open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
П О Л О Ж Е Н Н Я
Затверджено

наказом МЗЕЗторгу України

від 28 квітня 1998 р. N 248

( z0274-98 )
N 248 від 28.04.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України

28 квітня 1998 р.
vd980428 vn248 за N 275/2715
( Положення втратило чинність на підставі Наказу Мінекономіки
N 47 ( z0259-00 ) від 17.04.2000 )
Положення про порядок видачі

разових (індивідуальних) ліцензій
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами МЗЕЗторгу

N 420 ( z0480-98 ) від 10.07.98

N 664 ( z0697-98 ) від 09.10.98

N 868 ( z0853-98 ) від 30.12.98

N 838 ( z0009-99 ) від 22.12.98

N 869 ( z0023-99 ) від 30.12.98

N 58 ( z0110-99 ) від 03.02.99

N 413 ( z0383-99 ) від 10.06.99

N 557 ( z0551-99 ) від 28.07.99

N 61 ( z0092-00 ) від 04.02.2000 )

1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає єдиний порядок надання разових
(індивідуальних) ліцензій суб'єктам зовнішньоекономічної
діяльності в разі застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності або до іноземних суб'єктів господарської діяльності
спеціальної санкції, передбаченої статтею 37 Закону УРСР "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), - індивідуального
режиму ліцензування. 1.2. Дія Положення поширюється на всіх суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів
господарської діяльності, до яких застосовано індивідуальний
режим ліцензування, незалежно від форм власності і місця їх
реєстрації. Якщо міжнародним договором України встановлено інші
правила, відмінні від передбачених цим положенням, застосовуються
правила міжнародного договору.
2. Порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій
2.1. Видача разових (індивідуальних) ліцензій (далі -
ліцензії) суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності здійснюється
управлінням контрактного обліку та нетарифного регулювання
Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України та
уповноваженими міністерством органами, за його згодою, за формою,
що наведена у додатку 1. ( Абзац перший підпункту 2.1 пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Наказами МЗЕЗторгу N 420 ( z0480-98 )
від 10.07.98, N 869 ( z0023-99 ) від 30.12.98, N 557 ( z0551-99 )
від 28.07.99 ) Ліцензії видаються у порядку, передбаченому статтею 16
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та цим
Положенням. 2.1.1. Критерії, згідно з якими Міністерство зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі України передає право оформлення
та видачі ліцензій уповноваженим міністерством органам, є такі: а) здійснення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності
України експортно-імпортних (бартерних) операцій, вартість яких не
перевищує суми, еквівалентної 40 тис.доларів США; б) здійснення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності
України експортно-імпортних (бартерних) операцій, вартість яких не
перевищує суми, еквівалентної 250 тис.доларів США: у разі поставки
товару в рахунок попередньої оплати - при експорті або попередньої
поставки товару - при імпорті; ( Абзац "б" підпункту 2.1.1 із
змінами, внесеними згідно з Наказами МЗЕЗторгу N 868 ( z0853-98 )
від 30.12.98, N 58 ( z0110-99 ) від 03.02.99 ) 2.1.2. Виключне право Міністерства зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі України щодо оформлення та видачі ліцензій
визначається такими критеріями: а) здійснення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності
України операцій з іноземним суб'єктом господарювання, до якого
застосовані спеціальні санкції; б) здійснення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності
України операцій з ліквідними товарами (перелік ліквідних товарів
затверджується МЗЕЗторгом окремим наказом); в) здійснення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності
України всіх видів зовнішньоекономічної діяльності, зазначених в
ст.4 Закону УРСР "Про зовнішньоекономічну діяльність", крім видів,
зазначених у другому та десятому абзацах даної статті; ( Абзац "г" підпункту 2.1.2 втратив чинність на підставі
Наказу МЗЕЗторгу N 58 ( z0110-99 ) від 03.02.99 ) г) якщо
прострочена заборгованість за експортно-імпортними операціями, за
яку до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності була застосована
спеціальна санкція, становить більше 100 тис.доларів США та в
разі, коли до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності спеціальна
санкція застосована повторно. ( Підпункт 2.1.2 доповнено абзацом
згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 868 ( z0853-98 ) від 30.12.98 )
2.2. Для одержання ліцензії подаються такі документи: 2.2.1. Лист-звернення щодо оформлення ліцензії у довільній
формі, підписаний керівником суб'єкта ЗЕД на офіційному бланку. 2.2.2. Заявка на ліцензію, за формою, що наведена у
додатку 2. 2.2.3. Копії контракту, специфікацій, додатків й інших
документів, які є невід'ємними частинами контракту, завірені
керівником підприємства. ( Підпункт 2.2.3 пункту 2.2 із змінами,
внесеними згідно з Наказами МЗЕЗторгу N 838 ( z0009-99 ) від
22.12.98, N 413 ( z0383-99 ) від 10.06.99 ) 2.2.4. Копія свідоцтва про державну реєстрацію, завірена
керівником підприємства. 2.2.5. Сертифікат про походження товару, виданий
Торгово-промисловою палатою або регіональними
торгово-промисловими палатами, з визначенням коду товару за ТН
ЗЕД (подається тільки для одержання ліцензій на експорт товарів). 2.2.6. Копія платіжного доручення з оригінальною відміткою
банку про сплату на поточні рахунки "суми за дорученням" МЗЕЗторгу
або обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням
зовнішньоекономічних зв'язків державного збору, встановленого
пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 21.04.98 N 524
( 524-98-п ). ( Підпункт 2.2.6 пункту 2.2 із змінами, внесеними
згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 557 ( z0551-99 ) від 28.07.99 ) 2.2.7. Суб'єкт має право надати також документи та
інформацію, які засвідчують вжиття ним практичних заходів щодо
припинення правопорушення. Такі документи та інформація
враховується при видачі ліцензії. 2.2.8. Суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності має право
надавати висновок експертної організації про відповідність
контрактної ціни рівню цін кон'юнктури ринку на товари (роботи,
послуги), що поставляються за конкретною зовнішньоекономічною
операцією. ( Пункт 2.2 розділу 2 доповнено підпунктом 2.2.8 згідно
з Наказом МЗЕЗторгу N 664 ( z0697-98 ) від 09.10.98 ) 2.3. Днем подання заявки на ліцензію вважається день її
реєстрації в Міністерстві зовнішніх економічних зв'язків і
торгівлі або уповноважених ним органах, що підтверджується
відповідним записом у журналі реєстрації. 2.4. У разі неправильного оформлення заявки на ліцензію або
неподання повного комплекту документів, зазначених у пункті 2.2
цього Положення, документи не приймаються. 2.5. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності несуть повну
відповідальність за достовірність відомостей, поданих до
Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України
або уповноважених ним органів. 2.6. Ліцензія видається з терміном дії, потрібним для
здійснення відповідної зовнішньоекономічної операції. 2.7. Ліцензія видається представнику суб'єкта за умови
наявності належним чином оформленого доручення на її отримання та
документа, що посвідчує особу. 2.8. Ліцензія не підлягає передачі іншим юридичним особам. 2.9. Ліцензія видається в двох примірниках. 2.10. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії
приймається не пізніше 15 робочих днів з дати реєстрації заявки
Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України
або уповноваженими ним органами. 2.11. Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути
прийнято у разі невідповідності поданих документів чинному
законодавству України, вимогам цього Положення та рівню цін
кон'юнктури ринку, а також у разі одержання МЗЕЗторгом України
від органів державної влади та контролю інформації про невжиття
суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності заходів щодо приведення
своєї діяльності в сфері ЗЕД у відповідність до вимог чинного
законодавства, повернення валютних та матеріальних цінностей з-за
кордону. ( Пункт 2.11 із змінами, внесеними згідно з Наказами
МЗЕЗторгу N 420 ( z0480-98 ) від 10.07.98 ) Рішення про відмову у видачі ліцензії має бути викладене в
письмовій формі на підставі висновків управлінь що здійснюють
розгляд заявок на видачу ліцензій. ( Пункт 2.11 доповнено абзацом
згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 557 ( z0551-99 ) від 28.07.99 ) 2.12. Якщо виконання зовнішньоекономічної операції суб'єктом
зовнішньоекономічної діяльності розпочалось до моменту
застосування до нього або його іноземного контрагента спеціальної
санкції, то суб'єкт отримує разову (індивідуальну) ліцензію на цю
операцію протягом 5 робочих днів після документального
підтвердження факту виконання частини цієї операції. Інформація
про ці видані разові (індивідуальні) ліцензії надається
відповідному органу Державної податкової адміністрації України.( Розділ 2 доповнено пунктом 2.12 згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 664
( z0697-98 ) від 09.10.98 )
3. Порядок розгляду заявок на видачу ліцензій в Міністерстві
зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 3.1. Розгляд заявок на видачу ліцензій здійснюється
управлінням контрактного обліку та нетарифного регулювання за
участю Головного управління експортного контролю, управління
правового забезпечення, управління політики регулювання імпорту та
проблем захисту внутрішнього ринку, Державного
інформаційно-аналітичного Центру моніторингу зовнішніх товарних
ринків. Перераховані управління та Державний
інформаційно-аналітичний Центр моніторингу зовнішніх товарних
ринків згідно з цим порядком та в межах своєї компетенції
здійснюють розгляд контрактів з таких питань: - управління контрактного обліку та нетарифного регулювання
приймає документи на оформлення ліцензій, узагальнює висновки
відповідних управлінь, проводить оформлення та видачу ліцензій,
при потребі проводить оформлення рішень про відмову у видачі
ліцензій. Приймання документів на оформлення ліцензій та видача
ліцензій здійснюється фахівцями управління контрактного обліку та
нетарифного регулювання у встановлений час та у спеціально
визначеному керівництвом Міністерства зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі України приміщенні; - Головне управління експортного контролю розглядає контракти
на предмет відповідності платіжних умов чинному законодавству
України у сфері зовнішньоекономічної діяльності, інформує
управління контрактного обліку та нетарифного регулювання про
наказ МЗЕЗторгу, згідно з яким до суб'єкта зовнішньоекономічної
діяльності або його іноземного контрагента застосовані спеціальні
санкції. Головне управління експортного контролю, з урахуванням
інформації, що надходить до МЗЕЗторгу, відповідно до вимог
постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України
від 26.12.95 N 1044 ( 1044-95-п ) "Про заходи щодо забезпечення
контролю за зовнішньоекономічною діяльністю та валютного контролю"
із змінами та доповненнями, внесеними постановами Кабінету
Міністрів України і Національного банку України від 04.10.96
N 1212 ( 1212-96-п ) та від 12.12.98 N 1967 ( 1967-98-п ), надає в
письмовій формі рекомендації управлінню контрактного обліку та
нетарифного регулювання щодо доцільності оформлення разової
(індивідуальної) ліцензії на проведення будь-якого виду
зовнішньоекономічної операції; - управління правового забезпечення здійснює експертизу
контрактів на відповідність їх чинному законодавству України та
міжнародним правовим нормам; - управління політики регулювання імпорту та проблем захисту
внутрішнього ринку розглядає контракти при здійсненні суб'єктом,
до якого застосований індивідуальний режим ліцензування, операцій,
що підпадають під дію Закону України "Про операції з давальницькою
сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ); - Державний інформаційно-аналітичний Центр моніторингу
зовнішніх товарних ринків розглядає контракти на предмет
відповідності контрактних цін рівню цін світової кон'юнктури
ринку, індикативним цінам, умовам здійснення контракту.( Пункт 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
МЗЕЗторгу N 664 ( z0697-98 ) від 09.10.98; в редакції Наказу
МЗЕЗторгу N 557 ( z0551-99 ) від 28.07.99 ) 3.2. Підписуються ліцензії заступником міністра, якому
підпорядковано управління контрактного обліку та нетарифного
регулювання. У разі його відсутності ліцензії підписуються іншим
заступником міністра відповідно до розподілу обов'язків,
установленого міністром. Також ліцензії можуть бути підписані
начальником управління контрактного обліку та нетарифного
регулювання. Листи із зауваженнями до наданих на розгляд
суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності документів або про
відмову у видачі ліцензії підписуються цими ж самими посадовими
особами. ( Пункт 3.2 розділу 3 в редакції Наказу МЗЕЗторгу N 557
( z0551-99 ) від 28.07.99; із змінами, внесеними згідно з
Наказом МЗЕЗторгу N 61 ( z0092-00 ) від 04.02.2000 )

( Пункт 3.3 розділу 3 виключено на підставі Наказу МЗЕЗторгу
N 557 ( z0551-99 ) від 28.07.99 )

3.3. Рішення Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і
торгівлі може бути оскаржено суб'єктом зовнішньоекономічної
діяльності у судовому порядку.
Додаток 1

до Положення про порядок видачі

разових (індивідуальних)

ліцензій

( В редакції Наказу МЗЕЗторгу N 420

( z0480-98 ) від 10.07.98 )
Разова (індивідуальна) ліцензія N ______ на зовнішньоекономічну операцію
Дійсна до ____________________ р. (включно)
Заявка N _______ від ______________________
—————————————————————————————————————————————————————————————————————— |1. Організація-заявник, місцезнаходження Код ЄДРПОУ | | Телефон | | Факс | |Поточний рахунок у національній валюті | |Рахунок в іноземній валюті | |————————————————————————————————————————————————————————————————————| |2. Іноземний суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, | | місцезнаходження | |Банківський рахунок | |————————————————————————————————————————————————————————————————————| |3.Код експо-|4. |5. |6. Вартість |7. Вартість|8. Додаткове| |ртного/імпо-|Одиниця|Кіль- |(тис.дол.США)|(в тис.оди-|найменування| |ртного това-|виміру |кість | |ниць валюти| | |ру (ТН ЗЕД) | | | |контракту) | | |————————————+———————+————————+—————————————+———————————+————————————| | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————————| |9. Країна призначення |12. Базис поставки | |10. Країна імпортера/експортера |13. Валюта контракту | |11. Країна походження |14. Валюта платежу | |————————————————————————————————————————+———————————————————————————| |15. Митниця |16. Характер угоди | |————————————————————————————————————————————————————————————————————| |17. Уповноважений банк | |————————————————————————————————————————————————————————————————————| |18. Підстава для оформлення ліцензії | |————————————————————————————————————————————————————————————————————| |19. П.І.Б. керівника |20. Міністерство (уповноважений| |організації-заявника |міністерством орган), де видано| | |ліцензію | |Посада |П.І.Б. уповноваженої особи | |Підпис |Посада | | М.П. Дата |Підпис | | | М.П. Дата | |————————————————————————————————————————————————————————————————————| |21. Особливі умови | —————————————————————————————————————————————————————————————————————— Заповнюється при здійсненні бартерних

(товарообмінних) операцій та операцій

з давальницькою сировиною
Продовження разової (індивідуальної)

ліцензії N _________ на зовнішньоекономічну операцію
—————————————————————————————————————————————————————————————————————— |22. Організація-заявник, місцезнаходження Код ЄДРПОУ | | Телефон | | Факс | |Поточний рахунок у національній валюті | |Рахунок в іноземній валюті | |————————————————————————————————————————————————————————————————————| |23. Іноземний суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, | | місцезнаходження | |Банківський рахунок | |————————————————————————————————————————————————————————————————————| |24. Код |25. |26. |27. Вартість |28. Вартість|29. | |імпортного|Одиниця|Кількість|(тис.дол.США)|(в тис.оди- |Додаткове | |товару (ТН|виміру | | |ниць валюти |найменування| |ЗЕД) | | | |контракту) | | |——————————+———————+—————————+—————————————+————————————+————————————| | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————————| |30. Країна призначення |33. Базис поставки | |31. Країна імпортера |34. Валюта контракту | |32. Країна походження | | |———————————————————————————————————+————————————————————————————————| |35. Митниця |36. Характер угоди | |————————————————————————————————————————————————————————————————————| |37. Підстава для оформлення ліцензії | |————————————————————————————————————————————————————————————————————| |38. П.І.Б. керівника |39. Міністерство (уповноважений | |організації-заявника |Міністерством орган), де видано | | |ліцензію | |Посада |П.І.Б. уповноваженої особи | |Підпис |Посада | | М.П. Дата |Підпис | | | | | | М.П. Дата | |————————————————————————————————————————————————————————————————————| |40. Особливі умови | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток 2

до Положення про порядок видачі

разових (індивідуальних)

ліцензій

( В редакції Наказу МЗЕЗторгу N 420

( z0480-98 ) від 10.07.98 )
Заявка на разову (індивідуальну) ліцензію

на зовнішньоекономічну операцію
—————————————————————————————————————————————————————————————————————— |1. Організація-заявник, місцезнаходження Код ЄДРПОУ | | Телефон | | Факс | |Поточний рахунок у національній валюті | |Рахунок в іноземній валюті | |————————————————————————————————————————————————————————————————————| |2. Іноземний суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, | | місцезнаходження | |Банківський рахунок | |————————————————————————————————————————————————————————————————————| |3. Код |4. |5. |6. Вартість |7. Вартість|8. Додаткове| |експортного/|Одиниця|Кіль- |(тис.дол.США)|(в тис.оди-|найменування| |імпортного |виміру |кість | |ниць валюти| | |товару | | | |контракту) | | |(ТН ЗЕД) | | | | | | |————————————+———————+————————+—————————————+———————————+————————————| | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————————| |9. Країна призначення |12. Базис поставки | |10. Країна імпортера/експортера |13. Валюта контракту | |11. Країна походження |14. Валюта платежу | |————————————————————————————————————————+———————————————————————————| |15. Митниця |16. Характер угоди | |————————————————————————————————————————————————————————————————————| |17. Уповноважений банк | |————————————————————————————————————————————————————————————————————| |18. Підстава для оформлення ліцензії | |————————————————————————————————————————————————————————————————————| |19. П.І.Б. керівника організації-заявника | |Посада | | | | М.П. Підпис Дата | |————————————————————————————————————————————————————————————————————| |20. Особливі умови | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Заповнюється при здійсненні бартерних

(товарообмінних) операцій та операцій

з давальницькою сировиною
Продовження заявки на разову (індивідуальну) ліцензію

на зовнішньоекономічну операцію
—————————————————————————————————————————————————————————————————————— |21. Організація-заявник, місцезнаходження Код ЄДРПОУ | | Телефон | | Факс | | |Поточний рахунок у національній валюті | |Рахунок в іноземній валюті | |————————————————————————————————————————————————————————————————————| |22. Іноземний суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, | | місцезнаходження | |Банківський рахунок | |————————————————————————————————————————————————————————————————————| |23. Код |24. |25. |26. Вартість |27. Вартість|28. | |імпортного|Одиниця|Кількість|(тис.дол.США)|(в тис.оди- |Додаткове | |товару (ТН|виміру | | |ниць валюти |найменування| |ЗЕД) | | | |контракту) | | |——————————+———————+—————————+—————————————+————————————+————————————| | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————————| |29. Країна призначення |32. Базис поставки | |30. Країна імпортера |33. Валюта контракту | |31. Країна походження | | |——————————————————————————————————————+—————————————————————————————| |34. Митниця |35. Характер угоди | |————————————————————————————————————————————————————————————————————| |36. Підстава для оформлення ліцензії | |————————————————————————————————————————————————————————————————————| |37. П.І.Б. керівника організації-заявника | | | |Посада | | М.П. Підпис Дата | |————————————————————————————————————————————————————————————————————| |38. Особливі умови | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: