open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін та визнання такими,

що втратили чинність, деяких указів

Президента України
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента

N 1009/2004 ( 1009/2004 ) від 27.08.2004

N 943/2005 ( 943/2005 ) від 10.06.2005

N 1176/2005 ( 1176/2005 ) від 18.08.2005

N 1224/2005 ( 1224/2005 ) від 31.08.2005

N 1430/2005 ( 1430/2005 ) від 10.10.2005

N 1688/2005 ( 1688/2005 ) від 02.12.2005

N 1801/2005 ( 1801/2005 ) від 19.12.2005

N 157/2006 ( 157/2006 ) від 28.02.2006

N 575/2006 ( 575/2006 ) від 26.06.2006

N 678/2006 ( 678/2006 ) від 04.08.2006

N 769/2006 ( 769/2006 ) від 22.09.2006

N 970/2006 ( 970/2006 ) від 15.11.2006

N 118/2007 ( 118/2007 ) від 19.02.2007

N 687/2008 ( 687/2008 ) від 05.08.2008

N 477/2009 ( 477/2009 ) від 23.06.2009

N 532/2009 ( 532/2009 ) від 10.07.2009

N 480/2010 ( 480/2010 ) від 02.04.2010

N 382/2011 ( 382/2011 ) від 06.04.2011

N 383/2011 ( 383/2011 ) від 06.04.2011

N 384/2011 ( 384/2011 ) від 06.04.2011

N 389/2011 ( 389/2011 ) від 06.04.2011

N 395/2011 ( 395/2011 ) від 06.04.2011

N 403/2011 ( 403/2011 ) від 06.04.2011

N 410/2011 ( 410/2011 ) від 08.04.2011

N 442/2011 ( 442/2011 ) від 08.04.2011

N 445/2011 ( 445/2011 ) від 08.04.2011

N 448/2011 ( 448/2011 ) від 08.04.2011

N 451/2011 ( 451/2011 ) від 13.04.2011

N 453/2011 ( 453/2011 ) від 13.04.2011

N 458/2011 ( 458/2011 ) від 13.04.2011

N 465/2011 ( 465/2011 ) від 13.04.2011

N 467/2011 ( 467/2011 ) від 13.04.2011

N 499/2011 ( 499/2011 ) від 23.04.2011

N 500/2011 ( 500/2011 ) від 23.04.2011

N 582/2011 ( 582/2011 ) від 12.05.2011

N 634/2011 ( 634/2011 ) від 31.05.2011

N 769/2011 ( 769/2011 ) від 18.07.2011

N 920/2011 ( 920/2011 ) від 16.09.2011

N 1057/2011 ( 1057/2011 ) від 23.11.2011

N 1069/2011 ( 1069/2011 ) від 23.11.2011

N 33/2012 ( 33/2012 ) від 25.01.2012 }

1. Затвердити зміни, що вносяться до деяких указів Президента
України (додаються).
2. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 14 липня 2001 року N 529
( 529/2001 ) "Про Примірне положення про державного секретаря
міністерства";
пункт 3 статті 1 Указу Президента України від 15 січня
2002 року N 22 ( 22/2002 ) "Про внесення змін до деяких указів
Президента України";
пункт 2 статті 1 Указу Президента України від 14 квітня
2003 року N 324 ( 324/2003 ) "Про внесення змін до деяких указів
Президента України".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 березня 2004 року

N 280/2004

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 5 березня 2004 року N 280/2004
ЗМІНИ,

що вносяться до указів Президента України

1. В абзаці чотирнадцятому пункту 7 Положення про
дипломатичний паспорт України, затвердженого Указом Президента
України від 27 жовтня 1992 року N 515 ( 515/92 ) "Про
дипломатичний та службовий паспорти України" (в редакції Указу від
26 лютого 1998 року N 153 ( 153/98 ), зі змінами, внесеними
Указами від 14 квітня 1998 року N 296 ( 296/98 ), від 18 травня
1998 року N 481 ( 481/98 ), від 3 липня 2001 року N 481
( 481/2001 ), від 2 липня 2002 року N 599 ( 599/2002 ) та від
29 жовтня 2003 року N 1227 ( 1227/2003 ), слова "Державному
секретареві Кабінету Міністрів України" замінити словами "Міністру
Кабінету Міністрів України".

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 970/2006 ( 970/2006 ) від 15.11.2006 }

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1057/2011 ( 1057/2011 ) від 23.11.2011 }

4. У Положенні про порядок роботи з законопроектами та іншими
документами, що вносяться Президентом України на розгляд Верховної
Ради України, затвердженому Указом Президента України від
30 березня 1995 року N 270 ( 270/95 ) (зі змінами, внесеними
Указами від 27 січня 1999 року N 70 ( 70/99 ) та від 26 січня
2002 року N 74 ( 74/2002 ):
1) у другому реченні абзацу першого пункту 4 слова "Державним
секретарем Кабінету Міністрів України" замінити словами "Міністром
Кабінету Міністрів України";
2) у пункті 14 слова "Керівником Групи по зв'язках з
Верховною Радою України" замінити словами "Керівником Управління з
питань забезпечення зв'язків з Верховною Радою України,
Конституційним Судом України і Кабінетом Міністрів України";
3) у пункті 16 слова "Канцелярії Президента України" замінити
словами "Управлінні документального забезпечення".
5. У затверджених Указом Президента України від 10 листопада
1995 року N 1035 ( 1035/95 ) (зі змінами, внесеними Указами від
27 січня 1999 року N 70 ( 70/99 ) та від 26 січня 2002 року N 74
( 74/2002 ):
1) Програмі кадрового забезпечення державної служби:
в абзаці першому пункту 3 розділу "Формування складу
державних службовців" слова "державним секретарям міністерств,
керівникам інших центральних та місцевих органів виконавчої влади"
замінити словами "їх керівникам";
у третьому реченні абзацу шостого пункту 2 розділу
"Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації державних
службовців" слова "Українську Академію державного управління при
Президентові України" замінити словами "Національну академію
державного управління при Президентові України";
в абзаці четвертому пункту 1 розділу "Контроль і
відповідальність за стан кадрового забезпечення державної служби"
слова "державних секретарів міністерств, керівників інших
центральних та місцевих органів виконавчої влади" замінити словами
"їх керівників";
2) у другому реченні абзацу четвертого Програми роботи з
керівниками державних підприємств, установ і організацій слова
"державний секретар міністерства, керівник іншого" замінити словом
"керівник".

{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 687/2008 ( 687/2008 ) від 05.08.2008 }

{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 442/2011 ( 442/2011 ) від 08.04.2011 }

{ Пункт 8 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 769/2006 ( 769/2006 ) від 22.09.2006 }

{ Пункт 9 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 395/2011 ( 395/2011 ) від 06.04.2011 }

{ Пункт 10 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 532/2009 ( 532/2009 ) від 10.07.2009 }

{ Пункт 11 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 920/2011 ( 920/2011 ) від 16.09.2011 }

{ Пункт 12 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 678/2006 ( 678/2006 ) від 04.08.2006 }

( Пункт 13 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1009/2004 ( 1009/2004 ) від 27.08.2004 )

{ Пункт 14 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 769/2011 ( 769/2011 ) від 18.07.2011 }

15. У статті 2 Указу Президента України від 15 грудня
1999 року N 1572 ( 1572/99 ) "Про систему центральних органів
виконавчої влади" (зі змінами, внесеними Указами від 29 травня
2001 року N 345 ( 345/2001 ) та від 27 серпня 2003 року N 919
( 919/2003 ):
перше речення частини другої викласти у такій редакції:
"Статус керівників центральних органів виконавчої влади
встановлюється положеннями про ці органи";
у частині четвертій слова "міністрів, їх заступників"
замінити словом "міністрів".

{ Пункт 16 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 480/2010 ( 480/2010 ) від 02.04.2010 }

{ Пункт 17 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 480/2010 ( 480/2010 ) від 02.04.2010 }

18. У Положенні про Державний комітет архівів України,
затвердженому Указом Президента України від 22 березня 2000 року
N 486 ( 486/2000 ) (зі змінами, внесеними Указом від 15 липня
2002 року N 641 ( 641/2002 ):
1) пункт 9 доповнити абзацом такого змісту:
"Голова призначає на посади та звільняє з посад працівників
центрального апарату Держкомархіву України, в тому числі за
погодженням з Кабінетом Міністрів України - керівників структурних
підрозділів центрального апарату Держкомархіву України";
2) абзац другий пункту 10 викласти у такій редакції:
"У разі потреби до складу колегії Держкомархіву України
можуть входити в установленому порядку інші особи";
3) у пункті 12:
абзац другий викласти у такій редакції:
"Структуру центрального апарату Держкомархіву України
затверджує Голова Держкомархіву України за погодженням з Кабінетом
Міністрів України";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Положення про структурні підрозділи центрального апарату
Держкомархіву України затверджує Голова";
4) у пункті 13 слова "рахунки в установах банків" замінити
словами "рахунки в органах Державного казначейства України".

{ Пункт 19 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 382/2011 ( 382/2011 ) від 06.04.2011 }

{ Пункт 20 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1009/2004 ( 1009/2004 ) від 27.08.2004 }

{ Пункт 21 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 634/2011 ( 634/2011 ) від 31.05.2011 }

{ Пункт 22 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 500/2011 ( 500/2011 ) від 23.04.2011 }

{ Пункт 23 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 410/2011 ( 410/2011 ) від 08.04.2011 }

{ Пункт 24 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1224/2005 ( 1224/2005 ) від 31.08.2005 }

{ Пункт 25 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 453/2011 ( 453/2011 ) від 13.04.2011 }

{ Пункт 26 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 467/2011 ( 467/2011 ) від 13.04.2011 }

{ Пункт 27 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 458/2011 ( 458/2011 ) від 13.04.2011 }

{ Пункт 28 втратив чинність на підстаіві Указу Президента
N 445/2011 ( 445/2011 ) від 08.04.2011 }

{ Пункт 29 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 582/2011 ( 582/2011 ) від 12.05.2011 }

{ Пункт 30 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 389/2011 ( 389/2011 ) від 06.04.2011 }

{ Пункт 31 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1688/2005 ( 1688/2005 ) від 02.12.2005 }

{ Пункт 32 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 383/2011 ( 383/2011 ) від 06.04.2011 }

33. У Положенні про Державний комітет України у справах
релігій, затвердженому Указом Президента України від 14 листопада
2000 року N 1229 ( 1229/2000 ):
1) абзац четвертий пункту 8 доповнити словами "призначає на
посади та звільняє з посад працівників центрального апарату
Держкомрелігій України, в тому числі за погодженням з Кабінетом
Міністрів України - керівників структурних підрозділів
центрального апарату Держкомрелігій України";
2) абзац другий пункту 9 викласти у такій редакції:
"У разі потреби до складу колегії Держкомрелігій України
можуть входити в установленому порядку інші особи";
3) у пункті 11 абзаци другий та третій викласти у такій
редакції:
"Структуру центрального апарату Держкомрелігій України
затверджує Голова за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
Штатний розпис, кошторис видатків Держкомрелігій України
затверджує Голова за погодженням з Міністерством фінансів
України";
4) пункт 12 після слів "самостійний баланс" доповнити словами
"рахунки в органах Державного казначейства України".

{ Пункт 34 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 499/2011 ( 499/2011 ) від 23.04.2011 }

{ Пункт 35 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 384/2011 ( 384/2011 ) від 06.04.2011 }

{ Пункт 36 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 403/2011 ( 403/2011 ) від 06.04.2011 }

{ Пункт 37 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 118/2007 ( 118/2007 ) від 19.02.2007 }

{ Пункт 38 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 451/2011 ( 451/2011 ) від 13.04.2011 }

{ Пункт 39 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 575/2006 ( 575/2006 ) від 26.06.2006 }

{ Пункт 40 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 33/2012 ( 33/2012 ) від 25.01.2012 }

41. У статті 4 Указу Президента України від 10 грудня
2001 року N 1199 ( 1199/2001 ) "Про заходи щодо запобігання
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом":
у частині першій слова "Державний секретар Міністерства
фінансів України" замінити словами "перший заступник Міністра
фінансів України";
у частині другій слова "Державного секретаря Міністерства
фінансів України" замінити словами "першого заступника Міністра
фінансів України".
( Пункт 42 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 943/2005 ( 943/2005 ) від 10.06.2005 )

43. У Положенні про Державну службу автомобільних доріг
України, затвердженому Указом Президента України від 19 січня
2002 року N 50 ( 50/2002 ) "Питання Державної служби автомобільних
доріг України":
1) абзац четвертий пункту 9 доповнити словами "призначає на
посади та звільняє з посад працівників центрального апарату
Укравтодору, в тому числі за погодженням з Кабінетом Міністрів
України - керівників структурних підрозділів центрального апарату
Укравтодору";
2) абзац другий пункту 10 викласти у такій редакції:
"У разі потреби до складу колегії Укравтодору можуть входити
в установленому порядку інші особи";
3) абзаци другий - четвертий пункту 12 викласти у такій
редакції:
"Структуру центрального апарату Укравтодору затверджує Голова
за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
Штатний розпис та кошторис видатків Укравтодору затверджує
Голова за погодженням з Міністерством фінансів України.
Положення про структурні підрозділи центрального апарату
Укравтодору затверджує Голова";
4) пункт 13 після слова "має" доповнити словами "самостійний
баланс, рахунки в органах Державного казначейства України".

( Пункт 44 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1176/2005 ( 1176/2005 ) від 18.08.2005 )

45. У Положенні про Державний комітет України у справах
національностей та міграції, затвердженому Указом Президента
України від 19 березня 2002 року N 269 ( 269/2002 ):
1) абзац четвертий пункту 8 доповнити словами "призначає на
посади та звільняє з посад працівників центрального апарату
Держкомнацміграції України, в тому числі за погодженням з
Кабінетом Міністрів України - керівників структурних підрозділів
центрального апарату Держкомнацміграції України";
2) абзац другий пункту 9 викласти у такій редакції:
"У разі потреби до складу колегії Держкомнацміграції України
можуть входити в установленому порядку інші особи";
3) абзаци другий - четвертий пункту 11 викласти у такій
редакції:
"Структуру центрального апарату Держкомнацміграції України
затверджує Голова за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
Штатний розпис, кошторис видатків Держкомнацміграції України
затверджує Голова за погодженням з Міністерством фінансів України.
Положення про структурні підрозділи центрального апарату
Держкомнацміграції України затверджує Голова";
4) пункт 12 після слова "має" доповнити словами "самостійний
баланс, рахунки в органах Державного казначейства України".
46. У Переліку посад, приписаних до дипломатичних рангів
України, затвердженому Указом Президента України від 26 березня
2002 року N 301 ( 301/2002 ) слова "Державний секретар
Міністерства закордонних справ України, Державний секретар
Міністерства закордонних справ України з питань європейської
інтеграції, Перший заступник, заступник Державного секретаря
Міністерства закордонних справ України", "Управління Протоколу
Президента України Адміністрації Президента України" замінити
відповідно словами "Перший заступник Міністра закордонних справ
України, Перший заступник Міністра закордонних справ України з
питань європейської інтеграції, Перший заступник Міністра
закордонних справ України у зв'язках з Верховною Радою України,
заступник Міністра закордонних справ України", "Управління
Державного Протоколу та Церемоніалу Президента України".

{ Пункт 47 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1688/2005 ( 1688/2005 ) від 02.12.2005 }

{ Пункт 48 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 448/2011 ( 448/2011 ) від 08.04.2011 }

49. В абзаці першому пункту 4 Положення про колегію
Міністерства оборони України, затвердженого Указом Президента
України від 11 червня 2002 року N 533 ( 533/2002 ) "Про колегію
Міністерства оборони України та військові ради у Збройних Силах
України", слова "Державний секретар та його перший заступник,
Державний секретар з питань міжнародного співробітництва,
начальник Генерального штабу Збройних Сил України та його перший
заступник" замінити словами "перші заступники та заступники
Міністра, начальник Генерального штабу Збройних Сил України".

( Пункт 50 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1801/2005 ( 1801/2005 ) від 19.12.2005 )

( Пункт 51 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1801/2005 ( 1801/2005 ) від 19.12.2005 )

52. У тексті Положення про Державний Протокол та Церемоніал
України, затвердженого Указом Президента України від 22 серпня
2002 року N 746 ( 746/2002 ) "Про Державний Протокол та Церемоніал
України" (зі змінами, внесеними Указом від 29 жовтня 2003 року
N 1227 ( 1227/2003 ), та додатках до нього слова "Державний
секретар Міністерства закордонних справ України", "заступник
Державного секретаря Міністерства закордонних справ України",
"Державний секретар Кабінету Міністрів України" в усіх відмінках
замінити відповідно словами "перший заступник Міністра закордонних
справ України", "заступник Міністра закордонних справ України",
"Міністр Кабінету Міністрів України" у відповідних відмінках.

{ Пункт 53 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1430/2005 ( 1430/2005 ) від 10.10.2005 }

{ Пункт 54 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 157/2006 ( 157/2006 ) від 28.02.2006 }

{ Пункт 55 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 477/2009 ( 477/2009 ) від 23.06.2009 }

{ Пункт 56 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 465/2011 ( 465/2011 ) від 13.04.2011 }

{ Пункт 57 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1069/2011 ( 1069/2011 ) від 23.11.2011 }

Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУК

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: