open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного

казначейства України

від 28.11.2000 р. N 119

( v0119506-00 )

ІНСТРУКЦІЯ

про відкриття аналітичних рахунків

для обліку операцій по виконанню бюджетів

в системі Казначейства України
{ Зміни до Інструкції див. в Наказі Державного

казначейства

N 37 ( v0037506-08 ) від 01.02.2008 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного

казначейства

N 546 ( v0546506-08 ) від 23.12.2008

N 349 ( v0349506-10 ) від 28.09.2010

Наказами Державної казначейської служби

N 130 ( v0130840-13 ) від 16.08.2013

N 135 ( v0135840-13 ) від 16.09.2013

N 207 ( v0207840-13 ) від 20.12.2013 }
{ у назві та по тексту Інструкції слова "Державне казначейство"
та "Державне казначейство України" в усіх відмінках замінено
словами "Казначейство України" у відповідному відмінку згідно
з Наказом Державної казначейської служби N 130 ( v0130840-13 )
від 16.08.2013 }

1. Загальні положення
1.1. Інструкція про відкриття аналітичних рахунків для обліку
операцій по виконанню бюджетів в системі Казначейства України
(далі - Інструкція) розроблена в зв'язку із входженням
Казначейства України в Систему електронних платежів Національного
банку та запровадженням нової моделі бухгалтерського обліку
виконання бюджетів з 1 січня 2001 року.
1.2. Ця Інструкція регламентує правила відкриття рахунків на
балансі органів Казначейства України за Планом рахунків
бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів
(далі - План рахунків), а також встановлює правила кодування
аналітичних рахунків за балансовими рахунками, рахунками
бюджетного, управлінського та позабалансового обліку. Пункт 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного казначейства N 546 ( v0546506-08 ) від 23.12.2008 }
1.3. Правила відкриття аналітичних рахунків по виконанню
бюджетів ґрунтуються на Законі України "Про Державний бюджет
України" на відповідний рік, Плані рахунків та нормативно-правових
актах, що регулюють бюджетні відносини в Україні. Кодування
аналітичних параметрів здійснюється на підставі Довідника
адміністративно-територіальних одиниць (поле "id_key"), Єдиного
Державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ),
Бюджетної класифікації ( v0604201-01 ), довідників Національного
банку України та довідників Казначейства України. Пункт 1.3 глави 1 в редакції Наказу Державного казначейства
N 546 ( v0546506-08 ) від 23.12.2008 }
1.4. Відкриття і використання рахунків у національній валюті
в органах Казначейства України та взаємовідносини Казначейства
України з Головними управліннями Казначейства України в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі -
Головні управління), управліннями (відділеннями) у районах, містах
та в районах у містах Казначейства України (далі - управління),
місцевими фінансовими органами, розпорядниками коштів бюджетів,
одержувачами та іншими клієнтами регламентується окремими
порядками. Пункт 1.4 глави 1 в редакції Наказу Державного казначейства
N 546 ( v0546506-08 ) від 23.12.2008 }
1.5. Ця Інструкція є обов'язковою до застосування всіма
органами Казначейства України.
2. Відкриття рахунків для зарахування доходів

державного та місцевих бюджетів
{ Назва глави 2 в редакції Наказу Державного казначейства N 546
( v0546506-08 ) від 23.12.2008 }
2.1. Рахунки з обліку надходжень до загального фонду
державного бюджету відкриваються за балансовим рахунком 3111.
Рахунки з обліку надходжень коштів спеціального фонду державного
бюджету, які направляються на спеціальні видатки, відкриваються за
балансовим рахунком 3121. Рахунки для зарахування коштів, що
розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного
бюджету, відкриваються за балансовим рахунком 3131. Рахунки для
зарахування коштів, які підлягають розподілу між державним і
місцевими бюджетами, відкриваються за балансовим рахунком 3311.
Рахунки для зарахування коштів, тимчасово віднесених на доходи
державного бюджету, що підлягають розподілу, відкриваються за
балансовим рахунком 3411. Рахунки для зарахування інших коштів,
тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, відкриваються
за балансовим рахунком 3412. Рахунки для зарахування до
спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних
установ та коштів субвенції, отриманих розпорядниками бюджетних
коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного
розвитку регіонів, відкриваються за балансовим рахунком 3125. Пункт 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного казначейства N 546 ( v0546506-08 ) від 23.12.2008 }
2.2. Рахунки з обліку надходжень до загального фонду
місцевих бюджетів відкриваються за балансовим рахунком 3141.
Рахунки з обліку надходжень коштів спеціального фонду місцевих
бюджетів, які направляються на спеціальні видатки, відкриваються
за балансовим рахунком 3151. Рахунки для зарахування коштів, які
розподіляються між загальним та спеціальним фондами місцевих
бюджетів, відкриваються за балансовим рахунком 3161. Рахунки для
зарахування коштів, які підлягають розподілу між рівнями бюджетів,
відкриваються за балансовим рахунком 3321. Рахунки для зарахування
коштів, тимчасово віднесених на доходи місцевого бюджету, що
підлягають розподілу, відкриваються за балансовим рахунком 3421.
Рахунки для зарахування інших коштів, тимчасово віднесених на
доходи місцевого бюджету, відкриваються за балансовим рахунком
3422. Главу 2 доповнено пунктом 2.2 згідно з Наказом Державного
казначейства N 546 ( v0546506-08 ) від 23.12.2008 }
2.3. Після прийняття Закону України про Державний бюджет
України на відповідний рік та прийняття рішення ради про
відповідний місцевий бюджет може бути змінений перелік видів
доходів, що зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за
відповідним балансовим рахунком. Такі зміни спричиняють
перевідкриття рахунків для зарахування доходів. Пункт 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного казначейства N 546 ( v0546506-08 ) від 23.12.2008 }
2.4. Види доходів бюджетів, які зараховуються на аналітичні
рахунки, відкриті за відповідними балансовими рахунками, наведені
в додатку 1 до цієї Інструкції.
3. Відкриття рахунків для зарахування коштів від повернення

наданих бюджетних кредитів
3.1. Рахунки для зарахування повернення бюджетних кредитів
до загального фонду державного або місцевого бюджету відкриваються
відповідно за балансовими рахунками 3113 та 3143. Пункт 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного казначейства N 546 ( v0546506-08 ) від 23.12.2008 }
3.2. Рахунки для зарахування повернення бюджетних кредитів до
спеціального фонду державного або місцевого бюджету відкриваються
відповідно за балансовими рахунками 3123 та 3153. Главу 3 доповнено пунктом 3.2 згідно з Наказом Державного
казначейства N 546 ( v0546506-08 ) від 23.12.2008 }
3.3. Види надходжень по поверненню коштів бюджету, які
зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим
рахунком 3113, наведені в додатку 1 до цієї Інструкції.
4. Відкриття рахунків для акумулювання коштів

загального та спеціального фондів

(крім власних коштів розпорядників коштів

бюджету) державного бюджету
4.1. Для щоденного акумулювання коштів загального фонду
державного бюджету, відкриті за балансовими рахунками 3111 та 3113
відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного
бюджету за доходами та іншими надходженнями в Головних управліннях
передбачається відкриття аналітичних рахунків за балансовим
рахунком 3112: - для акумулювання коштів, за рахунок яких здійснюється
відрахування дотацій місцевим бюджетам; - для акумулювання коштів, за рахунок яких не здійснюється
відрахування дотацій місцевим бюджетам, у тому числі коштів від
повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на
поворотній основі, та кредитів. Для акумулювання коштів загального фонду державного бюджету в
Казначействі України (центральний апарат) відкриваються відповідні
рахунки за балансовим рахунком 3112, а саме: - рахунки в розрізі територій для зарахування коштів, що
перераховуються з обласного рівня на центральний; - рахунки для подальшого акумулювання коштів загального фонду
державного бюджету. Кількість рахунків, які відкриваються в органах Казначейства
України для акумулювання коштів загального фонду державного
бюджету, залежить від необхідності забезпечення виконання закону
України про Державний бюджет України на відповідний рік.
4.2. Для щоденного акумулювання коштів спеціального фонду
державного бюджету, які надійшли на аналітичні рахунки, відкриті
за балансовими рахунками 3121 та 3123, відповідно до Порядку
казначейського обслуговування державного бюджету за доходами та
іншими надходженнями в Головних управліннях відкриваються
аналітичні рахунки за балансовим рахунком 3122 окремо за кожним
видом надходжень. Для акумулювання коштів спеціального фонду державного бюджету
в Казначействі України (центральний апарат), що надійшли від
територіальних органів, відкриваються рахунки за балансовим
рахунком 3122 у розрізі Головних управлінь та видів надходжень.
Для подальшого перерахування цих коштів за відомчою ознакою
відкриваються аналітичні рахунки за балансовим рахунком 3124. Глава 4 в редакції Наказу Державного казначейства N 546
( v0546506-08 ) від 23.12.2008 }
5. Відкриття рахунків для акумулювання коштів

загального та спеціального фондів

(крім власних коштів розпорядників коштів

бюджету) місцевого бюджету
5.1. Для щоденного акумулювання коштів загального фонду
місцевих бюджетів, відкриті за балансовими рахунками 3141 та 3143
відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих
бюджетів в Головних управліннях відкриваються аналітичні рахунки
за балансовим рахунком 3142 для кожного місцевого бюджету, а саме: - для акумулювання коштів, які відповідно до Бюджетного
кодексу України ( 2542-14 ) враховуються при визначенні обсягів
міжбюджетних трансфертів; - для акумулювання коштів, які відповідно до Бюджетного
кодексу України ( 2542-14 ) не враховуються при визначенні обсягів
міжбюджетних трансфертів. Кількість інших рахунків, які відкриваються в Головних
управліннях для акумулювання коштів загального фонду місцевих
бюджетів, залежить від рішення ради про відповідний місцевий
бюджет та має забезпечити процес його виконання.
5.2. Для щоденного акумулювання коштів спеціального фонду
місцевих бюджетів, які надійшли на аналітичні рахунки, відкриті за
балансовими рахунками 3151 та 3153 відповідно до Порядку
казначейського обслуговування місцевих бюджетів ( z0919-02 ) в
Головних управліннях відкриваються аналітичні рахунки за
балансовим рахунком 3152 (кількість рахунків для акумулювання
залежить від рішення ради про відповідний бюджет і має забезпечити
процес його виконання) окремо для кожного місцевого бюджету в
розрізі видів надходжень.
{ Інструкцію доповнено главою 5 згідно з Наказом Державного
казначейства N 546 ( v0546506-08 ) від 23.12.2008 }
6. Відкриття рахунків розпорядникам коштів

державного та місцевих бюджетів
6.1. Відповідно до призначення коштів рахунки розпорядників
коштів бюджетів, відкриті в органах Казначейства України,
поділяються на такі види: 1) особові рахунки: - особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із
загального фонду місцевого бюджету; - особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із
спеціального фонду місцевого бюджету; 2) реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального
фонду державного та місцевих бюджетів; 3) реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального
фонду державного та місцевих бюджетів: - для обліку коштів, отриманих як плата за послуги, що
надаються бюджетними установами; - для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних
надходжень бюджетних установ; - для обліку інших надходжень спеціального фонду; - для обліку коштів субвенцій, одержаних з місцевих бюджетів
на виконання програм соціально-економічного та культурного
розвитку; 4) рахунки для обліку загальнодержавних видатків; 5) рахунки, які відкриваються розпорядникам коштів місцевих
бюджетів для обліку руху коштів загального та/або спеціального
фондів місцевих бюджетів за міжбюджетними трансфертами; 6) небюджетні рахунки розпорядників коштів державного та
місцевих бюджетів, які відкриваються органами Казначейства України
за операціями, що не відносяться до операцій по виконанню
бюджетів.
6.2. Рахунки розпорядників коштів державного бюджету в
органах Казначейства України мають закриватись в кінці бюджетного
року і відкриватись з початком нового бюджетного року за умов
визначення відповідних бюджетних установ розпорядниками коштів
бюджету в установленому порядку.
6.3. Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із
загального фонду місцевого бюджету, відкриваються за балансовим
рахунком 3531 на ім'я головних розпорядників та розпорядників
нижчого ступеня.
6.4. Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального
фонду державного та місцевих бюджетів відкриваються відповідно за
балансовими рахунками 3521 та 3541.
6.5. Особові рахунки розпорядників коштів за коштами,
отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету відкриваються
за балансовим рахунком 3532.
6.6. Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
спеціального фонду державного та місцевих бюджетів відкриваються
відповідно за балансовими рахунками 3522 та 3542, окремо за кожним
з видів коштів: отриманих як плата за послуги, що надаються
бюджетними установами, за іншими джерелами власних надходжень
бюджетних установ, інших надходжень спеціального фонду, як
субвенція з місцевих бюджетів на виконання програм
соціально-економічного та культурного розвитку.
6.7. Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних
видатках за коштами державного бюджету відкриваються відповідно за
балансовими рахунками 3525 (загальний фонд) та 3526 (спеціальний
фонд).
6.8. Рахунки для обліку руху операцій з міжбюджетними
трансфертами за коштами місцевих бюджетів відкриваються відповідно
за балансовими рахунками 3545 (загальний фонд) та 3546
(спеціальний фонд).
6.9. Небюджетні рахунки розпорядників коштів державного та
місцевих бюджетів за операціями, що не відносяться до операцій по
виконанню бюджетів, відкриваються за балансовими рахунком 3711.
6.10. Депозитні рахунки розпорядників коштів державного та
місцевих бюджетів відкриваються за балансовими рахунками 373
групи. Глава 6 в редакції Наказу Державного казначейства N 546
( v0546506-08 ) від 23.12.2008 }
7. Відкриття рахунків одержувачам

та іншим клієнтам Казначейства України
7.1. Відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють
бюджетні відносини в Україні, в тому числі окремих рішень Кабінету
Міністрів України, в органах Казначейства України відкриваються
рахунки одержувачам бюджетних коштів - підприємствам і
госпрозрахунковим організаціям, громадським та іншим організаціям,
що не мають статусу бюджетної установи, які одержують
безпосередньо через розпорядників кошти з бюджету як фінансову
підтримку або уповноважені органами державної влади на виконання
державних цільових програм та надання послуг.
7.2. Рахунки одержувачів коштів за коштами загального та
спеціального фондів державного бюджету відкриваються відповідно за
балансовими рахунками 3523 і 3524.
7.3. Рахунки одержувачів коштів за коштами загального і
спеціального фондів місцевих бюджетів відкриваються відповідно за
балансовими рахунками 3543 і 3544.
7.4. Рахунки іншим клієнтам відкриваються на підставі окремих
рішень Уряду за балансовим рахунком 3712.
7.5. Рахунки фондів загальнообов'язкового державного
соціального страхування відкриваються за балансовим рахунком 3717.
{ Главу 7 доповнено пунктом 7.5 згідно з Наказом Державного
казначейства N 349 ( v0349506-10 ) від 28.09.2010 }
7.6. Рахунки Фонду державного майна України, його
регіональних відділень та органів місцевих рад у справах
приватизації відкриваються за балансовим рахунком 3718. Главу 7 доповнено пунктом 7.6 згідно з Наказом Державного
казначейства N 349 ( v0349506-10 ) від 28.09.2010 }
7.7. Рахунки для зарахування коштів, які підлягають розподілу
за видами загальнообов'язкового державного соціального
страхування, відкриваються за балансовим рахунком 3719. Главу 7 доповнено пунктом 7.7 згідно з Наказом Державного
казначейства N 349 ( v0349506-10 ) від 28.09.2010; із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби N 130
( v0130840-13 ) від 16.08.2013 }
{ Глава 7 в редакції Наказу Державного казначейства N 546
( v0546506-08 ) від 23.12.2008; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного казначейства N 349 ( v0349506-10 ) від
28.09.2010 }
8. Відкриття рахунків для обліку активів
8.1. Казначейство України для обліку коштів та здійснення
розрахунків у системі електронних платежів відкриває у
Національному банку України рахунок 3240 "Єдиний казначейський
рахунок". На власному балансі Казначейство України відкриває
рахунок за балансовим рахунком 1111. Пункт 8.1 глави 8 в редакції Наказу Державного казначейства
N 546 ( v0546506-08 ) від 23.12.2008 }
8.2. Головні управління на власному балансі за балансовим
рахунком 1711 відкривають субрахунки єдиного казначейського
рахунку. Відповідно, Казначейство України для роботи з єдиним
казначейським рахунком в системі електронних платежів на власному
балансі відкриває Головним управлінням технічні рахунки за
балансовим рахунком 3911. При цьому рахунки 3911, відкриті на балансі Казначейства
України, дзеркально відображають рух коштів на рахунках 1711
Головних управлінь та несуть аналогічний інформаційний зміст. Пункт 8.2 глави 8 в редакції Наказу Державного казначейства
N 546 ( v0546506-08 ) від 23.12.2008 }
8.3. Для забезпечення обліку сум кредитів, наданих з
державного бюджету відкриваються рахунки за балансовими рахунками
1511 та 1512 - окремо за короткостроковими та довгостроковими
кредитами. Пункт 8.3 глави 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного казначейства N 546 ( v0546506-08 ) від 23.12.2008 }
8.4. Для забезпечення обліку сум кредитів, наданих з
місцевого бюджету, відкриваються рахунки за балансовими рахунками
1521 та 1522 - окремо за короткостроковими та довгостроковими
кредитами. Главу 8 доповнено пунктом 8.4 згідно з Наказом Державного
казначейства N 546 ( v0546506-08 ) від 23.12.2008 }
8.5. Для забезпечення обліку короткострокових та
довгострокових кредитів, що надавались під гарантійні
зобов'язання, відкриваються відповідно рахунки за балансовими
рахунками 1531 та 1532. Главу 8 доповнено пунктом 8.5 згідно з Наказом Державного
казначейства N 546 ( v0546506-08 ) від 23.12.2008 }
8.6. Для обліку сум позичок, наданих за рахунок коштів
єдиного казначейського рахунку та заборгованості за ними,
відкриваються рахунки за балансовими рахунками 154 групи. Главу 8 доповнено пунктом 8.6 згідно з Наказом Державного
казначейства N 546 ( v0546506-08 ) від 23.12.2008 }
8.7. Для обліку сум заборгованості за взаємними розрахунками
відкриваються рахунки за балансовими рахунками 1621 та 1622 -
відповідно за коштами загального та спеціального фондів державного
бюджету. Пункт 8.7 глави 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного казначейства N 546 ( v0546506-08 ) від 23.12.2008 }
8.8. Для обліку сум заборгованості, яка складалася за
взаємними розрахунками, в процесі виконання місцевих бюджетів
відкриваються рахунки за балансовими рахунками 1651 та 1653
(загальний фонд) і 1652 та 1654 (спеціальний фонд). Главу 8 доповнено пунктом 8.8 згідно з Наказом Державного
казначейства N 546 ( v0546506-08 ) від 23.12.2008 }
9. Відкриття рахунків бюджетного обліку
9.1. Одночасно з відкриттям рахунків для обліку надходжень до
бюджетів відкриваються рахунки 6 класу "Доходи бюджету" для
забезпечення інформації про доходи бюджетів з початку року.
Рахунки 6 класу відкриваються відповідно до економічної суті
окремо за балансовими рахунками з аналітичними параметрами,
аналогічними параметрам рахунків 3 класу. Пункт 9.1 глави 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного казначейства N 546 ( v0546506-08 ) від 23.12.2008 }
9.2. Для забезпечення кореспонденції рахунків в 6 класі
відкривається контррахунок 6911 з характеристикою "контрпасивний".
9.3. Одночасно з відкриттям рахунків розпорядникам коштів
бюджету відкриваються рахунки 7 класу для забезпечення інформації
про видатки бюджету з початку року.
9.4. При відкритті спеціальних реєстраційних рахунків
розпорядникам коштів місцевих бюджетів одночасно відкриваються
рахунки бюджетного обліку для обліку власних доходів за видами. Пункт 9.4 глави 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного казначейства N 546 ( v0546506-08 ) від 23.12.2008 }
9.5. Для бюджетного обліку кредитування державного та
місцевих бюджетів за вирахуванням погашення відкриваються рахунки
за балансовими рахунками 7131 та 7231(загальний фонд) і 7132 та
7232 (спеціальний фонд). Пункт 9.5 глави 9 в редакції Наказу Державного казначейства N
546 ( v0546506-08 ) від 23.12.2008 }
9.6. Для забезпечення кореспонденції рахунків в 7 класі
відкриваються окремі контррахунки (контрактивний та
активно-пасивний) для операцій за видатками та операцій за
кредитуванням за вирахуванням погашення.
9.7. Для обліку результату по виконанню бюджетів
відкриваються рахунки 5 класу. При цьому окремо відкриваються
рахунки за результатом виконання загального та спеціального фондів
бюджетів. Пункт 9.7 глави 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного казначейства N 546 ( v0546506-08 ) від 23.12.2008 }
9.8. Для забезпечення протягом року кореспонденції рахунків
5-го класу відкривається контррахунок 5911 (активно-пасивний). У
кінці бюджетного року цей контррахунок використовується для
заключення контррахунків 6 та 7 класів. Пункт 9.8 глави 9 в редакції Наказу Державного казначейства
N 546 ( v0546506-08 ) від 23.12.2008 }
9.9. Рахунки бюджетного обліку закриваються в кінці року
(після підведення результату виконання державного бюджету на
центральному рівні та результатів місцевих бюджетів всіх рівнів в
Головних управліннях) і відкриваються з початком нового бюджетного
року. Пункт 9.9 глави 9 в редакції Наказу Державного казначейства
N 546 ( v0546506-08 ) від 23.12.2008 }
10. Відкриття рахунків управлінського обліку
10.1. Для ведення управлінського обліку як однієї із
складових бухгалтерського обліку, що забезпечує складання
звітності для прийняття управлінських рішень відкриваються
аналітичні рахунки за 8 класом рахунків Плану рахунків.
{ Пункт 10.1 глави 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного казначейства N 546 ( v0546506-08 ) від 23.12.2008 }
10.2. Для накопичення даних про надходження коштів від
нижчестоящих органів Казначейства України в управлінському обліку
відкриваються рахунки за групою 812.
10.3. Для накопичення даних про кошти, отримані
розпорядниками коштів державного та місцевих бюджетів на
здійснення видатків відкриваються відповідно рахунки за рахунками
управлінського обліку 8111 і 8141 (загальний фонд) та 8112 і 8142
(спеціальний фонд). При цьому аналітичні параметри цих рахунків
аналогічні параметрам рахунків 3-го класу. Пункт 10.3 в редакції Наказу Державного казначейства N 546
( v0546506-08 ) від 23.12.2008 }
10.4. Для забезпечення кореспонденції рахунків в 8 класі
відкриваються окремі контррахунки (контрактивний та контрпасивний)
для операцій за переданими і отриманими коштами.
11. Відкриття рахунків позабалансового обліку
11.1. Аналітичні рахунки позабалансового обліку відкриваються
одночасно з відкриттям відповідних балансових рахунків 3-го класу
(за винятком рахунків, що відкриваються органами Казначейства
України для обліку планових показників за доходами та видатками,
відповідно до розпису, помісячного розпису, розподілів показників
зведених кошторисів та планів асигнувань, рахунків для обліку
відкритих асигнувань, на підставі службової записки відповідного
структурного підрозділу Казначейства України). Службові записки на відкриття рахунків позабалансового обліку
зберігаються головним бухгалтером (або іншою уповноваженою особою)
в окремій справі разом з юридичними справами клієнтів. Главу 11 доповнено пунктом 11.1 згідно з Наказом Державного
казначейства N 546 ( v0546506-08 ) від 23.12.2008 }
11.2. Для обліку планових показників в органах Казначейства
України відкриваються аналітичні рахунки позабалансового обліку за
розділами 90-92. Пункт 11.2 глави 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного казначейства N 546 ( v0546506-08 ) від 23.12.2008 }
11.3. Для обліку відкритих асигнувань розпорядникам коштів
державного бюджету в органах Казначейства України відкриваються
аналітичні рахунки позабалансового обліку за групою 907. Главу 11 доповнено пунктом 11.3 згідно з Наказом Державного
казначейства N 546 ( v0546506-08 ) від 23.12.2008 }
11.4. Рахунки позабалансового обліку груп 908 і 909
відкриваються на центральному рівні для обліку узагальнених
призначень головних розпорядників і пропозицій щодо відкриття
асигнувань. Пункт 11.4 глави 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного казначейства N 546 ( v0546506-08 ) від 23.12.2008 }
11.5. Для обліку кошторисних призначень і призначень за
планом асигнувань розпорядників коштів бюджету відкриваються
позабалансові рахунки за розділом 91. Для обліку асигнувань за
розписом призначень та помісячним розписом відкриваються рахунки
за розділом 92. Для обліку планових показників за власними
надходженнями відкриваються рахунки за розділом 93. Пункт 11.5 глави 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного казначейства N 546 ( v0546506-08 ) від 23.12.2008 }
11.6. Позабалансові рахунки для обліку планових показників
закриваються по закінченню бюджетного року і відкриваються для
обліку планових показників нового бюджетного року. До введення в
облік планових показників за Законом України на відповідний
бюджетний рік застосовуються тимчасові планові показники за
тимчасовим розписом та тимчасовими кошторисами.
11.7. Якщо в назві позабалансового рахунка зустрічається
термін "затверджені", це означає, що в процесі виконання бюджету
сальдо рахунка змінюється тільки в результаті внесення змін до
планових показників у встановленому порядку.
11.8. Для обліку зобов'язань розпорядників коштів бюджету
відкриваються рахунки за розділом 94.
11.9. Для забезпечення кореспонденції рахунків в
позабалансовому обліку відкриваються окремі контррахунки
(контрактивний та контрпасивний) для активних і пасивних
позабалансових рахунків.
12. Введення відкритих рахунків в систему

обліку Казначейства України
12.1. Ознаки кодування та аналітичні параметри рахунків
наведені в додатку 1. Пункт 12.1 в редакції Наказу Державного казначейства N 546
( v0546506-08 ) від 23.12.2008 }
12.2. План рахунків забезпечує мультивалютний облік операцій.
Операції в іноземній валюті здійснюються за тими рахунками, що і
операції в гривні. Зв'язок між операціями в іноземній валюті і
національній валютах забезпечують технічні рахунки валютних
позицій та гривневого еквівалента валютних позицій (4611, 4612)
12.3. Всі рахунки, що відкриваються в органі Казначейства
України, в тому числі рахунки клієнтів, рахунки бюджетного,
управлінського, позабалансового обліку та інші підлягають
реєстрації в книзі відкритих рахунків, яка ведеться в розрізі
балансових рахунків четвертого порядку з включенням таких позицій
щодо рахунку: - номер балансового рахунку; - номер особового рахунку; - код контрагента; - найменування контрагента; - дата відкриття рахунку; - дата закриття рахунку; Головний бухгалтер може надавати право ведення книги
відкритих рахунків відповідним підрозділам органу Казначейства
України, при цьому контроль за правильністю ведення цієї книги
може здійснюватись ним безпосередньо чи уповноваженою на це
особою. Ведення книг відкритих рахунків (з дозволу головного
бухгалтера), для зручності при значній кількості відкритих
рахунків, можливе відповідними структурними підрозділами органу
Казначейства України, або у розрізі окремих балансових рахунків
(рахунки клієнтів, кредити, депозити, цінні папери, доходи та
видатки бюджету, тощо). Книги повинні бути пронумеровані,
прошнуровані, засвідчені підписами керівника і головного
бухгалтера органу Казначейства України та скріплені відбитком
печатки органу Казначейства України і зберігатись у призначеної
відповідальної особи (наказом чи розпорядженням). Абзац дев'ятий пункту 12.3 глави 12 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Державного казначейства N 546 ( v0546506-08 ) від
23.12.2008 } Ведення книги відкритих рахунків можливе в автоматизованому
порядку на машинному (електронному) носії інформації зі
збереженням архіву та обов'язковим роздрукуванням за станом на
перше число звітного місяця змін, що відбулися протягом наступного
місяця та на 1 січня наступного року. Абзац десятий пункту 12.3 глави 12 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Державного казначейства N 546 ( v0546506-08 ) від
23.12.2008 }
12.4. Рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення
всіх інших видів операцій відкриваються зареєстрованим в
установленому порядку юридичним та фізичним особам, що
регламентується Порядком відкриття рахунків у національній валюті
в органах Казначейства України. Пункт 12.4 глави 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного казначейства N 546 ( v0546506-08 ) від 23.12.2008 }
12.5. Для відкриття рахунку клієнт звертається до керівника
органу Казначейства України при наявності всіх необхідних
документів. Після дозволу на відкриття рахунку з відміткою
керівника органу Казначейства України на заяві встановленого
зразка, перевірку документів здійснює головний бухгалтер (чи
уповноважена особа), відповідно до розподілу обов'язків згідно з
наказом (розпорядженням).
12.6. Розгляд та візування юридичних справ, надання
рекомендацій щодо правильності оформлення документів з юридичного
боку, проводиться працівниками юридичного підрозділу в порядку
визначеному керівником органу Казначейства України (до реєстрації
рахунків в книгу та введення даних параметрів в електронну
мережу). В разі відсутності в органі Казначейства України
юридичного підрозділу, вищестоящий орган Казначейства України
визначає порядок перевірки документів з юридичного боку. Оформлені
у встановленому порядку юридичні справи, перевірені юридичною
службою, передаються на зберігання головному бухгалтеру
(уповноваженій особі), який здійснює присвоєння клієнту номера
рахунку, реєстрацію в книзі відкритих рахунків, а також оформлення
і реєстрацію юридичної справи та договорів на розрахунково-касове
обслуговування.
12.7. Введення параметрів відкритого рахунку в електронну
мережу здійснює відповідний працівник згідно розподілених
обов'язків та наказу органу Казначейства України.
12.8. Інформація про відкриття (закриття) або зміни номерів
усіх видів рахунків (крім рахунків фізичних осіб та офіційних
представництв) відправляється відповідальною за це особою органу
Казначейства України в 3-денний термін, включаючи день відкриття
(закриття) рахунку, в електронному вигляді або спеціальною поштою
до органу доходів і зборів за місцем реєстрації Клієнта та в
Національний банк України для включення до зведеного електронного
реєстру власників рахунків. При цьому, уповноваженою особою
(заступником головного бухгалтера, начальником відповідного
структурного відділу/сектору здійснюється контроль за отриманням
довідки з органу доходів і зборів про взяття на облік рахунку.
Органом Казначейства України з дозволу головного бухгалтера (його
заступника), видаються письмові довідки про наявність рахунку в
органі Казначейства України (в орган доходів і зборів та за місцем
вимоги) яка разом із заявою клієнта на відкриття рахунку
підшивається в юридичну справу. Пункт 12.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 546 ( v0546506-08 ) від 23.12.2008; із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби N 130
( v0130840-13 ) від 16.08.2013 }
13. Прикінцеві положення
{ Пункт 13.1 глави 13 вилучено на підставі Наказу Державного
казначейства N 546 ( v0546506-08 ) від 23.12.2008 }
13.1. Відповідальність за правильність відкриття та
перевідкриття рахунка покладається на орган Казначейства України,
на балансі якого відкрито цей рахунок.
13.2. Головний бухгалтер органу Казначейства України
контролює і несе відповідальність за правильність відкриття
аналітичних рахунків, що забезпечують відображення в обліку
операцій по виконанню бюджетів.
{ Інструкція із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 546 ( v0546506-08 ) від 23.12.2008 }
Начальник Управління методології
по виконанню бюджету,
бухгалтерського обліку
та звітності О.О.Чечуліна

Додаток 1

до Інструкції про відкриття

рахунків в системі

Казначейства України

ПЕРЕЛІК

видів надходжень до державного бюджету,

що зараховуються на окремі аналітичні рахунки,

відкриті за балансовими рахунками Плану рахунків

бухгалтерського обліку виконання бюджетів

На рахунки з обліку надходжень до загального фонду державного
бюджету, що відкриваються за балансовим рахунком 3111,
зараховуються такі види доходів: - Податок на прибуток підприємств і організацій, що
перебувають у державній власності (код 11020100, символ 210) - Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать
до комунальної власності (код 11020200, символ 211) - Податок на прибуток підприємств, створених за участю
іноземних інвесторів (код 11020300, символ 212) - Податок на прибуток від казино, відеосалонів, гральних
автоматів, концертно-видовищних заходів (код 11020400, символ 213) - Податок на прибуток іноземних юридичних осіб (код 11020500,
символ 214) - Податок на прибуток банківських організацій, включаючи
філіали аналогічних організацій, розташованих на території України
(код 11020600, символ 215) - Податок на прибуток страхових організацій, включаючи
філіали аналогічних організацій, розташованих на території України
(код 11020700, символ 216) - Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать
до колективної власності (код 11020800, символ 218) - Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої
кооперації, кооперативів та громадських об'єднань (код 11020900,
символ 219) - Податок на прибуток приватних підприємств (код 11021000,
символ 220) - Інші платники податку на прибуток (код 11021100, символ
221) - Реструктурована сума заборгованості податку на прибуток
підприємств і організацій (код 11021300, символ 223) - Податок на прибуток, одержаний за рахунок зміни понижуючого
коефіцієнта з 0,7 до 0,6 при застосуванні норм амортизації (код
11021400, символ 009) - Податок на прибуток, одержаний за рахунок понижуючого
коефіцієнта 0,8 до норм амортизації (код 11021500, символ 224) - Податок на прибуток, одержаний в рахунок погашення
заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання (крім
підприємств паливно-енергетичного комплексу), що виникла станом на
01.01.2000 р. (код 11021600, символ 240) - Податок на прибуток, одержаний в рахунок погашення
заборгованості (недоїмки) підприємств паливно-енергетичного
комплексу, що виникла станом на 01.01.2000 р. (код 11021700,
символ 241) - Збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного
значення (код 13010100, символ 027) - Реструктурована сума заборгованості збору за спеціальне
використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками
лісового фонду (код 13010300, символ 227) - Збір за спеціальне використання водних ресурсів
загальнодержавного значення (код 13020100, символ 058) - Збір за користування водами для потреб гідроенергетики і
водного транспорту (код 13020300, символ 032) - Надходження збору за спеціальне використання водних
ресурсів від підприємств житлово-комунального господарства (код
13020400, символ 076) - Реструктурована сума заборгованості збору за спеціальне
використання водних ресурсів та збору за користування водами для
потреб гідроенергетики і водного транспорту (код 13020500, символ
226) - Плата за користування надрами загальнодержавного значення
(код 13030100, символ 053) - Плата за пошук та розвідку родовищ корисних копалин (код
13030300, символ 153) - Плата за користування надрами континентального шельфу і в
межах виключної (морської) економічної зони (код 13030400, символ
154) - Реструктурована сума заборгованості плати за спеціальне
використання корисних копалин (код 13030500, символ 155) - Плата за використання акваторії і участків морського дна
(код 13060000, символ 152) - Плата за спеціальне використання диких тварин (код
13070100, символ 229) - Плата за спеціальне використання рибних та інших водних
ресурсів (код 13070200, символ 029) - Податок на додану вартість по вітчизняних товарах (роботах,
послугах) (код 14010100, символ 003) - Податок на додану вартість по імпортних товарах, який
сплачується при митному оформленні товарів суб'єктами
підприємницької діяльності (код 14010200, символ 085) - Податок на додану вартість по імпортних товарах, який
сплачується при митному оформленні товарів громадянами (код
14010300, символ 086) - Реструктурована сума заборгованості податку на додану
вартість (код 14010400, символ 185) - Податок на додану вартість, одержаний в рахунок погашення
заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання (крім
підприємств паливно-енергетичного комплексу), що виникла станом на
01.01.2000 р. (код 14010500, символ 242) - Податок на додану вартість, одержаний в рахунок погашення
заборгованості (недоїмки) підприємств паливно-енергетичного
комплексу, що виникла станом на 01.01.2000 р. (код 14010600,
символ 243)
Акцизний збір з вироблених в Україні товарів Спирт (код 14020100, символ 101) Лікеро-горілчана продукція (код 14020200, символ 102) Виноробна продукція (код 14020300, символ 103) Пиво (код 14020400, код 104) Шоколад та кава (код 14020500, код 105) Інша підакцизна продукція харчової промисловості (код
14020600, символ 106) Тютюн та тютюнові вироби (код 14020700, символ 107) Транспортні засоби (крім мотоциклів та велосипедів) (код
14020800, символ 108) Мотоцикли і велосипеди (код 14020900, символ 109) Шини для легкових автомобілів (код 14021000, символ 110) Ювелірні вироби (код 14021100, символ 111) Телевізори, магнітофони, аудіо- та відеотехніка (код 4021200,
символ 112) Аудіокасети, відеокасети, компакт-диски (код 14021300, символ
113) Меблі (код 14021400, символ 114) Одяг із натуральної шкіри, одяг хутровий із норки, нутрії,
песця або лисиці (код 14021500, символ 115) Інші підакцизні товари вітчизняного виробництва (код
14021600, символ 116) Бензин моторний для автомобілів (код 14021700, символ 144) Інші нафтопродукти (код 14021800, символ 145) Акцизний збір з вироблених в Україні товарів, одержаний в
рахунок погашення заборгованості (недоїмки) суб'єктів
господарювання (крім підприємств паливно-енергетичного комплексу),
що виникла станом на 01.01.2000 р. (код 14021900, символ 244) Акцизний збір з вироблених в Україні товарів, одержаний в
рахунок погашення заборгованості (недоїмки) підприємств
паливно-енергетичного комплексу, що виникла станом на
01.01.2000 р. (код 14022000, символ 245)
Акцизний збір з ввезених на територію України товарів Спирт (код 14030100, символ 121) Лікеро-горілчана продукція (код 14030200, символ 122) Виноробна продукція (код 14030300, символ 123) Пиво (код 14030400, символ 124) Шоколад та кава (код 14030500, символ 125) Інша підакцизна продукція харчової промисловості (код
14030600, символ 126) Тютюн та тютюнові вироби (код 14030700, символ 127) Транспортні засоби (крім мотоциклів та велосипедів) (код
14030800, символ 128) Мотоцикли і велосипеди (код 14030900, символ 129) Шини для легкових автомобілів (код 14031000, символ 1 ЗО) Ювелірні вироби (код 14031100, символ 131) Телевізори, магнітофони, аудіо- та відеотехніка (код
14031200, символ 132) Аудіокасети, відеокасети, компакт-диски (код 14031300, символ
133) Меблі (код 14031400, символ 134) Одяг із натуральної шкіри, одяг хутровий із норки, нутрії,
песця або лисиці (код 14031500, символ 135) Інші підакцизні товари вітчизняного виробництва (код
14031600, символ 136) Бензин моторний для автомобілів (код 14031700, символ 146) Інші нафтопродукти (код 14031800, символ 148) Плата за видачу ліцензій та сертифікатів (код 14060200,
символ 069) Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької
діяльності (код 14060300, символ 169) Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного
і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів (код
14060500, символ 073) Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової
торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового (код 14060600,
символ 074) Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними
напоями та тютюновими виробами (код 14060700, символ 079) Плата за видачу дозволу на здійснення діяльності по випуску
та обігу цінних паперів (код 14060800, символ 078) Плата за марки акцизного збору (код 14060900, символ 033) Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними
напоями та тютюновими виробами (код 14061000, символ 173) Грошовий (ліцензійний) збір за видачу ліцензій за кабельне
мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час
мовлення (код 14061200, символ 028) Гербовий збір (код 14061300, символ 179) Плата за придбання спеціального торгового патенту на
здійснення торговельної діяльності (код 14071100, символ 014) Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької
діяльності (код 15010100, символ 010) Мито на товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами
(код 15010200, символ 042) Інші збори з імпорту (код 15010300, символ 038) Додатковий митний збір за митне оформлення нафтопродуктів, що
імпортуються на митну територію України (код 15010400, символ 157) Мито на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької
діяльності (код 15020100, символ 142) Мито на товари, які вивозяться (пересилаються) громадянам
(код 15020200, символ 043) Надходження від реалізації валютних коштів, одержаних у
результаті проведення операцій за державним контрактом (код
15020300, символ 011) Кошти, отримані за вчинення консульських дій (код 15030000,
символ 180) Інші надходження від зовнішньоекономічної діяльності (код
15040000, символ 060) Надходження плати за надання послуг з оформленням документів
на право виїзду за кордон (код 16020000, символ 063) Штрафи та санкції, сплачені за порушення податкового
законодавства (код 16030100, символ 139) Інші податки (код 16030200, символ 140) Єдиний податок на підприємницьку діяльність з юридичних осіб
(код 16050100, символ 202) Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства
(код 16060000, символ 061) Надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України (код 21020000, символ 024) Надходження від грошово-речових лотерей (код 21030000, символ
075) Надходження до бюджету сум відсотків банків за користування
тимчасово вільними бюджетними коштами (код 21040000, символ 004) Надходження дивідендів (частини прибутку) від суб'єктів
підприємницької діяльності (код 21050100, символ 020) Дивіденди, одержані від акцій, що належать державі в
акціонерних товариствах, створених у процесі приватизації та
корпоратизації підприємств державної власності (код 21050200,
символ 005) Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні (код
21060100, символ 047) Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні
(код 21060200, символ 147) Надходження коштів від позабюджетного Державного фонду
приватизації (код 21070200, символ 044) Надходження коштів від приватизації іншого державного майна
(код 21070300, символ 023) Інші надходження (код 21080000, символ 168) Надходження від розміщення тимчасово вільних коштів бюджету
на депозитних рахунках в установах банків (код 21100000, символ
001) Збори, що стягуються Державною автомобільною інспекцією
України (код 22010000, символ 007) Плата за утримання дітей у школах-інтернатах (код 22020000,
символ 166) Плата від осіб, поміщених у медичні витверезники (код
22030000, символ 164) Плата за утримання вихованців спеціальних шкіл та спеціальних
профтехучилищ (код 22040000, символ 162) Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів
внутрішніх справ (код 22060000, символ 049) Плата за навчання іноземних громадян у навчальних закладах
(код 22070000, символ 160) Плата за оренду державного та комунального майна (код
22080000, символ 084) Державне мито, не віднесене до інших категорій (код 22090200,
символ 057) Державне мито за дії, пов'язані з одержанням патентів на
об'єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності
та передаванням прав їхніми власниками (код 22090300, символ 055) Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних
паспортів (посвідок) та паспортів громадян України (код 22090400,
символ 046) Митні збори (код 22100000, символ 189) Єдиний збір, який
справляється у пунктах пропуску через державний кордон України
(код 22110000, символ 070) Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну
підприємству, установі, організації (код 23010000, символ 077) Перерахування підприємцями частки вартості нестандартної
продукції, виготовленої з дозволу на тимчасове відхилення від
вимог відповідних стандартів щодо якості продукції, виданого
Державним комітетом України по стандартизації, метрології і
сертифікації (код 23020000, символ 170) Адміністративні штрафи та інші санкції (код 23030000, символ
039) Надходження штрафних санкцій за порушення правил пожежної
безпеки (код 23040000, символ 081) Надходження коштів від реалізації конфіскованого митними
органами майна (код 24010000, символ 025) Надходження коштів від реалізації товарів та інших предметів,
конфіскованих правоохоронними та іншими органами та конфіскована
валюта (код 24020000, символ 016) Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості
підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк
позовної давності ( код 24030000, символ 066) Вилучення коштів спеціальних фондів цільового призначення
(код 24040000, символ 172) Надходження частини виручки від реалізації газу, що
отримується як плата за транзит природного газу через територію
України (код 24060100, символ 048) Відсотки за користування кредитами Міжнародного банку
реконструкції і розвитку (код 24060200, символ 193) Інші надходження (код 24060300, символ 062) Надходження коштів за користування послугами урядового
зв'язку (код 24060400, символ 021) Невияснені надходження (код 24060700, символ 091) Надходження від переоцінки залишків коштів (код 24060800,
символ 031) Збори на обов'язкове соціальне та державне пенсійне
страхування і до фонду для здійснення заходів щодо ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту
населення від загального обсягу витрат на грошове забезпечення
осіб рядового та начальницького складу Державної служби охорони
при МВС України (код 24060900, символ 194) Залишки коштів, вилучених до бюджету (код 24061000, символ
092) Відрахування від надходжень за транспортування нафти
магістральними нафтопроводами (код 24061100, символ 203) Відрахування від плати за транспортування аміаку через
територію України аміакопроводом (код 24061200, символ 204) Надходження коштів в рахунок погашення заборгованості, яка
виникла внаслідок невиконання юридичними особами своїх зобов'язань
щодо погашення та обслуговування наданих на умовах повернення
кредитів, залучених державою або під державні гарантії (код
24061300, символ 205) Інші платежі по кредитах Міжнародного банка реконструкції та
розвитку (код 24061800, символ 196) Плата за використання радіочастот (код 24061400, символ 035) Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування
загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України
у міжнародних авіаційних організаціях (код 24061500, символ 186) Портовий (адміністративний) збір (код 24061700, символ 188) Надходження сум різниці в ціні на природний газ (код
24070000, символ 013) Надходження сум перевищення фактичного фонду споживання над
розрахунковим (код 24080000, символ 071) Надходження амортизаційних відрахувань для фінансування
заходів структурної перебудови базових галузей національної
економіки (код 24090000, символ 022) Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері
зовнішньоекономічної діяльності та за невиконання зобов'язань (код
24100000, символ 201) Комісії за надання гарантій уряду в разі отримання іноземних
кредитів (код 24110100, символ 192) Нараховані відсотки за отримані позики, які повертаються до
державного бюджету позичальниками (код 24110300, символ 259) Надходження гривневого покриття за надані державою валютні
кошти (код 24110400, символ 080) Інші (код 24110500, символ 260) Додаткові збори на виплату пенсій (код 24140000, символ 190) Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна,
що за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів
(код 31010000, символ 064) Надходження коштів до Державного фонду дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння України (код 31020000, символ 072) Відшкодування витрат Державного бюджету України за відпущені
і неоплачені в минулих роках матеріальні цінності з державного
матеріального резерву (код 32020000, символ 050) Реалізація розброньованих матеріальних цінностей
мобілізаційного резерву на конкурсних торгах (код 32030000, символ
151) Надходження від продажу землі (код 33010000, символ 337) Надходження від продажу нематеріальних активів (код 33020000,
символ 338) Кошти, одержані за взаємними розрахунками з іншими бюджетами
(код 41040000, символ 095) Надходження коштів з бюджетів нижчих рівнів (код 41060000,
символ 195) Надходження від підприємств, установ і організацій нарахувань
від фонду оплати праці (код 50010100, символ 056) Надходження від застосування штрафних санкцій (код 50010300,
символ 156) Реструктурована сума заборгованості збору до Фонду для
здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту населення (код 50010600, символ
256) Надходження від підприємств, установ і організацій (код
50050100, символ 052) Надходження від застосування штрафних санкцій (код 50050300,
символ 523) Інші надходження (код 50050400, символ 521) Реструктурована сума заборгованості збору до Державного
інноваційного фонду (код 50050500, символ 520) Надходження до Фонду розвитку паливно-енергетичного комплексу
(код 50060000, символ 096, 087 УДК) Відрахування та збір на будівництво, реконструкцію, ремонт і
утримання автомобільних доріг загального користування (код
50090000, символ 302) Надходження до державного цільового Фонду розвитку
промисловості (код 50100100, символ 089) Надходження до Фонду сприяння конверсії (код 50100300, символ
041) Надходження коштів до Фонду сприяння виробництву (код
50100500, символ 051) Надходження цільових фондів (код 50100800, символ 083)
На рахунки для обліку повернення бюджетних кредитів, які
перевідкриваються за балансовим рахунком 3113 окремо за
відповідними символами, зараховуються такі види надходжень: Повернення бюджетних позичок, виданих на закупівлю
сільгосппродукції за держконтрактом 1994 р. (код 00260100, символ
017) Повернення бюджетних позичок, виданих на закупівлю
сільгосппродукції за держконтрактом 1995 р. (код 00260200, символ
018) Повернення бюджетних позичок, виданих на закупівлю
сільгосппродукції за держконтрактом 1996 р. (код 00260300, символ
019) Повернення бюджетних позичок, виданих на закупівлю
сільгосппродукції за держконтрактом 1997 р. (код 00260400, символ
098) Повернення бюджетних позичок, виданих за держконтрактом на
цукрові буряки врожаю 1994 р. (код 00260500, символ 088) Повернення бюджетних позичок, виданих на закупівлю
непродовольчого зерна і використання на виробництво спирту (код
00260600, символ 094) Повернення бюджетних позичок, виданих на отримання
зернозбиральної техніки фірми "Джон Дір" (код 00260700, символ
099) Повернення урядового кредиту (код 00260800, символ 012) Повернення бюджетних позичок підприємствами та організаціями
(код 00260900, символ 059) Повернення інноваційних позик (код 00261000, символ 036) Зворотні лізингові платежі (код 00261100, символ 100) Повернення позичок за постановою КМУ від 11.09.97 N 1003
( 1003-97-п ) (код 00263100, символ 250) Повернення позичок за постановою КМУ від 26.02.98 N 220
( 220-98-п ) (код 00263200, символ 251) Повернення позичок за постановою КМУ від 10.12.98 N 1953
( 1953-98-п ) (код 00263300, символ 252)
На рахунки з обліку надходжень коштів спеціального фонду
державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки, що
відкриваються за балансовим рахунком 3121, зараховуються такі види
доходів: Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок
державного бюджету (код 13040000, символ 030) 90 відсотків коштів, що надійдуть від приватизації (продажу)
об'єктів незавершеного будівництва відповідно до Чорнобильської
будівельної програми (код 21070100, символ 159) Плата за пробірування і клеймування виробів та сплавів із
дорогоцінних металів (код 22050000, символ 167) Надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння,
військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил
України та інших, утворених згідно з законодавством військових
формувань та правоохоронних органів (код 24050000, символ 006) Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування
загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України
у міжнародних авіаційних організаціях (код 24061500, символ 186) Аеронавігаційний збір (код 24061600, символ 187) Портовий (адміністративний) збір (код 24061700, символ 188) Надходження нарахувань від фонду оплати праці юридичних осіб
та суми оподатковуваного доходу (прибутку) фізичних осіб -
суб'єктів підприємницької діяльності до Державного фонду сприяння
зайнятості населення України (код 50040100, символ 040) Надходження нарахувань від суми оподатковуваного доходу
(прибутку) фізичних осіб, які працюють на умовах трудового
договору, до Державного фонду сприяння зайнятості населення
України (контракту, код 50040200, символ 402) Надходження від застосування штрафних санкцій до Державного
фонду сприяння зайнятості населення України (код 50040500, символ
401) Платежі до фонду України соціального захисту інвалідів (код
50070000, символ 300) Надходження коштів від енергопідприємств до Державного фонду
охорони навколишнього природного середовища (код 50080100, символ
311) Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища
до Фонду охорони навколишнього природного середовища (код
50080200, символ 301) Надходження до галузевих інноваційних фондів (код 50100200,
символ 093) Надходження коштів до Державного фонду охорони праці (код
50100600, символ 054) Надходження коштів до галузевих фондів охорони праці (код
50100700, символ 068)
На рахунки для зарахування коштів, що розподіляються між
загальним та спеціальним фондами державного бюджету, що
відкриваються за балансовим рахунком 3131, зараховуються такі види
доходів: Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування
загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України
у міжнародних авіаційних організаціях (код 24061500, символ 186) Портовий (адміністративний) збір (код 24061700, символ 188)
На рахунки для зарахування коштів, які підлягають розподілу
між державним і місцевими бюджетами, перевідкриваються за
балансовим рахунком 3311 для зарахування таких видів доходів: Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають
у державній власності (код 11020100, символ 210) Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до
комунальної власності (код 11020200, символ 211) Податок на прибуток підприємств, створених за участю
іноземних інвесторів (код 11020300, символ 212) Податок на прибуток від казино, вілеосалонів, гральних
автоматів, концертно-видовищних заходів (код 11020400, символ 213) Податок на прибуток іноземних юридичних осіб (код 11020500,
символ 214) Податок на прибуток банківських організацій, включаючи
філіали аналогічних організацій, розташованих на території України
(код 11020600, символ 215) Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали
аналогічних організацій, розташованих на території України (код
11020700, символ 216) Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до
колективної власності (код 11020800, символ 218) Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої
кооперації, кооперативів та громадських об'єднань (код 11020900,
символ 219) Податок на прибуток приватних підприємств (код 11021000,
символ 220) Інші платники податку на прибуток (код 11021100, символ 221) Реструктурована сума заборгованості податку на прибуток
підприємств і організацій (код 11021300, символ 223)
Акцизний збір з вироблених в Україні товарів Спирт (код 14020100, символ 101) Лікеро-горілчана продукція (код 14020200, символ 102) Виноробна продукція (код 14020300, символ 103) Пиво (код 14020400, код 104) Шоколад та кава (код 14020500, код 105) Інша підакцизна продукція харчової промисловості (код
14020600, символ 106) Тютюн та тютюнові вироби (код 14020700, символ 107) Транспортні засоби (крім мотоциклів та велосипедів) (код
14020800, символ 108) Мотоцикли і велосипеди (код 14020900, символ 109) Шини для легкових автомобілів (код 14021000, символ 110) Ювелірні вироби (код 14021100, символ 111) Телевізори, магнітофони, аудіо- та відеотехніка (код
14021200, символ 112) Аудіокасети, відеокасети, компакт-диски (код 14021300, символ
113) Меблі (код 14021400, символ 114) Одяг із натуральної шкіри, одяг хутровий із норки, нутрії,
песця або лисиці (код 14021500, символ 115) Інші підакцизні товари вітчизняного виробництва (код
14021600, символ 116) Бензин моторний для автомобілів (код 14021700, символ 144) Інші нафтопродукти (код 14021800, символ 145)
На рахунки для обліку коштів, тимчасово віднесених на доходи
державного бюджету, що підлягають розподілу, які перевідкриваються
за балансовим рахунком 3411, зараховуються такі види доходів: Фіксований сільськогосподарський податок (код 16040000,
символ 200) Єдиний податок на підприємницьку діяльність з юридичних осіб
(код 16050100, символ 202) Єдиний податок на підприємницьку діяльність з фізичних осіб
(код 16050200, символ 270) Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства
(код 16060000, символ 061)
На рахунки для обліку інших коштів, тимчасово віднесених на
доходи державного бюджету, які відкриваються за балансовим
рахунком 3412, зараховуються кошти, які надходять від реалізації
податкової застави.
{ Зміни в додаток 1 див. у Наказах Державного казначейства N 37
( v0037506-08 ) від 01.02.2008, N 546 ( v0546506-08 ) від
23.12.2008, N 349 ( v0349506-10 ) від 28.09.2010; Наказах
Державної казначейської служби N 130 ( v0130840-13 ) від
16.08.2013, N 135 ( v0135840-13 ) від 16.09.2013, N 207
( v0207840-13 ) від 20.12.2013 }

Додаток 2

до Інструкції про відкриття

рахунків в системі

Казначейства України

Ознаки кодування рахунків

та аналітичні параметри рахунків

1. Особові рахунки для обліку коштів до розподілу загального
фонду державного бюджету:
3511K0VVVN*,
де K - ключ, що вираховується автоматично, 0 - ознака коштів - загальний фонд державного бюджету; VVV - код відомчої класифікації розпорядника коштів бюджету, N - параметр (довільна комбінація цифр), що забезпечує
унікальність номеру рахунку з відповідним набором аналітичних
параметрів. При цьому необхідно заповнити такі параметри: назва клієнта,
код за ЄДПРОУ, код відомчої класифікації, код функціональної
класифікації; _______________

* кількість знаків в номері рахунка не повинна перевищувати
14 знаків.
2. Реєстраційні рахунки для обліку коштів загального фонду
державного бюджету:
3521K0VVVN,
де аналітичні параметри є аналогічними особовому рахунку
3511.
3. Особові рахунки для обліку коштів до розподілу
спеціального фонду державного бюджету
3512KVVVN,
де аналітичними параметрами є назва клієнта, код за ЄДПРОУ,
код відомчої класифікації, код функціональної класифікації.
4. Зведені особові рахунки головних розпорядників за коштами,
отриманими із загального фонду державного бюджету
3513K0VVVN,
де аналітичними параметрами є назва клієнта, код за ЄДПРОУ,
код відомчої класифікації.
5. Зведені особові рахунки головних розпорядників за коштами,
отриманими із спеціального фонду державного бюджету
3514KVVVN,

де аналітичними параметрами є назва клієнта, код за ЄДПРОУ,
код відомчої класифікації.
6. Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку спеціальних
коштів
3522K1VVVN,
де аналітичними параметрами є код клієнта за ЄДПРОУ, код
відомчої класифікації, код функціональної класифікації.
7. Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів на
виконання окремих доручень
3522K2VVVN,
де аналітичними параметрами є код клієнта за ЄДПРОУ, код
відомчої класифікації, код функціональної класифікації.
8. Рахунки для обліку депозитних сум
2312KVVVN,
де аналітичними параметрами є код клієнта за ЄДПРОУ, код
відомчої класифікації.
9. Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших власних
коштів
3522K4VVVN,
де аналітичними параметрами є код клієнта за ЄДПРОУ, код
відомчої класифікації.
10. Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку субвенцій,
одержаних з бюджету іншого рівня
3522K5VVVN,
де аналітичними параметрами є код клієнта за ЄДПРОУ, код
відомчої класифікації, код функціональної класифікації.
11. Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших коштів
спеціального фонду, що надходять за розподілом вищестоящих
розпорядників коштів
3522K6VVVN,
де аналітичними параметрами є код клієнта за ЄДПРОУ, код
відомчої класифікації, код функціональної класифікації.
12. Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших коштів
спеціального фонду, що безпосередньо зараховуються на рахунки
установ
3522K7VVVN,
де аналітичними параметрами є код клієнта за ЄДПРОУ, код
відомчої класифікації, код функціональної класифікації.
13. Рахунки одержувачів коштів бюджету
3711KVVVN,
де аналітичними параметрами є код клієнта за ЄДПРОУ, код
відомчої класифікації, код функціональної класифікації, за якими
одержувач коштів отримує кошти з бюджету.
14. Рахунки інших клієнтів
3712KN,
де аналітичними параметрами є код клієнта за ЄДПРОУ тощо.
15. Рахунки для надходжень коштів до загального фонду
державного бюджету
3111KSSSN,
де SSS - символ банку, що відповідає коду бюджетної
класифікації за доходами ( v0604201-01 ). При цьому аналітичними
параметрами таких рахунків є код бюджетної класифікації за
доходами ( v0604201-01 ), код відповідної податкової інспекції,
код відділення казначейства (за символом звітності банку 210
необхідно додатково вводити аналітичний параметр - код відомчої
класифікації).
16. Рахунки для зарахування надходжень коштів спеціального
фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки
3121KSSSN
При цьому аналітичними параметрами таких рахунків є код
бюджетної класифікації за доходами ( v0604201-01 ), код
відповідної податкової інспекції, код відділення казначейства (за
символами звітності банку 093 "Надходження до галузевих
інноваційних фондів" та 068 "Надходження коштів до галузевих
фондів охорони праці" необхідно додатково вводити аналітичний
параметр - код відомчої класифікації).
17. Рахунки для зарахування коштів, що розподіляються між
загальним та спеціальним фондами державного бюджету
3131KSSSN
При цьому аналітичними параметрами таких рахунків є код
бюджетної класифікації за доходами ( v0604201-01 ), код
відповідної податкової інспекції, код відділення казначейства.
18. Рахунки для зарахування коштів, які підлягають розподілу
між державним і місцевими бюджетами
3311KSSSN
При цьому аналітичними параметрами таких рахунків є код
бюджетної класифікації за доходами ( v0604201-01 ), код
відповідної податкової інспекції, код відділення казначейства, код
території.
19. Рахунки для зарахування коштів, тимчасово віднесених на
доходи державного бюджету, що підлягають розподілу
3411KSSSN
При цьому аналітичними параметрами таких рахунків є код
бюджетної класифікації за доходами ( v0604201-01 ), код
відповідної податкової інспекції, код відділення Казначейства
України, код території.
20. Рахунки для зарахування інших коштів, тимчасово
віднесених на доходи державного бюджету
3412KN
При цьому аналітичними параметрами таких рахунків є код
бюджетної класифікації за доходами ( v0604201-01 ), код
відповідної податкової інспекції, код відділення Казначейства
України, код території.
21. Рахунки для акумулювання коштів загального фонду
державного бюджету

3112K1 - "перший котловий";

3112K2 - "другий котловий";

3112K3 - "третій котловий".
22. Рахунки для акумулювання коштів спеціального фонду, які
направляються на спеціальні видатки
3122KSSSN
23. Рахунки для акумулювання коштів, що розподіляються між
загальним та спеціальним фондами державного бюджету
3132KSSSN

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: