open Про систему
Нечинна
                             
                             
ДОДАТОК

до Закону України

"Про Митний тариф України"

від 5 квітня 2001 року

N 2371-III ( 2371-14 )

Митний тариф України
{ Розділи I-XV див. в Законі N 2371-III ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14 ) від 05.04.2001 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2671-III ( 2671-14 ) від 12.07.2001, ВВР, 2001, N 45, ст.239 N 2779-III ( 2779-14 ) від 15.11.2001, ВВР, 2002, N 9, ст.68 N 2952-III ( 2952-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 18-19, ст.133 N 3113-III ( 3113-14 ) від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 33, ст.237 N 745-IV ( 745-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 29, ст.235 N 916-IV ( 916-15 ) від 05.06.2003, ВВР, 2003, N 39, ст.335 N 981-IV ( 981-15 ) від 19.06.2003, ВВР, 2004, N 2, ст.7 N 1624-IV ( 1624-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 26, ст.360 -

зміни втратили чинність на підставі Закону

N 2740-IV ( 2740-15 ) від 06.07.2005, ВВР,

2005, N 34, ст.436 N 2188-IV ( 2188-15 ) від 18.11.2004, ВВР, 2005, N 5, ст.110 N 2470-IV ( 2470-15 ) від 15.03.2005, ВВР, 2005, N 14, ст.242 N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,

ст.267 N 2715-IV ( 2715а-15 ) від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 40-41, N 43, N 44-45, ст.463
N 3455-IV ( 3455-15 ) від 21.02.2006, ВВР, 2006, N 27, ст.233 }

РОЗДІЛ XVI
МЕХАНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ; МАШИНИ ТА МЕХАНІЗМИ,
ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ТА ЇХ ЧАСТИНИ; ПРИСТРОЇ ДЛЯ ЗАПИСУВАННЯ

АБО ВІДТВОРЕННЯ ЗВУКУ, ПРИЛАДИ ДЛЯ ЗАПИСУВАННЯ АБО

ВІДТВОРЕННЯ ЗОБРАЖЕННЯ І ЗВУКУ ПО ТЕЛЕБАЧЕННЮ ТА ЧАСТИНИ

І ПРИЛАДДЯ ДО НИХ
Примітки:
1. Цей розділ не включає:
а) приводні ремні або транспортерні стрічки або белтінг з
пластмасових матеріалів, зазначених у групі 39, транспортерні
стрічки або приводні паси з вулканізованої гуми (товарна позиція
4010), а також інші вироби для використання в механічному
обладнанні або в механічних чи електричних пристроях або для інших
технічних цілей з незатверділої вулканізованої гуми, крім твердої
гуми (товарна позиція 4016);
б) вироби з натуральної або композиційної шкіри (товарна
позиція 4204) або вироби з хутра (товарна позиція 4303), які
використовуються в механічному обладнанні або в механічних
пристроях або для інших технічних цілей;
в) бобіни, котушки, шпулі, конусні бобіни, осердя, барабани
та інші аналогічні носії з різних матеріалів, наприклад,
класифіковані у групах 39, 40, 44, 48 або розділі XV;
г) карти перфоровані для жакардових або аналогічних машин
(наприклад, класифіковані у групах 39 або 48 чи розділі XV);
ґ) приводні ремні або транспортерні стрічки з текстильних
матеріалів (товарна позиція 5910) або інші вироби з текстильних
матеріалів для технічного застосування (товарна позиція 5911);
д) дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння (натуральне,
штучне або реконструйоване) товарних позицій 7102-7104, а також
вироби, повністю виготовлені з цього каміння (товарна позиція
7116), крім неоправлених оброблених сапфірів та алмазів, для голок
звукознімачів (товарна позиція 8522);
е) частини загального призначення, зазначені у примітці 2 до
розділу XV, з недорогоцінних металів (розділ XV) або аналогічні
вироби з полімерних матеріалів (групи 39);
є) бурильні труби (товарна позиція 7304);
ж) нескінченні стрічки з металевого дроту або смуги (розділ
XV);
з) вироби групи 82 або 83;
и) вироби розділу XVII;
і) вироби групи 90;
ї) годинники всіх видів або інші вироби групи 91;
й) взаємозамінні інструменти товарної позиції 8207 або щітки,
які є складовими частинами машин (товарна позиція 9603), а також
аналогічні взаємозамінні інструменти, що класифікуються відповідно
до матеріалу, з якого вироблена їх робоча частина (наприклад, у
групах 40, 42, 43, 45, 59 або у товарній позиції 6804 або 6909);
к) вироби групи 95.
2. За умови додержання положень примітки 1 цього розділу і
примітки 1 груп 84 і 85 частини машин (крім частин виробів
товарних позицій 8484, 8544, 8545, 8546 або 8547) класифікуються
згідно з такими правилами:
а) частини, що є виробами, включеними до будь-якої товарної
позиції групи 84 або 85 (крім частин товарних позицій 8409, 8431,
8448, 8466, 8473, 8485, 8503, 8522, 8529, 8538 та 8548),
включаються до цієї товарної позиції, незалежно від того, для якої
машини вони призначені;
б) інші частини, призначені тільки або головним чином для
одного типу машин чи для ряду машин однієї товарної позиції
(включаючи машини товарної позиції 8479 або 8543), класифікуються
разом з цими машинами або включаються до товарних позицій 8409,
8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522 та 8529 або 8538. Проте
частини, призначені однаково для використання головним чином з
виробами товарної позиції 8517 і з виробами товарних позицій
8525-8528, класифікуються у товарній позиції 8517;
в) інші частини включаються до товарних позицій 8409, 8431,
8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 або 8538, залежно від окремого
випадку, або, крім цього, до товарної позиції 8485 чи 8548.
3. Комбіновані машини (комбайни), які складаються з двох або
більше машин різних видів, призначених працювати разом, і
становлять єдиний механізм, та інші машини, призначені виконувати
дві або декілька взаємозамінних або доповнюючих одна одну різних
функцій, класифікуються за основною функцією, яка є головною у
цієї сукупності машин, якщо в контексті не обумовлено інше.
4. Коли машина (включаючи сукупність машин) складається з
різних елементів (незалежно від того, розміщені вони окремо чи
з'єднані між собою трубопроводами, трансмісійними механізмами,
електричними кабелями або іншими пристосуваннями), призначених для
забезпечення одночасного виконання чітко визначених функцій, що
включені до однієї з позицій групи 84 або 85, тоді машину чи
сукупність машин потрібно класифікувати у товарній позиції, що
відповідає визначеній функції.
5. У попередніх примітках термін "машина" включає будь-які
машини, обладнання, механізми, агрегати, апарати або пристрої,
наведені у товарних позиціях групи 84 або 85.
Додаткова примітка:
1. Інструменти, необхідні для складання або обслуговування
машин, повинні розглядатися разом з цими машинами, якщо вони
імпортуються разом з ними. Така сама процедура поширюється на
змінні інструменти, що імпортуються разом з машинами, якщо вони
становлять частину звичайного обладнання машин і, як правило,
подаються разом з ними.
Додаткова примітка України:
1. У цьому розділі термін "що використовуються (ється) для
промислового складання моторних транспортних засобів" та "для
промислового складання моторних транспортних засобів"
застосовується лише до товарів, які використовуються у
промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних
позицій 8701-8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України. ( Примітки до розділу XVI доповнено абзацами згідно із
Законом N 2715-IV ( 2715а-15 ) від 23.06.2005 )
Група 84
Реактори ядерні, котли, машини, апарати і механічні

пристрої; їх частини
Примітки:
1. Ця група не включає:
а) жорна, точильні камені та інші вироби групи 68;
б) машини, апарати або пристрої (наприклад, насоси) з
кераміки і керамічні частини машин, апаратів або пристроїв з
будь-яких матеріалів (група 69);
в) лабораторний скляний посуд (товарна позиція 7017);
обладнання, пристрої та інші вироби для технічного використання

або їх частини із скла (товарна позиція 7019 або 7020);
г) вироби товарної позиції 7321 або 7322, а також аналогічні
вироби з інших недорогоцінних металів (групи 74-76 або 78-81);
ґ) ручні електромеханічні інструменти товарної позиції 8508 і
побутові електромеханічні пристрої товарної позиції 8509; або
д) ручні механічні щітки для підмітання без двигуна (товарна
позиція 9603).
2. Враховуючи положення примітки 3 до розділу XVI, машини або
пристрої, які можна віднести одночасно до товарних позицій
8401-8424 та до товарних позицій 8425-8480, слід включати до
товарних позицій 8401-8424.
Проте товарна позиція 8419 не включає:
а) інкубатори та брудери для птахівництва, обладнання для
пророщування насіння (товарна позиція 8436);
б) апарати для зволоження зерна для борошномельних заводів
(товарна позиція 8437);
в) дифузійні апарати для екстрагування цукру з сиропу
(товарна позиція 8438);
г) механічне обладнання для термообробки текстильної пряжі,
тканин або виробів з текстильних матеріалів (товарна позиція
8451); або
ґ) обладнання або пристрої для певної механічної обробки, за
якої зміна температури хоч і потрібна, але відіграє допоміжну
роль.
Товарна позиція 8422 не включає:
а) машини для пошиву мішків або аналогічних пакувань товарної
позиції 8452; або
б) конторське обладнання товарної позиції 8472.
Товарна позиція 8424 не включає фарбоструминні друкарські
машини (товарна позиція 8443 або 8471).
3. Верстати для обробки різних матеріалів, які можна віднести
до товарної позиції 8456 та одночасно до товарних позицій 8457,
8458, 8459, 8460, 8461, 8464 або 8465, повинні включатися до
товарної позиції 8456.
4. До товарної позиції 8457 включаються лише верстати з
обробки металів, крім токарних верстатів (включаючи токарні
центри), здатних виконувати різні види операцій з обробки, а саме:
а) з автоматичною зміною інструментів через блок пам'яті
згідно з даною програмою обробки (центри обробки);
б) з автоматичним синхронним або послідовним використанням
різних обробних головок під час обробки деталі у закріпленому
положенні (верстати агрегатні однопозиційні), або
в) з автоматичною подачею деталі, що оброблюється, до різних
оброблювальних вузлів (верстати агрегатні багатопозиційні).
5А. Термін "машини для автоматичної обробки інформації" у
товарній позиції 8471 означає:
а) цифрові машини, здатні:
1) зберігати робочу програму або програми і, принаймні,
інформацію, необхідну для виконання цієї або цих програм;
2) вільно змінювати програму залежно від потреб користувача;
3) виконувати арифметичні операції, визначені користувачем;
та
4) виконувати без втручання людини програму обробки, за
необхідності змінювати її шляхом прийняття логічних рішень під
час обробки;
б) аналогові машини, які здатні оперувати методами
математичного моделювання і містять, принаймні, аналогові
пристрої, елементи системи керування і пристрої програмування;
в) аналого-цифрові машини змішаного типу ("гібриди"), до яких
належать цифрові машини з аналоговими елементами або аналогові
машини з цифровими елементами.
5Б. Машини для автоматичної обробки інформації можуть бути у
вигляді систем, що мають змінну кількість різних блоків. З
урахуванням положень нижченаведеної примітки 5Ґ, блок слід
розглядати як частину завершеної системи, якщо він відповідає
одночасно таким умовам:
а) він належить до типу, що виключно або головним чином
використовується у системі автоматичної обробки інформації;
б) має змогу приєднуватися до центрального блока або прямо,
або за допомогою одного чи декількох блоків; та
в) він може приймати або подавати інформацію у такій формі
(коди або сигнали), яка може використовуватись у системі.
5В. Блоки машин автоматичної обробки інформації, подані
окремо, повинні включатися до товарної позиції 8471.
5Г. Принтери, клавіатура, X-Y-координатні пристрої вводу, а
також запам'ятовувальні пристрої, обладнані дискетами, що
виконують умови, викладені у примітці 5Б б) і 5Б в), слід
класифікувати як пристрої товарної позиції 8471.
5Ґ. Машини, що виконують специфічні функції, відмінні від
обробки інформації, та містять пристрої з автоматичної обробки
інформації або працюють з таким пристроєм, слід включати до
товарної позиції, яка відповідає їх специфічним функціям або за
відсутності такої - у залишкові товарні позиції.
6. До товарної позиції 8482 включаються поліровані сталеві
кульки, максимальний або мінімальний діаметр яких не відрізняється
від номінального не більше ніж на 1 відсоток або на 0,05 мм
залежно від того, що менше.
Інші сталеві кульки, що не відповідають вищенаведеному
положенню, включаються до товарної позиції 7326.
7. Машина, призначена для виконання більш ніж однієї функції,
класифікується за основною функцією так, якби вона була єдиною,
для якої призначена машина. За умови дотримання положень примітки
2 до цієї групи, а також примітки 3 до розділу XVI, машини
різноманітного застосування класифікуються у позиції, яка вказує
на їх основне застосування. Коли така позиція відсутня або немає
можливості визначити основне застосування, машини різноманітного
застосування класифікуються у товарній позиції 8479.
До товарної позиції 8479 належать також машини для
виробництва канатно-мотузкових виробів, кабельних виробів
(наприклад, крутильні та канатно-мотузкові, а також кабельні
машини) з усіх матеріалів.
8. У товарній позиції 8470 термін "кишеньковий" вживається
лише стосовно машин, розміри яких не перевищують 170х100х45 мм.
Примітки до підпозицій:
1. У товарній підпозиції 8471 49 термін "системи" означає
пристрої для автоматичної обробки інформації, елементи яких
відповідають одночасно умовам, викладеним у примітці 5Б до групи
84, і до яких входить як мінімум блок центрального процесора, один
блок уводу (наприклад, клавіатура або сканер) і один блок виводу
(наприклад, дисплей або принтер).
2. До товарної підпозиції 8482 40 включаються лише підшипники
з роликами циліндричними, діаметр яких не більш як 5 мм і довжина
яких дорівнює або перевищує у 3 рази діаметр. Такого типу ролики
по краях можуть бути закруглені.
Додаткові примітки:
1. Термін "двигуни авіаційні" стосується двигунів, включених
до підпозицій 8407 10 і 8409 10, тобто двигунів, розроблених таким
чином, що на них можна встановити повітряний або несучий гвинт.
2. Двигунами, що використовувалися, для транспортних засобів
товарних позицій 8702, 8703, 8704 вважаються такі, які вже були
встановлені на транспортному засобі або з моменту виготовлення
яких минуло більше одного року.

---------------------------------------------------------------------- Код | Назва | Ставки мита, % |Додат- | |--------------------------| кові | |префе-|пільгова | повна | ОВО | | рен- | | | | |ційна | | | -------------+--------------------+------+---------+---------+------- 401 |Реактори ядерні; | | | | |неопромінені паливні| | | | |елементи (твели) для| | | | |ядерних реакторів; | | | | |обладнання та | | | | |пристрої для | | | | |розділення ізотопів:| | | | 401 10 00 00 |- реактори ядерні | | 0 | 0 | - 401 20 00 00 |- обладнання та | | 0 | 0 | - |пристрої для | | | | |розділення ізотопів | | | | |та їх частини | | | | 401 30 00 00 |- неопромінені | | 0 | 0 | шт |паливні елементи | | | | |(твели) | | | | 401 40 |- частини ядерних | | | | |реакторів: | | | | 401 40 10 00 |- - сталеві ковані | | 0 | 0 | - 401 40 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | - 402 |Котли парові або | | | | |інші парогенеруючі | | | | |котли (крім водяних | | | | |котлів для | | | | |центрального | | | | |опалення, | | | | |призначених для | | | | |одночасного | | | | |одержання гарячої | | | | |води та пари | | | | |низького тиску); | | | | |водяні котли з | | | | |пароперегрівом: | | | | |- котли парові або | | | | |інші парогенеруючі | | | | |котли: | | | | 402 11 00 00 |- - котли водотрубні| | 2 | 2 | - |продуктивністю понад| | | | |45 т пари на годину | | | | 402 12 00 00 |- - котли водотрубні| | 12 | 12 | - |продуктивністю не | | | | |більш як 45 т пари | | | | |на годину | | | | 402 19 |- - інші котли | | | | |парові, включаючи | | | | |комбіновані: | | | | 402 19 10 00 |- - - котли | | 5 | 5 | - |димогарні | | | | 402 19 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | - 402 20 00 00 |- водяні котли з | | 5 | 5 | |пароперегрівом | | | | 402 90 00 00 |- частини | | 2 | 2 | - 403 |Котли для | | | | |центрального | | | | |опалення, крім | | | | |котлів товарної | | | | |позиції 8402: | | | | 403 10 |- котли: | | | | 403 10 10 00 |- - з чавуну литі | | 2 | 2 | шт 403 10 90 |- - інші: | | | | 403 10 90 10 |- - - котли | | 12 | 12 | шт |центрального | | | | |опалення потужністю | | | | |понад 100 кВт, але | | | | |менш як 10 МВт | | | | 403 10 90 20 |- - - котли | | 8 | 8 | шт |центрального | | | | |опалення потужністю | | | | |не більш як 100 кВт | | | | 403 10 90 90 |- - - інші | | 5 | 5 | шт 403 90 |- частини: | | | | 403 90 10 00 |- - з чавуну литі | | 0 | 0 | - 403 90 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | - 404 |Допоміжне обладнання| | | | |для використання з | | | | |котлами товарної | | | | |позиції 8402 або | | | | |8403 (наприклад, | | | | |економайзери, | | | | |пароперегрівники, | | | | |пристрої для | | | | |чищення паропроводів| | | | |від сажі, | | | | |рекуператори газів);| | | | |конденсатори для | | | | |пароводяних або | | | | |інших паросилових | | | | |установок: | | | | 404 10 00 |- допоміжне | | | | |обладнання для | | | | |використання з | | | | |котлами товарної | | | | |позиції 8402 або | | | | |8403: | | | | 404 10 00 10 |- - для підкатегорії| | 12 | 12 | - |8402 12 00 00 та | | | | |категорії 8403 10 90| | | | 404 10 00 90 |- - інші | | 5 | 5 | - 404 20 00 00 |- конденсатори для | | 5 | 5 | - |пароводяних або | | | | |інших паросилових | | | | |установок | | | | 404 90 00 00 |- частини | | 5 | 5 | - 405 |Газогенератори або | | | | |генератори водяного | | | | |газу, з фільтрами | | | | |або без них; | | | | |генератори | | | | |ацетиленові та | | | | |аналогічні | | | | |газогенератори з | | | | |фільтрами або без | | | | |них: | | | | 405 10 00 00 |- газогенератори або| | 2 | 2 | - |генератори водяного | | | | |газу, з фільтрами | | | | |або без них; | | | | |газогенератори | | | | |ацетиленові та | | | | |аналогічні | | | | |генератори водяного | | | | |газу з фільтрами або| | | | |без них | | | | 405 90 00 00 |- частини | | 2 | 2 | - 406 |Турбіни на водяній | | | | |парі та інші парові | | | | |турбіни: | | | | 406 10 00 00 |- турбіни для | | 5 | 5 | шт |суднових силових | | | | |устаткувань | | | | |- інші турбіни: | | | | 406 81 |- - потужністю понад| | | | |40 МВт: | | | | 406 81 10 00 |- - - водопарові | | 2 | 2 | шт |турбіни для | | | | |приведення в рух | | | | |електрогенераторів | | | | 406 81 90 00 |- - - інші | | 2 | 2 | шт 406 82 |- - потужністю не | | | | |більш як 40 МВт: | | | | |- - - водопарові | | | | |турбіни для | | | | |приведення в рух | | | | |електрогенераторів | | | | |потужністю: | | | | 406 82 11 00 |- - - - не більш як | | 2 | 2 | шт |10 МВт | | | | 406 82 19 00 |- - - - понад 10 МВт| | 5 | 5 | шт 406 82 90 00 |- - - інші | | 2 | 2 | шт 406 90 |- частини: | | | | 406 90 10 00 |- - лопаті статора, | | 2 | 2 | шт |ротори та їх лопаті | | | | 406 90 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | - 407 |Двигуни внутрішнього| | | | |згоряння з іскровим | | | | |запаленням, із | | | | |зворотно- | | | | |поступальним або | | | | |обертовим рухом | | | | |поршня: | | | | 407 10 |- двигуни авіаційні:| | | | 407 10 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | 407 10 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт |- двигуни для | | | | |суднових силових | | | | |устаткувань: | | | | 407 21 |- - підвісні: | | | | 407 21 10 00 |- - - з робочим | | 5 | 5 | шт |об'ємом циліндра не | | | | |більш як 325 куб. см| | | | |- - - з робочим | | | | |об'ємом циліндра | | | | |понад 325 куб. см: | | | | 407 21 91 00 |- - - - потужністю | | 5 | 5 | шт |не більш як 30 кВт | | | | 407 21 99 00 |- - - - потужністю | | 5 | 5 | шт |понад 30 кВт | | | | 407 29 |- - інші: | | | | 407 29 20 00 |- - - потужністю не | | 5 | 5 | шт |більш як 200 кВт | | | | 407 29 80 00 |- - - потужністю | | 5 | 5 | шт |понад 200 кВт | | | | |- двигуни із | | | | |зворотно- | | | | |поступальним рухом | | | | |поршня, що | | | | |використовуються для| | | | |транспортних засобів| | | | |групи 87: | | | | 407 31 00 00 |- - з робочим | | 5 | 5 | шт |об'ємом циліндра не | | | | |більш як 50 куб. см | | | | 407 32 |- - з робочим | | | | |об'ємом циліндра | | | | |понад 50 куб. см, | | | | |але не більш як | | | | |250 куб. см: | | | | 407 32 10 00 |- - - з робочим | | 5 | 5 | шт |об'ємом циліндра | | | | |понад 50 куб. см, | | | | |але не більш як 125 | | | | |куб. см | | | | 407 32 90 00 |- - - з робочим | | 5 | 5 | шт |об'ємом циліндра | | | | |понад 125 куб. см, | | | | |але не більш як 250 | | | | |куб. см | | | | 407 33 |- - з робочим | | | | |об'ємом циліндрів | | | | |двигуна понад | | | | |понад 250 куб. см, | | | | |але не більш як | | | | |1000 куб. см: | | | | 407 33 10 00 |- - - для | | 5 | 5 | шт |промислового | | | | |складання тракторів,| | | | |що керуються водієм,| | | | |який іде поряд, | | | | |товарної підпозиції | | | | |8701 10; | | | | |моторних | | | | |транспортних | | | | |засобів позицій | | | | |8703, 8704 та 8705 | | | | 407 33 90 |- - - інші | | | | 407 33 90 10 |- - - - для | | 5 | 5 | шт |промислового | | | | |складання | | | | 407 33 90 20 |- - - - що | | 5 | 5 | шт |використовувалися | | | | 407 33 90 90 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт 407 34 |- - з робочим | | | | |об'ємом циліндрів | | | | |двигуна понад | | | | |1000 куб. см: | | | | 407 34 10 |- - - для | | | | |промислового | | | | |складання: тракторів| | | | |що керуються водієм,| | | | |який іде поряд, | | | | |товарної підпозиції | | | | |8701 10; моторних | | | | |транспортних засобів| | | | |товарної позиції | | | | |8703; моторних | | | | |транспортних засобів| | | | |товарної позиції | | | | |8704, з робочим | | | | |об'ємом циліндрів | | | | |двигуна менш як | | | | |2800 куб. см; | | | | |моторних | | | | |транспортних засобів| | | | |товарної позиції | | | | |8705: | | | | 407 34 10 10 |- - - - моторних | | 0 | 0 | шт |транспортних засобів| | | | |товарної позиції | | | | |8703 | | | | 407 34 10 90 |- - - - інші | | 0 | 0 | шт |- - - інші | | | | 407 34 30 00 |- - - - що | | 5 | 5 | шт |використовувалися | | | | |- - - - нові, | | | | |з робочим об'ємом | | | | |циліндрів двигуна: | | | | 407 34 91 |- - - - - не більш | | | | |як 1500 куб. см: | | | | 407 34 91 10 |- - - для | | 0 | 0 | шт |промислового | | | | |складання | | | | 407 34 91 90 |- - - - - - інші | | 12 | 20 | шт 407 34 99 |- - - - - понад | | | | |1500 куб. см: | | | | 407 34 99 10 |- - - - - - для | | 0 | 0 | шт |промислового | | | | |складання | | | | 407 34 99 90 |- - - - - - інші | | 5 | 5 | шт 407 90 |- інші двигуни: | | | | 407 90 10 00 |- - з робочим | | 5 | 5 | шт |об'ємом циліндра | | | | |не більш | | | | |як 250 куб. см | | | | |- - з робочим | | | | |об'ємом циліндрів | | | | |двигуна понад | | | | |250 куб. см: | | | | 407 90 50 |- - - для | | | | |промислового | | | | |складання: | | | | |тракторів, що | | | | |керуються водієм, | | | | |який іде поряд, | | | | |товарної підпозиції | | | | |8701 10; моторних | | | | |транспортних засобів| | | | |товарної позиції | | | | |8703; моторних | | | | |транспортних засобів| | | | |товарної позиції | | | | |8704, з робочим | | | | |об'ємом циліндрів | | | | |двигуна менш як | | | | |2800 куб. см; | | | | |моторних | | | | |транспортних засобів| | | | |товарної позиції | | | | |8705: | | | | 407 90 50 10 |- - - - моторних | | 2 | 2 | шт |транспортних засобів| | | | |товарної позиції | | | | |8703 | | | | 407 90 50 90 |- - - - інші | | 2 | 2 | шт |- - - інші: | | | | 407 90 80 00 |- - - - потужністю | | 5 | 5 | шт |не більш як 10 кВт | | | | 407 90 90 |- - - - потужністю | | | | |понад 10 кВт: | | | | 407 90 90 10 |- - - - - для | | 5 | 5 | шт |промислового | | | | |складання | | | | 407 90 90 20 |- - - - - що | | 5 | 5 | шт |використовувалися | | | | 407 90 90 90 |- - - - - інші | | 5 | 5 | шт 408 |Двигуни внутрішнього| | | | |згоряння поршневі з | | | | |компресійним | | | | |запаленням (дизелі | | | | |або напівдизелі): | | | | 408 10 |- двигуни для | | | | |суднових силових | | | | |устаткувань: | | | | |- - що | | | | |використовувались: | | | | 408 10 11 00 |- - - для морських | | 5 | 5 | шт |суден товарних | | | | |позицій 8901-8906, | | | | |буксирів | | | | |підкатегорії | | | | |8904 00 10 00 і | | | | |військових кораблів | | | | |підкатегорії | | | | |8906 00 10 00 | | | | 408 10 19 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт |- - нові, | | | | |потужністю: | | | | |- - - не більш як | | | | |15 кВт: | | | | 408 10 22 00 |- - - - для морських| | 5 | 5 | шт |суден товарних | | | | |позицій 8901-8906, | | | | |буксирів | | | | |підкатегорії | | | | |8904 00 10 00 і | | | | |військових кораблів | | | | |підкатегорії | | | | |8906 00 10 00 | | | | 408 10 24 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт |- - - понад 15 кВт, | | | | |але не більш як 50 | | | | |кВт: | | | | 408 10 26 00 |- - - - для морських| | 5 | 5 | шт |суден товарних | | | | |позицій 8901-8906, | | | | |буксирів | | | | |підкатегорії | | | | |8904 00 10 00 і | | | | |військових кораблів | | | | |підкатегорії | | | | |8906 00 10 00 | | | | 408 10 28 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт |- - понад 50 кВт, | | | | |але не більш як 100 | | | | |кВт: | | | | 408 10 31 00 |- - - - для морських| | 5 | 5 | шт |суден товарних | | | | |позицій 8901-8906, | | | | |буксирів | | | | |підкатегорії | | | | |8904 00 10 00 і | | | | |військових кораблів | | | | |підкатегорії | | | | |8906 00 10 00 | | | | 408 10 39 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт |- - - понад 100 кВт,| | | | |але не більш як 200 | | | | |кВт: | | | | 408 10 41 00 |- - - - для морських| | 5 | 5 | шт |суден товарних | | | | |позицій 8901-8906, | | | | |буксирів | | | | |підкатегорії | | | | |8904 00 10 00 і | | | | |військових кораблів | | | | |підкатегорії | | | | |8906 00 10 00 | | | | 408 10 49 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт |- - - понад 200 кВт,| | | | |але не більш як 300 | | | | |кВт: | | | | 408 10 51 00 |- - - - для морських| | 5 | 5 | шт |суден товарних | | | | |позицій 8901-8906, | | | | |буксирів | | | | |підкатегорії | | | | |8904 00 10 00 і | | | | |військових кораблів | | | | |підкатегорії | | | | |8906 00 10 00 | | | | 408 10 59 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт |- - - понад 300 кВт,| | | | |але не більш як 500 | | | | |кВт: | | | | 408 10 61 00 |- - - - для морських| | 5 | 5 | шт |суден товарних | | | | |позицій 8901-8906, | | | | |буксирів | | | | |підкатегорії | | | | |8904 00 10 00 і | | | | |військових кораблів | | | | |підкатегорії | | | | |8906 00 10 00 | | | | 408 10 69 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт |- - - понад 500 кВт,| | | | |але не більш як | | | | |1000 кВт: | | | | 408 10 71 00 |- - - - для морських| | 5 | 5 | шт |суден товарних | | | | |позицій 8901-8906, | | | | |буксирів | | | | |підкатегорії | | | | |8904 00 10 00 і | | | | |військових кораблів | | | | |підкатегорії | | | | |8906 00 10 00 | | | | 408 10 79 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт |- - - понад 1000 | | | | |кВт, але не більш | | | | |як 5000 кВт: | | | | 408 10 81 00 |- - - - для морських| | 5 | 5 | шт |суден товарних | | | | |позицій 8901-8906, | | | | |буксирів | | | | |підкатегорії | | | | |8904 00 10 00 і | | | | |військових кораблів | | | | |підкатегорії | | | | |8906 00 10 00 | | | | 408 10 89 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт |- - - понад 5000 | | | | |кВт: | | | | 408 10 91 00 |- - - - для морських| | 5 | 5 | шт |суден товарних | | | | |позицій 8901-8906, | | | | |буксирів | | | | |підкатегорії | | | | |8904 00 10 00 і | | | | |військових кораблів | | | | |підкатегорії | | | | |8906 00 10 00 | | | | 408 10 99 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт 408 20 |- двигуни, | | | | |призначені для | | | | |використання на | | | | |транспортних засобах| | | | |групи 87: | | | | 408 20 10 |- - для | | | | |промислового | | | | |складання: | | | | |тракторів, що | | | | |керуються водієм, | | | | |який іде поряд, | | | | |товарної підпозиції | | | | |8701 10; моторних | | | | |транспортних засобів| | | | |товарної позиції | | | | |8703; моторних | | | | |транспортних засобів| | | | |товарної позиції | | | | |8704, з робочим | | | | |об'ємом циліндрів | | | | |двигуна менш як | | | | |2500 куб. см; | | | | |моторних | | | | |транспортних засобів| | | | |товарної позиції | | | | |8705: | | | | 408 20 10 10 |- - - рядні | | 0 | 0 | шт |4-циліндрові двигуни| | | | |внутрішнього | | | | |згоряння поршневі з | | | | |компресійним | | | | |запалюванням | | | | |(дизельні) з | | | | |робочим об'ємом | | | | |циліндрів | | | | |2499 куб. см, | | | | |потужністю 60 кВт | | | | 408 20 10 20 |- - моторних | | 0 | 0 | шт |транспортних засобів| | | | |товарної позиції | | | | |8703 | | | | 408 20 10 90 |- - - інші | | 0 | 0 | шт |- - інші: | | | | |- - - для сільсько- | | | | |господарських | | | | |колісних тракторів | | | | |та лісових колісних | | | | |тракторів | | | | |потужністю: | | | | 408 20 31 00 |- - - - не більш як | | 5 | 5 | шт |50 кВт | | | | 408 20 35 00 |- - - - понад | | 5 | 5 | шт |50 кВт, але не більш| | | | |як 100 кВт | | | | 408 20 37 00 |- - - - понад | | 5 | 5 | шт |100 кВт | | | | |- - - для інших | | | | |транспортних засобів| | | | |групи 87, | | | | |потужністю: | | | | 408 20 51 |- - - - не більш | | | | |як 50 кВт: | | | | 408 20 51 10 |- - - - - для | | 5 | 5 | шт |промислового | | | | |складання | | | | 408 20 51 20 |- - - - - що | | 5 | 5 | шт |використовувалися | | | | 408 20 51 90 |- - - - - інші | | 5 | 5 | шт 408 20 55 |- - - - понад 50 | | | | |кВт, але не більш як| | | | |100 кВт: | | | | 408 20 55 10 |- - - - - рядні | | 5 | 5 | шт |4-циліндрові двигуни| | | | |внутрішнього | | | | |згоряння поршневі з | | | | |компресійним | | | | |запалюванням | | | | |(дизельні) - з | | | | |наддуттям, з робочим| | | | |об'ємом циліндрів | | | | |двигуна 2798 куб. | | | | |см, потужністю 76 | | | | |кВт; з наддуттям та | | | | |охолодженням | | | | |повітря, з робочим | | | | |об'ємом циліндрів | | | | |двигуна 2798 куб. | | | | |см, потужністю | | | | |90 кВт | | | | 408 20 55 20 |- - - - - для | | 0 | 0 | шт |промислового | | | | |складання | | | | 408 20 55 30 |- - - - - що | | 5 | 5 | шт |використовувалися | | | | 408 20 55 90 |- - - - - інші | | 5 | 5 | шт 408 20 57 |- - - - понад | | | | |100 кВт, але не | | | | |більш як 200 кВт: | | | | 408 20 57 10 |- - - - - для | | 0 | 0 | шт |промислового | | | | |складання | | | | 408 20 57 20 |- - - - - для | | 5 | 5 | шт |промислового | | | | |складання | | | | 408 20 57 90 |- - - - - інші | | 5 | 5 | шт 408 20 99 |- - - - понад | | | | |200 кВт: | | | | 408 20 99 10 |- - - - - для | | 2 | 2 | шт |промислового | | | | |складання | | | | 408 20 99 20 |- - - - - що | | 5 | 5 | шт |використовувалися | | | | 408 20 99 90 |- - - - - інші | | 5 | 5 | шт 408 90 |- інші двигуни: | | | | 408 90 10 00 |- - для цивільної | | 1,4 | 1,4 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | 408 90 21 00 |- - - для рейкового | | 5 | 5 | шт |транспорту | | | | |- - - інші: | | | | 408 90 29 00 |- - - - що | | 2 | 2 | шт |використовувались | | | | |- - - - нові, | | | | |потужністю: | | | | 408 90 31 00 |- - - - - не більш | | 5 | 5 | шт |як 15 кВт | | | | 408 90 33 00 |- - - - понад | | 5 | 5 | шт |15 кВт, але не більш| | | | |як 30 кВт | | | | 408 90 36 00 |- - - - - понад 30 | | 5 | 5 | шт |кВт, але не більш | | | | |як 50 кВт | | | | 408 90 37 00 |- - - - - понад 50 | | 5 | 5 | шт |кВт, але не більш | | | | |як 100 кВт | | | | 408 90 51 00 |- - - - - понад 100 | | 5 | 5 | шт |кВт, але не більш | | | | |як 200 кВт | | | | 408 90 55 00 |- - - - - понад 200 | | 5 | 5 | шт |кВт, але не більш | | | | |як 300 кВт | | | | 408 90 57 00 |- - - - - понад 300 | | 5 | 5 | шт |кВт, але не більш | | | | |як 500 кВт | | | | 408 90 71 00 |- - - - - понад 500 | | 5 | 5 | шт |кВт, але не більш | | | | |як 1000 кВт | | | | 408 90 75 00 |- - - - - понад | | 5 | 5 | шт |1000 кВт, але не | | | | |більш як 5000 кВт | | | | 408 90 99 00 |- - - - - понад | | 5 | 5 | шт |5000 кВт | | | | 409 |Частини, призначені | | | | |виключно або | | | | |головним чином для | | | | |двигунів товарної | | | | |позиції 8407 чи | | | | |8408: | | | | 409 10 |- для двигунів | | | | |авіаційних: | | | | 409 10 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 0 | - |авіації | | | | 409 10 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | - |- інші: | | | | 409 91 00 |- - призначені | | | | |виключно або | | | | |головним чином для | | | | |поршневих двигунів з| | | | |іскровим | | | | |запалюванням: | | | | 409 91 00 10 |- - - блоки | | 5 | 5 | шт |циліндрів, що | | | | |використовувалися | | | | 409 91 00 90 |- - - інші | | 0 | 0 | - 409 99 00 |- - інші: | | | | 409 99 00 10 |- - - блоки | | 5 | 5 | шт |циліндрів, | | | | |що використовувалися| | | | 409 99 00 90 |- - - інші | | 0 | 10 | - 410 |Турбіни гідравлічні,| | | | |колеса гідравлічні | | | | |та регулятори для | | | | |них: | | | | |- турбіни та колеса | | | | |гідравлічні: | | | | 410 11 00 00 |- - потужністю не | | 5 | 5 | - |більш як 1000 кВт | | | | 410 12 00 00 |- - потужністю понад| | 5 | 5 | - |1000 кВт, але не | | | | |більш як 10000 кВт | | | | 410 13 00 00 |- - потужністю понад| | 5 | 5 | - |10000 кВт | | | | 410 90 |- частини, включаючи| | | | |регулятори: | | | | 410 90 10 00 |- - з чавуну або | | 5 | 5 | - |сталі литі | | | | 410 90 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | - 411 |Двигуни | | | | |турбореактивні, | | | | |турбогвинтові та | | | | |інші газові турбіни:| | | | |- двигуни | | | | |турбореактивні: | | | | 411 11 |- - тягою не більш | | | | |як 25 кН: | | | | 411 11 10 00 |- - - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | 411 11 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт 411 12 |- - тягою понад 25 | | | | |кН: | | | | |- - - для цивільної | | | | |авіації: | | | | 411 12 11 00 |- - - - тягою понад | | 0 | 0 | шт |25 кН, але не більш | | | | |як 44 кН | | | | 411 12 13 00 |- - - - тягою понад | | 0 | 0 | шт |44 кН, але не більш | | | | |як 132 кН | | | | 411 12 19 00 |- - - - тягою понад | | 0 | 0 | шт |132 кН | | | | 411 12 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт |- двигуни | | | | |турбогвинтові: | | | | 411 21 |- - потужністю не | | | | |більш як 1100 кВт: | | | | 411 21 10 00 |- - - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | 411 21 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт 411 22 |- - потужністю понад| | | | |1100 кВт: | | | | |- - - для цивільної | | | | |авіації: | | | | 411 22 11 00 |- - - - потужністю | | 0 | 0 | шт |понад 1100 кВт, але | | | | |не більш як 3730 | | | | |кВт | | | | 411 22 19 00 |- - - - потужністю | | 0 | 0 | шт |понад 3730 кВт | | | | 411 22 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт |- інші турбіни | | | | |газові: | | | | 411 81 |- - потужністю не | | | | |більш як 5000 кВт: | | | | 411 81 10 00 |- - - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | 411 81 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт 411 82 |- - потужністю понад| | | | |5000 кВт: | | | | 411 82 10 00 |- - - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | |- - - інші: | | | | 411 82 91 00 |- - - - потужністю | | 0 | 0 | шт |понад 5000 кВт, але | | | | |не більш як 20000 | | | | |кВт | | | | 411 82 93 00 |- - - - потужністю | | 0 | 0 | шт |понад 20000 кВт, | | | | |але не більш як | | | | |50000 кВт | | | | 411 82 99 00 |- - - - потужністю | | 0 | 0 | шт |понад 50000 кВт | | | | |- частини: | | | | 411 91 |- - турбореактивних | | | | |або турбогвинтових | | | | |двигунів: | | | | 411 91 10 |- - - для цивільної | | | | |авіації: | | | | 411 91 10 10 |- - - - лопатки для | | | | |турбін з покриттям | | 0 | 0 | - |діоксидом цирконію, | | | | |сплавами металів або| | | | |діоксидом цирконію і| | | | |сплавами металів | | | | 411 91 10 90 |- - - - інші | | 0 | 0 | - 411 91 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | - 411 99 |- - інші: | | | | 411 99 10 00 |- - - турбін газових| | 0 | 0 | - |для цивільної | | | | |авіації | | | | 411 99 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | - 412 |Інші двигуни та | | | | |силові установки: | | | | 412 10 |- двигуни реактивні,| | | | |крім | | | | |турбореактивних: | | | | 412 10 10 00 |- - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | 412 10 90 00 |- - інші | | 2 | 2 | шт |- силові установки | | | | |та двигуни | | | | |гідравлічні: | | | | 412 21 |- - лінійної дії | | | | |(циліндри): | | | | 412 21 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | |- - - інші: | | | | 412 21 91 00 |- - - - гідравлічні | | 1 | 1 | шт |системи | | | | 412 21 99 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт 412 29 |- - інші: | | | | 412 29 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | |- - - інші: | | | | 412 29 50 00 |- - - - гідравлічні | | 5 | 5 | шт |системи | | | | |- - - - інші: | | | | 412 29 91 00 |- - - - - двигуни | | 5 | 5 | шт |гідравлічні силові | | | | 412 29 99 00 |- - - - - інші | | 5 | 5 | шт |- силові установки | | | | |та двигуни | | | | |пневматичні: | | | | 412 31 |- - лінійної дії | | | | |(циліндри): | | | | 412 31 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | 412 31 90 |- - - інші: | | | | 412 31 90 10 |- - - - для | | 2 | 2 | шт |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 412 31 90 90 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт 412 39 |- - інші: | | | | 412 39 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | 412 39 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт 412 80 |- інші: | | | | 412 80 10 00 |- - інші двигуни | | 3 | 3 | шт |силові, пароводяні | | | | |або парові | | | | |- - інші: | | | | 412 80 91 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | 412 80 99 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт 412 90 |- частини: | | | | 412 90 10 00 |- - для цивільної | | 3 | 3 | - |авіації | | | | |- - інші: | | | | 412 90 30 00 |- - - реактивних | | 5 | 5 | - |двигунів, крім | | | | |турбореактивних | | | | 412 90 50 00 |- - - гідравлічних | | 5 | 5 | - |силових установок та| | | | |двигунів | | | | 412 90 90 00 |- - - інших | | 5 | 5 | - 413 |Насоси для рідин з | | | | |витратомірним | | | | |пристроєм або без | | | | |нього; механізми для| | | | |підіймання рідини: | | | | |- насоси з | | | | |витратомірним | | | | |пристроєм або такі, | | | | |в яких передбачено | | | | |такі пристрої: | | | | 413 11 00 00 |- - насоси для | | 0 | 0 | шт |дозування пального | | | | |або мастильних | | | | |матеріалів, які | | | | |використовуються на | | | | |заправних станціях | | | | |або у гаражах | | | | 413 19 |- - інші: | | | | 413 19 10 00 |- - - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | 413 19 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт 413 20 |- насоси ручні, крім| | | | |тих, що | | | | |класифіковані у | | | | |підпозиції 8413 11 | | | | |чи 8413 19: | | | | 413 20 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | 413 20 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | шт 413 30 |- насоси паливні, | | | | |масляні або для | | | | |охолоджувальних | | | | |рідин для поршневих | | | | |двигунів | | | | |внутрішнього | | | | |згоряння: | | | | 413 30 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | 413 30 91 00 |- - - інжекційні | | 0 | 0 | шт |насоси | | | | 413 30 99 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт 413 40 00 00 |- бетононасоси | | 0 | 0 | шт 413 50 |- інші насоси | | | | |поршневі з | | | | |кривошипно-шатунним | | | | |механізмом: | | | | 413 50 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | 413 50 30 00 |- - - гідравлічні | | 0 | 0 | шт |агрегати | | | | 413 50 50 00 |- - - насоси | | 0 | 0 | шт |дозувальні | | | | |- - - інші: | | | | |- - - - насоси | | | | |поршневі: | | | | 413 50 71 00 |- - - - насоси | | 0 | 0 | шт |гідравлічні силові | | | | 413 50 79 00 |- - - - - інші | | 0 | 0 | шт 413 50 90 00 |- - - - інші | | 0 | 0 | шт 413 60 |- інші насоси | | | | |ротаційні: | | | | 413 60 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | 413 60 30 00 |- - - гідравлічні | | 0 | 0 | шт |агрегати | | | | |- - - інші: | | | | |- - - - насоси | | | | |шестеренчасті: | | | | 413 60 41 00 |- - - - - насоси | | 0 | 0 | шт |силові гідравлічні | | | | 413 60 49 00 |- - - - - інші | | 0 | 0 | шт |- - - - насоси | | | | |лопатеві: | | | | 413 60 51 00 |- - - - - насоси | | 0 | 0 | шт |гідравлічні силові | | | | 413 60 59 00 |- - - - - інші | | 0 | 0 | шт 413 60 60 00 |- - - - насоси | | 0 | 0 | шт |гвинтові | | | | 413 60 90 00 |- - - - інші | | 0 | 0 | шт 413 70 |- інші насоси | | | | |відцентрові: | | | | 413 70 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | |- - - насоси | | | | |занурені: | | | | 413 70 21 |- - - - | | | | |одноступінчасті: | | | | 413 70 21 10 |- - - - - агрегати | | 10 | 10 | шт |електронасосні | | | | |свердловинні | | | | |продуктивністю до | | | | |375 куб. м на годину| | | | 413 70 21 90 |- - - - - інші | | 0 | 0 | шт 413 70 29 00 |- - - - | | 0 | 0 | шт |багатоступінчасті | | | | 413 70 30 |- - - насоси | | | | |безсальникові | | | | |відцентрові для | | | | |систем опалювання та| | | | |гарячого постачання:| | | | 413 70 30 10 |- - - - насоси | | 10 | 10 | шт |живильні, | | | | |відцентрові, хімічні| | | | |продуктивністю до | | | | |500 куб. м на годину| | | | 413 70 30 90 |- - - - інші | | 0 | 0 | шт |- - - інші насоси, з| | | | |діаметром випускного| | | | |патрубку: | | | | 413 70 40 00 |- - - - не більш як | | 0 | 0 | шт |15 мм | | | | |- - - - понад 15 мм:| | | | 413 70 50 00 |- - - - - насоси | | 0 | 0 | шт |канально-відцентрові| | | | |лопатеві та з | | | | |боковими каналами | | | | |- - - - - насоси з | | | | |радіальним потоком: | | | | |- - - - - - | | | | |одноступінчасті: | | | | |- - - - - - - з | | | | |одним вхідним | | | | |лопатевим робочим | | | | |колесом: | | | | 413 70 61 00 |- - - - - - - - | | 0 | 0 | шт |моноблокові | | | | 413 70 69 00 |- - - - - - - - | | 0 | 0 | шт |інші | | | | 413 70 70 00 |- - - - - - - з | | 0 | 0 | шт |кількома лопатевими | | | | |робочими колесами | | | | 413 70 80 00 |- - - - - - | | 0 | 0 | шт |багатоступінчасті | | | | |- - - - - інші | | | | |насоси відцентрові: | | | | 413 70 91 00 |- - - - - - | | 0 | 0 | шт |одноступінчасті | | | | 413 70 99 00 |- - - - - - | | 0 | 0 | шт |багатоступінчасті | | | | |- інші насоси; | | | | |підіймачі рідини: | | | | 413 81 |- - насоси: | | | | 413 81 10 00 |- - - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | 413 81 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт 413 82 00 00 |- - підіймачі рідини| | 0 | 0 | шт |- частини: | | | | 413 91 |- - для насосів: | | | | 413 91 10 00 |- - - для цивільної | | 0 | 0 | - |авіації | | | | 413 91 90 |- - - інші: | | | | 413 91 90 10 |- - - - | | 12 | 12 | - |верстати-качалки | | | | |вантажопідйомністю | | | | |3,2-12,5 тонни | | | | 413 91 90 90 |- - - - інші | | 0 | 0 | - 413 92 00 00 |- - для підіймачів | | 0 | 0 | - |рідини | | | | 414 |Насоси повітряні або| | | | |вакуумні, повітряні | | | | |або інші газові | | | | |компресори та | | | | |вентилятори; | | | | |вентиляційні або | | | | |витяжні шафи з | | | | |вентилятором, з | | | | |фільтром або без | | | | |нього: | | | | 414 10 |- насоси вакуумні: | | | | 414 10 10 00 |- - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | 414 10 20 00 |- - для | | 5 | 5 | шт |напівпровідникового | | | | |виробництва | | | | |- - інші: | | | | 414 10 30 00 |- - - насоси роторні| | 2 | 2 | шт |поршневі, насоси | | | | |роторні з ковзними | | | | |лопатями, насоси | | | | |молекулярні | | | | |(вакуумні) і насоси | | | | |типу Рутс | | | | |- - - інші: | | | | 414 10 50 00 |- - - - насоси | | 2 | 2 | шт |дифузійні, кріогенні| | | | |та адсорбційні | | | | 414 10 80 00 |- - - - інші | | 2 | 2 | шт 414 20 |- насоси | | | | |пневматичні, ручні | | | | |або ножні: | | | | 414 20 10 00 |- - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | 414 20 91 00 |- - - насоси ручні | | 5 | 5 | шт |для велосипедів | | | | 414 20 99 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт 414 30 |- компресори, які | | | | |використовуються у | | | | |холодильному | | | | |обладнанні: | | | | 414 30 10 00 |- - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | 414 30 30 00 |- - - потужністю не | | 5 | 5 | шт |більш як 0,4 кВт | | | | |- - - потужністю | | | | |понад 0,4 кВт: | | | | 414 30 91 00 |- - - - герметичні | | 5 | 5 | шт |або напівгерметичні | | | | 414 30 99 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт 414 40 |- компресори | | | | |повітряні на | | | | |колісних шасі, | | | | |пересувні: | | | | 414 40 10 00 |- - з витратами не | | 5 | 5 | шт |більш як 2 куб. м на| | | | |хвилину | | | | 414 40 90 00 |- - з витратами | | 5 | 5 | шт |понад 2 куб. м на | | | | |хвилину | | | | |- вентилятори: | | | | 414 51 |- - настільні, | | | | |підлогові, настінні,| | | | |віконні, настельні | | | | |або дахові з | | | | |електричним двигуном| | | | |потужністю не | | | | |більш як 125 Вт: | | | | 414 51 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | 414 51 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт 414 59 |- - інші: | | | | 414 59 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | |- - - інші: | | | | 414 59 30 |- - - - осьові: | | | | 414 59 30 10 |- - - - - для | | 0 | 0 | шт |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 414 59 30 90 |- - - - - інші | | 2 | 2 | шт 414 59 50 00 |- - - - відцентрові | | 2 | 2 | шт 414 59 90 00 |- - - - інші | | 2 | 2 | шт 414 60 00 00 |- шафи витяжні з | | 5 | 5 | шт |найбільшим | | | | |горизонтальним | | | | |розміром, що не | | | | |перевищує 120 см | | | | 414 80 |- інші: | | | | 414 80 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | |- - - | | | | |турбокомпресори: | | | | 414 80 21 00 |- - - - | | 5 | 5 | шт |одноступінчасті | | | | 414 80 29 00 |- - - - | | 1 | 1 | шт |багатоступінчасті | | | | |- - - компресори з | | | | |кривошипно-шатунним | | | | |механізмом, об'ємні | | | | |з надлишковим | | | | |робочим тиском: | | | | |- - - - не більш як | | | | |15 бар, | | | | |продуктивністю: | | | | 414 80 31 |- - - - - не більш | | | | |як 60 куб. м на | | | | |годину: | | | | 414 80 31 10 |- - - - - - для | | 0 | 0 | шт |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 414 80 31 90 |- - - - - - інші | | 1 | 1 | шт 414 80 39 00 |- - - - - понад 60 | | 1 | 1 | шт |куб. м на годину | | | | |- - - - понад 15 | | | | |бар, продуктивністю:| | | | 414 80 41 00 |- - - - - не більш | | 1 | 1 | шт |як 120 куб. м на | | | | |годину | | | | 414 80 49 00 |- - - - - понад | | 1 | 1 | шт |120 куб. м на годину| | | | |- - - компресори | | | | |об'ємні роторні: | | | | 414 80 60 |- - - - одновальні: | | | | 414 80 60 10 |- - - - - для | | 0 | 0 | шт |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 414 80 60 90 |- - - - - інші | | 2 | 2 | шт |- - - - | | | | |багатовальні: | | | | 414 80 71 00 |- - - - - гвинтові | | 2 | 2 | шт 414 80 79 00 |- - - - - інші | | 2 | 2 | шт 414 80 90 00 |- - - інші | | 2 | 2 | шт 414 90 |- частини: | | | | 414 90 10 00 |- - для цивільної | | 3 | 3 | - |авіації | | | | 414 90 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | - 415 |Установки для | | | | |кондиціонування | | | | |повітря, до складу | | | | |яких входять | | | | |вентилятори з | | | | |двигуном та прилади | | | | |для змінювання | | | | |температури і | | | | |вологості повітря, | | | | |включаючи | | | | |кондиціонери, в | | | | |яких вологість не | | | | |регулюється окремо: | | | | 415 10 00 00 |- настінні чи для | | 5 | 5 | шт |вікон, у корпусі | | | | 415 20 00 |- використовувані в | | | | |автомобілях: | | | | 415 20 00 10 |- - для | | 0 | 0 | шт |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 415 20 00 90 |- - інші | | 5 | 5 | шт |- інші: | | | | 415 81 |- - з агрегатом | | | | |охолодження та | | | | |приладом, який | | | | |забезпечує | | | | |перемикання режимів | | | | |"холод - тепло": | | | | 415 81 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | 415 81 90 |- - - інші: | | | | 415 81 90 10 |- - - - кондиціонери| | 10 | 10 | шт |промислові автономні| | | | |потужністю від 5 до | | | | |50 кВт | | | | 415 81 90 90 |- - - - інші | | 2 | 2 | шт 415 82 |- - інші з агрегатом| | | | |охолодження: | | | | 415 82 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | 415 82 80 |- - - інші: | | | | 415 82 80 10 |- - - - кондиціонери| | 10 | 10 | шт |промислові автономні| | | | |потужністю від 5 до | | | | |50 кВт | | | | 415 82 80 90 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт 415 83 |- - без агрегату | | | | |охолодження: | | | | 415 83 10 00 |- - - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | 415 83 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт 415 90 |- частини: | | | | 415 90 10 00 |- - установок для | | 3 | 3 | - |кондиціонування | | | | |повітря, зазначених | | | | |у підпозиціях | | | | |8415 81, 8415 82 | | | | |або 8415 83, для | | | | |цивільної авіації | | | | 415 90 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | - 416 |Пальники топкові | | | | |для рідкого палива, | | | | |пальники пиловидного| | | | |твердого палива або | | | | |газу; топки | | | | |механічні, включаючи| | | | |їх механічні | | | | |колосникові решітки,| | | | |механічні пристрої | | | | |для вилучення попелу| | | | |та аналогічні | | | | |пристрої: | | | | 416 10 |- пальники для | | | | |рідкого палива: | | | | 416 10 10 00 |- - з установленим | | 5 | 5 | шт |пристроєм для | | | | |автоматичного | | | | |керування | | | | 416 10 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт 416 20 |- інші пальники, | | | | |включаючи | | | | |комбіновані: | | | | 416 20 10 00 |- - виключно газові,| | 5 | 5 | шт |моноблокові, з | | | | |вмонтованим | | | | |вентилятором та | | | | |пристроєм для | | | | |керування | | | | 416 20 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | - 416 30 00 00 |- топки механічні, | | 0 | 0 | - |включаючи їх | | | | |механічні | | | | |колосникові решітки | | | | |і пристрої для | | | | |вилучення попелу та | | | | |аналогічні пристрої | | | | 416 90 00 00 |- частини | | 5 | 5 | - 417 |Печі та камери | | | | |промислові або | | | | |лабораторні, | | | | |включаючи | | | | |сміттєспалювачі, | | | | |неелектричні: | | | | 417 10 00 00 |- печі та камери для| | 5 | 5 | шт |випалювання, | | | | |виплавлення або | | | | |іншої термічної | | | | |обробки піритових | | | | |руд або руд металів | | | | 417 20 |- печі | | | | |хлібопекарські, | | | | |включаючи печі | | | | |кондитерські: | | | | 417 20 10 00 |- - печі тунельні | | 2 | 2 | шт 417 20 90 00 |- - інші | | 2 | 2 | шт 417 80 |- інші: | | | | 417 80 10 00 |- - печі та камери | | 2 | 2 | шт |для спалювання | | | | |сміття | | | | 417 80 20 00 |- - тунельні камери | | 0 | 0 | шт |та муфільні печі для| | | | |випалювання | | | | |керамічних виробів | | | | 417 80 80 00 |- - інші | | 2 | 2 | шт 417 90 00 |- частини: | | | | 417 90 00 10 |- - рекуператори | | 10 | 10 | шт |петельні трубчаті | | | | |продуктивністю | | | | |2800-19000 куб. м | | | | |повітря на годину | | | | 417 90 00 20 |- - промислових | | 2 | 2 | шт |печей для піролізу | | | | |дихлоретану та | | | | |нафтопродуктів | | | | 417 90 00 90 |- - інші | | 3 | 3 | шт 418 |Холодильники, | | | | |морозильники та інше| | | | |холодильне і | | | | |морозильне | | | | |обладнання, | | | | |електричне або інших| | | | |типів; теплові | | | | |насоси, крім | | | | |установок для | | | | |кондиціонування | | | | |повітря, товарної | | | | |позиції 8415: | | | | 418 10 |- комбіновані | | | | |холодильники і | | | | |морозильники, з | | | | |роздільними | | | | |зовнішніми дверима: | | | | 418 10 10 00 |- - для цивільної | | 2,5 | 2,5 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | 418 10 91 |- - - місткістю | | | | |понад 340 л: | | | | 418 10 91 10 |- - - - побутові | | 5 | 5 | шт 418 10 91 90 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт 418 10 99 |- - - інші: | | | | 418 10 99 10 |- - - - побутові | | 5 | 5 | шт 418 10 99 90 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт |- холодильники | | | | |побутові: | | | | 418 21 |- - компресійні: | | | | 418 21 10 00 |- - - місткістю | | 10 | 10 | шт |понад 340 л | | | | |- - - інші: | | | | 418 21 51 00 |- - - - модель у | | 5 | 5 | шт |формі стола | | | | 418 21 59 00 |- - - - вмонтовані | | 5 | 5 | шт |- - - - інші, | | | | |місткістю: | | | | 418 21 91 00 |- - - - - не більш | | 25 | 50 | шт |як 250 л | | | | 418 21 99 00 |- - - - - понад 250 | | 25 | 50 | шт |л, але не більш як | | | | |340 л | | | | 418 22 00 00 |- - абсорбційні | | 5 | 5 | шт |електричні | | | | 418 29 00 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт 418 30 |- морозильники типу | | | | |"скриня" місткістю | | | | |не більш як 800 л: | | | | 418 30 10 00 |- - для цивільної | | 2,5 | 2,5 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | 418 30 91 00 |- - - місткістю не | | 5 | 5 | шт |більш як 400 л | | | | 418 30 99 00 |- - - місткістю | | 5 | 5 | шт |понад 400 л, але не | | | | |більш як 800 л | | | | 418 40 |- морозильники типу | | | | |"шафа" місткістю не | | | | |більш як 900 л: | | | | 418 40 10 00 |- - для цивільної | | 2,5 | 2,5 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | 418 40 91 00 |- - - місткістю не | | 25 | 50 | шт |більш як 250 л | | | | 418 40 99 00 |- - - місткістю | | 10 | 10 | шт |понад 250 л, але не | | | | |більш як 900 л | | | | 418 50 |- інші холодильні | | | | |або морозильні шафи,| | | | |камери, прилавки, | | | | |вітрини та | | | | |аналогічні меблі з | | | | |умонтованим | | | | |холодильним або | | | | |морозильним | | | | |обладнанням: | | | | |- - холодильні | | | | |вітрини та прилавки | | | | |(з холодильним | | | | |агрегатом або | | | | |випарювачем): | | | | 418 50 11 00 |- - - для зберігання| | 5 | 5 | шт |заморожених | | | | |продуктів | | | | 418 50 19 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт |- - інші меблі з | | | | |умонтованим | | | | |холодильним | | | | |обладнанням: | | | | 418 50 91 00 |- - - морозильники | | 5 | 5 | шт |для глибокого | | | | |заморожування, крім | | | | |виробів підпозицій | | | | |8418 30 та 8418 40 | | | | 418 50 99 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт |- інше обладнання | | | | |холодильне та | | | | |морозильне; теплові | | | | |насоси: | | | | 418 61 |- - компресійного | | | | |типу з | | | | |конденсатором, який | | | | |є теплообмінником: | | | | 418 61 10 00 |- - - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | 418 61 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт 418 69 |- - інші: | | | | 418 69 10 00 |- - - для цивільної | | 2,5 | 2,5 | - |авіації | | | | |- - - інші: | | | | 418 69 91 00 |- - - - насоси | | 5 | 5 | - |теплові абсорбційні | | | | 418 69 99 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | - |- частини: | | | | 418 91 00 00 |- - меблі, | | 6 | 6 | - |призначені для | | | | |розміщення | | | | |холодильно- | | | | |морозильного | | | | |обладнання | | | | 418 99 |- - інші: | | | | 418 99 10 00 |- - - випарювачі та | | 6 | 6 | - |конденсатори, крім | | | | |тих, що | | | | |використовуються у | | | | |побутових | | | | |холодильниках | | | | 418 99 90 |- - - інші: | | | | 418 99 90 10 |- - - - частини | | 5 | 5 | - |холодильного і | | | | |морозильного | | | | |обладнання для | | | | |побутових | | | | |холодильників і | | | | |морозильників | | | | 418 99 90 90 |- - - - інші | | 6 | 6 | - 419 |Обладнання | | | | |промислове або | | | | |лабораторне з | | | | |електричним чи | | | | |неелектричним | | | | |нагріванням для | | | | |обробки | | | | |матеріалів | | | | |шляхом зміни | | | | |температури, | | | | |наприклад | | | | |нагріванням, | | | | |варінням, | | | | |підсмажуванням, | | | | |дистиляцією, | | | | |ректифікацією, | | | | |стерилізацією, | | | | |пастеризацією, | | | | |обробки парою, | | | | |сушінням, | | | | |випарюванням, | | | | |конденсацією або | | | | |охолодженням, крім | | | | |обладнання, | | | | |використовуваного у | | | | |побуті; неелектричні| | | | |водонагрівачі, | | | | |миттєвого нагрівання| | | | |або накопичувальні: | | | | |- неелектричні | | | | |водонагрівні колонки| | | | |з миттєвим | | | | |нагріванням або | | | | |накопичувальні: | | | | 419 11 00 00 |- - газові з | | 2 | 2 | шт |миттєвим нагріванням| | | | 419 19 00 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт 419 20 00 00 |- стерилізатори | | 5 | 5 | шт |медично-хірургічні | | | | |або лабораторні | | | | |- сушарки: | | | | 419 31 00 00 |- - для сільсько- | | 0 | 0 | шт |господарських | | | | |продуктів | | | | 419 32 00 00 |- - для деревини, | | 0 | 0 | шт |целюлози, паперу або| | | | |картону | | | | 419 39 |- - інші: | | | | 419 39 10 00 |- - - для керамічних| | 2 | 2 | шт |виробів | | | | 419 39 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт 419 40 00 00 |- апарати | | 0 | 0 | шт |дистиляційні або | | | | |ректифікаційні | | | | 419 50 |- теплообмінники: | | | | 419 50 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | 419 50 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | шт 419 60 00 00 |- обладнання для | | 2 | 2 | шт |скраплювання повітря| | | | |або інших газів | | | | |- інші машини, | | | | |агрегати та | | | | |обладнання: | | | | 419 81 |- - для приготування| | | | |гарячих напоїв або | | | | |приготування чи | | | | |розігрівання їжі: | | | | 419 81 10 00 |- - - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | |- - - інші: | | | | 419 81 91 00 |- - - - перколятори | | 5 | 5 | шт |та інші апарати для | | | | |приготування кави та| | | | |інших гарячих напоїв| | | | 419 81 99 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт 419 89 |- - інші: | | | | 419 89 10 00 |- - - охолоджувачі | | 0 | 0 | шт |баштові та | | | | |аналогічне | | | | |устаткування для | | | | |безпосереднього | | | | |охолодження за | | | | |допомогою | | | | |циркулюючої води | | | | |(відбувається без | | | | |роздільної стінки) | | | | 419 89 15 00 |- - - установки для | | 2 | 2 | шт |швидкого нагрівання | | | | |напівпровідникових | | | | |пластин | | | | 419 89 20 00 |- - - установки для | | 2 | 2 | шт |хімічного осадження | | | | |з парової фази на | | | | |напівпровідникові | | | | |пластини | | | | 419 89 25 00 |- - - установки для | | 2 | 2 | шт |конденсації парової | | | | |фази за допомогою | | | | |електронного променя| | | | |або напилення на | | | | |напівпровідникові | | | | |пластини | | | | 419 89 27 00 |- - - установки для | | 2 | 2 | шт |хімічного осадження | | | | |на LCD підкладках | | | | 419 89 30 00 |- - - установки для | | 2 | 2 | шт |вакуумного осадження| | | | |металу з парової | | | | |фази | | | | 419 89 98 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт 419 90 |- частини: | | | | 419 90 10 00 |- - теплообмінних | | 3 | 3 | - |апаратів для | | | | |цивільної авіації | | | | 419 90 20 00 |- - стерилізаторів | | 2 | 2 | - |підкатегорії | | | | |8419 20 00 00 | | | | 419 90 30 00 |- - установок | | 2 | 2 | - |підкатегорій | | | | |8419 89 15 00, | | | | |8419 89 20 00, | | | | |8419 89 25 00 | | | | 419 90 50 00 |- - установок | | 2 | 2 | - |підкатегорій | | | | |8419 89 27 00 | | | | 419 90 80 00 |- - інші | | 2 | 2 | - 420 |Каландри або інші | | | | |валкові машини, крім| | | | |призначених для | | | | |обробки металів чи | | | | |скла, та вали для | | | | |цих машин: | | | | 420 10 |- каландри або інші| | | | |валкові машини: | | | | 420 10 10 00 |- - використовувані | | 5 | 5 | шт |у текстильній | | | | |промисловості | | | | 420 10 30 00 |- - використовувані | | 5 | 5 | шт |у паперовій | | | | |промисловості | | | | 420 10 50 00 |- - використовувані | | 5 | 5 | шт |у гумовій | | | | |промисловості і | | | | |промисловості | | | | |пластмасових | | | | |матеріалів | | | | 420 10 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | шт |- частини: | | | | 420 91 |- - вали: | | | | 420 91 10 00 |- - - з чавуну литі | | 5 | 5 | - 420 91 30 00 |- - - сталеві ковані| | 5 | 5 | - 420 91 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | - 420 99 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | - 421 |Центрифуги, | | | | |включаючи | | | | |відцентрові сушарки;| | | | |апарати для | | | | |фільтрування або | | | | |очищення рідин чи | | | | |газів: | | | | |- центрифуги, | | | | |включаючи | | | | |відцентрові сушарки:| | | | 421 11 00 00 |- - сепаратори | | 10 | 10 | шт |молочні | | | | 421 12 00 00 |- - пристрої для | | 5 | 5 | шт |віджимання та | | | | |сушіння білизни | | | | 421 19 |- - інші: | | | | 421 19 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | |- - - інші: | | | | 421 19 91 00 |- - - - центрифуги, | | 2 | 2 | шт |використовувані в | | | | |лабораторіях | | | | 421 19 93 00 |- - - - центрифуги, | | 2 | 2 | шт |призначені для | | | | |покриття | | | | |фоточутливими | | | | |емульсіями | | | | |напівпровідникових | | | | |пластин | | | | 421 19 99 00 |- - - - інші | | 2 | 2 | шт |- обладнання для | | | | |фільтрування або | | | | |очищення рідин: | | | | 421 21 |- - - для фільтрува-| | | | |ння або очищення | | | | |води: | | | | 421 21 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | 421 21 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт 421 22 00 00 |- - для фільтрування| | 0 | 0 | шт |або очищення напоїв,| | | | |крім води | | | | 421 23 |- - для фільтрування| | | | |палива чи мастил у | | | | |карбюраторних та | | | | |дизельних двигунах з| | | | |внутрішнім | | | | |згорянням: | | | | 421 23 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | 421 23 90 |- - - інші | | | | 421 23 90 10 |- - - - для | | 0 | 0 | шт |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 421 23 90 90 |- - - - інші | | 2 | 2 | шт 421 29 |- - інші: | | | | 421 29 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | 421 29 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт |- обладнання для | | | | |фільтрування або | | | | |очищення газів: | | | | 421 31 |- - фільтри забору | | | | |повітря для двигунів| | | | |з внутрішнім | | | | |згорянням: | | | | 421 31 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | 421 31 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт 421 39 |- - інші: | | | | 421 39 10 00 |- - - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | |- - - інші: | | | | 421 39 30 00 |- - - - обладнання | | 0 | 0 | шт |для фільтрації або | | | | |очищення повітря | | | | |- - - - обладнання | | | | |для фільтрації або | | | | |очищення інших | | | | |газів: | | | | 421 39 51 00 |- - - - - вологим | | 2 | 2 | шт |способом | | | | 421 39 71 |- - - - - за | | | | |допомогою | | | | |каталітичного | | | | |процесу: | | | | 421 39 71 10 |- - - - - - для | | 0 | 0 | шт |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 421 39 71 90 |- - - - - - інші | | 2 | 2 | шт 421 39 98 00 |- - - - - інші | | 0,5 | 0,5 | шт |- частини: | | | | 421 91 |- - центрифугові, | | | | |включаючи | | | | |відцентрові сушарки:| | | | 421 91 10 00 |- - - установки | | 2 | 2 | - |підкатегорії | | | | |8421 19 93 00 або | | | | |8421 19 95 00 | | | | 421 91 30 00 |- - - установки | | 2 | 2 | - |підкатегорії | | | | |8421 19 96 00 | | | | 421 91 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | - 421 99 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | - 422 |Машини для миття | | | | |посуду; обладнання | | | | |для миття або | | | | |сушіння пляшок чи | | | | |іншого посуду; | | | | |машини та апарати | | | | |для наповнення | | | | |пляшок, пакетів, | | | | |мішків або іншої | | | | |тари, їх | | | | |закривання, | | | | |коркування або | | | | |наклеювання на них | | | | |етикеток; машини та | | | | |апарати для | | | | |герметизування | | | | |пляшок, банок, | | | | |тюбиків та | | | | |аналогічних | | | | |ємностей; інші | | | | |машини та апарати | | | | |для фасування та | | | | |пакування товарів | | | | |(включаючи | | | | |обладнання для | | | | |загортання товару з | | | | |термоусадкою | | | | |пакувального | | | | |матеріалу); | | | | |обладнання для | | | | |газування напоїв: | | | | |- машини для миття | | | | |посуду: | | | | 422 11 00 00 |- - побутові | | 5 | 5 | шт 422 19 00 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт 422 20 00 00 |- обладнання для | | 5 | 5 | шт |миття або сушіння | | | | |пляшок чи іншого | | | | |посуду | | | | 422 30 00 |- машини та апарати | | | | |для наповнення | | | | |пляшок, пакетів, | | | | |мішків або іншої | | | | |тари, їх закривання,| | | | |коркування або | | | | |наклеювання на них | | | | |етикеток; машини та | | | | |апарати для | | | | |герметизування | | | | |пляшок, банок, | | | | |тюбиків та | | | | |аналогічних | | | | |ємностей; машини та | | | | |апарати для | | | | |газування напоїв: | | | | 422 30 00 10 |- - обладнання для | | 5 | 5 | шт |наповнення пляшок, | | | | |їх закривання, кор- | | | | |кування або наклею- | | | | |вання на них етике- | | | | |ток, використовуване| | | | |у харчовій промисло-| | | | |вості, продуктивні- | | | | |стю не більш як | | | | |12000 пляшок за | | | | |годину | | | | |- - інші: | | | | 422 30 00 91 |- - - обладнання для| | 5 | 5 | шт |закупорювання | | | | |скляної тари | | | | |металевими кришками,| | | | |що загвинчуються, | | | | |використовуване у | | | | |харчовій промисло- | | | | |вості, продуктивні- | | | | |стю не більш як | | | | |9600 одиниць | | | | |за годину | | | | 422 30 00 99 |- - - інше | | 2 | 2 | шт 422 40 00 |- інші машини та | | | | |апарати для | | | | |фасування та | | | | |пакування товарів | | | | |(включаючи машини | | | | |та апарати, що | | | | |загортають товар з | | | | |термоусадкою | | | | |пакувального | | | | |матеріалу): | | | | 422 40 00 10 |- - обладнання для | | 5 | 5 | шт |пакування пляшок | | | | |(включаючи | | | | |обладнання, що | | | | |загортає товар з | | | | |термоусадкою | | | | |пакувального | | | | |матеріалу), | | | | |використовуване у | | | | |харчовій | | | | |промисловості, | | | | |продуктивністю не | | | | |більш як 12000 | | | | |пляшок за годину | | | | 422 40 00 90 |- - інші | | 0 | 0 | шт 422 90 |- частини: | | | | 422 90 10 00 |- - до машин для | | 2 | 2 | - |миття посуду | | | | 422 90 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | - 423 |Обладнання для | | | | |зважування, | | | | |включаючи ваги і | | | | |терези для перевірки| | | | |маси виготовлених | | | | |товарів, крім | | | | |терезів, чутливих до| | | | |маси 0,05 г або | | | | |менше; гирі для | | | | |будь-яких терезів: | | | | 423 10 |- ваги для | | | | |зважування людей, | | | | |включаючи ваги для | | | | |зважування немовлят;| | | | |побутові ваги і | | | | |терези: | | | | 423 10 10 00 |- - ваги і терези | | 5 | 5 | шт |побутові | | | | 423 10 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт 423 20 00 00 |- ваги для | | 5 | 5 | шт |безперервного | | | | |зважування виробів | | | | |на конвеєрах | | | | 423 30 00 00 |- ваги для | | 5 | 5 | шт |визначення постійної| | | | |маси та вагові | | | | |дозатори дискретної | | | | |дії | | | | |- інше обладнання | | | | |для зважування: | | | | 423 81 |- - з максимальною | | | | |масою зважування не | | | | |більш як 30 кг: | | | | 423 81 10 00 |- - - прилади | | 5 | 5 | шт |контролю маси і | | | | |прилади контрольні | | | | |автоматичні, у тому | | | | |числі вагові | | | | |сортувальні машини | | | | 423 81 30 00 |- - - прилади для | | 5 | 5 | шт |зважування та | | | | |маркування | | | | |запакованих товарів | | | | 423 81 50 00 |- - - ваги магазинні| | 5 | 5 | шт 423 81 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт 423 82 |- - з максимальною | | | | |масою зважування | | | | |понад 30 кг, але не | | | | |більш як 5000 кг: | | | | 423 82 10 00 |- - - прилади для | | 5 | 5 | шт |контролю за вагою і | | | | |прилади контрольні | | | | |автоматичні, у тому | | | | |числі вагові | | | | |сортувальні машини | | | | 423 82 90 |- - - інші: | | | | 423 82 90 10 |- - - - ваги для | | 0 | 0 | шт |зважування тварин | | | | 423 82 90 90 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт 423 89 |- - інше: | | | | 423 89 10 00 |- - - ваги | | 5 | 5 | шт |платформні | | | | 423 89 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт 423 90 00 00 |- гирі для | | 5 | 5 | - |будь-яких вагів або | | | | |терезів; частини | | | | |обладнання для | | | | |зважування | | | | 424 |Механічні апарати (з| | | | |ручним керуванням | | | | |або без нього) для | | | | |розбризкування або | | | | |розпилення рідких чи| | | | |порошкоподібних | | | | |речовин; | | | | |вогнегасники, | | | | |заряджені або | | | | |незаряджені; | | | | |пульверизатори та | | | | |аналогічні апарати; | | | | |піскоструминні, | | | | |пароструминні та | | | | |аналогічні струминні| | | | |машини та апарати: | | | | 424 10 |- вогнегасники | | | | |заряджені або | | | | |незаряджені: | | | | 424 10 10 00 |- - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | 424 10 91 00 |- - - масою не більш| | 2 | 2 | шт |як 21 кг | | | | 424 10 99 00 |- - - інші | | 2 | 2 | шт 424 20 00 |- пульверизатори та | | | | |аналогічне | | | | |обладнання: | | | | 424 20 00 10 |- - для | | 2 | 2 | шт |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 424 20 00 90 |- - інші | | 5 | 5 | шт 424 30 |- піскоструминні, | | | | |пароструминні та | | | | |аналогічні струминні| | | | |машини та апарати: | | | | |- - обладнання для | | | | |миття водою з | | | | |вмонтованим мотором:| | | | 424 30 01 00 |- - - з пристроями | | 5 | 5 | шт |для обігрівання | | | | |- - - інші, | | | | |потужністю двигуна: | | | | 424 30 05 |- - - - не більш | | | | |як 7,5 кВт: | | | | 424 30 05 10 |- - - - - для | | 0 | 0 | шт |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 424 30 05 90 |- - - - - інші | | 5 | 5 | шт 424 30 09 00 |- - - - понад | | 5 | 5 | шт |7,5 кВт | | | | |- - інші машини та | | | | |апарати: | | | | 424 30 10 00 |- - - що працюють | | 2 | 2 | шт |від стисненого | | | | |повітря | | | | 424 30 90 |- - - інші: | | | | 424 30 90 10 |- - - - пристрій для| | 12 | 12 | шт |вдування вугільного | | | | |пилу в доменну піч | | | | 424 30 90 20 |- - - - станція | | 1 | 1 | шт |перезарядки | | | | |порошкових | | | | |вогнегасників | | | | 424 30 90 90 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт



Група 85
Електричні машини і устаткування та їх частини;

апаратура для записування або відтворення звуку;

апаратура для записування або відтворення зображення

і звуку по телебаченню та частини і приладдя до них
Примітки:
1. Ця група не включає:
а) ковдри, подушки, пухові мішечки (для обігрівання ніг), а
також аналогічні вироби з електропідігрівом; одяг, взуття,
грілки-навушники та інші вироби з електропідігрівом, призначені
для використання в побуті;
б) вироби скляні товарної позиції 7011;
в) вироби меблеві з підігрівом групи 94.
2. До товарних позицій 8501-8504 не включаються товари
товарних позицій 8511, 8512, 8540, 8541 або 8542. Однак
ртутно-дугові випрямлячі з металевим резервуаром включаються до
товарної позиції 8504.
3. До товарної позиції 8509 включаються лише ті
електромеханічні пристрої, що використовуються у побуті:
а) пилососи, натирачі підлоги, роздрібнювачі харчових
продуктів, міксери, соковижималки для фруктів та овочів різної
ваги;
б) інші апарати максимальною масою до 20 кг, за винятком
вентиляторів або вентиляційних або рециркуляційних установок із
вмонтованим вентилятором, з фільтрами або без них (товарна позиція
8414), центрифуги для сушіння білизни (товарна позиція 8421),
машини для миття посуду (товарна позиція 8422), машини пральні
(товарна позиція 8450), валкові (каландрові) або інші машини для
прасування (товарна позиція 8420 або 8451, залежно від каландра),
машини швейні (товарна позиція 8452), ножиці електричні (товарна
позиція 8508), а також електронагрівальні прилади (товарна позиція
8516).
4. У товарній позиції 8534 термін "друковані схеми" означає
схеми, одержані формуванням на ізоляційному підшарку за допомогою
будь-якого процесу друку (тиснення, гальванізація, травлення), або
"плівковою" технологією, елементи провідникові, контакти або інші
друковані складові частини (котушки індуктивності, резистори,
ємності тощо) окремі або з'єднані у певному порядку, за винятком
будь-яких елементів, що здатні створювати, випрямляти, модулювати
або підсилювати електричний сигнал (наприклад, напівпровідникових
елементів).
До поняття "друковані схеми" не включаються схеми, одержані
комбінуванням окремих елементів, крім схем, отриманих друкованим
процесом; не включаються також окремі елементи, дискретні
резистори, ємності та індуктивності. Проте друковані схеми можуть
з'єднуватися недрукованими з'єднувальними елементами.
Тонко- або товстоплівкові схеми, що містять пасивні та
активні елементи, одержані під час подібного технологічного
процесу, включаються до товарної позиції 8542.
5. У товарних позиціях 8541 та 8542:
А) "діоди, транзистори і аналогічні напівпровідникові
прилади" означають напівпровідникові прилади та пристрої,
функціонування яких полягає в коливанні опору під впливом
електричного поля;
Б) "схеми інтегровані електронні та мікромодулі":
а) монолітні інтегровані схеми, в яких елементи (діоди,
транзистори, резистори, ємності, контактні з'єднання тощо)
виконані в об'ємі або на поверхні напівпровідникового матеріалу
(наприклад, легований кремній) та нероздільно з'єднані між собою;
б) гібридні інтегровані схеми, в яких пасивні елементи
(резистори, ємності, з'єднання тощо) виконані за допомогою тонко-
або товстоплівкової технології та активних елементів (діоди,
транзистори, монолітні інтегровані мікросхеми тощо), які одержані
за технологією виробництва напівпровідників, з'єднаних в єдине
ціле на ізолювальній підкладці (склі, кераміці тощо). У цих схемах
може також використовуватися недрукований монтаж;
в) мікроскладання типу сформованого блока, мікромодулі або їм
подібні, вироблені із зіставних дискретних активних (з пасивними
або без них) компонентів, підібраних і поєднаних між собою.
При класифікації зазначених у цій примітці виробів товарні
позиції 8541 та 8542 мають пріоритет перед будь-якою іншою
товарною позицією цієї класифікації, які можуть включати ці вироби
відповідно до їх функцій.
6. Диски, стрічки та інші носії інформації товарної позиції
8523 або 8524 залишаються класифікованими у цих позиціях, навіть
якщо вони подані разом з апаратами (механізмами), до яких вони
призначені, або окремо.
7. У товарній позиції 8548 термін "використані (виснажені)
первинні елементи, використані (виснажені) первинні батареї та
використані (виснажені) електричні акумулятори" означає пристрої,
що стали непридатними для подальшого використання внаслідок
пошкодження, перебою подавання струму, спрацювання або з інших
причин, або ті, що вже більше не підлягають перезаряджанню.
Примітка до підпозицій:
1. До підпозицій 8519 92 та 8527 12 включено лише касетну
звуковідтворювальну апаратуру з вмонтованим підсилювачем, без
вмонтованого гучномовця, яка здатна працювати без додаткового
зовнішнього джерела електроживлення, розміри якої не перевищують
170 мм x 100 мм x 45 мм.
Додаткові примітки:
1. До підпозицій 8519 10, 8519 21, 8519 29, 8519 31 та
8519 39 не включено апаратуру для відтворення звуку з лазерною
системою зчитування, що включається до підкатегорії 8519 99 12 00
або 8519 99 18 00.
2. Примітка до підпозиції 1 може застосовуватись також до
підкатегорій 8520 32 30 00 та 8520 33 30 00.
---------------------------------------------------------------------- Код | Назва | Ставки мита, % |Додат- | |--------------------------| кові | |префе-|пільгова | повна | ОВО | | рен- | | | | |ційна | | | -------------+--------------------+------+---------+---------+------- 501 |Двигуни та | | | | |генератори, | | | | |електричні, крім | | | | |електро-генераторних| | | | |установок: | | | | 501 10 |- двигуни потужністю| | | | |не більш як 37,5 Вт:| | | | 501 10 10 00 |- - двигуни | | 2 | 2 | шт |синхронні потужністю| | | | |не більш як 18 Вт | | | | |- - інші: | | | | 501 10 91 00 |- - - двигуни | | 2 | 2 | шт |універсальні | | | | |(постійного та | | | | |змінного струму) | | | | 501 10 93 00 |- - - двигуни | | 0 | 0 | шт |змінного струму | | | | 501 10 99 |- - - двигуни | | | | |постійного струму: | | | | 501 10 99 10 |- - - - для | | 0 | 0 | шт |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 501 10 99 90 |- - - - інші | | 2 | 2 | шт 501 20 |- двигуни | | | | |універсальні | | | | |постійного та | | | | |змінного струму | | | | |потужністю понад | | | | |37,5 Вт: | | | | 501 20 10 00 |- - потужністю понад| | 3 | 3 | шт |735 Вт, але не більш| | | | |як 150 кВт, для | | | | |цивільної авіації | | | | 501 20 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт |- інші двигуни | | | | |постійного струму; | | | | |генератори | | | | |постійного струму: | | | | 501 31 |- - потужністю не | | | | |більш як 750 Вт: | | | | 501 31 10 00 |- - - двигуни | | 3 | 3 | шт |потужністю понад | | | | |735 Вт, генератори | | | | |постійного струму, | | | | |для цивільної | | | | |авіації | | | | 501 31 90 |- - - інші: | | | | 501 31 90 10 |- - - - для | | 0 | 0 | шт |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 501 31 90 90 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт 501 32 |- - потужністю понад| | | | |750 Вт, але не більш| | | | |як 75 кВт: | | | | 501 32 10 00 |- - - для цивільної | | 2 | 2 | шт |авіації | | | | |- - - інші: | | | | 501 32 91 00 |- - - - потужністю | | 5 | 5 | шт |понад 750 Вт, але не| | | | |більш як 7,5 кВт | | | | 501 32 99 00 |- - - - потужністю | | 5 | 5 | шт |понад 7,5 кВт, але | | | | |не більш як 75 кВт | | | | 501 33 |- - потужністю понад| | | | |75 кВт, але не більш| | | | |як 375 кВт: | | | | 501 33 10 00 |- - - двигуни | | 3 | 3 | шт |потужністю не більш | | | | |як 150 кВт та | | | | |генератори для | | | | |цивільної авіації | | | | 501 33 90 00 |- - - інші | | 0,1 | 0,1 | шт 501 34 |- - потужністю понад| | | | |375 кВт: | | | | 501 34 10 00 |- - - генератори для| | 3 | 3 | шт |цивільної авіації | | | | |- - - інші: | | | | 501 34 50 00 |- - - - двигуни | | 12 | 12 | шт |тягові | | | | |- - - - інші: | | | | 501 34 91 00 |- - - - - потужністю| | 5 | 5 | шт |понад 375 кВт, але | | | | |не більш як 750 кВт | | | | 501 34 99 00 |- - - - - потужністю| | 5 | 5 | шт |понад 750 кВт | | | | 501 40 |- інші двигуни | | | | |змінного струму | | | | |однофазні: | | | | 501 40 10 00 |- - потужністю понад| | 5 | 5 | шт |735 Вт, але не більш| | | | |як 150 кВт для | | | | |цивільної авіації | | | | |- - інші: | | | | 501 40 91 00 |- - - потужністю не | | 5 | 5 | шт |більш як 750 Вт | | | | 501 40 99 00 |- - - потужністю | | 5 | 5 | шт |понад 750 Вт | | | | |- інші двигуни | | | | |змінного струму | | | | |багатофазні: | | | | 501 51 |- - потужністю не | | | | |більш як 750 Вт: | | | | 501 51 10 00 |- - - потужністю | | 5 | 5 | шт |понад 735 Вт для | | | | |цивільної авіації | | | | 501 51 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт 501 52 |- - потужністю понад| | | | |750 Вт, але не більш| | | | |як 75 кВт: | | | | 501 52 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 5 | шт |авіації | | | | |- - - інші: | | | | 501 52 91 00 |- - - - потужністю | | 5 | 5 | шт |понад 750 Вт, але не| | | | |більш як 7,5 кВт | | | | 501 52 93 00 |- - - - потужністю | | 5 | 5 | шт |понад 7,5 кВт, але | | | | |не більш як 37 кВт | | | | 501 52 99 00 |- - - - потужністю | | 5 | 5 | шт |понад 37 кВт, але | | | | |не більш як 75 кВт | | | | 501 53 |- - потужністю понад| | | | |75 кВт: | | | | 501 53 10 00 |- - - потужністю не | | 0 | 0 | шт |більш як 150 кВт для| | | | |цивільної авіації | | | | |- - - інші: | | | | 501 53 50 00 |- - - - двигуни | | 0 | 0 | шт |тягові | | | | |- - - - інші, | | | | |потужністю: | | | | 501 53 92 00 |- - - - - понад | | 0 | 0 | шт |75 кВт, але не більш| | | | |як 375 кВт | | | | 501 53 94 00 |- - - - - понад | | 0 | 0 | шт |375 кВт, але не | | | | |більш як 750 кВт | | | | 501 53 99 00 |- - - - - понад | | 0 | 0 | шт |750 кВт | | | | |- генератори | | | | |змінного струму | | | | |(синхронні | | | | |генератори): | | | | 501 61 |- - потужністю не | | | | |більш як 75 кВ.А: | | | | 501 61 10 00 |- - - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | |- - - інші: | | | | 501 61 91 00 |- - - - потужністю | | 5 | 5 | шт |не більш як 7,5 кВ.А| | | | 501 61 99 00 |- - - - потужністю | | 5 | 5 | шт |понад 7,5 кВ.А, але | | | | |не більш як 75 кВ.А | | | | 501 62 |- - потужністю понад| | | | |75 кВ.А, але не | | | | |більш як 375 кВ.А: | | | | 501 62 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | 501 62 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт 501 63 |- - потужністю понад| | | | |375 кВ.А, але не | | | | |більш як 750 кВ.А: | | | | 501 63 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | 501 63 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт 501 64 00 00 |- - потужністю понад| | 5 | 5 | шт |750 кВ.А | | | | 502 |Електрогенераторні | | | | |установки та | | | | |обертові електричні | | | | |перетворювачі: | | | | |- електрогенераторні| | | | |установки з | | | | |поршневим двигуном | | | | |внутрішнього | | | | |згоряння з | | | | |запалюванням від | | | | |стиснення (дизелем | | | | |або напівдизелем | | | | |[двигуном, що | | | | |використовує паливо | | | | |з низьким цетановим | | | | |числом]): | | | | 502 11 |- - потужністю не | | | | |більш як 75 кВ.А: | | | | 502 11 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | |- - - інші: | | | | 502 11 91 00 |- - - - потужністю | | 5 | 5 | шт |не більш як 7,5 кВ.А| | | | 502 11 99 00 |- - - - потужністю | | 5 | 5 | шт |більш як 7,5 кВ.А, | | | | |але не більш як 75 | | | | |кВ.А | | | | 502 12 |- - потужністю понад| | | | |75 кВ.А, але не | | | | |більш як 375 кВ.А: | | | | 502 12 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | 502 12 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт 502 13 |- - потужністю понад| | | | |375 кВ.А: | | | | 502 13 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | |- - - інші: | | | | 502 13 91 00 |- - - - потужністю | | 5 | 5 | шт |понад 375 кВ.А, але | | | | |не більш як 750 кВ.А| | | | 502 13 99 00 |- - - - потужністю | | 5 | 5 | шт |понад 750 кВ.А | | | | 502 20 |- електрогенераторні| | | | |установки з | | | | |поршневим двигуном з| | | | |іскровим | | | | |запалюванням | | | | |(наприклад, двигуни | | | | |внутрішнього | | | | |згоряння): | | | | 502 20 10 00 |- - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | 502 20 91 00 |- - - потужністю не | | 5 | 5 | шт |більш як 7,5 кВ.А | | | | 502 20 99 00 |- - - потужністю | | 5 | 5 | шт |понад 7,5 кВ.А | | | | |- інші | | | | |електрогенераторні | | | | |установки: | | | | 502 31 00 00 |- - вітроенергетичні| | 3 | 3 | шт 502 39 |- - інші: | | | | 502 39 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | |- - - інші: | | | | 502 39 91 00 |- - - - | | 5 | 5 | шт |турбогенератори | | | | 502 39 99 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт 502 40 |- перетворювачі | | | | |електричні обертові:| | | | 502 40 10 00 |- - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | 502 40 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт 503 00 |Частини, призначені | | | | |виключно або | | | | |головним чином для | | | | |машин товарної | | | | |позиції 8501 або | | | | |8502: | | | | 503 00 10 00 |- кільця бандажні | | 5 | 5 | - |немагнітні | | | | |- інші: | | | | 503 00 91 00 |- - з ливарного | | 5 | 5 | - |чавуну або сталеві | | | | |литі | | | | 503 00 99 00 |- - інші | | 15 | 15 | - 504 |Трансформатори | | | | |електричні, статичні| | | | |перетворювачі | | | | |електричні | | | | |(наприклад, | | | | |випрямлячі), котушки| | | | |індуктивності та | | | | |дроселі: | | | | 504 10 |- дроселі для | | | | |розрядних ламп або | | | | |трубок: | | | | 504 10 10 00 |- - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | 504 10 91 |- - - котушки | | | | |індуктивності, | | | | |з'єднані або не | | | | |з'єднані з | | | | |конденсатором: | | | | 504 10 91 10 |- - - - дроселі | | 12 | 12 | шт 504 10 91 90 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт 504 10 99 |- - - інші: | | | | 504 10 99 10 |- - - - дроселі для | | 12 | 12 | шт |розрядних ламп або | | | | |трубок | | | | 504 10 99 90 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт |- трансформатори з | | | | |рідким діелектриком:| | | | 504 21 00 00 |- - потужністю не | | 10 | 10 | шт |більш як 650 кВ.А | | | | 504 22 |- - потужністю понад| | | | |650 кВ.А, але не | | | | |більш як 10000 кВ.А:| | | | 504 22 10 00 |- - - потужністю | | 10 | 10 | шт |понад 650 кВ.А, але | | | | |не більш як 1600 | | | | |кВ.А | | | | 504 22 90 00 |- - - потужністю | | 10 | 10 | шт |понад 1600 кВ.А, але| | | | |не більш як 10000 | | | | |кВ.А | | | | 504 23 00 00 |- - потужністю понад| | 12 | 12 | шт |10000 кВ.А | | | | |- інші | | | | |трансформатори: | | | | 504 31 |- - потужністю не | | | | |більш як 1 кВ.А: | | | | 504 31 10 00 |- - - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | |- - - інші: | | | | |- - - - | | | | |трансформатори | | | | |вимірювальні: | | | | 504 31 31 00 |- - - - - для | | 5 | 5 | шт |вимірювання напруги | | | | 504 31 39 00 |- - - - - інші | | 5 | 5 | шт 504 31 90 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт 504 32 |- - потужністю понад| | | | |1 кВ.А, але не більш| | | | |як 16 кВ.А: | | | | 504 32 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | |- - - інші: | | | | 504 32 30 00 |- - - - | | 5 | 5 | шт |трансформатори | | | | |вимірювальні | | | | 504 32 90 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт 504 33 |- - потужністю понад| | | | |16 кВ.А, але не | | | | |більш як 500 кВ.А: | | | | 504 33 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | 504 33 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт 504 34 00 00 |- - потужністю понад| | 5 | 5 | шт |500 кВ.А | | | | 504 40 |- перетворювачі | | | | |статичні: | | | | 504 40 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | 504 40 30 00 |- - - блоки | | 5 | 5 | шт |електроживлення, які| | | | |використовуються з | | | | |машинами | | | | |автоматичного | | | | |оброблення | | | | |інформації | | | | 504 40 50 00 |- - - | | 0,1 | 0,1 | шт |полікристалічні | | | | |напівпровідникові | | | | |випрямлячі | | | | |- - - інші: | | | | 504 40 93 00 |- - - - пристрої для| | 5 | 5 | шт |заряджання | | | | |акумуляторів | | | | |- - - - інші: | | | | 504 40 94 00 |- - - - - випрямлячі| | 0 | 0 | - |- - - - - інвертори:| | | | 504 40 96 00 |- - - - - - | | 0 | 0 | - |потужністю не більш | | | | |як 7,5 кВ.А | | | | 504 40 97 00 |- - - - - - | | 5 | 5 | - |потужністю понад | | | | |7,5 кВ.А | | | | 504 40 99 00 |- - - - - інші | | 0,1 | 0,1 | шт 504 50 |- інші котушки | | | | |індуктивності та | | | | |дроселі: | | | | 504 50 10 00 |- - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | 504 50 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт 504 90 |- частини: | | | | |- - для | | | | |трансформаторів, | | | | |котушок | | | | |індуктивності та | | | | |дроселів: | | | | 504 90 11 00 |- - - осердя | | 5 | 5 | - |феритові | | | | 504 90 19 00 |- - - інші | | 5 | 5 | - 504 90 90 00 |- - для | | 5 | 5 | - |перетворювачів | | | | |статичних | | | | 505 |Електромагніти; | | | | |магніти постійні та | | | | |вироби, призначені | | | | |для перетворення на | | | | |постійні магніти | | | | |після | | | | |намагнічування; | | | | |електромагнітні та з| | | | |постійними магнітами| | | | |затискні патрони, | | | | |затискачі та | | | | |аналогічні пристрої | | | | |для фіксації; | | | | |електромагнітні | | | | |зчеплення, | | | | |з'єднання, муфти, | | | | |перемикачі | | | | |швидкостей та | | | | |гальма; | | | | |електромагнітні | | | | |піднімальні головки:| | | | |- магніти постійні | | | | |та вироби, | | | | |призначені для | | | | |перетворення на | | | | |постійні магніти | | | | |після | | | | |намагнічування: | | | | 505 11 00 00 |- - з металу | | 5 | 5 | - 505 19 |- - інші: | | | | 505 19 10 00 |- - - магніти | | 5 | 5 | - |постійні з | | | | |агломерованого | | | | |фериту | | | | 505 19 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | - 505 20 00 00 |- електромагнітні | | 5 | 5 | - |зчеплення, муфти та | | | | |гальма | | | | 505 30 00 00 |- електромагнітні | | 5 | 5 | - |піднімальні головки | | | | 505 90 |- інші, включаючи | | | | |частини: | | | | 505 90 10 00 |- - електромагніти | | 1 | 1 | - 505 90 30 00 |- - електромагнітні | | 5 | 5 | - |або з постійними | | | | |магнітами патрони, | | | | |затискачі та | | | | |аналогічні пристрої | | | | |для фіксації | | | | 505 90 90 00 |- - частини | | 5 | 5 | - 506 |Первинні елементи та| | | | |первинні батареї: | | | | 506 10 |- діоксид- | | | | |марганцеві: | | | | |- - лужні: | | | | 506 10 11 00 |- - - елементи | | 5 | 5 | шт |циліндричні | | | | 506 10 15 00 |- - елементи | | 5 | 5 | шт |кнопкові | | | | 506 10 19 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт |- - інші: | | | | 506 10 91 00 |- - - елементи | | 5 | 5 | шт |циліндричні | | | | 506 10 95 00 |- - - елементи | | 5 | 5 | шт |кнопкові | | | | 506 10 99 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт 506 30 |- оксид-ртутні: | | | | 506 30 10 00 |- - елементи | | 5 | 5 | шт |циліндричні | | | | 506 30 30 00 |- - елементи | | 5 | 5 | шт |кнопкові | | | | 506 30 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт 506 40 |- оксид-срібні: | | | | 506 40 10 00 |- - елементи | | 5 | 5 | шт |циліндричні | | | | 506 40 30 00 |- - елементи | | 5 | 5 | шт |кнопкові | | | | 506 40 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт 506 50 |- літієві: | | | | 506 50 10 00 |- - елементи | | 5 | 5 | шт |циліндричні | | | | 506 50 30 00 |- - елементи | | 5 | 5 | шт |кнопкові | | | | 506 50 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт 506 60 |- повітряно-цинкові:| | | | 506 60 10 00 |- - елементи | | 5 | 5 | шт |циліндричні | | | | 506 60 30 00 |- - елементи | | 5 | 5 | шт |кнопкові | | | | 506 60 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт 506 80 |- інші: | | | | 506 80 05 00 |- - батареї | | 5 | 5 | шт |вугільно-цинкові | | | | |сухі з напругою | | | | |5,5 В або більше, | | | | |але не більш як | | | | |6,5 В | | | | |- - інші: | | | | 506 80 11 00 |- - - елементи | | 5 | 5 | шт |циліндричні | | | | 506 80 15 00 |- - - елементи | | 5 | 5 | шт |кнопкові | | | | 506 80 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт 506 90 00 00 |- частини | | 5 | 5 | - 507 |Акумулятори | | | | |електричні, | | | | |включаючи сепаратори| | | | |для них, прямокутної| | | | |(в тому числі | | | | |квадратної) або | | | | |будь-якої іншої | | | | |форми: | | | | 507 10 |- свинцеві, | | | | |використовувані для | | | | |запуску поршневих | | | | |двигунів: | | | | 507 10 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | |- - - масою не більш| | | | |як 5 кг: | | | | 507 10 31 00 |- - - - що працюють | | 10 | 10 | шт |на рідкому | | | | |електроліті | | | | 507 10 39 00 |- - - - інші | | 10 | 10 | шт |- - - масою понад | | | | |5 кг: | | | | 507 10 81 00 |- - - - що працюють | | 10 | 10 | шт |на рідкому | | | | |електроліті | | | | 507 10 89 00 |- - - - інші | | 10 | 10 | шт 507 20 |- інші акумулятори | | | | |свинцеві: | | | | 507 20 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | |- - - акумулятори | | | | |тягові: | | | | 507 20 31 00 |- - - - що працюють | | 10 | 10 | шт |на рідкому | | | | |електроліті | | | | 507 20 39 00 |- - - - інші | | 10 | 10 | шт |- - - інші: | | | | 507 20 81 00 |- - - - що працюють | | 10 | 10 | шт |на рідкому | | | | |електроліті | | | | 507 20 89 00 |- - - - інші | | 10 | 10 | шт 507 30 |- нікелево-кадмієві:| | | | 507 30 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | 507 30 91 00 |- - - герметично | | 0 | 0 | шт |закриті | | | | |- - - інші: | | | | 507 30 93 00 |- - - - акумулятори | | 0 | 0 | шт |тягові | | | | 507 30 98 00 |- - - - інші | | 0 | 0 | шт 507 40 |- залізо-нікелеві: | | | | 507 40 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | 507 40 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | шт 507 80 |- інші акумулятори: | | | | 507 80 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | 507 80 91 00 |- - - гідридно- | | 0 | 0 | шт |нікелеві | | | | 507 80 99 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт 507 90 |- частини: | | | | 507 90 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 0 | - |авіації | | | | |- - інші: | | | | 507 90 91 00 |- - - пластини для | | 0 | 0 | - |акумуляторів | | | | 507 90 93 00 |- - - сепаратори | | 0 | 0 | - 507 90 98 00 |- - - інші | | 0 | 0 | - 508 |Інструменти ручні | | | | |електромеханічні з | | | | |умонтованими | | | | |електродвигунами: | | | | 508 10 |- дрилі усіх видів: | | | | 508 10 10 00 |- - які працюють без| | 2 | 2 | шт |зовнішнього джерела | | | | |електроживлення | | | | |- - інші: | | | | 508 10 91 00 |- - - | | 2 | 2 | шт |електропневматичні | | | | 508 10 99 00 |- - - інші | | 2 | 2 | шт 508 20 |- пилки: | | | | 508 20 10 00 |- - пилки ланцюгові | | 5 | 5 | шт 508 20 30 00 |- - пилки дискові | | 2 | 2 | шт 508 20 90 00 |- - інші | | 2 | 2 | шт 508 80 |- інші інструменти: | | | | 508 80 10 00 |- - для оброблення | | 2 | 2 | шт |текстильних | | | | |матеріалів | | | | |- - інші: | | | | 508 80 30 00 |- - - які працюють | | 2 | 2 | шт |без зовнішнього | | | | |джерела | | | | |електроживлення | | | | |- - - інші: | | | | |- - - - інструменти | | | | |заточні та | | | | |шліфувальні: | | | | 508 80 51 00 |- - - - - для | | 2 | 2 | шт |шліфування під кутом| | | | 508 80 53 00 |- - - - - | | 2 | 2 | шт |стрічкошліфувальні | | | | 508 80 59 00 |- - - - - інші | | 10 | 10 | шт 508 80 70 00 |- - - - поздовжньо- | | 2 | 2 | шт |стругальні | | | | 508 80 80 00 |- - - - ножиці для | | 2 | 2 | шт |підрізання живої | | | | |огорожі, машини для | | | | |підстригання газонів| | | | 508 80 90 00 |- - - - інші | | 2 | 2 | шт 508 90 00 00 |- частини | | 2 | 2 | - 509 |Апарати | | | | |електромеханічні | | | | |побутові з | | | | |умонтованими | | | | |електродвигунами: | | | | 509 10 |- пилососи: | | | | 509 10 10 00 |- - напругою 110 В | | 10 | 10 | шт |або вище | | | | 509 10 90 00 |- - напругою менш | | 10 | 10 | шт |як 110 В | | | | 509 20 00 00 |- підлогонатирачі | | 10 | 10 | шт 509 30 00 00 |- утилізатори | | 10 | 10 | шт |кухонних відходів | | | | 509 40 00 |- подрібнювачі та | | | | |змішувачі (міксери) | | | | |харчових продуктів; | | | | |соковижималки для | | | | |фруктів та овочів: | | | | 509 40 00 10 |- - міксери | | 10 | 10 | шт 509 40 00 30 |- - електрокавомолки| | 10 | 10 | шт 509 40 00 50 |- - | | 10 | 10 | шт |електром'ясорубки | | | | 509 40 00 90 |- - інші | | 10 | 10 | шт |електромеханічні | | | | |кухонні машини | | | | 509 80 00 00 |- інші апарати | | 10 | 10 | шт 509 90 |- частини: | | | | 509 90 10 00 |- - пилососів та | | 5 | 5 | - |підлогонатирачів | | | | 509 90 90 00 |- - інші | | 10 | 10 | - 510 |Електробритви, | | | | |машинки для | | | | |підстригання волосся| | | | |та епіляційні | | | | |апарати з | | | | |умонтованими | | | | |електродвигунами: | | | | 510 10 00 00 |- електробритви | | 10 | 10 | шт 510 20 00 00 |- машинки для | | 12 | 12 | шт |підстригання волосся| | | | 510 30 00 00 |- апарати епіляційні| | 5 | 5 | шт 510 90 00 00 |- частини | | 2 | 2 | - 511 |Електроприлади для | | | | |запалювання або | | | | |пуску двигунів | | | | |внутрішнього | | | | |згоряння з | | | | |запаленням від іскри| | | | |або компресійним | | | | |методом (наприклад, | | | | |магнето-запалювання,| | | | |магнітоелектричні | | | | |генератори | | | | |постійного струму, | | | | |котушки запалювання,| | | | |свічки запалювання | | | | |або розжарювання, | | | | |стартери); | | | | |генератори | | | | |(наприклад, | | | | |генератори | | | | |постійного та | | | | |змінного струму) та | | | | |запобіжники, | | | | |використовувані у | | | | |цих двигунах: | | | | 511 10 |- свічки | | | | |запалювання: | | | | 511 10 10 00 |- - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | 511 10 90 |- - інші: | | | | |- - - для | | | | |автомобілів: | | | | 511 10 90 11 |- - - - для | | 0 | 0 | шт |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 511 10 90 18 |- - - - інші | | 7 | 7 | шт |- - - інші: | | | | 511 10 90 91 |- - - - для | | 0 | 0 | шт |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 511 10 90 98 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт 511 20 |- магнето- | | | | |запалювання; | | | | |магнітоелектричні | | | | |генератори | | | | |постійного струму; | | | | |маховики магнітні: | | | | 511 20 10 00 |- - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | 511 20 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт 511 30 |- розподільники; | | | | |котушки запалювання:| | | | 511 30 10 00 |- - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | 511 30 90 |- - інші: | | | | 511 30 90 10 |- - - для | | 0 | 0 | шт |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 511 30 90 90 |- - - інші | | 5 | 5 | шт 511 40 |- стартери та | | | | |стартер-генератори: | | | | 511 40 10 00 |- - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | 511 40 90 |- - інші: | | | | 511 40 90 10 |- - - для | | 0 | 0 | шт |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 511 40 90 90 |- - - інші | | 5 | 5 | шт 511 50 |- інші генератори: | | | | 511 50 10 00 |- - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | 511 50 90 |- - інші: | | | | 511 50 90 10 |- - - для | | 0 | 0 | шт |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 511 50 90 90 |- - - інші | | 1 | 1 | шт 511 80 |- інше устаткування:| | | | 511 80 10 00 |- - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | 511 80 90 |- - інші: | | | | 511 80 90 10 |- - - для | | 0 | 0 | шт |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 511 80 90 90 |- - - інші | | 5 | 5 | шт 511 90 00 |- частини: | | | | 511 90 00 10 |- - для промислового| | 0 | 0 | - |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 511 90 00 90 |- - інші | | 5 | 5 | - 512 |Електричне | | | | |освітлювальне | | | | |устаткування або | | | | |сигналізаційне (крім| | | | |виробів товарної | | | | |позиції 8539), | | | | |склоочищувачі, | | | | |антиобмерзлювачі та | | | | |протизапітнювачі, | | | | |які використовуються| | | | |для велосипедів або | | | | |автомобілів: | | | | 512 10 00 00 |- прилади | | 5 | 5 | шт |освітлювальні або | | | | |пристосування для | | | | |візуальної | | | | |сигналізації, | | | | |використовувані на | | | | |велосипедах | | | | 512 20 00 |- інші прилади | | | | |освітлювальні або | | | | |пристосування | | | | |візуальної | | | | |сигналізації: | | | | 512 20 00 10 |- - для | | 0 | 0 | шт |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 512 20 00 90 |- - інші | | 12 | 12 | шт 512 30 00 |- прилади звукової | | | | |сигналізації: | | | | 512 30 00 10 |- - для | | 0 | 0 | шт |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 512 30 00 90 |- - інші | | 12 | 12 | шт 512 40 00 |- склоочищувачі, | | | | |антиобмерзлювачі та | | | | |протизапітнювачі: | | | | |- - склоочищувачі: | | | | 512 40 00 11 |- - - для | | 0 | 0 | шт |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 512 40 00 18 |- - - інші | | 2 | 2 | шт 512 40 00 30 |- - антиобмерзлювачі| | 12 | 12 | шт 512 40 00 90 |- - протизапітнювачі| | 12 | 12 | шт 512 90 00 |- частини: | | | | 512 90 00 10 |- - для | | 0 | 0 | - |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 512 90 00 90 |- - інші | | 12 | 12 | - 513 |Ліхтарі електричні | | | | |портативні, що діють| | | | |за допомогою | | | | |власного джерела | | | | |енергії (наприклад, | | | | |на сухих батарейках,| | | | |акумуляторах, | | | | |магнето), крім | | | | |освітлювальних | | | | |приладів товарної | | | | |позиції 8512: | | | | 513 10 00 00 |- ліхтарі | | 12 | 12 | шт 513 90 00 00 |- частини | | 12 | 12 | - 514 |Печі та камери | | | | |промислові або | | | | |лабораторні, | | | | |електричні | | | | |(включаючи | | | | |індукційні або | | | | |діелектричні); інше | | | | |промислове або | | | | |лабораторне | | | | |обладнання для | | | | |термічного | | | | |оброблення | | | | |матеріалів, | | | | |індукційне або | | | | |діелектричне: | | | | 514 10 |- печі та камери | | | | |опору (з непрямим | | | | |опаленням): | | | | 514 10 10 00 |- - печі | | 5 | 5 | шт |хлібопекарські та | | | | |кондитерські | | | | 514 10 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт 514 20 |- печі та камери | | | | |індукційні або | | | | |діелектричні: | | | | 514 20 10 00 |- - печі та камери | | 5 | 5 | шт |індукційні | | | | 514 20 90 00 |- - печі та камери | | 5 | 5 | шт |діелектричні | | | | 514 30 |- інші печі та | | | | |камери: | | | | |- - печі з | | | | |інфрачервоним | | | | |випромінюванням: | | | | 514 30 11 00 |- - - для вироблення| | 5 | 5 | шт |напівпровідникових | | | | |приладів на | | | | |напівпровідникових | | | | |пластинах | | | | 514 30 19 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт |- - інші: | | | | 514 30 91 00 |- - - для вироблення| | 2 | 2 | шт |напівпровідникових | | | | |приладів на | | | | |напівпровідникових | | | | |пластинах | | | | 514 30 99 00 |- - - інші | | 2 | 2 | шт 514 40 00 00 |- інше індукційне | | 5 | 5 | шт |або діелектричне | | | | |обладнання для | | | | |термічного | | | | |оброблення | | | | |матеріалів | | | | 514 90 |- частини: | | | | 514 90 20 00 |- - пристроїв | | 5 | 5 | - |підкатегорій | | | | |8514 10 05 00, | | | | |8514 20 05 00, | | | | |8514 30 11 00 або | | | | |8514 30 91 00 | | | | 514 90 80 00 |- - інші | | 5 | 5 | - 515 |Машини та апарати | | | | |для паяння (м'яким | | | | |або твердим припоєм)| | | | |або зварювання з | | | | |можливістю різання | | | | |або без нього, | | | | |електричні | | | | |(включаючи з | | | | |електричним | | | | |нагріванням газу), | | | | |лазерні чи з іншим | | | | |світловим або | | | | |фотонним | | | | |випромінюванням, | | | | |ультразвукові, | | | | |електронно- | | | | |променеві, | | | | |магнітно-імпульсні | | | | |та плазмодугові; | | | | |електричні машини та| | | | |апарати для гарячого| | | | |напилення металів | | | | |або металокераміки: | | | | |- машини та апарати | | | | |для паяння твердим | | | | |або м'яким припоєм: | | | | 515 11 00 00 |- - паяльники та | | 5 | 5 | шт |пістолети паяльні | | | | 515 19 00 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт |- машини та апарати | | | | |для зварювання | | | | |металів опором: | | | | 515 21 00 00 |- - повністю або | | 5 | 5 | шт |частково автоматичні| | | | |або напівавтоматичні| | | | 515 29 |- - інші: | | | | 515 29 10 00 |- - - для зварювання| | 5 | 5 | шт |у стик | | | | 515 29 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт |- машини та апарати | | | | |для дугового | | | | |(включаючи | | | | |плазмодугове) | | | | |зварювання металів: | | | | 515 31 00 00 |- - автоматичні або | | 5 | 5 | шт |напівавтоматичні | | | | 515 39 |- - інші: | | | | |- - - для ручного | | | | |зварювання покритими| | | | |електродами, які | | | | |укомплектовані | | | | |пристроями для | | | | |зварювання або | | | | |різання та | | | | |поставляються: | | | | 515 39 13 00 |- - - - з | | 5 | 5 | шт |трансформаторами | | | | 515 39 18 00 |- - - - з | | 5 | 5 | шт |генераторами або | | | | |перетворювачами | | | | |обертовими або | | | | |перетворювачами | | | | |статичними, | | | | |випрямлячами | | | | 515 39 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт 515 80 |- інші машини та | | | | |апарати: | | | | |- - для оброблення | | | | |металів: | | | | 515 80 11 00 |- - - для зварювання| | 5 | 5 | шт 515 80 19 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт |- - інші: | | | | 515 80 91 00 |- - - для зварювання| | 5 | 5 | шт |пластмас опором | | | | 515 80 99 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт 515 90 00 00 |- частини | | 2 | 2 | - 516 |Пристрої електричні | | | | |водогрійні | | | | |акумулювальні або | | | | |безінерційні та | | | | |кип'ятильники | | | | |занурені електричні;| | | | |прилади електричні | | | | |для обігрівання | | | | |приміщень, ґрунту | | | | |тощо; | | | | |електронагрівальні | | | | |апарати перукарські | | | | |(наприклад, сушарки | | | | |для волосся, бігуді,| | | | |щипці для гарячої | | | | |завивки) або для | | | | |сушіння рук; праски | | | | |електричні; інші | | | | |побутові | | | | |електронагрівальні | | | | |прилади; елементи | | | | |опору нагрівальні, | | | | |крім включених до | | | | |товарної позиції | | | | |8545: | | | | 516 10 |- пристрої | | | | |електричні | | | | |водогрійні | | | | |акумулювальні або | | | | |безінерційні та | | | | |кип'ятильники | | | | |занурені електричні:| | | | |- - пристрої | | | | |водогрійні: | | | | 516 10 11 00 |- - - моментального | | 2 | 2 | шт |нагрівання | | | | 516 10 19 |- - - інші: | | | | 516 10 19 10 |- - - - | | 8 | 8 | шт |електрокавоварки | | | | 516 10 19 30 |- - - - | | 5 | 5 | шт |водонагрівачі | | | | |електричні для | | | | |пасажирських вагонів| | | | 516 10 19 90 |- - - - інші | | 8 | 8 | шт |- - кип'ятильники: | | | | 516 10 91 00 |- - - види, що | | 8 | 8 | шт |використовуються | | | | |лише у побуті | | | | 516 10 99 |- - - інші: | | | | 516 10 99 10 |- - - - | | 5 | 5 | шт |кип'ятильники | | | | |заглибні | | | | 516 10 99 90 |- - - - інші | | 8 | 8 | шт |- прилади електричні| | | | |для обігрівання | | | | |приміщень, грунту | | | | |тощо: | | | | 516 21 00 00 |- - радіатори | | 10 | 10 | шт |теплоакумулювальні | | | | 516 29 |- - інші: | | | | 516 29 10 00 |- - - радіатори з | | 10 | 10 | шт |наповненою рідиною | | | | 516 29 50 00 |- - - нагрівачі | | 10 | 10 | шт |конвекційні | | | | |- - - інші: | | | | 516 29 91 00 |- - - - з | | 10 | 10 | шт |вентиляторами | | | | 516 29 99 00 |- - - - інші | | 10 | 10 | шт |- апарати | | | | |електронагрівальні | | | | |для завивки та | | | | |сушіння волосся або | | | | |електросушарки для | | | | |рук: | | | | 516 31 |- - сушарки для | | | | |волосся: | | | | 516 31 10 00 |- - - ковпаки- | | 10 | 10 | шт |сушарки | | | | 516 31 90 00 |- - - інші | | 2 | 2 | шт 516 32 00 00 |- - інші апарати | | 2 | 2 | шт |електронагрівальні | | | | |перукарські | | | | 516 33 00 00 |- - електросушарки | | 10 | 10 | шт |для рук | | | | 516 40 |- праски електричні:| | | | 516 40 10 00 |- - з парою | | 10 | 10 | шт 516 40 90 00 |- - інші | | 10 | 10 | шт 516 50 00 00 |- печі мікрохвильові| | 8 | 8 | шт 516 60 |- інші печі; | | | | |електроплити | | | | |кухонні, котли для | | | | |варіння та полиці | | | | |духової шафи | | | | |(включаючи столи для| | | | |смаження), грилі та | | | | |ростери: | | | | 516 60 10 00 |- - електроплити | | 10 | 10 | шт |кухонні | | | | |- - електроплити, | | | | |котли для варіння та| | | | |полиці духової шафи:| | | | 516 60 51 00 |- - - полиці духової| | 10 | 10 | шт |шафи вмонтовані | | | | 516 60 59 00 |- - - інші | | 10 | 10 | шт 516 60 70 00 |- - грилі та ростери| | 10 | 10 | шт 516 60 80 00 |- - електропечі | | 10 | 10 | шт |вмонтовані | | | | 516 60 90 00 |- - інші | | 10 | 10 | шт |- інші прилади | | | | |електронагрівальні: | | | | 516 71 00 00 |- - електричні | | 10 | 10 | шт |кавоварки та | | | | |електричні апарати | | | | |для приготування чаю| | | | 516 72 00 00 |- - тостери для | | 10 | 10 | шт |підсмажування хліба | | | | 516 79 |- - інші: | | | | 516 79 10 00 |- - - пристрої для | | 10 | 10 | шт |зігрівання | | | | 516 79 20 00 |- - - глибокі | | 10 | 10 | шт |масляні жаровні | | | | 516 79 80 00 |- - - інші | | 10 | 10 | шт 516 80 |- елементи опору | | | | |нагрівальні: | | | | 516 80 10 00 |- - зібрані в блоки,| | 10 | 10 | шт |які складаються | | | | |тільки з простого | | | | |ізольованого каркаса| | | | |та електричного | | | | |з'єднувача, що | | | | |застосовуються в | | | | |цивільній авіації | | | | |проти обмерзання | | | | |- - інші: | | | | 516 80 91 00 |- - - які змонтовані| | 10 | 10 | шт |з ізолювальним | | | | |каркасом | | | | 516 80 99 |- - - інші: | | | | 516 80 99 10 |- - - - для | | 1 | 1 | шт |пасажирських вагонів| | | | 516 80 99 30 |- - - - для | | 1 | 1 | шт |трамвайних вагонів | | | | 516 80 99 90 |- - - - інші | | 10 | 10 | шт 516 90 00 00 |- частини | | 5 | 5 | - 517 |Апарати електричні | | | | |телефонні або | | | | |телеграфні для | | | | |проводового зв'язку,| | | | |включаючи телефонні | | | | |апарати з | | | | |бездротовою трубкою;| | | | |апаратура для систем| | | | |проводового зв'язку | | | | |на несучій частоті | | | | |або для цифрових | | | | |проводових систем | | | | |зв'язку; | | | | |відеотелефони: | | | | |- телефонні апарати;| | | | |відеотелефони: | | | | 517 11 00 00 |- - телефонні | | 0 | 0 | шт |апарати для | | | | |проводового зв'язку | | | | |в поєднанні з | | | | |бездротовою трубкою | | | | 517 19 |- - інші: | | | | 517 19 10 00 |- - - відеотелефони | | 0 | 0 | шт 517 19 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт |- факсимільні | | | | |апарати та | | | | |дистанційні | | | | |записувальні | | | | |пристрої: | | | | 517 21 00 00 |- - факсимільні | | 0 | 0 | шт |апарати | | | | 517 22 00 00 |- - телепринтери | | 0 | 0 | шт 517 30 00 00 |- комутатори для | | 0 | 0 | шт |телефонного або | | | | |телеграфного зв'язку| | | | 517 50 |- інша апаратура для| | | | |систем проводового | | | | |зв'язку на несучій | | | | |частоті або цифрових| | | | |проводових систем | | | | |зв'язку: | | | | 517 50 10 00 |- - для систем | | 0 | 0 | шт |проводового зв'язку | | | | |на несучій частоті | | | | 517 50 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | шт 517 80 |- інші пристрої: | | | | 517 80 10 00 |- - переговорні | | 0 | 0 | шт |пристрої | | | | 517 80 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | шт 517 90 |- частини: | | | | |- - апаратів для | | | | |передавання за | | | | |допомогою струмів | | | | |несучої частоти | | | | |підкатегорії | | | | |8517 50 10 00: | | | | 517 90 11 00 |- - - електронне | | 0 | 0 | шт |компонування | | | | 517 90 19 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт |- - інші: | | | | 517 90 82 00 |- - - електронне | | 0 | 0 | шт |компонування | | | | 517 90 88 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт 518 |Мікрофони та | | | | |підставки для них; | | | | |гучномовці, | | | | |вмонтовані або не | | | | |вмонтовані в корпус;| | | | |телефони головні, | | | | |навушники та | | | | |комбіновані | | | | |комплекти мікрофон/ | | | | |гучномовець; | | | | |підсилювачі звукових| | | | |частот електричні; | | | | |електричні | | | | |звукопідсилювальні | | | | |установки: | | | | 518 10 |- мікрофони та | | | | |підставки для них: | | | | 518 10 10 00 |- - для цивільної | | 6 | 6 | шт |авіації | | | | 518 10 90 00 |- - інші | | 0,1 | 0,1 | шт |- гучномовці, | | | | |вмонтовані або не | | | | |вмонтовані в корпус:| | | | 518 21 |- - гучномовці | | | | |окремі, вмонтовані в| | | | |корпус: | | | | 518 21 10 00 |- - - для цивільної | | 6 | 6 | шт |авіації | | | | 518 21 90 00 |- - - інші | | 10 | 10 | шт 518 22 |- - комплекти | | | | |гучномовців, | | | | |вмонтованих в одному| | | | |корпусі: | | | | 518 22 10 00 |- - - для цивільної | | 6 | 6 | шт |авіації | | | | 518 22 90 00 |- - - інші | | 10 | 10 | шт 518 29 |- - інші: | | | | 518 29 10 00 |- - - для цивільної | | 6 | 6 | шт |авіації | | | | 518 29 90 00 |- - - інші | | 10 | 10 | шт 518 30 |- телефони головні, | | | | |навушники та | | | | |комбіновані | | | | |комплекти мікрофон/ | | | | |гучномовець: | | | | 518 30 10 00 |- - для цивільної | | 6 | 6 | шт |авіації | | | | 518 30 90 00 |- - інші | | 10 | 10 | шт 518 40 |- підсилювачі | | | | |звукових частот | | | | |електричні: | | | | 518 40 10 00 |- - для цивільної | | 6 | 6 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | 518 40 30 00 |- - - підсилювачі | | 10 | 10 | шт |телефонні та | | | | |вимірювальні | | | | |- - - інші: | | | | 518 40 91 00 |- - - - одноканальні| | 10 | 10 | шт 518 40 99 00 |- - - - інші | | 10 | 10 | шт 518 50 |- електричні | | | | |звукопідсилювальні | | | | |установки: | | | | 518 50 10 00 |- - для цивільної | | 6 | 6 | шт |авіації | | | | 518 50 90 00 |- - інші | | 0,1 | 0,1 | шт 518 90 00 00 |- частини | | 10 | 10 | - 519 |Електропрогравачі, | | | | |програвачі | | | | |грамплатівок, | | | | |касетні програвачі | | | | |та інша | | | | |звуковідтворювальна | | | | |апаратура без | | | | |пристроїв для | | | | |звукозапису: | | | | 519 10 00 00 |- програвачі | | 10 | 10 | шт |грамплатівок, які | | | | |діють після вкидання| | | | |монети або жетона | | | | |- інші програвачі | | | | |грамплатівок: | | | | 519 21 00 00 |- - без гучномовця | | 10 | 10 | шт 519 29 00 00 |- - інші | | 10 | 10 | шт |- електропрогравачі:| | | | 519 31 00 00 |- - з пристроєм | | 10 | 10 | шт |автоматичної заміни | | | | |платівок | | | | 519 39 00 00 |- - інші | | 10 | 10 | шт 519 40 00 00 |- диктофони | | 10 | 10 | шт |- інша | | | | |звуковідтворювальна | | | | |апаратура: | | | | 519 92 00 00 |- - касетні | | 10 | 10 | шт |програвачі | | | | |кишенькові | | | | 519 93 |- - інші, касетного | | | | |типу: | | | | |- - - для | | | | |використання в | | | | |автомобілях: | | | | 519 93 31 00 |- - - - з системою | | 8 | 8 | шт |аналогового або | | | | |цифрового зчитування| | | | 519 93 39 00 |- - - - інші | | 8 | 8 | шт |- - - інші: | | | | 519 93 81 00 |- - - - з системою | | 8 | 8 | шт |аналогового або | | | | |цифрового зчитування| | | | 519 93 89 00 |- - - - інші | | 8 | 8 | шт 519 99 |- - інші: | | | | |- - - з лазерною | | | | |системою зчитування:| | | | 519 99 12 00 |- - - - що | | 10 | 10 | шт |використовується в | | | | |автомобілях з | | | | |дисками діаметром не| | | | |більш як 6,5 см | | | | 519 99 18 00 |- - - - інші | | 10 | 10 | шт 519 99 90 00 |- - - інші | | 10 | 10 | шт 520 |Магнітофони та інша | | | | |звукозаписувальна | | | | |апаратура, з | | | | |пристроями для | | | |


( Розділ XVI із змінами, внесеними згідно із Законами N 2779-III
( 2779-14 ) від 15.11.2001, N 2952-III ( 2952-14 ) від
10.01.2002, N 3113-III ( 3113-14 ) від 07.03.2002, N 981-IV
( 981-15 ) від 19.06.2003, N 1624-IV ( 1624-15 ) від 18.03.2004,
N 2470-IV ( 2470-15 ) від 15.03.2005, N 2505-IV ( 2505-15 ) від
25.03.2005, N 2715-IV ( 2715а-15 ) від 23.06.2005 )

РОЗДІЛ XVII
ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ, УСТАТКУВАННЯ ТА ПРИСТРОЇ,

ПОВ'ЯЗАНІ З ТРАНСПОРТОМ
Примітки:
1. Цей розділ не включає вироби товарних позицій 9501, 9503
або 9508, а також спортивні сани, сани-бобслей або аналогічні
вироби товарної позиції 9506.
2. Поняття "частини" та "частини і пристрої" не
застосовуються до виробів, зазначених далі, незалежно від того,
можуть чи не можуть вони бути ідентифіковані як вироби цього
розділу:
а) з'єднань, шайб і аналогічних виробів з будь-якого
матеріалу (що класифікуються відповідно до матеріалу, з якого вони
вироблені, або в товарній позиції 8484), а також інших виробів з
незатверділої вулканізованої гуми, крім твердої гуми (товарна
позиція 4016);
б) частин загального призначення з недорогоцінних металів
(розділ XV) відповідно до примітки 2 цього розділу або аналогічних
виробів з пластмаси (група 39);
в) виробів групи 82 (інструменти);
г) виробів товарної позиції 8306;
ґ) машин та устаткування товарних позицій 8401-8479 і частин
до них; виробів товарних позицій 8481, 8482, а також 8483, якщо
вони є основною частиною двигунів чи силових установок;
д) електричних машин або устаткування (група 85);
е) інструментів та апаратів (група 90);
є) виробів (група 91);
ж) зброї (група 93);
з) освітлювальних ламп або приладів та їх частин товарної
позиції 9405;
и) різних щіток, які використовуються як частини у
транспортних засобах (товарна позиція 9603).
3. У групах 86-88 поняття "частини" або "пристрої" не
поширюються на частини та пристрої, які не використовуються
самостійно, а використовуються в основному з виробами цих груп.
Частини або пристрої, які можна віднести одночасно до двох або
кількох товарних позицій цього розділу, повинні бути класифіковані
у тій товарній позиції, яка відповідає основному використанню цих
частин або пристроїв.
4. У цьому розділі:
а) транспортні засоби, спеціально сконструйовані для
переміщення на дорогах чи коліях, слід класифікувати у товарних
позиціях групи 87;
б) автомобілі-амфібії слід класифікувати у товарних позиціях
групи 87;
в) повітряні транспортні засоби, спеціально призначені для
використання одночасно як наземні, слід класифікувати у товарних
позиціях групи 88.
5. Транспортні засоби на повітряній подушці слід
класифікувати у цьому розділі до тих груп транспортних засобів,
яким вони більше відповідають, а саме:
а) до групи 86, якщо вони призначені для руху та можуть
пересуватись по направляючій колії (потяги на повітряній подушці);
б) до групи 87, якщо вони призначені для руху лише по суші
або по суші та по воді;
в) до групи 89, якщо вони призначені для руху по воді,
незалежно від того, чи здатні вони причалювати до пляжу або
пристані, платформи, а також пересуватися по льоду.
Частини та пристрої до транспортних засобів на повітряній
подушці слід класифікувати у тій самій товарній позиції, до якої
включається цей транспортний засіб відповідно до вищезазначених
приміток.
Шляхове устаткування та його пристрої для транспорту на
повітряній подушці повинні відноситися до залізничних мереж, а
сигнальне устаткування, пристрій для забезпечення безпеки контролю
за рухом на таких системах - до сигнального устаткування,
пристроїв для забезпечення безпеки або контролю за рухом на
залізничних шляхах.
Додаткова примітка:
1. За умови врахування положень додаткової примітки 3 до
групи 89, інструменти і предмети, необхідні для обслуговування та
ремонту наземних, повітряних або плавучих транспортних засобів,
повинні відноситися до цих засобів наземного транспорту,
повітряних або плавучих у разі, коли вони подаються разом з ними.
Інші пристрої, що подаються разом із засобами цих видів
транспорту, також повинні відноситися до них у разі, коли вони є
їхньою частиною і продаються разом з ними.
2. Основне правило класифікації 2а) також застосовується до
товарів, зазначених у товарних позиціях 8608, 8805, 8905, 8907, що
імпортуються товарними партіями розділеними на частини, у випадку
звернення декларанта та за умови відповідності чинному
законодавству.
Додаткова примітка України:
1. У цьому розділі термін "що використовуються (ється) для
промислового складання моторних транспортних засобів" та "для
промислового складання моторних транспортних засобів"
застосовується лише до товарів, які використовуються у
промисловому виробництві моторних транспортних засобів тованих
позицій 8701-8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України. Примітки до розділу XVII доповнено абзацами згідно із Законом
N 2715-IV ( 2715а-15 ) від 23.06.2005 )

Група 86
Залізничні або трамвайні локомотиви, засоби пересування по залізниці або аналогічних коліях та їх частини; шляхове
обладнання та пристрої для залізничної та трамвайної мережі

та їх частини; механічне (у тому числі електромеханічне)

обладнання сигналізації для шляхів сполучення
Примітки:
1. Ця група не включає:
а) шпали дерев'яні або бетонні для залізничних або трамвайних
колій чи аналогічних їм, а також бетонні секції направляючих колій
для монорейкового транспорту на повітряних подушках (товарна
позиція 4406 або 6810);
б) будівельні матеріали для залізниць або трамвайних колій з
чорних металів товарної позиції 7302;
в) електричне устаткування для сигналізації, пристрої для
забезпечення безпеки або контролю за рухом товарної позиції 8530.
2. До товарної позиції 8607 включаються:
а) осі, колеса, колісні пари (ходові частини), металеві
бандажі, втулки і маточини та інші частини коліс;
б) рами, підрамники, візки моторні та немоторні;
в) буксові вузли (мастильні коробки з густим мастилом або
оливою), різного виду гальмувальні пристосування;
г) буфери, зчіплювальні пристрої для рухомого складу; крюки
та інші автозчепні пристрої та міжвагонні з'єднання;
ґ) кузови.
3. За умови врахування положень вищевикладеної примітки 1 до
товарної позиції 8608 серед інших включаються:
а) зібрані колії, поворотні платформи, тупикові упори та
габарити навантажування;
б) механічні сигнальні диски, семафори, прилади керування
сигналами та стрілками, прилади, що контролюють переїзд, пульти
дистанційного керування та інші механічні прилади (у тому числі
електромеханічні) для сигналізації безпеки або контролю за рухом,
навіть якщо вони мають або не мають пристроїв для
електроосвітлення на залізницях, трамвайних коліях, річкових
шляхах, спорудах для паркування, аеродромах чи портових спорудах.
---------------------------------------------------------------------- Код | Назва | Ставки мита, % |Додат- | |--------------------------| кові | |префе-|пільгова | повна | ОВО | | рен- | | | | |ційна | | | -------------+--------------------+------+---------+---------+------- 601 |Локомотиви з | | | | |зовнішнім джерелом | | | | |електроенергії або з| | | | |електричними | | | | |акумуляторами: | | | | 601 10 00 00 |- із зовнішнім | | 0 | 0 | шт |джерелом | | | | |електроенергії | | | | 601 20 00 00 |- з акумуляторами | | 0 | 0 | шт |електричними | | | | 602 |Інші локомотиви; | | | | |тендери: | | | | 602 10 00 00 |- локомотиви | | 0 | 0 | шт |дизель-електричні | | | | 602 90 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | шт 603 |Вагони пасажирські | | | | |самохідні залізничні| | | | |або трамвайні, | | | | |вантажні вагони, | | | | |вагони-платформи, | | | | |крім включених до | | | | |товарної позиції | | | | |8604: | | | | 603 10 00 |- із зовнішнім | | | | |джерелом | | | | |електроенергії: | | | | 603 10 00 10 |- - вагони трамвайні| | 15 | 15 | шт |для широкої колії | | | | 603 10 00 90 |- - інші | | 0 | 0 | шт 603 90 00 00 |- інші | | 0 | 0 | шт 604 00 00 00 |Транспортні засоби | | 0 | 0 | шт |самохідні або | | | | |несамохідні для | | | | |ремонту та | | | | |технічного | | | | |обслуговування | | | | |залізниць та | | | | |трамвайних колій | | | | |(наприклад, | | | | |ремонтні вагони, | | | | |вагони-крани, | | | | |вагони- | | | | |шпалопідбивні, | | | | |вирівнювачі колії, | | | | |вагони контрольно- | | | | |випробовувальні) | | | | 605 00 00 00 |Вагони пасажирські | | 0 | 0 | шт |залізничні або | | | | |трамвайні, | | | | |несамохідні, вагони | | | | |багажні, вагони | | | | |поштові та інші | | | | |спеціалізовані | | | | |вагони залізничні та| | | | |трамвайні, | | | | |несамохідні (крім | | | | |вагонів товарної | | | | |позиції 8604) | | | | 606 |Вагони залізничні | | | | |або трамвайні для | | | | |перевезень вантажів | | | | |по коліях, | | | | |несамохідні: | | | | 606 10 00 00 |- вагони-цистерни та| | 0 | 0 | шт |подібні їм | | | | 606 20 00 00 |- вагони, в яких | | 0 | 0 | шт |підтримується | | | | |постійна | | | | |температура, | | | | |холодильні та | | | | |морозильні вагони, | | | | |крім вагонів | | | | |підпозиції 8606 10 | | | | 606 30 00 00 |- вагони з | | 0 | 0 | шт |автоматичним | | | | |розвантаженням, крім| | | | |вагонів підпозиції | | | | |8606 10 або 8606 20 | | | | |- інші: | | | | 606 91 |- - криті і | | | | |замкнені: | | | | 606 91 10 00 |- - - спеціально | | 0 | 0 | шт |передбачені для | | | | |транспортування | | | | |вантажів з високою | | | | |радіоактивністю | | | | |(Євроатом) | | | | 606 91 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт 606 92 00 00 |- - відкриті, із | | 0 | 0 | шт |стаціонарними | | | | |перегородками | | | | |заввишки понад 60 см| | | | 606 99 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | шт 607 |Частини до | | | | |залізничних або | | | | |трамвайних | | | | |локомотивів чи | | | | |рухомого состава: | | | | |- візки, моторні і | | | | |немоторні, осі і | | | | |колеса, їх частини: | | | | 607 11 00 00 |- - тягові візки | | 0 | 0 | - |моторні та немоторні| | | | 607 12 00 00 |- - інші візки | | 0 | 0 | - |моторні та немоторні| | | | 607 19 |- - інші, включаючи | | | | |частини: | | | | |- - - осі, | | | | |змонтовані або ні; | | | | |колеса та їх | | | | |частини: | | | | 607 19 01 00 |- - - - з ливарного | | 0 | 0 | - |чавуну або сталеві | | | | |литі | | | | 607 19 11 00 |- - - - штамповані | | 0 | 0 | - |сталеві | | | | 607 19 18 00 |- - - - інші | | 0 | 0 | - |- - - частини для | | | | |візків усіх типів: | | | | 607 19 91 00 |- - - з чавуну або | | 0 | 0 | - |сталеві литі | | | | 607 19 99 00 |- - - - інші | | 0 | 0 | - |- гальмувальні | | | | |пристрої та їх | | | | |частини: | | | | 607 21 |- - гальма на | | | | |стисненому повітрі | | | | |та їх частини: | | | | 607 21 10 00 |- - - з чавуну або | | 0 | 0 | - |сталеві литі | | | | 607 21 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | - 607 29 |- - інші: | | | | 607 29 10 00 |- - - з чавуну або | | 0 | 0 | - |сталеві литі | | | | 607 29 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | - 607 30 |- крюки та інші | | | | |пристрої зчеплення, | | | | |протиударні | | | | |амортизатори та їх | | | | |частини: | | | | 607 30 01 00 |- - з чавуну або | | 0 | 0 | - |сталеві литі | | | | 607 30 99 00 |- - інші | | 0 | 0 | - |- інші: | | | | 607 91 |- - локомотивів або | | | | |тягачів: | | | | 607 91 10 00 |- - - буксові вузли | | 0 | 0 | - |та їх частини | | | | |- - - інші: | | | | 607 91 91 00 |- - - - з чавуну або| | 0 | 0 | - |сталеві литі | | | | 607 91 99 00 |- - - - інші | | 0 | 0 | - 607 99 |- - інші: | | | | 607 99 10 00 |- - - буксові вузли | | 0 | 0 | - |та їх частини | | | | 607 99 30 00 |- - - кузови та їх | | 0 | 0 | - |частини | | | | 607 99 50 00 |- - - шасі та їх | | 0 | 0 | - |частини | | | | 607 99 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | - 608 00 |Стаціонарне | | | | |обладнання | | | | |залізничних та | | | | |трамвайних колій; | | | | |механічні (включаючи| | | | |електромеханічні) | | | | |прилади | | | | |сигналізації, | | | | |забезпечення безпеки| | | | |або контролю за | | | | |рухом на залізницях | | | | |та трамвайних | | | | |коліях, | | | | |автомобільних шляхах| | | | |або річкових | | | | |магістралях, | | | | |спорудах для | | | | |паркування, портових| | | | |спорудах або на | | | | |аеродромах; | | | | |їх частини: | | | | 608 00 10 00 |- устаткування та | | 0 | 0 | - |обладнання для | | | | |залізничних та інших| | | | |колій | | | | 608 00 30 00 |-інше обладнання | | 0 | 0 | - 608 00 90 00 |- частини | | 0 | 0 | - 609 00 |Контейнери | | | | |(включаючи місткості| | | | |для перевезення | | | | |рідких вантажів), | | | | |спеціально | | | | |призначені та | | | | |оснащені для | | | | |перевезень одним або| | | | |кількома видами | | | | |транспорту: | | | | 609 00 10 00 |- контейнери з | | 2 | 2 | - |протирадіаційним | | | | |свинцевим захистом | | | | |для транспортування | | | | |радіоактивних | | | | |речовин | | | | 609 00 90 00 |- інші | | 2 | 2 | -

Група 87
Автомобілі, тягачі, велосипеди та інші наземні

транспортні засоби, їх частини та пристрої
Примітки:
1. Ця група не включає транспортні засоби, передбачені для
переміщення тільки по колії (залізничній, трамвайній).
2. У цій групі термін "трактори" означає транспортні засоби,
призначені головним чином для буксирування чи штовхання інших
транспортних засобів і вантажів, навіть якщо вони містять деяке
допоміжне устаткування, що дозволяє транспортувати, з урахуванням
їх основного застосування, інструменти, насіння, добрива тощо.
Агрегати та робочі механізми, які сконструйовані для
оснащення тракторів товарної позиції 8701 і розглядаються як
взаємозамінне устаткування, відносяться до відповідних товарних
позицій, навіть у разі, коли вони поставляються разом з тягачем
незалежно від того, встановлені вони на ньому чи ні.
3. Шасі автомобільні з кабіною включаються до товарних
позицій 8702-8704 і не включаються до товарної позиції 8706.
4. До товарної позиції 8712 включаються двоколісні велосипеди
для дітей. Інші види дитячих велосипедів включаються до товарної
позиції 9501.
Додаткові примітки:
1. У товарних позиціях 8702, 8703, 8704 транспортними
засобами, що використовувалися, вважаються такі, на які були або є
реєстраційні документи, видані уповноваженими державними органами,
в тому числі іноземними, що дають право експлуатувати ці
транспортні засоби.
2. Кузовами, що використовувалися, для транспортних засобів
товарних позицій 8702, 8703, 8704 вважаються такі, які вже були
встановлені на транспортному засобі або з моменту виготовлення
яких минуло більше одного року.
Додаткова примітка України:
У цій групі термін "укомплектовані" застосовується до кузовів
для промислового складання моторних транспортних засобів товарної
позиції 8703, пофарбованих, повністю або не повністю
укомплектованих елементами та приладами внутрішнього й зовнішнього
обладнання.
Термін "не укомплектовані" застосовується до кузовів для
промислового складання моторних транспортних засобів товарної
позиції 8703, пофарбованих або нефарбованих, із встановленими на
них дверима й капотами або без них, без елементів та приладів
внутрішнього та зовнішнього обладнання. Примітки до групи 87 розділу XVII доповнено абзацами згідно із
Законом N 2715-IV ( 2715а-15 ) від 23.06.2005 )
---------------------------------------------------------------------- Код | Назва | Ставки мита, % |Додат- | |--------------------------| кові | |префе-|пільгова | повна | ОВО | | рен- | | | | |ційна | | | -------------+--------------------+------+---------+---------+------- 701 |Трактори (за | | | | |винятком засобів | | | | |товарної позиції | | | | |8709): | | | | 701 10 |- трактори | | | | |садово-городні, що | | | | |керуються водієм, | | | | |який іде поруч: | | | | 701 10 10 00 |- - потужністю не | | 15 | 15 | шт |більш як 4 кВт | | | | 701 10 90 00 |- - потужністю | | 15 | 15 | шт |понад 4 кВт | | | | 701 20 |- трактори колісні | | | | |для перевезення | | | | |напівпричепів: | | | | 701 20 10 00 |- - нові | | 5 | 5 | шт 701 20 90 00 |- - що | | 10 | 10 | шт |використовувались | | | | 701 30 |- трактори | | | | |гусеничні: | | | | 701 30 10 00 |- - пристосування | | 10 | 10 | шт |для розчищення снігу| | | | 701 30 90 00 |- - інші | | 10 | 10 | шт 701 90 |- інші: | | | | |- - трактори для | | | | |сільськогосподарсь- | | | | |ких робіт (крім | | | | |тракторів | | | | |садово-городніх, що | | | | |керуються водієм, | | | | |який іде поруч) та | | | | |трактори для | | | | |лісового | | | | |господарства, | | | | |колісні: | | | | |- - - нові, з | | | | |потужністю двигуна: | | | | 701 90 11 00 |- - - - не більш | | 10 | 10 | шт |як 18 кВт | | | | 701 90 15 00 |- - - - понад 18 | | 10 | 10 | шт |кВт, але не більш як| | | | |25 кВт | | | | 701 90 21 00 |- - - - понад | | 10 | 10 | шт |25 кВт, але не більш| | | | |як 37 кВт | | | | 701 90 25 00 |- - - - понад | | 10 | 10 | шт |37 кВт, але не більш| | | | |як 59 кВт | | | | 701 90 31 00 |- - - - понад | | 10 | 10 | шт |59 кВт, але не більш| | | | |як 75 кВт | | | | 701 90 35 00 |- - - - понад | | 10 | 10 | шт |75 кВт, але не більш| | | | |як 90 кВт | | | | 701 90 39 00 |- - - - понад 90 кВт| | 10 | 10 | шт 701 90 50 00 |- - - що | | 10 | 10 | шт |використовувались | | | | 701 90 90 00 |- - інші | | 10 | 10 | шт 702 |Автомобілі, | | | | |розраховані на | | | | |перевезення 10 осіб | | | | |і більше, включаючи | | | | |водія: | | | | 702 10 |- з двигуном із | | | | |запалюванням від | | | | |стиснення (дизелем | | | | |або напівдизелем): | | | | |- - з робочим | | | | |об'ємом циліндрів | | | | |понад 2500 куб. см: | | | | 702 10 11 |- - - нові(*): | | | | 702 10 11 10 |- - - - з робочим | | 20 | 20 | шт |об'ємом циліндрів до| | | | |5000 куб. см | | | | 702 10 11 30 |- - - - з робочим | | 20 | 20 | шт |об'ємом циліндрів | | | | |понад 5000 куб. см | | | | 702 10 19 |- - - що | | | | |використовувалися: | | | | 702 10 19 10 |- - - - з робочим | | 20 | 20 | шт |об'ємом циліндрів до| | | | |5000 куб. см | | | | 702 10 19 90 |- - - - з робочим | | 20 | 20 | шт |об'ємом циліндрів | | | | |понад 5000 куб. см | | | | |- - з робочим | | | | |об'ємом циліндрів | | | | |не більш як | | | | |2500 куб. см: | | | | 702 10 91 00 |- - - нові | | 20 | 20 | шт 702 10 99 00 |- - - що | | 20 | 20 | шт |використовувалися | | | | 702 90 |- інші: | | | | |- - з поршневим | | | | |двигуном з іскровим | | | | |запалюванням: | | | | |- - - з робочим | | | | |об'ємом циліндрів | | | | |понад 2800 куб. см: | | | | 702 90 11 00 |- - - - нові | | 20 | 20 | шт 702 90 19 00 |- - - - що | | 20 | 20 | шт |використовувалися | | | | |- - - з робочим | | | | |об'ємом циліндрів | | | | |не більш як | | | | |2800 куб. см: | | | | 702 90 31 00 |- - - - нові | | 20 | 20 | шт 702 90 39 00 |- - - - що | | 20 | 20 | шт |використовувалися | | | | 702 90 90 |- - з двигуном | | | | |іншого типу: | | | | 702 90 90 10 |- - - тролейбуси | | 20 | 20 | шт 702 90 90 90 |- - - інші | | 20 | 20 | шт 703 |Автомобілі легкові | | | | |та інші моторні | | | | |транспортні засоби, | | | | |призначені головним | | | | |чином для | | | | |перевезення людей | | | | |(крім моторних | | | | |транспортних засобів| | | | |товарної позиції | | | | |8702), включаючи | | | | |вантажо-пасажирські | | | | |автомобілі-фургони | | | | |та гоночні | | | | |автомобілі: | | | | 703 10 |- транспортні | | | | |засоби, спеціально | | | | |призначені для | | | | |пересування по | | | | |снігу; спеціальні | | | | |автомобілі для | | | | |перевезення | | | | |спортсменів на | | | | |майданчики для гри | | | | |в гольф та | | | | |аналогічні | | | | |транспортні засоби: | | | | 703 10 11 00 |- - транспортні | | 25 | 25 | шт |засоби спеціального | | | | |призначення для | | | | |переміщення | | | | |по снігу, з двигуном| | | | |внутрішнього | | | | |згоряння із | | | | |запалюванням від | | | | |стиснення (дизелем | | | | |або напівдизелем) | | | | |або з двигуном | | | | |внутрішнього | | | | |згоряння з іскровим | | | | |запалюванням | | | | 703 10 18 00 |- - інші | | 25 | 25 | шт |- інші транспортні | | | | |засоби з двигуном | | | | |внутрішнього | | | | |згоряння з іскровим | | | | |запалюванням та з | | | | |кривошипно-шатунним | | | | |механізмом: | | | | 703 21 |- - з робочим | | | | |об'ємом циліндрів | | | | |двигуна не більш | | | | |як 1000 куб. см: | | | | 703 21 10 00 |- - - нові | | 25 | 25 | шт 703 21 90 |- - - що | | | | |використовувалися: | | | | 703 21 90 10 |- - - - не більш | | 25 | 25 | шт |як 5 років | | | | 703 21 90 30 |- - - - понад | | 25 | 25 | шт |5 років | | | | 703 22 |- - з робочим | | | | |об'ємом циліндрів | | | | |двигуна понад | | | | |1000 куб. см, але | | | | |не більш як | | | | |1500 куб. см: | | | | 703 22 10 00 |- - - нові | | 25 | 25 | шт 703 22 90 |- - - що | | | | |використовувалися: | | | | 703 22 90 10 |- - - - не більш | | 25 | 25 | шт |як 5 років | | | | 703 22 90 30 |- - - - понад | | 25 | 25 | шт |5 років | | | | 703 23 |- - з робочим | | | | |об'ємом циліндрів | | | | |двигуна понад | | | | |1500 куб. см, але | | | | |не більш як | | | | |3000 куб. см: | | | | |- - - нові: | | | | 703 23 11 |- - - - моторні | | | | |транспортні засоби, | | | | |обладнані для | | | | |тимчасового | | | | |проживання людей: | | | | 703 23 11 10 |- - - - - з об'ємом | | 25 | 25 | шт |циліндрів двигуна | | | | |понад 1500 куб. см, | | | | |але не більш як | | | | |2200 куб. см | | | | 703 23 11 30 |- - - - - з об'ємом | | 25 | 25 | шт |циліндрів двигуна | | | | |понад 2200 куб. см, | | | | |але не більш як | | | | |3000 куб. см | | | | 703 23 19 |- - - - інші: | | | | 703 23 19 10 |- - - - - з об'ємом | | 25 | 25 | шт |циліндрів двигуна | | | | |понад 1500 куб. см, | | | | |але не більш як | | | | |2200 куб. см | | | | 703 23 19 30 |- - - - - з об'ємом | | 25 | 25 | шт |циліндрів двигуна | | | | |понад 2200 куб. см, | | | | |але не більш як | | | | |3000 куб. см | | | | 703 23 90 |- - - що | | | | |використовувалися: | | | | |- - - - з об'ємом | | | | |циліндрів двигуна | | | | |понад 1500 куб. см, | | | | |але не більш | | | | |як 2200 куб. см: | | | | 703 23 90 11 |- - - - - не більш | | 25 | 25 | шт |як 5 років | | | | 703 23 90 13 |- - - - - понад | | 25 | 25 | шт |5 років | | | | |- - - - з об'ємом | | | | |циліндрів двигуна | | | | |понад 2200 куб. см, | | | | |але не більш | | | | |як 3000 куб. см: | | | | 703 23 90 31 |- - - - - не більш | | 25 | 25 | шт |як 5 років | | | | 703 23 90 33 |- - - - - понад | | 25 | 25 | шт |5 років | | | | 703 24 |- - з робочим | | | | |об'ємом циліндрів | | | | |двигуна понад | | | | |3000 куб. см: | | | | 703 24 10 00 |- - - нові | | 25 | 25 | шт 703 24 90 |- - - що | | | | |використовувалися: | | | | 703 24 90 10 |- - - - не більш | | 25 | 25 | шт |як 5 років | | | | 703 24 90 30 |- - - - понад | | 25 | 25 | шт |5 років | | | | |- інші транспортні | | | | |засоби з двигуном | | | | |внутрішнього | | | | |згоряння з | | | | |запалюванням від | | | | |стиснення (дизелем | | | | |або напівдизелем): | | | | 703 31 |- - з робочим | | | | |об'ємом циліндрів | | | | |двигуна не більш | | | | |як 1500 куб. см: | | | | 703 31 10 00 |- - - нові | | 25 | 25 | шт 703 31 90 |- - - що | | | | |використовувалися: | | | | 703 31 90 10 |- - - - не більш | | 25 | 25 | шт |як 5 років | | | | 703 31 90 30 |- - - - понад | | 25 | 25 | шт |5 років | | | | 703 32 |- - з робочим | | | | |об'ємом циліндрів | | | | |двигуна понад | | | | |1500 куб. см, але | | | | |не більш як | | | | |2500 куб. см: | | | | |- - - нові: | | | | 703 32 11 00 |- - - - моторні | | 25 | 25 | шт |транспортні засоби, | | | | |обладнані для | | | | |тимчасового | | | | |проживання людей | | | | 703 32 19 00 |- - - - інші | | 25 | 25 | шт 703 32 90 |- - - що | | | | |використовувалися: | | | | 703 32 90 10 |- - - - не більш | | 25 | 25 | шт |як 5 років | | | | 703 32 90 30 |- - - - понад | | 25 | 25 | шт |5 років | | | | 703 33 |- - з робочим | | | | |об'ємом циліндрів | | | | |двигуна понад | | | | |2500 куб. см: | | | | |- - - нові: | | | | 703 33 11 00 |- - - - моторні | | 25 | 25 | шт |транспортні засоби, | | | | |обладнані для | | | | |тимчасового | | | | |проживання людей | | | | 703 33 19 00 |- - - - інші | | 25 | 25 | шт 703 33 90 |- - - що | | | | |використовувалися: | | | | 703 33 90 10 |- - - - не більш | | 25 | 25 | шт |як 5 років | | | | 703 33 90 30 |- - - - понад | | 25 | 25 | шт |5 років | | | | 703 90 |- інші: | | | | 703 90 10 00 |- - транспортні | | 25 | 25 | шт |засоби, оснащені | | | | |електричними | | | | |двигунами | | | | 703 90 90 00 |- - інші | | 25 | 25 | шт 704 |Автомобілі вантажні:| | | | 704 10 |- автомобілі- | | | | |самоскиди, | | | | |призначені для | | | | |використання на | | | | |бездоріжжі: | | | | |- - з поршневим | | | | |двигуном з | | | | |запалюванням від | | | | |стиснення (дизелем | | | | |або напівдизелем) | | | | |або з іскровим | | | | |запалюванням: | | | | 704 10 11 |- - - з поршневим | | | | |двигуном з | | | | |запалюванням від | | | | |стиснення (дизелем | | | | |або напівдизелем) | | | | |з робочим об'ємом | | | | |циліндрів понад | | | | |2500 куб. см або | | | | |поршневим двигуном з| | | | |запалюванням від | | | | |свічок з робочим | | | | |об'ємом циліндрів | | | | |понад 2800 куб. см: | | | | 704 10 11 10 |- - - - вантажо- | | 1 | 1 | шт |підйомністю понад | | | | |75 т | | | | 704 10 11 90 |- - - - інші | | 1 | 1 | шт 704 10 19 00 |- - - інші | | 20 | 20 | шт 704 10 90 |- - інші: | | | | 704 10 90 10 |- - - автомобілі- | | 20 | 20 | шт |самоскиди масою | | | | |до 5 т | | | | 704 10 90 90 |- - - інші | | 20 | 20 | шт |- інші з поршневим | | | | |двигуном з | | | | |запалюванням від | | | | |стиснення (дизелем | | | | |або напівдизелем): | | | | 704 21 |- - масою у разі | | | | |максимального | | | | |завантаження | | | | |не більш як 5 т: | | | | 704 21 10 00 |- - - передбачені | | 20 | 20 | шт |спеціально для | | | | |транспортування | | | | |високорадіоактивних | | | | |речовин | | | | |- - - інші: | | | | |- - - - з двигуном, | | | | |робочий об'єм | | | | |циліндрів якого | | | | |понад 2500 куб. см: | | | | 704 21 31 00 |- - - - - нові | | 20 | 20 | шт 704 21 39 00 |- - - - - що | | 20 | 20 | шт |використовувалися | | | | |- - - - з двигуном, | | | | |робочий об'єм | | | | |циліндрів якого | | | | |не більш як | | | | |2500 куб. см: | | | | 704 21 91 00 |- - - - - нові | | 20 | 20 | шт 704 21 99 00 |- - - - - що | | 20 | 20 | шт |використовувалися | | | | 704 22 |- - масою у разі | | | | |максимального | | | | |завантаження понад | | | | |5 т, але не більш | | | | |як 20 т: | | | | 704 22 10 00 |- - - передбачені | | 20 | 20 | шт |спеціально для | | | | |транспортування | | | | |високорадіоактивних | | | | |речовин | | | | |- - - інші: | | | | 704 22 91 00 |- - - - нові | | 20 | 20 | шт 704 22 99 00 |- - - - що | | 20 | 20 | шт |використовувалися | | | | 704 23 |- - масою у разі | | | | |максимального | | | | |завантаження понад | | | | |20 т: | | | | 704 23 10 00 |- - - передбачені | | 20 | 20 | шт |спеціально для | | | | |транспортування | | | | |високорадіоактивних | | | | |речовин | | | | |- - - інші: | | | | 704 23 91 00 |- - - - нові | | 20 | 20 | шт 704 23 99 00 |- - - - що | | 20 | 20 | шт |використовувалися | | | | |- інші з поршневим | | | | |двигуном з іскровим | | | | |запалюванням: | | | | 704 31 |- - масою у разі | | | | |максимального | | | | |завантаження | | | | |не більш як 5 т: | | | | 704 31 10 00 |- - - передбачені | | 20 | 20 | шт |спеціально для | | | | |транспортування | | | | |високорадіоактивних | | | | |речовин | | | | |- - - інші: | | | | |- - - - з двигуном | | | | |з робочим об'ємом | | | | |циліндрів понад | | | | |2800 куб. см: | | | | 704 31 31 00 |- - - - - нові | | 20 | 20 | шт 704 31 39 00 |- - - - - що | | 20 | 20 | шт |використовувалися | | | | |- - - - з двигуном | | | | |з робочим об'ємом | | | | |циліндрів не більш | | | | |як 2800 куб. см: | | | | 704 31 91 00 |- - - - - нові | | 20 | 20 | шт 704 31 99 00 |- - - - - що | | 20 | 20 | шт |використовувалися | | | | 704 32 |- - масою у разі | | | | |максимального | | | | |завантаження понад | | | | |5 т: | | | | 704 32 10 00 |- - - передбачені | | 20 | 20 | шт |спеціально для | | | | |транспортування | | | | |високорадіоактивних | | | | |речовин | | | | |- - - інші: | | | | 704 32 91 00 |- - - - нові | | 20 | 20 | шт 704 32 99 00 |- - - - що | | 20 | 20 | шт |використовувалися | | | | 704 90 00 00 |- інші | | 20 | 20 | шт 705 |Автомобілі | | | | |спеціального | | | | |призначення, крім | | | | |призначених головним| | | | |чином для | | | | |перевезення людей | | | | |або вантажів | | | | |(наприклад | | | | |автомобілі вантажні | | | | |для аварійного | | | | |ремонту, автокрани, | | | | |автомобілі пожежні, | | | | |автобетономішалки, | | | | |машини прибиральні, | | | | |машини дорожні, | | | | |автомобілі- | | | | |майстерні, | | | | |радіологічні | | | | |автомобілі): | | | | 705 10 00 00 |- автокрани | | 12 | 12 | шт 705 20 00 00 |- вишки | | 12 | 12 | шт |розвідувальні та | | | | |бурові на | | | | |автомобілях | | | | 705 30 00 |- автомобілі | | | | |пожежні: | | | | 705 30 00 10 |- - з підіймачем або| | 5 | 5 | шт |драбиною | | | | 705 30 00 90 |- - інші | | 12 | 12 | шт 705 40 00 00 |- автобетономішалки | | 12 | 12 | шт 705 90 |- інші: | | | | 705 90 10 00 |- - машини технічної| | 10 | 10 | шт |допомоги | | | | 705 90 30 00 |- - машини, оснащені| | 10 | 10 | шт |бетононасосом | | | | 705 90 90 |- - інші: | | | | 705 90 90 10 |- - - автомобілі | | 10 | 10 | шт |спеціального | | | | |призначення для | | | | |пересувних | | | | |телевізійних і | | | | |звукових станцій | | | | 705 90 90 90 |- - - інші | | 10 | 10 | шт 706 00 |Шасі з встановленими| | | | |двигунами для | | | | |автомобілів товарних| | | | |позицій 8701-8705: | | | | |- шасі для тракторів| | | | |товарної позиції | | | | |8701; шасі | | | | |автомобілів товарних| | | | |позицій 8702, 8703 | | | | |або 8704 з поршневим| | | | |двигуном з | | | | |запалюванням від | | | | |стиснення (дизелем | | | | |або напівдизелем), з| | | | |робочим об'ємом | | | | |циліндрів понад | | | | |2500 куб. см або з | | | | |поршневим двигуном з| | | | |іскровим | | | | |запалюванням з | | | | |робочим об'ємом | | | | |циліндрів понад | | | | |2800 куб. см: | | | | 706 00 11 00 |- - для автомобілів | | 0 | 0 | шт |товарної позиції | | | | |8702 або товарної | | | | |позиції 8704 | | | | 706 00 19 00 |- - інші | | 0 | 0 | шт |- інші: | | | | 706 00 91 |- - для автомобілів | | | | |товарної позиції | | | | |8703: | | | | 706 00 91 10 |- - - для | | 0 | 0 | шт |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 706 00 91 90 |- - - інші | | 5 | 5 | шт 706 00 99 00 |- - інші | | 0 | 0 | шт 707 |Кузови (включаючи | | | | |кабіни) для моторних| | | | |транспортних | | | | |засобів товарних | | | | |позицій 8701-8705: | | | | 707 10 |- кузови для | | | | |моторних | | | | |транспортниэ | | | | |засобів товарної | | | | |позиції 8703: | | | | 707 10 10 |- - для промислового| | | | |складання: | | | | 707 10 10 10 |- - - укомплектовані| | 5 | 5 | шт 707 10 10 20 |- - - неукомплекто- | | 0 | 0 | шт |вані | | | | 707 10 90 |- - інші: | | | | 707 10 90 10 |- - - що | | 20 | 20 | шт |використовувалися | | | | |5 років або менше | | | | 707 10 90 20 |- - - що | | 20 | 20 | шт |використовувалися | | | | |більше 5 років | | | | 707 10 90 90 |- - - інші | | 20 | 20 | шт 707 90 |- інші: | | | | 707 90 10 00 |- - для промислового| | 5 | 5 | шт |складання: садово- | | | | |городніх тракторів | | | | |підпозиції 8701 10; | | | | |автомобілів товарної| | | | |позиції 8704, | | | | |з поршневим двигуном| | | | |з запалюванням від | | | | |стиснення (дизелем | | | | |або напівдизелем) | | | | |і робочим об'ємом | | | | |циліндрів не більш | | | | |як 2500 куб. см або | | | | |поршневим двигуном з| | | | |іскровим | | | | |запалюванням | | | | |з робочим об'ємом | | | | |не більш як | | | | |2800 куб. см; | | | | |автомобілів | | | | |спеціального | | | | |призначення товарної| | | | |позиції 8705 | | | | 707 90 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | шт 708 |Частини та пристрої | | | | |для автомобілів, | | | | |товарних позицій | | | | |8701-8705: | | | | 708 10 |- пристрої | | | | |амортизаційні та їх | | | | |частини: | | | | 708 10 10 00 |- - для промислового| | 0 | 0 | - |складання: | | | | |автомобілів товарної| | | | |позиції 8703; | | | | |автомобілів | | | | |товарної позиції | | | | |8704, оснащених | | | | |поршневим двигуном з| | | | |запалюванням від | | | | |стиснення (дизелем | | | | |або напівдизелем) | | | | |з робочим об'ємом | | | | |циліндрів не більш | | | | |як 2500 куб. см або | | | | |поршневим двигуном | | | | |з іскровим | | | | |запалюванням | | | | |з робочим об'ємом | | | | |циліндрів не більш | | | | |як 2800 куб. см; | | | | |автомобілів товарної| | | | |позиції 8705 | | | | 708 10 90 |- - інші: | | | | 708 10 90 10 |- - - автомобілів | | 1 | 1 | - |позиції 8704, | | | | |вантажопідйомністю | | | | |понад 75 тонн | | | | |- - - інші: | | | | 708 10 90 91 |- - - - для | | 0 | 0 | - |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 708 10 90 98 |- - - - інші | | 9 | 9 | - |- інші частини і | | | | |пристрої для кузовів| | | | |(включаючи кабіни): | | | | 708 21 |- - ремені безпеки: | | | | 708 21 10 00 |- - - для | | 0 | 0 | шт |промислового | | | | |складання: | | | | |автомобілів | | | | |товарної позиції | | | | |8703; |