open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
17.01.2011 N 10

Про затвердження плану заходів по виконанню

підпункту 2.1.4 Державної програми економічного

і соціального розвитку України на 2010 р

На виконання підпункту 2.1.4 пункту 2 частини III Державної
програми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік
(Антикризова програма), затвердженої Законом України від
20.05.2010 р. N 2278-VI ( 2278-17 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити план заходів щодо здійснення організаційних та
інформаційних заходів щодо пропагування свідомого ставлення
населення до питань безпеки життєдіяльності, здорового способу
життя, підвищення рівня культури безпеки громадян, використання
реклами, радіо- та телепередач з метою пропаганди навичок і
традицій здорового способу життя та безпечної життєдіяльності
(далі - План заходів), що додається.
2. Департаменту розвитку медичної допомоги (Хобзей М.К.),
Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення
(Осташко С.І.), Департаменту організації
санітарно-епідеміологічного нагляду (Мухарська Л.М.), Департаменту
економіки, фінансів і бухгалтерської звітності (Левицький О.І.),
ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України"
(Слабкий Г.О), МОЗ АР Крим, управлінням охорони здоров'я обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:
2.1. Забезпечити виконання Плану заходів.
2.2. Передбачити у планах роботи органів та закладів охорони
здоров'я на 2011 р. виконання відповідних заходів Плану.
2.3. Забезпечити подання до МОЗ інформації про виконання
Плану заходів в термін до 1 лютого 2012 р. Електронну версію
інформації надсилати до ДУ "Український інститут стратегічних
досліджень МОЗ України" (uisr_moz@ukr.net).
3. ДУ "Український інститут стратегічних досліджень
МОЗ України" узагальнити інформацію про стан виконання Плану
заходів та надати в МОЗ зведений звіт до 15 лютого 2012 р.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на
Першого заступника Міністра Аніщенка О.В.
Міністр І.М.Ємець

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

17.01.2011 N 10

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо здійснення організаційних

та інформаційних заходів щодо пропагування

свідомого ставлення населення до питань

безпеки життєдіяльності, здорового способу

життя, підвищення рівня культури безпеки

громадян, використання реклами, радіо-

та телепередач з метою пропаганди навичок

і традицій здорового способу життя

та безпечної життєдіяльності

------------------------------------------------------------------ N | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні | з/п| | | виконавці | ----+--------------------+------------------+-------------------| 1 |Підготувати проект | Січень 2011 р. |Департамент | |наказу МОЗ "Про | |розвитку медичної | |заходи щодо | |допомоги, | |удосконалення | |Департамент | |діяльності галузі з | |материнства, | |формування здорового| |дитинства та | |способу життя | |санаторного | |(далі - ЗСЖ) та | |забезпечення, | |гігієнічного | |Департамент | |виховання населення | |організації | |України" | |санітарно- | | | |епідеміологічного | | | |нагляду, | | | |Департамент | | | |економіки, фінансів| | | |і бухгалтерської | | | |звітності, | | | |Український | | | |інститут | | | |стратегічних | | | |досліджень | | | |(далі - УІСД) | ----+--------------------+------------------+-------------------| 2 |Організувати | Не менше |МОЗ АР Крим, УОЗ | |проведення публічних|1 разу на півріччя|обласних, Київської| |обговорень проблеми | |та Севастопольської| |з формування ЗСЖ та | |міських державних | |безпечної | |адміністрацій | |життєдіяльності з | | | |подальшим | | | |висвітленням їх | | | |результатів у | | | |регіональних | | | |(територіальних) | | | |засобах масової | | | |інформації (ЗМІ) | | | ----+--------------------+------------------+-------------------| 3 |Оптимізувати | Січень |МОЗ АР Крим, УОЗ | |кількість | 2011 р. |обласних, Київської| |інформаційних | |та Севастопольської| |кампаній у 2011 р., | |міських державних | |приурочених до | |адміністрацій | |актуальних проблем | | | |охорони здоров'я (за| | | |рекомендаціями ООН, | | | |ВООЗ тощо), з метою | | | |зосередження | | | |фінансових, кадрових| | | |ресурсів тощо на | | | |найбільш актуальних | | | ----+--------------------+------------------+-------------------| 4 |Розробити для | I квартал |Головні позаштатні | |регіонів матеріали | 2011 р. |спеціалісти МОЗ | |(методичні та | |України | |популярні, взірцеві | |координатори груп | |прес-релізи тощо) до| |спеціальностей з | |інформаційних | |педіатрії, терапії,| |кампаній щодо | |епідеміології, | |формування ЗСЖ | |організації і | |відповідно з їх | |управління охороною| |девізами | |здоров'я, | | | |психіатрії тощо, | | | |прес-центр МОЗ, | | | |УІСД | ----+--------------------+------------------+-------------------| 5 |Забезпечити | 2011 р. |Департамент | |реалізацію заходів | |розвитку медичної | |державних цільових | |допомоги, | |програм з охорони | |Департамент | |здоров'я населення | |материнства, | |в частині формування| |дитинства та | |ЗСЖ, які виконуються| |санаторного | |МОЗ в 2011 р. | |забезпечення, | |(додаток) | |Департамент | | | |організації | | | |санітарно- | | | |епідеміологічного | | | |нагляду, прес-центр| | | |МОЗ, УІСД, | | | |МОЗ АР Крим, | | | |УОЗ обласних, | | | |Київської та | | | |Севастопольської | | | |міських державних | | | |адміністрацій | ----+--------------------+------------------+-------------------| 6 |Збільшити обсяг та | 2011 р. |МОЗ АР Крим, УОЗ | |якість роботи шкіл | |обласних, | |здоров'я при | |Київської та | |закладах охорони | |Севастопольської | |здоров'я для | |міських державних | |навчання пацієнтів | |адміністрацій | |за медико- | | | |оздоровчими | | | |показаннями: | | | |- школи | | | |відповідального | | | |батьківства при | | | |жіночих | | | |консультаціях та | | | |пологових будинках; | | | |- школи здоров'я для| | | |осіб з артеріальною | | | |гіпертензією; | | | |- школи хворого на | | | |цукровий діабет | | | |тощо. | | | ----+--------------------+------------------+-------------------| 7 |Забезпечити | 2011 р. |МОЗ АР Крим, УОЗ | |систематичну | щоквартально |обласних, Київської| |підготовку для | |та Севастопольської| |регіональних ЗМІ | |міських державних | |різноманітних | |адміністрацій | |PR-матеріалів | | | |(прес-релізи, | | | |прес-бюлетені, | | | |добірки для преси, | | | |аналітичні | | | |довідки тощо) | | | |з різних аспектів | | | |ЗСЖ, питань безпеки | | | |життєдіяльності тощо| | | ----+--------------------+------------------+-------------------| 8 |Поліпшити умови для | 2011 р. |МОЗ АР Крим, УОЗ | |функціонування | |обласних, Київської| |територіальних | |та Севастопольської| |центрів здоров'я: | |міських державних | |укомплектувати | |адміністрацій | |кваліфікованими | | | |кадрами, забезпечити| | | |необхідним | | | |обладнанням тощо | | | ----+--------------------+------------------+-------------------| 9 |Підготувати та | I квартал | УІСД | |подати заявку | 2011 р. | | |до представництва | | | |ЄС в Україні для | | | |отримання гранту | | | |стосовно | | | |"Впровадження | | | |Європейської | | | |стратегії | | | |попередження | | | |хронічних | | | |захворювань | | | |в Україні на основі | | | |формування нової | | | |політики щодо ЗСЖ" | | | -----------------------------------------------------------------
Директор УІСД Г.О.Слабкий

Додаток

до плану заходів щодо

здійснення організаційних

та інформаційних заходів

щодо пропагування

свідомого ставлення

населення до питань безпеки

життєдіяльності, здорового

способу життя, підвищення

рівня культури безпеки

громадян, використання

реклами, радіо-

та телепередач з метою

пропаганди навичок

і традицій здорового способу

життя та безпечної

життєдіяльності

ПЕРЕЛІК

державних цільових програм з охорони

здоров'я населення в частині формування

ЗСЖ, які виконуються МОЗ України

у 2011 р

1. Державна цільова програма "Цукровий діабет" на
2009-2013 роки" (Постанова КМУ від 19.08.2009 р. N 877
( 877-2009-п ) "Про затвердження Державної цільової програми
"Цукровий діабет" на 2009-2013 роки" ).
2. Державна цільова соціальна програма зменшення шкідливого
впливу тютюну на здоров'я населення на період до 2012 р.
(Постанова КМУ від 3.09.2009 р. N 940 ( 940-2009-п ) "Про
затвердження Державної цільової соціальної програми зменшення
шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення на період до
2012 р.").
3. Загальнодержавна програма протидії захворюванню на
туберкульоз у 2007-2011 роках (Закон України "Про затвердження
Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у
2007-2011 роках" від 8.02.2007 р. N 648-V) ( 648-16 ).
4. Загальнодержавна програма імунопрофілактики та захисту
населення від інфекційних хвороб на 2009-2015 рр. (Закон України
("Про затвердження Загальнодержавної програми імунопрофілактики та
захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-2015 роки" від
21.10.2009 р. N 1658-VI) ( 1658-17 ).
5. Загальнодержавна програма забезпечення профілактики
ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і
хворих на СНІД на 2009-2013 рр. (Закон України "Про затвердження
загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції,
лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на
СНІД на 2009-2013 роки" від 19.02.2009 р. N 1026-VI) ( 1026-17 )
6. Загальнодержавна програма розвитку первинної
медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період
до 2011 року (Закон України "Про затвердження Загальнодержавної
програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах
сімейної медицини на період до 2011 р." від 22.01.2010 р.
N 1841-VI) ( 1841-17 ).
7. Державна програма "Репродуктивне здоров'я нації" на період
до 2015 р. (Постанова КМУ від 27.12.2006 р. N 1849 ( 1849-2006-п )
"Про затвердження Державної програми "Репродуктивне здоров'я
нації" на період до 2015 р.").
8. Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на
2009-2015 роки (Постанова КМУ від 28.01.1009 р. N 41 ( 41-2009-п )
"Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь
України" на 2009-2015 роки").
9. Загальнодержавна програма боротьби з онкологічними
захворюваннями на період до 2016 року (Закон України "Про
затвердження Загальнодержавної програми боротьби онкологічними
захворюваннями на період до 2016 р." від 23.12.2009 р. N 1794-VI)
( 1794-17 ).
10. Міжгалузева комплексна програма "Здоров'я нації" на
2002-2011 роки (Постанова КМУ від 10.01.2002 р. N 14 ( 14-2002-п )
"Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я
нації" на 2002-2011 роки).

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: