open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 24 жовтня 2002 р. N 1566

Київ
Про затвердження Програми імунопрофілактики

населення на 2002-2006 роки

З метою комплексного вирішення проблем, пов'язаних з
проведенням щеплень населення, Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Програму імунопрофілактики населення на
2002-2006 роки (далі - Програма), що додається.
2. Міністерству фінансів і Міністерству економіки та з питань
європейської інтеграції під час формування проектів Державного
бюджету та Державної програми економічного і соціального розвитку
України щороку передбачати виходячи з можливостей бюджету цільові
асигнування на здійснення передбачених Програмою заходів.
3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
розробити та затвердити відповідні регіональні програми з
урахуванням визначених у Програмі завдань та вжити заходів до
залучення для їх виконання коштів місцевих бюджетів, інших джерел
фінансування.
4. Міністерству охорони здоров'я, іншим центральним органам
виконавчої влади організувати роботу, пов'язану із залученням
вітчизняних та іноземних інвестицій, коштів міжнародних фінансових
організацій, благодійних фондів для виконання Програми.
5. Центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям установити
контроль за виконанням Програми та щороку до 20 січня подавати
відповідну інформацію Міністерству охорони здоров'я, а
Міністерству охорони здоров'я до 1 березня інформувати Кабінет
Міністрів України про стан справ.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 24 жовтня 2002 р. N 1566
ПРОГРАМА

імунопрофілактики населення на 2002-2006 роки

Загальні положення
Стратегічно важливим завданням галузі охорони здоров'я є
забезпечення епідемічного благополуччя населення України.
Профілактика інфекційних хвороб шляхом проведення щеплень є
найефективнішим механізмом забезпечення охорони здоров'я
населення.
Мета цієї Програми полягає у забезпеченні епідемічного
благополуччя населення з інфекційних хвороб, керованих засобами
специфічної профілактики, створення умов для зниження рівня
захворюваності, смертності та інвалідності від найпоширеніших
інфекційних хвороб.
Програму підготовлено відповідно до Законів України "Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
( 4004-12 ) і "Про захист населення від інфекційних хвороб"
( 1645-14 ), документів ВООЗ - Розширеної програми імунізації,
Програми щодо ліквідації поліомієліту у Європейському регіоні та
Програми щодо ліквідації кору в Європейському регіоні, а також з
урахуванням Основних принципів охорони здоров'я в Україні,
рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) за
програмним документом "Основи політики досягнення здоров'я для
всіх у Європейському регіоні".
З метою ефективного забезпечення захисту населення від
інфекційних хвороб і ефективного використання вакцин планомірне
постачання медичних імунобіологічних препаратів для проведення
профілактичних щеплень, включених до календаря, здійснюється
починаючи з 2001 року за рахунок коштів державного бюджету, а для
проведення щеплень за епідемічними показаннями - за рахунок коштів
місцевих бюджетів, інших джерел фінансування.
Основними завданнями Програми є:
забезпечення охоплення щепленнями населення проти інфекційних
хвороб, включених до календаря, не менш як на рівні 95 відсотків;
зниження рівня захворюваності людей на дифтерію, правець,
кашлюк, туберкульоз, кір, епідемічний паротит, краснуху, вірусний
гепатит В шляхом щеплень;
контроль за проведенням профілактичних та протиепідемічних
заходів, що здійснюються з метою запобігання поширенню інфекційних
хвороб;
забезпечення безпечного щеплення населення проти інфекційних
хвороб;
утилізація шприців та ін'єкційного матеріалу;
здійснення контролю за якістю імунобіологічних препаратів;
створення ефективної системи транспортування та зберігання
імунобіологічних препаратів;
розширення наукових досліджень з пріоритетних напрямів
боротьби з інфекційними хворобами, керованими засобами специфічної
профілактики;
удосконалення системи забезпечення імунобіологічними
препаратами регіонів;
підготовка фахівців з імунопрофілактики;
подальший розвиток системи інформування населення щодо
заходів профілактики інфекційних хвороб, керованих засобами
специфічної профілактики.
Фінансове забезпечення виконання Програми
Для досягнення очікуваних результатів виконання Програми
передбачається залучення коштів державного та місцевих бюджетів,
інших джерел фінансування.
Координація заходів щодо виконання

Програми та прогноз його результатів
Координація передбачених Програмою заходів покладається на
МОЗ.
Виконання Програми дасть змогу досягти цілей, визначених
програмним документом ВООЗ "Основи політики досягнення здоров'я
для всіх у Європейському регіоні", зокрема:
стосовно ліквідації захворювань
2002 рік - сертифікація країни як вільної від поліомієліту;
2007 рік - ліквідація кору;
пріоритети у боротьбі із захворюваністю до 2010 року -
показник:
захворюваності на дифтерію повинен бути меншим від 0,1 на
100 тис. населення;
зменшення вірусоносіїв гепатиту В - на 80 відсотків у
результаті включення вакцини проти гепатиту В до програми
імунопрофілактики населення країни;
розповсюдженості епідемічного паротиту, кашлюку та
інфекційної хвороби, викликаною гемофільною паличкою типу b (Ніb)
- менший від 1 на 100 тис. населення;
вродженої краснухи - менше ніж 0,01 на 1 тис. новонароджених.
I. Організаційно-методичні заходи щодо профілактики

і боротьби з інфекційними хворобами,

керованими засобами специфічної профілактики
1. Розробляти та затверджувати щороку комплексні плани
імунопрофілактики населення, в тому числі за епідемічними
показаннями.
Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, обласні,

Київська та Севастопольська

міські держадміністрації, МОЗ.
2003-2006 роки.
2. Забезпечувати закупівлю імунобіологічних препаратів,
включених до календаря профілактичних щеплень, та за епідемічними
показаннями.
МОЗ, Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, обласні,

Київська та Севастопольська

міські держадміністрації.
2002-2006 роки.
3. Здійснювати контроль за якістю імунобіологічних
препаратів.
МОЗ.
Постійно.
4. Створити інформаційно-комп'ютерну мережу та програмне
забезпечення для моніторингу та прогнозування інфекційних хвороб
(з визначенням заходів з імунопрофілактики).
МОЗ.
2003-2006 роки.
5. Переглянути діючі та підготувати нові правила, методичні
вказівки та інструкції з питань проведення профілактичних та
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню інфекційних
хвороб, керованих засобами специфічної профілактики, діагностики,
лікування і профілактики цих захворювань.
МОЗ, Академія медичних наук.
2003-2006 роки.
6. З метою збільшення обсягу охоплення населення щепленнями
проти інфекційних хвороб та розширення доступу його до послуг,
пов'язаних з імунопрофілактикою, сприяти діяльності кабінетів
щеплення, в тому числі тих, що створені суб'єктами підприємницької
діяльності, які мають відповідну ліцензію на медичну практику.
МОЗ, Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, обласні,

Київська та Севастопольська

міські держадміністрації.
2002-2006 роки.
II. Удосконалення проведення профілактики та

протиепідемічних заходів, що здійснюються з

метою запобігання поширенню інфекційних хвороб,

керованих засобами специфічної профілактики
1. Забезпечити проведення профілактичних щеплень згідно з
календарем та за епідемічними показаннями, звернувши особливу
увагу на своєчасність охоплення населення щепленнями проти
дифтерії, правця, кашлюку, туберкульозу, кору, епідемічного
паротиту, краснухи, вірусного гепатиту В, поліомієліту.
МОЗ, Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, обласні,

Київська та Севастопольська

міські державні адміністрації.
2002-2006 роки.
2. Забезпечити зниження рівня захворюваності на гепатит В
шляхом проведення щеплень новонароджених та груп епідемічного
ризику.
МОЗ, Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, обласні,

Київська та Севастопольська

міські держадміністрації.
2002-2006 роки.
3. Продовжувати роботу з практичного впровадження
комбінованих вакцин.
МОЗ.
2003-2006 роки.
4. Вивчити рівень розповсюдженості інфекційної хвороби, що
викликається гемофільною паличкою типу b (Ніb) та необхідність
проведення імунопрофілактики.
МОЗ, Академія медичних наук.
2002-2006 роки.
5. Забезпечити щорічне проведення передсезонної
імунопрофілактики грипу в групах епідемічного ризику.
Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, обласні,

Київська та Севастопольська

міські держадміністрації.
2002-2006 роки.
6. Розробити комплекс заходів щодо подолання кору в Україні.
МОЗ, Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, обласні,

Київська та Севастопольська

міські держадміністрації.
Постійно.
7. Проводити моніторинг імунного статусу населення у
регіонах. Реорганізувати систему обліку та звітності щодо
моніторингу стану захищеності населення від інфекційних хвороб,
керованих засобами специфічної профілактики.
МОЗ, Академія медичних наук,

Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, обласні,

Київська та Севастопольська

міські держадміністрації.
Постійно.
III. Створення ефективної системи

транспортування і зберігання вакцин
1. Оснастити склади імунобіологічних препаратів, кабінети
щеплення лікувально-профілактичних та інших закладів холодильним
обладнанням.
МОЗ, Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, обласні,

Київська та Севастопольська

міські держадміністрації.
2003-2006 роки.
2. Організувати курси з підготовки фахівців з питань
транспортування, зберігання і використання вакцин.
МОЗ.
2002-2003 роки.
IV. Інформування населення про

заходи профілактики інфекційних хвороб, керованих

засобами специфічної профілактики
1. Запровадити широку популяризацію заходів імунопрофілактики
через засоби масової інформації.
МОЗ, Мінкультури, МОН, Рада

міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Київська та

Севастопольська міські

держадміністрації.
Постійно.
2. Підготувати і видавати щороку масовим тиражем
просвітницькі матеріали з імунопрофілактики (пам'ятки, буклети,
звернення та плакати).
МОЗ, Академія медичних наук

разом з Національним комітетом

Товариства Червоного Хреста

України.
Постійно.
3. Запровадити механізм підтримки кампаній мобілізації
населення у період проведення днів щеплень.
МОЗ, Держкомінформ, Рада

міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Київська та

Севастопольська міські

держадміністрації разом з

Національним комітетом

Товариства Червоного Хреста.
Постійно.
4. Включити питання імунопрофілактики населення до програм
гігієнічного навчання та виховання (медико-педагогічне навчання
батьків з проблем охорони здоров'я дітей різних вікових груп,
курси здоров'я у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах).
МОЗ, МОН, разом з Національним

комітетом Товариства Червоного

Хреста України.
Постійно.
V. Підготовка фахівців з імунопрофілактики
1. Забезпечувати підготовку лікарів, середніх і молодших
медичних фахівців та бакалаврів медицини з імунопрофілактики.
МОЗ.
Постійно.
2. Включити програми ВООЗ з різних аспектів імунопрофілактики
до планів навчання медичних працівників, які проводять щеплення.
МОЗ.
2002-2003 роки.
3. Організовувати семінари і наради фахівців, які займаються
імунопрофілактикою, та брати участьу міжнародних конференціях,
семінарах з імунопрофілактики.
МОЗ, МЗС.
2002-2006 роки.
4. Видавати методичні матеріали з питань діагностики,
клініки, лікування, епідеміології і профілактики інфекційних
хвороб, керованих засобами специфічної профілактики.
МОЗ, Держкомінформ разом з

Національним комітетом

Товариства Червоного Хреста

України.
2002-2006 роки.
VI. Проведення наукових досліджень з імунопрофілактики
1. Запровадити стандартизацію методів проведення
профілактичних та протиепідемічних заходів і розробити систему
індикаторів для моніторингу епідемічної ситуації з дифтерії та
правця.
МОЗ.
2003-2006 роки.
2. Оцінити ефективність календаря профілактичних щеплень з
урахуванням застосування моно- та комбінованих вакцин,
оптимізувати схеми проведення щеплень.
МОЗ, Академія медичних наук.
2003-2006 роки.
3. Дослідити епідеміологічні та серологічні аспекти
захворюваності на кір та провести оцінку ефективності проведення
щеплень.
МОЗ, Академія медичних наук.
2003-2006 роки.
4. Забезпечити підвищення ефективності щеплень населення
шляхом застосування неспецифічних засобів імунопрофілактики.
МОЗ, Академія медичних наук.
2003-2006 роки.
5. Провести оцінку стану імунітету до поліомієліту у дітей
різних вікових груп після застосування живої та інактивованої
поліомієлітної вакцини.
МОЗ, Академія медичних наук.
2003-2006 роки.
6. Вивчити питання генетичної мінливості збудника дифтерії
залежно від проведених щеплень.
МОЗ.
2003-2006 роки.
7. Визначити рівень впливу шкідливих виробничих факторів на
стан імунологічної реактивності у робітників галузі
машинобудування та науково обгрунтувати заходи з профілактики
профзахворювань і зниження рівня захворюваності на інфекційні
хвороби.
МОЗ, Академія медичних наук.
2003-2006 роки.
8. Визначити рівень імунітету до інфекційних хвороб,
керованих засобами специфічної профілактики.
МОЗ, Академія медичних наук.
2003-2006 роки.
9. Вивчити питання щодо поствакцинального імунітету до
вірусного гепатиту В у різних груп населення.
МОЗ.
2003-2006 роки.
VII. Розвиток міжнародного співробітництва
1. Брати участь в укладенні та виконанні міжнародних
договорів України з питань профілактики, діагностики та лікування
інфекційних хвороб, керованих засобами специфічної профілактики.
МОЗ, МЗС.
Постійно.
2. Брати участь у реалізації міжнародних проектів (програм),
спрямованих на профілактику, діагностику та лікування інфекційних
хвороб, керованих засобами специфічної профілактики.
МОЗ, МЗС.
Постійно.
3. Забезпечити взаємоінформування з ВООЗ у питаннях
інфекційної захворюваності та імунопрофілактики.
МОЗ, МЗС.
Постійно.
4. Налагодити зв'язки з міжнародними центрами, які вивчають
проблеми імунопрофілактики, контролю за імунобіологічними
препаратами, щодо спільних наукових розробок, обміну фахівцями,
проведення міжнародних семінарів та стажування фахівців.
МОЗ, МЗС.
Постійно.
5. Забезпечити співробітництво з міжнародними урядовими та
неурядовими організаціями для отримання допомоги з метою
забезпечення виконання завдань цієї Програми.
МОЗ, МЗС.
Постійно.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: