open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 37 Закону

України "Про зовнішньоекономічну діяльність"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 15, ст.129 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 7, ст. 49; 2004 р., N 13, ст. 181) такі зміни:
1. Абзац четвертий частини першої викласти в такій редакції:
"- застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
та іноземних суб'єктів господарської діяльності індивідуального
режиму ліцензування у випадках порушення такими суб'єктами цього
Закону та/або пов'язаних з ним законів України, що встановлюють
певні заборони, обмеження або порядок здійснення
зовнішньоекономічних операцій".
2. Частину другу викласти в такій редакції:
"Санкції, зазначені у цій статті, застосовуються центральним
органом виконавчої влади з питань економічної політики за поданням
органів державної податкової та контрольно-ревізійної служб,
митних, правоохоронних органів, органів Антимонопольного комітету
України, спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері
регулювання ринків фінансових послуг та Національного банку
України або за рішенням суду. Санкції, зазначені у цій статті,
можуть бути застосовані до суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності
протягом трьох років з дня виявлення порушення законодавства".
3. Після частини другої доповнити новими частинами такого
змісту:
"Подання щодо застосування санкцій повинно містити такі дані:
найменування та реквізити суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності
(для іноземних суб'єктів господарювання - мовою країни їхнього
місцезнаходження), відомості про зміст порушення з посиланням на
конкретні положення законодавства України, вид спеціальної
санкції, яку пропонується застосувати, найменування та реквізити
контрагента, при виконанні контракту з яким порушено
законодавство, іншу доцільну інформацію.
Застосуванню спеціальних санкцій до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів
господарювання може передувати офіційне попередження центрального
органу виконавчої влади з питань економічної політики.
Індивідуальний режим ліцензування діє до моменту усунення
порушень законодавства України або застосування практичних
заходів, що гарантують виконання цього Закону та/або пов'язаних з
ним законів України та скасовується центральним органом виконавчої
влади з питань економічної політики.
Тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності діє до
моменту усунення порушень законодавства України або застосування
практичних заходів, що гарантують виконання цього Закону та/або
пов'язаних з ним законів України, але не більше трьох місяців з
дати винесення відповідного рішення центральним органом виконавчої
влади з питань економічної політики. Після тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності суб'єкти зовнішньоекономічної
діяльності або іноземні суб'єкти господарської діяльності
переводяться центральним органом виконавчої влади з питань
економічної політики на індивідуальний режим ліцензування.
Подовження дії тимчасового зупинення зовнішньоекономічної
діяльності здійснюється виключно за рішенням суду.
Для подовження дії тимчасового зупинення зовнішньоекономічної
діяльності центральний орган виконавчої влади з питань економічної
політики на підставі інформації ініціатора застосування даної
санкції звертається з позовною заявою до суду.
При прийнятті рішення щодо подовження дії тимчасового
зупинення зовнішньоекономічної діяльності суд зазначає термін, на
який подовжено дію цієї санкції.
Якщо суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності або
іноземними суб'єктами господарської діяльності, до яких
застосовано санкції, усунуто допущені порушення законодавства
України або вжито практичні заходи, що гарантують виконання цього
Закону та/або пов'язаних з ним законів України, ініціатори подання
щодо застосування санкцій можуть направляти центральному органу
виконавчої влади з питань економічної політики матеріали про їх
скасування (зміну виду, тимчасове зупинення).
У разі виникнення форс-мажорних обставин, подання позову до
суду країни розташування контрагента чи Міжнародного комерційного
арбітражного суду, Морської арбітражної комісії при
Торгово-промисловій палаті України про визнання або стягнення з
іноземного суб'єкта господарської діяльності боргу, пов'язаного з
невиконанням умов зовнішньоекономічного договору (контракту), а
також у разі вжиття заходів щодо усунення порушень законодавства
дію санкцій центральним органом виконавчої влади з питань
економічної політики може бути тимчасово зупинено. Після
закінчення строку зупинення санкції дія її поновлюється без
додаткового рішення центрального органу виконавчої влади з питань
економічної політики.
У разі усунення порушень законодавства України або
застосування практичних заходів, що гарантують виконання цього
Закону та/або пов'язаних з ним законів України, і приведення своєї
зовнішньоекономічної діяльності у відповідність із законами
України або надання достатніх доказів неможливості
(безперспективності) застосування практичних заходів, що
гарантують виконання закону, суб'єкти зовнішньоекономічної
діяльності та іноземні суб'єкти господарської діяльності, до яких
застосовано санкції, мають право подавати до центрального органу
виконавчої влади з питань економічної політики відповідні
матеріали та виходити з клопотанням про скасування (зміну виду,
тимчасове зупинення) дії санкцій.
Клопотання повинно містити такі документи:
лист-звернення з викладенням причин, що призвели до
порушення, та про вжиті заходи щодо приведення своєї діяльності у
відповідність із нормами законодавства України;
оригінали або завірені в установленому порядку копії
матеріалів (довідки) від державних органів, що здійснюють контроль
за зовнішньоекономічною діяльністю чи валютний контроль, та/або
агентів валютного контролю, які засвідчують вжиті суб'єктом
зовнішньоекономічної діяльності практичні заходи щодо приведення
своєї діяльності у відповідність із нормами законодавства України.
Загальний термін розгляду цих клопотань не повинен
перевищувати тридцяти календарних днів.
З метою уточнення інформації центральний орган виконавчої
влади з питань економічної політики може звертатися до державних
органів, що здійснюють контроль у сфері зовнішньоекономічної
діяльності, валютний контроль, та агентів валютного контролю із
запитами про одержання додаткових матеріалів (інформації) щодо
діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які
звернулися до нього з клопотанням про скасування (зміну виду,
тимчасове зупинення) дії санкції.
Відповідальність за недостовірність інформації, зазначеної в
поданнях, щодо застосування (скасування, зміни виду, тимчасового
зупинення дії) санкцій, на підставі яких приймаються відповідні
рішення центрального органу виконавчої влади з питань економічної
політики, несе ініціатор подання у порядку, передбаченому законом.
Відповідальність за недостовірність відомостей, поданих до
центрального органу виконавчої влади з питань економічної
політики, несуть суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності".
У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно
частинами вісімнадцятою і дев'ятнадцятою.
4. Частину вісімнадцяту викласти в такій редакції:
"Застосування санкцій, зазначених у цій статті, може бути
оскаржено в суді. Представництво інтересів держави при розгляді
таких судових спорів забезпечується центральним органом виконавчої
влади з питань економічної політики та державними органами, які
внесли подання про застосування санкцій. Оскарження застосування
санкцій у судовому порядку до винесення судом відповідного рішення
не зупиняє їх дію".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через 90 днів з дня його
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України в місячний термін:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 22 грудня 2005 року

N 3268-IV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: