open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.05.2013  № 503

Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів I - II ступенів, які працюють за науково-педагогічним проектом "Росток", на 2013/2014 навчальний рік

На виконання статті 15 Закону України "Про загальну середню освіту", наказу Міністерства освіти і науки України від 19.10.2009 р. № 949 "Про продовження дослідно-експериментальної роботи за науково-педагогічним проектом "Росток" на період до 2014 року", з метою впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. № 462, та Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів I - II ступенів, які працюють за науково-педагогічним проектом "Росток", на 2013/2014 навчальний рік, що додаються.

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.), Інституту інноваційних технологій та змісту освіти (Удод О.А.) розмістити Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом "Росток", на офіційних веб-сайтах Міністерства та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра

Б.М. Жебровський
Додаток 1
до наказу Міністерства
освіти і науки України
14.05.2013  № 503

ТИПОВІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ
загальноосвітніх навчальних закладів I - II ступенів, які працюють за науково-педагогічним проектом "РОСТОК", на 2013/2014 навчальний рік

Пояснювальна записка

Типові навчальні плани для 1 - 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (додатки 2, 4, 6), навчанням мовами національних меншин (додатки 3, 5, 7), які працюють за науково-педагогічним проектом "Росток", розроблено відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту", з метою впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. № 462, та Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392, наказу Міністерства освіти і науки України від 19.10.2009 № 949 "Про продовження дослідно-експериментальної роботи за науково-педагогічним проектом "Росток" на період до 2014 року", наказу Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 р. № 522 "Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності", наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 114 "Про затвердження Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад", наказу Міністерства освіти і науки України від 23.11.2009 р. № 1054 "Про внесення змін до Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад".

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462, до інваріативної складової змісту початкової освіти увійшли освітні галузі "Природознавство" та "Суспільствознавство". У навчальних планах загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом "Росток", у 1 - 4-х класах зазначені освітні галузі "Природознавство" та "Суспільствознавство" реалізуються через інтегрований навчальний предмет "Навколишній світ".

У 5 - 6 класах продовжується вивчення інтегрованого навчального предмета "Навколишній світ", який реалізує завдання предметів "Природознавство" та "Географія" відповідної галузі "Природознавство".

Вивчення географії України у 8 та 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання рекомендовано завершувати 17 - годинними курсами фізичної та економічної й соціальної географії своєї області (регіону) відповідно до програми "Рідний край" та переліку програм і посібників, підготовлених і схвалених до використання предметною комісією з географії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України для окремих регіонів країни, районів, а подекуди окремих міст і сіл. Для цього у навчальному плані передбачено 0,5 год. у тижневому навантаженні.

Типові навчальні плани містять інваріантну складову, обов'язкову для всіх експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну, якою передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення факультативів, індивідуальних і групових занять, що визначаються загальноосвітніми навчальними закладами з урахуванням інтересів і потреб учнів, цілей та завдань науково-педагогічного проекту "Росток", а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення навчального закладу. Так, навчальними планами передбачено за рахунок годин варіативної складової збільшення часу на вивчення природничо-математичних предметів інваріантної складової, курсу "Інформаційна культура" (1 клас), навчального предмета "Навколишній світ" (2 клас), "Креслення" (з 7-го класу), спецкурсу "Елементи теорії ймовірностей" (з 6-го класу).

У 2-му класі викладання навчального предмету "Сходинки до інформатики" здійснюється за підручниками "Інформаційна культура" або "Сходинки до інформатики", які забезпечують виконання завдань освітньої галузі "Технології" (за вибором навчального закладу).

У навчальних закладах, які працюють за науково-педагогічним проектом "Росток", за рахунок загального навчального навантаження збільшено гранично допустиме навантаження учнів до меж, які не перевищують норм, встановлених Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01. При визначенні гранично допустимого навантаження години фізичної культури не враховуються, але обов'язково фінансуються.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів, враховуючи специфіку педагогічного експерименту, при наявності педагогічних кадрів і необхідних приміщень, здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128.

Типові навчальні плани зорієнтовані на роботу загальноосвітніх навчальних закладів за п'ятиденним навчальним тижнем. У навчальних закладах, які запроваджують шестиденний робочий тиждень, кількість годин варіативної складової і гранично допустиме навантаження учнів встановлюється відповідно до вимог Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01.

Класи загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом "Росток" та продовжують навчання за Державним стандартом початкової загальної освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 р. № 1717 (чинним для 3 - 4 класів на 2013/2014 н. р.; для 4-го класу на 2014/2015 н. р.), та Державним стандартом базової і повної середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24 (чинним для 6 - 9 класів на 2013/2014 н. р., для 7 - 9 класів на 2014/2015 н. р., для 8 - 9 класів на 2015/2016 н. р., для 9-го класу на 2016/2017 н. р.), можуть користуватись Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом "Росток", затвердженими наказом МОН від 06.04.2012 р. № 435.

Заступник директора
Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти

Т.О. Пушкарьова
Додаток 2
до наказу Міністерства
освіти і науки України
14.05.2013  № 503

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
початкової школи з українською мовою навчання

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

Інваріантна частина

Мови і літератури

Українська мова

8

7

7

7

Іноземна мова

1

2

2

2

Математика

Математика

4

5

5

5

Природознавство

Навколишній світ

2

2

3

3

Суспільствознавство

Мистецтво

Музичне мистецтво*

1

1

1

1

Образотворче мистецтво*

1

1

1

1

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

Сходинки до інформатики / Інформаційна культура

-

1

1

1

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

1

Фізична культура**

3

3

3

3

Разом

19 + 3

21 + 3

22 + 3

22 + 3

Варіативна частина

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять, з них:

1

1

1

1

Навколишній світ

-

1

-

-

Інформаційна культура

1

-

-

-

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня (за санітарними нормами)

20

22

23

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

25

26

26

__________
* Навчальний заклад може обирати окремі курси "Музичне мистецтво" та "Образотворче мистецтво" або інтегрований курс "Мистецтво".
** Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.Додаток 3
до наказу Міністерства
освіти і науки України
14.05.2013  № 503

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
початкової школи з навчанням російською чи іншими мовами національних меншин

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

Інваріантна частина

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)

Українська мова

3

3

4

4

Мова навчання

6

5

5

5

Іноземна мова

1

2

2

2

Математика

Математика

4

5

5

5

Природознавство

Навколишній світ

2

2

3

3

Суспільствознавство

Мистецтво

Мистецтво* / музичне мистецтво, образотворче мистецтво

1

1

1

1

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

Сходинки до інформатики / Інформаційна культура

-

1

1

1

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

1

Фізична культура**

3

3

3

3

Разом

19 + 3

21 + 3

23 + 3

23 + 3

Варіативна частина

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять, з них:

1

1

-

-

Навколишній світ

-

1

-

-

Інформаційна культура

1

-

-

-

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

22

23

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

25

26

26

__________
* Навчальний заклад може обирати інтегрований курс "Мистецтво" замість окремих курсів "Музичне мистецтво" та "Образотворче мистецтво".
** Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.Додаток 4
до наказу Міністерства
освіти і науки України
14.05.2013  № 503

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
основної школи з українською мовою навчання

Освітні галузі

Навчальні предмети

5 клас

Кількість годин на тиждень

Інваріантна частина

Мови і література

Українська мова

3,5

Українська література

2

Перша іноземна мова

3

Друга іноземна мова

2

Світова література

2

Суспільствознавство

Історія України

1

Всесвітня історія

-

Основи правознавства

-

Мистецтво

Мистецтво* / музичне мистецтво, образотворче мистецтво

1

Математика

Математика

5

Алгебра

-

Геометрія

-

Природознавство

Навколишній світ

4

Біологія

-

Географія

-

Фізика

-

Хімія

-

Технології

Трудове навчання

1

Інформатика

1

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

Фізична культура**

3

Разом

26,5 + 3

Варіативна частина

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, факультативи, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1,5

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

28

Всього фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

32

__________
* Навчальний заклад може обирати інтегрований курс "Мистецтво" замість окремих курсів "Музичне мистецтво" та "Образотворче мистецтво".
** Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.Додаток 5
до наказу Міністерства
освіти і науки України
14.05.2013  № 503

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
основної школи з навчанням російською чи іншими мовами національних меншин

Освітні галузі

Навчальні предмети

5 клас

Кількість годин на тиждень

Інваріантна частина

Мови і література

Українська мова

3

Українська література

2

Перша іноземна мова

3

Друга іноземна мова

2

Мова навчання

2

Інт. курс "Література"

2

Суспільствознавство

Історія України

1

Всесвітня історія

-

Основи правознавства

-

Мистецтво

Мистецтво* / музичне мистецтво, образотворче мистецтво

1

Математика

Математика

5

Алгебра

-

Геометрія

-

Природознавство

Навколишній світ

4

Біологія

-

Географія

-

Фізика

-

Хімія

-

Технології

Трудове навчання

1

Інформатика

1

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

Фізична культура**

3

Разом

28 + 3

Варіативна частина

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, факультативи, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

-

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

28

Всього фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

32

__________
* Навчальний заклад може обирати інтегрований курс "Мистецтво" замість окремих курсів "Музичне мистецтво" та "Образотворче мистецтво".
** Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.Додаток 6
до наказу Міністерства
освіти і науки України
14.05.2013  № 503

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
основної школи з українською мовою навчання

Освітні галузі

Навчальні предмети

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

Кількість годин на тиждень

Інваріантна частина

Мови і література

Українська мова

3

3

2

2

Іноземна мова

3

3

2

2

Українська література

2

2

2

2

Світова література

2

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

1

Правознавство (практичний курс)

-

-

-

1

Етика

1

-

-

-

Естетична культура

Музичне мистецтво

1

1

1

-

Образотворче мистецтво

1

1

-

-

Художня культура

-

-

-

1

Математика

Математика

5

-

-

-

Алгебра

-

4

4

4

Геометрія

-

2

2

2

Природознавство

Навколишній світ

4

-

-

-

Біологія

-

2

2

3

Географія

-

2

1,5 + 0,5

1,5 + 0,5

Фізика

-

2

2

2

Хімія

-

2

3

2

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

Інформатика

1

1

1

1

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

0,5

0,5

Фізична культура**

2,5

2,5

3

3

Разом

27 + 2,5

31 + 2,5

29 + 3

30 + 3

Варіативна частина

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, факультативи, проведення індивідуальних консультацій та групових занять, з них:

4

1

4

3

Елементи теорії ймовірностей

1

1

1

1

Фізика

-

-

1

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

31

32

33

33

Всього фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

34

36

38

38

__________
** Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.Додаток 7
до наказу Міністерства
освіти і науки України
14.05.2013  № 503

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
основної школи з навчанням російською чи іншими мовами національних меншин

Освітні галузі

Навчальні предмети

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

Кількість годин на тиждень

Інваріантна частина

Мови і література

Українська мова

3

2

2

2

Іноземна мова

3

2

2

2

Рідна мова

2

2

2,5

2

Українська література

2

2

2

2

Світова література / Література

2

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

1

Правознавство (практичний курс)

-

-

-

1

Етика

1

-

-

-

Естетична культура

Музичне мистецтво

1

1

1

-

Образотворче мистецтво

1

1

-

-

Художня культура

-

-

-

1

Математика

Математика

5

-

-

-

Алгебра

-

3

4

3,5

Геометрія

-

2

2

2

Природознавство

Навколишній світ

4

-

-

-

Біологія

-

2

2

3

Географія

-

2

1,5

1,5

Фізика

-

2

2

2

Хімія

-

2

3

2

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

Інформатика

1

1

1

1

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

0,5

0,5

Фізична культура**

2,5

2,5

3

3

Разом

29 + 2,5

30 + 2,5

31 + 3

31 + 3

Варіативна частина

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, факультативи, проведення індивідуальних консультацій та групових занять, з них:

2

2

2

2

Елементи теорії ймовірностей

1

1

1

1

Математика (Алгебра*)

-

1*

-

-

Фізика

-

-

1

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

31

32

33

33

Всього фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

34

36

38

38

__________
** Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

{Текст взято з сайту Інституту інноваційних технол. http://www.iitzo.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: