open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
02.11.2004 N 531

Про формування замовлення на проведення

наукових досліджень і розробок за рахунок коштів

державного бюджету у 2005 році

Відповідно до Концепції розвитку охорони здоров'я,
затвердженої Указом Президента України від 07.12.2000 р.
N 1313/2000 ( 1313/2000 ), Порядку формування і виконання
замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних
та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
25.08.2004 р. N 1084 ( 1084-2004-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити тематику замовлення наукових розробок у галузі
медицини за пріоритетними напрямами за рахунок коштів Державного
бюджету на 2005 рік по Міністерству охорони здоров'я України
(додається).
2. Ректорам вищих медичних (фармацевтичного) навчальних
закладів і закладів післядипломної освіти, директорам
науково-дослідних установ, підвідомчих МОЗ України до 30 листопада
2004 року подати до Управління освіти та науки заявки (запити) на
фінансування науково-дослідних робіт відповідно до затвердженої
тематики за встановленою формою.
3. Начальнику Управління освіти та науки Волосовцю О.П.,
голові Вченої медичної ради МОЗ Зіньковському М.Ф. спільно з
профільними структурними підрозділами Міністерства та проблемними
комісіями МОЗ та АМН України провести наукову та науково-технічну
експертизу заявок (запитів) і на конкурсних засадах визначити
тематику та виконавця відповідного замовлення на проведення
наукових досліджень і розробок.
4. Першим заступникам, заступникам Міністра за результатами
конкурсу укласти з виконавцями договори (угоди) на виконання
замовлення на проведення наукових досліджень і розробок за
встановленими формами. Пріоритет у фінансуванні замовлення
надавати дослідженням і розробкам, спрямованим на отримання
новітніх медичних технологій та конкурентноспроможної продукції,
що забезпечать покращання медичної допомоги і показників здоров'я
населення.
5. Директору Департаменту економіки та фінансів
Карамушці Л.І. здійснити фінансове забезпечення замовлення на
проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних
розробок, державних науково-технічних програм та наукових частин
державних цільових програм у сфері профілактичної та клінічної
медицини, розробок найважливіших новітніх технологій в межах
коштів, передбачених у державному бюджеті 2005 року, і обсягів
фінансування, визначених в договорах (угодах).
Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра В.Г. Пєрєдєрія.
Міністр А.В.Підаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

02.11.2004 N 531

ТЕМАТИКА

замовлення наукових розробок у галузі медицини

за пріоритетними напрямами за рахунок коштів

Державного бюджету на 2005 рік по Міністерству

охорони здоров'я України

I. Фундаментальні дослідження

у сфері профілактичної та клінічної медицини

(код програмної класифікації 2301020)
------------------------------------------------------------------ | N | Основні напрями наукових розробок | |п/п | | |----+-----------------------------------------------------------| | 1 | 2 | |----+-----------------------------------------------------------| | 1. |Проведення фундаментальних досліджень із трансплантації | | |органів, тканин і клітин. Розробка критеріїв оцінки | | |стандартів якості трансплантатів органів, тканин і клітин. | |----+-----------------------------------------------------------| | 2. |Наукове обґрунтування заходів по реорганізації системи | | |охорони здоров'я та медичної науки. | |----+-----------------------------------------------------------| | 3. |Розробка високоефективних імунобіологічних препаратів | | |нового покоління проти збудників небезпечних та особливо | | |небезпечних інфекційних захворювань. | |----+-----------------------------------------------------------| | 4. |Медико-біологічна оцінка механізмів дії природних | | |лікувальних ресурсів та преформованих засобів. | |----+-----------------------------------------------------------| | 5. |Дослідження патогенетичних механізмів полісистемної та | | |поліорганної патології внаслідок надзвичайних ситуацій | | |природного і техногенного характеру. | |----+-----------------------------------------------------------| | 6. |Патогенетичне обґрунтування ефективності медичної | | |реабілітації при найбільш поширених інвалідизуючих | | |захворюваннях. | |----+-----------------------------------------------------------| | 7. |Особливості епідемічного процесу трансмісивних вірусних та | | |рикетсійних інфекцій. | |----+-----------------------------------------------------------| | 8. |Вивчення механізмів розвитку імунозалежної патології. | | |Розробка імунодіагностикумів та імунотропних препаратів | | |нового покоління. | |----+-----------------------------------------------------------| | 9. |Розробка та впровадження методів хірургічного лікування | | |клапанних вад серця із застосуванням кріобіологічних | | |тканин. | |----+-----------------------------------------------------------| |10. |Вивчення особливостей пухлинного процесу. | |----+-----------------------------------------------------------| |11. |Вивчення патогенетичних механізмів безпліддя та розробка | | |комплексу лікувально-профілактичних заходів щодо збереження| | |репродуктивного здоров'я сім'ї. | ------------------------------------------------------------------
II. Прикладні розробки у сфері

профілактичної та клінічної медицини

(код програмної класифікації 2301030)
------------------------------------------------------------------ | N | Основні напрями наукових розробок | |п/п | | |----+-----------------------------------------------------------| | 1 | 2 | |----+-----------------------------------------------------------| | 1. |Клініко-епідеміологічне дослідження поширеності розладів | | |психічного здоров'я. | |----+-----------------------------------------------------------| | 2. |Профілактика інвалідності внаслідок психічних розладів та | | |медико-соціальна реабілітація хворих. | |----+-----------------------------------------------------------| | 3. |Удосконалення принципів судово-психіатричної експертизи | | |хворих на розлади психіки та поведінки. | |----+-----------------------------------------------------------| | 4. |Розробка нових методів профілактики, лікування та | | |реабілітації хворих на наркоманію. | |----+-----------------------------------------------------------| | 5. |Розробка єдиної державної інформаційної системи | | |трансплантації. | |----+-----------------------------------------------------------| | 6. |Ведення державного кадастру природних лікувальних ресурсів | | |України. | |----+-----------------------------------------------------------| | 7. |Удосконалення методів санаторно-курортного лікування, | | |реабілітації та профілактики захворювань. | |----+-----------------------------------------------------------| | 8. |Розробка концепції розвитку санаторно-курортної галузі. | |----+-----------------------------------------------------------| | 9. |Наукове обґрунтування критеріїв медико-соціальної | | |експертизи та програм медико-соціальної реабілітації | | |інвалідів при захворюваннях, які є провідними у структурі | | |інвалідності населення. | |----+-----------------------------------------------------------| |10. |Вивчення стану популяційного імунітету населення України до| | |дифтерії та правцю. | |----+-----------------------------------------------------------| |11. |Оцінка стану навколишнього та виробничого середовища, | | |визначення потенційно-небезпечних його факторів для | | |здоров'я населення. Вдосконалення системи гігієнічного | | |нормування факторів навколишнього та виробничого середовища| | |і гармонізація їх з міжнародними стандартами. | |----+-----------------------------------------------------------| |12. |Розробка медичних технологій, направлених на зниження рівня| | |професіональних і виробничо-обумовлених захворювань в | | |основних галузях народного господарства. | |----+-----------------------------------------------------------| |13. |Медико-біологічна оцінка стану фактичного харчування | | |населення України та його зв'язок із аліментарною | | |захворюваністю. Розробка і медико-біологічна оцінка нових | | |продуктів харчування, в тому числі лікувальної та | | |профілактичної дії. | |----+-----------------------------------------------------------| |14. |Розробка нових та удосконалення існуючих методів | | |діагностики, лікування та профілактики імунозалежної | | |патології. | |----+-----------------------------------------------------------| |15. |Розробка та впровадження в практику сучасних технологій | | |лікування раку молочної залози. | |----+-----------------------------------------------------------| |16. |Розробка методів лікування новонароджених із складними | | |вродженими вадами серця. | |----+-----------------------------------------------------------| |17. |Удосконалення технологій медичної допомоги постраждалим | | |внаслідок надзвичайних ситуацій. | |----+-----------------------------------------------------------| |18. |Наукове обґрунтування нормативно-правової бази розвитку | | |сімейної медицини в Україні. | |----+-----------------------------------------------------------| |19. |Вивчення стану здоров'я населення України та розробка | | |пропозицій щодо його збереження та покращення. | |----+-----------------------------------------------------------| |20. |Наукове обґрунтування методів прогнозування епідемічного | | |процесу при особливо небезпечних інфекціях та розробка | | |протиепідемічних та профілактичних заходів. | |----+-----------------------------------------------------------| |21. |Розробка імунобіологічних та хіміотерапевтичних лікарських | | |засобів на основі сучасних біотехнологій. | |----+-----------------------------------------------------------| |22. |Вивчення особливостей стану ВІЛ-інфікованого організму, | | |профілактика та лікування СНІДу, розробка засобів | | |діагностики, лікування і профілактики СНІДу. | |----+-----------------------------------------------------------| |23. |Розробка та удосконалення технологій дистанційного | | |ендопротезування аорти та комбінованого | | |ендоваскулярно-хірургічного протезування. | |----+-----------------------------------------------------------| |24. |Розробка нових методів діагностики, лікування та | | |профілактики захворювань шлунково-кишкового тракту, | | |опорно-рухового апарату, серцево-судинної та ендокринної | | |систем, церебро-васкулярної патології, травм тощо на | | |засадах доказової медицини. | ------------------------------------------------------------------
III. Державні науково-технічні програми

та наукові частини державних цільових програм

у сфері профілактичної та клінічної медицини

(код програмної класифікації 2301040)
------------------------------------------------------------------ | N | Основні напрями наукових | Назва програми, підстава для | | | розробок | виконання | |---+---------------------------+--------------------------------| | 1 | 2 | 3 | |---+---------------------------+--------------------------------| | 1 |Розробка системи |Національна програма боротьби | | |моніторингу |із захворюванням на туберкульоз | | |епідеміологічних факторів |на 2002-2005 роки | | |поширення туберкульозу та |(Указ Президента України | | |стандартів якості |від 20 серпня 2001 р. | | |протитуберкульозних заходів|N 643/2001 ( 643/2001 ) | | |(профілактика, виявлення, | | | |діагностика, лікування) | | |---+---------------------------+--------------------------------| | 2 |Удосконалення сучасних |Комплексна програма | | |методів діагностики, |"Цукровий діабет" | | |профілактики та лікування |(Указ Президента України | | |цукрового діабету і його |від 21 травня 1999 р. | | |ускладнень з метою |N 545/99 ( 545/99 ) | | |запобігання втрати | | | |працездатності та | | | |інвалідності | | |---+---------------------------+--------------------------------| | 3 |Розробка і впровадження |Програма профілактики і | | |сучасних засобів |лікування артеріальної | | |профілактики, діагностики, |гіпертензії в Україні | | |лікування і реабілітації |(Указ Президента України | | |хворих на артеріальну |від 4 лютого 1999 р. | | |гіпертензію та її |N 117/99 ( 117/99 ) | | |ускладнення | | |---+---------------------------+--------------------------------| | 4 |Науково-методичний супровід|Програма "Діти України". | | |створення в Україні |Підпрограма "Розвиток | | |виробництва продуктів |виробництва продуктів дитячого | | |харчування для дітей |харчування" | | | |(Укази Президента України | | | |від 18 січня 1996 р. | | | |N 63/96 ( 63/96 ) | | | |та від 24 січня 2001 р. | | | |N 42/2001 ( 42/2001 ) | |---+---------------------------+--------------------------------| | 5 |Наукове обґрунтування |Комплексні заходи щодо | | |розвитку сімейної медицини |впровадження сімейної медицини | | |та впровадження сучасних |в систему охорони здоров'я | | |методів лікування найбільш |(Постанова Кабінету Міністрів | | |поширених захворювань в |України від 20 червня 2000 р. | | |практику сімейного лікаря |N 989 ( 989-2000-п ) | |---+---------------------------+--------------------------------| | 6 |Сучасний стан |Національна програма | | |репродуктивного здоров'я, |"Репродуктивне здоров'я | | |основні фактори ризику його|2001-2005" (Указ Президента | | |порушень, розробка науково |України від 26 березня 2001 р. | | |обґрунтованих заходів |N 203/2001 ( 203/2001 ) | | |профілактики | | |---+---------------------------+--------------------------------| | 7 |Розробка та вдосконалення |Державна програма "Онкологія" | | |новітніх технологій ранньої|на 2002-2006 роки | | |діагностики |(Постанова Кабінету Міністрів | | |онкозахворювань, лікування |України від 29 березня 2002 р. | | |та реабілітації онкохворих |N 392 ( 392-2002-п ) | |---+---------------------------+--------------------------------| | 8 |Розробка і впровадження |Міжгалузева комплексна програма | | |стандартів сучасних |"Здоров'я нації" на | | |технологій діагностики та |2002-2011 роки ( 14-2002-п ) | | |лікування найбільш |(Указ Президента України | | |поширених захворювань в |від 8 серпня 2000 р. N 963 | | |охорону здоров'я України |( 963/2000 ) | |---+---------------------------+--------------------------------| | 9 |Наукове обґрунтування |Програма імунопрофілактики | | |заходів щодо профілактики і|населення на 2002-2006 роки | | |боротьби з інфекційними |(Постанова Кабінету Міністрів | | |захворюваннями, у тому |України від 24 жовтня 2002 р. | | |числі керованими засобами |N 1566 ( 1566-2002-п ) | | |специфічної профілактики | | |---+---------------------------+--------------------------------| |10 |Розроблення та впровадження|Державна програма розвитку | | |нових технологій з |трансплантації на 2002-2005 роки| | |трансплантації |(Постанова Кабінету Міністрів | | |життєво-важливих органів |України від 12 вересня 2002 р. | | | |N 1339 ( 1339-2002-п ) | ------------------------------------------------------------------
IV. Розробки найважливіших новітніх технологій

та фінансова підтримка підготовки наукових кадрів

у сфері охорони здоров'я (державне замовлення;

код програмної класифікації 2301050)
------------------------------------------------------------------ |N п/п| Назва напряму | |-----+----------------------------------------------------------| | 1 | 2 | |-----+----------------------------------------------------------| | |Науково-методичний супровід реформування медичної освіти в| | 1. |Україні в контексті вимог Болонського процесу | |-----+----------------------------------------------------------| | 2. |Розробка та впровадження в практику сучасних методів | | |діагностики та лікування кислотозалежних захворювань | | |шлунка | |-----+----------------------------------------------------------| | 3. |Сучасні методи діагностики та лікування харчової | | |непереносимості злаків | |-----+----------------------------------------------------------| | 4. |Шляхи вдосконалення технологій післятрансплантаційної | | |терапії та реабілітації хворих | |-----+----------------------------------------------------------| | 5. |Розробка та впровадження системи ранньої діагностики | | |вроджених вад серця | |-----+----------------------------------------------------------| | 6. |Розробка та впровадження нових наукових технологій | | |медичного захисту постраждалих внаслідок техногенних і | | |природних катастроф та терористичних актів | |-----+----------------------------------------------------------| | 7. |Науковий супровід створення нормативно-правової бази з | | |реформування охорони здоров'я | |-----+----------------------------------------------------------| | 8. |Науково-методичний супровід реформування первинної | | |медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини | |-----+----------------------------------------------------------| | 9. |Розробка клінічних протоколів з діагностики та лікування | | |поєднаної патології туберкульоз-ВІЛ-інфекція/СНІД | |-----+----------------------------------------------------------| | 10. |Розробка сучасних методів контролю харчових продуктів, | | |отриманих за технологіями, що передбачають використання | | |генетично змінених організмів | |-----+----------------------------------------------------------| | 11. |Науково-методичне забезпечення заходів, спрямованих на | | |поліпшення організації надання медичної допомоги хворим на| | |цукровий діабет | |-----+----------------------------------------------------------| | 12. |Науково-методичне забезпечення заходів, спрямованих на | | |поліпшення організації надання медичної допомоги | | |онкологічним хворим. | |-----+----------------------------------------------------------| | 13. |Підготовка наукових кадрів у наукових установах МОЗ | | |України | ------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: