open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про затвердження Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, № 15, ст.195 )

Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити Загальнодержавну програму протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках (далі - Програма), що додається.

2. Кабінету Міністрів України:

щороку включати визначені у Програмі завдання і заходи до відповідних розділів Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік;

під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати видатки для фінансування визначених у Програмі заходів.

3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В. ЮЩЕНКО

м. Київ,
8 лютого 2007 року
№ 648-V

ЗАТВЕРДЖЕНО
Законом України
від 8 лютого 2007 року
№ 648-V

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках

1. Загальна частина

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), у світі щороку реєструється 8,9 мільйона хворих на туберкульоз, від якого помирає 1,7 мільйона осіб. Загальна кількість людей, які страждають від туберкульозу, становить 50-60 мільйонів. Ця хвороба займає перше місце у структурі смертності від інфекційних та паразитарних хвороб.

Епідемія туберкульозу в Україні розпочалася у 1995 році. Щогодини реєструється чотири нових випадки захворювання та один випадок смерті. Протягом останніх 15 років показник захворюваності на туберкульоз збільшився у 2,4 раза. Така ситуація зумовлена соціально-економічними та медичними факторами, зокрема зниженням рівня життя населення та наявністю значної кількості хворих осіб, що перебувають у місцях позбавлення волі, недостатнім фінансуванням протитуберкульозних заходів, нестачею кваліфікованих медичних працівників, поширенням хіміорезистентного туберкульозу та ВІЛ-інфекції.

Рівень мультирезистентності становить в Україні 10 відсотків кількості нових випадків захворювання і 30 відсотків кількості рецидивів. У виявлених у 2005 році хворих первинна хіміорезистентність збудника туберкульозу до основних протитуберкульозних препаратів становила 25-30, вторинна - 70 відсотків.

Поширення хіміорезистентного туберкульозу призводить до значних економічних збитків, оскільки підвищує вартість лікування майже у 100 разів. При цьому розрахункова вартість медичних препаратів сягає 76,5 млн гривень, а поживних середовищ для визначення хіміорезистентності - 5,3 млн гривень.

До погіршення становища призводить епідемія ВІЛ/СНІДу. Понад 30 відсотків ВІЛ-інфікованих хворіє на туберкульоз, близько 40 відсотків з числа хворих на СНІД від нього помирає.

У країні 43 відсотки хворих на туберкульоз становлять непрацюючі особи працездатного віку та 13,6 відсотка - пенсіонери. Це свідчить про те, що туберкульоз є хворобою, в основному, соціально незахищеної частини населення.

Не вживаються дієві заходи для належної організації роботи з проведення діагностики туберкульозу та лікування хворих. До 2006 року серед методів діагностики туберкульозу перевага надавалася масовому флюорографічному огляду, проведення якого потребувало значних витрат. На даний час застосовується метод мікроскопії мазка мокротиння, що встановлює факт виділення збудника туберкульозу в навколишнє середовище, проте у закладах охорони здоров'я не створені умови для виявлення хворих у такий спосіб. Медичні працівники лікувально-профілактичних закладів недостатньо підготовлені для проведення обстеження та консультування пацієнтів з симптомами туберкульозу.

2. Мета Програми

Метою цієї Програми є поліпшення епідемічної ситуації шляхом зниження показників захворюваності та смертності населення від туберкульозу, запобігання розвитку хіміорезистентного туберкульозу, підвищення ефективності лікування, удосконалення системи підготовки і перепідготовки медичних працівників, поліпшення лабораторної діагностики туберкульозу.

3. Основні завдання Програми

Для досягнення визначеної цією Програмою мети слід забезпечити:

удосконалення системи до- та післядипломної підготовки медичних працівників з фтизіатрії та укомплектування високопрофесійними кадрами протитуберкульозних закладів;

систематичне інформування населення з питань профілактики туберкульозу і лікування хворих, соціальну рекламу здорового способу життя;

підпорядкування протитуберкульозних закладів єдиному органу державного управління з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, іншим соціально небезпечним хворобам;

координацію роботи міністерств, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій у сфері запобігання поширенню туберкульозу;

застосування стандартизованого лікування хворих під наглядом медичного працівника;

постачання протитуберкульозним закладам антимікобактеріальних препаратів;

удосконалення системи обліку і звітності щодо результатів лікування кожного хворого;

вжиття заходів щодо запобігання поширенню ВІЛ-асоційованого та хіміорезистентного туберкульозу;

залучення закладів охорони здоров'я всіх форм власності до проведення своєчасної лабораторної діагностики туберкульозу із застосуванням методу мікроскопії мазка мокротиння;

надання соціальних послуг хворим на туберкульоз із залученням до цієї роботи громадськості.

Визначені у додатку до Програми завдання і заходи на 2007-2011 роки з подолання епідемії туберкульозу базуються на сучасних міжнародних підходах до їх стратегічного планування відповідно до пріоритетності - невідкладні, першочергові, рекомендовані.

4. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, передбачених у державному бюджеті органам, відповідальним за виконання Програми, у бюджетах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а також за рахунок інших джерел.

Обсяг фінансування Програми з державного бюджету визначається щороку виходячи з конкретних завдань та реальних можливостей.

5. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

щороку знижувати не менш як на 1 відсоток рівень захворюваності та смертності від туберкульозу;

запобігати поширенню хіміорезистентного туберкульозу;

знизити показник частоти переривання лікування до 10 відсотків, довести кількість виявлених із застосуванням методу мікроскопії мазка мокротиння випадків захворювання на туберкульоз серед осіб, що вперше захворіли, - до 50 відсотків;

удосконалити систему надання населенню протитуберкульозної допомоги, підготовки і перепідготовки медичних працівників з питань профілактики і діагностики туберкульозу та лікування хворих;

забезпечити залучення понад 80 відсотків медичних працівників до навчання за міжнародними стандартами;

своєчасно виявляти хворих на туберкульоз;

створити систему лабораторного контролю за якістю протитуберкульозних препаратів.

У результаті стабілізації епідемічної ситуації очікується зменшення видатків з державного бюджету, передбачуваних для запобігання поширенню туберкульозу.Додаток
до Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
на 2007-2011 роки з подолання епідемії туберкульозу

Завдання і показники

Розподіл за роками

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Орієнтов-
ний обсяг фінансу-
вання, усього

У тому числі за роками

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Невідкладні заходи

1. Управління Загальнодержавною програмою протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утворення Всеукраїнського центру контролю за туберкульозом

МОЗ, Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ (далі - Комітет), АМН України

 

 

 

 

 

 

Кількість перевірених регіонів щодо дотримання законодавства з питань проведення профілактичної роботи

15

15

17

20

27

Установлення контролю за дотриманням законодавства з питань протидії туберкульозу та проведення профілактичної роботи серед осіб, що належать до груп ризику стосовно захворювання на туберкульоз

МОЗ, Комітет, АМН України

 

 

 

 

 

 

Кількість перевірених регіонів щодо стану виконання заходів Програми

27

27

27

27

27

Здійснення моніторингу та оцінки стану виконання заходів Програми

МОЗ, Комітет разом з громадськими об'єднаннями

 

 

 

 

 

 

2. Організація надання медичної допомоги

 

 

 

 

 

 

 

Відсоток вперше виявлених хворих на туберкульоз, який діагностовано на амбулаторному етапі (кількість зазначених хворих на
1 січня 2006
року - 39608)

20

30

40

50

60

Залучення лікувально-
профілактичних закладів до вирішення питань організації своєчасного виявлення туберкульозу та лікування хворих на амбулаторному етапі

МОЗ, Комітет, Державний департамент з питань виконання покарань (далі - Департамент), МВС, Міноборони, СБУ

 

 

 

 

 

 

Відсоток пацієнтів, що пройшли лікування на амбулаторному етапі, серед тих, що не виділяють збудників туберкульозу в навколишнє середовище (кількість яких на
1 січня 2006 року становила 25810)

20

40

50

100

100

Створення кабінетів контрольованого лікування на амбулаторному етапі

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, МОЗ, Комітет

 

 

 

 

 

 

3. Виявлення та діагностика хворих

 

 

 

 

 

 

 

Відсоток вперше виявлених хворих на туберкульоз, який діагностовано за методом мікроскопії мазка мокротиння (кількість зазначених хворих на
1 січня 2006
року - 39680)

20

30

40

50

60

Виявлення хворих за методом мікроскопії мазка мокротиння та рентгенофлюоро-
графії

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, МОЗ, Комітет, Департамент, МВС, Міноборони, СБУ

 

 

 

 

 

 

Відсоток осіб, що контактують з хворими на туберкульоз, обстежених за методом туберкуліно-
діагностики (число контактних осіб з хворими, що виділяють мікобактерії туберкульозу, на
1 січня 2006
року - 64106)

100

100

100

100

100

Виявлення хворих шляхом проведення туберкуліно-
діагностики серед контактних осіб і осіб, що належать до груп ризику стосовно захворювання на туберкульоз, та ВІЛ-інфікованих

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, МОЗ, Комітет, Департамент, МВС, Міноборони, СБУ

156,97

31,39

31,39

31,39

31,39

31,39

Відсоток дітей, обстежених за методом туберкуліно-
діагностики

90

90

90

90

90

Раннє виявлення туберкульозної інфекції у дітей шляхом щорічного проведення туберкуліно-
діагностики

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, МОЗ, Комітет

5592,94

1118,59

1118,59

1118,59

1118,59

1118,59

Відсоток випадків виявлення туберкульозу у дітей з деструкцією (на
1 січня 2006 року серед 182 випадків першого виявлення хворих на туберкульоз у дітей 22 (12 відсотків) з деструкцією

5

2,5

1

0,5

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розроблення національних стандартів з лабораторної діагностики туберкульозу

МОЗ, Комітет, АМН України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення функціонування Центральної референслабораторії МОЗ та лабораторної мережі з мікробіологічної діагностики туберкульозу

МОЗ, Комітет, АМН України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення системи контролю якості лабораторних досліджень

МОЗ, Комітет, АМН України

 

 

 

 

 

 

Відсоток охоплення хворих на активний туберкульоз бактеріоскопічним обстеженням (кількість зазначених хворих на
1 січня 2006
року - 91163)

95

95

95

95

95

Проведення комплексної діагностики туберкульозу

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Департамент, МВС, Міноборони, СБУ

439038,7 (у тому числі 27966,2 за рахунок позики Світового банку)

127966,2 (у тому числі 27966,2 за рахунок позики Світового банку)

96067,5

90335

80335

80335

Відсоток охоплення хворих на активний туберкульоз рентгенологічним обстеженням

95

95

95

95

95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення посіву мокротиння і визначення чутливості мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріаль-
них препаратів

МОЗ, Комітет, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Департамент, МВС, Міноборони, СБУ

119943,67 (у тому числі 2548,5 за рахунок позики Світового банку)

23421,02 (у тому числі 2548,5 за рахунок позики Світового банку)

24130,66

24130,66

24130,66

24130,66

4. Лікування

 

 

 

 

 

 

 

Відсоток осіб, що фактично розпочали лікування (кількість хворих 1-3 категорій на
1 січня 2006
року - 80459)

95

95

95

95

95

Проведення стандартизованої контрольованої короткострокової антимікобактеріаль-
ної терапії хворим 1-3 категорій під контролем медичного працівника

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, МОЗ, Комітет, Департамент, Міноборони, СБУ

 

 

 

 

 

 

Відсоток хворих з позитивними результатами лікування

65

70

75

85

85

 

 

 

 

 

 

 

 

Відсоток хворих, що перервали лікування

20

15

10

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Відсоток хворих з вторинною мультирезистент-
ністю

15

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відсоток вилікуваних осіб (кількість хворих
4 категорії на 1 січня 2006 року - 22718)

60

65

65

85

85

Проведення стандартизованої контрольованої п'ятикомпонентної антимікобактеріаль-
ної терапії хворим на тяжку форму туберкульозу

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, МОЗ, Комітет, АМН України, Департамент, МВС, Міноборони

 

 

 

 

 

 

Відсоток вилікуваних осіб (кількість хворих на мультирезис-
тентний туберкульоз на
1 січня 2006
року - близько 6500)

50

55

55

75

75

Проведення стандартизованої контрольованої п'яти- і шестикомпонентної антимікобактеріаль-
ної терапії хворим на мультирезистентний туберкульоз

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, МОЗ, Комітет, АМН України, Департамент, МВС, Міноборони

 

 

 

 

 

 

Відсоток охоплення хворих на мультирезис-
тентний туберкульоз легенів за наявності показань до хірургічного лікування

50

60

60

60

60

Забезпечення хірургічного лікування хворих

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, МОЗ, Комітет, АМН України, Департамент

 

 

 

 

 

 

Відсоток осіб, вилікуваних із застосуванням хірургічного лікування

70

75

80

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розроблення порядку надання паліативної допомоги хворим на туберкульоз

МОЗ, Комітет, АМН України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Департамент, Міноборони

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення харчуванням хворих у протитуберкульоз-
ному закладі за нормами

АМН України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Департамент, МВС, Міноборони

 

 

 

 

 

 

5. Забезпечення протитуберкульозних закладів антимікобактеріальними препаратами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення закупівлі протитуберкульоз-
них препаратів I і II ряду

МОЗ, Комітет, АМН України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Департамент

618491,56

88230,45

132565,28

132565,28

132565,28

132565,28

6. Моніторинг епідемічної ситуації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удосконалення системи епідеміологічного моніторингу, розроблення і впровадження системи моніторингу процесу лікування

МОЗ, Комітет, АМН України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Департамент

11066,7 (позика Світового банку)

11066,7 (позика Світового банку)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впровадження рекомендованих ВООЗ звітно-облікових статистичних форм

МОЗ, Комітет, АМН України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Департамент, МВС, Міноборони, СБУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення національного та регіональних комп'ютерних реєстрів хворих на туберкульоз

МОЗ, Комітет, АМН України

 

 

 

 

 

 

7. Профілактика туберкульозу серед осіб, що належать до груп ризику

 

 

 

 

 

 

 

Відсоток осіб, що належать до груп ризику, яким проведено хіміопрофілактику (кількість осіб таких груп ризику на 1 січня 2006 року - 445735)

80

90

90

90

90

Проведення хіміопрофілактики особам, що належать до груп ризику

МОЗ, Комітет, АМН України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Департамент, МВС, Міноборони, СБУ

2945

589

589

589

589

589

8. Запобігання поширенню ВІЛ-асоційованого та хіміорезистентного туберкульозу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узгодження дій з Національною програмою з ВІЛ/СНІДу для запобігання поширенню ВІЛ-асоційованого туберкульозу та покращення надання медичної допомоги хворим

МОЗ, Комітет

 

 

 

 

 

 

Відсоток осіб, що перебувають на обліку у протитуберку-
льозних закладах і охоплені і послугою добровільного консультування і тестування (кількість таких осіб на
1 січня 2006
року - 548912)

80

95

99

99

99

Забезпечення доступу осіб, що перебувають на обліку у протитуберкульозних закладах, до добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію

МОЗ, Комітет, АМН України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Департамент, МВС, Міноборони, СБУ разом з громадськими об'єднаннями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення доступу хворих на ВІЛ-асоційований туберкульоз до антиретровірусної терапії та лікування опортуністичних інфекцій

МОЗ, Комітет

 

 

 

 

 

 

9. Підготовка медичних працівників і навчання населення з актуальних питань, пов'язаних із захворюванням на туберкульоз

 

 

 

 

 

 

 

Кількість медичних вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти, що внесли необхідні зміни до програм із фтизіатрії

125

130

135

140

144

Удосконалення підготовки медичних кадрів з фтизіатрії шляхом внесення необхідних змін до відповідних програм

МОЗ, Комітет, АМН України, МОН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удосконалення системи навчання лікарів, спеціалістів з лабораторної діагностики, середніх медичних працівників лікувально-профі-
лактичних закладів

МОЗ, Комітет, МОН, АМН України разом з громадськими об'єднаннями

2294,72 (позика Світового (банку)

2294,72 (позика Світового банку)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення підготовки лікарів-фтизіатрів і спеціалістів з лабораторної діагностики через інтернатуру

МОЗ, Комітет, Мінекономіки, МОН, АМН України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розроблення сучасних програм підготовки та перепідготовки працівників соціальної служби, громадських об'єднань з актуальних питань, пов'язаних із захворюванням на туберкульоз

МОЗ, Комітет, АМН України, МОН разом з громадськими об'єднаннями

 

 

 

 

 

 

Кількість соціологічних досліджень з оцінки поінформованості населення з актуальних питань, пов'язаних із захворюванням на туберкульоз

1

 

 

 

1

Удосконалення системи інформування населення з актуальних питань, пов'язаних із захворюванням на туберкульоз

МОЗ, Комітет, АМН України, МОН, Мінсім'ямолодь-
спорт, Департамент, Держкомтелерадіо, Товариство Червоного Хреста разом з громадськими об'єднаннями

за рахунок інших джерел фінансуван-
ня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематичне видання і розповсюдження серед населення соціальної реклами та інформаційно-
просвітницьких матеріалів з актуальних питань, пов'язаних із захворюванням на туберкульоз

МОЗ, Комітет, АМН України, МОН, Мінсім'ямолодь-
спорт, Департамент, Держкомтелера-
діо, Товариство Червоного Хреста разом з громадськими об'єднаннями

 

 

 

 

 

 

10. Первинна та вторинна профілактика туберкульозу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення протитуберкульозних закладів дезінфекційними камерами і засобами, бактерицидними випромінювачами, засобами захисту їх працівників

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Департамент

 

 

 

 

 

 

Кількість регіонів, у яких відсутні благополучні щодо туберкульозу тваринницькі господарства

17

21

23

25

27

Своєчасне виявлення хворих на туберкульоз сільськогосподарських тварин, оздоровлення неблагополучних щодо туберкульозу тваринницьких господарств

Мінагрополітики

 

 

 

 

 

 

Першочергові заходи

11. Розвиток матеріально-технічної бази протитуберкульозних закладів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розроблення та затвердження плану проведення реконструкції/ капітального ремонту протитуберкульозних закладів і кабінетів контрольованого лікування та лабораторій в інших лікувально-профілак-
тичних закладах

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, АМН України, МОЗ, Комітет, Мінекономіки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реорганізація ліжкового фонду протитуберкульозних закладів з урахуванням реальної потреби у стаціонарному лікуванні

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення умов для організації обов'язкової госпіталізації хворих, що виділяють збудників туберкульозу в навколишнє середовище

МОЗ, МВС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення створення при слідчих ізоляторах спеціалізованих відділень надання медичної допомоги особам, хворим на активну форму туберкульозу

Департамент

 

 

 

 

 

 

12. Соціальний захист працівників лікувально-профілактичних закладів, що надають допомогу хворим на туберкульоз, та самих хворих

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здійснення заходів, спрямованих на заохочення спеціалістів до роботи у лікувально-профілактичних закладах

МОЗ, Комітет, Мінпраці, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання соціальних послуг хворим на туберкульоз на амбулаторному етапі

МОЗ, Комітет, Мінпраці, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Мінпраці, Товариство Червоного Хреста разом з громадськими об'єднаннями

5050 (позика Світового банку)

5050 (позика Світового банку)

 

 

 

 

13. Облік та контроль якості антимікобактеріальних препаратів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення контролю якості препаратів

Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення МОЗ

 

 

 

 

 

 

14. Наукове супроводження протитуберкульозних заходів

 

 

 

 

 

 

 

Кількість наукових праць, опублікованих у незалежних міжнародних експертних виданнях

 

1

2

2

2

Проведення наукових досліджень з питань профілактики, діагностики туберкульозу, в тому числі лікування хворих з хіміо-
резистентними та ВІЛ-асоційованими формами туберкульозу

АМН України, МОЗ, Комітет

2750

550

550

550

550

550

Рекомендовані заходи

15. Інфекційний контроль

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення протитуберкульозних закладів локальними очисними спорудами із знезаражуючими установками

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

 

 

 

 

 

 

Фінансування заходів Програми

 

 

 

 

 

 

 

Усього за Програмою

1207330,26

260318,07

255052,42

249319,92

239319,92

239319,92

 

 

 

 

 

 

 

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кошти державного бюджету

1158404,14

211391,95

255052,42

249319,92

239319,92

239319,92

 

 

 

 

 

 

 

з них сума, що передбачена:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОЗ

994337,54

200181,8

216838,31

211105,81

201105,81

201105,81

 

 

 

 

 

 

 

Департаменту

40366,06

2430,04

9484

9484

9484

9484

 

 

 

 

 

 

 

АМН України

43700,55

8780,11

8730,11

8730,11

8730,11

8730,11

 

 

 

 

 

 

 

позика Світового банку

48926,12

48926,12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з неї сума, що надана:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОЗ

26326,12

26326,12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департаменту

22600

22600

 

 

 

  • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: