open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
28.09.2010 N 349

Про затвердження Змін до деяких нормативних актів

Державного казначейства України

З метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про збір
та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування" ( 2464-17 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку
виконання державного та місцевих бюджетів, Зміни до Інструкції по
застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання
державного та місцевих бюджетів та Зміни до Інструкції про
відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню
бюджетів в системі Державного казначейства ( vb119506-00 ),
затверджених наказом Державного казначейства України від
28.11.2000 N 119 ( v0119506-00 ) (зі змінами), що додаються.
2. Самостійним структурним підрозділам центрального апарату
Державного казначейства України та органам Державного казначейства
України забезпечити відкриття рахунків для обліку операцій по
зарахуванню та розподілу єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування з урахуванням внесених змін.
3. Керівникам самостійних структурних підрозділів
центрального апарату Державного казначейства України в межах
повноважень здійснити заходи щодо забезпечення виконання вимог
цього наказу.
4. Управлінню платіжної системи (Перейма Б.М.) та
Департаменту інформаційних технологій та корпоративної
телекомунікації (Ковтонюк О.А.) забезпечити доопрацювання
програмного забезпечення відповідно до вимог цього наказу.
5. Департаменту методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності (Литвиненко Л.І.) довести цей
наказ до відома заступників голови, керівників самостійних
структурних підрозділів центрального апарату Державного
казначейства України та начальників головних управлінь Державного
казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників голови Державного казначейства України відповідно до
розподілу обов'язків.
В.о. голови О.С.Даневич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного

казначейства України

28.09.2010 N 349

ЗМІНИ

до Плану рахунків бухгалтерського обліку

виконання державного та місцевих бюджетів,

затвердженого наказом Державного казначейства

України від 28.11.2000 N 119

( v0119506-00 )

1. У 3 класі у розділі 37 "Рахунки інших клієнтів та банків"
групу рахунків 371 "Рахунки інших клієнтів" доповнити новим
рахунком: "3719 П Рахунок для зарахування коштів, які підлягають
розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального
страхування".
2. У 8 класі розділ 86 "Кошти державних цільових
(позабюджетних) фондів, які обслуговуються органами Державного
казначейства" доповнити новими групами та рахунками: "867 Кошти, які підлягають розподілу за видами
загальнообов'язкового державного соціального страхування,
отримані: 8671 П Кошти, які підлягають розподілу за видами
загальнообов'язкового державного соціального страхування,
отримані. 868 Кошти, які підлягають розподілу за видами
загальнообов'язкового державного соціального страхування,
передані: 8681 А Кошти, які підлягають розподілу за видами
загальнообов'язкового державного соціального страхування,
передані.".
Заступник директора Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського обліку
та звітності Л.І.Литвиненко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного

казначейства України

28.09.2010 N 349

ЗМІНИ

до Інструкції по застосуванню Плану рахунків

бухгалтерського обліку виконання державного

та місцевих бюджетів, затвердженої наказом

Державного казначейства України від 28.11.2000 N 119

( v0119506-00 )

1. У 3 класі рахунків у розділ 37 "Рахунки інших клієнтів та
банків" групу рахунків 371 "Рахунки інших клієнтів" доповнити
новим рахунком: "3719 П Рахунок для зарахування коштів, які підлягають
розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального
страхування. Призначення рахунку: для обліку сум коштів, які відповідно до
законодавства підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового
державного соціального страхування. За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів, які
відповідно до законодавства підлягають розподілу за видами
загальнообов'язкового державного соціального страхування. За дебетом рахунку проводиться перерахування сум коштів, які
підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного
соціального страхування, відповідно до законодавства, та
повернення надмірно або помилково зарахованих сум".
2. У 8 класі розділ 86 "Кошти державних цільових
(позабюджетних) фондів, які обслуговуються органами Державного
казначейства" доповнити новими групами та рахунками: "867 Кошти, які підлягають розподілу за видами
загальнообов'язкового державного соціального страхування,
отримані: 8671 П Кошти, які підлягають розподілу за видами
загальнообов'язкового державного соціального страхування, отримані Призначення рахунку: для обліку інформації про кошти, які
підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного
соціального страхування, отримані органами Пенсійного фонду
України За кредитом рахунку відображається інформація про кошти, які
підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного
соціального страхування, отримані органами Пенсійного фонду
України у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок для
пасивних рахунків управлінського обліку" За дебетом рахунку відображається інформація щодо повернення
надмірно або помилково переданих коштів, які підлягають розподілу
за видами загальнообов'язкового державного соціального
страхування, у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок для
активних рахунків управлінського обліку" 868 Кошти, які підлягають розподілу за видами
загальнообов'язкового державного соціального страхування,
передані: 8681 А Кошти, які підлягають розподілу за видами
загальнообов'язкового державного соціального страхування, передані Призначення рахунку: для обліку інформації про кошти, які
підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного
соціального страхування, передані органами Пенсійного фонду
України За дебетом рахунку відображається інформація про кошти, які
підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного
соціального страхування, передані органами Пенсійного фонду
України у кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок для
активних рахунків управлінського обліку" За кредитом рахунку відображається інформація щодо повернення
надмірно або помилково переданих коштів, які підлягають розподілу
за видами загальнообов'язкового державного соціального
страхування, у кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок для
активних рахунків управлінського обліку".
Заступник директора Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського обліку
та звітності Л.І.Литвиненко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного

казначейства України

28.09.2010 N 349

ЗМІНИ

до Інструкції про відкриття аналітичних рахунків

для обліку операцій по виконанню бюджетів

в системі Державного казначейства

( vb119506-00 )

1. Главу 7 Інструкції доповнити пунктами 7.5, 7.6 та 7.7
такого змісту: "7.5. Рахунки фондів загальнообов'язкового державного
соціального страхування відкриваються за балансовим рахунком 3717. 7.6. Рахунки Фонду державного майна України, його
регіональних відділень та органів місцевих рад у справах
приватизації відкриваються за балансовим рахунком 3718. 7.7. Рахунки для зарахування коштів, які підлягають розподілу
за видами загальнообов'язкового державного соціального
страхування, відкриваються за балансовим рахунком 3719 на ім'я
органів Пенсійного фонду України.".
2. Пункт 1 додатка 1 до Інструкції доповнити
підпунктами 1.17, 1.18 та 1.19 такого змісту: "1.17. CCC (3 знаки) - технічний символ, що відповідає
категорії платників та класам професійного ризику виробництва,
визначених Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування" ( 2464-17 ).
Цей параметр кодується згідно із Довідником технічних символів,
які використовуються з метою кодування рахунків для зарахування
коштів, що підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового
державного соціального страхування, який затверджується наказом
Державного казначейства України. 1.18. QQ (2 знаки) - ознака, яка використовується у разі
необхідності ведення деталізованого обліку надходжень єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Якщо
така деталізація не потрібна, параметр QQ має значення "00". 1.19. VVVV (4 знаки) - номер відповідного органу Пенсійного
фонду України, на ім'я якого відкритий рахунок для зарахування та
розподілу коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування (кодується відповідно до Довідника номерів
органів Пенсійного фонду України, затвердженого Пенсійним фондом
України).".
3. Додаток 1 до Інструкції доповнити пунктом 11 такого
змісту: "11. Для зарахування коштів, які підлягають розподілу за
видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, в
органах Державного казначейства України відкриваються небюджетні
рахунки на ім'я органів Пенсійного фонду України за наступною
схемою:

BBBB K CCC QQ VVVV".
Заступник директора Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського обліку
та звітності Л.І.Литвиненко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: