open Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
29.04.2009 N 179

Про затвердження Плану національної

стандартизації на 2009 рік
{ Додаток 1 до Плану див. в Наказі Державного комітету України

з питань технічного регулювання та споживчої політики
N 300 ( v0300609-09 ) від 14.08.2009 }
N 300 ( v0300609-09 ) від 14.08.2009 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету

України з питань технічного регулювання та споживчої

політики

N 301 ( v0301609-09 ) від 14.08.2009 }
N 301 ( v0301609-09 ) від 14.08.2009 }
{ Додаток 2 до Плану див. в Наказі Державного комітету України

з питань технічного регулювання та споживчої політики
N 369 ( v0369609-09 ) від 13.10.2009 }
N 369 ( v0369609-09 ) від 13.10.2009 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету

України з питань технічного регулювання та споживчої

політики

N 464 ( v0464609-09 ) від 22.12.2009 }
N 464 ( v0464609-09 ) від 22.12.2009 }
{ Додаток 3 до Плану див. в Наказі Державного комітету України

з питань технічного регулювання та споживчої політики
N 475 ( v0475609-09 ) від 28.12.2009 }
N 475 ( v0475609-09 ) від 28.12.2009 }
{ Додаток 4 до Плану див. в Наказі Державного комітету України

з питань технічного регулювання та споживчої політики
N 476 ( v0476609-09 ) від 28.12.2009 }

N 476 ( v0476609-09 ) від 28.12.2009 }

З метою реалізації завдань, визначених у програмних
документах економічного та соціального розвитку України, програмах
розвитку сфер економіки та нормативно-правових актах органів
державної влади, та відповідно до законів України "Про
стандартизацію" ( 2408-14 ) і "Про стандарти, технічні регламенти
та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План національної стандартизації на 2009 рік
(далі - План-2009), що додається.
2. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Корчевна Л.О.) у місячний термін довести до відома відповідних
технічних комітетів стандартизації, організацій-розробників,
співвиконавців та організацій, що фінансують роботи з розроблення
проектів національних стандартів (змін), перегляду національних
стандартів, відповідні завдання згідно із затвердженим
Планом-2009.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. Голови С.Черепков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

України з питань технічного

регулювання та

споживчої політики

29.04.2009 N 179

ПЛАН

національної стандартизації на 2009 рік

Частина 1 "Нові теми"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Код | Назва стандарту. | Запровадження | Термін (міс., рік) | ТК, організація-розробник, | Примітки | | завдання, | Вид роботи | міжнародних та |----------------------| співвиконавці | | | код за | |регіональних стандартів |початок | подання на | | | | ДК 004-2003 | | (ISO, IEC, ITU, EN | роботи |затвердження | | | |( v0053609-03 ) | | тощо) | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 1 "Побутова радіоелектронна апаратура" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |003.2.1-2009 |Безперебійні системи | IEC 62040-1:2008 |01.2009 | 12.2009 |ТК 1 |Фінансування: | |29.200 |живлення. (БСЖ). | | | |Всеукраїнський державний |КПКВ 1202070 | | |Частина 1. Загальні | | | |науково-виробничий центр | | | |вимоги та вимоги | | | |стандартизації, метрології, | | | |безпечності до БСЖ. | | | |сертифікації та захисту прав | | | |Розроблення ДСТУ | | | |споживачів | | | | | | | |(Укрметртестстандарт), | | | | | | | |м. Київ | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |109.2.1-2009 |Апаратура обробляння | IEC 60950-22:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 1 |Фінансування: | |35.020; |інформації. Безпека. | | | |Укрметртестстандарт, |КПКВ 1202070 | |29.020 |Частина 22. Апаратура | | | |м. Київ | | | |для встановлення на | | | | | | | |відкритому повітрі. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |110.2.1-2009 |Апаратура обробляння | IEC 60950-23:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 1 |Фінансування: | |35.020; |інформації. Безпека. | | | |Укрметртестстандарт, |КПКВ 1202070 | |29.020 |Частина 23. Апаратура | | | |м. Київ | | | |накопичення інформації | | | | | | | |великого обсягу. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |586.2.1-2009 |Сигнали у | EN 50065-4-2:2001; |01.2009 | 12.2009 |ТК 1 |Директива | |31.160; |низьковольтному | A1:2003; | | |Укрметртестстандарт, |2006/95/ЕС | |33.040.30 |електричному | A2:2005 | | |м. Київ |Фінансування: | | |устаткованні у | | | | |КПКВ 1202070 | | |діапазоні частот від | | | | | | | |3 кГц до 148,5 кГц | | | | | | | |та від 1,6 МГц | | | | | | | |до 30 МГц. Частина 4-2.| | | | | | | |Низьковольтні | | | | | | | |розв'язувальні фільтри.| | | | | | | |Вимоги безпеки. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |587.2.1-2009 |Сигнали у | EN 50065-4-7:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 1 |Директива | |31.160; |низьковольтному | | | |Укрметртестстандарт, |2006/95/ЕС | |33.040.30; |електричному | | | |м. Київ |Фінансування: | |97.120 |устаткованні у | | | | |КПКВ 1202070 | | |діапазоні частот від | | | | | | | |3 кГц до 148,5 кГц | | | | | | | |та від 1,6 МГц | | | | | | | |до 30 МГц. Частина 4-7.| | | | | | | |Портативні | | | | | | | |низьковольтні | | | | | | | |розв'язувальні фільтри.| | | | | | | |Вимоги безпеки. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |588.2.1-2009 |Узгодження ізоляції | IEC 60664-1:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 1 |Фінансування: | |29.080.30; |апаратури | | | |Укрметртестстандарт, |КПКВ 1202070 | |29.080 |низьковольтних систем. | | | |м. Київ | | | |Частина 1. Принципи, | | | | | | | |вимоги і випробування. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |589.2.1-2009 |Апаратура оброблення | IEC 60950-1:2005; |01.2009 | 12.2009 |ТК 1 |Фінансування: | |35.020; |інформації. Безпека. | Cor 1:2006 | | |Укрметртестстандарт, |КПКВ 1202070 | |35.260 |Частина 1. Загальні | | | |м. Київ | | | |вимоги. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | | |заміну ДСТУ 4467-1:2005| | | | | | | |(IEC 60950-1:2001, | | | | | | | |MOD) | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 2 "Прокат сортовий, фасонний та спеціальні профілі" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |076.2.4-2009 |Машини землерийні. | ISO 7129:1997 |01.2009 | 12.2009 |ТК 2 |Фінансування: | |77.140.70 |Ножі, які | | | |Науково-дослідний інститут |КПКВ 1202070 | | |використовують в | | | |"УкрНДІМет" Українського | | | |тракторах-бульдозерах, | | | |державного науково-технічного| | | |грейдерах, стреперах. | | | |центру з технології та | | | |Основні форми і | | | |обладнання, обробки металів, | | | |розміри. | | | |захисту навколишнього | | | |Розроблення ДСТУ | | | |середовища та використання | | | | | | | |вторинних ресурсів для | | | | | | | |металургії та машинобудування| | | | | | | |"Енергосталь" | | | | | | | |(НДІ "УкрНДІМет" УкрДНТЦ | | | | | | | |"Енергосталь"), м. Харків | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |077.2.4-2009 |Гарячекатана паля із | EN 10248-1:1995 |01.2009 | 12.2009 |ТК 2 |Фінансування: | |77.140.60; |нелегованої сталі. | | | |НДІ "УкрНДІМет" УкрДНТЦ |КПКВ 1202070 | |77.140.70 |Частина 1. Технічні | | | |"Енергосталь", | | | |умови постачання. | | | |м. Харків | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |078.2.4-2009 |Гарячекатана паля з | EN 10248-2:1995 |01.2009 | 12.2009 |ТК 2 |Фінансування: | |77.140.60; |нелегованої сталі. | | | |НДІ "УкрНДІМет" УкрДНТЦ |КПКВ 1202070 | |77.140.70 |Частина 2. Допуски на | | | |"Енергосталь", | | | |форму і розміри. | | | |м. Харків | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |079.2.4-2009 |Штаба вузька сталева | EN 10132-1:2000 |01.2009 | 12.2009 |ТК 2 |Фінансування: | |77.140.70 |холоднокатана для | | | |НДІ "УкрНДІМет" УкрДНТЦ |КПКВ 1202070 | | |теплового оброблення. | | | |"Енергосталь", | | | |Технічні умови | | | |м. Харків | | | |постачання. Частина 1. | | | | | | | |Загальні положення. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |080.2.4-2009 |Штаба вузька сталева | EN 10132-2:2000 |01.2009 | 12.2009 |ТК 2 |Фінансування: | |77.140.20; |холоднокатана для | | | |НДІ "УкрНДІМет" УкрДНТЦ |КПКВ 1202070 | |77.140.70 |теплового оброблення. | | | |"Енергосталь", | | | |Технічні умови | | | |м. Харків | | | |постачання. Частина 2. | | | | | | | |Сталі для | | | | | | | |цементування. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |081.2.4-2009 |Штаба вузька сталева | EN 10132-3:2000 |01.2009 | 12.2009 |ТК 2 |Фінансування: | |77.140.20; |холоднокатана для | | | |НДІ "УкрНДІМет" УкрДНТЦ |КПКВ 1202070 | |77.140.70 |теплового оброблення. | | | |"Енергосталь", | | | |Технічні умови | | | |м. Харків | | | |постачання. Частина 3. | | | | | | | |Сталі для гартування | | | | | | | |та відпускання. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |082.2.4-2009 |Штаба вузька сталева | EN 10132-4:2000 |01.2009 | 12.2009 |ТК 2 |Фінансування: | |77.140.25; |холоднокатана для | | | |НДІ "УкрНДІМет" УкрДНТЦ |КПКВ 1202070 | |77.140.70 |теплового оброблення. | | | |"Енергосталь", | | | |Технічні умови | | | |м. Харків | | | |постачання. Частина 4. | | | | | | | |Сталі пружинні та | | | | | | | |іншого застосування. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |083.2.4-2009 |Прутки пласкі з | EN 10092-1:2003 |01.2009 | 12.2009 |ТК 2 |Фінансування: | |77.140.50 |пружинної гарячекатаної| | | |НДІ "УкрНДІМет" УкрДНТЦ |КПКВ 1202070 | | |сталі. Частина 1. | | | |"Енергосталь", | | | |Прутки пласкі. Розміри | | | |м. Харків | | | |та допуски на форму та | | | | | | | |розмір. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |084.2.4-2009 |Прутки пласкі з | EN 10092-2:2003 |01.2009 | 12.2009 |ТК 2 |Фінансування: | |77.140.50 |пружинної гарячекатаної| | | |НДІ "УкрНДІМет" УкрДНТЦ |КПКВ 1202070 | | |сталі. Частина 2. Листи| | | |"Енергосталь", | | | |ресорні ребристі та | | | |м. Харків | | | |згофровані. Розміри та | | | | | | | |допуски на форму та | | | | | | | |розмір. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |085.2.4-2009 |Штаба вузька сталева | EN 10140:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 2 |Фінансування: | |77.140.70 |холоднокатана. допуски | | | |НДІ "УкрНДІМет" УкрДНТЦ |КПКВ 1202070 | | |на розміри та форму. | | | |"Енергосталь", | | | |Розроблення ДСТУ на | | | |м. Харків | | | |заміну ДСТУ EN | | | | | | | |10140:2004 | | | | | | | |(EN 10140:1996, IDT) | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 3 "Стандартизація методів визначення хімічного складу матеріалів металургійного виробництва" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |123.2.4-2009 |Сталь. Визначання | ISO/TS 13899-1:2004 |01.2009 | 12.2009 |ТК 3 |Фінансування: | |77.080.01 |молібдену, ніобію і | | | |Український державний |КПКВ 1202070 | | |вольфраму в легованих | | | |науково-технічний центр з | | | |сталях. Метод емісійної| | | |технології та обладнання, | | | |спектрометрії з | | | |обробки металів, захисту | | | |індуктивно-звязаною | | | |навколишнього середовища та | | | |плазмою. | | | |використання вторинних | | | |Частина 1. Визначання | | | |ресурсів для металургії та | | | |молібдену. | | | |машинобудування "Енергосталь"| | | |Розроблення ДСТУ | | | |(УкрДНТЦ "Енергосталь"), | | | | | | | |м. Харків | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |124.2.4-2009 |Сталь. Визначання | ISO 13899-2:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 3 |Фінансування: | |77.080.01 |молібдену, ніобію і | | | |УкрДНТЦ "Енергосталь", |КПКВ 1202070 | | |вольфраму в легованих | | | |м. Харків | | | |сталях. Метод емісійної| | | | | | | |спектрометрії з | | | | | | | |індуктивно - зв'язаною | | | | | | | |плазмою. | | | | | | | |Частина 2. Визначання | | | | | | | |ніобію. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |125.2.4-2009 |Сталь. Визначання | ISO/TS 13899-3:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 3 |Фінансування: | |77.080.01 |молібдену, ніобію і | | | |УкрДНТЦ "Енергосталь", |КПКВ 1202070 | | |вольфраму в легованих | | | |м. Харків | | | |сталях. Метод емісійної| | | | | | | |спектрометрії з | | | | | | | |індуктивно - зв'язаною | | | | | | | |плазмою. | | | | | | | |Частина 3. Визначання | | | | | | | |вольфраму. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 4 "Чавун, прокат листовий, прокат сортовий термозміцнений, вироби для рухомого складу, металеві вироби, інша продукція з чавуну та | |сталі" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |212.2.4-2009 |Сталі на прості | EN 10207:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 4 |Директива | |77.140.30 |посудини, що працюють | | | |Товариство з обмеженою |87/404/ЕЕС | | |під тиском. Технічні | | | |відповідальністю |Фінансування: | | |вимоги постачання плит,| | | |"Національний технічний |КПКВ 1202070. | | |штаб та стрижнів. | | | |комітет по стандартизації в | | | |Розроблення ДСТУ | | | |металургії 4" (ТОВ "НТК по | | | | | | | |стандартизації в металургії |Проект | | | | | | |4"), м. Дніпропетровськ |"Twinning" | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |132.2.4-2009 |Литво. Сірі чавуни. | EN 1561:1997 |01.2009 | 12.2009 |ТК 4 |Фінансування: | |77.080.10 |Розроблення ДСТУ | | | |Інститут чорної металургії |КПКВ 1202070 | | | | | | |НАНУ, | | | | | | | |м. Дніпропетровськ | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |133.2.4-2009 |Литво. Ковкі чавуни. | EN 1562:1997 |01.2009 | 12.2009 |ТК 4 |Фінансування: | |77.080.10 |Розроблення ДСТУ | | | |ТОВ "НТК по стандартизації в |КПКВ 1202070 | | | | | | |металургії 4", | | | | | | | |м. Дніпропетровськ | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |134.2.4-2009 |Литво. Чавуни з | EN 1563:1997; |01.2009 | 12.2009 |ТК 4 |Фінансування: | |77.080.10 |кулеподібним графітом. | А1:2002; | | |ТОВ "НТК по стандартизації в |КПКВ 1202070 | | |Розроблення ДСТУ | А2:2007 | | |металургії 4", | | | | | | | |м. Дніпропетровськ | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |136.2.4-2009 |Сталь для армування | ISO 6935-2:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 4 |Фінансування: | |77.140.15 |бетону. Частина 2. | | | |ТОВ "НТК по стандартизації в |КПКВ 1202070 | | |Стрижні періодичного | | | |металургії 4", | | | |профілю. | | | |м. Дніпропетровськ | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |137.2.4-2009 |Сталь для попередньо | ISO 6934-2:1991 |01.2009 | 12.2009 |ТК 4 |Фінансування: | |77.140.15 |напруженого бетону. | | | |Інститут чорної металургії |КПКВ 1202070 | | |Холоднотягнутий дріт. | | | |НАНУ, | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Дніпропетровськ | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |138.2.4-2009 |Сталь для попередньо | ISO 6934-3:1991 |01.2009 | 12.2009 |ТК 4 |Фінансування: | |77.140.15 |напруженого бетону. | | | |Інститут чорної металургії |КПКВ 1202070 | | |Загартований та | | | |НАНУ, | | | |відпущений дріт. | | | |м. Дніпропетровськ | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |139.2.4-2009 |Сталь гарячекатана | ISO 4996:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 4 |Фінансування: | |77.140.50 |листова конструкційна з| | | |ТОВ "НТК по стандартизації в |КПКВ 1202070 | | |високою границею | | | |металургії 4", | | | |плинності. | | | |м. Дніпропетровськ | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |140.2.4-2009 |Сталь холоднокатана | ISO 4997:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 4 |Фінансування: | |77.140.10; |листова конструкційна. | | | |ТОВ "НТК по стандартизації в |КПКВ 1202070 | |77.140.50 |Розроблення ДСТУ | | | |металургії 4", | | | | | | | |м. Дніпропетровськ | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |141.2.4-2009 |Сталь товстолистова | ISO 13976:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 4 |Фінансування: | |77.140.50 |рулонна гарячекатана. | | | |ТОВ "НТК по стандартизації в |КПКВ 1202070 | | |Розроблення ДСТУ | | | |металургії 4", | | | | | | | |м. Дніпропетровськ | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 6 "Прокат, зливки, поковки і вироби з спеціальних сталей та сплавів" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |102.2.4-2009 |Сталь. Макрографічне | ISO 4968:1979 |01.2009 | 12.2009 |ТК 6 |Фінансування: | |77.040 |дослідження по | | | |Державне підприємство |КПКВ 1202070 | | |сірчаному відбитку | | | |"Український науково- | | | |(метод Баумана). | | | |дослідний інститут | | | |Розроблення ДСТУ | | | |спеціальних сталей, сплавів | | | | | | | |та феросплавів" (ДП | | | | | | | |"УкрНДІспецсталь"), | | | | | | | |м. Запоріжжя | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |103.2.4-2009 |Сталь. Макроскопічне | ISO 4969:1980 |01.2009 | 12.2009 |ТК 6 |Фінансування: | |77.040 |дослідження травленням | | | |ДП "УкрНДІспецсталь", |КПКВ 1202070 | | |сильними мінеральними | | | |м. Запоріжжя | | | |кислотами. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |104.2.4-2009 |Сталь. Металографічна | ISO 14250:2000 |01.2009 | 12.2009 |ТК 6 |Фінансування: | |77.040 |характеристика | | | |ДП "УкрНДІспецсталь", |КПКВ 1202070 | | |дуплексного розміру | | | |м. Запоріжжя | | | |мікрокристала і його | | | | | | | |розподіл. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 7 "Вогнетриви" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |086.2.4-2009 |Вироби вогнетривкі | ISO 2245:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 7 |Фінансування: | |81.080 |формовані ізоляційні. | | | |Відкрите акціонерне |КПКВ 1202070 | | |Класифікація. | | | |товариство "Український | | | |Розроблення ДСТУ | | | |науково-дослідний інститут | | | | | | | |вогнетривів імені | | | | | | | |А.С.Бережного | | | | | | | |(ВАТ "УкрНДІ вогнетривів | | | | | | | |ім. А.С.Бережного"), | | | | | | | |м. Харків | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |087.2.4-2009 |Вогнетриви. Відбір проб| ISO 8656-1:1988 |01.2009 | 12.2009 |ТК 7 |Фінансування: | |81.080 |сировинних матеріалів і| | | |ВАТ "УкрНДІ вогнетривів |КПКВ 1202070 | | |неформованих | | | |ім. А.С.Бережного", | | | |вогнетривів. Частина 1.| | | |м. Харків | | | |Схема відбору. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |088.2.4-2009 |Класифікація щільних | ISO 10081-1:2003 |01.2009 | 12.2009 |ТК 7 |Фінансування: | |81.080 |формованих вогнетривких| | | |ВАТ "УкрНДІ вогнетривів |КПКВ 1202070 | | |виробів. Частина 1. | | | |ім. А.С.Бережного", | | | |Алюмосилікатні вироби. | | | |м. Харків | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |089.2.4-2009 |Класифікація щільних | ISO 10081-2:2003; |01.2009 | 12.2009 |ТК 7 |Фінансування: | |81.080 |формованих вогнетривких| Cor 1:2008 | | |ВАТ "УкрНДІ вогнетривів |КПКВ 1202070 | | |виробів. Частина 2. | | | |ім. А.С.Бережного", | | | |Основні вироби, що | | | |м. Харків | | | |містять менше, ніж 7% | | | | | | | |залишкового вуглецю. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |090.2.4-2009 |Класифікація щільних | ISO 10081-3:2003 |01.2009 | 12.2009 |ТК 7 |Фінансування: | |81.080 |формованих вогнетривких| | | |ВАТ "УкрНДІ вогнетривів |КПКВ 1202070 | | |виробів. Частина 3. | | | |ім. А.С.Бережного", | | | |Основні вироби, що | | | |м. Харків | | | |містять від 7% до 50% | | | | | | | |залишкового вуглецю. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |091.2.4-2009 |Класифікація щільних | ISO 10081-4:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 7 |Фінансування: | |81.080 |формованих вогнетривких| | | |ВАТ "УкрНДІ вогнетривів |КПКВ 1202070 | | |виробів. Частина 4. | | | |ім. А.С.Бережного", | | | |Спеціальні вироби. | | | |м. Харків | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |092.2.4-2009 |Хімічний аналіз | ISO 26845:2008 |01.2009 | 12.2009 |ТК 7 |Фінансування: | |81.080 |вогнетривів. Загальні | | | |ВАТ "УкрНДІ вогнетривів |КПКВ 1202070 | | |вимоги для мокрого | | | |ім. А.С.Бережного", | | | |хімічного аналізу, | | | |м. Харків | | | |методів атомно- | | | | | | | |абсорбційної | | | | | | | |спектрометрії (ААС) і | | | | | | | |атомно-емісійної | | | | | | | |спектрометрії з | | | | | | | |індуктивно зв'язаною | | | | | | | |плазмою (ІПЗ-АЕС). | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 8 "Труби сталеві та балони" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |129.2.4-2009 |Труби з нержавіючої | ISO 1127:1992 |01.2009 | 12.2009 |ТК 8 |Фінансування: | |23.040.10 |сталі. Розміри, допуски| | | |Державне підприємство |КПКВ 1202070 | | |і умовна маса на | | | |"Науково-дослідний та | | | |одиницю довжини. | | | |конструкторсько-технологічний| | | |Розроблення ДСТУ | | | |інститут трубної | | | | | | | |промисловості ім. Я.Ю.Осади | | | | | | | |(ДП "НДТІ"), | | | | | | | |м. Дніпропетровськ | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |130.2.4-2009 |Труби сталеві | EN 10305-1:2002 |01.2009 | 12.2009 |ТК 8 |Фінансування: | |77.140.75 |прецизійні. Технічні | | | |ДП "НДТІ", |КПКВ 1202070 | | |умови постачання. | | | |м. Дніпропетровськ | | | |Частина 1. Труби | | | | | | | |безшовні | | | | | | | |холоднотягнуті. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |131.2.4-2009 |Труби сталеві | EN 10305-2:2002 |01.2009 | 12.2009 |ТК 8 |Фінансування: | |77.140.75 |прецизійні. Технічні | | | |ДП "НДТІ", |КПКВ 1202070 | | |умови постачання. | | | |м. Дніпропетровськ | | | |Частина 2. Труби | | | | | | | |зварні холоднотягнуті. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 9 "Руди залізні та марганцеві" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |056.2.4-2009 |Руди залізні. | ISO 4694:1987 |01.2009 | 12.2009 |ТК 9 |Фінансування: | |73.060.10 |Визначення вмісту | | | |Державне підприємство |КПКВ 1202070 | | |фтору. Метод із | | | |"Криворізький науково- | | | |застосуванням іон- | | | |виробничий центр | | | |селективного електроду.| | | |стандартизації, метрології та| | | |Розроблення ДСТУ | | | |сертифікації" | | | | | | | |(ДП | | | | | | | |"Кривбасстандартметрологія"),| | | | | | | |Відкрите акціонерне | | | | | | | |товариство "Науково-дослідний| | | | | | | |і проектний інститут | | | | | | | |механічного обробляння чорних| | | | | | | |металів" | | | | | | | |(ВАТ "НДПІ "Механобрчормет"),| | | | | | | |м. Кривий Ріг | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |057.2.4-2009 |Руди залізні - сировина| ISO 4696-2:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 9 |Фінансування: | |73.060.10 |доменного виробництва. | | | |ДП |КПКВ 1202070 | | |Визначення індексу | | | |"Кривбасстандартметрологія", | | | |руйнування після | | | |Національна металургійна | | | |відновлювання за | | | |академія України, | | | |низької температури | | | |ВАТ "НДПІ "Механобрчормет", | | | |статичним методом. | | | |м. Кривий Ріг | | | |Частина 2. Реакція з CO| | | | | | | |і N 2. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |058.2.4-2009 |Окатки залізорудні як | ISO 4698:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 9 |Фінансування: | |73.060.10 |сировина для доменного | | | |ДП |КПКВ 1202070 | | |виробництва. Визначення| | | |"Кривбасстандартметрологія", | | | |індексу вільного | | | |Національна металургійна | | | |набрякання. | | | |академія України, | | | |Розроблення ДСТУ | | | |ВАТ "НДПІ "Механобрчормет", | | | | | | | |м. Кривий Ріг | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |059.2.4-2009 |Руди залізні. | ISO 5418-1:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 9 |Фінансування: | |73.060.10 |Визначення міді. | | | |ДНДВЦССПІ "Стандартрудсепро",|КПКВ 1202070 | | |Частина 1. | | | |м. Кривий Ріг | | | |Спектрофотометричний | | | | | | | |метод із застосуванням | | | | | | | |2.2'-біхіноліну. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |060.2.4-2009 |Руди залізні. | ISO 5418-2:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 9 |Фінансування: | |73.060.10 |Визначення міді. | | | |ДНДВЦССПІ "Стандартрудсепро",|КПКВ 1202070 | | |Частина 2. Полуменевий | | | |м. Кривий Ріг | | | |атомно-абсорбційний | | | | | | | |спектрометричний метод.| | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |061.2.4-2009 |Руди залізні як | ISO 7992:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 9 |Фінансування: | |73.060.10 |сировина для доменного | | | |ДП |КПКВ 1202070 | | |виробництва. Визначення| | | |"Кривбасстандартметрологія", | | | |відновлювання під | | | |ВАТ "НДПІ "Механобрчормет", | | | |навантаженням. | | | |Національна металургійна | | | |Розроблення ДСТУ | | | |академія України, | | | | | | | |м. Кривий Ріг | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |062.2.4-2009 |Руди залізні | ISO 8263:1992 |01.2009 | 12.2009 |ТК 9 |Фінансування: | |73.060.10 |дрібнозернисті. Метод | | | |ДП |КПКВ 1202070 | | |подання результатів | | | |"Кривбасстандартметрологія", | | | |випробовувань на | | | |ВАТ "НДПІ "Механобрчормет", | | | |спікливість. | | | |Національна металургійна | | | |Розроблення ДСТУ | | | |академія України, | | | | | | | |м. Кривий Ріг | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |063.2.4-2009 |Руди залізні. | ISO 9682-2:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 9 |Фінансування: | |73.060.10 |Визначення вмісту | | | |ДП |КПКВ 1202070 | | |марганцю. Частина 2. | | | |"Кривбасстандартметрологія", | | | |Спектрометричний метод | | | |ВАТ "НДПІ "Механобрчормет", | | | |із застосуванням | | | |м. Кривий Ріг | | | |періодату. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |064.2.4-2009 |Руди залізні. | ISO 9683-1:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 9 |Фінансування: | |73.060.10 |Визначення ванадію. | | | |ДНДВЦССПІ "Стандартрудсепро",|КПКВ 1202070 | | |Частина 1. BPHA | | | |м. Кривий Ріг | | | |спектрофотометричний | | | | | | | |метод. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |065.2.4-2009 |Руди залізні. | ISO 9685:1991 |01.2009 | 12.2009 |ТК 9 |Фінансування: | |73.060.10 |Визначення вмісту | | | |ДНДВЦССПІ "Стандартрудсепро",|КПКВ 1202070 | | |нікелю і/або хрому. | | | |м. Кривий Ріг | | | |Полуменевий атомно- | | | | | | | |абсорбційний | | | | | | | |спектрометричний метод.| | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |066.2.4-2009 |Залізо прямого | ISO 9686:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 9 |Фінансування: | |73.060.10 |відновлення. Визначення| | | |ДНДВЦССПІ "Стандартрудсепро",|КПКВ 1202070 | | |вуглецю і/або сірки. | | | |м. Кривий Ріг | | | |Високочастотний метод | | | | | | | |спалювання з | | | | | | | |вимірюванням за | | | | | | | |інфрачервоним | | | | | | | |випромінюванням. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |067.2.4-2009 |Залізо прямого | ISO 10835:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 9 |Фінансування: | |73.060.10 |відновлення і | | | |ДП |КПКВ 1202070 | | |гарячебрикетоване | | | |"Кривбасстандартметрологія", | | | |залізо. Відбирання і | | | |Державна інспекція з якості | | | |готування проб. | | | |залізних руд "Діяпруда", | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Кривий Ріг | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |068.2.4-2009 |Руди залізні. | ISO 11459:1997 |01.2009 | 12.2009 |ТК 9 |Фінансування: | |73.060.10 |Сертифіковані еталонні | | | |ДП |КПКВ 1202070 | | |матеріали. Готування і | | | |"Кривбасстандартметрологія", | | | |сертифікація для | | | |ВАТ "НДПІ "Механобрчормет", | | | |використання в | | | |Державна інспекція з якості | | | |хімічному аналізі. | | | |залізних руд "Діяпруда", | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Кривий Ріг | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |069.2.4-2009 |Руди залізні. | ISO 11535:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 9 |Фінансування: | |73.060.10 |Визначення різних | | | |ДП |КПКВ 1202070 | | |елементів. | | | |"Кривбасстандартметрологія", | | | |Спектрометричний метод | | | |ВАТ "НДПІ "Механобрчормет", | | | |атомної емісії з | | | |м. Кривий Ріг | | | |індукованою плазмою. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |070.2.4-2009 |Руди марганцеві. | ISO 316:1982 |01.2009 | 12.2009 |ТК 9 |Фінансування: | |73.060.20 |Визначання кобальту. | | | |Державний науково-дослідний і|КПКВ 1202070 | | |Фотометричний метод із | | | |впроваджувальний центр | | | |застосуванням нітрозо- | | | |стандартизації та | | | |Р-солі. | | | |сертифікації продукції | | | |Розроблення ДСТУ | | | |гірничорудної промисловості | | | | | | | |"Стандартрудсепро" | | | | | | | |(ДНДВЦССПІ | | | | | | | |"Стандартрудсепро"), | | | | | | | |м. Кривий Ріг | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |071.2.4-2009 |Руди та концентрати | ISO 317:1984 |01.2009 | 12.2009 |ТК 9 |Фінансування: | |73.060.20 |марганцеві. Визначання | | | |ДНДВЦССПІ "Стандартрудсепро",|КПКВ 1202070 | | |миш'яку. | | | |м. Кривий Ріг | | | |Спектрометричний | | | | | | | |метод. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |072.2.4-2009 |Руди марганцеві. | ISO 548:1981 |01.2009 | 12.2009 |ТК 9 |Фінансування: | |73.060.20 |Визначання оксиду | | | |ДНДВЦССПІ "Стандартрудсепро",|КПКВ 1202070 | | |барію. Гравіметричний | | | |м. Кривий Ріг | | | |метод із застосуванням | | | | | | | |сульфату барію. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |073.2.4-2009 |Руди марганцеві. | ISO 549:1981 |01.2009 | 12.2009 |ТК 9 |Фінансування: | |73.060.20 |Визначання зв'язаної | | | |ДНДВЦССПІ "Стандартрудсепро",|КПКВ 1202070 | | |води. Гравіметричний | | | |м. Кривий Ріг | | | |метод. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |074.2.4-2009 |Руди марганцеві. | ISO 553:1981 |01.2009 | 12.2009 |ТК 9 |Фінансування: | |73.060.20 |Визначання ванадію. | | | |ДНДВЦССПІ "Стандартрудсепро",|КПКВ 1202070 | | |Титриметричний метод | | | |м. Кривий Ріг | | | |та | | | | | | | |фосфовольфрамованадату | | | | | | | |фотометричний метод. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |075.2.4-2009 |Руди та концентрати | ISO 7723:1984 |01.2009 | 12.2009 |ТК 9 |Фінансування: | |73.060.20 |марганцеві. Визначання | | | |ДНДВЦССПІ "Стандартрудсепро",|КПКВ 1202070 | | |титану. | | | |м. Кривий Ріг | | | |Спектрометричний метод | | | | | | | |із застосуванням 4,4'- | | | | | | | |діантипірилметану. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 10 "Легкі, рідкісноземельні метали, вуглецеві та напівпровідникові матеріали" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |106.2.4-2009 |Сплави магнієві. | ISO 791:1973 |01.2009 | 12.2009 |ТК 10 |Фінансування: | |77.120.20 |Визначання вмісту | | | |Державний науково-дослідний |КПКВ 1202070 | | |алюмінію. | | | |та проектний інститут титану | | | |Гравіметричний метод | | | |(НДІтитан), | | | |із застосуванням | | | |м. Запоріжжя | | | |8-оксихіноліну. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |107.2.4-2009 |Магній та магнієві | ISO 792:1973 |01.2009 | 12.2009 |ТК 10 |Фінансування: | |77.120.20 |сплави. Визначання | | | |НДІтитан, |КПКВ 1202070 | | |вмісту заліза. | | | |м. Запоріжжя | | | |Фотометричний метод із | | | | | | | |застосуванням | | | | | | | |ортофенантроліну. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |108.2.4-2009 |Магній та магнієві | ISO 794:1976 |01.2009 | 12.2009 |ТК 10 |Фінансування: | |77.120.20 |сплави. Визначання | | | |НДІтитан, |КПКВ 1202070 | | |вмісту міді. | | | |м. Запоріжжя | | | |Фотометричний метод із | | | | | | | |застосуванням | | | | | | | |оксалілдигідразиду. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |109.2.4-2009 |Магній та магнієві | ISO 809:1973 |01.2009 | 12.2009 |ТК 10 |Фінансування: | |77.120.20 |сплави. Визначання | | | |НДІтитан, |КПКВ 1202070 | | |марганцю. Фотометричний| | | |м. Запоріжжя | || |метод із застосуванням | | | | | | | |перйодату (вміст | | | | | | | |марганцю | | | | | | | |0,01 - 0,8%). | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |110.2.4-2009 |Магній та магнієві | ISO 810:1973 |01.2009 | 12.2009 |ТК 10 |Фінансування: | |77.120.20 |сплави. Визначання | | | |НДІтитан, |КПКВ 1202070 | | |марганцю. Фотометричний| | | |м. Запоріжжя | | | |метод із застосуванням | | | | | | | |перйодату (вміст | | | | | | | |марганцю менш ніж | | | | | | | |0,01%). | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |111.2.4-2009 |Сплави магнієві. | ISO 1178:1976 |01.2009 | 12.2009 |ТК 10 |Фінансування: | |77.120.20 |Визначання вмісту | | | |НДІтитан, |КПКВ 1202070 | | |розчинного цирконію. | | | |м. Запоріжжя | | | |Фотометричний метод із | | | | | | | |застосуванням алізарин-| | | | | | | |сульфонату. Розроблення| | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |112.2.4-2009 |Сплави магнієві. | ISO 1783:1973 |01.2009 | 12.2009 |ТК 10 |Фінансування: | |77.120.20 |Визначання вмісту | | | |НДІтитан, |КПКВ 1202070 | | |цинку. Волюметричний | | | |м. Запоріжжя | | | |метод. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |113.2.4-2009 |Магній та магнієві | ISO 1975:1973 |01.2009 | 12.2009 |ТК 10 |Фінансування: | |77.120.20 |сплави. Визначання | | | |НДІтитан, |КПКВ 1202070 | | |кремнію. | | | |м. Запоріжжя | | | |Спектрофотометричний | | | | | | | |метод із застосуванням | | | | | | | |відновленого | | | | | | | |силікомолібденого | | | | | | | |комплексу. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |114.2.4-2009 |Магній та магнієві | ISO 2353:1972 |01.2009 | 12.2009 |ТК 10 |Фінансування: | |77.120.20 |сплави. Визначання | | | |НДІтитан, |КПКВ 1202070 | | |марганцю у магнієвих | | | |м. Запоріжжя | | | |сплавах, які містять | | | | | | | |цирконій, | | | | | | | |рідкісноземельні | | | | | | | |елементи, торій та | | | | | | | |срібло. Фотометричний | | | | | | | |метод із застосуванням | | | | | | | |перйодату. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |115.2.4-2009 |Сплави магнієві. | ISO 2354:1976 |01.2009 | 12.2009 |ТК 10 |Фінансування: | |77.120.20 |Визначання вмісту | | | |НДІтитан, |КПКВ 1202070 | | |нерозчинного цирконію. | | | |м. Запоріжжя | | | |Фотометричний метод із | | | | | | | |застосуванням алізарин-| | | | | | | |сульфонату. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |116.2.4-2009 |Хімічне аналізування | ISO 2355:1972 |01.2009 | 12.2009 |ТК 10 |Фінансування: | |77.120.20 |магнію та його сплавів.| | | |НДІтитан, |КПКВ 1202070 | | |Визначання | | | |м. Запоріжжя | | | |рідкісноземельних | | | | | | | |елементів. | | | | | | | |Гравіметричний метод. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |117.2.4-2009 |Магній та магнієві | ISO 3116:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 10 |Фінансування: | |77.120.20 |сплави. Сплави магнієві| | | |НДІтитан, |КПКВ 1202070 | | |здеформовані. | | | |м. Запоріжжя | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |118.2.4-2009 |Магній та магнієві | ISO 3255:1974 |01.2009 | 12.2009 |ТК 10 |Фінансування: | |77.120.20 |сплави. Визначання | | | |НДІтитан, |КПКВ 1202070 | | |вмісту алюмінію. | | | |м. Запоріжжя | | | |Фотометричний метод із | | | | | | | |застосуванням | | | | | | | |хромазуролу. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |119.2.4-2009 |Магній та магнієві | ISO 4058:1977 |01.2009 | 12.2009 |ТК 10 |Фінансування: | |77.120.20 |сплави. Визначання | | | |НДІтитан, |КПКВ 1202070 | | |вмісту нікелю. | | | |м. Запоріжжя | | | |Фотометричний метод із | | | | | | | |застосуванням | | | | | | | |диметилгліоксину. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |120.2.4-2009 |Сплави магнієві. | ISO 4194:1981 |01.2009 | 12.2009 |ТК 10 |Фінансування: | |77.120.20 |Визначання вмісту | | | |НДІтитан, |КПКВ 1202070 | | |цинку. Спектрометричний| | | |м. Запоріжжя | | | |полуменевий атомно- | | | | | | | |абсорбційний метод. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |121.2.4-2009 |Сплави магнієві. | ISO 5196-1:1980 |01.2009 | 12.2009 |ТК 10 |Фінансування: | |77.120.20 |Визначання вмісту | | | |НДІтитан, |КПКВ 1202070 | | |торію. Частина 1. | | | |м. Запоріжжя | | | |Гравіметричний метод. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |122.2.4-2009 |Сплави магнієві. | ISO 5196-2:1980 |01.2009 | 12.2009 |ТК 10 |Фінансування: | |77.120.20 |Визначання вмісту | | | |НДІтитан, |КПКВ 1202070 | | |торію. Частина 2. | | | |м. Запоріжжя | | | |Титрометричний метод. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 13 "Стандартизація електропобутових машин та приладів" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |591.2.1-2009 |Прилади побутові та | IEC 60335-2-17:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 13, |Фінансування: | |13.120; |аналогічні електричні | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | |97.040.50 |прилади. Безпека. | | | | | | | |Частина 2-17. Додаткові| | | | | | | |вимоги до ковдр, м'яких| | | | | | | |прокладок та | | | | | | | |аналогічних гнучких | | | | | | | |нагрівальних приладів. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | | |заміну ДСТУ IEC 60335- | | | | | | | |2-17:2004 | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |592.2.1-2009 |Прилади побутові та | IEC 60335-2-40:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 13, |Фінансування: | |23.120 |аналогічні електричні | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |прилади. Безпека. | | | | | | | |Частина 2-40. Додаткові| | | | | | | |вимоги до електричних | | | | | | | |теплових насосів, | | | | | | | |кондиціонерів повітря | | | | | | | |та водопоглиначів. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | | |заміну ДСТУ IEC 60335- | | | | | | | |2-40:2003 | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |593.2.1-2009 |Прилади побутові та | IEC 60335-2-42:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 13, |Фінансування: | |97.040.20 |аналогічні електричні | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |прилади. Безпека. | | | | | | | |Частина 2-42. Додаткові| | | | | | | |вимоги до електричних | | | | | | | |конвекційних пароварок | | | | | | | |та парових конвекційних| | | | | | | |печей для підприємств | | | | | | | |громадського харчування| | | | | | | |та торгівлі. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | | |заміну ДСТУ 3135.65- | | | | | | | |2003 | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |594.2.1-2009 |Прилади побутові та | IEC 60335-2-67:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 13, |Фінансування: | |23.080; |аналогічні електричні | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | |91.140.65 |прилади. Безпека. | | | | | | | |Частина 2-67. Додаткові| | | | | | | |вимоги до приладів | | | | | | | |промислового та | | | | | | | |комерційного | | | | | | | |застосування для | | | | | | | |оброблення та чищення | | | | | | | |підлоги. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | | |заміну ДСТУ IEC 60335- | | | | | | | |2-67:2003 | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |595.2.1-2009 |Прилади побутові та | IEC 60335-2-69:2005; |01.2009 | 12.2009 |ТК 13, |Фінансування: | |97.080 |аналогічні електричні | Am 1:2005; | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |прилади. Безпека. | Am 2:2007 | | | | | | |Частина 2-69. Додаткові| | | | | | | |вимоги до пилососів, а | | | | | | | |також механізованих | | | | | | | |щіток, для вологого та | | | | | | | |сухого прибирання для | | | | | | | |промислового та | | | | | | | |комерційного | | | | | | | |застосування. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | | |заміну ДСТУ IEC 60335- | | | | | | | |2-69:2001 | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |596.2.1-2009 |Прилади побутові та | IEC 60335-2-87:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 13, |Фінансування: | |65.060.99 |аналогічні електричні | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |прилади. Безпека. | | | | | | | |Частина 2-87. Додаткові| | | | | | | |вимоги до електричного | | | | | | | |обладнання для | | | | | | | |оглушення тварин. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | | |заміну ДСТУ IEC 60335- | | | | | | | |2-87:2003 | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |597.2.1-2009 |Прилади побутові та | IEC 60335-2-90:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 13, |Фінансування: | |97.040.20 |аналогічні електричні. | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Безпека. Частина 2-90. | | | | | | | |Додаткові вимоги до | | | | | | | |мікрохвильових печей | | | | | | | |комерційного | | | | | | | |призначення. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | | |заміну ДСТУ IEC 60335- | | | | | | | |2-90:2003 | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |723.2.5-2009 |Подушки та матраци | IEC 61255:1994 |01.2009 | 12.2009 |ТК 13, |Фінансування: | |97.100.10 |побутові з | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |електрообігрівом. | | | | | | | |Методи вимірювання | | | | | | | |функціональних | | | | | | | |характеристик. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | | |заміну СТ СЭВ 2493-80 | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |724.2.5-2009 |Прилади побутові | IEC 61817:2004 |01.2009 | 12.2009 |ТК 13, |Фінансування: | |97.040.50 |переносні для готування| | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |їжі, смаження та | | | | | | | |аналогічного | | | | | | | |призначення. Методи | | | | | | | |вимірювання | | | | | | | |функціональних | | | | | | | |характеристик. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | | |заміну СТ СЭВ 4140-83 | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 15 "Суднобудування" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |086.2.2-2009 |Судна та суднові | ISO 5780:1987 |03.2009 | 12.2009 |ТК 15 |Фінансування: | |47.020.10 |технології. Ілюмінатори| | | |Казенне підприємство |КПКВ 1202070 | | |круглі. Розташування. | | | |"Дослідно-проектний центр | | | |Розроблення ДСТУ | | | |кораблебудування" | | | | | | | |(КП "ДПЦК"), | | | | | | | |м. Миколаїв | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 16 "Крани, підйомні пристрої та відповідне обладнання" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |292.2.2-2009 |Устатковання та системи| EN 617:2001 |01.2009 | 12.2009 |ТК 16 |Директива | |33.100.01; |вантажно-транспортні | | | |Науково-технічна асоціація |98/37/ЕС | |53.040.10 |безперервної дії. | | | |"Підйомні споруди" |Фінансування: | | |Вимоги до безпечності | | | |(НТА "Підйомні споруди"), |КПКВ 1202070 | | |та електромагнітної | | | |м. Одеса |Прийняття методом| | |сумісності устатковання| | | | |"передрук". | | |для зберігання сипких | | | | |Проект | | |матеріалів у силосних | | | | |"Twinning" | | |баштах, бункерах, | | | | | | | |резервуарах та | | | | | | | |вмістищах. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |293.2.2-2009 |Підіймально-транспортне| EN 620:2002 |01.2009 | 12.2009 |ТК 16 |Директива | |53.040.10 |устатковання та системи| | | |НТА "Підйомні споруди", |98/37/ЕС | | |безперервної дії. | | | |м. Одеса |Фінансування: | | |Вимоги до безпечності | | | | |КПКВ 1202070 | | |та електромагнітної | | | | |Прийняття методом| | |сумісності стаціонарних| | | | |"передрук". | | |стрічкових конвеєрів на| | | | |Проект | | |сипкі матеріали. | | | | |"Twinning" | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |294.2.2-2009 |Безпечність | EN 13059:2002 |01.2009 | 12.2009 |ТК 16 |Директива | |13.160; |промислового | | | |НТА "Підйомні споруди", |98/37/ЕС | |53.060 |безрейкового долішнього| | | |м. Одеса |Фінансування: | | |транспорту. Методи | | | | |КПКВ 1202070 | | |випробування для | | | | |Прийняття методом| | |вимірювання вібрації. | | | | |"передрук". | | |Розроблення ДСТУ | | | | |Проект | | | | | | | |"Twinning" | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |295.2.2-2009 |Двері та ворота | EN 13241-1:2003 |01.2009 | 12.2009 |ТК 16 |Директива | |91.090 |промислових, | | | |НТА "Підйомні споруди", |98/37/ЕС | | |торговельних та | | | |м. Одеса |Фінансування: | | |гаражних приміщень. | | | | |КПКВ 1202070 | | |Стандарт на продукцію. | | | | |Прийняття методом| | |Частина 1. Вироби без | | | | |"передрук". | | |характеристик | | | | |Проект | | |вогнестійкості та | | | | |"Twinning" | | |димозахисту. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |296.2.2-2009 |Механічна вібрація. | EN 13490:2001 |01.2009 | 12.2009 |ТК 16 |Директива | |13.160; |Промисловий | | | |НТА "Підйомні споруди", |98/37/ЕС | |53.060 |безрейковий долішній | | | |м. Одеса |Фінансування: | | |транспорт. Лабораторне | | | | |КПКВ 1202070 | | |оцінювання та | | | | |Прийняття методом| | |специфікація вібрації | | | | |"передрук". | | |сидіння оператора. | | | | |Проект | | |Розроблення ДСТУ | | | | |"Twinning" | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |141.2.2-2009 |Безпека | EN 1175-1:1998 |01.2009 | 12.2009 |ТК 16 |Директива | |53.060 |внутрішньозаводського | | | |Науково-технічна асоціація |98/37/ЕС | | |вантажного транспорту. | | | |"Підйомні споруди" |Фінансування: | | |Вимоги до електричних | | | |(НТА "Підйомні споруди"), |КПКВ 1202070 | | |характеристик. | | | |м. Одеса | | | |Частина 1. Загальні | | | | | | | |вимоги для транспортних| | | | | | | |засобів з живленням від| | | | | | | |акумуляторів. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |142.2.2-2009 |Безпека | EN 1175-2:1998 |01.2009 | 12.2009 |ТК 16 |Директива | |53.060 |внутрішньозаводського | | | |НТА "Підйомні споруди", |98/37/ЕС | | |вантажного транспорту. | | | |м. Одеса |Фінансування: | | |Вимоги до електричних | | | | |КПКВ 1202070 | | |характеристик. | | | | | | | |Частина 2. Загальні | | | | | | | |вимоги для транспортних| | | | | | | |засобів з двигунами | | | | | | | |внутрішнього згорання. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |143.2.2-2009 |Безпека | EN 1175-3:1998 |01.2009 | 12.2009 |ТК 16 |Директива | |53.060 |внутрішньозаводського | | | |НТА "Підйомні споруди", |98/37/ЕС | | |вантажного транспорту. | | | |м. Одеса |Фінансування: | | |Вимоги до електричних | | | | |КПКВ 1202070 | | |характеристик. | | | | | | | |Частина 3. Окремі | | | | | | | |вимоги до систем | | | | | | | |передачі електричної | | | | | | | |енергії в транспортних | | | | | | | |засобах з двигунами | | | | | | | |внутрішнього згоряння. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |144.2.2-2009 |Підйомники для | EN 1493:1998 |01.2009 | 12.2009 |ТК 16 |Директива | |53.020.99 |транспортних засобів. | | | |Національний технічний |98/37/ЕС | | |Технічні вимоги. | | | |університет "Харківський |Фінансування: | | |Розроблення ДСТУ | | | |політехнічний інститут" |КПКВ 1202070 | | | | | | |(НТУ "ХПІ"), м. Харків | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |145.2.2-2009 |Вимоги безпеки до | EN 1570:1998 |01.2009 | 12.2009 |ТК 16 |Директива | |53.020.99 |підіймальних платформ. | | | |НТУ "ХПІ", |98/37/ЕС | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Харків |Фінансування: | | | | | | | |КПКВ 1202070 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 17 "Побутова апаратура, яка працює на газовому, рідкому і твердому видах палива" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |008.2.2-2009 |Котли опалювальні. | EN 303-7:2006 |03.2009 | 12.2009 |ТК 17 |Директива | |91.140.10 |Частина 7. Котли | | | |Відкрите акціонерне |90/396/ЕЕС | | |опалювальні газові | | | |товариство Проектно- |Фінансування: | | |номінальною тепловою | | | |конструкторський і |КПКВ 1202070 | | |потужністю не більше | | | |технологічний інститут | | | |ніж 1000 кВт, оснащені | | | |"Газоапарат" | | | |пальниками із | | | |(ВАТ ПКТІ "ГАЗОАПАРАТ"), | | | |примусовою повітряною | | | |м. Донецьк | | | |тягою. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |009.2.2-2009 |Обладнання спеціальне, | EN 521:2006 |03.2009 | 12.2009 |ТК 17 |Директива | |27.060.20 |що працює на | | | |Державне госпрозрахункове |90/396/ЕЕС | | |скрапленому газі. | | | |підприємство "Сертифікаційний|Фінансування: | | |Обладнання переносне, | | | |випробувальний центр |КПКВ 1202070 | | |що працює на | | | |опалювального обладнання" | | | |скрапленому газі. | | | |(ДГП СВЦОО), | | | |Технічні умови. | | | |м. Київ | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | | |заміну ДСТУ EN | | | | | | | |521:2005 | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |010.2.2-2009 |Пристрої безпеки і | EN 13611:2007 |03.2009 | 12.2009 |ТК 17 |Директива | |23.060.40 |контролювання газових | | | |ВАТ ПКТІ "ГАЗОАПАРАТ", |90/396/ЕЕС | | |пальників і | | | |м. Донецьк |Фінансування: | | |газопальникових | | | | |КПКВ 1202070 | | |приладів. Загальні | | | | | | | |технічні умови. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | | |заміну ДСТУ EN | | | | | | | |13611:2005 | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |011.2.2-2009 |Котли газові | EN 13836:2006 |03.2009 | 12.2009 |ТК 17 |Директива | |23.060.40 |центрального опалення. | | | |ВАТ ПКТІ "ГАЗОАПАРАТ", |90/396/ЕЕС | | |Котли типу В | | | |м. Донецьк |Фінансування: | | |номінальною тепловою | | | | |КПКВ 1202070 | | |потужністю більше ніж | | | | | | | |300 кВт та менше ніж | | | | | | | |1000 кВт. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |013.2.2-2009 |Електронні системи | EN 14459:2007 |03.2009 | 12.2009 |ТК 17 |Фінансування: | |91.140.40; |керування газових | | | |ВАТ ПКТІ "ГАЗОАПАРАТ", |КПКВ 1202070 | |97.100.20 |пальників і | | | |м. Донецьк | | | |газопальникових | | | | | | | |приладів. | | | | | | | |Класифікування та | | | | | | | |методи оцінювання. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |014.2.2-2009 |Водонагрівачі ємнісні | EN 15033:2006 |03.2009 | 12.2009 |ТК 17 |Директива | |97.100.20 |зі закритою камерою | | | |ВАТ ПКТІ "ГАЗОАПАРАТ", |90/396/ЕЕС | | |згоряння, що працюють | | | |м. Донецьк |Фінансування: | | |на скрапленому | | | | |КПКВ 1202070 | | |нафтовому газі для | | | | | | | |отримання гарячої води | | | | | | | |на побутові потреби на | | | | | | | |транспортних засобах. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |015.2.2-2009 |Котли опалювальні. | EN 15034:2006 |03.2009 | 12.2009 |ТК 17 |Фінансування: | |97.100.40 |Котли опалювальні на | | | |ВАТ ПКТІ "ГАЗОАПАРАТ", |КПКВ 1202070 | | |рідкому паливі | | | |м. Донецьк | | | |конденсаційні. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |016.2.2-2009 |Котли опалювальні. | EN 15035:2006 |03.2009 | 12.2009 |ТК 17 |Директива | |97.100.40 |Спеціальні вимоги щодо | | | |ВАТ ПКТІ "ГАЗОАПАРАТ", |92/42/ЕЕС | | |котлів на рідкому | | | |м. Донецьк |Фінансування: | | |паливі номінальною | | | | |КПКВ 1202070 | | |тепловою потужністю не | | | | | | | |більше ніж 70 кВт із | | | | | | | |закритою камерою | | | | | | | |згоряння випарного | | | | | | | |пальника. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |017.2.2-2009 |Котли опалювальні. | EN 15036-1:2006 |03.2009 | 12.2009 |ТК 17 |Фінансування: | |17.140.20; |Методи випробовування | | | |ВАТ ПКТІ "ГАЗОАПАРАТ", |КПКВ 1202070 | |91.140.10 |поширення повітряного | | | |м. Донецьк | | | |шуму, спричиненого | | | | | | | |тепловими генераторами.| | | | | | | |Частина 1. Поширення | | | | | | | |повітряного шуму, | | | | | | | |спричиненого тепловими | | | | | | | |генераторами. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |018.2.2-2009 |Котли опалювальні. | EN 15036-2:2006 |03.2009 | 12.2009 |ТК 17 |Фінансування: | |17.140.20; |Методи випробовування | | | |ВАТ ПКТІ "ГАЗОАПАРАТ", |КПКВ 1202070 | |91.140.10 |поширення повітряного | | | |м. Донецьк | | | |шуму, спричиненного | | | | | | | |тепловими генераторами.| | | | | | | |Частина 2. Поширення | | | | | | | |шуму від потоку газу з | | | | | | | |вихідного отвору | | | | | | | |теплового генератора. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |091.2.2-2009 |Газове нагрівальне | EN 203-2-11:2006 |03.2009 | 12.2009 |ТК 17 |Директива | |97.040.20 |обладнання для | | | |ВАТ ПКТІ "ГАЗОАПАРАТ", |90/396/ЕЕС | | |підприємств | | | |м. Донецьк |Фінансування: | | |громадського | | | | |КПКВ 1202070 | | |харчування. | | | | | | | |Частина 2-11. | | | | | | | |Спеціальні вимоги. | | | | | | | |Печі для пасти. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |092.2-2009 |Клапани автоматичного | EN 13786:2004 |03.2009 | 12.2009 |ТК 17 |Директива | |23.060.20; |перемикання з | | | |ВАТ ПКТІ "ГАЗОАПАРАТ", |90/396/ЕЕС | |91.120.00 |максимальним вихідним | | | |м. Донецьк |Фінансування: | | |тиском до 4 бар включно| | | | |КПКВ 1202070 | | |з пропускною | | | | | | | |спроможністю до 100 | | | | | | | |кг/год включно та їх | | | | | | | |взаємодія з приладами | | | | | | | |безпеки для бутана, | | | | | | | |пропана або їх | | | | | | | |сумішей. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |093.2-2009 |Газове обладнання для | EN 203-2-9:2005 |03.2009 | 12.2009 |ТК 17 |Директива | |97.040.20 |підприємств | | | |ВАТ ПКТІ "ГАЗОАПАРАТ", |90/396/ЕЕС | | |громадського | | | |м. Донецьк |Фінансування: | | |харчування. | | | | |КПКВ 1202070 | | |Частина 2-9. Спеціальні| | | | | | | |вимоги Стаціонарні | | | | | | | |кухарські плити, | | | | | | | |нагрівальні плити та | | | | | | | |сковороди. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |094.2-2009 |Нагрівачі автономні | EN 1266:2002 |03.2009 | 12.2009 |ТК 17 |Директива | |97.100.20 |газові конвективні з | | | |ВАТ ПКТІ "ГАЗОАПАРАТ", |90/396/ЕЕС | | |вбудованим вентилятором| | | |м. Донецьк |Фінансування: | | |подачі повітря для | | | | |КПКВ 1202070 | | |горіння і/або горючих | | | | | | | |газів. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 20 "Інформаційні технології" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |125.2.1-2009 |Електронні підписи та | ETSI TS 101 733:2008 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.60 |інфраструктури (ESI). | | | |м. Київ |ПП "Ай Бі | | |CMS-розширені | | | | |Консалтінг" | | |електронні підписи | | | | | | | |(CAdES). Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |126.2.1-2009 |XML-розширені | ETSI TS 101 903:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.60 |електронні підписи | | | |м. Київ |ПП "Ай Бі | | |(XAdES). Розроблення | | | | |Консалтінг" | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |127.2.1-2009 |Безпека TC - Електронні| ETSI TR 102 038:2002 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.60 |підписи й | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |інфраструктури (ESI). | | | | | | | |XML-формат для | | | | | | | |політики підписання. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |128.2.1-2009 |Електронні підписи й | ETSI TR 102 045:2003 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.60 |інфраструктури (ESI). | | | |м. Київ |ПП "Ай Бі | | |Політика підписання | | | | |Консалтінг" | | |для розширеної бізнес- | | | | | | | |моделі. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |129.2.1-2009 |Електронні підписи й | ETSI TS 102 023:2008 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.60 |інфраструктури (ESI). | | | |м. Київ |ПП "Ай Бі | | |Вимоги політики для | | | | |Консалтінг" | | |органів штемпелювання | | | | | | | |часу. Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |130.2.1-2009 |Електронні підписи й | ETSI TS 102 573:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.60 |інфраструктури (ESI). | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Вимоги політики для | | | | | | | |провайдерів надійних | | | | | | | |послуг підписання й/або| | | | | | | |зберігання даних для | | | | | | | |цифрового обліку. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |131.2.1-2009 |Електронні підписи й | ETSI TS 102 158:2003 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.60 |інфраструктури (ESI). | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Вимоги політики для | | | | | | | |провайдерів послуг | | | | | | | |сертифікації, що | | | | | | | |видають атрибутовані | | | | | | | |сертифікати, | | | | | | | |використовувані з | | | | | | | |посиленими | | | | | | | |сертифікатами. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |132.2.1-2009 |Профіль посиленого | ETSI TS 101 862:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.60 |сертифіката. | | | |м. Київ |ПП "Ай Бі | | |Розроблення ДСТУ | | | | |Консалтінг" | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |133.2.1-2009 |Профіль штемпелювання | ETSI TS 101 861:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.60; |часу. Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ |ПП "Ай Бі | |35.040 | | | | | |Консалтінг" | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |134.2.1-2009 |Профіль сертифіката | ETSI TS 102 280:2004 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.60 |X.509 V.3 для | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |сертифікатів, які | | | | | | | |видають фізичним | | | | | | | |особам. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |135.2.1-2009 |Міжнародна гармонізація| ETSI TR 102 047:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.60 |форматів електронних | | | |м. Київ |ПП "Ай Бі | | |підписів. | | | | |Консалтінг" | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |136.2.1-2009 |Електронні підписи й | ETSI TR 102 458:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.60 |інфраструктури (ESI). | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Таблиця відповідності | | | | | | | |між американською | | | | | | | |федеральною політикою | | | | | | | |сертифікації | | | | | | | |з'єднувального органу | | | | | | | |сертифікації і | | | | | | | |європейською політикою | | | | | | | |посиленого сертифіката | | | | | | | |(TS 101 456). | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |137.2.1-2009 |Електронні підписи й | ETSI TR 102 040:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.60 |інфраструктури (ESI). | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Міжнародна | | | | | | | |гармонізація вимог | | | | | | | |політики для органів | | | | | | | |сертифікації, що | | | | | | | |видають сертифікати. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |138.2.1-2009 |Умови гармонізованої | ETSI TR 102 030:2002 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.60 |інформації про статус | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |провайдера трастовних | | | | | | | |послуг. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |139.2.1-2009 |Електронні підписи й |ETSI TS 102 176-1:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.60 |інфраструктури (ESI). | | | |м. Київ |ПП "Ай Бі | | |Алгоритми й параметри | | | | |Консалтінг" | | |для захищених | | | | | | | |електронних підписів. | | | | | | | |Частина 1. Геш-функції | | | | | | | |й асиметричні | | | | | | | |алгоритми. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |140.2.1-2009 |Електронні підписи й |ETSI TS 102 176-2:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.60 |інфраструктури (ESI). | | | |м. Київ |ПП "Ай Бі | | |Алгоритми й параметри | | | | |Консалтінг" | | |для захищених | | | | | | | |електронних підписів. | | | | | | | |Частина 2. Протоколи | | | | | | | |безпечного каналу й | | | | | | | |алгоритми для засобів | | | | | | | |накладання підпису. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |141.2.1-2009 |Електронні підписи й | ETSI TR 102 605:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.60 |інфраструктури (ESI). | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Зареєстрована | | | | | | | |електронна пошта. | | | | | || |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |142.2.1-2009 |Електронні підписи й | ETSI TR 102 044:2002 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.60 |інфраструктури (ESI). | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Вимоги для | | | | | | | |сертифікатів ролей і | | | | | | | |атрибутів. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |143.2.1-2009 |Мобільна комерція | ETSI TR 102 203:2003 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.60 |(M-COMM). Мобільні | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |підписи. Бізнес і | | | | | | | |функціональні вимоги. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |144.2.1-2009 |Мобільна комерція | ETSI TS 102 204:2003 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.60 |(M-COMM). Послуги щодо | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |мобільного підпису. | | | | | | | |Інтерфейс веб-послуг. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |145.2.1-2009 |Мобільна комерція | ETSI TR 102 206:2003 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.60; |(M-COMM). Послуги щодо | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | |35.040 |мобільного підпису. | | | | | | | |Інфраструктура | | | | | | | |захисту. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |146.2.1-2009 |Мобільна комерція | ETSI TR 102 207:2003 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.60 |(M-COMM). Послуги щодо | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |мобільного підпису. | | | | | | | |Специфікації роумінгу | | | | | | | |для послуг щодо | | | | | | | |мобільного підпису. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |147.2.1-2009 |Мобільна комерція | ETSI TR 102 071:2002 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.60 |(M-COMM). Вимоги до | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |методів оплати для | | | | | | | |мобільної торгівлі. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |148.2.1-2009 |Звіт про політику | ETSI TR 102 041:2002 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.60 |підписування. | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |149.2.1-2009 |Електронні підписи й | ETSI TR 102 437:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.60 |інфраструктури (ESI). | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Настанова щодо TS 101 | | | | | | | |456 (Вимоги політики | | | | | | | |для органів | | | | | | | |сертифікації, що | | | | | | | |видають посилені | | | | | | | |сертифікати). | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |150.2.1-2009 |Електронні підписи й | ETSI TR 102 438:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.60 |інфраструктури (ESI). | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Застосування | | | | | | | |стандартів електронного| | | | | | | |підпису в Європі. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |151.2.1-2009 |Ергономіка людино- | ISO 9241-110:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |13.180; |машинної взаємодії. | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Частина 110. Принципи | | | | | | | |діалогу. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |152.2.1-2009 |Ергономіка людино- | ISO 9241-400:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |13.180; |машинної взаємодії. | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | |35.180 |Частина 400. Принципи | | | | | | | |та вимоги до фізичних | | | | | | | |пристроїв введення. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |153.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 10021-7:2003 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240.20 |технології. Системи | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |опрацювання повідомлень| | | | | | | |(MHS). | | | | | | | |Частина 7. Система | | | | | | | |обміну повідомленнями | | | | | | | |між абонентами. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |154.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 10021-8:1999 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240.20 |технології. Системи | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |опрацювання повідомлень| | | | | | | |(MHS). | | | | | | | |Частина 8. Послуга | | | | | | | |обміну повідомленнями | | | | | | | |для електронного обміну| | | | | | | |даними. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |155.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 10021-10:1999 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240.20 |технології. Системи | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |опрацювання повідомлень| | | | | | | |(MHS). | | | | | | | |Частина 10. MHS- | | | | | | | |маршрутизація. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |156.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 10175-1:1996; |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240.20 |технології. Текстові та| Corr.1:1998; | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |офісні системи. | Corr.2:1998; | | | | | | |Застосунок для видруку | Corr.3:1998; | | | | | | |документів. Частина 1. | Corr.4:1998 | | | | | | |Означення абстрактної | | | | | | | |послуги і процедури. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |157.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 10175-2:1996 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240.20 |технології. Текстові та| | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |офісні системи. | | | | | | | |Застосунок для видруку | | | | | | | |документів. Частина 2. | | | | | | | |Специфікація | | | | | | | |протоколу. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |158.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 10175-3:2000 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240.20 |технології. Текстові та| | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |офісні системи. | | | | | | | |Застосунок для видруку | | | | | | | |документів. Частина 3. | | | | | | | |Означення абстрактних | | | | | | | |послуг управління і | | | | | | | |процедур. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |159.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 10179:1996; |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240.30; |технології. Мови | Corr.1:2001; | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | |35.060 |обробляння. Мова | Amd 1:2003; | | | | | | |семантики та | Amd 2:2005 | | | | | | |специфікації стилю | | | | | | | |документів (DSSSL). | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |160.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 10180:1995; |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240.30; |технології. Мови | Corr.1:2001 | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | |35.060 |обробляння. Стандартна | | | | | | | |мова опису сторінок | | | | | | | |(SPDL). Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |161.2.1-2009 |Інформаційні |ISO/IEC TR 10183-1:1993 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240.20 |технології. Текстові та| | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |офісні системи. | | | | | | | |Архітектура Офісних | | | | | | | |Документів (ODA) і | | | | | | | |формату обміну - | | | | | | | |Технічний звіт з | | | | | | | |тестування реалізації | | | | | | | |ISO 8613. Частина 1. | | | | | | | |Метод тестування. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |162.2.1-2009 |Інформаційні |ISO/IEC TR 10183-2:1993 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240.20 |технології. Текстові та| | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |офісні системі. | | | | | | | |Архітектура Офісних | | | | | | | |Документів (ODA) і | | | | | | | |формату обміну - | | | | | | | |Технічний звіт з | | | | | | | |тестування реалізації | | | | | | | |ISO 8613. Частина 2. | | | | | | | |Засади для режимів | | | | | | | |абстрактного | | | | | | | |тестування. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |163.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 10164-3:1993 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.70 |технології. | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Взаємозв'язок | | | | | | | |відкритих систем. | | | | | | | |Системне | | | | | | | |адміністрування. | | | | | | | |Частина 3. Атрибути | | | | | | | |для представлення | | | | | | | |взаємозв'язків. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |164.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 10164-4:1992; |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.70 |технології. |Amd 1:1995 +Corr.1:1994;| | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Взаємозв'язок | Corr.1:1996; | | | | | | |відкритих систем. | Corr.2:1999 | | | | | | |Системне | | | | | | | |адміністрування. | | | | | | | |Частина 4. Функція | | | | | | | |аварійного оповіщання. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |165.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 10164-5:1993; |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.70 |технології. | Corr.1:1994; | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Взаємозв'язок | Amd 1:2005; | | | | | | |відкритих систем. | Corr.1:1996; | | | | | | |Системне | Corr.2:1999 | | | | | | |адміністрування. | | | | | | | |Частина 5. Функція | | | | | | | |керування звітом про | | | | | | | |події. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |166.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 10164-6:1993; |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.70 |технології. | Amd 1:1996; | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Взаємозв'язок | Corr.1:1996; | | | | | | |відкритих систем. | Corr.1:2003 | | | | | | |Системне | | | | | | | |адміністрування. | | | | | | | |Частина 6. Функція | | | | | | | |контролю журналу | | | | | | | |реєстрації. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |167.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 10164-7:1992; |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.70 |технології. | Amd 1:1995; | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Взаємозв'язок | Corr.1:1996 | | | | | | |відкритих систем. | | | | | | | |Системне | | | | | | | |адміністрування. | | | | | | | |Частина 7. Функція | | | | | | | |оповіщання про захист | | | | | | | |за допомогою | | | | | | | |сигнального пристрою. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |168.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 10164-8:1993; |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.70 |технології. | Corr.1:1995; | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Взаємозв'язок | Corr.2:1996; | | | | | | |відкритих систем. | Corr.3:1999 | | | | | | |Системне | | | | | | | |адміністрування. | | | | | | | |Частина 8. Функція | | | | | | | |аудиторського нагляду | | | | | | | |за безпекою. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |169.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 10164-9:1995; |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.70 |технології. | Corr.1:1996; | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Взаємозв'язок | Corr.2:2002; | | | | | | |відкритих систем. | Corr.3:2002 | | | | | | |Системне | | | | | | | |адміністрування. | | | | | | | |Частина 9. Об'єкти і | | | | | | | |атрибути для контролю | | | | | | | |за доступом. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |170.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC ISP 10607- |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.05 |технології. Міжнародні | 1:1995 | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |стандартизовані профілі| | | | | | | |AFTnn. Передавання | | | | | | | |файлів, доступ до | | | | | | | |файлів і керування | | | | | | | |файлами. Частина 1. | | | | | | | |Специфікація ACSE, | | | | | | | |протоколи сеансового | | | | | | | |рівня та рівня подання | | | | | | | |для використання їх у | | | | | | | |FTAM. Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |171.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 14143-1:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, Експозиційний центр |Фінансування: | |35.080 |технології. Вимірювання| | | |"Наука" НАН України, м. Київ |КПКВ 1202070 | | |програмного засобу. | | | | | | | |Вимірювання обсягу | | | | | | | |функційних можливостей.| | | | | | | |Частина 1. Визначення | | | | | | | |концепцій. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |172.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 14143-2:2002 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, Експозиційний центр |Фінансування: | |35.080 |технології. Вимірювання| | | |"Наука" НАН України, м. Київ |КПКВ 1202070 | | |програмного засобу. | | | | | | | |Вимірювання обсягу | | | | | | | |функційних можливостей.| | | | | | | |Частина 2. Оцінка | | | | | | | |узгодженості методів | | | | | | | |вимірювання об'єму | | | | | | | |програмного | | | | | | | |забезпечення за | | | | | | | |стандартом ISO/IEC | | | | | | | |14143-2:1998. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |173.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 14143-3:2003 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, Експозиційний центр |Фінансування: | |35.080 |технології. Вимірювання| | | |"Наука" НАН України, м. Київ |КПКВ 1202070 | | |програмного засобу. | | | | | | | |Вимірювання обсягу | | | | | | | |функційних можливостей.| | | | | | | |Частина 3. Методи | | | | | | | |перевірки вимірювання | | | | | | | |обсягу функціональних | | | | | | | |можливостей. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |174.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 14143-4:2002 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.080 |технології. Вимірювання| | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |програмного засобу. | | | | | | | |Вимірювання обсягу | | | | | | | |функційних можливостей.| | | | | | | |Частина 4. Еталонна | | | | | | | |модель. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |175.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 14143-5:2004 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.080 |технології. Вимірювання| | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |програмного засобу. | | | | | | | |Вимірювання обсягу | | | | | | | |функційних можливостей.| | | | | | | |Частина 5. Визначення | | | | | | | |функціональних доменів | | | | | | | |для застосовуватися з | | | | | | | |вимірюванням обсягу | | | | | | | |функційних можливостей.| | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |176.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 14143-6:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.080 |технології. Вимірювання| | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |програмного засобу. | | | | | | | |Вимірювання обсягу | | | | | | | |функційних можливостей.| | | | | | | |Частина 6. Настанова | | | | | | | |щодо використання | | | | | | | |стандартів серії | | | | | | | |ISO/IEC 14143 та | | | | | | | |пов'язаних міжнародних | | | | | | | |стандартів. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |177.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 18043:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.040 |технології. Вибір, | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |впровадження та | | | | | | | |експлуатування систем | | | | | | | |виявлення | | | | | | | |вторгнень(IDS). | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |178.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 18044:2004 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.040 |технології. Методи | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |захисту. Керування | | | | | | | |порушеннями | | | | | | | |інформаційної безпеки. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |179.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 24762:2008 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.040 |технології. Настанови | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |щодо послуг відновлення| | | | | | | |після нещасних випадків| | | | | | | |для інформаційно- | | | | | | | |комунікаційних | | | | | | | |технологій. Розроблення| | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |180.2.1-2009 |Технічна документація | ISO/TR 13567-3:1999 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |01.110; |продукту. Організація | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | |35.240.10 |та найменування рівнів | | | | | | | |для CAD. Частина 3. | | | | | | | |Застосування | | | | | | | |стандартів ISO 13567-1 | | | | | | | |та ISO 13567-2. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |181.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 15445:2000 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240.30 |технології. Опис | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |документів і мови | | | | | | | |оброблення. Мова | | | | | | | |розмітки гіпертексту | | | | | | | |(HTML). Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |182.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 15940:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.080 |технології. Програмна | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |інженерія сервісного | | | | | | | |середовища. Розроблення| | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |183.2.1-2009 |Інженерія систем і | ISO/IEC 16085:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.080 |програмних засобів. | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Процеси життєвого | | | | | | | |циклу програм. | | | | | | | |Керування ризиком. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |184.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 19770-1:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.080 |технології. Керування | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |засобами програмування.| | | | | | | |Частина 1. Процеси. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |185.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 20000-1:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |03.080.99; |технології. Керування | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | |35.020 |утилітами. Частина 1. | | | | | | | |Специфікація. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |186.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 20000-2:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |03.080.99; |технології. Керування | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | |35.020 |утилітами. Частина 2. | | | | | | | |Застосування коду. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |187.2.1-2009 |Інформатика в охороні | ISO 21549-4:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240.80 |здоров'я. Дані медичної| | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |картки пацієнта. | | | | | | | |Частина 4. Розширений | | | | | | | |набір клінічних даних. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |188.2.1-2009 |Інформатика в охороні | ISO 21549-7:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240.80 |здоров'я. Дані медичної| | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |картки пацієнта. | | | | | | | |Частина 7. Дані | | | | | | | |лікування. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |189.2.1-2009 |Програмна інженерія. | ISO/IEC 23026:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.080 |Практичні рекомендації | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |для Internet. Інженерія| | | | | | | |Web-сайтів, керування | | | | | | | |Web-сайтами та життєвий| | | | | | | |цикл Web-сайтів. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |190.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 23988:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240.99 |технології. Практичні | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |рекомендації щодо | | | | | | | |використання | | | | | | | |інформаційних | | | | | | | |технологій для | | | | | | | |проведення оцінювання. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |191.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 24703:2004 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240.99 |технології. | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Ідентифікатори | | | | | | | |користувачів. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |192.2.1-2009 |Програмна інженерія. | ISO/IEC 24744:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.080 |Метамодель методології | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |удосконалення. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |193.2.1-2009 |Програмна інженерія і | ISO/IEC TR 24774:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.080 |системне проектування. | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Керування життєвим | | | | | | | |циклом. Настанови для | | | | | | | |опису процесу. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |194.2.1-2009 |Програмна інженерія. | ISO/IEC 26702:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.080 |Застосування та | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |керування процесом | | | | | | | |системного | | | | | | | |проектування. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |195.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 19757-3:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240.30 |технології. Мова | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Означення Схеми | | | | | | | |Документа (DSDL). | | | | | | | |Частина 3. Валідація | | | | | | | |на основі правил. | | | | | | | |Схематрон. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |196.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 19757-4:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240.30 |технології. Мова | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Означення Схеми | | | | | | | |Документа (DSDL). | | | | | | | |Частина 4. Мова | | | | | | | |диспетчеризації | | | | | | | |валідації на основі | | | | | | | |простору імен (NVDL). | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |197.2.1-2009 |Інформаційні |ISO/IEC TR 22250-1:2002 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240.20 |технології. Опис | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |документів і мови | | | | | | | |оброблення. Опис | | | | | | | |регулярної мови для XML| | | | | | | |(RELAX). Частина 1. | | | | | | | |Ядро RELAX. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |198.2.1-2009 |Інженерія систем і | ISO/IEC 42010:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.080 |програмних засобів. | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Практичні рекомендації | | | | | | | |для опису архітектури | | | | | | | |систем з великим | | | | | | | |об'ємом програмування. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |199.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 14888-1:2008 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.040 |технології. Методи | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |захисту. Цифрові | | | | | | | |підписи з доповненням. | | | | | | | |Частина 1.Загальні | | | | | | | |положення. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ на заміну ДСТУ | | | | | | | |ISO/IEC 14888-1:2002 | | | | | | | |(ISO/IEC 14888-1:1998, | | | | | | | |IDT) | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |200.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 14888-2:2008 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.040 |технології. Методи | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |захисту. Цифрові | | | | | | | |підписи з доповненням. | | | | | | | |Частина 2.Механізми на | | | | | | | |основі цілочислової | | | | | | | |факторизації. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | | |заміну ДСТУ ISO/IEC | | | | | | | |14888-2:2002 (ISO/IEC | | | | | | | |14888-2:1999, IDT) | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |201.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 14888-3:2006; |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.040 |технології. Методи | Corr 1:2007 | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |захисту. Цифрові | | | | | | | |підписи з доповненням. | | | | | | | |Частина 3.Механізми на | | | | | | | |основі дискретних | | | | | | | |логарифмів. Розроблення| | | | | | | |ДСТУ на заміну ДСТУ | | | | | | | |ISO/IEC 14888-3:2002 | | | | | | | |(ISO/IEC 14888-3:1999, | | | | | | | |IDT) | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |202.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 27005:2008 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.040 |технології. Методи | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |захисту. Управління | | | | | | | |ризиками порушення | | | | | | | |інформаційної безпеки. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |800.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 19784-1:2006; |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.200 |технології. | Amd 1:2007 | | |м. Київ; |КПКВ 1202070 | | |Біометричний інтерфейс | | | |Відкрите акціонерне | | | |прикладного | | | |товариство "Київське | | | |програмування. Частина | | | |Підприємство Обчислювальної | | | |1. Специфікація | | | |Техніки та Інформатики" | | | |біометричного | | | |(ВАТ "КП ОТІ"), | | | |графічного інтерфейсу | | | |м. Київ | | | |користувача. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |801.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 19784-2:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.200 |технології. | | | |м. Київ; |КПКВ 1202070 | | |Біометричний інтерфейс | | | |ВАТ "КП ОТІ", | | | |прикладного | | | |м. Київ | | | |програмування. Частина | | | | | | | |2. Інтерфейс провайдера| | | | | | | |функції біометричного | | | | | | | |архіву. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |802.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 19785-2:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240 |технології. Структура | | | |м. Київ; |КПКВ 1202070 | | |загальних форматів | | | |ВАТ "КП ОТІ", | | | |обміну біометричними | | | |м. Київ | | | |даними. Частина 2. | | | | | | | |Порядок функціювання | | | | | | | |органу реєстрації | | | | | | | |біометричної | | | | | | | |інформації. Розроблення| | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |803.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 19785-3:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240 |технології. Структура | | | |м. Київ; |КПКВ 1202070 | | |загальних форматів | | | |ВАТ "КП ОТІ", | | | |обміну біометричними | | | |м. Харків | | | |даними. Частина 3. | | | | | | | |Специфікації головного | | | | | | | |формату. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |804.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 19794-1:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240 |технології. Формати | | | |м. Київ; |КПКВ 1202070 | | |обміну біометричними | | | |ВАТ "КП ОТІ", | | | |даними. Частина 1. | | | |м. Київ | | | |Основи. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |805.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 19794-2:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240 |технології. Формати | | | |м. Київ; |КПКВ 1202070 | | |обміну біометричними | | | |ВАТ "КП ОТІ", | | | |даними. Частина 2. Дані| | | |м. Київ | | | |зображення відбитку | | | | | | | |пальця - контрольні | | | | | | | |точки. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |806.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 19794-4:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240 |технології. Формати | | | |м. Київ; |КПКВ 1202070 | | |обміну біометричними | | | |ВАТ "КП ОТІ", | | | |даними. Частина 4. Дані| | | |м. Київ | | | |зображення відбитку | | | | | || |пальця. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |807.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 19794-5:2005; |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240 |технології. Формати | Amd 1:2007; | | |м. Київ; |КПКВ 1202070 | | |обміну біометричними | Cor 1:2008; | | |ВАТ "КП ОТІ", | | | |даними. Частина 5. | Cor 2:2008 | | |м. Київ | | | |Умови отримання | | | | | | | |фотографій з даними | | | | | | | |зображення обличчя. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |808.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 19795-1:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240 |технології. Тестування | | | |м. Київ; |КПКВ 1202070 | | |та звітність стосовно | | | |ВАТ "КП ОТІ", | | | |характеристик | | | |м. Київ | | | |біометричних систем. | | | | | | | |Частина 1. Принципи й | | | | | | | |основи. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |600.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 9041-1:1997 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.70 |технології. | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Взаємозв'язок | | | | | | | |відкритих систем. | | | | | | | |Протокол основного | | | | | | | |класу віртуального | | | | | | | |терміну. Частина 1. | | | | | | | |Специфікація. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |601.2.1-2009 |Інформаційні |ISO/IEC TR 8802-1:2001 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.110 |технології. | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Телекомунікації та | | | | | | | |інформаційний обмін між| | | | | | | |системами. Локальні та | | | | | | | |міські мережі. | | | | | | | |Спеціальні вимоги. | | | | | | | |Частина 1.Огляд | | | | | | | |стандартів на локальні | | | | | | | |мережі. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |602.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 10165-2:1992; |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.70 |технології. | Cor 1:1994; | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Взаємозв'язок | Cor 2:1996; | | | | | | |відкритих систем. | Cor 3:1999 | | | | | | |Структура інформації | | | | | | | |адміністративного | | | | | | | |керування. Частина 2. | | | | | | | |Визначення інформації | | | | | | | |адміністративного | | | | | | | |керування. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |603.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 10165-4:1992; |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.70 |технології. | Cor 1:1996; | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Взаємозв'язок | Cor 2:2003; | | | | | | |відкритих систем. | Amd 1:1996; | | | | | | |Структура інформації | Amd 2:1998; | | | | | | |адміністративного | Amd 3:1998 | | | | | | |керування. Частина 4. | | | | | | | |Посібник з визначення | | | | | | | |керованих об'єктів. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |604.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 10165-5:1994; |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.70 |технології. | Cor 1:1998; | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Взаємозв'язок | Cor 2:2002 | | | | | | |відкритих систем. | | | | | | | |Структура інформації | | | | | | | |адміністративного | | | | | | | |керування. Частина 5. | | | | | | | |Загальна інформація | | | | | | | |адміністративного | | | | | | | |керування. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |605.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 10165-6:1997 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.70 |технології. | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Взаємозв'язок | | | | | | | |відкритих систем. | | | | | | | |Структура інформації | | | | | | | |адміністративного | | | | | | | |керування. Частина 6. | | | | | | | |Вимоги й посібник з | | | | | | | |форм заявки про | | | | | | | |відповідність | | | | | | | |реалізації, що | | | | | | | |ставиться до | | | | | | | |адміністративного | | | | | | | |керування ВОС. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |606.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 10165-7:1996 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.70 |технології. | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Взаємозв'язок | | | | | | | |відкритих систем. | | | | | | | |Структура інформації | | | | | | | |адміністративного | | | | | | | |керування. Частина 7. | | | | | | | |Загальна модель | | | | | | | |взаємозв'язку. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |607.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 10165-8:2000 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.70 |технології. | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Взаємозв'язок | | | | | | | |відкритих систем. | | | | | | | |Структура інформації | | | | | | | |адміністративного | | | | | | | |керування. Частина 8. | | | | | | | |Об'єкти керування для | | | | | | | |підтримки нижніх | | | | | | | |рівнів. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |608.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC ISP 10609- |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.05 |технології. | 1:1992 | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Функціональний | | | | | | | |стандарт. Профілі ТВ, | | | | | | | |ТС, ТD та ТЕ. Сервіс | | | | | | | |транспортного рівня в | | | | | | | |режимі з встановленням | | | | | | | |з'єднання з | | | | | | | |використанням сервісу | | | | | | | |мережного рівня в | | | | | | | |режимі з встановленням | | | | | | | |з'єднання. Частина 1. | | | | | | | |Незалежні від типу | | | | | | | |підмережі вимоги для | | | | | | | |групи ТВ. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |609.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC ISP 10609- |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.05 |технології. | 2:1992 | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Функціональний | | | | | | | |стандарт. Профілі TB, | | | | | | | |TC, TD та TE. Сервіс | | | | | | | |транспортного рівня в | | | | | | | |режимі з встановленням | | | | | | | |з'єднання з | | | | | | | |використанням сервісу | | | | | | | |мережного рівня в | | | | | | | |режимі з встановленням | | | | | | | |з'єднання. Частина 2. | | | | | | | |Незалежні від типу під | | | | | | | |мережі вимоги для групи| | | | | | | |ТС. Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |610.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC ISP 10609- |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.05 |технології. | 3:1992 | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Функціональний | | | | | | | |стандарт. Профілі TB, | | | | | | | |TC, TD та TE. Сервіс | | | | | | | |транспортного рівня в | | | | | | | |режимі з встановленням | | | | | | | |з'єднання з | | | | | | | |використанням сервісу | | | | | | | |мережного рівня в | | | | | | | |режимі з встановленням | | | | | | | |з'єднання. Частина 3. | | | | | | | |Незалежні від типу | | | | | | | |підмережі вимоги для | | | | | | | |групи TD. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |611.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC ISP 10609- |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.05 |технології. | 4:1992 | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Функціональний | | | | | | | |стандарт. Профілі TB, | | | | | | | |TC, TD та TE. Сервіс | | | | | | | |транспортного рівня в | | | | | | | |режимі з встановленням | | | | | | | |з'єднання з | | | | | | | |використанням сервісу | | | | | | | |мережного рівня в | | | | | | | |режимі з встановленням | | | | | | | |з'єднання. Частина 4. | | | | | | | |Незалежні від типу | | | | | | | |підмережі вимоги для | | | | | | | |групи TE. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |612.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC ISP 10609- |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.05 |технології. | 5:1992 | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Функціональний | | | | | | | |стандарт. Профілі TB, | | | | | | | |TC, TD та TE. Сервіс | | | | | | | |транспортного рівня в | | | | | | | |режимі з встановленням | | | | | | | |з'єднання з | | | | | | | |використанням сервісу | | | | | | | |мережного рівня в | | | | | | | |режимі з встановленням | | | | | | | |з'єднання. Частина 5. | | | | | | | |Визначення профілів | | | | | | | |ТВ1111/ТВ1121. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |613.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 10733:1998 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.30 |технології. | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Інформаційні елементи | | | | | | | |керування, які залежать| | | | | | | |від мережного рівня | | | | | | | |OSI. Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |614.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 10742:1994; |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.20 |технології. | Amd 1:1995; | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Телекомунікації та | Amd 1:1995/Cor 1:1999; | | | | | | |обмін інформацією між | Amd 2:1996; | | | | | | |системами. Інформаційні| Amd 3:1996 | | | | | | |елементи керування, які| | | | | | | |встановлені як стандарт| | | | | | | |для рівня ланки даних | | | | | | | |ВВС. Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |615.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 10737:1998 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.40 |технології. | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Телекомунікації та | | | | | | | |обмін інформацією між | | | | | | | |системами. Інформаційні| | | | | | | |елементи керування, які| | | | | | | |встановлені як стандарт| | | | | | | |для транспортного | | | | | | | |рівня. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |616.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 9594-1:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.70 |технології. | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Взаємозв'язок | | | | | | | |відкритих систем. | | | | | | | |Частина 1. Директорія: | | | | | | | |огляд концепцій, | | | | | | | |моделей та сервісу. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |617.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 9594-2:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.70 |технології. | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Взаємозв'язок | | | | | | | |відкритих систем. | | | | | | | |Частина 2. Директорія: | | | | | | | |Моделі. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |618.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 9594-3:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.70 |технології. | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Взаємозв'язок | | | | | | | |відкритих систем. | | | | | | | |Каталог. Частина 3. | | | | | | | |Визначення | | | | | | | |реферативної служби. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |619.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 9594-4:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.70 |технології. | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Взаємозв'язок | | | | | | | |відкритих систем. | | | | | | | |Каталог. Частина 4. | | | | | | | |Процедури для | | | | | | | |розподілених операції. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |620.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 9594-5:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.70 |технології. | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Взаємозв'язок | | | | | | | |відкритих систем. | | | | | | | |Каталог. Частина 5. | | | | | | | |Специфікація | | | | | | | |протоколу. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |621.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 9594-6:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.70 |технології. | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Взаємозв'язок | | | | | | | |відкритих систем. | | | | | | | |Каталог. Частина 6. | | | | | | | |Вибрані типи | | | | | | | |атрибутів. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |622.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 9594-7:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.70 |технології. | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Взаємозв'язок | | | | | | | |відкритих систем. | | | | | | | |Каталог. Частина 7. | | | | | | | |Вибрані класи | | | | | | | |об'єктів. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |623.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 9594-9:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.70 |технології. | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Взаємозв'язок | | | | | | | |відкритих систем. | | | | | | | |Каталог. Частина 9. | | | | | | | |Реплікація (засоби | | | | | | | |копіювання). | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |624.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 9594-10:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.70 |технології. | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Взаємозв'язок | | | | | | | |відкритих систем. | | | | | | | |Каталог. Частина 10. | | | | | | | |Профіль протоколу | | | | | | | |співпраці та | | | | | | | |спеціфікація угод | | | | | | | |(ebCPP). Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |625.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC TR 14471:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.080 |технології. Інженерія | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |програмування. | | | | | | | |Настанови щодо | | | | | | | |адаптації CASE- | | | | | | | |інструментів. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |626.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 14863:1996 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.080 |технології. Системно- | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |незалежний формат | | | | | | | |даних. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |627.2.1-2009 |Інженерія програмних | ISO/IEC 18019:2004 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.080 |засобів і систем. | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Настанови щодо | | | | | | | |проектування та | | | | | | | |підготовки документації| | | | | | | |користувача прикладних | | | | | | | |програмних засобів. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |628.2.1-2009 |Інженерія систем. | ISO/IEC TR 19760:2003 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.080 |Настанова щодо | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |застосування ISO/IEC | | | | | | | |15288 (Процеси | | | | | | | |життєвого циклу | | | | | | | |систем). Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |629.2.1-2009 |Інженерія прогмування. | ISO/IEC TR 19761:2003 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.080 |Метод вимірювання | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |функціонального | | | | | | | |розміру. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |630.2.1-2009 |Інженерія прогмування. | ISO/IEC 20926:2003 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.080 |Метод вимірювання | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |нерегулярного | | | | | | | |функціонального | | | | | | | |розміру. Практичні | | | | | | | |настанови щодо | | | | | | | |підрахунку. Розроблення| | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |631.2.1-2009 |Інженерія прогмування. | ISO/IEC 20968:2002 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.080 |Дискретний | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |функціональний аналіз. | | | | | | | |Практичні настанови | | | | | | | |щодо підрахунку. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |632.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 16262:2002 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.060 |технології. Мова | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |специфікації | | | | | | | |ECMAScript. Розроблення| | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |633.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 9798-2:1999; |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.040 |технології. Методи | Cor 1:2004 | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |захисту. Автентифікація| | | | | | | |об'єктів. Частина 2. | | | | | | | |Методи на базі | | | | | | | |симетричних алгоритмів | | | | | | | |шифрування. Розроблення| | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |634.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 9798-4:1999 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.040 |технології. Методи | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |захисту. Автентифікація| | | | | | | |об'єктів. Частина 4. | | | | | | | |Методи на базі | | | | | | | |криптографічних | | | | | | | |контрольних функцій. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |635.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 9798-5:2004 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.040 |технології. Методи | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |захисту. Автентифікація| | | | | | | |об'єктів. Частина 5. | | | | | | | |Методи на основі | | | | | | | |протоколів з нульовими | | | | | | | |знаннями. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |636.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 18028-1:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.040 |технології. Методи | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |захисту. Убезпечення | | | | | | | |інформаційних мереж. | | | | | | | |Частина 1. Управління | | | | | | | |убезпеченням мереж. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |637.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 18031:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.040 |технології. Методи | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |захисту. Генерування | | | | | | | |випадкових бітів. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |638.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 9066-1:1989 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240.20 |технології. Текстові | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |комутації. Надійне | | | | | | | |передавання. Частина 1.| | | | | | | |Модель і означення | | | | | | | |послуги. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |639.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 9066-2:1989 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240.20 |технології. Текстові | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |комутації. Надійне | | | | | | | |передавання. Частина 2.| | | | | | | |Специфікація | | | | | | | |протоколу. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |640.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 9072-1:1989 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240.20 |технології. Текстові | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |комутації. Віддалені | | | | | | | |операції. Частина 1. | | | | | | | |Модель, нотація і | | | | | | | |означення послуги. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |641.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 9072-2:1989 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240.20 |технології. Текстові | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |комутації. Віддалені | | | | | | | |операції. Частина 2. | | | | | | | |Специфікація | | | | | | | |протоколу. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |642.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 13712-1:1995; |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240.20 |технології. Віддалені | Amd 1:1996; | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |операції. Частина 1. | Cor 1:1996 | | | | | | |Поняття, модель і | | | | | | | |нотація. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |643.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 13712-2:1995; |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240.20 |технології. Віддалені | Amd 1:1996 | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |операції: OSI- | | | | | | | |реалізації. Частина 2. | | | | | | | |Означення послуги | | | | | | | |Сервісного Елемента | | | | | | | |Віддалених Операцій | | | | | | | |(ROSE). Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |644.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 13712-3:1995; |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240.20 |технології. Віддалені | Amd 1:1996; | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |операції: OSI- | Cor 1:1996 | | | | | | |реалізації. Частина 3. | | | | | | | |Специфікація протоколу | | | | | | | |Сервісного Елемента | | | | | | | |Віддалених Операцій | | | | | | | |(ROSE). Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |645.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 19757-2:2003; |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240.30 |технології. Мова | Amd 1:2006 | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |означення Схеми | | | | | | | |Документа (DSDL). | | | | | | | |Частина 2. Валідація | | | | | | | |на основі регулярної | | | | | | | |граматики - RELAX NQ. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |646.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 15938-1:2002; |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.040 |технології. Інтерфейс | Amd 1:2005; | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |опису мультимедійного | Cor 1:2004; | | | | | | |вмісту. Частина 1. | Cor 2:2005; | | | | | | |Системи. Розроблення | Amd 2:2006; | | | | | | |ДСТУ | Amd 1:2005/Cor 1:2005 | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |647.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 15938-2:2002 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.040 |технології. Інтерфейс | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |опису мультимедійного | | | | | | | |вмісту. Частина 2. Мова| | | | | | | |опису визначень. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |648.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 15938-3:2002; |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.040 |технології. Інтерфейс | Amd 1:2004; | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |опису мультимедійного | Amd 2:2006; | | | | | | |вмісту. Частина 3. | Cor 1:2004; | | | | | | |Візуалізація. | Amd 1:2004/Cor 1:2005; | | | | | | |Розроблення ДСТУ | Amd 1:2004/Cor 2:2007; | | | | | | | | Amd 2:2006/Cor 1:2007 | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |649.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 15938-4:2002; |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.040 |технології. Інтерфейс | Amd 1:2004; | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |опису мультимедійного | Amd 2:2006 | | | | | | |вмісту. Частина 4. | | | | | | | |Аудіо. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |650.2.1-2009 |Інформаційні |ISO/IEC TR 15938-8:2002;|01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.040 |технології. Інтерфейс | Amd 1:2004; | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |опису мультимедійного | Amd 2:2006; | | | | | | |вмісту. Частина 8. | Amd 3:2007; | | | | | | |Здобування та | Cor 1:2005 | | | | | | |використання (MPEG-7). | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |401.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 13240:2001; |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240.30 |технології. Мови опису | Cor 1:2003 | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |та обробки стандарт | | | | | | | |обміну для | | | | | | | |інтерактивних | | | | | | | |мультимедійних | | | | | | | |документів. Розроблення| | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |402.2.1-2009 |Інформаційні |ISO/IEC TR 21000-1:2004 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.040 |технології. Основні | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |положення. Мультимедіа | | | | | | | |(MPEG-21). Частина 1. | | | | | | | |Бачення, технології та | | | | | | | |стратегії. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |403.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 21000-3:2003; |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.040 |технології. Основні | Amd 1:2007 | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |положення. Мультимедіа | | | | | | | |(MPEG-21). Частина 3. | | | | | | | |Цифрова ідентифікація. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |404.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 21000-5:2004; |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.040 |технології. Основні | Amd 1:2007; | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |положення. Мультимедіа | Amd 2:2007; | | | | | | |(MPEG-21). Частина 5. | Am 3:2008 | | | | | | |Мова опису прав. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |405.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 21000-7:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.040 |технології. Основні | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |положення. Мультимедіа | | | | | | | |(MPEG-21). Частина 7. | | | | | | | |Адаптація цифрової | | | | | | | |одиниці. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |406.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC TR 21000- |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.040 |технології. Основні | 11:2004 | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |положення. Мультимедіа | | | | | | | |(MPEG-21). Частина 11. | | | | | | | |Інструмент оцінювання | | | | | | | |технологій сталих | | | | | | | |асоціацій. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |407.2.1-2009 |Інформаційні |ISO/IEC TR 23000-1:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.040 |технології. Формат | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |мультимедійного | | | | | | | |застосування (MPEG-А). | | | | | | | |Частина 1.Призначення | | | | | | | |форматів мультимедійних| | | | | | | |застосувань. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |408.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 23000-2:2008 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.040 |технології. Формат | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |мультимедійного | | | | | | | |застосування (MPEG-А). | | | | | | | |Частина 2. Формат | | | | | | | |застосування музичного | | | | | | | |програвача MPEG. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |409.2.1-2009 |Шина мікропроцесорна | IEC 60796-3:1990 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, Експозиційний центр |Фінансування: | |33.120.30; |системна з 8-розрядними| | | |"Наука" НАН України, м. Київ |КПКВ 1202070 | |31.080; |і 16-розрядними даними | | | | | | |35.200 |(MULTIBUS I). Частина | | | | | | | |3. Технічні | | | | | | | |характеристики і | | | | | | | |характеристики | | | | | | | |контактів для | | | | | | | |конфігурації EUROCARD з| | | | | | | |штировими і | | | | | | | |штепсельними | | | | | | | |(непрямими) | | | | | | | |роз'єднувачами. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |410.2.1-2009 |Підприємницькі | ISO/TS 18876-1:2003 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240.50; |автоматизовані системи | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 ||25.040.40 |та інтеграція. | | | | | | | |Інтеграція промислових | | | | | | | |даних для обміну, | | | | | | | |доступу та | | | | | | | |розподілення. Частина | | | | | | | |1. Архітектурне | | | | | | | |представлення та опис. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |411.2.1-2009 |Підприємницькі | ISO/TS 18876-2:2003 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240.50; |автоматизовані системи | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | |25.040.40 |та інтеграція. | | | | | | | |Інтеграція промислових | | | | | | | |даних для обміну, | | | | | | | |доступу та | | | | | | | |розподілення. Частина | | | | | | | |2. Інтеграція та | | | | | | | |методологія | | | | | | | |відображення. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |412.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 10164-11:1994; |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.70 |технології. | Amd 1:1998; | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Взаємозв'язок | Cor 1:1999 | | | | | | |відкритих систем. | | | | | | | |Системи управління. | | | | | | | |Метрики та атрибути | | | | | | | |об'єктів. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |413.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 10164-12:1994; |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.70 |технології. | Cor 1:1998; | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Взаємозв'язок | Cor 2:1999; | | | | | | |відкритих систем. | Cor 3:2002 | | | | | | |Системи управління. | | | | | | | |Функція тестування | | | | | | | |управління. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |414.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 10164-16:1997; |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.70 |технології. | Amd 1:1998; | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Взаємозв'язок | Cor 1:2002 | | | | | | |відкритих систем. | | | | | | | |Системи управління. | | | | | | | |Функція управління | | | | | | | |знаннями щодо | | | | | | | |адміністрування. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |415.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 15026:1998 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.080 |технології. Рівні | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |цілісності системи та | | | | | | | |програмного | | | | | | | |забезпечення. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |416.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 17799:2005; |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.040 |технології. Правила для| Cor 1:2007 | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |управління безпекою | | | | | | | |інформації. Розроблення| | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |417.2.1-2009 |Безпечні пристрої для | CWA 14168:2001 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |03.160; |створення підпису "EAL | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | |35.100.05 |4". Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |418.2.1-2009 |Безпечні пристрої для | CWA 14169:2004 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |03.160; |створення підпису "EAL | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | |35.100.05 |4+". Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |419.2.1-2009 |Криптографічний модуль | CWA 14167-2:2004 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |03.120.10; |для операцій | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | |35.040 |підписування CSP з | | | | | | | |резервуванням. Профіль | | | | | | | |захисту. CMCSOB-PP. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |420.2.1-2009 |Криптографічний модуль | CWA 14167-4:2004 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |03.120.20; |для операцій | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | |35.040 |підписування CSP. | | | | | | | |Профіль захисту. | | | | | | | |CMCSO-PP. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |421.2.1-2009 |Система на | EN 726-7:1999 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240.15 |ідентифікаційні картки.| | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Картки та термінали - | | | | | | | |телекомунікаційні на | | | | | | | |інтегральних схемах. | | | | | | | |Частина 7. Модуль | | | | | | | |безпеки. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |422.2.1-2009 |Інформатика здоров'я. | EN 12251:2004 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240.80 |Використання | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |ідентифікації для | | | | | | | |захисту в охороні | | | | | | | |здоров'я. Управління та| | | | | | | |безпека автентифікацій | | | | | | | |за допомогою паролей. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |423.2.1-2009 |Інформатика здоров'я. | ENV 13608-1:2000 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.040 |Охорона здоров'я. | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Частина 1. Концепція | | | | | | | |та термінологія. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |424.2.1-2009 |Інформатика здоров'я. | ENV 13608-2:2000 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.040 |Охорона здоров'я. | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Частина 2. Захист | | | | | | | |даних об'єктів. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |425.2.1-2009 |Інформатика здоров'я. | ENV 13608-3:2000 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.040 |Охорона здоров'я. | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Частина 3. Захист | | | | | | | |даних каналів. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |426.2.1-2009 |Система управління | CWA 14641:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.180 |безпекою для захисту | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |відділу друкування | | | | | | | |виробника. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |427.2.1-2009 |Інформатика здоров'я. | CR 13694:1999 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240.80 |Зберігання і захист | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |стосовно стандартів | | | | | | | |якості програмного | | | | | | | |забезпечення для | | | | | | | |охорони здоров'я | | | | | | | |(SSQS). | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |428.2.1-2009 |Інформатика здоров'я. | ENV 13729:2000 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240.80 |Використання | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |мікропроцесорних карт в| | | | | | | |автентифікації. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |429.2.1-2009 |Медична інформатика. | ENV 12388:1996 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240.70 |Алгоритм для послуг | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |цифрових підписів в | | | | | | | |охороні здоров'я. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |430.2.1-2009 |Медична інформатика. | ENV 12924:1997 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240.70 |Безпека категорізатора | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |та захист інформаційних| | | | | | | |систем в охороні | | | | | | | |здоров'я. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |431.2.1-2009 |Документація технічна | EN ISO 13567-1:2002 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240.10 |на продукцію. | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Організація та | | | | | | | |найменування | | | | | | | |(позначення) рівнів | | | | | | | |системи | | | | | | | |автоматизованого | | | | | | | |проектування. | | | | | | | |Частина 1. | | | | | | | |Огляд та принципи. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |432.2.1-2009 |Документація технічна | EN ISO 13567-2:2002 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240.10 |на продукцію. | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Організація та | | | | | | | |найменування | | | | | | | |(позначення) рівнів | | | | | | | |системи | | | | | | | |автоматизованого | | | | | | | |проектування. | | | | | | | |Частина 2. | | | | | | | |Поняття, склад та | | | | | | | |коди технічної | | | | | | | |документації, що | | | | | | | |застосовується в | | | | | | | |технічній документації | | | | | | | |для будівництва. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |433.2.1-2009 |Керовані словники для | CWA 14871:2003 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240.99 |метаданих навчальних | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |об'єктів: типологія, | | | | | | | |аналіз впливу та | | | | | | | |Реєстр словників з | | | | | | | |вебдоступом. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |434.2.1-2009 |Огляд інфраструктури, | CWA 14928:2004 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240.99 |архітектури, | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |обробляння повідомлень | | | | | | | |та транспортного шару | | | | | | | |SIF. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |435.2.1-2009 |Адаптація моделі даних | CWA 15155:2004 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240.99 |SIF. Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |436.2.1-2009 |Інтернаціоналізація SIF| CWA 14929:2004 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240.99 |та гармонізація з | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |іншими специфікаціями | | | | | | | |та стандартами. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |437.2.1-2009 |Настанови щодо | CWA 14835:2003 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240.60 |забезпечення доступу до| | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |інформації на вебі з | | | | | | | |використанням знаків | | | | | | | |мови. Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |438.2.1-2009 |Загальні профілі | CWA 14925:2004 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240.01 |навичок у галузі | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |інформаційних та | | | | | | | |комунікаційних | | | | | | | |технологій, що | | | | | | | |постачають ІКТ. Огляд | | | | | | | |семінару. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |439.2.1-2009 |Настанови щодо розробки| CWA 15005:2004 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240.01 |навчальних планів | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |(програм) для галузей, | | | | | | | |що постачають ІКТ. | | | | | | | |Огляд семінару. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |440.2.1-2009 |Послуги Web: Аспекти | CWA 14921:2004 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.080 |технології і | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |стандартизації. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |441.2.1-2009 |Концептуальна модель та| CR 12804:1997 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240.01 |класифікація інженерії | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |інформаційних систем. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |442.2.1-2009 |Медична інформатика. | EN 1064:2005; |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.240.80 |Стандартний протокол | A1:2007 | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |зв'язку. | | | | | | | |Комп'ютеризована | | | | | | | |електрокардіографія. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |443.2.1-2009 |Інтелектуальні мережі. |ETSI EN 302 039-1:2002 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |33.040.35 |Набір можливостей | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |інтелектуальної мережі | | | | | | | |(CS4): розширення. | | | | | | | |Прикладний протокол | | | | | | | |інтелектуальної мережі | | | | | | | |(INAP). Специфікація | | | | | | | |протоколу. Частина 1. | | | | | | | |Загальні аспекти. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |444.2.1-2009 |Приватна мережа з | ISO/IEC 13864:1995 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |33.040.35 |інтеграцією сервісу | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |(PISN). Специфікація, | | | | | | | |функціональна модель | | | | | | | |та інформаційні потоки.| | | | | | | |Допоміжний сервіс | | | | | | | |ідентифікації імені. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |445.2.1-2009 |Приватна мережа з | ISO/IEC 11571:1998 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |33.040.35 |інтеграцією сервісу | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |(PISN). Адресація. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |446.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC ISP 10608- |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.05 |технології. Міжнародні | 6:1995 | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |стандартизовані профілі| | | | | | | |Tannnn. Транспортний | | | | | | | |сервіс в режимі, | | | | | | | |орієнтованому на | | | | | | | |установлення з'єднання,| | | | | | | |що використовує | | | | | | | |мережний сервіс у | | | | | | | |режимі, неорієнтованому| | | | | | | |на встановлення | | | | | | | |з'єднання. Частина 6. | | | | | | | |Визначення профілю | | | | | | | |ТА54 для роботи в | | | | | | | |підмережі FDDI-LAN. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |447.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC ISP 10609- |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.05 |технології. Міжнародні | 6:1992 | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |стандартизовані профілі| | | | | | | |TB, TC, TD і TE. | | | | | | | |Транспортний сервіс в | | | | | | | |режимі, орієнтованому | | | | | | | |на установлення | | | | | | | |з'єднання, що | | | | | | | |використовує мережний | | | | | | | |сервіс. Частина 6. | | | | | | | |Визначення профілю ТС | | | | | | | |1111/ТС 1121. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |448.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC ISP 10609- |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.05 |технології. Міжнародні | 10:1994 | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |стандартизовані профілі| | | | | | | |TB, TC, TD і TE. Сервіс| | | | | | | |транспортного рівня в | | | | | | | |режимі з установленням | | | | | | | |з'єднання з | | | | | | | |використанням сервісу | | | | | | | |мережного рівня. | | | | | | | |Частина 10. Вимоги, що | | | | | | | |залежать від підмережі | | | | | | | |LAN та фізичного | | | | | | | |середовища. Розроблення| | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |449.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC ISP 10611- |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.05 |технології. Міжнародні | 4:2003 | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |стандартизовані профілі| | | | | | | |АМН1n. Системи | | | | | | | |опрацювання | | | | | | | |повідомлень. Загальний | | | | | | | |обмін повідомленнями. | | | | | | | |Частина 4. АМН12 - | | | | | | | |Доступ до MTS (P3). | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |450.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC ISP 10611- |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.05 |технології. Міжнародні | 6:2003 | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |стандартизовані профілі| | | | | | | |АМН1n. Системи | | | | | | | |опрацювання | | | | | | | |повідомлень. Загальний | | | | | | | |обмін повідомленнями. | | | | | | | |Частина 6. Доступ до | | | | | | | |MS 94 (P7). Розроблення| | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |451.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC ISP 12062- |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.05 |технології. Міжнародні | 6:2003 | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |стандартизовані профілі| | | | | | | |АМН2n. Системи | | | | | | | |опрацювання | | | | | | | |повідомлень. Обмін | | | | | | | |повідомленнями між | | | | | | | |абонентами. Частина 6. | | | | | | | |АМН26. Вимоги ІРМ щодо | | | | | | | |поліпшеного доступу до | | | | | | | |MS 94 (P7). | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |452.2.1-2009 |Передавання цифрових | IEC 61158-2:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |25.040; |даних у системах | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | |35.100; |вимірювання та | | | | | | |35.240.50 |керування. Шина | | | | | | | |Fieldbus в промислових | | | | | | | |системах керування. | | | | | | | |Частина 2. Вимоги до | | | | | | | |взаємодії на фізичному | | | | | | | |рівні. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |453.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC ISP 10607- |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.05 |технології. | 2:1995 | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Функціональний | | | | | | | |стандарт профілів | | | | | | | |AFTnn. Передавання | | | | | | | |файлів, доступ до | | | | | | | |файлів і керування | | | | | | | |файлами. Частина 2. | | | | | | | |Визначення типів | | | | | | | |документів, наборів | | | | | | | |обмежень та | | | | | | | |синтаксисів. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |454.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC ISP 10608- |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.05 |технології. | 1:1992; | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Функціональний | Amd 1:1998 | | | | | | |стандарт профілю | | | | | | | |TAnnnn. Сервіс | | | | | | | |транспортного рівня в | | | | | | | |режимі з встановленням | | | | | | | |з'єднання. Частина 1. | | | | | | | |Загальний опис та | | | | | | | |вимоги, незалежні від | | | | | | | |підмережі. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |455.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC ISP 10608- |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.100.05 |технології. | 2:1992 | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |Функціональний | | | | | | | |стандарт профілю | | | | | | | |TAnnnn. Сервіс | | | | | | | |транспортного рівня в | | | | | | | |режимі з встановленням | | | | | | | |з'єднання при | | | | | | | |використанні сервісу | | | | | | | |мережного рівня в | | | | | | | |режимі без встановлення| | | | | | | |з'єднання. Частина 2. | | | | | | | |Профіль TA51, разом з | | | | | | | |вимогами, які залежні | | | | | | | |від підмережі для | | | | | | | |локальних мереж (ЛОМ) | | | | | | | |КДОН/ОК. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |456.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 15776:2001 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.160 |технології. VIME 64 | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |bus- Специфікація. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |457.2.1-2009 |Проектування | ISO/IEC 9126-1:2001 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, Експозиційний центр |Фінансування: | |35.080 |програмного | | | |"Наука" НАН України, м. Київ |КПКВ 1202070 | | |забезпечення. Якість | | | | | | | |продукту. | | | | | | | |Частина 1. Модель | | | | | | | |якості. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | | |заміну ДСТУ 2850-94, | | | | | | | |ДСТУ 2853-94 | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |458.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 15408-1:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.040 |технології. Методи | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |безпеки. Критерії | | | | | | | |оцінки. Частина 1. | | | | | | | |Вступ та загальна | | | | | | | |модель. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |459.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 15408-2:2008 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.040 |технології. Методи | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |безпеки. Критерії | | | | | | | |оцінки. Частина 2. | | | | | | | |Функціональні вимоги. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |460.2.1-2009 |Інформаційні | ISO/IEC 15408-3:2008 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.040 |технології. Методи | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |безпеки. Критерії | | | | | | | |оцінки. Частина 3. | | | | | | | |Вимоги до гарантії | | | | | | | |безпеки. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |734.2.5-2009 |Єдина система | ISO/IEC TR 9294:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.080 |стандартів | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |документування | | | | | | | |комп'ютерних програм. | | | | | | | |Настанови щодо | | | | | | | |керування програмною | | | | | | | |документацією. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | | |заміну ГОСТ 19.603-78, | | | | | | | |ГОСТ 19.604-78 | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |735.2.5-2009 |Єдина система | ISO/IEC 15289:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 20, |Фінансування: | |35.080 |стандартів | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |документування | | | | | | | |комп'ютерних програм. | | | | | | | |Зміст систем та | | | | | | | |інформаційних продуктів| | | | | | | |життєвого циклу | | | | | | | |програмних засобів. | | | | | | | |Документація. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | | |заміну | | | | | | | |ГОСТ 19.502-78, | | | | | | | |ГОСТ 19.507-79, | | | | | | | |ГОСТ 19.508-79 | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 22 "Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |344.2.1-2009 |Залізничний транспорт. | EN 50121-1:2006; |01.2009 | 12.2009 |ТК 22 |Фінансування: | |29.020; |Електромагнітна | Cor 1:2008 | | |Державний випробувальний |КПКВ 1202070 | |29.080; |сумісність. Частина 1. | | | |центр і орган сертифікації | | |45.020 |Загальні положення. | | | |"Омега" | | | |Розроблення ДСТУ | | | |(ДП ВЦ "Омега"), | | | | | | | |м. Севастополь | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |345.2.1-2009 |Залізничний транспорт. | EN 50121-4:2006; |01.2009 | 12.2009 |ТК 22 |Фінансування: | |29.020; |Електромагнітна | Cor 1:2008 | | |ДП ВЦ "Омега", |КПКВ 1202070 | |29.080; |сумісність. Частина 4. | | | |Севастополь | | |45.020 |Ємісія та | | | | | | | |несприйнятливість | | | | | | | |сигнальної та | | | | | | | |телекомунікаційної | | | | | | | |апаратури. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |346.2.1-2009 |Системи безперебійного | EN 62040-2:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 22 |Фінансування: | |17.220; |живлення. Частина 2. | | | |Науково-виробниче колективне |Мінпромполітики | |29.200 |Вимоги до | | | |підприємство | | | |електромагнітної | | | |(НВКП "Стандарт-Сервіс"), | | | |сумісності. | | | |м. Івано-Франківськ | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |347.2.1-2009 |Апаратура та системи | EN 50412-2-1:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 22 |Фінансування: | |33.120.20; |зв'язку для | | | |НВКП "Стандарт-Сервіс", |КПКВ 1202070 | |97.120 |високовольтних ліній | | | |м. Івано-Франківськ | | | |електроживлення, що | | | | | | | |застосовують в | | | | | | | |низьконапружних | | | | | | | |установках в діапазоні | | | | | | | |частот від 1,6 МГц до | | | | | | | |30 МГц. | | | | | | | |Частина 2-1. | | | | | | | |Електромагнітна | | | | | | | |обстановка житлової, | | | | | | | |комерційної та | | | | | | | |промислової зон. Вимоги| | | | | | | |до несприйнятливості. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |348.2.1-2009 |Електричне приладдя. | EN 62020:1998 |01.2009 | 12.2009 |ТК 22 |Фінансування: | |29.120.50 |Пристрої контролю | | | |ДП ВЦ "Омега", |Мінпромполітики | | |струму залишкового | | | |Севастополь | | | |розряду для побутового | | | | | | | |й аналогічного | | | | | | | |використання. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |349.2.1-2009 |Пристрої комплектні | EN 50295:1999 |01.2009 | 12.2009 |ТК 22 |Фінансування: | |29.130.20 |розподільчі | | | |ДП ВЦ "Омега", |КПКВ 1202070 | | |низьковольтні. | | | |Севастополь | | | |Контролер і | | | | | | | |інтерфейсні системи. | | | | | | | |Інтерфейс давача | | | | | | | |приводу. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |350.2.1-2009 |Обладнання електричне | EN 61326-2-1:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 22 |Фінансування: | |17.220; |для вимірювання | | | |ДП ВЦ "Омега", |Мінпромполітики | |25.040.40; |контролю та | | | |Севастополь | | |33.100 |лабораторного | | | | | | | |застосування. Вимоги | | | | | | | |щодо ЕМС. Частина 2-1. | | | | | | | |Спеціальні вимоги. | | | | | | | |Конфігурація | | | | | | | |випробувань, робочі | | | | | | | |умови й критерії якості| | | | | | | |функціонування для | | | | | | | |сприйнятливого | | | | | | | |випробувального і | | | | | | | |вимірювального | | | | | | | |обладнання для | | | | | | | |незахищених щодо ЕМС | | | | | | | |застосувань. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |351.2.1-2009 |Обладнання електричне | EN 61326-2-2:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 22 |Фінансування: | |25.040.40; |для вимірювання | | | |ДП ВЦ "Омега", |Мінпромполітики | |33.100 |контролю та | | | |Севастополь | | | |лабораторного | | | | | | | |застосування. Вимоги | | | | | | | |щодо ЕМС. Частина 2-2. | | | | | | | |Спеціальні вимоги. | | | | | | | |Конфігурація | | | | | | | |випробувань, робочі | | | | | | | |умови й критерії якості| | | | | | | |функціонування для | | | | | | | |пересувного | | | | | | | |випробувального, | | | | | | | |вимірювального й | | | | | | | |контролювального | | | | | | | |устатковання, | | | | | | | |використовуваного в | | | | | | | |низьковольтних | | | | | | | |розподільчих системах. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |352.2.1-2009 |Обладнання електричне | EN 61326-2-3:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 22 |Фінансування: | |33.100; |для вимірювання | | | |ДП ВЦ "Омега", |Мінпромполітики | |25.040.40 |контролю та | | | |Севастополь | | | |лабораторного | | | | | | | |застосування. Вимоги | | | | | | | |щодо ЕМС. Частина 2-3. | | | | | | | |Спеціальні вимоги. | | | | | | | |Конфігурація | | | | | | | |випробувань, робочі | | | | | | | |умови й критерії якості| | | | | | | |функціонування для | | | | | | | |перетворювачів з | | | | | | | |інтегрованим або | | | | | | | |дистанційним | | | | | | | |перетворенням сигналу. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |353.2.1-2009 |Обладнання електричне | EN 61326-2-4:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 22 |Фінансування: | |25.040.40; |для вимірювання | | | |ДП ВЦ "Омега", |Мінпромполітики | |33.100 |контролю та | | | |Севастополь | | | |лабораторного | | | | | | | |застосування. Вимоги | | | | | | | |щодо ЕМС. Частина 2-4. | | | | | | | |Спеціальні вимоги. | | | | | | | |Конфігурація | | | | | || |випробувань, робочі | | | | | | | |умови й критерії якості| | | | | | | |функціонування для | | | | | | | |ізольованих пристроїв | | | | | | | |контролю відповідно до | | | | | | | |IEC 61557-8 і | | | | | | | |обладнання для ізоляції| | | | | | | |місця пошкодження | | | | | | | |відповідно до IEC | | | | | | | |61557-9. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |354.2.1-2009 |Обладнання електричне | EN 61326-2-5:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 22 |Фінансування: | |25.040.40; |для вимірювання | | | |ДП ВЦ "Омега", |Мінпромполітики | |33.100 |контролю та | | | |Севастополь | | | |лабораторного | | | | | | | |застосування. Вимоги | | | | | | | |щодо ЕМС. Частина 2-5. | | | | | | | |Спеціальні вимоги. | | | | | | | |Конфігурація | | | | | | | |випробувань, робочі | | | | | | | |умови й критерії якості| | | | | | | |функціонування для | | | | | | | |польових пристроїв з | | | | | | | |інтерфейсами відповідно| | | | | | | |до IEC 61784-1, СР 3/2.| | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |461.2.1-2009 |Електромагнітна | IEC/TR 61000-5-1:1996 |01.2009 | 12.2009 |ТК 22 |Фінансування: | |33.100 |сумісність. | | | |НВКП "Стандарт-Сервіс", |КПКВ 1202070 | | |Частина 5-1. | | | |м. Івано-Франківськ | | | |Настанови щодо | | | | | | | |встановлення обладнання| | | | | | | |та притлумлення завад. | | | | | | | |Загальні положення. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |462.2.1-2009 |Електромагнітна | IEC/TR 61000-5-2:1997 |01.2009 | 12.2009 |ТК 22 |Фінансування: | |33.100 |сумісність. | | | |НВКП "Стандарт-Сервіс", |КПКВ 1202070 | | |Частина 5-2. | | | |м. Івано-Франківськ | | | |Настанови щодо | | | | | | | |встановлення обладнання| | | | | | | |та притлумлення завад. | | | | | | | |Заземлення та | | | | | | | |прокладка кабелів. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |463.2.1-2009 |Електромагнітна | IEC 61000-4-30:2008 |01.2009 | 12.2009 |ТК 22 |Фінансування: | |33.100.99 |сумісність. | | | |Інститут електродинаміки, |КПКВ 1202070 | | |Частина 4-30. Методики | | | |м. Київ | | | |випробування та | | | | | | | |вимірювання. | | | | | | | |Вимірювання показників | | | | | | | |якості електричної | | | | | | | |енергії. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |464.2.1-2009 |Електромагнітна | IEC/TR 61000-2-6:1995 |01.2009 | 12.2009 |ТК 22 |Фінансування: | |33.100 |сумісність. | | | |Інститут електродинаміки, |КПКВ 1202070 | | |Частина 2-6. | | | |м. Київ | | | |Електромагнітне | | | | | | | |оточення та обстановка.| | | | | | | |Оцінювання рівнів | | | | | | | |емісії низькочастотних | | | | | | | |кондуктивних збурень в | | | | | | | |джерелах живлення | | | | | | | |промислових об'єктів. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |465.2.1-2009 |Електромагнітна | IEC/TS 61000-2-7:1998 |01.2009 | 12.2009 |ТК 22 |Фінансування: | |33.100 |сумісність. | | | |ТОВ "Терра-АВТ", |КПКВ 1202070 | | |Частина 2-7. | | | |м. Харків | | | |Електромагнітне | | | | | | | |оточення та обстановка.| | | | | | | |Низькочастотні | | | | | | | |магнітні поля | | | | | | | |різноманітних | | | | | | | |електромагнітних | | | | | | | |обстановок. Розроблення| | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |466.2.1-2009 |Електромагнітна | IEC/TR 61000-2-8:2002 |01.2009 | 12.2009 |ТК 22 |Фінансування: | |33.100.01 |сумісність. | | | |Інститут електродинаміки, |КПКВ 1202070 | | |Частина 2-8. | | | |м. Київ | | | |Електромагнітне | | | | | | | |оточення та обстановка.| | | | | | | |Провали та | | | | | | | |короткочасні | | | | | | | |переривання напруги | | | | | | | |живлення в | | | | | | | |електромережах | | | | | | | |загальної призначеності| | | | | | | |за результатами | | | | | | | |статистичних | | | | | | | |вимірювань. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |467.2.1-2009 |Електромагнітна | IEC/TR 61000-3-6:2008 |01.2009 | 12.2009 |ТК 22 |Фінансування: | |33.100 |сумісність. | | | |НТУУ "КПІ", |КПКВ 1202070 | | |Частина 3-6. | | | |м. Київ | | | |Норми. Визначення | | | | | | | |граничних рівнів емісії| | | | | | | |для з'єднань установок,| | | | | | | |що вносять завади з | | | | | | | |енергетичними системами| | | | | | | |середньої, високої та | | | | | | | |надвисокої напруги. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |468.2.1-2009 |Електромагнітна | IEC/TR 61000-3-7:2008 |01.2009 | 12.2009 |ТК 22 |Фінансування: | |33.100 |сумісність. | | | |НТУУ "КПІ", |КПКВ 1202070 | | |Частина 3-7. | | | |м. Київ | | | |Норми. Визначення | | | | | | | |граничних рівнів емісії| | | | | | | |для з'єднань установок,| | | | | | | |що вносять флуктуації | | | | | | | |з енергетичними | | | | | | | |системами середньої, | | | | | | | |високої та надвисокої | | | | | | | |напруги. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |471.2.1-2009 |Електромагнітна | IEC/TR 61000-5-6:2002 |01.2009 | 12.2009 |ТК 22 |Фінансування: | |33.100.01 |сумісність. | | | |НТУУ "КПІ", |КПКВ 1202070 | | |Частина 5-6. | | | |м. Київ | | | |Настанови щодо | | | | | | | |встановлення обладнання| | | | | | | |та притлумлення завад. | | | | | | | |Зменшення впливу | | | | | | | |сторонніх | | | | | | | |електромагнітних завад.| | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |472.2.1-2009 |Електромагнітна | IEC 61000-5-7:2001 |01.2009 | 12.2009 |ТК 22 |Фінансування: | |33.100.01 |сумісність. | | | |ТОВ "Терра-АВТ", |КПКВ 1202070 | | |Частина 5-7. | | | |м. Харків | | | |Настанови щодо | | | | | | | |встановлення обладнання| | | | | | | |та притлумлення завад. | | | | | | | |Ступені захищеності | | | | | | | |від електромагнітних | | | | | | | |завад забезпечувані | | | | | | | |оболонками. Розроблення| | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |473.2.1-2009 |Низьковольтні пристрої | IEC 61643-1:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 22 |Фінансування: | |29.240.10; |захисту від сплесків | | | |ТОВ "Терра-АВТ", |КПКВ 1202070 | |29.240 |струму та напруги. | | | |м. Харків | | | |Частина 1. Пристрої | | | | | | | |захисту від сплесків | | | | | | | |струму та напруги | | | | | | | |підключені до | | | | | | | |низьковольтних | | | | | | | |розподільчих систем. | | | | | | | |Основні вимоги і | | | | | | | |методи випробувань. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |474.2.1-2009 |Захист від блискавки. | IEC 62305-1:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 22 |Фінансування: | |29.020; |Частина 1. Загальні | | | |Університет Цивільного |КПКВ 1202070 | |91.120.40 |принципи. | | | |Захисту України, | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Харків | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |475.2.1-2009 |Захист від блискавки. | IEC 62305-2:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 22 |Фінансування: | |29.020; |Частина 2. Керування | | | |Університет Цивільного |КПКВ 1202070 | |91.120.40 |ризиками. | | | |Захисту України, | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Харків | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |476.2.1-2009 |Захист від блискавки. | IEC 62305-3:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 22 |Фінансування: | |29.020; |Частина 3. Фізичні | | | |Університет Цивільного |КПКВ 1202070 | |91.120.40 |руйнування споруд та | | | |Захисту України, | | | |небезпека життю людей. | | | |м. Харків | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |477.2.1-2009 |Захист від блискавки. | IEC 62305-4:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 22 |Фінансування: | |29.020; |Частина 4. Електричні | | | |Університет Цивільного |КПКВ 1202070 | |91.120.40 |та електронні системи | | | |Захисту України, | | | |розташовані у будинках | | | |м. Харків | | | |та спорудах. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |478.2.1-2009 |Характеристики напруги | prEN 50160:2009 |01.2009 | 12.2009 |ТК 22 |Фінансування: | |29.020 |електроживлення у | | | |Інститут електродинаміки, |КПКВ 1202070 | | |розподільних мережах | | | |м. Київ | | | |загальної | | | | | | | |призначеності. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |480.2.1-2009 |Транспорт, суда з | CISPR 25:2008 |01.2009 | 12.2009 |ТК 22 |Фінансування: | |33.100.10; |двигунами внутрішнього | | | |НТУУ "КПІ", |КПКВ 1202070 | |33.100.20 |згоряння. Норми та | | | |м. Київ | | | |методи вимірювання | | | | | | | |радіозавад для захисту | | | | | | | |бортових приймачів. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |481.2.1-2009 |Електромагнітна | IEC 61000-4-20:2007; |01.2009 | 12.2009 |ТК 22 |Фінансування: | |33.100.10; |сумісність. | Am 1:2008 | | |НТУУ "КПІ", |КПКВ 1202070 | |33.100.20 |Частина 4-20. Методики | | | |м. Київ | | | |випробування та | | | | | | | |вимірювання. | | | | | | | |Випробування на | | | | | | | |стійкість та емісію у | | | | | | | |ТЕМ-камерах. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |482.2.1-2009 |Електромагнітна | IEC 61000-4-25:2001 |01.2009 | 12.2009 |ТК 22 |Фінансування: | |33.100.99 |сумісність. | | | |ТОВ "Терра-АВТ", |КПКВ 1202070 | | |Частина 4-25. Методики | | | |м. Харків | | | |випробування та | | | | | | | |вимірювання. | | | | | | | |Випробування на | | | | | | | |стійкість обладнання та| | | | | | | |систем до ЕМІ висотного| | | | | | | |ядерного вибуху. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |483.2.1-2009 |Електромагнітна | IEC 61000-4-8:2001 |01.2009 | 12.2009 |ТК 22 |Фінансування: | |33.100.20 |сумісність. | | | |ТОВ "Терра-АВТ", |КПКВ 1202070 | | |Частина 4-8. Методики | | | |м. Харків | | | |випробування та | | | | | | | |вимірювання. | | | | | | | |Випробування на | | | | | | | |стійкість до магнітного| | | | | | | |поля частоти мережі. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |484.2.1-2009 |Електромагнітна | IEC 61000-4-23:2000 |01.2009 | 12.2009 |ТК 22 |Фінансування: | |33.100.99 |сумісність. | | | |ТОВ "Терра-АВТ", |КПКВ 1202070 | | |Частина 4-23. Методики | | | |м. Харків | | | |випробування та | | | | | | | |вимірювання. | | | | | | | |Випробування пристроїв | | | | | | | |захисту від ЕМІ | | | | | | | |висотного ядерного | | | | | | | |вибуху та інших | | | | | | | |випромінюваних завад. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |485.2.1-2009 |Електромагнітна | IEC 61000-3-8:1997 |01.2009 | 12.2009 |ТК 22 |Фінансування: | |33.100 |сумісність. | | | |НТУУ "КПІ", |КПКВ 1202070 | | |Частина 3-8. Сигнали у | | | |м. Київ | | | |низьковольтній | | | | | | | |електричній проводці. | | | | | | | |Норми. Рівні емісії, | | | | | | | |частотний діапазон та | | | | | | | |рівні електромагнітних | | | | | | | |завад. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |486.2.1-2009 |Сигнали у | EN 50065-2-3:2003; |01.2009 | 12.2009 |ТК 22 |Директива | |33.040.30; |низьковольтній | A1:2005 | | |НТУУ "КПІ", |2004/108/ЕС | |33.100.01 |електричній проводці у | | | |м. Київ |Фінансування: | | |діапазоні частот від | | | | |КПКВ 1202070 | | |3 кГц до 148,5 кГц. | | | | | | | |Частина 2-3. Вимоги до | | | | | | | |несприйнятливості | | | | | | | |основного | | | | | | | |комунікаційного | | | | | | | |обладнання та систем, | | | | | | | |які функціонують у | | | | | | | |діапазоні частот від | | | | | | | |3 кГц до 95 кГц, та | | | | | | | |призначені до | | | | | | | |застосування | | | | | | | |постачальниками та | | | | | | | |дистриб'юторами | | | | | | | |електричної енергії. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |487.2.1-2009 |Електромагнітна | IEC 61000-4-7:2002; |01.2009 | 12.2009 |ТК 22 |Фінансування: | |33.100.10; |сумісність. | Cor 1:2004; | | |НТУУ "КПІ", |КПКВ 1202070 | |33.100.20 |Частина 4-7. Методики | Am 1:2008 | | |м. Київ | | | |випробування та | | | | | | | |вимірювання. Загальні | | | | | | | |настанови щодо | | | | | | | |вимірювання гармонік і | | | | | | | |інтергармонік для | | | | | | | |систем загального | | | | | | | |призначення та | | | | | | | |підключеного до них | | | | | | | |обладнання. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |488.2.1-2009 |Електромагнітна | IEC 61000-4-12:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 22 |Фінансування: | |33.100.20 |сумісність. | | | |ННЦ "Інститут метрології", |КПКВ 1202070 | | |Частина 4-12. Методики | | | |м. Харків | | | |випробування та | | | | | | | |вимірювання. | | | | | | | |Випробування на | | | | | | | |несприйнятливість до | | | | | | | |кругових хвиль. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 25 "Пожежна безпека та протипожежна техніка" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |095.2.2-2009 |Протипожежна техніка. | EN 12094-8:2006 |03.2009 | 12.2009 |ТК 25 |Фінансування: | |13.220.20 |Системи газового | | | |Український науково-дослідний|КПКВ 1202070 | | |пожежогасіння. | | | |інститут пожежної безпеки | | | |Частина 8. | | | |(УкрНДІПБ), | | | |Гнучкі з'єднання. | | | |м. Київ | | | |Загальні вимоги. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |096.2.2-2009 |Протипожежна техніка. | EN 12094-11:2003 |03.2009 | 12.2009 |ТК 25 |Фінансування: | |13.220.20 |Системи газового | | | |УкрНДІПБ, |КПКВ 1202070 | | |пожежогасіння. | | | |м. Київ | | | |Частина 11. | | | | | | | |Ваговимірювальні | | | | | | | |прилади. Загальні | | | | | | | |вимоги. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |020.2.3-2009 |Пожежна безпека. | EN 1568-1:2008 |03.2009 | 12.2009 |ТК 25 |Фінансування: | |13.220.10 |Вогнегасні речовини. | | | |Український НДІ |КПКВ 1202070 | | |Піноутворювачі. | | | |пожежної безпеки МНС України,| | | |Частина 1. Вимоги до | | | |м. Київ | | | |піноутворювачів, | | | | | | | |призначених для | | | | | | | |гасіння водонерозчинних| | | | | | | |горючих рідин піною | | | | | | | |середньої кратності, що| | | | | | | |подається на поверхню. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |021.2.3-2009 |Пожежна безпека. | EN 1568-2:2008 |03.2009 | 12.2009 |ТК 25 |Фінансування: | |13.220.10 |Вогнегасні речовини. | | | |УкрНДІПБ МНС України, |КПКВ 1202070 | | |Піноутворювачі. | | | |м. Київ | | | |Частина 2. Вимоги до | | | | | | | |піноутворювачів, | | | | | | | |призначених для | | | | | | | |гасіння водонерозчинних| | | | | | | |горючих рідин піною | | | | | | | |високої кратності, що | | | | | | | |подається на поверхню. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |022.2.3-2009 |Пожежна безпека. | EN 1568-3:2008 |03.2009 | 12.2009 |ТК 25 |Фінансування: | |13.220.10 |Вогнегасні речовини. | | | |УкрНДІПБ МНС України, |КПКВ 1202070 | | |Піноутворювачі. | | | |м. Київ | | | |Частина 3. Вимоги до | | | | | | | |піноутворювачів, | | | | | | | |призначених для | | | | | | | |гасіння водонерозчинних| | | | | | | |горючих рідин піною | | | | | | | |низької кратності, що | | | | | | | |подається на поверхню. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | | |заміну ДСТУ 4041-2001 | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |023.2.3-2009 |Пожежна безпека. | EN 1568-4:2008 |03.2009 | 12.2009 |ТК 25 |Фінансування: | |13.220.10 |Вогнегасні речовини. | | | |УкрНДІПБ МНС України, |КПКВ 1202070 | | |Піноутворювачі. | | | |м. Київ | | | |Частина 4. Вимоги до | | | | | | | |піноутворювачів, | | | | | | | |призначених для | | | | | | | |гасіння водорозчинних | | | | | | | |горючих рідин піною | | | | | | | |низької кратності, що | | | | | | | |подається на поверхню. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | | |заміну ДСТУ 4041-2001 | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |084.2.2-2009 |Стаціонарні системи | EN 12259-4:2000; |03.2009 | 12.2009 |ТК 25 |Директива | |13.220.20; |пожежогасіння. | A1:2001 | | |Український науково-дослідний|89/106/EEC | |13.320 |Компоненти | | | |інститут пожежної безпеки МНС|Фінансування: МНС| | |спринклерних та | | | |України (УкрНДІПБ МНС |України | | |водорозподільних | | | |України), | | | |систем. Частина 4. | | | |м. Київ | | | |Водосигнальні | | | | | | | |пристрої. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |085.2.2-2009 |Стаціонарні системи | EN 12259-5:2002 |03.2009 | 12.2009 |ТК 25 |Директива | |13.220.20; |пожежогасіння. | | | |УкрНДІПБ МНС України, |89/106/EEC | |13.320 |Компоненти | | | |м. Київ |Фінансування: МНС| | |спринклерних та | | | | |України | | |водорозподільних | | | | | | | |систем. Частина 5. | | | | | | | |Сигналізатори потоку | | | | | | | |рідини. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |210.2.3-2009 |Випробування на пожежну| IEC 60695-10-2:2003; |01.2009 | 12.2009 |ТК 25 |Фінансування: | |29.020 |небезпеку | Corr.1:2006 | | |УкрНДІПБ МНС України, |КПКВ 1202070 | | |електротехнічних | | | |ДП "Укрметртестстандарт" | | | |виробів. Частина 10-2. | | | |м. Київ | | | |Аномальний нагрів. | | | | | | | |Випробування | | | | | | | |вдавлюванням кульки. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |211.2.3-2009 |Системи пожежної | EN 54-24:2008 |01.2009 | 12.2009 |ТК 25 |Директива | |13.310 |сигналізації. | | | |Товариство з обмеженою |89/106/ЕЕС | | |Частина 24. Компоненти | | | |відповідальністю "Науково- |Фінансування: | | |систем мовленнєвого | | | |технічний центр "СІПБ" (ТОВ |ГО "УСВППП" | | |оповіщування. | | | |"НТЦ "СІПБ") ГО "УСВППП", | | | |Гучномовці. | | | |ТОВ "Росток-ВЦ", | | | |Розроблення ДСТУ | | | |Державний центр сертифікації | | | | | | | |МНС України | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |212.2.3-2009 |Системи пожежної | EN 54-25:2008 |01.2009 | 12.2009 |ТК 25 |Директива | |13.220.20 |сигналізації. | | | |ТОВ "НТЦ "СІПБ" |89/106/ЕЕС | | |Частина 25. Компоненти,| | | |ГО "УСВППП", |Фінансування: | | |що використовують | | | |ТОВ "Росток-ВЦ", |ГО "УСВППП" | | |радіозв'язок. | | | |Державний центр сертифікації | | | |Розроблення ДСТУ | | | |МНС України | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |214.2.3-2009 |Системи пожежної | EN 54-3:2001/А2:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 25 |Директива | |13.220.20 |сигналізації. | | | |ТОВ "НТЦ "СІПБ" |89/106/ЕЕС | | |Частина 3. Оповіщувачі | | | |ГО "УСВППП", |Фінансування: | | |пожежні звукові. | | | |ТОВ "Росток-ВЦ", |ГО "УСВППП" | | |Розроблення зміни N 1 | | | |Державний центр сертифікації | | | |до ДСТУ EN 54-3-2003 | | | |МНС України | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |215.2.3-2009 |Системи пожежної | EN 54-2:1997/А1:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 25 |Директива | |13.220.20 |сигналізації. | | | |ТОВ "НТЦ "СІПБ" |89/106/ЕЕС | | |Частина 2. | | | |ГО "УСВППП", |Фінансування: | | |Прилади приймально- | | | |ТОВ "Росток-ВЦ", |ГО "УСВППП" | | |контрольні пожежні. | | | |Державний центр сертифікації | | | |Розроблення зміни N 1 | | | |МНС України | | | |до ДСТУ EN 54-2-2003 | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |216.2.3-2009 |Системи пожежної | EN 54-16:2008 |01.2009 | 12.2009 |ТК 25 |Директива | |13.220.20 |сигналізації. | | | |ТОВ "НТЦ "СІПБ" |89/106/ЕЕС | | |Частина 16. | | | |ГО "УСВППП", |Фінансування: | | |Устатковання | | | |ТОВ "Росток-ВЦ", |ГО "УСВППП" | | |керування та індикації | | | |Державний центр сертифікації | | | |систем мовленнєвого | | | |МНС України | | | |оповіщування. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |217.2.3-2009 |Системи пожежної | prEN 54-23 |01.2009 | 12.2009 |ТК 25 |Директива | | |сигналізації. | | | |ТОВ "НТЦ "СІПБ" |89/106/ЕЕС | | |Частина 23. | | | |ГО "УСВППП", |Фінансування: | | |Оповіщувачі пожежні | | | |ТОВ "Росток-ВЦ", |ГО "УСВППП" | | |світлові. Розроблення | | | |Державний центр сертифікації | | | |ДСТУ | | | |МНС України | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |218.2.3-2009 |Системи пожежної | EN 54-4:1997/А2:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 25 |Директива | |13.220.20 |сигналізації. | | | |ТОВ "НТЦ "СІПБ" |89/106/ЕЕС | | |Частина 4. | | | |ГО "УСВППП", |Фінансування: | | |Устатковання | | | |ТОВ "Росток-ВЦ", |ГО "УСВППП" | | |електроживлення. | | | |Державний центр сертифікації | | | |Розроблення зміни N 1 | | | |МНС України | | | |до ДСТУ EN 54-4-2003 | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |281.2.2-2009 |Конвеєрні стрічки. | EN 1554:1998 |01.2009 | 12.2009 |ТК 25 |Фінансування: | |23.120; |Випробування на | | | |Науково-дослідний інститут |Мінвуглепром | |53.040.20 |фрикційному барабані. | | | |гірничорятувальної справи та | | | |Розроблення ДСТУ | | | |пожежної безпеки "Респіратор"| | | | | | | |(НДІГС "Респіратор"), | | | | | | | |м. Донецьк | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |282.2.2-2009 |Системи контролю диму | CEN/TR 12101-5:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 25 |Фінансування: | |23.120; |та тепла. Частина 5. | | | |Товариство з обмеженою |ГО "УСВППП" | |13.220.99 |Загальні рекомендації | | | |відповідальністю "Науково- | | | |по проектуванню та | | | |технічний центр "СІПБ" | | | |розрахункам | | | |(ТОВ"НТЦ"СІПБ") ГО "УСВППП", | | | |вентиляційних систем | | | |ТОВ "Росток-ВЦ", | | | |видалення диму та | | | |Державний центр сертифікації | | | |тепла. | | | |МНС України | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |283.2.2-2009 |Системи контролю диму | EN 12101-6:2005 + |01.2009 | 12.2009 |ТК 25 |Директива | |13.220.99 |та тепла за рахунок | АC:2006 | | |ТОВ "НТЦ "СІПБ" ГО "УСВППП", |89/106/ЕЕС | | |перепаду тиску. | | | |ТОВ "Росток-ВЦ", |Фінансування: | | |Частина 6. | | | |Державний центр сертифікації |ГО "УСВППП" | | |Технічні вимоги до | | | |МНС України | | | |вентиляційних систем | | | | | | | |видалення диму та тепла| | | | | | | |за рахунок перепаду | | | | | | | |тиску. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |284.2.2-2009 |Стаціонарні системи | CEN/TS 14816:2008 |01.2009 | 12.2009 |ТК 25 |Фінансування: | |13.220.10 |пожежогасіння. Системи | | | |ТОВ "НТЦ "СІПБ" ГО "УСВППП", |ГО "УСВППП" | | |дренчерного | | | |ТОВ "Росток-ВЦ", | | | |пожежогасіння. | | | |Державний центр сертифікації | | | |Проектування, монтаж | | | |МНС України | | | |та обслуговування. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |285.2.2-2009 |Стаціонарні системи | CEN/TS 14972:2008 |01.2009 | 12.2009 |ТК 25 |Фінансування: | |13.220.10 |пожежогасіння. Системи | | | |ТОВ "НТЦ "СІПБ" ГО "УСВППП", |ГО "УСВППП" | | |пожежогасіння. Системи | | | |ТОВ "Росток-ВЦ", | | | |пожежогасіння тонко | | | |Державний центр сертифікації | | | |розпиленою водою. | | | |МНС України | | | |Проектування, монтаж | | | | | | | |та обслуговування. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |286.2.2-2009 |Конвеєрні стрічки для |EN 14973:2006 + А1:2008 |01.2009 | 12.2009 |ТК 25 |Директива | |53.040.10; |застосування в | | | |Науково-дослідний інститут |98/37/ЕС | |13.220.40 |підземних умовах. | | | |гірничорятувальної справи та |2006/42/ЕС | | |Вимоги електричної та | | | |пожежної безпеки "Респіратор"|Фінансування: | | |пожежної безпеки. | | | |(НДІГС "Респіратор"), |Мінвуглепром | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Донецьк | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |287.2.2-2009 |Стаціонарні системи | EN 15004-4:2008 |01.2009 | 12.2009 |ТК 25 |Фінансування: | |13.220.20 |пожежогасіння. Системи | | | |ТОВ "НТЦ "СІПБ" ГО "УСВППП", |ГО "УСВППП" | | |газового пожежогасіння.| | | |ТОВ "Росток-ВЦ", | | | |Частина 4. Загальні | | | |Державний центр сертифікації | | | |вимоги до проектування,| | | |МНС України | | | |монтажу, | | | | | | | |випробовувань, | | | | | | | |технічного | | | | | | | |обслуговування та | | | | | | | |безпеки системи | | | | | | | |пожежогасіння з | | | | | | | |вогнегасною речовиною | | | | | | | |HFC 125. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |288.2.2-2009 |Стаціонарні системи | EN 15004-5:2008 |01.2009 | 12.2009 |ТК 25 |Фінансування: | |13.220.20 |пожежогасіння. Системи | | | |ТОВ "НТЦ "СІПБ" ГО "УСВППП", |ГО "УСВППП" | | |газового пожежогасіння.| | | |ТОВ "Росток-ВЦ", | | | |Частина 5. Загальні | | | |Державний центр сертифікації | | | |вимоги до проектування,| | | |МНС України | | | |монтажу, | | | | | | | |випробовувань, | | | | | | | |технічного | | | | | | | |обслуговування та | | | | | | | |безпеки системи | | | | | | | |пожежогасіння з | | | | | | | |вогнегасною речовиною | | | | | | | |HFC 227. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |289.2.2-2009 |Стаціонарні системи | EN 15004-9:2008 |01.2009 | 12.2009 |ТК 25 |Фінансування: | |13.220.20 |пожежогасіння. Системи | | | |ТОВ "НТЦ "СІПБ" ГО "УСВППП", |ГО "УСВППП" | | |газового пожежогасіння.| | | |ТОВ "Росток-ВЦ", | | | |Частина 9. Загальні | | | |Державний центр сертифікації | | | |вимоги до проектування,| | | |МНС України | | | |монтажу, | | | | | | | |випробовувань, | | | | | | | |технічного | | | | | | | |обслуговування та | | | | | | | |безпеки системи | | | | | | | |пожежогасіння з | | | | | | | |вогнегасною речовиною | | | | | | | |IG-55. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |290.2.2-2009 |Системи контролю диму | prEN 12101-9 |01.2009 | 12.2009 |ТК 25 |Директива | |13.220.20 |та тепла. Частина 9. | | | |ТОВ "НТЦ "СІПБ" ГО "УСВППП", |89/106/ЕЕС | | |Пульти керування. | | | |ТОВ "Росток-ВЦ", |Фінансування: | | |Розроблення ДСТУ | | | |Державний центр сертифікації |ГО "УСВППП" | | | | | | |МНС України | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |291.2.2-2009 |Стаціонарні системи | EN 13565-2:2009 |01.2009 | 12.2009 |ТК 25 |Фінансування: ГО | |13.220.10 |пожежогасіння. Системи | | | |ТОВ "НТЦ "СІПБ" ГО "УСВППП", |"УСВППП" | | |пінного пожежогасіння | | | |ТОВ "Росток-ВЦ", | | | |Частина 2. | | | |Державний центр сертифікації | | | |Проектування, монтаж | | | |МНС України | | | |та обслуговування. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 26 "Експлуатація авіаційної техніки" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |097.2.2-2009 |Атестація та | EN 4179:2005 |03.2009 | 12.2009 |ТК 26 |Фінансування: | |49.100 |сертифікація персоналу | | | |Національний авіаційний |Мінпромполітики | | |з неруйнівного | | | |університет (НАУ), | | | |контролю. | | | |м. Київ | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |098.2.2-2009 |Устаткування для | EN 12312-5:2005 |03.2009 | 12.2009 |ТК 26 |Директива | |49.100 |наземного | | | |НАУ, |98/37/ЕС | | |обслуговування літаків.| | | |м. Київ |Фінансування: | | |Спеціальні вимоги. | | | | |КПКВ 1202070 | | |Частина 5. Паливо- | | | | | | | |заправне обладнання. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |136.2.2-2009 |Устаткування для | EN 12312-6:2004 |03.2009 | 12.2009 |ТК 26 |Директива | |49.100 |наземного | | | |НАУ, |98/37/ЕС | | |обслуговування літаків.| | | |м. Київ |Фінансування: | | |Спеціальні вимоги. | | | | |КПКВ 1202070 | | |Частина 6. | | | | | | | |Протиобліднювачі та | | | | | | | |обладнання для | | | | | | | |запобігання | | | | | | | |льодоутворення. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |137.2.2-2009 |Устаткування для | EN 12312-7:2005 |03.2009 | 12.2009 |ТК 26 |Директива | |49.100 |наземного | | | |НАУ, |98/37/ЕС | | |обслуговування літаків.| | | |м. Київ |Фінансування: | | |Спеціальні вимоги. | | | | |КПКВ 1202070 | | |Частина 7. | | | | | | | |Устаткування для | | | | | | | |наземного руху літаків.| | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |138.2.2-2009 |Устаткування для | EN 12312-14:2006 |03.2009 | 12.2009 |ТК 26 |Директива | |49.100 |наземного | | | |НАУ, |98/37/ЕС | | |обслуговування літаків.| | | |м. Київ |Фінансування: | | |Окремі вимоги. | | | | |КПКВ 1202070 || |Частина 14. Відключення| | | | | | | |пасажирського бортового| | | | | | | |обладнання. Розроблення| | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |139.2.2-2009 |Устаткування для | EN 12312-15:2006 |03.2009 | 12.2009 |ТК 26 |Директива | |49.100 |наземного | | | |НАУ, |98/37/ЕС | | |обслуговування літаків.| | | |м. Київ |Фінансування: | | |Спеціальні вимоги. | | | | |КПКВ 1202070 | | |Частина 15. Трактори | | | | | | | |для перевезення вантажу| | | | | | | |та обладнання. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |140.2.2-2009 |Устаткування для | EN 12312-18:2005 |03.2009 | 12.2009 |ТК 26 |Директива | |49.100 |наземного | | | |НАУ, |98/37/ЕС | | |обслуговування літаків.| | | |м. Київ |Фінансування: | | |Спеціальні вимоги. | | | | |КПКВ 1202070 | | |Частина 18. Азотні та | | | | | | | |кисневі установки. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |099.2.2-2009 |Устаткування для | EN 12312-19:2005 |03.2009 | 12.2009 |ТК 26 |Директива | |49.100 |наземного | | | |НАУ, |98/37/ЕС | | |обслуговування літаків.| | | |м. Київ |Фінансування: | | |Спеціальні вимоги. | | | | |КПКВ 1202070 | | |Частина 19. Підйомники | | | | | | | |для літаків, домкрати | | | | | | | |та гідравлічні опори | | | | | | | |для хвостової частини. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |100.2.2-2009 |Наземне обладнання для | EN 1915-1:2001 |03.2009 | 12.2009 |ТК 26 |Директива | |49.100 |підтримки літаків. | | | |НАУ, |98/37/ЕС | | |Загальні вимоги. | | | |м. Київ |Фінансування: | | |Частина 1. Основні | | | | |Мінпромполітики | | |вимоги безпеки. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |101.2.2-2009 |Наземне обладнання для | EN 1915-2:2001 |03.2009 | 12.2009 |ТК 26 |Директива | |49.100 |підтримки літаків. | | | |НАУ, |98/37/ЕС | | |Загальні вимоги. | | | |м. Київ |Фінансування: | | |Частина 2. Вимоги до | | | | |Мінпромполітики | | |стійкості й міцності, | | | | | | | |методи розрахунків і | | | | | | | |випробувань. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |102.2.2-2009 |Наземне допоміжне | EN 12312-2:2002 |03.2009 | 12.2009 |ТК 26 |Директива | |49.100 |обладнання для літаків.| | | |НАУ, |98/37/ЕС | | |Спеціальні вимоги. | | | |м. Київ |Фінансування: | | |Частина 2. Візки для | | | | |КПКВ 1202070 | | |снідання. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |103.2.2-2009 |Наземне допоміжне | EN 12312-3:2003 |03.2009 | 12.2009 |ТК 26 |Директива | |49.100 |обладнання для літаків.| | | |НАУ, |98/37/ЕС | | |Спеціальні вимоги. | | | |м. Київ |Фінансування: | | |Частина 3. Візки зі | | | | |КПКВ 1202070 | | |стрічковими конвеєрами.| | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |104.2.2-2009 |Наземне допоміжне | EN 12312-4:2003 |03.2009 | 12.2009 |ТК 26 |Директива | |49.100 |обладнання для літаків.| | | |НАУ, |98/37/ЕС | | |Спеціальні вимоги. | | | |м. Київ |Фінансування: | | |Частина 4. Містки | | | | |КПКВ 1202070 | | |посадочні для | | | | | | | |пасажирів. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 28 "Компресори" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |151.2.2-2009 |Газопостачання. | EN 12583:2000 |03.2009 | 12.2009 |ТК 28 |Фінансування: | |23.140; |Компресорні станції | | | |Державне підприємство |КПКВ 1202070 | |75.200 |для систем | | | |"Сумський регіональний | | | |газопостачання. Вимоги | | | |науково-виробничий центр | | | |щодо експлуатації. | | | |стандартизації, метрології та| | | |Розроблення ДСТУ | | | |сертифікації" | | | | | | | |(ДП | | | | | | | |"Сумистандартметрологія"), | | | | | | | |м. Суми | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |152.2.2-2009 |Компресори охолоджуючі.| EN 12900:2005 |03.2009 | 12.2009 |ТК 28 |Фінансування: | |23.140; |Номінальні умови, | | | |ДП "Сумистандартметрологія", |КПКВ 1202070 | |27.200 |допуски та | | | |м. Суми | | | |представлення | | | | | | | |характеристик | | | | | | | |виробника. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |153.2.2-2009 |Компресори та | EN 13771-1:2003 |03.2009 | 12.2009 |ТК 28 |Фінансування: | |23.140; |конденсатори для | | | |ДП "Сумистандартметрологія", |КПКВ 1202070 | |27.200 |охолодження. | | | |м. Суми | | | |Випробування для | | | | | | | |визначення робочих | | | | | | | |характеристик та методи| | | | | | | |випробування. Частина | | | | | | | |1. Охолоджуючі | | | | | | | |компресори. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |154.2.2-2009 |Компресори та | EN 13771-2:2007 |03.2009 | 12.2009 |ТК 28 |Фінансування: | |23.140; |конденсатори для | | | |ДП "Сумистандартметрологія", |КПКВ 1202070 | |27.200 |охолодження. | | | |м. Суми | | | |Випробування для | | | | | | | |визначення робочих | | | | | | | |характеристик та методи| | | | | | | |випробування. Частина | | | | | | | |2. Компресорно- | | | | | | | |конденсаторні агрегати.| | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |155.2.2-2009 |Сушарки, що працюють на| ISO 7183:2007 |03.2009 | 12.2009 |ТК 28 |Фінансування: | |23.140 |стисненому повітрі. | | | |ДП "Сумистандартметрологія", |КПКВ 1202070 | | |Технічні умови та | | | |м. Суми | | | |методи випробування. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 31 "Силові перетворювачі" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |001.2.1-2009 |Електронне обладнання, | IEC 60571:2006 + |01.2009 | 12.2009 |ТК 31 |Фінансування: | |45.060 |застосовуване на | A1:2006 | | |ПП "Електротехнік-стандарт", |Мінпромполітики | | |рейковому транспорті. | | | |м. Запоріжжя | | | |Перегляд ДСТУ IEC | | | | | | | |60571:2006 | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |002.2.1-2009 |Електронне обладнання, | IEC 62103:2003 |01.2009 | 12.2009 |ТК 31 |Фінансування: | |29.240.99; |застосовуване в | | | |ВАТ НДІ "Перетворювач", |КПКВ 1202070 | |91.140.50 |енергетичних | | | |м. Запоріжжя | | | |установках. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |004.2.1-2009 |Низьковольтні джерела | IEC 61204:2001 |01.2009 | 12.2009 |ТК 31 |Фінансування: | |29.200 |електроживлення | | | |ПП "Електротехнік-стандарт", |КПКВ 1202070 | | |постійним струмом. | | | |м. Запоріжжя | | | |Робочі характеристики. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |005.2.1-2009 |Низьковольтні джерела | IEC 61204-7:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 31 |Фінансування: | |29.200 |електроживлення | | | |ПП "Електротехнік-стандарт", |КПКВ 1202070 | | |постійним струмом. | | | |м. Запоріжжя | | | |Частина 7. Вимоги | | | | | | | |безпеки. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |006.2.1-2009 |Конденсатори для | IEC 61071:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 31 |Фінансування: | |31.060.70 |силової електроніки. | | | |ПП "Електротехнік-стандарт", |КПКВ 1202070 | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Запоріжжя | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |007.2.1-2009 |Електромеханічні реле. | IEC 61810-1:2008 |01.2009 | 12.2009 |ТК 31 |Фінансування: | |29.120.70 |Частина 1. Загальні | | | |ПП "Електротехнік-стандарт", |КПКВ 1202070 | | |вимоги. Розроблення | | | |м. Запоріжжя | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |008.2.1-2009 |Електромеханічні реле. | IEC 61810-7:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 31 |Фінансування: | |29.120.70 |Частина 7. Методи | | | |ПП "Електротехнік-стандарт", |КПКВ 1202070 | | |випробування та | | | |м. Запоріжжя | | | |вимірювання. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |492.2.1-2009 |Силова електроніка для | IEC 61954:2003; |01.2009 | 12.2009 |ТК 31 |Фінансування: | |29.240.99; |систем передавання та | am1:2003 | | |ПП "Електротехнік-стандарт", |Мінпромполітики | |31.080.20 |розподілення | | | |м. Запоріжжя | | | |електроенергії. | | | | | | | |Випробування | | | | | | | |тиристорних вентилів | | | | | | | |статичних компенсаторів| | | | | | | |реактивної потужності. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |493.2.1-2009 |Системи силового | IEC 61800-5-2:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 31 |Фінансування: | |29.200; |електроприводу з | | | |ПП "Електротехнік-стандарт", |КПКВ 1202070 | |13.110 |регульованою швидкістю.| | | |м. Запоріжжя | | | |Частина 5-2. Вимоги | | | | | | | |функційної безпеки. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |494.2.1-2009 |Системи силового | IEC 61800-1:1997 |01.2009 | 12.2009 |ТК 31 |Фінансування: | |29.200; |електроприводу з | | | |ПП "Електротехнік-стандарт", |КПКВ 1202070 | |29.160.30 |регульованою швидкістю.| | | |м. Запоріжжя | | | |Частина 1. Загальні | | | | | | | |вимоги та номінальні | | | | | | | |технічні характеристики| | | | | | | |електроприводів | | | | | | | |постійного струму. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |495.2.1-2009 |Системи силового | IEC 61800-5-1:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 31 |Фінансування: | |29.130 |електроприводу з | | | |ПП "Електротехнік-стандарт", |КПКВ 1202070 | | |регульованою швидкістю.| | | |м. Запоріжжя | | | |Частина 5-1. Вимоги | | | | | | | |безпеки: електричної, | | | | | | | |теплової та | | | | | | | |енергетичної. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 37 "Продукція целюлозно-паперової промисловості" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |151.2.4-2009 |Папір, картон і | ISO 9184-1:1990 |01.2009 | 12.2009 |ТК 37 |Фінансування: | |85.040; |целюлоза. Аналізування | | | |Закрите акціонерне товариство|КПКВ 1202070 | |85.060 |складу волокнистої | | | |"Інститут паперу" (ЗАТ | | | |маси. Частина 1. | | | |"Інститут паперу"), | | | |Загальний метод. | | | |м. Київ | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |152.2.4-2009 |Папір, картон і | ISO 9184-2:1990 |01.2009 | 12.2009 |ТК 37 |Фінансування: | |85.040; |целюлоза. Аналізування | | | |ЗАТ "Інститут паперу", |КПКВ 1202070 | |85.060 |складу волокнистої | | | |м. Київ | | | |маси. Частина 2. | | | | | | | |Настанови щодо | | | | | | | |забарвлювання. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |153.2.4-2009 |Папір, картон і | ISO 9184-3:1990 |01.2009 | 12.2009 |ТК 37 |Фінансування: | |85.040; |целюлоза. Аналізування | | | |ЗАТ "Інститут паперу", |КПКВ 1202070 | |85.060 |складу волокнистої | | | |м. Київ | | | |маси. Частина 3. | | | | | | | |Випробування на | | | | | | | |забарвлювання за | | | | | | | |Герцбергом. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |154.2.4-2009 |Папір, картон і | ISO 9184-4:1990 |01.2009 | 12.2009 |ТК 37 |Фінансування: | |85.040; |целюлоза. Аналізування | | | |ЗАТ "Інститут паперу", |КПКВ 1202070 | |85.060 |складу волокнистої | | | |м. Київ | | | |маси. Частина 4. | | | | | | | |Випробування на | | | | | | | |забарвлювання | | | | | | | |за Графф "С". | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |155.2.4-2009 |Папір, картон і | ISO 9184-5:1990 |01.2009 | 12.2009 |ТК 37 |Фінансування: | |85.040; |целюлоза. Аналізування | | | |ЗАТ "Інститут паперу", |КПКВ 1202070 | |85.060 |складу волокнистої | | | |м. Київ | | | |маси. Частина 5. | | | | | | | |Випробування на | | | | | | | |забарвлювання за | | | | | | | |Лофтон-марріту | | | | | | | |(модифікований метод | | | | | | | |Вісбарга). | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |156.2.4-2009 |Папір, картон і | ISO 9184-6:1994 |01.2009 | 12.2009 |ТК 37 |Фінансування: | |85.040; |целюлоза. Аналізування | | | |ЗАТ "Інститут паперу", |КПКВ 1202070 | |85.060 |складу волокнистої | | | |м. Київ | | | |маси. Частина 6. | | | | | | | |Визначення грубості | | | | | | | |волокна (метод | | | | | | | |Вісбарга). Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |157.2.4-2009 |Папір та картон. | ISO 10716:1994 |01.2009 | 12.2009 |ТК 37 |Фінансування: | |85.060 |Визначення резервної | | | |ЗАТ "Інститут паперу", |КПКВ 1202070 | | |лужності. | | | |м. Київ | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |158.2.4-2009 |Папір санітарно- | ISO 12625-1:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 37 |Фінансування: | |85.080 |гігієнічного | | | |ЗАТ "Інститут паперу", |КПКВ 1202070 | | |призначення і вироби з | | | |м. Київ | | | |нього. Частина 1. | | | | | | | |Загальні настанови | | | | | | | |щодо термінів. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |159.2.4-2009 |Папір санітарно- | ISO 12625-3:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 37 |Фінансування: | |85.080 |гігієнічного | | | |ЗАТ "Інститут паперу", |КПКВ 1202070 | | |призначення і вироби з | | | |м. Київ | | | |нього. Частина 3. | | | | | | | |Визначення щільності, | | | | | | | |об'ємної щільності і | | | | | | | |питомої щільності. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |160.2.4-2009 |Папір санітарно- | ISO 12625-4:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 37 |Фінансування: | |85.080 |гігієнічного | | | |ЗАТ "Інститут паперу", |КПКВ 1202070 | | |призначення і вироби з | | | |м. Київ | | | |нього. Частина 4. | | | | | | | |Визначення міцності на | | | | | | | |розрив, видовження і | | | | | | | |енергії поглинання під | | | | | | | |час розтягування. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |161.2.4-2009 |Папір санітарно- | ISO 12625-5:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 37 |Фінансування: | |85.080 |гігієнічного | | | |ЗАТ "Інститут паперу", |КПКВ 1202070 | | |призначення і вироби з | | | |м. Київ | | | |нього. Частина 5. | | | | | | | |Визначення міцності на | | | | | | | |розрив у вологому | | | | | | | |стані. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |162.2.4-2009 |Папір санітарно- | ISO 12625-6:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 37 |Фінансування: | |85.080 |гігієнічного | | | |ЗАТ "Інститут паперу", |КПКВ 1202070 | | |призначення і вироби з | | | |м. Київ | | | |нього. Частина 6. | | | | | | | |Визначення маси. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |163.2.4-2009 |Папір санітарно- | ISO 12625-8:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 37 |Фінансування: | |85.080 |гігієнічного | | | |ЗАТ "Інститут паперу", |КПКВ 1202070 | | |призначення і вироби з | | | |м. Київ | | | |нього. Частина 8. | | | | | | | |Визначення часу | | | | | | | |водопроникності і | | | | | | | |вбирної здатності | | | | | | | |методом занурення | | | | | | | |корзини. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |164.2.4-2009 |Папір санітарно- | ISO 12625-9:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 37 |Фінансування: | |85.080 |гігієнічного | | | |ЗАТ "Інститут паперу", |КПКВ 1202070 | | |призначення і вироби з | | | |м. Київ | | | |нього. Частина 9. | | | | | | | |Визначення міцності на | | | | | | | |розрив з використанням | | | | | | | |кульки. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |165.2.4-2009 |Папір і картон. | ISO 16532-2:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 37 |Фінансування: | |85.080 |Визначення | | | |ЗАТ "Інститут паперу", |КПКВ 1202070 | | |маслостійкості. | | | |м. Київ | | | |Частина 2. Визначення | | | | | | | |відштовхувальних | | | | | | | |властивостей поверхні. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |166.2.4-2009 |Папір та картон. | ISO 11093-9:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 37 |Фінансування: | |85.080 |Випробування патронів. | | | |ЗАТ "Інститут паперу", |КПКВ 1202070 | | |Частина 9. Визначення | | | |м. Київ | | | |тривкості щодо | | | | | | | |роздавлювання по | | | | | | | |площині. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |167.2.4-2009 |Папір, картон та | ISO 777:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 37 |Фінансування: | |85.040; |целюлоза. Визначення | | | |ЗАТ "Інститут паперу", |КПКВ 1202070 | |85.060 |кальцію. | | | |м. Київ | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | | |заміну ГОСТ 9568-80 | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |168.2.4-2009 |Папір, картон та | ISO 778:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 37 |Фінансування: | |85.040; |целюлоза. Визначення | | | |ЗАТ "Інститут паперу", |КПКВ 1202070 | |85.060 |міді. | | | |м. Київ | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | | |заміну ГОСТ 13525.10-78| | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |169.2.4-2009 |Папір, картон та | ISO 779:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 37 |Фінансування: | |85.040; |целюлоза. Визначення | | | |ЗАТ "Інститут паперу", |КПКВ 1202070 | |85.060 |заліза. | | | |м. Київ | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | | |заміну ГОСТ 18462-77 | | | | | | | |(ИСО 779-82) | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |170.2.4-2009 |Папір, картон та | ISO 1830:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 37 |Фінансування: | |85.040; |целюлоза. Визначення | | | |ЗАТ "Інститут паперу", |КПКВ 1202070 | |85.060 |вмісту марганцю, | | | |м. Київ | | | |розчиненого в | | | | | | | |кислотах. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | | |заміну ГОСТ 30101 | | | | | | | |(ИСО 1830-82) | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 40 "Страховий фонд документації" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |068.2.3-2009 |Мікрографія. | ISO 6200:1999 |01.2009 | 12.2009 |ТК 40 |Фінансування: | |37.080 |Документальні | | | |Науково-дослідний, проектно- |КПКВ 1202070 | | |мікроформи з желатино- | | | |конструкторський та | | | |срібною основою першого| | | |технологічний інститут | | | |покоління. Технічні | | | |мікрографії | | | |умови на густину. | | | |(НДІ мікрографії), | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Харків | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |069.2.3-2009 |Мікрографія. Системи | ISO 10594:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 40 |Фінансування: | |37.080 |камер для | | | |НДІ мікрографії, |КПКВ 1202070 | | |мікрофільмування. Тест-| | | |м. Харків | | | |об'єкти для перевірки | | | | | | | |експлуатаційних | | | | | | | |характеристик. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |070.2.3-2009 |Інформація та | ISO 11799:2003 |01.2009 | 12.2009 |ТК 40 |Фінансування: | |01.140.20 |документація. Вимоги до| | | |НДІ мікрографії, |КПКВ 1202070 | | |зберігання документів | | | |м. Харків | | | |для архівних та | | | | | | | |бібліотечних | | | | | | | |матеріалів. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |071.2.3-2009 |Мікрографія. Буквено- | ISO 8514-1:2000 |01.2009 | 12.2009 |ТК 40 |Фінансування: | |37.080 |цифрові машинні | | | |НДІ мікрографії, |КПКВ 1202070 | | |мікроформи. Контроль | | | |м. Харків | | | |якості. Частина 1. | | | | | | | |Характеристики | | | | | | | |контрольного | | | | | | | |діапозитива і | | | | | | | |контрольних даних. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |072.2.3-2009 |Мікрографія. Буквено- | ISO 8514-2:2000 |01.2009 | 12.2009 |ТК 40 |Фінансування: | |37.080 |цифрові машинні | | | |НДІ мікрографії, |КПКВ 1202070 | | |мікроформи. Контроль | | | |м. Харків | | | |якості. Частина 2. | | | | | | | |Метод. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |073.2.3-2009 |Технічні кресленики. | ISO 6428:1982 |01.2009 | 12.2009 |ТК 40 |Фінансування: | |01.100.01; |Вимоги до | | | |НДІ мікрографії, |КПКВ 1202070 | |37.080 |мікрокопіювання. | | | |м. Харків | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |074.2.3-2009 |Фотографія. | ISO 5-1:1984 |01.2009 | 12.2009 |ТК 40 |Фінансування: | |01.040.37; |Денситометрія. | | | |НДІ мікрографії, |КПКВ 1202070 | |37.040.20 |Частина 1. Терміни, | | | |м. Харків | | | |умовні позначення | | | | | | | |та форма запису. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |075.2.3-2009 |Фотографія. | ISO 5-2:2001 |01.2009 | 12.2009 |ТК 40 |Фінансування: | |37.040.20 |Денситометрія. | | | |НДІ мікрографії, |КПКВ 1202070 | | |Частина 2. Геометричні | | | |м. Харків | | | |умови оптичної густини | | | | | | | |пропускання. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |076.2.3-2009 |Фотографія. | ISO 5-3:1995 |01.2009 | 12.2009 |ТК 40 |Фінансування: | |37.040.20 |Денситометрія. | | | |НДІ мікрографії, |КПКВ 1202070 | | |Частина 3. Спектральні | | | |м. Харків | | | |умови вимірювання. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |077.2.3-2009 |Фотографія. | ISO 5-4:1995 |01.2009 | 12.2009 |ТК 40 |Фінансування: | |37.040.20 |Денситометрія. | | | |НДІ мікрографії, |КПКВ 1202070 | | |Частина 4. | | | |м. Харків | | | |Геометричні умови | | | | | | | |визначення густини за | | | | | | | |коефіцієнтом відбиття. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |078.2.3-2009 |Фотографія. Системи | ISO 6:1993 |01.2009 | 12.2009 |ТК 40 |Фінансування: | |37.040.20 |оброблення й негативна | | | |НДІ мікрографії, |КПКВ 1202070 | | |чорно-біла плівка для | | | |м. Харків | | | |фотографічних апаратів.| | | | | | | |Визначення | | | | | | | |світлочутливості за | | | | | | | |ISO. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |079.2.3-2009 |Фотографія. Котушкова | ISO 897:2000 |01.2009 | 12.2009 |ТК 40 |Фінансування: | |37.040.20 |фотоплівка та плівка | | | |НДІ мікрографії, |КПКВ 1202070 | | |форматів 126, 110 та | | | |м. Харків | | | |135. Позначення | | | | | | | |емульсійної сторони | | | | | | | |плівки. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |080.2.3-2009 |Фотографія. Листова та | ISO 1012:1998 |01.2009 | 12.2009 |ТК 40 |Фінансування: | |37.040.20 |рулонна фотоплівка | | | |НДІ мікрографії, |КПКВ 1202070 | | |загального призначення.| | | |м. Харків | | | |Розміри. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |081.2.3-2009 |Фотографія. Попередньо | ISO 5989:1995 |01.2009 | 12.2009 |ТК 40 |Фінансування: | |01.040.37; |запаковані хімікати для| | | |НДІ мікрографії, |КПКВ 1202070 | |37.040.30 |оброблення | | | |м. Харків | | | |фотографічних галогено-| | | | | | | |срібних матеріалів. | | | | | | | |Словник термінів. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |082.2.3-2009 |Фотографія. Мікроплівка| ISO 9378:1993 |01.2009 | 12.2009 |ТК 40 |Фінансування: | |37.040.20 |термопроявлень. | | | |НДІ мікрографії, |КПКВ 1202070 | | |Визначення | | | |м. Харків | | | |світлочутливості та | | | | | | | |фотографічної широти за| | | | | | | |ISO. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |083.2.3-2009 |Фотографія. | ISO 14807:2001 |01.2009 | 12.2009 |ТК 40 |Фінансування: | |37.040.20 |Денситометри для | | | |НДІ мікрографії, |КПКВ 1202070 | | |вимірювання у | | | |м. Харків | | | |прохідному світлі та у | | | | | | | |відбитому світлі. Метод| | | | | | | |визначення робочих | | | | | | | |характеристик. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |084.2.3-2009 |Зображувальні | ISO 18922:2003 |01.2009 | 12.2009 |ТК 40 |Фінансування: | |37.040.20 |матеріали. Метод | | | |НДІ мікрографії, |КПКВ 1202070 | | |визначення опору | | | |м. Харків | | | |оброблених | | | | | | | |фотографічних плівок до| | | | | | | |подряпин. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |085.2.3-2009 |Зображувальні | ISO 18928:2002 |01.2009 | 12.2009 |ТК 40 |Фінансування: | |37.040.20; |матеріали. Необроблені | | | |НДІ мікрографії, |КПКВ 1202070 | |37.040.30 |фотоплівка та | | | |м. Харків | | | |фотопапір. Настанови | | | | | | | |щодо архівного | | | | | | | |зберігання. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |086.2.3-2009 |Мікрофільмування | ISO 3272-6:2000 |01.2009 | 12.2009 |ТК 40 |Фінансування: | |01.100.01; |технічних креслеників | | | |НДІ мікрографії, |КПКВ 1202070 | |37.080 |та інших | | | |м. Харків | | | |конструкторських | | | | | | | |документів. | | | | | | | |Частина 6. Критерії та | | | | | | | |контроль якості систем | | | | | | | |для збільшення з 35 мм | | | | | | | |мікрофільму. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |087.2.3-2009 |Мікрографія. | ISO 6199:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 40 |Фінансування: | |37.080 |Мікрофільмування | | | |НДІ мікрографії, |КПКВ 1202070 | | |документів на 16 мм та | | | |м. Харків | | | |35 мм галогенідосрібну | | | | | | | |плівку. Порядок | | | | | | | |виконання робіт. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 44 "Зварювання та споріднені процеси" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |208.2.4-2009 |Атестаційне | EN 287-1:2004; |01.2009 | 12.2009 |ТК 44 |Директива | |25.160.10 |випробування зварників.| AC:2004; | | |Інститут електрозварювання |87/404/ЕЕС | | |Зварювання плавленням. | A2:2006 | | |ім. Є.О.Патона, |Фінансування: | | |Частина 1. Сталі. | | | |м. Київ |КПКВ 1202070. | | |Розроблення ДСТУ | | | | |Проект | | | | | | | |"Twinning" | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |214.2.4-2009 |Неруйнівний контроль | EN 970:1997 |01.2009 | 12.2009 |ТК 44 |Директива | |25.160.40 |швів, виконаних | | | |Інститут електрозварювання |87/404/ЕЕС | | |зварюванням плавленням.| | | |ім. Є.О.Патона, |Фінансування: | | |Візуальний контроль. | | | |м. Київ |КПКВ 1202070. | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Проект | | | | | | | |"Twinning" | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |209.2.4-2009 |Специфікація та | ISO 15614-1:2004; |01.2009 | 12.2009 |ТК 44 |Директива | |25.160.10 |атестація технологічних| Amd 1:2008; | | |Інститут електрозварювання |87/404/ЕЕС | | |процесів зварювання | Cor 1:2005 | | |ім. Є.О.Патона, |Фінансування: | | |металевих матеріалів. | | | |м. Київ |КПКВ 1202070. | | |Випробування | | | | | | | |технологічних процесів | | | | | | | |зварювання. Частина 1. | | | | |Проект | | |Дугове та газове | | | | |"Twinning" | | |зварювання сталей і | | | | | | | |дугове зварювання | | | | | | | |нікелю та нікелевих | | | | | | | |сплавів. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |210.2.4-2009 |Специфікація та |EN ISO 15614-2:2005 (ISO|01.2009 | 12.2009 |ТК 44 |Директива | |25.160.10 |атестація технологічних| 15614-2:2005) | | |ТОВ Міжнародний науково- |87/404/ЕЕС | | |процесів зварювання | | | |технічний центр забезпечення |Фінансування: | | |металевих матеріалів. | | | |якості та сертифікації |КПКВ 1202070. | | |Випробування | | | |"ПАТОНСЕРТ", | | | |технологічних процесів | | | |м. Київ | | | |зварювання. Частина 2. | | | | |Проект | | |Дугове зварювання | | | | |"Twinning" | | |алюмінію та алюмінієвих| | | | | | | |сплавів. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |211.2.4-2009 |Зварювання та | ISO 6520-1:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 44 |Фінансування: | |25.160.40 |споріднені процеси. | | | |ТОВ Міжнародний науково- |КПКВ 1202070. | | |Класифікація | | | |технічний центр забезпечення | | | |геометричних дефектів | | | |якості та сертифікації | | | |зварних швів на | | | |"ПАТОНСЕРТ", |Проект | | |металевих матеріалах. | | | |м. Київ |"Twinning" | | |Частина 1. Зварювання | | | | | | | |плавленням. Розроблення| | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |071.2.2-2009 |Контактне зварювання. | ISO 669:2000 |03.2009 | 12.2009 |ТК 44 |Фінансування: | |25.160.30 |Устатковання для | | | |ТОВ Міжнародний науково- |КПКВ 1202070 | | |контактного зварювання.| | | |технічний центр забезпечення | | | |Вимоги до електричних | | | |якості та сертифікації | | | |та механічних | | | |"ПАТОНСЕРТ", | | | |характеристик. | | | |м. Київ | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |072.2.2-2009 |Устатковання для | ISO 5826:1999 |03.2009 | 12.2009 |ТК 44 |Фінансування: | |25.160.30; |контактного зварювання.| | | |ТОВ МНТЦ "ПАТОНСЕРТ", |КПКВ 1202070 | |29.180 |Трансформатори. | | | |м. Київ | | | |Загальні технічні | | | | | | | |вимоги. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |073.2.2-2009 |Графічні умовні | ISO 7286:1986 |03.2009 | 12.2009 |ТК 44 |Фінансування: | |01.080.20; |позначення устатковання| | | |ТОВ МНТЦ "ПАТОНСЕРТ", |КПКВ 1202070 | |25.160.30 |контактного зварювання.| | | |м. Київ | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |074.2.2-2009 |Муфти швидкорознімні з | ISO 7289:1996 |03.2009 | 12.2009 |ТК 44 |Фінансування: | |25.160.30 |запірними клапанами для| | | |ТОВ МНТЦ "ПАТОНСЕРТ", |КПКВ 1202070 || |зварювання, різання та | | | |м. Київ | | | |споріднених процесів. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |075.2.2-2009 |Газозварювальне | ISO 14113:2007 |03.2009 | 12.2009 |ТК 44 |Фінансування: | |25.160.30; |устатковання. Гумові та| | | |ТОВ МНТЦ "ПАТОНСЕРТ", |КПКВ 1202070 | |83.140.40 |пластмасові шланги та | | | |м. Київ | | | |їх з'єднання для | | | | | | | |промислових газів до | | | | | | | |450 бар (45МПа). | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |076.2.2-2009 |Газозварювальне | ISO 14114:1999 |03.2009 | 12.2009 |ТК 44 |Фінансування: | |25.160.30 |устатковання. | | | |ТОВ МНТЦ "ПАТОНСЕРТ", |КПКВ 1202070 | | |Ацетиленові | | | |м. Київ | | | |розподільні системи для| | | | | | | |зварювання, різання та | | | | | | | |споріднених процесів. | | | | | | | |Загальні вимоги. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |077.2.2-2009 |Газозварювальне | ISO 15296:2004 |03.2009 | 12.2009 |ТК 44 |Фінансування: | |01.040.25; |устатковання. Словник. | | | |ТОВ МНТЦ "ПАТОНСЕРТ", |КПКВ 1202070 | |25.160.30 |Термінологія щодо | | | |м. Київ | | | |газозварювального | | | | | | | |устатковання. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |078.2.2-2009 |Газозварювальне | ISO 15615:2002 |03.2009 | 12.2009 |ТК 44 |Фінансування: | |25.160.30 |устатковання. | | | |ТОВ МНТЦ "ПАТОНСЕРТ", |КПКВ 1202070 | | |Ацетиленові | | | |м. Київ | | | |розподільні системи для| | | | | | | |зварювання, різання та | | | | | | | |споріднених процесів. | | | | | | | |Вимоги щодо безпеки | | | | | | | |пристроїв високого | | | | | | | |тиску. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |038.2.3-2009 |Руйнівне випробування | ISO 4136:2001 |01.2009 | 12.2009 |ТК 44 |Фінансування: | |25.160.40 |зварних з'єднань | | | |Інститут електрозварювання |КПКВ 1202070 | | |металевих матеріалів. | | | |ім. Є.О.Патона, | | | |Випробування на | | | |м. Київ | | | |розтягування зразка з | | | | | | | |поперечним швом. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |039.2.3-2009 |Руйнівне випробування | ISO 5173:2000 |01.2009 | 12.2009 |ТК 44 |Фінансування: | |25.160.40 |зварних з'єднань | | | |Інститут електрозварювання |КПКВ 1202070 | | |металевих матеріалів. | | | |ім. Є.О.Патона, | | | |Випробування на згин. | | | |м. Київ | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |040.2.3-2009 |Руйнівне випробування | ISO 9015-2:2003 |01.2009 | 12.2009 |ТК 44 |Фінансування: | |25.160.40 |зварних з'єднань | | | |Інститут електрозварювання |КПКВ 1202070 | | |металевих матеріалів. | | | |ім. Є.О.Патона, | | | |Випробування на | | | |м. Київ | | | |твердість. Частина 2: | | | | | | | |Випробування зварних | | | | | | | |з'єднань на | | | | | | | |мікротвердість. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |041.2.3-2009 |Руйнівне випробування | ISO/TR 16060:2003 |01.2009 | 12.2009 |ТК 44 |Фінансування: | |25.160.40 |зварних з'єднань | | | |Інститут електрозварювання |КПКВ 1202070 | | |металевих матеріалів. | | | |ім. Є.О.Патона, | | | |Травлення для макро- і | | | |м. Київ | | | |мікроскопічного | | | | | | | |дослідження. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |042.2.3-2009 |Руйнівне випробування | ISO 17639:2003 |01.2009 | 12.2009 |ТК 44 |Фінансування: | |25.160.40 |зварних з'єднань | | | |Інститут електрозварювання |КПКВ 1202070 | | |металевих матеріалів. | | | |ім. Є.О.Патона, | | | |Макро- і мікроскопічне | | | |м. Київ | | | |дослідження зварних | | | | | | | |з'єднань. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |043.2.3-2009 |Руйнівне випробування | ISO 17642-1:2004 |01.2009 | 12.2009 |ТК 44 |Фінансування: | |25.160.40 |зварних з'єднань | | | |Інститут електрозварювання |КПКВ 1202070 | | |металевих матеріалів. | | | |ім. Є.О.Патона, | | | |Способи контролю | | | |м. Київ | | | |холодних тріщин в | | | | | | | |зварних з'єднаннях. | | | | | | | |Процеси дугового | | | | | | | |зварювання. Частина 1. | | | | | | | |Загальні питання. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |044.2.3-2009 |Руйнівне випробування | ISO 17642-2:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 44 |Фінансування: | |25.160.40 |зварних з'єднань | | | |Інститут електрозварювання |КПКВ 1202070 | | |металевих матеріалів. | | | |ім. Є.О.Патона, | | | |Способи контролю | | | |м. Київ | | | |холодних тріщин в | | | | | | | |зварних з'єднаннях. | | | | | | | |Процеси дугового | | | | | | | |зварювання | | | | | | | |Частина 2. Випробування| | | | | | | |під власним | | | | | | | |навантаженням. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |045.2.3-2009 |Руйнівне випробування | ISO 17642-3:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 44 |Фінансування: | |25.160.40 |зварних з'єднань | | | |Інститут електрозварювання |КПКВ 1202070 | | |металевих матеріалів. | | | |ім. Є.О.Патона, | | | |Способи контролю | | | |м. Київ | | | |холодних тріщин в | | | | | | | |зварних з'єднаннях. | | | | | | | |Процеси дугового | | | | | | | |зварювання Частина 3. | | | | | | | |Випробування під | | | | | | | |зовнішнім | | | | | | | |навантаженням. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |046.2.3-2009 |Руйнівне випробування | ISO 17653:2003 |01.2009 | 12.2009 |ТК 44 |Фінансування: | |25.160.40 |зварних з'єднань | | | |Інститут електрозварювання |КПКВ 1202070 | | |металевих матеріалів. | | | |ім. Є.О.Патона, | | | |Випробування зварних | | | |м. Київ | | | |точок скручуванням. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |047.2.3-2009 |Руйніве випробування | ISO 17641-1:2004 |01.2009 | 12.2009 |ТК 44 |Фінансування: | |25.160.40 |зварних з'єднань | | | |Інститут електрозварювання |КПКВ 1202070 | | |металевих матеріалів. | | | |ім. Є.О.Патона, | | | |Способи контролю | | | |м. Київ | | | |гарячих тріщин в | | | | | | | |зварних з'єднаннях. | | | | | | | |Процеси дугового | | | | | | | |зварювання. Частина 1. | | | | | | | |Загальні питання. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |048.2.3-2009 |Руйнівне випробування | ISO 17641-2:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 44 |Фінансування: | |25.160.40 |зварних з'єднань | | | |Інститут електрозварювання |КПКВ 1202070 | | |металевих матеріалів. | | | |ім. Є.О.Патона, | | | |Способи контролю | | | |м. Київ | | | |гарячих тріщин в | | | | | | | |зварних з'єднаннях. | | | | | | | |Процеси дугового | | | | | | | |зварювання Частина 2. | | | | | | | |Випробування під | | | | | | | |власним навантаженням. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |049.2.3-2009 |Руйнівне випробування | ISO 17641-3:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 44 |Фінансування: | |25.160.40 |зварних з'єднань | | | |Інститут електрозварювання |КПКВ 1202070 | | |металевих матеріалів. | | | |ім. Є.О.Патона, | | | |Способи контролю | | | |м. Київ | | | |гарячих тріщин в | | | | | | | |зварних з'єднаннях. | | | | | | | |Процеси дугового | | | | | | | |зварювання Частина 3. | | | | | | | |Випробування під | | | | | | | |зовнішнім | | | | | | | |навантаженням. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |050.2.3-2009 |Руйнівне випробування | ISO 17655:2003 |01.2009 | 12.2009 |ТК 44 |Фінансування: | |25.160.40 |зварних з'єднань | | | |Інститут електрозварювання |КПКВ 1202070 | | |металевих матеріалів. | | | |ім. Є.О.Патона, | | | |Метод відбору зразків | | | |м. Київ | | | |для вимірювання вмісту | | | | | | | |дельта-феріту. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |051.2.3-2009 |Охорона здоров'я та | ISO 15012-2:2008 |01.2009 | 12.2009 |ТК 44 |Фінансування: | |25.160.30 |безпека під час | | | |Інститут електрозварювання |КПКВ 1202070 | | |зварювання та | | | |ім. Є.О.Патона, | | | |споріднених процесах. | | | |м. Київ | | | |Вимоги, контроль і | | | | | | | |позначення систем | | | | | | | |очищення повітря | | | | | | | |Частина 2. Контроль | | | | | | | |зони дії відсмоктування| | | | | | | |диму при зварюванні. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |052.2.3-2009 |Зварювання і споріднені| ISO 17846:2004 |01.2009 | 12.2009 |ТК 44 |Фінансування: | |25.160.01 |процеси. Охорона | | | |Інститут електрозварювання |КПКВ 1202070 | | |здоров'я та безпека. | | | |ім. Є.О.Патона, | | | |Попереджувальні | | | |м. Київ | | | |етикетки для обладнання| | | | | | | |і матеріалів, що | | | | | | | |використовуються при | | | | | | | |дуговому зварюванні і | | | | | | | |різанні. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |142.2.4-2009 |Технічні умови і | ISO 15609-5:2004 |01.2009 | 12.2009 |ТК 44 |Фінансування: | |25.160.10 |атестація технології | | | |Інститут електрозварювання |КПКВ 1202070 | | |зварювання металевих | | | |ім. Є.О.Патона, | | | |матеріалів. | | | |м. Київ | | | |Технологічна | | | | | | | |інструкція зі | | | | | | | |зварювання. Частина 5. | | | | | | | |Контактне зварювання. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |143.2.4-2009 |Технічні умови і | ISO 15614-7:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 44 |Фінансування: | |25.160.10 |атестація технолгії | | | |ТОВ МНТЦ "ПАТОНСЕРТ", |КПКВ 1202070 | | |зварювання металевих | | | |м. Київ | | | |матеріалів, | | | | | | | |випробування | | | | | | | |технології зварювання. | | | | | | | |Частина 7. | | | | | | | |Наплавлення. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |144.2.4-2009 |Кваліфікаційні | ISO 9606-1:1994; |01.2009 | 12.2009 |ТК 44 |Фінансування: | |25.160.01 |випробування зварників.| Amd 1:1998 | | |ТОВ МНТЦ "ПАТОНСЕРТ", |КПКВ 1202070 | | |Зварювання плавленням. | | | |м. Київ | | | |Частина 1. Сталі. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |145.2.4-2009 |Зварювальні матеріали. | ISO 16834:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 44 |Фінансування: | |25.160.20 |Дріт електродний і | | | |Інститут електрозварювання |КПКВ 1202070 | | |зварювальні матеріали | | | |ім. Є.О.Патона, | | | |для зварювання | | | |м. Київ | | | |високоміцних сталей | | | | | | | |плавким електродом в | | | | | | | |захисному газі. | | | | | | | |Класифікація. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |146.2.4-2009 |Зварювальні матеріали. | ISO 17632:2004 |01.2009 | 12.2009 |ТК 44 |Фінансування: | |25.160.20 |Дріт порошковий для | | | |ТОВ МНТЦ "ПАТОНСЕРТ", |КПКВ 1202070 | | |дугового зварювання | | | |м. Київ | | | |нелегованих і | | | | | | | |дрібнозернистих сталей | | | | | | | |у захисному газі і без | | | | | | | |захисного газу. | | | | | | | |Класифікація. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |147.2.4-2009 |Зварювальні матеріали. | ISO 17633:2004 |01.2009 | 12.2009 |ТК 44 |Фінансування: | |25.160.20 |Дріт порошковий для | | | |ТОВ МНТЦ "ПАТОНСЕРТ", |КПКВ 1202070 | | |зварювання неіржавіючих| | | |м. Київ | | | |і жароміцних сталей | | | | | | | |плавким електродом в | | | | | | | |захисних газах або без | | | | | | | |захисного газу. | | | | | | | |Класифікація. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |148.2.4-2009 |Зварювальні матеріали. | ISO 17634:2004 |01.2009 | 12.2009 |ТК 44 |Фінансування: | |25.160.20 |Дріт порошковий для | | | |ТОВ МНТЦ "ПАТОНСЕРТ", |КПКВ 1202070 | | |зварювання жароміцних | | | |м. Київ | | | |сталей плавким | | | | | | | |електродом в захисних | | | | | | | |газах. Класифікація. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |149.2.4-2009 |Зварювальні матеріали. | ISO 18276:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 44 |Фінансування: | |25.160.20 |Дріт порошковий для | | | |ТОВ МНТЦ "ПАТОНСЕРТ", |КПКВ 1202070 | | |зварювання високоміцних| | | |м. Київ | | | |сталей в захисних | | | | | | | |газах. Класифікація. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |150.2.4-2009 |Зварюваність. Металеві | ISO/TR 581:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 44 |Фінансування: | |01.040.25; |матеріали. Загальні | | | |ТОВ МНТЦ "ПАТОНСЕРТ", |КПКВ 1202070 | |25.160.01 |принципи. | | | |м. Київ | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 45 "Об'ємні гідроприводи, пневмоприводи та змащувальні системи" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |021.2.2-2009 |Гідроприводи об'ємні. | ISO 4409:2007 |03.2009 | 12.2009 |ТК 45 |Фінансування: | |23.100.10 |Об'ємні насоси, гідро- | | | |Закрите акціонерне товариство|КПКВ 1202070 | | |мотори та | | | |Науково-виробниче | | | |гідропередачі. Методи | | | |підприємство "Е.Г.П. - | | | |випробування та подання| | | |Регулятор" | | | |основних сталих | | | |(ЗАТ НВП "Е.Г.П. - | | | |характеристик. | | | |Регулятор"), | | | |Розроблення ДСТУ на | | | |м. Харків | | | |заміну | | | | | | | |ГОСТ 14658-86, | | | | | | | |ГОСТ 20719-83 | | | | | | | |у частині методів | | | | | | | |випробовування | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |022.2.2-2009 |З'єднання для гідро- і | ISO 6149-4:2006 |03.2009 | 12.2009 |ТК 45 |Фінансування: | |23.100.40 |пневмоприводів та для | | | |ЗАТ НВП |КПКВ 1202070 | | |загального | | | |"Е.Г.П. - Регулятор", | | | |застосування. Отвори та| | | |м. Харків | | | |кінці штуцерів з | | | | | | | |метричними нарізями | | | | | | | |згідно з ISO 261 та | | | | | | | |ущільненням кільцями | | | | | | | |круглого перерізу. | | | | | | | |Частина 4. Розміри, | | | | | | | |конструкція, методи | | | | | | | |випробування та вимоги | | | | | | | |до шестигранних | | | | | | | |заглушок зовнішніх і | | | | | | | |внутрішніх отворів. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |023.2.2-2009 |Гідроприводі об'ємні. | ISO 8426:2008 |03.2009 | 12.2009 |ТК 45 |Фінансування: | |23.100.10 |Об'ємні насоси та | | | |ЗАТ НВП "Е.Г.П. - |КПКВ 1202070 | | |гідро- мотори. | | | |Регулятор", | | | |Визначення дійсного | | | |м. Харків | | | |робочого об'єму. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |024.2.2-2009 |Гідроприводи об'ємні. | ISO 10766:2006 |03.2009 | 12.2009 |ТК 45 |Фінансування: | |23.100.20 |Гідроциліндри. Розміри | | | |ЗАТ НВП "Е.Г.П. - |КПКВ 1202070 | | |посадкових місць під | | | |Регулятор", | | | |ущільнювальні кільця | | | |м. Харків | | | |квадратного перерізу | | | | | | | |для поршнів і штоків. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | | |заміну ДСТУ 4073:2001 | | | | | | | |(ISO 10766:1996, MOD) | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |025.2.2-2009 |Гідроприводи об'ємні. | ISO 11170:2003 |03.2009 | 12.2009 |ТК 45 |Фінансування: | |23.100.60 |Фільтроелементи. | | | |ЗАТ НВП "Е.Г.П. - |КПКВ 1202070 | | |Послідовність | | | |Регулятор", | | | |випробування | | | |м. Харків | | | |з перевірки технічних | | | | | | | |характеристик. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |026.2.2-2009 |Гідроприводи об'ємні. | ISO 13726:2008 |03.2009 | 12.2009 |ТК 45 |Фінансування: | |23.100.20 |Гідроциліндри з | | | |ЗАТ НВП "Е.Г.П. - |КПКВ 1202070 | | |однобічним штоком | | | |Регулятор", | | | |компактної серії на | | | |м. Харків | | | |тиск 16 МПа (160 бар) з| | | | | | | |діаметрами отворів від | | | | | | | |250 мм до 500 мм. | | | | | | | |Розміри елементів | | | | | | | |кріплень. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | | |заміну ДСТУ ISO 13726- | | | | | | | |2001 | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |027.2.2-2009 |Гідроприводи об'ємні. | ISO 16874:2004 |03.2009 | 12.2009 |ТК 45 |Фінансування: | |23.100.50 |Позначання змонтованих | | | |ЗАТ НВП "Е.Г.П. - |КПКВ 1202070 | | |гідромагістралей та | | | |Регулятор", | | | |їхніх елементів. | | | |м. Харків | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |028.2.2-2009 |Пневмоприводи. Пневмо- | ISO 21287:2004 |03.2009 | 12.2009 |ТК 45 |Фінансування: | |23.100.20 |циліндри компактної | | | |ЗАТ НВП "Е.Г.П. - |КПКВ 1202070 | | |серії на тиск 1000 кПа | | | |Регулятор", м. Харків | | | |(10 бар) з діаметрами | | | | | | | |отворів від 20 мм до | | | | | | | |100 мм. Розміри та типи| | | | | | | |кріплень. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 46 "Шини та вироби шинної промисловості" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |045.2.4-2009 |Шини пневматичні. | ISO 13325:2003 |01.2009 | 12.2009 |ТК 46 |Фінансування: | |83.160.10 |Методи вимірювання | | | |Товариство з обмеженою |КПКВ 1202070 | | |шуму при стиканні шини | | | |відповідальністю "Науково- | | | |з дорогою під час руху | | | |фінансова компанія "Поліком" | | | |накатом. | | | |(ТОВ НФК "Поліком"), | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Дніпропетровськ | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |046.2.4-2009 |Шини пневматичні. | ISO 13326:1998 |01.2009 | 12.2009 |ТК 46 |Фінансування: | |83.160.01 |Методи визначання | | | |ТОВ НФК "Поліком", |КПКВ 1202070 | | |однорідності шини. | | | |м. Дніпропетровськ | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |047.2.4-2009 |Шини пневматичні для | ISO 18164:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 46 |Фінансування: | |83.160.10 |легкових і вантажних | | | |ТОВ НФК "Поліком", |КПКВ 1202070 | | |автомобілів, автобусів | | | |м. Дніпропетровськ | | | |і мотоциклів. Методи | | | | | | | |вимірювання опору | | | | | | | |коченню. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |048.2.4-2009 |Шини та ободи для | ISO 4250-1:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 46 |Фінансування: | |83.160.99 |землерийних машин. | | | |ТОВ НФК "Поліком", |КПКВ 1202070 | | |Частина 1. Познаки і | | | |м. Дніпропетровськ | | | |розміри шин. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | | |на заміну ДСТУ ISO | | | | | | | |4250-1:2004/ГОСТ ИСО | | | | | | | |4250-1:2004 (ISO 4250- | | | | | | | |1:1996, IDT) | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |049.2.4-2009 |Шини та ободи для | ISO 4250-2:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 46 |Фінансування: | |83.160.99 |землерийних машин. | | | |ТОВ НФК "Поліком", |КПКВ 1202070 | | |Частина 2. Навантаги і | | | |м. Дніпропетровськ | | | |внутрішні тиски | | | | | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | | |заміну ДСТУ ISO 4250- | | | | | | | |2:2004/ГОСТ ИСО 4250- | | | | | | | |2:2004 (ISO 4250- | | | | | | | |2:1995, IDT) | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 47 "Механічні приводи" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |056.2.2-2009 |Механізми приводні та | ISO 496:1973 |03.2009 | 12.2009 |ТК 47 |Фінансування: | |21.120.10 |ведені. Висоти осей. | | | |Акціонерне товариство |КПКВ 1202070 | | |Розроблення ДСТУ на | | | |закритого типу "Науково- | | | |заміну ГОСТ 24386-91 | | | |дослідний інститут "Редуктор"| | | |(ИСО 496-73) | | | |(АТЗТ "НДІ "Редуктор"), | | | | | | | |м. Київ | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |057.2.2-2009 |Пасові приводи. Клинові| ISO 1081:1995 |03.2009 | 12.2009 |ТК 47 |Фінансування: | |01.040.21; |і поліклинові паси та | | | |АТЗТ "НДІ "Редуктор", |КПКВ 1202070 | |21.220.10 |відповідні шківи з | | | |м. Київ | | | |канавками. Словник | | | | | | | |термінів. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | | |заміну ГОСТ 1284.1-89 | | | | | | | |(ИСО 1081-80, ИСО 4183-| | | | | | | |80, ИСО 4184-80), | | | | | | | |ГОСТ 1284.2-89 (ИСО | | | | | | | |1081-80) | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |058.2.2-2009 |Пасові приводи. | ISO 4184:1992 |03.2009 | 12.2009 |ТК 47 |Фінансування: | |21.220.10 |Нормальні і вузькі | | | |АТЗТ "НДІ "Редуктор", |КПКВ 1202070 | | |клинові паси. Довжини в| | | |м. Київ | | | |заданій системі. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | | |заміну ГОСТ 1284.1-89 | | | | | | | |(ИСО 1081-80, ИСО 4183-| | | | | | | |80, ИСО 4184-80) | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |059.2.2-2009 |Конвеєрні стрічки. | ISO 9856:2003 |03.2009 | 12.2009 |ТК 47 |Фінансування: | |53.040.20 |Визначення пружного і | | | |АТЗТ "НДІ "Редуктор", |КПКВ 1202070 | | |постійного подовження | | | |м. Київ | | | |та розрахунок модуля | | | | | | | |пружності. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |060.2.2-2009 |Конвеєрні стрічки з | ISO 16851:2004 |03.2009 | 12.2009 |ТК 47 |Фінансування: | |53.040.20 |тканинним каркасом. | | | |АТЗТ "НДІ "Редуктор", |КПКВ 1202070 | | |Визначення чистої | | | |м. Київ | | | |довжини нескінченних | | | | | | | |(зшитих) конвеєрних | | | | | | | |стрічок. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |061.2.2-2009 |Конвеєрні стрічки. | ISO 18573:2003 |03.2009 | 12.2009 |ТК 47 |Фінансування: | |53.040.20 |Випробувальна | | | |АТЗТ "НДІ "Редуктор", |КПКВ 1202070 | | |атмосфера і тривалість | | | |м. Київ | | | |витримки. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |062.2.2-2009 |Легкі конвеєрні | ISO 21178:2005 |03.2009 | 12.2009 |ТК 47 |Фінансування: | |53.040.10 |стрічки. Визначення | | | |АТЗТ "НДІ "Редуктор", |КПКВ 1202070 | | |електричного опору. | | | |м. Київ | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |063.2.2-2009 |Легкі конвеєрні | ISO 21179:2005 |03.2009 | 12.2009 |ТК 47 |Фінансування: | |53.040.10 |стрічки. Визначення | | | |АТЗТ "НДІ "Редуктор", |КПКВ 1202070 | | |електростатичного поля,| | | |м. Київ | | | |що виникає під час | | | | | | | |руху легкої конвеєрної | | | | | | | |стрічки. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |064.2.2-2009 |Легкі конвеєрні | ISO 21180:2005 |03.2009 | 12.2009 |ТК 47 |Фінансування: | |53.040.10 |стрічки. Визначення | | | |АТЗТ "НДІ "Редуктор", |КПКВ 1202070 | | |максимальної міцності | | | |м. Київ | | | |на розтяг. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |065.2.2-2009 |Легкі конвеєрні | ISO 21181:2005 |03.2009 | 12.2009 |ТК 47 |Фінансування: | |53.040.10 |стрічки. Визначення | | | |АТЗТ "НДІ "Редуктор", |КПКВ 1202070 | | |модуля пружності після | | | |м. Київ | | | |релаксації. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |066.2.2-2009 |Легкі конвеєрні | ISO 21182:2005 |03.2009 | 12.2009 |ТК 47 |Фінансування: | |53.040.10 |стрічки. Визначення | | | |АТЗТ "НДІ "Редуктор", |КПКВ 1202070 | | |коефіцієнта тертя. | | | |м. Київ | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |067.2.2-2009 |Легкі конвеєрні | ISO 21183-1:2005 |03.2009 | 12.2009 |ТК 47 |Фінансування: | |53.040.20 |стрічки. Частина 1. | | | |АТЗТ "НДІ "Редуктор", |КПКВ 1202070 | | |Основні характеристики | | | |м. Київ | | | |і застосування. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |068.2.2-2009 |Легкі конвеєрні | ISO 21183-2:2005 |03.2009 | 12.2009 |ТК 47 |Фінансування: | |01.040.53; |стрічки. Частина 2. | | | |АТЗТ "НДІ "Редуктор", |КПКВ 1202070 | |53.040.20 |Перелік еквівалентних | | | |м. Київ | | | |термінів. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 48 "Енергозбереження" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |355.2.1-2009 |Технічні енергетичні | ISO 13602-2:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 48 |Фінансування: | |29.010 |системи. Методи | | | |Інститут загальної |КПКВ 1202070 | | |аналізу. Частина 2. | | | |енергетики, | | | |Зважування та | | | |м. Київ | | | |об'єднування даних щодо| | | | | | | |енергопродуктів. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |356.2.1-2009 |Системи | IEC 61400-11:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 48 |Фінансування: | |27.180 |турбогенераторні | | | |Інститут загальної |КПКВ 1202070 | | |вітряні. Частина 11. | | | |енергетики, | | | |Методика вимірювання | | | |м. Київ | | | |акустичного шуму. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | | |заміну ДСТУ IEC 61400- | | | | | | | |11:2002 (IEC 61400- | | | | | | | |11:1998, IDT) | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |357.2.1-2009 |Системи | IEC/TS 61400-14:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 48 |Фінансування: | |27.180 |турбогенераторні | | | |Інститут загальної |КПКВ 1202070 | | |вітряні. Частина 14. | | | |енергетики, | | | |Визначення рівня | | | |м. Київ | | | |повної потужності звуку| | | | | | | |та величин тональності.| | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |358.2.1-2009 |Холодильні установки та| EN 378-1:2008 |01.2009 | 12.2009 |ТК 48 |Фінансування: | |27.200; |теплові насоси. | | | |Інститут загальної |КПКВ 1202070 | |01.040.27; |Безпечність та | | | |енергетики, | | |27.080 |екологічні вимоги. | | | |м. Київ | | | |Частина 1. Основні | | | | | | | |вимоги, визначення, | | | | | | | |класифікація та | | | | | | | |критерії вибору. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |359.2.1-2009 |Холодильні установки та| EN 378-2:2008 |01.2009 | 12.2009 |ТК 48 |Фінансування: | |27.200; |теплові насоси. | | | |Інститут загальної |КПКВ 1202070 | |27.080 |Безпечність та | | | |енергетики, | | | |екологічні вимоги. | | | |м. Київ | | | |Частина 2. | | | | | | | |Проектування, | | | | | | | |спорудження, | | | | | | | |випробування, | | | | | | | |маркування та | | | | | | | |документація. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | | |заміну ДСТУ EN 378- | | | | | | | |2:2005 (EN 378-2:2000, | | | | | | | |IDT) | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |360.2.1-2009 |Холодильні установки та| EN 378-3:2008 |01.2009 | 12.2009 |ТК 48 |Фінансування: | |27.080; |теплові насоси. | | | |Інститут загальної |КПКВ 1202070 | |27.200 |Безпечність та | | | |енергетики, | | | |екологічні вимоги. | | | |м. Київ | | | |Частина 3. Місце | | | | | | | |встановлення та захист | | | | | | | |персоналу. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | | |заміну ДСТУ EN 378- | | | | | | | |3:2005 (EN 378-3:2000, | | | | | | | |IDT) | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |361.2.1-2009 |Холодильні установки та| EN 378-4:2008 |01.2009 | 12.2009 |ТК 48 |Фінансування: | |27.080; |теплові насоси. | | | |Інститут загальної |КПКВ 1202070 | |27.200 |Безпечність та | | | |енергетики, | | | |екологічні вимоги. | | | |м. Київ | | | |Частина 4. | | | | | | | |Експлуатація, технічне | | | | | | | |обслуговування, ремонт | | | | | | | |та поновлення. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | | |заміну ДСТУ EN 378- | | | | | | | |4:2005 (EN 378-4:2000, | | | | | | | |IDT) | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |496.2.1-2009 |Вимоги безпеки до | IEC 61010-031:2002; |01.2009 | 12.2009 |ТК 48 |Фінансування: | |29.160 |електричного | Am 1:2008 | | |Інститут загальної |КПКВ 1202070 | | |устаткування для | | | |енергетики, | | | |вимірювання, контролю | | | |м. Київ | | | |та лабораторного | | | | | | | |використання. Частина | | | | | | | |031. Вимоги безпеки до | | | | | | | |вузлів ручних пробників| | | | | | | |для електричного | | | | | | | |вимірювання та | | | | | | | |випробовування. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |497.2.1-2009 |Машини електричні | IEC 60034-9:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 48 |Фінансування: | |29.160 |обертові. Частина 9. | | | |Підприємство |КПКВ 1202070 | | |Норми шуму. | | | |"Електромеханіка", | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |498.2.1-2009 |Машини електричні | IEC 60034-11:2004 |01.2009 | 12.2009 |ТК 48 |Фінансування: | |29.160 |обертові. Частина 11. | | | |Підприємство |КПКВ 1202070 | | |Тепловий захист. | | | |"Електромеханіка", | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |499.2.1-2009 |Машини електричні | IEC 60034-12:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 48 |Фінансування: | |29.160.30 |обертові. Частина 12. | | | |Підприємство |КПКВ 1202070 | | |Початкові робочі | | | |"Електромеханіка", | | | |характеристики | | | |м. Київ | | | |одношвидкісного | | | | | | | |трифазного асинхронного| | | | | | | |двигуна. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |500.2.1-2009 |Машини електричні | IEC 60034-14:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 48 |Фінансування: ||29.160 |обертові. Частина 14. | | | |Підприємство |КПКВ 1202070 | | |Механічні вібрації | | | |"Електромеханіка", | | | |деяких механізмів з | | | |м. Київ | | | |висотою вала 56 мм і | | | | | | | |більше. Вимірювання | | | | | | | |оцінювання і межі | | | | | | | |жорсткості. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |501.2.1-2009 |Машини електричні | IEC 60034-15:1995 |01.2009 | 12.2009 |ТК 48 |Фінансування: | |29.160 |обертові. Частина 15. | | | |Підприємство |КПКВ 1202070 | | |Рівні імпульсної | | | |"Електромеханіка", | | | |витримуваної напруги | | | |м. Київ | | | |обертових машин | | | | | | | |змінного струму, за | | | | | | | |яких пошкоджуються | | | | | | | |обмотки статора. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |505.2.1-2009 |Теплові сонячні системи| EN 12975-2:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 48 |Фінансування: | |27.160 |та компоненти. Сонячні | | | |Інститут загальної |КПКВ 1202070 | | |колектори. Частина 2. | | | |енергетики, | | | |Методи випробувань. | | | |м. Київ | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |506.2.1-2009 |Настанови щодо | IEC 61116:1992 |01.2009 | 12.2009 |ТК 48 |Фінансування: | |29.160.20; |електромеханічного | | | |Інститут загальної |КПКВ 1202070 | |27.140 |обладнання для малого | | | |енергетики, | | | |гідроелектричного | | | |м. Київ | | | |устаткування. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |507.2.1-2009 |Системи теплові сонячні| EN 12976-1:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 48 |Фінансування: | |27.160 |та їх компоненти. | | | |Інститут загальної |КПКВ 1202070 | | |Системи заводського | | | |енергетики, | | | |виготовлення. | | | |м. Київ | | | |Частина 1. | | | | | | | |Загальні вимоги. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |508.2.1-2009 |Системи теплові сонячні| EN 12976-2:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 48 |Фінансування: | |27.160 |та їх компоненти. | | | |Інститут загальної |КПКВ 1202070 | | |Системи заводського | | | |енергетики, | | | |виготовлення. | | | |м. Київ | | | |Частина 2. | | | | | | | |Методи випробувань. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |509.2.1-2009 |Системи теплові сонячні| ENV 12977-3:2001 |01.2009 | 12.2009 |ТК 48 |Фінансування: | |27.160 |та їх компоненти. | | | |Інститут загальної |КПКВ 1202070 | | |Системи збудовані на | | | |енергетики, | | | |замовлення споживача. | | | |м. Київ | | | |Частина 3. | | | | | | | |Експлуатаційні | | | | | | | |характеристики | | | | | | | |акумуляторів для | | | | | | | |сонячних нагрівальних | | | | | | | |систем. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |510.2.1-2009 |Фотоелектричні прилади.| IEC 60904-3:1989 |01.2009 | 12.2009 |ТК 48 |Фінансування: | |27.160 |Частина 3. Наземні | | | |Інститут відновлюваної |КПКВ 1202070 | | |фотоелектричні (PV) | | | |енергетики, | | | |сонячні прилади з | | | |м. Київ | | | |еталонними даними | | | | | | | |спектрального | | | | | | | |вимірювання. Методи | | | | | | | |вимірювання. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |511.2.1-2009 |Фотоелектричні прилади.| IEC 60904-5:1993 |01.2009 | 12.2009 |ТК 48 |Фінансування: | |27.160 |Частина 5. Визначення | | | |Інститут відновлюваної |КПКВ 1202070 | | |еквівалентної | | | |енергетики, | | | |температури (ЕСТ) | | | |м. Київ | | | |фотоелектричних | | | | | | | |приладів (PV) методом | | | | | | | |напруги в режимі | | | | | | | |холостого ходу. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |513.2.1-2009 |Автономні | IEC 61194:1992 |01.2009 | 12.2009 |ТК 48 |Фінансування: | |27.160 |фотоелектричні (PV) | | | |Інститут відновлюваної |КПКВ 1202070 | | |системи. | | | |енергетики, | | | |Характеристичні | | | |м. Київ | | | |параметри. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |514.2.1-2009 |Наземні фотоелектричні | IEC 61215:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 48 |Фінансування: | |27.160 |модулі (PV) на | | | |Інститут відновлюваної |КПКВ 1202070 | | |кристалічному кремені. | | | |енергетики, | | | |Конструкція і тип. | | | |м. Київ | | | |Методи оцінювання. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |515.2.1-2009 |Тонкоплівкові | IEC 61646:1996 |01.2009 | 12.2009 |ТК 48 |Фінансування: | |27.160 |фотоелектричні (PV) | | | |Інститут відновлюваної |КПКВ 1202070 | | |наземні модулі. Якість | | | |енергетики, | | | |проекту і тип. Методи | | | |м. Київ | | | |визначення. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |516.2.1-2009 |Щоденні сонячні | IEC 61725:1997 |01.2009 | 12.2009 |ТК 48 |Фінансування: | |27.160 |профілі. Аналітичні | | | |Інститут відновлюваної |КПКВ 1202070 | | |відображення. | | | |енергетики, | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |517.2.1-2009 |Системи фотоелектричні.| IEC 61727:2004 |01.2009 | 12.2009 |ТК 48 |Фінансування: | |27.160 |Інтерфейс з об'єктом. | | | |Інститут відновлюваної |КПКВ 1202070 | | |Загальні | | | |енергетики, | | | |характеристики. | | | |м. Київ | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |520.2.1-2009 |Прилади фотоелектричні.| IEC 60904-9:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 48 |Фінансування: | |27.160 |Частина 9. Вимоги до | | | |Інститут відновлюваної |КПКВ 1202070 | | |робочих характеристик | | | |енергетики, | | | |імітаторів Сонця. | | | |м. Київ | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |521.2.1-2009 |Прилади фотоелектричні.| IEC 60904-10:1998 |01.2009 | 12.2009 |ТК 48 |Фінансування: | |27.160 |Частина 10. Методи | | | |Інститут відновлюваної |КПКВ 1202070 | | |вимірювання лінійності.| | | |енергетики, | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |522.2.1-2009 |Захист фотоелектричних | IEC 61173:1992 |01.2009 | 12.2009 |ТК 48 |Фінансування: | |27.160 |систем вироблення | | | |Інститут відновлюваної |КПКВ 1202070 | | |електроенергії від | | | |енергетики, | | | |перенапруги. Настанови.| | | |м. Київ | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |523.2.1-2009 |Генератори | IEC 61277:1995 |01.2009 | 12.2009 |ТК 48 |Фінансування: | |27.160 |фотоелектричні наземні.| | | |Інститут відновлюваної |КПКВ 1202070 | | |Загальні положення та | | | |енергетики, | | | |настанови. | | | |м. Київ | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |524.2.1-2009 |Випробування для | IEC 61345:1998 |01.2009 | 12.2009 |ТК 48 |Фінансування: | |27.160 |фотоелектричних модулів| | | |Інститут відновлюваної |КПКВ 1202070 | | |під дією | | | |енергетики, | | | |ультрафіолетового | | | |м. Київ | | | |випромінювання. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |525.2.1-2009 |Елементи вторинні та | IEC 61427:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 48 |Фінансування: | |29.220.20; |акумуляторні батареї | | | |Інститут відновлюваної |КПКВ 1202070 | |27.160 |для сонячних | | | |енергетики, | | | |фотоелектричних | | | |м. Київ | | | |енергосистем. Загальні | | | | | | | |вимоги та методи | | | | | | | |випробування. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |526.2.1-2009 |Системи фотоелектричні.| IEC 61683:1999 |01.2009 | 12.2009 |ТК 48 |Фінансування: | |27.160 |Джерела | | | |Інститут відновлюваної |КПКВ 1202070 | | |стабілізованого | | | |енергетики, | | | |живлення. Методика | | | |м. Київ | | | |вимірювання | | | | | | | |ефективності. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |527.2.1-2009 |Випробування на корозію| IEC 61701:1995 |01.2009 | 12.2009 |ТК 48 |Фінансування: | |27.160 |фотоелектричних модулів| | | |Інститут відновлюваної |КПКВ 1202070 | | |під впливом солей | | | |енергетики, | | | |туману. | | | |м. Київ | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |528.2.1-2009 |Визначення номінальних | IEC 61702:1995 |01.2009 | 12.2009 |ТК 48 |Фінансування: | |27.160 |параметрів | | | |Інститут відновлюваної |КПКВ 1202070 | | |фотоелектричних | | | |енергетики, | | | |насосних систем з | | | |м. Київ | | | |безпосереднім зв'язком.| | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |529.2.1-2009 |Контроль характеристик | IEC 61724:1998 |01.2009 | 12.2009 |ТК 48 |Фінансування: | |27.180 |фотоелектричних систем.| | | |Інститут відновлюваної |КПКВ 1202070 | | |Настанови щодо | | | |енергетики, | | | |вимірювання, обміну | | | |м. Київ | | | |даними та їх аналізу. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |530.2.1-2009 |Матриця фотоелектрична | IEC 61829:1995 |01.2009 | 12.2009 |ТК 48 |Фінансування: | |27.160 |на кристалічному | | | |Інститут відновлюваної |КПКВ 1202070 | | |кремнії. Вимірювання | | | |енергетики, | | | |вольтамперних | | | |м. Київ | | | |характеристик в умовах | | | | | | | |експлуатації. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 49 "Синтетичні мийні засоби" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |195.2.4-2009 |Речовини поверхнево- | EN ISO 862:1995 |01.2009 | 12.2009 |ТК 49 |Фінансування: | |71.100.40 |активні. Словник | | | |ТОВ "Науково-технічний центр |КПКВ 1202070 | | |термінів. Розроблення | | | |"ВНДІХІМПРОЕКТ", | | | |ДСТУ | | | |м. Київ | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |196.2.4-2009 |Речовини поверхнево- | EN ISO 4320:1997 |01.2009 | 12.2009 |ТК 49 |Фінансування: | |71.100.40 |активні неіоногенні. | | | |ТОВ "Науково-технічний центр |КПКВ 1202070 | | |Визначення точки | | | |"ВНДІХІМПРОЕКТ", | | | |помутніння. | | | |м. Київ | | | |Волюметричний метод. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |197.2.4-2009 |Речовини поверхнево- | EN ISO 6845:2003 |01.2009 | 12.2009 |ТК 49 |Фінансування: | |71.100.40 |активні. Технічні | | | |ТОВ "Науково-технічний центр |КПКВ 1202070 | | |алкансульфонати. | | | |"ВНДІХІМПРОЕКТ", | | | |Визначення середньої | | | |м. Київ | | | |відносної молекулярної | | | | | | | |маси та вмісту. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |198.2.4-2009 |Речовини поверхнево- | EN ISO 8799:1995 |01.2009 | 12.2009 |ТК 49 |Фінансування: | |71.100.40 |активні. Сульфатовані | | | |ТОВ "Науково-технічний центр |КПКВ 1202070 | | |етоксильовані спирти та| | | |"ВНДІХІМПРОЕКТ", | | | |алкілфеноли. Визначення| | | |м. Київ | | | |вмісту несульфатованих | | | | | | | |речовин. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |199.2.4-2009 |Засоби косметичні. | ISO 21148:2005; |01.2009 | 12.2009 |ТК 49 |Фінансування: | |71.100.70 |Мікробіологія. | Cor 1:2006 | | |ТОВ "Науково-технічний центр |КПКВ 1202070 | | |Загальні вимоги до | | | |"ВНДІХІМПРОЕКТ", | | | |мікробіологічних | | | |м. Київ | | | |випробувань. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |200.2.4-2009 |Засоби косметичні. | ISO 22717:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 49 |Фінансування: | |71.100.70 |Мікробіологія. | | | |ТОВ "Науково-технічний центр |КПКВ 1202070 | | |Визначення Pseudomonas | | | |"ВНДІХІМПРОЕКТ", | | | |aeruginosa. Розроблення| | | |м. Київ | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |201.2.4-2009 |Засоби косметичні. | ISO 21150:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 49 |Фінансування: | |71.100.70 |Мікробіологія. | | | |ТОВ "Науково-технічний центр |КПКВ 1202070 | | |Визначення Escherichia | | | |"ВНДІХІМПРОЕКТ", | | | |coli. Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |202.2.4-2009 |Засоби косметичні. | ISO 22718:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 49 |Фінансування: | |71.100.70 |Мікробіологія. | | | |ТОВ "Науково-технічний центр |КПКВ 1202070 | | |Визначення | | | |"ВНДІХІМПРОЕКТ", | | | |Staphylococcus aureus. | | | |м. Київ | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |203.2.4-2009 |Засоби косметичні. | ISO 21149:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 49 |Фінансування: | |71.100.70 |Мікробіологія. Перелік | | | |ТОВ "Науково-технічний центр |КПКВ 1202070 | | |та визначення аеробних | | | |"ВНДІХІМПРОЕКТ", | | | |мезофільних бактерій. | | | |м. Київ | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |204.2.4-2009 |Засоби косметичні. | ISO 22715:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 49 |Фінансування: | |71.100.70 |Засоби косметичні. | | | |ТОВ "Науково-технічний центр |КПКВ 1202070 | | |Мікробіологія. | | | |"ВНДІХІМПРОЕКТ", | | | |Пакування та | | | |м. Київ | | | |маркування. Розроблення| | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 57 "Обладнання для кондиціонування повітря і вентиляції" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |048.2.2-2009 |Системи вентиляції і | EN 13053:2006 |03.2009 | 12.2009 |ТК 57 |Фінансування: | |91.140.30; |кондиціонування | | | |ПП "НВ", |КПКВ 1202070 | |23.120 |повітря. Кондиціонери | | | |м. Харків | | | |повітря центральні. | | | | | | | |Номінальні і робочі | | | | | | | |характеристики | | | | | | | |складових частин і | | | | | | | |секцій. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 62 "Вимірювання та керування у промислових процесах" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |836.2.1-2009 |Системи керування | IEC 61297:1995 |01.2009 | 12.2009 |ТК 62 |Фінансування: | |25.040.40 |промисловими процесами.| | | |ЗАТ "Науково-виробниче |КПКВ 1202070 | | |Класифікація | | | |підприємство по системах | | | |адаптивних контролерів | | | |автоматизованого управління" | | | |з метою їх визначення. | | | |(ЗАТ "НВП САУ"), | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Харків | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |009.2.1-2009 |Функціональні блоки. | IEC 61499-1:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 62 |Фінансування: | |25.040.40; |Частина 1. Архітектура.| | | |ЗАТ "НВП САУ", |КПКВ 1202070 | |35.240.50 |Розроблення ДСТУ | | | |м. Харків | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |010.2.1-2009 |Функціональна безпека | IEC/TR 61508-0:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 62 |Фінансування: | |25.040.40; |електричних | | | |ЗАТ "НВП САУ", |КПКВ 1202070 | |29.020; |(електронних) | | | |м. Харків | | |35.240.50 |програмовних | | | | | | | |електронних | | | | | | | |убезпечувальних систем.| | | | | | | |Частина 0. | | | | | | | |Функціональна безпека | | | | | | | |та IEC 61508. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |011.2.1-2009 |Методи оцінювання | IEC/TS 62098:2000 |01.2009 | 12.2009 |ТК 62 |Фінансування: | |25.040.50; |мікропроцесорних | | | |ЗАТ "НВП САУ", |КПКВ 1202070 | |35.240.50 |приладів. | | | |м. Харків | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |012.2.1-2009 |Конструкції механічні | IEC/TS 62454:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 62 |Фінансування: | |31.240 |для електронного | | | |ЗАТ "НВП САУ", |КПКВ 1202070 | | |устатковання. Настанова| | | |м. Харків | | | |щодо проектування. | | | | | | | |Приєднувальні розміри | | | | | | | |та засоби забезпечення | | | | | | | |водою для охолодження | | | | | | | |електронного | | | | | | | |устатковання усередині | | | | | | | |шаф за стандартами | | | | | | | |серій IEC 60297 та IEC | | | | | | | |60917. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |013.2.1-2009 |Функціональна безпека | IEC 61508-1:1999; |01.2009 | 12.2009 |ТК 62 |Фінансування: | |13.110; |електричних | Cor 1:1999 | | |ЗАТ "НВП САУ", |КПКВ 1202070 | |25.040; |(електронних) | | | |м. Харків | | |29.020; |програмовних | | | | | | |35.240.50 |електронних систем | | | | | | | |безпеки. | | | | | | | |Частина 1. Загальні | | | | | | | |вимоги. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |014.2.1-2009 |Функціональна безпека | IEC 61508-2:2000 |01.2009 | 12.2009 |ТК 62 |Фінансування: | |25.040.40 |електричних | | | |ЗАТ "НВП САУ", |КПКВ 1202070 | | |(електронних) | | | |м. Харків | | | |програмовних | | | | | | | |електронних систем | | | | | | | |безпеки. | | | | | | | |Частина 2. Вимоги до | | | | | | | |електричних | | | | | | | |(електронних) | | | | | | | |програмовних | | | | | | | |електронних систем | | | | | | | |безпеки. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |574.2.1-2009 |Конструкції механічні | IEC 60917-1:1998; |01.2009 | 12.2009 |ТК 62 |Фінансування: | |31.240 |для електронного | Am 1:2000 | | |ЗАТ "НВП САУ", |КПКВ 1202070 | | |устатковання. Модульний| | | |м. Харків | | | |принцип конструювання. | | | | | | | |Частина 1. Родовий | | | | | | | |стандарт. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | | |заміну ДСТУ 3897-99, | | | | | | | |ДСТУ 3898-99 (IEC | | | | | | | |60917:1998) | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |575.2.1-2009 |Конструкції механічні | IEC 60917-2:1992 |01.2009 | 12.2009 |ТК 62 |Фінансування: | |31.240 |для електронного | | | |ЗАТ "НВП САУ", |КПКВ 1202070 | | |устатковання. Модульний| | | |м. Харків | | | |принцип конструювання. | | | | | | | |Частина 2. Групові | | | | | | | |технічні вимоги. | | | | | | | |Координаційні розміри | | | | | | | |приєднувальних | | | | | | | |пристроїв для | | | | | | | |устатковання з | | | | | | | |контактною поверхнею | | | | | | | |25 мм. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |576.2.1-2009 |Конструкції механічні | IEC 60917-2-1:1993 |01.2009 | 12.2009 |ТК 62 |Фінансування: | |31.240 |для електронного | | | |ЗАТ "НВП САУ", |КПКВ 1202070 | | |устатковання. Модульний| | | |м. Харків | | | |принцип конструювання. | | | | | | | |Частина 2-1. Групові | | | | | | | |технічні вимоги. | | | | | | | |Приєднувальні | | | | | | | |координаційні розміри | | | | | | | |для устатковання з | | | | | | | |контактною поверхнею | | | | | | | |25 мм. Детальні | | | | | | | |технічні вимоги. | | | | | | | |Розміри шаф та стояків.| | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |577.2.1-2009 |Конструкції механічні | IEC 60917-2-2:1994 |01.2009 | 12.2009 |ТК 62 |Фінансування: | |31.240 |для електронного | | | |Дочірнє підприємство |КПКВ 1202070 | | |устатковання. Модульний| | | |"Спеціальне конструкторське | | | |принцип конструювання. | | | |бюро по системах автоматизо- | | | |Частина 2-2. Групові | | | |ваного управління 3" | | | |технічні вимоги. | | | |(ДП "СКБ САУ 3"), | | | |Координаційні розміри | | | |м. Харків | | | |приєднувальних | | | | | | | |пристроїв для | | | | | | | |устатковання з | | | | | | | |контактною поверхнею 25| | | | | | | |мм. Детальні технічні| | | | | | | |вимоги. Розміри блочних| | | | | | | |каркасів, шасі, задніх | | | | | | | |панелей, передніх | | | | | | | |панелей, змінних | | | | | | | |блоків. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |578.2.1-2009 |Конструкції механічні | IEC 60917-2-3:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 62 |Фінансування: | |31.240 |для електронного | | | |Дочірнє підприємство |КПКВ 1202070 | | |устатковання. Модульний| | | |"Спеціальне конструкторське | | | |принцип конструювання. | | | |бюро по системах автомати- | | | |Частина 2-3. Групові | | | |зованого управління 3" | | | |технічні вимоги. | | | |(ДП "СКБ САУ 3"), | | | |Приєднувальні | | | |м. Харків | | | |координаційні розміри | | | | | | | |для устатковання з | | | | | | | |контактною поверхнею 25| | | | | | | |мм. Розширені детальні | | | | | | | |технічні вимоги. | | | | | | | |Розміри блочних | | | | | | | |каркасів, шасі, задніх | | | | | | | |панелей, передніх | | | | | | | |панелей та змінних | | | | | | | |блоків. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |579.2.1-2009 |Конструкції механічні | IEC 60297-3-102:2004 |01.2009 | 12.2009 |ТК 62 |Фінансування: | |31.240 |для електронного | | | |Дочірнє підприємство |КПКВ 1202070 | | |устатковання. Розміри | | | |"Спеціальне конструкторське | | | |механічних конструкцій | | | |бюро по системах автомати- | | | |серії 482,6 мм (19 | | | |зованого управління 3" | | | |дюймів). Частина 3-102.| | | |(ДП "СКБ САУ 3"), | | | |Пристрій для | | | |м. Харків | | | |всування/висування. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |580.2.1-2009 |Конструкції механічні | IEC 60297-3-103:2004 |01.2009 | 12.2009 |ТК 62 |Фінансування: | |31.240 |для електронного | | | |Дочірнє підприємство |КПКВ 1202070 | | |устатковання. Розміри | | | |"Спеціальне конструкторське | | | |механічних конструкцій | | | |бюро по системах автомати- | | | |серії 482,6 мм (19 | | | |зованого управління 3" | | | |дюймів). Частина 3-103.| | | |(ДП "СКБ САУ 3"), | | | |З'єднувальний болт з | | | |м. Харків | | | |фіксацією штиря та | | | | | | | |установлювальний шпинь.| | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |581.2.1-2009 |Конструкції механічні | IEC 60297-3-104:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 62 |Фінансування: | |31.240 |для електронного | | | |Дочірнє підприємство |КПКВ 1202070 | | |устатковання. Розміри | | | |"Спеціальне конструкторське | | | |механічних конструкцій | | | |бюро по системах автомати- | | | |серії 482,6 мм (19 | | | |зованого управління 3" | | | |дюймів). Частина 3-104.| | | |(ДП "СКБ САУ 3"), | | | |Розміри блочних | | | |м. Харків | | | |каркасів та змінних | | | | | | | |блоків для спряження | | | | | | | |залежно від з'єднувача.| | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 63 "Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |122.2.1-2009 |Нафта та рідкі | ISO 12917-1:2002 |01.2009 | 12.2009 |ТК 63 |Фінансування: | |75.180.30 |нафтопродукти. | | | |ДП "Науково-дослідний |КПКВ 1202070 | | |Калібрування | | | |інститут метрології | | | |горизонтальних | | | |вимірювальних і управляючих | | | |циліндричних | | | |систем" (ДП "НДІ "Система"), | | | |резервуарів.Частина 1. | | | |м. Львів | | | |Ручні методи. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |282.2.1-2009 |Нафта та рідкі | ISO 12917-2:2002 |01.2009 | 12.2009 |ТК 63 |Фінансування: | |75.180.30 |нафтопродукти. | | | |ДП "НДІ "Система", |КПКВ 1202070 | | |Калібрування | | | |м. Львів | | | |горизонтальних | | | | | | | |циліндричних | | | | | | | |резервуарів. Частина 2.| | | | | | | |Внутрішній | | | | | | | |електрооптичний | | | | | | | |віддалемірний метод. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |284.2.1-2009 |Гідроакустика. | IEC 60565:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 63 |Фінансування: | |17.140.50 |Гідрофони. | | | |ДП "НДІ "Система", |КПКВ 1202070 | | |Калібрування в | | | |м. Львів | | | |діапазоні частот від | | | | | | | |0,01 МГц до 1 МГц. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |285.2.1-2009 |Ультразвук. | IEC 61689:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 63 |Фінансування: | |11.040.60 |Фізіотерапевтичні | | | |ДП "НДІ "Система", |КПКВ 1202070 | | |системи. Вимоги до | | | |м. Львів | | | |ультразвукових полів та| | | | | | | |методи вимірювання в | | | | | | | |діапазоні частот від | | | | | | | |0,5 МГц до 5 МГц. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |286.2.1-2009 |Ультразвук. | IEC 62359:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 63 |Фінансування: | |11.140.50 |Характеристики | | | |ДП "НДІ "Система", |КПКВ 1202070 | | |ультразвукових полів. | | | |м. Львів | | | |Експериментальний | | | | | | | |метод визначення | | | | | | | |теплових і механічних | | | | | | | |показників медичних | | | | | | | |діагностичних | | | | | | | |ультразвукових полів. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |378.2.1-2009 |Охолоджені легкі | ISO 18132-1:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 63 |Фінансування: | |75.180.30 |вуглеводні рідини. | | | |ДП "НДІ "Система", |КПКВ 1202070 | | |Загальні вимоги до | | | |м. Львів | | | |автоматичних | | | | | | | |рівнемірів. Частина 1. | | | | | | | |Бортові рівнеміри на | | | | | | | |судах, що перевозять | | | | | | | |скраплений газ. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |379.2.1-2009 |Охолоджені легкі | ISO 18132-2:2008 |01.2009 | 12.2009 |ТК 63 |Фінансування: | |75.180.30 |вуглеводні рідини. | | | |ДП "НДІ "Система", |КПКВ 1202070 | | |Загальні вимоги до | | | |м. Львів | | | |автоматичних | | | | | | | |рівнемірів. Частина 2. | | | | | | | |Рівнеміри на берегових | | | | | | | |резервуарах | | | | | | | |рефрижераторного типу. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |380.2.1-2009 |Нафта та рідкі | ISO 15169:2003 |01.2009 | 12.2009 |ТК 63 |Фінансування: | |75.180.30 |нафтопродукти. | | | |ДП "НДІ "Система", |КПКВ 1202070 | | |Визначення об'єму, | | | |м. Львів | | | |густини та маси вмісту | | | | | | | |вуглеводнів у | | | | | | | |вертикальних | | | | | | | |циліндрових резервуарах| | | | | | | |за допомогою гібридних | | | | | | | |вимірювальних систем. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |381.2.1-2009 |Системи вимірювання для| ISO 8222:2002 |01.2009 | 12.2009 |ТК 63 |Фінансування: | |75.180.30 |нафтопродуктів. | | | |ДП "НДІ "Система", |КПКВ 1202070 | | |Калібрування. | | | |м. Львів | | | |Температурні поправки | | | | | | | |при калібруванні об'єму| | | | | | | |мірних резервуарів. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |382.2.1-2009 |Таксометри. | OIML R 21:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 63 |Фінансування: | |75.180 |Метрологічні та | | | |ДП "НДІ "Система", |КПКВ 1202070 | | |технічні вимоги, | | | |м. Львів | | | |процедури випробувань | | | | | | | |і форма акта | | | | | | | |випробувань. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |489.2.1-2009 |Нафта та рідкі | ISO 4266-6:2002 |01.2009 | 12.2009 |ТК 63 |Фінансування: | |75.180.30 |нафтопродукти. | | | |ДП "НДІ "Система", |КПКВ 1202070 | | |Вимірювання рівня і | | | |м. Львів | | | |температури в | | | | | | | |резервуарах зберігання | | | | | | | |автоматичними методами.| | | | | | | |Частина 6. Вимірювання | | | | | | | |температури в | | | | | | | |герметичних резервуарах| | | | | | | |зберігання | | | | | | | |(неохолоджених). | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |536.2.1-2009 |Електроакустика. | IEC 60942:2003 |01.2009 | 12.2009 |ТК 63 |Фінансування: | |17.140.50 |Калібратори звуку. | | | |ДП "НДІ "Система", |КПКВ 1202070 | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Львів | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |539.2.1-2009 |Гідрометрія. Пристрої | ISO 4373:2008 |01.2009 | 12.2009 |ТК 63 |Фінансування: | |17.120.20 |вимірювання рівня води.| | | |ДП "НДІ "Система", |КПКВ 1202070 | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Львів | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |661.2.1-2009 |Настанова щодо вибору | ISO/ASTM 51261:2002 |01.2009 | 12.2009 |ТК 63 |Фінансування: | |17.240 |та калібрування | | | |ННЦ "Інститут метрології", |КПКВ 1202070 | | |дозометричних систем | | | |м. Харків | | | |для обробки | | | | | | | |випромінень. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |663.2.1-2009 |Класифікація умов | IEC 60721-2-1:2002 |01.2009 | 12.2009 |ТК 63 |Фінансування: | |19.040 |навколишнього | | | |ННЦ "Інститут метрології", |КПКВ 1202070 | | |середовища. Частина 2. | | | |м. Харків | | | |Природні умови | | | | | | | |навколишнього | | | | | | | |середовища. Температура| | | | | | | |і вологість. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |664.2.1-2009 |Калібрування волоконно-| IEC 61315:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 63 |Фінансування: | |13.140; |оптичних тестерів. | | | |ННЦ "Інститут метрології", |КПКВ 1202070 | |33.180.10 |Розроблення ДСТУ | | | |м. Харків | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |665.2.1-2009 |Калібрування оптичних | IEC 61746:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 63 |Фінансування: | |33.180.01 |рефлектометрів. | | | |ННЦ "Інститут метрології", |КПКВ 1202070 | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Харків | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |666.2.1-2009 |Міжнародний словник | ISO/IEC Guide 99:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 63 |Фінансування: | |01.040.17; |основних і загальних | | | |ННЦ "Інститут метрології", |КПКВ 1202070 | |17.020 |метрологічних термінів.| | | |м. Харків, | | | |Розроблення ДСТУ | | | |Укрметртестстандарт, | | | | | | | |м. Київ | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |667.2.1-2009 |Лічильники води. | EN 14154-1:2005; |01.2009 | 12.2009 |ТК 63 |Фінансування: | |91.140.60 |Частина 1. Технічні | A1:2007 | | |ННЦ "Інститут метрології", |КПКВ 1202070 | | |умови. | | | |м. Харків | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |668.2.1-2009 |Лічильники води. | EN 14154-2:2005; |01.2009 | 12.2009 |ТК 63 |Фінансування: | |91.140.60 |Частина 2. Вимоги до | A1:2007 | | |ННЦ "Інститут метрології", |КПКВ 1202070 || |встановлення. | | | |м. Харків | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |669.2.1-2009 |Лічильники води. | EN 14154-3:2005; |01.2009 | 12.2009 |ТК 63 |Фінансування: | |91.140.60 |Частина 3. Методи | A1:2007 | | |ННЦ "Інститут метрології", |КПКВ 1202070 | | |випробування. | | | |м. Харків | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |670.2.1-2009 |Настанова по | ISO/TS 21748:2004 |01.2009 | 12.2009 |ТК 63 |Фінансування: | |17.020 |використанню збіжності,| | | |ННЦ "Інститут метрології", |КПКВ 1202070 | | |відтворюваності та | | | |м. Харків | | | |правильності під час | | | | | | | |оцінки невизначеності | | | | | | | |вимірювань. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ-Н | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |671.2.1-2009 |Невизначеність | ISO/TS 21749:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 63 |Фінансування: | |17.020 |вимірювань у | | | |ННЦ "Інститут метрології", |КПКВ 1202070 | | |метрологічній практиці.| | | |м. Харків | | | |Повторюванні | | | | | | | |вимірювання та однакові| | | | | | | |експерименти. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |672.2.1-2009 |Точність (правильність | ISO/TR 22971:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 63 |Фінансування: | |03.120.30; |і прецизійність) | | | |ННЦ "Інститут метрології", |КПКВ 1202070 | |17.020 |методів та результатів | | | |м. Харків | | | |вимірювання. Практична | | | | | | | |настанова щодо | | | | | | | |використання ISO 5725- | | | | | | | |2:1994 при плануванні, | | | | | | | |проведенні та | | | | | | | |статистичному аналізі | | | | | | | |міжлабораторних | | | | | | | |результатів збіжності | | | | | | | |та відтворюванності. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ-Н | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 70 "Застосування статистичних методів" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |091.2.3-2009 |Вибрані ілюстрації | ISO/TR 29901:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 70 |Фінансування: | |03.120.30 |повнофакторних | | | |Державне підприємство |КПКВ 1202070 | | |експериментів із | | | |"Науково-технічний комплекс | | | |чотирма факторами. | | | |статистичних досліджень", | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |092.2.3-2009 |Статистичні методи в | ISO/TR 22514-4:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 70 |Фінансування: | |03.120.30 |керуванні процесом. | | | |ННЦ ФХМ КУ |КПКВ 1202070 | | |Потужність і | | | |ім. Тараса Шевченка та НАН | | | |продуктивність. Частина| | | |України, | | | |4. Оцінки потужності | | | |м. Київ | | | |процесу і міри | | | | | | | |продуктивності. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |093.2.3-2009 |Здатність до виявлення.| ISO 11843-5:2008 |01.2009 | 12.2009 |ТК 70 |Фінансування: | |03.120.30; |Частина 5. Методологія | | | |ННЦ ФХМ КУ |КПКВ 1202070 | |17.020 |для лінійного і | | | |ім. Тараса Шевченка та НАН | | | |нелінійного випадків | | | |України, | | | |калібрування. | | | |м. Київ | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |094.2.3-2009 |Настанови щодо вибору і| ISO/TR 8550-2:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 70 |Фінансування: | |03.120.30 |використання вибіркових| | | |ННЦ ФХМ КУ |КПКВ 1202070 | | |приймальних систем для | | | |ім. Тараса Шевченка та НАН | | | |контролю окремих | | | |України, | | | |елементів у партіях. | | | |м. Київ | | | |Частина 2. Відбір за | | | | | | | |якісною ознакою. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | | |заміну ДСТУ ISO/TR | | | | | | | |8550:2004 | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |095.2.3-2009 |Плани послідовного | ISO 8423:2008 |01.2009 | 12.2009 |ТК 70 |Фінансування: | |03.120.30 |відбору перевірки за | | | |Державне підприємство |КПКВ 1202070 | | |кількісною ознакою | | | |"Науково-технічний комплекс | | | |частки невідповідності | | | |статистичних досліджень, | | | |(відомий стандартний | | | |м. Київ | | | |відхил). Розроблення | | | | | | | |ДСТУ на заміну ДСТУ ISO| | | | | | | |8423-2001 | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |089.2.3-2009 |Контрольні карти. | ISO 7870-1:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 70 |Фінансування: | |03.120.10 |Частина 1. Загальні | | | |Державне підприємство |КПКВ 1202070 | | |настанови. Розроблення | | | |"Науково-технічний комплекс | | | |ДСТУ на заміну ДСТУ ISO| | | |статистичних досліджень, | | | |7870:2004 | | | |м. Київ | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |090.2.3-2009 |Послідовні вибіркові | ISO 8422:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 70 |Фінансування: | |03.120.30 |плани для контролю за | | | |ННЦ ФХМ КНУ ім. Тараса |КПКВ 1202070 | | |альтернативною ознакою.| | | |Шевченка та НАН України, | | | |Розроблення ДСТУ на | | | |м. Київ | | | |заміну ДСТУ ISO 8422- | | | | | | | |2001 | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 74 "Ізолятори" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |362.2.1-2009 |Ізолятори опорні | IEC 62231:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 74 |Фінансування: | |29.080.10 |полімерні для | | | |Державне підприємство |КПКВ 1202070 | | |підстанцій з | | | |"Науково-дослідний інститут | | | |номінальною напругою | | | |високих напруг" | | | |змінного струму понад | | | |(ДП "НДІВН"), | | | |1000 В і до 245 кВ. | | | |м. Слов'янськ | | | |Терміни та визначення | | | | | | | |понять. Методи | | | | | | | |контролювання та | | | | | | | |критерії приймання. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |363.2.1-2009 |Ізолятори полімерні для| IEC 62217:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 74 |Фінансування: | |29.080.10 |внутрішнього та | | | |ДП "НДІВН", |КПКВ 1202070 | | |зовнішнього | | | |м. Слов'янськ | | | |застосування з | | | | | | | |номінальною напругою | | | | | | | |понад 1000 В. Загальні | | | | | | | |терміни та визначення | | | | | | | |понять. Методи | | | | | | | |контролювання та | | | | | | | |критерії приймання. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |599.2.1-2009 |Елементи полімерних | IEC 61466-2:2002 |01.2009 | 12.2009 |ТК 74 |Фінансування: | |29.080.10; |натяжних ізоляторів для| | | |ДП "НДІВН", |КПКВ 1202070 | |29.240.20 |повітряних ліній з | | | |м. Слов'янськ | | | |номінальною напругою | | | | | | | |понад 1000 В. | | | | | | | |Частина 2. Геометричні | | | | | | | |та електричні | | | | | | | |характеристики. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 77 "Медична техніка" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |287.2.1-2009 |Електроенцефалографи. | OIML R 89:1990 |01.2009 | 12.2009 |ТК 77 |Фінансування: | |11.040.55; |Метрологічні | | | |ДП "НДІ "Система", |КПКВ 1202070 | |17.020 |характеристики. Методи | | | |м. Львів | | | |та засоби повірки. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |288.2.1-2009 |Електрокардіографи. | OIML R 90:1990 |01.2009 | 12.2009 |ТК 77 |Фінансування: | |11.040.55; |Метрологічні | | | |ДП "НДІ "Система", |КПКВ 1202070 | |17.020 |характеристики. Методи | | | |м. Львів | | | |та засоби повірки. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 78 "Технічна діагностика та неруйнівний контроль" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |134.2.3-2009 |Неруйнівний контроль. | EN 473:2008 |01.2009 | 12.2009 |ТК 78 |Фінансування: | |19.100 |Кваліфікація і | | | |Інститут електрозварювання |КПКВ 1202070 | | |сертифікація персоналу | | | |ім. Є.О.Патона, | | | |в галузі неруйнівного | | | |м. Київ | | | |контролю. Основні | | | | | | | |вимоги. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | | |заміну ДСТУ EN 473-2001| | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |105.2.3-2009 |Неруйнівний контроль. | EN 12223:1999 |01.2009 | 12.2009 |ТК 78 |Фінансування: | |19.100 |Контроль | | | |Інститут електрозварювання |КПКВ 1202070 | | |ультразвуковий. | | | |ім. Є.О.Патона, | | | |Специфікація для | | | |м. Київ | | | |калібрувального зразка | | | | | | | |N 1. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |106.2.3-2009 |Неруйнівний контроль. | EN 13554:2002; |01.2009 | 12.2009 |ТК 78 |Фінансування: | |19.100 |Акустична емісія. | А 1:2003 | | |Інститут електрозварювання |КПКВ 1202070 | | |Загальні принципи. | | | |ім. Є.О.Патона, | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |107.2.3-2009 |Неруйнівний контроль. | EN 13625:2001 |01.2009 | 12.2009 |ТК 78 |Фінансування: | |19.100 |Контроль | | | |Інститут електрозварювання |КПКВ 1202070 | | |герметичності. | | | |ім. Є.О.Патона, | | | |Настанова з вибору | | | |м. Київ | | | |засобів для вимірювання| | | | | | | |газових проточин. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |108.2.3-2009 |Неруйнівний контроль. | EN 13925-3:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 78 |Фінансування: | |19.100 |Дифракція | | | |Інститут електрозварювання |КПКВ 1202070 | | |рентгенівських променів| | | |ім. Є.О.Патона, | | | |в полікристалічних і | | | |м. Київ | | | |аморфних матеріалах. | | | | | | | |Частина 3. Прилади. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |109.2.3-2009 |Неруйнівний контроль. | EN 1593:1999; |01.2009 | 12.2009 |ТК 78 |Фінансування: | |19.100 |Контроль | А 1:2003 | | |Інститут електрозварювання |КПКВ 1202070 | | |герметичності. | | | |ім. Є.О.Патона, | | | |Пузиркові способи. | | | |м. Київ | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |110.2.3-2009 |Неруйнівний контроль. | EN 1779:1999; |01.2009 | 12.2009 |ТК 78 |Фінансування: | |19.100 |Контроль | А 1:2003 | | |Інститут електрозварювання |КПКВ 1202070 | | |герметичності. Критерії| | | |ім. Є.О.Патона, | | | |щодо вибору методу та | | | |м. Київ | | | |способу. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |111.2.3-2009 |Ультразвуковий контроль| EN 10160:1999 |01.2009 | 12.2009 |ТК 78 |Фінансування: | |77.040.20; |сталевих плоских | | | |Інститут електрозварювання |КПКВ 1202070 | |77.140.50 |виробів з товщиною що | | | |ім. Є.О.Патона, | | | |дорівнює або більше | | | |м. Київ | | | |6 мм (метод відбиття). | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |112.2.3-2009 |Неруйнівний контроль | EN 10228-4:1999 |01.2009 | 12.2009 |ТК 78 |Фінансування: | |77.040.20; |сталевих поковок. | | | |Інститут електрозварювання |КПКВ 1202070 | |77.140.85 |Частина 4. | | | |ім. Є.О.Патона, | | | |Ультразвуковий | | | |м. Київ | | | |контроль аустенітних та| | | | | | | |аустенітно-феритних | | | | | | | |нержавіючих сталевих | | | | | | | |поковок. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |113.2.3-2009 |Неруйнівний контроль. | EN 14584:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 78 |Фінансування: | |17.140.20; |Акустична емісія. | | | |Інститут електрозварювання |КПКВ 1202070 | |77.040.20 |Контроль металевого | | | |ім. Є.О.Патона, | | | |обладнання що працює | | | |м. Київ | | | |під тиском під час | | | | | | | |випробування. Площинна | | | | | | | |локалізація джерел | | | | | | | |акустичної емісії. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |115.2.3-2009 |Сталеві зварні шви. | EN 27963:1992 |01.2009 | 12.2009 |ТК 78 |Фінансування: | |25.160.40; |Калібрувальний зразок | | | |Інститут електрозварювання |КПКВ 1202070 | |77.140.20 |N 2 для ультразвукового| | | |ім. Є.О.Патона, | | | |контролю зварних швів. | | | |м. Київ | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |116.2.3-2009 |Неруйнівний контроль. | EN 1330-8:1998 |01.2009 | 12.2009 |ТК 78 |Фінансування: | |01.040.19; |Термінологія. | | | |Інститут електрозварювання |КПКВ 1202070 | |19.100 |Частина 8. Терміни що | | | |ім. Є.О.Патона, | | | |використовуються у | | | |м. Київ | | | |контролі герметичності.| | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |117.2.3-2009 |Неруйнівний контроль. | EN 1330-9:2000 |01.2009 | 12.2009 |ТК 78 |Фінансування: | |01.040.19; |Термінологія. | | | |Інститут електрозварювання |КПКВ 1202070 | |19.100 |Частина 9. Терміни, що | | | |ім. Є.О.Патона, | | | |використовуються в | | | |м. Київ | | | |акустичній емісії. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |118.2.3-2009 |Неруйнівний контроль. | EN 1330-10:2003 |01.2009 | 12.2009 |ТК 78 |Фінансування: | |01.040.19; |Термінологія. | | | |Інститут електрозварювання |КПКВ 1202070 | |19.100 |Частина 10. Терміни, що| | | |ім. Є.О.Патона, | | | |використовуються у | | | |м. Київ | | | |візуальному контролі. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |120.2.3-2009 |Неруйнівний контроль. | EN 13068-3:2001 |01.2009 | 12.2009 |ТК 78 |Фінансування: | |19.100 |Радіоскопія. | | | |Інститут електрозварювання |КПКВ 1202070 | | |Частина 3. Загальні | | | |ім. Є.О.Патона, | | | |принципи | | | |м. Київ | | | |радіоскопічного | | | | | | | |контролю металевих | | | | | | | |матеріалів | | | | | | | |рентгенівським та гама-| | | | | | | |випроміненням. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |121.2.3-2009 |Неруйнівний контроль. | EN 13925-1:2003 |01.2009 | 12.2009 |ТК 78 |Фінансування: | |19.100 |Дифракція | | | |Інститут електрозварювання |КПКВ 1202070 | | |рентгенівських променів| | | |ім. Є.О.Патона, | | | |в полікристалічних та | | | |м. Київ | | | |аморфних матеріалах. | | | | | | | |Частина 1. Загальні | | | | | | | |принципи. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |122.2.3-2009 |Неруйнівний контроль. | EN 13925-2:2003 |01.2009 | 12.2009 |ТК 78 |Фінансування: | |19.100 |Дифракція | | | |Інститут електрозварювання |КПКВ 1202070 | | |рентгенівських променів| | | |ім. Є.О.Патона, | | | |в полікристалічних та | | | |м. Київ | | | |аморфних матеріалах. | | | | | | | |Частина 2. Методики. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |123.2.3-2009 |Неруйнівний контроль. | EN 12679:1999 |01.2009 | 12.2009 |ТК 78 |Фінансування: | |19.100 |Визначення розмірів | | | |Інститут електрозварювання |КПКВ 1202070 | | |проміслових | | | |ім. Є.О.Патона, | | | |радіографічних джерел. | | | |м. Київ | | | |Радіографічний метод. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |124.2.3-2009 |Неруйнівний контроль. | EN 583-2:2001 |01.2009 | 12.2009 |ТК 78 |Фінансування: | |19.100 |Ультразвуковий | | | |Інститут електрозварювання |КПКВ 1202070 | | |контроль. Частина 2. | | | |ім. Є.О.Патона, | | | |Настроювання | | | |м. Київ | | | |чутливості та зони | | | | | | | |контролю. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |125.2.3-2009 |Неруйнівний контроль. | EN 583-5:2000; |01.2009 | 12.2009 |ТК 78 |Фінансування: | |19.100 |Ультразвуковий | А1:2003 | | |Інститут електрозварювання |КПКВ 1202070 | | |контроль. Частина 5. | | | |ім. Є.О.Патона, | | | |Класифікація та | | | |м. Київ | | | |вимірювання розмірів | | | | | | | |несу цільностей. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |126.2.3-2009 |Неруйнівний контроль. | EN 14127:2004 |01.2009 | 12.2009 |ТК 78 |Фінансування: | |19.100 |Ультразвукова | | | |Інститут електрозварювання |КПКВ 1202070 | | |товщинометрія. | | | |ім. Є.О.Патона, | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |127.2.3-2009 |Неруйнівний контроль. | CEN ISO/TR 25108:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 78 |Фінансування: | |19.100 |Керівництво з | | | |Інститут електрозварювання |КПКВ 1202070 | | |організації навчання | | | |ім. Є.О.Патона, | | | |персоналу галузі | | | |м. Київ | | | |неруйнівного контролю. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |128.2.3-2009 |Неруйнівний контроль | EN 1711:2000; |01.2009 | 12.2009 |ТК 78 |Фінансування: | |25.160.40 |зварних з'єднань. | А1:2003 | | |Інститут електрозварювання |КПКВ 1202070 | | |Вихрострумовий | | | |ім. Є.О.Патона, | | | |контроль зварних | | | |м. Київ | | | |з'єднань за допомогою | | | | | | | |складного площинного | | | | | | | |аналізу. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 79 "Атомна енергія" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |129.2.3-2009 |Радіаційний захист. | ISO 3999:2004 |01.2009 | 12.2009 |ТК 79 |Фінансування: | |19.100 |Апаратура для | | | |Державне підприємство |КПКВ 1202070 | | |промислової гамма- | | | |"Державний центр регулювання | | | |радіографії. Технічні | | | |якості поставок та послуг" | | | |вимоги до експлуатації,| | | |(Держцентрякості) Державного | | | |конструкції та | | | |комітету ядерного регулювання| | | |випробувань. | | | |України, | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |130.2.3-2009 |Захист радіаційний. | ISO 12790-1:2001 |01.2009 | 12.2009 |ТК 79 |Фінансування: | |13.280 |Критерії виконання при | | | |Держцентрякості Державного |КПКВ 1202070 | | |радіобіологічному | | | |комітету ядерного регулювання| | | |аналізі. Частина 1. | | | |України, | | | |Загальні принципи. | | | |м. Київ | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |131.2.3-2009 |Захист від нейтронного | ISO 14152:2001; |01.2009 | 12.2009 |ТК 79 |Фінансування: | |13.280 |випромінювання. | Cor 1:2002 | | |Держцентрякості Державного |КПКВ 1202070 | | |Принципи розрахунку і | | | |комітету ядерного регулювання| | | |положення щодо вибору | | | |України, | | | |відповідних матеріалів.| | | |м. Київ | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |132.2.3-2009 |Оболонки захисні. | ISO 10648-1:1997 |01.2009 | 12.2009 |ТК 79 |Фінансування: | |13.280; |Частина 1. Принципи | | | |Держцентрякості Державного |КПКВ 1202070 | |71.040.10 |проектування. | | | |комітету ядерного регулювання| | | |Розроблення ДСТУ | | | |України, | | | | | | | |м. Київ | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |133.2.3-2009 |Оболонки захисні. | ISO 10648-2:1994 |01.2009 | 12.2009 |ТК 79 |Фінансування: | |13.280; |Частина 2. | | | |Держцентрякості Державного |КПКВ 1202070 | |71.040.10 |Класифікація залежно | | | |комітету ядерного регулювання| | | |від герметичності та | | | |України, | | | |відповідні методи | | | |м. Київ | | | |контролю. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 80 "Дорожній транспорт" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |263.2.2-2009 |Транспорт дорожній. | ISO 12097-2:1996 |01.2009 | 12.2009 |ТК 80 |Фінансування: | |43.040.80 |Складові частини | | | |Державне підприємство |Мінтрансзв'язку | | |пневмоподушки. | | | |"Державний автотранспортний | | | |Частина 2. Випробування| | | |науково-дослідний і проектний| | | |модулів пневмоподушки. | | | |інститут", (ДП | | | |Розроблення ДСТУ | | | |"ДержавтотрансНДІпроект"), | | | | | | | |м. Київ | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |264.2.2-2009 |Двигуни великої | ISO 16183:2002 |01.2009 | 12.2009 |ТК 80 |Фінансування: | |13.040.50; |потужності. Вимірювання| | | |ДП "ДержавтотрансНДІпроект", |Мінтрансзв'язку | |43.060.20 |газоподібних викидів з | | | |м. Київ | | | |неочищених | | | | | | | |відпрацьованих газів та| | | | | | | |викидів твердих | | | | | | | |частинок за допомогою | | | | | | | |систем часткового | | | | | | | |розведення потоку у | | | | | | | |несталому режимі. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |265.2.2-2009 |Транспорт дорожній. | ISO 20176:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 80 |Фінансування: | |43.020 |Машини для визначення | | | |ДП "ДержавтотрансНДІпроект", |Мінтрансзв'язку | | |точки Н (H-point | | | |м. Київ | | | |mashine II). Технічні | | | | | | | |вимоги та процедура | | | | | | | |визначення точки Н. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |266.2.2-2009 |Транспорт дорожній. | ISO 20828:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 80 |Фінансування: | |43.020 |Керування сертифікатом | | | |ДП "ДержавтотрансНДІпроект", |Мінтрансзв'язку | | |безпеки. Розроблення | | | |м. Київ | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 81 "Стандартизація методів контролю механічних, металографічних і корозійних випробувань металопродукції" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |126.2.4-2009 |Матеріали металеві. | EN ISO 6508-1:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 81 |Фінансування: | |77.040.10 |Вимірювання твердості | (ISO 6508-1:2005) | | |Державне підприємство |КПКВ 1202070 | | |за шкалою Роквелла. | | | |"Науково-дослідний та | | | |Частина 1. Методи | | | |конструкторсько-технологічний| | | |вимірювання (шкали A, | | | |інститут трубної | | | |B, C, D, E, F, G, H, | | | |промисловості | | | |K, N, T). | | | |ім. Я.Ю.Осади" | | | |Розроблення ДСТУ на | | | |(ДП "НДТІ"), | | | |заміну ГОСТ 9013-59 | | | |м. Дніпропетровськ | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |127.2.4-2009 |Матеріали металеві. | ISO 18265:2003 |01.2009 | 12.2009 |ТК 81 |Фінансування: | |77.040.10 |Переведення значень | | | |ДП "НДТІ", |КПКВ 1202070 | | |твердості. | | | |м. Дніпропетровськ | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 82 "Охорона навколишнього природного середовища України" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |099.2.3-2009 |Види діяльності щодо | ISO 24510:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 82 |Фінансування: | |03.080.30; |водопостачання та | | | |Український науково-дослідний|КПКВ 1202070 | |13.060.20; |стічних вод. Настанови | | | |інститут екологічних проблем | | |13.060.30 |з оцінки та поліпшення | | | |(УкрНДІЕП), | | | |якості послуг для | | | |м. Харків | | | |користувачів. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |100.2.3-2009 |Види діяльності щодо | ISO 24511:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 82 |Фінансування: | |13.060.30; |водопостачання та | | | |УкрНДІЕП, |КПКВ 1202070 | |93.030 |стічних вод. Настанови | | | |м. Харків | | | |з менеджменту споруд | | | | | | | |для стічних вод та | | | | | | | |оцінки послуг, що | | | | | | | |пов'язані зі стічними | | | | | | | |водами. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |101.2.3-2009 |Якість води. Оцінювання| ISO 7827:1994 |01.2009 | 12.2009 |ТК 82 |Фінансування: | |13.060.70 |здатності до повного | | | |УкрНДІЕП, |КПКВ 1202070 | | |аеробного | | | |м. Харків | | | |біорозкладання | | | | | | | |органічних сполук у | | | | | | | |водному середовищі. | | | | | | | |Метод визначання | | | | | | | |розчиненого органічного| | | | | | | |вуглецю (DOC). | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |102.2.3-2009 |Якість води. Оцінювання| ISO 10708:1997 |01.2009 | 12.2009 |ТК 82 |Фінансування: | |13.060.70 |здатності до повного | | | |УкрНДІЕП, |КПКВ 1202070 | | |аеробного | | | |м. Харків | | | |біорозкладання | | | | | | | |органічних сполук у | | | | | | | |водному середовищі. | | | | | | | |Визначання | | | | | | | |біохімічного споживання| | | | | | | |кисню двофазним | | | | | | | |випробовуванням у | | | | | | | |закритій посудині. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |103.2.3-2009 |Якість води. | ISO 8192:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 82 |Фінансування: | |13.060.70 |Випробовування на | | | |УкрНДІЕП, |КПКВ 1202070 | | |інгібовання споживання | | | |м. Харків | | | |кисню активним мулом | | | | | | | |внаслідок окислення | | | | | | | |вуглецю та амонію. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | | |заміну ДСТУ ISO 8192- | | | | | | | |2001 | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |104.2.3-2009 |Якість води. Визначання| ISO 9509:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 82 |Фінансування: | |13.060.70 |токсичності оцінюванням| | | |УкрНДІЕП, |КПКВ 1202070 | | |інгібовання | | | |м. Харків | | | |нітрифікуючих | | | | | | | |мікроорганізмів | | | | | | | |активного мулу. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | | |заміну ДСТУ ISO 9509- | | | | | | | |2002 | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |062.2.3-2009 |Якість води. Настанови | ISO/TR 13843:2000 |01.2009 | 12.2009 |ТК 82 |Фінансування: | |07.100.20 |щодо затвердження | | | |УкрНДІЕП, |КПКВ 1202070 | | |мікробіологічних | | | |м. Харків | | | |методів. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |063.2.3-2009 |Якість води. Вибір | ISO/TR 15462:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 82 |Фінансування: | |13.060.70 |випробування для | | | |УкрНДІЕП, |КПКВ 1202070 | | |оцінювання здатності до| | | |м. Харків | | | |біологічної деградації.| | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |064.2.3-2009 |Якість води. | ISO 8692:2004 |01.2009 | 12.2009 |ТК 82 |Фінансування: | |13.060.70 |Випробування на | | | |УкрНДІЕП, |КПКВ 1202070 | | |пригнічення росту | | | |м. Харків | | | |прісноводних водоростей| | | | | | | |одноклітковими зеленими| | | | | | | |водоростями. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | | |заміну ДСТУ 4166:2003 | | | | | | | |(ISO 8692:1989, MOD) | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |065.2.3-2009 |Якість води. Визначення| ISO 16240:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 82 |Фінансування: | |13.060.70 |генотоксичності води та| | | |УкрНДІЕП, |КПКВ 1202070 | | |стічної води. | | | |м. Харків | | | |Випробування з | | | | | | | |Salmonella/microsome | | | | | | | |(Тест Амеса). | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |066.2.3-2009 |Якість води. Критерії | ISO 17994:2004 |01.2009 | 12.2009 |ТК 82 |Фінансування: | |07.100.20; |для встановлення | | | |УкрНДІЕП, |КПКВ 1202070 | |13.060.70 |еквівалентності між | | | |м. Харків | | | |мікробіологічними | | | | | | | |методами. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 83 "Вагони" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |031.2.2-2009 |Гальма. | UIC 541-5 OR:1997 |03.2009 | 12.2009 |ТК 83 |Фінансування: | |45.060.20 |Електропневматичні | | | |Державне підприємство |КПКВ 1202070 | | |гальма пасажирських і | | | |"Український науково- | | | |вантажних вагонів. | | | |дослідний інститут | | | |Розроблення ДСТУ | | | |вагонобудування" | | | | | | | |(ДП "УкрНДІВ"), | | | | | | | |м. Кременчук | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |032.2.2-2009 |Електричне освітлення | UIC 555 OR:1991 |03.2009 | 12.2009 |ТК 83 |Фінансування: | |45.060.20 |вагонів пасажирського | | | |ДП "УкрНДІВ", |КПКВ 1202070 | | |рухомого складу. | | | |м. Кременчук | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 89 "Оцінка відповідності" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |204.2.3-2009 |Оцінювання | ISO/PAS 17005:2008 |01.2009 | 12.2009 |ТК 89 |Фінансування: | |03.120.20 |відповідності. | | | |Державне підприємство |КПКВ 1202030 | | |Використання систем | | | |"Український науково- | | | |управління в оцінюванні| | | |дослідний і навчальний центр | | | |відповідності. Принципи| | | |проблем стандартизації, | | | |та вимоги. Розроблення | | | |сертифікації та якості" | | | |ДСТУ | | | |(ДП "УкрНДНЦ"), | | | | | | | |м. Київ | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |205.2.3-2009 |Настанови для складання| ISO/IEC DIS 17007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 89 |Фінансування: | |03.120.20 |нормативних документів,| | | |ДП "УкрНДНЦ", |КПКВ 1202030 | | |що придатні для | | | |м. Київ | | | |використання оцінювання| | | | | | | |відповідності. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 90 "Засоби вимірювання електричних і магнітних величин" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |113.2.1-2009 |Засоби вимірювання | EN 50470-1:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 90 |Директива | |17.220.20; |електричної енергії | | | |Державне підприємство |2004/108/ЕС, | |91.140.50 |змінного струму. | | | |Всеукраїнський державний |2004/22/ЕС | | |Частина 1. Загальні | | | |науково-виробничий центр |Фінансування: | | |вимоги, випробування і | | | |стандартизації, метрології, |КПКВ 1202070 | | |умови випробувань. | | | |сертифікації та захисту прав | | | |Лічильники електричної | | | |споживачів | | | |енергії (класів | | | |(Укрметртестстандарт), | | | |точності A, B і C). | | | |м. Київ | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |114.2.1-2009 |Засоби вимірювання | EN 50470-2:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 90 |Директива | |17.220.20; |електричної енергії | | | |Укрметртестстандарт, |2004/22/ЕС | |91.140.50 |змінного струму. | | | |м. Київ |Фінансування: | | |Частина 2. Додаткові | | | | |КПКВ 1202070 | | |вимоги. | | | | | | | |Електромеханічні | | | | | | | |лічильники активної | | | | | | | |енергії (класів | | | | | | | |точності A і B). | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |115.2.1-2009 |Засоби вимірювання | EN 50470-3:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 90 |Директива | |17.220.20; |електричної енергії | | | |Укрметртестстандарт, |2004/22/ЕС | |91.140.50 |змінного струму. | | | |м. Київ |Фінансування: | | |Частина 3. Додаткові | | | | |КПКВ 1202070 | | |вимоги. Статичні | | | | | | | |лічильники активної | | | | | | | |енергії (класів | | | | | | | |точності A, B і C). | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |116.2.1-2009 |Вимірювальні | IEC 60044-3:2002 |01.2009 | 12.2009 |ТК 90 |Фінансування: | |17.220.20; |трансформатори. | | | |Укрметртестстандарт, |КПКВ 1202070 | |29.180 |Частина 3. Комбіновані | | | |м. Київ | | | |трансформатори. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |117.2.1-2009 |Трансформатори | IEC 60044-5:2004 |01.2009 | 12.2009 |ТК 90 |Фінансування: | |17.220.20 |вимірювальні. | | | |Укрметртестстандарт, |КПКВ 1202070 | | |Частина 5. Ємнісні | | | |м. Київ | | | |трансформатори напруги.| | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |118.2.1-2009 |Засоби вимірювання | IEC 62052-21:2004 |01.2009 | 12.2009 |ТК 90 |Фінансування: | |17.220.20; |електричної енергії | | | |Укрметртестстандарт, |КПКВ 1202070 | |91.140.50 |змінного струму. | | | |м. Київ | || |Загальні вимоги, | | | | | | | |випробування і умови | | | | | | | |випробувань. | | | | | | | |Частина 21. | | | | | | | |Устатковання для | | | | | | | |тарифікації та контролю| | | | | | | |навантаги. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |119.2.1-2009 |Засоби вимірювання | IEC 62053-52:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 90 |Фінансування: | |17.220.20; |електричної енергії | | | |Укрметртестстандарт, |КПКВ 1202070 | |91.140.50 |змінного струму. | | | |м. Київ | | | |Додаткові вимоги. | | | | | | | |Частина 52. Умовні | | | | | | | |познаки. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 91 "Устаткування збагачувальне" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |051.2.2-2009 |Устатковання | ISO 2326:1972 |03.2009 | 12.2009 |ТК 91 |Фінансування: | |53.040.99 |завантажувально- | | | |Державне підприємство |КПКВ 1202070 | | |розвантажувальне | | | |"Державний проектно- | | | |механічне безперервної | | | |конструкторський інститут | | | |дії для сипких | | | |збагачувального устаткування | | | |матеріалів. Аерожолоби.| | | |"Діпромашвуглезбагачення" (ДП| | | |Розроблення ДСТУ | | | |ДПКІ ЗУ | | | | | | | |"Діпромашвуглезбагачення"), | | | | | | | |м. Луганськ | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |052.2.2-2009 |Пристрої | ISO 2327:1972 |03.2009 | 12.2009 |ТК 91 |Фінансування: | |53.040.30 |завантажувально- | | | |ДП ДПКІ ЗУ |КПКВ 1202070 | | |розвантажувальні | | | |"Діпромашвуглезбагачення", | | | |пневматичні для сипких | | | |м. Луганськ | | | |матеріалів. | | | | | | | |Трубопроводи. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |053.2.2-2009 |Устатковання | ISO 3265:1974 |03.2009 | 12.2009 |ТК 91 |Фінансування: | |53.040.99 |завантажувально- | | | |ДП ДПКІ ЗУ |КПКВ 1202070 | | |розвантажувальне | | | |"Діпромашвуглезбагачення", | | | |механічне безперервної | | | |м. Луганськ | | | |дії для сипких | | | | | | | |матеріалів. Пристрої | | | | | | | |перекидні для | | | | | | | |розвантаження рейкових | | | | | | | |вагонів (обертові, з | | | | | | | |торцевим і боковим | | | | | | | |розвантаженням). Норми | | | | | | | |і правила безпеки. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |054.2.2-2009 |Устатковання | ISO 5050:1981 |03.2009 | 12.2009 |ТК 91 |Фінансування: | |53.040.99 |завантажувально- | | | |ДП ДПКІ ЗУ |КПКВ 1202070 | | |розвантажувальне | | | |"Діпромашвуглезбагачення", | | | |механічне безперервної | | | |м. Луганськ | | | |дії. Елеватори ковшові | | | | | | | |вертикальні з | | | | | | | |каліброваними | | | | | | | |круглоланковими | | | | | | | |ланцюгами. Загальні | | | | | | | |характеристики. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |055.2.2-2009 |Устатковання | ISO 5051:1981 |03.2009 | 12.2009 |ТК 91 |Фінансування: | |53.040.99 |завантажувально- | | | |ДП ДПКІ ЗУ |КПКВ 1202070 | | |розвантажувальне | | | |"Діпромашвуглезбагачення", | | | |механічне безперервної | | | |м. Луганськ | | | |дії. Ковші елеваторні | | | | | | | |глибокі з плоскою | | | | | | | |задньою стінкою. | | | | | | | |Основні розміри. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 93 "Системи управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |195.2.3-2009 |Системи управління | ISO/TS 29001:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 93 |Фінансування: | |03.120.10; |якістю в нафтовій, | | | |ДП "Науково-дослідний |КПКВ 1202070 | |75.020 |нафтохімічній та | | | |інститут метрології | | | |газовій галузях. Вимоги| | | |вимірювальних і управляючих | | | |до організацій, які | | | |систем" (ДП "НДІ "Система"), | | | |постачають продукцію та| | | |м. Львів | | | |надають послуги. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | | |заміну ДСТУ ISO/TS | | | | | | | |29001:2006 | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |196.2.3-2009 |Настанови щодо | ISO Guide 64:2008 |01.2009 | 12.2009 |ТК 93 |Фінансування: | |01.120; |врахування екологічних | | | |ДП "НДІ "Система", |КПКВ 1202070 | |13.020.01 |питань у стандартах на | | | |м. Львів | | | |продукцію. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ на заміну ДСТУ-Н | | | | | | | |4340:2004 | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |197.2.3-2009 |Системи управління | ISO 9001:2008 |01.2009 | 12.2009 |ТК 93 |Фінансування: | |03.120.10 |якістю. Вимоги. | | | |ДП "НДІ "Система", |КПКВ 1202030 | | |Розроблення ДСТУ на | | | |м. Львів | | | |заміну ДСТУ ISO | | | | | | | |9001:2001 | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |094.2.1-2009 |Настанови щодо | |01.2009 | 12.2009 |ТК 93 |Фінансування: | |03.120.10 |застосування ISO 9001 в| | | |ДП "НДІ "Система", |КПКВ 1202030 | | |малих організаціях. | | | |м. Львів | | | |Розроблення ДСТУ-Н | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |201.2.3-2009 |Екологічне управління. | ISO 14040:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 93 |Фінансування: | |13.020.10; |Оцінювання життєвого | | | |ТОВ "Бюро Міжнародної |КПКВ 1202070 | |13.020.60 |циклу. Принципи та | | | |Сертифікації", | | | |структура. Розроблення | | | |м. Київ | | | |ДСТУ на заміну ДСТУ ISO| | | | | | | |14040:2004 | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |202.2.3-2009 |Екологічне управління. | ISO 14044:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 93 |Фінансування: | |13.020.10; |Оцінювання життєвого | | | |ТОВ "Бюро Міжнародної |КПКВ 1202070 | |13.020.60 |циклу. Вимоги та | | | |Сертифікації", | | | |керівні принципи. | | | |м. Київ | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |203.2.3-2009 |Екологічне управління. | ISO 14048:2002 |01.2009 | 12.2009 |ТК 93 |Фінансування: | |13.020.60 |Оцінювання життєвого | | | |ТОВ "Бюро Міжнародної |КПКВ 1202070 | | |циклу. Документування | | | |Сертифікації", | | | |даних. Розроблення | | | |м. Київ | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 98 "Засоби і системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризація" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |297.2.2-2009 |Механічна вібрація. | EN ISO 20643:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 98 |Директива | |13.160 |Машини ручні та з | | | |Товариство з обмеженою |98/37/ЕС | | |ручним керуванням. | | | |відповідальністю Науково- |Фінансування: | | |Принципи оцінювання | | | |виробниче підприємство |КПКВ 1202070 | | |емісії вібрації. | | | |"Техносервіс" (ТОВ НВП |Прийняття методом| | |Розроблення ДСТУ | | | |"Техносервіс"), |"передрук". | | | | | | |м. Дніпропетровськ |Проект | | | | | | | |"Twinning" | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |106.2.2-2009 |Піддони для | ISO 445:2008 |03.2009 | 12.2009 |ТК 98 |Фінансування: | |01.040.55; |підіймально- | | | |Товариство з обмеженою |КПКВ 1202070 | |55.180.20 |транспортних операцій. | | | |відповідальністю Науково- | | | |Словник. Розроблення | | | |виробниче підприємство | | | |ДСТУ | | | |"Техносервіс" (ТОВ НВП | | | | | | | |"Техносервіс"), | | | | | | | |м. Дніпропетровськ | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |107.2.2-2009 |Контейнери вантажні | ISO 668:1995; |03.2009 | 12.2009 |ТК 98 |Фінансування: | |55.180.10 |серії 1. Класифікація, | Amd2:2005 | | |ТОВ НВП "Техносервіс", |КПКВ 1202070 | | |розміри та номінальні | | | |м. Дніпропетровськ | | | |характеристики. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |108.2.2-2009 |Контейнери вантажні. | ISO 830:1999 |03.2009 | 12.2009 |ТК 98 |Фінансування: | |01.040.55; |Словник. Розроблення | | | |ТОВ НВП "Техносервіс", |КПКВ 1202070 | |55.180.10 |ДСТУ | | | |м. Дніпропетровськ | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |109.2.2-2009 |Контейнери вантажні | ISO 1161:1984; |03.2009 | 12.2009 |ТК 98 |Фінансування: | |55.180.10 |серії 1. Фітінги | Amd1:2007 | | |ТОВ НВП "Техносервіс", |КПКВ 1202070 | | |кутові. Технічні умови.| | | |м. Дніпропетровськ | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |110.2.2-2009 |Вантажні контейнери | ISO 1496-1:1990; |03.2009 | 12.2009 |ТК 98 |Фінансування: | |55.180.10 |серії 1. Технічні | Amd1:1993; | | |ТОВ НВП "Техносервіс", |КПКВ 1202070 | | |вимоги та методи | Amd2:1998; | | |м. Дніпропетровськ | | | |випробування. | Amd3:2005; | | | | | | |Частина 1. Контейнери | Amd4:2006; | | | | | | |загального призначення | Amd5:2006 | | | | | | |універсальні. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |111.2.2-2009 |Вантажні контейнери | ISO 1496-2:2008 |03.2009 | 12.2009 |ТК 98 |Фінансування: | |55.180.10 |серії 1. Частина 2. | | | |ТОВ НВП "Техносервіс", |КПКВ 1202070 | | |Контейнери | | | |м. Дніпропетровськ | | | |ізотермічні. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |112.2.2-2009 |Вантажні контейнери | ISO 1496-3:1995; |03.2009 | 12.2009 |ТК 98 |Фінансування: | |55.180.10 |серії 1. Частина 3. | Amd1:2006 | | |ТОВ НВП "Техносервіс", |КПКВ 1202070 | | |Контейнери-цистерни | | | |м. Дніпропетровськ | | | |для рідин, газів та | | | | | | | |сипких матеріалів, | | | | | | | |завантажуваних під | | | | | | | |тиском. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |113.2.2-2009 |Вантажні контейнери | ISO 1496-4:1991; |03.2009 | 12.2009 |ТК 98 |Фінансування: | |55.180.10 |серії 1. Частина 4. | Amd1:1994 | | |ТОВ НВП "Техносервіс", |КПКВ 1202070 | | |Контейнери для сипких | | | |м. Дніпропетровськ | | | |матеріалів | | | | | | | |негерметизовані. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |114.2.2-2009 |Вантажні контейнери | ISO 1496-5:1991; |03.2009 | 12.2009 |ТК 98 |Фінансування: | |55.180.10 |серії 1. Частина 5. | Amd1:1993; | | |ТОВ НВП "Техносервіс", |КПКВ 1202070 | | |Контейнери-платформи і | Amd2:1994 | | |м. Дніпропетровськ | | | |контейнери на базі | | | | | | | |платформи. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |115.2.2-2009 |Контейнери вантажні | ISO 3874:1997; |03.2009 | 12.2009 |ТК 98 |Фінансування: | |55.180.10 |серії 1. | Amd1:2000; | | |ТОВ НВП "Техносервіс", |КПКВ 1202070 | | |Завантажування, | Amd2:2002; | | |м. Дніпропетровськ | | | |розвантажування і | Amd3:2005; | | | | | | |кріплення. Розроблення | Amd4:2007 | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |116.2.2-2009 |Контейнери вантажні. | ISO 6346:1995 |03.2009 | 12.2009 |ТК 98 |Фінансування: | |55.180.10 |Кодування, | | | |ТОВ НВП "Техносервіс", |КПКВ 1202070 | | |ототожнювання та | | | |м. Дніпропетровськ | | | |марковання. Розроблення| | | | | | | |ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |117.2.2-2009 |Контейнери вантажні | ISO 9669:1990; |03.2009 | 12.2009 |ТК 98 |Фінансування: | |55.180.10 |серії 1. Поверхневе | Amd1:1992 | | |ТОВ НВП "Техносервіс", |КПКВ 1202070 | | |з'єднання для | | | |м. Дніпропетровськ | | | |контейнерів-цистерн. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |118.2.2-2009 |Контейнери вантажні. | ISO 10374:1991; |03.2009 | 12.2009 |ТК 98 |Фінансування: | |55.180.10 |Автоматичне | Amd1:1995 | | |ТОВ НВП "Техносервіс", |КПКВ 1202070 | | |ототожнювання. | | | |м. Дніпропетровськ | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |119.2.2-2009 |Контейнери середньої | ISO 15867:2003 |03.2009 | 12.2009 |ТК 98 |Фінансування: | |01.040.55; |вантажності для | | | |ТОВ НВП "Техносервіс", |КПКВ 1202070 | |55.180 |насипних безпечних | | | |м. Дніпропетровськ | | | |вантажів. Терміни та | | | | | | | |визначення понять. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 99 "Матеріали та прилади для сцинтиляційної техніки та техніки, пов'язаної з вимірюванням іонізуючих випромінень" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |015.2.1-2009 |Приладобудування | IEC 61453:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 99 |Фінансування: | |27.120; |ядерне. Сцинтиляційні | | | |Інститут сцинтиляційних |КПКВ 1202070 | |17.240; |детекторні системи | | | |матеріалів (ІСМА), | | |19.020 |гамма-випромінення для | | | |м. Харків | | | |аналізу радіонуклідів. | | | | | | | |Градуювання та типові | | | | | | | |випробування. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | | |заміну ДСТУ IEC | | | | | | | |61453:2005 (IEC | | | | | | | |61453:1997, IDT) | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |016.2.1-2009 |Приладобудування | IEC 60412:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 99 |Фінансування: | |27.120 |ядерне. Детектори | | | |ІСМА, |КПКВ 1202070 | | |сцинтиляційні. | | | |м. Харків | | | |Номенклатура | | | | | | | |(позначення). Розміри | | | | | | | |сцинтиляторів | | | | | | | |стандартні. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | | |заміну ДСТУ IEC | | | | | | | |60412:2004 (IEC | | | | | | | |60412:1973, IDT) | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |017.2.1-2009 |Приладобудування | IEC 62088:2001 |01.2009 | 12.2009 |ТК 99 |Фінансування: | |27.120; |ядерне. Фотодіоди для | | | |ІСМА, |КПКВ 1202070 | |19.020; |сцинтиляційних | | | |м. Харків | | |17.240 |детекторів. Методи | | | | | | | |випробування. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 100 "Сталеві дротяні канати" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |207.2.4-2009 |Сталеві дротяні канати.| EN 12385-1:2002; |01.2009 | 12.2009 |ТК 100 |Фінансування: | |77.140.65 |Безпека. Частина 1. | А1:2008 | | |Міжнародна асоціація |КПКВ 1202070 | | |Основні вимоги. | | | |дослідників сталевих канатів | | | |Розроблення ДСТУ | | | |(МАИСК), | | | | | | | |НВП "Віра-Сервіс Плюс", | | | | | | | |м. Одеса | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 101 "Технологія поліграфії" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |058.2.3-2009 |Поліграфія. Колір та | ISO 2846-1:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 101 |Фінансування: | |87.080 |прозорість комплектів | | | |ВАТ "Український науково- |Держкомтелерадіо | | |фарб для | | | |дослідний інститут по- | | | |чотирифарбованого | | | |ліграфічної промисло- | | | |друкування. | | | |вості ім. Т.Г.Шевченка" | | | |Частина 1. Офсетне | | | |корпоративне підприєм- | | | |плоске друкування: | | | |ство Державної акціонерної | | | |аркушне і рулонне з | | | |компанії "Укрвидавполіграфія"| | | |термосушінням. | | | |(ВАТ "УНДІПП | | | |Розроблення ДСТУ | | | |ім. Т.Г.Шевченка"), | | | | | | | |м. Львів | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |059.2.3-2009 |Поліграфія. Колір та | ISO 2846-2:2007 |01.2009 | 12.2009 |ТК 101 |Фінансування: | |87.080 |прозорість комплектів | | | |ВАТ "УНДІПП |Держкомтелерадіо | | |фарб для | | | |ім. Т.Г.Шевченка", | | | |чотирифарбованого | | | |м. Львів | | | |друкування. | | | | | | | |Частина 2. Офсетне | | | | | | | |плоске друкування без | | | | | | | |додаткового сушіння. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |060.2.3-2009 |Поліграфія. Колір та | ISO 2846-5:2005 |01.2009 | 12.2009 |ТК 101 |Фінансування: | |87.080 |прозорість комплектів | | | |ВАТ "УНДІПП |Держкомтелерадіо | | |фарб для | | | |ім. Т.Г.Шевченка", | | | |чотирифарбованого | | | |м. Львів | | | |друкування. | | | | | | | |Частина 5. | | | | | | | |Флексографічне | | | | | | | |друкування. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |061.2.3-2009 |Поліграфія. Лабораторне| ISO 2834-1:2006 |01.2009 | 12.2009 |ТК 101 |Фінансування: | |87.080 |виготовлення тест- | | | |ВАТ "УНДІПП |Держкомтелерадіо | | |відбитків. Частина 1. | | | |ім. Т.Г.Шевченка", | | | |Густотерті фарби. | | | |м. Львів | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |173.2.4-2009 |Матеріал палітурний на | |01.2009 | 12.2009 |ТК 101 |Фінансування: | |37.100.20 |паперовій основі з | | | |ВАТ "УНДІПП |Держкомтелерадіо | | |плівковим покриттям. | | | |ім. Т.Г.Шевченка", | | | |Метод визначення | | | |м. Львів | | | |стійкості до стирання. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | | |заміну ГОСТ 9778-79 | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |174.2.4-2009 |Марля поліграфічна. | |01.2009 | 12.2009 |ТК 101 |Фінансування: | |37.100.20 |Загальні технічні | | | |ВАТ "УНДІПП |Держкомтелерадіо | | |умови. Розроблення ДСТУ| | | |ім. Т.Г.Шевченка", | | | |на заміну ГОСТ 5196-75 | | | |м. Львів | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |175.2.4-2009 |Матеріал палітурний з | |01.2009 | 12.2009 |ТК 101 |Фінансування: | |37.100.20 |плівковим покриттям. | | | |ВАТ "УНДІПП |Держкомтелерадіо | | |Метод визначення | | | |ім. Т.Г.Шевченка", | | | |стійкості до | | | |м. Львів | | | |багаторазового | | | | | | | |згинання. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ на заміну ГОСТ | | | | | | | |9779-77 | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 104 "Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |041.2.2-2009 |Норми безпеки до | EN 81-3:2000; |03.2009 | 12.2009 |ТК 104 |Директива | |91.140.90 |конструкції та | А1:2008 | | |Закрите акціонерне товариство|98/37/ЕС | | |експлуатації ліфтів. | | | |"ОТІС" (ЗАТ "ОТІС"), |Фінансування: | | |Частина 3. Ліфти | | | |м. Київ |КПКВ 1202070 | | |електричні і | | | | | | | |гідравлічні службові. | | | | | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | | |заміну ДСТУ prEN 81- | | | | | | | |3:2004 | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |042.2.2-2009 |Безпечність ескалаторів| EN 115-1:2008 |03.2009 | 12.2009 |ТК 104 |Директива | |91.140.90 |та рухомих доріжок. | | | |ЗАТ "ОТІС", |98/37/ЕС | | |Частина 1. Конструкція | | | |м. Київ |Фінансування: | | |і експлуатація. | | | | |КПКВ 1202070 | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | | |заміну ДСТУ EN | | | | | | | |115:2003 | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |043.2.2-2009 |Технічне обслуговування| EN 13015:2001; |03.2009 | 12.2009 |ТК 104 |Директива | |91.140.90 |ліфтів і ескалаторів. | А1:2008 | | |ЗАТ "ОТІС", |95/16/ЕС | | |Розроблення ДСТУ на | | | |м. Київ |Фінансування: | | |заміну ДСТУ prEN | | | | |КПКВ 1202070 | | |13015:2002 | | | | | | |----------------+-----------------------+------------------------+--------+-------------+-----------------------------+-----------------| |069.2.2-2009 |Ліфти пасажирські та | ISO 7465:2007 |03.2009 | 12.2009 |ТК 104 |Фінансування: | |91.140.90 |службові. Напрямні для | | | |ЗАТ "ОТІС", |КПКВ 1202070 | | |кабін та противаг | | | |м. Київ | | | |ліфтів. | | | | | | | |Тип - Т. Розроблення | | | | | | | |ДСТУ на заміну | | | | | | | |ДСТУ ISO 7465:2004 |