open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
09.04.2003 N 1-05/4

Про порядок прийняття рішень щодо

присвоєння вченого звання старшого наукового

співробітника вченими радами наукових установ

та вищих навчальних закладів і забезпечення

єдності вимог до рівня наукової

кваліфікації здобувачів ученого звання

старшого наукового співробітника

З метою посилення дієвості та ефективності системи державного
контролю у сфері підготовки та атестації наукових і
науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації відповідно до
Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня
1997 р. N 644 ( 644-97-п ), зі змінами та доповненнями згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. N 1241
( 1241-98-п ) і 22 липня 1999 р. N 1336 ( 1336-99-п ), президія
ВАК України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Встановити, що: 1. Довідка (форма 20 ( v0121330-97 )) атестаційної справи
здобувача вченого звання старшого наукового співробітника
"Докладна характеристика наукової діяльності здобувача" має
містити розгорнуту анотацію обсягом 2-3 сторінки (близько шести
тисяч друкованих знаків), в якій наводяться назва теми, зміст і
результати наукових досліджень зі спеціальності, за якою
присвоюється вчене звання старшого наукового співробітника. У
випадку використання здобувачем ідей або розроблень, що належать
співавторам, разом з якими були опубліковані наукові праці, в
анотації потрібно зазначити його особистий внесок у ці праці та
розробки.
2. Учене звання старшого наукового співробітника присвоюють
докторам і кандидатам наук, які зараховані на посади, перелічені у
пунктах 33 і 36 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння
вчених звань ( 644-97-п ), зокрема й за контрактом, за наявності у
них не менш як 5 опублікованих після захисту кандидатської
дисертації наукових праць (у тому числі можуть бути 2 отриманих
патенти) в межах відповідної спеціальності, з них не менш як 3
наукові праці (у тому числі можуть бути 2 отриманих патенти) з
тієї самої спеціальності, опублікованих за останні п'ять років.
3. Учена рада може присвоювати вчене звання старшого
наукового співробітника за спеціальністю, котра належить до іншої
галузі науки, ніж галузь, за якою здобувачу присуджений науковий
ступінь кандидата наук. У цьому випадку в наукових працях здобувача повинні міститися
нові науково обґрунтовані результати проведених автором
досліджень, які в сукупності розв'язують конкретне наукове
завдання, що має істотне значення для відповідної галузі науки,
характеризуються єдністю змісту і свідчать про особистий внесок
здобувача у виконання важливої пріоритетної тематики.
4. Починаючи з 1 червня 2003 р. Вища атестаційна комісія
приймає атестаційні справи, які відповідають вимогам пп. 1-3 цієї
постанови.
Голова ВАК України В.В.Скопенко
Учений секретар Л.М.Артюшин

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: