open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих

актів України щодо державної підтримки

автомобілебудівної промисловості

України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 9, ст.68 )

З метою ефективного використання виробничого,
науково-технічного та експортного потенціалу вітчизняного
автомобілебудування, яке визначається як пріоритетна галузь
економіки України, створення сприятливих умов для залучення
інвестицій, у тому числі іноземних, а також забезпечення
економічних інтересів держави в нарощуванні обсягів виробництва
українських підприємств Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Законі України "Про стимулювання виробництва автомобілів
в Україні" ( 535/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 47, ст. 294; 2002 р., N 1, ст. 2):
1) статтю 1 викласти у такій редакції:
"Стаття 1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у
такому значенні:
1) інвестиція - інвестиція (у тому числі іноземна) виключно у
грошовій формі, що зареєстрована у встановленому законодавством
порядку та становить за офіційним валютним курсом Національного
банку України на день внесення такої інвестиції до статутного
фонду зазначеного підприємства суму, еквівалентну:
не менше 150 мільйонам доларів США, - при виробництві
легкових автомобілів;
не менше 30 мільйонам доларів США, - при виробництві
вантажних автомобілів і автобусів;
не менше 10 мільйонам доларів США, - при виробництві
комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів;
2) офіційний виробник автомобільної марки (автомобільних
марок) - резидент України, юридична особа (підприємство по
виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих до них),
основним видом діяльності яких є виробництво автомобілів, що мають
офіційно підтверджене право на виробництво певної марки
автомобілів на підставі належним чином зареєстрованого права
власності на знак для товарів і послуг (торговельної марки) або на
підставі чинного договору, що надає право на використання цього
знака для товарів і послуг (торговельної марки) при виробництві
автомобілів;
3) інвестиційна програма підприємства - програма використання
інвестиції та інших коштів, залучених для її виконання,
затверджена постановою Кабінету Міністрів України і яка містить
комплекс зобов'язань підприємства на період її виконання, зокрема:
перелік об'єктів виробництва;
концепцію створення потужностей підприємства;
джерела фінансування;
терміни виконання програми створення (завантаження) робочих
місць;
4) програма створення (завантаження) робочих місць -
використання інвестиції для створення (завантаження) робочих місць
на підприємствах по виробництву автомобілів, автобусів і складових
частин до них на митній території України;
5) робоче місце - забезпечення одного працюючого роботою
повний робочий день (повне завантаження) протягом часу, який
щорічно визначається законодавством про працю;
6) підприємство по виробництву автомобілів, автобусів і
комплектуючих виробів до них з інвестицією - підприємство по
виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них
з інвестицією, в якому:
інвестор (інвестори) не вимагає сплати авторської винагороди
за надані підприємству конструкції автомобілів, автобусів і
комплектуючих виробів до них та технології їх виробництва;
інвестори (у тому числі іноземні) - учасники таких
підприємств протягом пільгового періоду реінвестують прибуток,
отриманий ними від діяльності цих підприємств, у розвиток
виробництва автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них;
чисельність працівників, яка зафіксована на момент внесення
інвестицій, не зменшується протягом пільгового періоду шляхом
скорочення чисельності працівників за ініціативою власника або
уповноваженого ним органу.
Якщо таке підприємство не має виробничих потужностей для
виробництва автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них,
такі потужності рівномірно створюються у перші три роки від дня
внесення (чи реєстрації) інвестиції за рахунок не менше 50
відсотків від загальної суми такої інвестиції;
7) машинокомплект - повний або частковий набір компонентів та
складових частин, необхідних для виробництва одного автомобіля.
Окремі компоненти та складові частини можуть бути з'єднані між
собою довільним чином, у тому числі з використанням технологічних
допоміжних деталей, а для зручності транспортування можуть бути
згруповані у партії залежно від виду упаковки. Одна упаковка може
містити декілька складових частин одного найменування з партії
машинокомплектів або складові частини різних найменувань по одній
або більше одиниць. Якщо машинокомплект включає кузов автомобіля,
то на ньому повинні бути встановлені не більше двох із таких
складових компонентів:
силовий агрегат;
передня підвіска;
задня підвіска;
бензобак;
система запалювання;
трансмісія;
система глушіння.
Якщо машинокомплект включає шасі автомобіля, то на ньому
повинні бути встановлені не більше двох із таких складових
компонентів:
силовий агрегат;
бензобак;
система запалювання;
система глушіння;
8) кузов автомобіля - каркасна конструкція закритого типу, що
призначена для монтажу на ній складових компонентів автомобіля, а
також розміщення робочого місця водія та пасажирів або вантажу;
9) шасі автомобіля - певна частина автомобіля, яка згідно з
конструкцією включає такі складові компоненти:
рама або напіврама;
осі керовані та ведучі;
силовий агрегат (двигун з коробкою швидкостей у складеному
стані);
колеса;
трансмісія.
Визначення "шасі автомобіля" не застосовується до автомобіля
з кузовом несучого типу.
Якщо на кузові або шасі автомобіля встановлено три або більше
із зазначених у пунктах 7-9 частини першої цієї статті компонентів
або якщо на шасі встановлено кузов (кабіну), то такий кузов (шасі)
автомобіля вважається готовим автомобілем. При оподаткуванні
операцій з виробництва (ввезення) зазначених компонентів та
складових частин машинокомплектів застосовуються норми законів про
оподаткування операцій з виробництва (ввезення) готових
автомобілів.
Дія цієї статті стосовно складових компонентів
машинокомплекту автомобіля поширюється на всі види автомобілів,
які завозяться на митну територію України";
2) статті 4, 5 і 6 викласти у такій редакції:
"Стаття 4. Установити, що законодавчі акти, прийняті після
набрання чинності цим Законом, які скасовують або скорочують
пільги, визначені ним, не поширюються на підприємства по
виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них,
які мають інвестицію (у тому числі іноземну) виключно в грошовій
формі, що зареєстрована у встановленому законодавством порядку та
становить за офіційним валютним курсом Національного банку України
на день внесення такої інвестиції до статутного фонду зазначеного
підприємства суму, еквівалентну:
не менше 150 мільйонам доларів США, - при виробництві
легкових автомобілів;
не менше 30 мільйонам доларів США, - при виробництві
вантажних автомобілів і автобусів;
не менше 10 мільйонам доларів США, - при виробництві
комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів.
Стаття 5. Пільги, передбачені цим Законом для підприємств по
виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них,
набирають чинності після затвердження їх інвестиційних програм
Кабінетом Міністрів України та внесення до статутного фонду такого
підприємства інвестиції (у тому числі іноземної) виключно в
грошовій формі, що зареєстрована у встановленому законодавством
порядку та становить за офіційним валютним курсом Національного
банку України на день її внесення суму, еквівалентну:
не менше 150 мільйонам доларів США, - при виробництві
легкових автомобілів;
не менше 30 мільйонам доларів США, - при виробництві
вантажних автомобілів і автобусів;
не менше 10 мільйонам доларів США, - при виробництві
комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів.
Стаття 6. У разі невиконання інвестором (інвесторами) своїх
зобов'язань згідно з інвестиційною програмою, затвердженою
Кабінетом Міністрів України, або порушення норм цього Закону з
боку інвестора (інвесторів), що вніс інвестицію в грошовій формі
(у тому числі іноземну), що становить суму, еквівалентну не менше
150 мільйонам доларів США, - при виробництві легкових автомобілів,
суму, еквівалентну не менше 30 мільйонам доларів США, - при
виробництві вантажних автомобілів і автобусів та суму,
еквівалентну не менше 10 мільйонам доларів США, - при виробництві
комплектуючих виробів до них - за офіційним валютним курсом
Національного банку України на день внесення такої інвестиції до
їх статутного фонду, яка зареєстрована у встановленому законом
порядку, інвестор (інвестори) сплачує в повному обсязі всі
податки, збори (обов'язкові платежі), що не сплачувалися з дати
виявлення невиконання інвестиційної програми або порушення цього
Закону".
2. В абзаці першому частини першої статті 14 Закону України
"Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1994 р., N 1, ст. 1) слова "або інших термінів,
установлених обов'язковими для сторін правилами чи договором"
замінити словами "терміну в порядку та строки, встановлені
законодавством, і на підставі обов'язкових для сторін правил чи
договору".
3. Перше речення пункту 6 частини першої статті 12 Закону
України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 47, ст. 294) викласти
у такій редакції:
"6) тимчасово до 1 січня 2008 року підприємства по
виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них,
діючі відповідно до Закону України "Про стимулювання виробництва
автомобілів в Україні" ( 535/97-ВР ), які мають інвестицію (у тому
числі іноземну) виключно в грошовій формі, що зареєстрована у
встановленому законодавством порядку та становить за офіційним
валютним курсом Національного банку України на день внесення такої
інвестиції до статутного фонду зазначеного підприємства суму,
еквівалентну: не менше 150 мільйонам доларів США, - при
виробництві легкових автомобілів; не менше 30 мільйонам доларів
США, - при виробництві вантажних автомобілів і автобусів; не менше
10 мільйонам доларів США, - при виробництві комплектуючих виробів
до автомобілів і автобусів".
4. У статті 11 Закону України "Про податок на додану
вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 21, ст. 156, N 47, ст. 294):
абзац перший пункту 11.18 викласти у такій редакції:
"11.18. Тимчасово до 1 січня 2008 року звільняються від
оподаткування операції з ввезення (пересилання) на митну територію
України відповідно до Закону України "Про стимулювання виробництва
автомобілів в Україні" ( 535/97-ВР ) товарів (у тому числі
машинокомплектів), які використовуються для будівництва та
виробничої діяльності підприємств по виробництву автомобілів,
автобусів і комплектуючих виробів до них. Перелік таких товарів
(включаючи машинокомплекти) з визначенням кодів згідно з
Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності,
а також порядок і обсяги ввезення цих товарів встановлюються
Кабінетом Міністрів України, якщо такі товари не виробляються
підприємствами на території України";
пункт 11.19 викласти у такій редакції:
"11.19. До 1 січня 2008 року оподатковуються податком на
додану вартість за нульовою ставкою операції з продажу
автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них власного
виробництва резидентів, які здійснюють діяльність відповідно до
Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в
Україні" ( 535/97-ВР ). Ці виробники-резиденти зобов'язані мати
затверджену Кабінетом Міністрів України інвестиційну програму".
5. У статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 27, ст. 181, N 47, ст. 294):
абзац перший пункту 22.21 викласти у такій редакції:
"22.21. Тимчасово до 1 січня 2008 року для підприємств по
виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них,
які здійснюють діяльність відповідно до Закону України "Про
стимулювання виробництва автомобілів в Україні" ( 535/97-ВР ),
встановлюються такі особливості оподаткування їх прибутку";
підпункт 22.21.5 пункту 22.21 викласти у такій редакції:
"22.21.5. До 1 січня 2008 року дія підпункту 5.5.2 не
поширюється на підприємства по виробництву автомобілів, автобусів
і комплектуючих виробів до них, які здійснюють діяльність
відповідно до Закону України "Про стимулювання виробництва
автомобілів в Україні" ( 535/97-ВР ).
6. Частину шосту статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України
від 11 січня 1993 року N 4-93 ( 4-93 ) "Про Єдиний митний тариф
України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 12,
ст. 107; 1997 р., N 47, ст. 294) викласти у такій редакції:
"Тимчасово до 1 січня 2008 року ввізне мито не справляється
при ввезенні на митну територію України відповідно до Закону
України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні"
( 535/97-ВР ) товарів (у тому числі машинокомплектів), які
використовуються для будівництва та виробничої діяльності
підприємств по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих
виробів до них. Перелік таких товарів (включаючи машинокомплекти)
з визначенням кодів згідно з Українською класифікацією товарів
зовнішньоекономічної діяльності, порядок і обсяги ввезення цих
товарів встановлюються Кабінетом Міністрів України, якщо такі
товари не виробляються підприємствами на території України".
7. У Митному тарифі України ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 ), затвердженому Законом України "Про Митний тариф
України" ( 2371-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,
N 24, ст. 125, Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст. 781):
1) у розділі XVI:
а) у Додатковій примітці до групи 84:
слова "Додаткова примітка" замінити словами "Додаткові
примітки";
доповнити Додаткові примітки пунктом 2 такого змісту:
"2. Двигунами, що використовувалися, для транспортних засобів
товарних позицій 8702, 8703, 8704 вважаються такі, які вже були
встановлені на транспортному засобі або з моменту виготовлення
яких минуло більше одного року";
б) цифри і слова
"8407 33 10 00 - - - для промисло- 2 5 шт

вої збірки:

тракторів з керуван-

ням водієм, який іде

поряд, підпозиції

8701 10, моторних

транспортних засобів

товарних позицій

8703, 8704 та 8705
8407 33 90 00 - - - інші 2 5 шт
8407 34 - - з робочим

об'ємом циліндра

більш як 1 000

куб. см:
8407 34 10 00 - - - для промисло- 1 2 шт"

вої збірки:

тракторів з керуван-

ням водієм, який іде

поряд, підпозиції

8701 10; моторних

транспортних засобів

товарної позиції

8703; моторних

транспортних засобів

товарної позиції

8704, з двигуном,

робочий об'єм якого

менш як 2800 куб.

см; моторних

транспортних засобів

товарної позиції

8705
замінити цифрами і словами
"8407 33 10 00 - - - для промисло- 5 10 шт

вої збірки:

тракторів з керуван-

ням водієм, який іде

поряд, підпозиції

8701 10, моторних

транспортних засобів

товарних позицій

8703, 8704 та 8705
8407 33 30 00 - - - для транспорт- 1,5 1,5 шт

них засобів євро євро

товарної позиції за 1 за 1

8703, що куб. куб.

використовувалися см см

8407 33 90 00 - - - інші 5 10 шт
8407 34 - - з робочим

об'ємом циліндра

більш як 1 000

куб. см:
8407 34 10 00 - - - нові, для 5 10 шт";

промислової збірки:

тракторів з керуван-

ням водієм, який іде

поряд, підпозиції

8701 10; моторних

транспортних засобів

товарної позиції

8703; моторних

транспортних засобів

товарної позиції

8704, з двигуном,

робочий об'єм якого

менш як 2800 куб.

см; моторних

транспортних засобів

товарної позиції

8705
в) цифри і слова
"8407 90 50 00 - - - для промисло- 5 10 шт"

вої збірки:

тракторів з керуван-

ням водієм, який іде

поряд, підпозиції

8701 10; моторних

транспортних засобів

товарної позиції

8703; моторних

транспортних засобів

товарної позиції

8704, з двигуном,

робочий об'єм якого

менш як 2800 куб.

см; моторних

транспортних засобів

товарної позиції

8705
- - - інші:
замінити цифрами і словами
"8407 90 50 00 - - - для промисло- 5 10 шт

вої збірки: тракто-

рів з керуванням

водієм, який іде

поряд, підпозиції

8701 10; моторних

транспортних засобів

товарної позиції

8703; моторних

транспортних засобів

товарної позиції

8704, з двигуном,

робочий об'єм якого

менш як 2800 куб.

см; моторних

транспортних засобів

товарної позиції

8705
8407 90 60 00 - - - для транспор- 1,5 1,5 шт";

тних засобів євро євро

товарної позиції за 1 за 1

8703, що куб. куб.

використовувалися см см
- - - інші:
г) цифри і слова
"8408 20 10 10 - - - рядні 4-цилін- 1 5 шт

дрові двигуни

внутрішнього згорян-

ня поршневі з

компресійним запалю-

ванням (дизельні) з

робочим об'ємом

циліндрів 2499 куб.

см, потужністю

60 кВт
8408 20 10 90 - - - інші 5 10 шт"
- - інші:
замінити цифрами і словами
"8408 20 10 10 - - - рядні 4-цилін- 5 10 шт

дрові двигуни

внутрішнього згорян-

ня поршневі з

компресійним запалю-

ванням (дизельні) з

робочим об'ємом

циліндрів 2499 куб.

см, потужністю

60 кВт
8408 20 10 90 - - - інші 5 10 шт
8408 20 30 00 - - для транспортних 1,5 1,5 шт";

засобів товарної євро євро

позиції 8703, що за 1 за 1

використовувалися куб. куб.

см см

- - інші:
ґ) цифри і слова
"8408 20 55 10 - - - - - рядні 1 5 шт

4-циліндрові двигуни

внутрішнього згоряння

поршневі з компре-

сійним запалюванням

(дизельні) - з

наддуттям, з робочим

об'ємом циліндрів

2798 куб. см,

потужністю 76 кВт; з

наддуттям та охолод-

женням повітря, з

робочим об'ємом

циліндрів 2798 куб.

см, потужністю

90 кВт
8408 20 55 90 - - - - - інші 5 10 шт
8408 20 57 00 - - - - понад 0 10 шт

100 кВт, але не

більш як 200 кВт
8408 20 99 00 - - - - понад 200 кВт 2 5 шт"
замінити цифрами і словами
"8408 20 55 10 - - - - - рядні 5 10 шт

4-циліндрові двигуни

внутрішнього згоряння

поршневі з компре-

сійним запалюванням

(дизельні) - з

наддуттям, з робочим

об'ємом циліндрів

2798 куб. см, потуж-

ністю 76 кВт; з

наддуттям та охолод-

женням повітря, з

робочим об'ємом

циліндрів 2798 куб.

см, потужністю

90 кВт
8408 20 55 90 - - - - - інші 5 10 шт
8408 20 57 00 - - - - понад 5 10 шт

100 кВт, але не

більш як 200 кВт
8408 20 99 00 - - - - понад 5 10 шт";

200 кВт
д) цифри і слова
"8409 91 00 00 - - призначені 0 5 -

виключно або голов-

ним чином для

поршневих двигунів з

іскровим запалюван-

ням
8409 99 00 00 - інші 0 5 -"
замінити цифрами і словами
"8409 91 00 00 - - призначені 0 10 -

виключно або голов-

ним чином для

поршневих двигунів з

іскровим

запалюванням
8409 91 30 00 - - призначені для 1,5 1,5 -

двигунів, що встано- євро євро

влюються на тран- за 1 за 1

спортних засобах куб. куб.

товарної позиції см см

8703, і що викори-

стовувалися
8409 99 00 00 - інші 0 10 -";
2) у розділі XVII:
а) Примітки до групи 87 доповнити Додатковими примітками
такого змісту:
"Додаткові примітки:
1. У товарних позиціях 8702, 8703, 8704 транспортними
засобами, що використовувалися, вважаються такі, на які були або є
реєстраційні документи, видані уповноваженими державними органами,
в тому числі іноземними, що дають право експлуатувати ці
транспортні засоби.
2. Кузовами, що використовувалися, для транспортних засобів
товарних позицій 8702, 8703, 8704 вважаються такі, які вже були
встановлені на транспортному засобі або з моменту виготовлення
яких минуло більше одного року";
б) цифри і слова
"8707 10 - автомобілів товар-

ної позиції 8703:
8707 10 10 00 - - для промислового 1 2 -"

складання
замінити цифрами і словами
"8707 10 - автомобілів товар-

ної позиції 8703:
8707 10 10 00 - - для промислового 5 10 -

складання
- - що використову-

валися:
8707 10 30 00 - - - до 5 років 1400 2800 -

(включно) євро євро

за 1 за 1

шт шт
8707 10 50 00 - - - понад 5 років 2100 4200 -";

євро євро

за 1 за 1

шт шт
в) цифри і слова
"8708 10 10 00 - - для промислового 1 2 -"

складання: автомобі-

лів товарної позиції

8703; автомобілів

товарної позиції

8704, оснащених

поршневим двигуном

із запалюванням від

стиснення (дизелем

або напівдизелем) з

робочим об'ємом

циліндрів не більш

як 2500 куб. см або

поршневим двигуном з

іскровим запалюван-

ням з робочим

об'ємом циліндрів не

більш як 2800 куб.

см; автомобілів

товарної позиції

8705
замінити цифрами і словами
"8708 10 10 00 - - для промислового 5 10 -";

складання: автомобі-

лів товарної позиції

8703; автомобілів

товарної позиції

8704, оснащених

поршневим двигуном

із запалюванням

від стиснення

(дизелем або напів-

дизелем) з робочим

об'ємом циліндрів не

більш як 2500 куб.

см або поршневим

двигуном з іскровим

запалюванням з робо-

чим об'ємом цилін-

дрів не більш як

2800 куб. см;

автомобілів

товарної позиції

8705
г) цифри і слова
"8708 50 10 00 - - для промислового 1 2 -

складання: автомобі-

лів товарної позиції

8703; автомобілів

товарної позиції

8704, оснащених

поршневим двигуном з

запалюванням від

стиснення (дизелем

або напівдизелем) з

робочим об'ємом

циліндрів не більш

як 2500 куб. см або

поршневим двигуном з

іскровим запалюван-

ням з робочим об'є-

мом циліндрів не

більш як 2800 куб.

см; автомобілів

товарної позиції

8705
8708 50 90 00 - - інші 0 20 -"
замінити цифрами і словами
"8708 50 10 00 - - для промислового 5 10 -

складання: автомобі-

лів товарної позиції

8703; автомобілів

товарної позиції

8704, оснащених

поршневим двигуном

із запалюванням від

стиснення (дизелем

або напівдизелем) з

робочим об'ємом

циліндрів не більш

як 2500 куб. см або

поршневим двигуном з

іскровим запалюван-

ням з робочим об'є-

мом циліндрів не

більш як 2800 куб.

см; автомобілів

товарної позиції

8705
8708 50 90 00 - - інші 10 20 -";
ґ) цифри і слова
"8708 70 99 00 - - - інші 0 20 -"
замінити цифрами і словами
"8708 70 99 00 - - - інші 10 20 -";
д) цифри і слова
"8708 91 90 00 - - - інші 0 20 -"
замінити цифрами і словами
"8708 91 90 00 - - - інші 10 20 -";
е) цифри і слова
"8708 92 90 00 - - - інші 0 20 -"
замінити цифрами і словами
"8708 92 90 00 - - - інші 10 20 -".

8. Абзац другий статті 27 Декрету Кабінету Міністрів України
від 10 травня 1993 року N 46-93 ( 46-93 ) "Про стандартизацію і
сертифікацію" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 27,
ст. 289; 2001 р., N 4, ст. 16) викласти у такій редакції:
"Нові і такі, що були у користуванні, транспортні засоби, а
також вузли, агрегати та частини до них, що ввозяться на митну
територію України суб'єктами підприємницької діяльності або
фізичними особами, підлягають обов'язковій сертифікації відповідно
до чинного законодавства. При цьому кузови та шасі транспортних
засобів за кодами 87.06 та 87.07 згідно з Українською
класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності підлягають
сертифікації як зібрані транспортні засоби".
9. Пункт 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
регулювання ринку автомобілів в Україні" ( 2134-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2001 р., N 4, ст. 16) викласти у такій
редакції:
"Продаж автомобілів, ввезених в Україну і конфіскованих
(примусово вилучених), у тому числі в рахунок погашення боргу або
інших зобов'язань за цивільно-правовими угодами, договорами, у
випадках, передбачених законодавством, або визнаних
безгосподарними, здійснюється з нарахуванням податків та зборів,
що справляються при імпорті автомобілів відповідно до закону, у
разі якщо такі податки та збори не були попередньо сплачені.
Автомобіль, що був попередньо ввезений в Україну без сплати
(повної або часткової) передбачених законодавством податків та
зборів, на підставі пільг, наданих законодавством, може бути
відчужений або переданий у володіння, або (та) у користування, або
(та) у розпорядження тільки після сплати у повному обсязі всіх
податків та зборів, передбачених законодавством України на день
ввезення автомобіля на митну територію України.
При цьому особою, яка сплачує податки і збори до бюджету з
продажу конфіскованих у встановленому законодавством порядку, є
особа, уповноважена Кабінетом Міністрів України на реалізацію цих
автомобілів.
У разі, якщо на підставі рішення суду, що набрало законної
сили, податки та збори, що передбачені законодавством до сплати
при ввезенні автомобіля на митну територію України, та сплачені
особою, що імпортує автомобіль на територію України, підлягають
поверненню цій особі, відчуження, або передача такого автомобіля у
володіння, або (та) у користування, або (та) у розпорядження може
бути здійснено тільки після сплати особою, що набуває право
власності на цей автомобіль, у повному обсязі всіх податків та
зборів, передбачених законодавством України на день ввезення
автомобіля на митну територію України. Якщо відчуження такого
автомобіля відбулося до набрання рішенням суду законної сили,
зобов'язання по сплаті податків та зборів, сума яких підлягає
поверненню за рішенням суду, покладається на власника автомобіля.
У разі відмови власника від сплати передбачених цим пунктом
платежів автомобіль підлягає арешту до моменту сплати цих
платежів".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня
набрання чинності цим Законом розробити і привести свої
нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 листопада 2001 року

N 2779-III

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: