open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства праці

та соціальної політики

України

28.12.2006 N 506

ПЛАН

роботи Міністерства праці

та соціальної політики України

на 2007 рік

------------------------------------------------------------------ | N | Зміст заходів | Термін | Виконавці | | п/п | | виконання | | |----------------------------------------------------------------| | I. Засідання колегії | |----------------------------------------------------------------| | 1.1. |Про підсумки роботи | лютий |Дроздова Л.М. | | |Міністерства у 2006 році | |Солдатенко М.О. | | |та основні завдання на | |заступники | | |2007 рік | |Міністра | | | | |директори | | | | |департаментів, | | | | |начальники | | | | |управлінь | | | | |Латік В.В. - | | | | |узаг. | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 1.2. |Про стан організації | лютий |Крищенко К.Є. | | |контрольно-ревізійної | |Безсмертна О.В. | | |роботи в системі | |керівники | | |Міністерства праці та | |підвідомчих | | |соціальної політики | |Міністерству | | |України | |установ | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 1.3. |Про стан виконавської | |Дроздова Л.М. | | |дисципліни та організації | |заступники | | |виконання завдань, | |Міністра | | |визначених актами | |директори | | |законодавства, дорученнями| |департаментів, | | |Президента України та | |начальники | | |Кабінету Міністрів | |управлінь | | |України, звернень громадян| |Шелест Т.І. - | | |--------------------------+------------|узаг. | | |- у другому півріччі 2006 | лютий | | | |року; | | | | |--------------------------+------------| | | |- у першому півріччі 2007 | липень | | | |року | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 1.4. |Про результати перевірки | березень |Заступники | | |Рахунковою палатою | |Міністра | | |України, Головним | |директори | | |контрольно-ревізійним | |департаментів, | | |управлінням України та | |начальники | | |іншими перевіряючими | |управлінь | | |органами використання | |Мосіневич Л.А. | | |коштів державного бюджету | |керівники | | |за програмами, головним | |підвідомчих | | |розпорядником яких є | |Міністерству | | |Мінпраці | |установ | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 1.5. |Про підвищення | березень |Дроздова Л.М. | | |ефективності діяльності | |заступники | | |науково-дослідних установ | |Міністра | | |Мінпраці та основні | |директори | | |завдання на 2007 рік | |департаментів, | | | | |начальники | | | | |управлінь | | | | |Латік В.В. - | | | | |узаг. керівники | | | | |науково- | | | | |дослідних | | | | |установ | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 1.6. |Про стан ефективності | квітень |Дьяченко В.М. | | |державної підтримки | |Мущинін В.В. | | |вразливих груп населення | | | | |та вдосконалення системи | | | | |пільг | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 1.7. |Про організацію | травень |Дьяченко В.М. | | |обслуговування населення | |Крентовська О.П.| | |територіальними центрами | | | | |соціального обслуговування| | | | |пенсіонерів та одиноких | | | | |непрацездатних громадян | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 1.8. |Про стан поетапного | II квартал |Солдатенко М.О. | | |наближення основних | |заступники | | |державних соціальних | |Міністра | | |гарантій до прожиткового | |директори | | |мінімуму | |департаментів, | | | | |начальники | | | | |управлінь | | | | |Латік В.В. | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 1.9. |Про готовність підвідомчих| жовтень |Дьяченко В.М. | | |установ, підприємств, | |Крентовська О.П.| | |організацій і закладів | | | | |Міністерства до роботи в | | | | |осінньо-зимовий період | | | | |2007 - 2008 років | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 1.10. |Про стан впровадження | листопад |Дьяченко В.М. | | |інформаційної системи | |Мущинін В.В. | | |Єдиного державного | | | | |автоматизованого реєстру | | | | |осіб, які мають право на | | | | |пільги | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 1.11. |Про підсумки роботи | грудень |Дроздова Л.М. | | |підвідомчих установ, | |Жестерьов А.А. | | |підприємств, організацій і| |керівники | | |закладів Міністерства у | |регіональних | | |сфері цивільної оборони, | |органів праці та| | |захисту від надзвичайних | |соціального | | |ситуацій техногенного та | |захисту | | |природного характеру у | |населення | | |2007 році та основні | | | | |завдання на 2008 рік | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 1.12. |Про результати комплексних| протягом |Крищенко К.Є. | | |та тематичних перевірок | року |заступники | | |підвідомчих структурних | |Міністра | | |підрозділів та | |директори | | |підконтрольних установ | |департаментів, | | |Мінпраці | |начальники | | | | |управлінь | | | | |Безсмертна | | | | |О.В. - узаг. | | | | |Лось В.А. | | | | |Галицький В.М. | | | | |Скібінський Е.В.| | | | |Цілина В.В. | | | | |Мельников Ю.Є. | | | | |Санченко С.П. | |----------------------------------------------------------------| | II. Основні завдання Міністерства | |----------------------------------------------------------------| |Забезпечити виконання положень та заходів: | |----------------------------------------------------------------| | 2.1. |Стратегії подолання | постійно |Солдатенко М.О. | | |бідності ( 637/2001 ) в | |заступники | | |2007 році | |Міністра | | | | |директори | | | | |департаментів, | | | | |начальники | | | | |управлінь | | | | |Латік В.В. | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.2. |Генеральної угоди між | постійно |Іванова Н.І. | | |Кабінетом Міністрів | |заступники | | |України, всеукраїнськими | |Міністра | | |об'єднаннями організацій | |директори | | |роботодавців і підприємців| |департаментів, | | |та всеукраїнськими | |начальники | | |профспілками і | |управлінь | | |профоб'єднаннями на 2004 -| |Лось В.А. | | |2005 роки ( n0262697-04 ) | |Галицький В.М. | | |та підготовку і подання | |Ступак В.І. - | | |інформації про стан | |узаг. | | |реалізації положень Угоди | |організації та | | |з питань компетенції | |установи сфери | | |Мінпраці | |управління | | | | |Мінпраці | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.3. |Програми соціального | постійно |Солдатенко М.О. | | |захисту працівників | |заступники | | |Чорнобильської АЕС та | |Міністра | | |жителів міста Славутича у | |директори | | |зв'язку із закриттям | |департаментів, | | |станції | |начальники | | | | |управлінь | | | | |Латік В.В. - | | | | |узаг. | |----------------------------------------------------------------| |Забезпечити: | |----------------------------------------------------------------| | 2.4. |координацію проведення | квітень - |Дьяченко В.М. | | |заходів з відзначення Дня | травень |Крентовська О.П.| | |Перемоги | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.5. |підготовку проведення | жовтень | | | |заходів (в т.ч. щорічної | | | | |благодійної акції) з | | | | |нагоди Міжнародного дня | | | | |людей похилого віку та Дня| | | | |ветеранів | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.6. |підготовку проведення Дня | жовтень - |Дроздова Л.М. | | |працівника соціальної | листопад |заступники | | |сфери | |Міністра | | | | |директори | | | | |департаментів, | | | | |начальники | | | | |управлінь | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.7. |підготовку проведення | жовтень - |Дьяченко В.М. | | |Міжнародного дня інвалідів| грудень |Крищенко К.Є. | | | | |Галиць Г.К. | | | | |Тарабукіна | | | | |І.І. - коорд. | | | | |Мосіневич Л.А. | | | | |Галицький В.М. | | | | |Бондаренко О.В. | | | | |Скібінський Е.В.| | | | |Михайлина Л.П. | | | | |Цілина В.В. | | | | |Сивура О.О. | | | | |Мальона Г.В. | | | | |Авраменко М.Л. | | | | |Ляшенко В.І. | | | | |Плохотнюк Г.К. | | | | |регіональні | | | | |органи праці та | | | | |соціального | | | | |захисту | | | | |населення, | | | | |центри | | | | |реабілітації | | | | |інвалідів | |----------------------------------------------------------------| |Взяти участь у розробці проектів: | |----------------------------------------------------------------| | 2.8. |Державної програми | протягом |Солдатенко М.О. | | |економічного і соціального| II - IV |заступники | | |розвитку України на | кварталів |Міністра | | |2008 рік | |директори | |-------+--------------------------+------------|департаментів, | | 2.9. |Прогнозу економічного і | I півріччя |начальники | | |соціального розвитку | |управлінь | | |України на 2008 рік | |Латік В.В. - | | | | |узаг. | |----------------------------------------------------------------| |Соціально-економічний розвиток | |----------------------------------------------------------------| |Забезпечити: | |----------------------------------------------------------------| | 2.10. |складання проекту | у термін, |Крищенко К.Є. | | |Державного бюджету України| визначений |Мосіневич Л.А. | | |на 2008 рік згідно з | Мінфіном |Скібінський Е.В.| | |доведеними граничними | (III |Цілина В.В. | | |показниками видатків за | квартал) |директори | | |програмами, головним | |департаментів, | | |розпорядником яких | |начальники | | |визначено Мінпраці | |управлінь, | | | | |організації та | | | | |установи сфери | | | | |управління | | | | |Мінпраці | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.11. |підготовку та подання на | січень - |Крищенко К.Є. | | |затвердження кошторисів, | березень |Мосіневич Л.А. | | |планів асигнувань, планів | |Скібінський Е.В.| | |використання бюджетних | |Цілина В.В. | | |коштів на 2007 рік за | |організації та | | |програмами, головним | |установи сфери | | |розпорядником яких є | |управління | | |Мінпраці | |Мінпраці | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.12. |підготовку та подання | січень - |Крищенко К.Є. | | |Держказначейству | березень |Мосіневич Л.А. | | |відомостей про мережу | |організації та | | |установ сфери управління | |установи сфери | | |Мінпраці, розподіл | |управління | | |показників зведених | |Мінпраці | | |кошторисів, зведених | | | | |планів асигнувань | | | | |загального фонду | | | | |державного бюджету в | | | | |розрізі розпорядників | | | | |нижчого рівня та | | | | |одержувачів | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.13. |узагальнення попередніх та| у термін, |Крищенко К.Є. | | |прогнозних показників | визначений |Мосіневич Л.А. | | |проекту Державного бюджету| Мінфіном |Скібінський Е.В.| | |України на 2008 - 2011 |(березень - |Цілина В.В. | | |роки та подання зазначеної| квітень) |директори | | |інформації Мінфіну | |департаментів, | | | | |начальники | | | | |управлінь | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.14. |організацію і координацію | постійно |Дроздова Л.М. | | |роботи в рамках підготовки| |Солдатенко М.О. | | |третього етапу проекту | |заступники | | |Світового банку "Позика на| |Міністра | | |політику розвитку" (ППР-2)| |директори | | | | |департаментів, | | | | |начальники | | | | |управлінь | | | | |Латік В.В. - | | | | |узаг. | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.15. |затвердження звітів про | щомісячно |Крищенко К.Є. | | |стан виконання Проекту | |Мосіневич Л.А. | | |"Фонд соціальних | |Стукалюк Т.Г. | | |інвестицій" | |Мірошниченко | | | | |В.А. | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.16. |підготовку та подання | у термін, |Крищенко К.Є. | | |Мінекономіки зведеної | визначений |Мосіневич Л.А. | | |інформації про заплановані|Мінекономіки|Скібінський Е.В.| | |закупівлі товарів, робіт, |(I квартал) |Цілина В.В. | | |послуг за державні кошти | |організації та | | | | |установи сфери | | | | |управління | | | | |Мінпраці | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.17. |підготовку пропозицій | січень - |Крищенко К.Є. | | |Тендерному комітету щодо | березень |Мосіневич Л.А. | | |закупівлі товарів, робіт, | |Скібінський Е.В.| | |послуг за бюджетними | |директори | | |програмами Мінпраці | |департаментів, | | | | |начальники | | | | |управлінь | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.18. |подання Мінекономіки | у термін, |Крищенко К.Є. | | |щоквартальної інформації | визначений |Мосіневич Л.А. | | |про виконання фінансових |Мінекономіки|Цілина В.В. | | |планів підприємств сфери | |підприємства | | |управління Мінпраці | |сфери управління| | | | |Мінпраці | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.19. |подання Держкомстату |щоквартально|Солдатенко М.О. | | |інформаційно-аналітичних | |заступники | | |матеріалів щодо стану | |Міністра | | |соціального розвитку | |директори | |-------+--------------------------+------------|департаментів, | | 2.20. |здійснення моніторингу: | |начальники | | |--------------------------+------------|управлінь, | | |- показників сфери | щомісячно |керівники | | |соціального розвитку; | |науково- | | |- показників рівня життя | |дослідних | | |населення; | |установ Мінпраці| | |- прожиткового мінімуму в | |Латік В.В. - | | |цілому по країні та по | |узаг. | | |регіонах; | | | | |--------------------------+------------| | | |- показників бідності; |щоквартально| | | |- пріоритетних завдань | | | | |Міністерства у сфері | | | | |соціального розвитку; | | | | |--------------------------+------------| | | |- стану розробки та | лютий, | | | |запровадження державних | серпень | | | |соціальних стандартів та | | | | |нормативів у всіх сферах | | | | |їх застосування та | | | | |готувати інформацію | | | | |Кабміну | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.21. |перевірку стану роботи у | |Дроздова Л.М. | | |сфері мобілізаційної | |Жестерьов А.А. | | |підготовки, цивільної | | | | |оборони, захисту від | | | | |надзвичайних ситуацій: | | | | |--------------------------+------------| | | |- Всеукраїнського центру | березень | | | |професійної реабілітації | | | | |інвалідів (м. Лютіж) | | | | |--------------------------+------------| | | |- Управління праці та | червень | | | |соціального захисту | | | | |населення Севастопольської| | | | |міської держадміністрації;| | | | |--------------------------+------------| | | |- Головного управління | вересень | | | |праці та соціального | | | | |захисту населення | | | | |Тернопільської обласної | | | | |держадміністрації; | | | | |--------------------------+------------| | | |- Чернігівського інституту| жовтень | | | |права, соціальних | | | | |технологій та праці | | | |-------+--------------------------+------------| | | 2.22. |підготовку звітів з | | | | |питань: | | | | |--------------------------+------------| | | |- цивільної оборони та | лютий, | | | |мобілізаційної підготовки;| липень | | | |--------------------------+------------| | | |- єдиної державної системи| липень, | | | |цивільного захисту галузі | листопад | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.23. |проведення аналізу стану | січень - |Дроздова Л.М. | | |роботи з кадрами в системі| лютий |Трофименко В.І. | | |Міністерства за 2006 рік | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.24. |проведення щорічної оцінки| I квартал |Дроздова Л.М. | | |виконання державними | |заступники | | |службовцями покладених на | |Міністра | | |них завдань і обов'язків | |директори | | |за 2006 рік, відповідно до| |департаментів | | |постанови Кабінету | |Трофименко В.І. | | |Міністрів України від | |Шепетін О.В. | | |28 грудня 2000 р. N 1922 | |Скібінський Е.В.| | |( 1922-2000-п ) | |Лось В.А. | |-------+--------------------------+------------| | | 2.25. |розгляд кадрового резерву | березень | | | |керівного складу сфери | | | | |управління Міністерства та| | | | |внесення пропозицій щодо | | | | |його вдосконалення та | | | | |дієвості | | | |-------+--------------------------+------------| | | 2.26. |підготовку та подання | лютий | | | |Головдержслужбі звіту по | | | | |боротьбі з корупцією в | | | | |системі Мінпраці за друге | | | | |півріччя 2006 року | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.27. |підготовку та подання на | січень - |Крищенко К.Є. | | |затвердження керівництву | березень, |Мосіневич Л.А. | | |штатних розписів установ | листопад - |організації та | | |та організацій сфери | грудень |установи сфери | | |управління Мінпраці | |управління | | | | |Мінпраці | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.28. |підготовку та подання | у термін, |Крищенко К.Є. | | |Мінекономіки попередніх | визначений |директори | | |обсягів державного |Мінекономіки|департаментів, | | |замовлення на 2008 рік за | (III |начальники | | |пріоритетними напрямами | квартал) |управлінь | | | | |Мосіневич Л.А. | | | | |Скібінський Е.В.| | | | |Цілина В.В. | |----------------------------------------------------------------| |Рівень життя населення, доходи та заробітна плата | |----------------------------------------------------------------| |Забезпечити виконання: | |----------------------------------------------------------------| | 2.29. |Указу Президента України | постійно |Солдатенко М.О. | | |від 7 серпня 1999 р. N 969| |заступники | | |( 969/99 ) "Про Основні | |Міністра | | |напрями політики щодо | |директори | | |грошових доходів населення| |департаментів, | | |України" | |начальники | | | | |управлінь | | | | |Латік В.В. | | | | |Лось В.А. | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.30. |Указу Президента України | постійно |Солдатенко М.О. | | |від 7 травня 2001 р. N 292| |Лось В.А. | | |( 292/2001 ) "Про | | | | |невідкладні заходи щодо | | | | |завершення погашення | | | | |заборгованості із | | | | |заробітної плати" | | | |-------+--------------------------| | | | 2.31. |доручення Президента | | | | |України від 25 травня 2005| | | | |р. N 1-1/412 щодо | | | | |погашення заборгованості | | | | |із заробітної плати | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.32. |заходів, передбачених | протягом |Солдатенко М.О. | | |рішеннями Кабінету | року |Товстенко О.П. | | |Міністрів України та | | | | |Президента України з | | | | |питань оплати праці | | | | |працівників бюджетної | | | | |сфери, органів державної | | | | |влади та органів місцевого| | | | |самоврядування, | | | | |організації грошового | | | | |забезпечення та інших | | | | |виплат у військових | | | | |формуваннях та | | | | |правоохоронних органах | | | |----------------------------------------------------------------| |Забезпечити: | |----------------------------------------------------------------| | 2.33. |- постійний державний | постійно |Солдатенко М.О. | | |контроль за додержанням | |Лось В.А. | | |законодавства про оплату | | | | |праці на підприємствах, | | | | |установах та організаціях | | | | |усіх форм власності; | | | | |- проведення | | | | |територіальними органами | | | | |Держнаглядпраці тематичних| | | | |перевірок за додержанням | | | | |законодавства про працю | | | | |(за окремим планом) | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.34. |подальше упорядкування | протягом |Солдатенко М.О. | | |умов оплати праці: | року |Товстенко О.П. | | |- працівників бюджетної | |Литвин А.М. | | |сфери на основі Єдиної | | | | |тарифної сітки | | | | |( 1298-2002-п ); | | | | |- працівників органів | | | | |державної влади, органів | | | | |місцевого самоврядування | | | | |та їх виконавчих органів | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.35. |вивчення питань | I півріччя |Солдатенко М.О. | | |забезпечення державних | |Товстенко О.П. | | |гарантій в оплаті праці та| |Лось В.А. | | |причин їх недотримання у | | | | |вугільної промисловості та| | | | |сільському господарстві | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.36. |підготовку | протягом |Солдатенко М.О. | | |аналітично-довідкових | року |Товстенко О.П. | | |матеріалів з питань | |Шевченко О.П. | | |грошового забезпечення | | | | |військовослужбовців та | | | | |атестованих осіб | | | |-------+--------------------------| | | | 2.37. |підготовку проектів рішень| | | | |Кабінету Міністрів України| | | | |щодо упорядкування | | | | |грошового забезпечення | | | | |військовослужбовців, осіб | | | | |начальницького і рядового | | | | |складу органів внутрішніх | | | | |справ та деяких інших осіб| | | |-------+--------------------------| | | | 2.38. |упорядкування грошового | | | | |забезпечення | | | | |військовослужбовців, осіб | | | | |начальницького і рядового | | | | |складу органів внутрішніх | | | | |справ та деяких інших осіб| | | |----------------------------------------------------------------| |Підготувати: | |----------------------------------------------------------------| | 2.39. |пропозиції стосовно | I квартал |Солдатенко М.О. | | |створення робочої групи | |Товстенко О.П. | | |щодо напрацювання | |Синько Н.О. | | |концептуальних заходів по | | | | |вдосконаленню розподільчих| | | | |відносин, зокрема, в | | | | |частині зростання | | | | |заробітної плати, | | | | |підвищення її долі у | | | | |витратах на виробництво | | | | |товарів (послуг), | | | | |ефективності | | | | |колективно-договірного | | | | |регулювання оплати праці | | | | |та легалізації заробітної | | | | |плати | | | |-------+--------------------------| | | | 2.40. |пропозицій щодо підвищення| | | | |розміру мінімальної | | | | |заробітної плати на | | | | |2008 рік шляхом | | | | |переговорів між | | | | |представниками Сторін | | | | |власників і профспілок, | | | | |які об'єдналися для | | | | |укладення Генеральної | | | | |угоди відповідно до | | | | |законодавства України, | | | | |Конвенції МОП N 131 | | | | |( 993_149 ) "Про | | | | |встановлення мінімальної | | | | |заробітної плати з | | | | |особливим урахуванням | | | | |країн, що розвиваються" та| | | | |затвердженого Сторонами | | | | |Регламенту ведення | | | | |колективних переговорів | | | | |щодо встановлення розміру | | | | |мінімальної заробітної | | | | |плати | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.41. |листи-звернення до | I півріччя |Солдатенко М.О. | | |міністерств, роботодавців,| |Товстенко О.П. | | |профспілок щодо | |Синько Н.О. | | |активізації роботи по | | | | |легалізації заробітної | | | | |плати та зайнятості, | | | | |підвищенню продуктивності | | | | |та нормування праці, | | | | |ефективному витрачанню | | | | |матеріальних і трудових | | | | |ресурсів і спрямовування | | | | |коштів на оплату праці | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.42. |систему критеріїв та | грудень |Солдатенко М.О. | | |перелік показників | |Латік В.В. | | |бідності для поглибленого | | | | |аналізу ситуації з | | | | |бідністю в країні та | | | | |регіонах | | | |----------------------------------------------------------------| |Зайнятість населення | |----------------------------------------------------------------| |Забезпечити виконання: | |----------------------------------------------------------------| | 2.43. |Закону України "Про | постійно |Іванова Н.І. | | |внесення змін до деяких | |Галицький В.М. | | |законів України щодо | |Тарабукіна І.І. | | |реалізації інвалідами | |Скібінський Е.В.| | |права на трудову | | | | |зайнятість" ( 3483-15 ) | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.44. |Закону України "Про | протягом |Іванова Н.І. | | |ліцензування певних видів | року |Петрова Т.П. | | |господарської діяльності" | | | | |( 1775-14 ) в частині | | | | |контролю за діяльністю | | | | |суб'єктів господарювання | | | | |щодо додержання | | | | |Ліцензійних умов з | | | | |посередництва у | | | | |працевлаштуванні за | | | | |кордоном ( z0017-02 ) | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.45. |доручення Кабінету | |Іванова Н.І. | | |Міністрів України від | |Петрова Т.П. - | | |18 липня 2005 р. | |узаг. | | |N 35830/1/1-05 щодо | |Галицький В.М. | | |здійснення контролю та | |Тарабукіна І.І. | | |координації діяльності з | |Антоненко Т.В. | | |виконання Указу Президента| |Ступак В.І. | | |України від | |Товстенко О.П. | | |11 липня 2005 р. N 1073 | |Скібінський Е.В.| | |( 1073/2005 ) | |Авраменко М.Л. | | |"Про вдосконалення | | | | |державного регулювання у | | | | |сфері зайнятості населення| | | | |та ринку праці в Україні" | | | | |(зокрема завдання щодо | | | | |створення не менше 1 млн. | | | | |робочих місць), а також | | | | |інформування Кабміну про | | | | |виконання зазначеного | | | | |Указу Президента України: | | | | |--------------------------+------------| | | |- за друге півріччя |до 25 лютого| | | |2006 року; | | | | |--------------------------+------------| | | |- за перше півріччя |до 25 серпня| | | |2007 року | | | |----------------------------------------------------------------| |Забезпечити: | |----------------------------------------------------------------| | 2.46. |узгодження проектів | листопад - |Іванова Н.І. | | |регіональних програм | грудень |Петрова Т.П. | | |зайнятості населення на | |Галицький В.М. | | |2008 - 2009 роки | |керівники | | | | |регіональних | | | | |органів праці та| | | | |соціального | | | | |захисту | | | | |населення, | | | | |регіональних | | | | |центрів | | | | |зайнятості | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.47. |інформування Уряду про |до 25 лютого|Іванова Н.І. | | |виконання розпорядження | |Петрова Т.П. | | |Кабінету Міністрів України| |Галицький В.М. | | |від 20 липня 2006 р. N 417| | | | |( 417-2006-р ) "Про | | | | |поліпшення ситуації у | | | | |сфері зайнятості населення| | | | |на 2006 рік" | | | |-------+--------------------------+------------| | | 2.48. |проведення моніторингу | протягом | | | |створення робочих місць | року | | | |відповідно до постанови | | | | |Кабінету Міністрів України| | | | |від 12 квітня 2006 р. | | | | |N 512 ( 512-2006-п ) | | | | |"Деякі питання моніторингу| | | | |створення робочих місць" | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.49. |проведення засідань | протягом |Іванова Н.І. | | |Українського | року |Галицький В.М. | | |координаційного комітету | |Петрова Т.П. | | |сприяння зайнятості | | | | |населення (за окремим | | | | |планом) | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.50. |проведення засідань |щоквартально|Іванова Н.І. | | |правління та наглядової | |Галицький В.М. | | |ради за діяльністю Фонду | | | | |загальнообов'язкового | | | | |державного соціального | | | | |страхування України на | | | | |випадок безробіття | | | |-------+--------------------------| | | | 2.51. |підготовку та надання | | | | |квартального звіту за | | | | |формою "N 11-ревізія" | | | | |( z0232-03 ) за 2007 рік | | | |-------+--------------------------+------------| | | 2.52. |удосконалення засобів | протягом | | | |інформування клієнтів | року | | | |служби зайнятості щодо | | | | |потреб ринку праці з метою| | | | |розширення доступу | | | | |клієнтів державної служби | | | | |зайнятості до | | | | |загальнодержавної бази | | | | |наявних вакансій та | | | | |претендентів на роботу | | | |-------+--------------------------| | | | 2.53. |проведення роботи з | | | | |організації | | | | |інформаційно- | | | | |роз'яснювальної кампанії | | | | |серед роботодавців | | | | |щодо якості робочих | | | | |місць та умов праці | | | |-------+--------------------------| | | | 2.54. |удосконалення надання | | | | |послуг щодо вирішення | | | | |питання зайнятості | | | | |маргінальних груп | | | | |клієнтів, в т.ч.: молоді, | | | | |жінок, осіб з обмеженими | | | | |фізичними можливостями, | | | | |жителів сільської | | | | |місцевості | | | |-------+--------------------------| | | | 2.55. |проведення роботи щодо | | | | |удосконалення форм та | | | | |змісту надання | | | | |профорієнтаційних послуг | | | | |населенню з наданням | | | | |особливої уваги | | | | |попупуляризації робітничих| | | | |професій | | | |-------+--------------------------| | | | 2.56. |удосконалення форм та | | | | |змісту професійного | | | | |навчання безробітних з | | | | |акцентуванням уваги на | | | | |навчання безробітного | | | | |населення під конкретні | | | | |замовлення роботодавців | | | |-------+--------------------------| | | | 2.57. |контроль за виконанням | | | | |Плану організаційних | | | | |заходів щодо усунення | | | | |виявлених у ході перевірки| | | | |Рахунковою палатою України| | | | |недоліків в діяльності | | | | |Фонду | | | | |загальнообов'язкового | | | | |державного соціального | | | | |страхування України на | | | | |випадок безробіття, | | | | |затвердженого Міністром | | | | |праці та соціальної | | | | |політики України | | | |-------+--------------------------| | | | 2.58. |організацію перевірок щодо| | | | |контролю надходження | | | | |коштів до Фонду | | | | |загальнообов'язкового | | | | |державного соціального | | | | |страхування України на | | | | |випадок безробіття | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.59. |підготовку звітності | I квартал, |Іванова Н.І. | | |(форма N 1-АС ( z0926-05 )|III квартал |Петрова Т.П. | | |про проходження | | | | |альтернативної | | | | |(невійськової) служби та | | | | |звільнення громадян від | | | | |призову на військові збори| | | | |за релігійними | | | | |переконаннями за осінній | | | | |призов 2006 року та | | | | |весняний призов 2007 року | | | |-------+--------------------------| | | | 2.60. |інформування Кабміну про | | | | |організацію і проходження | | | | |громадянами альтернативної| | | | |(невійськової) служби за | | | | |осінній призов 2006 року | | | | |та весняний призов | | | | |2007 року | | | |-------+--------------------------+------------| | | 2.61. |опрацювання та погодження | протягом | | | |в установленому порядку | року | | | |державних стандартів вищої| | | | |та професійно-технічної | | | | |освіти | | | |-------+--------------------------+------------| | | 2.62. |інформування Кабміну про |до 1 червня | | | |виконання Плану заходів | | | | |щодо реалізації Концепції | | | | |розвитку системи | | | | |підвищення кваліфікації | | | | |працівників на період до | | | | |2010 року, затверджених | | | | |розпорядженням Кабінету | | | | |Міністрів України від | | | | |26 липня 2006 р. N 429-р | | | | |( 429-2006-р ) | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.63. |розгляд та погодження | протягом |Солдатенко М.О. | | |переліків посад | року |Товстенко О.П. | | |відповідних | |Шевченко О.П. | | |спеціалізованих служб, які| | | | |в мирний час можуть | | | | |заміщуватися | | | | |військовослужбовцями (на | | | | |умовах строкового | | | | |трудового договору) | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.64. |підготовку чергової зміни | березень |Солдатенко М.О. | | |до Національного | |Товстенко О.П. | | |класифікатора України | |Сова В.К. | | |"Класифікатор професій | |ДУ НДІ | | |ДК 003:2005" | |соціально- | | |( v0375609-05 ) | |трудових | |-------+--------------------------+------------|відносин | | 2.65. |адаптацію проекту другого | протягом | | | |видання Національного | року | | | |класифікатора України | | | | |"Класифікатор професій | | | | |ДК 003:2005" | | | | |( v0375609-05 ) до | | | | |нової редакції Міжнародної| | | | |стандартної класифікації | | | | |занять (проект ISCO-08) | | | |-------+--------------------------| | | | 2.66. |участь у проведенні | | | | |експертизи проектів | | | | |Державних стандартів вищої| | | | |та професійно-технічної | | | | |освіти та змін до них, | | | | |поданих на погодження до | | | | |Мінпраці | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.67. |науково-методичну | протягом |Солдатенко М.О. | | |експертизу галузевих | року |Товстенко О.П. | | |випусків Довідника | |Сова В.К. | | |кваліфікаційних | |Центр | | |характеристик професій | |продуктивності | | |працівників | | | |-------+--------------------------+------------| | | 2.68. |розроблення Галузевого | вересень | | | |випуску "Діяльність | | | | |органів управління | | | | |підприємствами" Довідника | | | | |кваліфікаційних | | | | |характеристик професій | | | | |працівників | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.69. |виконання розпорядження | |Іванова Н.І. | | |Кабінету Міністрів України| |Петрова Т.П. | | |від 26 липня 2006 р. | | | | |N 429-р ( 429-2006-р ) | | | | |"Про затвердження плану | | | | |заходів щодо реалізації | | | | |Концепції розвитку системи| | | | |підвищення кваліфікації | | | | |працівників на період до | | | | |2010 року" в частині | | | | |розроблення разом із | | | | |заінтересованими | | | | |центральними органами | | | | |виконавчої влади | | | | |узгоджених пропозицій | | | | |щодо: | | | | |--------------------------+------------| | | |- проведення акредитації | IV квартал | | | |органів із сертифікації | | | | |персоналу та процедури | | | | |документального | | | | |засвідчення його | | | | |відповідності встановленим| | | | |законодавством вимогам; | | | | |--------------------------+------------| | | |- створення та |III квартал | | | |функціонування системи | | | | |інформаційно-методичного | | | | |забезпечення процесу | | | | |навчання працівників на | | | | |виробництві; | | | | |--------------------------+------------| | | |- створення в системі | IV квартал | | | |Мінпраці, інших | | | | |центральних органів | | | | |виконавчої влади, до сфери| | | | |управління яких належать | | | | |підприємства, установи та | | | | |організації, | | | | |інформаційно-методичних | | | | |підрозділів з питань | | | | |організації професійного | | | | |навчання працівників на | | | | |виробництві | | | |----------------------------------------------------------------| |Розробити: | |----------------------------------------------------------------| | 2.70. |проект плану дій на 2007 -|до 25 лютого|Іванова Н.І. | | |2008 роки щодо реалізації | |Петрова Т.П. | | |Основних напрямів | |Галицький В.М. | | |проведення державної | | | | |політики зайнятості на | | | | |період до 2009 року, | | | | |затверджених постановою | | | | |Кабінету Міністрів України| | | | |від 5 липня 2006 р. N 922 | | | | |( 922-2006-п ), та подати | | | | |його на розгляд Уряду | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.71. |рекомендації щодо | I квартал |Іванова Н.І. | | |підготовки, перепідготовки| |Петрова Т.П. | | |та підвищення кваліфікації| | | | |робітників шляхом | | | | |індивідуального навчання | | | | |на виробництві | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.72. |державні статистичні звіти| |Іванова Н.І. | | |про зовнішню трудову | |Галицький В.М. | | |міграцію: | | | | |--------------------------+------------| | | |- за 2006 рік; | 5 лютого | | | |--------------------------+------------| | | |- за I півріччя 2007 року | 5 серпня | | |-------+--------------------------+------------| | | 2.73. |державні статистичні звіти| постійно | | | |про працевлаштування і | | | | |зайнятість населення, яке | | | | |звернулося до державної | | | | |служби зайнятості України | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.74. |збірники норм праці: | |Солдатенко М.О. | | |--------------------------+------------|Товстенко О.П. | | |- Міжгалузеві норми часу | лютий |Сова В.К. | | |на слюсарні роботи з | |Центр | | |ремонту горизонтально- | |продуктивності | | |розточувальних верстатів; | | | | |--------------------------+------------| | | |- Міжгалузеві укрупнені | березень | | | |норми часу на ремонт | | | | |вимірювальних приладів та | | | | |інструменту; | | | | |--------------------------+------------| | | |- Міжгалузеві норми часу | квітень | | | |на виготовлення виробів з | | | | |пластмас; | | | | |--------------------------+------------| | | |- Міжгалузеві норми часу | травень | | | |та нормативи режимів | | | | |різання для нормування | | | | |робіт, що виконуються на | | | | |токарних верстатах з | | | | |найбільшим діаметром | | | | |виробу, який | | | | |встановлюється над | | | | |станиною, до 1000 | | | | |міліметрів (одиничне та | | | | |малосерійне виробництво). | | | | |Частина I. Режими різання,| | | | |норми часу на допоміжні та| | | | |підготовчо-заключні | | | | |роботи, обслуговування | | | | |робочого місця; | | | | |--------------------------+------------| | | |- Міжгалузеві норми часу | липень | | | |на оброблення деревини, | | | | |фанери, столярних | | | | |деревно-волокнистих плит, | | | | |декоративного | | | | |паперово-шаруватого | | | | |пластику та | | | | |полістирольного | | | | |пенопласту, що виконується| | | | |на верстатах | | | | |(середньосерійне, | | | | |малосерійне та одиничне | | | | |виробництво); | | | | |--------------------------+------------| | | |- Міжгалузеві норми часу | серпень | | | |на роботи, що виконуються | | | | |у бібліотеках; | | | | |--------------------------+------------| | | |- Міжгалузеві норми часу | жовтень | | | |на розроблення | | | | |конструкторської | | | | |документації; | | | | |--------------------------+------------| | | |- Міжгалузеві норми часу | листопад | | | |на покриття лаком та | | | | |фарбою; | | | | |--------------------------+------------| | | |- Норми часу на роботи, що| листопад | | | |виконуються майстрами | | | | |виробничих дільниць на | | | | |підприємствах | | | | |машинобудування; | | | | |--------------------------+------------| | | |- Міжгалузеві норми часу | грудень | | | |та нормативи режимів | | | | |різання для нормування | | | | |робіт, що виконуються на | | | | |токарних верстатах з | | | | |найбільшим діаметром | | | | |виробу, який | | | | |встановлюється над | | | | |станиною, до 1000 | | | | |міліметрів (одиничне та | | | | |малосерійне виробництво). | | | | |Частина II. Укрупнені | | | | |норми часу | | | |-------+--------------------------+------------| | | 2.75. |методичні рекомендації | листопад | | | |щодо впровадження сучасних| | | | |методів підвищення | | | | |продуктивності на рівні | | | | |робочих місць | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.76. |рекомендації правил | протягом |Солдатенко М.О. | | |внутрішнього трудового | півроку |Товстенко О.П. | | |розпорядку підприємств, | після |Максименко Г.М. | | |організацій, установ, де | прийняття | | | |передбачити порядок | Трудового | | | |чергування працівників у | кодексу | | | |святкові і неробочі дні, в| України | | | |тому числі на об'єкті та | | | | |вдома | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.77. |Взяти участь у | протягом |Іванова Н.І. | | |розробленні: | року |Петрова Т.П. | | |- переліку професій, за | | | | |якими здійснюється | | | | |підготовка кадрів у | | | | |професійно-технічних | | | | |навчальних закладах; | | | | |- переліку напрямів та | | | | |спеціальностей, за якими | | | | |здійснюється підготовка | | | | |кадрів у вищих навчальних | | | | |закладах; | | | | |- переліку кваліфікацій | | | |----------------------------------------------------------------| |Соціальне партнерство | |----------------------------------------------------------------| |Забезпечити: | |----------------------------------------------------------------| | 2.78. |підготовку та подання |щоквартально|Іванова Н.І. | | |Кабміну інформації про | |заступники | | |виконання міністерствами, | |Міністра | | |іншими органами виконавчої| |директори | | |влади плану заходів щодо | |департаментів, | | |реалізації положень | |начальники | | |Генеральної угоди між | |управлінь | | |Кабінетом Міністрів | |Лось В.А. | | |України, всеукраїнськими | |Галицький В.М. | | |об'єднаннями організацій | |Ступак В.І. - | | |роботодавців і підприємців| |узаг. | | |та всеукраїнськими | |організації та | | |профспілками і | |установи сфери | | |профоб'єднаннями на 2004 -| |управління | | |2005 роки, затвердженого | |Мінпраці | | |розпорядженням Кабінету | | | | |Міністрів України від | | | | |8 вересня 2004 р. N 651 | | | | |( 651-2004-р ) | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.79. |підготовку та розгляд на | за |Іванова Н.І. | | |засіданні спільної робочої|домовленістю|заступники | | |комісії повноважних | сторін |Міністра | | |представників Сторін | |директори | | |власників та профспілок | |департаментів, | | |підсумків виконання | |начальники | | |Генеральної угоди між | |управлінь | | |Кабінетом Міністрів | |Лось В.А. | | |України, всеукраїнськими | |Галицький В.М. | | |об'єднаннями організацій | |Ступак В.І. - | | |роботодавців і підприємців| |узаг. | | |та всеукраїнськими | | | | |профспілками і | | | | |профоб'єднаннями на 2004 -| | | | |2005 роки ( n0262697-04 ) | | | |-------+--------------------------+------------| | | 2.80. |повідомну реєстрацію | протягом | | | |галузевих та регіональних | року | | | |угод, контроль за їх | | | | |відповідністю чинному | | | | |законодавству та | | | | |положенням Генеральної | | | | |угоди ( n0262697-04 ) | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.81. |організацію проведення на |до укладення|Іванова Н.І. | | |засадах соціального |Генеральної |Ступак В.І. | | |партнерства засідань | угоди | | | |спільної робочої комісії | | | | |повноважних представників | | | | |Сторін власників та | | | | |профспілок по веденню | | | | |колективних переговорів | | | | |щодо укладення Генеральної| | | | |угоди на новий строк | | | |-------+--------------------------+------------| | | 2.82. |проведення моніторингу | протягом | | | |стану виконання звернень | року | | | |Міжнародного бюро праці | | | |-------+--------------------------| | | | 2.83. |проведення моніторингу | | | | |легалізованих Мін'юстом | | | | |всеукраїнських профспілок | | | | |та їх об'єднань, об'єднань| | | | |організацій роботодавців | | | | |та членських організацій, | | | | |які входять до складу | | | | |об'єднань профспілок та | | | | |об'єднань організацій | | | | |роботодавців (за | | | | |інформацією, наданою | | | | |Мін'юсту на час | | | | |легалізації зазначених | | | | |об'єднань) | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.84. |підготовку та подання |до 15 січня |Іванова Н.І. | | |Кабміну узагальненої |до 15 липня |Ступак В.І. | | |інформації про виконання | | | | |міністерствами, іншими | | | | |центральними органами | | | | |виконавчої влади Плану | | | | |заходів щодо розвитку | | | | |соціального діалогу в | | | | |Україні, затвердженого | | | | |розпорядженням Кабінету | | | | |Міністрів України від | | | | |1 серпня 2006 р. N 445-р | | | | |( 445-2006-р ) | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.85. |підготовку та подання |щоквартально|Дьяченко В.М. | | |Кабміну узагальненої | |Солдатенко М.О. | | |інформації про стан | |Гаряча О.В. | | |виконання рішень Трудового| |Іванова Н.І. | | |арбітражу та положень | |Мущинін В.В. | | |Угоди про спільні дії щодо| |Латік В.В. | | |вирішення колективного | |Товстенко О.П. | | |трудового спору між | |Шамбір Н.В. | | |Федерацією профспілок | |Ступак В.І. - | | |України та Кабінетом | |узаг. | | |Міністрів України від | | | | |25 жовтня 2006 р. | | | |----------------------------------------------------------------| |Питання додержання умов праці | |----------------------------------------------------------------| |Забезпечити: | |----------------------------------------------------------------| | 2.86. |здійснення заходів щодо | протягом |Солдатенко М.О. | | |підвищення ефективності | року |Товстенко О.П. | | |роботи місцевих органів | |Рябоконь С.І. | | |Державної експертизи умов | | | | |праці; реалізацію | | | | |державної політики щодо | | | | |соціального захисту | | | | |працівників, зайнятих на | | | | |роботах із шкідливими та | | | | |важкими умовами праці на | | | | |підприємствах; в установах| | | | |і організаціях, якісне | | | | |проведення атестації | | | | |робочих місць за умовами | | | | |праці | | | |-------+--------------------------+------------| | | 2.87. |узагальнення та аналіз | щомісячно | | | |стану проведення атестації|(до 10 числа| | | |робочих місць за умовами | наступного | | | |праці, вжиття відповідних | місяця) | | | |заходів щодо усунення | | | | |порушень чинного | | | | |законодавства, виявлених | | | | |під час проведення | | | | |перевірок та експертиз | | | | |умов праці; створення | | | | |банку даних працівників, | | | | |зайнятих на роботах зі | | | | |шкідливими та важкими | | | | |умовами праці | | | |----------------------------------------------------------------| |Соціальний захист населення | |----------------------------------------------------------------| | 2.88. |Здійснювати моніторинг | постійно |Дьяченко В.М. | | |експлуатації та | |Мущинін В.В. | | |використання інформаційної| |Коренєва Н.В. | | |системи Єдиного державного| | | | |автоматизованого реєстру | | | | |осіб, які мають право на | | | | |пільги | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.89. |Виготовити | протягом |Дьяченко В.М. | | |проектно-кошторисну | року |Мущинін В.В. | | |документацію та здійснити | |Іскра Л.А. | | |ремонтні роботи приміщень | | | | |місцевих органів праці та | | | | |соціального захисту | | | | |населення | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.90. |Розробити проект | грудень |Дьяченко В.М. | | |нормативно-правового акта | |Мущинін В.В. | | |з питань встановлення | |Поліщук І.Г. | | |економічно обґрунтованих | | | | |розрахункових норм, на | | | | |підставі яких | | | | |призначаються житлові | | | | |субсидії населенню | | | |----------------------------------------------------------------| |Соціальний захист інвалідів, ветеранів та людей похилого віку | |----------------------------------------------------------------| |Забезпечити виконання: | |----------------------------------------------------------------| | 2.91. |Закону України "Про | згідно з |Дьяченко В.М. | | |реабілітацію інвалідів в | дорученням |Крищенко К.Є. | | |Україні" ( 2961-15 ) | Кабміну |Галиць Г.К. | |-------+--------------------------+------------|Тарабукіна | | 2.92. |Указу Президента України | згідно з |І.І. - коорд. | | |від 27 грудня 2005 р. | дорученням |Мосіневич Л.А. | | |N 1845/2005 ( 1845/2005 ) | Кабміну |Галицький В.М. | | |"Про заходи щодо створення| |Скібінський Е.В.| | |сприятливих умов для | |Цілина В.В. | | |забезпечення соціальної, | |Сивура О.О. | | |медичної та трудової | |Крентовська О.П.|| |реабілітації інвалідів" | |Тубелець І.О. | | |(за окремим планом) | |Кір'ян Т.М. | | | | |Авраменко М.Л. | | | | |Ляшенко В.І. | | | | |регіональні | | | | |органи праці та | | | | |соціального | | | | |захисту | | | | |населення, | | | | |центри | | | | |реабілітації | | | | |інвалідів | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.93. |Постанови Верховної Ради | згідно з |Дьяченко В.М. | | |України від 10 жовтня | дорученням |Крищенко К.Є. | | |2006 р. N 239-V ( 239-16 )| Кабміну |Галиць Г.К. | | |"Про інформацію Кабінету | |Тарабукіна | | |Міністрів України щодо | |І.І. - коорд. | | |виконання Національної | |Мосіневич Л.А. | | |програми професійної | |Галицький В.М. | | |реабілітації та зайнятості| |Скібінський Е.В.| | |осіб з обмеженими | |Цілина В.В. | | |фізичними можливостями на | |Крентовська О.П.| | |2001 - 2005 роки" (за | |Тубелець І.О. | | |окремим планом) | |Авраменко М.Л. | | | | |Ляшенко В.І. | | | | |регіональні | | | | |органи праці та | | | | |соціального | | | | |захисту | | | | |населення, | | | | |центри | | | | |реабілітації | | | | |інвалідів | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.94. |постанови Кабінету | постійно |Крищенко К.Є. | | |Міністрів України від | |Мосіневич Л.А. | | |18 березня 2006 р. N 351 | |Тарабукіна І.І. | | |( 351-2006-п ) "Про | |Крентовська О.П.| | |порядок використання у | | | | |2006 році коштів, | | | | |передбачених у державному | | | | |бюджеті для надання | | | | |фінансової підтримки | | | | |громадським організаціям | | | | |інвалідів і ветеранів" | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.95. |розпорядження Кабінету | постійно |Крищенко К.Є. | | |Міністрів України від | |Дьяченко В.М. | | |28 жовтня 2004 р. N 808-р | |Мосіневич Л.А. | | |( 808-2004-р ) "Про | |Тарабукіна І.І. | | |подальший розвиток | |Цілина В.В. - | | |вітчизняного виробництва | |відп. | | |технічних засобів | | | | |реабілітації для осіб з | | | | |вадами опорно-рухового | | | | |апарату" | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.96. |постанови Кабінету | постійно |Крищенко К.Є. | | |Міністрів України від | |Мосіневич Л.А. | | |15 березня 2006 р. N 314 | |Тарабукіна І.І. | | |( 314-2006-п ) "Про | | | | |порядок використання у | | | | |2006 році коштів, | | | | |передбачених у державному | | | | |бюджеті для надання | | | | |одноразової матеріальної | | | | |допомоги інвалідам" | | | |-------+--------------------------| | | | 2.97. |постанови Кабінету | | | | |Міністрів України від | | | | |15 лютого 2006 р. N 142 | | | | |( 142-2006-п )"Про | | | | |продовження строку дії | | | | |постанови Кабінету | | | | |Міністрів України від | | | | |26 травня 2004 р. N 698" | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 2.98. |наказу Мінпраці від | постійно |Дьяченко В.М. - | | |17 листопада 2006 р. N 423| |коорд. | | |"Про затвердження порядку | |Крищенко К.Є. | | |створення Централізованого| |Тарабукіна | | |банку даних з проблем | |І.І. - відп. | | |інвалідності" | |Мосіневич Л.А. | | | | |Сивура О.О. | | | | |Трофименко В.І. | | | | |Стукалюк Т.Г. | | | | |Цілина В.В. | | | | |регіональні | | | | |органи праці та | | | | |соціального | | | | |захисту | | | | |населення | |----------------------------------------------------------------| |Здійснювати контроль за: | |----------------------------------------------------------------| | 2.99. |виконанням Закону України | квітень |Дьяченко В.М. | | |"Про статус ветеранів | |Крентовська О.П.| | |війни, гарантії їх | |Тарабукіна І.І. | | |соціального захисту" | | | | |( 3551-12 ) щодо | | | | |матеріального, | | | | |соціально-побутового | | | | |забезпечення ветеранів | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |2.100. |виконанням Указу | червень, |Дьяченко В.М. | | |Президента України від | грудень |Тарабукіна | | |1 червня 2005 р. N 900 | |І.І. - відп. | | |( 900/2005 ) "Про | |регіональні | | |першочергові заходи щодо | |органи праці та | | |створення сприятливих умов| |соціального | | |життєдіяльності осіб з | |захисту | | |обмеженими фізичними | |населення, | | |можливостями" (збір та | |центри | | |подання до Кабміну | |реабілітації | | |інформації про стан | |інвалідів | | |виконання) | | | |-------+--------------------------+------------| | |2.101. |виконанням розпорядження | червень, | | | |Кабінету Міністрів України| грудень | | | |від 3 листопада 2005 р. | | | | |N 444-р ( 444-2005-р ) | | | | |"Про затвердження плану | | | | |додаткових заходів щодо | | | | |створення сприятливих умов| | | | |життєдіяльності осіб з | | | | |обмеженими фізичними | | | | |можливостями" (збір та | | | | |подання до Кабміну | | | | |інформації про стан | | | | |виконання) | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |2.102. |дотриманням роботодавцями | постійно |Дьяченко В.М. | | |нормативу робочих місць | |Тарабукіна І.І. | | |для працевлаштування | |Скібінський | | |інвалідів, встановленого | |Е.В. - відп. | | |Законом України "Про | | | | |основи соціальної | | | | |захищеності інвалідів в | | | | |Україні" ( 875-12 ), в | | | | |тому числі підприємствами,| | | | |установами та | | | | |організаціями системи | | | | |Мінпраці | | | |----------------------------------------------------------------| |Забезпечити: | |----------------------------------------------------------------| |2.103. |організацію призначення та| постійно |Дьяченко В.М. | | |виплати інвалідам з | |Тарабукіна І.І. | | |дитинства та | |регіональні | | |дітям-інвалідам державної | |органи праці та | | |соціальної допомоги згідно| |соціального | | |з Законом України "Про | |захисту | | |державну соціальну | |населення | | |допомогу інвалідів з | | | | |дитинства та | | | | |дітям-інвалідам" | | | | |( 2109-14 ) | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |2.104. |підготовку спільно з | протягом |Дьяченко В.М. | | |Українським фондом | року |Крентовська О.П.| | |соціальних інвестицій | |Мірошниченко | | |проектів | |В.А. | | |нормативно-правових актів | | | | |щодо удосконалення системи| | | | |надання соціальних послуг | | | | |відповідно до Закону | | | | |України "Про соціальні | | | | |послуги" ( 966-15 ) | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |2.105. |сприяння роботі | протягом |Дьяченко В.М. | | |Громадської ради з питань | року |Крентовська О.П.| | |формування та реалізації | | | | |державної політики у сфері| | | | |соціального захисту | | | | |ветеранів війни, праці, | | | | |військової служби і жертв | | | | |нацистських переслідувань | | | |-------+--------------------------| | | |2.106. |вивчення питання щодо | | | | |створення регіональних | | | | |Методично-навчальних | | | | |курсів ресурсного центру | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |2.107. |створення нового | січень - |Дьяченко В.М. | | |структурного підрозділу в | березень |Крентовська О.П.| | |структурі Міністерства, до| |Трофименко В.І. | | |компетенції якого буде | | | | |віднесено питання | | | | |формування єдиної | | | | |державної політики у сфері| | | | |соціальних послуг, | | | | |забезпечення її реалізації| | | | |та організації діяльності | | | | |системи надання соціальних| | | | |послуг у соціальній сфері | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |2.108. |своєчасне укладання | протягом |Крищенко К.Є. | | |договорів з виконавцями | року |Дьяченко В.М. | | |державного замовлення по | |Мосіневич Л.А. | | |серійному виготовленню | |Тарабукіна І.І. | | |технічних та інших засобів| |Скібінський | | |реабілітації для інвалідів| |Е.В. - відп. | | | | |Цілина В.В. | |-------+--------------------------+------------+----------------| |2.109. |використання не менше | протягом |Крищенко К.Є. | | |третини коштів, отриманих | року |Дьяченко В.М. | | |внаслідок застосування | |Мосіневич Л.А. | | |адміністративно- | |Тарабукіна І.І. | | |господарських санкцій, | |Скібінський | | |на створення нових | |Е.В. - відп. | | |робочих місць для | | | | |працевлаштування інвалідів| | | |-------+--------------------------+------------| | |2.110. |своєчасне фінансування | постійно | | | |реабілітаційних центрів | | | | |для інвалідів і | | | | |дітей-інвалідів згідно з | | | | |Законом України "Про | | | | |Державний бюджет України | | | | |на 2007 рік" ( 489-16 ) | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |2.111. |організацію проведення | постійно |Дьяченко В.М. | | |засідань Комісії з питань | |Крищенко К.Є. | | |діяльності підприємств та | |Галиць Г.К. | | |організацій громадських | |Тарабукіна І.І. | | |організацій інвалідів | |Мосіневич Л.А. | | | | |Галицький В.М. | | | | |Михайлина Л.П. -| | | | |відп. | |-------+--------------------------+------------+----------------| |2.112. |Організувати забезпечення | постійно |Дьяченко В.М. | | |інвалідів спеціальними | |Тарабукіна | | |автотранспортними засобами| |І.І. - відп. | | |і технічними та іншими | |Цілина В.В. | | |засобами реабілітації для | |Мосіневич Л.А. | | |інвалідів | |Скібінський Е.В.| | | | |регіональні | | | | |органи праці та | | | | |соціального | | | | |захисту | | | | |населення | |----------------------------------------------------------------| |Здійснити перевірку: | |----------------------------------------------------------------| |2.113. |стану виконання Закону | січень, |Дьяченко В.М. | | |України "Про соціальні | червень |Крентовська О.П.| | |послуги" ( 966-15 ) | | | | |стаціонарними установами, | | | | |підвідомчими Мінпраці, | | | | |зокрема | | | | |психоневрологічними | | | | |інтернатами та дитячими | | | | |будинками-інтернатами, | | | | |територіальними центрами у| | | | |Харківській та Київській | | | | |областях | | | |-------+--------------------------+------------| | |2.114. |стану виконання Закону | квітень - | | | |України "Про соціальний | травень | | | |захист дітей війни" | | | | |( 2195-15 ) в Житомирській| | | | |області | | | |-------+--------------------------+------------| | |2.115. |організації | | | | |санаторно-курортного | | | | |лікування в: | | | | |--------------------------+------------| | | |- санаторії "Слава" | березень | | | |(м. Миргород); | | | | |--------------------------+------------| | | |- санаторії "Батьківщина" | жовтень | | | |(м. Трускавець) | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |2.116. |якості надання | протягом |Дьяченко В.М. | | |реабілітаційних послуг | року |Тарабукіна | | |реабілітаційними | |І.І. - коорд. | | |установами системи | |Авраменко М.Л. | | |Мінпраці (за окремим | |Ляшенко В.І. | | |планом) | |регіональні | | | | |органи праці та | | | | |соціального | | | | |захисту | | | | |населення, | | | | |центри | | | | |реабілітації | | | | |інвалідів | |----------------------------------------------------------------| |Соціальний захист населення, постраждалого внаслідок | |Чорнобильської катастрофи | |----------------------------------------------------------------| |Забезпечити: | |----------------------------------------------------------------| |2.117. |виконання постанови | постійно |Крищенко К.Є. | | |Кабінету Міністрів України| |Мосіневич Л.А. | | |від 20 вересня 2005 р. | |Урупа М.М. | | |N 936 ( 936-2005-п ) "Про | | | | |затвердження Порядку | | | | |використання коштів | | | | |державного бюджету для | | | | |виконання програм, | | | | |пов'язаних із соціальним | | | | |захистом громадян, які | | | | |постраждали внаслідок | | | | |Чорнобильської катастрофи"| | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |2.118. |виконання в межах | протягом |Крищенко К.Є. | | |компетенції Мінпраці Плану| року |Урупа М.М. | | |заходів, пов'язаних з 21-ю| | | | |річницею Чорнобильської | | | | |катастрофи | | | |-------+--------------------------+------------| | |2.119. |проведення засідання |щоквартально| | | |Консультативної Ради з | | | | |питань соціального захисту| | | | |осіб, які постраждали | | | | |внаслідок Чорнобильської | | | | |катастрофи | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |2.120. |проведення засідання | щомісячно |Крищенко К.Є. | | |Комісії зі спірних питань | |Урупа М.М. | | |визначення статусу осіб, | | | | |які брали участь у | | | | |ліквідації наслідків | | | | |Чорнобильської катастрофи | | | |-------+--------------------------+------------| | |2.121. |спільно з КРУ проведення | I квартал | | | |перевірки виконання вимог | | | | |Закону України "Про статус| | | | |і соціальний захист | | | | |громадян, які постраждали | | | | |внаслідок Чорнобильської | | | | |катастрофи" ( 796-12 ) в | | | | |частині правильності | | | | |надання пільг та | | | | |використання коштів, які | | | | |направляються до регіонів | | | | |на компенсаційні виплати, | | | | |допомоги постраждалим | | | | |громадянам в Житомирській,| | | | |Дніпропетровській, | | | | |Чернігівській, | | | | |Миколаївській областях, | | | | |м. Києві, Автономній | | | | |Республіці Крим | | | |----------------------------------------------------------------| |Соціальне страхування та пенсійне забезпечення | |----------------------------------------------------------------| |Забезпечити: | |----------------------------------------------------------------| |2.122. |здійснення державного | постійно |Галиць Г.К. | | |нагляду у сфері | |Антоненко Т.В. | | |загальнообов'язкового | | | | |державного соціального | | | | |страхування на випадок | | | | |безробіття, у зв'язку з | | | | |тимчасовою втратою | | | | |працездатності за | | | | |витратами, зумовленими | | | | |народженням та похованням,| | | | |від нещасного випадку на | | | | |виробництві та | | | | |професійного захворювання,| | | | |які спричинили втрату | | | | |працездатності, відповідно| | | | |до Порядків, затверджених | | | | |наказом Мінпраці від | | | | |13 квітня 2005 р. N 113 | | | | |( z0464-05 ) та постановою| | | | |Кабінету Міністрів України| | | | |від 26 листопада 2003 р. | | | | |N 1845 ( 1845-2003-п ) | | | |-------+--------------------------+------------| | |2.123. |поетапне підвищення | протягом | | | |розмірів страхових виплат | року | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |2.124. |створення умов для |щоквартально|Гаряча О.В. | | |запровадження | |Шамбір Н.В. | | |накопичувальної системи | | | | |загальнообов'язкового | | | | |державного пенсійного | | | | |страхування | | | |-------+--------------------------| | | |2.125. |фінансової стабільності | | | | |солідарної пенсійної | | | | |системи | | | |-------+--------------------------| | | |2.126. |удосконалення | | | | |законодавства про | | | | |недержавне пенсійне | | | | |забезпечення | | | |-------+--------------------------| | | |2.127. |підвищення ролі страхових | | | | |принципів у солідарній | | | | |системі | | | |----------------------------------------------------------------| |Здійснювати контроль: | |----------------------------------------------------------------| |2.128. |за додержанням вимог |щоквартально|Гаряча О.В. | | |законодавства під час | |Шамбір Н.В. | | |призначення (перерахунку) | | | | |та виплати пенсій органами| | | | |Пенсійного фонду | | | |-------+--------------------------| | | |2.129. |своєчасного подання до | | | | |Мінпраці проектів | | | | |нормативно-правових актів,| | | | |розроблених Пенсійним | | | | |фондом України | | | |-------+--------------------------| | | |2.130. |застосування Порядку | | | | |визначення заробітної | | | | |плати (доходу) для | | | | |обчислення пенсії у разі | | | | |втрати документів про її | | | | |нарахування та виплату, | | | | |затвердженого постановою | | | | |Кабінету Міністрів України| | | | |від 5 липня 2006 р. N 919 | | | | |( 919-2006-п ) | | | |-------+--------------------------| | | |2.131. |застосування пункту 20 | | | | |Порядку підтвердження | | | | |наявного трудового стажу | | | | |для призначення пенсій за | | | | |відсутності трудової | | | | |книжки або відповідних | | | | |записів у ній, | | | | |затвердженого постановою | | | | |Кабінету Міністрів України| | | | |від 5 липня 2006 р. N 920 | | | | |( 920-2006-п ) | | | |----------------------------------------------------------------| |Соціальний захист бездомних громадян та осіб, звільнених із | |місць позбавлення волі | |----------------------------------------------------------------| |Забезпечити: | |----------------------------------------------------------------| |2.132. |розробку державних | протягом |Дьяченко В.М. | | |стандартів якості надання | року |Суліма О.В. | | |послуг бездомним | |Мірошниченко | | |громадянам та особам, | |В.А. | | |звільненим з місць | | | | |позбавлення волі | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |2.133. |перевірку стану виконання | протягом |Дьяченко В.М. | | |нормативно-правових актів,| року |Суліма О.В. | | |що регулюють забезпечення | | | | |соціального захисту | | | | |бездомних громадян та | | | | |осіб, звільнених з місць | | | | |позбавлення волі, органами| | | | |праці та соціального | | | | |захисту населення | | | | |Сумської, Київської, | | | | |Тернопільської областей, | | | | |Автономної Республіки Крим| | | | |та інших регіонів (за | | | | |потребою) | | | |-------+--------------------------+------------| | |2.134. |перевірку стану підготовки| II - IV | | | |органів праці та | квартал | | | |соціального захисту | | | | |населення щодо соціального| | | | |захисту населення | | | | |бездомних громадян в | | | | |осінньо-зимовий період | | | | |2007 - 2008 років у | | | | |регіонах (за потребою) | | | |----------------------------------------------------------------| |Взаємодія з Верховною Радою України, Секретаріатом Кабінету | |Міністрів України та регіонами | |----------------------------------------------------------------| |Забезпечити: | |----------------------------------------------------------------| |2.135. |підготовку та подання |щоп'ятниці, |Іванова Н.І. | | |Кабміну пропозицій щодо | що передує |заступники | | |підтримки законопроектів з| пленарному |Міністра | | |питань, включених до | тижню |Бондаренко О.В. | | |розкладу засідань | |Іваненко П.Б. | | |Верховної Ради України | | | | |(постанова Кабінету | | | | |Міністрів України від | | | | |7 вересня 2006 р. N 1284 | | | | |( 1284-2006-п ) "Про | | | | |співробітництво Кабінету | | | | |Міністрів України з | | | | |Верховною Радою України") | | | |-------+--------------------------+------------| | |2.136. |організацію супроводження | протягом | | | |законопроектів | сесії, під | | | |представниками | час роботи | | | |Міністерства на пленарних | ВРУ у | | | |засіданнях Верховної Ради | пленарному | | | |України та засіданнях | режимі | | | |профільних парламентських | | | | |комітетів | | | |-------+--------------------------+------------| | |2.137. |моніторинг законопроектної|постійно під| | | |роботи Міністерства та | час роботи | | | |співпрацю з народними | сесії | | | |депутатами України | | | | |протягом сесій Верховної | | | | |Ради України п'ятого | | | | |скликання, підготовку | | | | |інформації про участь | | | | |посадових осіб | | | | |Міністерства у засіданнях | | | | |парламентських комітетів | | | | |та на пленарних засіданнях| | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |2.138. |інформування Секретаріату | щоп'ятниці |Галиць Г.К. | | |Кабінету Міністрів України| |Бондаренко О.В. | | |про найважливіші заходи, | | | | |що відбулися протягом | | | | |поточного тижня за участю | | | | |посадових осіб | | | | |Міністерства, та заходів, | | | | |проведення яких планується| | | | |на наступний тиждень | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |2.139. |підготовку матеріалів до |за окремими |Галиць Г.К. | | |робочих поїздок Президента|дорученнями |директори | | |України, вищих урядових | Кабміну та |департаментів, | | |осіб держави, керівництва |керівництва |начальники | | |Мінпраці до регіонів | Мінпраці |управлінь | | | | |Бондаренко О.В. | | | | |Мафтуляк О.В. | |-------+--------------------------+------------+----------------| |2.140. |проведення аналізу робочих|щоквартально|Галиць Г.К. | | |поїздок керівництва | |директори | | |Міністерства до регіонів | |департаментів, | | |та наданої під час поїздок| |начальники | | |допомоги місцевим органам | |управлінь | | |виконавчої влади та | |Бондаренко О.В. | | |самоврядування, | |Мафтуляк О.В. | | |регіональним структурним | | | | |підрозділам Мінпраці | | | |-------+--------------------------| | | |2.141. |узагальнення інформації | | | | |про чисельність | | | | |працівників головних, | | | | |рай(міськ)управлінь праці | | | | |та соціального захисту | | | | |населення, вжиття заходів | | | | |щодо недопущення | | | | |скорочення чисельності | | | | |працівників органів праці | | | | |та соціального захисту | | | | |населення | | | |-------+--------------------------+------------| | |2.142. |узагальнення найважливіших| щомісячно | | | |заходів, проведення яких | | | | |планується в регіонах, та | | | | |розроблення плану-графіка | | | | |участі відповідальних | | | | |працівників Мінпраці у | | | | |заходах регіональних | | | | |органів праці та | | | | |соціального захисту | | | | |населення | | | |-------+--------------------------| | | |2.143. |узагальнення інформації | | | | |про розгляд актуальних | | | | |проблемних питань | | | | |соціальної сфери на | | | | |засіданнях Ради міністрів | | | | |АР Крим, сесіях обласних | | | | |рад, колегіях | | | | |облдержадміністрацій | | | | |(міськдержадміністрацій у | | | | |мм. Києві та Севастополі) | | | | |та головних управлінь | | | | |праці та соціального | | | | |захисту населення, | | | | |розширених апаратних | | | | |нарадах обл(міськ)держ- | | | | |адміністрацій | | | |----------------------------------------------------------------| | III. Законодавча і нормотворча робота | |----------------------------------------------------------------| |3.1. Розробка проектів законів: | |----------------------------------------------------------------| |3.1.1. |Взяти участь у розробці | липень - |Крищенко К.Є. | | |проекту Закону України | жовтень |заступники | | |"Про Державний бюджет | |Міністра | | |України на 2008 рік" | |директори | | |(в т.ч. щодо встановлення | |департаментів, | | |прожиткового мінімуму на | |начальники | | |2008 рік) | |управлінь | | | | |Мосіневич Л.А. | | | | |Латік В.В. | | | | |Скібінський Е.В.| | | | |Цілина В.В. | |-------+--------------------------+------------+----------------| |3.1.2. |Про професійний розвиток | I півріччя |Іванова Н.І. | | |персоналу на виробництві | |Петрова Т.П. | |-------+--------------------------+------------+----------------| |3.1.3. |Про соціальний захист | I квартал |Крищенко К.Є. | | |громадян, які постраждали | |Урупа М.М. | | |внаслідок ядерних | |Кравченко О.С. | | |випробувань і військових | | | | |навчань із застосуванням | | | | |ядерної зброї | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |3.1.4. |Про розмір єдиного | протягом |Галиць Г.К. | | |соціального внеску | року |Антоненко Т.В. | | |(протягом трьох місяців з | | | | |дня опублікування Закону | | | | |України "Про систему збору| | | | |та обліку єдиного | | | | |соціального внеску на | | | | |загальнообов'язкове | | | | |державне соціальне | | | | |страхування") | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |3.1.5. |Про статус та соціальний | протягом |Дьяченко В.М. | | |захист громадян, які в | року |Крентовська О.П.| | |період та після Другої | | | | |світової війни були | | | | |переселені на територію | | | | |України | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |3.1.6. |Про внесення змін до | протягом |Дьяченко В.М. | | |деяких законів України | року |Крентовська О.П.| | |щодо упорядкування | | | | |категорій ветеранів війни | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |3.1.7. |Про внесення змін до | I квартал |Дьяченко В.М. | | |деяких законів України | |Мосіневич Л.А. | | |щодо забезпечення | |Тарабукіна | | |інвалідів спеціальними | |І.І. - відп. | | |автотранспортними засобами| |Скібінський Е.В.| |-------+--------------------------| | | |3.1.8. |Про внесення змін до | | | | |Закону України "Про | | | | |реабілітацію інвалідів в | | | | |Україні" ( 2961-15 ) | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |3.1.9. |Про внесення змін до | I квартал |Дьяченко В.М. | | |деяких законів України | |Мосіневич Л.А. | | |щодо забезпечення | |Тарабукіна | | |інвалідів технічними та | |І.І. - відп. | | |іншими засобами | |Скібінський Е.В.| | |реабілітації | |Цілина В.В. | |-------+--------------------------+------------+----------------| |3.1.10.|Про внесення змін до | грудень |Солдатенко М.О. | | |Закону України "Про | |Латік В.В. | | |державні соціальні | | | | |стандарти та державні | | | | |соціальні гарантії" | | | | |( 2017-14 ) | | | |-------+--------------------------+------------| | |3.1.11.|Про внесення змін до | I півріччя | | | |Закону України "Про | | | | |індексацію грошових | | | | |доходів населення" | | | | |( 1282-12 ) | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |3.1.12.|Про внесення змін до | травень |Галиць Г.К. | | |Закону України "Про | |Антоненко Т.В. | | |загальнообов'язкове | |Мельников Ю.Є. | | |державне соціальне | | | | |страхування від нещасного | | | | |випадку на виробництві та | | | | |професійного захворювання,| | | | |які спричинили втрату | | | | |працездатності" | | | | |( 1105-14 ) | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |3.1.13.|Про внесення змін до | вересень |Галиць Г.К. | | |деяких законодавчих актів | |Антоненко Т.В. | | |України щодо | | | | |загальнообов'язкового | | | | |державного соціального | | | | |страхування у зв'язку з | | | | |тимчасовою втратою | | | | |працездатності та | | | | |витратами, зумовленими | | | | |народження та похованням | | | | |(щодо врегулювання питання| | | | |виплати допомоги при | | | | |народженні дитини та по | | | | |догляду за дитиною до | | | | |досягнення нею трирічного | | | | |віку застрахованим особам)| | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |3.1.14.|Про внесення змін до | листопад |Галиць Г.К. | | |Закону України "Про | |Антоненко Т.В. | | |загальнообов'язкове | |Санченко С.П. | | |державне соціальне | | | | |страхування у зв'язку з | | | | |тимчасовою втратою | | | | |працездатності та | | | | |витратами, зумовленими | | | | |народженням та похованням"| | | | |( 2240-14 ) (щодо | | | | |врегулювання та уточнення | | | | |окремих питань із | | | | |загальнообов'язкового | | | | |державного соціального | | | | |страхування з тимчасової | | | | |втрати працездатності) | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |3.1.15.|Підготувати та узгодити | січень - |Дьяченко В.М. | | |пропозиції щодо внесення | грудень |Крентовська О.П.| | |змін до чинного | | | | |законодавства в частині | | | | |забезпечення на пільгових | | | | |умовах санаторно-курортним| | | | |лікуванням ветеранів праці| | | |----------------------------------------------------------------| |3.2. Супроводження розгляду законопроектів у Кабінеті Міністрів | |України та Верховній Раді України: | |----------------------------------------------------------------| |3.2.1. |Трудового кодексу України |до прийняття|Солдатенко М.О. | | | | |Тубелець І.О. | |-------+--------------------------+------------+----------------| |3.2.2. |Про соціальний діалог в |до прийняття|Іванова Н.І. | | |Україні | |Ступак В.І. | |-------+--------------------------+------------+----------------| |3.2.3. |Про систему збору та |до прийняття|Галиць Г.К. | | |обліку єдиного соціального| |Антоненко Т.В. | | |внеску на | | | | |загальнообов'язкове | | | | |державне соціальне | | | | |страхування | | | |-------+--------------------------| | | |3.2.4. |Про загальнообов'язкове | | | | |державне соціальне медичне| | | | |страхування | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |3.2.5. |Про запровадження | протягом |Гаряча О.В. | | |накопичувального | року |Шамбір Н.В. | | |загальнообов'язкового | | | | |державного пенсійного | | | | |страхування та внесення | | | | |змін до деяких | | | | |законодавчих актів України| | | |-------+--------------------------| | | |3.2.6. |Про обов'язкову професійну| | | | |пенсійну систему | | | |-------+--------------------------| | | |3.2.7. |Про внесення змін до | | | | |деяких законів України у | | | | |частині виплати щорічної | | | | |разової грошової допомоги | | | | |до Дня Перемоги | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |3.2.8. |Про захист грошових вимог | I півріччя |Солдатенко М.О. | | |працівників у разі | |Лось В.А. | | |банкрутства роботодавця | | | |-------+--------------------------| | | |3.2.9. |Про внесення змін до | | | | |деяких законодавчих актів | | | | |України щодо своєчасної | | | | |виплати заробітної плати | | | | |(щодо посилення | | | | |кримінальної та | | | | |адміністративної | | | | |відповідальності за | | | | |порушення трудового | | | | |законодавства) | | | |-------+--------------------------| | | |3.2.10.|Про внесення змін до | | | | |деяких законодавчих актів | | | | |України щодо своєчасної | | | | |виплати заробітної плати | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |3.2.11.|Про ратифікацію |до прийняття|Іванова Н.І. | | |Європейської конвенції про| |Петрова Т.П. | | |правовий статус | | | | |трудящих-мігрантів | | | | |( 994_307 ) | | | |-------+--------------------------+------------| | |3.2.12.|Про професійний розвиток |II півріччя | | | |персоналу на виробництві | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |3.2.13.|Про внесення змін до |до прийняття|Дьяченко В.М. | | |Закону України "Про | |Суліма О.В. | | |житловий фонд соціального | | | | |призначення" ( 3334-15 ) | | | |-------+--------------------------+------------| | |3.2.14.|Про внесення змін до | протягом | | | |Бюджетного кодексу України| року | | | |( 2542-14 ) (фінансування | | | | |закладів та установ | | | | |соціального захисту для | | | | |бездомних громадян та | | | | |осіб, звільнених з місць | | | | |позбавлення волі) | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |3.2.15.|Про внесення змін до |до прийняття|Іванова Н.І. | | |Закону України "Про | |Петрова Т.П. | | |зайнятість населення" | |Галицький В.М. | | |( 803-12 ) (нова редакція)| | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |3.2.16.|Про розстрочення |до прийняття|Галиць Г.К. | | |заборгованості | |Іванова Н.І. | | |роботодавців, які є | |Антоненко Т.В. | | |платниками фіксованого | |Галицький В.М. | | |сільськогосподарського | | | | |податку, зі сплати | | | | |страхових внесків на | | | | |загальнообов'язкове | | | | |державне соціальне | | | | |страхування на випадок | | | | |безробіття | | | |----------------------------------------------------------------| |3.3. Доопрацювання законопроектів та прискорення їх подання до | |Верховної Ради України: | |----------------------------------------------------------------| |3.3.1. |Про внесення змін до | I квартал |Крищенко К.Є. | | |статей (20, 22, 30, 37, 63| |Урупа М.М. | | |та ін. ) Закону України | | | | |"Про статус і соціальний | | | | |захист громадян, які | | | | |постраждали внаслідок | | | | |Чорнобильської катастрофи"| | | | |( 796-12 ) | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |3.3.2. |Опрацювати комплексні | серпень |Гаряча О.В. | | |зміни до Закону України | |Шамбір Н.В. | | |"Про загальнообов'язкове | | | | |державне пенсійне | | | | |страхування" ( 1058-15 ) | | | | |(щодо вдосконалення | | | | |порядку обчислення | | | | |розмірів пенсій відповідно| | | | |до тривалості страхового | | | | |стажу та сплачених | | | | |внесків) | | | |-------+--------------------------| | | |3.3.3. |Внести зміну до ст. 1 | | | | |Закону України "Про пенсії| | | | |за особливі заслуги перед | | | | |Україною" ( 1767-14 ) | | | |----------------------------------------------------------------| |3.4. Підготовка проектів указів та розпоряджень Президента | |України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, | |інших нормативно-правових актів | |----------------------------------------------------------------| |Супроводжувати розгляд проекту розпорядження Президента України:| |----------------------------------------------------------------| |3.3.4. |Про призначення довічної | лютий |Дьяченко В.М. | | |державної іменної | |Крентовська О.П.| | |стипендії Кривоніс Д.Д. | | | |----------------------------------------------------------------| |Підготувати та внести проекти постанов Кабінету Міністрів | |України: | |----------------------------------------------------------------| |3.4.1. |Про затвердження порядку | I квартал |Дьяченко В.М. | | |надання позики ветеранам | |Крентовська О.П.| | |праці, ветеранам війни та | | | | |особам, на яких | | | | |поширюється чинність | | | | |Закону України "Про статус| | | | |ветеранів війни, гарантії | | | | |їх соціального захисту" | | | | |( 3551-12 ) | | | |-------+--------------------------| | | |3.4.2. |Про внесення зміни до | | | | |наказу Міністерства праці | | | | |та соціальної політики | | | | |України від 5 квітня | | | | |2006 р. N 107 ( z0458-06 )| | | | |"Про Порядок посвідчення | | | | |права особи на пільги | | | | |відповідно до Закону | | | | |України "Про соціальний | | | | |захист дітей війни" | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |3.4.3. |Про внесення змін до | січень - |Крищенко К.Є. | | |постанови Кабінету | березень |Мосіневич Л.А. | | |Міністрів України від | |Тарабукіна І.І. | | |13 липня 2005 р. N 577 | |Крентовська О.П.| | |( 577-2005-п ) "Про | | | | |затвердження Порядку | | | | |використання у 2005 році | | | | |коштів державного бюджету | | | | |для надання фінансової | | | | |підтримки громадським | | | | |організаціям інвалідів і | | | | |ветеранів, що мають статус| | | | |всеукраїнських" | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |3.4.4. |Про внесення змін до | січень - |Крищенко К.Є. | | |постанови Кабінету | березень |Мосіневич Л.А. | | |Міністрів України від | |Тарабукіна І.І. | | |7 березня 2006 р. N 253 | |Цілина В.В. | | |( 253-2006-п ) "Про | | | | |затвердження Порядку | | | | |використання у 2006 році | | | | |коштів, передбачених у | | | | |державному бюджеті для | | | | |розроблення нових видів | | | | |протезно-ортопедичних | | | | |виробів та обслуговування | | | | |інвалідів у стаціонарах | | | | |при протезних | | | | |підприємствах" | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |3.4.5. |Про внесення змін до | січень - |Крищенко К.Є. | | |постанови Кабінету | березень |Мосіневич Л.А. | | |Міністрів України від | |Тарабукіна І.І. | | |15 березня 2006 р. N 314 | |Скібінський Е.В.| | |( 314-2006-п ) "Про | | | | |порядок використання у | | | | |2006 році коштів, | | | | |передбачених у державному | | | | |бюджеті для надання | | | | |одноразової матеріальної | | | | |допомоги інвалідам" | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |3.4.6. |Про внесення змін до | протягом |Гаряча О.В. | | |постанови Кабінету | року |Шамбір Н.В. | | |Міністрів України від | | | | |13 вересня 2001 р. N 1155 | | | | |( 1155-2001-п ) "Про | | | | |встановлення щомісячної | | | | |доплати до пенсії | | | | |непрацюючим пенсіонерам, | | | | |вивільненим у зв'язку із | | | | |закриттям Чорнобильської | | | | |АЕС" (щодо коригування | | | | |заробітної плати при | | | | |встановлені щомісячної | | | | |доплати до пенсії | | | | |непрацюючим пенсіонерам, | | | | |вивільненим у зв'язку із | | | | |закриттям Чорнобильської | | | | |АЕС) | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |3.4.7. |Про внесення змін та | протягом |Іванова Н.І. | | |доповнень до Положень щодо| року |Галицький В.М. | | |застосування Закону | |Петрова Т.П. | | |України "Про зайнятість | | | | |населення", затверджених | | | | |постановою Кабінету | | | | |Міністрів України від | | | | |27 квітня 1998 р. N 578 | | | | |( 578-98-п ) | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |3.4.8. |Про внесення змін до | березень |Галиць Г.К. | | |Порядку розміщення | |Іванова Н.І. | | |тимчасово вільних коштів | |Антоненко Т.В. | | |фондів | |Галицький В.М. | | |загальнообов'язкового | | | | |державного соціального | | | | |страхування, у тому числі | | | | |резерву коштів цих фондів,| | | | |на вкладних (депозитних) | | | | |рахунках ( 111-2003-п ) | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |3.4.9. |Про внесення змін до | квітень |Галиць Г.К. | | |Порядку обчислення | |Антоненко Т.В. | | |середньої заробітної плати| | | | |(доходу) для розрахунку | | | | |виплат за | | | | |загальнообов'язковим | | | | |державним соціальним | | | | |страхуванням, | | | | |затвердженого постановою | | | | |Кабінету Міністрів України| | | | |від 26 вересня 2001 р. | | | | |N 1266 ( 1266-2001-п ) | | | |-------+--------------------------+------------| | |3.4.10.|Про перелік видів оплати | червень | | | |праці та інших виплат, на | | | | |які не нараховується | | | | |єдиний соціальний внесок | | | | |та які не враховуються при| | | | |обчисленні середньої | | | | |заробітної плати для | | | | |розрахунку виплат за | | | | |загальнообов'язковим | | | | |державним соціальним | | | | |страхуванням | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |3.4.11.|Про внесення змін до | червень |Галиць Г.К. | | |постанови Кабінету | |Антоненко Т.В. | | |Міністрів України від | | | | |13 вересня 2000 р. N 1423 | | | | |( 1423-2000-п ) "Про | | | | |затвердження Порядку | | | | |визначення страхових | | | | |тарифів для підприємств, | | | | |установ та організацій на | | | | |загальнообов'язкове | | | | |державне соціальне | | | | |страхування від нещасного | | | | |випадку на виробництві та | | | | |професійного захворювання"| | | | |(викладення у новій | | | | |редакції) | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |3.4.12.|Про затвердження Порядку | I квартал |Крищенко К.Є. | | |відшкодування учасникам | |Урупа М.М. | | |ліквідації наслідків | | | | |аварії на Чорнобильській | | | | |АЕС, віднесеним до | | | | |категорії 2, втраченого | | | | |заробітку, який вони мали | | | | |до ушкодження здоров'я, | | | | |якщо захворювання або | | | | |каліцтво (без встановлення| | | | |інвалідності) виникло у | | | | |зв'язку з виконанням | | | | |робіт, пов'язаних з | | | | |ліквідацією наслідків | | | | |аварії на Чорнобильській | | | | |АЕС | | | |-------+--------------------------| | | |3.4.13.|Про внесення змін та | | | | |доповнень до Порядку | | | | |видачі посвідчень особам, | | | | |які постраждали внаслідок | | | | |Чорнобильської катастрофи,| | | | |затвердженого постановою | | | | |Кабінету Міністрів України| | | | |від 20 січня 1997 р. N 51 | | | | |( 51-97-п ) | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |3.4.14.|Про затвердження Державної| протягом |Дьяченко В.М. | | |програми розвитку в | року |Тарабукіна | | |Україні системи | |І.І. - узаг. | | |реабілітації та трудової | |Мосіневич Л.А. | | |зайнятості осіб з | |Скібінський Е.В.| | |обмеженими фізичними | |Михайлина Л.П. | | |можливостями, психічними | |Цілина В.В. | | |захворюваннями та | |Авраменко М.Л. | | |розумовою відсталістю на | |Ляшенко В.І. | | |2007 - 2011 роки | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |3.4.15.|Підготувати та узгодити | січень - |Дьяченко В.М. | | |пропозиції щодо внесення | березень |Крентовська О.П.| | |змін до розділу XXIV | | | | |"Охорона здоров'я та | | | | |соціальна допомога" | | | | |чинного Списку N 2 | | | | |виробництв, робіт, | | | | |професій, посад і | | | | |показників, затвердженого | | | | |постановою Кабінету | | | | |Міністрів України від | | | | |16 січня 2003 р. N 36 | | | | |( 36-2003-п ), в частині | | | | |назв закладів | | | | |психоневрологічного | | | | |профілю сфери управління | | | | |Мінпраці | | | |----------------------------------------------------------------| |Супроводжувати розгляд проектів постанов Кабінету Міністрів | |України: | |----------------------------------------------------------------| |3.4.16.|Про внесення змін до | I квартал |Дьяченко В.М. | | |Переліку платних | |Суліма О.В. | | |соціальних послуг | | | | |( 12-2004-п ) | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |3.4.17.|Про внесення зміни до | I квартал |Дьяченко В.М. | | |пункту 2 Порядку | |Крентовська О.П.| | |виготовлення та видачі | | | | |посвідчень жертвам | | | | |нацистський переслідувань | | | | |( 1467-2000-п ) | | | |----------------------------------------------------------------| |Підготувати проекти розпоряджень Кабінету Міністрів України: | |----------------------------------------------------------------| |3.4.18.|Про заходи щодо реалізації| грудень |Солдатенко М.О. | | |в 2008 році Стратегії | |заступники | | |подолання бідності | |Міністра | | |( 637/2001 ) | |директори | | | | |департаментів | | | | |Латік В.В. | |-------+--------------------------+------------+----------------| |3.4.19.|Про затвердження плану | протягом |Іванова Н.І. | | |заходів щодо реалізації |двох місяців|Ступак В.І. | | |положень Генеральної угоди| після | | | |між Кабінетом Міністрів | підписання | | | |України, всеукраїнськими |Генеральної | | | |об'єднаннями організацій | угоди на | | | |роботодавців і підприємців| новий | | | |та всеукраїнськими | строк | | | |профспілками і | | | | |профоб'єднаннями на новий | | | | |строк | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |3.4.20.|Про перенесення робочих | листопад |Солдатенко М.О. | | |днів у 2008 році | |Товстенко О.П. | | | | |Максименко Г.М. | |-------+--------------------------+------------+----------------| |3.4.21.|Про деякі питання виплати | січень |Галиць Г.К. | | |допомоги при народженні | |Антоненко Т.В. | | |дитини та по догляду за | | | | |дитиною до досягнення нею | | | | |трирічного віку | | | | |застрахованим особам | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |3.4.22.|Про затвердження Концепції| I квартал |Дьяченко В.М. | | |соціального захисту | |Суліма О.В. | | |бездомних громадян | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |3.4.23.|Про затвердження складу | січень |Галиць Г.К. | | |осіб, уповноважених | |Іванова Н.І. | | |представляти інтереси | |Антоненко Т.В. | | |держави у правлінні та | |Галицький В.М. | | |наглядовій раді Фонду | | | | |загальнообов'язкового | | | | |державного соціального | | | | |страхування України на | | | | |випадок безробіття | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |3.4.24.|Про затвердження складу | травень |Галиць Г.К. | | |осіб, уповноважених | |Антоненко Т.В. | | |представляти інтереси | | | | |держави у правлінні та | | | | |наглядовій раді Фонду | | | | |соціального страхування | | | | |від нещасних випадків на | | | | |виробництві та професійних| | | | |захворювань України | | | |-------+--------------------------| | | |3.4.25.|Про затвердження складу | | | | |осіб, уповноважених | | | | |представляти інтереси | | | | |держави у правлінні та | | | | |наглядовій раді Фонду | | | | |соціального страхування з | | | | |тимчасової втрати | | | | |працездатності | | | |----------------------------------------------------------------| |Супроводжувати розгляд проектів розпоряджень Кабінету Міністрів | |України: | |----------------------------------------------------------------| |3.4.26.|Про затвердження плану |до прийняття|Дьяченко В.М. | | |заходів щодо забезпечення | |Суліма О.В. | | |соціального захисту | | | | |бездомних громадян на | | | | |2007 рік | | | |----------------------------------------------------------------| |Розробити проекти наказів Мінпраці: | |----------------------------------------------------------------| |3.4.27.|Про зведений план | I квартал |Дроздова Л.М. | | |науково-дослідних робіт | |Солдатенко М.О. | | |Мінпраці за рахунок | |заступники | | |бюджетних асигнувань на | |Міністра | | |2007 рік | |директори | | | | |департаментів | | | | |керівники | | | | |науково- | | | | |дослідних | | | | |установ Мінпраці| | | | |Латік В.В. - | | | | |узаг. | |-------+--------------------------+------------+----------------| |3.4.28.|Про затвердження переліку | протягом |Дьяченко В.М. | | |документів, порядку їх | трьох |Мосіневич Л.А. | | |розгляду та механізму | місяців |Тарабукіна І.І. | | |надання коштів | після |Скібінський | | |адміністративно- |затвердження|Е.В. - відп. | | |господарських санкцій, | постанови | | | |що надходять до Фонду |Кабміну "Про| | | |соціального захисту | механізм | | | |інвалідів | реалізації | | | | |статей 19 та| | | | | 20 Закону | | | | |України "Про| | | | | основи | | | | | соціальної | | | | |захищеності | | | | |інвалідів в | | | | | Україні" | | |-------+--------------------------| | | |3.4.29.|Про затвердження зразків | | | | |документації щодо | | | | |реалізації статей 19 та 20| | | | |Закону України "Про основи| | | | |соціальної захищеності | | | | |інвалідів в Україні" | | | | |( 875-12 ) | | | |-------+--------------------------| | | |3.4.30.|Про затвердження форми | | | | |звіту про зайнятість та | | | | |працевлаштування інвалідів| | | | |і інструкції про її | | | | |заповнення | | | |-------+--------------------------| | | |3.4.31.|Про затвердження | | | | |Інструкції про порядок | | | | |розрахунку та сплати пені | | | | |до Фонду соціального | | | | |захисту інвалідів | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |3.4.32.|Про затвердження норм та | протягом |Дьяченко В.М. | | |нормативів, що регулюють | року |Суліма О.В. | | |діяльність закладів | | | | |соціального захисту для | | | | |бездомних громадян та | | | | |осіб, звільнених з місць | | | | |позбавлення волі | | | |-------+--------------------------+------------| | |3.4.33.|Про затвердження | II квартал | | | |Інструкції про організацію| | | | |надання соціально-медичних| | | | |послуг і | | || |санітарно-гігієнічних та | | | | |протиепідемічних заходів у| | | | |закладах соціального | | | | |захисту для бездомних | | | | |громадян та осіб, | | | | |звільнених з місць | | | | |позбавлення волі, та | | | | |Порядку взаємодії закладів| | | | |соціального захисту для | | | | |бездомних громадян та | | | | |осіб, звільнених з місць | | | | |позбавлення волі, з | | | | |закладами охорони здоров'я| | | | |щодо надання | | | | |медико-санітарної допомоги| | | | |цим категоріям громадян | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |3.4.34.|Про затвердження | березень |Дроздова Л.М. | | |функціональних обов'язків | |Жестерьов А.А. | | |посадових осіб цивільної | | | | |оборони Міністерства | | | | |(відповідно до Закону | | | | |України "Про Цивільну | | | | |оборону України" | | | | |( 2974-12 ) | | | |-------+--------------------------+------------| | |3.4.35.|Про затвердження | червень | | | |Методичних рекомендацій | | | | |щодо організації | | | | |підготовки персоналу | | | | |організацій, установ і | | | | |підприємств галузі у сфері| | | | |цивільного захисту | | | | |(відповідно до Закону | | | | |України "Про правові | | | | |засади цивільного захисту"| | | | |( 1859-15 ) | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |3.4.36.|Про внесення змін до | березень |Галиць Г.К. | | |Порядку надання допомоги | |Іванова Н.І. | | |по безробіттю, у тому | |Антоненко Т.В. | | |числі одноразової її | |Галицький В.М. | | |виплати для організації | | | | |безробітними | | | | |підприємницької | | | | |діяльності, затвердженого | | | | |наказом Мінпраці від | | | | |20 листопада 2000 р. N 307| | | | |( z0915-00 ), щодо | | | | |визначення трудового стажу| | | | |під час роботи за кордоном| | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |3.4.37.|Про внесення змін та |II півріччя |Іванова Н.І. | | |доповнень до Положення про| |Петрова Т.П. | | |порядок кваліфікаційної | | | | |атестації та присвоєння | | | | |кваліфікації особам, які | | | | |здобувають | | | | |професійно-технічну | | | | |освіту, затвердженого | | | | |наказом Мінпраці та МОН | | | | |від 31 грудня 1998 р. | | | | |N 201/469 ( z0124-99 ), в | | | | |частині удосконалення | | | | |порядку кваліфікаційної | | | | |атестації та професійної | | | | |кваліфікації осіб, які | | | | |здобувають | | | | |професійно-технічну освіту| | | | |безпосередньо на | | | | |виробництві | | | |-------+--------------------------| | | |3.4.38.|Про внесення змін та | | | | |доповнень до Положення про| | | | |професійне навчання кадрів| | | | |на виробництві, | | | | |затвердженого наказом | | | | |Мінпраці та МОН від | | | | |26 березня 2001 р. | | | | |N 127/151 ( z0315-01 ), в | | | | |частині удосконалення | | | | |організації та проведення | | | | |професійного навчання | | | | |персоналу підприємств | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |3.4.39.|Про затвердження | лютий |Галиць Г.К. | | |плану-графіка проведення | |Антоненко Т.В. | | |перевірок роботи | | | | |правління, виконавчої | | | | |дирекції Фонду соціального| | | | |страхування від нещасних | | | | |випадків на виробництві та| | | | |її робочих органів у | | | | |2007 році | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |3.4.40.|Про затвердження | травень |Галиць Г.К. | | |Інструкції про порядок | |Антоненко Т.В. | | |обліку платників єдиного | | | | |соціального внеску, | | | | |обчислення і сплати | | | | |єдиного соціального | | | | |внеску, контролю за його | | | | |сплатою та надання | | | | |звітності | | | |-------+--------------------------+------------| | |3.4.41.|Про порядок інформування | червень | | | |Пенсійного фонду України | | | | |Державною службою | | | | |зайнятості про реєстрацію | | | | |(зняття з реєстрації) | | | | |трудових договорів | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |3.4.42.|Розробити нову редакцію | протягом |Дьяченко В.М. | | |Типового положення про | року |Крентовська О.П.| | |територіальний центр | | | | |соціального обслуговування| | | | |пенсіонерів та одиноких | | | | |непрацездатних громадян | | | | |( z0442-97 ) | | | |-------+--------------------------| | | |3.4.43.|Розробити форми | | | | |статистичної звітності | | | | |щодо потреби громадян у | | | | |соціальних послугах | | | |-------+--------------------------+------------| | |3.4.44.|Розробити та затвердити | січень - | | | |нову редакцію III частини | червень | | | |Інструкції про порядок | | | | |обліку, зберігання, | | | | |розподілу та видачі | | | | |санаторно-курортних | | | | |путівок до | | | | |санаторно-курортних | | | | |закладів в органах праці | | | | |та соціального захисту | | | | |населення ( z0135-98 ) | | | |-------+--------------------------+------------| | |3.4.45.|Затвердити наказом | лютий - | | | |Мінпраці та зареєструвати | травень | | | |у Мін'юсті нову редакцію | | | | |Типових положень про | | | | |будинки-інтернати | | | | |(пансіонати) для громадян | | | | |похилого віку, інвалідів | | | | |та дітей ( z0066-02 ) | | | |-------+--------------------------+------------| | |3.4.46.|Внести зміни до форм | жовтень - | | | |звітності річних звітів | листопад | | | |стаціонарних установ | | | | |(будинків-інтернатів, | | | | |пансіонатів тощо) сфери | | | | |управління Мінпраці у | | | | |відповідності до змін | | | | |чинного законодавства | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| |3.4.47.|Скоригувати і уточнити | вересень |Дроздова Л.М. | | |План дій Міністерства щодо| |Жестерьов А.А. | | |запобігання і реагування | | | | |на надзвичайні ситуації | | | | |техногенного та природного| | | | |характеру | | | |----------------------------------------------------------------| |3.5. Здійснення державної регуляторної політики | |----------------------------------------------------------------| |Забезпечити: | |----------------------------------------------------------------| | 3.5.1 |підготовку та подання | січень |Дроздова Л.М. | | |Держпідприємництву | |заступники | | |Плану-графіка здійснення | |Міністра | | |заходів з відстеження | |директори | | |результативності | |департаментів, | | |регуляторних актів на | |начальники | | |2007 рік | |управлінь | |-------+--------------------------+------------|Тубелець І.О. - | | 3.5.2 |здійснення базового, | постійно |узаг. | | |повторного та періодичного| | | | |відстеження | | | | |результативності | | | | |регуляторних актів | | | | |відповідно до Методики | | | | |відстеження | | | | |результативності | | | | |регуляторного акта, | | | | |затвердженого постановою | | | | |Кабінету Міністрів України| | | | |від 11 березня 2004 р. | | | | |N 308 ( 308-2004-п ) | | | |-------+--------------------------+------------| | | 3.5.3 |подання Держпідприємництву|щоквартально| | | |звітів з відстеження | | | | |результативності | | | | |регуляторних актів | | | |-------+--------------------------+------------| | | 3.5.4 |подання пропозицій |15 листопада| | | |Держпідприємництву до | | | | |Плану діяльності Кабінету | | | | |Міністрів України з | | | | |підготовки проектів | | | | |регуляторних актів на | | | | |2008 рік | | | |-------+--------------------------+------------| | | 3.5.5 |підготовку Плану | 15 грудня | | | |діяльності Міністерства з | | | | |підготовки проектів | | | | |регуляторних актів на | | | | |2008 рік | | | |----------------------------------------------------------------| | IV. Контроль за виконанням законів, указів Президента України, | | рішень Уряду, власних рішень | |----------------------------------------------------------------| | 4.1. |Здійснювати контроль за | постійно |Дроздова Л.М. | | |виконанням законів, указів| |заступники | | |Президента України, рішень| |Міністра | | |Уряду, власних рішень | |директори | | | | |департаментів, | | | | |начальники | | | | |управлінь | | | | |Шелест Т.І. | | | | |Марченко В.М. | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 4.2. |Здійснювати контроль за | постійно |Крищенко К.Є. | | |ефективним використанням | |Мосіневич Л.А. -| | |державного майна, що є в | |узаг. | | |оперативному управлінні | |Стукалюк Т.Г. | | |Мінпраці (передача, | |Безсмертна О.В. | | |списання, відчуження | |Сивура О.О. | | |державного майна) | | | |----------------------------------------------------------------| |Забезпечити контроль: | |----------------------------------------------------------------| | 4.3. |за господарською | постійно |Крищенко К.Є. | | |діяльністю, виконанням | |Мосіневич Л.А. | | |фінансових планів | |Цілина В.В. | | |державних та казенних | | | | |підприємств сфери | | | | |управління Мінпраці | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 4.4. |за повнотою надходжень, | протягом |Крищенко К.Є. | | |отриманих розпорядниками | року |заступники | | |бюджетних коштів нижчого | |Міністра | | |рівня та одержувачами | |директори | | |бюджетних коштів, і | |департаментів, | | |витрачанням ними бюджетних| |начальники | | |коштів, а також діяльністю| |управлінь | | |підприємств, установ та | |Безсмертна | | |організацій, що належать | |О.В. - узаг. | | |до сфери управління | | | | |Мінпраці (за окремим | | | | |планом) | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 4.5. |за поверненням | постійно |Крищенко К.Є. | | |безвідсоткових бюджетних | |Мосіневич Л.А. | | |позик, наданих у 2004 році| |Тубелець І.О. | | |підприємствам державної | |Стукалюк Т.Г. | | |форми власності на | | | | |погашення заборгованості | | | | |із заробітної плати | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 4.6. |за додержанням посадовими | постійно |Дроздова Л.М. | | |особами державними | |Крищенко К.Є. | | |службовцями чинного | |заступники | | |законодавства України з | |Міністра | | |метою попередження | |Трофименко В.І. | | |корупційних діянь | |Безсмертна О.В. | | | | |керівники | | | | |підвідомчих | | | | |Міністерству | | | | |установ | |----------------------------------------------------------------| |Забезпечити контроль за виконанням та дотриманням: | |----------------------------------------------------------------| | 4.7. |Закону України "Про | постійно |Крищенко К.Є. | | |Державний бюджет України | |Мосіневич Л.А. | | |на 2007 рік" ( 489-16 ) | |директори | | | | |департаментів, | | | | |начальники | | | | |управлінь | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 4.8. |Закону України "Про |щоквартально|Гаряча О.В. | | |внесення змін до Закону | |Шамбір Н.В. | | |України "Про статус | | | | |ветеранів війни, гарантії | | | | |їх соціального захисту" | | | | |від 16 червня 2005 р. | | | | |N 2659-IV | | | |-------+--------------------------| | | | 4.9. |Закону України "Про | | | | |внесення змін до Закону | | | | |України "Про наукову і | | | | |науково-технічну | | | | |діяльність" від 22 вересня| | | | |2006 р. N 190-V ( 190-16 )| | | |----------------------------------------------------------------| |Забезпечити контроль за виконанням та дотриманням постанов | |Кабінету Міністрів України: | |----------------------------------------------------------------| | 4.10. |від 28 лютого 2002 р. | постійно |Крищенко К.Є. | | |N 228 ( 228-2002-п ) "Про | |Мосіневич Л.А. | | |затвердження Порядку | |Скібінський Е.В.| | |складання, розгляду та | |Цілина В.В. | | |основних вимог до | |директори | | |виконання кошторисів | |департаментів, | | |бюджетних установ" | |начальники | | | | |управлінь | |-------+--------------------------| | | | 4.11. |від 29 лютого 1996 р. | | | | |N 266 ( 266-96-п ) "Про | | | | |Порядок формування та | | | | |розміщення державних | | | | |замовлень на поставку | | | | |продукції для державних | | | | |потреб і контролю за їх | | | | |виконанням" | | | |----------------------------------------------------------------| |V. Міжнародне співробітництво та укладання міжнародних договорів| |----------------------------------------------------------------| |Підготувати для підписання проекти: | |----------------------------------------------------------------| | 5.1. |Меморандуму про | протягом |Дроздова Л.М. | | |взаєморозуміння між | року |заступники | | |Міністерством праці та | |Міністра | | |соціальної політики | |директори | | |України та Міністерством | |департаментів, | | |праці, охорони здоров'я та| |начальники | | |соціального захисту Грузії| |управлінь | | |у сфері праці та | |Ступак В.І. | | |соціального забезпечення | |Пуцова В.Г. | |-------+--------------------------| |Пучков С.В. | | 5.2. |Протоколу намірів про | | | | |співробітництво між | | | | |Міністерством праці та | | | | |соціальної політики | | | | |України та Федеральним | | | | |міністерством соціального | | | | |забезпечення, генерацій та| | | | |захисту споживачів | | | | |Австрійської Республіки у | | | | |сфері соціальної політики | | | |-------+--------------------------| | | | 5.3. |Угоди між Міністерством | | | | |праці та соціальної | | | | |політики України та | | | | |Міністерством праці, | | | | |соціальних питань та сім'ї| | | | |Словацької Республіки про | | | | |співробітництво у сфері | | | | |праці, зайнятості та | | | | |соціальної політики | | | |----------------------------------------------------------------| |Продовжити опрацювання проектів: | |----------------------------------------------------------------| | 5.4. |Меморандуму про | протягом |Дроздова Л.М. | | |співробітництво між | року |заступники | | |Міністерством праці та | |Міністра | | |соціальної політики | |директори | | |України та Міністерством | |департаментів, | | |праці та соціального | |начальники | | |захисту Грецької | |управлінь | | |Республіки | |Ступак В.І. | | | | |Пуцова В.Г. | |-------+--------------------------| |Пучков С.В. | | 5.5. |Угоди між Міністерством | | | | |праці та соціальної | | | | |політики України та | | | | |Міністерством праці та | | | | |соціального захисту | | | | |Киргизької Республіки про | | | | |співробітництво в | | | | |соціально-трудовій сфері | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 5.6. |Меморандуму про | протягом |Дроздова Л.М. | | |співробітництво між | року |заступники | | |Міністерством праці та | |Міністра | | |соціальної політики | |директори | | |України та Організацією з | |департаментів | | |питань працевлаштування | |Ступак В.І. | | |робочої сили у Грецькій | |Пуцова В.Г. | | |Республіці на | |Пучков С.В. | | |2006 - 2010 роки | |Петрова Т.П. | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 5.7. |Договору між Україною та | протягом |Дроздова Л.М. - | | |Угорською Республікою про | року |коорд. | | |соціальне забезпечення | |Гаряча О.В. - | | | | |відп. | | | | |директори | | | | |департаментів | | | | |Ступак В.І. | | | | |Пуцова В.Г. | |-------+--------------------------| |Пучков С.В. | | 5.8. |Угоди між Кабінетом | | | | |Міністрів України та | | | | |Урядом Держави Ізраїль у | | | | |сфері соціального | | | | |забезпечення щодо переказу| | | | |пенсій | | | |-------+--------------------------| | | | 5.9. |Угоди між Україною та | | | | |Федеративною Республікою | | | | |Німеччина про соціальне | | | | |забезпечення | | | |-------+--------------------------| | | | 5.10. |Угоди між Україною та | | | | |Португальською Республікою| | | | |про соціальне забезпечення| | | |-------+--------------------------| | | | 5.11. |Угоди між Україною та | | | | |Румунією про соціальне | | | | |забезпечення | | | |----------------------------------------------------------------| |Взяти участь у реалізації: | |----------------------------------------------------------------| | 5.12. |Національної програми | протягом |Солдатенко М.О. | | |забезпечення профілактики | року |Лось В.А. | | |ВІЛ-інфекцій, допомоги та | | | | |лікування ВІЛ-інфікованих | | | | |і хворих на СНІД на 2004 -| | | | |2008 роки та Концепції | | | | |стратегії дій Уряду, | | | | |спрямованих на запобігання| | | | |поширенню | | | | |ВІЛ-інфекцій/СНІДу, на | | | | |період до 2011 року | | | | |( 264-2004-п ) | | | |----------------------------------------------------------------| |Забезпечити співробітництво з: | |----------------------------------------------------------------| | 5.13. |Латвією, Литвою, | протягом |Дроздова Л.М. | | |Угорщиною, Словаччиною в | року |заступники | | |рамках двостороннього | |Міністра | | |співробітництва на | |директори | | |реалізацію Плану дій | |департаментів, | | |Україна - ЄС на 2007 р. | |начальники | | | | |управлінь | | | | |Ступак В.І. | | | | |Пуцова В.Г. | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 5.14. |НДО "Фольксгільфе Австрія"| січень |Дьяченко В.М. | | |щодо проекту "Розвиток | |Суліма О.В. | | |системи професійної | |Тарабукіна І.І. | | |інтеграції людей з | |Пуцова В.Г. | | |обмеженими можливостями та| | | | |соціального захисту | | | | |бездомних в Україні" | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 5.15. |Міжнародною організацією | | | | |праці в рамках проектів: | | | | |--------------------------+------------+----------------| | |- "Протидія торгівлі | протягом |Солдатенко М.О. | | |дітьми з метою сексуальної| року |Лось В.А. | | |та трудової експлуатації в| |Тубелець І.О. | | |країнах Балканського | | | | |регіону та в Україні"; | | | | |--------------------------+------------+----------------| | |- "Протидія торгівлі | протягом |Солдатенко М.О. | | |дітьми та іншим найгіршим | року |Лось В.А. | | |формам дитячої праці в | |Тубелець І.О. | | |Центральній та Східній | | | | |Європі"; | | | | |--------------------------+------------+----------------| | |- "Можливості професійного| протягом |Іванова Н.І. | | |навчання, зайнятості та | року |Солдатенко М.О. | | |національна політика, як | |Петрова Т.П. | | |фактори запобігання та | |Ступак В.І. | | |скорочення масштабів | |Пуцова В.Г. | | |торгівлі жінками в | | | | |Албанії, Молдові й | | | | |Україні"; | | | | |--------------------------+------------+----------------| | |- "Консолідація правових | протягом |Солдатенко М.О. | | |та інституційних засад | року |Тубелець І.О. | | |соціального діалогу в | |Ступак В.І. | | |Україні" | | | |----------------------------------------------------------------| |Продовжувати співпрацю з: | |----------------------------------------------------------------| | 5.16. |Агентством міжнародного | протягом |Гаряча О.В. | | |розвитку США "Проект | року |Шамбір Н.В. | | |розвитку ринків капіталів"| | | | |(виконавець "Financial | | | | |Markets International, | | | | |Inc.") | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 5.17. |Агентством міжнародного | протягом |Іванова Н.І. | | |розвитку Канади СІДА в | року |Галицький В.М. | | |рамках проекту | |Петрова Т.П. | | |"Децентралізація | |Ступак В.І. | | |управління професійним | | | | |навчанням в Україні", | | | | |брати активну участь у | | | | |реалізації Проекту на | | | | |2007 рік | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 5.18. |Агентством розвитку | I півріччя |Дьяченко В.М. | | |міжнародної співпраці | |Тарабукіна І.І. | | |Швеції щодо проекту "Діти | |Ступак В.І. | | |з функціональними | |Пуцова В.Г. | | |обмеженнями та молодь з | | | | |наркотичними та | | | | |алкогольними проблемами" | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 5.19. |Міністерством Великої | протягом |Дьяченко В.М. | | |Британії у справах | року |Крентовська О.П.| | |міжнародного розвитку та | | | | |Делегацією Європейської | | | | |Комісії в Україні в рамках| | | | |проекту ТАСІС "Посилення | | | | |регіональних соціальних | | | | |служб" | | | |-------+--------------------------| | | | 5.20. |Міністерством Великої | | | | |Британії у справах | | | | |міжнародного розвитку в | | | | |рамках проекту DFID | | | | |"Сприяння реформі | | | | |соціальних послуг в | | | | |Україні" | | | |-------+--------------------------| | | | 5.21. |Делегацією Європейської | | | | |Комісії в Україні в рамках| | | | |проекту ТАСІС "Розбудова | | | | |громадянського | | | | |суспільства" | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 5.22. |Всесвітньою Асоціацією | протягом |Іванова Н.І. | | |громадських служб | року |Галицький В.М. | | |зайнятості (WAPES) | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 5.23. |Делегацією Європейської | протягом |Іванова Н.І. | | |Комісії в Україні в рамках| року |Петрова Т.П. | | |проекту ТАСІС "Розвиток | |Ступак В.І. | | |системи професійного | | | | |навчання на робочому | | | | |місці" | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 5.24. |Секретаріатом з питань | протягом |Дроздова Л.М. | | |Європейської соціальної | року |Ступак В.І. | | |хартії ( 994_300 ) | |Пуцова В.Г. | | |Генерального директорату | | | | |II з прав людини | | | |-------+--------------------------| | | | 5.25. |Секретаріатом Генерального| | | | |директорату III - | | | | |соціальна єдність | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 5.26. |Світовим банком щодо: | | | | |--------------------------+------------+----------------| | |- реалізації проекту | протягом |Дьяченко В.М. | | |"Український фонд | року |Гаряча О.В. | | |соціальних інвестицій"; | |Крентовська О.П.| | | | |Кисляк І.О. | | | | |Ступак В.І. | | |--------------------------+------------+----------------| | |- підготовки нових | | | | |проектів: | | | | |--------------------------+------------+----------------| | |а) "Вдосконалення системи | протягом |Дьяченко В.М. | | |соціальної допомоги в | року |Мущинін В.В. | | |Україні" | |Поліщук І.Г. | | | | |Ступак В.І. | | |--------------------------+------------+----------------| | |б) Пенсійна реформа і | протягом |Галиць Г.К. | | |розвиток системи | року |Гаряча О.В. | | |соціального страхування в | |Антоненко Т.В. | | |Україні | |Ступак В.І. | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 5.27. |Взяти участь (у межах | протягом |Дроздова Л.М. | | |компетенції Міністерства) | року |заступники | | |у реалізації Цільового | |Міністра за | | |плану Україна - НАТО на | |напрямками | | |2007 рік | |директори | |-------+--------------------------+------------|департаментів | | 5.28. |Відповідно до Статуту МОП |у зазначений|Ступак В.І. | | |( 993_154 ) подавати до | МБП термін |Пуцова В.Г. | | |МБП доповіді України із | | | | |застосування конвенцій та | | | | |рекомендацій МОП в Україні| | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 5.29. |Взяти участь (у межах | протягом |Дроздова Л.М. | | |компетенції Міністерства) | року |заступники | | |у реалізації Плану заходів| |Міністра за | | |на 2007 рік в рамках Плану| |напрямками | | |дій Україна - ЄС | |директори | |-------+--------------------------+------------|департаментів, | | 5.30. |Продовжити роботу з | протягом |начальники | | |адаптації законодавства | року |управлінь | | |України з питань | |Ступак В.І. | | |соціально-трудових | |Пуцова В.Г. | | |відносин, зайнятості та | |Тубелець І.О. | | |соціального захисту до | | | | |законодавства | | | | |Європейського | | | | |Співтовариства | | | |----------------------------------------------------------------| |Забезпечити: | |----------------------------------------------------------------| | 5.31. |участь у роботі | протягом |Дроздова Л.М. | | |Консультативної ради з | року |директори | | |питань праці, міграції та | |департаментів | | |соціального захисту | |Ступак В.І. | | |населення держав - | |Пуцова В.Г. | | |учасниць СНД | |Галицький В.М. | | | | |Петрова Т.П. | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 5.32. |організаційні заходи в | протягом |Дроздова Л.М. | | |рамках співробітництва між| року |заступники | | |Міністерством праці та | |Міністра | | |соціальної політики | |директори | | |України та Міністерством | |департаментів, | | |праці та соціального | |начальники | | |захисту населення | |управлінь | | |Азербайджанської | |Ступак В.І. | | |Республіки | | | |----------------------------------------------------------------| |Підготувати для проведення переговорів проекти: | |----------------------------------------------------------------| | 5.33. |Договору між Україною та | протягом |Дроздова Л.М. - | | |Аргентинською Республікою | року |коорд. | | |про соціальне забезпечення| |Гаряча О.В. - | |-------+--------------------------| |відп. | | 5.34. |Угоди між Україною та | |директори | | |Російською Федерацією про | |департаментів | | |соціальне забезпечення | |Ступак В.І. | |-------+--------------------------| |Пуцова В.Г. | | 5.35. |Договору між Україною та | |Пучков С.В. | | |Турецькою Республікою про | | | | |співробітництво в галузі | | | | |соціального забезпечення | | | |-------+--------------------------| | | | 5.36. |Угоди між Урядом України | | | | |та Урядом Естонської | | | | |Республіки у галузі | | | | |соціального страхування | | | |-------+--------------------------| | | | 5.37. |Договору між Україною та | | | | |Словацькою Республікою | | | | |щодо внесення змін та | | | | |доповнень до Договору між | | | | |Україною та Словацькою | | | | |Республікою про соціальне | | | | |забезпечення ( 703_009 ) | | | |-------+--------------------------| | | | 5.38. |Змін та доповнень до Угоди| | | | |між Україною і | | | | |Королівством Іспанія про | | | | |соціальне забезпечення | | | | |громадян ( 724_005 ) | | | |-------+--------------------------| | | | 5.39. |Змін та доповнень до | | | | |Адміністративного договору| | | | |про порядок застосування | | | | | Угоди між Україною і | | | | |Королівством Іспанія про | | | | |соціальне забезпечення | | | | |громадян ( 724_023 ) | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 5.40. |Угоди про вільне | протягом |Дроздова Л.М. - | | |переміщення громадян | року |коорд. | | |держав - учасниць Угоди | |Іванова Н.І. - | | |про формування Єдиного | |відп. | | |економічного простору | |директори | | |( 997_990 ) | |департаментів | |-------+--------------------------| |Ступак В.І. | | 5.41. |Угоди про правовий статус | |Пучков С.В. | | |працівників-мігрантів і | |Петрова Т.П. | | |членів їхніх сімей держав | | | | |- учасниць Угоди про | | | | |формування Єдиного | | | | |економічного простору | | | | |( 997_990 ) | | | |-------+--------------------------| | | | 5.42. |Угоди про співробітництво | | | | |держав - учасниць Угоди | | | | |про формування Єдиного | | | | |економічного простору | | | | |( 997_990 ) про протидію | | | | |нелегальній трудовій | | | | |міграції із третіх держав | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 5.43. |Змін та доповнень до Угоди| протягом |Дроздова Л.М. - | | |про гарантії прав громадян| року |коорд. | | |держав - учасниць СНД в | |Гаряча О.В. - | | |галузі пенсійного | |відп. директори | | |забезпечення | |департаментів | | | | |Ступак В.І. | | | | |Пучков С.В. | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 5.44. |Угоди між Україною та | протягом |Дроздова Л.М. - | | |Італійською Республікою у | року |коорд. | | |сфері працевлаштування | |Іванова Н.І. - | |-------+--------------------------| |відп. | | 5.45. |Угоди між Україною та | |директори | | |Королівством Іспанія щодо | |департаментів | | |врегулювання та | |Ступак В.І. | | |упорядкування трудових | |Пуцова В.Г. | | |міграційних потоків між | |Пучков С.В. | | |двома державами | |Петрова Т.П. | |-------+--------------------------| |Галицький В.М. | | 5.46. |Угоди між Україною та | | | | |Грецькою Республікою про | | | | |працевлаштування сезонних | | | | |працівників | | | |-------+--------------------------| | | | 5.47. |Протоколу стосовно змін та| | | | |доповнень до Угоди між | | | | |Урядом України і Урядом | | | | |Республіки Польща про | | | | |взаємне працевлаштування | | | | |працівників ( 616_026 ) | | | |-------+--------------------------| | | | 5.48. |Механізму реалізації Угоди| | | | |між Україною та | | | | |Португальською Республікою| | | | |про тимчасову міграцію | | | | |громадян України для | | | | |роботи в Португальській | | | | |Республіці ( 620_006 ) | | | |----------------------------------------------------------------| | VI. Навчання кадрів, наради, семінари та конференції | |----------------------------------------------------------------| |Провести: | |----------------------------------------------------------------| | 6.1. |навчання спеціалістів | I квартал |Гаряча О.В. | | |регіональних органів праці| |Шамбір Н.В. | | |та соціального захисту | | | | |населення, які здійснюють | | | | |функції нагляду за | | | | |додержанням вимог | | | | |законодавства під час | | | | |призначення (перерахунку) | | | | |та виплати пенсій органами| | | | |Пенсійного фонду України | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 6.2. |навчання спеціалістів | протягом |Дьяченко В.М. | | |регіональних органів праці| року |Мущинін В.В. | | |та соціального захисту | |Коренєва Н.В. | | |населення, які ведуть | | | | |питання персоніфікованого | | | | |обліку пільгової категорії| | | | |громадян (за окремим | | | | |планом-графіком) | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 6.3. |навчання керівників | I квартал |Дьяченко В.М. | | |структурних підрозділів | |Тарабукіна | | |регіональних органів праці| |І.І. - відп. | | |та соціального захисту | |Цілина В.В. | | |населення, які | |регіональні | | |відповідають за | |органи праці та | | |забезпечення інвалідів | |соціального | | |технічними та іншими | |захисту | | |засобами реабілітації (за | |населення | | |окремим планом) | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 6.4. |навчання на постійно | березень, |Дьяченко В.М. | | |діючих курсах підвищення | жовтень |Крентовська О.П.| | |кваліфікації Міністерства | | | | |праці та соціальної | | | | |політики України | | | | |дієтсестер дитячих | | | | |будинків-інтернатів та | | | | |психоневрологічних | | | | |інтернатів сфери | | | | |управління Мінпраці | | | |-------+--------------------------+------------| | | 6.5. |навчання спеціалістів | квітень | | | |регіональних органів праці| | | | |та соціального захисту | | | | |населення з питань | | | | |забезпечення | | | | |санаторно-курортним | | | | |лікуванням ветеранів війни| | | | |та інвалідів | | | |-------+--------------------------+------------| | | 6.6. |навчання на постійно | лютий, | | | |діючих курсах підвищення | листопад | | | |кваліфікації Міністерства | | | | |праці та соціальної | | | | |політики України | | | | |директорів дитячих | | | | |будинків-інтернатів та | | | | |психоневрологічних | | | | |інтернатів сфери | | | | |управління Мінпраці | | | |-------+--------------------------+------------| | | 6.7. |навчання на постійно | IV квартал | | | |діючих курсах підвищення | | | | |кваліфікації разом з | | | | |Методично-навчальними | | | | |курсами ресурсного центру | | | | |соціальних послуг | | | | |Міністерства праці та | | | | |соціальної політики | | | | |України соціальних | | | | |працівників та робітників | | | | |територіальних центрів | | | | |соціального обслуговування| | | | |пенсіонерів та одиноких | | | | |непрацездатних громадян | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 6.8. |навчання із начальниками | протягом |Солдатенко М.О. | | |та заступниками | року |Лось В.А. | | |начальників територіальних| | | | |державних інспекцій праці | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 6.9. |навчання у сфері | |Дроздова Л.М. | | |мобілізаційної підготовки,| |Жестерьов А.А. | | |цивільної оборони, захисту| |Єременко Є.І. | | |від надзвичайних ситуацій | | | | |техногенного та природного| | | | |характеру наступних | | | | |категорій фахівців установ| | | | |і підприємств галузі: | | | | |--------------------------+------------| | | |- керівників санаторіїв та| лютий | | | |інших установ | | | | |стаціонарного типу; | | | | |--------------------------+------------| | | |- фахівців закладів | травень | | | |наукового та учбового | | | | |профілю; | | | | |--------------------------+------------| | | |- фахівців підприємств ПО | вересень | | | |"Укрпротез"; | | | | |--------------------------+------------| | | |- фахівців регіональних | жовтень | | | |органів праці та | | | | |соціального захисту | | | | |населення | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 6.10. |підвищення кваліфікації на| травень - |Крищенко К.Є. | | |постійно діючих курсах | червень |заступники | | |працівників системи праці | |Міністра | | |та соціального захисту | |Безсмертна О.В. | | |населення, які виконують | |Лось В.А. | | |функції внутрішнього | |Галицький В.М. | | |фінансового контролю | |Скібінський Е.В.| | | | |Цілина В.В. | | | | |регіональні | | | | |органи праці та | | | | |соціального | | | | |захисту | | | | |населення | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 6.11. |підвищення кваліфікації в | |Дроздова Л.М. | | |Київському Національному | |Жестерьов А.А. | | |економічному університеті | |керівники | | |ім. В.Гетьмана | |регіональних | | |мобілізаційних працівників| |органів праці та| | |головних управлінь праці | |соціального | | |та соціального захисту | |захисту | | |населення: | |населення | | |--------------------------+------------| | | |- Київської обл.; | березень | | | |--------------------------+------------| | | |- Тернопільської обл.; | квітень | | | |--------------------------+------------| | | |- Рівненської обл.; | травень | | | |--------------------------+------------| | | |- Луганської обл. | вересень | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 6.12. |Всеукраїнський практичний | протягом |Дьяченко В.М. | | |семінар щодо стану | року |Мущинін В.В. | | |впровадження єдиної | | | | |технології прийому | | | | |громадян та інформаційної | | | | |системи ЄДАРП на базі | | | | |одного з регіонів | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 6.13. |семінарські заняття з | травень, |Крищенко К.Є. | | |бухгалтерського обліку та | листопад |Стукалюк Т.Г. | | |звітності з головними | | | | |бухгалтерами будинків | | | | |інтернатів на постійно | | | | |діючих курсах підвищення | | | | |кваліфікації | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 6.14. |семінар з питань | січень - |Галиць Г.К. | | |запровадження системи | березень |Антоненко Т.В. | | |збору та обліку єдиного | | | | |соціального внеску на | | | | |загальнообов'язкове | | | | |державне соціальне | | | | |страхування | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 6.15. |міжнародний семінар за | лютий |Дроздова Л.М. | | |участю експертів Ради | |Ступак В.І. | | |Європи щодо підвищення | |Пуцова В.Г. | | |поінформованості | | | | |громадськості щодо | | | | |Європейської соціальної | | | | |хартії (переглянутої) | | | | |( 994_062 ) | | | |-------+--------------------------+------------| | | 6.16. |семінар за участю | I півріччя | | | |експертів Ради Європи та | | | | |МОП щодо презентацій | | | | |дослідження відповідності | | | | |українського законодавства| | | | |у сфері соціального | | | | |забезпечення європейським | | | | |та міжнародним стандартам | | | |-------+--------------------------+------------| | | 6.17. |семінари за фінансової | протягом | | | |підтримки Ради Європи для | року | | | |спеціалістів системи | | | | |Міністерства щодо обміну | | | | |досвідом з питань доступу | | | | |до соціальних прав усіх | | | | |верств населення | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 6.18. |семінар на тему |III квартал |Дьяченко В.М. | | |"Оптимізація діяльності | |Тарабукіна | | |центрів соціальної | |І.І. - коорд. | | |реабілітації | |Скібінський Е.В.| | |дітей-інвалідів відповідно| |Ляшенко В.І. - | | |до Закону України "Про | |відп. | | |реабілітацію інвалідів в | |регіональні | | |Україні" ( 2961-15 ) на | |органи праці та | | |базі Державного комплексу | |соціального | | |ранньої соціальної | |захисту | | |реабілітації | |населення, | | |дітей-інвалідів | |центри | | |м. Миколаїв | |реабілітації | | | | |інвалідів | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 6.19. |семінар-нараду з питань | протягом |Дьяченко В.М. | | |реалізації прийнятих | року |Суліма О.В. | | |нормативно-правових актів | | | | |з питань реінтеграції | | | | |бездомних громадян та | | | | |соціальної адаптації осіб,| | | | |звільнених з місць | | | | |позбавлення волі, за | | | | |участю керівників | | | | |регіональних органів праці| | | | |та соціального захисту | | | | |населення (після прийняття| | | | |змін до постанови Кабінету| | | | |Міністрів України від | | | | |29 вересня 2000 р. N 1498 | | | | |( 1498-2000-п ) | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 6.20. |презентацію практичного | червень |Дьяченко В.М. | | |посібника, виданого в | |Тарабукіна | | |рамках проекту MATRA KAP | |І.І. - коорд. | | |(за підтримки посольства | |Авраменко М.Л. -| | |Королівства Нідерландів в | |відп. | | |Україні) "Забезпечення | |регіональні | | |реалізації права на працю | |органи праці та | | |для найбільш вразливих | |соціального | | |верств населення, зокрема | |захисту | | |осіб з особливими | |населення | | |потребами" на базі | | | | |Всеукраїнського центру | | | | |професійної реабілітації | | | | |інвалідів | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 6.21. |робочу нараду з | I квартал |Іванова Н.І. | | |представниками | |Петрова Т.П. | | |регіональних органів праці| |Галицький В.М. | | |та соціального захисту | | | | |населення, Кримського | | | | |республіканського, | | | | |обласних, Київського і | | | | |Севастопольського міських | | | | |центрів зайнятості з | | | | |питання "Про підсумки | | | | |виконання регіональних | | | | |програм зайнятості | | | | |населення на 2006 - | | | | |2007 роки за 2006 рік та | | | | |шляхи виконання завдань на| | | | |2007 рік, визначених | | | | |регіональними програмами | | | | |зайнятості та планом дій | | | | |на 2007 - 2008 роки щодо | | | | |реалізації Основних | | | | |напрямів проведення | | | | |державної політики | | | | |зайнятості на період до | | | | |2009 року. Питання | | | | |підготовки проектів | | | | |програм зайнятості на | | | | |2008 - 2009 роки" | | | |-------+--------------------------+------------| | | 6.22. |навчання голів та |II півріччя | | | |заступників голів | | | | |територіальних комісій з | | | | |питань проведення | | | | |перевірок щодо додержання | | | | |Ліцензійних умов | | | | |провадження господарської | | | | |діяльності з посередництва| | | | |у працевлаштуванні на | | | | |роботу за кордоном | | | | |( z0017-02 ) за участю | | | | |представників | | | | |правоохоронних органів | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 6.23. |навчання секретарів | II квартал |Іванова Н.І. | | |обласних комісій у справах| |Петрова Т.П. | | |альтернативної | | | | |(невійськової) служби | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 6.24. |навчання на постійно | протягом |Дьяченко В.М. | | |діючих курсах підвищення | року |Суліма О.В. | | |кваліфікації директорів | | | | |закладів соціального | | | | |захисту для бездомних та | | | | |центрів соціальної | | | | |адаптації осіб, звільнених| | | | |з місць позбавлення волі | | | | |(за навчальним планом) | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 6.25. |науково-практичну | II квартал |Дьяченко В.М. | | |конференцію "Професійна та| |Тарабукіна | | |трудова реабілітація | |І.І. - коорд. | | |інвалідів в Україні: | |Скібінський Е.В.| | |здобутки та перспективи" | |Галицький В.М. | | |на базі Львівського | |Авраменко М.Л. | | |міжрегіонального центру | |Дунас Г.Г. - | | |професійної реабілітації | |відп. | | |інвалідів | |регіональні | | | | |органи праці та | | | | |соціального | | | | |захисту | | | | |населення, | | | | |центри | | | | |реабілітації | | | | |інвалідів | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 6.26. |консультації щодо розмірів| липень - |Галиць Г.К. | | |страхових внесків на | вересень |Антоненко Т.В. | | |загальнообов'язкове | | | | |державне соціальне | | | | |страхування на 2007 рік, | | | | |відповідно до п. 4.1 | | | | |Генеральної угоди між | | | | |Кабінетом Міністрів | | | | |України, всеукраїнськими | | | | |об'єднаннями організацій | | | | |роботодавців та | | | | |підприємців та | | | | |всеукраїнськими | | | | |профспілками і | | | | |профоб'єднаннями на 2004 -| | | | |2005 роки ( n0262697-04 ) | | | |-------+--------------------------+------------| | | 6.27. |зустріч з роботодавцями | січень - | | | |щодо порядку та розміру | березень | | | |сплати єдиного соціального| | | | |внеску і подання звітності| | | | |до фондів соціального | | | | |страхування | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 6.28. |засідання "круглого столу"| I півріччя |Іванова Н.І. | | |на базі Навчально-ділового| |Галицький В.М. | | |центру підготовки | | | | |підприємців із числа | | | | |безробітного населення ІПК| | | | |ДСЗУ з актуальних проблем | | | | |навчання | | | | |підприємців-початківців | | | | |основам підприємництва з | | | | |виїздом в регіон | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 6.29. |курси підвищення | протягом |Дьяченко В.М. | | |кваліфікації фахівців | року |Тарабукіна | | |центрів професійної | |І.І. - коорд. | | |реабілітації інвалідів на | |Авраменко М.Л. -| | |базі Всеукраїнського | |відп. | | |центру професійної | |регіональні | | |реабілітації інвалідів | |органи праці та | | |с. Лютіж Київської обл. | |соціального | | |(за окремим планом) | |захисту | | | | |населення, | | | | |центри | | | | |реабілітації | | | | |інвалідів | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 6.30. |курси підвищення | протягом |Дьяченко В.М. | | |кваліфікації фахівців | року |Тарабукіна | | |центрів соціальної | |І.І. - коорд. | | |реабілітації | |Ляшенко В.І. - | | |дітей-інвалідів на базі | |відп. | | |Державного комплексу | |регіональні | | |ранньої соціальної | |органи праці та | | |реабілітації | |соціального | | |дітей-інвалідів | |захисту | | |м. Миколаїв (за окремим | |населення, | | |планом) | |центри | | | | |реабілітації | | | | |інвалідів | |----------------------------------------------------------------| |Забезпечити: | |----------------------------------------------------------------| | 6.31. |підвищення кваліфікації | протягом |Дроздова Л.М. | | |керівників та спеціалістів| року |Трофименко В.І. | | |установ і закладів системи| |Шепетін О.В. | | |Мінпраці України на | |Маршавін Ю.М. | | |постійно діючих курсах, в | | | | |ІПК Державної служби | | | | |зайнятості (за окремим | | | | |планом-графіком) | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 6.32. |погодження з Мінекономіки | червень |Дроздова Л.М. | | |та подання у вищі | |Трофименко В.І. | | |навчальні заклади | | | | |показників держзамовлення | | | | |на підготовку спеціалістів| | | | |для сфери праці та | | | | |соціального захисту | | | | |населення | | | |-------+--------------------------+------------| | | 6.33. |підготовку та подання | квітень | | | |головним управлінням праці| | | | |та соціального захисту | | | | |населення | | | | |облдержадміністрацій | | | | |пропозицій та показників | | | | |щодо цільового прийому до | | | | |Чернігівського державного | | | | |інституту права, | | | | |соціальних технологій та | | | | |праці | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 6.34. |підготовку та подання | 10 лютого |Дроздова Л.М. | | |Держкомстату звіту про | |Трофименко В.І. | | |навчання інвалідів в | | | | |Україні за 2006 рік (форма| | | | |N 4) | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 6.35. |підготовку та подання | липень |Дроздова Л.М. | | |Мінекономіки форми 5-ВО | |Трофименко В.І. | | |"Показники економічного і | | | | |соціального розвитку | | | | |України на 2007 рік" в | | | | |галузі освіти та форми | | | | |6-ПДО (післядипломна | | | | |освіта - підвищення | | | | |кваліфікації) | | | |-------+--------------------------+------------| | | 6.36. |інформування | згідно | | | |Головдержслужби про | термінів, | | | |підвищення кваліфікації | визначених | | | |державних службовців у | Головдерж- | | | |2007 році | службою | | |----------------------------------------------------------------| | VII. Інформаційне забезпечення та зв'язки з громадськістю | |----------------------------------------------------------------| |Забезпечити: | |----------------------------------------------------------------| | 7.1. |висвітлення в друкованих | постійно |Галиць Г.К. | | |ЗМІ, на радіо та | |заступники | | |телебаченні, а також | |Міністра | | |веб-сайті в мережі | |директори | | |Інтернет основних напрямів| |департаментів, | | |діяльності Міністерства | |начальники | |-------+--------------------------| |управлінь | | 7.2. |збір та опрацювання | |Мальона Г.В. | | |інформації про діяльність | | | | |Міністерства, підготовку і| | | | |розповсюдження статей, | | | | |інтерв'ю, прес-релізів для| | | | |преси, організацію | | | | |зустрічей керівництва | | | | |Міністерства з | | | | |представниками ЗМІ | | | | |(прес-конференції, | | | | |брифінги, круглі столи, | | | | |прямі телефонні "гарячі | | | | |лінії") | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 7.3. |налагодження зв'язків з | постійно |Галиць Г.К. | | |громадськістю між | |Мальона Г.В. | | |Міністерством та | | | | |суспільними групами: | | | | |пенсіонерами, | | | | |малозабезпеченими, | | | | |інвалідами, чорнобильцями | | | | |з метою активного впливу | | | | |на формування позитивної | | | | |громадської думки про | | | | |Мінпраці | | | |-------+--------------------------+------------| | | 7.4. |моніторинг медійного | щоденно | | | |простору (електронних та | | | | |друкованих українських | | | | |ЗМІ) про діяльність | | | | |Міністерства | | | |-------+--------------------------+------------| | | 7.5. |підготовку щоквартальних | за 20 днів | | | |звітів про стан виконання | до | | | |Указу Президента України | закінчення | | | |від 1 серпня 2002 р. N 683| кварталу | | | |( 683/2002 ) | | | | |"Про додаткові заходи щодо| | | | |забезпечення відкритості у| | | | |діяльності органів | | | | |державної влади" та про | | | | |хід виконання постанов | | | | |Кабміну щодо забезпечення | | | | |відкритості у діяльності | | | | |органів державної влади | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 7.6. |випуск | щомісячно |Солдатенко М.О. | | |інформаційно-аналітичної | |Латік В.В. | | |записки щодо рівня життя | | | | |населення | | | |-------+--------------------------| | | | 7.7. |випуск | | | | |інформаційно-статистичного| | | | |бюлетеня | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 7.8. |висвітлення питань | щомісячно |Солдатенко М.О. | | |індексації грошових | |Товстенко О.П. | | |доходів населення та | |Латік В.В. | | |компенсації грошових | | | | |доходів у зв'язку з | | | | |порушенням термінів їх | | || |виплати в засобах масової | | | | |інформації | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 7.9. |публічне представлення | квітень |Крищенко К.Є. | | |звіту про витрачання у | |Мосіневич Л.А. | | |2006 році коштів | | | | |державного бюджету за | | | | |програмами, головним | | | | |розпорядником яких є | | | | |Мінпраці | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 7.10. |продовження роботи | протягом |Гаряча О.В. | | |"гарячої" багатоканальної | року |Шамбір Н.В. | | |телефонної лінії з питань | | | | |реформування пенсійної | | | | |системи | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 7.11. |проведення | постійно |Крищенко К.Є. | | |методично-роз'яснювальної | |Урупа М.М. | | |роботи з висвітленням у | | | | |засобах масової інформації| | | | |та у режимі "прямого | | | | |телефонного зв'язку" | | | | |порядку застосування | | | | |Закону України "Про статус| | | | |і соціальний захист | | | | |громадян, які постраждали | | | | |внаслідок Чорнобильської | | | | |катастрофи" ( 796-12 ) | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 7.12. |оприлюднення в ЗМІ органів| протягом |Солдатенко М.О. | | |виконавчої влади, органів | року |Лось В.А. | | |місцевого самоврядування, | | | | |об'єднань організацій | | | | |роботодавців і профспілок | | | | |інформації щодо вжиття | | | | |заходів впливу до | | | | |керівників підприємств та | | | | |організацій, де наявні | | | | |борги із заробітної плати | | | | |або не забезпечуються | | | | |гарантії в оплаті праці, а| | | | |також про кількість | | | | |проведених перевірок | | | | |дотримання законодавства з| | | | |оплати праці на | | | | |підприємствах всіх форм | | | | |власності та | | | | |господарювання та про їх | | | | |результат | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 7.13. |підготовку розрахунку | жовтень |Солдатенко М.О. | | |балансу робочого часу на | |Товстенко О.П. | | |2008 рік для подальшої | |Максименко Г.М. | | |публікації його в засобах | | | | |масової інформації | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 7.14. |оприлюднення на веб-сайті | щомісячно |Іванова Н.І. | | |Міністерства інформації | |Петрова Т.П. | | |про перелік суб'єктів | | | | |господарської діяльності, | | | | |які мають ліцензію | | | | |Мінпраці з посередництва у| | | | |працевлаштуванні на роботу| | | | |за кордоном | | | |-------+--------------------------+------------+----------------| | 7.15. |оприлюднення на веб-сайті | постійно |Дроздова Л.М. | | |Міністерства проектів | |заступники | | |регуляторних актів і | |Міністра | | |аналізу їх регуляторного | |директори | | |впливу з метою | |департаментів, | | |забезпечення гласності, | |начальники | | |відкритості та прозорості | |управлінь | | |регуляторної діяльності | |Тубелець І.О. | | |Міністерства | | | ------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: