open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
11.09.2007 N 298
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 вересня 2007 р.

за N 1114/14381

Про затвердження Змін до Положення про порядок

видачі разових (індивідуальних) ліцензій

Відповідно до Закону України від 22.12.2005 N 3268-IV
( 3268-15 ) "Про внесення змін до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Положення про порядок видачі разових
(індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства
економіки України від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2000 за
N 259/4480 (із змінами), що додаються.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю: разом з юридичним департаментом подати цей наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України в установлений
законодавством термін; після державної реєстрації цього наказу довести його до
відома заінтересованих державних органів.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра економіки України Бойцун Н.Є.
Міністр економіки України А.Кінах
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економіки України

11.09.2007 N 298
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 вересня 2007 р.

за N 1114/14381

ЗМІНИ

до Положення про порядок видачі разових

(індивідуальних) ліцензій

( z0259-00 )

1. У тексті слова "Міністерство економіки та з питань
європейської інтеграції України" та "управління" в усіх відмінках
замінити відповідно словами "Міністерство економіки України" та
"відділ" у відповідному відмінку.
2. У підпункті 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2 слово "управлінням"
замінити словом "підрозділам".
3. Підпункт 2.1.2 пункту 2.1 розділу 2 доповнити новим
підпунктом "в" такого змісту: "в) здійснення усіх видів зовнішньоекономічної діяльності
суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності, якого переведено на
індивідуальний режим ліцензування з тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності згідно з частиною шостою статті 37
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ).
4. Підпункт 2.2.5 пункту 2.2 розділу 2 викласти у такій
редакції: "2.2.5. Сертифікат про походження товару або експертний
висновок з визначенням країни походження та коду товару відповідно
до УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) (подаються
тільки для одержання ліцензії на експорт товарів). Зазначені документи видаються Торгово-промисловою палатою
України або регіональними торгово-промисловими палатами".
5. У пункті 2.11 розділу 2 слова "та рівню цін кон'юнктури
ринку" виключити.
6. Пункт 2.14 розділу 2 викласти у такій редакції: "2.14. У разі невиконання зовнішньоекономічної операції у
термін, зазначений в оформленій ліцензії, ця ліцензія підлягає
переоформленню у порядку, передбаченому для її видачі, за винятком
підпункту 2.2.6 пункту 2.2 цього розділу. У разі невиконання зовнішньоекономічної операції у термін,
зазначений в оформленій ліцензії, і якщо за цією ліцензією
проводились поставки товарів та/або їх оплати, переоформлення
ліцензії здійснюється лише на залишок обсягів поставок товарів за
цією ліцензією на підставі відповідних відміток митного органу або
на залишок проведених оплат товарів на підставі відповідних
відміток уповноваженого банку. Якщо для переоформлення надається один примірник ліцензії з
відповідними відмітками митного органу або уповноваженого банку
про поставки товарів та/або їх оплати, на ньому має бути зазначено
місцезнаходження другого примірника ліцензії. Якщо один примірник раніше виданої ліцензії залишається у
митному органі, а другий - в уповноваженому банку, для
переоформлення надається засвідчена в установленому законодавством
порядку копія ліцензії з відповідними відмітками та зазначенням
місцезнаходження оригіналів ліцензії. У разі невиконання зовнішньоекономічної операції в термін,
зазначений в оформленій ліцензії, але якщо при цьому поставки
товарів та/або їх оплати не здійснювались, переоформлення ліцензії
проводиться лише за умови надання двох примірників раніше виданої
ліцензії. В усіх випадках у пункті 21 ліцензії робиться запис: "Замість
ліцензії N____ від ____".
7. Абзац третій пункту 3.1 розділу 3 викласти в такій
редакції: "відділ контролю за зовнішньоекономічною діяльністю розглядає
контракти на предмет відповідності платіжних умов чинному
законодавству України у сфері зовнішньоекономічної діяльності,
інформує відділ нетарифного регулювання про наказ Міністерства
економіки України, згідно з яким до суб'єкта зовнішньоекономічної
діяльності або його іноземного контрагента застосовані спеціальні
санкції. У разі необхідності уточнення інформації про вжиття
суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності заходів щодо приведення
своєї діяльності у відповідність із вимогами законодавства відділ
контролю за зовнішньоекономічною діяльністю може робити відповідні
запити до ініціатора застосування спеціальної санкції, інших
органів державної влади;".
8. У пункті 3.2 розділу 3 слова "державної політики у сфері
зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю" замінити словами
"зовнішньоекономічної політики".
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: