open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
01.02.2008 N 37

Про внесення змін

до наказів Державного казначейства України

від 15.01.2007 N 5

та від 28.11.2000 N 119

У зв'язку із набуттям чинності Закону України "Про Державний
бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких
законодавчих актів України" ( 107-17 ) та з метою вдосконалення
порядку відкриття рахунків з обліку надходжень до державного та
місцевих бюджетів Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу Державного казначейства України від
15.01.2007 N 5 ( v0005506-07 ) "Про затвердження Довідника
відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету
на 2007 рік" (зі змінами) такі зміни:
1.1. Викласти назву наказу ( v0005506-07 ) у наступній
редакції: "Про затвердження Довідника відповідності символу звітності
коду класифікації доходів бюджету".
1.2. Преамбулу наказу ( v0005506-07 ) викласти у наступній
редакції: "На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
21.12.2005 N 1232 ( 1232-2005-п ) "Питання Державного казначейства
України" та Інструкції про відкриття аналітичних рахунків для
обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державного
казначейства ( vb119506-00 ), затвердженої наказом Державного
казначейства України від 28.11.2000 N 119 ( v0119506-00 ) (зі
змінами)".
1.3. У пунктах 1 та 3 наказу ( v0005506-07 ) слова "на 2007
рік" виключити.
1.4. Пункт 4 наказу ( v0005506-07 ) викласти у наступній
редакції: "Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників
Голови Державного казначейства України відповідно до розподілу
обов'язків".
1.5. Змінити назву Довідника відповідності символу звітності
коду класифікації доходів бюджету на 2007 рік, затвердженого
наказом Державного казначейства України від 15.01.2007 N 5
( v0005506-07 ) (зі змінами), на "Довідник відповідності символу
звітності коду класифікації доходів бюджету" та унести зміни до
нього, що додаються.
2. Унести зміни до Інструкції про відкриття аналітичних
рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі
Державного казначейства ( vb119506-00 ), затвердженої наказом
Державного казначейства України від 28.11.2000 N 119
( v0119506-00 ) (зі змінами), що додаються.
3. Департаменту методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) довести цей наказ
до відома структурних підрозділів центрального апарату Державного
казначейства України та Головних управлінь Державного казначейства
України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників Голови Державного казначейства України відповідно до
розподілу обов'язків.
Голова Т.Я.Слюз

Додаток 1

до наказу Державного

казначейства України

01.02.2008 N 37

ЗМІНИ

до Довідника відповідності символу звітності

коду класифікації доходів бюджету

( v0005506-07 )


Примітки: (1) виключено у зв'язку із набуттям чинності Законом України
"Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до
деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ) та внесенням змін до
Бюджетної класифікації України ( v0604201-01 ) наказом
Міністерства фінансів України від 25.01.2008 N 53 ( v0053201-08 ); (2) доповнено у зв'язку із набуттям чинності Законом України
"Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до
деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ) та внесенням змін до
Бюджетної класифікації України ( v0604201-01 ) наказом
Міністерства фінансів України від 25.01.2008 N 53 ( v0053201-08 ).
Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушко

Додаток 2

до наказу Державного

казначейства України

01.02.2008 N 37

ЗМІНИ

до Інструкції про відкриття аналітичних рахунків

для обліку операцій по виконанню бюджетів

в системі Державного казначейства

( vb119506-00 )

1. Підпункт 1.3 пункту 1 Додатка 1 до Інструкції
( vb119506-00 ) викласти у наступній редакції: "1.3. SSS (3 знаки) - символ звітності, що відповідає коду
класифікації доходів бюджету. Цей параметр кодується згідно із
Довідником відповідності символу звітності коду класифікації
доходів бюджету ( v0005506-07 ), який затверджується наказом
Державного казначейства України, та може приймати значення у
наступному діапазоні:
------------------------------------------------------------------ | Символ звітності | Балансовий рахунок | |-----------------------------+----------------------------------| | 001 - 199 | 3111 | |-----------------------------+----------------------------------| | 200 - 299 | 3121 | |-----------------------------+----------------------------------| | 300 - 399 | 3131, 3311, 3411, 3421 | |-----------------------------+----------------------------------| | 400 - 485 | 3113, 3123 | |-----------------------------+----------------------------------| | 500 - 799 | 3141 | |-----------------------------+----------------------------------| | 800 - 899 | 3321 | |-----------------------------+----------------------------------| | 900 - 995 | 3151 | |-----------------------------+----------------------------------| | 999 | 3412, 3422 | ------------------------------------------------------------------
2. Підпункт 1.4 пункту 1 Додатка 1 до Інструкції
( vb119506-00 ) викласти у наступній редакції: "1.4. H (1 знак) - ознака, яка має значення "7".
3. Підпункт 1.6 пункту 1 Додатка 1 до Інструкції
( vb119506-00 ) викласти у наступній редакції: "1.6. TTT (3 знаки) - порядковий номер бюджету в межах
області відповідно до Довідника адміністративно-територіальних
одиниць (поле "id_key"), структура якого затверджується наказом
Міністерства фінансів України. Зазначений порядковий номер відповідає таким аналітичним
параметрам: - коду області; коду міста або району в цій області; коду
району в місті обласного підпорядкування або селищної ради в
районі області; коду села або селища, підпорядкованого району
міста обласного підпорядкування; коду типу населеного пункту;
номеру відповідного органу Державного казначейства, який
обслуговує територію (кодується відповідно до довідника номерів
органів Державного казначейства, який застосовується в програмному
забезпеченні Державного казначейства України); номеру відповідного
податкового органу, який обслуговує територію (кодується
відповідно до довідника номерів податкових органів, який
застосовується в програмному забезпеченні Державного казначейства
України); назві бюджетної території українською мовою; назві
бюджетної території російською мовою; назві відповідного органу
Державного казначейства України, який обслуговує бюджетну
територію; назві відповідного податкового органу, який обслуговує
бюджетну територію".
4. Підпункт 1.7 пункту 1 Додатка 1 до Інструкції
( vb119506-00 ) викласти у наступній редакції: "1.7. DDD (3 знаки) - додаткова ознака для забезпечення
акумулювання надходжень на відповідних рахунках, яка може приймати
наступні значення: 991 - для рахунків з акумулювання надходжень, які
враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів; 992 (993Е) - для рахунків з акумулювання надходжень, які не
враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів".
5. Доповнити пункт 1 Додатка 1 підпунктами наступного змісту: "1.14. MMMMMM (6 знаків) - код органів Державного
казначейства України відповідно до Переліку кодів органів
Державного казначейства України ( va609500-99 ), затвердженого
постановою правління Національного банку України.
1.15. FF (2 знаки) - ознака, яка відповідає видам коштів, і
може приймати наступні значення:
------------------------------------------------------------------ |Код | Назва | |----+-----------------------------------------------------------| |10 |Загальний фонд бюджету | |----+-----------------------------------------------------------| |11 |Видатки загального фонду бюджету | |----+-----------------------------------------------------------| |19 |Кредитування загального фонду бюджету | |----+-----------------------------------------------------------| |20 |Спеціальний фонд бюджету | |----+-----------------------------------------------------------| |21 |Плата за послуги, що надаються бюджетними установами | |----+-----------------------------------------------------------| |22 |Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | |----+-----------------------------------------------------------| |23 |Інші надходження спеціального фонду | |----+-----------------------------------------------------------| |24 |Виконання програм соціально-економічного та культурного | | |розвитку регіонів | |----+-----------------------------------------------------------| |29 |Кредитування спеціального фонду бюджету | ------------------------------------------------------------------
6. Пункти 3, 4, 5, 6, 7, 8 Додатка 1 до Інструкції
( vb119506-00 ) викласти у наступній редакції: "3. Для акумулювання коштів загального фонду державного
бюджету відкриваються рахунки: - в Головних управліннях Державного казначейства України за
наступною схемою:

BBBB K DDD; - в Державному казначействі України у розрізі відповідних
територій за наступною схемою:

BBBB K DDD MMMMMM Для цих рахунків параметр DDD має значення 992.
4. Для акумулювання коштів спеціального фонду державного
бюджету відкриваються рахунки: - в Державному казначействі України та Головних управліннях
Державного казначейства України окремо за кожним видом надходжень
за наступною схемою:

BBBB K SSS; - в Державному казначействі України у розрізі відповідних
територій за наступною схемою:

BBBB K SSS MMMMMM.
5. Для акумулювання коштів загального фонду місцевого бюджету
в Головних управліннях Державного казначейства України
відкриваються рахунки у розрізі усіх бюджетів за наступною схемою:

BBBB K DDD H RR TTT.
6. Для акумулювання коштів спеціального фонду місцевого
бюджету в Головних управліннях Державного казначейства України
відкриваються рахунки у розрізі усіх бюджетів за наступною схемою:

BBBB K SSS H RR TTT".
7. Пункти 9 та 10 Додатка 1 до Інструкції ( vb119506-00 )
вважати відповідно пунктами 7 та 8.
Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: