open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ЗАТВЕРДЖЕНО

І НАДАНО ЧИННОСТІ

Наказ Держспоживстандарту

України

26.08.2008 N 301

( v0301609-08 )

НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ
Український класифікатор нормативних документів

ДК 004:2008

Чинний від 01.04.2009 р.
НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП
Український класифікатор нормативних документів ДК 004:2008
(ICS:2005, MOD) (УКНД) розроблено через потребу привести у
відповідність ДК 004-2003 ( v0053609-03 ) з шостим виданням
Міжнародного класифікатора стандартів (ICS). У назвах класифікаційних угруповань і назвах посилок УКНД
використано ініціальні скорочення англійською мовою, які наведено
нижче. Код класифікаційного угруповання, у якому використано
ініціальне скорочення, подано в дужках після назви українською
мовою.
Познаки та скорочення
------------------------------------------------------------------ Скорочення назв англійською | Назви | мовою | | --------------------------------+-------------------------------| CAD |Computer-Aided Design | |Автоматизоване проектування | |(35.240.10) | --------------------------------+-------------------------------| CD |Compact Disks | |Компактні диски (33.160.30; | |35.220.30) | --------------------------------+-------------------------------| DECT |Digital Enhanced Cordless | |Telecommunications | |Цифровий покращений | |безпроводовий зв'язок | |(33.070.30) | --------------------------------+-------------------------------| EDI |Electronic Data Interchange | |Електронний обмін даними | |(01.140.30) | --------------------------------+-------------------------------| EDIFACT |Electronic Data Interchange in | |the management, trade and on | |the transport | |Електронний обмін даними в | |торгівлі й на транспорті | |(35.240.60) | --------------------------------+-------------------------------| EMC |Electromagnetic Compatibility | |Електромагнітна сумісність | |(33.100) | --------------------------------+-------------------------------| EMS |Environmental Management | |Systems | |Системи екологічного | |керування/управління | |(01.040.13; 13.020.10) | --------------------------------+-------------------------------| ETHERNET |Ethernet | |Мережа пересилання даних | |(33.040.40) | --------------------------------+-------------------------------| ERMES |European Radio Message System | |Європейська система пересилання| |повідомлень на радіочастотах | |(33.070.20) | --------------------------------+-------------------------------| GPS |Global Positioning System | |Глобальна система | |місцевизначення (33.070.40) | --------------------------------+-------------------------------| GPS |Geometrical Product | |Specifications | |Геометричні характеристики | |виробів (17.040) | --------------------------------+-------------------------------| GSM |Global System for Mobile | |Communication | |Глобальна система мобільного | |зв'язку (33.070.50) | --------------------------------+-------------------------------| ISDN |Integrated Services Digital | |Network | |Цифрова мережа з комплексними | |послугами (33.080) | --------------------------------+-------------------------------| IT |Information Technology | |Інформаційні технології | |(35.020) | --------------------------------+-------------------------------| LAN |Local Area Networks | |Локальні обчислювальні мережі | |(35.110) | --------------------------------+-------------------------------| MAN |Metropolitan Area Networks | |Міські обчислювальні мережі | |(35.110) | --------------------------------+-------------------------------| MO |Magneto-optical devices | |Магнітооптичні пристрої | |(35.220.30) | --------------------------------+-------------------------------| ODA |Office Document Architecture | |Архітектура службових | |документів (35.240.20) | --------------------------------+-------------------------------| OSI |Open Systems Interconnection | |Взаємозв'язок відкритих систем | |(35.100) | --------------------------------+-------------------------------| PC |Personal Computers | |Персональні комп'ютери | |(35.160) | --------------------------------+-------------------------------| PISN |Private Integrated Services | |Network | |Мережа приватних комплексних | |послуг (33.040.35) | --------------------------------+-------------------------------| PSPDN |Packet Switched Public Data | |Network | |Мережа пересилання даних | |загального користування з | |комутацією пакетів (33.040.40) | --------------------------------+-------------------------------| PSTN |Public Switched Telephone | |Network | |Комутаційна телефонна мережа | |загального користування | |(33.040.35) | --------------------------------+-------------------------------| PTN |Private Telecommunication | |Network | |Приватна телекомунікаційна | |мережа (33.040.35) | --------------------------------+-------------------------------| SCADA |Supervising, Control and Data | |Acquisition System | |Система диспетчерського | |керування та збирання даних | |(33.200) | --------------------------------+-------------------------------| SGML |Standard Generalized Markup | |Language | |Стандартна мова узагальненої | |розмітки (35.240.30) | --------------------------------+-------------------------------| TETRA |Terrestrial Trunked Radio | |Наземний магістральний | |радіозв'язок (33.070.10) | --------------------------------+-------------------------------| WAN |Wide Area Networks | |Глобальні обчислювальні мережі | |(35.110) | -----------------------------------------------------------------
До класифікатора внесено такі редакційні зміни: - у "Змісті" до розділу 3 долучено коди та назви
класифікаційних угруповань з посиланням на сторінки; - у розділі 3 "Класифікація нормативних документів" до тексту
класифікаційних угруповань 03.120.30; 17.060; 23.080; 23.100.10;
23.160; 27.080; 27.180; 33.100.10; 37.020; 43.040.50; 53.100;
61.060; 65.020; 65.060.10; 65.060.40; 67.220.20; 81.060 долучено
"Національні примітки", які виділено в тексті рамкою; - вилучено покажчик ICS англійською мовою; - долучено національний додаток НА (Абетковий покажчик
українських назв класифікаційних угруповань); - долучено національний додаток НБ (Коди класифікаційних
угруповань ДК 004, яких стосується зміна шостого видання ICS). Додатки НА та НБ - довідкові. Ведення УКНД виконує ДП "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(ДП "УкрНДНЦ") Державного комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої політики. Внесення змін до УКНД та його актуалізацію ДП "УкрНДНЦ"
здійснює в разі змін, опублікованих в ICS.
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Український класифікатор нормативних документів (УКНД)
призначено для впорядкування та класифікування стандартів та інших
нормативних документів щодо стандартизації. УКНД може слугувати основою для структурування каталогів,
покажчиків, реєстрів, тематичних переліків нормативних документів
тощо. Його можна також використовувати в базах даних і
бібліотеках. Цей класифікатор установлює назви класифікаційних угруповань
і їхні коди. Коди класифікаційних угруповань використовують для
класифікування нормативних документів щодо стандартизації всіх
видів і рівнів прийняття.
2 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1 Структура УКНД 2.1.1 У цьому класифікаторі загальний термін "стандарт"
використано до таких нормативних документів як стандарти,
настанови, кодекси усталеної практики, класифікатори тощо. 2.1.2 Об'єкти класифікування цього класифікатора - нормативні
документи щодо стандартизації різних видів і рівнів прийняття. 2.1.3 Ознаки класифікації - сфера стандартизації (перший
рівень класифікації) та об'єкти стандартизації (другий рівень
класифікації з подальшою деталізацією на третьому рівні). 2.1.4 Класифікація - ієрархічна, трирівнева. Кожний наступний
рівень класифікації не змінює значення попередніх рівнів.
Код позиції класифікатора має таку структуру:
ХХ.ХХХ.ХХ,
де ХХ - клас (від 01 до 99),
ХХ.ХХХ - група,
ХХ.ХХХ.ХХ - підгрупа.
Клас кодують двозначним цифровим кодом. Код групи складають з коду класу та тризначного цифрового
коду групи, відокремлених крапкою. Код підгрупи складають з коду групи та двозначного цифрового
коду, відокремлених крапкою.
Приклад
43.040.20 Освітлювальні, сигнальні та оповіщувальні пристрої,
де 43 - клас "ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНІКА";
43.040 - група "Системи дорожньо-транспортних засобів";
43.040.20 - підгрупа "Освітлювальні, сигнальні та

оповіщувальні пристрої".
2.1.5 У цьому класифікаторі нормативні документи поділено на
40 класів (рівень 1). Додатково передбачено резервний клас - 99.
Класи поділено на 392 групи (рівень 2), з яких 144 групи додатково
поділено на 909 підгруп. 2.1.6 Під назвою деяких класифікаційних угруповань подано
примітки та/або посилки, позначені зірочкою. У примітках зазначено об'єкти класифікації, які належать до
даного класифікаційного угруповання, або ж подано посилання на
коди класифікаційних угруповань, до яких віднесено об'єкти
класифікації, що не належать до даного класифікаційного
угруповання. 2.1.7 Усі групи, поділені на підгрупи, мають, за деяким
винятком, підгрупу, яка охоплює об'єкт відповідної групи взагалі.
Така загальна підгрупа має код, який закінчується на ".01".
Наприклад, до групи
07.100 Мікробіологія
належить перша підгрупа
07.100.01 Мікробіологія взагалі,
у яку внесено стандарти, що цілком охоплюють об'єкти
мікробіології загалом, наприклад, такий стандарт, як
ISO Мікробіологія. Загальні настанови
7954:1987 щодо підраховування колібактерій. Метод

обчислювання найвірогіднішої кількості,
тоді як стандарти, що охоплюють медичну мікробіологію,
мікробіологію води та харчову мікробіологію, віднесено відповідно
до інших конкретних підгруп: 07.100.10; 07.100.20 або 07.100.30. 2.1.8 Більшість груп, поділених на підгрупи, мають підгрупу з
кодом, який закінчується на ".99". До таких підгруп належать
стандарти на об'єкти, які не належать ні до об'єктів загальних
підгруп, ні до об'єктів конкретних підгруп відповідних груп.
Наприклад, об'єкт у стандарті
ISO 10945:1994 Приводи гідравлічні. Акумулятори
гідропневматичні. Розміри отворів для газу
не відповідає жодному об'єктові загальної підгрупи
23.100.01 Гідравлічні та пневматичні системи взагалі
і об'єктам конкретних підгруп
23.100.10 Помпи та мотори 23.100.20 Циліндри 23.100.40 Системи труб і муфти 23.100.50 Елементи системи регулювання 23.100.60 Фільтри, у щільники та забруднювання рідин і газів
У такому разі стандарт треба віднести до підгрупи
23.100.99 Інші елементи гідравлічних і пневматичних систем.
Це правило не діє в УКНД тоді, коли всі стандарти групи можна
розподілити або до загальної підгрупи, або до конкретних підгруп.
Наприклад, група
21.100 Вальниці
має загальну підгрупу, яка стосується об'єкта взагалі
21.100.01 Вальниці взагалі
та конкретні підгрупи
21.100.10 Вальниці ковзання 21.100.20 Вальниці кочення
Ця група не має підгрупи
21.100.99 Інші вальниці,
тому що всі вальниці належать тільки до двох типів: вальниці
ковзання та вальниці кочення.
2.2 Правила користування УКНД 2.2.1 Стандарти треба класифікувати відповідно до їхніх
об'єктів. Спочатку визначають відповідний клас для даного об'єкта,
потім - відповідний код групи, а після цього визначають код
підгрупи, якщо групу поділено на підгрупи. Наприклад, стандарт
ISO Транспорт дорожній. Екрановані та водозахищені
3412:1992 свічки запалювання та їх поєднання. Типи lA і lB
належить до класу
43 ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНІКА.
У межах класу є відповідна група
43.060 Двигуни внутрішнього згорання для
дорожньо-транспортних засобів,
а в межах групи - відповідна підгрупа
43.060.50 Електричне та електронне устатковання. Системи
керування.
Іноді, коли важко визначити сферу застосування стандарту за
його змістом, ураховують сферу діяльності відповідного технічного
комітету підкомітету та робочої групи, яка відповідає за
розроблення стандарту. 2.2.2 Подаючи на папері декілька класифікаційних угруповань,
їх відокремлюють знаком ";" і розташовують за порядком зростання
кодів, наприклад, для ISO 8159:1987: 01.040.59; 59.060.01;
59.080.20. 2.2.3 Відносячи даний стандарт до конкретного
класифікаційного угруповання, необхідно переглянути всі наявні
рівні класифікації, а саме, спочатку розглянути віднесення до
найнижчого рівня. Наприклад, стандарти
ISO 5358:1992 Знеболювальне (анестезійне) устатковання для
людей ISO 7864:1993 Голки стерильні для підшкірних ін'єкцій
одноразового використання ISO 7740:1985 Інструменти хірургічні. Скальпелі зі знімними
лезами. Приєднувальні розміри
треба відносити до підгруп 11.040.10; 11.040.25 та 11.040.30
(рівень класифікації 3) відповідно. Не рекомендовано надавати код 11.040 (рівень класифікації 2)
зазначеним вище стандартам, оскільки це може утруднювати обмін
даними між базами даних і ускладнити застосування УКНД. 2.2.4 Стандарт можна відносити більше ніж до однієї групи чи
підгрупи. Наприклад, стандарт
ISO Труби й фітинги поліпропіленові (РР).
7686:1992 Густина Визначання та вимоги
треба віднести до двох підгруп
23.040.20 Пластмасові труби 23.040.45 Пластмасові фітинги (обладунки),
тоді як стандарт
ISO Текстиль. Морфологія волокон і пряжі
8159:1987 Словник термінів
треба віднести до трьох підгруп
01.040.59 Технологія текстильного та шкіряного виробництва
(Словники термінів) 59.060.01 Текстильні волокна взагалі 59.080.20 Пряжа.
Проте не рекомендовано надавати одному документу понад чотири
коди. 2.2.5 Стандарти, які віднесено до груп
01.040 Словники термінів 01.060 Величини та одиниці величин 01.070 Кодування кольором 01.075 Літерні познаки
і до підгруп
01.080.20 Графічні познаки для спеціального устатковання
01.080.30 Графічні познаки, використовувані

для машинобудівних і будівельних креслеників,

діаграм, планів, карт і в іншій технічній

документації на продукцію
01.080.40 Графічні познаки, використовувані для технічних

креслеників, діаграм, схем і відповідної технічної

документації у сфері електротехніки та електроніки
01.080.50 Графічні познаки, використовувані для технічних

креслеників і відповідної технічної документації

у сфері інформаційних технологій і телекомунікацій
17.140.20 Шум, створюваний машинами та устаткованням
17.140.30 Шум, створюваний транспортними засобами
можна також віднести до інших груп і/або підгруп відповідно
до їхніх об'єктів. Наприклад, стандарт
ISO 1942-4:1989 Стоматологія. Словник термінів. Частина 4.
Устатковання стоматологічне
треба віднести до двох підгруп
01.040.11 Охорона здоров'я (Словники термінів) 11.060.20 Стоматологічне устатковання,
тоді як стандарт
ISO Машини землерийні. Символи операторського
6405-1:1991 контролю та інші познаки. Частина 1.

Загальні умовні познаки
треба віднести до підгрупи
01.080.20 Графічні познаки для спеціального устатковання
та до групи
53.100 Машини та механізми для земляних робіт.
2.2.6 Стандарт, що має терміни та визначення понять,
використовувані тільки в цьому стандарті, не можна вносити до
групи
01.040 Словники термінів.
2.2.7 Стандарти на системи, складники, запасні частини та
матеріали для спеціального устатковання, машин і установок треба
класифікувати у відповідних групах і підгрупах, що містять
стандарти на це устатковання, машини та установки, якщо в УКНД
немає груп або підгруп, які спеціально призначено для
класифікування систем, складників, запасних частин і матеріалів.
Наприклад, стандарт
ISO Причепи сільськогосподарських транспортних
5696:1984 засобів. Гальма та гальмівні пристрої.

Метод лабораторного випробування
треба віднести до підгрупи
65.060.10 Сільськогосподарські трактори і причепи,
оскільки УКНД не має групи чи підгрупи для гальмівних систем
сільськогосподарських машин, тоді як стандарт
ISO Шини (серії з маркованням норми шаруватості)
4251-1:1998 та ободи сільськогосподарських тракторів

і машин. Частина 1. Познаки та розміри шин

і показники контуру обода
треба віднести до підгрупи
83.160.30 Шини для сільськогосподарських машин.
2.2.8 Якщо групу далі поділено на підгрупи, то стандарту
надають тільки код підгрупи. Наприклад, стандарт
ISO Трактори й машини для сільського та лісового
4254-1:1989 господарства. Технічні засоби убезпечування.

Частина 1. Загальні положення
треба класифікувати під назвою підгрупи
65.060.01 Сільськогосподарські машини і устатковання взагалі,
а не під назвою групи
65.060 Сільськогосподарські машини, інвентар і устатковання.
2.2.9 Якщо об'єкт стандарту охоплює дві підгрупи в межах
групи, яка має тільки ці підгрупи та підгрупи з кодами, які
закінчуються на ".01" і/або ".99", то цей стандарт треба
класифікувати в підгрупі з кодом, який закінчується на ".01".
Наприклад, стандарт
ISO Сталь і чавун. Визначення загального вмісту
4829-1:1986 кремнію. Спектрофотометричний метод

із застосуванням відновленого молібдосилікату.

Частина 1. Уміст кремнію від 0,05% до 1%
треба класифікувати в підгрупі
77.080.01 Чорні метали взагалі,
а не в підгрупах
77.080.10 Чавуни 77.080.20 Сталі,
оскільки чавуни та сталі цілком охоплюють чорні метали.
Так само стандарт
ISO 6632:1981 Фрукти, овочі та продукти їх перероблення.
Визначення леткої кислотності
треба класифікувати під назвою підгрупи
67.080.01 Фрукти, овочі та продукти їх перероблення взагалі,
а не під назвою підгруп
67.080.10 Фрукти та продукти їх перероблення 67.080.20 Овочі та продукти їх перероблення,
оскільки група
67.080 Фрукти. Овочі
має тільки підгрупи
67.080.01 Фрукти, овочі та продукти їх перероблення взагалі 67.080.10 Фрукти та продукти їх перероблення 67.080.20 Овочі та продукти їх перероблення.
2.2.10 Підгрупу або групу, яка не має підгруп, можна далі
поділити на декілька частин (рівень 4) або на нові підгрупи
(рівень 3). Для того щоб відрізнити підрозділи (частини чи нові
підгрупи) від тих, які наведено в класифікаторі, нові національні
коди треба приєднувати через дефіс як двозначне число. Наприклад,
групу
53.100 Машини та механізми для земляних робіт
можна поділити на такі нові національні підгрупи:
53.100-01 Машини та механізми для земляних робіт узагалі 53.100-10 Трактори 53.100-20 Екскаватори 53.100-30 Завантажувачі 53.100-40 Грейдери 53.100-99 Інші машини та механізми для земляних робіт
Проте такий поділ треба використовувати дуже обмежено і, за
можливості, його уникати.
2.2.11 Класи
21 МЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ТА СКЛАДНИКИ ЗАГАЛЬНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ
23 ГІДРАВЛІЧНІ ТА ПНЕВМАТИЧНІ СИСТЕМИ І ПРИСТРОЇ ЗАГАЛЬНОЇ
ПРИЗНАЧЕНОСТІ,
а також класи та групи, у яких зазначено, що цей клас або
група містить стандарти загальної призначеності, наприклад,
13.110 Безпечність машин і механізмів

* До цієї групи належать стандарти

загальної призначеності
повинні мати у своєму складі тільки стандарти загальної
призначеності, які можна застосовувати в різних галузях
промисловості. Так стандарт
ISO 10317:1992 Вальниці кочення. Конічні роликові вальниці
метричної серії. Система познак,
який можна використовувати в різних галузях промисловості,
треба віднести до підгрупи
21.100.20 Вальниці кочення,
тоді як стандарти
ISO Суднобудування та морські конструкції.
6045:1987 Вертлюги шпора вантажної стріли.

Деталі та складники
та
ISO Авіаційна та космічна техніка. Вальниці
14204:1998 для авіаційних конструкцій, дворядні,

жорстко встановлювані, ряд за діаметром 0.

Метричний ряд,
які застосовують у конкретній галузі промисловості, треба
віднести відповідно до підгрупи, пов'язаної з цією галуззю, а
саме:
47.020.40 Підіймальне та вантажно-переміщувальне устатковання
та
49.035 Елементи авіаційно-космічних конструкцій.
Стандарт
ISO Труби пластмасові для транспортування рідин.
1167:1996 Визначення тривкості до внутрішнього тиску,
який застосовують у різних галузях промисловості, треба
внести до підгрупи
23.040.20 Пластмасові труби,
тоді як стандарт
ISO Трубопроводи поліетиленові (РЕ) підземні
4437:1997 для подавання газоподібного палива.

Метричний ряд. Технічні умови,
який має спеціальну призначеність для транспортування
природного газу, треба віднести відповідно до групи, пов'язаної з
цією спеціальною призначеністю (з огляду на використання
продукції), і до підгрупи, пов'язаної з відповідним типом
продукції (з огляду на виготовлення продукції), а саме: до групи
75.200 Устатковання для перероблення нафти, нафтопродуктів і
природного газу
та до підгрупи
83.140.30 Пластмасові труби, фітинги для нерідинних речовин.
Стандарт
ISO/TR Безпечність машин. Основні поняття,
12100-2:2003 загальні засади конструювання.

Частина 2. Технічні засади
треба внести до групи
13.110 Безпечність машин і механізмів,
тоді як стандарт
ISO Трактори й машини для сільського та лісового
4254-1:1989 господарства. Технічні засоби убезпечування.

Частина 1. Загальні положення
не можна вносити до зазначеної вище групи, оскільки стандарт
призначено для користування тільки в одній галузі -
сільськогосподарському машинобудуванні. Цей стандарт треба внести
до підгрупи
65.060.01 Сільськогосподарські машини та устатковання
взагалі.
2.2.12 Якщо група/підгрупа має посилку на іншу
групу/підгрупу, то стандарти, пов'язані з об'єктом, зазначеним у
цій посилці, треба класифікувати в групі/підгрупі, на яку дають
посилання. Наприклад, підгрупа
81.060.20 Керамічна продукція
має * Санітарно-технічні керамічні вироби,
посилку див. 91.140.70,
яка свідчить, що стандарти на санітарно-технічні керамічні
вироби треба класифікувати в підгрупі
91.140.70 Санітарно-технічне устатковання,
але не в підгрупі
81.060.20 Керамічна продукція.
3 КЛАСИФІКАЦІЯ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ
------------------------------------------------------------------ Код | Назва | ----------+-----------------------------------------------------| 01 |ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ТЕРМІНОЛОГІЯ. СТАНДАРТИЗАЦІЯ. | |ДОКУМЕНТАЦІЯ | ----------+-----------------------------------------------------| 01.020 |Термінологія (засади та координація) | |* Охоплює також термінографію | ----------+-----------------------------------------------------| 01.040 |Словники термінів | |* Стандарти цієї групи треба також відносити до інших| |груп і/або підгруп залежно від їхніх об'єктів | ----------+-----------------------------------------------------| 01.040.01 |Загальні положення. Термінологія. Стандартизація. | |Документація (Словники термінів) | ----------+-----------------------------------------------------| 01.040.03 |Послуги. Організування підприємств, керування та | |якість. Адміністрування. Транспорт. Соціологія | |(Словники термінів) | ----------+-----------------------------------------------------| 01.040.07 |Математика. Природничі науки (Словники термінів) | ----------+-----------------------------------------------------| 01.040.11 |Охорона здоров'я (Словники термінів) | ----------+-----------------------------------------------------| 01.040.13 |Захист довкілля та здоров'я. Безпека (Словники | |термінів) | ----------+-----------------------------------------------------| 01.040.17 |Метрологія та вимірювання. Фізичні явища (Словники | |термінів) | ----------+-----------------------------------------------------| 01.040.19 |Випробування (Словники термінів) | ----------+-----------------------------------------------------| 01.040.21 |Механічні системи та складники загальної | |призначеності (Словники термінів) | ----------+-----------------------------------------------------| 01.040.23 |Гідравлічні та пневматичні системи і пристрої | |загальної призначеності (Словники термінів) | ----------+-----------------------------------------------------| 01.040.25 |Машинобудування (Словники термінів) | ----------+-----------------------------------------------------| 01.040.27 |Енергетика й теплотехніка (Словники термінів) | ----------+-----------------------------------------------------| 01.040.29 |Електротехніка (Словники термінів) | ----------+-----------------------------------------------------| 01.040.31 |Електроніка (Словники термінів) | ----------+-----------------------------------------------------| 01.040.33 |Телекомунікації. Аудіо- та відеотехніка (Словники | |термінів) | ----------+-----------------------------------------------------| 01.040.35 |Інформаційні технології. Конторські машини (Словники | |термінів) | ----------+-----------------------------------------------------| 01.040.37 |Технологія отримування зображень (Словники термінів) | ----------+-----------------------------------------------------| 01.040.39 |Точна механіка. Золотарство/ювелірна справа (Словники| |термінів) | ----------+-----------------------------------------------------| 01.040.43 |Дорожньо-транспортна техніка (Словники термінів) | ----------+-----------------------------------------------------| 01.040.45 |Залізнична техніка (Словники термінів) | ----------+-----------------------------------------------------| 01.040.47 |Суднобудування та морські споруди (Словники | |термінів) | ----------+-----------------------------------------------------| 01.040.49 |Авіаційна та космічна техніка (Словники термінів) | ----------+-----------------------------------------------------| 01.040.53 |Підіймально-транспортне устатковання (Словники | |термінів) | ----------+-----------------------------------------------------| 01.040.55 |Пакування та розподілення товарів (Словники | |термінів) | ----------+-----------------------------------------------------| 01.040.59 |Технологія текстильного та шкіряного виробництва | |(Словники термінів) | ----------+-----------------------------------------------------| 01.040.61 |Швацька промисловість (Словники термінів) | ----------+-----------------------------------------------------| 01.040.65 |Сільське господарство (Словники термінів) | ----------+-----------------------------------------------------| 01.040.67 |Технологія виробництва харчових продуктів (Словники | |термінів) | ----------+-----------------------------------------------------| 01.040.71 |Хімічні технології (Словники термінів) | ----------+-----------------------------------------------------| 01.040.73 |Гірництво та корисні копалини (Словники термінів) | ----------+-----------------------------------------------------| 01.040.75 |Нафта й суміжні технології (Словники термінів) | ----------+-----------------------------------------------------| 01.040.77 |Металургія (Словники термінів) | ----------+-----------------------------------------------------| 01.040.79 |Деревообробча промисловість (Словники термінів) | ----------+-----------------------------------------------------| 01.040.81 |Скляна та керамічна промисловість (Словники | |термінів) | ----------+-----------------------------------------------------| 01.040.83 |Виробництво ґуми та пластмас (Словники термінів) | ----------+-----------------------------------------------------| 01.040.85 |Паперова промисловість (Словники термінів) | ----------+-----------------------------------------------------| 01.040.87 |Виробництво фарб і барвників (Словники термінів) | ----------+-----------------------------------------------------| 01.040.91 |Будівельні матеріали та будівництво (Словники | |термінів) | ----------+-----------------------------------------------------| 01.040.93 |Цивільне будівництво (Словники термінів) | ----------+-----------------------------------------------------| 01.040.95 |Військова техніка (Словники термінів) | ----------+-----------------------------------------------------| 01.040.97 |Побутова техніка та торговельне устатковання. | |Відпочинок. Спорт (Словники термінів) | ----------+-----------------------------------------------------| 01.060 |Величини та одиниці величин | |* Стандарти цієї групи треба також відносити до інших| |груп і/або підгруп залежно від їхніх об'єктів | ----------+-----------------------------------------------------| 01.070 |Кодування кольором | |* Стандарти цієї групи треба також відносити до інших| |груп і/або підгруп залежно від їхніх об'єктів | ----------+-----------------------------------------------------| 01.075 |Літерні познаки | |* Стандарти цієї групи треба також відносити до інших| |груп і/або підгруп залежно від їхніх об'єктів | ----------+-----------------------------------------------------| 01.080 |Графічні познаки | ----------+-----------------------------------------------------| 01.080.01 |Графічні познаки взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 01.080.10 |Познаки загальнодоступної інформації | ----------+-----------------------------------------------------| 01.080.20 |Графічні познаки для спеціального устатковання | |* Стандарти цієї групи треба також відносити до інших| |груп і/або підгруп залежно від їхніх об'єктів | ----------+-----------------------------------------------------| 01.080.30 |Графічні познаки, використовні для машинобудівних і | |будівельних креслеників, діаграм, планів, карт і в | |іншій технічній документації на продукцію | |* Стандарти цієї групи треба також відносити до інших| |груп і/або підгруп залежно від їхніх об'єктів | ----------+-----------------------------------------------------| 01.080.40 |Графічні познаки, використовні для технічних | |креслеників, діаграм, схем і відповідної технічної | |документації у сфері електротехніки та електроніки | |* Стандарти цієї групи треба також відносити до інших| |груп і/або підгруп залежно від їхніх об'єктів | ----------+-----------------------------------------------------| 01.080.50 |Графічні познаки, використовні для технічних | |креслеників і відповідної технічної документації у | |сфері інформаційних технологій і телекомунікацій | |* Стандарти цієї групи треба також відносити до інших| |груп і/або підгруп залежно від їхніх об'єктів | ----------+-----------------------------------------------------| 01.080.99 |Інші графічні познаки | ----------+-----------------------------------------------------| 01.100 |Технічні кресленики | |* Графічні познаки для технічних креслеників, | |див. 01.080.30 | |* Автоматизоване проектування, див. 35.240.10 | ----------+-----------------------------------------------------| 01.100.01 |Технічні кресленики взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 01.100.20 |Машинобудівні кресленики | ----------+-----------------------------------------------------| 01.100.25 |Технічні кресленики у сфері електротехніки та | |електроніки | |* Охоплює також електричні таблиці, діаграми та | |схеми | ----------+-----------------------------------------------------| 01.100.27 |Технічні кресленики у сфері телекомунікацій та | |інформаційних технологій | ----------+-----------------------------------------------------| 01.100.30 |Будівельні кресленики | |* Охоплює також кресленики для цивільного | |будівництва | ----------+-----------------------------------------------------| 01.100.40 |Креслярські інструменти та устатковання | ----------+-----------------------------------------------------| 01.100.99 |Інші стандарти стосовно технічних креслеників | ----------+-----------------------------------------------------| 01.110 |Технічна документація на продукцію | |* Охоплює також правила розроблення настанов для | |користувачів, довідників, технічних умов тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 01.120 |Стандартизація. Загальні правила | |* Охоплює також правила підготовлювання каталогів | |стандартів і документознавство технічної | |документації | ----------+-----------------------------------------------------| 01.140 |Інформатика. Видавнича справа | |* Застосування інформаційних технологій в | |інформаційній діяльності, документуванні та | |видавничій справі, див. 35.240.30 | ----------+-----------------------------------------------------| 01.140.10 |Письмо та транслітерування | |* Набори кодових знаків для обміну бібліографічною | |інформацією, див. 35.040 | ----------+-----------------------------------------------------| 01.140.20 |Інформатика | |* Охоплює також документування, бібліотечну справу та| |архівні системи | ----------+-----------------------------------------------------| 01.140.30 |Організаційно-розпорядча, торговельна та виробнича | |документація | |* Технічна документація на продукцію, див. 01.110 | |* Банківські документи, див. 03.060 | |* Електронний обмін даними (EDI), див. 35.240.60 | ----------+-----------------------------------------------------| 01.140.40 |Видавнича справа | |* Електронні видання, див. 35.240.30 | ----------+-----------------------------------------------------| 03 |ПОСЛУГИ. ОРГАНІЗУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ, КЕРУВАННЯ ТА | |ЯКІСТЬ. АДМІНІСТРУВАННЯ. ТРАНСПОРТ. СОЦІОЛОГІЯ | ----------+-----------------------------------------------------| 03.020 |Соціологія. Демографія | ----------+-----------------------------------------------------| 03.040 |Праця. Зайнятість | |* Умови виробництва, див. 13.040.30 та 13.180 | ----------+-----------------------------------------------------| 03.060 |Фінанси. Банківська справа. Грошові системи. | |Страхування | |* Охоплює також особисте фінансове планування | |* Застосування інформаційних технологій у банківській| |справі, див. 35.240.40 | ----------+-----------------------------------------------------| 03.080 |Послуги | |* Транспорт, див. 03.220 | |* Поштові послуги, див. 03.240 | ----------+-----------------------------------------------------| 03.080.01 |Послуги взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 03.080.10 |Виробничі послуги | |* Охоплює також технічне обслуговування, прибирання, | |чищення тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 03.080.20 |Послуги підприємствам | |* Охоплює також рекламу, оголошення тощо | |* Навчання та атестування персоналу, див. 03.100.30 | ----------+-----------------------------------------------------| 03.080.30 |Послуги споживачам | |* Охоплює також готелі, ресторани, пральні, | |прибирання, чищення, перевезення, ритуальні послуги | |тощо | |* Транспортні послуги та ціни, див. 03.220 | |* Інформація для споживача, див. 97.020 | ----------+-----------------------------------------------------| 03.080.99 |Інші послуги | ----------+-----------------------------------------------------| 03.100 |Організування та керування підприємствами | ----------+-----------------------------------------------------| 03.100.01 |Організування та керування підприємствами взагалі | |* Охоплює також юридичні аспекти й ризик керування | ----------+-----------------------------------------------------| 03.100.10 |Закупівля. Постачання. Логістика | ----------+-----------------------------------------------------| 03.100.20 |Торгівля. Комерційна діяльність. Організування | |торгівлі | |* Застосування інформаційних технологій у торгівлі, | |див. 35240.60 | ----------+-----------------------------------------------------| 03.100.30 |Керування трудовими ресурсами | |* Охоплює також навчання, відповідальність, | |підвищення кваліфікації й атестування персоналу | |* Атестування зварників, див. 25.160.01 | ----------+-----------------------------------------------------| 03.100.40 |Науково-дослідні роботи | |* Охоплює також керування науково-дослідними | |роботами, техніко-економічний аналіз тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 03.100.50 |Виробництво. Керування виробництвом | ----------+-----------------------------------------------------| 03.100.60 |Бухгалтерський облік | ----------+-----------------------------------------------------| 03.100.99 |Інші стандарти стосовно організування та керування | |підприємствами | ----------+-----------------------------------------------------| 03.120 |Якість | ----------+-----------------------------------------------------| 03.120.01 |Якість узагалі | |* Охоплює також загальні аспекти надійності та | |ремонтопридатності | ----------+-----------------------------------------------------| 03.120.10 |Управління якістю та забезпечення якості | ----------+-----------------------------------------------------| 03.120.20 |Сертифікація продукції та підприємств. Оцінювання | |відповідності | |* Охоплює також акредитацію лабораторій і програми | |аудиту та проведення аудиту | ----------+-----------------------------------------------------| 03.120.30 |Застосування статистичних методів/статистичного | |контролю | ----------+-----------------------------------------------------| 03.120.99 |Інші стандарти стосовно якості | ----------+-----------------------------------------------------| 03.140 |Патенти. Інтелектуальна власність | ----------+-----------------------------------------------------| 03.160 |Законодавство. Адміністрування | |* Охоплює також прапори та пов'язані з ними символи | |(емблеми) політичних і адміністративних об'єктів, | |військові прапори, прапори організацій тощо | |* До цієї групи належать стандарти загальної | |призначеності | ----------+-----------------------------------------------------| 03.180 |Освіта | |* Застосування інформаційних технологій у навчанні, | |див. 35.240.99 | ----------+-----------------------------------------------------| 03.200 |Дозвілля. Туризм | |* Туристське споряддя, див. 97.200.30 | ----------+-----------------------------------------------------| 03.220 |Транспорт | |* Транспорт для небезпечних вантажів, див. 13.300 | ----------+-----------------------------------------------------| 03.220.01 |Транспорт узагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 03.220.20 |Дорожній транспорт | |* Охоплює також послуги щодо дорожнього транспорту | |* Устатковання та споруди для регулювання дорожнього | |руху, див. 93.080.30 | ----------+-----------------------------------------------------| 03.220.30 |Рейковий транспорт | |* Охоплює також послуги щодо рейкового транспорту | |* Устатковання та споруди для регулювання рейкового | |руху, див. 93.100 | ----------+-----------------------------------------------------| 03.220.40 |Водний транспорт | |* Охоплює також послуги щодо водного транспорту | |* Устатковання та споруди для регулювання водного | |руху, див. 93.140 | ----------+-----------------------------------------------------| 03.220.50 |Повітряний транспорт | |* Охоплює також послуги щодо повітряного транспорту | |* Устатковання та споруди для регулювання повітряного| |руху, див. 93.120 | ----------+-----------------------------------------------------| 03.220.99 |Інші види транспорту | ----------+-----------------------------------------------------| 03.240 |Поштові послуги | |* Охоплює також поштове устатковання, поштові | |скриньки та скриньки для листів тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 07 |МАТЕМАТИКА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ | ----------+-----------------------------------------------------| 07.020 |Математика | |* Застосування статистичних методів у сфері | |забезпечення якості, див. 03.120.30 | ----------+-----------------------------------------------------| 07.030 |Фізика. Хімія | |* До цієї групи належать стандарти у сфері фізики та | |хімії як природничих наук | |Прикладна фізика, див. 17 | |* Хімічні технології, див. 71 | ----------+-----------------------------------------------------| 07.040 |Астрономія. Геодезія. Географія | ----------+-----------------------------------------------------| 07.060 |Геологія. Метеорологія. Гідрологія | ----------+-----------------------------------------------------| 07.080 |Біологія. Ботаніка. Зоологія | |* Охоплює також біотехнології | ----------+-----------------------------------------------------| 07.100 |Мікробіологія | ----------+-----------------------------------------------------| 07.100.01 |Мікробіологія взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 07.100.10 |Медична мікробіологія | |* Лабораторна медицина, див. 11.100 | ----------+-----------------------------------------------------| 07.100.20 |Мікробіологія води | |* Досліджування біологічних властивостей води, | |див. 13.060.70 | ----------+-----------------------------------------------------| 07.100.30 |Харчова мікробіологія | |* Охоплює також мікробіологію кормів для тварин | |* Корми для тварин, див. 65.120 | |* Загальні методи перевіряння та аналізу харчових | |продуктів, див. 67.050 | ----------+-----------------------------------------------------| 07.100.99 |Інші стандарти стосовно мікробіології | ----------+-----------------------------------------------------| 11 |ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я | ----------+-----------------------------------------------------| 11.020 |Медичні науки та умови забезпечення охорони здоров'я | |взагалі | |* Охоплює також якість і екологічне | |керування/управління в охороні здоров'я | |* Застосування інформаційних технологій в охороні | |здоров'я, див. 35.240.80 | ----------+-----------------------------------------------------| 11.040 |Медичне устатковання | ----------+-----------------------------------------------------| 11.040.01 |Медичне устатковання взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 11.040.10 |Знеболювальне/анестезійне, респіраторне та | |реанімаційне устатковання | |* Охоплює також устатковання для подавання медичного | |газу | ----------+-----------------------------------------------------| 11.040.20 |Устатковання для переливання крові, вливання та | |ін'єкцій | |* Охоплює також контейнери для крові | |* Шприци, голки та катетери, див. 11.040.25 | ----------+-----------------------------------------------------| 11.040.25 |Шприци, голки та катетери | ----------+-----------------------------------------------------| 11.040.30 |Хірургічні інструменти та матеріали | |* Охоплює також перев'язувальні, зшивальні та інші | |матеріали | ----------+-----------------------------------------------------| 11.040.40 |Імплантати для хірургії, протезування та ортопедичної| |оптики | |* Охоплює також електронні кардіостимулятори | |* Офтальмологічні імплантати, див. 11.040.70 | ----------+-----------------------------------------------------| 11.040.50 |Радіографічне устатковання | |* Охоплює також радіографічне діагностичне та | |терапевтичне устатковання | |* Плівки для стоматологічної, медичної та технічної | |радіографії, див. 37.040.25 | ----------+-----------------------------------------------------| 11.040.55 |Діагностичне устатковання | |* Охоплює також медичну контрольну апаратуру, медичні| |термометри та пов'язані з цим матеріали | ----------+-----------------------------------------------------| 11.040.60 |Терапевтичне устатковання | ----------+-----------------------------------------------------| 11.040.70 |Офтальмологічне устатковання | |* Охоплює також офтальмологічні імплантати, окуляри, | |контактні лінзи та їхні окремі складники | ----------+-----------------------------------------------------| 11.040.99 |Інше медичне устатковання | ----------+-----------------------------------------------------| 11.060 |Стоматологія | ----------+-----------------------------------------------------| 11.060.01 |Стоматологія взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 11.060.10 |Стоматологічні матеріали | ----------+-----------------------------------------------------| 11.060.15 |Стоматологічні імплантати | |* Охоплює також зубні протези | ----------+-----------------------------------------------------| 11.060.20 |Стоматологічне устатковання | |* Плівки для стоматологічної радіографії, | |див. 37.040.25 | |* Зубні щітки та зубна нитка для чищення зубів, | |див. 97.170 | ----------+-----------------------------------------------------| 11.060.25 |Стоматологічні інструменти | ----------+-----------------------------------------------------| 11.080 |Стерилізація та дезінфекція | ----------+-----------------------------------------------------| 11.080.01 |Стерилізація та дезінфекція взагалі | |* Охоплює також методи стерилізування, якість повітря| |в операційнях тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 11.080.10 |Устатковання для стерилізування | ----------+-----------------------------------------------------| 11.080.20 |Дезінфікувальні та антисептичні засоби | |* Хімікати для промислового та побутового | |дезінфікування, див. 71.100.35 | ----------+-----------------------------------------------------| 11.080.30 |Стерильне паковання | ----------+-----------------------------------------------------| 11.080.99 |Інші стандарти стосовно стерилізації та дезінфекції | ----------+-----------------------------------------------------| 11.100 |Лабораторна медицина | ----------+-----------------------------------------------------| 11.100.01 |Лабораторна медицина взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 11.100.10 |Діагностичні випробувальні системи in vitro | ----------+-----------------------------------------------------| 11.100.20 |Біологічне оцінювання медичних приладів | |* Медична мікробіологія, див. 07.100.10 | ----------+-----------------------------------------------------| 11.100.30 |Аналіз крові та сечі | |* Охоплює також допінговий контроль | ----------+-----------------------------------------------------| 11.100.99 |Інші стандарти стосовно лабораторної медицини | ----------+-----------------------------------------------------| 11.120 |Фармацевтика | ----------+-----------------------------------------------------| 11.120.01 |Фармацевтика взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 11.120.10 |Медикаменти | |* Охоплює також медичні рецепти та медичні трави | ----------+-----------------------------------------------------| 11.120.20 |Перев'язувальний і компресний матеріал | ----------+-----------------------------------------------------| 11.120.99 |Інші стандарти стосовно фармацевтики | |* Охоплює також устатковання для фармацевтичної | |промисловості | ----------+-----------------------------------------------------| 11.140 |Лікарняне устатковання | |* Охоплює також лікарняні ліжка, операційні столи, | |медичний одяг, медичні рукавиці та пальчатки, | |контейнери для вилучення відходів тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 11.160 |Перша допомога | |* Охоплює також аптечки, устатковання, приміщення та | |медичний транспорт для надавання першої допомоги | ----------+-----------------------------------------------------| 11.180 |Засоби допомоги для осіб з обмеженими функційними | |можливостями | |* Охоплює також засоби допомоги для людей літнього | |віку | ----------+-----------------------------------------------------| 11.180.01 |Засоби допомоги для осіб з обмеженими функційними | |можливостями взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 11.180.10 |Засоби допомоги та пристосовання для пересування | |* Охоплює інвалідні візки, ковіньки та підіймальні | |платформи | ----------+-----------------------------------------------------| 11.180.15 |Засоби допомоги для глухих і осіб з погіршеним | |слухом | ----------+-----------------------------------------------------| 11.180.20 |Засоби допомоги для осіб з вадами нетримання та | |стоми | ----------+-----------------------------------------------------| 11.180.30 |Засоби допомоги для сліпих і осіб, які частково | |втратили зір | |* Охоплює також шрифт Брайля | |* Окуляри й контактні лінзи та їхні окремі складники,| |див. 11.040.70 | ----------+-----------------------------------------------------| 11.180.40 |Засоби допомоги для пиття та споживання їжі | ----------+-----------------------------------------------------| 11.180.99 |Інші стандарти стосовно засобів допомоги для осіб з | |обмеженими функційними можливостями | ----------+-----------------------------------------------------| 11.200 |Регулювання народжуваності. Механічні протизаплідні | |засоби | ----------+-----------------------------------------------------| 11.220 |Ветеринарія | |* Охоплює також ветеринарне устатковання | ----------+-----------------------------------------------------| 13 |ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ ТА ЗДОРОВ'Я. БЕЗПЕКА | ----------+-----------------------------------------------------| 13.020 |Захист довкілля | ----------+-----------------------------------------------------| 13.020.01 |Довкілля та захист довкілля взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 13.020.10 |Екологічне керування/управління | |* Охоплює також сертифікацію та аудит систем | |екологічного керування/управління (EMS) | ----------+-----------------------------------------------------| 13.020.20 |Економіка довкілля | |* Охоплює також підтримуваний розвиток | ----------+-----------------------------------------------------| 13.020.30 |Оцінювання впливу на довкілля | |* Охоплює також екологічне керування/управління в | |разі ризику | ----------+-----------------------------------------------------| 13.020.40 |Забруднювання, контроль забруднювання та охорона | |природи | |* Охоплює також екологічну токсикологію | ----------+-----------------------------------------------------| 13.020.50 |Екологічне маркування | ----------+-----------------------------------------------------| 13.020.60 |Життєвий цикл продукції | ----------+-----------------------------------------------------| 13.020.70 |Проекти у сфері захисту довкілля | ----------+-----------------------------------------------------| 13.020.99 |Інші стандарти стосовно захисту довкілля | ----------+-----------------------------------------------------| 13.030 |Відходи | |* Стандарти на промислові та сільськогосподарські | |відходи треба відносити до підгруп згідно з видами | |відходів | ----------+-----------------------------------------------------| 13.030.01 |Відходи взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 13.030.10 |Тверді відходи | ----------+-----------------------------------------------------| 13.030.20 |Рідинні відходи. Осади | |* Відведення та очищання стічних вод, див. 13.060.30 | ----------+-----------------------------------------------------| 13.030.30 |Особливі відходи | |* Охоплює також радіоактивні відходи, лікарняні | |відходи, трупи тварин та інші небезпечні відходи | ----------+-----------------------------------------------------| 13.030.40 |Агрегати та устатковання для вилучання й оброблення | |відходів | |* Охоплює також устатковання для прибирання вулиць, | |контейнери на відходи, устатковання для спалювання | |сміття та спресовування, устатковання для | |сміттєзвалищ, вивантажування сміття тощо | |* Транспорт для збирання відходів, див. 43.160 | |* Сміттєпроводи, див. 91.140.70 | |* Пристрої для вилучення харчових відходів, | |див. 97.040.50 | ----------+-----------------------------------------------------| 13.030.50 |Повторне використання | |* Охоплює також відповідне устатковання | |* Повторне використання дорожньо-транспортних | |засобів, див. 43.020 | ----------+-----------------------------------------------------| 13.030.99 |Інші стандарти стосовно відходів | |* Охоплює також запобігання виникненню відходів | ----------+-----------------------------------------------------| 13.040 |Якість повітря | ----------+-----------------------------------------------------| 13.040.01 |Якість повітря взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 13.040.20 |Атмосфера довкілля | |* Охоплює також повітря всередині приміщення | ----------+-----------------------------------------------------| 13.040.30 |Атмосфера робочої зони | |* Якість повітря в операційнях, див.11.080.01 | ----------+-----------------------------------------------------| 13.040.35 |Чисті приміщення та пов'язані з ними контрольовані | |умови довкілля | ----------+-----------------------------------------------------| 13.040.40 |Викиди стаціонарних джерел | ----------+-----------------------------------------------------| 13.040.50 |Викиди двигунів транспортних засобів | ----------+-----------------------------------------------------| 13.040.99 |Інші стандарти стосовно якості повітря | ----------+-----------------------------------------------------| 13.060 |Якість води | |* Охоплює також токсичність, біорозкладність, захист | |від забруднювання, відповідні прилади та устатковання| |* Стандарти стосовно аналізу води треба відносити до | |підгруп відповідно до типів води | ----------+-----------------------------------------------------| 13.060.01 |Якість води взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 13.060.10 |Вода природних джерел | ----------+-----------------------------------------------------| 13.060.20 |Питна вода | |* Мінеральна вода, див. 67.160.20 | |* Хімікати для очищання води, див. 71.100.80 | |* Системи постачання питної води, див. 91.140.60 | ----------+-----------------------------------------------------| 13.060.25 |Вода на промислові потреби | |* Охоплює також воду для комерційного користування: | |для плавальних басейнів, розведення риби тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 13.060.30 |Стічні води | |* Охоплює також відведення та очищання стічних вод | |* Рідинні відходи, див. 13.030.20 | |* Дренажні системи, див. 91.140.80 | |* Каналізаційні системи, див. 93.030 | ----------+-----------------------------------------------------| 13.060.45 |Досліджування води взагалі | |* Охоплює також відбирання проб | ----------+-----------------------------------------------------| 13.060.50 |Досліджування води для визначання вмісту хімічних | |речовин | ----------+-----------------------------------------------------| 13.060.60 |Досліджування фізичних властивостей води | ----------+-----------------------------------------------------| 13.060.70 |Досліджування біологічних властивостей води | |* Мікробіологія води, див. 07.100.20 | ----------+-----------------------------------------------------| 13.060.99 |Інші стандарти стосовно якості води | ----------+-----------------------------------------------------| 13.080 |Якість ґрунту. Ґрунтознавство | |* Властивості ґрунту стосовно геотехніки, див. | |93.020 | ----------+-----------------------------------------------------| 13.080.01 |Якість ґрунту та ґрунтознавство взагалі | |* Охоплює також забрудненість, ерозію, виродженість | |тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 13.080.05 |Досліджування ґрунтів узагалі | |* Охоплює також відбирання проб | ----------+-----------------------------------------------------| 13.080.10 |Хімічні характеристики ґрунтів | ----------+-----------------------------------------------------| 13.080.20 |Фізичні властивості ґрунтів | ----------+-----------------------------------------------------| 13.080.30 |Біологічні властивості ґрунтів | ----------+-----------------------------------------------------| 13.080.40 |Гідрологічні властивості ґрунтів | ----------+-----------------------------------------------------| 13.080.99 |Інші стандарти стосовно якості ґрунту | |* Охоплює також сільськогосподарські аспекти стосовно| |ґрунтів і повторне використання ґрунтів | ----------+-----------------------------------------------------| 13.100 |Професійна безпека. Промислова гігієна | |* Захисні одяг і засоби, див. 13.340 | |* Освітлювання робочого місця, див. 91.160.10 | ----------+-----------------------------------------------------| 13.110 |Безпечність машин і механізмів | |* До цієї групи належать стандарти загальної | |призначеності | ----------+-----------------------------------------------------| 13.120 |Побутова безпека | |* Безпека дітей, див. 97.190 | |* Безпечність іграшок, див. 97.200.50 | ----------+-----------------------------------------------------| 13.140 |Шум і його вплив на людину | |* Охоплює також аудіометрію | |* Захисні засоби для органів слуху, див. 13.340.20 | |* Акустика та акустичне вимірювання, див. 17.140 | ----------+-----------------------------------------------------| 13.160 |Вібрація та удар і їх вплив на людину | |* Вібрація, вимірювання удару та вібрації, | |див. 17.160 | ----------+-----------------------------------------------------| 13.180 |Ергономіка | ----------+-----------------------------------------------------| 13.200 |Запобігання аваріям і катастрофам | |* Охоплює також аварійну евакуацію та системи | |аварійної сигналізації | |* Сейсмічний і вібраційний захист будівель, | |див. 91.120.25 | ----------+-----------------------------------------------------| 13.220 |Захист від пожеж | ----------+-----------------------------------------------------| 13.220.01 |Загальні стандарти стосовно захисту від пожеж | |* Охоплює також пожежну безпеку | ----------+-----------------------------------------------------| 13.220.10 |Пожежогасіння | |* Охоплює також устатковання і транспортні засоби | |* Вогнетривкий одяг, див. 13.340.10 | ----------+-----------------------------------------------------| 13.220.20 |Протипожежні засоби | |* Охоплює також устатковання | ----------+-----------------------------------------------------| 13.220.40 |Займистість і поведінка матеріалів та виробів під час| |горіння | ----------+-----------------------------------------------------| 13.220.50 |Вогнетривкість будівельних матеріалів і елементів | ----------+-----------------------------------------------------| 13.220.99 |Інші стандарти стосовно захисту від пожеж | ----------+-----------------------------------------------------| 13.230 |Захист від вибухів | |* Електричні апарати для вибухонебезпечного | |середовища, див. 29.260.20 | |* Вибухові речовини та піротехніка, див. 71.100.30 | ----------+-----------------------------------------------------| 13.240 |Захист від надмірного тиску | |* Охоплює також запобіжні клапани, пристрої з | |розривною мембраною тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 13.260 |Захист від ураження електричним струмом. Роботи під | |напругою | |* Охоплює також інструменти для роботи під напругою | ----------+-----------------------------------------------------| 13.280 |Захист від опромінення | |* Охоплює також захист від радіочастотного проміння | |* Радіаційне вимірювання, див. 17.240 | ----------+-----------------------------------------------------| 13.300 |Захист від небезпечних вантажів | |* Охоплює також вимоги до робочих характеристик | |небезпечних вантажів, їх оброблення, зберігання, | |транспортування, маркування, етикеткування тощо | |* Радіоактивні речовини, див. 27.120.30 | |* Вибухові речовини, див. 71.100.30 | ----------+-----------------------------------------------------| 13.310 |Захист від злочинів | |* Охоплює також послуги стосовно організування | |безпеки, процедури убезпечування, пристрої аварійного| |сигналізування проти злому, матеріали та прилади | |проти злому, куленепробивні матеріали та засоби, | |пристрої проти викрадення транспортних засобів, | |сейфи, кімнати-сейфи тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 13.320 |Системи аварійного сигналізування й оповіщування | |* Пристрої та системи аварійного сигналізування, | |див. 13.310 | |* Пристрої оповіщування для дорожньо-транспортних | |засобів, див. 43.040.20 | ----------+-----------------------------------------------------| 13.340 |Захисні засоби | |* Безпека професійної діяльності, див. 13.100 | ----------+-----------------------------------------------------| 13.340.01 |Захисні засоби взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 13.340.10 |Захисний одяг | |* Охоплює також вогнетривкий одяг | ----------+-----------------------------------------------------| 13.340.20 |Захисні засоби для голови | |* Охоплює також шоломи, захисні засоби для очей, | |захисні засоби для вух, органів слуху, навушники, | |захисні засоби для зубів | ----------+-----------------------------------------------------| 13.340.30 |Респіраторні захисні засоби | ----------+-----------------------------------------------------| 13.340.40 |Захисні засоби для рук | |* Охоплює також захисні пальчатки, рукави та рукавиці| |* Медичні рукавиці та пальчатки, див. 11.140 | ----------+-----------------------------------------------------| 13.340.50 |Захисні засоби для ніг | |* Охоплює також захисні чоботи та черевики | ----------+-----------------------------------------------------| 13.340.60 |Захисні засоби проти падіння та ковзання | |* Охоплює також захисні мотузки, страхувальні паси та| |линви проти падіння та ковзання | |* Альпіністське споряддя, див. 97.220.40 | ----------+-----------------------------------------------------| 13.340.70 |Рятувальні жилети, плавучі допоміжні засоби та | |плавучі пристрої | ----------+-----------------------------------------------------| 13.340.99 |Інші захисні засоби | ----------+-----------------------------------------------------| 17 |МЕТРОЛОГІЯ ТА ВИМІРЮВАННЯ. ФІЗИЧНІ ЯВИЩА | ----------+-----------------------------------------------------| 17.020 |Метрологія та вимірювання взагалі | |* Охоплює також вимірювальні прилади взагалі, | |переважні числа, еталонні міри, загальні аспекти | |стандартних зразків тощо | |* Величини та одиниці величин, див. 01.060 | |* Хімічні стандартні зразки, див. 71.040.30 | ----------+-----------------------------------------------------| 17.040 |Лінійне та кутове вимірювання | |* Охоплює також геометричні характеристики виробів | |(GPS) | ----------+-----------------------------------------------------| 17.040.01 |Лінійне та кутове вимірювання взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 17.040.10 |Допуски та посадки | ----------+-----------------------------------------------------| 17.040.20 |Властивості поверхонь | ----------+-----------------------------------------------------| 17.040.30 |Вимірювальні прилади | ----------+-----------------------------------------------------| 17.040.99 |Інші стандарти стосовно лінійного та кутового | |вимірювання | ----------+-----------------------------------------------------| 17.060 |Вимірювання об'єму, маси, густини, в'язкості | |Національна примітка. Охоплює також вимірювання | |вологості | |* Охоплює також вимірювальні прилади | |* Вимірювання об'ємів нафтопродуктів і природного | |газу, див. 75.180.30 | ----------+-----------------------------------------------------| 17.080 |Вимірювання часу, швидкості, пришвидшеності, кутової | |швидкості | |* Охоплює також вимірювальні прилади | |* Прилади для вимірювання часу, див. 39.040 | ----------+-----------------------------------------------------| 17.100 |Вимірювання сили, ваги та тиску | |* Охоплює також вимірювальні та зважувальні прилади | ----------+-----------------------------------------------------| 17.120 |Вимірювання витрат рідин і газів | |* Охоплює також вимірювальні прилади та устатковання | ----------+-----------------------------------------------------| 17.120.01 |Вимірювання витрат рідин і газів узагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 17.120.10 |Потік у закритих каналах | |* Газоміри в будівлях, див. 91.140.40 | |* Водоміри в будівлях, див. 91.140.60 | ----------+-----------------------------------------------------| 17.120.20 |Потік у відкритих каналах | |* Охоплює також гідрометричне визначання | ----------+-----------------------------------------------------| 17.140 |Акустика й акустичне вимірювання | |* Охоплює також вимірювальні прилади та випробувальне| |устатковання | |* Шум і його вплив на людину, див. 13.140 | |* Акустика в будівлях, див. 91.120.20 | ----------+-----------------------------------------------------| 17.140.01 |Акустичне вимірювання та зменшування шуму взагалі | |* Охоплює також звукоізоляцію | ----------+-----------------------------------------------------| 17.140.20 |Шум, створюваний машинами та устаткованням | |* Стандарти цієї групи треба також відносити до інших| |груп і/або підгруп залежно від їхніх об'єктів | ----------+-----------------------------------------------------| 17.140.30 |Шум, створюваний транспортними засобами | |* Охоплює також шум на шосейних дорогах і залізницях,| |у гаванях і аеропортах | |* Стандарти цієї групи треба також відносити до інших| |груп і/або підгруп залежно від їхніх об'єктів | ----------+-----------------------------------------------------| 17.140.50 |Електроакустика | |* Охоплює також шумовимірювачі | ----------+-----------------------------------------------------| 17.140.99 |Інші стандарти стосовно акустики | ----------+-----------------------------------------------------| 17.160 |Вібрація, вимірювання удару та вібрації | |* Охоплює також вимірювальні прилади та устатковання | |* Вплив вібрації та удару на людину, див. 13.160 | |* Балансування та балансувальні верстати, | |див. 21.120.40 | |* Захист від вібрації в будівлях, див. 91.120.25 | ----------+-----------------------------------------------------| 17.180 |Оптика та вимірювання оптичних величин | ----------+-----------------------------------------------------| 17.180.01 |Оптика та вимірювання оптичних величин узагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 17.180.20 |Кольори та вимірювання світла | ----------+-----------------------------------------------------| 17.180.30 |Оптичні вимірювальні прилади | |* Охоплює також спектроскопи, геодезичні інструменти | |тощо | |* Офтальмологічна оптика та інструменти, | |див. 11.040.70 | |* Лазерне устатковання, див. 31.260 | |* Волоконна оптика, див. 33.180 | |* Оптичне устатковання, матеріали та складники, | |див. 37.020 | |* Фотографічні лінзи, див. 37.040.10 | ----------+-----------------------------------------------------| 17.180.99 |Інші стандарти стосовно оптики та вимірювання | |оптичних величин | ----------+-----------------------------------------------------| 17.200 |Термодинаміка та вимірювання температури | ----------+-----------------------------------------------------| 17.200.01 |Термодинаміка взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 17.200.10 |Теплота. Калориметрія | ----------+-----------------------------------------------------| 17.200.20 |Прилади для вимірювання температури | |* Охоплює також термостати | |* Медичні термометри, див. 11.040.55 | ----------+-----------------------------------------------------| 17.200.99 |Інші стандарти стосовно термодинаміки | ----------+-----------------------------------------------------| 17.220 |Електрика. Магнетизм. Вимірювання електричних і | |магнітних величин | ----------+-----------------------------------------------------| 17.220.01 |Електрика. Магнетизм. Загальні аспекти | |* Охоплює також електромагнетизм | ----------+-----------------------------------------------------| 17.220.20 |Вимірювання електричних і магнітних величин | |* Охоплює також вимірювальні прилади, вимірювальні | |трансформатори | |* Лічильники електроенергії в будівлях, | |див. 91.140.50 | ----------+-----------------------------------------------------| 17.220.99 |Інші стандарти стосовно електрики та магнетизму | ----------+-----------------------------------------------------| 17.240 |Радіаційне вимірювання | |* Охоплює також дозиметри | |* Захист від радіації, див. 13.280 | ----------+-----------------------------------------------------| 19 |ВИПРОБУВАННЯ | |* До цього класу належать стандарти загальної | |призначеності | |* Аналітична хімія, див. 71.040 | ----------+-----------------------------------------------------| 19.020 |Методи та умови випробування взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 19.040 |Кліматичне випробування | |* Охоплює також випробувальне устатковання | ----------+-----------------------------------------------------| 19.060 |Механічне випробування | |* Охоплює також випробувальне устатковання | |* Механічне випробування металів, див. 77.040.10 | ----------+-----------------------------------------------------| 19.080 |Електричне та електронне випробування | |* Охоплює також випробувальне устатковання | |* Устатковання для вимірювання електричних і | |магнітних величин, див. 17.220.20 | ----------+-----------------------------------------------------| 19.100 |Неруйнівне випробування | |* Охоплює також випробувальне устатковання: | |промислову апаратуру для рентгенівської та гамма- | |радіографії, проникальні дефектоскопи тощо | |* Неруйнівне випробування зварних швів, | |див. 25.160.40 | |* Плівки для технічної радіографії, див. 37.040.25 | |* Неруйнівне випробування металів, див. 77.040.20 | ----------+-----------------------------------------------------| 19.120 |Гранулометричний аналіз. Просіювання | |* Охоплює також контрольні решета та вимірювання | |поруватості | ----------+-----------------------------------------------------| 21 |МЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ТА СКЛАДНИКИ ЗАГАЛЬНОЇ | |ПРИЗНАЧЕНОСТІ | ----------+-----------------------------------------------------| 21.020 |Характеристика та конструкція механізмів, приладів і | |устатковання | |* Охоплює також надійність, безвідмовність, | |ремонтопридатність, довговічність тощо | |* Безпечність механізмів, див. 13.110 | ----------+-----------------------------------------------------| 21.040 |Ґвинтові нарізі | |* Ґвинтові нарізі для авіаційно-космічних | |конструкцій, див. 49.030.10 | ----------+-----------------------------------------------------| 21.040.01 |Ґвинтові нарізі взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 21.040.10 |Метричні ґвинтові нарізі | ----------+-----------------------------------------------------| 21.040.20 |Дюймові нарізі | |* Охоплює також нарізі Вітворта | |* Трубні нарізі, див. 21.040.30 | ----------+-----------------------------------------------------| 21.040.30 |Спеціальні ґвинтові нарізі | |* Охоплює також дрібні ґвинтові нарізі, трубні нарізі| |тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 21.060 |Кріпильні вироби | |* Кріпильні вироби для хірургії, протезування та | |ортопедичної оптики, див. 11.040.40 | |* Кріпильні вироби для авіаційно-космічних | |конструкцій, див. 49.030 | ----------+-----------------------------------------------------| 21.060.01 |Кріпильні вироби взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 21.060.10 |Болти, ґвинти, шпильки | ----------+-----------------------------------------------------| 21.060.20 |Гайки | ----------+-----------------------------------------------------| 21.060.30 |Шайби, стопорні елементи | ----------+-----------------------------------------------------| 21.060.40 |Заклепки | ----------+-----------------------------------------------------| 21.060.50 |Штифти, цвяхи | ----------+-----------------------------------------------------| 21.060.60 |Кільця, втулки, муфти, манжети | ----------+-----------------------------------------------------| 21.060.70 |Затискачі та клямри/скоби | ----------+-----------------------------------------------------| 21.060.99 |Інші кріпильні вироби | ----------+-----------------------------------------------------| 21.080 |Шарніри, вушка та інші шарнірні з'єднання | ----------+-----------------------------------------------------| 21.100 |Вальниці | ----------+-----------------------------------------------------| 21.100.01 |Вальниці взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 21.100.10 |Вальниці ковзання | ----------+-----------------------------------------------------| 21.100.20 |Вальниці кочення | ----------+-----------------------------------------------------| 21.120 |Вали та муфти | ----------+-----------------------------------------------------| 21.120.01 |Вали та муфти взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 21.120.10 |Вали | ----------+-----------------------------------------------------| 21.120.20 |Муфти | ----------+-----------------------------------------------------| 21.120.30 |Шпонки та шпонкові пази, шліци | ----------+-----------------------------------------------------| 21.120.40 |Балансування та балансувальні верстати | ----------+-----------------------------------------------------| 21.120.99 |Інші стандарти стосовно валів і муфт | ----------+-----------------------------------------------------| 21.140 |Ущільники, защільники/сальники | |* Ущільники для труб і шлангові з'єднання, | |див. 23.040.80 | ----------+-----------------------------------------------------| 21.160 |Пружини | |* Сталь для пружин, див. 77.140.25 | ----------+-----------------------------------------------------| 21.180 |Корпуси, кожухи та інші деталі машин | ----------+-----------------------------------------------------| 21.200 |Зубчасті передачі | ----------+-----------------------------------------------------| 21.220 |Гнучкі передачі та трансмісії | ----------+-----------------------------------------------------| 21.220.01 |Гнучкі передачі та трансмісії взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 21.220.10 |Пасові передачі/рушійні паси та їхні складники | ----------+-----------------------------------------------------| 21.220.20 |Тросові чи линвові передачі та їхні складники | ----------+-----------------------------------------------------| 21.220.30 |Ланцюгові передачі та їхні складники | ----------+-----------------------------------------------------| 21.220.99 |Інші гнучкі передачі та трансмісії | ----------+-----------------------------------------------------| 21.240 |Обертові та зворотно-поступальні механізми і їхні | |деталі | |* Охоплює також поршні, поршневі кільця, корбові | |(колінчасті) вали тощо для загального | |машинобудування | ----------+-----------------------------------------------------| 21.260 |Змащувальні системи | |* Мастила, див. 75.100 | ----------+-----------------------------------------------------| 23 |ГІДРАВЛІЧНІ ТА ПНЕВМАТИЧНІ СИСТЕМИ І ПРИСТРОЇ | |ЗАГАЛЬНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ | |* Вимірювання витрат рідин і газів, див. 17.120 | ----------+-----------------------------------------------------| 23.020 |Засоби для зберігання рідин і газів | |* Тара малої місткості для транспортування рідин, | |газів і сипких матеріалів, див. 55.140 | |* Сховища для зберігання нафтопродуктів і природного | |газу, див. 75.200 | ----------+-----------------------------------------------------| 23.020.01 |Засоби для зберігання рідин і і газів узагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 23.020.10 |Стаціонарні контейнери та баки | ----------+-----------------------------------------------------| 23.020.20 |Посудини та контейнери, установлювані на транспортних| |засобах | |* Автоцистерни, див. 43.080.10 | |* Вагони-цистерни, див. 45.060.20 | |* Танки, див. 47.020.85 | |* Контейнери малої місткості на рідини та гази, | |див. 55.140 | ----------+-----------------------------------------------------| 23.020.30 |Посудини, що працюють під тиском, газові балони | |* Посудини під паровим тиском, див. 27.060.30 | |* Сталь для роботи під тиском, див. 77.140.30 | ----------+-----------------------------------------------------| 23.020.40 |Кріогенні посудини | ----------+-----------------------------------------------------| 23.020.99 |Інші засоби для зберігання рідин і газів | ----------+-----------------------------------------------------| 23.040 |Трубопроводи та елементи трубопроводів | |* Трубопроводи та елементи трубопроводів для | |нафтопродуктів і природного газу, див. 75.200 | ----------+-----------------------------------------------------| 23.040.01 |Трубопроводи та елементи трубопроводів узагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 23.040.10 |Труби чавунні та сталеві | |* Сталеві труби та трубки спеціальної призначеності, | |див. 77.140.75 | ----------+-----------------------------------------------------| 23.040.15 |Труби з кольорових металів | |* Труби та трубки спеціальної призначеності з | |кольорових металів, див. 77.150 | ----------+-----------------------------------------------------| 23.040.20 |Пластмасові труби | ----------+-----------------------------------------------------| 23.040.40 |Металеві фітинги/обладунки | ----------+-----------------------------------------------------| 23.040.45 |Пластмасові фітинги/обладунки | ----------+-----------------------------------------------------| 23.040.50 |Труби та фітинги/обладунки з інших матеріалів | ----------+-----------------------------------------------------| 23.040.60 |Фланці, муфти та з'єднувачі | ----------+-----------------------------------------------------| 23.040.70 |Рукави взагалі та рукави складанні | ----------+-----------------------------------------------------| 23.040.80 |Ущільники для трубопроводів і складанних рукавів | ----------+-----------------------------------------------------| 23.040.99 |Інші елементи трубопроводів | ----------+-----------------------------------------------------| 23.060 |Клапани | ----------+-----------------------------------------------------| 23.060.01 |Клапани взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 23.060.10 |Прохідні клапани | ----------+-----------------------------------------------------| 23.060.20 |Кульові та затичні клапани | ----------+-----------------------------------------------------| 23.060.30 |Запірні/перекривальні клапани | ----------+-----------------------------------------------------| 23.060.40 |Регулятори тиску | |* Охоплює також редуктори | |* Захист від надмірного тиску, див. 13.240 | ----------+-----------------------------------------------------| 23.060.50 |Зворотні клапани | ----------+-----------------------------------------------------| 23.060.99 |Інші клапани | ----------+-----------------------------------------------------| 23.080 |Помпи/насоси | |* Помпи для гідравлічних і пневматичних систем, | |див. 23.100.10 | |* Вакуумні помпи, див. 23.160 | ----------+-----------------------------------------------------| 23.100 |Гідравлічні та пневматичні системи | ----------+-----------------------------------------------------| 23.100.01 |Гідравлічні та пневматичні системи взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 23.100.10 |Помпи/насоси та мотори | ----------+-----------------------------------------------------| 23.100.20 |Циліндри | ----------+-----------------------------------------------------| 23.100.40 |Системи труб і муфти | ----------+-----------------------------------------------------| 23.100.50 |Елементи системи регулювання | |* Охоплює також клапани | ----------+-----------------------------------------------------| 23.100.60 |Фільтри, ущільники та забруднювання рідин і газів | |* Гідравлічні рідини, див. 75.120 | ----------+-----------------------------------------------------| 23.100.99 |Інші елементи гідравлічних і пневматичних систем | ----------+-----------------------------------------------------| 23.120 |Вентилятори. Повітродуви. Кондиціонери | |* Суднові системи вентилювання та кондиціювання | |повітря, див. 47.020.90 | |* Рудникові системи вентилювання та кондиціювання | |повітря, див. 73.100.20 | |* Вентиляція та кондиціювання повітря в будівлях, | |див. 91.140.30 | ----------+-----------------------------------------------------| 23.140 |Компресори та пневматичні машини | |* Стиснене повітря, див. 71.100.20 | ----------+-----------------------------------------------------| 23.160 |Вакуумна технологія | |* Охоплює також вакуумні помпи/насоси | ----------+-----------------------------------------------------| 25 |МАШИНОБУДУВАННЯ | |* До цього класу належать стандарти загальної | |призначеності | ----------+-----------------------------------------------------| 25.020 |Виробничі складальні процеси | ----------+-----------------------------------------------------| 25.040 |Системи автоматизації промислового виробництва | |* Застосування інформаційних технологій у | |промисловості, див. 35.240.50 | ----------+-----------------------------------------------------| 25.040.01 |Системи автоматизації промислового виробництва | |взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 25.040.10 |Оброблювальні центри | ----------+-----------------------------------------------------| 25.040.20 |Верстати з цифровим програмним керуванням | ----------+-----------------------------------------------------| 25.040.30 |Промислові роботи. Маніпулятори | ----------+-----------------------------------------------------| 25.040.40 |Вимірювання та керування технологічними процесами | ----------+-----------------------------------------------------| 25.040.99 |Інші системи автоматизації промислового виробництва | ----------+-----------------------------------------------------| 25.060 |Верстатні системи | ----------+-----------------------------------------------------| 25.060.01 |Верстатні системи взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 25.060.10 |Уніфіковані вузли та інші пристрої | ----------+-----------------------------------------------------| 25.060.20 |Ділильні та затискальні пристрої для різального | |інструменту й оброблюваних деталей | ----------+-----------------------------------------------------| 25.060.99 |Інші верстатні системи | ----------+-----------------------------------------------------| 25.080 |Металообробчі верстати | |* Деревообробчі верстати, див. 79.120.10 | ----------+-----------------------------------------------------| 25.080.01 |Металообробчі верстати взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 25.080.10 |Токарні верстати | ----------+-----------------------------------------------------| 25.080.20 |Розточувальні та фрезерувальні верстати | ----------+-----------------------------------------------------| 25.080.25 |Стругальні верстати | ----------+-----------------------------------------------------| 25.080.30 |Протягувальні верстати | ----------+-----------------------------------------------------| 25.080.40 |Свердлильні верстати | ----------+-----------------------------------------------------| 25.080.50 |Шліфувальні та полірувальні верстати | ----------+-----------------------------------------------------| 25.080.60 |Пиляльні верстати | ----------+-----------------------------------------------------| 25.080.99 |Інші металообробчі верстати | ----------+-----------------------------------------------------| 25.100 |Різальні інструменти | |* Охоплює також технічні алмази | |* Деревообробчі інструменти, див. 79.120.20 | ----------+-----------------------------------------------------| 25.100.01 |Різальні інструменти взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 25.100.10 |Токарні різці | ----------+-----------------------------------------------------| 25.100.20 |Фрези | ----------+-----------------------------------------------------| 25.100.25 |Різці для стругальних і протягувальних верстатів | ----------+-----------------------------------------------------| 25.100.30 |Свердла, зенкери, розвертки | ----------+-----------------------------------------------------| 25.100.40 |Пилки | ----------+-----------------------------------------------------| 25.100.50 |Нутрорізи та нарізувальні плашки | ----------+-----------------------------------------------------| 25.100.60 |Терпуги | ----------+-----------------------------------------------------| 25.100.70 |Абразивні інструменти | ----------+-----------------------------------------------------| 25.100.99 |Інші різальні інструменти | ----------+-----------------------------------------------------| 25.120 |Устатковання для безстружкового обробляння | ----------+-----------------------------------------------------| 25.120.01 |Устатковання для безстружкового обробляння взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 25.120.10 |Ковальське устатковання. Преси. Ножиці | ----------+-----------------------------------------------------| 25.120.20 |Устатковання для вальцювання, витискання та | |волочіння | ----------+-----------------------------------------------------| 25.120.30 |Формувальне устатковання | ----------+-----------------------------------------------------| 25.120.40 |Машини для електрохімічного обробляння | ----------+-----------------------------------------------------| 25.120.99 |Інше устатковання для безстружкового обробляння | ----------+-----------------------------------------------------| 25.140 |Ручні інструменти | |* Інструменти для роботи під напругою, див. 13.260 | ----------+-----------------------------------------------------| 25.140.01 |Ручні інструменти взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 25.140.10 |Пневматичні інструменти | ----------+-----------------------------------------------------| 25.140.20 |Електричні інструменти | |* Ланцюгові та дротяні пилки, див. 65.060.80 | ----------+-----------------------------------------------------| 25.140.30 |Слюсарно-монтажні інструменти | |* Охоплює також гайкові ключі, викрутки, кліщі, | |гострогубці, молотки тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 25.140.99 |Інші ручні інструменти | ----------+-----------------------------------------------------| 25.160 |Зварювання, високотемпературне та низькотемпературне | |лютування/паяння | |* Охоплює також газове зварювання, електричне | |зварювання, плазмове зварювання, електронно-променеве| |зварювання, плазмове різання тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 25.160.01 |Зварювання, високотемпературне та низькотемпературне | |лютування/паяння взагалі | |* Охоплює також атестування зварників | ----------+-----------------------------------------------------| 25.160.10 |Процеси зварювання | |* Охоплює також термічне різання та покривання | ----------+-----------------------------------------------------| 25.160.20 |Зварювальні матеріали | |* Охоплює також електроди, присадкові метали, гази | |тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 25.160.30 |Зварювальне устатковання | |* Охоплює також устатковання для термічного різання | ----------+-----------------------------------------------------| 25.160.40 |Зварні шви та з'єднання | |* Охоплює також розташування та механічне й | |неруйнівне випробування зварних швів | ----------+-----------------------------------------------------| 25.160.50 |Високотемпературне та низькотемпературне | |лютування/паяння | |* Охоплює також тверді та м'які люти/припої | |устатковання | ----------+-----------------------------------------------------| 25.180 |Промислові печі | ----------+-----------------------------------------------------| 25.180.01 |Промислові печі взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 25.180.10 |Електричні печі | ----------+-----------------------------------------------------| 25.180.20 |Полуменеві печі | ----------+-----------------------------------------------------| 25.200 |Термічне оброблення | ----------+-----------------------------------------------------| 25.220 |Оброблення та покривання поверхонь | |* Охоплює також процеси та устатковання для | |обробляння й покривання поверхонь | |* Термічне оброблення, див. 25.200 | |* Оброблення та покривання поверхонь в авіаційно- | |космічній промисловості, див. 49.040 | |* Корозія металів, див. 77.060 | |* Лакофарбові покриви, див. 87.020 | ----------+-----------------------------------------------------| 25.220.01 |Оброблення та покривання поверхонь узагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 25.220.10 |Підготовлювання/готування поверхонь | |* Охоплює також підготовлювання поверхонь під | |фарбування, зачищання, шабрування, струминне очищання| |тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 25.220.20 |Оброблення поверхонь | |* Охоплює також анодування, покривання, яке хімічно | |взаємодіє з основою, термонапилювання тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 25.220.40 |Металеві покриви | |* Охоплює також електролітичне осаджування, катодне | |та автокаталітичне покривання тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 25.220.50 |Емалеві покриви | ----------+-----------------------------------------------------| 25.220.60 |Органічні покриви | ----------+-----------------------------------------------------| 25.220.99 |Інші види оброблення та покривання поверхонь | ----------+-----------------------------------------------------| 27 |ЕНЕРГЕТИКА Й ТЕПЛОТЕХНІКА | ----------+-----------------------------------------------------| 27.010 |Енергетика й теплотехніка взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 27.020 |Двигуни внутрішнього згоряння/згорання | |* До цієї групи належать стандарти загальної | |призначеності | |* Двигуни внутрішнього згоряння/згорання для | |струмових генераторів, див. 29.160.40 | |* Двигуни внутрішнього згоряння/згорання для | |дорожньо-транспортних засобів, див. 43.060 | |* Суднові двигуни, див. 47.020.20 | ----------+-----------------------------------------------------| 27.040 |Газові та парові турбіни. Парові двигуни | |* Гідравлічні турбіни, див. 27.140 | ----------+-----------------------------------------------------| 27.060 |Пальники. Бойлери | ----------+-----------------------------------------------------| 27.060.01 |Пальники та бойлери взагалі | |* Пальники та бойлери для систем центрального | |опалювання, див. 91.140.10 | ----------+-----------------------------------------------------| 27.060.10 |Пальники на рідинному та твердому паливі | ----------+-----------------------------------------------------| 27.060.20 |Газові пальники | ----------+-----------------------------------------------------| 27.060.30 |Котли та теплообмінники | |* Охоплює також посудини під паровим тиском | |* Теплообмінники для медичного використання, | |див. 11.040.10 | |теплообмінники для хімічної промисловості, | |див. 71.120.30 | |* Теплообмінники для нафтової та газової | |промисловості, див. 75.180.20 | |* Нагрівальні прилади для будинків, див. 97.100 | ----------+-----------------------------------------------------| 27.070 |Паливні елементи | ----------+-----------------------------------------------------| 27.075 |Водневі технології | |* Гази промислової призначеності, див. 71.100.20 | ----------+-----------------------------------------------------| 27.080 |Теплові помпи/насоси | ----------+-----------------------------------------------------| 27.100 |Електростанції взагалі | |* Охоплює також теплоелектростанції | |* Атомні електростанції, див. 27.120.20 | |* Гідроелектростанції, див. 27.140 | |* Сонячні електростанції, див. 27.160 | |* Вітряні енергетичні установки, див. 27.180 | ----------+-----------------------------------------------------| 27.120 |Атомна енергетика | ----------+-----------------------------------------------------| 27.120.01 |Атомна енергетика взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 27.120.10 |Реакторна техніка | ----------+-----------------------------------------------------| 27.120.20 |Ядерне енергетичне устатковання. Безпека | |* Захист від опромінення, див. 13.280 | ----------+-----------------------------------------------------| 27.120.30 |Радіоактивні речовини та технологія ядерного палива | |* Охоплює також сировину | |* Радіоактивні відходи, див. 13.030.30 | ----------+-----------------------------------------------------| 27.120.99 |Інші стандарти стосовно атомної енергетики | ----------+-----------------------------------------------------| 27.140 |Гідроенергетика | |* Охоплює також гідравлічні турбіни | ----------+-----------------------------------------------------| 27.160 |Геліоенергетика | |* Охоплює також фотоелектричні системи | ----------+-----------------------------------------------------| 27.180 |Вітряні енергетичні системи/установки | |* Охоплює також виробляння електроенергії | ----------+-----------------------------------------------------| 27.190 |Біологічні джерела й альтернативні джерела енергії | ----------+-----------------------------------------------------| 27.200 |Холодильна техніка | |* Кондиціонери, див. 23.120 | |* Холодоагенти, див. 71.100.45 | |* Побутові холодильні апарати, див. 97.040.30 | |* Холодильні апарати для торгівлі, див. 97.130.20 | ----------+-----------------------------------------------------| 27.220 |Регенерація тепла. Теплоізоляція | |* До цієї групи належать стандарти загальної | |призначеності | |* Теплоізоляція будівель, див. 91.120.10 | ----------+-----------------------------------------------------| 29 |ЕЛЕКТРОТЕХНІКА | ----------+-----------------------------------------------------| 29.020 |Електротехніка взагалі | |* Охоплює також напруги, загальну електротехнічну | |термінологію, електричні таблиці, безпеку, пожежну | |безпеку стосовно випробування тощо | |* Електричні діаграми та схеми, див. 01.100.25 | |* Електростанції, див. 27.100 | |* Електромагнітна сумісність, див. 33.100 | ----------+-----------------------------------------------------| 29.030 |Магнітні матеріали | |* Сталі зі спеціальними магнітними властивостями, | |див. 77.140.40 | ----------+-----------------------------------------------------| 29.035 |Ізоляційні матеріали | ----------+-----------------------------------------------------| 29.035.01 |Ізоляційні матеріали взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 29.035.10 |Паперові та картонні ізоляційні матеріали | ----------+-----------------------------------------------------| 29.035.20 |Пластмасові та ґумові ізоляційні матеріали | |* Охоплює також клейкі стрічки | ----------+-----------------------------------------------------| 29.035.30 |Скляні та керамічні ізоляційні матеріали | ----------+-----------------------------------------------------| 29.035.50 |Матеріали на основі лищака/слюди | ----------+-----------------------------------------------------| 29.035.60 |Лакотканини | ----------+-----------------------------------------------------| 29.035.99 |Інші ізоляційні матеріали | ----------+-----------------------------------------------------| 29.040 |Ізоляційні рідини та гази | ----------+-----------------------------------------------------| 29.040.01 |Ізоляційні рідини та гази взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 29.040.10 |Ізоляційні оливи | ----------+-----------------------------------------------------| 29.040.20 |Ізоляційні гази | ----------+-----------------------------------------------------| 29.040.99 |Інші ізоляційні рідини та гази | ----------+-----------------------------------------------------| 29.045 |Напівпровідники | ----------+-----------------------------------------------------| 29.050 |Надпровідники та провідники | ----------+-----------------------------------------------------| 29.060 |Електричні проводи та кабелі | ----------+-----------------------------------------------------| 29.060.01 |Електричні проводи та кабелі взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 29.060.10 |Проводи | |* Охоплює також електричні штанги, автобусні | |шинопроводи тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 29.060.20 |Кабелі | ----------+-----------------------------------------------------| 29.080 |Ізоляція | |* Ізоляційні матеріали, див. 29.035 | |* Ізоляційні рідини та гази, див. 29.040 | ----------+-----------------------------------------------------| 29.080.01 |Електрична ізоляція взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 29.080.10 |Ізолятори | |* Охоплює також з'єднувачі та інші елементи для | |ізоляторів | ----------+-----------------------------------------------------| 29.080.20 |Прохідні ізолятори | ----------+-----------------------------------------------------| 29.080.30 |Ізоляційні системи | ----------+-----------------------------------------------------| 29.080.99 |Інші стандарти стосовно ізоляції | ----------+-----------------------------------------------------| 29.100 |Складники електротехнічного устатковання | |* Електронні складники, див. 31 | ----------+-----------------------------------------------------| 29.100.01 |Складники електротехнічного устатковання взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 29.100.10 |Магнітні складники | ----------+-----------------------------------------------------| 29.100.20 |Електричні та електромеханічні складники | ----------+-----------------------------------------------------| 29.100.99 |Інші складники електротехнічного устатковання | ----------+-----------------------------------------------------| 29.120 |Електротехнічна арматура | ----------+-----------------------------------------------------| 29.120.01 |Електротехнічна арматура взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 29.120.10 |Ізоляційні трубки | ----------+-----------------------------------------------------| 29.120.20 |З'єднувальні пристрої | ----------+-----------------------------------------------------| 29.120.30 |Вилки, розетки, з'єднувачі | ----------+-----------------------------------------------------| 29.120.40 |Вимикачі | ----------+-----------------------------------------------------| 29.120.50 |Плавкі запобіжники та інші пристрої захисту від | |струмових перевантаг | ----------+-----------------------------------------------------| 29.120.70 |Реле | ----------+-----------------------------------------------------| 29.120.99 |Інша електротехнічна арматура | ----------+-----------------------------------------------------| 29.130 |Комутаційна апаратура й апаратура керування | ----------+-----------------------------------------------------| 29.130.01 |Комутаційна апаратура й апаратура керування взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 29.130.10 |Високовольтна комутаційна апаратура й апаратура | |керування | |* Охоплює також закриту комутаційну апаратуру й | |апаратуру керування | ----------+-----------------------------------------------------| 29.130.20 |Низьковольтна комутаційна апаратура й апаратура | |керування | |* Охоплює також комутаційну апаратуру та комплектну | |апаратуру керування | ----------+-----------------------------------------------------| 29.130.99 |Інша комутаційна апаратура й апаратура керування | ----------+-----------------------------------------------------| 29.140 |Лампи та відповідне устатковання | ----------+-----------------------------------------------------| 29.140.01 |Лампи взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 29.140.10 |Цоколі та патрони для ламп | ----------+-----------------------------------------------------| 29.140.20 |Лампи розжарювання | ----------+-----------------------------------------------------| 29.140.30 |Флуоресцентні лампи. Розрядні лампи | ----------+-----------------------------------------------------| 29.140.40 |Світильники | ----------+-----------------------------------------------------| 29.140.50 |Системи освітлювального устатковання | |* Охоплює також системи подавання живлення | ----------+-----------------------------------------------------| 29.140.99 |Інші стандарти стосовно ламп | ----------+-----------------------------------------------------| 29.160 |Обертові електричні машини | ----------+-----------------------------------------------------| 29.160.01 |Обертові електричні машини взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 29.160.10 |Складники обертових електричних машин | ----------+-----------------------------------------------------| 29.160.20 |Генератори | ----------+-----------------------------------------------------| 29.160.30 |Двигуни | ----------+-----------------------------------------------------| 29.160.40 |Генераторне устатковання | ----------+-----------------------------------------------------| 29.160.99 |Інші стандарти стосовно обертових електричних машин | ----------+-----------------------------------------------------| 29.180 |Трансформатори. Електричні реактори | |* Вимірювальні трансформатори, див. 17.220.20 | ----------+-----------------------------------------------------| 29.200 |Випрямлячі. Перетворювачі. Стабілізовані джерела | |електроживлення | |* Охоплює також напівпровідникові перетворювачі | ----------+-----------------------------------------------------| 29.220 |Гальванічні елементи та батареї | ----------+-----------------------------------------------------| 29.220.01 |Гальванічні елементи та батареї взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 29.220.10 |Первинні елементи та батареї | ----------+-----------------------------------------------------| 29.220.20 |Кислотні акумулятори та акумуляторні батареї | ----------+-----------------------------------------------------| 29.220.30 |Лужні акумулятори та акумуляторні батареї | ----------+-----------------------------------------------------| 29.220.99 |Інші елементи та батареї | ----------+-----------------------------------------------------| 29.240 |Мережі електропостачання та розподільчі мережі | |* Системи електропостачання в будівлях, див. | |91.140.50 | ----------+-----------------------------------------------------| 29.240.01 |Мережі електропостачання та розподільчі мережі | |взагалі | |* Лінії електропостачання телекомунікацій, див. | |33.040.60 | ----------+-----------------------------------------------------| 29.240.10 |Підстанції. Захисні розрядники | ----------+-----------------------------------------------------| 29.240.20 |Лінії електропересилання та розподільчі лінії | ----------+-----------------------------------------------------| 29.240.30 |Апаратура керування для електроенергетичних систем | |* Прилади для вимірювання електричних величин, | |див. 17.220.20 | ----------+-----------------------------------------------------| 29.240.99 |Інше устатковання стосовно мереж електропостачання та| |розподільчих мереж | |* Охоплює також конденсатори для мереж | |електроживлення | ----------+-----------------------------------------------------| 29.260 |Електроустатковання для роботи в особливих умовах | ----------+-----------------------------------------------------| 29.260.01 |Електроустатковання для роботи в особливих умовах | |узагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 29.260.10 |Електроустатковання для роботи на відкритому | |просторі | ----------+-----------------------------------------------------| 29.260.20 |Електричні апарати для вибухонебезпечного середовища | ----------+-----------------------------------------------------| 29.260.99 |Інше електроустатковання для роботи в особливих | |умовах | ----------+-----------------------------------------------------| 29.280 |Тягове електроустатковання | |* Охоплює також стаціонарне електроустатковання | |залізниць | |* Електричні дорожньо-транспортні засоби, див. 43.120| |* Неелектричний тяговий рухомий склад залізниць, | |див. 45.060.10 | ----------+-----------------------------------------------------| 31 |ЕЛЕКТРОНІКА | ----------+-----------------------------------------------------| 31.020 |Електронні складники взагалі | |* Магнітні складники, див. 29.100.10 | ----------+-----------------------------------------------------| 31.040 |Резистори | ----------+-----------------------------------------------------| 31.040.01 |Резистори взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 31.040.10 |Резистори сталого опору | ----------+-----------------------------------------------------| 31.040.20 |Потенціометри, резистори змінного опору | ----------+-----------------------------------------------------| 31.040.30 |Терморезистори | ----------+-----------------------------------------------------| 31.040.99 |Інші резистори | ----------+-----------------------------------------------------| 31.060 |Конденсатори | ----------+-----------------------------------------------------| 31.060.01 |Конденсатори взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 31.060.10 |Конденсатори сталої ємності | ----------+-----------------------------------------------------| 31.060.20 |Керамічні та лищакові/слюдяні конденсатори | ----------+-----------------------------------------------------| 31.060.30 |Паперові та пластмасові конденсатори | ----------+-----------------------------------------------------| 31.060.40 |Танталові електролітні конденсатори | ----------+-----------------------------------------------------| 31.060.50 |Алюмінієві електролітні конденсатори | ----------+-----------------------------------------------------| 31.060.60 |Конденсатори змінної ємності | ----------+-----------------------------------------------------| 31.060.70 |Силові конденсатори | |* Конденсатори для мереж електроживлення, | |див. 29.240.99 | ----------+-----------------------------------------------------| 31.060.99 |Інші конденсатори: | ----------+-----------------------------------------------------| 31.080 |Напівпровідникові прилади | |* Напівпровідники, див. 29.045 | ----------+-----------------------------------------------------| 31.080.01 |Напівпровідникові прилади взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 31.080.10 |Діоди | ----------+-----------------------------------------------------| 31.080.20 |Тиристори | ----------+-----------------------------------------------------| 31.080.30 |Транзистори | ----------+-----------------------------------------------------| 31.080.99 |Інші напівпровідникові прилади | ----------+-----------------------------------------------------| 31.100 |Електровакуумні прилади | ----------+-----------------------------------------------------| 31.120 |Електронні пристрої відображування інформації | |* Охоплює також дисплеї на рідинних кристалах | ----------+-----------------------------------------------------| 31.140 |П'єзоелектричні прилади | ----------+-----------------------------------------------------| 31.160 |Електричні фільтри | ----------+-----------------------------------------------------| 31.180 |Друковані схеми та плати | ----------+-----------------------------------------------------| 31.190 |Електронні складники складені | |* Охоплює також попередньо складені модулі | ----------+-----------------------------------------------------| 31.200 |Інтегровані схеми. Мікроелектроніка | |* Охоплює також електронні мікросхеми, логічні й | |аналогові мікроструктури | |* Мікропроцесори, див. 35.160 | ----------+-----------------------------------------------------| 31.220 |Електромеханічні складники електронного та | |телекомунікаційного устатковання | ----------+-----------------------------------------------------| 31.220.01 |Електромеханічні складники взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 31.220.10 |Штепсельні та розеткові пристрої. З'єднувачі | ----------+-----------------------------------------------------| 31.220.20 |Перемикачі | ----------+-----------------------------------------------------| 31.220.99 |Інші електромеханічні складники | ----------+-----------------------------------------------------| 31.240 |Механічні конструкції електронного устатковання | ----------+-----------------------------------------------------| 31.260 |Оптикоелектроніка. Лазерне устатковання | |* Охоплює також фотоелектронні трубки та | |фотоелементи | ----------+-----------------------------------------------------| 33 |ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ. АУДІО- ТА ВІДЕОТЕХНІКА | ----------+-----------------------------------------------------| 33.020 |Телекомунікації взагалі | |* Охоплює також інфраструктуру | ----------+-----------------------------------------------------| 33.030 |Телекомунікаційні послуги. Застосування | |* Охоплює додаткові послуги, аспекти обслуговування | |та пов'язані з ними загальні юридичні аспекти | ----------+-----------------------------------------------------| 33.040 |Телекомунікаційні системи | |* Охоплює також аспекти щодо мереж (систем) | ----------+-----------------------------------------------------| 33.040.01 |Телекомунікаційні системи взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 33.040.20 |Системи пересилання | |* Охоплює також синхронізацію, кабельні системи, | |інтегровані кабельні системи, магістралі й ущільники | |каналів | ----------+-----------------------------------------------------| 33.040.30 |Системи комутування та сигналізування | |* Охоплює також аспекти нарахування платні та | |виписування рахунків за виклик у телекомунікаціях | ----------+-----------------------------------------------------| 33.040.35 |Телефонні мережі | |* Охоплює також комутаційну телефонну мережу | |загального користування (PSTN), приватну | |телекомунікаційну мережу (PTN) та мережу приватних | |комплексних послуг (PISN) | ----------+-----------------------------------------------------| 33.040.40 |Мережі пересилання даних | |* Охоплює також мережу пересилання даних загального | |користування з комутацією пакетів (PSPDN) та Етернет | |(Ethernet) | |* ISDN, див. 33.080 | |* Локальні, глобальні та міські обчислювальні мережі,| |див. 35.110 | |* Модеми, див. 35.180 | ----------+-----------------------------------------------------| 33.040.50 |Лінії, з'єднання та кола | |* Охоплює також мережі доступу та складники мереж | ----------+-----------------------------------------------------| 33.040.60 |Лінії електропостачання телекомунікацій | |* Електропостачання та розподілення, див. 29.240.01 | ----------+-----------------------------------------------------| 33.040.99 |Інше устатковання для телекомунікаційних систем | ----------+-----------------------------------------------------| 33.050 |Телекомунікаційне кінцеве устатковання | ----------+-----------------------------------------------------| 33.050.01 |Телекомунікаційне кінцеве устатковання взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 33.050.10 |Телефонне устатковання | ----------+-----------------------------------------------------| 33.050.20 |Пошуково-викличне (пейджингове) устатковання | ----------+-----------------------------------------------------| 33.050.30 |Устатковання для телексу, телетексту, телефаксу | |* Модеми, див. 35.180 | ----------+-----------------------------------------------------| 33.050.99 |Інше телекомунікаційне кінцеве устатковання | ----------+-----------------------------------------------------| 33.060 |Радіозв'язок | ----------+-----------------------------------------------------| 33.060.01 |Радіозв'язок узагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 33.060.20 |Приймальна та передавальна апаратура | ----------+-----------------------------------------------------| 33.060.30 |Радіорелейні та стаціонарні супутникові системи | |зв'язку | ----------+-----------------------------------------------------| 33.060.40 |Кабельні розподільчі системи | ----------+-----------------------------------------------------| 33.060.99 |Інше устатковання для радіозв'язку | ----------+-----------------------------------------------------| 33.070 |Служби мобільного зв'язку | ----------+-----------------------------------------------------| 33.070.01 |Служби мобільного зв'язку взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 33.070.10 |Наземний магістральний радіозв'язок (TETRA) | ----------+-----------------------------------------------------| 33.070.20 |Пошуково-викличні (пейджингові) системи | |* Охоплює також європейську систему пересилання | |повідомлень на радіочастотах (ERMES) | ----------+-----------------------------------------------------| 33.070.30 |Цифровий покращений безпроводовий зв'язок (DECT) | ----------+-----------------------------------------------------| 33.070.40 |Супутники зв'язку | |* Охоплює також глобальну систему місцевизначення | |(GPS) | ----------+-----------------------------------------------------| 33.070.50 |Глобальна система мобільного зв'язку (GSM) | ----------+-----------------------------------------------------| 33.070.99 |Інші служби мобільного зв'язку | ----------+-----------------------------------------------------| 33.080 |Цифрова мережа з комплексними послугами (ISDN) | ----------+-----------------------------------------------------| 33.100 |Електромагнітна сумісність (ЕМС) | |* Охоплює також радіозавади | ----------+-----------------------------------------------------| 33.100.01 |Електромагнітна сумісність узагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 33.100.10 |Емісія завад | |Національна примітка. Охоплює також вимірювані та | |кондуктивні завади | ----------+-----------------------------------------------------| 33.100.20 |Несприйнятливість | ----------+-----------------------------------------------------| 33.100.99 |Інші аспекти стосовно електромагнітної сумісності | ----------+-----------------------------------------------------| 33.120 |Складники та допоміжні пристрої для | |телекомунікаційного устатковання | |* Штепсельні та розеткові пристрої. З'єднувачі, | |див. 31.220.10 | |* Перемикачі, див. 31.220.20 | ----------+-----------------------------------------------------| 33.120.01 |Складники та допоміжні пристрої взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 33.120.10 |Коаксіальні кабелі. Хвилеводи | ----------+-----------------------------------------------------| 33.120.20 |Проводи та симетричні кабелі | ----------+-----------------------------------------------------| 33.120.30 |Радіочастотні з'єднувачі | ----------+-----------------------------------------------------| 33.120.40 |Антени | ----------+-----------------------------------------------------| 33.120.99 |Інші складники та допоміжні пристрої | ----------+-----------------------------------------------------| 33.140 |Спеціальне вимірювальне устатковання для | |телекомунікаційних систем | ----------+-----------------------------------------------------| 33.160 |Аудіо-, відео- та аудіовідеотехніка | ----------+-----------------------------------------------------| 33.160.01 |Аудіо-, відео- та аудіовідеосистеми взагалі | |* Сценічне та студійне устатковання, див. 97.200.10 | ----------+-----------------------------------------------------| 33.160.10 |Підсилювачі | ----------+-----------------------------------------------------| 33.160.20 |Радіоприймачі | ----------+-----------------------------------------------------| 33.160.25 |Телевізори | ----------+-----------------------------------------------------| 33.160.30 |Аудіосистеми | |* Охоплює також магнітофони, грамплатівки, магнітні | |стрічки, касети, компактні диски (CD) тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 33.160.40 |Відеосистеми | |* Охоплює також відеомагнітофони, відеокамери, | |касети, лазерні диски тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 33.160.50 |Допоміжні пристрої | |* Охоплює також навушники, гучномовці, мікрофони | |тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 33.160.60 |Системи колективної інформатики (мультимедіа) та | |устатковання для телеконференцзв'язку | ----------+-----------------------------------------------------| 33.160.99 |Інша аудіо-, відео- та аудіовідеотехніка | ----------+-----------------------------------------------------| 33.170 |Теле- та радіомовлення | |* Устатковання для теле- та радіомовлення, | |див. 33.160 | |* Сценічне та студійне устатковання, див. 97.200.10 | ----------+-----------------------------------------------------| 33.180 |Волоконно-оптичний зв'язок | ----------+-----------------------------------------------------| 33.180.01 |Волоконно-оптичні системи взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 33.180.10 |Волокна та кабелі | ----------+-----------------------------------------------------| 33.180.20 |Волоконно-оптичні з'єднувальні пристрої | ----------+-----------------------------------------------------| 33.180.30 |Оптичні підсилювачі | ----------+-----------------------------------------------------| 33.180.99 |Інше волоконно-оптичне устатковання | ----------+-----------------------------------------------------| 33.200 |Телекерування. Телеметрія | |* Охоплює також систему диспетчерського керування та | |збирання даних (SCADA) | ----------+-----------------------------------------------------| 35 |ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. КОНТОРСЬКІ МАШИНИ | ----------+-----------------------------------------------------| 35.020 |Інформаційні технології (IT) взагалі | |* Охоплює також загальні аспекти обладнання | |інформаційних технологій (ОІТ) | ----------+-----------------------------------------------------| 35.040 |Набори знаків і кодування інформації | |* Охоплює також кодування звукової (аудіо-), | |графічно-зображувальної, колективної (мультимедіа) | |та всезагальної (гіпермедіа) інформації, методи | |захищання IT, шифрування, штрихове кодування, | |цифровий підпис тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 35.060 |Мови, використовні в інформаційних технологіях | ----------+-----------------------------------------------------| 35.080 |Програмне забезпечення | |* Охоплює також розроблення та використання | |програмного забезпечення, документації, додатків | |Інтернет (Internet) | ----------+-----------------------------------------------------| 35.100 |Взаємозв'язок відкритих систем (OSI) | ----------+-----------------------------------------------------| 35.100.01 |Взаємозв'язок відкритих систем узагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 35.100.05 |Багаторівневі прикладні системи | |* Охоплює також міжнародні стандартизовані профілі | ----------+-----------------------------------------------------| 35.100.10 |Фізичний рівень | ----------+-----------------------------------------------------| 35.100.20 |Рівень ланки даних | ----------+-----------------------------------------------------| 35.100.30 |Рівень мережі | ----------+-----------------------------------------------------| 35.100.40 |Транспортний рівень | ----------+-----------------------------------------------------| 35.100.50 |Сеансовий рівень | ----------+-----------------------------------------------------| 35.100.60 |Рівень подання даних | ----------+-----------------------------------------------------| 35.100.70 |Прикладний рівень | ----------+-----------------------------------------------------| 35.110 |Організування мереж | |* Охоплює також локальні обчислювальні мережі (LAN), | |міські обчислювальні мережі (MAN), глобальні | |обчислювальні мережі (WAN) тощо | |* Мережа приватних комплексних послуг (PISN), | |див. 33.040.35 | |* Цифрова мережа з комплексними послугами (ISDN), | |див. 33.080 | ----------+-----------------------------------------------------| 35.140 |Комп'ютерна графіка | ----------+-----------------------------------------------------| 35.160 |Мікропроцесорні системи | |* Охоплює також персональні комп'ютери (PC), | |контролери, калькулятори тощо | |* Інтегровані схеми, див. 31.200 | ----------+-----------------------------------------------------| 35.180 |Інформаційно-технологічні термінали та інше | |периферійне устатковання | |* Охоплює також модеми | ----------+-----------------------------------------------------| 35.200 |Інтерфейси та з'єднувальне устатковання | ----------+-----------------------------------------------------| 35.220 |Запам'ятовувачі | ----------+-----------------------------------------------------| 35.220.01 |Запам'ятовувачі взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 35.220.10 |Паперові картки та стрічки | ----------+-----------------------------------------------------| 35.220.20 |Магнітні запам'ятовувачі взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 35.220.21 |Магнітні диски | |* Охоплює також гнучкі диски, дискети, пакети дисків,| |картриджі тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 35.220.22 |Магнітні стрічки | ----------+-----------------------------------------------------| 35.220.23 |Касети та картриджі на магнітні стрічки | ----------+-----------------------------------------------------| 35.220.30 |Оптичні запам'ятовувачі | |* Охоплює також компактні диски (CD) і магнітооптичні| |пристрої (MO) | ----------+-----------------------------------------------------| 35.220.99 |Інші запам'ятовувачі | ----------+-----------------------------------------------------| 35.240 |Застосування інформаційних технологій | ----------+-----------------------------------------------------| 35.240.01 |Застосування інформаційних технологій узагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 35.240.10 |Автоматизоване проектування (CAD) | ----------+-----------------------------------------------------| 35.240.15 |Ідентифікаційні картки та відповідні пристрої | |* Охоплює також застосування карток у банківській | |справі, торгівлі, телекомунікації, на транспорті | |тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 35.240.20 |Застосування інформаційних технологій у роботі | |установ | |* Охоплює також системи обробляння, пересилання та | |подавання тексту, архітектуру службових документів | |(ODA) тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 35.240.30 |Застосування інформаційних технологій в інформаційній| |діяльності, документуванні та видавничій справі | |* Охоплює також стандартну мову узагальненої розмітки| |(SGML), машинний переклад тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 35.240.40 |Застосування інформаційних технологій у банківській | |справі | |* Охоплює також автоматизовані банківські послуги | |* Ідентифікаційні картки для банківської справи, | |див. 35.240.15 | ----------+-----------------------------------------------------| 35.240.50 |Застосування інформаційних технологій у промисловості| |* Охоплює також автоматизоване проектування | ----------+-----------------------------------------------------| 35.240.60 |Застосування інформаційних технологій на транспорті | |та в торгівлі | |* Охоплює також EDIFACT і електронну торгівлю | ----------+-----------------------------------------------------| 35.240.70 |Застосування інформаційних технологій у науці | |* Охоплює також цифрову географічну інформацію, | |автоматизацію експерименту | ----------+-----------------------------------------------------| 35.240.80 |Застосування інформаційних технологій в охороні | |здоров'я | |* Охоплює також комп'ютерну томографію | ----------+-----------------------------------------------------| 35.240.99 |Застосування інформаційних технологій в інших сферах | |* Охоплює також комп'ютерне навчання | ----------+-----------------------------------------------------| 35.260 |Конторські машини | |* Охоплює також друкарські машини, диктофони, | |адресувальні машини, машини для знищування | |документів, машини для відкривання аркушів, машини | |для складання аркушів, поштові франкувальні машини, | |їхні стрічки та інші пристрої до них тощо | |* Телефони, див. 33.050.10 | |* Телекси та телефакси, див. 33.050.30 | |* Копіювальні машини, див. 37.100.10 | |* Обгортальне та пакувальне устатковання, див. 55.200| |* Паперове канцелярське приладдя, див. 85.080 | |* Конторські меблі, див. 97.140 | |* Непаперове канцелярське приладдя, див. 97.180 | ----------+-----------------------------------------------------| 37 |ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ | ----------+-----------------------------------------------------| 37.020 |Оптичне устатковання | |* Охоплює також мікроскопи, телескопи, біноклі, | |оптичні матеріали, оптичні складники та оптичні | |системи | |Національна примітка. Охоплює також оптико-механічні | |прилади | |* Офтальмологічне устатковання, див. 11.040.70 | |* Оптичні вимірювальні прилади, див. 17.180.30 | |* Лінзи для фотоустатковання, див. 37.040.10 | ----------+-----------------------------------------------------| 37.040 |Фотографія | |* Фотостудії, див. 97.200.10 | ----------+-----------------------------------------------------| 37.040.01 |Фотографія взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 37.040.10 |Фотоустатковання. Проектори | ----------+-----------------------------------------------------| 37.040.20 |Фотопапір, фотоплівки та плати. Картриджі | ----------+-----------------------------------------------------| 37.040.25 |Плівки для радіографії | |* Охоплює також плівки для стоматологічної, медичної | |та технічної радіографії | ----------+-----------------------------------------------------| 37.040.30 |Фотохімікати | ----------+-----------------------------------------------------| 37.040.99 |Інші стандарти стосовно фотографії | ----------+-----------------------------------------------------| 37.060 |Кінематографія | |* Кінематографічні студії, див. 97.200.10 | ----------+-----------------------------------------------------| 37.060.01 |Кінематографія взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 37.060.10 |Кіноустатковання | ----------+-----------------------------------------------------| 37.060.20 |Кіноплівки. Касети | ----------+-----------------------------------------------------| 37.060.99 |Інші стандарти стосовно кінематографії | ----------+-----------------------------------------------------| 37.080 |Способи формування зображення документів | |* Охоплює також мікрографію, електронне й оптичне | |зображення | |* Оптичні запам'ятовувачі, див. 35.220.30 | ----------+-----------------------------------------------------| 37.100 |Поліграфія | ----------+-----------------------------------------------------| 37.100.01 |Поліграфія взагалі | |* Охоплює також вичитування коректи | ----------+-----------------------------------------------------| 37.100.10 |Розмножувальне устатковання | |* Охоплює також друкарську, копіювальну й | |тиражувальну техніку, палітурне устатковання тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 37.100.20 |Матеріали для поліграфії | |* Чорнило, пасти, друкарські фарби, див. 87.080 | ----------+-----------------------------------------------------| 37.100.99 |Інші стандарти стосовно поліграфії | ----------+-----------------------------------------------------| 39 |ТОЧНА МЕХАНІКА. ЗОЛОТАРСТВО/ЮВЕЛІРНА СПРАВА | ----------+-----------------------------------------------------| 39.020 |Точна механіка | |* Охоплює також мікросистеми | ----------+-----------------------------------------------------| 39.040 |Годинникарство | ----------+-----------------------------------------------------| 39.040.01 |Годинникарство взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 39.040.10 |Наручні та кишенькові годинники | ----------+-----------------------------------------------------| 39.040.20 |Настінні та настільні годинники | ----------+-----------------------------------------------------| 39.040.99 |Інші прилади для відліку часу | ----------+-----------------------------------------------------| 39.060 |Золотарство/ювелірна справа | |* Охоплює також дорогоцінні метали, коштовне та | |напівкоштовне каміння | |* Технічні алмази, див. 25.100 | ----------+-----------------------------------------------------| 43 |ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНІКА | ----------+-----------------------------------------------------| 43.020 |Дорожньо-транспортні засоби взагалі | |* Охоплює також випробування дорожньо-транспортних | |засобів і утилізацію дорожньо-транспортних засобів | |* Дорожній транспорт, див. 03.220.20 | |* Викиди двигунів транспортних засобів, | |див. 13.040.50 | ----------+-----------------------------------------------------| 43.040 |Системи дорожньо-транспортних засобів | |* Електричні системи дорожньо-транспортних засобів, | |див. 43.120 | |* Системи мотоциклів і мопедів, див. 43.140 | |* Системи велосипедів, див. 43.150 | ----------+-----------------------------------------------------| 43.040.01 |Системи дорожньо-транспортних засобів узагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 43.040.10 |Електричне та електронне устатковання | ----------+-----------------------------------------------------| 43.040.15 |Автомобільне інформаційне устатковання. Убудовані | |комп'ютерні системи | |* Охоплює також навігаційні системи, автомобільне | |радіо тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 43.040.20 |Освітлювальні, сигнальні та оповіщувальні пристрої | ----------+-----------------------------------------------------| 43.040.30 |Пристрої регулювання та контрольні прилади | ----------+-----------------------------------------------------| 43.040.40 |Гальмівні системи | ----------+-----------------------------------------------------| 43.040.50 |Трансмісії, підвіски | |* Охоплює також муфти зчіплювання, коробки передач, | |системи кермування з підсилювачем, карданні вали, | |диференціали, колеса, ободи тощо | |Національна примітка. Охоплює також мости та | |редуктори | |* Шини для дорожньо-транспортних засобів, | |див. 83.160.10 | ----------+-----------------------------------------------------| 43.040.60 |Кузови та деталі кузовів | |* Охоплює також раму й каркас автомобіля, нагрівальні| |прилади, системи кондиціювання для пасажирського | |салону та кабіни водія, багажники на даху тощо | |* Вантажні відділки, див. 43.080.10 | ----------+-----------------------------------------------------| 43.040.65 |Системи очищування віконного скла | |* Охоплює також протиобмерзачі, протизапітнювачі, | |дзеркала тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 43.040.70 |Тягово-зчіпні пристрої | |* Охоплює також тягові (буксирні) пристрої та | |пристрої зчеплення сідельного тягача | ----------+-----------------------------------------------------| 43.040.80 |Захист від аварій та обмежувальні системи | |* Охоплює також повітряні подушки, паски безпеки, | |аварійні виходи та питання підвищення безпеки | ----------+-----------------------------------------------------| 43.040.99 |Інші системи дорожньо-транспортних засобів | ----------+-----------------------------------------------------| 43.060 |Двигуни внутрішнього згоряння/згорання для дорожньо- | |транспортних засобів | |* Стандарти на двигуни внутрішнього згоряння/згорання| |загальної призначеності, див. 27.020 | ----------+-----------------------------------------------------| 43.060.01 |Двигуни внутрішнього згоряння/згорання для дорожньо- | |транспортних засобів узагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 43.060.10 |Блок циліндрів двигуна та внутрішні деталі | ----------+-----------------------------------------------------| 43.060.20 |Системи нагнітання, живлення повітрям і випускання | |відпрацьованих газів | ----------+-----------------------------------------------------| 43.060.30 |Системи охолоджування. Змащувальні системи | |* Антифризи, див. 71.100.45 | |* Мастила, див. 75.100 | ----------+-----------------------------------------------------| 43.060.40 |Паливні системи | ----------+-----------------------------------------------------| 43.060.50 |Електричне та електронне устатковання. Системи | |керування | |* Охоплює також системи запалювання та пускові | |двигуни | ----------+-----------------------------------------------------| 43.060.99 |Інші елементи та системи двигунів внутрішнього | |згоряння/згорання | ----------+-----------------------------------------------------| 43.080 |Вантажні транспортні засоби | |* Системи дорожньо-транспортних засобів, див. 43.040 | |* Шини для дорожньо-транспортних засобів, | |див. 83.160.10 | ----------+-----------------------------------------------------| 43.080.01 |Вантажний транспорт узагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 43.080.10 |Вантажні автомобілі та причепи | |* Охоплює також автоцистерни та вантажні відділки | |* Внутрішньозаводський транспорт, див. 53.060 | ----------+-----------------------------------------------------| 43.080.20 |Автобуси | ----------+-----------------------------------------------------| 43.080.99 |Інший вантажний транспорт | ----------+-----------------------------------------------------| 43.100 |Легкові автомобілі. Фургони та легкі причепи | |* Системи дорожньо-транспортних засобів, див. 43.040 | |* Шини для дорожньо-транспортних засобів, | |див. 83.160.10 | |* Устатковання кемпінгів, див. 97.200.30 | ----------+-----------------------------------------------------| 43.120 |Електричні дорожньо-транспортні засоби | |* Охоплює також їхні складники та системи | |* Шини для дорожньо-транспортних засобів, | |див. 83.160.10 | ----------+-----------------------------------------------------| 43.140 |Мотоцикли та мопеди | |* Охоплює також їхні складники та системи | |* Шини для дорожньо-транспортних засобів, | |див. 83.160.10 | ----------+-----------------------------------------------------| 43.150 |Велосипеди | |* Охоплює також їхні складники та системи | |* Шини для дорожньо-транспортних засобів, | |див. 83.160.10 | ----------+-----------------------------------------------------| 43.160 |Транспорт спеціальної призначеності | |* Охоплює також транспорт для збирання відходів, | |складники та системи для транспорту спеціальної | |призначеності | |* Протипожежні машини, див. 13.220.10 | |* Вантажопідіймальні крани, див. 53.020.20 | |* Машини та механізми для земляних робіт, див. 53.100| |* Сільськогосподарські трактори та причепи, | |див. 65.060.10 | ----------+-----------------------------------------------------| 43.180 |Діагностичне, випробувальне устатковання та | |устатковання для технічного обслуговування | |* Охоплює також ремонтні засоби | |* Бензоколонки, див. 75.200 | ----------+-----------------------------------------------------| 45 |ЗАЛІЗНИЧНА ТЕХНІКА | ----------+-----------------------------------------------------| 45.020 |Залізнична техніка взагалі | |* Залізничний транспорт, див. 03.220.30 | |* Будівництво залізниць, див. 93.100 | ----------+-----------------------------------------------------| 45.040 |Матеріали та складники для залізничної техніки | ----------+-----------------------------------------------------| 45.060 |Рухомий склад залізниць | |* Охоплює також матеріали, складники та електричне й | |електронне устатковання для рухомого складу | |залізниць | ----------+-----------------------------------------------------| 45.060.01 |Рухомий склад залізниць узагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 45.060.10 |Тяговий рухомий склад залізниць | |* Електричне тягове устатковання, див. 29.280 | ----------+-----------------------------------------------------| 45.060.20 |Несамохідний рухомий склад | |* Охоплює також вагони-цистерни | ----------+-----------------------------------------------------| 45.080 |Рейки та складники залізниць | |* Охоплює також складники рейкової колії | ----------+-----------------------------------------------------| 45.100 |Устатковання для линвових/канатних доріг | |* Охоплює також устатковання линвових/канатних | |транспортних систем | ----------+-----------------------------------------------------| 45.120 |Устатковання для будування та експлуатування | |залізниць і линвових/канатних доріг | ----------+-----------------------------------------------------| 47 |СУДНОБУДУВАННЯ ТА МОРСЬКІ СПОРУДИ | ----------+-----------------------------------------------------| 47.020 |Суднобудування та морські споруди взагалі | |* Охоплює також споруди на континентальному шельфі, | |крім споруд для видобування нафти та природного | |газу, і видобування корисних копалин з морського дна | |* Водний транспорт, див. 03.220.40 | |* Споруди на континентальному шельфі для видобування | |корисних копалин з морського дна, див. 73.100.30 | |* Споруди на континентальному шельфі для нафтової та | |газової промисловості, див. 75.180.10 | ----------+-----------------------------------------------------| 47.020.01 |Стандарти стосовно загальних питань суднобудування та| |морських споруд | ----------+-----------------------------------------------------| 47.020.05 |Матеріали та складники для суднобудування | ----------+-----------------------------------------------------| 47.020.10 |Корпуси суден та їхні складники | ----------+-----------------------------------------------------| 47.020.20 |Суднові двигуни та рушійні системи | |* Стандарти на двигуни внутрішнього згоряння/згорання| |загальної призначеності, див. 27.020 | ----------+-----------------------------------------------------| 47.020.30 |Системи трубопроводів | ----------+-----------------------------------------------------| 47.020.40 |Підіймальне та вантажно-переміщувальне устатковання | ----------+-----------------------------------------------------| 47.020.50 |Палубне устатковання та установки | ----------+-----------------------------------------------------| 47.020.60 |Електроустатковання суден і морських споруд | ----------+-----------------------------------------------------| 47.020.70 |Навігаційні прилади та устатковання для керування | |* Телекомунікаційне устатковання, див. 33.060 | ----------+-----------------------------------------------------| 47.020.80 |Житлові приміщення | ----------+-----------------------------------------------------| 47.020.85 |Вантажні вмістища | |* Охоплює також цистерни й танки | ----------+-----------------------------------------------------| 47.020.90 |Суднові системи вентилювання, кондиціювання повітря | |та опалювання | ----------+-----------------------------------------------------| 47.020.99 |Інші стандарти стосовно суднобудування та морських | |споруд | ----------+-----------------------------------------------------| 47.040 |Морські судна | |* Охоплює також їхні системи та складники | ----------+-----------------------------------------------------| 47.060 |Судна внутрішнього плавання | |* Охоплює також їхні системи та складники | ----------+-----------------------------------------------------| 47.080 |Малі судна | |* Охоплює також системи та складники малих суден і | |рятувальні засоби | |* Індивідуальні плавзасоби (рятувальні жилети), | |див. 13.340.70 | ----------+-----------------------------------------------------| 49 |АВІАЦІЙНА ТА КОСМІЧНА ТЕХНІКА | ----------+-----------------------------------------------------| 49.020 |Повітряні космічні кораблі та літальні апарати | |взагалі | |* Охоплює також експлуатацію літаків, динаміку | |польотів тощо | |* Повітряний транспорт, див. 03.220.50 | ----------+-----------------------------------------------------| 49.025 |Матеріали для авіаційно-космічних конструкцій | ----------+-----------------------------------------------------| 49.025.01 |Матеріали для авіаційно-космічних конструкцій | |узагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 49.025.05 |Сплави на основі заліза взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 49.025.10 |Сталі | ----------+-----------------------------------------------------| 49.025.15 |Сплави кольорових металів узагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 49.025.20 |Алюміній | ----------+-----------------------------------------------------| 49.025.30 |Титан | ----------+-----------------------------------------------------| 49.025.40 |Ґума та пластмаси | ----------+-----------------------------------------------------| 49.025.50 |Клеї | ----------+-----------------------------------------------------| 49.025.60 |Текстиль | |* Охоплює також склотканини та тканини з покривом | ----------+-----------------------------------------------------| 49.025.99 |Інші матеріали | ----------+-----------------------------------------------------| 49.030 |Кріпильні вироби для авіаційно-космічних конструкцій | |* Кріпильні вироби загальної призначеності, | |див. 21.060 | ----------+-----------------------------------------------------| 49.030.01 |Кріпильні вироби взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 49.030.10 |Ґвинтові нарізі | |* Гвинтові нарізі загальної призначеності, | |див. 21.040 | ----------+-----------------------------------------------------| 49.030.20 |Болти, ґвинти, шпильки | ----------+-----------------------------------------------------| 49.030.30 |Гайки | ----------+-----------------------------------------------------| 49.030.40 |Штифти, цвяхи | ----------+-----------------------------------------------------| 49.030.50 |Шайби та інші кріпильні засоби | ----------+-----------------------------------------------------| 49.030.60 |Заклепки | ----------+-----------------------------------------------------| 49.030.99 |Інші кріпильні вироби | ----------+-----------------------------------------------------| 49.035 |Елементи авіаційно-космічних конструкцій | |* Авіаційні шини, див. 83.160.20 | ----------+-----------------------------------------------------| 49.040 |Покриви та пов'язані з ними процеси в авіаційно- | |космічній промисловості | |* Покриви загальної призначеності, див. 25.220 | ----------+-----------------------------------------------------| 49.045 |Конструкції та елементи конструкцій | ----------+-----------------------------------------------------| 49.050 |Авіаційні та ракетні двигуни й силове устатковання | |* Охоплює також паливні системи | ----------+-----------------------------------------------------| 49.060 |Авіаційно-космічне електроустатковання та системи | |* Охоплює також авіаційне електронне устатковання | ----------+-----------------------------------------------------| 49.080 |Авіаційно-космічні гідравлічні й пневматичні системи | |та їхні складники | ----------+-----------------------------------------------------| 49.090 |Бортове устатковання та прилади | |* Охоплює також навігаційні прилади та | |телекомунікаційне устатковання | ----------+-----------------------------------------------------| 49.095 |Устатковання для пасажирів і кабін | ----------+-----------------------------------------------------| 49.100 |Устатковання для технічного обслуговування та | |наземних служб | ----------+-----------------------------------------------------| 49.120 |Вантажне устатковання | |* Контейнери, піддони та сітки транспортні авіаційні,| |див. 55.180.30 | ----------+-----------------------------------------------------| 49.140 |Космічні системи та процеси | |* Охоплює також космічні системи пересилання даних та| |інформації й наземне допоміжне устатковання для | |виконання операцій на стартовій позиції | ----------+-----------------------------------------------------| 53 |ПІДІЙМАЛЬНО-ТРАНСПОРТНЕ УСТАТКОВАННЯ | ----------+-----------------------------------------------------| 53.020 |Підіймальне устатковання | |* Підіймальне устатковання, використовне в | |суднобудуванні, див. 47.020.40 | |* Ліфти та ескалатори, див. 91.140.90 | ----------+-----------------------------------------------------| 53.020.01 |Підіймальні пристрої взагалі | |* Підіймальні платформи для осіб з обмеженими | |функційними можливостями, див. 11.180.10 | ----------+-----------------------------------------------------| 53.020.20 |Крани | |* Охоплює також самохідні крани, баштові крани, | |поворотні крани, мостові крани тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 53.020.30 |Приладдя для підіймального устатковання | |* Охоплює також підіймальні гаки, вантажопідіймальні | |серги, підіймальні ланцюги, линви тощо | |* Линви/канати та підіймальні ланцюги загальної | |призначеності, див. 77.140.65 | ----------+-----------------------------------------------------| 53.020.99 |Інше підіймальне устатковання | |* Охоплює також підіймальні робочі платформи | ----------+-----------------------------------------------------| 53.040 |Підіймально-транспортне устатковання безперервної | |дії | ----------+-----------------------------------------------------| 53.040.01 |Підіймально-транспортне устатковання безперервної дії| |взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 53.040.10 |Конвеєри | ----------+-----------------------------------------------------| 53.040.20 |Елементи для конвеєрів | |* Охоплює також конвеєрні стрічки, ланцюги, зірочки | |тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 53.040.30 |Пневмотранспорт і його елементи | ----------+-----------------------------------------------------| 53.040.99 |Інше підіймально-транспортне устатковання | |безперервної дії | ----------+-----------------------------------------------------| 53.060 |Внутрішньозаводський транспорт | |* Охоплює також вилкові навантажувачі, рухомі | |платформи тощо | |* Вантажні автомобілі та причепи, див. 43.080.10 | ----------+-----------------------------------------------------| 53.080 |Складське устатковання | |* Охоплює також завантажувальні пристрої, полиці тощо| |* Зберігання та складування, див. 55.220 | |* Сховища для сільськогосподарської продукції, | |див. 65.040.20 | |* Стелажі для магазинів, див. 97.130.10 | ----------+-----------------------------------------------------| 53.100 |Машини та механізми для земляних робіт | |* Охоплює також трактори, екскаватори, навантажувачі,| |грейдери тощо | |Національна примітка. Охоплює також бульдозери | ----------+-----------------------------------------------------| 53.120 |Знаряддя для ручних робіт | |* Охоплює також лопати, ломи, кайла тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 55 |ПАКУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛЕННЯ ТОВАРІВ | ----------+-----------------------------------------------------| 55.020 |Пакування та розподілення товарів узагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 55.040 |Пакувальні матеріали та приладдя | |* Охоплює також обгортковий матеріал, папір, плівку, | |фольгу, мотузки, пристрої для запечатування, | |перекладки тощо | |* Клейкі стрічки загальної призначеності, | |див. 83.180 | ----------+-----------------------------------------------------| 55.060 |Котушки. Бобіни | |* Охоплює також держаки, опори тощо для матеріалів, | |що їх закріплюють або намотують іззовні | |* Ролики, осердя, котушки для фото- та кіноплівок | |тощо, див. 37.040.20 | |* Фотографічні ролики, осердя, котушки, кіноплівки, | |див. 37.060.20 | |* Конуси, трубки, стрижні тощо для текстильних | |матеріалів, див. 59.120.20 | ----------+-----------------------------------------------------| 55.080 |Мішки. Сумки | |* Охоплює також пакети, конверти тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 55.100 |Пляшки. Горщики. Банки | |* Дрібна тара для рідини та закупорювальні засоби | ----------+-----------------------------------------------------| 55.120 |Фляги. Бляшані консервні банки. Туби | |* Легка металева та пластмасова тара | ----------+-----------------------------------------------------| 55.130 |Аерозольна тара | ----------+-----------------------------------------------------| 55.140 |Діжки. Барабани. Каністри | |* Тара, призначена для транспортування переважно | |рідин і газів, охоплюючи також барильця, відра, | |великі бляшані банки для вантаження матеріалів тощо | |* Засоби для зберігання рідин і газів, див. 23.020 | ----------+-----------------------------------------------------| 55.160 |Ящики, коробки, решітчаста тара | |* Тара для твердих товарів або предметів і сипких | |матеріалів | ----------+-----------------------------------------------------| 55.180 |Розміщування товарів для перевезення | ----------+-----------------------------------------------------| 55.180.01 |Розміщування товарів для перевезення взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 55.180.10 |Контейнери загальної призначеності | ----------+-----------------------------------------------------| 55.180.20 |Піддони загальної призначеності | ----------+-----------------------------------------------------| 55.180.30 |Контейнери, піддони та сітки транспортні авіаційні | ----------+-----------------------------------------------------| 55.180.40 |Укомплектована, завантажена транспортна тара | |* Охоплює також тару багаторазового користування та | |для одноразових вантажів | ----------+-----------------------------------------------------| 55.180.99 |Інші стандарти стосовно розміщування товарів для | |перевезення | |* Охоплює також середню місткість контейнерів | ----------+-----------------------------------------------------| 55.200 |Пакувальне устатковання | |* Охоплює також машини для етикеткування, маркування,| |таврування, наповнювання, закупорювання тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 55.220 |Зберігання. Складування | |* Складське устатковання, див. 53.080 | ----------+-----------------------------------------------------| 55.230 |Розміщення товарів і торгові автомати | |* Охоплює також розміщення етикеток, продуктів | |харчування, напоїв, тютюнових виробів тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 59 |ТЕХНОЛОГІЯ ТЕКСТИЛЬНОГО ТА ШКІРЯНОГО ВИРОБНИЦТВА | ----------+-----------------------------------------------------| 59.020 |Технологічні процеси текстильної промисловості | ----------+-----------------------------------------------------| 59.040 |Допоміжні матеріали для оздоблювання текстилю | |* Охоплює також пір'я та пух | |* Поверхнево-активні речовини, див. 71.100.40 | ----------+-----------------------------------------------------| 59.060 |Текстильні волокна | ----------+-----------------------------------------------------| 59.060.01 |Текстильні волокна взагалі | |* Охоплює також змішані волокна | ----------+-----------------------------------------------------| 59.060.10 |Натуральні волокна | ----------+-----------------------------------------------------| 59.060.20 |Хімічні волокна | ----------+-----------------------------------------------------| 59.060.30 |Мінеральні та металеві волокна | ----------+-----------------------------------------------------| 59.060.99 |Інші текстильні волокна | ----------+-----------------------------------------------------| 59.080 |Вироби текстильної промисловості | |* Матеріали для зміцнювання композитів, див. 59.100 | |* Рибальські сіті, див. 65.150 | |* Оббивковий матеріал, див. 97.140 | |* Побутові швацькі вироби та білизна, див. 97.160 | ----------+-----------------------------------------------------| 59.080.01 |Текстиль узагалі | |* Охоплює також тривкість барвників текстилю | ----------+-----------------------------------------------------| 59.080.20 |Пряжа | |* Охоплює також сукану та. текстуровану пряжу, нитки | ----------+-----------------------------------------------------| 59.080.30 |Текстильні полотна | |* Охоплює також неткані полотна, фетр, повсть, | |мереживо тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 59.080.40 |Тканини з покривом | ----------+-----------------------------------------------------| 59.080.50 |Линви/канати та мотузи | |* Охоплює також мотузки, паски, стрічки | |* Линви для підіймання вантажу, див. 53.020.30 | |* Сталеві линви, див. 77.140.65 | ----------+-----------------------------------------------------| 59.080.60 |Текстильні покриви на підлогу | |* Охоплює також килими, килимки, підстилки тощо | |* Нетекстильні покриви на підлогу, див. 97.150 | ----------+-----------------------------------------------------| 59.080.70 |Геотекстильні матеріали | |* Охоплює також геосинтетичні матеріали | ----------+-----------------------------------------------------| 59.080.99 |Інші вироби текстильної промисловості | ----------+-----------------------------------------------------| 59.100 |Матеріали для зміцнювання композитів | ----------+-----------------------------------------------------| 59.100.01 |Матеріали для зміцнювання композитів узагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 59.100.10 |Текстильні скловолоконні матеріали | ----------+-----------------------------------------------------| 59.100.20 |Вуглецеві матеріали | ----------+-----------------------------------------------------| 59.100.30 |Арамідні матеріали | ----------+-----------------------------------------------------| 59.100.99 |Інші матеріали для зміцнювання композитів | ----------+-----------------------------------------------------| 59.120 |Текстильне устатковання | ----------+-----------------------------------------------------| 59.120.01 |Текстильне устатковання взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 59.120.10 |Прядильні, сукальні та текстурувальні машини | |* Охоплює також машини та оснастку для виробництва | |хімічних елементарних ниток і волокон, готування | |волокон до прядіння | ----------+-----------------------------------------------------| 59.120.20 |Мотальні машини та устатковання | |* Охоплює також машини та устатковання для | |розмотування, намотування у клубки, снування, | |шліхтування, перевивання пряжі тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 59.120.30 |Ткацькі верстати та машини | ----------+-----------------------------------------------------| 59.120.40 |Трикотажні машини | |* Охоплює також побутові трикотажні машини | ----------+-----------------------------------------------------| 59.120.50 |Фарбувально-опоряджувальне устатковання | |* Устатковання для пралень, див. 97.060 | ----------+-----------------------------------------------------| 59.120.99 |Інше текстильне устатковання | ----------+-----------------------------------------------------| 59.140 |Технологія шкіряного виробництва | |* Охоплює також хутро та штучну шкіру | |* Взуття, див. 61.060 | |* Швацькі машини та машини для вироблення взуття, | |див. 61.080 | ----------+-----------------------------------------------------| 59.140.01 |Технологія шкіряного виробництва взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 59.140.10 |Процеси та допоміжні матеріали | ----------+-----------------------------------------------------| 59.140.20 |Шкури невичинені, напівфабрикати, сирець | ----------+-----------------------------------------------------| 59.140.30 |Шкіри/ремінь та хутро | ----------+-----------------------------------------------------| 59.140.35 |Вироби зі шкіри/ременю | |* Охоплює також валізи, портфелі, сумки, гаманці, | |нашийники тощо, зроблені з нешкіряних (неремінних) | |матеріалів | |* Вироби швацької промисловості, див. 61 | ----------+-----------------------------------------------------| 59.140.40 |Машини й устатковання для шкіряного та хутряного | |виробництва | ----------+-----------------------------------------------------| 59.140.99 |Інші стандарти стосовно технології шкіряного | |виробництва | ----------+-----------------------------------------------------| 61 |ШВАЦЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ | ----------+-----------------------------------------------------| 61.020 |Одяг | |* Охоплює також спідню, нічну трикотажну білизну, | |військовий одяг, панчішно-шкарпеткові вироби тощо та | |їх етикеткування й таблиці кодів розмірів | |* Медичний одяг, див. 11.140 | |* Захисний одяг, див. 13.340.10 | ----------+-----------------------------------------------------| 61.040 |Наголовні убори. Аксесуари одягу. Одягові застібки | |* Охоплює також краватки, рукавиці та пальчатки, | |шарфи, хусточки, пояси, шлейки, ґудзики, застібки- | |змійки, пряжки, парасольки тощо | |* Захисні наголовні убори, див. 13.340.20 | |* Захисні рукавиці та пальчатки, див. 13.340.40 | ----------+-----------------------------------------------------| 61.060 |Взуття | |* Охоплює також шнурки | |Національна примітка. Охоплює також фурнітуру та інші| |допоміжні матеріали | |* Захисне взуття, див. 13.340.50 | ----------+-----------------------------------------------------| 61.080 |Швацькі машини та інше устатковання для швацької | |промисловості | |* Охоплює також побутові швацькі машини | |* Пральні машини, сушарки, праски та прасувальні | |преси, див. 97.060 | ----------+-----------------------------------------------------| 65 |СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО | ----------+-----------------------------------------------------| 65.020 |Землеробство/рільництво та лісівництво | |Національна примітка. Охоплює також лісохімічні | |продукти: каніфоль, живицю тощо | |* Ґрунтознавство, аналіз ґрунтів, див. 13.080 | |* Лісозаготівельні роботи, див. 79.020 | ----------+-----------------------------------------------------| 65.020.01 |Землеробство/рільництво та лісівництво взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 65.020.20 |Рослинництво | |* Охоплює також садівництво, квітникарство, насіння | |та хвороби рослин | ----------+-----------------------------------------------------| 65.020.30 |Тваринництво та селекція тварин | |* Охоплює також санітарний нагляд | |* Ветеринарія, див. 11.220 | ----------+-----------------------------------------------------| 65.020.40 |Озеленювання та лісорозведення | ----------+-----------------------------------------------------| 65.020.99 |Інші стандарти стосовно землеробства/рільництва та | |лісівництва | ----------+-----------------------------------------------------| 65.040 |Сільськогосподарські будівлі, споруди та | |устатковання | ----------+-----------------------------------------------------| 65.040.01 |Сільськогосподарські будівлі та устатковання взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 65.040.10 |Тваринницькі ферми, установки та устатковання | |* Охоплює також доїльні апарати | ----------+-----------------------------------------------------| 65.040.20 |Будівлі й устатковання для переробляння та зберігання| |сільськогосподарської продукції | |* Охоплює також бойні й пов'язане з ними | |устатковання | ----------+-----------------------------------------------------| 65.040.30 |Теплиці та інші будівлі | ----------+-----------------------------------------------------| 65.040.99 |Інші стандарти стосовно сільськогосподарських | |будівель і устатковання | ----------+-----------------------------------------------------| 65.060 |Сільськогосподарські машини, інвентар і устатковання | |* Шини для сільськогосподарських машин, | |див. 83.160.30 | ----------+-----------------------------------------------------| 65.060.01 |Сільськогосподарські машини та устатковання взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 65.060.10 |Сільськогосподарські трактори та причепи | |Національна примітка. Охоплює також напівпричепи | ----------+-----------------------------------------------------| 65.060.20 |Ґрунтообробне устатковання | ----------+-----------------------------------------------------| 65.060.25 |Устатковання для зберігання, готування та внесення | |добрив | ----------+-----------------------------------------------------| 65.060.30 |Устатковання для сівби та садіння рослин | ----------+-----------------------------------------------------| 65.060.35 |Зрошувальне (іригаційне) та дренажне устатковання | ----------+-----------------------------------------------------| 65.060.40 |Устатковання для догляду за рослинами | |Національна примітка. Охоплює також машини та | |устатковання для захисту сільськогосподарських | |культур | ----------+-----------------------------------------------------| 65.060.50 |Збиральне устатковання | ----------+-----------------------------------------------------| 65.060.60 |Устатковання для виноградарства та виноробства | ----------+-----------------------------------------------------| 65.060.70 |Садово-парковий інвентар | |* Охоплює також газонокосарки, інвентар для | |вирощування оливкових дерев і вироблення продукції з | |оливок | ----------+-----------------------------------------------------| 65.060.80 |Усталювання для лісівництва | |* Охоплює також ланцюгові та дротяні пилки | ----------+-----------------------------------------------------| 65.060.99 |Інші сільськогосподарські машини та устатковання | ----------+-----------------------------------------------------| 65.080 |Добрива | |* Охоплює також меліоранти ґрунту та поживне | |середовище | ----------+-----------------------------------------------------| 65.100 |Пестициди та інші агрохімікати | ----------+-----------------------------------------------------| 65.100.01 |Пестициди та інші агрохімікати взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 65.100.10 |Інсектициди | |* Хімікати для захисту деревини, див. 71.100.50 | ----------+-----------------------------------------------------| 65.100.20 |Гербіциди | ----------+-----------------------------------------------------| 65.100.30 |Фунгіциди | |* Хімікати для захисту деревини, див. 71.100.50 | ----------+-----------------------------------------------------| 65.100.99 |Інші пестициди й агрохімікати | ----------+-----------------------------------------------------| 65.120 |Корм для тварин | |* Мікробіологія кормів для тварин, див. 07.100.30 | ----------+-----------------------------------------------------| 65.140 |Бджільництво | |* Охоплює також устатковання та споруди для | |бджільництва | |* Мед, див. 67.180.10 | ----------+-----------------------------------------------------| 65.145 |Мисливство | |* Охоплює також устатковання та споруди для | |мисливства | ----------+-----------------------------------------------------| 65.150 |Рибальство та рибництво | |* Охоплює також промисел морських ссавців і рептилій,| |збирання та розведення водних молюсків та інші | |продукти моря, устатковання та споруди для рибальства| |й рибництва тощо | |* Вода для рибництва, див. 13.060.25 | |* Риба та рибні продукти, див. 67.120.30 | ----------+-----------------------------------------------------| 65.160 |Тютюн, тютюнові вироби та відповідне устатковання | ----------+-----------------------------------------------------| 67 |ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ | ----------+-----------------------------------------------------| 67.020 |Технологічні процеси в харчовій промисловості | |* Охоплює також гігієну та збереження харчових | |продуктів | ----------+-----------------------------------------------------| 67.040 |Харчові продукти взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 67.050 |Загальні методи перевіряння та аналізування харчових | |продуктів | |* Мікробіологія харчових продуктів, див. 07.100.30 | |* Органолептичне аналізування, див. 67.240 | ----------+-----------------------------------------------------| 67.060 |Зернові, бобові культури та продукти їх переробляння | |* Охоплює також хлібні злаки, кукурудзу, борошно, | |випечені чи висушені продукти тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 67.080 |Фрукти. Овочі | |* Охоплює також консерви, сухі та морожені фрукти, | |овочі | |* Фруктові й овочеві соки та нектари, див. 67.160.20 | ----------+-----------------------------------------------------| 67.080.01 |Фрукти, овочі та продукти їх переробляння взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 67.080.10 |Фрукти та продукти їх переробляння | |* Охоплює також горіхи | ----------+-----------------------------------------------------| 67.080.20 |Овочі та продукти їх переробляння | |* Охоплює також томат-пасту, кетчуп тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 67.100 |Молоко та молочні продукти | ----------+-----------------------------------------------------| 67.100.01 |Молоко та молочні продукти взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 67.100.10 |Молоко та продукти з переробленого молока | |* Охоплює також сухе молоко, згущене молоко з цукром | |і згущене стерилізоване молоко без цукру | ----------+-----------------------------------------------------| 67.100.20 |Масло | ----------+-----------------------------------------------------| 67.100.30 |Сир | |* Охоплює також домашній сир і сироватково- | |альбумінний сир | ----------+-----------------------------------------------------| 67.100.40 |Морозиво та заморожені кондитерські вироби | |* Охоплює також шербети | ----------+-----------------------------------------------------| 67.100.99 |Інші молочні продукти | ----------+-----------------------------------------------------| 67.120 |М'ясо, м'ясні продукти та інша тваринна продукція | |* Охоплює також заморожену продукцію | ----------+-----------------------------------------------------| 67.120.01 |Тваринна продукція взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 67.120.10 |М'ясо та м'ясні продукти | ----------+-----------------------------------------------------| 67.120.20 |Свійська птиця та яйця | ----------+-----------------------------------------------------| 67.120.30 |Риба та рибні продукти | |* Охоплює також водяні молюски та інші продукти моря | ----------+-----------------------------------------------------| 67.120.99 |Інша тваринна продукція | ----------+-----------------------------------------------------| 67.140 |Чай. Кава. Какао | ----------+-----------------------------------------------------| 67.140.10 |Чай | |* Охоплює також чай з трав і фруктів | ----------+-----------------------------------------------------| 67.140.20 |Кава та кавозамінники | ----------+-----------------------------------------------------| 67.140.30 |Какао | ----------+-----------------------------------------------------| 67.160 |Напої | ----------+-----------------------------------------------------| 67.160.01 |Напої взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 67.160.10 |Алкогольні напої | |* Охоплює пиво, вино, спиртовмісні напої тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 67.160.20 |Безалкогольні напої | |* Охоплює соки, нектари, мінеральні води, лимонадні | |напої, зокрема ароматизовані, напої коли тощо | |* Квас і квасові напої | |* Чай, кава, какао, див. 67.140 | ----------+-----------------------------------------------------| 67.180 |Цукор. Цукристі продукти. Крохмаль | ----------+-----------------------------------------------------| 67.180.10 |Цукор і цукристі продукти | |* Охоплює також мелясу, солодощі, кондитерські вироби| |з цукру, мед тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 67.180.20 |Крохмаль і крохмалепродукти | |* Охоплює також крохмальну патоку тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 67.190 |Шоколад | ----------+-----------------------------------------------------| 67.200 |Харчові олії та жири. Насіння олійних культур | ----------+-----------------------------------------------------| 67.200.10 |Тваринні та рослинні жири й олії | |* Масло, див. 67.100.20 | ----------+-----------------------------------------------------| 67.200.20 |Насіння олійних культур | ----------+-----------------------------------------------------| 67.220 |Прянощі та приправи. Харчові добавки | ----------+-----------------------------------------------------| 67.220.10 |Прянощі та приправи | ----------+-----------------------------------------------------| 67.220.20 |Харчові добавки | |* Охоплює також сіль, оцет, консерванти тощо | |Національна примітка. Охоплює також харчові барвники | ----------+-----------------------------------------------------| 67.230 |Розфасовані харчові продукти та харчові продукти, | |кулінарне оброблені | |* Охоплює також продукти дитячого харчування | ----------+-----------------------------------------------------| 67.240 |Сенсорний/органолептичний аналіз | ----------+-----------------------------------------------------| 67.250 |Матеріали та предмети в контакті з харчовими | |продуктами | |* Охоплює також тару для постачання харчових | |продуктів й матеріали та предмети в контакті з питною| |водою | ----------+-----------------------------------------------------| 67.260 |Установки та устатковання для харчової промисловості | |* Холодильне устатковання, див. 27.200 | |* Холодильні камери, див. 97.130.20 | ----------+-----------------------------------------------------| 71 |ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ | ----------+-----------------------------------------------------| 71.020 |Технологічні процеси хімічної промисловості | |* Охоплює також розміщення виробничого устатковання | |та його обслуговування, устатковання для монтування, | |експлуатування та контролювання; техніку безпеки | |тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 71.040 |Аналітична хімія | |* Ця група охоплює стандарти загальної призначеності | ----------+-----------------------------------------------------| 71.040.01 |Аналітична хімія взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 71.040.10 |Хімічні лабораторії. Лабораторне устатковання | |* Охоплює також гідрометри, спиртометри тощо | |* Прилади для вимірювання об'єму, маси, густини, | |в'язкості, див. 17.060 | |* Спектроскопи, див. 17.180.30 | |* Прилади для вимірювання температури, див. 17.200.20| |* Лабораторний посуд, див. 71.040.20 | ----------+-----------------------------------------------------| 71.040.20 |Лабораторний посуд і супутні прилади | ----------+-----------------------------------------------------| 71.040.30 |Хімічні реактиви | |* Охоплює також стандартні зразки | ----------+-----------------------------------------------------| 71.040.40 |Хімічний аналіз | |* Охоплює також аналіз газів і хімічний аналіз | |поверхні | ----------+-----------------------------------------------------| 71.040.50 |Фізико-хімічні методи аналізування | |* Охоплює також спектрофотометричне та | |хроматографічне аналізування | ----------+-----------------------------------------------------| 71.040.99 |Інші стандарти стосовно аналітичної хімії | ----------+-----------------------------------------------------| 71.060 |Неорганічні хімічні речовини | ----------+-----------------------------------------------------| 71.060.01 |Неорганічні хімічні речовини взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 71.060.10 |Хімічні елементи | ----------+-----------------------------------------------------| 71.060.20 |Оксиди | |* Охоплює також діоксиди, пероксиди тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 71.060.30 |Кислоти | ----------+-----------------------------------------------------| 71.060.40 |Основи | ----------+-----------------------------------------------------| 71.060.50 |Солі | ----------+-----------------------------------------------------| 71.060.99 |Інші неорганічні хімічні речовини | ----------+-----------------------------------------------------| 71.080 |Органічні хімічні речовини | ----------+-----------------------------------------------------| 71.080.01 |Органічні хімічні речовини взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 71.080.10 |Аліфатичні вуглеводні | ----------+-----------------------------------------------------| 71.080.15 |Ароматичні вуглеводні | ----------+-----------------------------------------------------| 71.080.20 |Галогенозаміщені вуглеводні | ----------+-----------------------------------------------------| 71.080.30 |Органічні азотні сполуки | ----------+-----------------------------------------------------| 71.080.40 |Органічні кислоти | ----------+-----------------------------------------------------| 71.080.50 |Ангідриди | ----------+-----------------------------------------------------| 71.080.60 |Спирти. Прості ефіри/етери | ----------+-----------------------------------------------------| 71.080.70 |Складні ефіри/естери | ----------+-----------------------------------------------------| 71.080.80 |Альдегіди та кетони | ----------+-----------------------------------------------------| 71.080.90 |Феноли | ----------+-----------------------------------------------------| 71.080.99 |Інші органічні хімічні речовини | ----------+-----------------------------------------------------| 71.100 |Продукція хімічної промисловості | |* Фотохімікати, див. 37.040.30 | |* Сировина для виготовлення ґуми та пластмас, | |див. 83.040 | |* Фарби та лаки, див. 87.040 | |* Чорнило, див. 87.080 | ----------+-----------------------------------------------------| 71.100.01 |Продукція хімічної промисловості взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 71.100.10 |Матеріали для виробництва алюмінію | ----------+-----------------------------------------------------| 71.100.20 |Гази промислової призначеності | |* Охоплює також стиснене повітря та водень | |* Водневі технології, див. 27.075 | |* Скраплені нафтові гази, див. 75.160.30 | ----------+-----------------------------------------------------| 71.100.30 |Вибухові речовини. Піротехніка та феєрверки | ----------+-----------------------------------------------------| 71.100.35 |Хімікати для промислового та побутового | |дезінфікування | |* Медичні дезінфікувальні засоби та антисептичні | |матеріали, див. 11.080.20 | ----------+-----------------------------------------------------| 71.100.40 |Поверхнево-активні речовини | ----------+-----------------------------------------------------| 71.100.45 |Холодоагенти й антифризи | ----------+-----------------------------------------------------| 71.100.50 |Хімічні речовини для захисту деревини | ----------+-----------------------------------------------------| 71.100.55 |Силікони | ----------+-----------------------------------------------------| 71.100.60 |Ефірні олії | ----------+-----------------------------------------------------| 71.100.70 |Косметичні товари. Предмети особистої гігієни | ----------+-----------------------------------------------------| 71.100.80 |Хімікати для очищання води | ----------+-----------------------------------------------------| 71.100.99 |Інша продукція хімічної промисловості | ----------+-----------------------------------------------------| 71.120 |Устатковання для хімічної промисловості | |* Транспортування небезпечних хімікатів, див. 13.300 | ----------+-----------------------------------------------------| 71.120.01 |Устатковання для хімічної промисловості взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 71.120.10 |Реактори та їхні складники | ----------+-----------------------------------------------------| 71.120.20 |Апарати колонного типу | ----------+-----------------------------------------------------| 71.120.30 |Теплообмінники | ----------+-----------------------------------------------------| 71.120.99 |Інше устатковання для хімічної промисловості | ----------+-----------------------------------------------------| 73 |ГІРНИЦТВО ТА КОРИСНІ КОПАЛИНИ | ----------+-----------------------------------------------------| 73.020 |Гірництво та відкриті гірничі роботи | |* Охоплює також розвідування, розробляння, | |розкривання родовищ, свердлування/буріння, будування | |та експлуатування шахт, переробляння корисних копалин| |тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 73.040 |Вугілля | |* Охоплює також лігніти/буре вугілля | |* Вугільні продукти, див. 75.160.10 | ----------+-----------------------------------------------------| 73.060 |Руди/металомісткі мінерали та збагачені руди | |* Ураномісткі мінерали, див. 27.120.30 | ----------+-----------------------------------------------------| 73.060.01 |Руди/металомісткі мінерали та збагачені руди взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 73.060.10 |Залізні руди | ----------+-----------------------------------------------------| 73.060.20 |Марганцеві руди | ----------+-----------------------------------------------------| 73.060.30 |Хромові руди | ----------+-----------------------------------------------------| 73.060.40 |Алюмінієві руди | ----------+-----------------------------------------------------| 73.060.99 |Інші руди/металомісткі мінерали | ----------+-----------------------------------------------------| 73.080 |Неметаломісткі мінерали | |* Охоплює також лищак/слюду, плавиковий шпат тощо | |* Технічні алмази, див. 25.100 | |* Коштовне та напівкоштовне каміння, див. 39.060 | ----------+-----------------------------------------------------| 73.100 |Гірниче устатковання | |* Електричні апарати для вибухонебезпечної атмосфери,| |див. 29.260.20 | ----------+-----------------------------------------------------| 73.100.01 |Гірниче устатковання взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 73.100.10 |Устатковання для проходження тунелів і встановлення | |тюбінгового кріплення | ----------+-----------------------------------------------------| 73.100.20 |Устатковання для вентилювання, кондиціювання повітря | |та освітлювання | ----------+-----------------------------------------------------| 73.100.30 |Устатковання для свердлування/буріння та виймання | |ґрунту | |* Охоплює також устатковання для розроблення родовищ | |морського дна | |* Свердлувальне/бурильне устатковання для нафтової | |промисловості, див. 75.180.10 | ----------+-----------------------------------------------------| 73.100.40 |Відкочувальне та підіймальне устатковання | ----------+-----------------------------------------------------| 73.100.99 |Інше гірниче устатковання | ----------+-----------------------------------------------------| 73.120 |Устатковання для збагачування корисних копалин | |* Охоплює також устатковання для подрібнювання, | |просіювання, сепарування, флотації, збагачування | |тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 75 |НАФТА Й СУМІЖНІ ТЕХНОЛОГІЇ | ----------+-----------------------------------------------------| 75.020 |Видобування й переробляння нафти та природного газу | ----------+-----------------------------------------------------| 75.040 |Сира нафта | ----------+-----------------------------------------------------| 75.060 |Природний газ | ----------+-----------------------------------------------------| 75.080 |Нафтопродукти взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 75.100 |Мастила, технічні оливи та суміжна з ними продукція | |* Охоплює також мінеральні оливи, рідини для | |обробляння металів і тимчасового захисту від корозії | |* Змащувальні системи, див. 21.260 | |* Ізоляційні оливи, див. 29.040.10 | |Національна примітка. У посиланні до МС щодо | |ізоляційних олив припущено помилку (зазначено | |29.035.40) | ----------+-----------------------------------------------------| 75.120 |Гідравлічні рідини | |Гідравлічні та пневматичні системи, див. 23.100 | ----------+-----------------------------------------------------| 75.140 |Парафіни, бітумінозні матеріали та інші нафтові | |продукти | |* Асфальти для будування будівель, див. 91.100.50 | |* Асфальти для будування доріг, див. 93.080.20 | ----------+-----------------------------------------------------| 75.160 |Паливо | ----------+-----------------------------------------------------| 75.160.01 |Паливо взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 75.160.10 |Тверде паливо | |* Охоплює також вугільні продукти, кокс, торф, | |деревину, похідні вугільних піролізів тощо | |* Вугілля, див. 73.040 | ----------+-----------------------------------------------------| 75.160.20 |Рідинне паливо | |* Охоплює бензин, дизельне паливо, гас тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 75.160.30 |Газоподібне паливо | |* Охоплює також скраплені нафтові гази | |* Водень, див. 71.100.20 | |* Природний газ, див. 75.060 | ----------+-----------------------------------------------------| 75.180 |Устатковання для нафтової та газової промисловості | ----------+-----------------------------------------------------| 75.180.01 |Устатковання для нафтової та газової промисловості | |взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 75.180.10 |Устатковання для розвідування, свердлування/буріння | |та видобування | |* Охоплює також споруди на континентальному шельфі | ----------+-----------------------------------------------------| 75.180.20 |Устатковання для процесів виробництва | ----------+-----------------------------------------------------| 75.180.30 |Вимірювання об'ємів і відповідні вимірювальні засоби | ----------+-----------------------------------------------------| 75.180.99 |Інше устатковання для нафтової та газової | |промисловості | ----------+-----------------------------------------------------| 75.200 |Устатковання для переробляння нафти, нафтопродуктів і| |природного газу | |* Охоплює також нафто- і газосховища, розподільчі | |системи, трубопроводи, бензоколонки, розподільчі | |пристрої тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 77 |МЕТАЛУРГІЯ | ----------+-----------------------------------------------------| 77.020 |Виробництво металів | ----------+-----------------------------------------------------| 77.040 |Випробування металів | ----------+-----------------------------------------------------| 77.040.01 |Випробування металів узагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 77.040.10 |Механічне випробування металів | |* Механічне випробування узагалі, див. 19.060 | |* Механічне випробування зварних швів, | |див. 25.160.40 | ----------+-----------------------------------------------------| 77.040.20 |Неруйнівне випробування металів | |* Неруйнівне випробування взагалі, див. 19.100 | |* Неруйнівне випробування зварних швів, | |див. 25.160.40 | ----------+-----------------------------------------------------| 77.040.30 |Хімічний аналіз металів | |* Хімічний аналіз узагалі, див. 71.040.40 | |* Хімічний аналіз чорних металів, див. 77.080 | |* Хімічний аналіз феросплавів, див. 77.100 | |* Хімічний аналіз кольорових металів, див. 77.120 | |* Хімічний аналіз агломератів і важких металів, | |див. 77.160 | ----------+-----------------------------------------------------| 77.040.99 |Інші методи випробування металів | ----------+-----------------------------------------------------| 77.060 |Корозія металів | |* Оброблення та покривання поверхонь, див. 25.220 | ----------+-----------------------------------------------------| 77.080 |Чорні метали | |* Охоплює також класифікацію, позначання, відбирання | |зразків, хімічний аналіз тощо | |* Розміри та класи якості виробів з чавуну і сталі, | |див. 77.140 | ----------+-----------------------------------------------------| 77.080.01 |Чорні метали взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 77.080.10 |Чавуни | ----------+-----------------------------------------------------| 77.080.20 |Сталі | ----------+-----------------------------------------------------| 77.100 |Феросплави | |* Охоплює також класифікацію, позначання, відбирання | |зразків, хімічний аналіз тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 77.120 |Кольорові метали | |* Охоплює також класифікацію, позначання, відбирання | |зразків, хімічний аналіз тощо | |* Дорогоцінні метали для стоматології, див. 11.060.10| |* Дорогоцінні метали для золотарства/ювелірної | |справи, див. 39.060 | |* Розміри та класи якості виробів з кольорових | |металів, див. 77.150 | ----------+-----------------------------------------------------| 77.120.01 |Кольорові метали взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 77.120.10 |Алюміній та його сплави | ----------+-----------------------------------------------------| 77.120.20 |Магній та його сплави | ----------+-----------------------------------------------------| 77.120.30 |Мідь та її сплави | ----------+-----------------------------------------------------| 77.120.40 |Нікель, хром та їх сплави | ----------+-----------------------------------------------------| 77.120.50 |Титан та його сплави | ----------+-----------------------------------------------------| 77.120.60 |Свинець/оливо, цинк, олово/цина та їх сплави | ----------+-----------------------------------------------------| 77.120.70 |Кадмій, кобальт та їх сплави | ----------+-----------------------------------------------------| 77.120.99 |Інші кольорові метали та їх сплави | ----------+-----------------------------------------------------| 77.140 |Продукція з чавуну та сталі | |* Стандарти стосовно класів якості та форми виробів | |треба класифікувати у відповідних підгрупах | |* Сталеві вироби для авіаційно-космічних конструкцій,| |див. 49.025.10 | ----------+-----------------------------------------------------| 77.140.01 |Продукція з чавуну та сталі взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 77.140.10 |Термічно оброблені сталі | ----------+-----------------------------------------------------| 77.140.15 |Сталі для армування бетону | ----------+-----------------------------------------------------| 77.140.20 |Високоякісні сталі | |* Охоплює леговані сталі, нержавкі сталі, | |корозієтривкі сталі, термотривкі сталі тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 77.140.25 |Пружинні сталі | ----------+-----------------------------------------------------| 77.140.30 |Сталі для виробів, що працюють під тиском | |* Сталі для напірних труб і трубок спеціальної | |призначеності, див. 77.140.75 | ----------+-----------------------------------------------------| 77.140.35 |Інструментальні сталі | ----------+-----------------------------------------------------| 77.140.40 |Сталі зі спеціальними магнітними властивостями | ----------+-----------------------------------------------------| 77.140.45 |Нелеговані сталі | ----------+-----------------------------------------------------| 77.140.50 |Плоске сталеве вальцьовання/прокат і напівфабрикати | |* Охоплює також плити, листи та стрічки | |* Сталеві стрічки для пружин, див. 77.140.25 | ----------+-----------------------------------------------------| 77.140.60 |Сортове сталеве вальцьовання/прокат і | |вальцьованка/катанка | ----------+-----------------------------------------------------| 77.140.65 |Сталевий дріт, линви/канати та ланцюги | |* Підіймальні ланцюги та линви/канати, див. 53.020.30| |* Сталевий дріт для пружин, див. 77.140.25 | ----------+-----------------------------------------------------| 77.140.70 |Сталеві профілі | |* Охоплює також секції | ----------+-----------------------------------------------------| 77.140.75 |Сталеві труби та трубки спеціальної призначеності | |* Охоплює також порожнисті сталеві циліндричні | |заготованки та профілі для конструкцій | |* Сталеві труби для проведення рідин і газів, | |див. 23.040.10 | ----------+-----------------------------------------------------| 77.140.80 |Сталеве та чавунне литво | ----------+-----------------------------------------------------| 77.140.85 |Чавунні та сталеві кованки/поковки | ----------+-----------------------------------------------------| 77.140.99 |Інша продукція з чавуну та сталі | ----------+-----------------------------------------------------| 77.150 |Продукція з кольорових металів | |* Охоплює також продукцію із сплавів кольорових | |металів | |* Продукція з кольорових металів для авіаційно- | |космічних конструкцій, див. 49.025 | ----------+-----------------------------------------------------| 77.150.01 |Продукція з кольорових металів узагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 77.150.10 |Продукція з алюмінію | ----------+-----------------------------------------------------| 77.150.20 |Продукція з магнію | ----------+-----------------------------------------------------| 77.150.30 |Продукція з міді | ----------+-----------------------------------------------------| 77.150.40 |Продукція з нікелю та хрому | ----------+-----------------------------------------------------| 77.150.50 |Продукція з титану | ----------+-----------------------------------------------------| 77.150.60 |Продукція зі свинцю/олива, цинку та олова/цини | ----------+-----------------------------------------------------| 77.150.70 |Продукція з кадмію та кобальту | ----------+-----------------------------------------------------| 77.150.99 |Інша продукція з кольорових металів | ----------+-----------------------------------------------------| 77.160 |Порошкова металургія | |* Охоплює також агломерати металевих матеріалів і | |тверді метали | ----------+-----------------------------------------------------| 77.180 |Устатковання для металургійної промисловості | ----------+-----------------------------------------------------| 79 |ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ | ----------+-----------------------------------------------------| 79.020 |Технологічні процеси деревообробляння | |* Охоплює також лісозаготівельні роботи та обробляння| |деревини | |* Хімічні речовини для захисту деревини, | |див. 71.100.50 | ----------+-----------------------------------------------------| 79.040 |Деревина, круглі лісоматеріали й пиломатеріали | ----------+-----------------------------------------------------| 79.060 |Деревинні плити | ----------+-----------------------------------------------------| 79.060.01 |Деревинні плити взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 79.060.10 |Фанера | ----------+-----------------------------------------------------| 79.060.20 |Деревинноволокнисті, деревинностружкові та тирсові | |плити | ----------+-----------------------------------------------------| 79.060.99 |Інші деревинні плити | ----------+-----------------------------------------------------| 79.080 |Напівфабрикати з лісоматеріалів | |* Охоплює також паркет, дерев'яні настили, держаки, | |ручки тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 79.100 |Корок і вироби з корку | ----------+-----------------------------------------------------| 79.120 |Деревообробче устатковання | ----------+-----------------------------------------------------| 79.120.01 |Деревообробче устатковання взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 79.120.10 |Деревообробчі верстати | |* Ланцюгові та дротяні пилки, див. 65.060.80 | ----------+-----------------------------------------------------| 79.120.20 |Деревообробчі інструменти | ----------+-----------------------------------------------------| 79.120.99 |Інше деревообробче устатковання | ----------+-----------------------------------------------------| 81 |СКЛЯНА ТА КЕРАМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ | ----------+-----------------------------------------------------| 81.020 |Технологічні процеси скляної та керамічної | |промисловості | ----------+-----------------------------------------------------| 81.040 |Скло | ----------+-----------------------------------------------------| 81.040.01 |Скло взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 81.040.10 |Сировина та необроблене скло | ----------+-----------------------------------------------------| 81.040.20 |Скло для будівництва | ----------+-----------------------------------------------------| 81.040.30 |Вироби зі скла | |* Пляшки, горщики, банки, див. 55.100 | |* Лабораторний посуд, див. 71.040.20 | ----------+-----------------------------------------------------| 81.060 |Кераміка | |* Охоплює також склокераміку | |Національна примітка. Охоплює також оптичну кераміку | ----------+-----------------------------------------------------| 81.060.01 |Кераміка взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 81.060.10 |Сировина | ----------+-----------------------------------------------------| 81.060.20 |Керамічна продукція | |* Керамічна плитка, див. 91.100.23 | |* Керамічні вироби для будівництва, див. 91.100.25 | |* Санітарно-технічні керамічні вироби, | |див. 91.140.70 | ----------+-----------------------------------------------------| 81.060.30 |Високоякісна кераміка | ----------+-----------------------------------------------------| 81.060.99 |Інші стандарти стосовно кераміки | ----------+-----------------------------------------------------| 81.080 |Вогнетриви | |* Охоплює також керамічні вогнетриви | ----------+-----------------------------------------------------| 81.100 |Устатковання для скляної та керамічної промисловості | ----------+-----------------------------------------------------| 83 |ВИРОБНИЦТВО ҐУМИ ТА ПЛАСТМАС | ----------+-----------------------------------------------------| 83.020 |Технологічні процеси виробництва ґуми та пластмас | ----------+-----------------------------------------------------| 83.040 |Сировина для виробництва ґуми та пластмас | ----------+-----------------------------------------------------| 83.040.01 |Сировина для виробництва ґуми та пластмас узагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 83.040.10 |Латекс і сирий каучук | ----------+-----------------------------------------------------| 83.040.20 |Інгредієнти ґумових сумішей | |* Охоплює також вуглецеву сажу, каолін тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 83.040.30 |Допоміжні матеріали та інгредієнти пластмас | |* Охоплює наповнювачі, розріджувачі, загусники, | |пігменти, пластифікатори тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 83.060 |Ґума | |* Сирий каучук, див. 83.040.10 | ----------+-----------------------------------------------------| 83.080 |Пластмаси | ----------+-----------------------------------------------------| 83.080.01 |Пластмаси взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 83.080.10 |Термореактивні матеріали | |* Охоплює також ебоніт | |* Силікони, див. 71.100.55 | ----------+-----------------------------------------------------| 83.080.20 |Термопластичні матеріали | ----------+-----------------------------------------------------| 83.100 |Поруваті (пористі) матеріали | ----------+-----------------------------------------------------| 83.120 |Армовані пластмаси | |* Матеріали для зміцнювання пластмас, див. 59.100 | ----------+-----------------------------------------------------| 83.140 |Ґумові та пластмасові вироби | |* Вилиті чи екструдовані вироби треба класифікувати | |відповідно до конкретного виду продукції | |* Рушійні паси, див. 21.220.10 | |* Конвеєрні стрічки, див. 53.040.20 | |* Тканини з ґумовим і пластмасовим покривом, | |див. 59.080.40 | |* Взуття, див. 61.060 | |* Шини, див. 83.160 | ----------+-----------------------------------------------------| 83.140.01 |Ґумові та пластмасові вироби взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 83.140.10 |Плівки та листи | |* Охоплює також плати | ----------+-----------------------------------------------------| 83.140.20 |Ламіновані листи | ----------+-----------------------------------------------------| 83.140.30 |Пластмасові труби та фітинги для нерідинних речовин | |* Пластмасові труби, фітинги та клапани загальної | |призначеності, див. 23.040.20; 23.040.45 та 23.060 | ----------+-----------------------------------------------------| 83.140.40 |Рукави | |* Рукави загальної призначеності, див. 23.040.70 | ----------+-----------------------------------------------------| 83.140.50 |Ущільники | |* Ущільники загальної призначеності, див. 21.140 та | |23.040.80 | ----------+-----------------------------------------------------| 83.140.99 |Інші ґумові та пластмасові вироби | ----------+-----------------------------------------------------| 83.160 |Шини | |* Охоплює також камери та вентилі | ----------+-----------------------------------------------------| 83.160.01 |Шини взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 83.160.10 |Шини для дорожньо-транспортних засобів | |* Охоплює також велосипедні шини та процеси | |відновлювання протектора й ремонту шин | ----------+-----------------------------------------------------| 83.160.20 |Авіаційні шини | ----------+-----------------------------------------------------| 83.160.30 |Шини для сільськогосподарських машин | ----------+-----------------------------------------------------| 83.160.99 |Інші шини | ----------+-----------------------------------------------------| 83.180 |Клеї | |* Охоплює також клейкі стрічки | |* Клейкі стрічки для електроізоляції, див. 29.035.20 | ----------+-----------------------------------------------------| 83.200 |Устатковання для виробництва ґуми та пластмас | ----------+-----------------------------------------------------| 85 |ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ | ----------+-----------------------------------------------------| 85.020 |Технологічні процеси паперового виробництва | |* Охоплює також переробляння макулатури | ----------+-----------------------------------------------------| 85.040 |Целюлоза, деревна маса та макулатура | ----------+-----------------------------------------------------| 85.060 |Папір і картон | ----------+-----------------------------------------------------| 85.080 |Вироби з паперу | |* Охоплює також паперові канцелярські вироби | |* Загальні види канцелярського приладдя | |(непаперового), див. 35.260 та 97.180 | ----------+-----------------------------------------------------| 85.080.01 |Вироби з паперу взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 85.080.10 |Канцелярський папір | ----------+-----------------------------------------------------| 85.080.20 |Тонкий папір | ----------+-----------------------------------------------------| 85.080.30 |Картон | |* Папір для пакування, див. 55.040 | ----------+-----------------------------------------------------| 85.080.99 |Інші стандарти стосовно виробів з паперу | ----------+-----------------------------------------------------| 85.100 |Устатковання для паперової промисловості | ----------+-----------------------------------------------------| 87 |ВИРОБНИЦТВО ФАРБ І БАРВНИКІВ | ----------+-----------------------------------------------------| 87.020 |Технологічні процеси фарбування | |* Підготовлювання поверхонь під фарбування, | |див. 25.220.10 | ----------+-----------------------------------------------------| 87.040 |Фарби та лаки | |* Охоплює також порошкові покриви, технології | |фарбування та системи захисного фарбування | ----------+-----------------------------------------------------| 87.060 |Інгредієнти фарб | ----------+-----------------------------------------------------| 87.060.01 |Інгредієнти фарб узагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 87.060.10 |Пігменти й розрідники | ----------+-----------------------------------------------------| 87.060.20 |Зв'язувальні речовини | ----------+-----------------------------------------------------| 87.060.30 |Розчинники | ----------+-----------------------------------------------------| 87.060.99 |Інші інгредієнти фарб | ----------+-----------------------------------------------------| 87.080 |Чорнило. Пасти. Друкарські фарби | |* Матеріали для поліграфії, див. 37.100.20 | ----------+-----------------------------------------------------| 87.100 |Устатковання для фарбування | ----------+-----------------------------------------------------| 91 |БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА БУДІВНИЦТВО | ----------+-----------------------------------------------------| 91.010 |Будівельна промисловість | ----------+-----------------------------------------------------| 91.010.01 |Будівельна промисловість узагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 91.010.10 |Правові аспекти | ----------+-----------------------------------------------------| 91.010.20 |Контрактні аспекти | ----------+-----------------------------------------------------| 91.010.30 |Технічні аспекти | |* Охоплює також допуски, координацію модулів тощо | |* Будівельні кресленики, див. 01.100.30 | ----------+-----------------------------------------------------| 91.010.99 |Інші стандарти стосовно будівельної промисловості | ----------+-----------------------------------------------------| 91.020 |Планування фізичних об'єктів. Планування міст | ----------+-----------------------------------------------------| 91.040 |Будівництво | ----------+-----------------------------------------------------| 91.040.01 |Будівництво взагалі | |* Охоплює також плани забудівлі довкілля | |* Будівельні матеріали, див. 91.100 | ----------+-----------------------------------------------------| 91.040.10 |Громадські будівлі | |* Охоплює також культові будівлі та лікарні | ----------+-----------------------------------------------------| 91.040.20 |Торговельні та промислові будівлі | ----------+-----------------------------------------------------| 91.040.30 |Житлові будинки | ----------+-----------------------------------------------------| 91.040.99 |Інші будівлі | ----------+-----------------------------------------------------| 91.060 |Елементи будівель | |* Фундаменти, див. 93.020 | ----------+-----------------------------------------------------| 91.060.01 |Елементи будівель узагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 91.060.10 |Стіни. Переділки. Фасади | ----------+-----------------------------------------------------| 91.060.20 |Покрівлі | |* Охоплює також пов'язані з ними елементи (ринви, | |риштаки тощо) | ----------+-----------------------------------------------------| 91.060.30 |Стелі. Підлоги. Сходи | |* Охоплює також маяки, пандуси тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 91.060.40 |Димарі, шахти ліфтів, повітроводи | |* Охоплює також димарі та витягові труби | ----------+-----------------------------------------------------| 91.060.50 |Двері та вікна | |* Охоплює також дверні блоки, їхні складники, жалюзі,| |віконниці | |* Дверна та віконна фурнітура, див. 91.190 | ----------+-----------------------------------------------------| 91.060.99 |Інші елементи будівель | ----------+-----------------------------------------------------| 91.080 |Будівельні конструкції | |* Охоплює також проектування та обчислення навантаг | |на конструкції | ----------+-----------------------------------------------------| 91.080.01 |Будівельні конструкції взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 91.080.10 |Металеві конструкції | ----------+-----------------------------------------------------| 91.080.20 |Дерев'яні конструкції | ----------+-----------------------------------------------------| 91.080.30 |Мурування | ----------+-----------------------------------------------------| 91.080.40 |Бетонні та залізобетонні конструкції | |* Охоплює також ремонт і захист бетонних та | |залізобетонних виробів і конструкцій | ----------+-----------------------------------------------------| 91.080.99 |Інші будівельні конструкції | ----------+-----------------------------------------------------| 91.090 |Зовнішні конструкції | |* Охоплює огорожі, ворота, арки, навіси, гаражі тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 91.100 |Будівельні матеріали | |* Продукція з чавуну та сталі, див. 77.140 | |* Продукція з кольорових металів, див. 77.150 | |* Пиломатеріали, див. 79.040 | |* Деревні плити, див. 79.060 | |* Скло, див. 81.040.20 | |* Пластмасові вироби, див. 83.140 | ----------+-----------------------------------------------------| 91.100.01 |Будівельні матеріали взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 91.100.10 |Цемент. Гіпс. Вапно. Будівельні розчини | ----------+-----------------------------------------------------| 91.100.15 |Мінеральні матеріали та вироби | |* Охоплює ґрунт, пісок, глину, сланець, камінь тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 91.100.23 |Керамічна плитка | ----------+-----------------------------------------------------| 91.100.25 |Теракотові вироби для будівництва | |* Охоплює покрівельну черепицю, цеглу тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 91.100.30 |Бетон і вироби з бетону | |* Охоплює також домішки | ----------+-----------------------------------------------------| 91.100.40 |Вироби з цементу, армованого волокном | ----------+-----------------------------------------------------| 91.100.50 |Сполучальні речовини. Ущільнювальні матеріали | |* Охоплює також геомембрани, будівельний асфальт | |тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 91.100.60 |Тепло- та звукоізоляційні матеріали | ----------+-----------------------------------------------------| 91.100.99 |Інші будівельні матеріали | ----------+-----------------------------------------------------| 91.120 |Зовнішній і внутрішній захист будівель | |* Аварійні ситуації в будівлях, див. 13.200 | |* Протипожежні засоби, див. 13.220.20 | |* Вогнетривкі будівельні матеріали та елементи, | |див. 13.220.50 | |* Системи аварійного сигналізування й оповіщення, | |див. 13.320 | ----------+-----------------------------------------------------| 91.120.01 |Зовнішній і внутрішній захист будівель узагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 91.120.10 |Теплоізоляція будівель | |* Теплоізоляція взагалі, див. 27.220 | |* Теплоізоляційні матеріали, 91.100.60 | ----------+-----------------------------------------------------| 91.120.20 |Акустика в будівлях. Звукоізоляція | |* Акустичне вимірювання та зменшування шуму взагалі, | |див. 17.140.01 | |* Звукоізоляційні матеріали, див. 91.100.60 | ----------+-----------------------------------------------------| 91.120.25 |Сейсмічний захист і захист від вібрації | |* Вібрація та вимірювання вібрації, див. 17.160 | ----------+-----------------------------------------------------| 91.120.30 |Водонепроникність | |* Ущільнювальні матеріали, див. 91.100.50 | ----------+-----------------------------------------------------| 91.120.40 |Захист від блискавок | ----------+-----------------------------------------------------| 91.120.99 |Інші стандарти стосовно зовнішнього та внутрішнього | |захисту будівель | ----------+-----------------------------------------------------| 91.140 |Устатковання будівель | |* Промислові пальники та бойлери, див. 27.060 | |* Теплові помпи, див. 27.080 | ----------+-----------------------------------------------------| 91.140.01 |Устатковання будівель узагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 91.140.10 |Системи центрального опалювання | |* Охоплює також пальники та бойлери для систем | |центрального опалювання | |* Нагрівальні електроприлади, див. 97.100 | ----------+-----------------------------------------------------| 91.140.30 |Системи вентилювання та кондиціювання повітря | |* Охоплює також повітроводи | |* Вентиляційні отвори та кондиціонери повітря, | |див. 23.120 | ----------+-----------------------------------------------------| 91.140.40 |Системи газопостачання | |* Охоплює також газові лічильники в будівлях | ----------+-----------------------------------------------------| 91.140.50 |Системи електропостачання | |* Охоплює також лічильники електроенергії в будівлях,| |аварійне електропостачання тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 91.140.60 |Системи водопостачання | |* Охоплює також лічильники води в будівлях | |* Зовнішні системи водопостачання, див. 93.025 | ----------+-----------------------------------------------------| 91.140.65 |Водонагрівальне устатковання | ----------+-----------------------------------------------------| 91.140.70 |Санітарно-технічне устатковання | |* Охоплює також біде, кухонні мийниці, ванни, | |сміттєпроводи тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 91.140.80 |Дренажні системи | |* Відведення та очищання стічних вод, див. 13.060.30 | |* Дренажні системи для дощової води, див. 91.060.20 | |* Зовнішні каналізаційні системи, див. 93.030 | ----------+-----------------------------------------------------| 91.140.90 |Ліфти. Ескалатори | ----------+-----------------------------------------------------| 91.140.99 |Інше устатковання будівель | ----------+-----------------------------------------------------| 91.160 |Освітлювання | |* Охоплює також оливові та газові лампи | |* Театральне, сценічне та студійне освітлювальне | |устатковання, див. 97.200.10 | ----------+-----------------------------------------------------| 91.160.01 |Освітлювання взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 91.160.10 |Внутрішнє освітлювання | |* Охоплює також освітлювання робочого місця, аварійне| |та безпечне освітлювання | ----------+-----------------------------------------------------| 91.160.20 |Зовнішнє освітлювання будівель | |* Охоплює також прожекторне освітлювання | |* Освітлювання вулиць і відповідне устатковання, | |див. 93.080.40 | ----------+-----------------------------------------------------| 91.180 |Внутрішні опоряджувальні роботи | |* Технологічні процеси фарбування, див. 87.020 | ----------+-----------------------------------------------------| 91.190 |Будівельні арматура та устатковання | |* Охоплює також замки, зумери, дзвінки, | |прогоничі/болти, дверну та віконну фурнітуру тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 91.200 |Технологія будівництва | |* Охоплює також методи контролювання, будівельні | |майданчики, розбирання споруд тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 91.220 |Будівельне устатковання | |* Охоплює також будівельне риштовання, змішувачі для | |бетону та будівельних розчинів тощо | |* Підіймальне устатковання, див. 53.020 | |* Машини та механізми для земляних робіт, | |див. 53.100 | ----------+-----------------------------------------------------| 93 |ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО | ----------+-----------------------------------------------------| 93.010 |Цивільне будівництво взагалі | |* Будівельні кресленики, див. 01.100.30 | ----------+-----------------------------------------------------| 93.020 |Земляні роботи. Виймання ґрунту. Будування | |фундаментів. Підземні роботи | |* Охоплює також геотехніку | |* Машини та механізми для земляних робіт, | |див. 53.100 | ----------+-----------------------------------------------------| 93.025 |Зовнішні системи водопостачання | |* Охоплює також підземні та наземні установки | |* Системи внутрішнього водопостачання, | |див. 91.140.60 | ----------+-----------------------------------------------------| 93.030 |Зовнішні каналізаційні системи | |* Відведення та очищання стічних вод, див. 13.060.30 | |* Внутрішні дренажні системи, див. 91.140.80 | ----------+-----------------------------------------------------| 93.040 |Будування мостів | ----------+-----------------------------------------------------| 93.060 |Будування тунелів | ----------+-----------------------------------------------------| 93.080 |Технологія дорожнього будівництва | ----------+-----------------------------------------------------| 93.080.01 |Технологія дорожнього будівництва взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 93.080.10 |Будування доріг | |* Охоплює також устатковання для технічного | |обслуговування доріг та устатковання для дорожнього | |будівництва | ----------+-----------------------------------------------------| 93.080.20 |Дорожньо-будівельні матеріали | |* Охоплює також асфальт, дорожні покриви тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 93.080.30 |Дорожнє устатковання та установки | |* Охоплює також системи попередження та регулювання | |дорожнього руху, технічні засоби та установки | |(обмежувачі швидкості, сигнальні установки для | |регулювання руху, указівники об'їздів, елементи | |розмітки проїзної частини автодоріг, оглядові | |колодязі тощо) | ----------+-----------------------------------------------------| 93.080.40 |Освітлювання вулиць і відповідне устатковання | ----------+-----------------------------------------------------| 93.080.99 |Інші стандарти стосовно технології дорожнього | |будівництва | ----------+-----------------------------------------------------| 93.100 |Будування рейкових доріг | |* Охоплює також будування трамвайних доріг, | |фунікулерів, линвових/канатних доріг, устатковання | |та установки для регулювання рейкового руху тощо | |* Рейки та складники залізниць, охоплюючи також | |рейкові колії, див. 45.080 | |* Устатковання для будування залізниць і линвових | |доріг та технічного обслуговування, див. 45.120 | ----------+-----------------------------------------------------| 93.110 |Споруджування линвових/канатних транспортних систем | |* Устатковання линвових/канатних транспортних систем,| |див. 45.100 | |* Устатковання для споруджування та технічного | |обслуговування линвових/канатних транспортних систем,| |див. 45.120 | ----------+-----------------------------------------------------| 93.120 |Будування аеропортів | |* Охоплює також устатковання для регулювання | |повітряного руху | ----------+-----------------------------------------------------| 93.140 |Будування водних шляхів, портів і доків | |* Охоплює також річкові дамби, устатковання і споруди| |для регулювання водного руху тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 93.160 |Будування гідроспоруд | |* Гідроенергетичне устатковання, див. 27.140 | ----------+-----------------------------------------------------| 95 |ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА | ----------+-----------------------------------------------------| 95.020 |Військова техніка. Військові питання. Озброєння | |* Військовий одяг, див. 61.020 | ----------+-----------------------------------------------------| 97 |ПОБУТОВА ТЕХНІКА ТА ТОРГОВЕЛЬНЕ УСТАТКОВАННЯ. | |ВІДПОЧИНОК. СПОРТ | ----------+-----------------------------------------------------| 97.020 |Домашнє господарство взагалі | |* Охоплює також інформацію для споживача | |* Прання, чищення та послуги перевезення, | |див. 03.080.30 | |* Вентилятори та кондиціонери, див. 23.120 | |* Ручні електроінструменти, див. 25.140.20 | |* Побутові електронні прилади, див. 33.160 | |* Настінні та наручні годинники, див. 39.040 | |Побутові швацькі машини, див. 61.080 | ----------+-----------------------------------------------------| 97.030 |Побутові електричні прилади взагалі | |* Охоплює також нагрівачі водяних ліжок та | |електроковдр | ----------+-----------------------------------------------------| 97.040 |Кухонне начиння | ----------+-----------------------------------------------------| 97.040.01 |Кухонне начиння взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 97.040.10 |Кухонні меблі | |* Кухонні мийниці, див. 91.140.70 | ----------+-----------------------------------------------------| 97.040.20 |Кухонні плити, робочі столи, печі та подібні пристрої| |* Охоплює також мікрохвильові печі, надплитні | |повітроочищувачі | ----------+-----------------------------------------------------| 97.040.30 |Побутові охолоджувальні прилади | |* Холодильна техніка, див. 27.200 | |* Вітрини-холодильники та холодильні камери, | |див. 97.130.20 | ----------+-----------------------------------------------------| 97.040.40 |Посудомийні машини | ----------+-----------------------------------------------------| 97.040.50 |Дрібні кухонні прилади | |* Охоплює також пристрої для переробляння харчових | |відходів | ----------+-----------------------------------------------------| 97.040.60 |Кухонний посуд, ножові вироби та столове приладдя | |* Охоплює також столові прибори та столовий посуд | ----------+-----------------------------------------------------| 97.040.99 |Інше кухонне начиння | ----------+-----------------------------------------------------| 97.060 |Устатковання для пралень | |* Охоплює також пральні машини, машини для хімічного | |чищення, сушарки, прасувальні котки та машини тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 97.080 |Прилади для чищення | |* Охоплює також вакуумні пилососи, машини для чищення| |підлоги, натирачі підлоги, парові | |пилососи/порохотяги; пилососи/порохотяги, що працюють| |під тиском; ручні пилососи/порохотяги тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 97.100 |Побутові, торговельні та промислові нагрівальні | |прилади | |* Охоплює також кімнатні нагрівальні прилади | |* Пальники та бойлери, див. 27.060 | |* Системи центрального опалювання, див. 91.140.10 | ----------+-----------------------------------------------------| 97.100.01 |Нагрівальні прилади взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 97.100.10 |Електронагрівальні прилади | ----------+-----------------------------------------------------| 97.100.20 |Газові нагрівальні прилади | ----------+-----------------------------------------------------| 97.100.30 |Нагрівальні прилади на твердому паливі | ----------+-----------------------------------------------------| 97.100.40 |Нагрівальні прилади на рідинному паливі | ----------+-----------------------------------------------------| 97.100.99 |Нагрівальні прилади на інших джерелах енергії | ----------+-----------------------------------------------------| 97.120 |Пристрої автоматичного керування побутової | |призначеності | ----------+-----------------------------------------------------| 97.130 |Устатковання для магазинів | ----------+-----------------------------------------------------| 97.130.01 |Устатковання для магазинів узагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 97.130.10 |Стелажі | |* Стелажі для зберігання, див. 53.080 | ----------+-----------------------------------------------------| 97.130.20 |Холодильні апарати для торгівлі | |* Охоплює також вітрини-холодильники, холодильні | |камери тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 97.130.30 |Візки для універсальних магазинів | |* Охоплює також кошики | ----------+-----------------------------------------------------| 97.130.99 |Інше устатковання для магазинів | ----------+-----------------------------------------------------| 97.140 |Меблі | |* Охоплює також оббивковий матеріал, матраци, | |конторські меблі, шкільні меблі тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 97.145 |Драбини | ----------+-----------------------------------------------------| 97.150 |Нетекстильні покриви на підлогу | |* Текстильні покриви на підлогу, див. 59.080.60 | ----------+-----------------------------------------------------| 97.160 |Домашній текстиль. Білизна | |* Охоплює також перини, ковдри, спальну білизну | |* Електроковдри, див. 97.030 | ----------+-----------------------------------------------------| 97.170 |Побутове приладдя для догляду за тілом | |* Охоплює також фени, леза для гоління, бритви, зубні| |щітки, масажери, прилади променевої терапії для | |шкіри | ----------+-----------------------------------------------------| 97.180 |Різноманітна побутова техніка та торговельне | |устатковання | |* Охоплює також ножиці, акваріумне устатковання, | |предмети догляду за домашніми тваринами, заряджальні | |пристрої, швабри, електроглушники комах, запальнички,| |сірники, паперові затискачі, ручки, олівці тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 97.190 |Техніка для дітей | |* Охоплює також вимоги до інших побутових приладів | |щодо безпеки дітей | |* Дитячі меблі, див. 97.140 | |* Майданчики для ігор, див. 97.200.40 | |* Іграшки, див. 97.200.50 | ----------+-----------------------------------------------------| 97.195 |Художні вироби та вироби народних промислів | |* Охоплює також інструменти та матеріали для | |створювання мистецьких і ремісницьких виробів | ----------+-----------------------------------------------------| 97.200 |Устатковання для дозвілля | |* Аудіо- та відеосистеми, див. 33.160 | |* Фотографія, див. 37.040 | |* Кінематографія, див. 37.060 | ----------+-----------------------------------------------------| 97.200.01 |Устатковання для дозвілля взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 97.200.10 |Театральне, сценічне та студійне устатковання | |* Охоплює також освітлювальне устатковання | ----------+-----------------------------------------------------| 97.200.20 |Музичні інструменти | ----------+-----------------------------------------------------| 97.200.30 |Устатковання кемпінгів і майданчиків | |* Житлові автопричепи, див. 43.100 | ----------+-----------------------------------------------------| 97.200.40 |Ігрові майданчики | |* Охоплює також розважальні атракціони для катання та| |пристрої | ----------+-----------------------------------------------------| 97.200.50 |Іграшки | |* Охоплює також безпечність іграшок | ----------+-----------------------------------------------------| 97.200.99 |Інше устатковання для дозвілля | ----------+-----------------------------------------------------| 97.220 |Спортивне устатковання, інвентар і споруди | |* Мотоцикли, див. 43.140 | |* Велосипеди, див. 43.150 | ----------+-----------------------------------------------------| 97.220.01 |Спортивний інвентар і споруди взагалі | ----------+-----------------------------------------------------| 97.220.10 |Спортивні споруди | |* Охоплює також плавальні басейни, мінеральні | |джерела, солярії, спортивні майданчики, бігові | |доріжки, засоби послуг спортивним глядачам тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 97.220.20 |Устатковання та інвентар для зимових видів спорту | |* Охоплює також інвентар для хокею на льоду, | |сноуборду та лижне споряддя | ----------+-----------------------------------------------------| 97.220.30 |Устатковання та інвентар для спортивних залів | |* Охоплює також інвентар для гімнастики, волейболу, | |баскетболу, гандболу, домашні тренажери тощо | ----------+-----------------------------------------------------| 97.220.40 |Устатковання та інвентар для відкритих спортивних | |майданчиків і водного спорту | |* Охоплює також інвентар для альпінізму, футболу, | |тенісу, плавання, стрибання у воду тощо | |* Індивідуальні плавзасоби (рятувальні жилети), | |див. 13.340.70 | |* Малі судна, див. 47.080 | ----------+-----------------------------------------------------| 97.220.99 |Інше спортивне устатковання, інвентар і споруди | ----------+-----------------------------------------------------| 99 |БЕЗ НАЗВИ | |* Цей розділ зарезервовано для різної іншої | |призначеності | -----------------------------------------------------------------

Додаток НА

(довідковий)

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК

УКРАЇНСЬКИХ НАЗВ КЛАСИФІКАЦІЙНИХ УГРУПОВАНЬ

Абразивні інструменти 25.100.70
АВІАЦІЙНА ТА КОСМІЧНА ТЕХНІКА 49
Авіаційна та космічна техніка (Словники термінів) 01.040.49
Авіаційні та ракетні двигуни й силове устатковання 49.050
Авіаційні шини 83.160.20
Авіаційно-космічне електроустатковання та системи 49.060
Авіаційно-космічні гідравлічні й пневматичні системи 49.080
та їхні складники
Автобуси 43.080.20
Автоматизоване проектування 35.240.10
Автомобільне інформаційне устаткування. Убудовані 43.040.15
комп'ютерні системи
Агрегати та устатковання для вилучання й оброблення 13.030.40
відходів
Адміністрування 03.160
Аерозольна тара 55.130
Аксесуари одягу 61.040
Акустика в будівлях. Звукоізоляція 91.120.20
Акустика й акустичне вимірювання 17.140
Акустичне вимірювання та зменшування шуму взагалі 17.140.01
Аліфатичні вуглеводні 71.080.10
Алкогольні напої 67.160.10
Альдегіди та кетони 71.080.80
Алюмінієві електролітні конденсатори 31.060.50
Алюмінієві руди 73.060.40
Алюміній 49.025.20
Алюміній та його сплави 77.120.10
Аналіз крові та сечі 11.100.30
Аналітична хімія 71.040
Аналітична хімія взагалі 71.040.01
Ангідриди 71.080.50
Антени 33.120.40
Апарати колонного типу 71.120.20
Апаратура керування для електроенергетичних систем 29.240.30
Арамідні матеріали 59.100.30
Армовані пластмаси 83.120
Ароматичні вуглеводні 71.080.15
Астрономія. Геодезія. Географія 07.040
Атмосфера довкілля 13.040.20
Атмосфера робочої зони 13.040.30
Атомна енергетика 27.120
Атомна енергетика взагалі 27.120.01
Аудіо-, відео- та аудіовідеосистеми взагалі 33.160.01
Аудіо-, відео- та аудіовідеотехніка 33.160
Аудіосистеми 33.160.30
Багаторівневі прикладні системи 35.100.05
Балансування та балансувальні верстати 21.120.40
Банківська справа 03.060
Бджільництво 65.140
БЕЗ НАЗВИ 99
Безалкагольні напої 67.160.20
БЕЗПЕКА 13
Безпечність машин і механізмів 13.110
Бетон і вироби з бетону 91.100.30
Бетонні та залізобетонні конструкції 91.080.40
Біологічне оцінювання медичних приладів 11.100.20
Біологічні властивості ґрунтів 13.080.30
Біологічні джерела і альтернативні джерела енергії 27.190
Біологія. Ботаніка. Зоологія 07.080
Блок циліндрів двигуна та внутрішні деталі 43.060.10
Болти, ґвинти, шпильки 21.060.10
Болти, ґвинти, шпильки 49.030.20
Бортове устатковання та прилади 49.090
Будівельна промисловість 91.010
Будівельна промисловість узагалі 91.010.01
Будівельне устатковання 91.220
Будівельні арматура та устатковання 91.190
Будівельні конструкції 91.080
Будівельні конструкції взагалі 91.080.01
Будівельні кресленики 01.100.30
Будівельні матеріали 91.100
Будівельні матеріали взагалі 91.100.01
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА БУДІВНИЦТВО 91
Будівельні матеріали та будівництво (Словники 01.040.91
термінів)
Будівлі й устатковання для переробляння та 65.040.20
зберігання сільськогосподарської продукції
Будівництво 91.040
Будівництво взагалі 91.040.01
Будування аеропортів 93.120
Будування водних шляхів, портів і доків 93.140
Будування гідроспоруд 93.160
Будування доріг 93.080.10
Будування мостів 93.040
Будування рейкових доріг 93.100
Будування тунелів 93.060
Бухгалтерський облік 03.100.60
Вакуумна технологія 23.160
Вали 21.120.10
Вали та муфти 21.120
Вали та муфти взагалі 21.120.01
Вальниці 21.100
Вальниці взагалі 21.100.01
Вальниці ковзання 21.100.10
Вальниці кочення 21.100.20
Вальцьовання 77.140.50
Вантажне устатковання 49.120
Вантажний транспорт взагалі 43.080.01
Вантажні автомобілі та причепи 43.080.10
Вантажні вмістища 47.020.85
Вантажні транспортні засоби 43.080
Величини та одиниці величин 01.060
Велосипеди 43.150
Вентилятори. Повітродуви. Кондиціонери 23.120
Верстати з цифровим програмним керуванням 25.040.20
Верстатні системи 25.060
Верстатні системи взагалі 25.060.01
Ветеринарія 11.220
Взаємозв'язок відкритих систем 35.100
Взаємозв'язок відкритих систем узагалі 35.100.01
Взуття 61.060
Вибухові речовини. Піротехніка та феєрверки 71.100.30
Видавнича справа 01.140.40
Видобування й переробляння нафти та природного газу 75.020
Викиди двигунів транспортних засобів 13.040.50
Викиди стаціонарних джерел 13.040.40
Вилки, розетки, з'єднувачі 29.120.30
Вимикачі 29.120.40
Вимірювальні прилади 17.040.30
Вимірювання витрат рідин і газів 17.120
Вимірювання витрат рідин і газів узагалі 17.120.01
Вимірювання електричних і магнітних величин 17.220.20
Вимірювання об'ємів і відповідні вимірювальні 75.180.30
засоби
Вимірювання об'єму, маси, густини, в'язкості 17.060
Вимірювання сили, ваги та тиску 17.100
Вимірювання та керування технологічними процесами 25.040.40
Вимірювання часу, швидкості, пришвидшеності, кутової 17.080
швидкості
ВИПРОБУВАННЯ 19
Випробування (Словники термінів) 01.040.19
Випробування металів 77.040
Випробування металів узагалі 77.040.01
Випрямлячі. Перетворювачі. Стабілізовані джерела 29.200
електроживлення
Вироби з паперу 85.080
Вироби з паперу взагалі 85.080.01
Вироби з ременю 59.140.35
Вироби з цементу, армованого волокном 91.100.40
Вироби зі скла 81.040.30
Вироби зі шкіри 59.140.35
Вироби текстильної промисловості 59.080
ВИРОБНИЦТВО ҐУМИ ТА ПЛАСТМАС 83
Виробництво ґуми та пластмас (Словники термінів) 01.040.83
Виробництво металів 77.020
ВИРОБНИЦТВО ФАРБ І БАРВНИКІВ 87
Виробництво фарб і барвників (Словники термінів) 01.040.87
Виробництво. Керування виробництвом 03.100.50
Виробничі послуги 03.080.10
Виробничі складальні процеси 25.020
Високовольтна комутаційна апаратура й апаратура 29.130.10
керування
Високотемпературне та низькотемпературне лютування 25.160.50
Високотемпературне та низькотемпературне паяння 25.160.50
Високоякісна кераміка 81.060.30
Високоякісні сталі 77.140.20
Вібрація та удар і їх вплив на людину 13.160
Вібрація, вимірювання удару та вібрації 17.160
Відеосистеми 33.160.40
Відкочувальне та підіймальне устатковання 73.100.40
Відходи 13.030
Відходи взагалі 13.030.01
Візки для універсальних магазинів 97.130.30
ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА 95
Військова техніка (Словники термінів) 01.040.95
Військова техніка. Військові питання. Озброєння 95.020
Вітряні енергетичні системи 27.180
Вітряні енергетичні установки 27.180
Властивості поверхонь 17.040.20
Внутрішнє освітлювання 91.160.10
Внутрішні опоряджувальні роботи 91.180
Внутрішньозаводський транспорт 53.060
Вогнетриви 81.080
Вогнетривкість будівельних матеріалів і елементів 13.220.50
Вода на промислові потреби 13.060.25
Вода природних джерел 13.060.10
Водневі технології 27.075
Водний транспорт 03.220.40
Водонагрівальне устатковання 91.140.65
Водонепроникність 91.120.30
Волокна та кабелі 33.180.10
Волоконно-оптичний зв'язок 33.180
Волоконно-оптичні з'єднувальні пристрої 33.180.20
Волоконно-оптичні системи взагалі 33.180.01
Вугілля 73.040
Вуглецеві матеріали 59.100.20
Гази промислової призначеності 71.100.20
Газові нагрівальні прилади 97.100.20
Газові пальники 27.060.20
Газові та парові турбіни. Парові двигуни 27.040
Газоподібне паливо 75.160.30
Гайки 21.060.20
Гайки 49.030.3.0
Галогенозаміщені вуглеводні 71.080.20
Гальванічні елементи та батареї 29.220
Гальванічні елементи та батареї взагалі 29.220.01
Гальмівні системи 43.040.40
Геліоенергетика 27.160
Генератори 29.160.20
Генераторне устатковання 29.160.40
Географія 07.040
Геодезія 07.040
Геологія. Метеорологія. Гідрологія 07.060
Геотекстильні матеріали 59.080.70
Гербіциди 65.100.20
Гідравлічні рідини 75.120
Гідравлічні та пневматичні системи 23.100
Гідравлічні та пневматичні системи взагалі 23.100.01
ГІДРАВЛІЧНІ ТА ПНЕВМАТИЧНІ СИСТЕМИ І ПРИСТРОЇ 23
ЗАГАЛЬНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ
Гідравлічні та пневматичні системи і пристрої 01.040.23
загальної призначеності (Словники термінів)
Гідроенергетика 27.140
Гідрологічні властивості ґрунтів 13.080.40
Гідрологія 07.60
Гірництво та відкриті гірничі роботи 73.020
ГІРНИЦТВО ТА КОРИСНІ КОПАЛИНИ 73
Гірництво та корисні копалини (Словники термінів) 01.040.73
Гірниче устатковання 73.100
Гірниче устатковання взагалі 73.100.01
Глобальна система мобільного зв'язку 33.070.50
Гнучкі передачі та трансмісії 21.220
Гнучкі передачі та трансмісії взагалі 21.220.01
Годинникарство 39.040
Годинникарство взагалі 39.040.01
Готування поверхонь 25.220.10
Гранулометричний аналіз. Просіювання 19.120
Графічні познаки 01.080
Графічні познаки взагалі 01.080.01
Графічні познаки для спеціального устатковання 01.080.20
Графічні познаки, використовні для машинобудівних і 01.080.30
будівельних креслеників, діаграм, планів, карт і в
іншій технічній документації на продукцію
Графічні познаки, використовні для технічних 01.080.50
креслеників і відповідної технічної документації у
сфері інформаційних технологій і телекомунікацій
Графічні познаки, використовні для технічних 01.080.40
креслеників, діаграм, схем і відповідної технічної
документації у сфері електротехніки та електроніки
Ґвинтові нарізі 21.040
Ґвинтові нарізі 49.030.10
Ґвинтові нарізі взагалі 21.040.01
Громадські будівлі 91.040.10
Ґрунтообробче устатковання 65.060.20
Ґума 83.060
Ґума та пластмаси 49.025.40
Ґумові та пластмасові вироби 83.140
Ґумові та пластмасові вироби взагалі 83.140.01
Двері та вікна 91.060.50
Двигуни 29.160.30
Двигуни внутрішнього згоряння/згорання 27.020
Двигуни внутрішнього згоряння/згорання для дорожньо- 43.060
транспортних засобів
Двигуни внутрішнього згоряння/згорання для дорожньо- 43.060.01
транспортних засобів узагалі
Дезінфікувальні та антисептичні засоби 11.080.20
Демографія 03.020
Дерев'яні конструкції 91.080.20
Деревина, круглі лісоматеріали й пиломатеріали 79.040
Деревинні плити 79.060
Деревинні плити взагалі 79.060.01
Деревинноволокнисті, деревинностружкові та тирсові 79.060.20
плити
ДЕРЕВООБРОБЧА ПРОМИСЛОВІСТЬ 79
Деревообробча промисловість (Словники термінів) 01.040.79
Деревообробче устатковання 79.120
Деревообробче устатковання взагалі 79.120.01
Деревообробчі верстати 79.120.10
Деревообробчі інструменти 79.120.20
Димарі, шахти ліфтів, повітроводи 91.060.40
Діагностичне устатковання 11.040.55
Діагностичне, випробувальне устатковання та 43.180
устатковання для технічного обслуговування
Діагностичні випробувальні системи in vitro 11.100.10
Діжки. Барабани. Каністри 55.140
Ділильні та затискальні пристрої для різального 25.060.20
інструменту й оброблюваних деталей
Діоди 31.080.10
Добрива 65.080
Довкілля та захист довкілля взагалі 13.020.01
Дозвілля. Туризм 03.200
Документація 0.1
Домашнє господарство взагалі 97.020
Домашній текстиль. Білизна 97.160
Допоміжні матеріали для оздоблювання текстилю 59.040
Допоміжні матеріали та інгредієнти пластмас 83.040.30
Допоміжні пристрої 33.160.50
Допуски та посадки 17.040.10
Дорожнє устаткування та установки 93.080.30
Дорожній транспорт 03.220.20
Дорожньо-будівельні матеріали 93.080.20
ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНІКА 43
Дорожньо-транспортна техніка (Словники термінів) 01.040.43
Дорожньо-транспортні засоби взагалі 43.020
Досліджування біологічних властивостей води 13.060.70
Досліджування води взагалі 13.060.45
Досліджування води для визначання вмісту хімічних 13.060.50
речовин
Досліджування ґрунтів узагалі 13.080.05
Досліджування фізичних властивостей води 13.060.60
Драбини 97.145
Дренажні системи 91.140.80
Дрібні кухонні прилади 97.040.50
Друковані схеми та плати 31.180
Дюймові нарізі 21.040.20
Екологічне керування 13.020.10
Екологічне маркування 13.020.50
Екологічне управління 13.020.10
Економіка довкілля 13.020.20
Електрика. Магнетизм. Вимірювання електричних і 17.220
магнітних величин
Електрика. Магнетизм. Загальні аспекти 17.220.01
Електрична ізоляція взагалі 29.080.01
Електричне та електронне випробування 19.080
Електричне та електронне устатковання 43.040.10
Електричне та електронне устатковання. Системи 43.060.50
керування
Електричні апарати для вибухонебезпечного 29.260.20
середовища
Електричні дорожньо-транспортні засоби 43.120
Електричні інструменти 25.140.20
Електричні печі 25.180.10
Електричні проводи та кабелі 29.060
Електричні проводи та кабелі взагалі 29.060.01
Електричні та електромеханічні складники 29.100.20
Електричні фільтри 31.160
Електроакустика 17.140.50
Електровакуумні прилади 31.100
Електромагнітна сумісність 33.100
Електромагнітна сумісність узагалі 33.100.01
Електромеханічні складники взагалі 31.220.01
Електромеханічні складники електронного та 31.220
телекомунікаційного устатковання
Електронагрівальні прилади 97.100.10
ЕЛЕКТРОНІКА 31
Електроніка (Словники термінів) 01.040.31
Електронні пристрої відображування інформації 31.120
Електронні складники взагалі 31.020
Електронні складники складені 31.190
Електростанції взагалі 27.100
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 29
Електротехніка (Словники термінів) 01.040.29
Електротехніка взагалі 29.020
Електротехнічна арматура 29.120
Електротехнічна арматура взагалі 29.120.01
Електроустатковання для роботи в особливих умовах 29.260
Електроустатковання для роботи в особливих умовах 29.260.01
узагалі
Електроустатковання для роботи на відкритому 29.260.10
просторі
Електроустатковання суден і морських споруд 47.020.60
Елементи авіаційно-космічних конструкцій 49.035
Елементи будівель 91.060
Елементи будівель узагалі 91.060.01
Елементи для конвеєрів 53.040.20
Елементи системи регулювання 23.100.50
Емалеві покриви 25.220.50
Емісія завад 33.100.10
ЕМС 33.100
ЕНЕРГЕТИКА Й ТЕПЛОТЕХНІКА 27
Енергетика й теплотехніка взагалі 27.010
Енергетика й теплотехніка (Словники термінів) 01.040.27
Ергономіка 13.180
Ефірні олії 71.100.60
Житлові будинки 91.040.30
Житлові приміщення 47.020.80
Життєвий цикл продукції 13.020.60
З'єднувальні пристрої 29.120.20
Забруднювання, контроль забруднювання та охорона 13.020.40
природи
Загальні методи перевіряння та аналізування харчових 67.050
продуктів
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ТЕРМІНОЛОГІЯ. СТАНДАРТИЗАЦІЯ. 01
ДОКУМЕНТАЦІЯ
Загальні положення. Термінологія. Стандартизація. 01.040.01
Документація (Словники термінів)
Загальні стандарти стосовно захисту від пожеж 13.220.01
Займистість і поведінка матеріалів та виробів під 13.220.40
час горіння
Заклепки 21.060.40
Заклепки 49.030.60
Законодавство. Адміністрування 03.160
Закупівля. Постачання. Логістика 03.100.10
ЗАЛІЗНИЧНА ТЕХНІКА 45
Залізнична техніка (Словники термінів) 01.040.45
Залізнична техніка взагалі 45.020
Залізні руди 73.060.10
Запам'ятовувачі 35.220
Запам'ятовувачі взагалі 35.220.01
Запірні клапани 23.060.30
Запобігання аваріям і катастрофам 13.200
Засоби для зберігання рідин і газів 23.020
Засоби для зберігання рідин і газів узагалі 23.020.01
Засоби допомоги для глухих і осіб з погіршеним 11.180.15
слухом
Засоби допомоги для осіб з вадами нетримання та 11.180.20
стоми
Засоби допомоги для осіб з обмеженими функційними 11.180
можливостями
Засоби допомоги для осіб з обмеженими функційними 11.180.01
можливостями взагалі
Засоби допомоги для пиття та споживання їжі 11.180.40
Засоби допомоги для сліпих і осіб, які частково 11.180.30
втратили зір
Засоби допомоги та пристосованця для пересування 11.180.10
Застосування інформаційних технологій 35.240
Застосування інформаційних технологій узагалі 35.240.01
Застосування інформаційних технологій в 35.240.30
інформаційній діяльності, документуванні та
видавничій справі
Застосування інформаційних технологій в інших 35.240.99
сферах
Застосування інформаційних технологій в охороні 35.240.80
здоров'я
Застосування інформаційних технологій на транспорті 35.240.60
та в торгівлі
Застосування інформаційних технологій у банківській 35.240.40
справі
Застосування інформаційних технологій у науці 35.240.70
Застосування інформаційних технологій у 35.240.50
промисловості
Застосування інформаційних технологій у роботі 35.240.20
установ
Застосування статистичних методів 03.120.30
Затискачі та клямри/скоби 21.060.70
Захисний одяг 13.340.10
Застосування статистичного контролю 03.120.30
Захисні засоби 13.340
Захисні засоби взагалі 13.340.01
Захисні засоби для голови 13.340.20
Захисні засоби для ніг 13.340.50
Захисні засоби для рук 13.340.40
Захисні засоби проти падіння та ковзання 13.340.60
Захист від аварій та обмежувальні системи 43.040.80
Захист від блискавок 91.120.40
Захист від вибухів 13.230
Захист від злочинів 13.310
Захист від надмірного тиску 13.240
Захист від небезпечних вантажів 13.300
Захист від опромінення 13.280
Захист від пожеж 13.220
Захист від ураження електричним струмом. Роботи під 13.260
напругою
Захист довкілля 13.020
Захист довкілля та здоров'я. Безпека (Словники 01.040.13
термінів)
ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ ТА ЗДОРОВ'Я. БЕЗПЕКА 13
Зберігання. Складування 55.220
Збиральне устатковання 65.060.50
Зв'язувальні речовини 87.060.20
Зварні шви та з'єднання 25.160.40
Зварювальне устатковання 25.160.30
Зварювальні матеріали 25.160.20
Зварювання, високотемпературне та низькотемпературне 25.160
лютування/паяння
Зварювання, високотемпературне та низькотемпературне 25.160.01
лютування/паяння взагалі
Зворотні клапани 23.060.50
Землеробство та лісівництво 65.020
Землеробство та лісівництво взагалі 65.020.01
Земляні роботи. Виймання ґрунту. Будування 93.020
фундаментів. Підземні роботи
Зернові, бобові культури та продукти їх 67.060
переробляння
Змащувальні системи 21.260
Знаряддя для ручних робіт 53.120
Знеболювальне/анестезійне, респіраторне та 11.040.10
реанімаційне устатковання
Зовнішнє освітлювання будівель 91.160.20
Зовнішні каналізаційні системи 93.030
Зовнішні конструкції 91.090
Зовнішні системи водопостачання 93.025
Зовнішній і внутрішній захист будівель 91.120
Зовнішній і внутрішній захист будівель узагалі 91.120.01
Золотарство 39.060
Зоологія 07.080
Зрошувальне/іригаційне та дренажне устатковання 65.060.35
Зубчасті передачі 21.200
Іграшки 97.200.50
Ігрові майданчики 97.200.40
Ідентифікаційні картки та відповідні пристрої 35.240.15
Ізолятори 29.080.10
Ізоляційні гази 29.040.20
Ізоляційні матеріали 29.035
Ізоляційні матеріали взагалі 29.035.01
Ізоляційні оливи 29.040.10
Ізоляційні рідини та гази 29.040
Ізоляційні рідини та гази взагалі 29.040.01
Ізоляційні системи 29.080.30
Ізоляційні трубки 29.120.10
Ізоляція 29.080
Імплантати для хірургії, протезування та 11.040.40
ортопедичної оптики
Інгредієнти ґумових сумішей 83.040.20
Інгредієнти фарб 87.060
Інгредієнти фарб узагалі 87.060.01
Інсектициди 65.100.10
Інструментальні сталі 77.140.35
Інтегровані схеми. Мікроелектроніка 31.200
Інтелектуальна власність 03.140
Інтерфейси та з'єднувальне устатковання 35.200
Інформатика 01.140.20
Інформатика. Видавнича справа 01.140
Інформаційні технології взагалі 35.020
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. КОНТОРСЬКІ МАШИНИ 35
Інформаційні технології. Конторські машини (Словники 01.040.35
термінів)
Інформаційно-технологічні термінали та інше 35.180
периферійне устатковання
Інша аудіо-, відео- та аудіовідеотехніка 33.160.99
Інша електротехнічна арматура 29.120.99
Інша комутаційна апаратура й апаратура керування 29.130.99
Інша продукція з кольорових металів 77.150.99
Інша продукція з чавуну та сталі 77.140.99
Інша продукція хімічної промисловості 71.100.99
Інша тваринна продукція 67.120.99
Інше волоконно-оптичне устатковання 33.180.99
Інше гірниче устатковання 73.100.99
Інше деревообробче устатковання 79.120.99
Інше електроустатковання для роботи в особливих 29.260.99
умовах
Інше кухонне начиння 97.040.99
Інше медичне устатковання 11.040.99
Інше підіймальне устатковання 53.020.99
Інше підіймально-транспортне устатковання 53.040.99
безперервної дії
Інше спортивне устатковання, інвентар і споруди 97.220.99
Інше текстильне устатковання 59.120.99
Інше телекомунікаційне кінцеве устатковання 33.050.99
Інше устатковання будівель 91.140.99
Інше устатковання для безстружкового обробляння 25.120.99
Інше устатковання для дозвілля 97.200.99
Інше устатковання для магазинів 97.130.99
Інше устатковання для нафтової та газової 75.180.99
промисловості
Інше устатковання для радіозв'язку 33.060.99
Інше устатковання для телекомунікаційних систем 33.040.99
Інше устатковання для хімічної промисловості 71.120.99
Інше устатковання стосовно мереж електропостачання 29.240.99
та розподільчих мереж
Інший вантажний транспорт 43.080.99
Інші аспекти стосовно електромагнітної сумісності 33.100.99
Інші будівельні конструкції 91.080.99
Інші будівельні матеріали 91.100.99
Інші будівлі 91.040.99
Інші верстатні системи 25.060.99
Інші види оброблення та покривання поверхонь 25.220.99
Інші види транспорту 03.220.99
Інші вироби текстильної промисловості 59.080.99
Інші гнучкі передачі та трансмісії 21.220.99
Інші графічні познаки 01.080.99
Інші ґумові та пластмасові вироби 83.140.99
Інші деревинні плити 79.060.99
Інші електромеханічні складники 31.220.99
Інші елементи будівель 91.060.99
Інші елементи гідравлічних і пневматичних систем 23.100.99
Інші елементи та системи двигунів внутрішнього 43.060.99
згоряння/згорання
Інші елементи та батареї 29.220.99
Інші елементи трубопроводів 23.040.99
Інші запам'ятовувачі 35.220.99
Інші засоби для зберігання рідин і газів 23.020.99
Інші захисні засоби 13.340.99
Інші ізоляційні матеріали 29.035.99
Інші ізоляційні рідини та гази 29.040.99
Інші інгредієнти фарб 87.060.99
Інші клапани 23.060.99
Інші кольорові метали та їх сплави 77.120.99
Інші конденсатори 31.060.99
Інші кріпильні вироби 21.060.99
Інші кріпильні вироби 49.030.99
Інші матеріали 49.025.99
Інші матеріали для зміцнювання композитів 59.100.99
Інші металообробчі верстати 25.080.99
Інші методи випробування металів 77.040.99
Інші молочні продукти 67.100.99
Інші напівпровідникові прилади 31.080.99
Інші неорганічні хімічні речовини 71.060.99
Інші органічні хімічні речовини 71.080.99
Інші пестициди й агрохімікати 65.100.99
Інші послуги 03.080.99
Інші прилади для відліку часу 39.040.99
Інші резистори 31.040.99
Інші різальні інструменти 25.100.99
Інші руди/металомісткі мінерали 73.060.99
Інші ручні інструменти 25.140.99
Інші системи автоматизації промислового виробництва 25.040.99
Інші системи дорожньо-транспортних засобів 43.040.99
Інші сільськогосподарські машини та устатковання 65.060.99
Інші складники електротехнічного устатковання 29.100.99
Інші складники та допоміжні пристрої 33.120.99
Інші служби мобільного зв'язку 33.070.99
Інші стандарти стосовно акустики 17.140.99
Інші стандарти стосовно аналітичної хімії 71.040.99
Інші стандарти стосовно атомної енергетики 27.120.99
Інші стандарти стосовно будівельної промисловості 91.010.99
Інші стандарти стосовно валів і муфт 21.120.99
Інші стандарти стосовно виробів з паперу 85.080.99
Інші стандарти стосовно відходів 13.030.99
Інші стандарти стосовно електрики та магнетизму 17.220.99
Інші стандарти стосовно засобів допомоги для осіб з 11.180.99
обмеженими функційними можливостями
Інші стандарти стосовно захисту від пожеж 13.220.99
Інші стандарти стосовно захисту довкілля 13.020.99
Інші стандарти стосовно землеробства та лісівництва 65.020.99
Інші стандарти стосовно рільництва та лісівництва 65.020.99
Інші стандарти стосовно зовнішнього та внутрішнього 91.120.99
захисту будівель
Інші стандарти стосовно ізоляції 29.080.99
Інші стандарти стосовно кераміки 81.060.99
Інші стандарти стосовно кінематографії 37.060.99
Інші стандарти стосовно лабораторної медицини 11.100.99
Інші стандарти стосовно ламп 29.140.99
Інші стандарти стосовно лінійного та кутового 17.040.99
вимірювання
Інші стандарти стосовно мікробіології 07.100.99
Інші стандарти стосовно обертових електричних машин 29.160.99
Інші стандарти стосовно оптики та вимірювання 17.180.99
оптичних величин
Інші стандарти стосовно організування та керування 03.100.99
підприємствами
Інші стандарти стосовно поліграфії 37.100.99
Інші стандарти стосовно розміщення товарів для 55.180.99
перевезення
Інші стандарти стосовно сільськогосподарських 65.040.99
будівель і устатковання
Інші стандарти стосовно стерилізації та дезінфекції 11.080.99
Інші стандарти стосовно суднобудування та морських 47.020.99
споруд
Інші стандарти стосовно термодинаміки 17.200.99
Інші стандарти стосовно технічних креслеників 01.100.99
Інші стандарти стосовно технології дорожнього 93.080.99
будівництва
Інші стандарти стосовно технології шкіряного 59.140.99
виробництва
Інші стандарти стосовно фармацевтики 11.120.99
Інші стандарти стосовно фотографії 37.040.99
Інші стандарти стосовно якості 03.120.99
Інші стандарти стосовно якості води 13.060.99
Інші стандарти стосовно якості ґрунту 13.080.99
Інші стандарти стосовно якості повітря 13.040.99
Інші текстильні волокна 59.060.99
Інші шини 83.160.99
Кабелі 29.060.20
Кабельні розподільчі системи 33.060.40
Кава та кавозамінники 67.140.20
Кадмій, кобальт та їх сплави 77.120.70
Какао 67.140.30
Канцелярський папір 85.080.10
Картон 85.080.30
Касети та картриджі на магнітні стрічки 35.220.23
Кераміка 81.060
Кераміка взагалі 81.060.01
Керамічна плитка 91.100.23
Керамічна продукція 81.060.20
Керамічні та лищакові/слюдяні конденсатори 31.060.20
Керування трудовими ресурсами 03.100.30
Кислоти 71.060.30
Кислотні акумулятори та акумуляторні батареї 29.220.20
Кільця, втулки, муфти, манжети 21.060.60
Кінематографія 37.060
Кінематографія взагалі 37.060.01
Кіноплівки. Касети 37.060.20
Кіноустатковання 37.060.10
Клапани 23.060
Клапани взагалі 23.060.01
Клеї 49.025.50
Клеї 83.180
Кліматичне випробування 19.040
Коаксіальні кабелі. Хвилеводи 33.120.10
Ковальське устатковання. Преси. Ножиці 25.120.10
Кодування кольором 01.070
Кольори та вимірювання світла 17.180.20
Кольорові метали 77.120
Кольорові метали взагалі 77.120.01
Комп'ютерна графіка 35.140
Компресори та пневматичні машини 23.140
Комутаційна апаратура й апаратура керування 29.130
Комутаційна апаратура й апаратура керування взагалі 29.130.01
Конвеєри 53.040.10
Конденсатори 31.060
Конденсатори взагалі 31.060.01
Конденсатори змінної ємності 31.060.60
Конденсатори сталої ємності 31.060.10
Конструкції та елементи конструкцій 49.045
Контейнери загальної призначеності 55.180.10
Контейнери, піддони та сітки транспортні авіаційні 55.180.30
Конторські машини 35.260
Контрактні аспекти 91.010.20
Корм для тварин 65.120
Корозія металів 77.060
Корок і вироби з корку 79.100
Корпуси суден та їхні складники 47.020.10
Корпуси, кожухи та інші деталі машин 21.180
Косметичні товари. Предмети особистої гігієни 71.100.70
Космічні системи та процеси 49.140
Котли та теплообмінники 27.060.30
Котушки. Бобіни 55.060
Крани 53.020.20
Креслярські інструменти та устатковання 01.100.40
Кріогенні посудини 23.020.40
Кріпильні вироби 21.060
Кріпильні вироби взагалі 21.060.01
Кріпильні вироби взагалі 49.030.01
Кріпильні вироби для авіаційно-космічних 49.030
конструкцій
Крохмаль і крохмалепродукти 67.180.20
Кузови та деталі кузовів 43.040.60
Кульові та затичні клапани 23.060.20
Кухонне начиння 97.040
Кухонне начиння взагалі 97.040.01
Кухонний посуд, ножові вироби та столове приладдя 97.040.60
Кухонні меблі 97.040.10
Кухонні плити, робочі столи, печі та подібні 97.040.20
пристрої
Лабораторна медицина 11.100
Лабораторна медицина взагалі 11.100.01
Лабораторний посуд і супутні прилади 71.040.20
Лакотканини 29.035.60
Ламіновані листи 83.140.20
Лампи взагалі 29.140.01
Лампи та відповідне устатковання 29.140
Лампи розжарювання 29.140.20
Ланцюгові передачі та їхні складники 21.220.30
Латекс і сирий каучук 83.040.10
Легкові автомобілі. Фургони та легкі причепи 43.100
Линви/канати та мотузи 59.080.50
Лікарняне устатковання 11.140
Лінії електропересилання та розподільчі лінії 29.240.20
Лінії електропостачання телекомунікацій 33.040.60
Лінії, з'єднання та кола 33.040.50
Лінійне та кутове вимірювання 17.040
Лінійне та кутове вимірювання взагалі 17.040.01
Лісівництво 65.020
Літерні познаки 01.075
Ліфти. Ескалатори 91.140.90
Лужні акумулятори та акумуляторні батареї 29.220.30
Магній та його сплави 77.120.20
Магнітні диски 35.220.21
Магнітні запам'ятовувані взагалі 35.220.20
Магнітні матеріали 29.030
Магнітні складники 29.100.10
Магнітні стрічки 35.220.22
Малі судна 47.080
Марганцеві руди 73.060.20
Масло 67.100.20
Мастила, технічні оливи та суміжна з ними продукція 75.100
Математика 07.020
МАТЕМАТИКА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 07
Математика. Природничі науки (Словники термінів) 01.040.07
Матеріали для авіаційно-космічних конструкцій 49.025
Матеріали для авіаційно-космічних конструкцій 49.025.01
узагалі
Матеріали для виробництва алюмінію 71.100.10
Матеріали для зміцнювання композитів 59.100
Матеріали для зміцнювання композитів узагалі 59.100.01
Матеріали для поліграфії 37.100.20
Матеріали на основі лищака/слюди 29.035.50
Матеріали та предмети в контакті з харчовими 67.250
продуктами
Матеріали та складники для залізничної техніки 45.040
Матеріали та складники для суднобудування 47.020.05
Машини для електрохімічного обробляння 25.120.40
Машини й устатковання для шкіряного та хутряного 59.140.40
виробництва
Машини та механізми для земляних робіт 53.100
Машинобудівні кресленики 01.100.20
МАШИНОБУДУВАННЯ 25
Машинобудування (Словники термінів) 01.040.25
Меблі 97.140
Медикаменти 11.120.10
Медична мікробіологія 07.100.10
Медичне устатковання 11.040
Медичне устатковання взагалі 11.040.01
Медичні науки та умови забезпечення охорони здоров'я 11.020
взагалі
Мережі електропостачання та розподільчі мережі 29.240
Мережі електропостачання та розподільчі мережі 29.240.01
взагалі
Мережі пересилання даних 33.040.40
Металеві конструкції 91.080.10
Металеві покриви 25.220.40
Металеві фітинги/обладунки 23.040.40
Металомісткі мінерали та збагачені руди 73.060
Металомісткі мінерали та збагачені руди взагалі 73.060.01
Металообробчі верстати 25.080
Металообробчі верстати взагалі 25.080.01
МЕТАЛУРГІЯ 77
Металургія (Словники термінів) 01.040.77
Метеорологія 07.060
Методи та умови випробування взагалі 19.020
Метричні ґвинтові нарізі 21.040.10
Метрологія та вимірювання взагалі 17.020
МЕТРОЛОГІЯ ТА ВИМІРЮВАННЯ. ФІЗИЧНІ ЯВИЩА 17
Метрологія та вимірювання. Фізичні явища (Словники 01.040.17
термінів)
Механічне випробування 19.060
Механічне випробування металів 77.040.10
Механічні конструкції електронного устатковання 31.240
МЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ТА СКЛАДНИКИ ЗАГАЛЬНОЇ 21
ПРИЗНАЧЕНОСТІ
Механічні системи та складники загальної 01.040.21
призначеності (Словники термінів)
Мисливство 65.145
Мідь та її сплави 77.120.30
Мікробіологія 07.100
Мікробіологія взагалі 07.100.01
Мікробіологія води 07.100.20
Мікроелектроніка 31.200
Мікропроцесорні системи 35.160
Мінеральні матеріали та вироби 91.100.15
Мінеральні та металеві волокна 59.060.30
Мішки. Сумки 55.080
Мови, використовні в інформаційних технологіях 35.060
Молоко та молочні продукти 67.100
Молоко та молочні продукти взагалі 67.100.01
Молоко та продукти з переробленого молока 67.100.10
Морозиво та заморожені кондитерські вироби 67.100.40
Морські судна 47.040
Мотальні машини та устатковання 59.120.20
Мотоцикли та мопеди 43.140
Музичні інструменти 97.200.20
Мурування 91.080.30
Муфти 21.120.20
М'ясо та м'ясні продукти 67.120.10
М'ясо, м'ясні продукти та інша тваринна продукція 67.120
Набори знаків і кодування інформації 35.040
Навігаційні прилади та устатковання для керування 47.020.70
Наголовні убори. Аксесуари одягу. Одягові застібки 61.040
Нагрівальні прилади взагалі 97.100.01
Нагрівальні прилади на інших джерелах енергії 97.100.99
Нагрівальні прилади на рідинному паливі 97.100.40
Нагрівальні прилади на твердому паливі 97.100.30
Надпровідники та провідники 29.050
Наземний магістральний радіозв'язок 33.070.10
Напівпровідники 29.045
Напівпровідникові прилади 31.080
Напівпровідникові прилади взагалі 31.080.01
Напівфабрикати з лісоматеріалів 79.080
Напої 67.160
Напої взагалі 67.160.01
Наручні та кишенькові годинники 39.040.10
Насіння олійних культур 67.200.20
Настінні та настільні годинники 39.040.20
Насоси 23.080
Насоси та мотори 23.100.10
Натуральні волокна 59.060.10
Науково-дослідні роботи 03.100.40
НАФТА Й СУМІЖНІ ТЕХНОЛОГІЇ 75
Нафта й суміжні технології (Словники термінів) 01.040.75
Нафтопродукти взагалі 75.080
Нелеговані сталі 77.140.45
Неметаломісткі мінерали 73.080
Неорганічні хімічні речовини 71.060
Неорганічні хімічні речовини взагалі 71.060.01
Неруйнівне випробування 19.100
Неруйнівне випробування металів 77.040.20
Несамохідний рухомий склад 45.060.20
Несприйнятливість 33.100.20
Нетекстильні покриви на підлогу 97.150
Низьковольтна комутаційна апаратура й апаратура 29.130.20
керування
Нікель, хром та їх сплави 77.120.40
Нутрорізи та нарізувальні плашки 25.100.50
Обертові електричні машини 29.160
Обертові електричні машини взагалі 29.160.01
Обертові та зворотно-поступальні механізми і їхні 21.240
деталі
Оброблення поверхонь 25.220.20
Оброблення та покривання поверхонь 25.220
Оброблення та покривання поверхонь узагалі 25.220.01
Оброблювальні центри 25.040.10
Овочі та продукти їх переробляння 67.080.20
Одяг 61.020
Озеленювання та лісорозведення 65.020.40
Оксиди 71.060.20
Олово/цина, цинк, свинець/оливо та їх сплави 77.120.60
Оптика та вимірювання оптичних величин 17.180
Оптика та вимірювання оптичних величин узагалі 17.180.01
Оптикоелектроніка. Лазерне устатковання 31.260
Оптичне устатковання 37.020
Оптичні вимірювальні прилади 17.180.30
Оптичні запам'ятовувачі 35.220.30
Оптичні підсилювачі 33.180.30
Організаційно-розпорядча, торговельна та виробнича 01.140.30
документація
Організування мереж 35.110
Організування та керування підприємствами 03.100
Організування та керування підприємствами взагалі 03.100.01
Органічні азотні сполуки 71.080.30
Органічні кислоти 71.080.40
Органічні покриви 25.220.60
Органічні хімічні речовини 71.080
Органічні хімічні речовини взагалі 71.080.01
Органолептичний аналіз 67.240
Освіта 03.180
Освітлювальні, сигнальні та оповіщувальні пристрої 43.040.20
Освітлювання 91.160
Освітлювання взагалі 91.160.01
Освітлювання вулиць і відповідне устатковання 93.080.40
Основи 71.060.40
Особливі відходи 13.030.30
Офтальмологічне устатковання 11.040.70
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я 11
Охорона здоров'я (Словники термінів) 01.040.11
Оцінювання впливу на довкілля 13.020.30
Пакувальне устатковання 55.200
Пакувальні матеріали та приладдя 55.040
ПАКУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛЕННЯ ТОВАРІВ 55
Пакування та розподілення товарів (Словники 01.040.55
термінів)
Пакування та розподілення товарів узагалі 55.020
Паливні елементи 27.070
Паливні системи 43.060.40
Паливо 75.160
Паливо взагалі 75.160.01
Палубне устатковання та установки 47.020.50
Пальники та бойлери взагалі 27.060.01
Пальники на рідинному та твердому паливі 27.060.10
Пальники. Бойлери 27.060
ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 85
Паперова промисловість (Словники термінів) 01.040.85
Паперові картки та стрічки 35.220.10
Паперові та картонні ізоляційні матеріали 29.035.10
Паперові та пластмасові конденсатори 31.060.30
Папір і картон 85.060
Парафіни, бітумінозні матеріали та інші нафтові 75.140
продукти
Пасові передачі та їхні складники 21.220.10
Патенти. Інтелектуальна власність 03.140
Первинні елементи та батареї 29.220.10
Перев'язувальний і компресний матеріал 11.120.20
Перекривальні клапани 23.060.30
Перемикачі 31.220.20
Перетворювачі 29.180
Перша допомога 11.160
Пестициди та інші агрохімікати 65.100
Пестициди та інші агрохімікати взагалі 65.100.01
П'єзоелектричні та діелектричні прилади 31.140
Пилки 25.100.40
Пилососи 97.080
Пиляльні верстати 25.080.60
Письмо та транслітерування 01.140.10
Питна вода 13.060.20
Пігменти й розрідники 87.060.10
Підготовлювання поверхонь 25.220.10
Піддони загальної призначеності 55.180.20
Підіймальне та вантажно-переміщувальне устатковання 47.020.40
Підіймальне устатковання 53.020
Підіймальні пристрої взагалі 53.020.01
ПІДІЙМАЛЬНО-ТРАНСПОРТНЕ УСТАТКОВАННЯ 53
Підіймально-транспортне устатковання (Словники 01.040.53
термінів)
Підіймально-транспортне устатковання безперервної 53.040
дії
Підіймально-транспортне устатковання безперервної 53.040.01
дії взагалі
Підсилювачі 33.160.10
Підстанції. Захисні розрядники 29.240.10
Плавкі запобіжники та інші пристрої захисту від 29.120.50
струмових перевантаг
Планування фізичних об'єктів. Планування міст 91.020
Пластмаси 83.080
Пластмаси взагалі 83.080.01
Пластмасові та ґумові ізоляційні матеріали 29.035.20
Пластмасові труби 23.040.20
Пластмасові труби та фітинги для нерідинних речовин 83.140.30
Пластмасові фітинги/обладунки 23.040.45
Плівки для радіографії 37.040.25
Плівки та листи 83.140.10
Плоске сталеве вальцьовання/прокат та 77.140.50
напівфабрикати
Пляшки. Горщики. Банки 55.100
Пневматичні інструменти 25.140.10
Пневмотранспорт і його елементи 53.040.30
Побутова безпека 13.120
ПОБУТОВА ТЕХНІКА ТА ТОРГОВЕЛЬНЕ УСТАТКОВАННЯ. 97
ВІДПОЧИНОК. СПОРТ
Побутова техніка та торговельне устатковання. 01.040.97
Відпочинок. Спорт (Словники термінів)
Побутове приладдя для догляду за тілом 97.170
Побутові електричні прилади взагалі 97.030
Побутові охолоджувальні прилади 97.040.30
Побутові торговельні та промислові нагрівальні 97.100
прилади
Поверхнево-активні речовини 71.100.40
Повітряний транспорт 03.220.50
Повітряні космічні кораблі та літальні апарати 49.020
взагалі
Повторне використання 13.030.50
Пожежогасіння 13.220.10
Познаки загальнодоступної інформації 01.080.10
Поковки 77.140.85
Покриви та пов'язані з ними процеси в авіаційно- 49.040
космічній промисловості
Покрівлі 91.060.20
Поліграфія 37.100
Поліграфія взагалі 37.100.01
Полуменеві печі 25.180.20
Помпи 23.080
Помпи та мотори 23.100.10
Поруваті (пористі) матеріали 83.100
Порохотяги 97.080
Порошкова металургія 77.160
Послуги 03.080
Послуги взагалі 03.080.01
Послуги підприємствам 03.080.20
Послуги споживачам 03.080.30
Послуги. Організування підприємств, керування та 01.040.03
якість. Адміністрування. Транспорт. Соціологія
(Словники термінів)
ПОСЛУГИ. ОРГАНІЗУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ, КЕРУВАННЯ ТА 03
ЯКІСТЬ. АДМІНІСТРУВАННЯ. ТРАНСПОРТ. СОЦІОЛОГІЯ
Посудини та контейнери, установлювані на 23.020.20
транспортних засобах
Посудини, що працюють під тиском, газові балони 23.020.30
Посудомийні машини 97.040.40
Потенціометри, резистори змінного опору 31.040.20
Потік у відкритих каналах 17.120.20
Потік у закритих каналах 17.120.10
Поштові послуги 03.240
Пошуково-викличне/пейджингове устатковання 33.050.20
Пошуково-викличні/пейджингові системи 33.070.20
Правові аспекти 91.010.10
Праця. Зайнятість 03.040
Приймальна та передавальна апаратура 33.060.20
Прикладний рівень 35.100.70
Приладдя для підіймального устатковання 53.020.30
Прилади для вимірювання температури 17.200.20
Прилади для чищення 97.080
Природний газ 75.060
ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 07
Пристрої автоматичного керування побутової 97.120
призначеності
Пристрої регулювання та контрольні прилади 43.040.30
Проводи 29.060.10
Проводи та симетричні кабелі 33.120.20
Програмне забезпечення 35.080
Продукція з алюмінію 77.150.10
Продукція з кадмію та кобальту 77.150.70
Продукція з кольорових металів 77.150
Продукція з кольорових металів узагалі 77.150.01
Продукція з магнію 77.150.20
Продукція з міді 77.150.30
Продукція з нікелю та хрому 77.150.40
Продукція зі свинцю/олива, цинку та олова/цини 77.150.60
Продукція з титану 77.150.50
Продукція з чавуну та сталі 77.140
Продукція з чавуну та сталі взагалі 77.140.01
Продукція хімічної промисловості 71.100
Продукція хімічної промисловості взагалі 71.100.01
Проекти у сфері захисту довкілля 13.020.70
Прокат 77.140.60
Промислова гігієна 13.100
Промислові печі 25.180
Промислові печі взагалі 25.180.01
Промислові роботи. Маніпулятори 25.040.30
Протипожежні засоби 13.220.20
Протягувальні верстати 25.080.30
Професійна безпека. Промислова гігієна 13.100
Прохідні ізолятори 29.080.20
Прохідні клапани 23.060.10
Процеси зварювання 25.160.10
Процеси та допоміжні матеріали 59.140.10
Пружини 21.160
Пружинні сталі 77.140.25
Прядильні, сукальні та текстурувальні машини 59.120.10
Пряжа 59.080.20
Прянощі та приправи 67.220.10
Прянощі та приправи. Харчові добавки 67.220
Радіаційне вимірювання 17.240
Радіоактивні речовини та технологія ядерного палива 27.120.30
Радіографічне устатковання 11.040.50
Радіозв'язок 33.060
Радіозв'язок узагалі 33.060.01
Радіоприймачі 33.160.20
Радіорелейні та стаціонарні супутникові системи 33.060.30
зв'язку
Радіочастотні з'єднувачі 33.120.30
Реактори та їхні складники 71.120.10
Реакторна техніка 27.120.10
Регенерація тепла. Теплоізоляція 27.220
Регулювання народжуваності. Механічні протизаплідні 11.200
засоби
Регулятори тиску 23.060.40
Резистори 31.040
Резистори взагалі 31.040.01
Резистори сталого опору 31.040.10
Рейки та складники залізниць 45.080
Рейковий транспорт 03.220.30
Реле 29.120.70
Респіраторні захисні засоби 13.340.30
Риба та рибні продукти 67.120.30
Рибальство та рибництво 65.150
Рівень ланки даних 35.100.20
Рівень мережі 35.100.30
Рівень подання даних 35.100.60
Рідинне паливо 75.160.20
Рідинні відходи. Осади 13.030.20
Різальні інструменти 25.100
Різальні інструменти взагалі 25.100.01
Різноманітна побутова техніка та торговельне 97.180
устатковання
Різці для стругальних і протягувальних верстатів 25.100.25
Рільництво та лісівництво 65.020
Рільництво та лісівництво взагалі 65.020.01
Роботи під напругою 13.260
Розміщення товарів для перевезення 55.180
Розміщування товарів для перевезення взагалі 55.180.01
Розміщення товарів і торгові автомати 55.230
Розмножувальне устатковання 37.100.10
РОЗПОДІЛЕННЯ ТОВАРІВ 55
Розточувальні та фрезерувальні верстати 25.080.20
Розфасовані харчові продукти та харчові продукти, 67.230
кулінарне оброблені
Розчинники 87.060.30
Рослинництво 65.020.20
Руди та збагачені руди 73.060
Руди та збагачені руди взагалі 73.060.01
Рукави 83.140.40
Рукави взагалі та рукави складанні 23.040.70
Рухомий склад залізниць 45.060
Рухомий склад залізниць узагалі 45.060.01
Ручні інструменти 25.140
Ручні інструменти взагалі 25.140.01
Рушійні паси та їхні складники 21.220.10
Рятувальні жилети, плавучі допоміжні засоби та 13.340.70
плавучі пристрої
Садово-парковий інвентар 65.060.70
Санітарно-технічне устатковання 91.140.70
Свердла, зенкери, розвертки 25.100.30
Свердлильні верстати 25.080.40
Свинець/оливо, цинк, олово/цина та їх сплави 77.120.60
Свійська птиця та яйця 67.120.20
Світильники 29.140.40
Сеансовий рівень 35.100.50
Сейсмічним захист і захист від вібрації 91.120.25
Сенсорний аналіз 67.240
Сертифікація продукції та підприємств. Оцінювання 03.120.20
відповідності
Силікони 71.100.55
Силові конденсатори 31.060.70
Сир 67.100.30
Сира нафта 75.040
Сировина 81.060.10
Сировина для виробництва ґуми та пластмас 83.040
Сировина для виробництва ґуми та пластмас узагалі 83.040.01
Сировина та необроблене скло 81.040.10
Системи аварійного сигналізування й оповіщування 13.320
Системи автоматизації промислового виробництва 25.040
Системи автоматизації промислового виробництва 25.040.01
взагалі
Системи вентилювання та кондиціювання повітря 91.140.30
Системи водопостачання 91.140.60
Системи газопостачання 91.140.40
Системи дорожньо-транспортних засобів 43.040
Системи дорожньо-транспортних засобів узагалі 43.040.01
Системи електропостачання 91.140.50
Системи колективної інформатики/мультимедіа та 33.160.60
устатковання для телеконференцзв'язку
Системи комутування та сигналізування 33.040.30
Системи нагнітання, живлення повітрям і випускання 43.060.20
відпрацьованих газів
Системи освітлювального устатковання 29.140.50
Системи охолоджування. Змащувальні системи 43.060.30
Системи очищування віконного скла 43.040.65
Системи пересилання 33.040.20
Системи труб і муфти 23.100.40
Системи трубопроводів 47.020.30
Системи центрального опалювання 91.140.10
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 65
Сільське господарство (Словники термінів) 01.040.65
Сільськогосподарські будівлі та устатковання 65.040.01
взагалі
Сільськогосподарські будівлі, споруди та 65.040
устатковання
Сільськогосподарські машини та устатковання взагалі 65.060.01
Сільськогосподарські машини, інвентар і 65.060
устатковання
Сільськогосподарські трактори та причепи 65.060.10
Складники електротехнічного устатковання 29.100
Складники електротехнічного устатковання взагалі 29.100.01
Складники обертових електричних машин 29.160.10
Складники та допоміжні пристрої взагалі 33.120.01
Складники та допоміжні пристрої для 33.120
телекомунікаційного устатковання
Складні ефіри/естери 71.080.70
Складське устатковання 53.080
Скло 81.040
Скло взагалі 81.040.01
Скло для будівництва 81.040.20
СКЛЯНА ТА КЕРАМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 81
Скляна та керамічна промисловість (Словники 01.040.81
термінів)
Скляні та керамічні ізоляційні матеріали 29.035.30
Словники термінів 01.040
Служби мобільного зв'язку 33.070
Служби мобільного зв'язку взагалі 33.070.01
Слюсарно-монтажні інструменти 25.140.30
Солі 71.060.50
Сортове сталеве вальцьовання/прокат і 77.140.60
вальцьованка/катанка
Соціологія. Демографія 03.020
Спеціальне вимірювальне устатковання для 33.140
телекомунікаційних систем
Спеціальні ґвинтові нарізі 21.040.30
Спирти. Прості ефіри/етери 71.080.60
Сплави кольорових металів узагалі 49.025.15
Сплави на основі заліза взагалі 49.025.05
Сполучальні речовини. Ущільнювальні матеріали 91.100.50
Спортивне устатковання, інвентар і споруди 97.220
Спортивний інвентар і споруди взагалі 97.220.01
Спортивні споруди 97.220.10
Споруджування линвових/канатних транспортних систем 93.110
Способи формування зображення документів 37.080
Сталеве та чавунне литво 77.140.80
Сталевий дріт, линви/канати та ланцюги 77.140.65
Сталеві профілі 77.140.70
Сталеві труби та трубки спеціальної призначеності 77.140.75
Сталі 49.025.10
Сталі 77.080.20
Сталі для армування бетону 77.140.15
Сталі для виробів, що працюють під тиском 77.140.30
Сталі зі спеціальними магнітними властивостями 77.140.40
Стандарти стосовно загальних питань суднобудування 47.020.01
та морських споруд
Стандартизація. Загальні правила 01.120
Стаціонарні контейнери та баки 23.020.10
Стелажі 97.130.10
Стелі. Підлоги. Сходи 91.060.30
Стерилізація та дезінфекція 11.080
Стерилізація та дезінфекція взагалі 11.080.01
Стерильне паковання 11.080.30
Стіни. Переділки. Фасади 91.060.10
Стічні води 13.060.30
Стоматологічне устатковання 11.060.20
Стоматологічні імплантати 11.060.15
Стоматологічні інструменти 11.060.25
Стоматологічні матеріали 11.060.10
Стоматологія 11.060
Стоматологія взагалі 11.060.01
Стругальні верстати 25.080.25
Судна внутрішнього плавання 47.060
СУДНОБУДУВАННЯ ТА МОРСЬКІ СПОРУДИ 47
Суднобудування та морські споруди (Словники 01.040.47
термінів)
Суднобудування та морські споруди взагалі 47.020
Суднові двигуни та рушійні системи 47.020.20
Суднові системи вентилювання, кондиціювання повітря 47.020.90
та опалювання
Супутники зв'язку 33.070.40
Танталові електролітні конденсатори 31.060.40
Тваринна продукція взагалі 67.120.01
Тваринництво та селекція тварин 65.020.30
Тваринницькі ферми, установки та устатковання 65.040.10
Тваринні та рослинні жири й олії 67.200.10
Тверде паливо 75.160.10
Тверді відходи 13.030.10
Театральне, сценічне та студійне устатковання 97.200.10
Текстиль 49.025.60
Текстиль узагалі 59.080.01
Текстильне устатковання 59.120
Текстильне устатковання взагалі 59.120.01
Текстильні волокна 59.060
Текстильні волокна взагалі 59.060.01
Текстильні покриви на підлогу 59.080.60
Текстильні полотна 59.080.30
Текстильні скловолоконні матеріали 59.100.10
Теле- та радіомовлення 33.170
Телевізори 33.160.25
Телекерування. Телеметрія 33.200
Телекомунікації взагалі 33.020
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ. АУДІО- ТА ВІДЕОТЕХНІКА 33
Телекомунікації. Аудіо- та відеотехніка (Словники 01.040.33
термінів)
Телекомунікаційне кінцеве устатковання 33.050
Телекомунікаційне кінцеве устатковання взагалі 33.050.01
Телекомунікаційні послуги. Застосування 33.030
Телекомунікаційні системи 33.040
Телекомунікаційні системи взагалі 33.040.01
Телефонне устатковання 33.050.10
Телефонні мережі 33.040.35
Теплиці та інші будівлі 65.040.30
Тепло- та звукоізоляційні матеріали 91.100.60
Теплові насоси 27.080
Теплові помпи 27.080
Теплоізоляція будівель 91.120.10
Теплообмінники 71.120.30
Теплота. Калориметрія 17.200.10
ТЕПЛОТЕХНІКА 27
Терапевтичне устатковання 11.040.60
Теракотові вироби для будівництва 91.100.25
Термінологія (засади та координація) 01.020
Термічне оброблення 25.200
Термічно оброблені сталі 77.140.10
Термодинаміка взагалі 17.200.01
Термодинаміка та вимірювання температури 17.200
Теплоізоляція будівель 91.120.10
Термопластичні матеріали 83.080.20
Термореактивні матеріали 83.080.10
Терморезистори 31.040.30
Терпуги 25.100.60
Техніка для дітей 97.190
Технічна документація на продукцію 01.110
Технічні аспекти 91.010.30
Технічні кресленики 01.100
Технічні кресленики взагалі 01.100.01
Технічні кресленики у сфері електротехніки та 01.100.25
електроніки
Технічні кресленики у сфері телекомунікацій та 01.100.27
інформаційних технологій
Технологічні процеси в харчовій промисловості 67.020
Технологічні процеси виробництва ґуми та пластмас 83.020
Технологічні процеси деревообробляння 79.020
Технологічні процеси фарбування 87.020
Технологічні процеси паперового виробництва 85.020
Технологічні процеси скляної та керамічної 81.020
промисловості
Технологічні процеси текстильної промисловості 59.020
Технологічні процеси хімічної промисловості 71.020
Технологія будівництва 91.200
ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 67
Технологія виробництва харчових продуктів (Словники 01.040.67
термінів)
Технологія дорожнього будівництва 93.080
Технологія дорожнього будівництва взагалі 93.080.01
ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ 37
Технологія отримування зображень (Словники 01.040.37
термінів)
ТЕХНОЛОГІЯ ТЕКСТИЛЬНОГО ТА ШКІРЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 59
Технологія текстильного та шкіряного виробництва 01.040.59
(Словники термінів)
Технологія шкіряного виробництва 59.140
Технологія шкіряного виробництва взагалі 59.140.01
Тиристори 31.080.20
Титан 49.025.30
Титан та його сплави 77.120.50
Тканини з покривом 59.080.40
Ткацькі верстати та машини 59.120.30
Токарні верстати 25.080.10
Токарні різці 25.100.10
Тонкий папір 85.080.20
Торгівля. Комерційна діяльність. Організування 03.100.20
торгівлі
Торговельні та промислові будівлі 91.040.20
Точна механіка 39.020
ТОЧНА МЕХАНІКА. ЗОЛОТАРСТВО/ЮВЕЛІРНА СПРАВА 39
Точна механіка. Золотарство/ювелірна справа 01.040.39
(Словники термінів)
Транзистори 31.080.30
Трансмісії, підвіски 43.040.50
Транспорт 03.220
Транспорт узагалі 03.220.01
Транспорт спеціальної призначеності 43.160
Транспортний рівень 35.100.40
Трансформатори. Електричні реактори 29.180
Трикотажні машини 59.120.40
Тросові чи линвові передачі та їхні складники 21.220.20
Труби з кольорових металів 23.040.15
Труби та фітинги/обладунки з інших матеріалів 23.040.50
Труби чавунні та сталеві 23.040.10
Трубопроводи та елементи трубопроводів 23.040
Трубопроводи та елементи трубопроводів узагалі 23.040.01
Туризм 03.200
Тютюн, тютюнові вироби та відповідне устатковання 65.160
Тягове електроустатковання 29.280
Тяговий рухомий склад залізниць 45.060.10
Тягово-зчіпні пристрої 43.040.70
Укомплектована, завантажена транспортна тара 55.180.40
Уніфіковані вузли та інші пристрої 25.060.10
Управління якістю та забезпечення якості 03.120.10
Установки та устатковання для харчової 67.260
промисловості
Устатковання будівель 91.140
Устатковання будівель узагалі 91.140.01
Устатковання для безстружкового обробляння 25.120
Устатковання для безстружкового обробляння взагалі 25.120.01
Устатковання для будування та експлуатування 45.120
залізниць і линвових/канатних доріг
Устатковання для вальцювання, витискання та 25.120.20
волочіння
Устатковання для вентилювання, кондиціювання повітря 73.100.20
та освітлювання
Устатковання для виноградарства та виноробства 65.060.60
Устатковання для виробництва ґуми та пластмас 83.200
Устатковання для догляду за рослинами 65.060.40
Устатковання для дозвілля 97.200
Устатковання для дозвілля взагалі 97.200.01
Устатковання для збагачування корисних копалин 73.120
Устатковання для зберігання, готування та внесення 65.060.25
добрив
Устатковання для линвових/канатних доріг 45.100
Устатковання для лісівництва 65.060.80
Устатковання для магазинів 97.130
Устатковання для магазинів узагалі 97.130.01
Устатковання для металургійної промисловості 77.180
Устатковання для нафтової та газової промисловості 75.180
Устатковання для нафтової та газової промисловості 75.180.01
взагалі
Устатковання для паперової промисловості 85.100
Устатковання для пасажирів і кабін 49.095
Устатковання для переливання крові, вливання та 11.040.20
ін'єкцій
Устатковання для переробляння нафти, нафтопродуктів 75.200
і природного газу
Устатковання для пралень 97.060
Устатковання для проходження тунелів і встановлення 73.100.10
тюбінгового кріплення
Устатковання для процесів виробництва 75.180.20
Устатковання для розвідування, свердлування/буріння 75.180.10
та видобування
Устатковання для свердлування/буріння та виймання 73.100.30
ґрунту
Устатковання для сівби та садіння рослин 65.060.30
Устатковання для скляної та керамічної 81.100
промисловості
Устатковання для стерилізування 11.080.10
Устатковання для телексу телетексту, телефаксу 33.050.30
Устатковання для технічного обслуговування та 49.100
наземних служб
Устатковання для фарбування 87.100
Устатковання для хімічної промисловості 71.120
Устатковання для хімічної промисловості взагалі 71.120.01
Устатковання кемпінгів і майданчиків 97.200.30
Устатковання та інвентар для відкритих спортивних 97.220.40
майданчиків і водного спорту
Устатковання та інвентар для зимових видів спорту 97.220.20
Устатковання та інвентар для спортивних залів 97.220.30
Ущільники 83.140.50
Ущільники для трубопроводів і складанних рукавів 23.040.80
Ущільники, защільники/сальники 21.140
Фанера 79.060.10
Фарби та лаки 87.040
Фарбувально-опоряджувальне устатковання 59.120.50
Фармацевтика 11.120
Фармацевтика взагалі 11.120.01
Феноли 71.080.90
Феросплави 77.100
Фізика. Хімія 07.030
Фізико-хімічні методи аналізування 71.040.50
Фізичний рівень 35.100.10
Фізичні властивості ґрунтів 13.080.20
Фільтри, ущільники та забруднення рідин і газів 23.100.60
Фінанси. Банківська справа. Грошові системи. 03.060
Страхування
Фланці, муфти та з'єднувачі 23.040.60
Флуоресцентні лампи. Розрядні лампи 29.140.30
Фляги. Бляшані консервні банки. Туби 55.120
Формувальне устатковання 25.120.30
Фотографія 37.040
Фотографія взагалі 37.040.01
Фотопапір, фотоплівки та плати. Картриджі 37.040.20
Фотоустатковання. Проектори 37.040.10
Фотохімікати 37.040.30
Фрези 25.100.20
Фрукти та продукти їх переробляння 67.080.10
Фрукти. Овочі 67.080
Фрукти, овочі та продукти їх переробляння взагалі 67.080.01
Фунгіциди 65.100.30
Характеристика та конструкція механізмів, приладів і 21.020
устатковання
Харчова мікробіологія 07.100.30
Харчові добавки 67.220.20
Харчові олії та жири. Насіння олійних культур 67.200
Харчові продукти взагалі 67.040
Хімікати для очищання води 71.100.80
Хімікати для промислового та побутового 71.100.35
дезінфікування
Хімічний аналіз 71.040.40
Хімічний аналіз металів 77.040.30
Хімічні волокна 59.060.20
Хімічні елементи 71.060.10
Хімічні лабораторії. Лабораторне устатковання 71.040.10
Хімічні реактиви 71.040.30
Хімічні речовини для захисту деревини 71.100.50
ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ 71
Хімічні технології (Словники термінів) 01.040.71
Хімічні характеристики ґрунтів 13.080.10
Хірургічні інструменти та матеріали 11.040.30
Холодильна техніка 27.200
Холодильні апарати для торгівлі 97.130.20
Холодоагенти й антифризи 71.100.45
Хромові руди 73.060.30
Художні вироби та вироби народних промислів 97.195
Целюлоза, деревна маса та макулатура 85.040
Цемент. Гіпс. Вапно. Будівельні розчини 91.100.10
ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО 93
Цивільне будівництво (Словники термінів) 01.040.93
Цивільне будівництво взагалі 93.010
Циліндри 23.100.20
Цифрова мережа з комплексними послугами 33.080
Цифровий покращений безпроводовий зв'язок 33.070.30
Цоколі та патрони для ламп 29.140.10
Цукор і цукристі продукти 67.180.10
Цукор. Цукристі продукти. Крохмаль 67.180
Чавуни 77.080.10
Чавунні та сталеві кованки/поковки 77.140.85
Чай 67.140.10
Чай. Кава. Какао 67.140
Чисті приміщення та пов'язані з ними контрольовані 13.040.35
умови довкілля
Чорнило. Пасти. Друкарські фарби 87.080
Чорні метали 77.080
Чорні метали взагалі 77.080.01
Шайби та інші кріпильні засоби 49.030.50
Шайби, стопорні елементи 21.060.30
Шарніри, вушка та інші шарнірні з'єднання 21.080
ШВАЦЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 61
Швацька промисловість (Словники термінів) 01.040.61
Швацькі машини та інше устатковання для швацької 61.080
промисловості
Шини 83.160
Шини взагалі 83.160.01
Шини для дорожньо-транспортних засобів 83.160.10
Шини для сільськогосподарських машин 83.160.30
Шкіри/ремінь та хутро 59.140.30
Шкури невичинені, напівфабрикати, сирець 59.140.20
Шліфувальні та полірувальні верстати 25.080.50
Шоколад 57.190
Шпонки та шпонкові пази, шліци 21.120.30
Шприци, голки та катетери 11.040.25
Штепсельні та розеткові пристрої. З'єднувачі 31.220.10
Штифти, цвяхи 21.060.50
Штифти, цвяхи 49.030.40
Шум, створюваний машинами та устаткованням 17.140.20
Шум і його вплив на людину 13.140
Шум, створюваний транспортними засобами 17.140.30
Ювелірна справа 39.060
Ядерне енергетичне устатковання. Безпека 27.120.20
Якість 03.120
Якість води 13.060
Якість води взагалі 13.060.01
Якість ґрунту. Ґрунтознавство 13.080
Якість ґрунту та ґрунтознавство взагалі 13.080.01
Якість повітря 13.040
Якість повітря взагалі 13.040.01
Якість узагалі 03.120.01
Ящики, коробки, решітчаста тара 55.160
CAD 35.240.10
DECT 33.070.30
GSM 33.070.50
ISDN 33.080
IT 35.020
OSI 35.100
TETRA 33.070.10

Додаток НБ

(довідковий)

КОДИ КЛАСИФІКАЦІЙНИХ УГРУПОВАНЬ ДК 004,

ЯКИХ СТОСУЄТЬСЯ ЗМІНА ШОСТОГО ВИДАННЯ ICS

1. Уведено нові класифікаційні угруповання з такими кодами: 11.040.25; 11.100.01; 11.100.10; 11.100.20; 11.100.30;
11.100.99; 11.180.15; 13.340.60; 13.340.70; 27.075; 27.190; 33.040.60; 85.080.01; 85.080.10; 85.080.20; 85.080.30; 85.080.99; 91.100.23.
2. Змінено назви класифікаційних угруповань з такими кодами: 01.040.03; 03; 11.120.20; 11.180.20; 11.180.30; 13.260; 13.340,40; 13.340.50; 27.120.30; 27.180; 29.050; 31.140, 35.080; 35.240.99; 43.040.80; 71.100.30; 73.060; 83.140.30; 91.100.25; 97.080.
3. Внесено змінення в примітки класифікаційних угруповань з
такими кодами: - введено примітку(-и): 01.120; 03.060; 03.100.20; 03.180; 11.020; 11.040.20; 11.040.40; 11.060.15; 11.060.20;
11.180.10; 13.030.50; 13.340.40; 13.340.50; 13.340.60; 17.120.20; 17.140.01; 17.240; 27.020; 27.060.30; 29.240.01; 33.030; 35.080; 35.240.40; 35.240.99; 39.020; 49.060; 53.020.01; 53.020.99; 55.060; 55.180.99; 59.080.70; 67.120; 67.160.10; 71.100.20; 73.040; 73.060; 75.160.20; 77.040.30; 77.160; 81.060.20; 83.060; 83.080.10; 91.040.01; 91.080.40; 91.100.30; 91.160; - виправлено текст примітки(-ток): 01.100.25; 03.080.30; 03.100.30; 11.040.20; 11.040.70; 11.120.10; 11.180.10; 11.180.30; 13.340.10; 13.340.20; 17.100; 17.140.50; 17.180.30; 19.120; 33.030; 35.040; 35.240.60; 37.020; 43.020; 43.040.80; 47.080; 55.060; 55.180.40; 67.020; 71.040.40; 75.160.10; 77.140.75; 87.040; 91.100.25; 97.080; 97.220.20; - виправлено посилання примітки: 47.080; 97.220.40; - вилучено примітку(-ки): 11.100; 11.120.20; 11.180; 85.080.
Ключові слова: класифікатор, класифікаційне угруповання,
класифікування нормативних документів, національний класифікатор,
нормативний документ, стандарт.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: