open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 13 вересня 2000 р. N 1423

Київ
Про затвердження Порядку визначення страхових

тарифів для підприємств, установ та організацій на

загальнообов'язкове державне соціальне страхування

від нещасного випадку на виробництві та професійного

захворювання
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 527 ( 527-2001-п ) від 16.05.2001

N 985 ( 985-2003-п ) від 27.06.2003 )

Відповідно до статті 47 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок визначення страхових тарифів для
підприємств, установ та організацій на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання (додається).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 13 вересня 2000 р. N 1423
ПОРЯДОК

визначення страхових тарифів для підприємств, установ

та організацій на загальнообов'язкове державне соціальне

страхування від нещасного випадку на виробництві та

професійного захворювання
1. З метою визначення страхових тарифів для підприємств,
установ та організацій (далі - підприємства) на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання (далі -
страхування від нещасного випадку) галузі економіки та види робіт
(далі - галузі економіки) диференціюються за класами професійного
ризику виробництва згідно з додатком.
Для окремих галузей економіки страхові тарифи встановлюються
законом без віднесення їх до класів професійного ризику
виробництва.
2. Галузі економіки іменуються відповідно до Класифікації
видів економічної діяльності. ( Пункт 2 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 985 ( 985-2003-п ) від 27.06.2003 )
3. Клас професійного ризику виробництва для окремої галузі
економіки характеризується інтегральним показником професійного
ризику виробництва - чим вищий інтегральний показник, тим вищий
(починаючи з першого) клас професійного ризику виробництва.
4. Інтегральні показники професійного ризику виробництва в
галузях економіки, віднесених до одного класу, за величиною
повинні бути ближчими між собою, ніж у галузях економіки,
віднесених до суміжних класів.
5. Інтегральний показник професійного ризику виробництва для
кожної галузі економіки визначається як відношення витрат у
минулому календарному році у галузі економіки на відшкодування
шкоди потерпілим на виробництві до фактичних витрат на оплату
праці у минулому календарному році в цій галузі економіки за
формулою
Iге = (ВШге : ВОПге) x 100,
де Iге - інтегральний показник професійного ризику
виробництва в галузі економіки, відсотків; ВШге - сума
відшкодування шкоди потерпілим на виробництві, яка нарахована в
минулому календарному році у галузі економіки; ВОПге - фактичні
витрати на оплату праці в минулому календарному році у галузі
економіки.
6. Інтегральний показник професійного ризику виробництва для
галузей економіки кожного класу професійного ризику виробництва
визначається за формулою
Iкл = (ВШкл : ВОПкл) x 100,
де Ікл - інтегральний показник професійного ризику
виробництва для галузей економіки відповідного класу професійного
ризику виробництва; ВШкл - сума відшкодування шкоди потерпілим на
виробництві, яка нарахована в минулому календарному році у галузях
економіки, що належать до одного класу професійного ризику
виробництва; ВОПкл - сума фактичних витрат на оплату праці в
минулому календарному році у галузях економіки, що належать до
одного класу професійного ризику виробництва.
7. Для галузей економіки кожного класу професійного ризику
виробництва визначається сума приведених фактичних витрат на
оплату праці в минулому календарному році за формулою
ПЗПкл = ВОПкл х СПРкл,
де ПЗПкл - сума приведених фактичних витрат на оплату праці в
минулому календарному році у галузях економіки відповідного класу
професійного ризику виробництва; СПРкл - ступінь професійного
ризику виробництва галузей економіки відповідного класу
визначається співвідношенням інтегрального показника професійного
ризику виробництва для галузей економіки цього класу до
інтегрального показника професійного ризику виробництва галузей
економіки 1 класу професійного ризику виробництва.
8. Модуль страхових внесків для галузей економіки всіх класів
професійного ризику виробництва визначається за формулою
ВФ

МВ = ----- , ПЗП
де МВ - модуль страхових внесків для галузей економіки всіх
класів професійного ризику виробництва; ВФ - розрахункові витрати
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань (далі - Фонд) у наступному календарному
році; ПЗП - сума приведених фактичних витрат на оплату праці в
минулому календарному році в галузях економіки усіх класів
професійного ризику виробництва.
9. Сума страхових внесків підприємств одного класу
професійного ризику виробництва в наступному календарному році
визначається за формулою
СВкл = ПЗПкл х МВ,
де СВкл - сума страхових внесків підприємств одного класу
професійного ризику виробництва в наступному календарному році.
( Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 527
( 527-2001-п ) від 16.05.2001 )
11. Для підприємств одного класу професійного ризику
виробництва страховий тариф на наступний календарний рік
визначається за формулою
СВкл х 100

СТкл = -----------, ВОПкл х Іоп
де СТкл - страховий тариф на наступний календарний рік для
підприємств одного класу професійного ризику виробництва,
відсотків; Іоп - прогнозований індекс зростання фактичних витрат
на оплату праці в наступному календарному році. Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 527 ( 527-2001-п ) від
16.05.2001 )
12. Фонд відносить підприємства до галузей економіки за
видами їх основної діяльності.
Якщо страхувальник провадить свою діяльність у кількох
галузях економіки, підприємство відноситься до тієї з них, яка має
найбільшу питому вагу в обсязі реалізованої продукції.
У разі зміни технології робіт або виду діяльності
підприємства Фонд відповідно змінює належність цього підприємства
до класу професійного ризику виробництва.
13. Структурні підрозділи підприємства, що виконують
внутрішні перевезення, провадять постачальницько-збутову
діяльність, пункти зв'язку, машинолічильні станції, бази, склади,
які не перебувають на самостійному балансі і не є у зв'язку з цим
самостійними обліковими одиницями, підлягають обліку за основною
діяльністю цього підприємства.
( Пункт 14 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 527
( 527-2001-п ) від 16.05.2001 )
15. Аварійно-рятувальні служби, служби відомчої воєнізованої
або професійної сторожової охорони відносяться до тих галузей
економіки, до яких належать підприємства, що ними обслуговуються.
16. У разі коли за специфікою виробництва підприємство не
підпадає під класифікацію галузей економіки та видів робіт за
професійним ризиком виробництва згідно з додатком, рішення щодо
віднесення його до відповідного класу професійного ризику
виробництва приймається Фондом.
17. У разі коли роботодавець не надає Фонду відомості,
необхідні для визначення класу професійного ризику виробництва,
або надає їх несвоєчасно і не в повному обсязі, Фонд установлює
клас професійного ризику виробництва і страховий внесок за власною
оцінкою.
( Пункт 18 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 527
( 527-2001-п ) від 16.05.2001 )
19. Для підприємств місячна сума страхового внеску
визначається за формулою
ВОПстр х СТкл

СВстр = --------------, 100
де СВстр - місячна сума страхового внеску, гривень; ВОПстр -
сума фактичних витрат підприємства на оплату праці у місяці, за
який сплачується страховий внесок, гривень. Пункт 19 в редакції Постанови КМ N 527 ( 527-2001-п ) від
16.05.2001 )
20. Знижки чи надбавки до страхового внеску застосовуються
Фондом з урахуванням результатів роботи підприємства за минулий
календарний рік і визначаються за формулами
Ппід = ВШпід : СВпід ;

Пкл = ВШкл : СВкл,
де Ппід - питома вага витрат Фонду на відшкодування шкоди
потерпілим на підприємстві у минулому календарному році; ВШпід -
сума витрат Фонду на відшкодування шкоди потерпілим на
підприємстві у минулому календарному році; СВпід - сума страхового
внеску підприємства; Пкл - питома вага витрат Фонду на
відшкодування шкоди потерпілим на виробництві у минулому
календарному році на підприємствах відповідного класу професійного
ризику виробництва; ВШкл - сума витрат Фонду на відшкодування
шкоди потерпілим у минулому календарному році на цих
підприємствах; СВкл - сума страхових внесків цих підприємств.
21. Знижка страхового внеску провадиться в таких розмірах:
------------------------------------------------------------------ Показник Ппід | Знижка ижчий від показника Пкл, відсотків | страхового внеску, відсотків -----------------------------------------------------------------
20 - 39,9 10

40 - 59,9 20

60 - 79,9 30

80 і більше 40
Не допущено жодного нещасного випадку та
професійного захворювання 50
22. Надбавка до страхового внеску провадиться в таких
розмірах:
------------------------------------------------------------------ Показник Ппід | Надбавка до перевищує показник Пкл, відсотків | страхового внеску, відсотків -----------------------------------------------------------------
20 - 39,9 10

40 - 59,9 20

60 - 79,9 30

80 - 100 40

Понад 100 50
23. Під час визначення розміру знижки страхового внеску або
надбавки до нього не враховуються витрати Фонду:
пов'язані з нещасним випадком внаслідок дії сил природного
характеру (блискавка, зсув ґрунту, землетрус тощо);
зумовлені професійним захворюванням працівника, причини якого
розслідувались в установленому порядку і яке зареєстровано
спеціалізованим медичним закладом до укладення цим робітником
трудового договору (контракту) з роботодавцем.

Додаток

до Порядку

(у редакції постанови

Кабінету Міністрів України

від 27 червня 2003 р. N 985

( 985-2003-п )
КЛАСИФІКАЦІЯ

галузей економіки та видів робіт за

професійним ризиком виробництва

------------------------------------------------------------------ Код згідно з | Класифікацією | Галузі економіки та види робіт видів | економічної | діяльності | v0441217-96 ) | ----------------------------------------------------------------- 1 клас
74.11.1 Діяльність адвокатських об'єднань та

індивідуальна адвокатська діяльність
74.11.2 Нотаріальна діяльність
74.15.0 Керівництво підприємствами
74.30.0 Технічний контроль та аналіз
75.11.1 Управління на державному рівні
75.11.2 Управління на рівні державних автономій
75.11.3 Управління на рівні областей та міст

загальнодержавного підпорядкування
75.11.4 Управління на рівні районів, міст,

внутрішньоміських районів
75.11.5 Управління на рівні сіл та селищ
75.11.6 Управління та нагляд у сфері оподаткування
75.11.7 Діяльність у сфері статистики та соціології
75.12.0 Курирування діяльності в соціальній сфері
75.13.1 Курирування діяльності у сфері економіки
75.13.2 Патентна діяльність
75.13.3 Ліцензійна діяльність
75.13.4 Сертифікаційна діяльність
75.14.0 Допоміжна діяльність у сфері державного

управління
75.21.0 Міжнародні відносини
75.22.0 Оборона
75.23.1 Діяльність судів
75.23.2 Діяльність органів прокуратури
75.23.3 Діяльність системи з виконання покарань
75.24.1 Охорона та забезпечення громадського порядку
75.24.2 Діяльність щодо безпеки населення в

надзвичайних ситуаціях
85.32.5 Благодійна діяльність
91.11.0 Організації промисловців та підприємців
91.12.0 Професійні організації
91.20.0 Профспілки робітників найманої праці
91.31.0 Релігійні організації
91.32.0 Політичні організації
91.33.0 Громадські організації, що не належать до інших

угруповань
99.00.0 Екстериторіальна діяльність
2 клас
60.21.4 Діяльність метрополітенів
70.12.1 Купівля та продаж власної нерухомості

виробничо-технічного призначення
70.12.2 Купівля та продаж власної нерухомості

невиробничого призначення
70.12.3 Купівля та продаж земельних ділянок
70.20.1 Здавання внайми власної та державної

нерухомості виробничо-технічного та культурного

призначення
70.20.2 Здавання внайми власної та державної

нерухомості невиробничого призначення
70.20.3 Здавання внайми земельних ділянок
70.31.1 Посередницькі послуги під час купівлі, продажу,

здавання в оренду та оцінювання нерухомості

виробничо-технічного призначення
70.31.2 Посередницькі послуги під час купівлі, продажу,

здавання в оренду та оцінювання нерухомості

невиробничого призначення
70.31.3 Посередницькі послуги під час купівлі, продажу,

здавання в оренду та оцінювання земельних

ділянок
70.32.0 Управління нерухомістю
72.10.0 Консультації з питань інформатизації
72.20.0 Створення програмного забезпечення
72.30.0 Оброблення даних
72.40.0 Робота з базами даних
74.12.0 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку
74.13.0 Дослідження ринку та вивчення суспільної думки
74.14.0 Консультації з питань комерційної діяльності та

управління
74.40.0 Реклама
74.50.0 Підбір та забезпечення персоналом
74.84.0 Інші послуги, що надаються юридичним особам та

не належать до інших угруповань
3 клас
80.10.1 Дошкільна освіта
80.10.2 Початкова шкільна освіта
80.21.1 Базова загальна середня освіта
80.21.2 Повна загальна середня освіта
80.22.0 Професійно-технічна освіта
80.30.0 Вища освіта
80.41.0 Школи та навчальні заклади з підготовки водіїв

автомобілів
80.42.0 Навчання дорослих та інші види освіти
85.32.2 Діяльність дитячих ясел та садків для дітей з

фізичними та розумовими вадами
4 клас
64.11.0 Діяльність національної пошти
64.12.0 Служба, що не належить до національної пошти
64.20.0 Зв'язок
5 клас
50.10.1 Оптова торгівля новими та уживаними

автомобілями
50.10.2 Роздрібна торгівля новими та уживаними

автомобілями
50.10.3 Посередницька діяльність у сфері оптової і

роздрібної торгівлі автомобілями
50.30.1 Оптова торгівля автотоварами
50.30.2 Роздрібна торгівля автотоварами
50.30.3 Посередницька торгівля автотоварами
50.40.1 Оптова торгівля мотоциклами, моторолерами та

мопедами і деталями та належностями до них
50.40.2 Роздрібна торгівля мотоциклами, моторолерами та

мопедами і деталями та належностями до них
50.40.3 Посередницька діяльність з продажу мотоциклів,

моторолерів та мопедів і деталей та належностей

до них
50.50.0 Роздрібна торгівля пальним
52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих

магазинах переважно з продовольчим асортиментом
52.12.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих

магазинах без переваги продовольчого

асортименту
52.21.0 Роздрібна торгівля фруктами та овочами
52.22.0 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами
52.23.0 Роздрібна торгівля рибою, морепродуктами і

молюсками
52.24.1 Роздрібна торгівля хлібом і хлібобулочними

виробами
52.24.2 Роздрібна торгівля кондитерськими виробами
52.25.0 Роздрібна торгівля напоями
52.26.0 Роздрібна торгівля тютюновими виробами
52.27.1 Роздрібна торгівля молоком та молочними

продуктами у спеціалізованих магазинах
52.27.2 Інші види роздрібної торгівлі продовольчими

товарами у спеціалізованих магазинах
52.31.0 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами
52.32.0 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними

виробами
52.33.0 Роздрібна торгівля парфумерією та косметичними

товарами
52.41.1 Роздрібна торгівля тканинами
52.41.2 Роздрібна торгівля побутовими текстильними

товарами
52.41.3 Роздрібна торгівля голками, нитками тощо
52.42.1 Роздрібна торгівля одягом, включаючи спортивний
52.42.2 Роздрібна торгівля хутровими виробами,

включаючи головні убори з натурального хутра
52.42.3 Роздрібна торгівля галантерейними виробами
52.43.1 Роздрібна торгівля взуттям
52.43.2 Роздрібна торгівля шкіргалантерейними виробами
52.44.1 Роздрібна торгівля меблями
52.44.2 Роздрібна торгівля побутовими товарами
52.44.9 Роздрібна торгівля побутовими приладами та

виробами, що не належать до інших угруповань
52.45.1 Роздрібна торгівля електропобутовими приладами
52.45.2 Роздрібна торгівля радіотелевізійними товарами
52.46.0 Роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами

і склом
52.47.1 Роздрібна торгівля книгами
52.47.2 Роздрібна торгівля газетами і журналами
52.47.3 Роздрібна торгівля канцелярськими товарами
52.48.1 Спеціалізована роздрібна торгівля комп'ютерами,

стандартним програмним забезпеченням та

пристроями для зняття інформації з каналів

зв'язку
52.48.2 Спеціалізована роздрібна торгівля годинниками

та ювелірними виробами
52.48.3 Спеціалізована роздрібна торгівля

фотографічною, оптичною і точною технікою
52.48.4 Спеціалізована роздрібна торгівля спортивними

товарами, рибальськими снастями, туристським

інвентарем, човнами та велосипедами
52.48.5 Спеціалізована роздрібна торгівля іграми та

іграшками
52.48.6 Спеціалізована роздрібна торгівля квітами,

рослинами, насінням, добривами, домашніми

тваринами та кормами для них
52.48.7 Спеціалізована роздрібна торгівля сувенірами,

кустарними виробами і виробами релігійного

призначення
52.48.9 Спеціалізована роздрібна торгівля

непродовольчими товарами, що не належать до

інших угруповань
52.50.1 Роздрібна торгівля антикваріатом
52.50.2 Роздрібна торгівля уживаними книгами
52.50.9 Роздрібна торгівля іншими уживаними товарами
52.61.0 Продаж поштою
52.62.1 Роздрібна торгівля з лотків
52.62.2 Роздрібна торгівля на ринках
52.63.1 Роздрібна торгівля усіма видами товарів, що

здійснюється комівояжерами
52.63.2 Роздрібна торгівля усіма видами товарів через

торгові автомати тощо
55.30.1 Ресторани
55.30.2 Кафе
55.40.0 Бари
55.51.1 Діяльність їдалень на підприємствах і в

установах
55.51.2 Діяльність шкільних їдалень і кухонь
55.51.3 Діяльність їдалень у вищих та середніх

навчальних закладах
55.51.4 Діяльність буфетів і їдалень для особового

складу Збройних Сил тощо
55.51.5 Діяльність загальнодоступних їдалень
55.52.0 Постачання готової їжі
65.11.0 Центральні банки
65.12.1 Комерційні банки
65.12.9 Інші види грошового посередництва
65.21.0 Фінансовий лізинг
65.22.0 Надання кредитів
65.23.0 Інші види фінансового посередництва, що не

належать до інших угруповань
66.01.0 Страхування життя та накопичення
66.02.0 Пенсійні фонди
66.03.0 Інші види страхування
67.11.0 Управління фінансовими ринками
67.12.1 Брокерські операції з цінними паперами
67.12.2 Випуск та реєстрація цінних паперів
67.12.3 Контроль та регулювання портфеля активів
67.12.9 Інша діяльність, пов'язана з фондовими біржами
67.13.1 Посередництво в кредитуванні
67.13.2 Фінансові консультації
67.13.3 Діяльність, пов'язана з іноземною валютою
67.13.4 Пакування кредитних білетів та розмінної монети
67.13.9 Інші види допоміжної діяльності у сфері

фінансів
67.20.0 Допоміжна діяльність у сфері страхування
75.30.0 Обов'язкове соціальне страхування
6 клас
74.20.1 Діяльність у сфері архітектури; інженерна та

технічна діяльність, пов'язана з будівництвом
7 клас
22.11.0 Книговидавнича справа
22.12.0 Видання газет
22.13.0 Видання журналів та інших періодичних

публікацій
22.15.0 Інші види видавничої діяльності
55.21.0 Молодіжні турбази і гірські притулки
55.22.0 Експлуатація майданчиків для кемпінгів
55.23.1 Надання місця для короткотермінового проживання

в літніх будиночках, котеджах, квартирах, які

здають під час відпускного періоду
63.30.0 Туристичні агентства та бюро подорожей
85.11.1 Діяльність лікувальних закладів широкого

профілю та спеціалізованих
85.11.2 Охорона материнства та дитинства
85.11.3 Діяльність санаторно-курортних організацій
85.12.0 Медична практика
85.13.0 Стоматологічна практика
85.14.1 Діяльність допоміжного медичного персоналу, що

виконується не в лікарнях і не лікарями
85.14.2 Перевезення хворих машинами швидкої допомоги
85.31.0 Соціальна допомога із забезпеченням проживання
85.32.1 Соціальна допомога без забезпечення проживання

окремим особам або сім'ям вдома чи в інших

місцях
85.32.3 Діяльність центрів з нагляду за дорослими, що

страждають фізичними чи розумовими вадами
85.32.4 Діяльність центрів денного перебування для

знедолених осіб
92.40.0 Агентства друку
92.61.0 Експлуатація спортивних споруд
92.62.0 Інша діяльність у сфері спорту
8 клас
71.40.0 Прокат речей особистого користування та

побутових товарів
74.70.0 Діяльність, пов'язана з очищенням та

прибиранням приміщень
74.83.0 Секретарські послуги, послуги з перекладу та

експедиторська робота
93.02.0 Послуги перукарень та салонів краси
93.03.0 Ритуальні послуги
93.04.0 Діяльність, пов'язана із забезпеченням догляду

за тілом
93.05.0 Інші індивідуальні послуги
95.00.0 Послуги домашньої прислуги
9 клас
92.11.0 Виробництво фільмів
92.12.0 Розповсюдження фільмів
92.13.0 Демонстрація кінофільмів
92.20.0 Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення
92.31.1 Театральна діяльність та діяльність у сфері

кіномистецтва
92.31.2 Реставраційна діяльність
92.32.0 Діяльність залів для глядачів
92.33.0 Діяльність атракціонів та луна-парків
92.34.0 Різні видовищні заходи
92.51.1 Діяльність бібліотек, читацьких залів,

лекторіїв
92.52.1 Діяльність музеїв усіх видів
92.53.1 Діяльність ботанічних садів та зоопарків
92.71.0 Азартні ігри та ігри на гроші
92.72.0 Інша діяльність у сфері відпочинку та розваг
10 клас
60.21.9 Діяльність інших видів наземного пасажирського

транспорту, підпорядкованого розкладу
60.24.9 Діяльність інших видів наземного вантажного

транспорту
60.30.1 Діяльність трубопровідного транспорту з

транспортування сирої нафти та нафтопродуктів
60.30.2 Діяльність трубопровідного транспорту з

транспортування газу
60.30.9 Діяльність інших видів трубопровідного

транспорту
62.30.0 Космічний транспорт
63.21.9 Функціонування інших видів наземного транспорту
11 клас
05.01.3 Надання послуг, пов'язаних з риболовством
05.02.2 Надання послуг, пов'язаних з діяльністю

риборозплідників і рибних ферм
33.30.0 Виробництво контрольно-вимірювальних приладів

для промисловості
73.10.0 Дослідження та розробки в галузі природничих та

технічних наук
73.20.0 Дослідження та розробки в галузі гуманітарних

та суспільних наук
92.51.2 Діяльність архівів
92.53.2 Діяльність природних заповідників
12 клас
40.20.2 Розподілення газоподібного палива системою

трубопроводів
55.11.0 Готелі з ресторанами
55.12.0 Готелі без ресторанів
55.23.2 Надання місця для короткотермінового проживання

в інших приміщеннях
75.25.0 Захист цивільного населення
90.00.1 Діяльність з оброблення твердих відходів
90.00.2 Діяльність з оброблення рідких відходів
90.00.3 Інша діяльність з прибирання сміття та очищення

інших територій
13 клас
22.21.0 Друкування газет
22.22.0 Поліграфічна діяльність, що не належить до

інших угруповань
22.23.0 Палітурна та оздоблювальна справа
22.24.0 Виробництво друкарських форм
22.25.0 Інші послуги, пов'язані з поліграфічним

виробництвом
14 клас
17.40.2 Виробництво виробів з текстилю спеціалізованими

підприємствами на індивідуальні замовлення

населення
17.51.2 Виробництво килимів та килимових покриттів

спеціалізованими підприємствами на

індивідуальні замовлення населення
17.54.3 Виробництво текстильних виробів, не віднесених

до інших угруповань, спеціалізованими

підприємствами на індивідуальні замовлення

населення
17.72.2 Виробництво трикотажних виробів

спеціалізованими підприємствами на

індивідуальні замовлення населення
18.10.2 Виробництво одягу з шкіри спеціалізованими

підприємствами на індивідуальні замовлення

населення
18.22.2 Виробництво верхнього одягу спеціалізованими

підприємствами на індивідуальні замовлення

населення
18.23.2 Виробництво спіднього одягу спеціалізованими

підприємствами на індивідуальні замовлення

населення
18.30.3 Виготовлення виробів з хутра спеціалізованими

підприємствами на індивідуальні замовлення

населення
19.20.2 Виробництво шкіряних галантерейних та дорожніх

виробів спеціалізованими підприємствами на

індивідуальні замовлення населення
19.30.2 Виробництво взуття спеціалізованими

підприємствами на індивідуальні замовлення

населення
22.31.2 Тиражування звукозаписів спеціалізованими

підприємствами на індивідуальні замовлення

населення
22.32.2 Тиражування відеозаписів спеціалізованими

підприємствами на індивідуальні замовлення

населення
22.33.2 Тиражування записів програмного забезпечення

комп'ютерів спеціалізованими підприємствами на

індивідуальні замовлення населення
36.11.2 Виробництво стільців та сидінь спеціалізованими

підприємствами на індивідуальні замовлення

населення
36.12.2 Виробництво меблів для офісів та магазинів

спеціалізованими підприємствами на

індивідуальні замовлення населення
36.14.2 Виробництво інших видів меблів спеціалізованими

підприємствами на індивідуальні замовлення

населення
50.20.2 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів

на замовлення населення
50.40.4 Технічне обслуговування та ремонт мотоциклів,

моторолерів і мопедів
52.71.1 Ремонт взуття
52.71.2 Ремонт виробів з шкіри та інших матеріалів
52.72.1 Ремонт радіотелевізійної, аудіо- та

відеоапаратури
52.72.2 Ремонт інших електропобутових товарів
52.73.1 Ремонт годинників
52.73.2 Ремонт ювелірних виробів
52.74.1 Ремонт і перероблення одягу
52.74.2 Ремонт велосипедів
52.74.9 Ремонт інших предметів особистого користування

і домашнього вжитку
71.33.0 Здавання внайми офісного устатковання та

комп'ютерної техніки
71.34.0 Здавання внайми інших машин та устатковання
74.81.1 Виконання фоторобіт
74.81.2 Оброблення плівок
74.82.0 Пакувальні роботи
93.01.1 Прання, оброблення білизни та інших текстильних

виробів
93.01.2 Чищення та фарбування текстильних і хутрових

виробів
15 клас
23.20.0 Продукти нафтоперероблення
16 клас
70.11.0 Підготовка до продажу або здавання внайми

нерухомості
17 клас
17.40.1 Виробництво виробів з текстилю
18.10.1 Виробництво одягу з шкіри
18.21.0 Виробництво робочого одягу
18.22.1 Виробництво верхнього одягу
18.23.1 Виробництво спіднього одягу
18.24.0 Виробництво інших видів одягу та аксесуарів
18.30.1 Вичинення та фарбування хутра і овечих шкур
18.30.2 Виробництво виробів з хутра
19.10.0 Ґрунтування та дублення шкіри
19.20.1 Виробництво шкіряних галантерейних та дорожніх

виробів
19.30.1 Виробництво взуття
36.61.0 Виробництво імітацій ювелірних виробів
36.62.0 Виробництво мітел і щіток
36.63.2 Виробництво ґудзиків, застібок-змійок,

парасольок
36.63.3 Виробництво іншої пластмасової та металевої

галантереї
40.10.1 Виробництво електроенергії тепловими

електростанціями
40.10.2 Виробництво електроенергії атомними

електростанціями
40.10.3 Виробництво електроенергії

гідроелектростанціями
40.10.4 Виробництво електроенергії електростанціями

інших типів
40.10.5 Розподілення електроенергії
40.30.0 Виробництво та розподілення тепла
18 клас
11.10.1 Видобування нафти
11.20.0 Послуги, пов'язані з видобуванням нафти і газу
19 клас
62.10.1 Діяльність авіаційного пасажирського

транспорту, підпорядкованого розкладу
62.10.2 Діяльність авіаційного вантажного транспорту,

підпорядкованого розкладу
62.20.1 Діяльність авіаційного пасажирського

нерегулярного транспорту
62.20.2 Діяльність авіаційного вантажного нерегулярного

транспорту
63.23.0 Функціонування авіаційної транспортної

інфраструктури
20 клас
11.10.2 Видобування природного газу
11.10.3 Конденсація і регазифікація природного газу для

транспортування
40.20.1 Виробництво газу
21 клас
14.40.0 Видобування солі
15.11.0 Виробництво м'яса і субпродуктів
15.12.0 Перероблення свійської птиці та кролів
15.13.0 Виробництво м'ясних продуктів
15.31.0 Перероблення та консервування картоплі
15.32.0 Виробництво фруктових та овочевих соків
15.33.1 Перероблення овочів та фруктів
15.33.2 Виробництво плодоовочевих консервів (крім

картоплі), включаючи м'ясо-рослинні та

сало-бобові
15.41.0 Виробництво неочищеної олії та жирів
15.42.0 Виробництво рафінованої олії та жирів
15.43.0 Виробництво маргарину
15.51.0 Виробництво молочних продуктів
15.52.0 Виробництво морозива
15.62.0 Виробництво крохмалю та крохмальних продуктів
15.81.0 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів
15.82.0 Виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок

з тривалим терміном зберігання
15.83.0 Виробництво цукру
15.84.0 Виробництво какао, шоколаду
15.85.0 Виробництво макаронних виробів
15.86.1 Перероблення чаю
15.86.2 Виробництво кави
15.87.0 Виробництво прянощів
15.88.1 Виробництво продуктів дитячого харчування
15.88.2 Виробництво дієтичних і гомогенізованих

продуктів
15.89.1 Виробництво харчових концентратів (дегідратів)
15.89.2 Виробництво дріжджів
15.89.9 Виробництво решти харчових продуктів
15.91.0 Виробництво дистильованих алкогольних напоїв
15.92.0 Виробництво етилового спирту із зброджуваних

матеріалів
15.93.0 Виробництво вин
15.94.0 Виробництво сидру
15.95.0 Виробництво інших напоїв із зброджуваних

продуктів
15.96.0 Виробництво пива
15.97.0 Виробництво солоду та солодових екстрактів
15.98.0 Виробництво мінеральних вод та прохолодних

напоїв
16.00.0 Виробництво тютюнових виробів
24.52.0 Виробництво парфумерної продукції та

косметичних засобів
24.62.0 Виробництво клею та желатину
24.63.0 Виробництво ефірної олії
22 клас
01.11.0 Вирощування зернових, технічних та решти

культур, що не належать до інших класів

рослинництва
01.12.0 Овочівництво, декоративне садівництво і

вирощування продукції розсадників
01.13.0 Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для

виробництва напоїв і прянощів
01.21.0 Розведення великої рогатої худоби
01.22.0 Розведення овець, кіз, коней
01.23.0 Розведення свиней
01.24.0 Розведення птиці
01.25.0 Розведення інших тварин і виробництво їх

продукції
01.30.0 Вирощування культур у поєднанні з тваринництвом

(змішане сільське господарство)
28.74.0 Виробництво кріпильних засобів, машинних

гвинтових виробів, ланцюгів і пружин
22.14.0 Випуск звукозаписів
22.31.1 Тиражування записів на магнітних носіях
22.32.1 Тиражування відеозаписів
28.63.0 Виробництво замків та запорів
35.43.0 Виробництво інвалідних колясок
36.21.0 Карбування монет та медалей
36.30.1 Виробництво музичних інструментів
36.30.2 Ремонт музичних інструментів
36.40.0 Виробництво спортивних товарів
36.50.0 Виробництво ігор та іграшок з усіх видів

матеріалів
36.63.5 Виробництво решти виробів, що не належать до

інших угруповань
37.10.1 Оброблення металевих відходів та брухту чорних

металів
37.10.2 Оброблення брухту та відходів кольорових

металів
50.20.1 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів

підприємствами
74.60.0 Слідча діяльність та забезпечення безпеки
23 клас
51.11.0 Посередництво в торгівлі сільськогосподарською

сировиною, живими тваринами, текстильною

сировиною та напівфабрикатами
51.12.0 Посередництво в торгівлі паливом, металами,

корисними копалинами і хімікатами
51.13.0 Посередництво в торгівлі деревиною та

будівельними матеріалами
51.14.0 Посередництво в торгівлі машинами, промисловим

устаткованням, кораблями та літаками
51.15.0 Посередництво в торгівлі меблями, речами

домашнього вжитку і залізними товарами
51.16.0 Посередництво в торгівлі одягом, взуттям,

текстильними та шкіряними виробами
51.17.0 Посередництво в торгівлі харчовими продуктами,

напоями та тютюновими виробами
51.18.0 Інші види спеціалізованого посередництва в

торгівлі
51.19.0 Посередництво в торгівлі різними товарами
51.21.0 Оптова торгівля зерном та кормами для тварин
51.22.0 Оптова торгівля квітами і рослинами
51.23.0 Оптова торгівля живими тваринами
51.24.0 Оптова торгівля шкурами і шкірою
51.25.0 Оптова торгівля необробленим тютюном
51.31.0 Оптова торгівля фруктами та овочами
51.32.0 Оптова торгівля м'ясом та м'ясними продуктами
51.33.0 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями,

олією та жирами
51.34.0 Оптова торгівля напоями
51.35.0 Оптова торгівля тютюновими виробами
51.36.1 Оптова торгівля цукром
51.36.2 Оптова торгівля шоколадними та кондитерськими

виробами
51.37.0 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами
51.38.1 Оптова торгівля рибою, морепродуктами і

молюсками
51.38.2 Спеціалізована оптова торгівля іншими видами

продовольчих товарів
51.39.0 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами

харчування, напоями та тютюновими виробами
51.41.1 Оптова торгівля тканинами
51.41.2 Оптова торгівля постільною та столовою білизною

тощо
51.41.3 Оптова торгівля голками, нитками тощо
51.42.1 Оптова торгівля одягом, включаючи спортивний
51.42.2 Оптова торгівля хутровими виробами
51.42.3 Оптова торгівля взуттям
51.42.4 Оптова торгівля галантерейними виробами
51.43.1 Оптова торгівля електропобутовими приладами
51.43.2 Оптова торгівля радіотелевізійними товарами
51.44.0 Оптова торгівля виробами з кераміки, скла і

господарськими товарами
51.45.0 Оптова торгівля парфумерними та косметичними

товарами
51.46.0 Оптова торгівля фармацевтичними товарами
51.47.1 Оптова торгівля меблями, килимами та іншим

підлоговим покриттям, а також неелектричними

побутовими приладами
51.47.2 Оптова торгівля паперовими виробами, книгами,

газетами та іншими періодичними виданнями
51.47.9 Оптова торгівля побутовими товарами, що не

належать до інших угруповань
51.51.0 Оптова торгівля паливом
51.52.1 Оптова торгівля рудами заліза і кольорових

металів
51.52.2 Оптова торгівля необробленими чорними і

кольоровими металами
51.52.3 Оптова торгівля напівфабрикатами з чорних і

кольорових металів, що не належать до інших

підкласів
51.52.4 Оптова торгівля золотом та іншими дорогоцінними

металами
51.53.1 Оптова торгівля лісоматеріалами
51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами
51.53.3 Оптова торгівля сантехнічним оснащенням
51.54.0 Оптова торгівля залізними виробами,

водопровідним та опалювальним устаткованням
51.55.0 Оптова торгівля хімічними продуктами
51.56.0 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
51.57.0 Оптова торгівля відходами та брухтом
51.61.0 Оптова торгівля верстатами
51.62.0 Оптова торгівля будівельним обладнанням
51.63.0 Оптова торгівля машинами для текстильної,

швейної та трикотажної промисловості
51.64.1 Оптова торгівля офісною технікою та обладнанням
51.64.2 Оптова торгівля офісними меблями
51.65.0 Оптова торгівля іншим промисловим обладнанням
51.66.0 Оптова торгівля сільськогосподарською технікою
51.70.0 Інші види оптової торгівлі
63.12.0 Складування
71.10.0 Здавання внайми автомобілів
71.21.0 Здавання внайми інших сухопутних транспортних

засобів
71.22.0 Здавання внайми засобів водного транспорту
71.23.0 Здавання внайми засобів повітряного транспорту
71.31.0 Здавання внайми сільськогосподарського

устатковання
71.32.0 Здавання внайми будівельних машин та

устатковання
24 клас
01.41.0 Надання послуг у рослинництві
01.42.0 Надання послуг у тваринництві, крім

ветеринарних послуг
01.50.1 Мисливство, ловля та розведення дичини
01.50.2 Надання послуг, пов'язаних з мисливством,

ловлею і розведенням дичини
02.01.1 Лісозаготівлі
02.01.2 Одержання продукції лісового господарства
02.02.0 Надання послуг, пов'язаних з лісовим

господарством
85.20.0 Ветеринарна діяльність
25 клас
60.21.2 Діяльність трамвайного транспорту
60.21.3 Діяльність тролейбусного транспорту
61.10.1 Діяльність морського пасажирського транспорту
61.10.2 Діяльність морського вантажного транспорту
61.20.1 Діяльність рейсового пасажирського водного

транспорту
61.20.2 Діяльність вантажного внутрішнього флоту
63.22.0 Функціонування водної транспортної

інфраструктури
26 клас
29.60.0 Виробництво зброї та боєприпасів
27 клас
35.30.0 Будування повітряних та космічних літальних

апаратів
28 клас
15.20.0 Промислове виробництво риби
29 клас
14.50.1 Видобування дорогоцінного та напівдорогоцінного

каміння
24.41.0 Виробництво основних фармацевтичних продуктів
24.42.0 Виробництво фармацевтичних препаратів
27.41.0 Виробництво дорогоцінних металів
30 клас
22.33.1 Тиражування записів програмного забезпечення

комп'ютерів
30.01.1 Виробництво (без ремонту) канцелярського

обладнання
30.01.2 Монтаж конторських машин
30.02.1 Виробництво (без ремонту)

електронно-обчислювальних машин та іншого

устатковання для оброблення інформації
30.02.2 Монтаж та ремонт електронно-обчислювальних

машин та іншого устатковання для оброблення

інформації
31.20.1 Виробництво (без ремонту) електророзподільної

та контрольної апаратури
33.20.1 Виробництво контрольно-вимірювальної апаратури
33.10.1 Виробництво медичного, хірургічного та

ортопедичного устатковання
33.40.0 Виробництво оптичного та фотографічного

устатковання
33.50.0 Виробництво годинників
36.63.1 Виробництво олівців, ручок, інших засобів

складання текстових документів
72.50.1 Технічне обслуговування та ремонт офісної

техніки
72.50.2 Технічне обслуговування та ремонт комп'ютерної

техніки
31 клас
24.17.0 Виробництво синтетичного каучуку
25.11.0 Виробництво гумових покришок та камер
25.12.0 Відновлення протектора гумових покришок
25.13.0 Виробництво інших гумових виробів
37.20.6 Перероблення відходів, брухту та регенерація

гуми
60.10.1 Пасажирський залізничний транспорт
60.10.2 Вантажний залізничний транспорт
63.21.1 Функціонування залізничного транспорту
32 клас
29.24.1 Виробництво (без ремонту) ваговимірювального

обладнання
29.24.2 Виробництво інших машин та устатковання

загального призначення
29.53.1 Виробництво машин для перероблення

сільгосппродуктів
29.54.1 Виробництво машин для текстильної промисловості
29.71.0 Виробництво побутових електроприладів
29.72.0 Виробництво неелектричних побутових приладів
33 клас
21.11.0 Виробництво паперової маси
21.12.0 Виробництво паперу та картону
21.21.0 Виробництво гофрованого паперу та пакувань з

паперу та картону
21.22.0 Виробництво санітарно-гігієнічних виробів та

паперових виробів для побутового користування
21.23.0 Виробництво паперового канцелярського приладдя
21.24.0 Виробництво шпалер
21.25.0 Виробництво інших виробів з паперу та картону
37.20.4 Оброблення паперу та картону
60.21.1 Пасажирський автомобільний транспорт
60.22.0 Пасажирські транспортні перевезення
60.23.0 Інші автомобільні пасажирські перевезення
60.24.1 Діяльність автомобільного вантажного транспорту
63.21.2 Функціонування автомобільного транспорту
63.40.0 Діяльність транспортних агентств
34 клас
15.61.1 Виробництво борошна
15.61.2 Виробництво круп
35 клас
74.20.2 Діяльність у сфері геології та

геологорозвідування
74.20.3 Знімальні геодезичні та гідрографічні роботи
74.20.4 Діяльність у сфері гідрометеорології
36 клас
32.10.0 Виробництво деталей електронного устатковання
37 клас
28.22.0 Виробництво радіаторів і бойлерів (котлів)

центрального опалення
29.21.0 Виробництво печей та пальників для печей
41.00.0 Збір, очищення та розподілення води
38 клас
14.30.0 Видобування мінеральної сировини для хімічної

промисловості та виробництва мінеральних добрив
24.11.0 Виробництво промислових газів
24.12.0 Виробництво барвників та пігментів
24.13.0 Виробництво інших основних неорганічних речовин
24.14.0 Виробництво інших основних органічних речовин
24.15.0 Виробництво мінеральних добрив та азотних

сполук
24.16.0 Виробництво пластмас у первинних формах
24.20.0 Виробництво пестицидів та інших агрохімічних

продуктів
24.30.0 Виробництво лаків та фарб
24.51.0 Виробництво мила, детергентів, очищувальних і

полірувальних препаратів
24.61.0 Виробництво вибухових речовин
24.64.0 Виробництво фотохімічних препаратів
24.65.0 Виробництво засобів для аудіо- та відеозапису
24.66.0 Виробництво хімічної продукції для промислових

цілей
24.70.0 Виробництво штучних волокон
25.21.0 Виробництво пластин, труб та профілів з

пластмаси
25.22.0 Виробництво тари з пластмас
25.23.0 Виробництво пластмасового обладнання для

будівництва
25.24.0 Виробництво інших виробів з пластмаси
37.20.2 Оброблення пластичних мас
39 клас
32.20.1 Виробництво апаратури для трансляції та

ретрансляції передач
32.30.1 Виробництво апаратури для запису та

відтворювання звуку та зображення
40 клас
63.11.0 Транспортне оброблення вантажів
41 клас
10.10.2 Відкрите видобування кам'яного вугілля
10.10.3 Агломерація кам'яного вугілля
10.20.1 Видобування лігніту (бурого вугілля)
10.20.2 Агломерація лігніту (бурого вугілля)
11.10.4 Видобування бітумінозного сланцю та

бітумінозного пісковику
42 клас
15.71.0 Виробництво готових кормів для тварин, що

утримуються на фермах
15.72.0 Виробництво готових кормів для домашніх тварин
43 клас
13.20.3 Видобування та збагачення алюмінієвої сировини
13.20.4 Видобування та збагачення нікелевої руди
13.20.5 Видобування та збагачення ртутної руди
13.20.6 Видобування та збагачення цинкової руди
13.20.7 Видобування та збагачення титанової руди
27.42.0 Виробництво алюмінію
27.43.0 Виробництво свинцю, цинку та олова
27.44.0 Виробництво міді
27.45.9 Виробництво інших кольорових металів та окремих

виробів з них
27.53.0 Лиття легких металів
27.54.0 Лиття інших кольорових металів
28.40.0 Кування, штампування, карбування; порошкова

металургія
44 клас
20.20.0 Виробництво дерев'яних панелей
20.30.0 Виробництво теслярських та столярних виробів
20.40.0 Виробництво дерев'яної тари
20.51.0 Виробництво різних виробів з деревини
20.52.0 Виробництво виробів з корка, соломки та

плетениці
36.11.1 Виробництво стільців та сидінь
36.12.1 Виробництво меблів для офісів та магазинів
36.13.0 Виробництво кухонних меблів
36.14.1 Виробництво інших видів меблів
36.15.0 Виробництво матраців
45 клас
28.12.0 Виробництво металевих деталей для столярних і

теслярських виробів
28.21.0 Виробництво металевих резервуарів, цистерн і

контейнерів
28.51.0 Оброблення та покриття металу
28.52.0 Інші операції з оброблення металів
28.61.0 Виробництво ножових виробів
28.71.0 Виробництво бочок та інших подібних металевих

ємностей
28.72.0 Виробництво дрібних металевих ємностей
28.73.0 Виробництво виробів з дроту
28.75.0 Виробництво різноманітних металевих виробів
46 клас
26.11.0 Виробництво листового скла
26.12.0 Формування та оброблення листового скла
26.13.0 Виробництво ємностей із скла
26.14.0 Виробництво скловолокна
26.15.0 Виробництво та оброблення інших видів скла та

виробів із скла
26.21.0 Виробництво керамічних виробів для домашнього

господарства та керамічних декоративних виробів
26.25.0 Виробництво інших керамічних виробів
37.20.1 Оброблення скла
47 клас
17.11.0 Бавовнопрядіння
17.12.0 Підготовка вовняного волокна - кардної пряжі
17.13.0 Підготовка та прядіння камвольної вовни
17.14.0 Підготовка та прядіння лляної пряжі
17.15.0 Підготовка та перемотування шовкового волокна і

штучних та синтетичних волокон
17.16.0 Виробництво ниток для шиття
17.17.0 Підготовка та прядіння іншого текстильного

волокна
17.21.0 Виробництво бавовняних тканин
17.22.0 Виробництво вовняних тканин кардного чесання
17.23.0 Виробництво камвольних тканин
17.24.0 Виробництво шовкових тканин
17.25.1 Виробництво лляних тканин
17.25.9 Виробництво тканин з інших матеріалів
17.30.0 Оброблення тканин
17.51.1 Виробництво килимів та килимових покриттів
17.52.0 Виробництво канатів, мотузок, шпагату та

сіткового полотна
17.53.0 Виробництво нетканих текстильних матеріалів
17.54.1 Виробництво фетрових виробів
17.54.2 Виробництво вузьких тканин та іншої текстильної

галантереї
17.54.9 Виробництво інших текстильних виробів
17.60.0 Виробництво трикотажних та в'язаних тканин
17.71.0 Виробництво панчішних виробів з трикотажної

тканини
17.72.1 Виробництво пуловерів та подібних виробів
37.20.3 Оброблення текстильних волокон
48 клас
29.52.2 Виробництво (без ремонту) будівельних машин і

обладнання
49 клас
14.11.0 Видобування каменю для будівництва
14.12.0 Видобування вапняку, гіпсу та крейди
14.13.0 Видобування глинистого сланцю
14.21.0 Розроблення гравійних та піщаних кар'єрів
14.22.0 Видобування глини та каоліну
14.50.2 Видобування кварцу і слюди
14.50.3 Видобування абразивів та сировини для

виробництва пористих наповнювачів
14.50.9 Видобування інших нерудних металів
26.22.0 Виробництво керамічних санітарно-технічних

виробів
26.24.0 Виробництво інших керамічних виробів технічного

призначення
26.30.0 Виробництво керамічної плитки
26.40.1 Виробництво формованої і обпаленої глиняної

цегли та блоків
26.40.9 Виробництво інших будівельних виробів з глини
26.51.0 Виробництво цементу
26.52.0 Виробництво вапна
26.53.0 Виробництво гіпсу
26.61.1 Виробництво збірних бетонних та залізобетонних

виробів
26.61.9 Виробництво інших будівельних виробів з бетону
26.62.0 Виробництво виробів з гіпсу для використання в

будівництві
26.63.0 Виробництво бетонних сумішей, готових для

використання
26.64.0 Виробництво сухих видів сумішей для мурування
26.66.0 Виробництво інших виробів з бетону та гіпсу
26.70.0 Оброблення каменю
26.82.0 Виробництво інших неметалевих мінеральних

виробів, не віднесених до інших угруповань
36.63.4 Виробництво лінолеуму та іншого покриття для

підлоги
37.20.5 Оброблення залізобетонних та бетонних виробів
50 клас
33.10.3 Ремонт (спеціалізований) медичного,

хірургічного й ортопедичного устатковання
51 клас
26.81.0 Виробництво абразивних виробів
28.62.0 Виробництво інструменту
29.14.1 Виробництво шарикопідшипників і роликових

підшипників та їх запчастин
29.14.2 Виробництво механічних передач загального

машинобудівельного призначення
29.40.1 Виробництво (без ремонту) металорізальних

верстатів
29.40.2 Виробництво (без ремонту) деревообробних

верстатів
29.40.3 Виробництво (без ремонту) ковальсько-пресового

обладнання; волочильних верстатів
29.40.4 Виробництво технологічної оснастки для

верстатів
29.40.7 Виробництво інших верстатів (для оброблення

каменю, включаючи машини для подрібнення та

шліфування каменю)
29.40.6 Виробництво ручних інструментів з ручним

двигуном або пневматичним приводом
29.40.8 Виробництво машин для механічного оброблення

інших матеріалів (твердої гуми, твердих

пластмас, холодного оброблення скла тощо)
52 клас
29.11.4 Монтаж та установлення двигунів і турбін
29.12.3 Монтаж та установлення насосів, компресорів та

гідравлічних систем
29.24.3 Монтаж та установлення інших машин загального

призначення
29.40.9 Монтаж та установлення верстатів усіх видів
29.51.2 Монтаж та установлення машин для металургії
29.52.4 Монтаж та установлення машин для добувної

промисловості та будівництва
29.53.2 Монтаж та установлення машин для перероблення

сільгосппродуктів
29.54.2 Монтаж та установлення машин для текстильної

промисловості
29.55.2 Монтаж та установлення машин для виробництва

паперу та картону
29.56.5 Монтаж та установлення решти машин спеціального

призначення
31.10.3 Монтаж та установлення двигунів, генераторів і

трансформаторів електричного струму
31.20.3 Монтаж та установлення електророзподільної та

контрольної апаратури
31.62.4 Монтаж та установлення іншого

електроустатковання
32.20.3 Монтаж та установлення апаратури для трансляції

та ретрансляції передач
32.30.3 Монтаж та установлення апаратури для запису та

відтворювання звуку і зображення
33.10.2 Монтаж та установлення медичного, хірургічного

та ортопедичного устатковання
33.20.2 Монтаж та установлення контрольно-вимірювальної

апаратури
45.11.1 Знесення будівель; звільнення будівельних

ділянок
45.11.2 Виконання земляних робіт
45.11.3 Підготовка ділянок для гірничих та інших робіт
45.12.0 Розвідувальне буріння та свердління
45.21.1 Загальне будівництво будівель (нові роботи,

роботи з заміни, реконструкції та відновлення)
45.21.2 Будівництво мостів, шляхових естакад, тунелей і

метрополітенів
45.21.3 Будівництво магістральних трубопроводів, ліній

зв'язку і енергозабезпечення
45.21.4 Будівництво трубопроводів і прокладання ліній

енергозабезпечення та зв'язку місцевого

призначення; додаткові роботи
45.21.5 Будівництво підприємств енергетики, добувної та

обробної промисловості
45.21.6 Будівництво решти споруд та інженерні роботи,

не віднесені до інших угруповань
45.21.7 Монтаж і встановлення збірних конструкцій
45.22.1 Улаштування покрівель
45.22.2 Роботи з забезпечення водонепроникності

покрівель
45.23.1 Будівництво автострад, доріг, вулиць,

залізниць, злітно-посадкових смуг на аеродромах
45.23.2 Обладнання спортивних та ігрових споруд і

майданчиків
45.24.0 Будівництво морських та річкових споруд
45.25.1 Зведення будівельних риштовань
45.25.2 Улаштування основ та буріння свердловин і

шурфів
45.25.3 Бетонні роботи
45.25.4 Монтаж металевих конструкцій
45.25.5 Цегляна і кам'яна кладка
45.25.9 Інші спеціальні будівельні роботи
45.31.1 Монтаж електропроводки і арматури
45.31.2 Монтаж систем пожежної та охоронної

сигналізації; монтаж антен
45.31.3 Монтаж ліфтів і ескалаторів
45.31.4 Інші роботи з електроустатковання будівель
45.32.0 Ізоляційні роботи
45.33.1 Монтаж систем опалення, вентиляції та

кондиціонування повітря
45.33.2 Водопровідні і каналізаційні роботи
45.33.3 Газопровідні роботи
45.34.1 Установлення огороджень і поручнів
45.34.2 Інші електромонтажні роботи
45.34.9 Інші монтажні роботи
45.41.0 Штукатурні роботи
45.42.0 Столярні роботи
45.43.1 Роботи з покриття підлоги та облицювання стін

плиткою
45.43.9 Інші види діяльності, пов'язані з покриттям

підлоги і стін
45.44.1 Роботи із скління
45.44.2 Малярні роботи
45.45.0 Інші роботи з завершення будівництва
45.50.0 Оренда устатковання для будівництва з

обслуговуючим персоналом
92.52.2 Збереження та реставрація історичних місць і

пам'ятників історії
53 клас
26.23.0 Виробництво керамічних ізоляторів та деталей

для керамічних ізоляторів
28.30.0 Виробництво нагрівальних котлів
29.11.1 Виробництво (без ремонту) поршневих двигунів

внутрішнього згоряння та деталей до них
29.11.2 Виробництво турбін та запчастин до них
29.12.1 Виробництво (без ремонту) насосів, компресорів

і гідравлічних систем
29.13.0 Виробництво кранів і клапанів
29.22.1 Виробництво (без ремонту) підіймального і

такелажного устатковання
29.23.0 Виробництво вентиляційних і охолоджувальних

промислових установок
29.51.1 Виробництво машин для металургії
29.52.1 Виробництво (без ремонту) машин і обладнання

для добувної промисловості
29.55.1 Виробництво машин для виробництва паперу та

картону
29.56.1 Виробництво машин для гумової і пластмасової

промисловості
29.56.2 Виробництво машин для поліграфічної

промисловості
29.56.3 Виробництво машин для промисловості будівельних

матеріалів і скляної промисловості
29.56.4 Виробництво машин для інших галузей

промисловості
31.10.1 Виробництво двигунів, генераторів і

трансформаторів
31.30.0 Виробництво ізольованого дроту та кабелю
31.40.0 Виробництво акумуляторів та електричних батарей
31.50.1 Виробництво електроламп
31.50.2 Виробництво освітлювального устатковання
31.62.1 Виробництво електроізоляційних виробів
31.62.2 Виробництво зварювального та іншого

електроустатковання
35.20.1 Виробництво залізничних і трамвайних

локомотивів та рухомого складу
35.50.0 Виробництво іншого транспортного устатковання,

не віднесеного до інших угруповань
54 клас
29.11.3 Ремонт (спеціалізований) двигунів і турбін
29.12.2 Ремонт (спеціалізований) насосів і компресорів
29.22.2 Ремонт (спеціалізований) підіймального і

такелажного устатковання
29.24.4 Ремонт (спеціалізований) інших машин загального

призначення
29.32.4 Ремонт (спеціалізований) тракторів та інших

сільськогосподарських машин
29.32.5 Ремонт (спеціалізований) машин для лісівництва
29.40.5 Ремонт (спеціалізований) верстатів
29.51.3 Ремонт (спеціалізований) машин для металургії
29.52.3 Ремонт (спеціалізований) машин для добувної

промисловості та будівництва
29.53.3 Ремонт (спеціалізований) машин для перероблення

сільгосппродуктів
29.54.3 Ремонт (спеціалізований) машин для текстильної

промисловості
29.55.3 Ремонт (спеціалізований) машин для вироблення

паперу та картону
29.56.6 Ремонт (спеціалізований) решти машин

спеціального призначення
31.10.2 Ремонт (спеціалізований) двигунів, генераторів

і трансформаторів електричного струму
31.20.2 Ремонт (спеціалізований) і технічне

обслуговування електророзподільної і

контрольної апаратури
31.62.3 Ремонт (спеціалізований) іншого

електроустатковання
32.20.2 Ремонт (спеціалізований) апаратури для

трансляції та ретрансляції передач
32.30.2 Ремонт (спеціалізований) апаратури для

записування та відтворювання звуку та

зображення
33.20.3 Ремонт (спеціалізований)

контрольно-вимірювальної апаратури
34.10.2 Капітальний ремонт вантажних, легкових

автомобілів та автобусів
35.20.2 Ремонт (спеціалізований) залізничних і

трамвайних локомотивів та рухомого складу
55 клас
23.10.0 Виробництво коксопродуктів
26.26.0 Виробництво вогнетривких керамічних виробів
27.10.0 Чорна металургія
27.21.0 Виробництво труб з ливарного чавуну
27.22.0 Виробництво сталевих труб
27.31.0 Холодне витягування сталевого прута
27.32.0 Холодне катання листової сталі
27.33.0 Холодне оброблення штампуванням або

вальцюванням
27.34.0 Холодне витягування дроту
27.35.0 Виробництво феросплавів та іншої продукції, що

не належить до інших угруповань
27.45.1 Виробництво хрому, марганцю, нікелю тощо
27.51.0 Чавунне лиття
27.52.0 Сталеве лиття
56 клас
36.22.0 Виробництво ювелірної продукції
57 клас
26.65.0 Виробництво виробів з волокнистого цементу
58 клас
29.31.0 Виробництво сільськогосподарських тракторів
29.32.1 Виробництво (без ремонту) машин для

рослинництва
29.32.2 Виробництво (без ремонту) машин та обладнання

для тваринництва та кормовиробництва
29.32.3 Виробництво (без ремонту) машин для лісівництва
29.32.9 Виробництво (спеціалізоване) інших машин для

сільського господарства
31.61.0 Виробництво електроустаткування для двигунів та

транспортних засобів
34.10.1 Виробництво автомобільного транспорту
34.20.0 Виробництво корпусів для автомобілів та

причепів
34.30.0 Виробництво устаткування для автомобілів
35.41.0 Виробництво мотоциклів
35.42.0 Виробництво велосипедів
59 клас
13.10.2 Відкрите видобування залізної руди
13.20.2 Відкрите видобування та збагачення марганцевої

руди
35.11.0 Будування та ремонт суден
35.12.0 Будування прогулянкових суден
60 клас
05.01.1 Ловля риби
05.01.2 Ловля ракоподібних, молюсків, збирання

морепродуктів
05.02.1 Діяльність риборозплідників і рибних ферм
61 клас
10.30.0 Видобування та агломерація торфу
62 клас
13.20.9 Видобування та збагачення руд інших кольорових,

рідкісних та дорогоцінних металів
63 клас
37.10.3 Оброблення відходів та брухту дорогоцінних

металів
64 клас
13.10.1 Підземне видобування залізної руди
13.20.1 Підземне видобування та збагачення марганцевої

руди
65 клас
12.00.0 Видобування уранової і торієвої руд
23.30.0 Виробництво та перероблення ядерного палива
66 клас
20.10.0 Лісопильне та стругальне виробництво,

просочування деревини
28.11.0 Виробництво металевих конструкцій
67 клас
10.10.1 Підземне видобування кам'яного вугілля
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 527
( 527-2001-п ) від 16.05.2001, в редакції Постанови КМ N 985
( 985-2003-п ) від 27.06.2003 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: