | |вирахуванням погашення | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |7231 |Кредитування загального фонду місцевого бюджету| | |за вирахуванням погашення | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9221 |Поточні бюджетні призначення по загальному | | |фонду місцевих бюджетів | --------+--------+----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):
------------------------------------------------------------------ Дебет |9271 |Бюджетні призначення з загального фонду | | |місцевого бюджету за помісячним розписом | | |асигнувань | --------+--------+----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
та/або одночасно зменшується сума заборгованості за наданими
кредитами із спеціального фонду місцевого бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |4432 |Розрахунки за операціями з кредитами | | |спеціального фонду місцевого бюджету | --------+--------+----------------------------------------------| Кредит |1521 |Короткострокові кредити, надані з місцевого | | |бюджету | --------+--------+----------------------------------------------| |1522 |Довгострокові кредити, надані з місцевого | | |бюджету | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |7921 |Контррахунок за операціями з кредитуванням за | | |вирахуванням погашення | --------+--------+----------------------------------------------| Кредит |7232 |Кредитування спеціального фонду місцевого | | |бюджету за вирахуванням погашення | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9222 |Поточні бюджетні призначення по спеціальному | | |фонду місцевих бюджетів | --------+--------+----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9275 |Бюджетні призначення із спеціального фонду | | |місцевого бюджету за помісячним розписом | | |асигнувань | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку"; | -----------------------------------------------------------------
доповнити підпунктом 7 такого змісту: "7. Проведено у регламентованому режимі акумулювання коштів
спеціального фонду місцевого бюджету (підстава - меморіальні
документи органів Державного казначейства України):
------------------------------------------------------------------ Дебет |3153 |Рахунок для зарахування до спеціального фонду | | |місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів| --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |3152 |Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які| | |направляються на спеціальні видатки". | -----------------------------------------------------------------
7. У розділі VII Порядку ( v0233506-07 ):
7.1. У пункті 1: у підпункті 1.1 проведення: "одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9731 |Поточний розпис фінансування загального фонду | | |місцевих бюджетів за типом боргового | | |зобов'язання | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9741 |Поточний помісячний розпис фінансування | | |загального фонду місцевих бюджетів за типом | | |боргового зобов'язання | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку" | -----------------------------------------------------------------
викласти у такій редакції: "одночасно (по коду залучення):
------------------------------------------------------------------ Дебет |9731 |Поточний розпис фінансування загального фонду | | |місцевих бюджетів за типом боргового | | |зобов'язання | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
одночасно (по коду залучення):
------------------------------------------------------------------ Дебет |9741 |Поточний помісячний розпис фінансування | | |загального фонду місцевих бюджетів за типом | | |боргового зобов'язання | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку"; | -----------------------------------------------------------------
підпункт 1.6 після проведення:
------------------------------------------------------------------ "Дебет |2231 |Кредити, не віднесені до інших категорій | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |4431 |Розрахунки за операціями з кредитами загального| | |фонду місцевого бюджету" | -----------------------------------------------------------------
доповнити проведенням такого змісту: "одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8752 |Кошти, направлені на погашення кредитів | | |місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |8911 |Контррахунок для активних рахунків | | |управлінського обліку"; | -----------------------------------------------------------------
у підпункті 1.6 проведення: "одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9731 |Поточний розпис фінансування загального фонду | | |місцевих бюджетів за типом боргового | | |зобов'язання | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9741 |Поточний помісячний розпис фінансування | | |загального фонду місцевих бюджетів за типом | | |боргового зобов'язання | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку" | -----------------------------------------------------------------
викласти у такій редакції: "одночасно (по коду повернення):
------------------------------------------------------------------ Дебет |9731 |Поточний розпис фінансування загального фонду | | |місцевих бюджетів за типом боргового | | |зобов'язання | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
одночасно (по коду повернення):
------------------------------------------------------------------ Дебет |9741 |Поточний помісячний розпис фінансування | | |загального фонду місцевих бюджетів за типом | | |боргового зобов'язання | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку". | -----------------------------------------------------------------
7.2. Пункт 2 викласти у такій редакції: "2. Операції по залученню коштів до спеціального фонду
місцевого бюджету відповідно до статті 71 Бюджетного кодексу
України ( 2542-14 ).
2.1. На суму коштів у національній валюті, залучених до
спеціального фонду місцевого бюджету (підстава - файл початкових
платежів від СЕП НБУ):
------------------------------------------------------------------ Дебет |1711 |Субрахунки єдиного казначейського рахунку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |3254 |Рахунок для зарахування до спеціального фонду | | |місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, | | |направлених на їх погашення | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |4432 |Розрахунки за операціями з кредитами | | |спеціального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |2231 |Кредити, не віднесені до інших категорій | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |управлінського обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |8748 |Кошти, отримані до спеціального фонду місцевих | | |бюджетів від інших залучених кредитів | -----------------------------------------------------------------
одночасно (по коду залучення):
------------------------------------------------------------------ Дебет |9732 |Поточний розпис фінансування спеціального фонду| | |місцевих бюджетів за типом боргового | | |зобов'язання | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
одночасно (по коду залучення):
------------------------------------------------------------------ Дебет |9743 |Поточний помісячний розпис фінансування | | |спеціального фонду місцевих бюджетів за типом | | |боргового зобов'язання | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
2.2. Зараховано кошти у національній валюті до спеціального
фонду місцевого бюджету (підстава - меморіальні документи органів
Державного казначейства України):
------------------------------------------------------------------ Дебет |3254 |Рахунок для зарахування до спеціального фонду | | |місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, | | |направлених на їх погашення | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |3152 |Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які| | |направляються на спеціальні видатки | -----------------------------------------------------------------
2.3. Направлено кошти, спеціального фонду місцевого бюджету у
національній валюті на погашення позички (підстава - меморіальні
документи органів Державного казначейства України):
------------------------------------------------------------------ Дебет |3152 |Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які| | |направляються на спеціальні видатки | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |3254 |Рахунок для зарахування до спеціального фонду | | |місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, | | |направлених на їх погашення | -----------------------------------------------------------------
2.4. Перераховано кошти спеціального фонду місцевого бюджету
у національній валюті, на погашення позички (підстава -
меморіальні документи органів Державного казначейства України):
------------------------------------------------------------------ Дебет |3254 |Рахунок для зарахування до спеціального фонду | | |місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, | | |направлених на їх погашення | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |1711 |Субрахунки єдиного казначейського рахунку | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |2231 |Кредити, не віднесені до інших категорій | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |4432 |Розрахунки за операціями з кредитами | | |спеціального фонду місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8752 |Кошти, направлені на погашення кредитів | | |місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |8911 |Контррахунок для активних рахунків | | |управлінського обліку | -----------------------------------------------------------------
одночасно (по коду повернення):
------------------------------------------------------------------ Дебет |9732 |Поточний розпис фінансування спеціального фонду| | |місцевих бюджетів за типом боргового | | |зобов'язання | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
одночасно (по коду повернення):
------------------------------------------------------------------ Дебет |9743 |Поточний помісячний розпис фінансування | | |спеціального фонду місцевих бюджетів за типом | | |боргового зобов'язання | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
2.5. На суму коштів у іноземній валюті, залучених до
спеціального фонду місцевого бюджету (підстава - файл початкових
платежів від СЕП НБУ):
------------------------------------------------------------------ Дебет |1232 |Рахунки місцевих бюджетів в установах банків | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |4621 |Позиція Державного казначейства України щодо | | |іноземної валюти місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |4622 |(контррахунок) Еквівалент позиції Державного | | |казначейства України щодо іноземної валюти | | |місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |3254 |Рахунок для зарахування до спеціального фонду | | |місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, | | |направлених на їх погашення | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |4432 |Розрахунки за операціями з кредитами | | |спеціального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |2231 |Кредити, не віднесені до інших категорій | --------+-------+-----------------------------------------------| або: |2241 |Кредити, не віднесені до інших категорій | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |управлінського обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |8748 |Кошти, отримані до спеціального фонду місцевих | | |бюджетів від інших залучених кредитів | -----------------------------------------------------------------
одночасно (по коду залучення):
------------------------------------------------------------------ Дебет |9732 |Поточний розпис фінансування спеціального фонду| | |місцевих бюджетів за типом боргового | | |зобов'язання | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
одночасно (по коду залучення):
------------------------------------------------------------------ Дебет |9743 |Поточний помісячний розпис фінансування | | |спеціального фонду місцевих бюджетів за типом | | |боргового зобов'язання | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
2.6. Зараховано кошти у іноземній валюті до спеціального
фонду місцевого бюджету (підстава - меморіальні документи органів
Державного казначейства України):
------------------------------------------------------------------ Дебет |3254 |Рахунок для зарахування до спеціального фонду | | |місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, | | |направлених на їх погашення | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |3152 |Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які| | |направляються на спеціальні видатки | -----------------------------------------------------------------
2.7. Направлено кошти, спеціального фонду місцевого бюджету у
іноземній валюті на погашення позички (підстава - меморіальні
документи органів Державного казначейства України):
------------------------------------------------------------------ Дебет |3152 |Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які| | |направляються на спеціальні видатки | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |3254 |Рахунок для зарахування до спеціального фонду | | |місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, | | |направлених на їх погашення | -----------------------------------------------------------------
2.8. Перераховано кошти спеціального фонду місцевого бюджету
на погашення позички у іноземній валюті (підстава - меморіальні
документи органів Державного казначейства України):
------------------------------------------------------------------ Дебет |3254 |Рахунок для зарахування до спеціального фонду | | |місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, | | |направлених на їх погашення | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |4622 |(контррахунок) Еквівалент позиції Державного | | |казначейства України щодо іноземної валюти | | |місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |4621 |Позиція Державного казначейства України щодо | | |іноземної валюти місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |1232 |Рахунки місцевих бюджетів в установах банків | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |2231 |Кредити, не віднесені до інших категорій | --------+-------+-----------------------------------------------| або: |2241 |Кредити, не віднесені до інших категорій | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |4432 |Розрахунки за операціями з кредитами | | |спеціального фонду місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8752 |Кошти, направлені на погашення кредитів | | |місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |8911 |Контррахунок для активних рахунків | | |управлінського обліку | -----------------------------------------------------------------
одночасно (по коду повернення):
------------------------------------------------------------------ Дебет |9732 |Поточний розпис фінансування спеціального фонду| | |місцевих бюджетів за типом боргового | | |зобов'язання | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
одночасно (по коду повернення):
------------------------------------------------------------------ Дебет |9743 |Поточний помісячний розпис фінансування | | |спеціального фонду місцевих бюджетів за типом | | |боргового зобов'язання | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
2.9. На суму курсової різниці (підстава - меморіальні
документи органів Державного казначейства України):
------------------------------------------------------------------ Дебет |4432 |Розрахунки за операціями з кредитами | | |спеціального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |2231 |Кредити, не віднесені до інших категорій | --------+-------+-----------------------------------------------| або: |2241 |Кредити, не віднесені до інших категорій | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |5122 |Результат виконання спеціального фонду | | |місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |5911 |Контррахунок за результатом виконання бюджету | -----------------------------------------------------------------
або:
------------------------------------------------------------------ Дебет |2231 |Кредити, не віднесені до інших категорій | --------+-------+-----------------------------------------------| або: |2241 |Кредити, не віднесені до інших категорій | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |4432 |Розрахунки за операціями з кредитами | | |спеціального фонду місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |5911 |Контррахунок за результатом виконання бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |5122 |Результат виконання спеціального фонду | | |місцевого бюджету". | -----------------------------------------------------------------
7.3. У пункті 3: у підпункті 3.1 проведення: "одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9732 |Поточний розпис фінансування спеціального фонду| | |місцевих бюджетів за типом боргового | | |зобов'язання | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9743 |Поточний помісячний розпис фінансування | | |спеціального фонду місцевих бюджетів за типом | | |боргового зобов'язання | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку" | -----------------------------------------------------------------
викласти у такій редакції: "одночасно (по коду залучення):
------------------------------------------------------------------ Дебет |9732 |Поточний розпис фінансування спеціального фонду| | |місцевих бюджетів за типом боргового | | |зобов'язання | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
одночасно (по коду залучення):
------------------------------------------------------------------ Дебет |9743 |Поточний помісячний розпис фінансування | | |спеціального фонду місцевих бюджетів за типом | | |боргового зобов'язання | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку"; | -----------------------------------------------------------------
у підпункті 3.4 рахунок:
------------------------------------------------------------------ "4321 |Розрахунки за цінними паперами загального фонду | |місцевого бюджету" | -----------------------------------------------------------------
замінити рахунком:
------------------------------------------------------------------ "4322 |Розрахунки за цінними паперами спеціального фонду | |місцевого бюджету"; | -----------------------------------------------------------------
підпункт 3.4 після проведення:
------------------------------------------------------------------ "Дебет |2161 |Інші цінні папери місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |4322 |Розрахунки за цінними паперами спеціального | | |фонду місцевого бюджету" | -----------------------------------------------------------------
доповнити проведенням такого змісту: "одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8751 |Кошти, направлені на погашення цінних паперів | | |та боргових зобов'язань місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |8911 |Контррахунок для активних рахунків | | |управлінського обліку"; | -----------------------------------------------------------------
у підпункті 3.4 проведення: "одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9732 |Поточний розпис фінансування спеціального фонду| | |місцевих бюджетів за типом боргового | | |зобов'язання | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9743 |Поточний помісячний розпис фінансування | | |спеціального фонду місцевих бюджетів за типом | | |боргового зобов'язання | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку" | -----------------------------------------------------------------
викласти у такій редакції: "одночасно (по коду погашення):
------------------------------------------------------------------ Дебет |9732 |Поточний розпис фінансування спеціального фонду| | |місцевих бюджетів за типом боргового | | |зобов'язання | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
одночасно (по коду погашення):
------------------------------------------------------------------ Дебет |9743 |Поточний помісячний розпис фінансування | | |спеціального фонду місцевих бюджетів за типом | | |боргового зобов'язання | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку" | -----------------------------------------------------------------
7.4. Пункт 4 викласти у такій редакції: "4. Операції з розміщення на депозит в установах банків
тимчасово вільних залишків коштів загального фонду органів
місцевого самоврядування відповідно до статті 70 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) у разі
прийняття відповідного рішення про місцевий бюджет.
4.1. Направлено кошти для розміщення на депозит (підстава -
меморіальні документи органів Державного казначейства України):
------------------------------------------------------------------ Дебет |3142 |Кошти загального фонду місцевих бюджетів | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |3281 |Кошти загального фонду місцевих бюджетів, | | |направлені для розміщення на депозит та | | |повернені з депозиту | -----------------------------------------------------------------
4.2. Перераховано кошти для розміщення на депозит (підстава -
меморіальні документи органів Державного казначейства України):
------------------------------------------------------------------ Дебет |3281 |Кошти загального фонду місцевих бюджетів, | | |направлені для розміщення на депозит та | | |повернені з депозиту | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |1711 |Субрахунки єдиного казначейського рахунку | -----------------------------------------------------------------
та одночасно на суму коштів, розміщених на депозит: - та/або короткостроковий
------------------------------------------------------------------ Дебет |1341 |Інші короткострокові депозити місцевого бюджету| --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |4461 |Інші розрахунки за коштами загального фонду | | |місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
- та/або середньостроковий
------------------------------------------------------------------ Дебет |1342 |Інші середньострокові депозити місцевого | | |бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |4461 |Інші розрахунки за коштами загального фонду | | |місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
- та/або довгостроковий
------------------------------------------------------------------ Дебет |1343 |Інші довгострокові депозити місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |4461 |Інші розрахунки за коштами загального фонду | | |місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
- та/або депозит до запитання
------------------------------------------------------------------ Дебет |1345 |Інші депозити місцевого бюджету до запитання | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |4461 |Інші розрахунки за коштами загального фонду | | |місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8791 |Кошти загального фонду місцевих бюджетів, | | |направлені для розміщення на депозит | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |8911 |Контррахунок для активних рахунків | | |управлінського обліку | -----------------------------------------------------------------
одночасно (по коду розміщення):
------------------------------------------------------------------ Дебет |9731 |Поточний розпис фінансування загального фонду | | |місцевих бюджетів за типом боргового | | |зобов'язання | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
одночасно (по коду розміщення):
------------------------------------------------------------------ Дебет |9741 |Поточний помісячний розпис фінансування | | |загального фонду місцевих бюджетів за типом | | |боргового зобов'язання | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
4.3. Повернено кошти, розміщені на депозит у терміни,
передбачені угодами (підстава - файл початкових платежів від СЕП
НБУ, меморіальні документи органів Державного казначейства
України, сформовані на підставі виписки банку):
------------------------------------------------------------------ Дебет |1711 |Субрахунки єдиного казначейського рахунку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |3281 |Кошти загального фонду місцевих бюджетів, | | |направлені для розміщення на депозит та | | |повернені з депозиту | -----------------------------------------------------------------
та одночасно на підставі інформації про суму повернутих
коштів: - та/або короткостроковий
------------------------------------------------------------------ Дебет |4461 |Інші розрахунки за коштами загального фонду | | |місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |1341 |Інші короткострокові депозити місцевого бюджету| -----------------------------------------------------------------
- та/або середньостроковий
------------------------------------------------------------------ Дебет |4461 |Інші розрахунки за коштами загального фонду | | |місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |1342 |Інші середньострокові депозити місцевого | | |бюджету | -----------------------------------------------------------------
- та/або довгостроковий
------------------------------------------------------------------ Дебет |4461 |Інші розрахунки за коштами загального фонду | | |місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |1343 |Інші довгострокові депозити місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
- та/або депозит до запитання
------------------------------------------------------------------ Дебет |4461 |Інші розрахунки за коштами загального фонду | | |місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |1345 |Інші депозити місцевого бюджету до запитання | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |управлінського обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |8771 |Кошти, отримані до загального фонду місцевих | | |бюджетів від повернення з депозиту | -----------------------------------------------------------------
одночасно (по коду повернення):
------------------------------------------------------------------ Дебет |9731 |Поточний розпис фінансування загального фонду | | |місцевих бюджетів за типом боргового | | |зобов'язання | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
одночасно (по коду повернення):
------------------------------------------------------------------ Дебет |9741 |Поточний помісячний розпис фінансування | | |загального фонду місцевих бюджетів за типом | | |боргового зобов'язання | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
4.4. Зараховано кошти до загального фонду місцевого бюджету,
повернуті з депозиту в установах банків у терміни, передбачені
угодами (підстава - меморіальні документи органів Державного
казначейства України):
------------------------------------------------------------------ Дебет |3281 |Кошти загального фонду місцевих бюджетів, | | |направлені для розміщення на депозит та | | |повернені з депозиту | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |3142 |Кошти загального фонду місцевих бюджетів | -----------------------------------------------------------------
4.5. За умови неповернення коштів, розміщених на депозит в
установах банків, у терміни, передбачені угодами (підстава -
меморіальні документи органів Державного казначейства України): - та/або короткостроковий
------------------------------------------------------------------ Дебет |1344 |Прострочена заборгованість за іншими депозитами| | |місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |1341 |Інші короткострокові депозити місцевого бюджету| -----------------------------------------------------------------
- та/або середньостроковий
------------------------------------------------------------------ Дебет |1344 |Прострочена заборгованість за іншими депозитами| | |місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |1342 |Інші середньострокові депозити місцевого | | |бюджету | -----------------------------------------------------------------
- та/або довгостроковий
------------------------------------------------------------------ Дебет |1344 |Прострочена заборгованість за іншими депозитами| | |місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |1343 |Інші довгострокові депозити місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
- та/або депозит до запитання
------------------------------------------------------------------ Дебет |1344 |Прострочена заборгованість за іншими депозитами| | |місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |1345 |Інші депозити місцевого бюджету до запитання | -----------------------------------------------------------------
4.6. Повернено кошти, розміщені на депозит в установах
банків, з порушенням (простроченням) термінів, передбачених
угодами (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ,
меморіальні документи органів Державного казначейства України,
сформовані на підставі виписки банку):
------------------------------------------------------------------ Дебет |1711 |Субрахунки єдиного казначейського рахунку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |3281 |Кошти загального фонду місцевих бюджетів, | | |направлені для розміщення на депозит та | | |повернені з депозиту | -----------------------------------------------------------------
та одночасно на підставі інформації про суму повернутих
коштів списується прострочена заборгованість за короткостроковим,
та/або середньостроковим, та/або довгостроковим депозитами та/або
депозитом до запитання:
------------------------------------------------------------------ Дебет |4461 |Інші розрахунки за коштами загального фонду | | |місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |1344 |Прострочена заборгованість за іншими депозитами| | |місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |управлінського обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |8771 |Кошти, отримані до загального фонду місцевих | | |бюджетів від повернення з депозиту | -----------------------------------------------------------------
одночасно (по коду повернення):
------------------------------------------------------------------ Дебет |9731 |Поточний розпис фінансування загального фонду | | |місцевих бюджетів за типом боргового | | |зобов'язання | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
одночасно (по коду повернення):
------------------------------------------------------------------ Дебет |9741 |Поточний помісячний розпис фінансування | | |загального фонду місцевих бюджетів за типом | | |боргового зобов'язання | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
4.7. Зараховано кошти до загального фонду місцевого бюджету,
повернуті з депозиту в установах банків з порушенням
(простроченням) термінів, передбачених угодами (підстава -
меморіальні документи органів Державного казначейства України):
------------------------------------------------------------------ Дебет |3281 |Кошти загального фонду місцевих бюджетів, | | |направлені для розміщення на депозит та | | |повернені з депозиту | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |3142 |Кошти загального фонду місцевих бюджетів". | -----------------------------------------------------------------
7.5. Доповнити пунктом 5 такого змісту: "5. Операції з розміщення на депозит в установах банків
тимчасово вільних залишків коштів спеціального фонду органів
місцевого самоврядування відповідно до статті 70 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) у разі
прийняття відповідного рішення про місцевий бюджет.
5.1. Направлено кошти для розміщення на депозит (підстава -
меморіальні документи органів Державного казначейства України):
------------------------------------------------------------------ Дебет |3152 |Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які| | |направляються на спеціальні видатки | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |3282 |Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, | | |направлені для розміщення на депозит та | | |повернені з депозиту | -----------------------------------------------------------------
5.2. Перераховано кошти для розміщення на депозит (підстава -
меморіальні документи органів Державного казначейства України):
------------------------------------------------------------------ Дебет |3282 |Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, | | |направлені для розміщення на депозит та | | |повернені з депозиту | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |1711 |Субрахунки єдиного казначейського рахунку | -----------------------------------------------------------------
та одночасно на суму коштів, розміщених на депозит: - та/або короткостроковий
------------------------------------------------------------------ Дебет |1341 |Інші короткострокові депозити місцевого бюджету| --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |4462 |Інші розрахунки за коштами спеціального фонду | | |місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
- та/або середньостроковий
------------------------------------------------------------------ Дебет |1342 |Інші середньострокові депозити місцевого | | |бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |4462 |Інші розрахунки за коштами спеціального фонду | | |місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
- та/або довгостроковий
------------------------------------------------------------------ Дебет |1343 |Інші довгострокові депозити місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |4462 |Інші розрахунки за коштами спеціального фонду | | |місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
- та/або депозит до запитання
------------------------------------------------------------------ Дебет |1345 |Інші депозити місцевого бюджету до запитання | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |4462 |Інші розрахунки за коштами спеціального фонду | | |місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8792 |Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, | | |направлені для розміщення на депозит | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |8911 |Контррахунок для активних рахунків | | |управлінського обліку | -----------------------------------------------------------------
одночасно (по коду розміщення):
------------------------------------------------------------------ Дебет |9732 |Поточний розпис фінансування спеціального фонду| | |місцевих бюджетів за типом боргового | | |зобов'язання | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
одночасно (по коду розміщення):
------------------------------------------------------------------ Дебет |9743 |Поточний помісячний розпис фінансування | | |спеціального фонду місцевих бюджетів за типом | | |боргового зобов'язання | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
5.3. Повернено кошти, розміщені на депозит у терміни,
передбачені угодами (підстава - файл початкових платежів від СЕП
НБУ, меморіальні документи органів Державного казначейства
України, сформовані на підставі виписки банку):
------------------------------------------------------------------ Дебет |1711 |Субрахунки єдиного казначейського рахунку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |3282 |Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, | | |направлені для розміщення на депозит та | | |повернені з депозиту | -----------------------------------------------------------------
та одночасно на підставі інформації про суму повернутих
коштів: - короткостроковий
------------------------------------------------------------------ Дебет |4462 |Інші розрахунки за коштами спеціального фонду | | |місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |1341 |Інші короткострокові депозити місцевого бюджету| -----------------------------------------------------------------
- середньостроковий
------------------------------------------------------------------ Дебет |4462 |Інші розрахунки за коштами спеціального фонду | | |місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |1342 |Інші середньострокові депозити місцевого | | |бюджету | -----------------------------------------------------------------
- довгостроковий
------------------------------------------------------------------ Дебет |4462 |Інші розрахунки за коштами спеціального фонду | | |місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |1343 |Інші довгострокові депозити місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
- депозит до запитання
------------------------------------------------------------------ Дебет |4462 |Інші розрахунки за коштами спеціального фонду | | |місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |1345 |Інші депозити місцевого бюджету до запитання | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |управлінського обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |8772 |Кошти, отримані до спеціального фонду місцевих | | |бюджетів від повернення з депозиту | -----------------------------------------------------------------
одночасно (по коду повернення):
------------------------------------------------------------------ Дебет |9732 |Поточний розпис фінансування спеціального фонду| | |місцевих бюджетів за типом боргового | | |зобов'язання | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
одночасно (по коду повернення):
------------------------------------------------------------------ Дебет |9743 |Поточний помісячний розпис фінансування | | |спеціального фонду місцевих бюджетів за типом | | |боргового зобов'язання | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
5.4. Зараховано кошти до спеціального фонду місцевого
бюджету, повернуті з депозиту в установах банків у терміни,
передбачені угодами (підстава - меморіальні документи органів
Державного казначейства України):
------------------------------------------------------------------ Дебет |3282 |Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, | | |направлені для розміщення на депозит та | | |повернені з депозиту | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |3152 |Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які| | |направляються на спеціальні видатки | -----------------------------------------------------------------
5.5. За умови неповернення коштів, розміщених на депозит в
установах банків, у терміни, передбачені угодами (підстава -
меморіальні документи органів Державного казначейства України): - та/або короткостроковий
------------------------------------------------------------------ Дебет |1344 |Прострочена заборгованість за іншими депозитами| | |місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |1341 |Інші короткострокові депозити місцевого бюджету| -----------------------------------------------------------------
- та/або середньостроковий
------------------------------------------------------------------ Дебет |1344 |Прострочена заборгованість за іншими депозитами| | |місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |1342 |Інші середньострокові депозити місцевого | | |бюджету | -----------------------------------------------------------------
- та/або довгостроковий
------------------------------------------------------------------ Дебет |1344 |Прострочена заборгованість за іншими депозитами| | |місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |1343 |Інші довгострокові депозити місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
- та/або депозит до запитання
------------------------------------------------------------------ Дебет |1344 |Прострочена заборгованість за іншими депозитами| | |місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |1345 |Інші депозити місцевого бюджету до запитання | -----------------------------------------------------------------
5.6. Повернено кошти, розміщені на депозит в установах
банків, з порушенням (простроченням) термінів, передбачених
угодами (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ,
меморіальні документи органів Державного казначейства України,
сформовані на підставі виписки банку):
------------------------------------------------------------------ Дебет |1711 |Субрахунки єдиного казначейського рахунку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |3282 |Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, | | |направлені для розміщення на депозит та | | |повернені з депозиту | -----------------------------------------------------------------
та одночасно на підставі інформації про суму повернутих
коштів списується прострочена заборгованість за короткостроковим,
та/або середньостроковим, та/або довгостроковим депозитами та/або
депозитом до запитання:
------------------------------------------------------------------ Дебет |4462 |Інші розрахунки за коштами спеціального фонду | | |місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |1344 |Прострочена заборгованість за іншими депозитами| | |місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |управлінського обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |8772 |Кошти, отримані до спеціального фонду місцевих | | |бюджетів від повернення з депозиту | -----------------------------------------------------------------
одночасно (по коду повернення):
------------------------------------------------------------------ Дебет |9732 |Поточний розпис фінансування спеціального фонду| | |місцевих бюджетів за типом боргового | | |зобов'язання | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
одночасно (по коду повернення):
------------------------------------------------------------------ Дебет |9743 |Поточний помісячний розпис фінансування | | |спеціального фонду місцевих бюджетів за типом | | |боргового зобов'язання | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
5.7. Зараховано кошти до спеціального фонду місцевого
бюджету, повернені з депозиту в установах банків з порушенням
(простроченням) термінів, передбачених угодами (підстава -
меморіальні документи органів Державного казначейства України):
------------------------------------------------------------------ Дебет |3282 |Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, | | |направлені для розміщення на депозит та | | |повернені з депозиту | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |3152 |Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які| | |направляються на спеціальні видатки | -----------------------------------------------------------------
Примітка. кошти, перераховані установою банку за користування
вкладом в дохід місцевого бюджету, зараховуються до загального
фонду відповідно до рішення про місцевий бюджет у порядку,
визначеному у підпункті 1 пункту "а" розділу III цього Порядку".
8. Розділ VIII Порядку ( v0233506-07 ) викласти у такій
редакції:
"VIII. Здійснення операцій по взаємних

розрахунках між державним та місцевим бюджетами
а) загальний фонд:
1. Віднесено на взаємні розрахунки суму коштів, яку необхідно
передати з місцевого бюджету до державного бюджету (підстава -
меморіальні документи органів Державного казначейства України з
урахуванням нормативно-правової бази бюджетного процесу): - за надходженнями:
------------------------------------------------------------------ Дебет |4211 |Розрахунки з державним бюджетом по надходженнях| | |загального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |2421 |Зобов'язання загального фонду місцевого бюджету| | |за взаємними розрахунками з державним бюджетом | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |6121 |Доходи загального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |6911 |Контррахунок за операціями за доходами бюджетів| -----------------------------------------------------------------
- за видатками:
------------------------------------------------------------------ Дебет |4212 |Розрахунки з державним бюджетом за видатками | | |загального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |2421 |Зобов'язання загального фонду місцевого бюджету| | |за взаємними розрахунками з державним бюджетом | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |7911 |Контррахунок за видатковими операціями | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |7211 |Видатки загального фонду місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
2. Списано заборгованість за взаємними розрахунками минулих
років на суму коштів, яку необхідно передати з місцевого бюджету
до державного бюджету (підстава - меморіальні документи органів
Державного казначейства України з урахуванням нормативно-правової
бази бюджетного процесу): - за надходженнями:
------------------------------------------------------------------ Дебет |2421 |Зобов'язання загального фонду місцевого бюджету| | |за взаємними розрахунками з державним бюджетом | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |4211 |Розрахунки з державним бюджетом по надходженнях| | |загального фонду місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |5911 |Контррахунок за результатом виконання бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |5121 |Результат виконання загального фонду місцевого | | |бюджету | -----------------------------------------------------------------
- за видатками:
------------------------------------------------------------------ Дебет |2421 |Зобов'язання загального фонду місцевого бюджету| | |за взаємними розрахунками з державним бюджетом | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |4212 |Розрахунки з державним бюджетом за видатками | | |загального фонду місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |5121 |Результат виконання загального фонду місцевого | | |бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |5911 |Контррахунок за результатом виконання бюджету | -----------------------------------------------------------------
3. Віднесено на взаємні розрахунки суму коштів, яку необхідно
одержати місцевому бюджету з державного бюджету (підстава -
меморіальні документи органів Державного казначейства України з
урахуванням нормативно-правової бази бюджетного процесу): - за надходженнями:
------------------------------------------------------------------ Дебет |1651 |Активи загального фонду місцевого бюджету за | | |взаємними розрахунками з державним бюджетом | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |4211 |Розрахунки з державним бюджетом по надходженнях| | |загального фонду місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |6911 |Контррахунок за операціями за доходами бюджетів| --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |6121 |Доходи загального фонду місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
- за видатками:
------------------------------------------------------------------ Дебет |1651 |Активи загального фонду місцевого бюджету за | | |взаємними розрахунками з державним бюджетом | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |4212 |Розрахунки з державним бюджетом за видатками | | |загального фонду місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |7211 |Видатки загального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |7911 |Контррахунок за видатковими операціями | -----------------------------------------------------------------
4. Списано заборгованість за взаємними розрахунками минулих
років на суму коштів, яку необхідно одержати місцевому бюджету з
державного бюджету (підстава - меморіальні документи органів
Державного казначейства України з урахуванням нормативно-правової
бази бюджетного процесу): - за надходженнями:
------------------------------------------------------------------ Дебет |4211 |Розрахунки з державним бюджетом по надходженнях| | |загального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |1651 |Активи загального фонду місцевого бюджету за | | |взаємними розрахунками з державним бюджетом | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |5121 |Результат виконання загального фонду місцевого | | |бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |5911 |Контррахунок за результатом виконання бюджету | -----------------------------------------------------------------
- за видатками:
------------------------------------------------------------------ Дебет |4212 |Розрахунки з державним бюджетом за видатками | | |загального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |1651 |Активи загального фонду місцевого бюджету за | | |взаємними розрахунками з державним бюджетом | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |5911 |Контррахунок за результатом виконання бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |5121 |Результат виконання загального фонду місцевого | | |бюджету | -----------------------------------------------------------------
5. Віднесено на взаємні розрахунки суму коштів, яку необхідно
передати між місцевими бюджетами (підстава - меморіальні документи
органів Державного казначейства України з урахуванням
нормативно-правової бази бюджетного процесу):
5.1. По виконанню місцевого бюджету, який повинен передати
кошти: - за надходженнями:
------------------------------------------------------------------ Дебет |4221 |Розрахунки місцевих бюджетів по надходженнях | | |загального фонду | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |2423 |Зобов'язання загального фонду місцевого бюджету| | |за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами| -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |6121 |Доходи загального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |6911 |Контррахунок за операціями за доходами бюджетів| -----------------------------------------------------------------
- за видатками:
------------------------------------------------------------------ Дебет |4222 |Розрахунки місцевих бюджетів за видатками | | |загального фонду | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |2423 |Зобов'язання загального фонду місцевого бюджету| | |за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами| -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |7911 |Контррахунок за видатковими операціями | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |7211 |Видатки загального фонду місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
5.2. По виконанню місцевого бюджету, який повинен отримати
кошти: - за надходженнями:
------------------------------------------------------------------ Дебет |1653 |Активи загального фонду місцевого бюджету за | | |взаємними розрахунками з місцевими бюджетами | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |4221 |Розрахунки місцевих бюджетів по надходженнях | | |загального фонду | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |6911 |Контррахунок за операціями за доходами бюджетів| --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |6121 |Доходи загального фонду місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
- за видатками:
------------------------------------------------------------------ Дебет |1653 |Активи загального фонду місцевого бюджету за | | |взаємними розрахунками з місцевими бюджетами | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |4222 |Розрахунки місцевих бюджетів за видатками | | |загального фонду | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |7211 |Видатки загального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |7911 |Контррахунок за видатковими операціями | -----------------------------------------------------------------
6. Списано заборгованість за взаємними розрахунками минулих
років на суму коштів, яку необхідно передати між місцевими
бюджетами (підстава - меморіальні документи органів Державного
казначейства України з урахуванням нормативно-правової бази
бюджетного процесу):
6.1. По виконанню місцевого бюджету, який повинен передати
кошти: - за надходженнями:
------------------------------------------------------------------ Дебет |2423 |Зобов'язання загального фонду місцевого бюджету| | |за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами| --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |4221 |Розрахунки місцевих бюджетів по надходженнях | | |загального фонду | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |5911 |Контррахунок за результатом виконання бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |5121 |Результат виконання загального фонду місцевого | | |бюджету | -----------------------------------------------------------------
- за видатками:
------------------------------------------------------------------ Дебет |2423 |Зобов'язання загального фонду місцевого бюджету| | |за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами| --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |4222 |Розрахунки місцевих бюджетів за видатками | | |загального фонду | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |5121 |Результат виконання загального фонду місцевого | | |бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |5911 |Контррахунок за результатом виконання бюджету | -----------------------------------------------------------------
6.2. По виконанню місцевого бюджету, який повинен отримати
кошти: - за надходженнями:
------------------------------------------------------------------ Дебет |4221 |Розрахунки місцевих бюджетів по надходженнях | | |загального фонду | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |1653 |Активи загального фонду місцевого бюджету за | | |взаємними розрахунками з місцевими бюджетами | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |5121 |Результат виконання загального фонду місцевого | | |бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |5911 |Контррахунок за результатом виконання бюджету | -----------------------------------------------------------------
- за видатками:
------------------------------------------------------------------ Дебет |4222 |Розрахунки місцевих бюджетів за видатками | | |загального фонду | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |1653 |Активи загального фонду місцевого бюджету за | | |взаємними розрахунками з місцевими бюджетами | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |5911 |Контррахунок за результатом виконання бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |5121 |Результат виконання загального фонду місцевого | | |бюджету | -----------------------------------------------------------------
б) спеціальний фонд: 1. Віднесено на взаємні розрахунки суму коштів, яку необхідно
передати між місцевими бюджетами (підстава - меморіальні документи
органів Державного казначейства України з урахуванням
нормативно-правової бази бюджетного процесу):
1.1. По виконанню місцевого бюджету, який повинен передати
кошти: - за надходженнями:
------------------------------------------------------------------ Дебет |4223 |Розрахунки місцевих бюджетів по надходженнях | | |спеціального фонду | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |2424 |Зобов'язання спеціального фонду місцевого | | |бюджету за взаємними розрахунками з місцевими | | |бюджетами | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |6122 |Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, | | |які направляються на спеціальні видатки | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |6911 |Контррахунок за операціями за доходами бюджетів| -----------------------------------------------------------------
- за видатками:
------------------------------------------------------------------ Дебет |4224 |Розрахунки місцевих бюджетів за видатками | | |спеціального фонду | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |2424 |Зобов'язання спеціального фонду місцевого | | |бюджету за взаємними розрахунками з місцевими | | |бюджетами | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |7911 |Контррахунок за видатковими операціями | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |7221 |Видатки спеціального фонду місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
1.2. По виконанню місцевого бюджету, який повинен отримати
кошти: - за надходженнями
------------------------------------------------------------------ Дебет |1654 |Активи спеціального фонду місцевого бюджету за | | |взаємними розрахунками з місцевими бюджетами | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |4223 |Розрахунки місцевих бюджетів по надходженнях | | |спеціального фонду | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |6911 |Контррахунок за операціями за доходами бюджетів| --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |6122 |Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, | | |які направляються на спеціальні видатки | -----------------------------------------------------------------
- за видатками:
------------------------------------------------------------------ Дебет |1654 |Активи спеціального фонду місцевого бюджету за | | |взаємними розрахунками з місцевими бюджетами | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |4224 |Розрахунки місцевих бюджетів за видатками | | |спеціального фонду | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |7221 |Видатки спеціального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |7911 |Контррахунок за видатковими операціями | -----------------------------------------------------------------
2. Списано заборгованість за взаємними розрахунками минулих
років на суму коштів, яку необхідно передати між місцевими
бюджетами (підстава - меморіальні документи органів Державного
казначейства України з урахуванням нормативно-правової бази
бюджетного процесу):
2.1. По виконанню місцевого бюджету, який повинен передати
кошти: - за надходженнями:
------------------------------------------------------------------ Дебет |2424 |Зобов'язання спеціального фонду місцевого | | |бюджету за взаємними розрахунками з місцевими | | |бюджетами | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |4223 |Розрахунки місцевих бюджетів по надходженнях | | |спеціального фонду | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |5911 |Контррахунок за результатом виконання бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |5122 |Результат виконання спеціального фонду | | |місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
- за видатками:
------------------------------------------------------------------ Дебет |2424 |Зобов'язання спеціального фонду місцевого | | |бюджету за взаємними розрахунками з місцевими | | |бюджетами | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |4224 |Розрахунки місцевих бюджетів за видатками | | |спеціального фонду | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |5122 |Результат виконання спеціального фонду | | |місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |5911 |Контррахунок за результатом виконання бюджету | -----------------------------------------------------------------
2.2. По виконанню місцевого бюджету, який повинен отримати
кошти: - за надходженнями
------------------------------------------------------------------ Дебет |4223 |Розрахунки місцевих бюджетів по надходженнях | | |спеціального фонду | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |1654 |Активи спеціального фонду місцевого бюджету за | | |взаємними розрахунками з місцевими бюджетами | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |5122 |Результат виконання спеціального фонду | | |місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |5911 |Контррахунок за результатом виконання бюджету | -----------------------------------------------------------------
- за видатками:
------------------------------------------------------------------ Дебет |4224 |Розрахунки місцевих бюджетів за видатками | | |спеціального фонду | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |1654 |Активи спеціального фонду місцевого бюджету за | | |взаємними розрахунками з місцевими бюджетами | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |5911 |Контррахунок за результатом виконання бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |5122 |Результат виконання спеціального фонду | | |місцевого бюджету". | -----------------------------------------------------------------
9. Розділ IX Порядку ( v0233506-07 ) викласти у такій
редакції:
"IX. Відображення операцій

по річному заключенню рахунків
Для підведення результатів виконання місцевих бюджетів по
завершенню бюджетного року Головними управліннями Державного
казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі (далі - Головні управління Державного
казначейства України) проводяться операції по заключенню рахунків.
Заключення рахунків здійснюється після закінчення останнього
операційного дня бюджетного року. Результат виконання місцевих
бюджетів визначається Головними управліннями Державного
казначейства України. Обов'язковою умовою виконання Головними управліннями
Державного казначейства України операцій по заключенню рахунків є
відсутність у розпорядників та/або одержувачів коштів місцевих
бюджетів залишків на рахунках розділу 35 Плану рахунків
бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів
( v0137201-97 ). Залишки коштів списуються з реєстраційних та спеціальних
реєстраційних рахунків розпорядників та одержувачів коштів
місцевих бюджетів (крім власних надходжень, субвенцій з державного
бюджету місцевим бюджетам) на рахунки відповідного бюджету,
відкриті в Головних управліннях Державного казначейства України. Операції по річному заключенню рахунків відображаються такими
бухгалтерськими проведеннями.
Глава 1. Списання залишків коштів з рахунків

розпорядників (одержувачів) коштів місцевих бюджетів,

розташованих на інших територіях ніж місцевий бюджет
а) загальний фонд:
1. У Головному управлінні Державного казначейства України за
місцем обслуговування розпорядника (одержувача) бюджетних коштів:
------------------------------------------------------------------ Дебет | 3541 |Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами | | |загального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| | 3543 |Рахунок одержувачів коштів за коштами | | |загального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| | 3545 |Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними | | |трансфертами за коштами загального фонду | | |місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит | 1711 |Субрахунки єдиного казначейського рахунку | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет | 8141 |Кошти загального фонду місцевих бюджетів, | | |отримані розпорядниками коштів місцевих | | |бюджетів | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит | 8921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |управлінського обліку | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет | 9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит | 9221 |Поточні бюджетні призначення по загальному | | |фонду місцевих бюджетів | -----------------------------------------------------------------
одночасно (крім одержувачів):
------------------------------------------------------------------ Дебет | 9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит | 9271 |Бюджетні призначення з загального фонду | | |місцевого бюджету за помісячним розписом | | |асигнувань | -----------------------------------------------------------------
2. У Головному управлінні Державного казначейства України,
яке обслуговує місцевий бюджет:
------------------------------------------------------------------ Дебет | 1711 |Субрахунки єдиного казначейського рахунку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит | 3531 |Особові рахунки розпорядників за коштами, | | |отриманими із загального фонду місцевого | | |бюджету | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет | 8911 |Контррахунок для активних рахунків | | |управлінського обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит | 8251 |Кошти загального фонду місцевого бюджету, | | |передані розпорядниками коштів місцевих | | |бюджетів | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет | 9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит | 9123 |Зведені поточні кошторисні призначення за | | |коштами загального фонду місцевих бюджетів | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет | 9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит | 9142 |Зведені поточні призначення з загального фонду | | |місцевого бюджету за планом асигнувань | -----------------------------------------------------------------
б) спеціальний фонд:
1. У Головному управлінні Державного казначейства України за
місцем обслуговування розпорядника (одержувача) бюджетних коштів
(крім власних надходжень):
------------------------------------------------------------------ Дебет | 3542 |Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами | | |спеціального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| | 3544 |Рахунок одержувачів коштів за коштами | | |спеціального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| | 3546 |Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними | | |трансфертами за коштами спеціального фонду | | |місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит | 1711 |Субрахунки єдиного казначейського рахунку | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет | 8142 |Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, | | |отримані розпорядниками коштів місцевих | | |бюджетів | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит | 8921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |управлінського обліку | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет | 9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит | 9222 |Поточні бюджетні призначення по спеціальному | | |фонду місцевих бюджетів | -----------------------------------------------------------------
одночасно (крім одержувачів):
------------------------------------------------------------------ Дебет | 9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит | 9275 |Бюджетні призначення із спеціального фонду | | |місцевого бюджету за помісячним розписом | | |асигнувань | -----------------------------------------------------------------
2. У Головному управлінні Державного казначейства України,
яке обслуговує місцевий бюджет:
------------------------------------------------------------------ Дебет | 1711 |Субрахунки єдиного казначейського рахунку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит | 3532 |Особові рахунки розпорядників за коштами, | | |отриманими із спеціального фонду місцевого | | |бюджету | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет | 8911 |Контррахунок для активних рахунків | | |управлінського обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит | 8252 |Кошти спеціального фонду місцевого бюджету, | | |передані розпорядниками коштів місцевих | | |бюджетів | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет | 9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит | 9124 |Зведені поточні кошторисні призначення за | | |коштами спеціального фонду місцевих бюджетів | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет | 9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит | 9145 |Поточні призначення з спеціального фонду | | |місцевого бюджету за планом асигнувань | -----------------------------------------------------------------
Глава 2. Списання залишків коштів з рахунків

розпорядників (одержувачів) коштів місцевих бюджетів
а) загальний фонд:
1. Перераховано кошти з реєстраційних рахунків розпорядників
(одержувачів) коштів місцевих бюджетів:
------------------------------------------------------------------ Дебет | 3541 |Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами | | |загального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| | 3543 |Рахунок одержувачів коштів за коштами | | |загального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| | 3545 |Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними | | |трансфертами за коштами загального фонду | | |місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит | 3531 |Особові рахунки розпорядників за коштами, | | |отриманими із загального фонду місцевого | | |бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| | 3142 |Кошти загального фонду місцевих бюджетів | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет | 8911 |Контррахунок для активних рахунків | | |управлінського обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит | 8251 |Кошти загального місцевого бюджету, передані | | |розпорядниками коштів місцевих бюджетів | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет | 9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит | 9123 |Зведені поточні кошторисні призначення за | | |коштами загального фонду місцевих бюджетів | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет | 9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит | 9142 |Зведені поточні призначення з загального фонду | | |місцевого бюджету за планом асигнувань | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет | 8141 |Кошти загального фонду місцевих бюджетів, | | |отримані розпорядниками коштів місцевих | | |бюджетів | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит | 8921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |управлінського обліку | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет | 9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит | 9221 |Поточні бюджетні призначення по загальному | | |фонду місцевих бюджетів | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет | 9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит | 9271 |Бюджетні призначення з загального фонду | | |місцевого бюджету за помісячним розписом | | |асигнувань | -----------------------------------------------------------------
2. Перераховано залишки з особових рахунків головних
розпорядників коштів місцевих бюджетів до загального фонду
місцевого бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет | 3531 |Особові рахунки розпорядників за коштами, | | |отриманими із загального фонду місцевого | | |бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит | 3142 |Кошти загального фонду місцевих бюджетів | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет | 9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит | 9273 |Зведені бюджетні призначення з загального фонду| | |місцевого бюджету за помісячним розписом | | |асигнувань | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет | 9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит | 9223 |Зведені поточні бюджетні призначення по | | |загальному фонду місцевих бюджетів | -----------------------------------------------------------------
б) спеціальний фонд:
1. Перераховано кошти з спеціальних реєстраційних рахунків
розпорядників (одержувачів) коштів:
------------------------------------------------------------------ Дебет | 3542 |Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами | | |спеціального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| | 3544 |Рахунок одержувачів коштів за коштами | | |спеціального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| | 3546 |Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними | | |трансфертами за коштами спеціального фонду | | |місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит | 3532 |Особові рахунки розпорядників за коштами, | | |отриманими із спеціального фонду місцевого | | |бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| | 3152 |Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які| | |направляються на спеціальні видатки | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет | 8911 |Контррахунок для активних рахунків | | |управлінського обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит | 8252 |Кошти спеціального фонду місцевого бюджету, | | |передані розпорядниками коштів місцевих | | |бюджетів | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет | 9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит | 9124 |Зведені поточні кошторисні призначення за | | |коштами спеціального фонду місцевих бюджетів | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет | 9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит | 9146 |Зведені поточні призначення з спеціального | | |фонду місцевого бюджету за планом асигнувань | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет | 8142 |Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, | | |отримані розпорядниками коштів місцевих | | |бюджетів | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит | 8921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |управлінського обліку | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет | 9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит | 9222 |Поточні бюджетні призначення по спеціальному | | |фонду місцевих бюджетів | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет | 9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит | 9275 |Бюджетні призначення із спеціального фонду | | |місцевого бюджету за помісячним розписом | | |асигнувань | -----------------------------------------------------------------
2. Перераховано залишки з особових рахунків головних
розпорядників коштів місцевих бюджетів до спеціального фонду
місцевого бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет | 3532 |Особові рахунки розпорядників за коштами, | | |отриманими із спеціального фонду місцевого | | |бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит | 3152 |Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які| | |направляються на спеціальні видатки | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет | 9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит | 9277 |Зведені бюджетні призначення із спеціального | | |фонду місцевого бюджету за помісячним розписом | | |асигнувань | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет | 9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит | 9224 |Зведені поточні бюджетні призначення по | | |спеціальному фонду місцевих бюджетів | -----------------------------------------------------------------
Глава 3. Операції по заключенню рахунків

у Головних управліннях Державного казначейства,

які обслуговують розпорядників коштів

місцевих бюджетів, розташованих на різних

адміністративних територіях
а) у Головних управліннях Державного казначейства України,
які обслуговують розпорядників коштів місцевих бюджетів,
розташованих на іншій адміністративній території ніж місцевий
бюджет:
1. На суму власних надходжень розпорядників:
------------------------------------------------------------------ Дебет |6124 |Власні кошти розпорядників коштів місцевого | | |бюджету | --------+------+------------------------------------------------| Кредит |6911 |Контррахунок за операціями за доходами бюджетів | -----------------------------------------------------------------
2. На суму видатків місцевого бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |7911 |Контррахунок за видатковими операціями | --------+------+------------------------------------------------| Кредит |7211 |Видатки загального фонду місцевого бюджету | --------+------+------------------------------------------------| |7221 |Видатки спеціального фонду місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
3. На суму наданих бюджетних кредитів:
------------------------------------------------------------------ Дебет |7921 |Контррахунок за операціями з кредитуванням за | | |вирахуванням погашення | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |7231 |Кредитування загального фонду місцевого бюджету| | |за вирахуванням погашення | --------+-------+-----------------------------------------------| |7232 |Кредитування спеціального фонду місцевого | | |бюджету за вирахуванням погашення | -----------------------------------------------------------------
4. На суму повернутих бюджетних кредитів:
------------------------------------------------------------------ Дебет |7231 |Кредитування загального фонду місцевого бюджету| | |за вирахуванням погашення | --------+-------+-----------------------------------------------| |7232 |Кредитування спеціального фонду місцевого | | |бюджету за вирахуванням погашення | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |7921 |Контррахунок за операціями з кредитуванням за | | |вирахуванням погашення | -----------------------------------------------------------------
5. На суму операцій, що проводилися протягом року та вплинули
на результат виконання загального фонду місцевого бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |5911 |Контррахунок за результатом виконання бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |5121 |Результат виконання загального фонду місцевого | | |бюджету | -----------------------------------------------------------------
або:
------------------------------------------------------------------ Дебет |5121 |Результат виконання загального фонду місцевого | | |бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |5911 |Контррахунок за результатом виконання бюджету | -----------------------------------------------------------------
6. На суму операцій, що проводилися протягом року та вплинули
на результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |5911 |Контррахунок за результатом виконання бюджету | --------+------+------------------------------------------------| Кредит |5122 |Результат виконання спеціального фонду місцевого| | |бюджету | -----------------------------------------------------------------
або:
------------------------------------------------------------------ Дебет |5122 |Результат виконання спеціального фонду місцевого| | |бюджету | --------+------+------------------------------------------------| Кредит |5911 |Контррахунок за результатом виконання бюджету | -----------------------------------------------------------------
Примітка. інформація про суми доходів, видатків, кредитування
за вирахуванням погашення загального та спеціального фондів
місцевого бюджету, результату по виконанню спеціального фонду
місцевого бюджету (далі - Інформація) за формою, встановленою
додатком до Порядку, у термін, визначений Державним казначейством
України, передається в електронному вигляді до Головного
управління Державного казначейства України, яке здійснює
обслуговування місцевого бюджету, розпорядником коштів якого є
дана бюджетна установа.
б) У Головних управліннях Державного казначейства України,
які обслуговують місцевий бюджет: Головне управління Державного казначейства України, на
підставі отриманої Інформації, відображає в обліку по виконанню
відповідного місцевого бюджету суми доходів, видатків та
кредитування за вирахуванням погашення і здійснює такі
бухгалтерські проведення:
1. На суму власних надходжень розпорядників:
------------------------------------------------------------------ Дебет |6911 |Контррахунок за операціями за доходами бюджетів | --------+------+------------------------------------------------| Кредит |6124 |Власні кошти розпорядників коштів місцевого | | |бюджету | -----------------------------------------------------------------
2. На суму видатків місцевого бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |7211 |Видатки загального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| |7221 |Видатки спеціального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |7911 |Контррахунок за видатковими операціями | -----------------------------------------------------------------
3. На суму наданих бюджетних кредитів:
------------------------------------------------------------------ Дебет |7231 |Кредитування загального фонду місцевого бюджету| | |за вирахуванням погашення | --------+-------+-----------------------------------------------| |7232 |Кредитування спеціального фонду місцевого | | |бюджету за вирахуванням погашення | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |7921 |Контррахунок за операціями з кредитуванням за | | |вирахуванням погашення | -----------------------------------------------------------------
4. На суму повернутих бюджетних кредитів:
------------------------------------------------------------------ Дебет |7921 |Контррахунок за операціями з кредитуванням за | | |вирахуванням погашення | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |7231 |Кредитування загального фонду місцевого бюджету| | |за вирахуванням погашення | --------+-------+-----------------------------------------------| |7232 |Кредитування спеціального фонду місцевого | | |бюджету за вирахуванням погашення | -----------------------------------------------------------------
5. На суму коштів, віднесених на результат виконання
загального фонду місцевого бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |5121 |Результат виконання загального фонду місцевого | | |бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |5911 |Контррахунок за результатом виконання бюджету | -----------------------------------------------------------------
або:
------------------------------------------------------------------ Дебет |5911 |Контррахунок за результатом виконання бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |5121 |Результат виконання загального фонду місцевого | | |бюджету | -----------------------------------------------------------------
6. На суму коштів віднесених на результат виконання
спеціального фонду місцевого бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |5122 |Результат виконання спеціального фонду місцевого| | |бюджету | --------+------+------------------------------------------------| Кредит |5911 |Контррахунок за результатом виконання бюджету | -----------------------------------------------------------------
або:
------------------------------------------------------------------ Дебет |5911 |Контррахунок за результатом виконання бюджету | --------+------+------------------------------------------------| Кредит |5122 |Результат виконання спеціального фонду місцевого| | |бюджету | -----------------------------------------------------------------
Глава 4. Операції по заключенню

рахунків бюджетного обліку
а) загальний фонд:
1. На суму доходів загального фонду місцевого бюджету,
списаних на результат виконання загального фонду місцевого
бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |6121 |Доходи загального фонду місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |5121 |Результат виконання загального фонду місцевого | | |бюджету | -----------------------------------------------------------------
та одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |5911 |Контррахунок за результатом виконання бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |6911 |Контррахунок за операціями за доходами бюджетів| -----------------------------------------------------------------
2. На суму видатків загального фонду місцевого бюджету,
списаних на результат виконання загального фонду місцевого
бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |5121 |Результат виконання загального фонду місцевого | | |бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |7211 |Видатки загального фонду місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
та одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |7911 |Контррахунок за видатковими операціями | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |5911 |Контррахунок за результатом виконання бюджету | -----------------------------------------------------------------
3. На суму наданих бюджетних кредитів, списаних на результат
виконання загального фонду місцевого бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |5121 |Результат виконання загального фонду місцевого | | |бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |7231 |Кредитування загального фонду місцевого бюджету| | |за вирахуванням погашення | -----------------------------------------------------------------
та одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |7921 |Контррахунок за операціями з кредитуванням за | | |вирахуванням погашення | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |5911 |Контррахунок за результатом виконання бюджету | -----------------------------------------------------------------
4. На суму повернутих бюджетних кредитів, наданих з місцевого
бюджету, списаних на результат виконання загального фонду
місцевого бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |7231 |Кредитування загального фонду місцевого бюджету| | |за вирахуванням погашення | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |5121 |Результат виконання загального фонду місцевого | | |бюджету | -----------------------------------------------------------------
та одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |5911 |Контррахунок за результатом виконання бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |7921 |Контррахунок за операціями з кредитуванням за | | |вирахуванням погашення | -----------------------------------------------------------------
Примітка. рахунок 7231 "Кредитування загального фонду
місцевого бюджету за вирахуванням погашення" заключається лише на
суму, яка не відображена на рахунках 15 розділу рахунків Плану
рахунків ( v0137201-97 ). б) спеціальний фонд:
1. На суму доходів спеціального фонду місцевого бюджету,
списаних на результат виконання спеціального фонду місцевого
бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |6122 |Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, | | |які направляються на спеціальні видатки | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |5122 |Результат виконання спеціального фонду | | |місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
та одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |5911 |Контррахунок за результатом виконання бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |6911 |Контррахунок за операціями за доходами бюджетів| -----------------------------------------------------------------
та одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |6124 |Власні кошти розпорядників коштів місцевого | | |бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |5122 |Результат виконання спеціального фонду | | |місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
та одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |5911 |Контррахунок за результатом виконання бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |6911 |Контррахунок за операціями за доходами бюджетів| -----------------------------------------------------------------
2. На суму видатків спеціального фонду місцевого бюджету,
списаних на результат виконання спеціального фонду місцевого
бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |5122 |Результат виконання спеціального фонду | | |місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |7221 |Видатки спеціального фонду місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
та одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |7911 |Контррахунок за видатковими операціями | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |5911 |Контррахунок за результатом виконання бюджету | -----------------------------------------------------------------
3. На суму наданих бюджетних кредитів, списаних на результат
виконання спеціального фонду місцевого бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |5122 |Результат виконання спеціального фонду | | |місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |7232 |Кредитування спеціального фонду місцевого | | |бюджету за вирахуванням погашення | -----------------------------------------------------------------
та одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |7921 |Контррахунок за операціями з кредитуванням за | | |вирахуванням погашення | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |5911 |Контррахунок за результатом виконання бюджету | -----------------------------------------------------------------
4. На суму повернутих бюджетних кредитів, наданих з місцевого
бюджету, списаних на результат виконання спеціального фонду
місцевого бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |7232 |Кредитування спеціального фонду місцевого | | |бюджету за вирахуванням погашення | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |5122 |Результат виконання спеціального фонду | | |місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
та одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |5911 |Контррахунок за результатом виконання бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |7921 |Контррахунок за операціями з кредитуванням за | | |вирахуванням погашення | -----------------------------------------------------------------
Примітка. рахунок 7232 "Кредитування спеціального фонду
місцевого бюджету за вирахуванням погашення" заключається лише на
суму, яка не відображена на рахунках 15 розділу рахунків Плану
рахунків ( v0137201-97 )".
Глава 5. Операції по заключенню

інших рахунків бюджетного обліку
1. На суму доходів місцевого бюджету, що підлягають розподілу
між загальним та спеціальним фондами:
------------------------------------------------------------------ Дебет |6123 |Доходи місцевого бюджету, що підлягають | | |розподілу між загальним та спеціальним фондами | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |6911 |Контррахунок за операціями за доходами бюджетів| -----------------------------------------------------------------
2. На суму доходів, що підлягають розподілу між рівнями
бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |6221 |Доходи, які підлягають розподілу між рівнями | | |бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |6911 |Контррахунок за операціями за доходами бюджетів| -----------------------------------------------------------------
3. На суму коштів, тимчасово віднесених на доходи місцевого
бюджету, що підлягають розподілу:
------------------------------------------------------------------ Дебет |6421 |Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого | | |бюджету, що підлягають розподілу | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |6911 |Контррахунок за операціями за доходами бюджетів| -----------------------------------------------------------------
4. На суму інших коштів, тимчасово віднесених на доходи
місцевого бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |6422 |Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи | | |місцевого бюджету | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |6911 |Контррахунок за операціями за доходами бюджетів| -----------------------------------------------------------------
Глава 6. Операції по заключенню рахунків

управлінського обліку
а) загальний фонд: 1. На суму коштів місцевих бюджетів, переданих розпорядниками
коштів місцевих бюджетів:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8911 |Контррахунок для активних рахунків | | |управлінського обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |8251 |Кошти загального фонду місцевого бюджету, | | |передані розпорядниками коштів місцевих | | |бюджетів | -----------------------------------------------------------------
2. На суму коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками
коштів місцевих бюджетів:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8141 |Кошти загального фонду місцевих бюджетів, | | |отримані розпорядниками коштів місцевих | | |бюджетів | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |8921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |управлінського обліку | -----------------------------------------------------------------
3. На суму коштів, отриманих місцевими бюджетами:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8741 |Кошти, отримані до загального фонду місцевих | | |бюджетів від розміщення цінних паперів | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |8921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |управлінського обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8743 |Інші кошти, отримані до загального фонду | | |місцевих бюджетів | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |8921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |управлінського обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8745 |Кошти, отримані до загального фонду місцевих | | |бюджетів від залучених кредитів Національного | | |банку України | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |8921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |управлінського обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8747 |Кошти, отримані до загального фонду місцевих | | |бюджетів від інших залучених кредитів | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |8921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |управлінського обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8771 |Кошти, отримані до загального фонду місцевих | | |бюджетів від повернення з депозиту | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |8921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |управлінського обліку | -----------------------------------------------------------------
4. На суму коштів, направлених на погашення кредитів місцевих
бюджетів:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8911 |Контррахунок для активних рахунків | | |управлінського обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |8752 |Кошти, направлені на погашення кредитів | | |місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
5. На суму коштів, направлених на погашення цінних паперів та
боргових зобов'язань місцевих бюджетів:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8911 |Контррахунок для активних рахунків | | |управлінського обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |8751 |Кошти, направлені на погашення цінних паперів | | |та боргових зобов'язань місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
6. На суму коштів, направлених для розміщення на депозит:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8911 |Контррахунок для активних рахунків | | |управлінського обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |8791 |Кошти загального фонду місцевих бюджетів, | | |направлені для розміщення на депозит | -----------------------------------------------------------------
б) спеціальний фонд:
1. На суму коштів місцевих бюджетів, переданих розпорядниками
коштів місцевих бюджетів:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8911 |Контррахунок для активних рахунків | | |управлінського обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |8252 |Кошти спеціального фонду місцевого бюджету, | | |передані розпорядниками коштів місцевих | | |бюджетів | -----------------------------------------------------------------
2. На суму коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками
коштів місцевих бюджетів:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8142 |Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, | | |отримані розпорядниками коштів місцевих | | |бюджетів | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |8921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |управлінського обліку | -----------------------------------------------------------------
3. На суму коштів, отриманих місцевими бюджетами:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8742 |Кошти, отримані до спеціального фонду місцевих | | |бюджетів від розміщення цінних паперів | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |8921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |управлінського обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8744 |Інші кошти, отримані до спеціального фонду | | |місцевих бюджетів | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |8921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |управлінського обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8746 |Кошти, отримані до спеціального фонду місцевих | | |бюджетів від залучених кредитів Національного | | |банку України | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |8921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |управлінського обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8748 |Кошти, отримані до спеціального фонду місцевих | | |бюджетів від інших залучених кредитів | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |8921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |управлінського обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8772 |Кошти, отримані до спеціального фонду місцевих | | |бюджетів від повернення з депозиту | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |8921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |управлінського обліку | -----------------------------------------------------------------
4. На суму коштів, направлених на погашення кредитів місцевих
бюджетів:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8911 |Контррахунок для активних рахунків | | |управлінського обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |8752 |Кошти, направлені на погашення кредитів | | |місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
5. На суму коштів, направлених на погашення цінних паперів та
боргових зобов'язань місцевих бюджетів:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8911 |Контррахунок для активних рахунків | | |управлінського обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |8751 |Кошти, направлені на погашення цінних паперів | | |та боргових зобов'язань місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
6. На суму коштів, направлених для розміщення на депозит:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8911 |Контррахунок для активних рахунків | | |управлінського обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |8792 |Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, | | |направлені для розміщення на депозит | -----------------------------------------------------------------
Глава 7. Операції по заключенню рахунків

позабалансового обліку
а) загальний фонд:
1. На суму затверджених планових показників за доходами
місцевих бюджетів:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9911 |Контррахунок для активних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9323 |Затверджені планові показники за доходами | | |загального фонду місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9911 |Контррахунок для активних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9343 |Затверджені планові показники за помісячним | | |розписом доходів загального фонду місцевого | | |бюджету | -----------------------------------------------------------------
2. На суму затверджених планових показників за видатками
місцевих бюджетів:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9163 |Затверджені зведені кошторисні призначення за | | |коштами загального фонду місцевих бюджетів | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9127 |Затверджені зведені кошторисні призначення за | | |коштами загального фонду місцевих бюджетів, з | | |урахуванням змін | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9166 |Затверджені зведені призначення із загального | | |фонду місцевих бюджетів за планом асигнувань | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9144 | | --------+-------+-----------------------------------------------| | |Затверджені зведені призначення з загального | | |фонду місцевого бюджету за планом асигнувань, з| | |урахуванням змін | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9161 |Затверджені кошторисні призначення за коштами | | |загального фонду місцевих бюджетів | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9125 |Затверджені кошторисні призначення за коштами | | |загального фонду місцевих бюджетів, з | | |урахуванням змін | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9165 |Затверджені призначення із загального фонду | | |місцевих бюджетів за планом асигнувань | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9143 |Затверджені призначення з загального фонду | | |місцевого бюджету за планом асигнувань, з | | |урахуванням змін | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9293 |Затверджені зведені бюджетні призначення по | | |загальному фонду місцевих бюджетів | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9227 |Затверджені зведені бюджетні призначення по | | |загальному фонду місцевих бюджетів, з | | |урахуванням змін | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9296 |Затверджені зведені бюджетні призначення з | | |загального фонду місцевих бюджетів за | | |помісячним розписом асигнувань | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9274 |Затверджені зведені бюджетні призначення з | | |загального фонду місцевого бюджету за | | |помісячним розписом асигнувань, з урахуванням | | |змін | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9291 |Затверджені бюджетні призначення по загальному | | |фонду місцевих бюджетів | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9225 |Затверджені бюджетні призначення по загальному | | |фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9295 |Затверджені бюджетні призначення з загального | | |фонду місцевих бюджетів за помісячним розписом | | |асигнувань | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9272 |Затверджені бюджетні призначення з загального | | |фонду місцевого бюджету за помісячним розписом | | |асигнувань, з урахуванням змін | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
3. На суму затверджених планових показників за фінансуванням
місцевих бюджетів:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9733 |Затверджений розпис фінансування загального | | |фонду місцевих бюджетів за типом боргового | | |зобов'язання, з урахуванням змін | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9742 |Затверджений помісячний розпис фінансування | | |загального фонду місцевих бюджетів за типом | | |боргового зобов'язання | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
4. На суму залишків на рахунках для обліку поточних планових
показників за доходами місцевих бюджетів:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9911 |Контррахунок для активних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9321 |Поточні планові показники за доходами | | |загального фонду місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9911 |Контррахунок для активних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9341 |Поточні планові показники за помісячним | | |розписом доходів загального фонду місцевого | | |бюджету | -----------------------------------------------------------------
5. На суму залишків на рахунках для обліку поточних планових
показників за видатками місцевих бюджетів:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9123 |Зведені поточні кошторисні призначення за | | |коштами загального фонду місцевих бюджетів | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9142 |Зведені поточні призначення з загального фонду | | |місцевого бюджету за планом асигнувань | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9121 |Поточні кошторисні призначення за коштами | | |загального фонду місцевих бюджетів | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9141 |Поточні призначення з загального фонду | | |місцевого бюджету за планом асигнувань | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9223 |Зведені поточні бюджетні призначення по | | |загальному фонду місцевих бюджетів | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9273 |Зведені бюджетні призначення з загального фонду| | |місцевого бюджету за помісячним розписом | | |асигнувань | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9221 |Поточні бюджетні призначення по загальному | | |фонду місцевих бюджетів | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9271 |Бюджетні призначення з загального фонду | | |місцевого бюджету за помісячним розписом | | |асигнувань | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
6. На суму залишків на рахунках для обліку поточних планових
показників за фінансуванням місцевих бюджетів:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9731 |Поточний розпис фінансування загального фонду | | |місцевих бюджетів за типом боргового | | |зобов'язання | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9741 |Поточний помісячний розпис фінансування | | |загального фонду місцевих бюджетів за типом | | |боргового зобов'язання | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
б) спеціальний фонд:
1. На суму затверджених планових показників за доходами
місцевих бюджетів:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9911 |Контррахунок для активних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9324 |Затверджені планові показники за доходами | | |спеціального фонду місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9911 |Контррахунок для активних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9344 |Затверджені планові показники за помісячним | | |розписом доходів спеціального фонду місцевого | | |бюджету | -----------------------------------------------------------------
2. На суму затверджених планових показників за видатками
місцевих бюджетів:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9164 |Затверджені зведені кошторисні призначення за | | |коштами спеціального фонду місцевих бюджетів | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9128 |Затверджені зведені кошторисні призначення за | | |коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з| | |урахуванням змін | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9168 |Затверджені зведені призначення із спеціального| | |фонду місцевих бюджетів за планом асигнувань | | |(за винятком власних надходжень бюджетних | | |установ та відповідних видатків) | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9148 |Затверджені зведені призначення з спеціального | | |фонду місцевого бюджету за планом асигнувань, з| | |урахуванням змін | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9162 |Затверджені кошторисні призначення за коштами | | |спеціального фонду місцевих бюджетів | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9126 |Затверджені кошторисні призначення за коштами | | |спеціального фонду місцевих бюджетів, з | | |урахуванням змін | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9167 |Затверджені призначення із спеціального фонду | | |місцевих бюджетів за планом асигнувань (за | | |винятком власних надходжень бюджетних установ | | |та відповідних видатків) | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9147 |Затверджені призначення з спеціального фонду | | |місцевого бюджету за планом асигнувань, з | | |урахуванням змін | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9294 |Затверджені зведені бюджетні призначення по | | |спеціальному фонду місцевих бюджетів | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9228 |Затверджені зведені бюджетні призначення по | | |спеціальному фонду місцевих бюджетів, з | | |урахуванням змін | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9298 |Затверджені зведені бюджетні призначення із | | |спеціального фонду місцевого бюджету за | | |помісячним розписом асигнувань | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9278 |Затверджені зведені бюджетні призначення із | | |спеціального фонду місцевого бюджету за | | |помісячним розписом асигнувань, з урахуванням | | |змін | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9292 |Затверджені бюджетні призначення по | | |спеціальному фонду місцевих бюджетів | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9226 |Затверджені бюджетні призначення по | | |спеціальному фонду місцевих бюджетів, з | | |урахуванням змін | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9297 |Затверджені бюджетні призначення із | | |спеціального фонду місцевого бюджету за | | |помісячним розписом асигнувань | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9276 |Затверджені бюджетні призначення із | | |спеціального фонду місцевого бюджету за | | |помісячним розписом асигнувань, з урахуванням | | |змін | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
3. На суму затверджених планових показників за фінансуванням
місцевих бюджетів:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9734 |Затверджений розпис фінансування спеціального | | |фонду місцевих бюджетів за типом боргового | | |зобов'язання, з урахуванням змін | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9744 |Затверджений помісячний розпис фінансування | | |спеціального фонду місцевих бюджетів за типом | | |боргового зобов'язання | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
4. На суму залишків на рахунках для обліку поточних планових
показників за доходами місцевих бюджетів:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9911 |Контррахунок для активних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9322 |Поточні планові показники за доходами | | |спеціального фонду місцевого бюджету | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9911 |Контррахунок для активних рахунків | | |позабалансового обліку | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9342 |Поточні планові показники за помісячним | | |розписом доходів спеціального фонду місцевого | | |бюджету | -----------------------------------------------------------------
5. На суму залишків на рахунках для обліку поточних планових
показників за видатками місцевих бюджетів:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9124 |Зведені поточні кошторисні призначення за | | |коштами спеціального фонду місцевих бюджетів | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9146 |Зведені поточні призначення з спеціального | | |фонду місцевого бюджету за планом асигнувань | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9122 |Поточні кошторисні призначення за коштами | | |спеціального фонду місцевих бюджетів | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9145 |Поточні призначення з спеціального фонду | | |місцевого бюджету за планом асигнувань | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9224 |Зведені поточні бюджетні призначення по | | |спеціальному фонду місцевих бюджетів | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9277 |Зведені бюджетні призначення із спеціального | | |фонду місцевого бюджету за помісячним розписом | | |асигнувань | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9222 |Поточні бюджетні призначення по спеціальному | | |фонду місцевих бюджетів | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9275 |Бюджетні призначення із спеціального фонду | | |місцевого бюджету за помісячним розписом | | |асигнувань | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
6. На суму залишків на рахунках для обліку поточних планових
показників за фінансуванням місцевих бюджетів:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9732 |Поточний розпис фінансування спеціального фонду| | |місцевих бюджетів за типом боргового | | |зобов'язання | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9743 |Поточний помісячний розпис фінансування | | |спеціального фонду місцевих бюджетів за типом | | |боргового зобов'язання | --------+-------+-----------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
Примітка. кредитові залишки, які склалися на рахунках розділу
94 "Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів" не закриваються,
а переносяться на відповідні рахунки наступного бюджетного року".
10. Додаток до Порядку ( v0233506-07 ) викласти у новій
редакції, що додається.
11. Доповнити Порядок ( v0233506-07 ) новим додатком 2, що
додається.
Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Н.І.Сушко

Додаток 1

до Порядку відображення

у бухгалтерському обліку

операцій по виконанню

місцевих бюджетів

( v0233506-07 )

ІНФОРМАЦІЯ

про суми доходів, видатків, кредитування

за вирахуванням погашення загального

та спеціального фондів місцевого бюджету,

на які проведено заключення рахунків

_______________________________________________

(найменування бюджету) ____________________________________________________ (найменування органу Державного казначейства України)

------------------------------------------------------------------ N | Код органу | N балансового | Назва рахунку | Сума | з/п| Державного | рахунку | | (грн.коп.) | | казначейства | | |------------| | України | | |Дебет|Кредит| ---+---------------+---------------+---------------+-----+------| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | ---+---------------+---------------+---------------+-----+------| 1. | | 6124 |Власні кошти | | | | | |розпорядників | | | | | |коштів | | | | | |місцевого | | | | | |бюджету | | | ---+---------------+---------------+---------------+-----+------| 2. | | 7211 |Видатки | | | | | |загального | | | | | |фонду місцевого| | | | | |бюджету | | | ---+---------------+---------------+---------------+-----+------| 3. | | 7221 |Видатки | | | | | |спеціального | | | | | |фонду місцевого| | | | | |бюджету | | | ---+---------------+---------------+---------------+-----+------| 4. | | 7231* |Кредитування | | | | | |загального | | | | | |фонду місцевого| | | | | |бюджету за | | | | | |вирахуванням | | | | | |погашення | | | ---+---------------+---------------+---------------+-----+------| 5. | | 7232* |Кредитування | | | | | |спеціального | | | | | |фонду місцевого| | | | | |бюджету за | | | | | |вирахуванням | | | | | |погашення | | | ---+---------------+---------------+---------------+-----+------| 6. | | 5121 |Результат | | | | | |виконання | | | | | |загального | | | | | |фонду місцевого| | | | | |бюджету | | | ---+---------------+---------------+---------------+-----+------| 7. | | 5122 |Результат | | | | | |виконання | | | | | |спеціального | | | | | |фонду місцевого| | | | | |бюджету | | | -----------------------------------------------------------------
-------------- * за вказаними рахунками окремо проставляється сума
дебетового та кредитового обороту за поточний бюджетний період,
яка не відображена на рахунках 15 розділу Плану рахунків.
Зазначена інформація подається відповідному Головному
управлінню у вигляді файла NNNNMB. (формат Word), де NNNN -
електронна адреса Головного управління Державного казначейства
України у форматі Національного банку України (наприклад:
UTQKMB.doc - Головного управління Державного казначейства України
у Тернопільській області) з наданням підтвердження на паперових
носіях в установленій формі. Відповідальність за достовірність наданої інформації несуть
керівники територіальних органів Державного казначейства України.
Начальник Головного управління
Головний бухгалтер
М.П.

Додаток 2

до Порядку відображення

у бухгалтерському обліку

операцій по виконанню

місцевих бюджетів

( v0233506-07 )

РОЗШИФРОВКА

операцій по кредитуванню місцевого бюджету
_______________________________________________

(найменування бюджету) ________________________________________________

(найменування органу Державного казначейства України)

------------------------------------------------------------------ N | N | Назва рахунку | Сума (грн.коп.) | з/п|балансового| |-------------------------| | рахунку | |Дебет|Кредит|Дебет|Кредит| ---+-----------+----------------------+-----+------+-----+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ---+-----------+----------------------+-----+------+-----+------| 1. | 1521 |Короткострокові | | | | | | |кредити, надані з | | | | | | |місцевого бюджету | | | | | ---+-----------+----------------------+-----+------+-----+------| 2. | 1522 |Довгострокові кредити,| | | | | | |надані з місцевого | | | | | | |бюджету | | | | | ---+-----------+----------------------+-----+------+-----+------| 3. | 1523 |Короткострокові | | | | | | |кредити, надані з | | | | | | |місцевих бюджетів, за | | | | | | |ліквідованими | | | | | | |юридичними | | | | | | |особами-позичальниками| | | | | ---+-----------+----------------------+-----+------+-----+------| 4. | 1524 |Довгострокові кредити,| | | | | | |надані з місцевих | | | | | | |бюджетів, за | | | | | | |ліквідованими | | | | | | |юридичними | | | | | | |особами-позичальниками| | | | | ---+-----------+----------------------+-----+------+-----+------| 5. | 1531 |Короткострокові | | | | | | |кредити, що надавались| | | | | | |під гарантійні | | | | | | |зобов'язання | | | | | ---+-----------+----------------------+-----+------+-----+------| 6. | 1532 |Довгострокові кредити,| | | | | | |що надавались під | | | | | | |гарантійні | | | | | | |зобов'язання | | | | | ---+-----------+----------------------+-----+------+-----+------| 7. | 1533 |Короткострокові | | | | | | |кредити, що надавались| | | | | | |під гарантійні | | | | | | |зобов'язання, за | | | | | | |ліквідованими | | | | | | |юридичними | | | | | | |особами-позичальниками| | | | | ---+-----------+----------------------+-----+------+-----+------| 8. | 1534 |Довгострокові кредити,| | | | | | |що надавались під | | | | | | |гарантійні | | | | | | |зобов'язання, за | | | | | | |ліквідованими | | | | | | |юридичними | | | | | | |особами-позичальниками| | | | | ---+-----------+----------------------+-----+------+-----+------| 9. |Всього: | | | | | | ---+-----------+----------------------+-----+------+-----+------| 10.| 7231 |Кредитування | | | | | | |загального фонду | | | | | | |місцевого бюджету за | | | | | | |вирахуванням погашення| | | | | ---+-----------+----------------------+-----+------+-----+------| 11.| 7232 |Кредитування | | | | | | |спеціального фонду | | | | | | |місцевого бюджету за | | | | | | |вирахуванням погашення| | | | | -----------------------------------------------------------------
Примітка. за вказаними рахунками проставляється сума
дебетового та кредитового обороту за поточний бюджетний період.
Зазначена інформація подається відповідному Головному
управлінню у вигляді файла NNNNMB. (формат Word), де NNNN -
електронна адреса Головного управління Державного казначейства
України у форматі Національного банку України (наприклад:
UTQKMB.doc - Головного управління Державного казначейства України
у Тернопільській області) з наданням підтвердження на паперових
носіях в установленій формі. Відповідальність за достовірність наданої інформації несуть
керівники територіальних органів Державного казначейства України.
Начальник Головного управління
Головний бухгалтер
М.П.

Додаток 2

до наказу Державного

казначейства України

07.12.2009 N 496

ЗМІНИ

до Порядку відображення у бухгалтерському обліку

операцій по виконанню державного бюджету,

затвердженого наказом Державного

казначейства України від 11.08.2008 N 327

( v0327506-08 )

1. Підпункт 2.1 пункту 2 глави 2 Порядку відображення у
бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету,
затвердженого наказом Державного казначейства України від
11.08.2008 N 327 ( v0327506-08 )
(зі змінами) (далі - Порядок), після проведень: "8) на суму повернутих бюджетних кредитів, наданих з
державного бюджету, віднесених на результат виконання державного
бюджету:
Дебет 7131 Кредитування загального фонду державного

бюджету за вирахуванням погашення
Кредит 5111 Результат виконання загального фонду державного

бюджету
та одночасно:
Дебет 5911 Контррахунок за результатом виконання бюджету
Кредит 7921 Контррахунок за операціями з кредитуванням за

вирахуванням погашення"
доповнити проведеннями такого змісту: "9) на суму коштів державного бюджету, віднесених на
результат виконання бюджету (на підставі інформації Головних
управлінь Державного казначейства України):
Дебет 5111 Результат виконання загального фонду державного

бюджету
Кредит 5911 Контррахунок за результатом виконання бюджету
або:
Дебет 5911 Контррахунок за результатом виконання бюджету
Кредит 5111 Результат виконання загального фонду державного

бюджету".
2. Додаток 1 до Порядку ( v0327506-08 ) викласти у новій
редакції, що додається.
Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Н.І.Сушко

Додаток 1

до Порядку відображення

у бухгалтерському обліку

операцій по виконанню

державного бюджету

( v0327506-08 )

ІНФОРМАЦІЯ

про суми доходів, видатків, кредитування

за вирахуванням погашення загального

та спеціального фондів державного бюджету,

на які проведено заключення рахунків ________________________________________________

(найменування органу Державного казначейства України)

----------------------------------------------------------------------- N | Код органу |Назва органу| N |Назва рахунку| Сума (грн. | з/п | Державного | Державного |балансового| | коп.) | |казначейства|казначейства| рахунку | |------------| | України | України | | |Дебет|Кредит| ----+------------+------------+-----------+-------------+-----+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ----+------------+------------+-----------+-------------+-----+------| 1. | | | 6111 |Доходи | | | | | | |загального | | | | | | |фонду | | | | | | |державного | | | | | | |бюджету | | | ----+------------+------------+-----------+-------------+-----+------| 2. | | | 6112 |Доходи | | | | | | |спеціального | | | | | | |фонду | | | | | | |державного | | | | | | |бюджету, які | | | | | | |направляються| | | | | | |на спеціальні| | | | | | |видатки | | | ----+------------+------------+-----------+-------------+-----+------| 3. | | | 6114 |Власні кошти | | | | | | |розпорядників| | | | | | |коштів | | | | | | |державного | | | | | | |бюджету | | | ----+------------+------------+-----------+-------------+-----+------| 4. | | | 7111 |Видатки | | | | | | |загального | | | | | | |фонду | | | | | | |державного | | | | | | |бюджету | | | ----+------------+------------+-----------+-------------+-----+------| 5. | | | 7121 |Видатки | | | | | | |спеціального | | | | | | |фонду | | | | | | |державного | | | | | | |бюджету | | | ----+------------+------------+-----------+-------------+-----+------| 6. | | | 7131* |Кредитування | | | | | | |загального | | | | | | |фонду | | | | | | |державного | | | | | | |бюджету за | | | | | | |вирахуванням | | | | | | |погашення | | | ----+------------+------------+-----------+-------------+-----+------| 7. | | | 7132* |Кредитування | | | | | | |спеціального | | | | | | |фонду | | | | | | |державного | | | | | | |бюджету за | | | | | | |вирахуванням | | | | | | |погашення | | | ----+------------+------------+-----------+-------------+-----+------| 8. | | | 5111 |Результат | | | | | | |виконання | | | | | | |загального | | | | | | |фонду | | | | | | |державного | | | | | | |бюджету | | | ----+------------+------------+-----------+-------------+-----+------| 9. | | | 5112 |Результат | | | | | | |виконання | | | | | | |спеціального | | | | | | |фонду | | | | | | |державного | | | | | | |бюджету | | | ----------------------------------------------------------------------
-------------- * за вказаними рахунками окремо проставляється сума
дебетового та кредитового обороту за поточний бюджетний період,
яка не відображена на рахунках 15 розділу Плану рахунків.
Зазначена інформація подається Департаменту бухгалтерського
обліку операцій державного бюджету у вигляді файла NNNN.doc
(формат Word), де NNNN - електронна адреса Головного управління
Державного казначейства України у форматі Національного банку
України (наприклад: UTQK.doc - Головного управління Державного
казначейства України у Тернопільській області) з наданням
підтвердження на паперових носіях в установленій формі. Відповідальність за достовірність наданої інформації несуть
керівники територіальних органів Державного казначейства України.
Начальник Головного управління
Головний бухгалтер
М.П.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: