open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
N 256/184 від 31.07.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

22 вересня 2000 р.
vd20000731 vn256/184 за N 640/4861
Затверджено

Наказ Держкомстату України

та МОЗ України

31.07.2000 N 256/184

( z0635-00 )
{ Інструкція втратила чинність на підставі Наказу Державного

комітету статистики

N 200/377 ( z0876-07 ) від 09.07.2007 }
N 200/377 ( z0876-07 ) від 09.07.2007 }
Інструкція

щодо заповнення форми державної статистичної

звітності N 13 "Звіт про аборти за 20___ рік"

Форму державної статистичної звітності N 13 "Звіт про аборти
за 20___ рік" заповнюють лікарняні і амбулаторно-поліклінічні
заклади, які проводять аборти, незалежно від відомчої
підпорядкованості і форм власності. 1. Звіт подається лікувально-профілактичними закладами
системи Міністерства охорони здоров'я головному лікарю центральної
районної (міської) лікарні; інші лікувально-профілактичні заклади
- Головному управлінню статистики в Автономній Республіці Крим,
обласному, Київському та Севастопольському міським управлінням
статистики за місцезнаходженням і своїй вищій організації 5 січня
після звітного року. 2. Головний лікар центральної районної (міської) лікарні
зведений звіт подає Міністерству охорони здоров'я Автономної
Республіки Крим, органу управління охорони здоров'я обласних,
Київської та Севастопольської міських держадміністрацій у термін,
установлений наказом відповідного органу управління охорони
здоров'я. 3. Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
органи управління охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій зведений звіт подають
Головному управлінню статистики в Автономній Республіці Крим,
обласному, Київському та Севастопольському міським управлінням
статистики та Міністерству охорони здоров'я України в термін,
установлений наказом Міністерства охорони здоров'я України. 4. Міністерство охорони здоров'я України зведений звіт по
Україні та регіонах подає Державному комітету статистики України
17 березня. Адресна частина бланка заповнюється на підставі документів,
що регламентують роботу лікувально-профілактичного закладу.
Указуються назва закладу, який подає звіт, його поштова адреса. У рядку "Форма власності" зазначається форма власності
лікувально-профілактичного закладу. У звіт включаються дані про всі випадки переривання
вагітності протягом перших 27 повних тижнів. Звіт у стаціонарах заповнюється на підставі даних облікової
форми N 066-0 "Статистична карта хворого, що вибув із стаціонару",
затвердженої наказом МОЗ України від 26.07.99 N 184
( v0184282-99 ); в амбулаторно-поліклінічних закладах - на
підставі даних облікової форми N 069-0 "Журнал запису амбулаторних
операцій", затвердженої наказом МОЗ України від 27.12.99 N 302
( v0302282-99 ). У рядку 1 вказується кількість абортів, які проведені в
лікувальному закладі (крім міні-абортів) включно з абортами, що
почалися поза лікувальним закладом. У рядку 2 із кількості проведених абортів виділяються дані
про переривання випадків завмерлої вагітності або викидня, який не
відбувся (рання загибель плоду із затримкою у матці). У рядках 3-10 із загальної кількості проведених абортів
виділяються дані про аборти за характером їх виникнення:
самовільні та штучні. У рядку 3 указується кількість самовільних (спонтанних)
абортів, які відбулися без будь-яких утручань у жінок, що
перебували на обліку жіночих консультацій. У рядку 5 указується кількість штучних легальних абортів
протягом перших 12 повних тижнів, які проводились на бажання жінки
в лікувально-профілактичних закладах. У рядку 6 указується кількість штучних абортів за медичними
показаннями, які проводились за наявності захворювань, перебіг
яких під час вагітності обтяжується і загрожує стану здоров'я
жінки. У рядку 8 указується кількість штучних абортів від 12 до 26
повних тижнів згідно з переліком соціальних показань:
багатодітність (кількість дітей 3 і більше), розлучення під час
вагітності, вагітність після згвалтування, смерть чоловіка під час
вагітності, перебування жінки або чоловіка в засланні, позбавлення
прав материнства, інвалідність у попередньої дитини, тяжке
захворювання чоловіка, що призвело до його інвалідності. У рядку 9 указується кількість штучних кримінальних абортів.
Штучними кримінальними абортами вважаються такі, що зроблені самою
жінкою або іншими особами поза лікувальним закладом. У рядку 10 зазначається кількість неуточнених абортів, тобто
самовільних (спонтанних) абортів поза лікувальним закладом у
жінок, які не перебували на обліку в жіночій консультації та
заперечують кримінальне втручання. У рядках 4 і 7 указується кількість абортів самовільних
(спонтанних) і штучних за медичними показаннями до 12 тижнів
вагітності. Дані рядка 3 мають бути більшими за дані рядка 4, а
дані рядка 6 - більшими за дані рядка 7 за рахунок абортів після
12 повних тижнів. Сума чисел рядків 5 і 7 за графами 1 і 2 повинна дорівнювати
даним рядка 4.5 "Аборти" відповідно за графами 1 і 2 таблиці 3500
"Хірургічна робота стаціонару" звіту за ф. N 20 ( z0646-00 ) "Звіт
лікувально-профілактичного закладу", згідно з Міжнародною
класифікацією процедур у медицині це є операція вилучення плідного
яйця кюреткою з порожнини матки. Суму чисел у рядках 3 і 6 слід порівнювати з кількістю
абортів самовільних і штучних за медичними показаннями у формі 21
( z0647-00 ) "Звіт про медичну допомогу вагітним, роділлям і
породіллям" (розділ 1, таблиця 2110, рядок 1, графа 9). Сума чисел у рядках 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 повинна дорівнювати
числу в рядку 1. У рядку 11 указується, крім того, кількість проведених
міні-абортів (регуляцій менструального циклу методом
вакуум-аспірації). Кількість міні-абортів, проведених методом вакуум-аспірації
(рядок 11), повинен дорівнювати кількості їх, проведених у
стаціонарі (форма 20 ( z0646-00 ), таблиця 3500, рядок 14.7, графа
1) та в амбулаторно-поліклінічних закладах (форма 21 ( z0647-00 ),
таблиця 2140, рядок 1, графа 1). Із загальної кількості абортів (рядки 1 і 11) у рядку 12
указується кількість їх у первовагітних, у рядку 13 - при строках
вагітності до 12 тижнів, у рядку 14 - при строках вагітності 22-27
повних тижнів. Кількість абортів у строки 22-27 повних тижнів вагітності
необхідно порівнювати з кількістю народжених живими, але померлих
у перші 7 діб (форма N 20 ( z0646-00 ), таблиця 3222, рядок 1,
графа 1), та мертвими (форма N 21 ( z0647-00 ), таблиця 2245,
рядок 4, графа 1) з вагою тіла 500-999 г, сума яких має бути
більшою за рахунок багатоплідної вагітності. Сума чисел у рядках 13 і 14 має бути меншою за суму чисел у
рядках 1 і 11 за рахунок переривання вагітності в інші строки. Дані рядка 13 мають бути більшими за суму чисел у рядках 4,
5, 7 і 11 за рахунок штучних кримінальних, неуточнених та інших
абортів до 12 повних тижнів вагітності. У рядку 15 указується кількість жінок, які померли після
аборту з будь-якої причини, пов'язаної з абортом, вагітністю або
обтяженої ними або їх веденням, але не від нещасного випадку або
випадкових причин, що трапляються. У рядку 16 указується кількість жінок, померлих з причин, не
пов'язаних з вагітністю, тобто внаслідок існуючих раніше хвороб
або хвороб, що виникли під час вагітності незалежно від
безпосередніх акушерських причин, але обтяжених фізіологічним
впливом вагітності. У рядку 17 указується кількість жінок, які померли після
аборту, що почався поза лікувальним закладом, тобто кримінального
(що був початий будь-ким чи самою вагітною), або самовільного
(спонтанного), що розпочався поза лікувальним закладом. Сума чисел рядків 16 і 17 може дорівнювати або бути меншою
чисел у рядку 15 за рахунок жінок, що померли після аборту з
причин, що безпосередньо пов'язані з вагітністю. У звіті передбачений розподіл кількості проведених абортів
згідно з віковими групами жінок: у графі 2 вказується кількість
абортів у жінок у віці до 14 років включно (14 років 11 місяців 29
днів), у графі 3 - 15-17 років включно (17 років 11 місяців 29
днів), у графі 4 - 18-19 років включно (19 років 11 місяців 29
днів), у графі 5 - 20-34 роки включно (34 роки 11 місяців 29
днів). Сума чисел граф 2, 3, 4, 5 має бути меншою за число графи 1
за всіма рядками за рахунок вікової групи 35-49 років включно. У графі 6 за всіма рядками вказується кількість абортів та
жінок, що померли після них, які мешкають у сільській місцевості,
незалежно від того, де їм надається медична допомога - у
лікувально-профілактичних закладах сільської чи міської
місцевості.
В.о. Начальника Центру
медичної статистики МОЗ
України Голубчиков М.В.
Державна статистична звітність ---------------------------------------------------------------------------------- | Коди | |--------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | |-----+---------+-------+------+-------+-----+--------+---------+-------+----+---| |форми|організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|органі-| |КС | |доку-|ції-скла-|рії за |за |еконо- |влас-|заційно-|ства, ін-|зації | | | |мента|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної |ності|правової|шого цен-|вищого | | | | за |нтифіка- | | |діяль- | за |форми |трального|рівня | | | |ДКУД |ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |іденти-| | | | |код за | | | за | |рювання |виконав- |фікаці-| | | | |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|йний | | | | | | | | | | |за СПОДУ |код за | | | | | | | | | | | |ЄДРПОУ | | | |-----+---------+-------+------+-------+-----+--------+---------+-------+----+---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 | ----------------------------------------------------------------------------------

Кому подається Форма N 13
(назва і поштова
адреса одержувача _______ Затверджено __________________________ Наказ Держкомстату України __________________________ та МОЗ України

31.07.2000 N 256/184

( z0635-00 )
Ким подається
(назва і поштова Поштова-річна
адреса закладу) _________ __________________________ Подають: __________________________ 1. Лікувально-профілактичні заклади

всіх профілів, що проводять аборти
Форма власності _________ незалежно від відомчої

підпорядкованості і форм власності 5

січня:

системи Міністерства охорони здоров'я -

головному лікарю центральної районної

(міської) лікарні:

інші заклади - Головному управлінню

статистики в Автономній Республіці

Крим, обласному, Київському та

Севастопольському міським управлінням

статистики за місцезнаходженням і своїм

вищим організаціям.

2. Головний лікар центральної районної

(міської) лікарні зведений звіт -

Міністерству охорони здоров'я

Автономної Республіки Крим, органу

управління охорони здоров'я обласних,

Київської та Севастопольської міських

держадміністрацій у термін,

установлений наказом відповідного

органу управління охорони здоров'я.

3. Міністерство охорони здоров'я

Автономної Республіки Крим, органи

управління охорони здоров' обласних,

Київської та Севастопольської міських

держадміністрацій зведений звіт -

Головному управлінню статистики в

Автономній Республіці Крим, обласному,

Київському та Севастопольському міським

управлінням статистики та Міністерству

охорони здоров'я України в термін,

установлений наказом Міністерства

охорони здоров'я України.

4. Міністерство охорони здоров'я

України зведений звіт по Україні та

регіонах - Державному комітету

статистики України 17 березня.
Звіт про аборти за 20__ рік
Таблиця 1000
---------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування |Номер | Шифр за | Усього | З них у жінок віком |Із загальної| | |рядка | МКХ - 10| |-------------------------------|кількості | | | | | |до 14 |15-17 | 18-19 | 20-34 |абортів | | | | | |років |років | років | роки |(гр.1) - у | | | | | |включно | | | |сільських | | | | | | | | | |мешканок | |---------------------+------+---------+--------+--------+------+-------+-------+------------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---------------------+------+---------+--------+--------+------+-------+-------+------------| |Усього абортів (крім | 1 | О 02.1, | | | | | | | |міні-абортів) | | О 03- | | | | | | | | | | О 06 | | | | | | | |---------------------+------+---------+--------+--------+------+-------+-------+------------| |з них у зв'язку із | 2 | О 02.1 | | | | | | | |завмерлою вагітністю | | | | | | | | | |---------------------+------+---------+--------+--------+------+-------+-------+------------| |самовільні | 3 | О 03 | | | | | | | |(спонтанні) | | | | | | | | | |---------------------+------+---------+--------+--------+------+-------+-------+------------| |у тому числі до 12 | 4 | О 03- | | | | | | | |тижнів вагітності | | частина | | | | | | | |---------------------+------+---------+--------+--------+------+-------+-------+------------| |штучні легальні | 5 | О 04 - | | | | | | | | | | частина | | | | | | | |---------------------+------+---------+--------+--------+------+-------+-------+------------| |штучні за медичними | 6 | О 04 - | | | | | | | |показаннями | | частина | | | | | | | |---------------------+------+---------+--------+--------+------+-------+-------+------------| |у тому числі до 12 | 7 | О 04- | | | | | | | |тижнів вагітності | | частина | | | | | | | |---------------------+------+---------+--------+--------+------+-------+-------+------------| |штучні за | 8 | О 04 - | | | | | | | |соціальними | | частина | | | | | | | |показаннями | | | | | | | | | |---------------------+------+---------+--------+--------+------+-------+-------+------------| |штучні кримінальні | 9 | О 05 | | | | | | | |---------------------+------+---------+--------+--------+------+-------+-------+------------| |неуточнені | 10 | О 06 | | | | | | | |---------------------+------+---------+--------+--------+------+-------+-------+------------| |Крім того, проведено | 11 | Z30.3 | | | | | | | |регуляцій | | | | | | | | | |менструального циклу | | | | | | | | | |методом вакуум- | | | | | | | | | |аспірації (міні- | | | | | | | | | |аборти) | | | | | | | | | |---------------------+------+---------+--------+--------+------+-------+-------+------------| |Із загальної | 12 | | | | | | | | |кількості (рядок | | | | | | | | | |1+11) аборти у | | | | | | | | | |первовагітних | | | | | | | | | |---------------------+------+---------+--------+--------+------+-------+-------+------------| | Строки переривання | 13 | | | | | | | | | вагітності | | | | | | | | | |до 12 тижнів | | | | | | | | | |---------------------+------+---------+--------+--------+------+-------+-------+------------| |22-27 тижнів | 14 | | | | | | | | |---------------------+------+---------+--------+--------+------+-------+-------+------------| |Померло жінок після | 15 | | | | | | | | |аборту | | | | | | | | | |---------------------+------+---------+--------+--------+------+-------+-------+------------| |з них від причин, не | 16 | | | | | | | | |пов'язаних з | | | | | | | | | |вагітністю | | | | | | | | | |---------------------+------+---------+--------+--------+------+-------+-------+------------| |після аборту, що | 17 | | | | | | | | |почався поза | | | | | | | | | |лікувальним закладом | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------
Дата "__" _________ ____ р. М.п. Керівник закладу ______________

(підпис)
Виконавець ____________________________ _________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, (прізвище, ім'я,

номер телефону) по батькові)
В.о.Начальника Центру
медстатистики МОЗ України М.В.Голубчиков

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: