open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
14.08.2009 N 301

Про внесення змін до Плану національної

стандартизації на 2009 рік

(Витяг)
З метою уточнення завдань, передбачених Планом національної
стандартизації на 2009 рік ( v0179609-09 ), Н А К А З У Ю:
1. Внести до Плану національної стандартизації на 2009 рік
(далі - План-2009), затвердженого наказом Держспоживстандарту від
29.04.2009 N 179 ( v0179609-09 ), зміни, що додаються.
2. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Корчевна Л.О.) довести до відома відповідних технічних комітетів
стандартизації та організацій-розробників відповідні затверджені
зміни до Плану-2009 ( v0179609-09 ).
Голова Л.Лосюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

України з питань технічного

регулювання та споживчої

політики

14.08.2009 N 301

ЗМІНИ,

що вносяться до Плану національної

стандартизації на 2009 рік

( v0179609-09 )

1. У графі 7 теми з кодом завдання 348.2.1-2009 слова та
цифри "КПКВ 1202070" замінити словом "Мінпромполітики".
2. У графі 6 тем з кодами завдань 577.2.1-2009-581.2.1-2009
слова "ЗАТ НВП "САУ" замінити словами "Дочірнє підприємство
"Спеціальне конструкторське бюро по системах автоматизованого
управління 3" (ДП "СКБ САУ 3")".
3. У графі 2 теми з кодом завдання 1246.2.1-2008 слова та
цифри "Прилади дискретної дії зважувальні підсумовуючі
автоматичні. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги.
Випробування" замінити словами та цифрами "Ваги автоматичні
дискретної дії для сумарного обліку (ваги бункерні для сумарного
обліку). Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи
випробувань".
4. У графі 2 теми з кодом завдання 1247.2.1-2008 слова та
цифри "Прилади дискретної дії зважувальні підсумовуючі
автоматичні. Частина 2. Форма звіту про випробування" замінити
словами та цифрами "Ваги автоматичні дискретної дії для сумарного
обліку (ваги бункерні для сумарного обліку). Частина 2. Форми
звіту про випробування".
5. У графі 2 теми з кодом завдання 1248.2.1-2008 слова
"Метрологія. Прилади дискретної дії зважувальні підсумовуючі
автоматичні. Методика повірки" замінити словами "Метрологія. Ваги
автоматичні дискретної дії для сумарного обліку (ваги бункерні для
сумарного обліку). Методика повірки".
6. У графі 2 теми з кодом завдання 468.2.2-2008 слова "Вагони
метрополітену, пристосовані для перевезення інвалідів у кріслах
колісних. Технічні вимоги" замінити словами "Вагони метрополітену,
пристосовані для перевезення інвалідів. Технічні вимоги".
7. У графі 2 теми з кодом завдання 469.2.2-2008 слова "Вагони
трамвайні, пристосовані для перевезення інвалідів у кріслах
колісних. Технічні вимоги" замінити словами "Вагони трамвайні,
пристосовані для перевезення інвалідів. Технічні вимоги".
8. У графі 7 тем з кодами завдань 058.2.3-2009-061.2.3-2009
слова та цифри "КПКВ 1202070" замінити словом "Держкомтелерадіо".
9. У графі 6 теми з кодом завдання 058.2.3-2009 слова
"ВАТ "Український науково-дослідний інститут поліграфічної
промисловості ім. Т.Г.Шевченка" (ВАТ "УНДІПП ім. Т.Г.Шевченка")"
замінити словами "ВАТ "Український науково-дослідний інститут
поліграфічної промисловості ім. Т.Г.Шевченка" корпоративне
підприємство Державної акціонерної компанії "Укрвидавполіграфія"
(ВАТ "УНДІПП ім. Т.Г.Шевченка")".
10. У графі 6 теми з кодом завдання 454.2.3-2008 слова
"ВАТ "УНДІПП ім. Т.Г.Шевченка", корпоративне підприємство
ДАК "Укрвидавполіграфія" замінити словами "ВАТ "Український
науково-дослідний інститут поліграфічної промисловості
ім. Т.Г.Шевченка" корпоративне підприємство Державної акціонерної
компанії "Укрвидавполіграфія" (ВАТ "УНДІПП ім. Т.Г.Шевченка")".
11. У графі 4 теми з кодом завдання 454.2.3-2008 цифри
"08.2008" замінити цифрами "04.2008".
12. У графі 5 теми з кодом завдання 454.2.3-2008 цифри
"10.2009" замінити цифрами "12.2009".
13. У графі 7 тем з кодами завдань 840.2.1-2009, 051.2.1-2009
слова та цифри "КПКВ 1202070" замінити словом "Держзв'язку".
14. У графі 7 теми з кодом завдання 235.2.1-2009 слова та
цифри "КПКВ 1202070" замінити словом "Мінтрансзв'язку".
15. У графі 2 теми з кодом завдання 453.2.1-2008 слова та
цифри "Обладнання і системи навігації та радіозв'язку морські.
Суднові регістратори путових даних. Часть 1. Регістратори путових
даних. Вимоги до робочих характеристик, методи випробувань і
необхідні результати випробувань" замінити словами та цифрами
"Устатковання і системи морської навігації та радіозв'язку.
Реєстратори даних рейсу суднові. Реєстратори даних рейсу.
Частина 1. Експлуатаційні вимоги, методи випробування та необхідні
результати випробування".
16. У графі 2 теми з кодом завдання 455.2.1-2008 слова та
цифри "Обладнання і системи навігації та радіозв'язку морські.
Суднові регістратори путових даних. Часть 2. Регістратори істинних
путових даних. Вимоги до робочих характеристик, методи випробувань
і необхідні результати випробувань" замінити словами та цифрами
"Устатковання і системи морської навігації та радіозв'язку.
Реєстратори даних рейсу суднові. Частина 2. Реєстратори даних
рейсу суднові. спрощені. Експлуатаційні вимоги, методи
випробування та необхідні результати випробування".
17. У графі 2 теми з кодом завдання 456.2.1-2008 слова
"Обладнання і системи навігації та радіозв'язку морські.
Електронна система індикації та відображення інформації.
Експлуатаційні та функційні вимоги, методи випробувань і необхідні
результати випробувань" замінити словами "Устатковання і системи
морської навігації та радіозв'язку. Система інформаційна
навігаційна картографічна електронна. Технічні та експлуатаційні
вимоги, методи випробування та необхідні результати випробування".
18. Теми з кодами завдань 145.2.4-2005, 2.4.2.364-2006,
2.4.2.363-2006, 687.2.5-2008, 2.4.2.411-2006, 2.4.2.173-2006,
2.4.2.020-2008, 2.4.2.086-2008 вилучити.
19. Доповнити Частину 2 "Перехідні теми" Плану національної
стандартизації на 2009 рік ( v0179609-09 ) темами, наведеними у
Додатку 1 до Змін.
Заступник директора Департаменту
стандартизації та метрології Н.Л.Старікова

Додаток 1

до Змін

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Код завдання, | Назва стандарту. |Запровадження| Термін (міс., рік) | ТК, організація-розробник, | Примітки | код за ДК 004 | Вид роботи | міжнародних |----------------------| співвиконавці | | ( va301609-08 ) | | та |початок | подання на | | | | | регіональних|роботи |затвердження | | | | | стандартів | | | | | | | (ISO, IEC, | | | | | | | ITU, EN | | | | | | | тощо) | | | | | ----------------+-----------------------+-------------+--------+-------------+--------------------------------+-------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ----------------+-----------------------+-------------+--------+-------------+--------------------------------+-------------------------| 2.4.2.044-2005 |Напівфабрикати з | |01.2004 | 05.2009 |ТК 24 |Фінансування: | 67.080.20 |овочевих культур | | | |Державний науково- |Мінагрополітики | |для промислового | | | |дослідний і проектно- | | |переробляння. | | | |конструкторський | | |Технічні умови. | | | |інститут | | |Розроблення ДСТУ | | | |"Консервпромкомплекс" | | ----------------+-----------------------+-------------+--------+-------------+--------------------------------+-------------------------| 614.2.4-2009 |Консерви м'ясорослинні | |07.2006 | 07.2009 |ТК 140 |Фінансування: | 67.120.10 |та кров'яні. Загальні | | | |Технологічний інститут |Мінагрополітики | |технічні умови. | | | |молока та м'яса | | |Розроблення ДСТУ | | | |Української академії | | |на заміну | | | |аграрних наук | | |РСТ УРСР 1416-86 (в | | | |(ТІММ УААН) | | |частині м'ясорослинних | | | | | | |та кров'яних консервів)| | | | | | ----------------+-----------------------+-------------+--------+-------------+--------------------------------+-------------------------| 615.2.4-2009 |Консерви м'ясні | |07.2006 | 07.2009 |ТК 140 |Фінансування: | 67.120.10 |субпродуктові. Загальні| | | |ТІММ УААН |Мінагрополітики | |технічні умови. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |на заміну | | | | | | |РСТ УРСР 1416-86 (в | | | | | | |частині субпродуктових | | | | | | |консервів) | | | | | | ----------------+-----------------------+-------------+--------+-------------+--------------------------------+-------------------------| 616.2.4-2009 |Консерви м'ясні. | |07.2006 | 07.2009 |ТК 140 |Фінансування: | 67.120.10 |Паштети печінкові. | | | |ТІММ УААН |Мінагрополітики | |Загальні технічні | | | | | | |умови. Розроблення ДСТУ| | | | | | |зі скасуванням | | | | | | |ГОСТ 12314-66, | | | | | | |ГОСТ 12319-77 | | | | | | |та ГОСТ 12424-77 | | | | | | ----------------+-----------------------+-------------+--------+-------------+--------------------------------+-------------------------| 617.2.4-2009 |Консерви із | |07.2006 | 07.2009 |ТК 140 |Фінансування: | 67.120.10; |м'яса птиці | | | |ТІММ УААН |Мінагрополітики | 67.120.20 |фаршеві. Загальні | | | | | | |технічні умови. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------+-----------------------+-------------+--------+-------------+--------------------------------+-------------------------| 610.2.4-2009 |Препарати ветеринарні | |05.2008 | 08.2009 |ТК 149 |Фінансування: | 11.220 |імунобіологічні. | | | |Інститут |Мінагрополітики | |Агаро-сольова | | | |експериментальної і | | |суміш для серологічної | | | |клінічної ветеринарної | | |діагностики | | | |медицини (ННЦ | | |лейкозу великої | | | |"ІЕКВМ") | | |рогатої худоби в | | | | | | |реакції імунодифузії. | | | | | | |Технічні умови. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------+-----------------------+-------------+--------+-------------+--------------------------------+-------------------------| 611.2.4-2009 |Препарати ветеринарні | |05.2008 | 08.2009 |ТК 149 |Фінансування: | 11.220 |імунобіологічні. | | | |ННЦ "ІЕКВМ" |Мінагрополітики | |Антиген для | | | | | | |серологічної | | | | | | |діагностики | | | | | | |лейкозу великої | | | | | | |рогатої худоби в | | | | | | |реакції імунодифузії. | | | | | | |Технічні умови. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------+-----------------------+-------------+--------+-------------+--------------------------------+-------------------------| 612.2.4-2009 |Середовища | |05.2008 | 08.2009 |ТК 149 |Фінансування: | 11.220 |вірусологічні. | | | |ННЦ "ІЕКВМ" |Мінагрополітики | |Розчин версена. | | | | | | |Методи | | | | | | |виготовляння та | | | | | | |контролю. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------+-----------------------+-------------+--------+-------------+--------------------------------+-------------------------| 461.2.4-2009 |Вироби хлібобулочні | |07.2005 | 06.2009 |ТК 153 |Фінансування: | 67.060 |сухарні. Загальні | | | |Всеукраїнська |Мінагрополітики | |технічні умови. | | | |асоціація пекарів | | |Розроблення ДСТУ | | | |(ВАП) | | |на заміну ГОСТ 30317-95| | | | | | ----------------+-----------------------+-------------+--------+-------------+--------------------------------+-------------------------| 465.2.4-2009 |Вироби хлібобулочні | |07.2005 | 06.2009 |ТК 153 |Фінансування: | 67.060 |бубличні. Загальні | | | |ВАП |Мінагрополітики | |технічні умови. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |на заміну ГОСТ 30354-96| | | | | | ----------------+-----------------------+-------------+--------+-------------+--------------------------------+-------------------------| 462.2.4-2009 |Вироби хлібобулочні. | |07.2005 | 06.2009 |ТК 153 |Фінансування: | 67.060 |Укладання, | | | |ВАП |Мінагрополітики | |зберігання і | | | | | | |транспортування. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |на заміну ГОСТ 8227-56 | | | | | | ----------------+-----------------------+-------------+--------+-------------+--------------------------------+-------------------------| 463.2.4-2009 |Вироби хлібобулочні. | |07.2005 | 06.2009 |ТК 153 |Фінансування: | 67.060 |Правила приймання, | | | |ВАП |Мінагрополітики | |методи відбирання проб,| | | | | | |методи визначання | | | | | | |органолептичних | | | | | | |показників і | | | | | | |маси виробів. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |на заміну ГОСТ 5667-65 | | | | | | ----------------+-----------------------+-------------+--------+-------------+--------------------------------+-------------------------| 464.2.4-2009 |Вироби хлібобулочні. | |07.2005 | 06.2009 |ТК 153 |Фінансування: | 67.050 |Методи визначання | | | |ВАП |Мінагрополітики | |фізико-хімічних | | | | | | |показників. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |на заміну ГОСТ 5668-68,| | | | | | |ГОСТ 5669:96, | | | | | | |ГОСТ 5670-96, | | | | | | |ГОСТ 5672-68, | | | | | | |ГОСТ 5698-51, | | | | | | |ГОСТ 21094-75 | | | | | | ----------------+-----------------------+-------------+--------+-------------+--------------------------------+-------------------------| 620.2.5-2007 |Буряки цукрові | |07.2006 | 03.2009 |Інститут цукрових |Фінансування: | 65.020.20 |поліплоїдні. | | | |буряків УААН |Мінагрополітики | |Насіння. Методи | | | | | | |визначання | | | | | | |однорідності та | | | | | | |стабільності за | | | | | | |ступенем | | | | | | |плоїдності. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------+-----------------------+-------------+--------+-------------+--------------------------------+-------------------------| 2.4.2.300-2006 |Вовна. | ISO |07.2006 | 04.2009 |Інститут біології |Фінансування: | 59.080.01 |Колориметричний | 2913:1975 | | |тварин УААН |Мінагрополітики | |метод визначення | | | | | | |вмісту цистину | | | | | | |та цистеїну в | | | | | | |гідролізатах. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------+-----------------------+-------------+--------+-------------+--------------------------------+-------------------------| 2.4.2.299-2006 |Вовна. Метод | ISO |07.2006 | 04.2009 |Інститут біології |Фінансування: | 59.080.01 |визначення | 2916:1975 | | |тварин УААН |Мінагрополітики | |вмісту лугу. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------+-----------------------+-------------+--------+-------------+--------------------------------+-------------------------| 2.4.2.099-2005 |Рослини | |01.2005 | 05.2009 |Українська державна |Фінансування: | 65.020.20 |горщечкові | | | |квітково-декоративна |Держжитлокомунгосп | |декоративно- | | | |насіннєва інспекція, | | |листяні. | | | |Український державний | | |Технічні умови. | | | |проектно-вишукувальний | | |Розроблення ДСТУ | | | |інститут лісового | | |зі скасуванням | | | |господарства | | |ГОСТ 22383-77 | | | |"Укрдіпроліс" | | ----------------+-----------------------+-------------+--------+-------------+--------------------------------+-------------------------| 2.4.2.074-2005 |Насіння однорічних і | |01.2005 | 05.2009 |Українська державна |Фінансування: | 65.020.20 |дворічних квітково- | | | |квітково-декоративна |Держжитлокомунгосп | |декоративних | | | |насіннєва інспекція, | | |культур. Посівні | | | |Український державний | | |якості. Технічні | | | |проектно-вишукувальний | | |умови. Розроблення ДСТУ| | | |інститут лісового | | |зі скасуванням | | | |господарства | | |ГОСТ 12260-81 | | | |"Укрдіпроліс" | | ----------------+-----------------------+-------------+--------+-------------+--------------------------------+-------------------------| 2.4.2.073-2005 |Насіння багаторічних | |01.2005 | 05.2009 |Українська державна |Фінансування: | 65.020.20 |квітково-декоративних | | | |квітково-декоративна |Держжитлокомунгосп | |культур. Посівні | | | |насіннєва інспекція, | | |якості. Технічні | | | |Український державний | | |умови. Розроблення ДСТУ| | | |проектно-вишукувальний | | |зі скасуванням | | | |інститут лісового | | |ГОСТ 12420-81 | | | |господарства | | | | | | |"Укрдіпроліс" | | ----------------+-----------------------+-------------+--------+-------------+--------------------------------+-------------------------| 2.4.2.073-2004 |Насіння | |01.2005 | 05.2009 |Українська державна |Фінансування: | 65.020.20 |квітково- | | | |квітково-декоративна |Держжитлокомунгосп | |декоративних | | | |насіннєва інспекція, | | |культур. Правила | | | |Український державний | | |приймання та методи | | | |проектно-вишукувальний | | |визначення якості. | | | |інститут лісового | | |Розроблення ДСТУ | | | |господарства | | |зі скасуванням | | | |"Укрдіпроліс" | | |ГОСТ 24933.0-81, | | | | | | |ГОСТ 24933.1-81, | | | | | | |ГОСТ 24933.2-81, | | | | | | |ГОСТ 24933.3-81 | | | | | | ----------------+-----------------------+-------------+--------+-------------+--------------------------------+-------------------------| 348.2.4-2008 |Похідні жирів та | EN |05.2008 | 06.2009 |Харківський |Фінансування: | 67.200.10 |олій. Метилові | 14103:2003 | | |національний технічний |Мінагрополітики | |ефіри жирних | | | |університет сільського | | |кислот (МЕЖК). | | | |господарства ім. Петра | | |Метод | | | |Василенка | | |визначення | | | | | | |вмісту ефіру та | | | | | | |метилового ефіру | | | | | | |ліноленової | | | | | | |кислоти. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------+-----------------------+-------------+--------+-------------+--------------------------------+-------------------------| 349.2.4-2008 |Похідні жирів та |EN 14104:200 |05.2008 | 06.2009 |Харківський |Фінансування: | 67.200.10 |олій. Метилові | | | |національний технічний |Мінагрополітики | |ефіри жирних | | | |університет сільського | | |кислот (МЕЖК). | | | |господарства ім. Петра | | |Метод | | | |Василенка | | |визначення | | | | | | |кислотного | | | | | | |числа. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------+-----------------------+-------------+--------+-------------+--------------------------------+-------------------------| 350.2.4-2008 |Похідні жирів та | EN |05.2008 | 06.2009 |Харківський |Фінансування: | 67.200.10 |олій. Метилові | 14105:2003 | | |національний технічний |Мінагрополітики | |ефіри жирних | | | |університет сільського | | |кислот (МЕЖК). | | | |господарства ім. Петра | | |Метод | | | |Василенка | | |визначення | | | | | | |вмісту вільного | | | | | | |та загального | | | | | | |гліцерину та | | | | | | |моно-, ди- та | | | | | | |тригліцеридів | | | | | | |(контрольний | | | | | | |метод). | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------+-----------------------+-------------+--------+-------------+--------------------------------+-------------------------| 351.2.4-2008 |Похідні жирів та | EN |05.2008 | 06.2009 |Харківський |Фінансування: | 67.200.10 |олій. Метилові | 14106:2003 | | |національний технічний |Мінагрополітики | |ефіри жирних | | | |університет сільського | | |кислот (МЕЖК). | | | |господарства ім. Петра | | |Метод | | | |Василенка | | |визначення | | | | | | |вмісту вільного | | | | | | |гліцерину. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------+-----------------------+-------------+--------+-------------+--------------------------------+-------------------------| 352.2.4-2008 |Похідні жирів та | EN |05.2008 | 06.2009 |Харківський |Фінансування: | 67.200.10 |олій. Метилові | 14107:2003 | | |національний технічний |Мінагрополітики | |ефіри жирних | | | |університет сільського | | |кислот (МЕЖК). | | | |господарства ім. Петра | | |Метод | | | |Василенка | | |визначення | | | | | | |вмісту фосфору | | | | | | |емісійною | | | | | | |спектрометрією з | | | | | | |індуктивно | | | | | | |наведеною | | | | | | |плазмою. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------+-----------------------+-------------+--------+-------------+--------------------------------+-------------------------| 355.2.4-2008 |Похідні жирів та | EN |05.2008 | 06.2009 |Національний аграрний |Фінансування: | 67.200.10 |олій. Метилові | 14108:2003 | | |університет |Мінагрополітики | |ефіри жирних | | | | | | |кислот (МЕЖК). | | | | | | |Метод | | | | | | |визначення | | | | | | |вмісту натрію | | | | | | |атомною | | | | | | |абсорбційною | | | | | | |спектрометрією. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------+-----------------------+-------------+--------+-------------+--------------------------------+-------------------------| 356.2.4-2008 |Похідні жирів та | EN |05.2008 | 06.2009 |Національний аграрний |Фінансування: | 67.200.10 |олій. Метилові | 14109:2003 | | |університет |Мінагрополітики | |ефіри жирних | | | | | | |кислот (МЕЖК). | | | | | | |Метод | | | | | | |визначення | | | | | | |вмісту калію | | | | | | |атомною | | | | | | |абсорбційною | | | | | | |спектрометрією. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------+-----------------------+-------------+--------+-------------+--------------------------------+-------------------------| 357.2.4-2008 |Похідні жирів та | EN |05.2008 | 06.2009 |Національний аграрний |Фінансування: | 67.200.10 |олій. Метилові | 14110:2003 | | |університет |Мінагрополітики | |ефіри жирних | | | | | | |кислот (МЕЖК). | | | | | | |Метод | | | | | | |визначення | | | | | | |вмісту метанолу. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------+-----------------------+-------------+--------+-------------+--------------------------------+-------------------------| 358.2.4-2008 |Похідні жирів та | EN |05.2008 | 06.2009 |Національний аграрний |Фінансування: | 67.200.10 |олій. Метилові | 14111:2003 | | |університет |Мінагрополітики | |ефіри жирних | | | | | | |кислот (МЕЖК). | | | | | | |Метод | | | | | | |визначення | | | | | | |йодного числа. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------+-----------------------+-------------+--------+-------------+--------------------------------+-------------------------| 359.2.4-2008 |Похідні жирів та | EN |05.2008 | 06.2009 |Національний аграрний |Фінансування: | 67.200.10 |олій. Метилові | 14112:2003 | | |університет |Мінагрополітики | |ефіри жирних | | | | | | |кислот (МЕЖК). | | | | | | |Метод | | | | | | |визначення | | | | | | |стабільності | | | | | | |окислення | | | | | | |(прискорений | | | | | | |метод). | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------+-----------------------+-------------+--------+-------------+--------------------------------+-------------------------| 353.2.4-2008 |Біопаливо | CEN/TS |05.2008 | 06.2009 |Національний аграрний |Фінансування: | 75.160.10 |тверде. Методи |15210-1:2005 | | |університет |Мінагрополітики | |визначення | | | | | | |механічної | | | | | | |міцності | | | | | | |паливних гранул | | | | | | |та брикетів. | | | | | | |Частина 1. | | | | | | |Гранули. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------+-----------------------+-------------+--------+-------------+--------------------------------+-------------------------| 354.2.4-2008 |Біопаливо | CEN/TS |05.2008 | 06.2009 |Національний аграрний |Фінансування: | 75.160.10 |тверде. Методи |15210-2:2005 | | |університет |Мінагрополітики | |визначення | | | | | | |механічної | | | | | | |міцності | | | | | | |паливних гранул | | | | | | |та брикетів. | | | | | | |Частина 2. | | | | | | |Брикети. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------+-----------------------+-------------+--------+-------------+--------------------------------+-------------------------| 613.2.4-2009 |Капуста цвітна і | |05.2008 | 08.2009 |Національний аграрний |Фінансування: | 65.020.20 |броколі. Технологія | | | |університет |Мінагрополітики | |вирощування. Загальні | | | | | | |вимоги. Розроблення | | | | | | |ДСТУ | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора Департаменту
стандартизації та метрології Н.Л.Старікова

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: