open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 12 вересня 2002 р. N 1339

Київ
Про затвердження Державної програми розвитку

трансплантації на 2002-2005 роки

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну програму розвитку трансплантації на
2002-2005 роки (далі - Програма), що додається.
2. Міністерству охорони здоров'я та Національній академії
наук передбачати під час розроблення проекту Державного бюджету
України на 2003 та наступні роки кошти на виконання Програми
виходячи із загального обсягу видатків, визначених їм на
відповідний рік.
Витрати на виконання заходів Програми в 2002 році, які
повинні здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету
( 2905-14 ), проводити в межах асигнувань, виділених Міністерству
охорони здоров'я та Національній академії наук за бюджетними
програмами.
3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям:
розробити і за погодженням з Міністерством охорони здоров'я
затвердити у місячний термін регіональні програми розвитку
трансплантації на 2002-2005 роки;
передбачати щороку під час розроблення проектів відповідних
бюджетів кошти на виконання Державної та регіональних програм
розвитку трансплантації.
4. Координацію робіт, пов'язаних з виконанням Програми, та
узагальнення пропозицій про внесення до неї змін покласти на
Міністерство охорони здоров'я.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 12 вересня 2002 р. N 1339
ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА

розвитку трансплантації на 2002-2005 роки
Загальна частина

Ця Програма спрямована на підвищення ефективності
трансплантології, формування позитивної громадської думки,
поліпшення фінансування та удосконалення кадрової політики у цій
сфері діяльності.
В усіх галузях хірургії (передусім таких, як хірургічна
ортопедія, нейрохірургія, оториноларингологія, щелепно-лицьова,
реконструктивно-відновна і пластична хірургія) проводяться
оперативні втручання з використанням відповідних ауто- або
алотрансплантатів. Показання для застосування різних видів
трансплантатів під час багатьох оперативних втручань повинні бути
абсолютними.
Найефективнішим засобом лікування є відновлення нормальної
функції та форми органів. За допомогою консервованих алографтів
рогівки, серцевих клапанів, судин, м'язоскелетних тканин і шкіри
лікарі можуть усувати багато фізичних та функціональних вад.
У клінічній трансплантології широко використовується
пересадження тканин і клітин за наявності відповідної патології.
Особливої уваги заслуговує культура клітин і тканин ендокринних
органів. Результати експериментальних та клінічних досліджень
свідчать про високу ефективність застосування цього методу у
процесі лікування таких ендокринних захворювань, як цукровий
діабет, гіпотиреоз, гіпокортицизм, гіпопаратиреоз, а також різних
видів порушень статевої функції у чоловіків і жінок. Визначено
показання та протипоказання для лікування цих захворювань.
Зазначений метод вперше запроваджено в Україні і широко
використовується у країнах СНД і за кордоном.
Мета та основні завдання
Мета Програми - створення єдиної державної системи
трансплантації, здійснення заходів щодо забезпечення розвитку
трансплантології, удосконалення відповідної нормативно-правової
бази, забезпечення взаємодії між закладами охорони здоров'я та
науковими установами як в Україні, так і за її межами у питаннях
пересаджування органів, тканин і клітин на основі сучасних
інформаційних технологій.
Основними завданнями Програми є розширення можливостей
рятування життя людям, які, мають незворотні захворювання таких
життєво важливих органів, як нирки, печінка, серце і підшлункова
залоза, скорочення на 20 відсотків кількості хворих з незворотною
втратою зору, зменшення на 25-30 відсотків витрат на лікування
хворих на хронічну ниркову недостатність гемодіалізом, поліпшення
реабілітації хворих, які страждають на різні види ендокринопатії,
особливо на такі поширені, як цукровий діабет і гематологічні
захворювання, що потребують пересадження кісткового мозку.
Фінансове забезпечення
Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок
коштів державного і місцевих бюджетів, а також заінтересованих
суб'єктів підприємницької діяльності усіх форм власності,
громадських організацій, міжнародних фінансових організацій та
інших джерел відповідно до законодавства.
Прогноз результатів виконання Програми
Виконання Програми дасть змогу утворити мережу лікувальних
закладів, які займатимуться пересадженням органів та клітинною
трансплантацією; створити загальнодержавний банк анатомічних
матеріалів з урахуванням вимог програми JMP та Європейської
асоціації тканинних банків; сформувати єдиний реєстр донорів і
реципієнтів, увійти до Європейської інформаційної системи
"Євротрансплант", що розширить можливості надання спеціалізованої
допомоги хворим, які її потребують.
Заходи щодо виконання Програми
Удосконалення нормативно-правової бази
Підготувати і затвердити нормативно-правові акти та
інструктивно-методичні документи, що регулюють діяльність
державних та комунальних закладів охорони здоров'я і державних
наукових установ, діяльність яких пов'язана з трансплантацією.
МОЗ, Академія медичних наук.

2003 рік.
Розробити і впровадити сертифікати якості органів, тканин і
клітин, що пересаджуються.
МОЗ.

2003-2004 роки.
Розробити і затвердити Положення про єдину державну
інформаційну систему трансплантації.
МОЗ, Академія медичних наук.

2003 рік.
Розвиток організаційних основ

служби трансплантації
Розробити стандарти акредитації державних та комунальних
закладів охорони здоров'я і державних наукових установ, діяльність
яких пов'язана з трансплантацією.
МОЗ, Академія медичних наук.

2003 рік.
Створити загальнодержавний банк анатомічних матеріалів.
МОЗ, Академія медичних наук,

Національна академія наук.

2003-2005 роки.
Розробити критерії відбору (показання, протипоказання)
потенційних реципієнтів, які потребують пересаджування органів,
клітин і тканин.
МОЗ.

2003 рік.
Вирішити питання щодо утворення регіональних медичних центрів
трансплантації (з правом юридичної особи), які функціонують у
Донецькій, Запорізькій, Львівській, Одеській обласних лікарнях.
МОЗ, Донецька, Запорізька,

Львівська, Одеська

облдержадміністрації.

2002 рік.
Формування державної інформаційно-методичної

системи трансплантації
Створити єдину державну інформаційну систему трансплантації.
МОЗ, Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, обласні,

Київська та Севастопольська

міські держадміністрації.

2003-2004 роки.
Розробити і затвердити облікові та звітні форми медичної
документації, інструкції з ведення медичної документації щодо
клініко-діагностичного забезпечення трансплантації, клінічного
моніторингу стану реципієнтів.
МОЗ.

2003 рік.
Розвиток матеріально-технічної бази та

медикаментозного забезпечення
Розробити вимоги щодо стану матеріально-технічної бази,
обладнання, підготовки і кваліфікації працівників державних та
комунальних закладів охорони здоров'я і державних наукових
установ, діяльність яких пов'язана з трансплантацією.
МОЗ.

2002 рік.
Забезпечити Координаційний центр трансплантації МОЗ
приміщеннями для роботи клінічного відділу трансплантації,
дооснастити його необхідним медичним обладнанням та апаратурою,
відповідно обладнати державні та комунальні заклади охорони
здоров'я і державні наукові установи, діяльність яких пов'язана з
трансплантацією.
МОЗ, Академія медичних наук,

Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, обласні, Київська

та Севастопольська міські

держадміністрації.

2003-2004 роки.
Оснастити Інститут хірургії і трансплантації Академії
медичних наук, регіональні медичні центри трансплантації
необхідним медичним обладнанням та апаратурою, а виїзні бригади
взяття анатомічних матеріалів зазначеного Інституту та
регіональних медичних центрів трансплантації (Донецький,
Запорізький, Львівський, Одеський) - обладнанням для діагностики
смерті мозку.
МОЗ, Академія медичних наук,

Донецька, Запорізька, Львівська,

Одеська облдержадміністрації.

2003-2004 роки.
Провести роботу, пов'язану із завершенням створення відділень
хронічного гемодіалізу в кожній області, оновленням та
дооснащенням їх апаратурою, витратними матеріалами.
Облдержадміністрації, МОЗ,

Академія медичних наук.

2002-2005 роки.
Забезпечити санітарними транспортними засобами виїзні бригади
взяття анатомічних матеріалів (Координаційний центр трансплантації
МОЗ, Інститут хірургії і трансплантації Академії медичних наук,
Донецький, Запорізький, Львівський, Одеський регіональні медичні
центри трансплантації).
МОЗ, Донецька, Запорізька,

Львівська, Одеська

облдержадміністрації.

2003-2004 роки.
Організувати інтенсивну дотрансплантаційну підготовку
(лікування) реципієнтів до проведення операційних втручань,
пов'язаних з пересаджуванням органів, тканин і клітин.
МОЗ, Академія медичних наук,

Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, обласні, Київська

та Севастопольська міські

держадміністрації.
2002-2005 роки.
Забезпечити проведення післятрансплантаційної
імуносупресивної терапії та реабілітації хворих.
МОЗ, Академія медичних наук,

Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, обласні, Київська

та Севастопольська міські

держадміністрації.

2003-2005 роки.
Запровадити лікування хворих із застосуванням методу
тканинної та клітинної трансплантації у державних та комунальних
закладах охорони здоров'я і державних наукових установах,
діяльність яких пов'язана з трансплантацією.
МОЗ, Академія медичних наук,

Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, обласні,

Київська та Севастопольська

міські держадміністрації.

2003 рік.
Проведення наукових досліджень з

трансплантації
Забезпечити проведення комплексних наукових досліджень з
метою розроблення та впровадження нових технологій у лікуванні
невиліковних захворювань та ушкоджень життєво важливих органів,
зокрема таких, як нирки, печінка, підшлункова залоза, серце,
легені, та порушених функцій ендокринних органів, інших систем
організму, а також з метою забезпечення довготермінового
зберігання, генетичної і тканинної типизації.
МОЗ, Академія медичних наук,

Національна академія наук.

2003-2005 роки.
Підготовка кадрів
Розробити навчальну програму з питань трансплантології для
лікарів-інтернів, запровадити навчальні плани та програми
підготовки лікарів-трансплантологів на курсах спеціалізації,
підвищення кваліфікації, передатестаційних курсах
трансплантології.
МОЗ, Академія медичних наук.

2002-2003 роки.
Запровадити проведення для лікарів тематичних і
передатестаційних курсів трансплантології.
МОЗ.

2003-2005 роки.
Організувати на базі Донецького медичного університету
постійне стажування медичного персоналу з питань трансплантології.
МОЗ.

2002-2005 роки.
Міжнародне співробітництво
Підготувати пропозиції щодо вступу України до Європейської
асоціації тканинних банків.
МОЗ, МЗС, Академія медичних наук.

2003 рік.
Сприяти розширенню інформаційного обміну шляхом створення
спільної з Європейською асоціацією тканинних банків та
Європейською інформаційною системою "Євротрансплант"
автоматизованої системи.
МЗС, МОЗ.

2003-2005 роки.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: