open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 5 серпня 1998 р. N 1241

Київ
Про внесення змін та доповнень до Порядку

присудження наукових ступенів і

присвоєння вчених звань

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння
вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 28 червня 1997 р. N 644 ( 644-97-п ) (Офіційний вісник
України, 1997 р., число 27, с. 105), зміни і доповнення, що
додаються.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.28

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 5 серпня 1998 р. N 1241
ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,

що вносяться до Порядку присудження наукових

ступенів і присвоєння вчених звань, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від

28 червня 1997 р. N 644 ( 644-97-п )

1. Абзац четвертий пункту 12 після слова "спеціальностями"
доповнити словами "з однієї галузі науки".
2. У пункті 33 слова "(з них не менше календарного року на
одній із зазначених посад)" замінити словами "(з них не менше двох
календарних років на одній із зазначених посад)", а слова "не
менше п'яти кандидатів наук" замінити словами "не менше трьох
кандидатів наук".
3. У пункті 34:
в абзаці другому слова "протягом навчального року" замінити
словами "не менше двох календарних років", слова "допущених для
використання в навчальному процесі" замінити словами "з грифом
Міносвіти або інших центральних органів виконавчої влади, які
мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади (з
відповідних напрямів діяльності)";
абзац третій викласти в такій редакції:
"діячам культури і мистецтв, фахівцям фізичної культури і
спорту, які мають державні почесні звання, успішно працюють на
посадах завідуючого кафедрою, професора, ректора (проректора з
навчальної та наукової роботи) вищих навчальних закладів III-IV
рівня акредитації та прирівняних до них навчальних закладів
післядипломної освіти не менше двох календарних років і мають стаж
педагогічної роботи у зазначених закладах не менше семи років,
мають навчально-методичні та наукові праці (не менше 15),
опубліковані у провідних (фахових) виданнях України та інших
держав, чи підручник (навчальний посібник) з грифом Міносвіти або
інших центральних органів виконавчої влади, що мають у своєму
підпорядкуванні вищі навчальні заклади (з відповідних напрямів
діяльності), викладають основні навчальні курси на високому
методичному і науковому рівні та підготували фахівців вищої
кваліфікації (лауреатів міжнародних та державних премій,
конкурсів, чемпіонів або призерів міжнародних змагань)";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"докторам наук - висококваліфікованим фахівцям народного
господарства, залученим до педагогічної роботи на посади
завідуючого кафедрою або професора, після успішної роботи на цих
посадах не менше двох календарних років, які мають стаж
педагогічної роботи у вищих навчальних закладах III-IV рівня
акредитації та прирівняних до них навчальних закладах
післядипломної освіти не менше трьох років і вчене звання доцента
(старшого наукового співробітника), вагомі навчально-методичні
праці, що використовуються у педагогічній практиці, викладають на
високому методичному рівні основні навчальні курси, пов'язані з
відповідною галуззю народного господарства, і мають досвід
підготовки кандидатів наук".
4. У пункті 35:
слова "протягом навчального року" замінити словами "не менше
двох календарних років", а слова "у вищих закладах освіти"
замінити словами "у вищих навчальних закладах III-IV рівня
акредитації та прирівняних до них навчальних закладах
післядипломної освіти";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Як виняток вчене звання доцента може бути також присвоєне
діячам культури і мистецтв, фахівцям фізичної культури і спорту,
які мають державні почесні звання і працюють на посадах,
перелічених в абзаці першому цього пункту, за умови успішної
роботи на цих посадах не менше двох календарних років, мають стаж
педагогічної роботи у вищих навчальних закладах III-IV рівня
акредитації та прирівняних до них навчальних закладах
післядипломної освіти не менше п'яти років, навчально-методичні та
наукові праці, які використовуються у педагогічній практиці та
опубліковані за останні п'ять років у провідних (фахових) виданнях
України та інших країн, мають значні особисті творчі досягнення у
сфері своєї діяльності".
5. У пункті 36 слова "і за умови успішної роботи на цих
посадах не менше року" замінити словами "і за умови успішної
роботи на цих посадах не менше двох календарних років".
6. У тексті Порядку слова "заклади освіти", "заклади
післядипломної освіти" замінити відповідно словами "вищі навчальні
заклади", "навчальні заклади післядипломної освіти" у відповідних
відмінках.

Міністр

Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: