open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
14.08.2009 N 300

Про затвердження Додатка 1 до Плану

національної стандартизації на 2009 рік

(Витяг)
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного

комітету України з питань технічного регулювання

та споживчої політики

N 464 ( v0464609-09 ) від 22.12.2009 }

З метою реалізації завдань, визначених у програмних
документах економічного та соціального розвитку України, програмах
розвитку сфер економіки та нормативно-правових актах органів
державної влади, та відповідно до законів України "Про
стандартизацію" ( 2408-14 ) і "Про стандарти, технічні регламенти
та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Додаток 1 до Плану національної стандартизації
на 2009 рік (далі - Додаток 1 до Плану-2009), затвердженого
наказом Держспоживстандарту від 29.04.2009 N 179 ( v0179609-09 ),
що додається.
2. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Корчевна Л.О.) у місячний термін довести до відома відповідних
технічних комітетів стандартизації, організацій-розробників,
співвиконавців та організацій, що фінансують роботи з розроблення
проектів національних стандартів (змін), перегляду національних
стандартів, відповідні завдання згідно з затвердженим Додатком 1
до Плану-2009.
Голова Л.Лосюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Державного комітету

України з питань технічного

регулювання та споживчої

політики

14.08.2009 N 300
Додаток 1

до Плану національної

стандартизації на 2009 рік

( v0179609-09 )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Код | Код проекту | Назва проекту | Позначення | Строк виконання | Технічний комітет | Джерело |Найменування та код | Директивні | Примітка | завдання | нормативного | нормативного | міжнародних | (місяць, рік) | стандартизації, | фінансування |бюджетної програми, | та програмні | | | документа | документа та вид | (регіональних) | |організація-розробник | | за рахунок якої | документи | | | згідно з | роботи | нормативних | | та співвиконавці | |фінансуються роботи, | | | | Українським | | документів (ISO, |--------------------| | | вартість робіт, | | | | класифікатором| | IEC, EN тощо) |початок| подано для | | | тис. гривень | | | | нормативних | | | |затвердження| | | | | | | документів | | | | | | | | | | | ДК 004 | | | | | | | | | | |( va301609-08 )| | | | | | | | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 13 "Стандартизація електропобутових машин та приладів" | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 831.2.1- |97.120 |Регулятори |EN 60730-2-6:2008 |01.2009| 12.2009 |ТК 13 |Держспожив- |Гармонізація |Державна |проект | 2009 | |автоматичні | | | |Укрметртестстандарт, |стандарт |національних |програма |"Twinning" | | |електричної побутової| | | |м. Київ | |стандартів з |стандартизації| | | |та аналогічної | | | | | |міжнародними та |на 2006 - 2010| | | |призначеності. | | | | | |європейськими, КПКВ |роки, | | | |Частина 2-6. | | | | | |1202070, 14,4 |затверджена | | | |Додаткові вимоги до | | | | | | |постановою КМУ| | | |автоматичних | | | | | | |від 01.03.2006| | | |електричних сенсорних| | | | | | |N 229 | | | |регуляторів тиску, | | | | | | |( 229-2006-п )| | | |охоплюючи механічні | | | | | | |Директива ЄС: | | | |вимоги. Розроблення | | | | | | |2006/95/ЕС, | | | |ДСТУ | | | | | | |2004/108/ЕС | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 832.2.1- |97.120 |Регулятори |EN 60730-2-8:2002;|01.2009| 12.2009 |ТК 13 |Держспожив- |Гармонізація |Державна |проект | 2009 | |автоматичні |A1:2003 | | |Укрметртестстандарт, |стандарт |національних |програма |"Twinning" | | |електричної побутової| | | |м. Київ | |стандартів з |стандартизації| | | |та аналогічної | | | | | |міжнародними та |на 2006 - 2010| | | |призначеності. | | | | | |європейськими, КПКВ |роки, | | | |Частина 2-8. | | | | | |1202070, 18,0 |затверджена | | | |Додаткові вимоги до | | | | | | |постановою КМУ| | | |гідравлічних | | | | | | |від 01.03.2006| | | |електроклапанів, | | | | | | |N 229 | | | |охоплюючи механічні | | | | | | |( 229-2006-п )| | | |вимоги. Розроблення | | | | | | |Директива ЄС: | | | |ДСТУ | | | | | | |2004/108/ЕС, | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 833.2.1- |7.120 |Регулятори |EN 60730-2-11:2008|01.2009| 12.2009 |ТК 13 |Держспожив- |Гармонізація |Державна |проект | 2009 | |автоматичні | | | |Укрметртестстандарт, |стандарт |національних |програма |"Twinning" | | |електричної побутової| | | |м. Київ | |стандартів з |стандартизації| | | |та аналогічної | | | | | |міжнародними та |на 2006 - 2010| | | |призначеності. | | | | | |європейськими, КПКВ |роки, | | | |Частина 2-11. | | | | | |1202070, 8,8 |затверджена | | | |Додаткові вимоги до | | | | | | |постановою КМУ| | | |регуляторів енергії. | | | | | | |від 01.03.2006| | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |N 229; | | | | | | | | | | |( 229-2006-п )| | | | | | | | | | |Директива ЄС: | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 23 "Продукція садів, виноградників і виноробна продукція" | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 334.2.4- |67.160.10 |Шампанське України. | |01.2009| 06.2009 |ТК 23 |ДП "ПКТІ | | | | 2009 | |Технічні умови. | | | |Державне підприємство |"Плодмашпроект",| | | | | |Розроблення зміни N 1| | | |"Проектно- |м. Сімферополь, | | | | | |до ДСТУ 4800:2007 | | | |конструкторський |Національний | | | | | | | | | |технологічний інститут|інститут | | | | | | | | | |"Плодмашпроект" |винограду і вина| | | | | | | | | |(ДП "ПКТІ |"Магарач" (НІВіВ| | | | | | | | | |"Плодмашпроект"), |"Магарач"), | | | | | | | | | |м. Сімферополь |м. Ялта | | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 335.2.4- |67.160.10 |Вина ігристі. | |01.2009| 06.2009 |ТК 23 |ДП "ПКТІ | | | | 2009 | |Технічні умови. | | | |ДП "ПКТІ |"Плодмашпроект",| | | | | |Розроблення зміни N 1| | | |"Плодмашпроект", |м. Сімферополь, | | | | | |до ДСТУ 4807:2007 | | | |м. Сімферополь |НІВіВ "Магарач",| | | | | | | | | | |м. Ялта | | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 336.2.4- |67.160.10 |Виноматеріали для | |01.2009| 06.2009 |ТК 23 |ДП "ПКТІ | | | | 2009 | |шампанського України | | | |ДП "ПКТІ |"Плодмашпроект",| | | | | |та вин ігристих. | | | |"Плодмашпроект", |м. Сімферополь, | | | | | |Технічні умови. | | | |м. Сімферополь |НІВіВ "Магарач",| | | | | |Розроблення зміни N 1| | | | |м. Ялта | | | | | |до ДСТУ 4804:2007 | | | | | | | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 337.2.4- |67.160.10 |Виноматеріали | |01.2009| 06.2009 |ТК 23 |ДП "ПКТІ | | | | 2009 | |оброблені. Загальні | | | |ДП "ПКТІ |"Плодмашпроект",| | | | | |технічні умови. | | | |"Плодмашпроект", |м. Сімферополь, | | | | | |Розроблення зміни N 1| | | |м. Сімферополь |НІВіВ "Магарач",| | | | | |до ДСТУ 4805:2007 | | | | |м. Ялта | | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 338.2.4- |67.160.10 |Вина. Загальні | |01.2009| 06.2009 |ТК 23 |ДП "ПКТІ | | | | 2009 | |технічні умови. | | | |ДП "ПКТІ |"Плодмашпроект",| | | | | |Розроблення зміни N 1| | | |"Плодмашпроект", |м. Сімферополь, | | | | | |до ДСТУ 4806:2007 | | | |м. Сімферополь |НІВіВ "Магарач",| | | | | | | | | | |м. Ялта | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 25 "Пожежна безпека та протипожежна техніка" | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 303.2.3- |13.320 |Системи тривожної |CLC/TS 50136- |03.2009| 12.2009 |ТК 25 |ГО "УСВППП" | |Державна | | 2009 | |сигналізації. Системи|4:2004 | | |ТОВ "Науково-технічний| | |програма | | | |передавання тривожних| | | |центр "Союз інженерів | | |стандартизації| | | |сповіщень та | | | |протипожежної | | |на 2006 - 2010| | | |устатковання. Частина| | | |безпеки"" (ТОВ "НТЦ | | |роки, | | | |4. Устатковання | | | |"СІПБ""), Громадська | | |затверджена | | | |індикації центрів | | | |організація | | |постановою КМУ| | | |приймання тривожних | | | |"Український союз | | |від 01.03.2006| | | |сповіщень. | | | |виробників | | |N 229 | | | |Розроблення ДСТУ | | | |протипожежної | | |( 229-2006-п )| | | | | | | |продукції та послуг" | | | | | | | | | | |(ГО "УСВППП"), | | | | | | | | | | |Державний центр | | | | | | | | | | |сертифікації МНС | | | | | | | | | | |України, | | | | | | | | | | |ТОВ "Росток-ВЦ", | | | | | | | | | | |м. Київ | | | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 260.2.2- |13.220.10; |Протипожежна техніка.|EN 14339:2005 |01.2009| 12.2009 |ТК 25 |МНС України |Прикладні наукові та |Державна | | 2009 |93.080.30 |Гідранти пожежні | | | |Український науково- | |науково-технічні |програма | | | |підземні. Загальні | | | |дослідний інститут | |розробки, виконання |стандартизації| | | |вимоги та методи | | | |пожежної безпеки МНС | |робіт за державними |на 2006 - 2010| | | |випробування. | | | |України (УкрНДІПБ МНС | |цільовими програмами |роки, | | | |Розроблення ДСТУ на | | | |України), | |і державним |затверджена | | | |заміну ГОСТ 8220-83 | | | |м. Київ | |замовленням у сфері |постановою КМУ| | | | | | | | | |гідрометереології, |від 01.03.2006| | | | | | | | | |фінансова підтримка |N 229; | | | | | | | | | |підготовки наукових |( 229-2006-п )| | | | | | | | | |кадрів, |Директива ЄС: | | | | | | | | | |КПКВ 3207040, 32,2 |89/106/EEC | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 261.2.2- |13.220.10 |Протипожежна техніка.|EN 14384:2005 |01.2009| 12.2009 |ТК 25 |МНС України |Прикладні наукові та |Державна | | 2009 | |Гідранти пожежні | | | |УкрНДІПБ МНС України, | |науково-технічні |програма | | | |наземні. Загальні | | | |м. Київ | |розробки, виконання |стандартизації| | | |вимоги та методи | | | | | |робіт за державними |на 2006 - 2010| | | |випробування. | | | | | |цільовими програмами |роки, | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |і державним |затверджена | | | | | | | | | |замовленням у сфері |постановою КМУ| | | | | | | | | |гідрометереології, |від 01.03.2006| | | | | | | | | |фінансова підтримка |N 229 | | | | | | | | | |підготовки наукових |( 229-2006-п )| | | | | | | | | |кадрів, |Директива ЄС: | | | | | | | | | |КПКВ 3207040, 35,8 |89/106/EEC | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 36 "Хміль та продукти його переробки" | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 785.2.5- |65.020 |Рослинництво. Гранули| |05.2008| 05.2009 |ТК 36 |Мінагрополітики |Наукові розробки у | | | 2009 | |хмелю. Технічні | | | |Інститут сільського | |сфері стандартизації | | | | |умови. Розроблення | | | |господарства Полісся | |та сертифікації | | | | |ДСТУ | | | |УААН, м. Житомир | |сільськогосподарської| | | | | | | | | | |продукції, КПКВ | | | | | | | | | | |2801060, 30,0 | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 786.2.5- |65.020 |Рослинництво. | |05.2008| 12.2009 |ТК 36 |Мінагрополітики |Наукові розробки у | | | 2009 | |Розсадництво хмелю. | | | |Інститут сільського | |сфері стандартизації | | | | |Методи сортового | | | |господарства Полісся | |та сертифікації | | | | |контролю. Розроблення| | | |УААН, м. Житомир | |сільськогосподарської| | | | |ДСТУ | | | | | |продукції, КПКВ | | | | | | | | | | |2801060, 30,0 | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 787.2.5- |65.020 |Рослинництво. Методи | |05.2008| 05.2009 |ТК 36 |Мінагрополітики |Наукові розробки у | | | 2009 | |захисту хмелю від | | | |Інститут сільського | |сфері стандартизації | | | | |шкідників, хвороб та | | | |господарства Полісся | |та сертифікації | | | | |бур'янів. Загальні | | | |УААН, м. Житомир | |сільськогосподарської| | | | |вимоги. Розроблення | | | | | |продукції, КПКВ | | | | |ДСТУ | | | | | |2801060, 30,0 | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 788.2.5- |65.020 |Рослинництво. Правила| |05.2008| 05.2009 |ТК 36 |Мінагрополітики |Наукові розробки у | | | 2009 | |відбору проб ґрунту | | | |Інститут сільського | |сфері стандартизації | | | | |та рослинних зразків | | | |господарства Полісся | |та сертифікації | | | | |на хмелеплантаціях. | | | |УААН, м. Житомир, | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | |Українська державна | |продукції, КПКВ | | | | | | | | |помологічно- | |2801060, 30,0 | | | | | | | | |ампелографічна | | | | | | | | | | |інспекція | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 40 "Страховий фонд документації" | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 004.2.3- |37.080 |Страховий фонд | |01.2009| 12.2009 |ТК 40 |МНС України |Створення і | | | 2009 | |документації. | | | |Науково-дослідний, | |зберігання страхового| | | | |Електронні копії | | | |проектно- | |фонду документації, | | | | |документів. Загальні | | | |конструкторський та | |КПКВ 3203020, 95,3 | | | | |вимоги. | | | |технологічний інститут| | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |мікрографії | | | | | | | | | | |(НДІмікрографії), | | | | | | | | | | |м. Харків | | | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 005.2.3- |37.080 |Страховий фонд | |01.2009| 12.2009 |ТК 40 |МНС України |Створення і | | | 2009 | |документації. | | | |НДІмікрографії, | |зберігання страхового| | | | |Документація для | | | |м. Харків | |фонду документації, | | | | |проведення аварійно- | | | | | |КПКВ 3203020, 98,9 | | | | |рятувальних робіт. | | | | | | | | | | |Загальні вимоги. | | | | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 795.2.5- |37.080 |Страховий фонд | |01.2009| 12.2009 |ТК 40 |МНС України |Створення і | | | 2009 | |документації. | | | |НДІмікрографії, | |зберігання страхового| | | | |Документи страхового | | | |м. Харків | |фонду документації, | | | | |фонду документації. | | | | | |КПКВ 3203020, 10,0 | | | | |Технічний паспорт | | | | | | | | | | |мікрофільму. Загальні| | | | | | | | | | |вимоги. | | | | | | | | | | |Розроблення зміни N 1| | | | | | | | | | |до ДСТУ 33.108-2005 | | | | | | | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 796.2.5- |37.080 |Страховий фонд | |01.2009| 12.2009 |ТК 40 |МНС України |Створення і | | | 2009 | |документації. | | | |НДІмікрографії, | |зберігання страхового| | | | |Підготовка та | | | |м. Харків | |фонду документації, | | | | |постачання | | | | | |КПКВ 3203020, 86,1 | | | | |документації на | | | | | | | | | | |електронних носіях | | | | | | | | | | |інформації. Загальні | | | | | | | | | | |технічні вимоги. | | | | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 789.2.5- |37.080 |Страховий фонд | |01.2009| 04.2009 |ТК 40 |МНС України |Створення і | | | 2009 | |документації. | | | |НДІмікрографії, | |зберігання страхового| | | | |Підготовка і | | | |м. Харків | |фонду документації, | | | | |відправка на | | | | | |КПКВ 3203020, 11,0 | | | | |мікрофільмування | | | | | | | | | | |документації на | | | | | | | | | | |промислову продукцію.| | | | | | | | | | |Технічні вимоги. | | | | | | | | | | |Розроблення зміни | | | | | | | | | | |N 2 до | | | | | | | | | | |ДСТУ 33.105-2002 | | | | | | | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 790.2.5- |37.080 |Страховий фонд | |01.2009| 04.2009 |ТК 40 |МНС України |Створення і | | | 2009 | |документації. Об'єкти| | | |НДІмікрографії, | |зберігання страхового| | | | |культурної спадщини. | | | |м. Харків | |фонду документації, | | | | |Документація на | | | | | |КПКВ 3203020, 10,0 | | | | |об'єкти архітектури | | | | | | | | | | |та містобудування для| | | | | | | | | | |створення страхового | | | | | | | | | | |фонду документації. | | | | | | | | | | |Технічні вимоги. | | | | | | | | | | |Розроблення зміни | | | | | | | | | | |N 1 | | | | | | | | | | |до ДСТУ 33.106-2005 | | | | | | | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 791.2.5- |37.080 |Страховий фонд | |01.2009| 04.2009 |ТК 40 |МНС України |Створення і | | | 2009 | |документації. | | | |НДІмікрографії, | |зберігання страхового| | | | |Документація на | | | |м. Харків | |фонду документації, | | | | |об'єкти історичні та | | | | | |КПКВ 3203020, 10,0 | | | | |монументального | | | | | | | | | | |мистецтва для | | | | | | | | | | |створення страхового | | | | | | | | | | |фонду документації. | | | | | | | | | | |Технічні вимог. | | | | | | | | | | |Розроблення зміни N | | | | | | | | | | |1 до ДСТУ 33.107-2006| | | | | | | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 792.2.5- |37.080 |Страховий фонд | |01.2009| 04.2009 |ТК 40 |МНС України |Створення і | | | 2009 | |документації. | | | |НДІмікрографії, | |зберігання страхового| | | | |Документація на | | | |м. Харків | |фонду документації, | | | | |рухомі предмети, | | | | | |КПКВ 3203020, 10,0 | | | | |пов'язані з | | | | | | | | | | |нерухомими об'єктами | | | | | | | | | | |культурної спадщини, | | | | | | | | | | |для створення | | | | | | | | | | |страхового фонду | | | | | | | | | | |документації. | | | | | | | | | | |Технічні вимоги. | | | | | | | | | | |Розроблення зміни N | | | | | | | | | | |1 до ДСТУ 33.109-2005| | | | | | | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 793.2.5- |37.080 |Страховий фонд | |01.2009| 05.2009 |ТК 40 |МНС України |Створення і | | | 2009 | |документації. Об'єкти| | | |НДІмікрографії, | |зберігання страхового| | | | |будівництва. Порядок | | | |м. Харків | |фонду документації, | | | | |створення. | | | | | |КПКВ 3203020, 11,0 | | | | |Розроблення зміни N 1| | | | | | | | | | |до ДСТУ 33.201-2004 | | | | | | | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 794.2.5- |37.080 |Страховий фонд | |01.2009| 05.2009 |ТК 40 |МНС України |Створення і | | | 2009 | |документації. | | | |НДІмікрографії, | |зберігання страхового| | | | |Промислова продукція | | | |м. Харків | |фонду документації, | | | | |господарського | | | | | |КПКВ 3203020, 10,0 | | | | |призначення. Порядок | | | | | | | | | | |створювання. | | | | | | | | | | |Розроблення зміни N | | | | | | | | | | |1 до ДСТУ 33.202-2004| | | | | | | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 454.2.4- |67.180.10 |Цукор білий. Технічні| |01.2009| 05.2009 |ТК 56 |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 | |умови. | | | |ДУ "УкрНДІЦП", | |сфері стандартизації |програма | | | |Розроблення зміни N 1| | | |м. Київ | |та сертифікації |стандартизації| | | |до ДСТУ 4623:2006 | | | | | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | | | | | | | |продукції, |роки, | | | | | | | | | |КВКП 2801060, 10,0 |затверджена | | | | | | | | | | |постановою КМУ| | | | | | | | | | |від 01.03.2006| | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п )| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 67 "Пиво та безалкогольні напої" | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 332.2.4- |01.040.67; |Напої безалкогольні. | |02.2009| 04.2009 |ТК 67 |ЗАТ "Укрпиво", | | | | 2009 |67.160.10 |Виробництво. Терміни | | | |ЗАТ "Укрпиво", |м. Київ | | | | | |та визначення понять.| | | |м. Київ | | | | | | |Розроблення зміни N 1| | | | | | | | | | |до ДСТУ 2368:2004 | | | | | | | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 333.2.4- |67.160.10 |Напої безалкогольні. | |02.2009| 04.2009 |ТК 67 |ЗАТ "Укрпиво", | | | | 2009 | |Загальні технічні | | | |ЗАТ "Укрпиво", |м. Київ | | | | | |умови. | | | |м. Київ | | | | | | |Розроблення зміни N 2| | | | | | | | | | |до ДСТУ 4069-2002 | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 69 "Трактори і сільськогосподарські машини" | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 829.2.1- |65.060.99 |Машини для | |01.2009| 06.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у | | | 2009 | |викопування саджанців| | | |Інститут садівництва, | |сфері стандартизації | | | | |плодових культур. | | | |м. Київ | |та сертифікації | | | | |Технічні умови. | | | | | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |продукції, КПКВ | | | | | | | | | | |2801060, 30,0 | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 830.2.1- |65.060.99 |Косарки для | |01.2009| 06.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у | | | 2009 | |скошування трави та | | | |Інститут садівництва, | |сфері стандартизації | | | | |сидератів в міжряддях| | | |м. Київ | |та сертифікації | | | | |саду. Технічні умови.| | | | | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |продукції, КПКВ | | | | | | | | | | |2801060, 30,0 | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 161.2.2- |23.100.40 |З'єднання для гідро- |ISO 1179-1:2007 |01.2009| 12.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 | |та пневмоприводів і | | | |ВАТ "НДІферммаш", | |сфері стандартизації |програма | | | |загального | | | |м. Київ | |та сертифікації |стандартизації| | | |застосування. Отвори | | | | | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | |і кінці штуцерів з | | | | | |продукції, КПКВ |роки, | | | |наріззю згідно з ISO | | | | | |2801060, 19,0 |затверджена | | | |228-1 та ущільненням | | | | | | |постановою КМУ| | | |еластомірами або | | | | | | |від 01.03.2006| | | |напруженими | | | | | | |N 229 | | | |металевими | | | | | | |( 229-2006-п )| | | |поверхнями. Частина | | | | | | | | | | |1. Нарізеві отвори. | | | | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 162.2.2- |23.100.40 |З'єднання для гідро- |ISO 1179-2:2007 |01.2009| 12.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у | | | 2009 | |та пневмоприводів і | | | |ВАТ "НДІферммаш", | |сфері стандартизації | | | | |загального | | | |м. Київ | |та сертифікації | | | | |застосування. Отвори | | | | | |сільськогосподарської| | | | |і кінці штуцерів з | | | | | |продукції, КПКВ | | | | |наріззю згідно з ISO | | | | | |2801060, 19,0 | | | | |228-1 та ущільненням | | | | | | | | | | |еластомірами або | | | | | | | | | | |напруженими | | | | | | | | | | |металевими | | | | | | | | | | |поверхнями. Частина | | | | | | | | | | |2. Кінці штуцерів для| | | | | | | | | | |важких (S) та легких | | | | | | | | | | |умов експлуатування | | | | | | | | | | |(L) з еластомірним | | | | | | | | | | |ущільником (тип E). | | | | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 163.2.2- |23.100.40 |З'єднання для гідро- |ISO 1179-3:2007 |01.2009| 12.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 | |та пневмоприводів і | | | |ВАТ "НДІферммаш", | |сфері стандартизації |програма | | | |загального | | | |м. Київ | |та сертифікації |стандартизації| | | |застосування. Отвори | | | | | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | |і кінці штуцерів з | | | | | |продукції, КПКВ |роки, | | | |наріззю згідно з ISO | | | | | |2801060, 19,0 |затверджена | | | |228-1 та ущільненням | | | | | | |постановою КМУ| | | |еластомірами або | | | | | | |від 01.03.2006| | | |напруженими | | | | | | |N 229 | | | |металевими | | | | | | |( 229-2006-п )| | | |поверхнями. Частина | | | | | | | | | | |3. Кінці штуцерів для| | | | | | | | | | |легких (L) умов | | | | | | | | | | |експлуатування з | | | | | | | | | | |утримувальним кільцем| | | | | | | | | | |(тип G і H). | | | | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 164.2.2- |23.100.40 |З'єднання для гідро- |ISO 1179-4:2007 |01.2009| 12.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 | |та пневмоприводів і | | | |ВАТ "НДІферммаш", | |сфері стандартизації |програма | | | |загального | | | |м. Київ | |та сертифікації |стандартизації| | | |застосування. Отвори | | | | | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | |і кінці штуцерів з | | | | | |продукції, КПКВ |роки, | | | |наріззю згідно з ISO | | | | | |2801060, 19,0 |затверджена | | | |228-1 та ущільненням | | | | | | |постановою КМУ| | | |еластомірами або | | | | | | |від 01.03.2006| | | |напруженими | | | | | | |N 229 | | | |металевими | | | | | | |( 229-2006-п )| | | |поверхнями. Частина | | | | | | | | | | |4. Кінці штуцерів | | | | | | | | | | |загального | | | | | | | | | | |застосування з | | | | | | | | | | |ущільненням тільки | | | | | | | | | | |напруженими | | | | | | | | | | |металевими поверхнями| | | | | | | | | | |(тип В). Розроблення | | | | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 165.2.2- |65.060.35 |Сільськогосподарське |ISO 9635-1:2006 |01.2009| 12.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 | |іригаційне | | | |ВАТ "НДІферммаш", | |сфері стандартизації |програма | | | |устатковання. Клапани| | | |м. Київ | |та сертифікації |стандартизації| | | |зрошувальні. Частина | | | | | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | |1. Загальні технічні | | | | | |продукції, КПКВ |роки, | | | |вимоги. Розроблення | | | | | |2801060, 19,5 |затверджена | | | |ДСТУ | | | | | | |постановою КМУ| | | | | | | | | | |від 01.03.2006| | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п )| | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 166.2.2- |65.060.35 |Сільськогосподарське |ISO 9635-2:2006 |01.2009| 12.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 | |іригаційне | | | |ВАТ "НДІферммаш", | |сфері стандартизації |програма | | | |устатковання. Клапани| | | |м. Київ | |та сертифікації |стандартизації| | | |зрошувальні. Частина | | | | | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | |2. Відсічні клапани. | | | | | |продукції, КПКВ |роки, | | | |Технічні умови. | | | | | |2801060, 19,0 |затверджена | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |постановою КМУ| | | | | | | | | | |від 01.03.2006| | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п )| | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 167.2.2- |65.060.35 |Сільськогосподарське |ISO 9635-3:2006 |01.2009| 12.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 | |іригаційне | | | |ВАТ "НДІферммаш", | |сфері стандартизації |програма | | | |устатковання. Клапани| | | |м. Київ | |та сертифікації |стандартизації| | | |зрошувальні. Частина | | | | | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | |3. Зворотні клапани. | | | | | |продукції, КПКВ |роки, | | | |Технічні умови. | | | | | |2801060, 19,0 |затверджена | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |постановою КМУ| | | | | | | | | | |від 01.03.2006| | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п )| | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 168.2.2- |65.060.35 |Сільськогосподарське |ISO 9635-4:2006 |01.2009| 12.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 | |іригаційне | | | |ВАТ "НДІферммаш", | |сфері стандартизації |програма | | | |устатковання. Клапани| | | |м. Київ | |та сертифікації |стандартизації| | | |зрошувальні. Частина | | | | | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | |4. Повітряні клапани.| | | | | |продукції, КПКВ |роки, | | | |Технічні умови. | | | | | |2801060, 19,0 |затверджена | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |постановою КМУ| | | | | | | | | | |від 01.03.2006| | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п )| | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 169.2.2- |65.060.40 |Обладнання для |ISO 19932-1:2006 |01.2009| 12.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 | |захисту рослин. | | | |ВАТ "НДІферммаш", | |сфері стандартизації |програма | | | |Обприскувачі | | | |м. Київ | |та сертифікації |стандартизації| | | |ранцеві. Частина 1. | | | | | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | |Технічні вимоги та | | | | | |продукції, КПКВ |роки, | | | |методи | | | | | |2801060, 18,0 |затверджена | | | |випробовування. | | | | | | |постановою КМУ| | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |від 01.03.2006| | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п )| | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 170.2.2- |65.060.40 |Обладнання для |ISO 19932-2:2006 |01.2009| 12.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 | |захисту рослин. | | | |ВАТ "НДІферммаш", | |сфері стандартизації |програма | | | |Обприскувачі | | | |м. Київ | |та сертифікації |стандартизації| | | |ранцеві. Частина 2. | | | | | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | |Межі | | | | | |продукції, КПКВ |роки, | | | |роботоздатності. | | | | | |2801060, 18,0 |затверджена | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |постановою КМУ| | | | | | | | | | |від 01.03.2006| | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п )| | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 171.2.2- |65.060.10 |Сільськогосподарські |ISO 23205:2006 |11.2007| 06.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 | |трактори. Навчальне | | | |ВАТ "НДІферммаш", | |сфері стандартизації |програма | | | |місце. Розроблення | | | |м. Київ | |та сертифікації |стандартизації| | | |ДСТУ | | | | | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | | | | | | | |продукції, КПКВ |роки, | | | | | | | | | |2801060, 19,0 |затверджена | | | | | | | | | | |постановою КМУ| | | | | | | | | | |від 01.03.2006| | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п )| | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 172.2.2- |23.040.70 |Шланги гумові та |ISO 1307:2006 |11.2007| 06.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 | |пластмасові. Розміри | | | |ВАТ "НДІферммаш", | |сфері стандартизації |програма | | | |шлангів, мінімальні | | | |м. Київ | |та сертифікації |стандартизації| | | |та максимальні | | | |ТК 128, | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | |діаметри і допуски на| | | |ДП "УНДКТІ "ДІНЦЕМ" | |продукції, КПКВ |роки, | | | |мірні довжини | | | | | |2801060, 19,0 |затверджена | | | |шлангів. Розроблення | | | | | | |постановою КМУ| | | |ДСТУ | | | | | | |від 01.03.2006| | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п )| | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 173.2.2- |23.040.70 |Шланги гумові і |ISO 1402:1994 |11.2007| 08.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 | |пластмасові та шланги| | | |ВАТ "НДІферммаш", | |сфері стандартизації |програма | | | |складені. | | | |м. Київ | |та сертифікації |стандартизації| | | |Гідростатичні | | | |ТК 128, | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | |випробовування. | | | |ДП "УНДКТІ "ДІНЦЕМ" | |продукції, КПКВ |роки, | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |2801060, 19,0 |затверджена | | | | | | | | | | |постановою КМУ| | | | | | | | | | |від 01.03.2006| | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п )| | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 174.2.2- |23.040.20; |Шланги та труби |ISO 1746:1998 |11.2007| 08.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 |23.040.70 |гумові або | | | |ВАТ "НДІферммаш", | |сфері стандартизації |програма | | | |пластмасові. | | | |м. Київ | |та сертифікації |стандартизації| | | |Випробовування на | | | |ТК 128, | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | |згинання. Розроблення| | | |ДП "УНДКТІ "ДІНЦЕМ" | |продукції, КПКВ |роки, | | | |ДСТУ | | | | | |2801060, 19,0 |затверджена | | | | | | | | | | |постановою КМУ| | | | | | | | | | |від 01.03.2006| | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п )| | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 175.2.2- |43.060.40 |Двигуни дизельні. |ISO 2974:2005 |11.2007| 08.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 | |Кінцеві з'єднання з | | | |ВАТ "НДІферммаш", | |сфері стандартизації |програма | | | |внутрішнім конусом | | | |м. Київ | |та сертифікації |стандартизації| | | |60 градусів для | | | | | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | |паливопроводів | | | | | |продукції, КПКВ |роки, | | | |високого тиску. | | | | | |2801060, 19,0 |затверджена | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |постановою КМУ| | | | | | | | | | |від 01.03.2006| | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п )| | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 176.2.2- |65.060.01 |Трактори і машини |ISO 5711:1995 |11.2007| 08.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 | |сільськогосподарські | | | |ВАТ "НДІферммаш", | |сфері стандартизації |програма | | | |та лісогосподарські. | | | |м. Київ | |та сертифікації |стандартизації| | | |Приєднувальні | | | | | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | |розміри для колеса та| | | | | |продукції, КПКВ |роки, | | | |маточини. Розроблення| | | | | |2801060, 19,0 |затверджена | | | |ДСТУ | | | | | | |постановою КМУ| | | | | | | | | | |від 01.03.2006| | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п )| | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 177.2.2- |21.220.10 |Пасові передачі. |ISO 5291:1993 |01.2009| 12.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 | |Шківи жолобчасті для | | | |ВАТ "НДІферммаш", | |сфері стандартизації |програма | | | |з'єднання клинових | | | |м. Київ | |та сертифікації |стандартизації| | | |пасів класичного | | | | | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | |профілю. Перерізи | | | | | |продукції, КПКВ |роки, | | | |жолобів AJ, BJ, CJ, і| | | | | |2801060, 19,0 |затверджена | | | |DJ (ефективна | | | | | | |постановою КМУ| | | |система). Розроблення| | | | | | |від 01.03.2006| | | |ДСТУ | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п )| | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 178.2.2- |43.060.40 |Двигуни дизельні. |ISO 7612:2006 |01.2009| 12.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 | |Паливні рядні | | | |ВАТ "НДІферммаш", | |сфері стандартизації |програма | | | |насоси, встановлювані| | | |м. Київ | |та сертифікації |стандартизації| | | |на основі двигуна та | | | | | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | |живильні насоси | | | | | |продукції, КПКВ |роки, | | | |високого тиску для | | | | | |2801060, 19,0 |затверджена | | | |систем вприскування | | | | | | |постановою КМУ| | | |палива із загальним | | | | | | |від 01.03.2006| | | |нагнітальним | | | | | | |N 229 | | | |трубопроводом. | | | | | | |( 229-2006-п )| | | |Монтажні розміри. | | | | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 179.2.2- |43.060.40 |Двигуни дизельні. |ISO 8535-1:2006 |01.2009| 12.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 | |Сталеві труби для | | | |ВАТ "НДІферммаш", | |сфері стандартизації |програма | | | |паливопроводів | | | |м. Київ | |та сертифікації |стандартизації| | | |високого тиску. | | | | | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | |Вимоги щодо | | | | | |продукції, КПКВ |роки, | | | |безшовних | | | | | |2801060, 18,0 |затверджена | | | |холоднотянутих труб з| | | | | | |постановою КМУ| | | |одинарною стінкою. | | | | | | |від 01.03.2006| | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п )| | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 180.2.2- |65.060.35 |Сільськогосподарське |ISO 9911:2006 |01.2009| 12.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 | |іригаційне | | | |ВАТ "НДІферммаш", | |сфері стандартизації |програма | | | |устаткування. Клапани| | | |м. Київ | |та сертифікації |стандартизації| | | |пластмасові | | | | | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | |малорозмірні з ручним| | | | | |продукції, КПКВ |роки, | | | |управлінням. | | | | | |2801060, 18,0 |затверджена | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |постановою КМУ| | | | | | | | | | |від 01.03.2006| | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п )| | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| Тему з кодом завдання 181.2.2-2009 вилучено на підставі Наказу
Державного комітету України з питань технічного регулювання та
споживчої політики N 464 ( v0464609-09 ) від 22.12.2009 }
|----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 182.2.2- |43.060.40 |Двигуни дизельні. |ISO 13296:2005 |01.2009| 12.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 | |Складники | | | |ВАТ "НДІферммаш", | |сфері стандартизації |програма | | | |паливопроводів | | | |м. Київ | |та сертифікації |стандартизації| | | |високого тиску. | | | | | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | |Загальні вимоги та | | | | | |продукції, КПКВ |роки, | | | |розміри. Розроблення | | | | | |2801060, 19,0 |затверджена | | | |ДСТУ | | | | | | |постановою КМУ| | | | | | | | | | |від 01.03.2006| | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п )| | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 183.2.2- |43.060.40 |Двигуни дизельні. |ISO 13555-1:2003 |11.2007| 06.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 | |Метод перевіряння | | | |ВАТ "НДІферммаш", | |сфері стандартизації |програма | | | |динамічної | | | |м. Київ | |та сертифікації |стандартизації| | | |синхронізації | | | | | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | |устатковання для | | | | | |продукції, КПКВ |роки, | | | |впроскування | | | | | |2801060, 19,0 |затверджена | | | |дизельного палива. | | | | | | |постановою КМУ| | | |Частина 1. Попередня | | | | | | |від 01.03.2006| | | |стабілізація режиму | | | | | | |N 229 | | | |роботи. Розроблення | | | | | | |( 229-2006-п )| | | |ДСТУ | | | | | | | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 184.2.2- |43.060.40 |Двигуни дизельні. |ISO 22241-1:2006 |11.2007| 08.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 | |Інгібітор корозії | | | |ВАТ "НДІферммаш", | |сфері стандартизації |програма | | | |AUS 32. Частина 1. | | | |м. Київ | |та сертифікації |стандартизації| | | |Вимоги щодо якості. | | | | | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |продукції, КПКВ |роки, | | | | | | | | | |2801060, 19,0 |затверджена | | | | | | | | | | |постановою КМУ| | | | | | | | | | |від 01.03.2006| | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п )| | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 185.2.2- |43.060.40 |Двигуни дизельні. |ISO 22241-3:2008 |11.2007| 08.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 | |Інгібітор корозії | | | |ВАТ "НДІферммаш", | |сфері стандартизації |програма | | | |AUS 32. Частина 3. | | | |м. Київ | |та сертифікації |стандартизації| | | |Оброблення, | | | | | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | |транспортування та | | | | | |продукції, КПКВ |роки, | | | |зберігання. | | | | | |2801060, 19,0 |затверджена | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |постановою КМУ| | | | | | | | | | |від 01.03.2006| | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п )| | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 187.2.2- |75.160.10 |Біопаливо тверде. |CEN/TS 15149- |05.2008| 06.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 | |Метод визначання |1:2006 | | |ВАТ "НДІферммаш", | |сфері стандартизації |програма | | | |гранулометричного | | | |м. Київ | |та сертифікації |стандартизації| | | |складу. Частина 1. | | | | | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | |Метод з | | | | | |продукції, КПКВ |роки, | | | |використанням | | | | | |2801060, 18,0 |затверджена | | | |вібраційного сита з | | | | | | |постановою КМУ| | | |отворами 3,15 мм і | | | | | | |від 01.03.2006| | | |більше. Розроблення | | | | | | |N 229 | | | |ДСТУ | | | | | | |( 229-2006-п )| | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 188.2.2- |75.160.10 |Біопаливо тверде. |CEN/TS 15149- |05.2008| 08.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 | |Метод визначання |2:2006 | | |ВАТ "НДІферммаш", | |сфері стандартизації |програма | | | |гранулометричного | | | |м. Київ | |та сертифікації |стандартизації| | | |складу. Частина 2. | | | | | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | |Метод з | | | | | |продукції, КПКВ |роки, | | | |використанням | | | | | |2801060, 18,0 |затверджена | | | |вібраційного сита з | | | | | | |постановою КМУ| | | |отворами 3,15 мм та | | | | | | |від 01.03.2006| | | |менше. Розроблення | | | | | | |N 229 | | | |ДСТУ | | | | | | |( 229-2006-п )| | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 189.2.2- |75.160.10 |Біопаливо тверде. |CEN/TS 15149- |05.2008| 08.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 | |Метод визначання |3:2006 | | |ВАТ "НДІферммаш", | |сфері стандартизації |програма | | | |гранулометричного | | | |м. Київ | |та сертифікації |стандартизації| | | |складу. Частина 3. | | | | | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | |Метод з | | | | | |продукції, КПКВ |роки, | | | |використанням | | | | | |2801060, 18,0 |затверджена | | | |обертового сита. | | | | | | |постановою КМУ| | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |від 01.03.2006| | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п )| | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 190.2.2- |75.160.10 |Біопаливо тверде. |CEN/TS 15289:2006 |11.2007| 08.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 | |Визначання вмісту | | | |ВАТ "НДІферммаш", | |сфері стандартизації |програма | | | |сірки та хлору. | | | |м. Київ | |та сертифікації |стандартизації| | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | | | | | | | |продукції, КПКВ |роки, | | | | | | | | | |2801060, 19,6 |затверджена | | | | | | | | | | |постановою КМУ| | | | | | | | | | |від 01.03.2006| | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п )| | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 191.2.2- |75.160.10 |Біопаливо тверде. |CEN/TS 15290:2006 |11.2007| 08.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 | |Визначання основних | | | |ВАТ "НДІферммаш", | |сфері стандартизації |програма | | | |елементів. | | | |м. Київ | |та сертифікації |стандартизації| | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | | | | | | | |продукції, КПКВ |роки, | | | | | | | | | |2801060, 19,0 |затверджена | | | | | | | | | | |постановою КМУ| | | | | | | | | | |від 01.03.2006| | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п )| | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 192.2.2- |75.160.10 |Біопаливо тверде. |CEN/TS 15296:2006 |05.2008| 08.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 | |Розрахунок складу за | | | |ВАТ "НДІферммаш", | |сфері стандартизації |програма | | | |різними базами. | | | |м. Київ | |та сертифікації |стандартизації| | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | | | | | | | |продукції, КПКВ |роки, | | | | | | | | | |2801060, 18,0 |затверджена | | | | | | | | | | |постановою КМУ| | | | | | | | | | |від 01.03.2006| | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п )| | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 193.2.2- |65.060.10 |Сільськогосподарські |EN |05.2008| 06.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 | |машини. Навантажувачі|12525:2000/A1:2006| | |ВАТ "НДІферммаш", | |сфері стандартизації |програма | | | |фронтальні. Безпека. | | | |м. Київ | |та сертифікації |стандартизації| | | |Розроблення зміни | | | | | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | |N 1 до ДСТУ EN | | | | | |продукції, КПКВ |роки, | | | |12525:2004 | | | | | |2801060, 18,0 |затверджена | | | | | | | | | | |постановою КМУ| | | | | | | | | | |від 01.03.2006| | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п )| | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 194.2.2- |65.040.10 |Машини та обладнання | |01.2009| 12.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 | |для тваринництва та | | | |ВАТ "НДІферммаш", | |сфері стандартизації |програма | | | |кормовиробництва. | | | |м. Київ | |та сертифікації |стандартизації| | | |Монтажопридатність. | | | | | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | |Загальні вимоги. | | | | | |продукції, КПКВ |роки, | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | |2801060, 30,0 |затверджена | | | |заміну ГОСТ 22903-78 | | | | | | |постановою КМУ| | | | | | | | | | |від 01.03.2006| | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п )| | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 195.2.2- |01.040.65 |Трактори | |01.2009| 12.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у | | | 2009 | |сільськогосподарські | | | |ВАТ "НДІферммаш", | |сфері стандартизації | | | | |та лісогосподарські. | | | |м. Київ | |та сертифікації | | | | |Терміни та | | | | | |сільськогосподарської| | | | |визначення типів. | | | | | |продукції, КПКВ | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |2801060, 30,0 | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 300.2.2- |13.160; |Вібрація механічна. |ISO 10326- |01.2009| 12.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 |43.020; |Лабораторний метод |1:1992/А1:2007 | | |ВАТ "НДІферммаш", | |сфері стандартизації |програма | | |53.100; |оцінювання вібрації | | | |м. Київ | |та сертифікації |стандартизації| | |65.060.10 |сидіння транспортного| | | | | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | |засобу. Частина 1. | | | | | |продукції, КПКВ |роки, | | | |Основні вимоги. | | | | | |2801060, 18,0 |затверджена | | | |Розроблення зміни | | | | | | |постановою КМУ| | | |N 1 до ДСТУ 10326- | | | | | | |від 01.03.2006| | | |1:2005 | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п )| | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 221.2.2- |77.140.65 |Канати сталеві |ISO 2408:2004 |01.2009| 12.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 | |дротяні загального | | | |ВАТ "НДІферммаш", | |сфері стандартизації |програма | | | |призначення. | | | |м. Київ | |та сертифікації |стандартизації| | | |Характеристики. | | | |ТК 100, | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | |Розроблення ДСТУ | | | |Міжнародна асоціація | |продукції, КПКВ |роки, | | | | | | | |дослідників сталевих | |2801060, 19,0 |затверджена | | | | | | | |канатів (МАИСК) | | |постановою КМУ| | | | | | | |Мінпромполітики | | |від 01.03.2006| | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п )| | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 222.2.2- |23.040.70 |Пластмасові шланги. |ISO 3994:2007 |01.2009| 12.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 | |Шланги | | | |ВАТ "НДІферммаш", | |сфері стандартизації |програма | | | |термопластичні | | | |м. Київ | |та сертифікації |стандартизації| | | |спірально армовані | | | | | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | |для всмоктування та | | | | | |продукції, КПКВ |роки, | | | |зливання водяних | | | | | |2801060, 18,0 |затверджена | | | |матеріалів. Технічні | | | | | | |постановою КМУ| | | |умови. Розроблення | | | | | | |від 01.03.2006| | | |ДСТУ | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п )| | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 223.2.2- |65.060.35 |Сільськогосподарське |ISO 9635-5:2006 |01.2009| 12.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 | |іригаційне | | | |ВАТ "НДІферммаш", | |сфері стандартизації |програма | | | |устатковання. Клапани| | | |м. Київ | |та сертифікації |стандартизації| | | |зрошувальні. Частина | | | | | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | |5. Керувальні | | | | | |продукції, КПКВ |роки, | | | |клапани. Технічні | | | | | |2801060, 18,0 |затверджена | | | |умови. Розроблення | | | | | | |постановою КМУ| | | |ДСТУ | | | | | | |від 01.03.2006| | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п )| | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 224.2.2- |65.060.80 |Лісогосподарські |ISO 11681-2:2006 |01.2009| 12.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 | |машини. Вимоги щодо | | | |ВАТ "НДІферммаш", | |сфері стандартизації |програма | | | |безпеки та методи | | | |м. Київ | |та сертифікації |стандартизації| | | |випробовування | | | | | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | |портативних | | | | | |продукції, КПКВ |роки, | | | |ланцюгових пилок. | | | | | |2801060, 18,0 |затверджена | | | |Частина 2. Пилки для | | | | | | |постановою КМУ| | | |догляду за деревами. | | | | | | |від 01.03.2006| | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | |N 229 | | | |заміну ДСТУ ISO | | | | | | |( 229-2006-п )| | | |11681-2:2005 | | | | | | | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 225.2.2- |65.060.01 |Сільськогосподарські |ISO 15077:2008 |01.2009| 12.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 | |та лісогосподарські | | | |ВАТ "НДІферммаш", | |сфері стандартизації |програма | | | |трактори і самохідні | | | |м. Київ | |та сертифікації |стандартизації| | | |машини. Органи | | | | | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | |керування. Зусилля | | | | | |продукції, КПКВ |роки, | | | |приведення в дію, | | | | | |2801060, 19,0 |затверджена | | | |переміщення, | | | | | | |постановою КМУ| | | |розташування та | | | | | | |від 01.03.2006| | | |способи приведення в | | | | | | |N 229 | | | |дію. | | | | | | |( 229-2006-п )| | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | | | | | |заміну ДСТУ | | | | | | | | | | |ISO/TS15077:2005 | | | | | | | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 226.2.2- |23.100.01; |Системи та вузли |ISO 1219-1:2006 |01.2009| 12.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 |01.080.30 |гідравлічні та | | | |Український науково- | |сфері стандартизації |програма | | | |пневматичні. Графічні| | | |дослідний інститут | |та сертифікації |стандартизації| | | |умовні познаки та | | | |прогнозування та | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | |принципові схеми. | | | |випробування техніки і| |продукції, КПКВ |роки, | | | |Частина 1. Графічні | | | |технологій для | |2801060, 19,0 |затверджена | | | |умовні познаки. | | | |сільськогосподарського| | |постановою КМУ| | | |Розроблення ДСТУ | | | |виробництва імені | | |від 01.03.2006| | | | | | | |Леоніда Погорілого | | |N 229 | | | | | | | |(УкрНДІПВТ | | |( 229-2006-п )| | | | | | | |ім. Л.Погорілого) | | | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 227.2.2- |65.060.10 |Сільськогосподарські |ISO 3776-2:2007 |01.2009| 12.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 | |трактори і машини. | | | |УкрНДІПВТ | |сфері стандартизації |програма | | | |Ремені безпеки. | | | |ім. Л.Погорілого | |та сертифікації |стандартизації| | | |Частина 2. Вимоги | | | | | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | |щодо міцності | | | | | |продукції, КПКВ |роки, | | | |анкерних кріплень. | | | | | |2801060, 18,0 |затверджена | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |постановою КМУ| | | | | | | | | | |від 01.03.2006| | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п )| | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 228.2.2- |65.060.30 |Устатковання для |ISO 4002-2:1977 |01.2009| 12.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 | |сівби та садіння. | | | |УкрНДІПВТ | |сфері стандартизації |програма | | | |Диски. Частина 2. | | | |ім. Л.Погорілого | |та сертифікації |стандартизації| | | |Пласкі диски типу D2 | | | | | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | |з однобічним | | | | | |продукції, КПКВ |роки, | | | |заточуванням. Розміри| | | | | |2801060, 18,0 |затверджена | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |постановою КМУ| | | | | | | | | | |від 01.03.2006| | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п )| | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 229.2.2- |65.060.20 |Сільськогосподарські |ISO 5678:1993 |01.2009| 12.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 | |машини. Устатковання | | | |УкрНДІПВТ | |сфері стандартизації |програма | | | |грунтообробне. S- | | | |ім. Л. Погорілого | |та сертифікації |стандартизації| | | |подібні стійки: | | | | | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | |Основні розміри і | | | | | |продукції, КПКВ |роки, | | | |зони вільного | | | | | |2801060, 18,0 |затверджена | | | |простору. Розроблення| | | | | | |постановою КМУ| | | |ДСТУ | | | | | | |від 01.03.2006| | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п )| | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 230.2.2- |53.100; |Машини землерийні. |ISO 6165:2006 |01.2009| 12.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 |01.040.53 |Основні типи. | | | |УкрНДІПВТ | |сфері стандартизації |програма | | | |Ідентифікація, | | | |ім. Л. Погорілого | |та сертифікації |стандартизації| | | |терміни та | | | | | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | |визначення понять. | | | | | |продукції, КПКВ |роки, | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | |2801060, 18,0 |затверджена | | | |заміну ДСТУ ГОСТ ИСО | | | | | | |постановою КМУ| | | |6165:2003 | | | | | | |від 01.03.2006| | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п )| | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 231.2.2- |65.150 |Інкубатори для риби. | |01.2009| 12.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у | | | 2009 | |Загальні технічні | | | |УкрНДІПВТ | |сфері стандартизації | | | | |вимоги. Розроблення | | | |ім. Л. Погорілого | |та сертифікації | | | | |ДСТУ | | | | | |сільськогосподарської| | | | | | | | | | |продукції, КПКВ | | | | | | | | | | |2801060, 18,0 | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 232.2.2- |65.060.50 |Машини | |01.2009| 12.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 | |картоплезбиральні. | | | |УкрНДІПВТ | |сфері стандартизації |програма | | | |Загальні технічні | | | |ім. Л. Погорілого | |та сертифікації |стандартизації| | | |вимоги. Розроблення | | | | | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | |ДСТУ на заміну ГОСТ | | | | | |продукції, КПКВ |роки, | | | |27310-87 | | | | | |2801060, 20,0 |затверджена | | | | | | | | | | |постановою КМУ| | | | | | | | | | |від 01.03.2006| | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п )| | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 233.2.2- |65.060.50 |Машини | |01.2009| 12.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 | |картоплезбиральні. | | | |УкрНДІПВТ | |сфері стандартизації |програма | | | |Методи випробувань. | | | |ім. Л. Погорілого | |та сертифікації |стандартизації| | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | |заміну ГОСТ 28713-90 | | | | | |продукції, КПКВ |роки, | | | | | | | | | |2801060, 20,0 |затверджена | | | | | | | | | | |постановою КМУ| | | | | | | | | | |від 01.03.2006| | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п )| | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 234.2.2- |65.040.10 |Комплекти | |01.2009| 12.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 | |устатковання для | | | |УкрНДІПВТ | |сфері стандартизації |програма | | | |підлогового | | | |ім. Л. Погорілого | |та сертифікації |стандартизації| | | |вирощування і | | | | | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | |утримання птиці. | | | | | |продукції, КПКВ |роки, | | | |Загальні технічні | | | | | |2801060, 20,0 |затверджена | | | |вимоги. Розроблення | | | | | | |постановою КМУ| | | |ДСТУ на заміну ГОСТ | | | | | | |від 01.03.2006| | | |23708-84 | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п )| | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 235.2.2- |65.060.50; |Сільськогосподарські | |01.2009| 12.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 |19.020 |та лісогосподарські | | | |УкрНДІПВТ | |сфері стандартизації |програма | | | |машини. Прес- | | | |ім. Л. Погорілого | |та сертифікації |стандартизації| | | |підбирачі. Методи | | | | | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | |випробування. | | | | | |продукції, КПКВ |роки, | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | |2801060, 20,0 |затверджена | | | |заміну ГОСТ 28287-89 | | | | | | |постановою КМУ| | | | | | | | | | |від 01.03.2006| | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п )| | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 236.2.2- |65.060.99; |Сільськогосподарська | |01.2009| 12.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у | | | 2009 |19.020 |техніка. Установки | | | |УкрНДІПВТ | |сфері стандартизації | | | | |біогазові. Методи | | | |ім. Л. Погорілого | |та сертифікації | | | | |випробування. | | | | | |сільськогосподарської| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |продукції, КПКВ | | | | | | | | | | |2801060, 30,0 | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 237.2.2- |65.060.10 |Сільськогосподарські | |01.2009| 12.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у | | | 2009 | |та лісогосподарські | | | |УкрНДІПВТ | |сфері стандартизації | | | | |трактори. Зусилля та | | | |ім. Л. Погорілого | |та сертифікації | | | | |опір тягові. Загальні| | | | | |сільськогосподарської| | | | |вимоги. Розроблення | | | | | |продукції, КПКВ | | | | |ДСТУ | | | | | |2801060, 30,0 | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 238.2.2- |65.060.10 |Сільськогосподарські | |01.2009| 12.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у | | | 2009 | |та лісогосподарські | | | |УкрНДІПВТ | |сфері стандартизації | | | | |трактори. Зчеплення | | | |ім. Л. Погорілого | |та сертифікації | | | | |механічні між | | | | | |сільськогосподарської| | | | |трактором та | | | | | |продукції, КПКВ | | | | |причіпним | | | | | |2801060, 30,0 | | | | |устаткованням. | | | | | | | | | | |Загальні технічні | | | | | | | | | | |вимоги. Розроблення | | | | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 239.2.2- |65.060.10 |Сільськогосподарські | |01.2009| 12.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у | | | 2009 | |та лісогосподарські | | | |УкрНДІПВТ | |сфері стандартизації | | | | |трактори. Зчеплення | | | |ім. Л. Погорілого | |та сертифікації | | | | |механічні між | | | | | |сільськогосподарської| | | | |трактором та | | | | | |продукції, КПКВ | | | | |причіпним | | | | | |2801060, 30,0 | | | | |устаткованням. Методи| | | | | | | | | | |випробувань. | | | | | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 240.2.2- |65.060.10 |Сільськогосподарські | |01.2009| 12.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у | | | 2009 | |та лісогосподарські | | | |УкрНДІПВТ | |сфері стандартизації | | | | |трактори. Платформи | | | |ім. Л. Погорілого | |та сертифікації | | | | |вантажні. Загальні | | | | | |сільськогосподарської| | | | |технічні вимоги. | | | | | |продукції, КПКВ | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |2801060, 30,0 | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 241.2.2- |65.060.10 |Сільськогосподарські | |01.2009| 12.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у | | | 2009 | |та лісогосподарські | | | |УкрНДІПВТ | |сфері стандартизації | | | | |трактори. Захист від | | | |ім. Л. Погорілого | |та сертифікації | | | | |рухомих частин та | | | | | |сільськогосподарської| | | | |виступних елементів. | | | | | |продукції, КПКВ | | | | |Загальні вимоги. | | | | | |2801060, 30,0 | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 242.2.2- |65.060.10 |Сільськогосподарські | |01.2009| 12.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у | | | 2009 | |та лісогосподарські | | | |УкрНДІПВТ | |сфері стандартизації | | | | |трактори. Сидіння | | | |ім. Л. Погорілого | |та сертифікації | | | | |пасажирські. Загальні| | | | | |сільськогосподарської| | | | |технічні вимоги. | | | | | |продукції, КПКВ | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |2801060, 30,0 | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 243.2.2- |65.060.10 |Сільськогосподарські | |01.2009| 12.2009 |ТК 69 |Мінагрополітики |Наукові розробки у | | | 2009 | |та лісогосподарські | | | |УкрНДІПВТ | |сфері стандартизації | | | | |трактори. Системи | | | |ім. Л. Погорілого | |та сертифікації | | | | |гальмування | | | | | |сільськогосподарської| | | | |причіпного | | | | | |продукції, КПКВ | | | | |устатковання. | | | | | |2801060, 30,0 | | | | |Загальні технічні | | | | | | | | | | |вимоги. Розроблення | | | | | | | | | | |ДСТУ | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 83 "Вагони" | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 262.2.2- |45.060.20 |Вагони пасажирські | |01.2009| 12.2009 |ТК 83 |ВАТ "Крюківський| | | | 2009 | |магістральні | | | |Державне підприємство |вагонобудівний | | | | | |локомотивної тяги. | | | |"Український науково- |завод" | | | | | |Вимоги безпеки. | | | |дослідний інститут | | | | | | |Розроблення зміни | | | |вагонобудування" | | | | | | |N 1 до ДСТУ 4049-2001| | | |(ДП "УкрНДІВ"), | | | | | | | | | | |м. Кременчук | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 101 "Технологія поліграфії" | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 011.2.3- |37.120 |Шрифти друкарські (на| |10.2008| 12.2009 |ТК 101 |Держкомтелерадіо|Прикладні розробки у |Державна | | 2009 | |кириличній та | | | |ВАТ "Український | |сфері засобів масової|програма | | | |латинській графічних | | | |науково-дослідний | |інформації, |стандартизації| | | |основах). Групи. | | | |інститут поліграфічної| |книговидавничої |на 2006 - 2010| | | |Місткість. | | | |промисловості | |справи та |роки, | | | |Розроблення ДСТУ на | | | |ім. Т.Г.Шевченка" | |інформаційно- |затверджена | | | |заміну ГОСТ 3489.1-71| | | |корпоративне | |бібліографічної |постановою КМУ| | | | | | | |підприємство Державної| |діяльності, |від 01.03.2006| | | | | | | |акціонерної компанії | |КПКВ 1701020, 20,0 |N 229 | | | | | | | |"Укрвидавполіграфія" | | |( 229-2006-п )| | | | | | | |(ВАТ "УНДІПП | | | | | | | | | | |ім. Т.Г.Шевченка"), | | | | | | | | | | |м. Львів | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 104 "Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри" | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 244.2.2- |91.140.90 |Установки ліфтові. | |01.2009| 12.2009 |ТК 104 |Всеукраїнська | |Державна | | 2009 | |Ліфти класів I, II, | | | |ЗАТ "ОТІС", |громадська | |програма | | | |III, IV, V та VI. | | | |м. Київ |організація | |стандартизації| | | |Технічні умови. | | | | |"Асоціація | |на 2006 - 2010| | | |Розроблення ДСТУ на | | | | |ліфтовиків | |роки, | | | |заміну ГОСТ 22011-95 | | | | |України" | |затверджена | | | | | | | | | | |постановою КМУ| | | | | | | | | | |від 01.03.2006| | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п )| | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 245.2.2- |91.140.90 |Установки ліфтові. | |01.2009| 12.2009 |ТК 104 |Всеукраїнська | |Державна | | 2009 | |Ліфти класів I, II, | | | |ЗАТ "ОТІС", |громадська | |програма | | | |III, IV, V та VI. | | | |м. Київ |організація | |стандартизації| | | |Правила організації, | | | | |"Асоціація | |на 2006 - 2010| | | |проведення та | | | | |ліфтовиків | |роки, | | | |приймання монтажних | | | | |України" | |затверджена | | | |робіт. Розроблення | | | | | | |постановою КМУ| | | |ДСТУ на заміну ГОСТ | | | | | | |від 01.03.2006| | | |22845-85 | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п )| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 125 "Легка промисловість" | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 276.2.4- |61.060 |Взуття домашнє і | |01.2009| 03.2009 |ТК 125 |ВАТ "Український| | | | 2009 | |дорожнє. Загальні | | | |ВАТ "Український |науково- | | | | | |технічні умови. | | | |науково-дослідний |дослідний | | | | | |Розроблення | | | |інститут шкіряно- |інститут | | | | | |національної зміни | | | |взуттєвої |шкіряно- | | | | | |N 1 до ДСТУ ГОСТ | | | |промисловості", |взуттєвої | | | | | |1135:2007 | | | |м. Київ |промисловості" | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 145 "Меліорація і водне господарство" | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 834.2.1- |17.120.20 |Вимірювання потоку |ISO 9825:2005 |02.2009| 04.2009 |ТК 145 |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 | |рідини у відкритих | | | |Інститут гідротехніки | |сфері стандартизації |програма | | | |руслах. Польове | | | |і меліорації УААН, | |та сертифікації |стандартизації| | | |вимірювання об'ємної | | | |м. Київ | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | |витрати у великих | | | | | |продукції, |роки, | | | |річках та водних | | | | | |КПКВ 2801060, 18,0 |затверджена | | | |потоках. Розроблення | | | | | | |постановою КМУ| | | |ДСТУ | | | | | | |від 01.03.2006| | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п )| | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 835.2.1- |17.120.20 |Вимірювання об'єму |ISO/TR 11330:1997 |02.2009| 04.2009 |ТК 145 |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 | |води та рівня в | | | |Інститут гідротехніки | |сфері стандартизації |програма | | | |озерах та | | | |і меліорації УААН, | |та сертифікації |стандартизації| | | |водосховищах. | | | |м. Київ | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |продукції, |роки, | | | | | | | | | |КПКВ 2801060, 18,0 |затверджена | | | | | | | | | | |постановою КМУ| | | | | | | | | | |від 01.03.2006| | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п )| | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 246.2.2- |91.140.60; |Труби та з'єднання з |ISO 16422:2006 |01.2009| 12.2009 |ТК 145 |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 |23.040.45; |орієнтованого | | | |Інститут гідротехніки | |сфері стандартизації |програма | | |3.040.20 |непластифікованого | | | |і меліорації УААН, | |та сертифікації |стандартизації| | | |полівінілхлориду | | | |м. Київ | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | |(PVC-O) для | | | | | |продукції, |роки, | | | |водопостачання під | | | | | |КПКВ 2801060, 18,0 |затверджена | | | |тиском. Технічні | | | | | | |постановою КМУ| | | |умови. Розроблення | | | | | | |від 01.03.2006| | | |ДСТУ | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п )| | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 247.2.2- |65.060.25 |Сільськогосподарські |EN 13406:2002 |01.2009| 12.2009 |ТК 145 |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 | |машини. Резервуари та| | | |Інститут гідротехніки | |сфері стандартизації |програма | | | |розбризкувальні | | | |і меліорації УААН, | |та сертифікації |стандартизації| | | |пристрої для | | | |м. Київ | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | |суспензій. Вимоги | | | | | |продукції, |роки, | | | |щодо захисту довкілля| | | | | |КПКВ 2801060, 18,0 |затверджена | | | |та методи | | | | | | |постановою КМУ| | | |випробовування на | | | | | | |від 01.03.2006| | | |точність | | | | | | |N 229 | | | |розбризкування. | | | | | | |( 229-2006-п )| | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 151 "Меблі" | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 290.2.4- |97.140 |Ліжка побутові. |ISO 9098-1:1994 |05.2009| 12.2009 |ТК 151 |Держспожив- |Гармонізація |Державна | | 2009 | |Вимоги щодо безпеки | | | |ЗАТ "Український |стандарт |національних |програма | | | |та випробування. | | | |інститут меблів", | |стандартів з |стандартизації| | | |Частина 1. Вимоги | | | |м. Київ | |міжнародними та |на 2006 - 2010| | | |щодо безпеки. | | | | | |європейськими, КПКВ |роки, | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |1202070, 7,3 |затверджена | | | | | | | | | | |постановою КМУ| | | | | | | | | | |від 01.03.2006| | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п )| | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 291.2.4- |97.140 |Ліжка побутові. |ISO 9098-2:1994 |05.2009| 12.2009 |ТК 151 |Держспожив- |Гармонізація |Державна | | 2009 | |Вимоги щодо безпеки | | | |ЗАТ "Український |стандарт |національних |програма | | | |та випробування. | | | |інститут меблів", | |стандартів з |стандартизації| | | |Частина 2. Методи | | | |м. Київ | |міжнародними та |на 2006 - 2010| | | |випробування. | | | | | |європейськими, КПКВ |роки, | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |1202070, 8,4 |затверджена | | | | | | | | | | |постановою КМУ| | | | | | | | | | |від 01.03.2006| | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п )| | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 292.2.4- |97.140 |Дошки для писання для|EN 14434:2004; |05.2009| 12.2009 |ТК 151 |Держспожив- |Гармонізація |Державна | | 2009 | |навчальних закладів. |AC:2008 | | |ЗАТ "Український |стандарт |національних |програма | | | |Вимоги до | | | |інститут меблів", | |стандартів з |стандартизації| | | |ергодинамічності, | | | |м. Київ | |міжнародними та |на 2006 - 2010| | | |технічних | | | | | |європейськими, КПКВ |роки, | | | |характеристик, | | | | | |1202070, 17,8 |затверджена | | | |безпеки та методи їх | | | | | | |постановою КМУ| | | |випробування. | | | | | | |від 01.03.2006| | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п )| | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 293.2.4- |97.140 |Меблі. Стільці та |ISO 7173:1989 |05.2009| 12.2009 |ТК 151 |Держспожив- |Гармонізація |Державна | | 2009 | |табуретки. Визначення| | | |ЗАТ "Український |стандарт |національних |програма | | | |міцності та | | | |інститут меблів", | |стандартів з |стандартизації| | | |довговічності. | | | |м. Київ | |міжнародними та |на 2006 - 2010| | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими, КПКВ |роки, | | | | | | | | | |1202070, 16,2 |затверджена | | | | | | | | | | |постановою КМУ| | | | | | | | | | |від 01.03.2006| | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п )| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 152 "Продукція кондитерська та харчоконцентратна" | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 329.2.4- |67.080.20 |Чіпси і снеки | |01.2009| 04.2009 |ТК 152 |ЗАТ | | | | 2009 | |картопляні. Загальні | | | |ЗАТ "Укркондитер", |"Укркондитер", | | | | | |технічні умови. | | | |м. Київ; |м. Київ | | | | | |Розроблення зміни N 1| | | |ЗАТ "Шполянський завод| | | | | | |до ДСТУ 4608:2006 | | | |продтоварів", | | | | | | | | | | |м. Шпола, Черкаської | | | | | | | | | | |обл. | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 159 "Землеробство" | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 007.2.3- |65.020.20 |Зрошувальне | |02.2009| 12.2009 |ТК 159 |Мінагрополітики |Наукові розробки у | | | 2009 | |землеробство. Терміни| | | |Інститут землеробства | |сфері стандартизації | | | | |та визначення понять.| | | |південного регіону | |та сертифікації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |УААН, | |сільськогосподарської| | | | | | | | |м. Херсон | |продукції, КПКВ | | | | | | | | | | |2801060, 30,0 | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 008.2.3- |65.020.20 |Зрошувальне | |02.2009| 12.2009 |ТК 159 |Мінагрополітики |Наукові розробки у | | | 2009 | |землеробство. Норми | | | |Інститут землеробства | |сфері стандартизації | | | | |зрошування | | | |південного регіону | |та сертифікації | | | | |сільськогосподарських| | | |УААН, | |сільськогосподарської| | | | |культур. | | | |м. Херсон | |продукції, КПКВ | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |2801060, 30,0 | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 009.2.3- |65.020.20 |Зрошувальне | |02.2009| 12.2009 |ТК 159 |Мінагрополітики |Наукові розробки у | | | 2009 | |землеробство. Норми | | | |Інститут землеробства | |сфері стандартизації | | | | |поливання | | | |південного регіону | |та сертифікації | | | | |сільськогосподарських| | | |УААН, | |сільськогосподарської| | | | |культур. | | | |м. Херсон | |продукції, КПКВ | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |2801060, 30,0 | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 010.2.3- |65.020.20 |Зрошувальне | |02.2009| 12.2009 |ТК 159 |Мінагрополітики |Наукові розробки у | | | 2009 | |землеробство. Режими | | | |Інститут землеробства | |сфері стандартизації | | | | |зрошування | | | |південного регіону | |та сертифікації | | | | |сільськогосподарських| | | |УААН, | |сільськогосподарської| | | | |культур. | | | |м. Херсон | |продукції, КПКВ | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |2801060, 30,0 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Без ТК | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 297.2.4- |01.120 |Національна | |01.2009| 02.2009 |Державне підприємство |ДП "УкрНДНЦ" | | | | 2009 | |стандартизація. | | | |"Український науково- | | | | | | |Правила побудови, | | | |дослідний і навчальний| | | | | | |викладання, | | | |центр проблем | | | | | | |оформлення, | | | |стандартизації, | | | | | | |погодження, | | | |сертифікації та | | | | | | |прийняття та | | | |якості" | | | | | | |позначання технічних | | | |(ДП "УкрНДНЦ"), | | | | | | |умов. Розроблення | | | |м. Київ | | | | | | |зміни N 3 до | | | | | | | | | | |ДСТУ 1.3:2004 | | | | | | | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 298.2.4- |01.120 |Національна | |01.2009| 02.2009 |ДП "УкрНДНЦ" |ДП "УкрНДНЦ" | | | | 2009 | |стандартизація. | | | | | | | | | | |Правила реєстрації | | | | | | | | | | |нормативних | | | | | | | | | | |документів. | | | | | | | | | | |Розроблення зміни | | | | | | | | | | |N 3 до | | | | | | | | | | |ДСТУ 1.6:2004 | | | | | | | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 302.2.4- |03.120.20 |Система сертифікації | |01.2009| 01.2009 |ДП "УкрНДНЦ" |ДП "УкрНДНЦ" | | | | 2009 | |УкрСЕПРО. Бланки | | | | | | | | | | |документів. Форма та | | | | | | | | | | |опис. Розроблення | | | | | | | | | | |зміни N 3 до | | | | | | | | | | |ДСТУ 3498-96 | | | | | | | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 299.2.4- |01.120 |Національна | |06.2009| 07.2009 |Держспоживстандарт | - | | |За ініціативою | 2009 | |стандартизація. | | | | | | | |Держспожив- | | |Правила проведення | | | | | | | |стандарту | | |експертизи проектів | | | | | | | | | | |національних | | | | | | | | | | |нормативних | | | | | | | | | | |документів. | | | | | | | | | | |Розроблення зміни | | | | | | | | | | |N 1 до | | | | | | | | | | |ДСТУ 1.11:2004 | | | | | | | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 300.2.4- |67.060 |Пшениця. Технічні | |07.2009| 07.2009 |Державний центр | - | | |На численні | 2009 | |умови. Розроблення | | | |сертифікації зерна та | | | |звернення | | |зміни N 1 до | | | |продуктів його | | | |товаровиробників| | |ДСТУ 3768:2009 | | | |перероблення | | | |зернової галузі | | | | | | | | | | |і Міністерства | | | | | | | | | | |аграрної | | | | | | | | | | |політики України| | | | | | | | | | |(лист від | | | | | | | | | | |15.07.2009 N 37-| | | | | | | | | | |19-4-10/12166) | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 301.2.4- |67.060 |Пшениця. Технічні | |07.2009| 07.2009 |Державний центр | - | | |На численні | 2009 | |умови. Розроблення | | | |сертифікації зерна та | | | |звернення | | |зміни N 2 до | | | |продуктів його | | | |товаровиробників| | |ДСТУ 3768:2009 | | | |перероблення | | | |зернової галузі | | | | | | | | | | |і Міністерства | | | | | | | | | | |аграрної | | | | | | | | | | |політики України| | | | | | | | | | |(лист від | | | | | | | | | | |27.07.2009 N 37-| | | | | | | | | | |19-4-10/13045) | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 248.2.2- |65.060.50; |Комбайни | |01.2009| 12.2009 |Національний науковий |Мінагрополітики |Наукові розробки у | | | 2009 |03.120.10 |зернозбиральні. | | | |центр "Інститут | |сфері стандартизації | | | | |Критерії граничного | | | |механізації та | |та сертифікації | | | | |стану Розроблення | | | |електрофікації | |сільськогосподарської| | | | |ДСТУ | | | |сільського | |продукції, КПКВ | | | | | | | | |господарства" УААН | |2801060, 30,0 | | | | | | | | |(ННЦ "ІМЕСГ"), | | | | | | | | | | |Київська обл., | | | | | | | | | | |смт Глеваха | | | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 249.2.2- |55.100 |Засоби закупорювання | |01.2009| 12.2009 |Державне науково- |Мінагрополітики |Наукові розробки у | | | 2009 | |для пляшок з | | | |виробниче підприємство| |сфері стандартизації | | | | |ігристими та | | | |"ПЛОДВИН-КОНСЕРВ" | |та сертифікації | | | | |газованими винами. | | | |(ДП НВП "ПЛОДВИН- | |сільськогосподарської| | | | |Технічні умови | | | |КОНСЕРВ"), | |продукції, КПКВ | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ | |2801060, 20,0 | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 252.2.2- |67.260 |Установки та | |01.2009| 12.2009 |Технологічний інститут|Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 | |устатковання для | | | |молока та м'яса УААН, | |сфері стандартизації |програма | | | |молочної | | | |м. Київ | |та сертифікації |стандартизації| | | |промисловості. | | | | | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | |Апарати для | | | | | |продукції, КПКВ |роки, | | | |вироблення сирного | | | | | |2801060, 20,0 |затверджена | | | |зерна. Технічні | | | | | | |постановою КМУ| | | |вимоги Розроблення | | | | | | |від 01.03.2006| | | |ДСТУ на заміну ГОСТ | | | | | | |N 229 | | | |28110-89 | | | | | | |( 229-2006-п )| | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 253.2.2- |67.260 |Лінії для виробництва| |01.2009| 12.2009 |Технологічний інститут|Мінагрополітики |Наукові розробки у | | | 2009 | |масла вершкового та | | | |молока та м'яса УААН, | |сфері стандартизації | | | | |спредів. | | | |м. Київ | |та сертифікації | | | | |Маслоутворювачі. | | | | | |сільськогосподарської| | | | |Загальні технічні | | | | | |продукції, КПКВ | | | | |умови Розроблення | | | | | |2801060, 30,0 | | | | |ДСТУ | | | | | | | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 254.2.2- |67.260 |Установки та | |01.2009| 12.2009 |Технологічний інститут|Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 | |устатковання для | | | |молока та м'яса УААН, | |сфері стандартизації |програма | | | |м'ясної | | | |м. Київ | |та сертифікації |стандартизації| | | |промисловості. Машини| | | | | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | |для перемішування | | | | | |продукції, КПКВ |роки, | | | |фаршу. Основні | | | | | |2801060, 20,0 |затверджена | | | |параметри, технічні | | | | | | |постановою КМУ| | | |вимоги та методи | | | | | | |від 01.03.2006| | | |випробування | | | | | | |N 229 | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | |( 229-2006-п )| | | |заміну ГОСТ 28107-89 | | | | | | | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 255.2.2- |67.260 |Установки та | |01.2009| 12.2009 |Технологічний інститут|Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 | |устатковання для | | | |молока та м'яса УААН, | |сфері стандартизації |програма | | | |м'ясної | | | |м. Київ | |та сертифікації |стандартизації| | | |промисловості. | | | | | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | |Вовчки. Типи, | | | | | |продукції, КПКВ |роки, | | | |основні параметри та | | | | | |2801060, 20,0 |затверджена | | | |розміри Розроблення | | | | | | |постановою КМУ| | | |ДСТУ на заміну СТСЄВ | | | | | | |від 01.03.2006| | | |4706-84 | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п )| | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 256.2.2- |65.040.10 |Устатковання доїльне.| |01.2009| 12.2009 |Тернопільська дослідна|Мінагрополітики |Наукові розробки у | | | 2009 | |Правила відбирання | | | |станція інституту | |сфері стандартизації | | | | |та готування проб для| | | |ветеринарної медицини,| |та сертифікації | | | | |мікробіологічного | | | |м. Тернопіль | |сільськогосподарської| | | | |контролювання | | | | | |продукції, КПКВ | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |2801060, 30,0 | | | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 257.2.2- |65.140 |Інвентар для | |01.2009| 12.2009 |Національний науковий |Мінагрополітики |Наукові розробки у |Державна | | 2009 | |пасічництва. Технічні| | | |центр "Інститут | |сфері стандартизації |програма | | | |умови Розроблення | | | |бджільництва | |та сертифікації |стандартизації| | | |ДСТУ на заміну РСТ | | | |ім. П.І.Прокоповича | |сільськогосподарської|на 2006 - 2010| | | |УССР 144-85 | | | |УААН" | |продукції, КПКВ |роки, | | | | | | | |(ННЦ "Інститут | |2801060, 30,0 |затверджена | | | | | | | |бджільництва | | |постановою КМУ| | | | | | | |ім. П.І.Прокоповича | | |від 01.03.2006| | | | | | | |УААН") | | |N 229 | | | | | | | | | | |( 229-2006-п )| | ----------+---------------+---------------------+------------------+-------+------------+----------------------+----------------+---------------------+--------------+----------------| 012.2.3- |67.060 |Борошно гречане. | |01.2009| 12.2009 |Уманський державний |Мінагрополітики |Наукові розробки у | | | 2009 | |Технічні умови | | | |аграрний університет, | |сфері стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Умань, | |та сертифікації | | | | | | | | |НВП "Грейн" | |сільськогосподарської| | | | | | | | | | |продукції, | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060, 5,176 | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. У Додатку 1 до Плану-2009 теми з розроблення проектів
нормативних документів (далі - НД) групуються за розробниками НД -
технічними комітетами стандартизації (далі - ТК) у порядку
зростання номерів ТК. Якщо теми стосуються напрямків, за якими
відсутнє відповідальне за розробку ТК, то такі теми групуються у
кінці документа за організаціями-розробниками. 2. У графі 7 зазначається назва організації-розробника, з
якою передбачається укласти договір на розроблення НД. Попередньо
зазначається номер ТК до сфери діяльності якого відноситься об'єкт
стандартизації запланованого до розроблення НД, якщо
організація-розробник є організацією членом зазначеного ТК. 3. У графі 8 надається назва організації (підприємства,
інституту, органа виконавчої влади тощо), яка фінансує роботу. 4. У графі 10 зазначається найменування програмних документів
щодо економічного та соціального розвитку України, програм
розвитку галузей економіки та нормативно-правових актів органів
державної влади, на підставі яких розробляється НД, а також
позначення директиви ЄС (технічного регламенту), згідно з якою
розробляються національні стандарти, застосування яких є
підтвердженням відповідності продукції вимогам директиви ЄС
(технічного регламенту). 5. У графі 11 зазначається метод прийняття НД у разі
прийняття його іншим методом, ніж методом "перекладу" та інша
додаткова інформація.
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з питань технічного регулювання та споживчої
політики N 464 ( v0464609-09 ) від 22.12.2009 }
Заступник директора Департаменту
стандартизації та метрології Н.Л.Старікова

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: