open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 47 від 17.04.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України

5 травня 2000 р.
vd20000417 vn47 за N 259/4480

Про затвердження Положення про порядок видачі разових

(індивідуальних) ліцензій
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

економіки та з питань європейської інтеграції

N 73 ( z0269-04 ) від 26.02.2004 )
( У тексті наказу та Положення слова "управління

нетарифного регулювання та контрактного обліку"

і "Міністерство економіки України" в усіх відмінках

замінено словами "управління нетарифного регулювання"

і "Міністерство економіки та з питань європейської

інтеграції України" у відповідному відмінку згідно з

Наказом Міністерства економіки та з питань європейської

інтеграції N 73 ( z0269-04 ) від 26.02.2004 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до
деяких законів України" від 23 березня 2000 р. N 1595-III
( 1595-14 ) та проведенням адміністративної реформи, запровадженої
Указом Президента України від 15 грудня 1999 р. N 1573/99 "Про
зміни у структурі центральних органів виконавчої влади",
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок видачі разових
(індивідуальних) ліцензій, що додається. 2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МЗЕЗторгу
України від 28.04.98 N 248 ( z0274-98, z0275-98 ) (із змінами та
доповненнями). 3. Делегувати відповідним управлінням обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій та Міністерству
економіки Автономної Республіки Крим (за їх згодою) право
оформлення та видачі разових (індивідуальних) ліцензій, відповідно
до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій. 4. Управлінню нетарифного регулювання разом з головним
юридичним управлінням забезпечити реєстрацію цього наказу в
Мін'юсті в установлений законодавством термін. 5. Адміністративному департаменту забезпечити опублікування
цього наказу в газеті "Урядовий кур'єр" після державної реєстрації
в Мін'юсті та довести цей наказ до відома Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Гончарука А.І.
Міністр економіки С.Тігіпко
Затверджено

Наказ Міністерства

економіки України

17.04.2000 N 47
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 травня 2000 р.

за N 259/4480
Положення про порядок видачі разових

(індивідуальних) ліцензій
1. Загальні положення
1.1. Положення про порядок видачі разових (індивідуальних)
ліцензій (далі - Положення) визначає єдиний порядок видачі разових
(індивідуальних) ліцензій суб'єктам зовнішньоекономічної
діяльності в разі застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності або до іноземних суб'єктів господарської діяльності
спеціальної санкції, передбаченої статтею 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), - індивідуального
режиму ліцензування. 1.2. Дія Положення поширюється на всіх суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів
господарської діяльності, до яких застосовано індивідуальний режим
ліцензування, незалежно від їхніх форм власності і місця їх
реєстрації. Якщо міжнародним договором України встановлено інші
правила, відмінні від передбачених цим Положенням, застосовуються
правила міжнародного договору. 1.3. Разова (індивідуальна) ліцензія є підставою для
здійснення окремої зовнішньоекономічної операції суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності, до яких застосована спеціальна
санкція - індивідуальний режим ліцензування. 1.4. Окремою зовнішньоекономічною операцією є комплекс дій
суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності та іноземного суб'єкта
господарської діяльності, що підпадає під визначення одного із
видів зовнішньоекономічної діяльності, передбачених статтею 4
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), та
включає в себе закінчену разову передачу товару (виконання робіт,
надання послуг) та закінчені розрахунки (грошові, товарні та в
інших формах) за цю разову передачу товару (виконання робіт,
надання послуг). 1.5. Разова (індивідуальна) ліцензія є підставою для митного
оформлення товарів та здійснення розрахункових операцій у
зовнішньоекономічній діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності, до яких застосовані спеціальні санкції.
2. Порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій
2.1. Видача разових (індивідуальних) ліцензій (далі -
ліцензії) суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності здійснюється
управлінням нетарифного регулювання Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції України та уповноваженими
Міністерством органами за формою, що наведена в додатку 1. Ліцензії видаються в порядку, передбаченому статтею 16 Закону
України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) та цим
Положенням. 2.1.1. Критерії, згідно з якими Міністерство економіки
та з питань європейської інтеграції України передає право
оформлення та видачі ліцензій відповідним управлінням обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та
Міністерству економіки Автономної Республіки Крим (за їх згодою),
є такі: а) здійснення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності
України експортно-імпортних (бартерних) операцій, вартість яких не
перевищує суми, еквівалентної 40 тис.доларів США; б) здійснення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності
України експортно-імпортних (бартерних) операцій, вартість яких не
перевищує суми, еквівалентної 250 тис.доларів США: у разі поставки
товару в рахунок попередньої оплати - при експорті або попередньої
поставки товару - при імпорті. 2.1.2. Виключне право Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України щодо оформлення та видачі ліцензій
визначається такими критеріями: а) здійснення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності
України операцій з іноземним суб'єктом господарювання, до якого
застосовані спеціальні санкції; б) здійснення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності
України всіх видів зовнішньоекономічної діяльності, зазначених у
статті 4 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"
( 959-12 ), крім видів, зазначених у другому та десятому абзацах
даної статті, та з урахуванням пункту 2.1.1.
2.2. Для одержання ліцензії подаються такі документи: 2.2.1. Лист-звернення щодо оформлення ліцензії в довільній
формі, підписаний керівником суб'єкта зовнішньоекономічної
діяльності на офіційному бланку. 2.2.2. Заявка на ліцензію за формою, що наведена в додатку 2. 2.2.3. Копії контракту, специфікацій, додатків й інших
документів, які є невід'ємними частинами контракту, завірені
керівником підприємства. 2.2.4. Копія свідоцтва про державну реєстрацію, завірена
керівником підприємства. 2.2.5. Сертифікат про походження товару, виданий
Торгово-промисловою палатою або регіональними торгово-промисловими
палатами, з визначенням коду товару за ТН ЗЕД ( n0001410-92 )
(подається тільки для одержання ліцензій на експорт товарів). 2.2.6. Копія платіжного доручення (подається при отриманні
оформленої ліцензії) про сплату до Держбюджету державного збору за
видачу ліцензії в розмірі, установленому Кабінетом Міністрів
України. 2.2.7. Суб'єкт має право надати також документи та
інформацію, які засвідчують ужиття ним практичних заходів щодо
припинення правопорушення. Такі документи та інформація
враховується при видачі ліцензії. 2.2.8. Суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності має право
надавати висновок експертної організації про відповідність
контрактної ціни рівню цін кон'юнктури ринку на товари (роботи,
послуги), що поставляються (виконуються, надаються) за конкретною
зовнішньоекономічною операцією.
2.3. Днем подання заявки на ліцензію вважається день її
реєстрації в Міністерстві економіки або уповноважених ним органах,
що підтверджується відповідним записом у журналі реєстрації. 2.4. У разі неправильного оформлення заявки на ліцензію або
подання неповного комплекту документів, зазначених у пункті 2.2
цього Положення, документи не приймаються. 2.5. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності несуть
відповідальність за достовірність відомостей, поданих до
Міністерства економіки або уповноважених ним органів. 2.6. Ліцензія видається на період не менший, ніж той, що є
необхідним для здійснення відповідної зовнішньоекономічної
операції. 2.7. Ліцензія видається представнику суб'єкта за умови
наявності належним чином оформленого доручення на її отримання та
документа, що посвідчує особу. 2.8. Ліцензія не підлягає передачі іншим юридичним особам. 2.9. Ліцензія видається у двох примірниках. 2.10. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії
приймається не пізніше 15 робочих днів з дати реєстрації заявки
Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції
України або уповноваженими ним органами. 2.11. Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути
прийнято в разі невідповідності поданих документів чинному
законодавству України, вимогам цього Положення та рівню цін
кон'юнктури ринку, а також у разі одержання Міністерством
економіки від органів державної влади та контролю інформації про
невжиття суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності заходів щодо
приведення своєї діяльності у сфері ЗЕД у відповідність до вимог
чинного законодавства, повернення валютних та матеріальних
цінностей з-за кордону. Рішення про відмову у видачі ліцензії має бути викладене в
письмовій формі на підставі висновків управлінь, що здійснюють
розгляд заявок на видачу ліцензій. 2.12. Якщо виконання зовнішньоекономічної операції суб'єктом
зовнішньоекономічної діяльності розпочалося до моменту
застосування до нього або його іноземного контрагента спеціальної
санкції, то суб'єкт отримує разову (індивідуальну) ліцензію на цю
операцію протягом п'яти робочих днів після документального
підтвердження факту виконання частини цієї операції. Інформація
про ці видані разові (індивідуальні) ліцензії надається
відповідному органу державної податкової служби України. 2.13. Договори (контракти) суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - режим
індивідуального ліцензування, мають містить усі істотні умови
угоди, які мають бути погоджені сторонами, згідно з чинним
законодавством України. Будь-які зміни чи доповнення до зазначених
договорів (контрактів), що змінюють зазначені істотні умови,
потребують отримання нової разової (індивідуальної) ліцензії у
порядку, установленому цим Положенням. При цьому раніше видана
разова (індивідуальна) ліцензія анулюється. 2.14. У разі невиконання зовнішньоекономічної операції в
термін, зазначений в оформленій ліцензії, провадиться її
переоформлення лише на залишок обсягів фактично
експортованої/імпортованої продукції за ліцензією у порядку,
установленому для її видачі, крім пункту 2.2.6. При цьому два
примірники раніше виданої ліцензії повертаються в Міністерство
економіки, а в пункті 21 ліцензії робиться запис: "Замість
ліцензії N від. ".
3. Порядок розгляду заявок на видачу ліцензій

у Міністерстві економіки та з питань

європейської інтеграції України
3.1. Розгляд заявок на видачу ліцензій здійснюється
управлінням нетарифного регулювання за участю управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю, управління правового
забезпечення зовнішньоекономічної діяльності, управління
митно-тарифної політики та захисту внутрішнього ринку, Державного
інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних
ринків. Перераховані управління та Державний
інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних
ринків згідно з цим порядком та в межах своєї компетенції
здійснюють розгляд контрактів з таких питань: управління нетарифного регулювання приймає документи на
оформлення ліцензій, узагальнює висновки відповідних управлінь,
проводить оформлення та видачу ліцензій, за потреби проводить
оформлення рішень про відмову у видачі ліцензій. Приймання
документів на оформлення ліцензій та видача ліцензій здійснюються
фахівцями управління нетарифного регулювання у встановлений час та
у спеціально визначеному керівництвом Міністерства економіки
приміщенні; управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
розглядає контракти на предмет відповідності платіжних умов
чинному законодавству України у сфері зовнішньоекономічної
діяльності, інформує управління нетарифного регулювання про наказ
Міністерства економіки, згідно з яким до суб'єкта
зовнішньоекономічної діяльності або його іноземного контрагента
застосовані спеціальні санкції. Управління контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю, з урахуванням інформації, що
надходить до Міністерства економіки, дає в письмовій формі
рекомендації управлінню нетарифного регулювання щодо доцільності
оформлення разової (індивідуальної) ліцензії на проведення
будь-якого виду зовнішньоекономічної операції; управління правового забезпечення зовнішньоекономічної
діяльності здійснює експертизу контрактів на відповідність їх
чинному законодавству України та міжнародним правовим нормам; управління митно-тарифної політики та захисту внутрішнього
ринку розглядає контракти при здійсненні суб'єктом, до якого
застосований індивідуальний режим ліцензування, операцій, що
підпадають під дію Закону України "Про операції з давальницькою
сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ); Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу
зовнішніх товарних ринків розглядає контракти на предмет
відповідності контрактних цін рівню цін світової кон'юнктури
ринку, індикативним цінам, умовам здійснення контракту.
3.2. Ліцензії або листи з відмовою у видачі ліцензії мають
право підписувати перший заступник Міністра, заступник Міністра,
директор департаменту державної політики у сфері зовнішньої
торгівлі, торговельних обмежень та контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю і його заступник, начальник
управління нетарифного регулювання та його заступник. ( Пункт 3.2
в редакції Наказу Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції N 73 ( z0269-04 ) від 26.02.2004 )
3.3. Рішення Міністерства економіки може бути оскаржено
суб'єктом зовнішньо-економічної діяльності в судовому порядку.
Начальник управління нетарифного
регулювання П.Д.Попов
Додаток 1

до Положення про порядок видачі

разових (індивідуальних) ліцензій
Разова (індивідуальна) ліцензія N_____

на зовнішньоекономічну операцію
Дійсна до ____________________р. (включно) Заявка N____________________від ________
------------------------------------------------------------------ 1. Організація-заявник, місцезнаходження Код ЄДРПОУ | Телефон | Факс | Поточний рахунок у національній валюті | Рахунок в іноземній валюті | ----------------------------------------------------------------| 2. Іноземний суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, | місцезнаходження | Банківський рахунок | ----------------------------------------------------------------| 3. Код |4. |5. |6. Вартість |7. Вартість|8. Додаткове| експортного |Одиниця|Кіль-|(тис.доларів|(в тис. |найменування| (імпортного)|виміру |кість|США) |одиниць | | товару | | | |валюти | | (ТН ЗЕД) | | | |контракту) | | ------------+-------+-----+------------+-----------+------------| | | | | | | ----------------------------------------------------------------| 9. Країна призначення |12. Базис поставки | 10. Країна імпортера/експортера |13. Валюта контракту | 11. Країна походження |14. Валюта платежу | ----------------------------------+-----------------------------| 15. Митниця |16. Характер угоди | ----------------------------------------------------------------| 17. Уповноважений банк | ----------------------------------------------------------------| 18. Підстава для оформлення ліцензії | ----------------------------------------------------------------| 19. П.І.Б. керівника |20. Міністерство | організації-заявника |(уповноважений міністерством | |орган), де видано ліцензію | | | Посада |П.І.Б. уповноваженої особи | Підпис |Посада | | | М.П. Дата |Підпис | | М.П. Дата | ----------------------------------------------------------------| 21. Особливі умови | -----------------------------------------------------------------
Начальник управління нетарифного
регулювання П.Д.Попов
Продовження додатка 1 до Положення

про порядок видачі разових

(індивідуальних) ліцензій
Заповнюється при здійсненні бартерних

(товарообмінних) операцій та операцій

з давальницькою сировиною
Продовження разової (індивідуальної) ліцензії N ______

на зовнішньоекономічну операцію
------------------------------------------------------------------ 22. Організація-заявник, місцезнаходження Код ЄДРПОУ | Телефон | Факс | Поточний рахунок у національній валюті | Рахунок в іноземній валюті | ----------------------------------------------------------------| 23. Іноземний суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, | місцезнаходження | Банківський рахунок | ----------------------------------------------------------------| 24. Код |25. |26. |27.Вартість |28.Вартість|29.Додаткове| імпортного |Одиниця|Кіль-|(тис.доларів|(в тис. |найменування| товару |виміру |кість|США) |одиниць | | (ТН ЗЕД) | | | |валюти | | | | | |контракту) | | ------------+-------+-----+------------+-----------+------------| | | | | | | ----------------------------------------------------------------| 30. Країна призначення |33. Базис поставки | 31. Країна імпортера |34. Валюта контракту | 32. Країна походження | | ----------------------------------+-----------------------------| 35. Митниця |36. Характер угоди | ----------------------------------------------------------------| 37. Підстава для оформлення ліцензії | ----------------------------------------------------------------| 38. П.І.Б. керівника |39. Міністерство | організації-заявника |(уповноважений міністерством | |орган), де видано ліцензію | | | Посада |П.І.Б. уповноваженої особи | Підпис |Посада | | | М.П. Дата |Підпис | | М.П. Дата | ----------------------------------------------------------------| 40. Особливі умови | -----------------------------------------------------------------
Начальник управління нетарифного
регулювання П.Д.Попов
Додаток 2

до Положення про порядок видачі

разових (індивідуальних) ліцензій
Заявка на разову (індивідуальну) ліцензію

на зовнішньоекономічну операцію
------------------------------------------------------------------ 1. Організація-заявник, місцезнаходження Код ЄДРПОУ | Телефон | Факс | Поточний рахунок у національній валюті | Рахунок в іноземній валюті | ----------------------------------------------------------------| 2. Іноземний суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, | місцезнаходження | Банківський рахунок | ----------------------------------------------------------------| 3. Код |4. |5. |6. Вартість |7. Вартість|8. Додаткове| експортного |Одиниця|Кіль-|(тис.доларів|(в тис. |найменування| (імпортного)|виміру |кість|США) |одиниць | | товару | | | |валюти | | (ТН ЗЕД) | | | |контракту) | | ------------+-------+-----+------------+-----------+------------| | | | | | | ----------------------------------------------------------------| 9. Країна призначення |12. Базис поставки | 10. Країна імпортера (експортера) |13. Валюта контракту | 11. Країна походження |14. Валюта платежу | ----------------------------------+-----------------------------| 15. Митниця |16. Характер угоди | ----------------------------------------------------------------| 17. Уповноважений банк | ----------------------------------------------------------------| 18. Підстава для оформлення ліцензії | ----------------------------------------------------------------| 19. П.І.Б. керівника організації-заявника | | Посада | М.П. Підпис Дата | ----------------------------------------------------------------| 20. Особливі умови | -----------------------------------------------------------------
Начальник управління нетарифного
регулювання П.Д.Попов
Продовження додатка 2 до Положення

про порядок видачі разових

(індивідуальних) ліцензій
Заповнюється при здійсненні бартерних

(товарообмінних) операцій та операцій

з давальницькою сировиною
Продовження заявки на разову (індивідуальну) ліцензію

на зовнішньоекономічну операцію
------------------------------------------------------------------ 21. Організація-заявник, місцезнаходження Код ЄДРПОУ | Телефон | Факс | Поточний рахунок у національній валюті | Рахунок в іноземній валюті | ----------------------------------------------------------------| 22. Іноземний суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, | місцезнаходження | Банківський рахунок | ----------------------------------------------------------------| 23. Код |24. |25. |26.Вартість |27.Вартість|28.Додаткове| імпортного |Одиниця|Кіль-|(тис.доларів|(в тис. |найменування| товару |виміру |кість|США) |одиниць | | (ТН ЗЕД) | | | |валюти | | | | | |контракту) | | ------------+-------+-----+------------+-----------+------------| | | | | | | ----------------------------------------------------------------| 29. Країна призначення |32. Базис поставки | 30. Країна імпортера |33. Валюта контракту | 31. Країна походження | | ----------------------------------+-----------------------------| 34. Митниця |35. Характер угоди | ----------------------------------------------------------------| 36. Підстава для оформлення ліцензії | ----------------------------------------------------------------| 37. П.І.Б. керівника організації-заявника | | Посада | М.П. Підпис Дата | ----------------------------------------------------------------| 38. Особливі умови | -----------------------------------------------------------------
Начальник управління нетарифного
регулювання П.Д.Попов

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: