open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
28.12.2009 N 476

Про затвердження Додатка 4

до Плану національної стандартизації

на 2009 рік

З метою реалізації завдань, визначених програмами
економічного та соціального розвитку України, нормативно-правовими
актами, та відповідно до законів України "Про стандартизацію"
( 2408-14 ) і "Про стандарти, технічні регламенти та процедури
оцінки відповідності" ( 3164-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Додаток 4 до Плану національної стандартизації
на 2009 рік (далі - Додаток 4 до Плану-2009), затвердженого
наказом Держспоживстандарту від 29.04.2009 N 179 ( v0179609-09 ),
із змінами, внесеними наказами Держспоживстандарту від 14.08.2009
N 301 ( v0301609-09 ) та від 22.12.2009 N 464 ( v0464609-09 ), що
додається.
2. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Корчевна Л.О.) довести до відома відповідних технічних комітетів
стандартизації, організацій-розробників, співвиконавців та
організацій, що фінансують роботи з розроблення проектів
національних стандартів (змін), перегляду національних стандартів,
відповідні завдання згідно з затвердженим Додатком 4 до Плану-2009
( v0179609-09 ).
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держспоживстандарту Черепкова С.Т.
Голова Л.Лосюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

України з питань технічного

регулювання та споживчої

політики

28.12.2009 N 476

Додаток 4 до Плану національної

стандартизації на 2009 рік

( v0179609-09 )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Код завдання | Код проекту | Назва проекту | Позначення | Строк виконання | Технічний комітет | Джерело фінансування | Найменування та код | Директивні |Примітка| | нормативного |нормативного документа | міжнародних | (місяць, рік) |стандартизації, організація-| | бюджетної програми | та програмні | | | документа | та вид роботи |(регіональних)| | розробник та співвиконавці | | ( 835-17 ), | документи | | | згідно з | | нормативних | | | | за рахунок якої | | | | Українським | | документів |---------------------| | | фінансуються роботи,| | | |класифікатором | |(ISO, IEC, EN |початок | подано для | | | вартість робіт, | | | | нормативних | | тощо) | |затвердження| | | тис. гривень | | | | документів | | | | | | | | | | | ДК 004 | | | | | | | | | | |( va301609-08 )| | | | | | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 9 "Руди залізні та марганцеві" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 979.2.4-2009 | 73.060.10 |Руди залізні для |ISO 3271:2007 |10.2009 | 12.2010 |ТК 9 |ВАТ "Північний гірничо- | |Державна програма | | | |доменної печі та | | | |Державне підприємство |збагачувальний комбінат" | |стандартизації на | | | |сировини для прямого | | | |"Криворізький науково- | | |2006-2010 роки, | | | |відновлювання. | | | |виробничий центр | | |затверджена | | | |Визначання | | | |стандартизації, метрології | | |постановою КМУ від | | | |коефіцієнтів міцності | | | |та сертифікації", | | |01.03.2006 N 229 | | | |та стирання. | | | |Національна металургійна | | |( 229-2006-п ) | | | |Розроблення ДСТУ | | | |академія України, Державна | | | | | | | | | | |інспекція з якості залізних | | | | | | | | | | |руд "Діяпруда", | | | | | | | | | | |ВАТ "Науково-дослідний і | | | | | | | | | | |проектний інститут | | | | | | | | | | |механічного обробляння | | | | | | | | | | |чорних металів", | | | | | | | | | | |м. Кривий Ріг | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 13"Стандартизація електропобутових машин та приладів" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 889.2.1-2009 | 13.120; |Безпечність побутових | |01.2009 | 12.2010 |ТК 13, |ВАТ "Електроприлад" | | | | | 23.080; |та аналогічних | | | |м. Київ | | | | | | 97.030 |електричних приладів. | | | | | | | | | | |Частина 2-41. | | | | | | | | | | |Додаткові вимоги до | | | | | | | | | | |насосів. | | | | | | | | | | |Розроблення Зміни | | | | | | | | | | |N 1до | | | | | | | | | | |ДСТУ IEC 60335-2- | | | | | | | | | | |41:2004 | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 23 "Продукція садів, виноградників та виноробна продукція" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 326.2.3-2009 | 67.160.10; |Продукція виноробної | |06.2009 | 06.2010 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | 07.100.30 |промисловості. Методи | | | |Національний інститут | |сфері стандартизації | | | | |відбору проб для | | | |винограду і вина "Магарач" | |та сертифікації | | | | |мікробіологічного | | | |(НІВіВ "Магарач") УААН, | |сільськогосподарської| | | | |аналізу в виноробстві. | | | |м. Ялта | |продукції", | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |20,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 327.2.3-2009 | 67.160.10; |Вина і виноматеріали. | |06.2009 | 06.2010 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | 67.240 |Методи визначання | | | |НІВіВ "Магарач", | |сфері стандартизації | | | | |розливостійкості. | | | |м. Ялта | |та сертифікації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |сільськогосподарської| | | | | | | | | | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 328.2.3-2009 | 65.020.20 |Виноград. | |06.2009 | 06.2010 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Ампелографічна | | | |Національний інститут | |сфері стандартизації | | | | |колекція. Технічні | | | |винограду і вина "Магарач", | |та сертифікації | | | | |умови. Розроблення | | | |Національний науковий центр | |сільськогосподарської| | | | |ДСТУ | | | |"Інститут винограду і вина | |продукції", | | | | | | | | |імені В.Е.Таїрова", | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | |м. Ялта | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 329.2.3-2009 | 65.120 |Барда коньячна. | |06.2009 | 06.2010 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Технічні умови. | | | |НІВіВ "Магарач", | |сфері стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Ялта | |та сертифікації | | | | | | | | | | |сільськогосподарської| | | | | | | | | | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 330.2.3-2009 | 67.250 |Бентоніт для виноробної| |06.2009 | 06.2010 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |промисловості. Технічні| | | |НІВіВ "Магарач", | |сфері стандартизації | | | | |умови. Розроблення | | | |м. Ялта | |та сертифікації | | | | |ДСТУ | | | | | |сільськогосподарської| | | | | | | | | | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 331.2.3-2009 | 67.220 |Деметалізуючі засоби | |06.2009 | 06.2010 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |для виноробної | | | |НІВіВ "Магарач", | |сфері стандартизації | | | | |промисловості. Технічні| | | |м. Ялта | |та сертифікації | | | | |умови. Розроблення | | | | | |сільськогосподарської| | | | |ДСТУ | | | | | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 332.2.3-2009 | 67.220.20 |Кислота метавинна для | |06.2009 | 06.2010 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |виноробної | | | |НІВіВ "Магарач", | |сфері стандартизації | | | | |промисловості. Технічні| | | |м. Ялта | |та сертифікації | | | | |умови. Розроблення | | | | | |сільськогосподарської| | | | |ДСТУ | | | | | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 333.2.3-2009 | 77.140.99 |Кілки виноградні | |06.2009 | 06.2010 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |металеві. Технічні | | | |НІВіВ "Магарач", | |сфері стандартизації | | | | |умови. | | | |м. Ялта | |та сертифікації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |сільськогосподарської| | | | | | | | | | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |20,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 334.2.3-2009 | 67.220.20 |Клей риб'ячий харчовий.| |06.2009 | 06.2010 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Технічні умови. | | | |НІВіВ "Магарач", | |сфері стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Ялта | |та сертифікації | | | | | | | | | | |сільськогосподарської| | | | | | | | | | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |20,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 335.2.3-2009 | 65.020.20 |Виноград. Колекція | |06.2009 | 06.2010 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |сортозразків. Технічні | | | |НІВіВ "Магарач", | |сфері стандартизації | | | | |умови. Розроблення | | | |м. Ялта | |та сертифікації | | | | |ДСТУ | | | | | |сільськогосподарської| | | | | | | | | | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 336.2.3-2009 | 07.100.30 |Активні сухі дріжджі | |06.2009 | 06.2010 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |для виноробства. | | | |НІВіВ "Магарач", | |сфері стандартизації | | | | |Технічні умови. | | | |м. Ялта | |та сертифікації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |сільськогосподарської| | | | | | | | | | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |20,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 337.2.3-2009 | 67.250 |Вугілля активоване для | |06.2009 | 06.2010 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |виноробної | | | |НІВіВ "Магарач", | |сфері стандартизації | | | | |промисловості. Технічні| | | |м. Ялта | |та сертифікації | | | | |умови. Розроблення | | | | | |сільськогосподарської| | | | |ДСТУ | | | | | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |20,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 338.2.3-2009 | 67.160.10; |Вина і виноматеріали. | |06.2009 | 06.2010 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | 67.240 |Методи визначення | | | |НІВіВ "Магарач", | |сфері стандартизації | | | | |органічних кислот. | | | |м. Ялта | |та сертифікації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |сільськогосподарської| | | | | | | | | | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 339.2.3-2009 | 67.080 |Виноград. Методи | |06.2009 | 06.2010 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |ідентифікації за | | | |НІВіВ "Магарач", | |сфері стандартизації | | | | |ампелографічними | | | |м. Ялта | |та сертифікації | | | | |ознаками. Розроблення | | | | | |сільськогосподарської| | | | |ДСТУ | | | | | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 340.2.3-2009 | 65.020.20 |Виноград. Кореневласні | |06.2009 | 06.2010 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |виноградники. Технічні | | | |НІВіВ "Магарач", | |сфері стандартизації | | | | |умови. Розроблення | | | |м. Ялта | |та сертифікації | | | | |ДСТУ | | | | | |сільськогосподарської| | | | | | | | | | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 341.2.3-2009 | 67.160.20 |Сусло виноградне | |06.2009 | 06.2010 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |консервоване. Технічні | | | |НІВіВ "Магарач", | |сфері стандартизації | | | | |умови. Розроблення | | | |м. Ялта | |та сертифікації | | | | |ДСТУ | | | | | |сільськогосподарської| | | | | | | | | | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 342.2.3-2009 | 67.250 |Танін для виноробної | |06.2009 | 06.2010 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |промисловості. Технічні| | | |НІВіВ "Магарач", | |сфері стандартизації | | | | |умови. Розроблення | | | |м. Ялта | |та сертифікації | | | | |ДСТУ | | | | | |сільськогосподарської| | | | | | | | | | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |20,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 343.2.3-2009 | 77.100.30 |Дріжджі- | |06.2009 | 06.2010 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |кислотопонижувачі. | | | |НІВіВ "Магарач", | |сфері стандартизації | | | | |Технічні умови. | | | |м. Ялта | |та сертифікації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |сільськогосподарської| | | | | | | | | | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |25,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 344.2.3-2009 | 67.050 |Виноград свіжий. Методи| |06.2009 | 06.2010 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |визначення масової | | | |НІВіВ "Магарач", | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |концентрації цукрів. | | | |м. Ялта | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | |сільськогосподарської|затверджена | | | |заміну | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | |ГОСТ 27198-87 | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | | | | | | | |25,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 345.2.3-2009 | 67.220.20 |Кислота аскорбінова для| |06.2009 | 06.2010 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |виноробної | | | |НІВіВ "Магарач", | |сфері стандартизації | | | | |промисловості. Технічні| | | |м. Ялта | |та сертифікації | | | | |умови. Розроблення | | | | | |сільськогосподарської| | | | |ДСТУ | | | | | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |20,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 346.2.3-2009 | 07.100.30 |Молочнокислі бактерії | |06.2009 | 06.2010 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |для виноробства. | | | |НІВіВ "Магарач", | |сфері стандартизації | | | | |Технічні умови. | | | |м. Ялта | |та сертифікації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |сільськогосподарської| | | | | | | | | | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |25,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 347.2.3-2009 | 65.060.60 |Теплообмінники для | |06.2009 | 06.2010 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |виноробної | | | |НІВіВ "Магарач", | |сфері стандартизації | | | | |промисловості. Типи. | | | |м. Ялта | |та сертифікації | | | | |Головні параметри. | | | | | |сільськогосподарської| | | | |Правила приймання та | | | | | |продукції", | | | | |методи випробування. | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 902.2.1-2009 | 65.020.20 |Ягідні культури. Методи| |08.2005 | 12.2010 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |апробації маточних | | | |Український інститут | |сфері стандартизації | | | | |насаджень і садивного | | | |експертизи сортів рослин, | |та сертифікації | | | | |матеріалу суниці і | | | |м. Київ | |сільськогосподарської| | | | |малини | | | | | |продукції", | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |38,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 903.2.1-2009 | 65.020.20 |Насіння зерняткових | |08.2005 | 12.2010 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |порід. Методи | | | |Український інститут | |сфері стандартизації | | | | |виробництва і | | | |експертизи сортів рослин, | |та сертифікації | | | | |заготівлі. | | | |м. Київ | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |38,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 904.2.1-2009 | 65.020.20 |Ягідні культури. Методи| |08.2005 | 12.2010 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |апробації маточних | | | |Український інститут | |сфері стандартизації | | | | |насаджень і садивного | | | |експертизи сортів рослин, | |та сертифікації | | | | |матеріалу смородини та | | | |м. Київ | |сільськогосподарської| | | | |порічок. | | | | | |продукції", | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |40,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 905.2.1-2009 | 65.020.20 |Ягідні культури. Методи| |07.2006 | 12.2010 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |апробації маточних | | | |Український інститут | |сфері стандартизації | | | | |насаджень і садивного | | | |експертизи сортів рослин, | |та сертифікації | | | | |матеріалу агрусу. | | | |м. Київ | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |40,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 906.2.1-2009 | 65.020.20 |Плодові культури. | |07.2006 | 12.2010 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Методи апробації | | | |Український інститут | |сфері стандартизації | | | | |маточних насаджень | | | |експертизи сортів рослин, | |та сертифікації | | | | |яблуні. | | | |м. Київ | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |40,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 907.2.1-2009 | 65.020.20 |Насіння кісточкових | |07.2006 | 12.2010 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |порід. Методи | | | |Український інститут | |сфері стандартизації | | | | |виробництва і | | | |експертизи сортів рослин, | |та сертифікації | | | | |заготівлі. | | | |м. Київ | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |40,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 908.2.1-2009 | 65.020.20 |Плодові культури. | |08.2007 | 12.2010 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Методи апробації | | | |Український інститут | |сфері стандартизації | | | | |саджанців яблуні. | | | |експертизи сортів рослин, | |та сертифікації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ | |сільськогосподарської| | | | | | | | | | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |15,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 909.2.1-2009 | 65.020.20 |Плодові культури. | |08.2007 | 12.2010 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Основні апробаційні | | | |Український інститут | |сфері стандартизації | | | | |відмінності саджанців | | | |експертизи сортів рослин, | |та сертифікації | | | | |яблуні. | | | |м. Київ | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |15,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 910.2.1-2009 | 65.020.20 |Сорт рослин. Метод | |06.2008 | 12.2010 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |ідентифікації сортів | | | |Український інститут | |сфері стандартизації | | | | |смородини. | | | |експертизи сортів рослин, | |та сертифікації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ | |сільськогосподарської| | | | | | | | | | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 911.2.1-2009 | 65.020.20 |Сорт рослин. Метод | |06.2008 | 12.2010 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |ідентифікації сортів | | | |Український інститут | |сфері стандартизації | | | | |агрусу. | | | |експертизи сортів рослин, | |та сертифікації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ | |сільськогосподарської| | | | | | | | | | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 912.2.1-2009 | 65.020.20 |Сорт рослин. Метод | |05.2008 | 12.2010 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |ідентифікації сортів | | | |Український інститут | |сфері стандартизації | | | | |малини. | | | |експертизи сортів рослин, | |та сертифікації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ | |сільськогосподарської| | | | | | | | | | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 913.2.1-2009 | 65.020.20 |Сорт рослин. Метод | |07.2008 | 12.2010 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |ідентифікації сортів | | | |Український інститут | |сфері стандартизації | | | | |білих і чорних порічок.| | | |експертизи сортів рослин, | |та сертифікації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ | |сільськогосподарської| | | | | | | | | | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 914.2.1-2009 | 65.020.20 |Сорт рослин. Метод | |07.2008 | 12.2010 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |ідентифікації сортів | | | |Український інститут | |сфері стандартизації | | | | |яблуні. | | | |експертизи сортів рослин, | |та сертифікації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ | |сільськогосподарської| | | | | | | | | | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 915.2.1-2009 | 65.020.20 |Сорт рослин. Метод | |08.2008 | 12.2010 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |ідентифікації типів | | | |Український інститут | |сфері стандартизації | | | | |вегетативно- | | | |експертизи сортів рослин, | |та сертифікації | | | | |розмножуваних підщеп | | | |м. Київ | |сільськогосподарської| | | | |яблуні. | | | | | |продукції", | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1054.2.4-2009| 65.020.20 |Ягідні культури. | |05.2009 | 12.2010 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Відбирання зразків та | | | |Український інститут | |сфері стандартизації | | | | |морфологічні | | | |експертизи рослин, | |та сертифікації | | | | |дослідження. | | | |м. Київ | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |45,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1055.2.4-2009| 65.020.20 |Плодові культури. | |08.2008 | 12.2010 |ТК 23 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Відбирання зразків та | | | |Український інститут | |сфері стандартизації | | | | |морфологічні | | | |експертизи рослин, | |та сертифікації | | | | |дослідження. | | | |м. Київ | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |45,0 | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 24 "Продукти з овочів і фруктів та устаткування для їх переробки" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 991.2.4-2009 | 67.080.20 |Консерви. Капуста | |09.2009 | 12.2010 |ТК 24 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |цвітна. Технічні умови.| | | |Центральна лабораторія | |сфері стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |продуктів переробки | |та сертифікації | | | | | | | | |плодоовочів, картоплі і | |сільськогосподарської| | | | | | | | |винограду, м. Київ | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |45,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 992.2.4-2009 | 67.080.20 |Консерви. Кабачки | |09.2009 | 12.2010 |ТК 24 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |консервовані. Технічні | | | |Центральна лабораторія | |сфері стандартизації | | | | |умови. | | | |продуктів переробки | |та сертифікації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |плодоовочів, картоплі і | |сільськогосподарської| | | | | | | | |винограду, м. Київ | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |45,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 993.2.4-2009 | 67.080.20 |Консерви. Пасти | |09.2009 | 12.2010 |ТК 24 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |фруктові і ягідні | | | |Центральна лабораторія | |сфері стандартизації | | | | |натуральні. Технічні | | | |продуктів переробки | |та сертифікації | | | | |умови. | | | |плодоовочів, картоплі і | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | |винограду, м. Київ | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |45,0 | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 25 "Пожежна безпека та протипожежна техніка" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 433.2.2-2009 | 13.220.99 |Протипожежна техніка. | |10.2009 | 12.2010 |ТК 25 |МНС |"Прикладні | | | | |Пристрої канатно- | | | |УкрНДІПБ МНС України, | |дослідження | | | | |спускові рятувальні | | | |м. Київ | |і розробки | | | | |пожежні індивідуальні. | | | | | |та науково-дослідні | | | | |Загальні технічні | | | | | |роботи у | | | | |вимоги та методи | | | | | |сфері цивільного | | | | |випробувань. | | | | | |захисту і пожежної | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |безпеки", | | | | | | | | | | |КПКВ 3201340; | | | | | | | | | | |64,0 | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 33 "Рибне господарство" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 888.2.4-2009 | 67.120.30 |Пресерви рибні. Риба | |12.2009 | 12.2010 |ТК 33 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |дрібна пряного соління.| | | |Південний науково-дослідний | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |Технічні умови. | | | |інститут морського рибного | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |Розроблення ДСТУ зі | | | |господарства та океанографії| |сільськогосподарської|затверджена | | | |скасуванням | | | |(ПІВДЕННІРО), | |продукції", |постановою КМУ від | | | |ГОСТ 3945-78 | | | |м. Керч | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | | | | | | | |20,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 889.2.4-2009 | 67.120.30 |Жир харчовий з риби. | |12.2009 | 12.2010 |ТК 33 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |Технічні умови. | | | |ПІВДЕННІРО, | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |Розроблення ДСТУ зі | | | |м. Керч | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |скасуванням | | | | | |сільськогосподарської|затверджена | | | |ГОСТ 8714-72 | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | | | | | | | |20,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 890.2.4-2009 | 67.120.30 |Риба та рибні продукти.| |12.2009 | 12.2010 |ТК 33 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |Метод визначання | | | |ПІВДЕННІРО, | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |органолептичних | | | |м. Керч | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |показників. | | | | | |сільськогосподарської|затверджена | | | |Розроблення ДСТУ зі | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | |скасуванням | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | |ГОСТ 7631-85 | | | | | |20,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 891.2.4-2009 | 67.120.30 |Консерви рибні. Юшка і | |12.2009 | 12.2010 |ТК 33 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |супи. Технічні умови. | | | |ПІВДЕННІРО, | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |Розроблення ДСТУ зі | | | |м. Керч | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |скасуванням | | | | | |сільськогосподарської|затверджена | | | |ГОСТ 16676-71 | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | | | | | | | |20,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 901.2.4-2009 | 67.120.30 |Риба та рибні продукти.| |12.2009 | 12.2010 |ТК 33 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |Правила приймання, | | | |ПІВДЕННІРО, | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |методи відбору проб. | | | |м. Керч | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |Розроблення ДСТУ зі | | | | | |сільськогосподарської|затверджена | | | |скасуванням | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | |ГОСТ 7631-85 у частині | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | |розділів 1,3 | | | | | |20,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 994.2.4-2009 | 65.150 |Плідники морських риб. | |05.2008 | 07.2010 |ТК 33 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Загальні вимоги до | | | |ПІВДЕННІРО, | |сфері стандартизації | | | | |процесу витримування у | | | |м. Керч | |та сертифікації | | | | |контрольованих умовах. | | | | | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 995.2.4-2009 | 65.150 |Зоопланктон морський. | |05.2008 | 07.2010 |ТК 33 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Живі корми. Основні | | | |ПІВДЕННІРО, | |сфері стандартизації | | | | |вимоги до вирощування. | | | |м. Керч | |та сертифікації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |сільськогосподарської| | | | | | | | | | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1031.2.4-2009| 01.040.067; |Риба океанів і | |10.2009 | 12.2009 |ТК 33 |ВАТ "Інтеррибфлот" | | | | | 67.120.30 |прибрежних морів. | | | |ПІВДЕННІРО, | | | | | | |Номенклатура | | | |м. Керч | | | | | | |біологічна і товарна. | | | | | | | | | | |Розроблення зміни | | | | | | | | | | |N 1 до | | | | | | | | | | |ДСТУ 4416:2005 | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 37 "Продукція целюлозно-паперової промисловості" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 980.2.4-2009 | 85.060 |Напівфабрикати | |01.2009 | 12.2010 |ТК 37 |ВАТ "Жидачівський | |Державна програма | | | |волокнисті та картон. | | | |ЗАТ "Інститут паперу", |целлюлозно-паперовий | |стандартизації на | | | |Метод визначення | | | |м. Київ |комбінат", ЗАТ "Завод | |2006-2010 роки, | | | |міцності на злом під | | | | |Метиз", ВАТ "Луцький | |затверджена | | | |час багаторазових | | | | |картонно-руберойдовий | |постановою КМУ від | | | |перегинів. | | | | |комбінат" | |01.03.2006 N 229 | | | |Розроблення ДСТУ зі | | | | | | |( 229-2006-п ) | | | |скасуванням | | | | | | | | | | |ГОСТ 13525.2-80 в | | | | | | | | | | |частині волокнистих | | | | | | | | | | |напівфабрикатів та | | | | | | | | | | |картону | | | | | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 981.2.4-2009 | 85.060 |Папір та картон. Методи| |01.2009 | 12.2010 |ТК 37 |ВАТ "Жидачівський | |Державна програма | | | |визначення опору | | | |ЗАТ "Інститут паперу", |целлюлозно-паперовий | |стандартизації на | | | |розшаруванню. | | | |м. Київ |комбінат", ЗАТ "Завод | |2006-2010 роки, | | | |Розроблення ДСТУ зі | | | | |Метиз", ВАТ "Луцький | |затверджена | | | |скасуванням | | | | |картонно-руберойдовий | |постановою КМУ від | | | |ГОСТ 13648.6-86 | | | | |комбінат" | |01.03.2006 N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 982.2.4-2009 | 85.060 |Картон гофрований. | |01.2009 | 12.2010 |ТК 37 |ВАТ "Жидачівський | |Державна програма | | | |Метод визначення опору | | | |ЗАТ "Інститут паперу", |целлюлозно-паперовий | |стандартизації на | | | |площинному стисненню | | | |м. Київ |комбінат", ЗАТ "Завод | |2006-2010 роки, | | | |(FCT). | | | | |Метиз", ВАТ "Луцький | |затверджена | | | |Розроблення ДСТУ зі | | | | |картонно-руберойдовий | |постановою КМУ від | | | |скасуванням | | | | |комбінат" | |01.03.2006 N 229 | | | |ГОСТ 20681-75 | | | | | | |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 983.2.4-2009 | 85.060 |Картон гофрований. | |01.2009 | 12.2010 |ТК 37 |ВАТ "Жидачівський | |Державна програма | | | |Метод визначення опору | | | |ЗАТ "Інститут паперу", |целлюлозно-паперовий | |стандартизації на | | | |розшаруванню. | | | |м. Київ |комбінат", ЗАТ "Завод | |2006-2010 роки, | | | |Розроблення ДСТУ зі | | | | |Метиз", ВАТ "Луцький | |затверджена | | | |скасуванням | | | | |картонно-руберойдовий | |постановою КМУ від | | | |ГОСТ 22981-78 | | | | |комбінат" | |01.03.2006 N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 984.2.4-2009 | 85.060 |Папір для гофрування. | |01.2009 | 12.2010 |ТК 37 |ВАТ "Жидачівський | |Державна програма | | | |Метод визначення опору | | | |ЗАТ "Інститут паперу", |целлюлозно-паперовий | |стандартизації на | | | |торцевому стисненню | | | |м. Київ |комбінат", ЗАТ "Завод | |2006-2010 роки, | | | |(ССТ) гофрованого | | | | |Метиз", ВАТ "Луцький | |затверджена | | | |зразка. | | | | |картонно-руберойдовий | |постановою КМУ від | | | |Розроблення ДСТУ зі | | | | |комбінат" | |01.03.2006 N 229 | | | |скасуванням | | | | | | |( 229-2006-п ) | | | |ГОСТ 28686-90 | | | | | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 985.2.4-2009 | 85.060 |Папір для гофрування. | |05.2009 | 12.2010 |ТК 37 |ТОВ "Сухонський | |Державна програма | | | |Технічні умови. | | | |ЗАТ "Інститут паперу", |целюлозно-паперовий | |стандартизації на | | | |Розроблення ДСТУ зі | | | |м. Київ |комбінат" | |2006-2010 роки, | | | |скасуванням | | | | | | |затверджена | | | |ГОСТ 7377-85 | | | | | | |постановою КМУ від | | | | | | | | | | |01.03.2006 N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 986.2.4-2009 | 85.060 |Картон для плоских | |05.2009 | 12.2010 |ТК 37 |ТОВ "Сухонський | |Державна програма | | | |шарів. Технічні умови. | | | |ЗАТ "Інститут паперу", |целюлозно-паперовий | |стандартизації на | | | |Розроблення ДСТУ зі | | | |м. Київ |комбінат" | |2006-2010 роки, | | | |скасуванням | | | | | | |затверджена | | | |ГОСТ 7420-89 | | | | | | |постановою КМУ від | | | | | | | | | | |01.03.2006 N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 987.2.4-2009 | 85.060 |Папір і картон. Метод | |05.2009 | 12.2010 |ТК 37 |ТОВ "Сухонський | | | | | |визначення поверхневої | | | |ЗАТ "Інститут паперу", |целюлозно-паперовий | | | | | |стійкості до | | | |м. Київ |комбінат" | | | | | |вищипування за | | | | | | | | | | |Деннісоном. | | | | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 61 "Луб'яні культури" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 847.2.4-2009 | 65.020.20 |Лубоволокниста | |10.2008 | 12.2010 |ТК 61 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |сировина. Метод | | | |Інститут лубяних культур | |сфері стандартизації | | | | |визначення вологості. | | | |УААН, | |та сертифікації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Глухів | |сільськогосподарської| | | | | | | | | | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 848.2.4-2009 | 65.020.20 |Волокно конопляне довге| |10.2008 | 12.2010 |ТК 61 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |тіпане. Технічні умови.| | | |Інститут лубяних культур | |сфері стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |УААН, | |та сертифікації | | | | | | | | |м. Глухів | |сільськогосподарської| | | | | | | | | | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |20,0 | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 69 "Трактори і сільськогосподарські машини" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 418.2.2-2009 | 65.060.10 |Сільськогосподарські |ISO 730:2009 |10.2009 | 12.2010 |ТК 69 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |колісні трактори. | | | |Український науково- | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |Пристрій триточковий | | | |дослідний інститут | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |зчіпний задній. | | | |прогнозування та | |сільськогосподарської|затверджена | | | |Категорії 1N, 1 2N, 2, | | | |випробування техніки і | |продукції", |постановою КМУ від | | | |3N, 3, 4N та 4. | | | |технологій для | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | |Розміри. | | | |сільськогосподарського | |18,0 |( 229-2006-п ) | | | |Розроблення ДСТУ на | | | |виробництва імені Леоніда | | | | | | |заміну | | | |Погорілого | | | | | | |ДСТУ ISO 730-1:2007 | | | |(УкрНДІПВТ | | | | | | | | | | |ім. Л.Погорілого), | | | | | | | | | | |смт Дослідницьке | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 419.2.2-2009 | 65.060.01 |Сільськогосподарські | ISO 11001- |10.2009 | 12.2010 |ТК 69 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |колісні трактори та | 3:2009 | | |УкрНДІПВТ | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |знаряддя. Зчіпні | | | |ім. Л.Погорілого, | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |триточкові пристрої. | | | |смт Дослідницьке | |сільськогосподарської|затверджена | | | |Частина 3. Зчеп | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | |шарнірний. Розроблення | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | |ДСТУ на заміну | | | | | |18,0 |( 229-2006-п ) | | | |ДСТУ ISO 11001-3:2006 | | | | | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 420.2.2-2009 | 65.060.01 |Сільськогосподарські |ISO 2332:2009 |10.2009 | 12.2010 |ТК 69 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |трактори й машини. | | | |УкрНДІПВТ | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |З'єднання знарядь | | | |ім. Л.Погорілого, | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |триточковим зчіпним | | | |смт Дослідницьке | |сільськогосподарської|затверджена | | | |пристроєм. Зона | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | |вільного простору | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | |навколо знаряддя. | | | | | |20,0 |( 229-2006-п ) | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | | | | | |заміну ДСТУ ISO | | | | | | | | | | |2332:2007 | | | | | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 421.2.2-2009 | 23.040.70 |Рукави і складені |ISO 6803:2008 |10.2009 | 12.2010 |ТК 69 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |рукави гумові та | | | |Відкрите акціонерне | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |пластмасові. | | | |товариство "Науково- | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |Випробовування | | | |дослідний інститут | |сільськогосподарської|затверджена | | | |імпульсним гідравлічним| | | |фермерських машин" (ВАТ | |продукції", |постановою КМУ від | | | |тиском без згинання. | | | |"НДІферммаш"), м. Київ | |ПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |30,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 422.2.2-2009 | 23.100.50 |Об'ємні гідроприводи. |ISO 4411:2008 |10.2009 | 12.2010 |ТК 69 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |Клапани. Визначання | | | |ВАТ "НДІферммаш", | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |характеристик перепаду | | | |м. Київ | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |плавності тиску. | | | | | |сільськогосподарської|затверджена | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | | | | | | | |30,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 423.2.2-2009 | 65.060.80 |Машини лісогосподарські| ISO |10.2009 | 12.2010 |ТК 69 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |переносні. | 17314:2008 | | |ВАТ "НДІферммаш", | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |Розрахунковий метод | | | |м. Київ | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |визначання | | | | | |сільськогосподарської|затверджена | | | |відтворюваності та | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | |відновлюваності. | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |30,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 424.2.2-2009 | 23.100.01 |Пневмоприводи. | ISO 19973- |10.2009 | 12.2010 |ТК 69 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |Оцінювання надійності | 3:2007 | | |ВАТ "НДІферммаш", | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |елементів | | | |м. Київ | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |випробовуванням. | | | | | |сільськогосподарської|затверджена | | | |Частина 3. Циліндри з | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | |поршневим штоком. | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |30,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 425.2.2-2009 | 23.100.01 |Пневмоприводи. | ISO 19973- |10.2009 | 12.2010 |ТК 69 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |Оцінювання надійності | 4:2007 | | |ВАТ "НДІферммаш", | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |елементів | | | |м. Київ | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |випробовуванням. | | | | | |сільськогосподарської|затверджена | | | |Частина 4. Регулятори | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | |тиску. | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |30,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 426.2.2-2009 | 65.060.10 |Сільськогосподарські | ISO |10.2009 | 12.2010 |ТК 69 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |транспортні засоби. | 26402:2008 | | |ВАТ "НДІферммаш", | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |Системи керування | | | |м. Київ | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |сільськогосподарськими | | | | | |сільськогосподарської|затверджена | | | |причепами. | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | |З'єднувальний пристрій | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | |механізму повороту | | | | | |30,0 |( 229-2006-п ) | | | |напівпричепів. | | | | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 427.2.2-2009 | 23.040.70 |Рукави і труби гумові | ISO |10.2009 | 12.2010 |ТК 69 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |та пластмасові. | 28702:2008 | | |ВАТ "НДІферммаш", | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |Типи, армовані | | | |м. Київ | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |тканиною. | | | | | |сільськогосподарської|затверджена | | | |Визначання | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | |температурної границі | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | |крихкості. | | | | | |30,0 |( 229-2006-п ) | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 428.2.2-2009 | 75.160.10 |Біопаливо тверде. | CEN/TS |10.2009 | 12.2010 |ТК 69 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |Методи визначання | 15103:2005 | | |ВАТ "НДІферммаш", | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |насипної щільності. | | | |м. Київ | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |сільськогосподарської|затверджена | | | | | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | | | | | | | |30,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 429.2.2-2009 | 75.160.10 |Біопаливо тверде. | CEN/TS |10.2009 | 12.2010 |ТК 69 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |Методи визначання | 15104:2005 | | |ВАТ "НДІферммаш", | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |загального вмісту | | | |м. Київ | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |вуглецю, водню і азоту.| | | | | |сільськогосподарської|затверджена | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | | | | | | | |30,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 430.2.2-2009 | 75.160.10 |Біопаливо тверде. | CEN/TS |10.2009 | 12.2010 |ТК 69 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |Методи визначання | 15105:2005 | | |ВАТ "НДІферммаш", | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |вмісту водорозчинних | | | |м. Київ | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |хлоридів, натрію і | | | | | |сільськогосподарської|затверджена | | | |калію. | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | | | | | | | |30,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 431.2.2-2009 | 75.160.10 |Біопаливо тверде. Метод| CEN/TS |10.2009 | 12.2010 |ТК 69 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |визначення | 15148:2005 | | |ВАТ "НДІферммаш", | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |вмісту летких речовин. | | | |м. Київ | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |сільськогосподарської|затверджена | | | | | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | | | | | | | |30,0 |( 229-2006-п ) | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 71 " Овочеві і баштанні культури, насіння та посадковий матеріал" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 861.2.4-2009 | 65.020.20 |Маточники капусти | |05.2008 | 12.2010 |ТК 71 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |головчастої. Способи та| | | |Інститут овочівництва і | |сфері стандартизації | | | | |умови зберігання. | | | |баштанництва УААН, | |та сертифікації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |п/в Селекційне Харківського | |сільськогосподарської| | | | | | | | |району Харківської області | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 862.2.4-2009 | 65.020.20 |Маточники столових | |05.2008 | 12.2010 |ТК 71 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |коренеплодів. Способи | | | |Інститут овочівництва і | |сфері стандартизації | | | | |та умови зберігання. | | | |баштанництва УААН, | |та сертифікації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |п/в Селекційне Харківського | |сільськогосподарської| | | | | | | | |району Харківської області | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 863.2.4-2009 | 65.020.20 |Ділянки і схеми сівби в| |05.2008 | 12.2010 |ТК 71 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |селекції, | | | |Інститут овочівництва і | |сфері стандартизації | | | | |сортовипробуванні та | | | |баштанництва УААН, | |та сертифікації | | | | |первинному насінництві | | | |п/в Селекційне | |сільськогосподарської| | | | |овочевих і баштанних | | | |Харківського району | |продукції", | | | | |рослин. Параметри. | | | |Харківської області | |КПКВ 2801060; | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 864.2.4-2009 | 65.020.20 |Насіння овочевих, | |05.2008 | 12.2010 |ТК 71 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |баштанних рослин та | | | |Інститут овочівництва і | |сфері стандартизації | | | | |кормових коренеплодів. | | | |баштанництва УААН, | |та сертифікації | | | | |Документація. | | | |п/в Селекційне Харківського | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | |району Харківської області | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |25,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 865.2.4-2009 | 65.020.20 |Насіння овочевих, | |05.2008 | 12.2010 |ТК 71 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |баштанних рослин та | | | |Інститут овочівництва і | |сфері стандартизації | | | | |кормових коренеплодів. | | | |баштанництва УААН, | |та сертифікації | | | | |Грунтовий контроль. | | | |п/в Селекційне Харківського | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | |району Харківської області | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |25,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 866.2.4-2009 | 65.020.20 |Овочеві рослини. | |05.2008 | 12.2010 |ТК 71 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Ідентифікація сортів і | | | |Інститут овочівництва і | |сфері стандартизації | | | | |гібридів. Молекулярно- | | | |баштанництва УААН, | |та сертифікації | | | | |генетичний метод. | | | |п/в Селекційне Харківського | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | |району Харківської області | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 867.2.4-2009 | 65.020.20 |Метод визначення | |05.2008 | 12.2010 |ТК 71 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |бетаніну в буряку | | | |Інститут овочівництва і | |сфері стандартизації | | | | |столовому. | | | |баштанництва УААН, | |та сертифікації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |п/в Селекційне Харківського | |сільськогосподарської| | | | | | | | |району Харківської області | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 868.2.4-2009 | 65.020.20 |Овочеві рослини. Методи| |05.2008 | 12.2010 |ТК 71 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |визначення зараженості | | | |Інститут овочівництва і | |сфері стандартизації | | | | |хворобами. | | | |баштанництва УААН, | |та сертифікації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |п/в Селекційне Харківського | |сільськогосподарської| | | | | | | | |району Харківської області | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 869.2.4-2009 | 67.080.01 |Овочі. Методи | |05.2008 | 12.2010 |ТК 71 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |фітопатологічного | | | |Інститут овочівництва і | |сфері стандартизації | | | | |контролю в період | | | |баштанництва УААН, | |та сертифікації | | | | |зберігання. | | | |п/в Селекційне Харківського | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | |району Харківської області | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 870.2.4-2009 | 65.020.20 |Сільськогосподарські | |05.2008 | 12.2010 |ТК 71 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |культури. Метод обліку | | | |Інститут овочівництва і | |сфері стандартизації | | | | |заселення грунту | | | |баштанництва УААН, | |та сертифікації | | | | |шкідниками. | | | |п/в Селекційне Харківського | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | |району Харківської області | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 871.2.4-2009 | 65.020.20 |Сільськогосподарські | |05.2008 | 12.2010 |ТК 71 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |культури. Визначення | | | |Інститут овочівництва і | |сфері стандартизації | | | | |заселеності шкідниками | | | |баштанництва УААН, | |та сертифікації | | | | |методом косіння сачком.| | | |п/в Селекційне Харківського | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | |району Харківської області | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 879.2.4-2009 | 67.080.20 |Овочі свіжі для | |09.2008 | 12.2010 |ТК 71 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |дитячого харчування. | | | |Інститут овочівництва і | |сфері стандартизації | | | | |Технічні умови. | | | |баштанництва УААН, | |та сертифікації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |п/в Селекційне Харківського | |сільськогосподарської| | | | | | | | |району Харківської області | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 883.2.4-2009 | 67.080.20 |Рівень свіжий. Технічні| |05.2008 | 12.2010 |ТК 71 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |умови. | | | |Інститут овочівництва і | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |Розроблення ДСТУ на | | | |баштанництва УААН, | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |заміну | | | |п/в Селекційне Харківського | |сільськогосподарської|затверджена | | | |РСТ УССР 299-89 | | | |району Харківської області | |продукції", |постановою КМУ від | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | | | | | | | |25,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 884.2.4-2009 | 67.080.20 |Кріп свіжий. Технічні | |05.2008 | 12.2009 |ТК 71 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |умови. | | | |Інститут овочівництва і | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |Розроблення ДСТУ на | | | |баштанництва УААН, | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |заміну | | | |п/в Селекційне | |сільськогосподарської|затверджена | | | |РСТ УССР 304-89 | | | |Харківського району | |продукції", |постановою КМУ від | | | | | | | |Харківської області | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | | | | | | | |25,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 885.2.4-2009 | 67.080.20 |Щавель свіжий. Технічні| |05.2008 | 12.2009 |ТК 71 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |умови. | | | |Інститут овочівництва і | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |Розроблення ДСТУ на | | | |баштанництва УААН, | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |заміну | | | |п/в Селекційне Харківського | |сільськогосподарської|затверджена | | | |РСТ УССР 307-89 | | | |району Харківської області | |продукції", |постановою КМУ від | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | | | | | | | |25,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 886.2.4-2009 | 67.080.20 |Пастернак свіжий. | |05.2008 | 12.2009 |ТК 71 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |Технічні умови. | | | |Інститут овочівництва і | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |Розроблення ДСТУ на | | | |баштанництва УААН, | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |заміну | | | |п/в Селекційне Харківського | |сільськогосподарської|затверджена | | | |РСТ УССР 344-89 | | | |району Харківської області | |продукції", |постановою КМУ від | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | | | | | | | |25,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 887.2.4-2009 | 67.080.20 |Мангольд (буряк | |05.2008 | 12.2009 |ТК 71 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |листовий) свіжий. | | | |Інститут овочівництва і | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |Технічні умови. | | | |баштанництва УААН, | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |Розроблення ДСТУ на | | | |п/в Селекційне Харківського | |сільськогосподарської|затверджена | | | |заміну | | | |району Харківської області | |продукції", |постановою КМУ від | | | |РСТ УССР 1869-91 | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | | | | | | | |25,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1004.2.4-2009| 65.020.20 |Редька. Технологія | |05.2008 | 12.2010 |ТК 71 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |вирощування. Загальні | | | |Інститут овочівництва і | |сфері стандартизації | | | | |вимоги. | | | |баштанництва УААН, | |та сертифікації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |п/в Селекційне Харківського | |сільськогосподарської| | | | | | | | |району Харківської області | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1005.2.4-2009| 65.020.20 |Картопля. Краплинне | |05.2008 | 12.2010 |ТК 71 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |зрошення. Загальні | | | |Інститут овочівництва і | |сфері стандартизації | | | | |вимоги. | | | |баштанництва УААН, | |та сертифікації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |п/в Селекційне Харківського | |сільськогосподарської| | | | | | | | |району Харківської області | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1006.2.4-2009| 65.020.20 |Розсада томату, перцю, | |05.2008 | 12.2010 |ТК 71 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |баклажана в касетах. | | | |Інститут овочівництва і | |сфері стандартизації | | | | |Технологія | | | |баштанництва УААН, | |та сертифікації | | | | |вирощування. Загальні | | | |п/в Селекційне Харківського | |сільськогосподарської| | | | |вимоги. | | | |району Харківської області | |продукції", | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1007.2.4-2009| 65.020.20 |Овочеві та баштанні | |05.2008 | 12.2010 |ТК 71 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |рослини. Технологія | | | |Інститут овочівництва і | |сфері стандартизації | | | | |вирощування при | | | |баштанництва УААН, | |та сертифікації | | | | |краплинному зрошенні. | | | |п/в Селекційне Харківського | |сільськогосподарської| | | | |Загальні вимоги. | | | |району Харківської області | |продукції", | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1008.2.4-2009| 65.020.20 |Овочі для дитячого | |05.2008 | 12.2010 |ТК 71 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |харчування. Технологія | | | |Інститут овочівництва і | |сфері стандартизації | | | | |вирощування. Загальні | | | |баштанництва УААН, | |та сертифікації | | | | |вимоги. | | | |п/в Селекційне Харківського | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | |району Харківської області | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1009.2.4-2009| 65.020.20 |Гриби глива. Технологія| |05.2008 | 12.2010 |ТК 71 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |вирощування. Загальні | | | |Інститут овочівництва і | |сфері стандартизації | | | | |вимоги. | | | |баштанництва УААН, | |та сертифікації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |п/в Селекційне Харківського | |сільськогосподарської| | | | | | | | |району Харківської області | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1010.2.4-2009| 65.020.20 |Розсада томату, перцю, | |05.2008 | 12.2010 |ТК 71 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |баклажана в касетах. | | | |Інститут овочівництва і | |сфері стандартизації | | | | |Технічні умови. | | | |баштанництва УААН, | |та сертифікації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |п/в Селекційне Харківського | |сільськогосподарської| | | | | | | | |району Харківської області | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1011.2.4-2009| 65.020.20 |Цибуля багаторічна | |05.2008 | 12.2010 |ТК 71 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |(цибуля-батун, | | | |Інститут овочівництва і | |сфері стандартизації | | | | |багатоярусна, цибуля- | | | |баштанництва УААН, | |та сертифікації | | | | |слизун, запашна). | | | |п/в Селекційне Харківського | |сільськогосподарської| | | | |Технологія | | | |району Харківської області | |продукції", | | | | |вирощування. Загальні | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | |вимоги. | | | | | |30,0 | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1012.2.4-2009| 65.020.20 |Цибуля порей. | |05.2008 | 12.2010 |ТК 71 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Технологія | | | |Інститут овочівництва і | |сфері стандартизації | | | | |вирощування. Загальні | | | |баштанництва УААН, | |та сертифікації | | | | |вимоги. | | | |п/в Селекційне Харківського | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | |району Харківської області | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1049.2.4-2009| 67.200.10 |Олія з насіння кавуна. | |10.2008 | 12.2010 |ТК 71 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Технічні умови. | | | |Інститут південного | |сфері стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |овочівництва і баштанництва,| |та сертифікації | | | | | | | | |м. Гола Пристань, | |сільськогосподарської| | | | | | | | |Херсонської області, | |продукції", | | | | | | | | |ТК 86 | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | |Український науково- | |30,0 | | | | | | | | |дослідний інститут олій і | | | | | | | | | | |жирів, | | | | | | | | | | |м. Харків | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1050.2.4-2009| 67.200.10 |Олія з насіння дині. | |10.2008 | 12.2010 |ТК 71 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Технічні умови. | | | |Інститут південного | |сфері стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |овочівництва і баштанництва,| |та сертифікації | | | | | | | | |м. Гола Пристань, | |сільськогосподарської| | | | | | | | |Херсонської області, | |продукції", | | | | | | | | |ТК 86 | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | |Український науково- | |30,0 | | | | | | | | |дослідний інститут олій і | | | | | | | | | | |жирів, | | | | | | | | | | |м. Харків | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1053.2.4-2009| 65.020.20 |Баштанні культури. | |10.2006 | 12.2010 |ТК 71 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Технологія вирощування | | | |Інститут південного | |сфері стандартизації | | | | |з використанням | | | |овочівництва і баштанництва,| |та сертифікації | | | | |тимчасового плівкового | | | |м. Гола Пристань, | |сільськогосподарської| | | | |укриття. Загальні | | | |Херсонської області | |продукції", | | | | |вимоги. | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |30,0 | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 80 "Дорожній транспорт" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 267.2.2-2009 | 43.020 |Колісні транспортні | |01.2009 | 12.2009 |ТК 80 |ДП | | | | | |засоби переобладнані. | | | |Державне підприємство |"ДержавтотрансНДІпроект" | | | | | |Загальні технічні | | | |"Державний автотранспортний | | | | | | |вимоги. | | | |науково-дослідний і | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |проектний інститут", (ДП | | | | | | | | | | |"ДержавтотрансНДІ-проект"), | | | | | | | | | | |м. Київ | | | | | | | | | | |Центр безпеки дорожнього | | | | | | | | | | |руху Департаменту державної | | | | | | | | | | |автомобільної інспекції | | | | | | | | | | |(ЦБДР ДДАІ) | | | | | | | | | | |м. Київ | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 86 "Олії, жири та продукти їх переробки" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 996.2.4-2009 | 65.080; |Лушпиння соняшнику. | |09.2008 | 12.2010 |ТК 86 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | 75.160.01 |Технічні умови. | | | |Український науково- | |сфері стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |дослідний інститут олій та | |та сертифікації | | | | | | | | |жирів УААН (УкрНДІОЖ), | |сільськогосподарської| | | | | | | | |м. Харків | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 997.2.4-2009 | 65.080; |Лушпиння соняшникове | |09.2008 | 12.2010 |ТК 86 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | 75.160.01 |пресоване гранульоване.| | | |УкрНДІОЖ, | |сфері стандартизації | | | | |Технічні умови. | | | |м. Харків | |та сертифікації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |сільськогосподарської| | | | | | | | | | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1028.2.4-2009| 67.200.10 |Жири тваринні і | ISO | 39995 | 40148 |ТК 86 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |рослинні та олії. | 8292-1:2008 | | |УкрНДІОЖ, | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |Визначення вмісту | | | |м. Харків | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |твердого жиру з | | | | | |сільськогосподарської|затверджена | | | |використанням | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | |імпульсного ядерного | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | |магнітного резонансу. | | | | | |30,0 |( 229-2006-п ) | | | |Частина 1. Прямий | | | | | | | | | | |метод. | | | | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1029.2.4-2009| 67.200.10 |Жири тваринні і | ISO | 39995 | 40148 |ТК 86 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |рослинні та олії. | 8292-2:2008 | | |УкрНДІОЖ, | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |Визначення вмісту | | | |м. Харків | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |твердого жиру з | | | | | |сільськогосподарської|затверджена | | | |використанням | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | |імпульсного ядерного | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | |магнітного резонансу. | | | | | |30,0 |( 229-2006-п ) | | | |Частина 2. Непрямий | | | | | | | | | | |метод. | | | | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1030.2.4-2009| 67.200.10 |Жири тваринні і | ISO | 39995 | 40148 |ТК 86 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |рослинні та олії. | 27107:2008 | | |УкрНДІОЖ, | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |Визначення пероксидного| | | |м. Харків | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |числа. Потенціометричне| | | | | |сільськогосподарської|затверджена | | | |визначення точки | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | |переходу. | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |30,0 |( 229-2006-п ) | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 92 "Вугілля та продукти його перероблення" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1032.2.4-2009| 73.040 |Вугілля буре, кам'яне | |10.2009 | 12.2009 |ТК 92 |ТК 92 "Вугілля та | | | | | |та антрацит. | | | |ДП "Український науково- |продукти його | | | | | |Класифікація. | | | |дослідний і проектно- |перероблення" | | | | | |Розроблення зміни | | | |конструкторський інститут по| | | | | | |N 1 до | | | |збагаченню та брикетуванню | | | | | | |ДСТУ 3472-96 | | | |вугілля", | | | | | | | | | | |м. Луганськ, | | | | | | | | | | |ТК 12 | | | | | | | | | | |Український державний | | | | | | | | | | |науково-дослідний | | | | | | | | | | |вуглехімічний інститут, | | | | | | | | | | |м. Харків | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 93 "Системи управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 357.2.3-2009 | 13.060.45 |Якість води - Настанови| ISO/TS |10.2009 | 06.2010 |ТК 93 |Держспоживстандарт |"Прикладні наукові та|Державна програма | | | |з аналітичного контролю| 13530:2009 | | |Державне підприємство | |науково-технічні |стандартизації на | | | |якості хімічного та | | | |"Український науково- | |розробки, виконання |2006-2010 роки, | | | |фізико-хімічного | | | |дослідний і навчальний центр| |робіт за державними |затверджена | | | |аналізу води. | | | |проблем стандартизації, | |цільовими програмами |постановою КМУ від | | | |Розроблення ДСТУ | | | |сертифікації і якості", | |і державним |01.03.2006 N 229 | | | | | | | |м. Київ | |замовленням у сфері |( 229-2006-п ); | | | | | | | | | |стандартизації, |Директива: | | | | | | | | | |метрології та |98/83/ЕС | | | | | | | | | |еталонної бази", | | | | | | | | | | |КПКВ 1202030; | | | | | | | | | | |43,2 | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 110 "Насіння сільськогосподарських культур" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 826.2.4-2009 | 65.020.20 |Посіви насінницькі та | |07.2005 | 07.2010 |ТК 110 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |насіння | | | |Селекційно-генетичний | |сфері стандартизації | | | | |сільськогосподарських | | | |інститут-Національний центр | |та сертифікації | | | | |культур. Вимоги до | | | |насіннєзнавства та | |сільськогосподарської| | | | |оформлення. | | | |сортовивчення, | |продукції", | | | | |Розроблення ДСТУ на | | | |м. Одеса | |КПКВ 2801060; | | | | |заміну | | | | | |38,0 | | | | |ДСТУ 2240-93 та | | | | | | | | | | |ДСТУ 4138-2002 в | | | | | | | | | | |частині документування | | | | | | | | | | |насінницьких посівів та| | | | | | | | | | |насіння | | | | | | | | | | |сільськогосподарських | | | | | | | | | | |культур | | | | | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 827.2.4-2009 | 65.020.20 |Насіння | |07.2005 | 07.2010 |ТК 110 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |сільськогосподарських | | | |Селекційно-генетичний | |сфері стандартизації | | | | |культур. Вимоги до | | | |інститут-Національний центр | |та сертифікації | | | | |стану здоров'я. | | | |насіннєзнавства та | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ на | | | |сортовивчення, | |продукції", | | | | |заміну | | | |м. Одеса | |КПКВ 2801060; | | | | |ДСТУ 2240-93 в частині | | | | | |38,0 | | | | |нормативів здоров"я | | | | | | | | | | |насіння | | | | | | | | | | |сільськогосподарських | | | | | | | | | | |культур | | | | | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 828.2.4-2009 | 65.020.20 |Насінницькі посіви | |07.2005 | 07.2010 |ТК 110 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |зернових, зернобобових | | | |Селекційно-генетичний | |сфері стандартизації | | | | |і круп'яних культур. | | | |інститут-Національний центр | |та сертифікації | | | | |Вимоги до | | | |насіннєзнавства та | |сільськогосподарської| | | | |інспектування. | | | |сортовивчення, | |продукції", | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Одеса | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |38,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 829.2.4-2009 | 65.020.20 |Насіння | |07.2005 | 07.2010 |ТК 110 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |сільськогосподарських | | | |Селекційно-генетичний | |сфері стандартизації | | | | |культур. Вимоги | | | |інститут-Національний центр | |та сертифікації | | | | |пакування, маркування і| | | |насіннєзнавства та | |сільськогосподарської| | | | |транспортування. | | | |сортовивчення, | |продукції", | | | | |Розроблення ДСТУ на | | | |м. Одеса | |КПКВ 2801060; | | | | |заміну | | | | | |38,0 | | | | |ДСТУ 2240-93 в частині | | | | | | | | | | |вимог до пакування, | | | | | | | | | | |маркування і | | | | | | | | | | |транспортування насіння| | | | | | | | | | |сільськогосподарських | | | | | | | | | | |культур | | | | | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 830.2.4-2009 | 65.020.20 |Насіння | |07.2005 | 07.2010 |ТК 110 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |сільськогосподарських | | | |Селекційно-генетичний | |сфері стандартизації | | | | |культур. Вимоги до | | | |інститут-Національний центр | |та сертифікації | | | | |зберігання. | | | |насіннєзнавства та | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ на | | | |сортовивчення, | |продукції", | | | | |заміну | | | |м. Одеса | |КПКВ 2801060; | | | | |ДСТУ 2240-93 в частині | | | | | |38,0 | | | | |вимог до зберігання | | | | | | | | | | |насіння | | | | | | | | | | |сільськогосподарських | | | | | | | | | | |культур | | | | | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 831.2.4-2009 | 65.020.20 |Насіння | |07.2005 | 07.2010 |ТК 110 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |сільськогосподарських | | | |Селекційно-генетичний | |сфері стандартизації | | | | |культур. Терміни та | | | |інститут-Національний центр | |та сертифікації | | | | |визначення понять. | | | |насіннєзнавства та | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ на | | | |сортовивчення, | |продукції", | | | | |заміну | | | |м. Одеса | |КПКВ 2801060; | | | | |ДСТУ 2949-94 | | | | | |38,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 832.2.4-2009 | 65.020.20 |Насінництво | |07.2006 | 07.2010 |ТК 110 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |сільськогосподарських | | | |Селекційно-генетичний | |сфері стандартизації | | | | |культур. | | | |інститут-Національний центр | |та сертифікації | | | | |Внутрішньогосподарський| | | |насіннєзнавства та | |сільськогосподарської| | | | |сортовий і насіннєвий | | | |сортовивчення, | |продукції", | | | | |контроль. | | | |м. Одеса | |КПКВ 2801060; | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |35,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 833.2.4-2009 | 65.020.20 |Насінництво соняшнику. | |07.2006 | 07.2010 |ТК 110 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Інспектування сортових | | | |Селекційно-генетичний | |сфері стандартизації | | | | |і гібридних посівів. | | | |інститут-Національний центр | |та сертифікації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |насіннєзнавства та | |сільськогосподарської| | | | | | | | |сортовивчення, | |продукції", | | | | | | | | |м. Одеса | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |35,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 834.2.4-2009 | 65.020.20 |Насіння | |07.2006 | 07.2010 |ТК 110 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |сільськогосподарських | | | |Селекційно-генетичний | |сфері стандартизації | | | | |культур. Методи | | | |інститут-Національний центр | |та сертифікації | | | | |визначення обрушеності | | | |насіннєзнавства та | |сільськогосподарської| | | | |і травмованості. | | | |сортовивчення, | |продукції", | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Одеса | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |35,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 835.2.4-2009 | 65.020.20 |Насіння соняшнику. | |07.2006 | 07.2010 |ТК 110 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Методи визначення | | | |Селекційно-генетичний | |сфері стандартизації | | | | |панцирності. | | | |інститут-Національний центр | |та сертифікації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |насіннєзнавства та | |сільськогосподарської| | | | | | | | |сортовивчення, | |продукції", | | | | | | | | |м. Одеса | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |35,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 836.2.4-2009 | 65.020.20 |Насіння зернових | |07.2007 | 07.2010 |ТК 110 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |колосових культур. | | | |Селекційно-генетичний | |сфері стандартизації | | | | |Метод грунтового | | | |інститут-Національний центр | |та сертифікації | | | | |контролю сортової | | | |насіннєзнавства та | |сільськогосподарської| | | | |чистоти. | | | |сортовивчення, | |продукції", | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Одеса | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |25,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 837.2.4-2009 | 65.020.20 |Насіння пшениці, | |07.2007 | 07.2010 |ТК 110 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |ячменю, жита і | | | |Селекційно-генетичний | |сфері стандартизації | | | | |тритікале. Методи | | | |інститут-Національний центр | |та сертифікації | | | | |генетичної | | | |насіннєзнавства та | |сільськогосподарської| | | | |ідентифікації за | | | |сортовивчення, | |продукції", | | | | |електрофорезом запасних| | | |м. Одеса | |КПКВ 2801060; | | | | |білків. | | | | | |25,0 | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 838.2.4-2009 | 65.020.20 |Насіння кукурудзи та | |07.2005 | 07.2010 |ТК 110 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |соняшнику. Методи | | | |Селекційно-генетичний | |сфері стандартизації | | | | |визначення типовості та| | | |інститут-Національний центр | |та сертифікації | | | | |рівня гібридності за | | | |насіннєзнавства та | |сільськогосподарської| | | | |електрофореграмами | | | |сортовивчення, | |продукції", | | | | |запасних білків. | | | |м. Одеса | |КПКВ 2801060; | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |38,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 839.2.4-2009 | 65.020.20 |Насіння | |07.2007 | 07.2010 |ТК 110 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |сільськогосподарських | | | |Селекційно-генетичний | |сфері стандартизації | | | | |культур. Метод | | | |інститут-Національний центр | |та сертифікації | | | | |визначення однорідності| | | |насіннєзнавства та | |сільськогосподарської| | | | |насіннєвої партії. | | | |сортовивчення, | |продукції", | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Одеса | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |25,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 840.2.4-2009 | 65.020.20 |Насінництво кукурудзи і| |07.2008 | 07.2010 |ТК 110 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |сорго. Інспектування | | | |Селекційно-генетичний | |сфері стандартизації | | | | |насінницьких посівів. | | | |інститут-Національний центр | |та сертифікації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |насіннєзнавства та | |сільськогосподарської| | | | | | | | |сортовивчення, | |продукції", | | | | | | | | |м. Одеса | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 841.2.4-2009 | 65.020.20 |Насінництво кормових | |07.2008 | 07.2010 |ТК 110 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |культур. Інспектування | | | |Селекційно-генетичний | |сфері стандартизації | | | | |насінницьких посівів. | | | |інститут-Національний центр | |та сертифікації | | | | |Частина 1. Злакові | | | |насіннєзнавства та | |сільськогосподарської| | | | |трави. | | | |сортовивчення, | |продукції", | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Одеса | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 842.2.4-2009 | 65.020.20 |Насінництво кормових | |07.2008 | 07.2010 |ТК 110 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |культур. Інспектування | | | |Селекційно-генетичний | |сфері стандартизації | | | | |насінницьких посівів. | | | |інститут-Національний центр | |та сертифікації | | | | |Частина 2. Бобові та | | | |насіннєзнавства та | |сільськогосподарської| | | | |медоносні трави. | | | |сортовивчення, | |продукції", | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Одеса | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 843.2.4-2009 | 65.020.20 |Насінництво прядивних | |07.2008 | 07.2010 |ТК 110 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |культур. Інспектування | | | |Селекційно-генетичний | |сфері стандартизації | | | | |насінницьких посівів. | | | |інститут-Національний центр | |та сертифікації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |насіннєзнавства та | |сільськогосподарської| | | | | | | | |сортовивчення, | |продукції", | | | | | | | | |м. Одеса | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 844.2.4-2009 | 65.020.20 |Насінництво олійних | |07.2008 | 07.2010 |ТК 110 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |культур. Інспектування | | | |Селекційно-генетичний | |сфері стандартизації | | | | |насінницьких посівів. | | | |інститут-Національний центр | |та сертифікації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |насіннєзнавства та | |сільськогосподарської| | | | | | | | |сортовивчення, | |продукції", | | | | | | | | |м. Одеса | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 845.2.4-2009 | 65.020.20 |Насіння зернових | |07.2008 | 07.2010 |ТК 110 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |культур. Методи | | | |Селекційно-генетичний | |сфері стандартизації | | | | |фітопатологічної | | | |інститут-Національний центр | |та сертифікації | | | | |експертизи насінницьких| | | |насіннєзнавства та | |сільськогосподарської| | | | |посівів і насіння. | | | |сортовивчення, | |продукції", | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Одеса | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 846.2.4-2009 | 65.020.20 |Зерно пшениці і | |07.2008 | 07.2010 |ТК 110 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |тритикале. Експрес- | | | |Селекційно-генетичний | |сфері стандартизації | | | | |метод (SDS-30) | | | |інститут-Національний центр | |та сертифікації | | | | |визначення якості | | | |насіннєзнавства та | |сільськогосподарської| | | | |борошна. | | | |сортовивчення, | |продукції", | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Одеса | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 117 "Ракетна і ракетно-космічна техніка" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 830.2.5-2009 | 13.040.35 |Чисті приміщення і | ISO |09.2009 | 07.2010 |ТК 117 |Національне космічне |"Загально-цільова |Державна програма | | | |пов'язані з ними | 14644-5:2004 | | |Державне підприємство "Центр|агентство України |науково-технічна |стандартизації на | | | |контрольовані | | | |стандартизації ракетно- | |космічна програма |2006-2010 роки, | | | |середовища. Частина 5. | | | |космічної техніки" | |України", |затверджена | | | |Експлуатація. | | | | | |КПКВ 6381040; |постановою КМУ від | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |18,0 |01.03.2006 N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п ) | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 132 "Засоби захисту тварин, корми та кормові добавки" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 526.2.4-2009 | 65.120 |Корми для тварин. | |05.2008 | 06.2010 |ТК 132 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Добавка рибна | | | |Інститут розведення і | |сфері стандартизації | | | | |високопротеїнова. | | | |генетики тварин УААН, | |та сертифікації | | | | |Технічні умови. | | | |Київська обл., Бориспільский| |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | |район, с. Чубинське | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 780.2.4-2009 | 65.120 |Корми для тварин. | |05.2008 | 06.2010 |ТК 132 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Білково-жиро- | | | |Інститут землеробства і | |сфері стандартизації | | | | |мінеральна добавка | | | |тваринництва західного | |та сертифікації | | | | |(БЖМД) до комбікормів | | | |регіону, | |сільськогосподарської| | | | |для | | | |с. Оброшино, Львівська обл. | |продукції", | | | | |сільськогосподарських | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | |тварин. Технічні умови.| | | | | |30,0 | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 781.2.4-2009 | 65.120 |Корми для тварин. | |05.2008 | 06.2010 |ТК 132 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Мінеральна добавка для | | | |Інститут землеробства і | |сфері стандартизації | | | | |сільськогосподарських | | | |тваринництва західного | |та сертифікації | | | | |тварин на основі макро-| | | |регіону | |сільськогосподарської| | | | |та мікроелементів і | | | |с.Оброшино, Львівська обл. | |продукції", | | | | |природних мінералів. | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | |Технічні умови. | | | | | |30,0 | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 782.2.4-2009 | 65.120 |Адсорбенти важких | |05.2008 | 06.2010 |ТК 132 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |металів. Використання у| | | |Інститут землеробства і | |сфері стандартизації | | | | |тваринництві. Технічні | | | |тваринництва західного | |та сертифікації | | | | |умови. | | | |регіону, | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | |с. Оброшино, Львівська обл. | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 786.2.4-2009 | 65.120 |Корми, комбікорми. | |05.2008 | 06.2010 |ТК 132 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |Методи визначення | | | |Львівський національний | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |розчинних вуглеводів та| | | |університет ветеринарної | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |тих, що легко | | | |медицини та біотехнології | |сільськогосподарської|затверджена | | | |гідролізуються. | | | |імені С.З.Гжицького, | |продукції", |постановою КМУ від | | | |Розроблення ДСТУ зі | | | |м. Львів | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | |скасуванням | | | | | |20,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 788.2.4-2009 | 65.120 |Корми рослинні. Методи | |05.2008 | 06.2010 |ТК 132 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |визначення міді. | | | |Львівський національний | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |Розроблення ДСТУ зі | | | |університет ветеринарної | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |скасуванням | | | |медицини та біотехнології | |сільськогосподарської|затверджена | | | |ГОСТ 27995-88 | | | |імені С.З.Гжицького, | |продукції", |постановою КМУ від | | | | | | | |м. Львів | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | | | | | | | |20,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 789.2.4-2009 | 65.120 |Корми рослинні. Методи | |05.2008 | 06.2010 |ТК 132 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |визначення марганцю. | | | |Львівський національний | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |Розроблення ДСТУ зі | | | |університет ветеринарної | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |скасуванням | | | |медицини та біотехнології | |сільськогосподарської|затверджена | | | |ГОСТ 27997-88 | | | |імені С.З.Гжицького, | |продукції", |постановою КМУ від | | | | | | | |м. Львів | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | | | | | | | |20,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 790.2.4-2009 | 65.120 |Корми рослинні. Методи | |05.2008 | 06.2010 |ТК 132 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |визначення заліза. | | | |Львівський національний | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |Розроблення ДСТУ зі | | | |університет ветеринарної | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |скасуванням | | | |медицини та біотехнології | |сільськогосподарської|затверджена | | | |ГОСТ 27998-88 | | | |імені С.З.Гжицького, | |продукції", |постановою КМУ від | | | | | | | |м. Львів | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | | | | | | | |20,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 791.2.4-2009 | 65.120 |Зерно фуражне, продукти| |05.2008 | 06.2010 |ТК 132 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |його переробки, | | | |Львівський національний | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |комбікорми. Методи | | | |університет ветеринарної | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |визначення | | | |медицини та біотехнології | |сільськогосподарської|затверджена | | | |мікотоксинів: Т-2 | | | |імені С.З.Гжицького, | |продукції", |постановою КМУ від | | | |токсину, зеараленону | | | |м. Львів | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | |(Ф-2) та охратоксину. | | | | | |20,0 |( 229-2006-п ) | | | |Розроблення ДСТУ зі | | | | | | | | | | |скасуванням | | | | | | | | | | |ГОСТ 28001-88 | | | | | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 792.2.4-2009 | 65.120 |Комбікорми, сировина. | |05.2008 | 06.2010 |ТК 132 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |Методи визначення | | | |Львівський національний | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |об'ємної маси та кута | | | |університет ветеринарної | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |природного скосу. | | | |медицини та біотехнології | |сільськогосподарської|затверджена | | | |Розроблення ДСТУ зі | | | |імені С.З.Гжицького, | |продукції", |постановою КМУ від | | | |скасуванням | | | |м. Львів | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | |ГОСТ 28254-89 | | | | | |20,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 793.2.4-2009 | 65.120 |Зернова сировина, | |05.2008 | 06.2010 |ТК 132 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |комбікорми. Метод | | | |Львівський національний | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |визначення патуліну. | | | |університет ветеринарної | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |Розроблення ДСТУ зі | | | |медицини та біотехнології | |сільськогосподарської|затверджена | | | |скасуванням | | | |імені С.З.Гжицького, | |продукції", |постановою КМУ від | | | |ГОСТ 28396-89 | | | |м. Львів | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | | | | | | | |20,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 794.2.4-2009 | 65.120 |Комбікорми, сировина | |05.2008 | 06.2010 |ТК 132 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |гранульвані. Методи | | | |Львівський національний | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |визначення крихкості. | | | |університет ветеринарної | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |Розроблення ДСТУ зі | | | |медицини та біотехнології | |сільськогосподарської|затверджена | | | |скасуванням | | | |імені С.З.Гжицького, | |продукції", |постановою КМУ від | | | |ГОСТ 28497-90 | | | |м. Львів | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | | | | | | | |20,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 795.2.4-2009 | 65.120 |Метіонін кормовий. | |05.2008 | 06.2010 |ТК 132 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |Атомно-абсорбційний | | | |Львівський національний | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |метод визначення ртуті.| | | |університет ветеринарної | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |Розроблення ДСТУ зі | | | |медицини та біотехнології | |сільськогосподарської|затверджена | | | |скасуванням | | | |імені С.З.Гжицького, | |продукції", |постановою КМУ від | | | |ГОСТ 28612-90 | | | |м. Львів | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | | | | | | | |20,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 796.2.4-2009 | 65.120 |Корми для тварин. | |05.2008 | 06.2010 |ТК 132 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |Спектрофотометричний | | | |Львівський національний | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |метод визначення | | | |університет ветеринарної | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |загального вмісту | | | |медицини та біотехнології | |сільськогосподарської|затверджена | | | |фосфору. | | | |імені С.З.Гжицького, | |продукції", |постановою КМУ від | | | |Розроблення ДСТУ зі | | | |м. Львів | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | |скасуванням | | | | | |20,0 |( 229-2006-п ) | | | |ГОСТ 28902-91 | | | | | | | | | | |(ИСО 6491-80) | | | | | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 797.2.4-2009 | 65.120 |Борошно кормове з риби,| |05.2008 | 06.2010 |ТК 132 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |морських ссавців, | | | |Львівський національний | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |ракоподібних та | | | |університет ветеринарної | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |безхребетних. Метод | | | |медицини та біотехнології | |сільськогосподарської|затверджена | | | |визначення токсичності.| | | |імені С.З.Гжицького, | |продукції", |постановою КМУ від | | | |Розроблення ДСТУ зі | | | |м. Львів | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | |скасуванням | | | | | |20,0 |( 229-2006-п ) | | | |ГОСТ 29136-91 | | | | | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 798.2.4-2009 | 65.120 |Комбікорми гранульовані| |05.2008 | 06.2010 |ТК 132 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |для риби. Метод | | | |Львівський національний | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |визначення | | | |університет ветеринарної | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |водостійкості. | | | |медицини та біотехнології | |сільськогосподарської|затверджена | | | |Розроблення ДСТУ зі | | | |імені С.З.Гжицького, | |продукції", |постановою КМУ від | | | |скасуванням | | | |м. Львів | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | |ГОСТ 28758-97 | | | | | |20,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 799.2.4-2009 | 65.120 |Продукція комбікормової| |05.2008 | 06.2010 |ТК 132 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |промисловості. Правила | | | |Львівський національний | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |приймання. Пакування, | | | |університет ветеринарної | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |маркування, | | | |медицини та біотехнології | |сільськогосподарської|затверджена | | | |транспортування та | | | |імені С.З.Гжицького, | |продукції", |постановою КМУ від | | | |зберігання. | | | |м. Львів | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | |Розроблення ДСТУ зі | | | | | |20,0 |( 229-2006-п ) | | | |скасуванням | | | | | | | | | | |ГОСТ 23462-95 | | | | | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 800.2.4-2009 | 65.120 |Макуха та шроти. Методи| |05.2008 | 06.2010 |ТК 132 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |визначення вільної та | | | |Львівський національний | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |зв'язаної синільної | | | |університет ветеринарної | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |кислоти. | | | |медицини та біотехнології | |сільськогосподарської|затверджена | | | |Розроблення ДСТУ зі | | | |імені С.З.Гжицького, | |продукції", |постановою КМУ від | | | |скасуванням | | | |м. Львів | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | |ГОСТ 13979.8-69 | | | | | |30,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 801.2.4-2009 | 65.120 |Фосфати кормові. Методи| |05.2008 | 06.2010 |ТК 132 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |визначення pH розчину | | | |Львівський національний | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |або суспензії. | | | |університет ветеринарної | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |Розроблення ДСТУ зі | | | |медицини та біотехнології | |сільськогосподарської|затверджена | | | |скасуванням | | | |імені С.З.Гжицького, | |продукції", |постановою КМУ від | | | |ГОСТ 24596.6-81 | | | |м. Львів | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | | | | | | | |20,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 804.2.4-2009 | 65.120 |Корми, кормові добавки.| |05.2008 | 06.2010 |ТК 132 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Належна виробнича | | | |Державний науково-дослідний | |сфері стандартизації | | | | |практика. | | | |контрольний інститут | |та сертифікації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |ветеринарних препаратів та | |сільськогосподарської| | | | | | | | |кормових добавок, | |продукції", | | | | | | | | |м. Львів | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 805.2.4-2009 | 65.120; |Зернові культури, | |05.2008 | 06.2010 |ТК 132 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | 67.060 |продукти їх | | | |Державний науково-дослідний | |сфері стандартизації | | | | |перероблення, | | | |контрольний інститут | |та сертифікації | | | | |комбікорми. Метод | | | |ветеринарних препаратів та | |сільськогосподарської| | | | |визначення вмісту | | | |кормових добавок, | |продукції", | | | | |деоксиніваленолу. | | | |м. Львів | |КПКВ 2801060; | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |38,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 819.2.4-2009 | 65.120 |Зерно фуражне, продукти| |05.2008 | 06.2010 |ТК 132 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |його перероблення, | | | |Державний науково-дослідний | |сфері стандартизації | | | | |комбікорми. Методи | | | |контрольний інститут | |та сертифікації | | | | |визначення токсичності | | | |ветеринарних препаратів та | |сільськогосподарської| | | | |на акваріумних рибах, | | | |кормових добавок, | |продукції", | | | | |курячих ембріонах, | | | |м. Львів | |КПКВ 2801060; | | | | |білих мишах. | | | | | |20,0 | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 820.2.4-2009 | 65.120 |Премікси. Визначення | |05.2008 | 06.2010 |ТК 132 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |вітаміну B6 методом | | | |Державний науково-дослідний | |сфері стандартизації | | | | |високоефективної | | | |контрольний інститут | |та сертифікації | | | | |рідинної хроматографії | | | |ветеринарних препаратів та | |сільськогосподарської| | | | |(ВЕРХ) та методом | | | |кормових добавок, | |продукції", | | | | |спектрометрії. | | | |м. Львів | |КПКВ 2801060; | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |20,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 821.2.4-2009 | 65.120 |Премікси. Визначення | |05.2008 | 06.2010 |ТК 132 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |вітаміну B5 методом | | | |Державний науково-дослідний | |сфері стандартизації | | | | |спектрометрії. | | | |контрольний інститут | |та сертифікації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |ветеринарних препаратів та | |сільськогосподарської| | | | | | | | |кормових добавок, | |продукції", | | | | | | | | |м. Львів | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |20,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 822.2.4-2009 | 65.120 |Премікси. Визначення | |05.2008 | 06.2010 |ТК 132 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |вітаміну B3 методом | | | |Державний науково-дослідний | |сфері стандартизації | | | | |спектрометрії. | | | |контрольний інститут | |та сертифікації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |ветеринарних препаратів та | |сільськогосподарської| | | | | | | | |кормових добавок, | |продукції", | | | | | | | | |м. Львів | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |20,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 823.2.4-2009 | 65.120 |Корми. Мікробіологічний| |05.2008 | 06.2010 |ТК 132 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |метод визначення | | | |Державний науково-дослідний | |сфері стандартизації | | | | |вірджініоміцину. | | | |контрольний інститут | |та сертифікації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |ветеринарних препаратів та | |сільськогосподарської| | | | | | | | |кормових добавок, | |продукції", | | | | | | | | |м. Львів | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |20,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 824.2.4-2009 | 65.120 |Корми. Комбікорми. | |05.2008 | 06.2010 |ТК 132 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Аналітичний метод | | | |Державний науково-дослідний | |сфері стандартизації | | | | |мікроскопічної | | | |контрольний інститут | |та сертифікації | | | | |ідентифікації | | | |ветеринарних препаратів та | |сільськогосподарської| | | | |компонентів тваринного | | | |кормових добавок, | |продукції", | | | | |походження. | | | |м. Львів | |КПКВ 2801060; | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |20,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 897.2.4-2009 | 65.120 |Комбікорми. Методи | |12.2008 | 12.2010 |ТК 132 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |визначення запаху, | | | |Львівський національний | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |зараження шкідниками | | | |університет ветеринарної | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |хлібних запасів. | | | |медицини та біотехнології | |сільськогосподарської|затверджена | | | |Розроблення ДСТУ зі | | | |імені С.З.Гжицького, | |продукції", |постановою КМУ від | | | |скасуванням | | | |м. Львів | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | |ГОСТ 13496.13-75 | | | | | |20,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 898.2.4-2009 | 65.120 |Комбікорми. Методи | |12.2008 | 12.2010 |ТК 132 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |визначення вмісту спор | | | |Львівський національний | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |головневих грибів. | | | |університет ветеринарної | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |Розроблення ДСТУ зі | | | |медицини та біотехнології | |сільськогосподарської|затверджена | | | |скасуванням | | | |імені С.З.Гжицького, | |продукції", |постановою КМУ від | | | |ГОСТ 13496.10-74 | | | |м. Львів | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | | | | | | | |20,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 899.2.4-2009 | 65.120 |Препарати ферментні. | |12.2008 | 12.2010 |ТК 132 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |Методи визначення | | | |Львівський національний | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |органолептичних, | | | |університет ветеринарної | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |фізико-хімічних та | | | |медицини та біотехнології | |сільськогосподарської|затверджена | | | |мікробіологічних | | | |імені С.З.Гжицького, | |продукції", |постановою КМУ від | | | |показників. | | | |м. Львів | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | |Розроблення ДСТУ зі | | | | | |20,0 |( 229-2006-п ) | | | |скасуванням | | | | | | | | | | |ГОСТ 20264.1-89 | | | | | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 900.2.4-2009 | 65.120 |Препарати ферментні. | |12.2008 | 12.2010 |ТК 132 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |Пакування, маркування, | | | |Львівський національний | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |транспортування та | | | |університет ветеринарної | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |зберігання. | | | |медицини та біотехнології | |сільськогосподарської|затверджена | | | |Розроблення ДСТУ зі | | | |імені С.З.Гжицького, | |продукції", |постановою КМУ від | | | |скасуванням | | | |м. Львів | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | |ГОСТ 26142-84 | | | | | |20,0 |( 229-2006-п ) | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 140 " Молоко, м'ясо та продукти їх переробки" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 892.2.1-2009 | 67.100.10 |Молоко. Підрахування | ISO |01.2009 | 12.2010 |ТК 140 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |соматичних клітин. | 13366-1:2008 | | |Підприємство громадської | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |Частина 1. | | | |організації " Інститут | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |Мікроскопічний метод | | | |розвитку аграрних ринків" | |сільськогосподарської|затверджена | | | |(контрольний метод). | | | |("ПГО"ІРАР"), | |продукції", |постановою КМУ від | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ, | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | | | | | |ТОВ НВП"Українські | |20,0 |( 229-2006-п ) | | | | | | | |нетрадиційні джерела енергії| | | | | | | | | | |та енергетичні технології" | | | | | | | | | | |(ТОВ НВП " УкрНДЕТ"), | | | | | | | | | | |м. Харків, | | | | | | | | | | |НВО " Агронаукінформ", | | | | | | | | | | |м. Київ | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 893.2.1-2009 | 67.100.10 |Молоко. Підрахування | ISO |01.2009 | 12.2010 |ТК 140 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |соматичних клітин. | 13366-2:2006 | | |"ПГО"ІРАР", | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |Частина 2. | | | |м. Київ, | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |Настанови з | | | |ТОВ НВП " УкрНДЕТ", | |сільськогосподарської|затверджена | | | |використання флуоро- | | | |м. Харків, | |продукції", |постановою КМУ від | | | |опто-електронних | | | |НВО " Агронаукінформ", | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | |лічильників. | | | |м. Київ | |20,0 |( 229-2006-п ) | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 142 "Ґрунтознавство" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 355.2.3-2009 | 13.080.10 |Якість ґрунту. | |11.2009 | 12.2009 |ТК 142 |Національний науковий | | | | | |Визначення нітратного | | | |Національний науковий центр |центр "Інститут | | | | | |і амонійного азоту в | | | |"Інститут ґрунтознавства та |ґрунтознавства та | | | | | |модифікації ННЦ ІГА | | | |агрохімії |агрохімії імені О.Н. | | | | | |ім. О.Н.Соколовського. | | | |імені О.Н.Соколовсьлого |Соколовського" | | | | | |Розроблення зміни | | | |(ННЦ "ІГА"), | | | | | | |N 1 до | | | |м. Харків | | | | | | |ДСТУ 4729:2007 | | | | | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 356.2.3-2009 | 13.080.10 |Якість ґрунту. | |11.2009 | 12.2009 |ТК 142 |Національний науковий | | | | | |Визначання загального | | | |Національний науковий центр |центр "Інститут | | | | | |азоту в модифікації ННЦ| | | |"Інститут ґрунтознавства та |ґрунтознавства та | | | | | |ІГА | | | |агрохімії |агрохімії імені О.Н. | | | | | |ім. О.Н.Соколовського | | | |імені О.Н.Соколовсьлого |Соколовського" | | | | | |Розроблення зміни | | | |(ННЦ "ІГА"), | | | | | | |N 1 до | | | |м. Харків | | | | | | |ДСТУ 4726:2007 | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 144 "Інформація і документація" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 887.2.1-2009 | 01.140.40 |Інформація і | |10.2009 | 12.2010 |ТК 144 |МОН |"Прикладні розробки | | | | |документація. Звіти у | | | |Український інститут | |за напрямками | | | | |сфері науки і техніки. | | | |науково-технічної і | |науково-технічної | | | | |Структура і правила | | | |економічної інформації | |діяльності вищих | | | | |оформлення. Перегляд | | | |(УкрІНТЕІ) | |навчальних закладів | | | | |ДСТУ 3008-95 | | | | | |та наукових установ",| | | | | | | | | | |КПКВ 2201040; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 888.2.1-2009 | 01.140 |Інформація і | |10.2009 | 12.2010 |ТК 144 |МОН |"Прикладні розробки | | | | |документація. | | | |УкрІНТЕІ | |за напрямками | | | | |Бібліотечно- | | | | | |науково-технічної | | | | |інформаційна | | | | | |діяльності вищих | | | | |діяльність. Терміни та | | | | | |навчальних закладів | | | | |визначення понять. | | | | | |та наукових установ",| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 2201040; | | | | | | | | | | |60,0 | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 149 "Ветеринарні біологічні препарати та засоби ветеринарної медицини для роботи з ними" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 921.2.4-2009 | 11.220 |Ветеринарна медицина. | |02.2008 | 01.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Методи визначення | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |збудників маллофагозів | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |та сифункулятозів. | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | |медицини", | |продукції", | | | | | | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 922.2.4-2009 | 11.220 |Ветеринарна медицина. | |02.2008 | 06.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Неоспороз. Методи | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |лабораторної | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |діагностики. | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | |медицини", | |продукції", | | | | | | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 923.2.4-2009 | 11.220 |Ветеринарна медицина. | |02.2008 | 06.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Криптоспоридіоз. | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |Методи лабораторної | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |діагностики. | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | |медицини", | |продукції", | | | | | | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 924.2.4-2009 | 11.220 |Ветеринарна медицина. | |02.2008 | 08.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Методи лабораторної | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |діагностики | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |цистицеркозу тварин. | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | |медицини", | |продукції", | | | | | | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 925.2.4-2009 | 11.220 |Ветеринарна медицина. | |02.2008 | 07.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Методи лабораторної | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |діагностикиехінококозу | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |тварин. | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | |медицини", | |продукції", | | | | | | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 926.2.4-2009 | 11.220 |Ветеринарна медицина. | |02.2008 | 08.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Методи визначення | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |видового складу | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |паразитиформних кліщів-| | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |носіїв хвороб тварин. | | | |медицини", | |продукції", | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 927.2.4-2009 | 11.220 |Ветеринарна медицина. | |02.2008 | 07.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Методи визначення | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |збудників естрозу та | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |вольфартіозу. | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | |медицини", | |продукції", | | | | | | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 928.2.4-2009 | 11.220 |Ветеринарна медицина. | |02.2008 | 08.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Методи визначення | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |збудників гастрофільозу| | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |та ринестрозу. | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | |медицини", | |продукції", | | | | | | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 929.2.4-2009 | 11.220 |Ветеринарна медицина. | |02.2008 | 08.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Методи лабороторної | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |діагностики | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |захворювань, що | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |викликані бактеріями | | | |медицини", | |продукції", | | | | |роду Klebsiella. | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 930.2.4-2009 | 11.220 |Ветеринарна медицина. | |02.2008 | 04.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Поживні середовища для | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |діагностики | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |ентеробактеріозів. | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | |медицини", | |продукції", | | | | | | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 931.2.4-2009 | 11.220 |Ветеринарна медицина. | |02.2008 | 05.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Методи лабораторної | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |діагностики | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |стафілококозів тварин і| | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |птиці. | | | |медицини", | |продукції", | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 932.2.4-2009 | 11.220 |Ветеринарна медицина. | |02.2008 | 03.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Визначення | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |антагоністичних | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |властивостей | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |молочнокислих бактерій.| | | |медицини", | |продукції", | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 933.2.4-2009 | 11.220 |Ветеринарна медицина. | |02.2008 | 05.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Методи лабораторної | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |діагностики | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |аденовірусної інфекції | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |великої рогатої худоби.| | | |медицини", | |продукції", | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 934.2.4-2009 | 11.220 |Ветеринарна медицина. | |02.2008 | 05.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Методи лабораторної | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |діагностики | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |параміксовірусних | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |інфекцій жуйних тварин.| | | |медицини", | |продукції", | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 935.2.4-2009 | 11.220 |Ветеринарна медицина. | |02.2008 | 03.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Методи лабораторної | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |діагностики грипу | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |свиней. | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | |медицини", | |продукції", | | | | | | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 936.2.4-2009 | 11.220 |Ветеринарна медицина. | |02.2008 | 03.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Методи лабораторної | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |діагностики | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |полісерозиту свиней. | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | |медицини", | |продукції", | | | | | | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 937.2.4-2009 | 11.220 |Ветеринарна медицина. | |02.2008 | 03.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Методи лабораторної | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |діагностики іерсиніозу | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |тварин. | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | |медицини", | |продукції", | | | | | | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 938.2.4-2009 | 11.220 |Ветеринарна медицина. | |02.2008 | 03.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Методи лабораторної | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |діагностики | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |кампілобактеріозу | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |тварин. | | | |медицини", | |продукції", | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 939.2.4-2009 | 11.220 |Препарати ветеринарні. | |02.2008 | 12.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Стабілізатори та | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |консерванти крові. | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |Методи контролювання. | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | |медицини", | |продукції", | | | | | | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 940.2.4-2009 | 11.220 |Препарати ветеринарні | |02.2008 | 12.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |імунобіологічні. Методи| | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |контролювання | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |імуноглобулінових. | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | |медицини", | |продукції", | | | | | | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 942.2.4-2009 | 11.220 |Ветеринарна медицина. | |02.2008 | 05.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Методи визначення | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |імуноглобулінів класів | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |G, M і A тварин у | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |біолгічному матеріалі. | | | |медицини", | |продукції", | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 943.2.4-2009 | 11.220 |Ветеринарна медицина. | |02.2008 | 08.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Молекулярна | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |діагностика. Метод | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |рестрикційно-ензимного | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |аналізу. | | | |медицини", | |продукції", | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 944.2.4-2009 | 11.220 |Молекулярна | |02.2008 | 05.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |діагностика. | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |Полімеразна ланцюгова | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |реакція. Загальні | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |положення. | | | |медицини", | |продукції", | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 945.2.4-2009 | 11.220 |Ветеринарна медицина. | |02.2008 | 08.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Молекулярна | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |діагностика. ПЛР. | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |Методи індикації | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |вірусних нуклеїнових | | | |медицини", | |продукції", | | | | |кислот. | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 946.2.4-2009 | 11.220 |Діагностика | |02.2008 | 02.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |лабораторна. Методи | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |електронної | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |мікроскопії. | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | |медицини", | |продукції", | | | | | | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 947.2.4-2009 | 11.220 |Ветеринарна медицина. | |02.2008 | 06.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Молекулярна | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |епізоотологія. Методи | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |філогенетичного аналізу| | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |генетичного матеріалу | | | |медицини", | |продукції", | | | | |бактерій і вірусів. | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 948.2.4-2009 | 11.220 |Ветеринарна медицина. | |02.2008 | 08.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Молекулярна | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |діагностика. Метод | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |гібридизації in situ. | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | |медицини", | |продукції", | | | | | | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 949.2.4-2009 | 11.220 |Ветеринарна медицина. | |02.2008 | 12.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Методи індикації | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |збудників трансмісивних| | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |захворювань в | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |членистоногих- | | | |медицини", | |продукції", | | | | |кровососів. | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 950.2.4-2009 | 11.220 |Ветеринарна медицина. | |02.2008 | 03.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Методи лабораторної | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |діагностики вірусної | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |хвороби канального | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |сома. | | | |медицини", | |продукції", | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 951.2.4-2009 | 11.220 |Ветеринарна медицина. | |02.2008 | 07.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Методи лабораторної | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |діагностики весняної | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |віремії коропа. | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | |медицини", | |продукції", | | | | | | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 952.2.4-2009 | 11.220 |Ветеринарна медицина. | |02.2008 | 05.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Методи лабораторної | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |діагностики аеромонозу | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |риб. | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | |медицини", | |продукції", | | | | | | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 953.2.4-2009 | 11.220 |Ветеринарна медицина. | |02.2008 | 05.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Методи лабораторної | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |діагностики | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |псевдомонозу риб. | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | |медицини", | |продукції", | | | | | | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 954.2.4-2009 | 11.220 |Ветеринарна медицина. | |02.2008 | 04.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Метод лабораторної | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |діагностики вірусної | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |геморагічної септицемії| | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |лососевих. | | | |медицини", | |продукції", | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 955.2.4-2009 | 11.220 |Ветеринарна медицина. | |02.2008 | 06.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Риба. Методи індикації | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |та ідентифікації пара | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |гемолітичних вібріонів.| | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | |медицини", | |продукції", | | | | | | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 956.2.4-2009 | 11.220 |Ветеринарна медицина. | |02.2008 | 05.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Методи лабораторної | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |діагностики | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |філометроїдозу. | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | |медицини", | |продукції", | | | | | | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 957.2.4-2009 | 11.220 |Ветеринарна медицина. | |02.2008 | 05.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Методи визначення | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |збудника віспи птиці у | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |продуктах, сировині та | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |відходах птахівництва. | | | |медицини", | |продукції", | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 958.2.4-2009 | 11.220 |Ветеринарна медицина. | |02.2008 | 12.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Методи хімічної | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |дезинфекції | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |тваринницьких | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |приміщень. Вимоги щодо | | | |медицини", | |продукції", | | | | |контролю. | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 959.2.4-2009 | 11.220 |Препарати ветеринарні | |02.2008 | 07.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |імунобіологічні. | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |Інактивовані вакцини | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |проти грипу птиці. | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |Вимоги та методи | | | |медицини", | |продукції", | | | | |контролювання. | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 961.2.4-2009 | 11.220 |Ветеринарна медицина. | |02.2008 | 08.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Імунобіологічний метод | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |міченого стрептавідин- | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |біотину. | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | |медицини", | |продукції", | | | | | | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 962.2.4-2009 | 11.220 |Препарати ветеринарні | |02.2008 | 09.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |імунобіологічні. Метод | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |контролювання | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |імуносупресивних | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |властивостей живих | | | |медицини", | |продукції", | | | | |вірус-вакцин. | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 963.2.4-2009 | 11.220 |Ветеринарна медицина. | |02.2008 | 09.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Методи лабораторної | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |діагностики кишкових та| | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |легеневих гельмінтозів | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |птиці. | | | |медицини", | |продукції", | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 964.2.4-2009 | 11.220 |Ветеринарна медицина. | |02.2008 | 09.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Методи лабораторної | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |діагностики | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |американського та | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |європейського гнильців | | | |медицини", | |продукції", | | | | |бджіл. | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 965.2.4-2009 | 11.220 |Ветеринарна медицина. | |02.2008 | 09.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Методи лабораторної | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |діагностики мікозів | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |бджіл. | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | |медицини", | |продукції", | | | | | | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 966.2.4-2009 | 11.220 |Ветеринарна медицина. | |02.2008 | 09.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Методи лабораторної | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |діагностики катаральної| | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |лихоманки овець. | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | |медицини", | |продукції", | | | | | | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 967.2.4-2009 | 11.220 |Ветеринарна медицина. | |02.2008 | 09.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Оцінювання | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |інформативності тест- | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |систем ІФА для | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |виявлення антитіл до | | | |медицини", | |продукції", | | | | |вірусних хвороб птиці. | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 968.2.4-2009 | 11.220 |Мікробіологія | |02.2008 | 06.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |ветеринарна. Методи | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |виділення та | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |ідентифікації | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |коринебактерій. | | | |медицини", | |продукції", | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 969.2.4-2009 | 11.220 |Мікробіологія | |02.2008 | 06.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |ветеринарна. Методи | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |ідентифікації атипових | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |мікобактерій. | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | |медицини", | |продукції", | | | | | | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 970.2.4-2009 | 11.220 |Біотехнологія. Методи | |02.2008 | 05.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |цитогенетичного та | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |молекулярно-генетичного| | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |контролю стабільності | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |та видової ідентичності| | | |медицини", | |продукції", | | | | |культур клітин. | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 972.2.4-2009 | 11.220 |Ветеринарна медицина. | |02.2008 | 10.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Методи біохімічних | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |досліджень стану | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |гепато-ренальної | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |системи організму | | | |медицини", | |продукції", | | | | |тварин. | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 973.2.4-2009 | 11.220 |Ветеринарна медицина. | |02.2008 | 09.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Методи оцінювання | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |білкового обміну у | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |тварин. | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | |медицини", | |продукції", | | | | | | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 974.2.4-2009 | 11.220 |Ветеринарна медицина. | |02.2008 | 12.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Методи гематологічних | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |досліджень крові | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |тварин. | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | |медицини", | |продукції", | | | | | | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 998.2.4-2009 | 07.100.30 |Мікробіологія харчових | ISO |09.2007 | 10.2009 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |продуктів і кормів для | 16654:2001 | | |Державний науково- | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |тварин. Горизонтальний | | | |контрольний інститут | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |метод виявлення | | | |біотехнології і штаммів | |сільськогосподарської|затверджена | | | |Escherichia coli 0175. | | | |мікроорганізмів | |продукції", |постановою КМУ від | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | | | | | | | |18,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 999.2.4-2009 | 13.040.35 |Приміщення чисті та | ISO |02.2008 | 10.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |пов'язані з ними | 14698-2:2003 | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |контрольовані | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |середовища. | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської|затверджена | | | |Контролювання рівня | | | |медицини", | |продукції", |постановою КМУ від | | | |біологічної | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | |забрудненості. | | | | | |18,0 |( 229-2006-п ) | | | |Частина 2. Оцінювання | | | | | | | | | | |та інтерпретація даних | | | | | | | | | | |щодо біологічної | | | | | | | | | | |забрудненості. | | | | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1000.2.4-2009| 11.220 |Препарати ветеринарні | |09.2005 | 10.2009 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |імунобіологічні. | | | |Державний науково- | |сфері стандартизації | | | | |Належна доклінічна | | | |контрольний інститут | |та сертифікації | | | | |практика. | | | |біотехнології і штаммів | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | |мікроорганізмів | |продукції", | | | | | | | | |м. Київ | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |40,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1001.2.4-2009| 11.220 |Препарати ветеринарні | |09.2005 | 10.2009 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |імунобіологічні. | | | |Державний науково- | |сфері стандартизації | | | | |Належна лабораторна | | | |контрольний інститут | |та сертифікації | | | | |практика. | | | |біотехнології і штаммів | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | |мікроорганізмів | |продукції", | | | | | | | | |м. Київ | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |40,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1002.2.4-2009| 11.220 |Препарати ветеринарні | |09.2005 | 10.2009 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |імунобіологічні. | | | |Державний науково- | |сфері стандартизації | | | | |Належна виробнича | | | |контрольний інститут | |та сертифікації | | | | |практика. | | | |біотехнології і штаммів | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | |мікроорганізмів | |продукції", | | | | | | | | |м. Київ | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |40,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1018.2.4-2009| 11.220 |Санація інкубаторію. | |02.2008 | 12.2010 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Технологічний процес. | | | |Державний науково- | |сфері стандартизації | | | | |Основні параметри. | | | |контрольний інститут | |та сертифікації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |біотехнології і штаммів | |сільськогосподарської| | | | | | | | |мікроорганізмів | |продукції", | | | | | | | | |м. Київ | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |20,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1019.2.4-2009| 11.220 |Препарати ветеринарні | |09.2009 | 10.2011 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |імунобіологічні. | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |Національні референтні | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |антигени та сироватки | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |до інфекційних хвороб | | | |медицини", | |продукції", | | | | |птиці. Технічні вимоги | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | |та методи | | | | | |40,0 | | | | |контролювання. | | | | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1020.2.4-2009| 11.220 |Ветеринарна медицина. | |02.2009 | 10.2011 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Методи | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |епізооотологічного | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |обстеження пасік та | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |відбирання | | | |медицини", | |продукції", | | | | |патологічного матеріалу| | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | |для дослідження у | | | | | |40,0 | | | | |лабораторних умовах. | | | | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1021.2.4-2009| 11.220 |Ветеринарна медицина. | |02.2009 | 10.2011 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Методи лабораторної | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |діагностики | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |коронавірусної інфекції| | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |великої рогатої худоби.| | | |медицини", | |продукції", | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |40,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1022.2.4-2009| 11.220 |Ветеринарна медицина. | |02.2009 | 10.2011 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Молекулярна | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |діагностика. ДНК- | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |вакцина. Методи | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |контролювання якості. | | | |медицини", | |продукції", | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |40,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1023.2.4-2009| 11.220 |Ветеринарна медицина. | |02.2009 | 11.2011 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Молекулярна | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |діагностика. Метод | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |секвенування | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |нуклеїнових кислот. | | | |медицини", | |продукції", | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |40,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1024.2.4-2009| 11.220 |Ветеринарна медицина. | |02.2009 | 11.2011 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Молекулярна | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |діагностика. Методи | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |знезараження клінічного| | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |матеріалу для | | | |медицини", | |продукції", | | | | |дослідження за | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | |допомогою полімеразної | | | | | |40,0 | | | | |ланцюгової реакції. | | | | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1025.2.4-2009| 11.220 |Ветеринарна медицина. | |02.2009 | 11.2011 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Визначення препаратів | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |фторхінолового ряду | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |(енрофлоксацин, | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |норфлоксацин, | | | |медицини", | |продукції", | | | | |офлоксацин, | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | |ципрофлоксацин) у | | | | | |40,0 | | | | |тканинах тварин методом| | | | | | | | | | |тонкошарової | | | | | | | | | | |хроматографії. | | | | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1026.2.4-2009| 11.220 |Ветеринарна медицина. | |02.2009 | 11.2011 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Визначення вітаміну А | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |в біологічних об'єктах | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |методом | | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |високоефективної | | | |медицини", | |продукції", | | | | |рідинної хроматографії.| | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |40,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1027.2.4-2009| 11.220 |Ветеринарна медицина. | |02.2009 | 11.2011 |ТК 149 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Визначення пестицидів | | | |Національний науковий центр | |сфері стандартизації | | | | |карате, мавріку та | | | |"Інститут експертиментальної| |та сертифікації | | | | |ф"юрі у тканинах тварин| | | |і клінічної ветеринарної | |сільськогосподарської| | | | |методом газорідинної | | | |медицини", | |продукції", | | | | |хроматографії. | | | |м. Харків | |КПКВ 2801060; | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |40,0 | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 158 "Тваринництво: технології, племінна справа та відтворення" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 803.2.4-2009 | 65.120 |Комбікорми-концентрати | |08.2007 | 06.2010 |ТК 158 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |для робочих коней. | | | |Інститут тваринництва УААН, | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |Технічні умови. | | | |п/в Кулиничі, | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |Розроблення ДСТУ на | | | |Харківська обл. | |сільськогосподарської|затверджена | | | |заміну | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | |ГОСТ 9265-72 | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | | | | | | | |20,0 |( 229-2006-п ) | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 159 "Землеробство" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 850.2.4-2009 | 65.020.20 |Зернові культури. Метод| |05.2008 | 12.2010 |ТК 159 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |визначення наливання | | | |Інститут рослинництва | |сфері стандартизації | | | | |зерна. | | | |ім. В.Я.Юр'єва, | |та сертифікації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Харків | |сільськогосподарської| | | | | | | | | | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 851.2.4-2009 | 65.020.20 |Сільськогосподарські | |05.2008 | 12.2010 |ТК 159 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |культури. Метод | | | |Інститут рослинництва | |сфері стандартизації | | | | |визначення шкідливості | | | |ім. В.Я.Юр'єва, | |та сертифікації | | | | |шкідників. | | | |м. Харків | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1016.2.4-2009| 65.020.20 |Сільськогосподарські | |05.2008 | 12.2010 |ТК 159 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |культури. Визначення | | | |Інститут рослинництва | |сфері стандартизації | | | | |заселеності шкідниками | | | |ім. В.Я.Юр'єва, | |та сертифікації | | | | |методом візуальних | | | |м. Харків | |сільськогосподарської| | | | |обліків. | | | | | |продукції", | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1017.2.4-2009| 65.020.20 |Сільськогосподарські | |05.2008 | 12.2010 |ТК 159 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |культури. Метод | | | |Інститут рослинництва | |сфері стандартизації | | | | |визначення заселеності | | | |ім. В.Я.Юр'єва, | |та сертифікації | | | | |стебловими шкідниками. | | | |м. Харків | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Без ТК | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 434.2.2-2009 | 43.020 |Дорожній транспорт. | |05.2009 | 12.2009 |Центр безпеки дорожнього |ЦБДР та АС МВС | | | | | |Знаки номерні | | | |руху та автоматизованих | | | | | | |транспортних засобів. | | | |систем при МВС України | | | | | | |Загальні вимоги. | | | |(ЦБДР та АС), | | | | | | |Правила застосування | | | |м. Київ | | | | | | |Розроблення зміни | | | | | | | | | | |N 4 до | | | | | | | | | | |ДСТУ 4278:2006 | | | | | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 435.2.2-2009 | 43.020 |Дорожній транспорт. | |05.2009 | 12.2009 |Центр безпеки дорожнього |ЦБДР та АС МВС | | | | | |Знаки номерні | | | |руху та автоматизованих | | | | | | |транспортних засобів. | | | |систем при МВС України | | | | | | |Загальні технічні | | | |(ЦБДР та АС), | | | | | | |умови. | | | |м. Київ | | | | | | |Розроблення зміни | | | | | | | | | | |N 5 до | | | | | | | | | | |ДСТУ 3650:2004 | | | | | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 886.2.1-2009 | 27.060.30 |Модульні установки на | |10.2009 | 01.2010 |ТОВ " Компанія- |ТОВ " Компанія- | | | | | |базі електродних | | | |Спецтехнологія", |Спецтехнологія", | | | | | |котлів. Вимоги до | | | |м. Дніпропетровськ | | | | | | |проектування, | | | | | | | | | | |монтажування та | | | | | | | | | | |експлуатування. Звід | | | | | | | | | | |правил. | | | | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 849.2.4-2009 | 65.020.20 |Кормові культури. | |05.2006 | 12.2010 |Інститут кормів, |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Багаторічні бобові | | | |м. Вінниця | |сфері стандартизації | | | | |трави. Конюшина | | | | | |та сертифікації | | | | |гібридна, лядвець | | | | | |сільськогосподарської| | | | |рогатий. Технологія | | | | | |продукції", | | | | |вирощування. Основні | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | |положення. | | | | | |32,0 | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 881.2.4-2009 | 67.120.20 |Належна гігієнічна | CAC/RCP 15- |02.2009 | 10.2010 |Національний університет |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |практика щодо яєчних | 1976 | | |біоресурсів і | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |продуктів. | | | |природокористування України,| |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |Розроблення ДСТУ-Н | | | |м. Київ | |сільськогосподарської|затверджена | | | | | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | | | | | | | |30,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 882.2.4-2009 | 67.080.01 |Стандарт щодо ананасів.| CODEX STAN |02.2009 | 10.2010 |Національний університет |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |Розроблення ДСТУ-Н | 182-1983, | | |біоресурсів і | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | | | REV. 1-1999 | | |природокористування України,| |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | | | | | |м. Київ | |сільськогосподарської|затверджена | | | | | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | | | | | | | |30,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1013.2.4-2009| 67.040 |Продукти харчові | CODEX STAN |02.2009 | 12.2010 |Національний університет |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |рецептовані, | 203-1995 | | |біоресурсів і | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |використовувані в | | | |природокористування України,| |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |низькоенергетичних | | | |м. Київ | |сільськогосподарської|затверджена | | | |дієтах для контролю | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | |ваги. Загальні вимоги. | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | |Розроблення ДСТУ-Н | | | | | |30,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1015.2.4-2009| 67.040 |Продукти харчові | ДСТУ-Н CODEX |02.2009 | 12.2010 |Національний університет |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |рецептовані, |STAN 181-1995 | | |біоресурсів і | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |використовувані в | | | |природокористування України,| |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |дієтах для контролю | | | |м. Київ | |сільськогосподарської|затверджена | | | |ваги. Загальні вимоги. | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | |Розроблення ДСТУ-Н | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | | | | | | | |30,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1041.2.4-2009| 67.040 |Продукти харчові | CAC/RCP 19- |02.2009 | 12.2010 |Національний університет |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |радіоактивно | 1979, | | |біоресурсів і | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |опромінені. | REV. 2-2003 | | |природокористування України,| |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |Рекомендована | | | |м. Київ | |сільськогосподарської|затверджена | | | |міжнародна практика. | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | |Розроблення ДСТУ-Н | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | | | | | | | |30,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1042.2.4-2009| 67.040 |Продукти харчові. | CODEX STAN |02.2009 | 12.2010 |Національний університет |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |Рекомендовані методи | 229-1993 | | |біоресурсів і | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |аналізу залишкових | | | |природокористування України,| |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |кількостей пестицидів. | | | |м. Київ | |сільськогосподарської|затверджена | | | |Розроблення ДСТУ-Н | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | | | | | | | |30,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1043.2.4-2009| 67.040 |Продукти харчові | CAC/RCP |02.2009 | 12.2010 |Національний університет |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |консервовані | 23-1979, | | |біоресурсів і | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |низькокислотні та | REV. 4-2003 | | |природокористування України,| |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |низькопікислені. | | | |м. Київ | |сільськогосподарської|затверджена | | | |Рекомендована | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | |міжнародна гігієнічна | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | |практика. | | | | | |30,0 |( 229-2006-п ) | | | |Розроблення ДСТУ-Н | | | | | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1045.2.4-2009| 67.040 |Продукти харчові | CAC/RCP |02.2009 | 12.2010 |Національний університет |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |швидкозаморожені. | 8-1976 | | |біоресурсів і | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |Рекомендована | | | |природокористування України,| |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |міжнародна практика | | | |м. Київ | |сільськогосподарської|затверджена | | | |щодо переробляння та | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | |обробляння. | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | |Розроблення ДСТУ-Н | | | | | |30,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1046.2.4-2009| 67.040 |Продукти харчові. | CAC/RCP |02.2009 | 12.2010 |Національний університет |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |Рекомендована | 1-1969, | | |біоресурсів і | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |міжнародна практика із | REV. 4-2003 | | |природокористування України,| |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |загальних принципів | | | |м. Київ | |сільськогосподарської|затверджена | | | |гігієни. | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | |Розроблення ДСТУ-Н | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | | | | | | | |30,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1047.2.4-2009| 11.220 |Препарати ветеринарні. | CAC/RCP |02.2009 | 12.2010 |Національний університет |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |Рекомендована | 38-1993 | | |біоресурсів і | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |міжнародна практика | | | |природокористування України,| |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |щодо контролю | | | |м. Київ | |сільськогосподарської|затверджена | | | |використання. | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | |Розроблення ДСТУ-Н | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | | | | | | | |30,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1048.2.4-2009| 67.040 |Води мінеральні | CAC/RCP |02.2009 | 12.2010 |Національний університет |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |природні. Рекомендації | 33-1985 | | |біоресурсів і | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |щодо гігієнічної | | | |природокористування України,| |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |практики забору, | | | |м. Київ | |сільськогосподарської|затверджена | | | |оброблення та | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | |маркетингу. | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | |Розроблення ДСТУ-Н | | | | | |30,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1033.2.4-2009| 65.120 |Корми та кормові | |05.2008 | 06.2010 |Дніпропетровський державний |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |добавки. Визначення | | | |аграрний університет, | |сфері стандартизації | | | | |вмісту сечовини | | | |м. Дніпропетровськ | |та сертифікації | | | | |ферментативним методом.| | | | | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1034.2.4-2009| 65.120 |Корми, премікси, | |05.2008 | 06.2010 |Дніпропетровський державний |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |кормові добавки. | | | |аграрний університет, | |сфері стандартизації | | | | |Визначення наявності | | | |м. Дніпропетровськ | |та сертифікації | | | | |флавофосфоліполю | | | | | |сільськогосподарської| | | | |імунохімічним методом. | | | | | |продукції", | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1035.2.4-2009| 65.120 |Корми та кормові | |05.2008 | 06.2010 |Дніпропетровський державний |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |добавки. Визначення | | | |аграрний університет, | |сфері стандартизації | | | | |вмісту холестеролу та | | | |м. Дніпропетровськ | |та сертифікації | | | | |мінеральної оливи | | | | | |сільськогосподарської| | | | |(вищих вуглеводнів) | | | | | |продукції", | | | | |хроматографічним | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | |методом. | | | | | |30,0 | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1036.2.4-2009| 67.060 |Хлібопекарське | |05.2008 | 12.2010 |Центральна виробничо- |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |виробництво. Терміни та| | | |технологічна лабораторія | |сфері стандартизації | | | | |визначення понять. | | | |Укрхлібпрому | |та сертифікації | | | | |Розроблення ДСТУ на | | | |(ЦВТЛ Укрхлібпрому), | |сільськогосподарської| | | | |заміну | | | |м. Київ | |продукції", | | | | |ДСТУ 2120-93 | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1037.2.4-2009| 67.060 |Бісквіти. Загальні | |05.2008 | 12.2010 |ЦВТЛ Укрхлібпрому, |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |технічні умови. | | | |м. Київ | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |заміну | | | | | |сільськогосподарської|затверджена | | | |РСТ УССР 1466-90 | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | | | | | | | |20,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1038.2.4-2009| 67.060 |Вироби булочні. | |05.2008 | 12.2010 |ЦВТЛ Укрхлібпрому, |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |Традиційний | | | |м. Київ | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |асортимент. Загальні | | | | | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |вимоги. | | | | | |сільськогосподарської|затверджена | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | |заміну | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | |РСТ УССР 1349-90 | | | | | |20,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1039.2.4-2009| 67.060 |Здоба українська. | |05.2008 | 12.2010 |ЦВТЛ Укрхлібпрому, |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |Традиційний | | | |м. Київ | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |асортимент. Загальні | | | | | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |вимоги. | | | | | |сільськогосподарської|затверджена | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | |заміну | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | |РСТ УССР 1351-81 | | | | | |20,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1040.2.4-2009| 67.060 |Сухарі здобні пшеничні.| |05.2008 | 12.2010 |ЦВТЛ Укрхлібпрому, |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |Традиційний | | | |м. Київ | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |асортимент. Загальні | | | | | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |вимоги. | | | | | |сільськогосподарської|затверджена | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | |заміну | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | |ГОСТ 8494-96 | | | | | |20,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 783.2.4-2009 | 67.060 |Зерно хлібних злаків та| ISO |08.2006 | 12.2009 |Підприємство громадської |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |бобові на збереженні у | 16002:2004 | | |організації "Інститут | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |зерносховищах. | | | |розвитку аграрних ринків" | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |Керівництво стосовно | | | |(ПГО "Інститут розвитку | |сільськогосподарської|затверджена | | | |визначення зараження | | | |аграрних ринків"), | |продукції", |постановою КМУ від | | | |зерна живими | | | |м. Київ | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | |безхребетними за | | | | | |20,0 |( 229-2006-п ) | | | |допомогою пасток. | | | | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 784.2.4-2009 | 67.060 |Пшениця. Визначення |ISO 8981:1993 |08.2006 | 12.2009 |ПГО "Інститут розвитку |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |сортів методом | | | |аграрних ринків", | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |електрофорезу. | | | |м. Київ | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |сільськогосподарської|затверджена | | | | | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | | | | | | | |20,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 785.2.4-2009 | 67.060 |Зернові та бобові. |ISO 4112:1990 |08.2006 | 12.2009 |ПГО "Інститут розвитку |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |Вимірювання | | | |аграрних ринків", | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |температури зерна, що | | | |м. Київ | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |зберігається насипом. | | | | | |сільськогосподарської|затверджена | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | | | | | | | |20,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 581.2.4-2009 | 67.200.10 |Жири тваринні і | ISO |09.2008 | 12.2009 |Інститут біології тварин |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |рослинні та олії. | 17932:2005 | | |УААН, | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |Визначання погіршення | | | |м. Львів | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |показника знебарвлення | | | | | |сільськогосподарської|затверджена | | | |(DOBI). | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | | | | | | | |18,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 582.2.4-2009 | 67.200.10 |Жири тваринні і | ISO |09.2008 | 12.2009 |Інститут біології тварин |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |рослинні та олії. | 16035:2003 | | |УААН, | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |Визначення | | | |м. Львів | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |галогениових | | | | | |сільськогосподарської|затверджена | | | |вуглеводнів з низькою | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | |точкою кипіння в | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | |харчових оліях. | | | | | |18,0 |( 229-2006-п ) | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 583.2.4-2009 | 67.200.10 |Жири тваринні і |ISO 3656:2002 |09.2008 | 12.2009 |Інститут біології тварин |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |рослинні та олії. | | | |УААН, | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |Визначання поглинання | | | |м. Львів | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |в ультрафіолетовому | | | | | |сільськогосподарської|затверджена | | | |світлі у вигляді | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | |питомої екстинкції. | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |18,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 564.2.4-2009 | 67.200.10 |Жири тваринні і |ISO 8420:2002 |05.2008 | 12.2009 |Інститут біології тварин |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |рослинні та олії. | | | |УААН, | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |Визначання вмісту | | | |м. Львів | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |полярних сполук. | | | | | |сільськогосподарської|затверджена | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | | | | | | | |18,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 565.2.4-2009 | 67.200.10 |Жири тваринні і | ISO |05.2008 | 12.2009 |Інститут біології тварин |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |рослинні та олії. | 15301:2001; | | |УААН, | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |Визначання осаду в | Cor.1:2007 | | |м. Львів | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |жирі-сирці та в | | | | | |сільськогосподарської|затверджена | | | |нерафінованій олії | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | |методом | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | |центрифугування. | | | | | |18,0 |( 229-2006-п ) | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 566.2.4-2009 | 65.120 |Корми для тварин. Метод| ISO |05.2008 | 06.2010 |Інститут біології тварин |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |визначення трипсинін- | 14902:2001 | | |УААН, | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |інгибуючої активності у| | | |м. Львів | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |продуктах з сої. | | | | | |сільськогосподарської|затверджена | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | | | | | | | |18,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 567.2.4-2009 | 65.120 |Корми для тварин. | ISO |05.2008 | 06.2010 |Інститут біології тварин |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |Визначення моненсину, | 14183:2005 | | |УААН, | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |нарасину та | | | |м. Львів | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |салиноміцину методом | | | | | |сільськогосподарської|затверджена | | | |рідинної хроматографії | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | |з використанням | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | |післяколонкової | | | | | |18,0 |( 229-2006-п ) | | | |дериватизації. | | | | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 577.2.4-2009 | 67.100.10 |Молоко та молочні | ISO/TS |05.2008 | 12.2009 |Інститут біології тварин |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |продукти. Вимірювання | 26844:2006 | | |УААН, | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |масової частки | | | |м. Львів | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |залишкової кількості | | | | | |сільськогосподарської|затверджена | | | |антибіотиків методом | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | |дифузійної проби. | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |18,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 578.2.4-2009 | 67.100.10 |Молоко згущене | ISO |05.2008 | 12.2009 |Інститут біології тварин |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |консервоване. | 14377:2002 | | |УААН, | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |Вимірювання масової | | | |м. Львів | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |частки олова методом | | | | | |сільськогосподарської|затверджена | | | |атомної абсорбційної | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | |спектрометрії із | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | |застосуванням | | | | | |18,0 |( 229-2006-п ) | | | |графітової печі. | | | | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 579.2.4-2009 | 67.100.10 |Молоко та молочні | ISO/TS |05.2008 | 12.2009 |Інститут біології тварин |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |продукти. Вимірювання | 6733:2006 | | |УААН, | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |масової частки свинцю | | | |м. Львів | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |методом атомної | | | | | |сільськогосподарської|затверджена | | | |абсорбційної | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | |спектрометрії із | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | |застосуванням | | | | | |18,0 |( 229-2006-п ) | | | |графітової печі. | | | | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 580.2.4-2009 | 67.100.10 |Молоко. Визначення дії | ISO |05.2008 | 12.2009 |Інститут біології тварин |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |сичужного ферменту на | 11815:2007 | | |УААН, | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |загальну здатність | | | |м. Львів | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |зсідання молока. | | | | | |сільськогосподарської|затверджена | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | | | | | | | |18,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 585.2.4-2009 | 65.120 |Корми рослинні. | |05.2008 | 06.2010 |Інститут біології тварин |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Флуорометричний метод | | | |УААН, | |сфері стандартизації | | | | |визначення селену. | | | |м. Львів | |та сертифікації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |сільськогосподарської| | | | | | | | | | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 586.2.4-2009 | 65.120 |Корми рослинні. | |05.2008 | 06.2010 |Інститут біології тварин |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Кінетичний церій- | | | |УААН, | |сфері стандартизації | | | | |миш'яковий метод | | | |м. Львів | |та сертифікації | | | | |визначення йоду. | | | | | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 587.2.4-2009 | 65.120 |Корми. Метод визначення| |05.2008 | 06.2010 |Інститут біології тварин |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |вмісту хрому. | | | |УААН, | |сфері стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Львів | |та сертифікації | | | | | | | | | | |сільськогосподарської| | | | | | | | | | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |18,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 588.2.4-2009 | 65.020.30 |Велика рогата худоба. | |06.2008 | 12.2009 |Інститут біології тварин |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Викликання | | | |УААН, | |сфері стандартизації | | | | |суперовуляції у корів- | | | |м. Львів | |та сертифікації | | | | |донорів при проведенні | | | | | |сільськогосподарської| | | | |трансплантації | | | | | |продукції", | | | | |ембріонів. | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 875.2.4-2009 | 65.120 |Корми рослинні. Метод | |05.2008 | 06.2010 |Інститут біології тварин |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |визначення розчинності | | | |УААН, | |сфері стандартизації | | | | |і розщеплення сирого | | | |м. Львів | |та сертифікації | | | | |протеїну кормів. | | | | | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 876.2.4-2009 | 65.120 |Корми рослинні. | |05.2008 | 06.2010 |Інститут біології тварин |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |Спектрофотометричний | | | |УААН, | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |метод визначення цинку.| | | |м. Львів | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |Розроблення ДСТУ зі | | | | | |сільськогосподарської|затверджена | | | |скасуванням | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | |ГОСТ 27996-88 | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | | | | | | | |30,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 877.2.4-2009 | 65.120 |Корми, комбікорми, | |05.2008 | 06.2010 |Інститут біології тварин |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |комбікормова сировина. | | | |УААН, | |сфері стандартизації | | | | |Метод визначення | | | |м. Львів | |та сертифікації | | | | |цистину і метіоніну. | | | | | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 878.2.4-2009 | 65.120 |Корми для тварин. Метод| |05.2008 | 06.2010 |Інститут біології тварин |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |визначення омилюваних | | | |УААН, | |сфері стандартизації | | | | |та неомилюваних фракцій| | | |м. Львів | |та сертифікації | | | | |ліпідів у кормах. | | | | | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 853.2.4-2009 | 65.020.20 |ДНК-технології в | |05.2008 | 12.2010 |Південний біологічний центр |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |рослинництві. Терміни | | | |в рослинництві УААН, | |сфері стандартизації | | | | |та визначення понять. | | | |м. Одеса | |та сертифікації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |сільськогосподарської| | | | | | | | | | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 854.2.4-2009 | 65.020.20 |Селекція і насінництво | |05.2008 | 12.2010 |Південний біологічний центр |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |ячменю і пшениці. | | | |в рослинництві УААН, | |сфері стандартизації | | | | |Методи створення | | | |м. Одеса | |та сертифікації | | | | |віддалених гібридів з | | | | | |сільськогосподарської| | | | |використанням культури | | | | | |продукції", | | | | |in vitro. | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |35,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 855.2.4-2009 | 65.020.20 |Насіння пшениці, | |05.2008 | 12.2010 |Південний біологічний центр |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |ячменю, кукурудзи, | | | |в рослинництві УААН, | |сфері стандартизації | | | | |соняшника. Метод | | | |м. Одеса | |та сертифікації | | | | |визначення | | | | | |сільськогосподарської| | | | |вирізняльності, | | | | | |продукції", | | | | |однорідності, | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | |стабільності сортів, | | | | | |35,0 | | | | |гібридів за ДНК- | | | | | | | | | | |типуванням. | | | | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 892.2.4-2009 | 67.020.20 |Насіння лікарських | |10.2009 | 12.2010 |Південний філіал |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |рослин (ехінацея | | | |національного університету | |сфері стандартизації | | | | |пурпурова, розторопша | | | |біоресурсів і | |та сертифікації | | | | |плямиста). Сортові та | | | |природокористування України | |сільськогосподарської| | | | |посівні якості. | | | |"Кримський агротехнологічний| |продукції", | | | | |Технічні умови. | | | |університет" (ПФ НУБ і П | |КПКВ 2801060; | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |України "КАТУ"), | |30,0 | | | | | | | | |м. Сімферополь | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 893.2.4-2009 | 67.020.20 |Насіння квіткових | |10.2009 | 12.2010 |ПФ НУБ і П України "КАТУ", |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |рослин (гібіск, | | | |м. Сімферополь | |сфері стандартизації | | | | |пасифлора). Сортові та | | | | | |та сертифікації | | | | |посівні якості. | | | | | |сільськогосподарської| | | | |Технічні умови. | | | | | |продукції", | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 988.2.4-2009 | 71.100.60 |Абсолю троянди | |01.2009 | 12.2009 |ПФ НУБ і П України "КАТУ", |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |ефіроолійної. Технічні | | | |м. Сімферополь, | |сфері стандартизації | | | | |умови. | | | |ТК 60 | |та сертифікації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |Інститут ефіроолійних та | |сільськогосподарської| | | | | | | | |лікарських рослин УААН, | |продукції", | | | | | | | | |м. Сімферополь | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 989.2.4-2009 | 71.100.60 |Абсолю шавлії | |01.2009 | 12.2009 |ПФ НУБ і П України "КАТУ", |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |мускатної. Технічні | | | |м. Сімферополь, | |сфері стандартизації | | | | |умови. | | | |ТК 60 | |та сертифікації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |Інститут ефіроолійних та | |сільськогосподарської| | | | | | | | |лікарських рослин УААН, | |продукції", | | | | | | | | |м. Сімферополь | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 990.2.4-2009 | 71.100.60 |Олія ефірна з сосни. | |01.2009 | 12.2009 |ПФ НУБ і П України "КАТУ", |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |Технічні умови. | | | |м. Сімферополь, | |сфері стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |ТК 60 | |та сертифікації | | | | | | | | |Інститут ефіроолійних та | |сільськогосподарської| | | | | | | | |лікарських рослин УААН, | |продукції", | | | | | | | | |м. Сімферополь | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 895.2.4-2009 | 67.120.30 |Загальний стандарт для | CODEX STAN |02.2009 | 01.2011 |Національний університет |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |харчових добавок. | 192 | | |біоресурсів і | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |Розроблення ДСТУ-Н | | | |природокористування України,| |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | | | | | |м. Київ | |сільськогосподарської|затверджена | | | | | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | | | | | | | |30,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 975.2.4-2009 | 79.040 |Пиломатеріали хвойних | |09.2008 | 06.2010 |Національний університет |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |та листяних порід. | | | |біоресурсів і | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |Атмосферне сушіння та | | | |природокористування України,| |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |зберігання. | | | |м. Київ, | |сільськогосподарської|затверджена | | | |Розроблення ДСТУ зі | | | |ТК 18 | |продукції", |постановою КМУ від | | | |скасуванням | | | |Асоціація "Лісові ресурси", | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | |ГОСТ 3808.1-80, | | | |м. Київ | |20,0 |( 229-2006-п ) | | | |ГОСТ 7319-80 | | | | | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 976.2.4-2009 | 79.040 |Лісоматеріали для |EN 12246:1999 |09.2008 | 06.2010 |Національний університет |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |піддонів і паковання. | | | |біоресурсів і | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |Класифікація за | | | |природокористування України,| |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |якістю. | | | |м. Київ, | |сільськогосподарської|затверджена | | | |Розроблення ДСТУ | | | |ТК 18 | |продукції", |постановою КМУ від | | | | | | | |Асоціація "Лісові ресурси", | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | | | | | |м. Київ | |18,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 977.2.4-2009 | 79.040 |Пиломатеріали для |EN 12248:1999 |09.2008 | 06.2010 |Національний університет |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |промислового паковання.| | | |біоресурсів і | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |Граничні відхили та | | | |природокористування України,| |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |рекомендовані розміри. | | | |м. Київ, | |сільськогосподарської|затверджена | | | |Розроблення ДСТУ | | | |ТК 18 | |продукції", |постановою КМУ від | | | | | | | |Асоціація "Лісові ресурси", | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | | | | | |м. Київ | |18,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 978.2.4-2009 | 79.040 |Пиломатеріали для |EN 12249:1999 |09.2008 | 06.2010 |Національний університет |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |піддонів. Граничні | | | |біоресурсів і | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |відхили та | | | |природокористування України,| |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |рекомендовані розміри. | | | |м. Київ, | |сільськогосподарської|затверджена | | | |Розроблення ДСТУ | | | |ТК 18 | |продукції", |постановою КМУ від | | | | | | | |Асоціація "Лісові ресурси", | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | | | | | |м. Київ | |18,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 916.2.4-2009 | 07.100.30 |Зернові, зернобобові та|ISO 7698:1990 |08.2008 | 12.2010 |Підприємство громадської |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |продукти переробки. | | | |організації "Інститут | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |Підрахунок, дріжджів | | | |розвитку аграрних ринків" | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |та цвілевих грибів. | | | |(ПГО "Інститут розвитку | |сільськогосподарської|затверджена | | | |Розроблення ДСТУ | | | |аграрних ринків"), | |продукції", |постановою КМУ від | | | | | | | |ТОВ "Науково-виробниче | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | | | | | |підприємство "УкрНДЕТ", | |20,0 |( 229-2006-п ) | | | | | | | |Науково-виробнича | | | | | | | | | | |організація | | | | | | | | | | |"Агронаукінформ", м. Київ | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 917.2.4-2009 | 01.040.67; |Зернові, зернобобові та|ISO 5526:1986 |08.2008 | 12.2010 |ПГО "Інститут розвитку |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | 67.060 |інші продовольчі | | | |аграрних ринків", | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |зернові культури. | | | |ТОВ "Науково-виробниче | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |Номенклатура. | | | |підприємство "УкрНДЕТ", | |сільськогосподарської|затверджена | | | |Розроблення ДСТУ | | | |Науково-виробнича | |продукції", |постановою КМУ від | | | | | | | |організація | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | | | | | |"Агронаукінформ", м. Київ | |20,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 918.2.4-2009 | 67.060 |Зернові та продукти з |ISO 718:1985 |08.2008 | 12.2010 |ПГО "Інститут розвитку |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |них. Визначення вмісту | | | |аграрних ринків", | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |вологи Основний | | | |ТОВ "Науково-виробниче | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |контрольний метод. | | | |підприємство "УкрНДЕТ", | |сільськогосподарської|затверджена | | | |Розроблення ДСТУ | | | |Науково-виробнича | |продукції", |постановою КМУ від | | | | | | | |організація | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | | | | | |"Агронаукінформ", м. Київ | |20,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 919.2.4-2009 | 67.060 |Зернові та продукти з |ISO 712:1998 |08.2008 | 12.2010 |ПГО "Інститут розвитку |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |них. Визначення вмісту | | | |аграрних ринків", | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |вологи Звичайний | | | |ТОВ "Науково-виробниче | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |контрольний метод. | | | |підприємство "УкрНДЕТ", | |сільськогосподарської|затверджена | | | |Розроблення ДСТУ | | | |Науково-виробнича | |продукції", |постановою КМУ від | | | | | | | |організація | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | | | | | |"Агронаукінформ", м. Київ | |20,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 920.2.4-2009 | 67.060 |Зернові, зернобобові та|ISO 4174:1998 |08.2008 | 12.2010 |ПГО "Інститут розвитку |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |олійні. Вимірювання | | | |аграрних ринків", | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |втрати питомого тиску в| | | |ТОВ "Науково-виробниче | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |результаті проходження | | | |підприємство "УкрНДЕТ", | |сільськогосподарської|затверджена | | | |повітряного потоку | | | |Науково-виробнича | |продукції", |постановою КМУ від | | | |одного напрямку через | | | |організація | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | |партію зерна насипом. | | | |"Агронаукінформ", м. Київ | |20,0 |( 229-2006-п ) | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1051.2.4-2009| 65.020.20 |Зернові колосові | |07.2006 | 07.2010 |Одеський державний аграрний |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |культури. Методи | | | |університет, | |сфері стандартизації | | | | |ентомологічної | | | |м. Одеса, | |та сертифікації | | | | |експертизи насіння. | | | |ТК 110 | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | |Селекційно-генетичний | |продукції", | | | | | | | | |інститут-Національний центр | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | |насіннєзнавства та | |35,0 | | | | | | | | |сортовивчення, | | | | | | | | | | |м. Одеса | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 1052.2.4-2009| 65.020.20 |Насінництво | |07.2006 | 07.2010 |Одеський державний аграрний |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |сільськогосподарських | | | |університет, | |сфері стандартизації | | | | |культур. Методи | | | |м. Одеса, | |та сертифікації | | | | |визначання | | | |ТК 110 | |сільськогосподарської| | | | |інтенсивності | | | |Селекційно-генетичний | |продукції", | | | | |проростання. | | | |інститут-Національний центр | |КПКВ 2801060; | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |насіннєзнавства та | |35,0 | | | | | | | | |сортовивчення, | | | | | | | | | | |м. Одеса | | | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 894.2.1-2009 | 17.020 |Вимоги до марковання | OIML R |10.2009 | 12.2009 |Украгростандартсертифікація,|Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |фосаваних товарів. | 79:1997 | | |Укрметртестстандарт, | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | | | | | | | |сільськогосподарської|затверджена | | | | | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | | | | | | | |30,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 895.2.1-2009 | 17.060 |Метрологія. Дозатори | |10.2009 | 12.2009 |Украгростандартсертифікація,|Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |вагові дискретної дії | | | |Укрметртестстандарт, | |сфері стандартизації | | | | |автоматичні. Методика | | | |м. Київ | |та сертифікації | | | | |повірки. | | | | | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |45,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 896.2.1-2009 | 17.120.10 |Вимірювання витрати |ISO 5168:2005 |10.2009 | 12.2009 |Украгростандартсертифікація,|Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |рідин. Процедури | | | |Укрметртестстандарт, | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |оцінювання | | | |м. Київ | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |невизначеності. | | | | | |сільськогосподарської|затверджена | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | | | | | | | |30,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 897.2.1-2009 | 17.120.10 |Вимірювання витрати | ISO |10.2009 | 12.2009 |Украгростандартсертифікація,|Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |рідини. Методи | 11631:1998 | | |Укрметртестстандарт, | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |визначення | | | |м. Київ | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |характеристик | | | | | |сільськогосподарської|затверджена | | | |витратомірів. | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | | | | | | | |30,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 898.2.1-2009 | 17.120.10 |Вимірювання витрати у | ISO |10.2009 | 12.2009 |Украгростандартсертифікація,|Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна програма | | | |закритих трубопроводах.| 13359:1998 | | |Укрметртестстандарт, | |сфері стандартизації |стандартизації на | | | |Фланцеві | | | |м. Київ | |та сертифікації |2006-2010 роки, | | | |електромагнітні | | | | | |сільськогосподарської|затверджена | | | |витратоміри. Габаритна | | | | | |продукції", |постановою КМУ від | | | |довжина. | | | | | |КПКВ 2801060; |01.03.2006 N 229 | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |30,0 |( 229-2006-п ) | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 415.2.2-2009 | 65.060.10 |Пристрої причіпні | |10.2009 | 12.2010 |Державне підприємство |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |сільськогосподарських | | | |"Рівненський обласний | |сфері стандартизації | | | | |машин. Типи, основні | | | |виробничо-технічний Центр | |та сертифікації | | | | |розміри і розміщення. | | | |стандартизації метрології та| |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ із | | | |якості "Облагростандарт", | |продукції", | | | | |скасуванням | | | |м. Рівне | |КПКВ 2801060; | | | | |ГОСТ 13398-82 | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 432.2.2-2009 | 65.060.50 |Комбайни | |10.2009 | 12.2010 |Національний науковий центр |Мінагрополітики |"Наукові розробки у | | | | |зернозбиральні. | | | |"Інститут механізації та | |сфері стандартизації | | | | |Загальні технічні | | | |електрифікації сільського | |та сертифікації | | | | |вимоги. | | | |господарства" (ННЦ "ІМЕСГ") | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |продукції", | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060; | | | | | | | | | | |30,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 890.2.1-2009 | 27.170 |Енергозбереження. | |10.2009 | 06.2010 |ТОВ Дослідний інститут |Національне агентство |"Наукові та науково- | | | | |Енергоємність | | | |енергетичних проектів та |України з питань |технічні розробки за | | | | |технологічного процесу | | | |реконструкцій |забезпечення ефективного |державними | | | | |постачання товарної | | | |(ТОВ "ДІЕПР"), |використання енергетичних|і цільовими | | | | |питної води. | | | |м. Київ |ресурсів (НАЕР) |програмами | | | | |Методи визначення. | | | | | |і державним | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |замовленням в сфері | | | | | | | | | | |енергоефективності та| | | | | | | | | | |енергозбереженням", | | | | | | | | | | |КПКВ 6361020; | | | | | | | | | | |90,0 | | | -------------+---------------+-----------------------+--------------+--------+------------+----------------------------+-------------------------+---------------------+-------------------+--------| 891.2.1-2009 | 27.170 |Енергозбереження. | |10.2009 | 06.2010 |ЗАТ "ЕКОТЕХНІКА", |Національне агентство |"Наукові та науково- | | | | |Енергоємність | | | |м. Донецьк |України з питань |технічні розробки за | | | | |технологічного процесу | | | | |забезпечення ефективного |державними | | | | |вироблення цементу. | | | | |використання енергетичних|і цільовими | | | | |Методи розрахунку. | | | | |ресурсів (НАЕР) |програмами | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |і державним | | | | | | | | | | |замовленням в сфері | | | | | | | | | | |енергоефективності та| | | | | | | | | | |енергозбереженням", | | | | | | | | | | |КПКВ 6361020; | | | | | | | | | | |100,0 | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. У Додатку 4 до Плану-2009 ( v0179609-09 ) теми з
розроблення проектів нормативних документів (далі - НД) групуються
за розробниками НД - технічними комітетами стандартизації (далі -
ТК) у порядку зростання номерів ТК. Якщо теми стосуються
напрямків, за якими відсутнє відповідальне за розробку ТК, то такі
теми групуються у кінці проекту за організаціями-розробниками. 2. У графі 7 зазначається назва організації-розробника, з
якою передбачається укласти договір на розроблення НД. Попередньо
зазначається номер ТК до сфери діяльності якого відноситься об'єкт
стандартизації запланованого до розроблення НД, якщо
організація-розробник є організацією членом зазначеного ТК. 3. У графі 8 надається назва організації (підприємства,
інституту, органа виконавчої влади тощо), яка фінансує роботу. 4. У графі 10 зазначається найменування програмних документів
щодо економічного та соціального розвитку України, програм
розвитку галузей економіки та нормативно-правових актів органів
державної влади, на підставі яких розробляється НД, а також
позначення відповідних директив ЄС (технічного регламенту). Позначення відповідної директиви наводиться у наступних
випадках: - в Україні планується впровадження гармонізованого
стандарту EN (гармонізований стандарт EN - стандарт, який є в
переліку гармонізованих стандартів до відповідної директиви ЄС); - в Україні планується впровадження стандарту (ISO, IEC
тощо), на базі якого розроблено гармонізований стандарт EN. 5. У графі 11 зазначається метод прийняття НД у разі
прийняття його іншим методом, ніж методом "перекладу" та інша
додаткова інформація
Директор Департаменту
стандартизації та метрології А.А.Нелепов

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: