open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.02.2007 N 88/10/187
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 лютого 2007 р.

за N 145/13412

Про затвердження Порядку використання коштів

Державного бюджету України на виконання програм

селекції у тваринництві та птахівництві

на підприємствах агропромислового комплексу

і в науково-дослідних господарствах

Відповідно до Законів України "Про племінну справу у
тваринництві" ( 3691-12 ), "Про Загальнодержавну програму селекції
у тваринництві на період до 2010 року" ( 1517-15 ) і "Про державну
підтримку сільського господарства України" ( 1877-15 ), з метою
реалізації державної політики у сфері племінної справи у
тваринництві та для забезпечення раціонального й ефективного
використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на
відповідний рік, Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок використання коштів Державного бюджету
України на виконання програм селекції у тваринництві та
птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу і в
науково-дослідних господарствах, що додається.
2. Департаменту фінансів (Зуб Г.І.), Департаменту ринків
тваринництва з Головною державною племінною інспекцією
(Микитюк Д.М.) Міністерства аграрної політики України, Управлінню
економічного розвитку, фінансів і бухгалтерського обліку
(Земляна І.Ф.) Української академії аграрних наук у встановленому
порядку:
2.1. Забезпечити подання цього наказу в установленому порядку
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
2.2. Довести наказ до відома структурних підрозділів
Міністерства аграрної політики України, Української академії
аграрних наук, Міністерства аграрної політики Автономної
Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку
обласних державних адміністрацій, Управління промисловості та
агропромислового розвитку Севастопольської міської державної
адміністрації.
3. Визнати таким, що втратив чинність, спільний наказ
Міністерства аграрної політики України, Української академії
аграрних наук та Міністерства фінансів України від 6 квітня 2004
року N 124/27/244 ( z0521-04 ) "Про затвердження Порядку
використання коштів Державного бюджету України на виконання
програм селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах
агропромислового комплексу і в науково-дослідних господарствах",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2004 року
за N 521/9120.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра аграрної політики Вербицького П.І., заступника Міністра
фінансів Мярковського А.І. і першого віце-президента Української
академії аграрних наук Ситника В.П.
Міністр аграрної
політики України Ю.Ф.Мельник
Президент Української
академії аграрних наук М.В.Зубець
Перший віце-прем'єр-міністр
України,
Міністр фінансів України М.Я.Азаров
ПОГОДЖЕНО:    
Заступник Голови Головного
контрольно-ревізійного управління
України  О.В.Забрудський
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва  А.В.Дашкевич
Заступник Голови Державного
казначейства України  О.О.Чечуліна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України,

Української академії

аграрних наук,

Міністерства фінансів

України

13.02.2007 N 88/10/187
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 лютого 2007 р.

за N 145/13412

ПОРЯДОК

використання коштів Державного бюджету України

на виконання програм селекції у тваринництві

та птахівництві на підприємствах агропромислового

комплексу і в науково-дослідних господарствах

1. Цей Порядок розроблений відповідно до Законів України "Про
племінну справу у тваринництві" ( 3691-12 ) та "Про
Загальнодержавну програму селекції у тваринництві на період до
2010 року" ( 1517-15 ).
2. Цей Порядок визначає механізм використання коштів,
передбачених у загальному фонді Державного бюджету України на
відповідний рік за бюджетними програмами "Селекція у тваринництві
та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу" (КПКВ
- 2801190) та "Селекція у тваринництві та птахівництві в
науково-дослідних господарствах" (КПКВ - 6591080) (далі -
програми), розміри часткового або повного відшкодування понесених
витрат та здійснення доплат з Державного бюджету України на
виконання програм селекції у тваринництві та птахівництві на
підприємствах агропромислового комплексу і в науково-дослідних
господарствах (додаток 1) і порядок надання звітності про
використання бюджетних коштів.
3. Визначені в цьому Порядку терміни вживаються у такому
значенні: виробництво племінних (генетичних) ресурсів - діяльність
(комплекс робіт), спрямована на одержання (відтворення) племінних
(генетичних) ресурсів для використання в селекційному процесі
відповідно до програм селекції; утримання племінних тварин - діяльність (комплекс робіт),
спрямована на забезпечення стабільної чисельності та відтворення
племінних тварин основного стада в племінних (кінних) заводах та
репродукторах і ефективного їх використання в селекційному
процесі; збереження племінних (генетичних) ресурсів - діяльність
(комплекс робіт), спрямована на забезпечення збереження генофонду
існуючих, локальних і зникаючих порід; розширення власної племінної бази - збільшення за рахунок
власного відтворення чисельності племінних тварин основного стада
в атестованих підприємствах з обов'язковим збереженням збільшеної
чисельності до кінця поточного року; реалізація племінних (генетичних) ресурсів - торгівля
племінними (генетичними) ресурсами, яка включає будь-які операції,
що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та
іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу
прав власності на племінні (генетичні) ресурси; використана спермопродукція - спермопродукція плідників
сільськогосподарських тварин, одержана безпосередньо в
господарстві або придбана без попередньої виплати доплат з
Державного бюджету України і витрачена для проведення штучного
осіменіння маточного поголів'я.
4. Головними розпорядниками коштів Державного бюджету
України, що виділяються на виконання програм, є Міністерство
аграрної політики України (далі - Мінагрополітики) за КПКВ 2801190
та Українська академія аграрних наук (далі - УААН) за КПКВ
6591080.
5. Одержувачі бюджетних коштів - юридичні особи усіх
організаційно-правових форм господарювання (крім бюджетних
установ), що є суб'єктами племінної справи у тваринництві, яким за
наслідками державної атестації присвоєно статус племінного
(кінного) заводу, племінного репродуктора, племінного
птахорепродуктора, племінної станції з шовківництва та гренажного
заводу, племінної пасіки та племінного бджолорозплідника,
заводської конюшні, іподрому та трендепо, селекційного центру,
підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві,
контрольно-випробувальної станції, контрольно-випробувальної
станції з птахівництва, підприємства (лабораторії) генетичного
контролю, підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів та
підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції
(далі - виконавці програм).
6. Виконавці програм визначаються за результатами конкурсу,
що проводиться відповідно Мінагрополітики та УААН.
7. Основними критеріями при визначенні переможців конкурсу є:
відповідний матеріально-технічний рівень господарства, досвід
роботи на ринку племінних (генетичних) ресурсів, забезпечення
збільшення чисельності основного стада або зростання обсягів
реалізації племінних тварин. Претендент забезпечує надання достовірної інформації.
8. Конкурсні комісії при визначенні переможців конкурсів
враховують, що кошти, передбачені Державним бюджетом України на
відповідний рік, повинні розподілятися згідно з планом заходів на
виконання Загальнодержавної програми селекції у тваринництві та
птахівництві, який щороку затверджують Мінагрополітики та УААН. У
плані заходів зазначаються напрями робіт (у тому числі
пріоритетні), обсяги та очікувані результати їх виконання,
вартість робіт за галузями тваринництва у пропорціях, зазначених у
пункті 12 цього Порядку. Конкурсні комісії не мають права приймати рішень щодо
визначення переможців конкурсів понад бюджетні видатки,
установлені законом про Державний бюджет України на відповідний
рік.
9. Виконавцями програм не можуть бути господарства, які
визнано банкрутами, проти яких порушено справу про банкрутство,
які перебувають у стані ліквідації, та ті, які мають
заборгованість більше ніж півроку зі сплати податків та зборів
(обов'язкових платежів) до державного, місцевих бюджетів та
Пенсійного фонду.
10. Розподіл бюджетних коштів проводиться відповідно
Мінагрополітики та УААН між виконавцями програм пропорційно
наявному поголів'ю племінних тварин відповідної племінної
цінності, обсягів реалізованих племінних (генетичних) ресурсів,
наданих послуг або виконаних робіт. Виділення коштів виконавцям програм проводиться за умови,
якщо за іншими бюджетними програмами на зазначений напрям
фінансування вони не отримують коштів Державного бюджету України.
11. Кошти Державного бюджету України спрямовуються виконавцям
програм на:
11.1. Виконання робіт загальнодержавного значення: а) розробку та виконання державних програм селекції за
породами; б) розробку та видання нормативно-правової документації та
спеціальної літератури з ведення племінної справи у тваринництві,
а також форм племінного обліку і звітності; в) збереження та утримання генофонду існуючих, локальних та
зникаючих порід у спермобанках, ембріобанках та генофондному банку
шовкопрядів; г) проведення експертної оцінки племінних (генетичних)
ресурсів, у тому числі оцінки тварин за власною продуктивністю
та/або якістю потомства, ведення офіційного обліку продуктивності
та офіційної класифікації (оцінки) за типом; ґ) ведення та видання державних книг племінних тварин та
Державного племінного реєстру, розробку програмного забезпечення
та придбання комп'ютерної техніки для їх упровадження; д) проведення державної атестації суб'єктів племінної справи
у тваринництві; е) придбання (без права на перепродаж): обладнання для проведення робіт з виробництва, зберігання і
реалізації спермопродукції, яйцеклітин, ембріонів для підприємств
(об'єднань) з племінної справи у тваринництві та підприємств
(лабораторій) з трансплантації ембріонів; обладнання для інкубації яєць та спеціального автотранспорту
з перевезення племінних (генетичних) ресурсів для племінних
заводів із птахівництва та птахорепродукторів I порядку; обладнання з проведення генетичних досліджень у тваринництві,
оцінки тварин за власною продуктивністю та/або якістю потомства; обладнання для банків сперми та ембріонів, лабораторій зі
штучного осіменіння сільськогосподарських тварин; обладнання з проведення робіт з оцінки якості тваринницької
продукції для підприємств (лабораторій) з оцінки якості
тваринницької продукції; є) утримання племінного виставкового поголів'я
сільськогосподарських тварин і птиці в період проведення
загальнодержавних виставок-ярмарок; ж) проведення породовипробувань; з) проведення випробування коней верхових, рисистих та
ваговозних порід у селекційних центрах, іподромах, трендепо,
кінних заводах та репродукторах; и) проведення Всеукраїнських кінноспортивних змагань; і) проведення загальнодержавного конкурсу техніків
(операторів) з відтворення сільськогосподарських тварин; ї) придбання (без права на перепродаж) племінних (генетичних)
ресурсів особливо високої племінної цінності за імпортом (за
погодженням з Міністерством аграрної політики України та
Українською академією аграрних наук).
11.2. Виконання інших видів робіт: а) виробництво, придбання або реалізація (використання) для
подальшого відтворення племінних (генетичних) ресурсів
вітчизняного походження - тварин (велика рогата худоба, свині,
вівці, кози, коні, птиця, риба, бджоли, шовкопряди, хутрові звірі
/далі - тварини/), сперми, ембріонів, яйцеклітин, інкубаційних
яєць, які мають племінну (генетичну) цінність; б) збереження та утримання генофонду існуючих, локальних та
зникаючих порід у стадах; в) проведення імуногенетичної, цитогенетичної або
ДНК-експертизи походження та аномалій тварин; г) проведення трансплантації ембріонів; ґ) проведення штучного осіменіння (парування) корів і телиць,
свиноматок і свинок, вівцематок, кіз і ярок, кобил в особистих
господарствах населення; д) проведення плідного парування (штучного осіменіння)
конематок жеребцями-плідниками, унесеними до Каталогу
жеребців-плідників, допущених до відтворення, затвердженого
Мінагрополітики; е) одержання лошат та їх вирощування до 6-місячного віку в
кінних заводах.
12. Кошти, передбачені Державним бюджетом України на
відповідний рік, повинні розподілятися за галузями у тваринництві
в таких пропорціях: за КПКВ - 2801190: - молочне і м'ясне скотарство - 35-45 %; - свинарство - 15-20 %; - птахівництво - 10-20 %; - конярство - 8-13 %; - вівчарство - 5-10 %; - звірівництво, бджільництво, шовківництво та роботи
загальнодержавного значення - 15-20 %; за КПКВ - 6591080: - молочне і м'ясне скотарство - 40-50 %; - свинарство - 25-30 %; - птахівництво - 5-10 %; - конярство - 1-3 %; - вівчарство - 8-13 %; - звірівництво, бджільництво, рибництво, шовківництво та
роботи загальнодержавного значення - 5-10 %.
13. На розвиток пріоритетних напрямів селекційно-племінної
роботи спрямовується не менше 80 % коштів, передбачених на
відповідний рік.
14. Закупівля товарів, робіт та послуг за рахунок бюджетних
коштів здійснюється відповідно до Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ). У разі необхідності застосування попередньої оплати при
закупівлі товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти закупівля
проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
09.10.2006 N 1404 ( 1404-2006-п ) "Питання попередньої оплати
товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти".
15. Відповідно до обсягів коштів, визначених конкурсною
комісією для виконавців програм, Мінагрополітики та УААН подають
до Державного казначейства розподіл коштів відповідно до Порядку
обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого
наказом Державного казначейства України від 25.05.2004 N 89
( z0716-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
10.06.2004 за N 716/9315.
16. Здійснення видатків виконавцям програм проводиться згідно
з кошторисом, затвердженим відповідно Мінагрополітики та УААН, та
планами використання бюджетних коштів.
17. Для отримання коштів Державного бюджету України виконавці
бюджетної програми надають головним розпорядникам бюджетних коштів
письмове зобов'язання повернути в місячний строк до бюджету
отримані бюджетні кошти в разі встановлення органами контролю
факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання (у
разі неповернення коштів у зазначений строк нараховується пеня у
розмірі 120 відсотків річних облікової Національного банку за
кожний день прострочення).
18. Для отримання коштів на виконання бюджетних програм, крім
робіт загальнодержавного значення, виконавцями програм подаються
відомості про обсяги виконаних робіт (додатки 2-10), що
затверджені: за програмою "Селекція у тваринництві та птахівництві на
підприємствах агропромислового комплексу" - директором
Департаменту ринків тваринництва з Головдержплемінспекцією
Мінагрополітики, Міністром аграрної політики Автономної Республіки
Крим, начальниками головних управлінь агропромислового розвитку
обласних державних адміністрацій та начальником Управління
промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської
міської державної адміністрації або керівниками підприємств,
установ, організацій, визначених Мінагрополітики; за програмою "Селекція у тваринництві та птахівництві в
науково-дослідних господарствах" - віце-президентом УААН.
19. Залежно від напрямів фінансування до відомостей
додаються: а) за виробництво, придбання або реалізацію (використання)
для подальшого відтворення племінних (генетичних) ресурсів
вітчизняного походження, придбання (реалізацію) племінних
(генетичних) ресурсів на аукціонах - завірені в установленому
порядку копії: племінних свідоцтв (сертифікатів); ветеринарних свідоцтв; документів на придбання (реалізацію) племінних (генетичних)
ресурсів (рахунки, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні
накладні, платіжні доручення, договори про виконання робіт,
реєстри, кошториси та акти виконаних робіт); звіту про стан тваринництва (форма N 24-сг ( v280l202-06 ),
затверджена наказом Держкомстату України 26.06.2006 за N 280
( v0280202-06 ) щодо наявності племінних тварин на 1 січня і перше
число місяця, що настає за звітним періодом поточного року,
засвідченого органами державної статистики; паспортів великої рогатої худоби; б) за збереження та утримання генофонду існуючих, локальних
та зникаючих порід у стадах: копія звіту про стан тваринництва (форма N 24-сг
( v280l202-06 ) щодо наявності племінних тварин на 1 січня і перше
число місяця, що настає за звітним періодом поточного року,
засвідчена органами державної статистики; копії паспортів великої рогатої худоби, завірені в
установленому порядку; в) за проведення імуногенетичної, цитогенетичної або
ДНК-експертизи походження та аномалій тварин - копія акта про
наслідки проведення імуногенетичної, цитогенетичної або
ДНК-експертизи походження та аномалій тварин, виданого
підприємством (лабораторією) генетичного контролю, завірена в
установленому порядку; г) за проведення трансплантації ембріонів: копія племінного свідоцтва (сертифіката) на ембріони,
завірена в установленому порядку; оригінал довідки про плідну пересадку ембріонів, виданої
підприємством (лабораторією) з трансплантації ембріонів; ґ) за проведення штучного осіменіння (парування) корів і
телиць, свиноматок і свинок, вівцематок, кіз і ярок, кобил в
особистих господарствах населення та проведення парування
(штучного осіменіння) кобил у кінних заводах: копія племінного свідоцтва (сертифіката) на спермопродукцію
(плідника), завірена в установленому порядку; відомість проведення штучного осіменіння (парування)
маточного поголів'я в особистих підсобних господарствах населення,
яка складається на підставі даних журналів штучного осіменіння
(парування) маточного поголів'я (форма N 3-врх ( z0517-02 ) /наказ
Мінагрополітики від 06.06.2002 N 154 ( z0516-02 ) "Про
затвердження Інструкції з бонітування великої рогатої худоби
м'ясних порід, Інструкції з ведення племінного обліку в м'ясному
скотарстві та зразків форм племінного обліку в м'ясному
скотарстві", зареєстрований в Мін'юсті України 19.06.2002 за N
516/6804/, форма N 4-св ( z1028-02 ) /наказ Мінагрополітики від
17.12.2002 N 396 ( z1027-02 ) "Про затвердження Інструкції з
бонітування свиней, Інструкції з ведення племінного обліку у
свинарстві та зразків форм племінного обліку у свинарстві,
зареєстрований в Мін'юсті України 29.12.2002 за N 1027/7315/,
форма N 3-вкз ( z0680-03 ) /наказ Мінагрополітики від 16.07.2003
N 242 ( z0679-03 ) "Про затвердження Інструкції з бонітування
овець, Інструкції з ведення племінного обліку у вівчарстві та
козівництві та зразків форм племінного обліку у вівчарстві та
козівництві", зареєстрований в Мін'юсті України 05.08.2003 за
N 679/8000/, форма N 4-к ( z0994-03 ) /наказ Мінагрополітики від
15.10.2003 N 364 ( z0992-03 ) "Про затвердження
нормативно-правових актів щодо бонітування племінних коней і
племінного обліку в конярстві", зареєстрований в Мін'юсті України
30.10.2003 за N 992/8313/), засвідчена посадовими особами
виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад; відомість проведення парування (штучного осіменіння) кобил у
кінних заводах (форма N 4-к ( z0994-03 ), засвідчена директором
кінного заводу.
20. Для отримання бюджетних коштів з виконання робіт
загальнодержавного значення виконавці програм подають відомості
про витрати на виконання робіт, акт про фактичний обсяг виконаних
робіт та затверджені відповідно Мінагрополітики та УААН кошториси.
21. Кошти Державного бюджету України спрямовуються
виконавцями програм на оплату отриманих товарів, робіт та послуг
або проведення відшкодування зазнаних витрат, пов'язаних з
проведенням робіт за напрямами фінансування, шляхом перерахування
коштів на рахунки суб'єктів господарювання, відкриті в банках. Бухгалтерський облік одержаних бюджетних коштів здійснюється
в установленому законодавством порядку.
22. Виконавці програм зобов'язані: до 10 числа місяця, що настає за звітним, подавати
Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим,
головним управлінням агропромислового розвитку обласних державних
адміністрацій, Управлінню промисловості та агропромислового
розвитку Севастопольської міської державної адміністрації,
підприємствам, установам, організаціям, визначеним Мінагрополітики
або УААН, інформацію про спрямування коштів Державного бюджету
України на виконання програм селекції у тваринництві та
птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу і в
науково-дослідних господарствах (додаток 11); щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом,
подавати до Мінагрополітики та УААН звіт про використання коштів
(додаток 12) та фінансову звітність відповідно до законодавства.
23. Міністерство аграрної політики Автономної Республіки
Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних
державних адміністрацій, Управління промисловості та
агропромислового розвитку Севастопольської міської державної
адміністрації, підприємства, установи, організації, визначені
Мінагрополітики, до 20 числа місяця, що настає за звітним
періодом, подають до Мінагрополітики зведену та в розрізі
виконавців програми інформацію про спрямування коштів Державного
бюджету України на виконання програм селекції у тваринництві та
птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу і в
науково-дослідних господарствах.
24. Мінагрополітики та УААН щокварталу до 25 числа місяця, що
настає за звітним періодом, та в місячний термін після закінчення
бюджетного року подають до Мінфіну звітність про використання та
спрямування коштів Державного бюджету України на виконання програм
з наданням аналізу ефективності використання бюджетних коштів.
25. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів
здійснюється уповноваженими органами відповідно до чинного
законодавства України.
Директор Департаменту ринків
тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією
Міністерства аграрної політики
України Д.М.Микитюк
Академік-секретар відділення
зоотехнії Української академії
аграрних наук О.І.Костенко
Директор Департаменту
фінансів АПК
та природоохоронних
заходів Міністерства
фінансів України А.А.Данилишин

Додаток 1

Порядку використання коштів

Державного бюджету України

на виконання програм

селекції у тваринництві

та птахівництві

на підприємствах

агропромислового комплексу

і в науково-дослідних

господарствах

РОЗМІРИ

часткового або повного відшкодування понесених

витрат та здійснення доплат з державного бюджету

на виконання програм селекції у тваринництві

та птахівництві на підприємствах агропромислового

комплексу і в науково-дослідних господарствах

------------------------------------------------------------------ | Назва видів робіт та напрямів діяльності | Розмір | | з племінної справи |відшкодування | | | з державного | | | бюджету | | |--------------| | |від-| але не | | |сот-| більше, | | |ків | грн | | |від | | | |вар-| | | |тос-| | | | ті | | |-------------------------------------------------+----+---------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------------------| | 1. Повне відшкодування понесених витрат | |----------------------------------------------------------------| |1.1. Придбання державними підприємствами | | | |племінних тварин та інкубаційних яєць для | | | |проведення породовипробування, оцінки за власною | | | |продуктивністю та/або якістю потомства: | | | |-------------------------------------------------+----+---------| |бугайці молочних, комбінованих та м'ясних порід -|100 |3000,0 | |за 1 голову | | | |-------------------------------------------------+----+---------| |молодняк свиней до 3-місячного віку - за 1 голову|100 | 400,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |телиці - за 1 голову |100 |5000,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |нетелі молочних та комбінованих порід - за 1 |100 |8000,0 | |голову | | | |-------------------------------------------------+----+---------| |інкубаційні яйця яєчних курей - за 1 яйце |100 | 0,80 | |-------------------------------------------------+----+---------| |1.2. Генетична експертиза походження та аномалій | | | |тварин (за 1 дослідження) | | | |-------------------------------------------------+----+---------| |імуногенетична експертиза |100 | 80,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |цитогенетична експертиза |100 | 150,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |ДНК-експертиза |100 | 400,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |1.3. Придбання державними підприємствами за | | | |імпортом племінних (генетичних) ресурсів особливо| | | |високої племінної цінності - за погодженням з | | | |Мінагрополітики та УААН | | | |-------------------------------------------------+----+---------| |Молочне скотарство: бугаї-плідники, оцінені за |100 |200000,0 | |якістю потомства як поліпшувачі, - за 1 голову за| | | |умови відповідності вимогам для внесення до | | | |Каталогу бугаїв для відтворення маточного | | | |поголів'я | | | |-------------------------------------------------+----+---------| |бугайці, оцінені за походженням, - за 1 голову за|100 |40000,0 | |умови відповідності вимогам для внесення до | | | |Каталогу бугаїв для відтворення маточного | | | |поголів'я | | | |-------------------------------------------------+----+---------| |корови - за 1 голову |100 |10000,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |нетелі - за 1 голову |100 |12500,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |спермопродукція - за 1 спермодозу |100 | 250,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |ембріони - за 1 штуку |100 |4000,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |М'ясне скотарство: | | | |-------------------------------------------------+----+---------| |бугаї-плідники, оцінені за якістю потомства як |100 |60000,0 | |поліпшувачі, - за 1 голову за умови відповідності| | | |вимогам для внесення до Каталогу бугаїв для | | | |відтворення маточного поголів'я | | | |-------------------------------------------------+----+---------| |бугайці, оцінені за походженням, - за 1 голову |100 |35000,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |спермопродукція - за 1 спермодозу |100 | 250,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |ембріони - за 1 штуку |100 |4000,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |Свинарство (за 1 голову): | | | |-------------------------------------------------+----+---------| |кнурці |100 |9700,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |свинки |100 |2700,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |Вівчарство (за 1 голову): | | | |-------------------------------------------------+----+---------| |барани |100 |5700,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |ярки |100 |1400,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |Козівництво (за 1 голову): | | | |-------------------------------------------------+----+---------| |цапи, козлики |100 |1200,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |кози, кізки |100 |1800,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |Конярство: | | | |-------------------------------------------------+----+---------| |жеребці - за 1 голову |100 |3000000,0| |-------------------------------------------------+----+---------| |кобили - за 1 голову |100 |1000000,0| |-------------------------------------------------+----+---------| |спермопродукція - за 1 спермодозу |100 |2700,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |Звірівництво (за 1 голову): | | | |-------------------------------------------------+----+---------| |норки: самці |100 | 500,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |самки |100 | 400,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |кролі: самці |100 | 300,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |самки |100 | 250,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |лисиці: самці |100 | 700,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |самки |100 | 500,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |песці: самці |100 | 800,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |самки |100 | 600,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |нутрії: самці |100 | 700,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |самки |100 | 500,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |Птахівництво: | | | |-------------------------------------------------+----+---------| |Придбання добового молодняку вихідних ліній, |100 | | |прабатьківських та батьківських стад курей яєчних| | | |і м'ясних порід і кросів, індиків, качок, гусей і| | | |страусів здійснюється на умовах та за цінами, | | | |визначеними за тендерною процедурою згідно з | | | |чинним законодавством | | | |-------------------------------------------------+----+---------| |1.4. Придбання державними підприємствами | | | |племінних (генетичних) ресурсів вітчизняного | | | |походження особливо високої племінної цінності з | | | |метою розвитку племінної бази провідних порід | | | |(типів, кросів), а також придбання племінних | | | |(генетичних) ресурсів локальних і зникаючих порід| | | |сільськогосподарських тварин | | | |-------------------------------------------------+----+---------| |Молочне скотарство: | | | |-------------------------------------------------+----+---------| |корови - за 1 голову за умови досягнення |100 |8000,0 | |продуктивності за минулий рік на рівні 100% і | | | |вище до стандарту породи за молочним жиром, який | | | |визначено Інструкцією з бонітування великої | | | |рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід, | | | |затвердженою наказом Мінагрополітики від | | | |30.12.2003 N 474 ( z0095-04 ), зареєстрованою в | | | |Мін'юсті України 21.01.2004 за N 95/8694, та | | | |наявності копії паспорта великої рогатої худоби | | | |-------------------------------------------------+----+---------| |телиці (нетелі) - за 1 голову за умови досягнення|100 |8000,0 | |продуктивності за стадом, з якого походить | | | |тварина, за минулий рік на рівні 110% і вище до | | | |стандарту породи за молочним жиром за другу | | | |лактацію, який визначено Інструкцією з | | | |бонітування великої рогатої худоби молочних і | | | |молочно-м'ясних порід, затвердженою наказом Мін- | | | |агрополітики від 30.12.2003 N 474 ( z0095-04 ), | | | |зареєстрованою в Мін'юсті України 21.01.2004 | | | |за N 95/8694, та наявності копії паспорта великої| | | |рогатої худоби | | | |-------------------------------------------------+----+---------| |бугайці - за 1 голову за умови відповідності |100 |6000,0 | |вимогам для внесення до Каталогу бугаїв для | | | |відтворення маточного поголів'я та наявності | | | |копії паспорта великої рогатої худоби | | | |-------------------------------------------------+----+---------| |ембріони - за 1 штуку |100 | 500,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |М'ясне скотарство: | | | |-------------------------------------------------+----+---------| |корови - за 1 голову за умови наявності копії |100 |8000,0 | |паспорта великої рогатої худоби | | | |-------------------------------------------------+----+---------| |телиці (нетелі) - за 1 голову за умови наявності |100 |8000,0 | |копії паспорта великої рогатої худоби | | | |-------------------------------------------------+----+---------| |бугайці - за 1 голову за умови відповідності |100 |6000,0 | |вимогам для внесення до Каталогу бугаїв для | | | |відтворення маточного поголів'я та наявності | | | |копії паспорта великої рогатої худоби | | | |-------------------------------------------------+----+---------| |ембріони - за 1 штуку |100 | 500,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |Свинарство: | | | |-------------------------------------------------+----+---------| |свиноматки (класу "еліта") - за 1 голову за умови|100 |2000,0 | |наявності показників оцінки за якістю потомків | | | |-------------------------------------------------+----+---------| |кнурці (класу "еліта") - за 1 голову за умови |100 |2000,0 | |проведення оцінки за власною продуктивністю | | | |-------------------------------------------------+----+---------| |свинки (класу "еліта") - за 1 голову за умови |100 |1800,0 | |проведення оцінки за власною продуктивністю | | | |-------------------------------------------------+----+---------| |Вівчарство і козівництво: | | | |-------------------------------------------------+----+---------| |вівцематки або кози - за 1 голову за умови |100 |1200,0 | |наявності показників оцінки за власною | | | |продуктивністю | | | |-------------------------------------------------+----+---------| |барани-плідники або цапи - за 1 голову за умови |100 |1800,0 | |наявності показників оцінки за якістю потомків | | | |-------------------------------------------------+----+---------| |ярки (кізки) - за 1 голову |100 |1200,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |Конярство: | | | |-------------------------------------------------+----+---------| |жеребці-плідники - за 1 голову за умови внесення |100 |30000,0 | |до Каталогу жеребців для відтворення маточного | | | |поголів'я | | | |-------------------------------------------------+----+---------| |кобили (класу "еліта") - за 1 голову |100 |15000,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |жеребчики - за 1 голову |100 |12000,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |кобилки - за 1 голову |100 |7500,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |Птахівництво: | | | |-------------------------------------------------+----+---------| |племінні інкубаційні яйця - за 1 яйце: | | | |-------------------------------------------------+----+---------| |птиці вихідних ліній: | | | |-------------------------------------------------+----+---------| |кури яєчні та комбіновані |100 | 0,80 | |-------------------------------------------------+----+---------| |кури м'ясні |100 | 1,00 | |-------------------------------------------------+----+---------| |качки |100 | 2,00 | |-------------------------------------------------+----+---------| |гуси |100 | 4,40 | |-------------------------------------------------+----+---------| |індики |100 | 5,40 | |-------------------------------------------------+----+---------| |птиці прабатьківських стад: | | | |-------------------------------------------------+----+---------| |кури яєчні та комбіновані |100 | 0,50 | |-------------------------------------------------+----+---------| |кури м'ясні |100 | 0,80 | |-------------------------------------------------+----+---------| |качки |100 | 1,60 | |-------------------------------------------------+----+---------| |гуси |100 | 3,40 | |-------------------------------------------------+----+---------| |індики |100 | 4,00 | |-------------------------------------------------+----+---------| |перепілки |100 | 0,40 | |-------------------------------------------------+----+---------| |птиці батьківських стад: | | | |-------------------------------------------------+----+---------| |кури яєчні та комбіновані |100 | 0,40 | |-------------------------------------------------+----+---------| |кури м'ясні |100 | 0,50 | |-------------------------------------------------+----+---------| |качки |100 | 1,00 | |-------------------------------------------------+----+---------| |гуси |100 | 2,70 | |-------------------------------------------------+----+---------| |індики |100 | 2,40 | |-------------------------------------------------+----+---------| |перепілки |100 | 0,20 | |-------------------------------------------------+----+---------| |африканські страуси |100 |300,00 | |-------------------------------------------------+----+---------| |австралійські страуси |100 |100,00 | |-------------------------------------------------+----+---------| |племінний молодняк добовий - за 1 голову: | | | |-------------------------------------------------+----+---------| |кури яєчні і комбіновані |100 | 2,50 | |-------------------------------------------------+----+---------| |кури м'ясні |100 | 2,60 | |-------------------------------------------------+----+---------| |індики |100 | 6,20 | |-------------------------------------------------+----+---------| |качки |100 | 3,00 | |-------------------------------------------------+----+---------| |гуси |100 | 5,00 | |-------------------------------------------------+----+---------| |перепілки |100 | 0,80 | |-------------------------------------------------+----+---------| |африканські страуси |100 |560,00 | |-------------------------------------------------+----+---------| |австралійські страуси |100 |200,00 | |-------------------------------------------------+----+---------| |племінний молодняк кондиційний ремонтний - за 1 | | | |голову: | | | |-------------------------------------------------+----+---------| |кури яєчні та комбіновані |100 | 15,00 | |-------------------------------------------------+----+---------| |кури м'ясні |100 | 17,00 | |-------------------------------------------------+----+---------| |індики |100 | 37,00 | |-------------------------------------------------+----+---------| |качки |100 | 25,00 | |-------------------------------------------------+----+---------| |гуси |100 | 30,00 | |-------------------------------------------------+----+---------| |перепілки |100 | 3,50 | |-------------------------------------------------+----+---------| |африканські страуси |100 |800,00 | |-------------------------------------------------+----+---------| |австралійські страуси |100 |260,00 | |-------------------------------------------------+----+---------| |Звірівництво - за 1 голову: | | | |-------------------------------------------------+----+---------| |норки: самці |100 | 400,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |матки |100 | 200,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |лисиці: самці |100 | 400,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |самки |100 | 300,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |песці: самці |100 | 400,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |самки |100 | 300,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |кролі: самці |100 | 120,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |матки |100 | 80,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |нутрії: самці |100 | 200,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |матки |100 | 150,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |Бджільництво: | | | |-------------------------------------------------+----+---------| |бджолині матки (плідна) - за 1 матку |100 | 45,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |бджолині матки (неплідна) - за 1 матку |100 | 15,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |нуклеуси - за 1 нуклеус |100 | 100,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |бджолопакети - за 1 бджолопакет |100 | 150,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |батьківські і материнські бджолосім'ї - за 1 |100 | 300,0 | |бджолосім'ю | | | |-------------------------------------------------+----+---------| |Рибництво (науково-дослідні господарства УААН): | | | |-------------------------------------------------+----+---------| |племінний ремонтний молодняк - за 1 голову |100 | 76,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |рибопосадковий племінний матеріал, однорічки - за|100 | 20,0 | |1 кг | | | |-------------------------------------------------+----+---------| |Шовківництво: | | | |-------------------------------------------------+----+---------| |грени породи-донора - за 0,8 кг |100 |3000,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |грени тутового шовкопряда - за 1 кг |100 |2300,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |кокони тутового шовкопряда - за 1 кг |100 | 80,0 | |-------------------------------------------------+----+---------| |1.5. Згідно з кошторисами, затвердженими |100 | | |Мінагрополітики або УААН: розробка та виконання | | | |державних програм селекції за породами; розробка | | | |та видання нормативно-правової документації та | | | |спеціальної літератури з ведення племінної справи| | | |у тваринництві, а також форм племінного обліку і | | | |звітності; збереження та утримання генофонду | | | |існуючих, локальних та зникаючих порід у | | | |спермобанках, ембріобанках та генофондному банку | | | |шовкопрядів; проведення експертної оцінки | | | |племінних (генетичних) ресурсів, у тому числі | | | |оцінки тварин за власною продуктивністю та/або | | | |якістю потомства, ведення | | | |офіційного обліку продуктивності та офіційної | | | |класифікації (оцінки) за типом; ведення та | | | |видання державних книг племінних тварин та | | | |Державного племінного реєстру, розробка | | | |програмного забезпечення та придбання | | | |комп'ютерної техніки для їх упровадження; | | | |проведення державної атестації суб'єктів | | | |племінної справи у тваринництві; придбання (без | | | |права на перепродаж): обладнання для проведення | | | |робіт з виробництва, зберігання і реалізації | | | |спермопродукції, яйцеклітин, ембріонів для | | | |підприємств (об'єднань) з племінної справи у | | | |тваринництві та підприємств (лабораторій) з | | | |трансплантації ембріонів; обладнання для | | | |інкубації яєць та спеціального автотранспорту з | | | |перевезення племінних (генетичних) ресурсів для | | | |племінних заводів із птахівництва та | | | |птахорепродукторів І порядку; обладнання з | | | |проведення генетичних досліджень у тваринництві, | | | |оцінки тварин за власною продуктивністю та/або | | | |якістю потомства; обладнання для банків сперми та| | | |ембріонів, лабораторій із штучного осіменіння | | | |сільськогосподарських тварин; обладнання з | | | |проведення робіт з оцінки якості тваринницької | | | |продукції для підприємств (лабораторій) з оцінки | | | |якості тваринницької продукції; утримання | | | |племінного виставкового поголів'я | | | |сільськогосподарських тварин і птиці в період | | | |проведення загальнодержавних виставок-ярмарків; | | | |проведення породовипробування; проведення | | | |Всеукраїнських кінноспортивних змагань; | | | |проведення загальнодержавного конкурсу техніків | | | |(операторів) з відтворення сільськогосподарських | | | |тварин | | | |----------------------------------------------------------------| | 2. Часткове відшкодування понесених витрат | |----------------------------------------------------------------| |2.1. Здешевлення реалізації (придбання) племінних| | | |(генетичних) ресурсів вітчизняного походження, у | | | |тому числі на аукціонах | | | |-------------------------------------------------+----+---------| |Здешевлення реалізації (придбання) здійснюється у| | | |розмірі 50 % визначених у підпункті 1.4 пункту 1 | | | |цих Розмірів | | | |-------------------------------------------------+----+---------| |2.2. Придбання племінних (генетичних) ресурсів | | | |особливо високої племінної цінності атестованими | | | |підприємствами за імпортом | | | |-------------------------------------------------+----+---------| |Придбання здійснюється у розмірі 50 % визначених | | | |у підпункті 1.3 пункту 1 цих Розмірів | | | |-------------------------------------------------+--------------| |Назва видів робіт та напрямків діяльності з |Розмір доплат | |племінної справи | з державного | | | бюджету, грн | |-------------------------------------------------+--------------| | 3. Виплата доплат | | |-------------------------------------------------+--------------| |3.1. Утримання (збереження) племінних тварин, | | |випробування коней, проведення парування | | |(штучного осіменіння) кобил у кінних заводах: | | |селекційним центрам (у тому числі | | |науково-дослідним інститутам), підприємствам | | |(об'єднанням) з племінної справи, племінним | | |(кінним) заводам та репродукторам, іншим | | |підприємствам, де утримується племінне поголів'я | | |існуючих, локальних та зникаючих порід | | |сільськогосподарських | | |тварин зарубіжного та вітчизняного походження: | | |-------------------------------------------------+--------------| |утримання та збереження в племінному заводі 1 | 1100,0 | |голови маточного поголів'я великої рогатої худоби| | |голштинської, української червоно-рябої молочної,| | |української чорно-рябої молочної, української | | |бурої молочної породи, що створюється, - за умови| | |досягнення продуктивності за стадом за минулий | | |рік на рівні 130% і вище до стандарту породи за | | |молочним жиром за другу лактацію, який визначено | | |Інструкцією з бонітування великої рогатої худоби | | |молочних і молочно-м'ясних порід, затвердженою | | |наказом Мінагрополітики від 30.12.2003 N 474 | | |( z0095-04 ), зареєстрованою в Мін'юсті України | | |21.01.2004 за N 95/8694, збільшення чисельності | | |основного стада або реалізації племінних тварин | | |за минулий рік у кількості від 5% до наявного | | |маточного поголів'я та наявності копії паспортів | | |великої рогатої худоби | | |-------------------------------------------------+--------------| |утримання та збереження 1 голови маточного | | |поголів'я великої рогатої худоби локальних та | | |зникаючих молочних і комбінованих порід: | | |-------------------------------------------------+--------------| |білоголової української, червоної польської, | 1200,0 | |пінцгау, лебединської, швіцької, бурої | | |карпатської, симентальської, червоної степової, | | |української червоної молочної породи, айрширської| | |та сірої української - за умови досягнення | | |продуктивності за стадом за минулий рік на рівні | | |і вище стандарту породи за молочним жиром за | | |другу лактацію, який визначено Інструкцією з | | |бонітування великої рогатої худоби молочних і | | |молочно-м'ясних порід, затвердженою наказом | | |Мінагрополітики від 30.12.2003 N 474 ( z0095-04 )| | |зареєстрованою в Мін'юсті України 21.01.2004 | | |за N 95/8694, збільшення чисельності основного | | |стада або реалізації племінних тварин за минулий | | |рік у кількості від 2% до наявного маточного | | |поголів'я та наявності копії паспортів великої | | |рогатої худоби | | |-------------------------------------------------+--------------| |утримання та збереження в селекційних центрах, | 460,0 | |племінних заводах та репродукторах 1 голови | | |основних свиноматок і кнурів миргородської, | | |великої чорної, українських степових білої і | | |рябої порід - за умови отримання за попередній | | |рік не менше 1,8 опороса та 18 поросят на основну| | |свиноматку | | |-------------------------------------------------+--------------| |утримання та збереження в селекційних центрах, | 460,0 | |племінних заводах та репродукторах 1 голови | | |основних свиноматок і кнурів дюрок, п'єтрен, | | |ландрас, уельської, української та полтавської | | |м'ясних порід, червоно-поясної спеціалізованої | | |лінії - за умови отримання за попередній рік не | | |менше 1,8 опороса та 18 поросят на основну | | |свиноматку, а також збільшення чисельності | | |основного стада або реалізації племінних тварин | | |за минулий рік у кількості від 150% до наявного | | |маточного поголів'я | | |-------------------------------------------------+--------------| |утримання та збереження в племінних заводах 1 | 460,0 | |голови основних свиноматок і кнурів великої білої| | |породи - за умови отримання за попередній рік не | | |менше 2,0 опоросів та 20 поросят на основну | | |свиноматку, а також збільшення чисельності | | |основного стада або реалізації племінних тварин | | |за минулий рік у кількості від 150% до наявного | | |маточного поголів'я | | |-------------------------------------------------+--------------| |збереження та утримання 1 голови племінних кобил:| | |-------------------------------------------------+--------------| |у селекційних центрах та кінних заводах | 2200,0 | |-------------------------------------------------+--------------| |у племінних репродукторах | 1000,0 | |-------------------------------------------------+--------------| |збереження та утримання в селекційних центрах, | 4000,0 | |кінних заводах, племінних репродукторах, трендепо| | |та заводських конюшнях 1 голови | | |жеребців-плідників, унесених до Каталогу | | |жеребців-плідників, допущених до відтворення, | | |затвердженого Мінагрополітики | | |-------------------------------------------------+--------------| |збереження та утримання в племінних заводах та | 400,0 | |племінних репродукторах вівцематок, кіз, ярок | | |(кізок) старше 1 року, баранів-плідників та | | |цапів-плідників | | |-------------------------------------------------+--------------| |плідне парування (штучне осіменіння) 1 голови | 500,0 | |кобил кінного заводу жеребцями-плідниками, | | |унесеними до Каталогу жеребців-плідників, | | |допущених до відтворення, затвердженого | | |Мінагрополітики | | |-------------------------------------------------+--------------| |одержання та вирощування до 6-місячного віку 1 | 3000,0 | |голови приплоду лошат в кінному заводі та | | |племінному репродукторі - за умови одержання | | |лошати від племінної конематки та | | |жеребця-плідника, унесеного до Каталогу | | |жеребців-плідників, допущених до відтворення, | | |затвердженого Мінагрополітики, а також | | |зареєстрованих в державних книгах племінних | | |тварин | | |-------------------------------------------------+--------------| |випробування коней - за 1 конедень: | | |-------------------------------------------------+--------------| |верхових, рисистих та ваговозних порід у |45,0, але не | |селекційних центрах, на іподромах, трендепо | більше | | | фактичних | | | витрат | |-------------------------------------------------+--------------| |верхових, рисистих та ваговозних порід у кінних | 30,0, | |заводах |але не більше | | | фактичних | | | витрат | |-------------------------------------------------+--------------| |верхових та ваговозних порід у племінних | 25,0, | |репродукторах |але не більше | | | фактичних | | | витрат | |-------------------------------------------------+--------------| |утримання 1 голови племінної птиці вихідних | | |ліній: | | |-------------------------------------------------+--------------| |кури яєчні та комбіновані | 40,0 | |-------------------------------------------------+--------------| |кури м'ясні | 45,0 | |-------------------------------------------------+--------------| |качки | 50,0 | |-------------------------------------------------+--------------| |гуси | 50,0 | |-------------------------------------------------+--------------| |індики | 60,0 | |-------------------------------------------------+--------------| |утримання 1 голови племінної птиці | | |прабатьківських стад: | | |кури яєчні та комбіновані | 25,0 | |-------------------------------------------------+--------------| |кури м'ясні | 30,0 | |-------------------------------------------------+--------------| |качки | 40,0 | |-------------------------------------------------+--------------| |гуси | 45,0 | |-------------------------------------------------+--------------| |індики | 55,0 | |-------------------------------------------------+--------------| |утримання (вирощування) 1 голови кондиційного | | |племінного ремонтного молодняку батьківського | | |стада: | | |-------------------------------------------------+--------------| |кури яєчні і комбіновані | 20,0 | |-------------------------------------------------+--------------| |кури м'ясні | 20,0 | |-------------------------------------------------+--------------| |качки | 20,0 | |-------------------------------------------------+--------------| |гуси | 20,0 | |-------------------------------------------------+--------------| |індики | 30,0 | |-------------------------------------------------+--------------| |перепілки | 4,50 | |-------------------------------------------------+--------------| |африканські страуси | 300,0 | |-------------------------------------------------+--------------| |австралійські страуси | 100,0 | |-------------------------------------------------+--------------| |утримання 1 голови племінних кролів | 25,0 | |-------------------------------------------------+--------------| |утримання 1 голови норок | 60,0 | |-------------------------------------------------+--------------| |утримання 1 голови племінних нутрій | 40,0 | |-------------------------------------------------+--------------| |утримання 1 голови племінних лисиць | 180,0 | |-------------------------------------------------+--------------| |утримання 1 основної батьківської або | 130,0 | |материнської бджолосім'ї | | |-------------------------------------------------+--------------| |утримання 1 нуклеусу бджіл | 26,0 | |-------------------------------------------------+--------------| |утримання генофондного гнізда риби | 180,0 | |(науково-дослідні господарства УААН) | | |-------------------------------------------------+--------------| |утримання генофонду шовковичного шовкопряда грени| 200,0 | |однієї породи - за 0,8 кг | | |-------------------------------------------------+--------------| |3.2. За кожну дозу реалізованої (використаної) | | |спермопродукції плідників атестованих підприємств| | |- селекційних центрів, підприємств (об'єднань) з | | |племінної справи: | | |-------------------------------------------------+--------------| |особливо цінних бугаїв-плідників, унесених до | 17,50 | |Каталогу бугаїв молочних і молочно-м'ясних порід | | |для відтворення маточного поголів'я, оцінених за | | |якістю потомства в країнах, що входять до | | |міжнародної системи Інтербул, селекційний індекс | | |(СІ) яких становить СІ + 600 і вище | | |-------------------------------------------------+--------------| |особливо цінних бугаїв-плідників, внесених до | | |Каталогу бугаїв молочних і молочно-м'ясних порід | | |для відтворення маточного поголів'я, оцінених за | | |якістю потомства в Україні, селекційний індекс | | |(СІ) яких відповідно становить: | | |-------------------------------------------------+--------------| |голштинська порода |СІ - +1200 і | 17,56 | | |вище | | | |СІ - +800-1199| 15,50 | | |СІ - +600-799 | 9,00 | | |СІ - +500-599 | 4,50 | |----------------------------------+--------------+--------------| |українські чорно-ряба та |СІ - +1000 і | 17,50 | |червоно-ряба молочні, червоні |вище | | |породи |СІ - +700-999 | 15,50 | | |СІ - +500-699 | 9,00 | | |СІ - +400-499 | 4,50 | |----------------------------------+--------------+--------------| |симентальська та червона степова |СІ - +600 і | 17,50 | |породи |вище | | | |СІ - +400-599 | 15,50 | | |СІ - +300-399 | 9,00 | | |СІ - +200-299 | 4,50 | |----------------------------------+--------------+--------------| |бурі та локальні породи |СІ - +500 і | 17,50 | | |вище | | | |СІ -+300-499 | 15,50 | | |СІ -+200-299 | 9,00 | | |СІ - +100-199 | 4,50 | |-------------------------------------------------+--------------| |відібраних для проведення оцінки за якістю | 7,30 | |потомства та внесених до Каталогу бугаїв молочних| | |і молочно-м'ясних порід для відтворення маточного| | |поголів'я ремонтних бугаїв, придбаних за імпортом| | |з країн, що входять до міжнародної системи | | |Інтербул, селекційний індекс за походженням (ПІ) | | |яких становить ПІ + 600 і вище | | |-------------------------------------------------+--------------| |відібраних для проведення оцінки за якістю | 7,30 | |потомства та внесених до Каталогу бугаїв молочних| | |і молочно-м'ясних порід для відтворення маточного| | |поголів'я ремонтних бугаїв, селекційний індекс за| | |походженням (ПІ) яких становить: | | |-------------------------------------------------+--------------| |голштинська порода |ПІ + 1000 і | | | |вище | | |------------------------------------+------------+--------------| |українські чорно-ряба та |ПІ + 800 і | | |червоно-ряба молочні, та червоні |вище | | |породи | | | |------------------------------------+------------+--------------| |симентальська та червона степова |ПІ + 700 і | | |породи |вище | | |------------------------------------+------------+--------------| |бурі та локальні породи |ПІ + 600 і | | | |вище | | |-------------------------------------------------+--------------| |чистопорідних бугаїв-плідників спеціалізованих | | |м'ясних порід і типів, внесених до Каталогу | | |бугаїв м'ясних порід та типів для відтворення | | |маточного поголів'я, оцінених: | | |-------------------------------------------------+--------------| |за якістю потомства | 9,00 | |-------------------------------------------------+--------------| |за власною продуктивністю | 7,30 | |-------------------------------------------------+--------------| |чистопорідних кнурів-плідників, оцінених за | 16,30 | |якістю потомства чи за власною продуктивністю | | |-------------------------------------------------+--------------| |чистопорідних баранів, оцінених за якістю | 5,00 | |потомства чи за власною продуктивністю і | | |цапів-плідників | | |-------------------------------------------------+--------------| |Установлена сума доплат за використання і | | |реалізацію для відтворення спермопродукції | | |плідників розподіляється між атестованими | | |підприємствами - селекційними центрами, | | |підприємствами (об'єднаннями) з племінної справи:| | |-------------------------------------------------+--------------| |за реалізацію виробленої або придбаної (без | | |попередньої виплати доплат з державного бюджету) | | |спермопродукції суб'єктам господарської | | |діяльності - 100% суми доплат; | | |-------------------------------------------------+--------------| |за реалізацію виробленої або придбаної (без | | |попередньої виплати доплат з державного бюджету) | | |спермопродукції підприємству (об'єднанню) з | | |племінної справи - 60% суми доплати; | | |-------------------------------------------------+--------------| |за реалізацію суб'єктам господарської діяльності | | |спермопродукції, придбаної у продавця, що одержав| | |60% суми доплати, - 40% суми доплати | | |-------------------------------------------------+--------------| |3.3. Проведення штучного осіменіння корів і | | |телиць, свиноматок, вівцематок, кіз та ярок, | | |парування кобил в особистих селянських | | |господарствах населення та проведення | | |трансплантації ембріонів: | | |-------------------------------------------------+--------------| |штучне осіменіння маточного поголів'я худоби за | 30,00 | |умови використання сперми оцінених за якістю | | |потомків бугаїв-плідників, внесених до Каталогу | | |бугаїв молочних і молочно-м'ясних порід для | | |відтворення маточного поголів'я - за 1 тільність | | |-------------------------------------------------+--------------| |штучне осіменіння маточного поголів'я худоби за | 25,00 | |умови використання сперми чистопородних | | |бугаїв-плідників спеціалізованих м'ясних порід та| | |типів, унесених до Каталогу бугаїв м'ясних порід | | |та типів для відтворення маточного поголів'я - за| | |1 тільність | | |-------------------------------------------------+--------------| |штучне осіменіння свиноматок спермою | 50,00 | |чистопорідних кнурів-плідників, оцінених за | | |якістю потомства чи за власною продуктивністю, - | | |за 1 поросність | | |-------------------------------------------------+--------------| |штучне осіменіння маточного поголів'я овець | 15,00 | |спермою чистопорідних баранів, оцінених за якістю| | |потомства чи за власною продуктивністю, або кіз -| | |спермою цапів-плідників - за 1 кітність | | |-------------------------------------------------+--------------| |плідне парування (штучне осіменіння) конематок | 50,00 | |жеребцями-плідниками, внесеними до Каталогу | | |жеребців-плідників, допущених до відтворення, | | |затвердженого Мінагрополітики - за 1 жеребність | | |-------------------------------------------------+--------------| |проведення робіт з трансплантації ембріонів | 580,0 | |великої рогатої худоби - за 1 плідну пересадку | | |ембріонів | | |-------------------------------------------------+--------------| |3.4. Розширення власної племінної бази | | |підприємств за рахунок вирощування (відтворення) | | |племінних тварин - за 1 голову | | |-------------------------------------------------+--------------| |Молочне скотарство: | | |-------------------------------------------------+--------------| |бугаї - селекційним центрам за умови | 5000,0 | |відповідності вимогам для внесення до Каталогу | | |бугаїв для відтворення маточного поголів'я та | | |наявності копії паспорта великої рогатої худоби | | |-------------------------------------------------+--------------| |корови - за умови наявності копії паспорта | 4000,0 | |великої рогатої худоби | | |-------------------------------------------------+--------------| |М'ясне скотарство: | | |-------------------------------------------------+--------------| |бугаї - селекційним центрам та племінним заводам | 5000,0 | |за умови відповідності вимогам для внесення до | | |Каталогу бугаїв для відтворення маточного | | |поголів'я та наявності копії паспорта великої | | |рогатої худоби | | |-------------------------------------------------+--------------| |корови - за умови наявності копії паспорта | 4000,0 | |великої рогатої худоби | | |-------------------------------------------------+--------------| |Свинарство: | | |-------------------------------------------------+--------------| |основні кнурі - за умови наявності результатів | 1000,0 | |оцінки за власною продуктивністю | | |-------------------------------------------------+--------------| |основні свиноматки - за умови наявності | 1000,0 | |результатів оцінки за власною продуктивністю | | |-------------------------------------------------+--------------| |Вівчарство і козівництво: | | |-------------------------------------------------+--------------| |плідники - за умови оцінки за власною | 800,0 | |продуктивністю | | |-------------------------------------------------+--------------| |матки і ярки (кізки) | 600,0 ||-------------------------------------------------+--------------| |Конярство: | | |-------------------------------------------------+--------------| |жеребці (класу "еліта") - за умови внесення до | 25000,0 | |Каталогу жеребців-плідників, допущених до | | |відтворення, затвердженого Мінагрополітики | | |-------------------------------------------------+--------------| |жеребці (I класу)- за умови внесення до Каталогу | 15000,0 | |жеребців-плідників, допущених до відтворення, | | |затвердженого Мінагрополітики | | |-------------------------------------------------+--------------| |кобили | 4500,0 | |-------------------------------------------------+--------------| |Птахівництво: | | |-------------------------------------------------+--------------| |племінний молодняк кондиційний ремонтний - за 1 | | |голову | | |-------------------------------------------------+--------------| |кури яєчні та комбіновані | 7,50 | |-------------------------------------------------+--------------| |кури м'ясні | 8,50 | |-------------------------------------------------+--------------| |індики | 18,50 | |-------------------------------------------------+--------------| |качки | 12,50 | |-------------------------------------------------+--------------| |гуси | 15,00 | |-------------------------------------------------+--------------| |перепілки | 1,75 | |-------------------------------------------------+--------------| |африканські страуси | 400,00 | |-------------------------------------------------+--------------| |австралійські страуси | 130,00 | |-------------------------------------------------+--------------| |Звірівництво - за 1 голову: | | |-------------------------------------------------+--------------| |норки: самці | 200 | |-------------------------------------------------+--------------| |матки | 100 | |-------------------------------------------------+--------------| |лисиці: самці | 350,0 | |-------------------------------------------------+--------------| |самки | 250,0 | |-------------------------------------------------+--------------| |песці: самці | 350,0 | |-------------------------------------------------+--------------| |самки | 250,0 | |-------------------------------------------------+--------------| |кролі: самці | 60 | |-------------------------------------------------+--------------| | матки | 40 | |-------------------------------------------------+--------------| |нутрії: самці | 100 | |-------------------------------------------------+--------------| | матки | 60 | |-------------------------------------------------+--------------| |Бджільництво: | | |-------------------------------------------------+--------------| |батьківські і материнські бджолосім'ї - за 1 | 200 | |бджолосім'ю | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2

Порядку використання

коштів Державного бюджету

України

на виконання програм

селекції у тваринництві

та птахівництві

на підприємствах

агропромислового

комплексу

і в науково-дослідних

господарствах

ЗАТВЕРДЖУЮ:___________________________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)
Директор Департаменту ринків тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією Мінагрополітики України,
Міністр аграрної політики Автономної Республіки Крим,
начальник Головного управління агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації, начальник Управління
промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської
міської державної адміністрації або керівник підприємства,

установи, організації, визначеної Мінагрополітики*
Віце-президент Української академії аграрних наук** ___________________________________________________________

(найменування установи, організації)
промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської
міської державної адміністрації або керівник підприємства,

установи, організації, визначеної Мінагрополітики*
Віце-президент Української академії аграрних наук** ___________________________________________________________

(найменування установи, організації)
М.П.

ВІДОМІСТЬ

реалізованої (використаної) спермопродукції

бугаїв і жеребців, допущених до відтворення

маточного поголів'я у поточному році, та кнурів,

баранів і цапів, оцінених за власною продуктивністю

або якістю нащадків (за умови 100% виплати

доплат з державного бюджету),

за ________________________ 20___ року

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Найменування | Найменування |Вид та| Кличка та |Селекційний | Серія та |Кількість| Доплата, | |з/п| підприємства- | підприємства- |порода|ідентифіка- |(племінний) | номер |реалізо- | грн | | | продавця, його | покупця, його |тварин|ційний номер| індекс або | племінного |ваних доз|-----------| | | статус та | статус та | |плідника, |інші дані, |свідоцтва | |за 1|усього| | |місцезнаходження|місцезнаходження| |сперма |що |(сертифіката)| |дозу| | | |(район, область)|(район, область)| |якого |характеризу-| | | | | | | | | |реалізується|ють племінну| | | | | | | | | | |цінність | | | | | | | | | | |плідника | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ____________________________

(підпис, прізвище, ініціали)
М.П.
Головний бухгалтер ____________________________

(підпис, прізвище, ініціали)
_______________

* У частині КПВК 2801190.

** У частині КПВК 6591080.

Додаток 3

Порядку використання

коштів Державного бюджету

України

на виконання програм

селекції у тваринництві

та птахівництві

на підприємствах

агропромислового

комплексу

і в науково-дослідних

господарствах

ЗАТВЕРДЖУЮ:___________________________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)
Директор Департаменту ринків тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією Мінагрополітики України,
Міністр аграрної політики Автономної Республіки Крим,
начальник Головного управління агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації, начальник Управління
промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської
міської державної адміністрації або керівник підприємства,

установи, організації, визначеної Мінагрополітики*
Віце-президент Української академії аграрних наук** ___________________________________________________________

(найменування установи, організації)
промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської
міської державної адміністрації або керівник підприємства,

установи, організації, визначеної Мінагрополітики*
Віце-президент Української академії аграрних наук** ___________________________________________________________

(найменування установи, організації)
М.П.

ВІДОМІСТЬ

реалізованої (використаної) спермопродукції бугаїв

і жеребців, допущених до відтворення маточного

поголів'я у поточному році, та кнурів, баранів

і цапів, оцінених за власною продуктивністю

або якістю нащадків (за умови 40% або 60%

виплати доплат з державного бюджету),

за ________________________ 20___ року

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування | Найменування |Найменування |Вид та| Кличка та | Селекційний | Серія та | Кількість | Доплата | |з/п| підприємства- | підприємства- |підприємства-|порода|ідентифіка- | (племінний) | номер |реалізованих| | | | продавця, що | продавця, що |покупця, його|тварин|ційний номер| індекс або | племінного | доз |--------------------| | |одержав доплату,|одержує доплату,|статус та | |плідника, |інші дані, що |свідоцтва | | за 1 |за 1 |усього,| | |його статус та |його статус та |місце- | |сперма |характеризують|(сертифіката)| |дозу, |дозу,| грн | | |місцезнаходження|місцезнаходження|знаходження | |якого |племінну | | |% суми| грн | | | |(район, область)|(район, область)|(район, | |реалізується|цінність | | |доплат| | | | | | |область) | | |плідника | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ____________________________

(підпис, прізвище, ініціали)
М.П.
Головний бухгалтер ____________________________

(підпис, прізвище, ініціали)
_______________

* У частині КПВК 2801190.

** У частині КПВК 6591080.

Додаток 4

Порядку використання

коштів Державного бюджету

України

на виконання програм

селекції у тваринництві

та птахівництві

на підприємствах

агропромислового

комплексу

і в науково-дослідних

господарствах

ЗАТВЕРДЖУЮ:___________________________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)
Директор Департаменту ринків тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією Мінагрополітики України,
Міністр аграрної політики Автономної Республіки Крим,
начальник Головного управління агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації, начальник Управління
промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської
міської державної адміністрації або керівник підприємства,

установи, організації, визначеної Мінагрополітики*
Віце-президент Української академії аграрних наук** ___________________________________________________________

(найменування установи, організації)
промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської
міської державної адміністрації або керівник підприємства,

установи, організації, визначеної Мінагрополітики*
Віце-президент Української академії аграрних наук** ___________________________________________________________

(найменування установи, організації)
М.П.

ВІДОМІСТЬ

реалізованих (придбаних) племінних (генетичних) ресурсів

за ________________________ 20___ року

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування | Найменування |Номер і дата| Серія та | Вид та | Кількість |Фінансування, | |з/п| підприємства- | підприємства- |акта-рахунку| номер | порода |реалізованих| грн | | | продавця, його | покупця, його | про | племінного | племінних |(придбаних) |--------------| | |статус та |статус та |реалізацію |свідоцтва |(генетичних)|племінних | за 1 |усього| | |місцезнаходження|місцезнаходження|племінних |(сертифіката)|ресурсів |(генетичних)|голову | | | |(район, область)|(район, область)|(генетичних)| | |ресурсів, |(штуку)| | | | | |ресурсів | | |голів | | | | | | | | | |(штук) | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ____________________________

(підпис, прізвище, ініціали)
М.П.
Головний бухгалтер ____________________________

(підпис, прізвище, ініціали)
_______________

* У частині КПВК 2801190.

** У частині КПВК 6591080.

Додаток 5

Порядку використання

коштів Державного бюджету

України

на виконання програм

селекції у тваринництві

та птахівництві

на підприємствах

агропромислового

комплексу

і в науково-дослідних

господарствах

ЗАТВЕРДЖУЮ:___________________________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)
Директор Департаменту ринків тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією Мінагрополітики України,
Міністр аграрної політики Автономної Республіки Крим,
начальник Головного управління агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації, начальник Управління
промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської
міської державної адміністрації або керівник підприємства,

установи, організації, визначеної Мінагрополітики*
Віце-президент Української академії аграрних наук** ___________________________________________________________

(найменування установи, організації)
промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської
міської державної адміністрації або керівник підприємства,

установи, організації, визначеної Мінагрополітики*
Віце-президент Української академії аграрних наук** ___________________________________________________________

(найменування установи, організації)
М.П.

ВІДОМІСТЬ

щодо збереження та утримання генофондних стад

за ________________________ 20___ року

------------------------------------------------------------------ |N з/п | Найменування | Вид та |Кількість голів| Доплата, грн | | | підприємства - | порода |основного стада| | | | власника | тварин | за станом на | | | |племінних тварин,| |---------------+--------------| | |його статус та | |01.01. |01.__. | за 1 |усього| | |місцезнаходження | | 20___ | 20___ |голову | | | |(район, область) | | | | | | |------+-----------------+--------+-------+-------+-------+------| | | | | | | | | |------+-----------------+--------+-------+-------+-------+------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник ____________________________

(підпис, прізвище, ініціали)
М.П.
Головний бухгалтер ____________________________

(підпис, прізвище, ініціали)
_______________

* У частині КПВК 2801190.

** У частині КПВК 6591080.

Додаток 6

Порядку використання

коштів Державного бюджету

України

на виконання програм

селекції у тваринництві

та птахівництві

на підприємствах

агропромислового

комплексу

і в науково-дослідних

господарствах

ЗАТВЕРДЖУЮ:___________________________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)
Директор Департаменту ринків тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією Мінагрополітики України,
Міністр аграрної політики Автономної Республіки Крим,
начальник Головного управління агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації, начальник Управління
промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської
міської державної адміністрації або керівник підприємства,

установи, організації, визначеної Мінагрополітики*
Віце-президент Української академії аграрних наук** ___________________________________________________________

(найменування установи, організації)
промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської
міської державної адміністрації або керівник підприємства,

установи, організації, визначеної Мінагрополітики*
Віце-президент Української академії аграрних наук** ___________________________________________________________

(найменування установи, організації)
М.П.

ВІДОМІСТЬ

щодо утримання (вирощування) кондиційного

племінного ремонтного молодняку батьківського

стада птиці, нуклеусів бджіл

за ________________________ 20___ року

------------------------------------------------------------------ |N з/п | Найменування | Вид та | Кількість | Доплата, грн | | | підприємства - | порода |голів (штук),| | | | власника | (крос) | що були на | | | | племінних | тварин | утриманні |----------------| | |тварин, його | |(вирощуванні)| за 1 |усього| | |статус та | |за період | голову | | | |місцезнаходження| |з 01.01.20__ | | | | |(район, область)| |по 01___.20__| | | |------+----------------+---------+-------------+---------+------| | | | | | | | |------+----------------+---------+-------------+---------+------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник ____________________________

(підпис, прізвище, ініціали)
М.П.
Головний бухгалтер ____________________________

(підпис, прізвище, ініціали)
_______________

* У частині КПВК 2801190.

** У частині КПВК 6591080.

Додаток 7

Порядку використання

коштів Державного бюджету

України

на виконання програм

селекції у тваринництві

та птахівництві

на підприємствах

агропромислового

комплексу

і в науково-дослідних

господарствах

ЗАТВЕРДЖУЮ:___________________________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)
Директор Департаменту ринків тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією Мінагрополітики України,
Міністр аграрної політики Автономної Республіки Крим,
начальник Головного управління агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації, начальник Управління
промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської
міської державної адміністрації або керівник підприємства,

установи, організації, визначеної Мінагрополітики*
Віце-президент Української академії аграрних наук** ___________________________________________________________

(найменування установи, організації)
промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської
міської державної адміністрації або керівник підприємства,

установи, організації, визначеної Мінагрополітики*
Віце-президент Української академії аграрних наук** ___________________________________________________________

(найменування установи, організації)
М.П.

ВІДОМІСТЬ

проведення штучного осіменіння (парування) маточного

поголів'я в особистих підсобних господарствах населення,

трансплантації ембріонів

за ________________________ 20___ року

------------------------------------------------------------------------------ |N з/п| Найменування | Населений | Вид | Кількість | Доплата, грн | | |підприємства, що|пункт, район, |тварин, |запліднених| | | |проводить штучне| область, де | кличка | голів | | | | осіменіння | проводяться | та ін. | | | | | (парування) | штучне | номер | | | | | маточного | осіменіння |плідника| | | | | поголів'я в | (парування) | | | | | | особистих | маточного | | |-----------------| | |підсобних |поголів'я в | | | за 1 |усього| | |господарствах |особистих | | |запліднену| | | |населення, |підсобних | | | голову | | | |трансплантацію |господарствах | | | | | | |ембріонів, його |населення, | | | | | | |статус та |трансплантація| | | | | | |місцезнаходження|ембріонів | | | | | | |(район, область)| | | | | | |-----+----------------+--------------+--------+-----------+----------+------| | | | | | | | | |-----+----------------+--------------+--------+-----------+----------+------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------
Керівник ____________________________

(підпис, прізвище, ініціали)
М.П.
Головний бухгалтер ____________________________

(підпис, прізвище, ініціали)
_______________

* У частині КПВК 2801190.

** У частині КПВК 6591080.

Додаток 8

Порядку використання

коштів Державного бюджету

України

на виконання програм

селекції у тваринництві

та птахівництві

на підприємствах

агропромислового

комплексу

і в науково-дослідних

господарствах

ЗАТВЕРДЖУЮ:___________________________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)
Директор Департаменту ринків тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією Мінагрополітики України,
Міністр аграрної політики Автономної Республіки Крим,
начальник Головного управління агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації, начальник Управління
промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської
міської державної адміністрації або керівник підприємства,

установи, організації, визначеної Мінагрополітики*
Віце-президент Української академії аграрних наук** ___________________________________________________________

(найменування установи, організації)
промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської
міської державної адміністрації або керівник підприємства,

установи, організації, визначеної Мінагрополітики*
Віце-президент Української академії аграрних наук** ___________________________________________________________

(найменування установи, організації)
М.П.

ВІДОМІСТЬ

розширення власної племінної бази

за ________________________ 20___ року

------------------------------------------------------------------ |N з/п | Найменування | Вид та |Кількість голів| Доплата, грн | | | підприємства - | порода |основного стада| | | | власника | тварин | за станом на | | | |племінних тварин,| |---------------+--------------| | |його статус та | |01.01. | 01.__.| за 1 |усього| | |місцезнаходження | | 20___ | 200__ |голову | | | |(район, область) | | | | | | |------+-----------------+--------+-------+-------+-------+------| | | | | | | | | |------+-----------------+--------+-------+-------+-------+------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник ____________________________

(підпис, прізвище, ініціали)
М.П.
Головний бухгалтер ____________________________

(підпис, прізвище, ініціали)
_______________

* У частині КПВК 2801190.

** У частині КПВК 6591080.

Додаток 9

Порядку використання

коштів Державного бюджету

України

на виконання програм

селекції у тваринництві

та птахівництві

на підприємствах

агропромислового

комплексу

і в науково-дослідних

господарствах

ЗАТВЕРДЖУЮ:___________________________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)
Директор Департаменту ринків тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією Мінагрополітики України,
Міністр аграрної політики Автономної Республіки Крим,
начальник Головного управління агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації, начальник Управління
промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської
міської державної адміністрації або керівник підприємства,

установи, організації, визначеної Мінагрополітики*
Віце-президент Української академії аграрних наук** ___________________________________________________________

(найменування установи, організації)
промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської
міської державної адміністрації або керівник підприємства,

установи, організації, визначеної Мінагрополітики*
Віце-президент Української академії аграрних наук** ___________________________________________________________

(найменування установи, організації)
М.П.

ВІДОМІСТЬ

випробування коней в селекційних центрах, на іподромах,

трендепо, кінних заводах та племінних репродукторах

за ________________________ 20___ року

-------------------------------------------------------------------------- |N з/п| Найменування |Порода| Кількість | Усього | Доплата, грн | | |підприємства, що|коней | коней, що |конеднів на | | | | проводить | |поставлені на|випробуванні| | | | випробування | |випробування,| |---------------| | |коней, його | |голів | | за 1 |усього| | |статус та | | | |конедень| | | |місцезнаходження| | | | | | | |(район, область)| | | | | | |-----+----------------+------+-------------+------------+--------+------| | | | | | | | | |-----+----------------+------+-------------+------------+--------+------| | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------
Керівник ____________________________

(підпис, прізвище, ініціали)
М.П.
Головний бухгалтер ____________________________

(підпис, прізвище, ініціали)
_______________

* У частині КПВК 2801190.

** У частині КПВК 6591080.

Додаток 10

Порядку використання

коштів Державного бюджету

України

на виконання програм

селекції у тваринництві

та птахівництві

на підприємствах

агропромислового

комплексу

і в науково-дослідних

господарствах

ЗАТВЕРДЖУЮ:___________________________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)
Директор Департаменту ринків тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією Мінагрополітики України,
Міністр аграрної політики Автономної Республіки Крим,
начальник Головного управління агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації, начальник Управління
промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської
міської державної адміністрації або керівник підприємства,

установи, організації, визначеної Мінагрополітики*
Віце-президент Української академії аграрних наук** ___________________________________________________________

(найменування установи, організації)
промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської
міської державної адміністрації або керівник підприємства,

установи, організації, визначеної Мінагрополітики*
Віце-президент Української академії аграрних наук** ___________________________________________________________

(найменування установи, організації)
М.П.

ВІДОМІСТЬ

одержання та вирощування до 6 місяців приплоду

лошат у кінних заводах та племінних репродукторах

за _____ місяців 20___ року

------------------------------------------------------------------ |N з/п | Найменування | Порода |Кількість | Доплата, грн | | | підприємства - | коней | приплоду | | | | власника | |лошат, що |-----------------| | |племінних коней, | |одержані | за 1 |усього| | |його статус та | |та | голову | | | |місцезнаходження | |вирощені з| | | | |(район, область) | |початку | | | | | | |року, | | | | | | |голів | | | |------+-----------------+----------+----------+----------+------| | | | | | | | |------+-----------------+----------+----------+----------+------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник ____________________________

(підпис, прізвище, ініціали)
М.П.
Головний бухгалтер ____________________________

(підпис, прізвище, ініціали)
_______________

* У частині КПВК 2801190.

** У частині КПВК 6591080.

Додаток 11

Порядку використання

коштів Державного бюджету

України

на виконання програм

селекції у тваринництві

та птахівництві

на підприємствах

агропромислового

комплексу

і в науково-дослідних

господарствах

ІНФОРМАЦІЯ

про спрямування коштів Державного бюджету

України на виконання програм селекції

у тваринництві та птахівництві на підприємствах

агропромислового комплексу і в науково-дослідних

господарствах за станом на _________ 20____ року

------------------------------------------------------------------- |Найменування та | Вид та |Надійшло|Використано| Вид | Обсяги | |місцезнаходження| порода | коштів | коштів | робіт* |виконаних| | підприємства, | тварин |усього, | усього, | | робіт | | його статус | | тис. | тис. грн. | | | | | | грн. | | | | |----------------+--------+--------+-----------+--------+---------| | | | | | | | -------------------------------------------------------------------
Керівник ____________________________

(підпис, прізвище, ініціали)
М.П.
Головний бухгалтер ____________________________

(підпис, прізвище, ініціали)
_______________

*Вид робіт зазначається відповідно до пункту 11 Порядку
використання коштів Державного бюджету України на виконання
програм селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах
агропромислового комплексу і в науково-дослідних господарствах.

Додаток 12

Порядку використання

коштів Державного бюджету

України

на виконання програм

селекції у тваринництві

та птахівництві

на підприємствах

агропромислового

комплексу

і в науково-дослідних

господарствах

ЗАТВЕРДЖУЮ:___________________________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)
Директор Департаменту ринків тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією Мінагрополітики України,
Міністр аграрної політики Автономної Республіки Крим,
начальник Головного управління агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації, начальник Управління
промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської
міської державної адміністрації або керівник підприємства,

установи, організації, визначеної Мінагрополітики*
Віце-президент Української академії аграрних наук** ___________________________________________________________

(найменування установи, організації)
промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської
міської державної адміністрації або керівник підприємства,

установи, організації, визначеної Мінагрополітики*
Віце-президент Української академії аграрних наук** ___________________________________________________________

(найменування установи, організації)
М.П.
ЗВІТ

підприємства про спрямування коштів Державного

бюджету України на виконання програм селекції

у тваринництві та птахівництві на підприємствах

агропромислового комплексу і в науково-дослідних

господарствах за станом на ______ 20____ року _____________________________________________________

(найменування та місцезнаходження підприємства)

----------------------------------------------------------------------- |N з/п | Найменування показників | За видами | | | | племінних | | | | тварин | | | |-------------------| | | | | | | | | |------+------------------------------------------+---+---+---+---+---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+------------------------------------------+---+---+---+---+---| |1 |Надійшло коштів усього, тис. грн | | | | | | |------+------------------------------------------+---+---+---+---+---| |2 |Надійшло коштів за звітний період усього, | | | | | | | |тис. грн | | | | | | |------+------------------------------------------+---+---+---+---+---| |3 |Використано коштів усього, тис. грн | | | | | | |------+------------------------------------------+---+---+---+---+---| | |у тому числі за видами робіт та напрямками| | | | | | | |діяльності: | | | | | | |------+------------------------------------------+---+---+---+---+---| |3.1 |на вироблену і |тис. грн | | | | | | | |реалізовану |------------------+---+---+---+---+---| | |(використану) |тис. доз | | | | | | | |спермопродукцію | | | | | | | |------+-----------------------+------------------+---+---+---+---+---| |3.2 |на реалізацію |тис. грн | | | | | | | |(придбання) племінних |------------------+---+---+---+---+---| | |(генетичних) ресурсів |обсяги реалізації | | | | | | | | |(придбання), голів| | | | | | |------+-----------------------+------------------+---+---+---+---+---| |3.3 |на збереження і |тис. грн | | | | | | | |утримання генофондних |------------------+---+---+---+---+---| | |стад |голів | | | | | | |------+-----------------------+------------------+---+---+---+---+---| |3.4 |на розширення власної |тис. грн | | | | | | | |племінної бази |------------------+---+---+---+---+---| | | |голів | | | | | | |------+-----------------------+------------------+---+---+---+---+---| | |інші (зазначити) |тис. грн | | | | | | | | |------------------+---+---+---+---+---| | | |обсяги | | | | | | -----------------------------------------------------------------------
Керівник ____________________________

(підпис, прізвище, ініціали)
М.П.
Головний бухгалтер ____________________________

(підпис, прізвище, ініціали)
_______________

* У частині КПВК 2801190.

** У частині КПВК 6591080.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: