open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про зміни у структурі центральних

органів виконавчої влади

( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента

N 556/2000 ( 556/2000 ) від 03.04.2000

N 721/2000 ( 721/2000 ) від 25.05.2000

N 827/2000 ( 827/2000 ) від 27.06.2000

N 902/2000 ( 902/2000 ) від 14.07.2000

N 1031/2000 ( 1031/2000 ) від 27.08.2000

N 1159/2000 ( 1159/2000 ) від 23.10.2000

N 1303/2000 ( 1303/2000 ) від 05.12.2000

N 233/2001 ( 233/2001 ) від 05.04.2001

N 405/2001 ( 405/2001 ) від 05.06.2001

N 510/2001 ( 510/2001 ) від 11.07.2001

N 603/2001 ( 603/2001 ) від 07.08.2001

N 724/2001 ( 724/2001 ) від 21.08.2001

N 836/2001 ( 836/2001 ) від 13.09.2001

N 907/2001 ( 907/2001 ) від 29.09.2001

N 1056/2001 ( 1056/2001 ) від 08.11.2001

N 1132/2001 ( 1132/2001 ) від 22.11.2001

N 1213/2001 ( 1213/2001 ) від 14.12.2001

N 1265/2001 ( 1265/2001 ) від 27.12.2001

N 10/2002 ( 10/2002 ) від 03.01.2002

N 212/2002 ( 212/2002 ) від 05.03.2002

N 259/2002 ( 259/2002 ) від 16.03.2002

N 780/2002 ( 780/2002 ) від 29.08.2002

N 834/2002 ( 834/2002 ) від 18.09.2002

N 887/2002 ( 887/2002 ) від 01.10.2002

N 1153/2002 ( 1153/2002 ) від 11.12.2002

N 54/2003 ( 54/2003 ) від 31.01.2003

N 700/2003 ( 700/2003 ) від 15.07.2003

N 772/2003 ( 772/2003 ) від 31.07.2003

N 1039/2003 ( 1039/2003 ) від 15.09.2003

N 60/2004 ( 60/2004 ) від 19.01.2004

N 166/2004 ( 166/2004 ) від 06.02.2004 )

З метою вдосконалення структури органів виконавчої влади та
підвищення ефективності державного управління, відповідно до
пункту 15 статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести такі зміни до структури центральних органів
виконавчої влади:
а) утворити:
Міністерство аграрної політики України - на базі Міністерства
агропромислового комплексу України, Державного комітету рибного
господарства України, Комітету з питань садівництва,
виноградарства та виноробної промисловості України та Комітету
харчової промисловості України, що ліквідуються;
Міністерство екології та природних ресурсів України - на базі
Міністерства охорони навколишнього природного середовища та
ядерної безпеки України, Комітету України з питань геології та
використання надр, Комітету України з питань гідрометеорології,
Державної адміністрації ядерного регулювання України, Головного
управління геодезії, картографії та кадастру та Державної комісії
у справах випробувань і реєстрації засобів захисту та регуляторів
росту рослин і добрив, що ліквідуються;
Міністерство економіки України - на базі Міністерства
економіки України, Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і
торгівлі України, Державного комітету України по матеріальних
резервах, Державного інвестиційно-клірингового комітету,
Національного агентства України з питань розвитку та європейської
інтеграції, Державної служби експортного контролю та Агентства з
питань спеціальних (вільних) економічних зон, що ліквідуються; Абзац четвертий пункту "а" статті 1 із змінами, внесеними згідно
з Указом Президента N 827/2000 ( 827/2000 ) від 27.06.2000 )
Міністерство освіти і науки України - на базі Міністерства
освіти України та Державного комітету України з питань науки та
інтелектуальної власності, що ліквідуються;
Міністерство палива та енергетики України - на базі
Міністерства вугільної промисловості України, Міністерства
енергетики України, Державного департаменту з питань
електроенергетики України, Державного департаменту нафтової,
газової та нафтопереробної промисловості України та Державного
департаменту з питань ядерної енергетики України, що ліквідуються;
Державний комітет архівів України - на базі Головного
архівного управління України, що ліквідується;
Державний комітет інформаційної політики, телебачення та
радіомовлення України - на базі Державного комітету інформаційної
політики України та Державного комітету України по телебаченню і
радіомовленню, що ліквідуються;
Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму
України - на базі Державного комітету України у справах сім'ї та
молоді, Державного комітету України з фізичної культури і спорту
та Державного комітету України по туризму, що ліквідуються;
Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва - на базі Державного комітету України з питань
розвитку підприємництва, що ліквідується;
Державний комітет промислової політики України - на базі
Міністерства промислової політики України, що ліквідується;
Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації
України - на базі Комітету України з питань стандартизації,
метрології та сертифікації та Державного комітету України у
справах захисту прав споживачів, що ліквідуються;
Державний комітет України у справах ветеранів - на базі
Комітету України у справах ветеранів війни та воєнних конфліктів в
іноземних державах, що ліквідується;
б) ліквідувати:
( Абзац другий пункту "б" статті 1 втратив чинність на
підставі Указу Президента N 10/2002 ( 10/2002 ) від 03.01.2002 )
( Абзац пункту "б" статті 1 виключено на підставі Указу
Президента N 827/2000 ( 827/2000 ) від 27.06.2000 )
( Абзац третій пункту "б" статті 1 втратив чинність на
підставі Указу Президента N 510/2001 ( 510/2001 ) від 11.07.2001 у
частині покладення на Міністерство фінансів України функцій
Комітету України з монополії на виробництво та обіг спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів) Комітет України з
монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і
тютюнових виробів, поклавши його функції на Міністерство фінансів
України;
Комітет медичної та мікробіологічної промисловості України,
поклавши його функції на Міністерство охорони здоров'я України;
Комітет України у справах нагляду за страховою діяльністю,
поклавши його функції на Міністерство фінансів України;
( Абзац пункту "б" втратив чинність в частині покладення на
Міністерство праці та соціальної політики України функцій Комітету
України по нагляду за охороною праці на підставі Указу Президента
N 834/2002 ( 834/2002 ) від 18.09.2002 ) Комітет України по
нагляду за охороною праці, поклавши його функції на Міністерство
праці та соціальної політики України;
Державну адміністрацію морського та річкового транспорту
України, поклавши її функції на Міністерство транспорту України;
Державну адміністрацію автомобільного транспорту України,
поклавши її функції на Міністерство транспорту України;
Державну авіаційну адміністрацію України, поклавши її функції
на Міністерство транспорту України;
Державний департамент тракторного та сільськогосподарського
машинобудування України, поклавши його функції на Державний
комітет промислової політики України;
Державний департамент України з виробництва та переробки
дорогоцінних металів, поклавши його функції на Державний комітет
промислової політики України;
Національну комісію з питань повернення в Україну культурних
цінностей, поклавши її функції на Міністерство культури і мистецтв
України;
Національне агентство України з управління державними
корпоративними правами, поклавши його функції на Фонд державного
майна України;
Національне агентство з контролю за якістю та безпекою
продуктів харчування, лікарських засобів та виробів медичного
призначення, поклавши його функції на Міністерство охорони
здоров'я України;
Агентство з питань банкрутства;
Ліцензійну палату;
Державну пробірну палату;
Державний інноваційний фонд України;
Головне управління Командувача Національної гвардії України,
поклавши відповідні його функції на Міністерство внутрішніх справ
України та Міністерство оборони України;
Національне бюро розслідувань України;
Державний центр страхового фонду документації України,
поклавши його функції на Міністерство України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи; ( Абзац двадцять другий пункту "б"
статті 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 556/2000 від 03.04.2000 )
Державну інвестиційно-клірингову компанію України.
2. Затвердити Схему організації та взаємодії центральних
органів виконавчої влади (додається).
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:
а) вирішити питання щодо створення:
відповідних департаментів та інших структур (на базі
ліквідованих центральних органів виконавчої влади) у складі
новоутворених та діючих центральних органів виконавчої влади.
Керівники таких структур на перехідний період прирівнюються за
статусом до заступників міністрів;

( Абзац третій пункту "а" статті 3 виключено на підставі
Указу Президента N 827/2000 ( 827/2000 ) від 27.06.2000 )

державної госпрозрахункової установи (агентства) на базі
ліквідованого Агентства з питань банкрутства, яка
підпорядковується Міністерству економіки України;
державної небанківської фінансово-кредитної установи на базі
ліквідованого Державного інноваційного фонду України, яка
підпорядковується Міністерству освіти і науки України;

( Абзац сьомий статті 3 втратив чинність на підставі Указу
Президента N 721/2000 ( 721/2000 ) від 25.05.2000 )

казенного підприємства на базі ліквідованої Державної
пробірної палати, яке підпорядковується Міністерству фінансів
України;
б) привести свої рішення у відповідність з цим Указом;
в) подати в установленому порядку пропозиції про внесення
змін до актів законодавства, що випливають з цього Указу;
г) подати проекти положень про центральні органи виконавчої
влади, утворені згідно з цим Указом.
До завершення реформування структури центральних органів
виконавчої влади забезпечити належне виконання функцій центральних
органів виконавчої влади, що ліквідуються.
Внести у тримісячний строк пропозиції щодо впорядкування
переліку центральних органів виконавчої влади, що мають у своєму
підпорядкуванні військові та воєнізовані формування.
4. Визнати такими, що втратили чинність, Указ Президента
України від 13 березня 1999 року N 250 ( 250/99 ) "Про зміни в
системі центральних органів виконавчої влади України" (зі змінами,
внесеними Указами Президента України від 12 травня 1999 року
N 500 ( 500/99 ), від 16 червня 1999 року N 663 ( 663/99 ), від
2 серпня 1999 року N 943 ( 943/99 ) і N 945 ( 945/99 ), від
24 вересня 1999 року N 1219 ( 1219/99 ), від 2 жовтня 1999 року
N 1267 ( 1267/99 ), від 22 листопада 1999 року N 1474 ( 1474/99).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 грудня 1999 року

N 1573/99
Додаток

до Указу Президента України

від 15 грудня 1999 року N 1573/99
СХЕМА

організації та взаємодії центральних

органів виконавчої влади
I. Міністерства, керівники яких входять до складу Кабінету
Міністрів України:
Міністерство аграрної політики України,
Міністерство внутрішніх справ України,
Міністерство охорони навколишнього природного середовища
України,
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
України
Міністерство палива та енергетики України,
Міністерство закордонних справ України,
Міністерство культури і мистецтв України,
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,
Міністерство оборони України,
Міністерство освіти і науки України,
Міністерство охорони здоров'я України,
Міністерство праці та соціальної політики України,
Міністерство промислової політики України,
Міністерство транспорту України,
Міністерство України у справах сім'ї, дітей та молоді,
Міністерство фінансів України,
Міністерство юстиції України. Розділ I із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 405/2001 ( 405/2001 ) від 05.06.2001, N 724/2001 ( 724/2001 )
від 21.08.2001, N 1039/2003 ( 1039/2003 ) від 15.09.2003,
N 166/2004 ( 166/2004 ) від 06.02.2004 )
II. Державні комітети та інші центральні органи виконавчої
влади, статус яких прирівнюється до Державного комітету України:
Державний комітет архівів України,
Державний комітет України з будівництва та архітектури,
Державний комітет України з питань житлово-комунального
господарства,
Державний комітет природних ресурсів України,
Державний комітет України по водному господарству,
Державний комітет України по земельних ресурсах,
Державний комітет зв'язку та інформатизації України,
Державний комітет України з енергозбереження,
Державний комітет України з нагляду за охороною праці,
Державний комітет України з питань фізичної культури і
спорту;
Державний комітет України у справах релігій,
Державний комітет телебачення і радіомовлення України,
Державний комітет лісового господарства України,
Державний комітет України з державного матеріального резерву,
Державний комітет України у справах національностей та
міграції,
Державний комітет України у справах ветеранів,
Вища атестаційна комісія України,
Національне космічне агентство України,
Пенсійний фонд України,
Головне контрольно-ревізійне управління України,
Державне казначейство України,
Державна служба автомобільних доріг України,
Державна туристична адміністрація України.
( Розділ II із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1031/2000 ( 1031/2000 ) від 27.08.2000, N 405/2001 ( 405/2001 )
від 05.06.2001, N 603/2001 ( 603/2001 ) від 07.08.2001, N 836/2001
( 836/2001 ) від 13.09.2001, N 1056/2001 ( 1056/2001 ) від
08.11.2001, N 1132/2001 ( 1132/2001 ) від 22.11.2001, N 1213/2001
( 1213/2001 ) від 14.12.2001, N 259/2002 ( 259/2002 ) від
16.03.2002, N 834/2002 ( 834/2002 ) від 18.09.2002, N 887/2002
( 887/2002 ) від 01.10.2002, N 54/2003 ( 54/2003 ) від
31.01.2003, N 772/2003 ( 772/2003 ) від 31.07.2003, N 1039/2003
( 1039/2003 ) від 15.09.2003, N 60/2004 ( 60/2004 ) від
19.01.2004, N 166/2004 ( 166/2004 ) від 06.02.2004 )
III. Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним
статусом:
Антимонопольний комітет України,
Державна податкова адміністрація України,
Державна судова адміністрація України,
Державна митна служба України,
Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва,
Державний комітет ядерного регулювання України,
Національна комісія регулювання електроенергетики України,
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України,
Державний департамент України з питань виконання покарань,
Фонд державного майна України,
Служба безпеки України,
Управління державної охорони України,
Головне управління державної служби України,
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
України,
Національний координаційний центр адаптації
військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та
конверсії колишніх військових об'єктів,
Державна служба експортного контролю України,
Державний комітет України з питань технічного регулювання та
споживчої політики,
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України,
Національне космічне агентство України,
Адміністрація Державної прикордонної служби України,
Державний комітет статистики України.
( Розділ III із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1159/2000 ( 1159/2000 ) від 23.10.2000, N 1303/2000
( 1303/2000 ) від 05.12.2000, N 907/2001 ( 907/2001 ) від
29.09.2001, N 1265/2001 ( 1265/2001 ) від 27.12.2001, N 780/2002
( 780/2002 ) від 29.08.2002, N 887/2002 ( 887/2002 ) від
01.10.2002, N 1153/2002 ( 1153/2002 ) від 11.12.2002, N 700/2003
( 700/2003 ) від 15.07.2003, N 772/2003 ( 772/2003 ) від
31.07.2003, N 60/2004 ( 60/2004 ) від 19.01.2004 )
IV. Центральні органи виконавчої влади, діяльність яких
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через
відповідних міністрів:
через Міністра економіки та з питань європейської інтеграції
України:
Державний комітет України з енергозбереження,
через Міністра праці та соціальної політики України:
Державний комітет України у справах ветеранів;
через Міністра транспорту України:
Державна служба автомобільних доріг України;
через Міністра фінансів України:
Головне контрольно-ревізійне управління України,
Державне казначейство України;
через Міністра юстиції України:
Державний комітет України у справах релігій.
( Розділ IV із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 902/2000 ( 902/2000 ) від 14.07.2000, N 1031/2000 ( 1031/2000 )
від 27.08.2000, N 1056/2001 ( 1056/2001 ) від 08.11.2001,
N 1265/2001 ( 1265/2001 ) від 27.12.2001, N 212/2002 ( 212/2002 )
від 05.03.2002, N 259/2002 ( 259/2002 ) від 16.03.2002, N 887/2002
( 887/2002 ) від 01.10.2002 )
Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: