open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З

N 184 від 26.07.99

м.Київ

Про затвердження форм облікової статистичної

документації, що використовується в стаціонарах

лікувально-профілактичних закладів.
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами

Міністерства охорони здоров'я

N 227 ( v0227282-04 ) від 30.04.2004

N 760 ( v0760282-05 ) від 27.12.2005

N 67 ( z0221-06 ) від 13.02.2006 }

В зв'язку з переходом закладів охорони здоров'я на
міжнародну статистичну класифікацію хвороб десятого перегляду
(МКХ-10) та з метою вдосконалення облікової статистичної
документації, що використовується в стаціонарах лікувально-
профілактичних закладів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форми ( va184282-99 ) облікової статистичної
документації, що використовується в стаціонарах
лікувально-профілактичних закладів:
форма N 001/о "Журнал обліку прийому хворих в стаціонар" форма N 001-1/о "Журнал відмовлень в госпіталізації" форма N 001-2/о "Журнал обліку хворих, яким надана лікува-

льна відпустка"
{ Наказ втратив чинність в частині затвердження форми N 002/о
на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 67 ( z0221-06 )
від 13.02.2006 } форма N 002/о "Журнал обліку прийому вагітних,
роділь і породіль"
форма N 003/о "Медична картка стаціонарного хворого" форма N 003-1/о "Медична картка переривання вагітності" форма N 003-3/о "Первинний огляд анестезіолога і протокол

загального знеболення" форма N 003-4/о "Листок лікарських призначень" форма N 003-5/о "Протокол переливання крові та її компонен-

тів" форма N 004/о "Температурний листок" форма N 005/о "Листок реєстрації переливання трансфузій-

них рідин" форма N 006/о "Журнал обліку збору ретроплацентарної

крові" форма N 007/о "Листок обліку руху хворих і ліжкового фон-

ду стаціонару" Зміни до форми N 007/о див. в Наказі Міністерства охорони
здоров'я N 760 ( v0760282-05 ) від 27.12.2005 } форма N 008/о "Журнал запису оперативних втручань у ста-

ціонарі" форма N 009/о "Журнал реєстрації переливання трансфузій-

них рідин"
{ Наказ втратив чинність в частині затвердження форми N 010/о
на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 67 ( z0221-06 )
від 13.02.2006 } форма N 010/о "Журнал запису пологів у
стаціонарі"
форма N 011/о "Листок основних показників стану хворого

який знаходиться в відділенні (палаті)

анестезіології і інтенсивної терапії" форма N 012/о "Акт констатації смерті на підставі смерті

мозку" форма N 013/о "Протокол (карта) патологоанатомічного дос-

лідження" форма N 014/о "Направлення на патологогістологічне дос-

лідження" форма N 015/о "Журнал реєстрації надходження і видачі

трупів" форма N 016/о "Зведена відомість обліку руху хворих і

ліжкового фонду в стаціонарі, відділенні

або профілю ліжок" Зміни до форми N 016/о див. в Наказі Міністерства охорони
здоров'я N 760 ( v0760282-05 ) від 27.12.2005 } форма N 017/о "Акт констатації біологічної смерті" форма N 018/о "Карта обліку вилучення тканини" форма N 019/о "Повідомлення про випадок пересадки органа" форма N 020/о "Паспорт на гомотрансплантант" форма N 021/о "Карта донора (трупа) N" форма N 022/о "Журнал обліку замороженого кісткового моз-

ку, що знаходиться на зберіганні" форма N 23/о "Журнал обліку кісткового мозку, що загото-

влений для консервації" форма N 024/о "Журнал обліку консервованого кісткового

мозку" форма N 033/о "Акт про вилучення органів і тканин у доно-

ра-трупа для трансплантації" форма N 034/о "Етикетка на флакон з кістковим мозком,

заготовленим для заморожування" форма N 041/о "Етикетка на флакон з кістковим мозком,

розмороженим для трансплантації" форма N 059/о "Журнал обліку вилучення донорських орга-

нів та тканин з метою подальшої трансплан-

тації" форма N 066/о "Статистична карта хворого, що вибув із

стаціонару" форма N 066-1/о "Статистична карта хворого, який вибув із

психіатричного (наркологічного) стаціонару"
( Наказ втратив чинність щодо затвердження форми медичної
облікової документації N 094/о на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я N 227 ( v0227282-04 ) від 30.04.2004 ) форма
N 094/о "Листок очікування реципієнтів на пересадку органів"
форма N 096/о "Історія пологів" форма N 097/о "Карта розвитку новонародженого"
{ Наказ втратив чинність в частині затвердження форми N 102/о
на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 67 ( z0221-06 )
від 13.02.2006 } форма N 102/о "Журнал відділення (палати) для
новонароджених"
2. Вважати такими, що втратили чинність накази МОЗ України:
від 21.10.93. N 218 ( v0218282-93 ) "Про затвердження облікових
статистичних форм", від 26.12.94 N 311 ( v0311282-94 ) "Про
затвердження облікових статистичних форм".
3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій, ректорам вищих
навчальних закладів, директорам науково-дослідних установ,
керівникам підвідомчих закладів забезпечити впровадження облікових
статистичних форм, що використовуються в стаціонарах
лікувально-профілактичних закладів.
4. В.о.начальника Центру медичної статистики
(Голубчиков М.В.) забезпечити працівників статистичної служби
обласного рівня облікових форм, що використовуються в стаціонарах
лікувально-профілактичних закладів та надати необхідну
інструктивно-методичну допомогу.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Картиша А.П.
Міністр Р.В.Богатирьова
Заступник Міністра А.П. Картиш
Начальник Головного управління
лікувально-профілактичної
допомоги В.А.Піщиков
Начальник Головного управління
медичної допомоги дітям і
матерям Н.Г.Гойда
В.о.начальника Центру медичної
статистики М.В.Голубчиков
Начальник управління справами М.П.Мотюк
Начальник Головного управління
закладів освіти та медичної науки Ю.В.Вороненко
Головний спеціаліст
юристконсульт Е.Л.Меншикова

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: