open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 248 від 28.04.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України

28 квітня 1998 р.
vd980428 vn248 за N 274/2714
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінекономіки

N 47 ( z0259-00 ) від 17.04.2000 )
Про організаційні заходи щодо процедури застосування

спеціальних санкцій до суб'єктів зовнішньоекономічної

діяльності, що порушили чинне законодавство України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗторгу

N 754 ( z0718-99 ) від 05.10.99 )

Відповідно до Указу Президента України "Про усунення
обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності" від
03.02.98 N 79/98, постанов Кабінету Міністрів України від 21.04.98
N 524 ( 524-98-п ) "Про державний збір за видачу разових
(індивідуальних) ліцензій із суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності, що порушили Закон УРСР "Про зовнішньоекономічну
діяльність" та від 20.03.98 N 345 ( 345-98-п ) "Про стан виконання
центральними і місцевими органами виконавчої влади Закону України
"Про боротьбу з корупцією" та Національної програми боротьби з
корупцією", а також з метою подальшого впорядкування контролю за
здійсненням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності всіх форм
власності зовнішньоекономічних операцій та посилення ефективності
заходів щодо застосування спеціальних санкцій, передбачених ст.37
Закону УРСР "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ),
моніторингу процесу повернення валютних коштів з-за кордону,
систематизації та аналізу даних щодо ліквідації заборгованості
суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності Н А К А З У Ю:
1. ( Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу МЗЕЗторгу
N 754 ( z0718-99 ) від 05.10.99 ) Внести до Положення про порядок
застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
спеціальних санкцій - тимчасового зупинення ЗЕД та застосування
індивідуального режиму ліцензування за порушення чинного
законодавства України у сфері зовнішньоекономічних відносин та
валютного регулювання, затвердженого наказом МЗЕЗторгу України від
05.06.95 N 103 ( z0192-95 ) (із змінами та доповненнями, внесеними
наказами МЗЕЗторгу від 23.06.96 N 348-а ( z0343-96 ), від 23.07.96
N 410 ( z0381-96 ), від 31.03.97 N 197 ( z0150-97 ), такі зміни і
доповнення: 1.1. У пункті 2.1 вилучити слова "при проведенні експортних/
імпортних операцій з товарами (послугами)". 1.2. У пункті 3.2 в першому реченні замінити слова
"експортної/імпортної" словами "будь-якої зовнішньоекономічної". Друге речення після слів "Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" доповнити словами "та пов'язаних
з ним актів чинного законодавства, в тому числі...", далі - за
текстом. 1.3. Пункт 3.3 доповнити: після слів "українських суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності" словами "або іноземних суб'єктів
господарської діяльності". 1.4. Пункт 4 викласти в такій редакції: "4. Порядок
застосування МЗЕЗторгом спеціальних санкцій до українських
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів
господарської діяльності (далі - суб'єкти зовнішньоекономічної
діяльності)". 1.5. Пункт 4.1.1 доповнити словами "та управлінням правового
забезпечення". 1.6. Пункт 4.2 викласти в такій редакції: "4.2. Якщо текст
подання про застосування (скасування) спеціальних санкцій або
додані до нього матеріали чи інші документи містять інформацію, з
якої випливає, що це подання є необгрунтованим згідно з чинним
законодавством, тоді застосовується процедура, передбачена п.
4.6". 1.7. Пункт 4.9 викласти в такій редакції: "4.9. Після
опрацювання офіційних подань та наданих матеріалів, в порядку,
передбаченому п. 4 - п. 4.9. Головним управлінням експортного
контролю готується проект наказу, який вноситься в установленому
порядку". 1.8. Пункт 5.1 викласти в такій редакції: "5.1. Наказ
МЗЕЗторгу щодо застосування (або дострокового скасування)
спеціальних санкцій у триденний строк доводиться до відома таких
органів: - органу, який ввійшов з поданням; - Державної податкової адміністрації України; - Державної митної служби України; - Національного банку України; - обласного управління зовнішніх економічних зв'язків за
місцем реєстрації суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності; - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності при наявності
інформації про його місцезнаходження". 1.9. Виключити п.5.2; п.5.3. 1.10. Пункти 6 - 6.5 викласти у такій редакції: "6. Порядок застосування санкцій МЗЕЗторгом України 6.1. Індивідуальний режим ліцензування застосовується до
всіх без винятку видів зовнішньоекономічної діяльності,
передбачених ст.4 Закону УРСР "Про зовнішньоекономічну діяльність"
( 959-12 ), що здійснюються суб'єктами господарювання, до яких
застосовані спеціальні санкції. 6.2. Індивідуальне ліцензування зовнішньоекономічних
операцій здійснюється відповідно до Положення про порядок видачі
разових (індивідуальних) ліцензій. 6.3. Підставою для здійснення суб'єктом зовнішньоекономічної
діяльності, до якого застосований індивідуальний режим
ліцензування, кожної окремої операції певного виду
зовнішньоекономічної діяльності, що зазначена в ст.4 Закону УРСР
"Про зовнішньоекономічну діяльність", є разова (індивідуальна)
ліцензія, що видається МЗЕЗторгом чи уповноваженими ним органами.
Таке уповноваження надається МЗЕЗторгом у кожному конкретному разі
окремо і зазначається у відповідному наказі про застосування
санкції до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності згідно з
критеріями, визначеними Положенням про порядок видачі разових
(індивідуальних) ліцензій ( z0275-98 ). При цьому окрема
зовнішньоекономічна операція розуміється як комплекс дій
українського суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності та
іноземного суб'єкта господарської діяльності, яка підпадає під
визначення одного із видів зовнішньоекономічної діяльності,
передбачених ст.4 Закону УРСР "Про зовнішньоекономічну
діяльність", і яка включає в себе закінчену разову передачу товару
та закінчені розрахунки (грошові, товарні та в інших формах) за цю
разову конкретну передачу товару. 6.4. Договори (контракти) суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності, до яких застосовано індивідуальний режим
ліцензування, мають містити всі істотні умови угоди, які мають
бути погоджені сторонами згідно з чинним законодавством України.
Будь-які зміни чи доповнення до зазначених договорів
(контрактів), що змінюють зазначені істотні умови, є новою угодою
і потребують отримання нової разової (індивідуальної) ліцензії у
порядку, встановленому Положенням про порядок видачі разових
(індивідуальних) ліцензій. При цьому раніше видана разова
(індивідуальна) ліцензія анулюється. 6.5. Митне оформлення товарів та здійснення розрахункових
операцій у зовнішньоекономічній діяльності суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності, до яких застосовані спеціальні
санкції, проводиться лише за умови наявності разової
(індивідуальної) ліцензії".
1.11. Виключити п.6.6; п.7.2. 1.12. Пункт 7.1 викласти в такій редакції: "Контроль за
виконанням спеціальних санкцій здійснюється митними, податковими,
правоохоронними органами України та органами Національного банку
України в порядку, передбаченому чинним законодавством України". 1.13. Викласти п.8 - п.8.2 у такій редакції: "8. Дострокове скасування або зміна санкцій 8.1. Установити, що суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності
України та іноземні суб'єкти господарської діяльності мають право
безпосередньо звертатися до Міністерства зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі України з поданням про дострокове припинення
або зміну виду спеціальних санкцій за наявності у таких суб'єктів
документів (підтверджених органом, що виявив правопорушення, яке
було підставою для застосування спеціальних санкцій), які
засвідчують вжиття практичних заходів, що гарантують припинення
правопорушення і ліквідацію його наслідків, із зазначенням вжитих
заходів та конкретних результатів їх вжиття. 8.2. Наказ МЗЕЗторгу про застосування (скасування)
спеціальних санкцій може бути змінено за рішенням судових органів.
Дострокове скасування або зміна санкцій можливі за відповідним
поданням органу, яким було внесено попереднє подання на
застосування спеціальних санкцій". 1.14. Викласти п.9.3 в такій редакції: "Інформація щодо
застосування (скасування) спеціальних санкцій надається засобам
масової інформації". 1.15. По тексту Положення замінити слово "МЗЕЗ" словом
"МЗЕЗторг" у відповідних відмінках. 1.16. По тексту Положення замінити слова "Головне управління
експортного контролю та валютного регулювання" словами "Головне
управління експортного контролю" у відповідних відмінках. 1.17. По тексту Положення замінити слова "Головне
договірно-правове управління" словами "Управління правового
забезпечення" у відповідних відмінках.
2. Затвердити: Положення про порядок видачі разових (індивідуальних)
ліцензій ( z0275-98 ), що додається. 3. Начальникам обласних, Київського та Севастопольського
міських управлінь у місячний термін розробити та затвердити
місцевий порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій та
щомісяця звітувати про видані разові (індивідуальні) ліцензії
перед МЗЕЗторгом. 4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МЗЕЗторгу від
23.07.96 N 411 ( z0382-96 ) "Про справляння державного збору за
видачу ліцензій по індивідуальному режиму ліцензування згідно з
наказом МЗЕЗторгу від 23.07.96 N 410". 5. Головному управлінню експортного контролю (Стеценко В.О.)
разом з управлінням правового забезпечення (Сервінський А.Ю.) у
десятиденний термін після набуття чинності цим наказом внести на
розгляд проект звернення до Національного банку України стосовно
інформування уповноважених банків щодо застосованих спеціальних
санкцій, з метою обов'язкового запровадження цими банками
відповідних заходів при проведенні розрахунків за
зовнішньоекономічними договорами (контрактами) суб'єктами ЗЕД, до
яких застосовано спеціальні санкції. 6. Управлінню правового забезпечення (Сервінський А.Ю.)
забезпечити реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції
України. 7. Управлінню справами (Дробний В.В.) забезпечити публікацію
цього наказу в газеті "Урядовий кур'єр" після його державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України та довести цей наказ до
відома обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь
зовнішніх економічних зв'язків. 8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра В.І.Олійника.
В.о.Міністра В.Д.Гладуш

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: