open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова президії

ВАК України

27.05.2009 N 1-05/2

08.07.2009 N 1-05/3

ПЕРЕЛІК

наукових фахових видань України
{ Зміни до Переліку див. в Наказах Вищої атестаційної

комісії

N 340 ( v0340330-11 ) від 21.04.2011

N 556 ( v0556330-11 ) від 14.06.2011

N 576 ( v0576330-11 ) від 17.06.2011

N 626 ( v0626330-11 ) від 25.06.2011

Наказі Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту

N 54 ( v0054736-13 ) від 25.01.2013

Наказах Міністерства освіти і науки

N 463 ( v0463729-13 ) від 25.04.2013

N 654 ( v0654729-13 ) від 31.05.2013

N 455 ( v0455729-14 ) від 15.04.2014

N 793 ( v0793729-14 ) від 04.07.2014 }

------------------------------------------------------------------- |N | Назва видання | Засновник | Галузі науки, дата | | | | (співзасновники) | затвердження | |-----------------------------------------------------------------| | ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ | |-----------------------------------------------------------------| | ЖУРНАЛИ | |-----------------------------------------------------------------| |1 |Ukrainian journal of|Інститут фізичної |фізичні науки | | |physical optics |оптики МОН України |27.05.2009 | | |Український журнал | | | | |фізичної оптики | | | |-----------------------------------------------------------------| | ХІМІЧНІ НАУКИ | |-----------------------------------------------------------------| | ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ | |-----------------------------------------------------------------| |1 |Вісник Львівського |Львівський |хімічні науки | | |університету. |національний |27.05.2009 | | |Серія: хімічна |університет імені | | | | |Івана Франка МОН | | | | |України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |2 |Вісник |ДВНЗ |хімічні науки | | |Прикарпатського |"Прикарпатський |27.05.2009 | | |національного |національний | | | |університету імені |університет імені | | | |Василя Стефаника. |Василя Стефаника" | | | |Серія: хімія |МОН України | | |-----------------------------------------------------------------| | ЖУРНАЛИ | |-----------------------------------------------------------------| |1 |Вісник |Дніпропетровський |хімічні науки | | |Дніпропетровського |національний |08.07.2009 | | |університету. Серія:|університет імені | | | |хімія |Олеся Гончара МОН | | | | |України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |2 |Вісник Одеського |Одеський |хімічні науки | | |національного |національний |08.07.2009 | | |університету. |університет імені | | | |Хімія |І.І.Мечникова МОН | | | | |України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |3 |Хімія металів і |Львівський |хімічні науки | | |сплавів |національний |27.05.2009 | | |Chemistry of Metals |університет імені | | | |and Alloys |Івана Франка МОН | | | | |України | | |-----------------------------------------------------------------| | БІОЛОГІЧНІ НАУКИ | |-----------------------------------------------------------------| | ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ | |-----------------------------------------------------------------| |1 |"Бранта: Збірник |Мелітопольський |біологічні науки | | |наукових праць |державний |08.07.2009 | | |Азово-Чорноморської |педагогічний | | | |орнітологічної |університет МОН | | | |станції" |України, Інститут | | | |"Бранта: Сборник |зоології | | | |научных трудов |ім. | | | |орнитологической |І.І.Шмальгаузена | | | |станции" |НАН України | | | |"Branta: | | | | |Transactions of the | | | | |Azov-Black Sea | | | | |Ornithological | | | | |Station" | | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |2 |Вісник Львівського |Львівський |біологічні науки | | |університету. |національний |27.05.2009 | | |Серія: біологічна |університет імені | | | | |Івана Франка МОН | | | | |України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |3 |Захист і карантин |Інститут захисту |біологічні, | | |рослин |рослин УААН |сільськогосподарські| | | | |науки (агрономія) | | | | |08.07.2009 | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |4 |Науковий вісник |Ужгородський |біологічні науки | | |Ужгородського |національний |27.05.2009 | | |університету. |університет МОН | | | |Серія: біологія |України | | |-----------------------------------------------------------------| | ЖУРНАЛИ | |-----------------------------------------------------------------| |1 |Біологічні студії |Львівський |біологічні науки | | |Studia biologica |національний |27.05.2009 | | | |університет імені | | | | |Івана Франка МОН | | | | |України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |2 |Біотехнологія |НАН України, |біологічні науки | | | |Інститут біохімії |27.05.2009 | | | |ім. О.В.Палладіна | | | | |НАН України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |3 |Вісник |Дніпропетровський |біологічні науки | | |Дніпропетровського |національний |08.07.2009 | | |університету. Серія:|університет імені | | | |біологія |Олеся Гончара МОН | | | | |України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |4 |Вісник Українського |Українське |біологічні науки | | |товариства генетиків|товариство |08.07.2009 | | |і селекціонерів |генетиків і | | | | |селекціонерів | | | | |ім. М.І.Вавилова | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |5 |Вісник Харківського |Харківський |біологічні науки | | |національного |національний |08.07.2009 | | |аграрного |аграрний | | | |університету. |університет | | | |Серія: біологія |ім. В.В.Докучаєва | | | |Вестник Харьковского|Мін АП | | | |национального | | | | |аграрного | | | | |университета. | | | | |Серия: биология | | | | |The Bulletin of | | | | |Kharkiv national | | | | |agrarian university | | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |6 |Вісті Біосферного |Біосферний |біологічні науки | | |заповідника |заповідник |08.07.2009 | | |"Асканія-Нова" |"Асканія-Нова" | | | | |імені Фрідріха | | | | |Едуардовича Фальц- | | | | |Фейна УААН | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |7 |Ґрунтознавство |Дніпропетровський |біологічні науки | | |Почвоведение |національний |08.07.2009 | | |Soil Science |університет імені | | | | |Олеся Гончара МОН | | | | |України, ТОВ | | | | |"Агентство | | | | |"Телепресінформ" | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |8 |Досягнення біології |НАН України, АМН |медико-біологічні | | |та медицини |України, Одеський |науки | | |Достижения биологии |державний медичний |27.05.2009 | | |и медицины |університет МОЗ | | | |Achievements of |України | | | |biology and | | | | |medicine | | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |9 |Екологія і |Дніпропетровський |біологічні науки | | |ноосферологія |національний |08.07.2009 | | |Экология и |університет імені | | | |ноосферология |Олеся Гончара МОН | | | |Ecology and |України, ТОВ | | | |noospherology |"Агентство | | | | |"Телепресінформ" | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |10 |Карантин і захист |Інститут захисту |біологічні науки | | |рослин |рослин УААН, ПП |08.07.2009 | | | |"Колообіг" |сільськогосподарські| | | | |27.05.2009 | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |11 |Мікробіологія і |Одеський |біологічні науки | | |біотехнологія |національний |27.05.2009 | | | |університет імені | | | | |І.І.Мечникова МОН | | | | |України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |12 |Рибогосподарська |Інститут рибного |біологічні, | | |наука України |господарства УААН |сільськогосподарські| | |Рыбохозяйственная | |науки | | |наука Украины | |(іхтіологія) | | |Fisheries Science of| |08.07.2009 | | |Ukraine | | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |13 |Світ медицини та |Українська медична |біологічні, медичні | | |біології |стоматологічна |науки | | | |академія, |08.07.2009 | | | |Полтавське | | | | |відділення | | | | |Міжнародного фонду | | | | |допомоги хворим з | | | | |наслідками травм та| | | | |захворювань, | | | | |Всеукраїнська | | | | |громадська | | | | |організація | | | | |"Наукове товариство| | | | |анатомів, | | | | |гістологів, | | | | |ембріологів та | | | | |топографоанатомів | | | | |України" | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |14 |Сенсорна електроніка|Одеський |біологічні, технічні| | |і мікросистемні |національний |науки | | |технології |університет ім. |08.07.2009 | | | |І.І.Мечникова МОН | | | | |України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |15 |Український |НАН України, |біологічні науки | | |ботанічний журнал |Інститут ботаніки |08.07.2009 | | |Украинский |імені М.Г.Холодного| | | |ботанический журнал |НАН України | | | |Ukrainian Botanical | | | | |Journal | | | |-----------------------------------------------------------------| | ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ | |-----------------------------------------------------------------| | ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ | |-----------------------------------------------------------------| |1 |Наукові праці |Український |геологічні науки | | |УкрНДМІ НАН України |державний науково- |08.07.2009 | | | |дослідний і | | | | |проектно- | | | | |конструкторський | | | | |інститут гірничої | | | | |геології, | | | | |геомеханіки і | | | | |маркшейдерської | | | | |справи (УкрНДМІ) | | | | |НАН України | | |-----------------------------------------------------------------| | ТЕХНІЧНІ НАУКИ | |-----------------------------------------------------------------| | ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ | |-----------------------------------------------------------------| |1 |Актуальні проблеми |Дніпропетровський |технічні науки | | |автоматизації та |національний |08.07.2009 | | |інформаційних |університет імені | | | |технологій |Олеся Гончара МОН | | | |Актуальные проблемы |України | | | |автоматизации и | | | | |информационных | | | | |технологий | | | | |Actual problems | | | | |automation and | | | | |informational | | | | |technologies | | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |2 |Будівельні |ДП "Державний НДІ |технічні науки, | | |конструкції |будівельних |архітектура | | |Строительные |конструкцій" |08.07.2009 | | |конструкции |Міністерства | | | |Building structures |регіонального | | | | |розвитку та | | | | |будівництва | | | | |України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |3 |Будівництво та |Національна |технічні науки, | | |техногенна безпека |академія |архітектура | | |Строительство и |природоохоронного |08.07.2009 | | |техногенная |та курортного | | | |безопасность |будівництва МОН | | | | |України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |4 |Відкриті |Національний |технічні науки | | |інформаційні та |аерокосмічний |08.07.2009 | | |комп'ютерні |університет ім. | | | |інтегровані |М.Є.Жуковського | | | |технології |"Харківський | | | |Открытые |авіаційний | | | |информационные и |інститут" МОН | | | |компьютерные |України | | | |интегрированные | | | | |технологии | | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |5 |Вісник Донбаської |Донбаська |технічні науки, | | |національної |національна |архітектура | | |академії будівництва|академія |27.05.2009 | | |і архітектури |будівництва і | | | |Вестник Донбасской |архітектури МОН | | | |национальной |України | | | |академии | | | | |строительства и | | | | |архитектуры | | | | |Proceeding of the | | | | |Donbas National | | | | |Academy of Civil | | | | |Engineering and | | | | |Architecture | | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |6 |Вісник |Кременчуцький |технічні науки | | |Кременчуцького |державний |08.07.2009 | | |державного |політехнічний | | | |політехнічного |університет імені | | | |університету імені |Михайла | | | |Михайла |Остроградського МОН| | | |Остроградського |України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |7 |Геотехнічна механіка|Інститут |технічні науки | | |Геотехническая |геотехнічної |08.07.2009 | | |механика |механіки імені | | | |Geo-Technical |М.С.Полякова НАН | | | |Mechanics |України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |8 |Збірник наукових |Національний |технічні науки | | |праць Військового |технічний |08.07.2009 | | |інституту |університет України| | | |телекомунікацій та |"Київський | | | |інформатизації НТУУ |політехнічний | | | |"КПІ" |інститут" МОН | | | | |України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |9 |Збірник наукових |Подільський |технічні, | | |праць Подільського |державний аграрно- |економічні, | | |державного аграрно- |технічний |сільськогосподарські| | |технічного |університет |науки | | |університету | |27.05.2009 | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |10 |Збірник наукових |Львівський |технічні науки | | |праць "Пожежна |державний |27.05.2009 | | |безпека" |університет безпеки| | | | |життєдіяльності, | | | | |УНДІ пожежної | | | | |безпеки | | | | |Міністерства | | | | |України з питань | | | | |надзвичайних | | | | |ситуацій та у | | | | |справах захисту | | | | |населення від | | | | |наслідків | | | | |Чорнобильської | | | | |катастрофи | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |11 |Збірник наукових |ВАТ "Український |технічні науки | | |праць Українського |науково-дослідний |27.05.2009 | | |науково-дослідного |та проектний | | | |та проектного |інститут сталевих | | | |інституту сталевих |конструкцій імені | | | |конструкцій імені |В.М.Шимановського" | | | |В.М.Шимановського | | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |12 |Комп'ютерна |Національна |технічні науки, | | |математика |Академія Наук |фіз.-мат. науки | | |Компьютерная |України, Інститут |(інформатика) | | |математика |кібернетики імені |08.07.2009 | | | |В.М.Глушкова НАН | | | | |України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |13 |Математичне та |Кам'янець- |технічні науки | | |комп'ютерне |Подільський |27.05.2009 | | |моделювання. |національний | | | |Серія: технічні |університет імені | | | |науки |Івана Огієнка МОН | | | | |України, Інститут | | | | |кібернетики імені | | | | |В.М.Глушкова НАН | | | | |України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |14 |Національна безпека:|Інститут проблем |технічні науки | | |український вимір |національної |27.05.2009 | | | |безпеки РНБО | | | | |України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |15 |Обработка материалов|Донбаська державна |технічні науки | | |давлением |машинобудівна |27.05.2009 | | | |академія МОН | | | | |України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |16 |Пожежна безпека: |Академія пожежної |технічні науки | | |теорія і практика |безпеки імені |27.05.2009 | | | |Героїв Чорнобиля | | | | |Міністерства | | | | |України з питань | | | | |надзвичайних | | | | |ситуацій та у | | | | |справах захисту | | | | |населення від | | | | |наслідків | | | | |Чорнобильської | | | | |катастрофи | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |17 |Праці Таврійського |Таврійський |технічні науки | | |державного |державний |08.07.2009 | | |агротехнологічного |агротехнологічний | | | |університету |університет Мін АП | | | | |України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |18 |Проблеми загальної |НАН України, |технічні науки | | |енергетики |Інститут загальної |08.07.2009 | | | |енергетики НАН | | | | |України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |19 |Проблеми тертя та |Національний |технічні науки | | |зношування |авіаційний |08.07.2009 | | | |університет МОН | | | | |України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |20 |Цифрові технології |Одеська національна|технічні науки | | | |академія зв'язку |08.07.2009 | | | |імені О.С.Попова | | | | |МОН України | | |-----------------------------------------------------------------| | ЖУРНАЛИ | |-----------------------------------------------------------------| |1 |Автоматическая |НАН України, |технічні науки | | |сварка |Інститут |27.05.2009 | | |Автоматичне |електрозварювання | | | |зварювання |імені Є.О.Патона, | | | | |НАН України, | | | | |Міжнародна | | | | |асоціація | | | | |"Зварювання" | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |2 |Вісник Вінницького |Вінницький |технічні науки | | |політехнічного |національний |08.07.2009 | | |інституту |технічний інститут | | | | |МОН України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |3 |Вісник |Дніпропетровський |технічні науки | | |Дніпропетровського |національний |08.07.2009 | | |університету. Серія:|університет імені | | | |механіка |Олеся Гончара МОН | | | | |України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |4 |Вісник Київського |Київський |технічні науки | | |національного |національний |08.07.2009 | | |університету |університет | | | |технологій та |технологій та | | | |дизайну |дизайну МОН | | | | |України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |5 |Інформаційні |Вінницький |технічні науки | | |технології та |національний |08.07.2009 | | |комп'ютерна |технічний | | | |інженерія |університет МОН | | | | |України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |6 |Металеві конструкції|Донбаська |технічні науки | | |Металлические |національна |27.05.2009 | | |конструкции |академія | | | |Metal Constructions |будівництва і | | | | |архітектури МОН | | | | |України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |7 |Нові технології. |ПВНЗ "Кременчуцький|технічні науки | | |Науковий вісник |університет |27.05.2009 | | |Кременчуцького |економіки, | | | |університету |інформаційних | | | |економіки, |технологій і | | | |інформаційних |управління" | | | |технологій і | | | | |управління | | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |8 |Радіоелектронні і |Національний |технічні науки | | |комп'ютерні системи |аерокосмічний |08.07.2009 | | | |університет | | | | |ім. М.Є.Жуковського| | | | |"Харківський | | | | |авіаційний | | | | |інститут" МОН | | | | |України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |9 |Современная |НАН України, |технічні науки | | |электрометаллургия |Інститут |08.07.2009 | | | |електрозварювання | | | | |ім. Є.О.Патона НАН | | | | |України, Міжнародна| | | | |Асоціація | | | | |"Зварювання" | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |10 |Сучасне промислове |Донбаська |технічні науки, | | |та цивільне |національна |архітектура | | |будівництво |академія |27.05.2009 | | |Современное |будівництва і | | | |промышленное и |архітектури МОН | | | |гражданское |України | | | |строительство | | | | |Modern Industrial | | | | |and Civil | | | | |Construction | | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |11 |Східно-Європейський |Українська державна|технічні науки | | |журнал передових |академія |08.07.2009 | | |технологій |залізничного | | | |Восточно-Европейский|транспорту МОН | | | |журнал передовых |України, ПП | | | |технологий |"Технологічний | | | |Eastern-European |центр" | | | |Journal of | | | | |Enterprise | | | | |Technologies | | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |12 |Техника и приборы |Міністерство |технічні науки | | |СВЧ |промислової |08.07.2009 | | | |політики України, | | | | |ВАТ "Науково- | | | | |виробниче | | | | |підприємство | | | | |"Сатурн", ДП "НДІ | | | | |"Оріон", Одеський | | | | |національний | | | | |політехнічний | | | | |університет МОН | | | | |України, ПП | | | | |"Політехперіодика" | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |13 |Технічна діагностика|НАН України, |технічні науки | | |та неруйнівний |Інститут |27.05.2009 | | |контроль |електрозварювання | | | |Техническая |ім. Є.О.Патона НАН | | | |диагностика и |України, Міжнародна| | | |неразрушающий |асоціація | | | |контроль |"Зварювання" | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |14 |Технологія |ДП "Науково- |технічні науки | | |приладобудування |дослідний |27.05.2009 | | |Технология |технологічний | | | |приборостроения |інститут | | | | |приладобудування" | | |-----------------------------------------------------------------| | СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ | |-----------------------------------------------------------------| | ЖУРНАЛИ | |-----------------------------------------------------------------| |1 |Вісник Полтавської |Полтавська державна|сільськогосподарські| | |державної аграрної |аграрна академія |науки, ветеринарні | | |академії |Мін АП України |науки | | | | |(зоотехнія) | | | | |27.05.2009 | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |2 |Науковий вісник |Інститут |сільськогосподарські| | |"Асканія-Нова" |тваринництва |науки | | | |степових районів |27.05.2009 | | | |ім. М.Ф.Іванова | | | | |"Асканія-Нова" - | | | | |Національний | | | | |науковий | | | | |селекційно- | | | | |генетичний центр з | | | | |вівчарства УААН | | |-----------------------------------------------------------------| | ІСТОРИЧНІ НАУКИ | |-----------------------------------------------------------------| | ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ | |-----------------------------------------------------------------| |1 |Регіональна історія |Інститут історії |історичні науки | | |України |України НАН |27.05.2009 | | | |України | | |-----------------------------------------------------------------| | ЖУРНАЛИ | |-----------------------------------------------------------------| |1 |Археологія |Інститут археології|історичні науки | | | |НАН України |(археологія) | | | | |27.05.2009 | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |2 |Архіви України |Державний комітет |історичні науки | | | |архівів України, |08.07.2009 | | | |Інститут історії | | | | |України НАН | | | | |України, Інститут | | | | |української | | | | |археографії та | | | | |джерелознавства | | | | |ім. | | | | |М.С.Грушевського | | | | |НАН України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |3 |Історія. Філософія. |Житомирський |історичні, | | |Релігієзнавство |державний |філософські науки | | | |університет імені |27.05.2009 | | | |Івана Франка МОН | | | | |України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |4 |Краєзнавство |Всеукраїнська |історичні науки | | | |спілка краєзнавців,|27.05.2009 | | | |Інститут історії | | | | |України НАН | | | | |України | | |-----------------------------------------------------------------| | ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ | |-----------------------------------------------------------------| | ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ | |-----------------------------------------------------------------| |1 |Вісник Криворізького|Криворізький |економічні науки | | |економічного |економічний |08.07.2009 | | |інституту КНЕУ |інститут Київського| | | | |національного | | | | |економічного | | | | |університету | | | | |ім. Вадима Гетьмана| | | | |МОН України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |2 |Вісник Університету |Університет |економічні науки | | |банківської справи |банківської справи |08.07.2009 | | |Національного банку |Національного банку| | | |України |України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |3 |Європейський вектор |ЗАТ |економічні науки | | |економічного |"Дніпропетровський |08.07.2009 | | |розвитку |університет | | | | |економіки і права" | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |4 |Збірник наукових |Уманський державний|економічні науки | | |праць Уманського |аграрний |08.07.2009 | | |державного аграрного|університет Мін АП | | | |університету |України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |5 |Інституціональний |Мелітопольський |економічні науки | | |вектор економічного |інститут державного|08.07.2009 | | |розвитку МІДМУ |та муніципального | | | |"КПУ" |управління | | | | |"Класичного | | | | |приватного | | | | |університету" | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |6 |Історія народного |ДУ "Інститут |економічні науки | | |господарства та |економіки та |08.07.2009 | | |економічної думки |прогнозування НАН | | | |України |України" | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |7 |Наукові записки |Львівський |економічні, юридичні| | |Львівського |університет бізнесу|науки | | |університету бізнесу|і права |27.05.2009 | | |і права | | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |8 |Наукові записки |Національний |економічні науки | | |НаУКМА. |університет "Києво-|08.07.2009 | | |Серія: економічні |Могилянська | | | |науки |Академія" | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |9 |Теоретичні і |Приазовський |економічні науки | | |практичні аспекти |державний технічний|08.07.2009 | | |економіки та |університет МОН | | | |інтелектуальної |України | | | |власності | | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |10 |Фінансово-кредитна |Університет |економічні науки | | |діяльність: проблеми|банківської справи |08.07.2009 | | |теорії та практики |Національного банку| | | | |України | | |-----------------------------------------------------------------| | ЖУРНАЛИ | |-----------------------------------------------------------------| |1 |Агросвіт |Рада по вивченню |економічні науки | | | |продуктивних сил |27.05.2009 | | | |України НАН | | | | |України, ТОВ "ДКС | | | | |ЦЕНТР" | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |2 |Академічний огляд |Національний |економічні науки | | | |гірничий |08.07.2009 | | | |університет МОН | | | | |України, ЗАТ | | | | |"Дніпропетровський | | | | |університет | | | | |економіки та | | | | |права" | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |3 |Вісник |Дніпропетровський |економічні науки | | |Дніпропетровського |національний |08.07.2009 | | |університету. Серія:|університет імені | | | |економіка |Олеся Гончара МОН | | | | |України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |4 |Вісник Сумського |Сумський державний |економічні науки | | |державного |університет МОН |08.07.2009 | | |університету. |України | | | |Серія: економіка | | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |5 |Вісник Сумського |Сумський |економічні науки | | |національного |національний |08.07.2009 | | |аграрного |аграрний | | | |університету. |університет | | | |Серія: фінанси і | | | | |кредит | | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |6 |Економіка |Донбаська |економічні науки, | | |будівництва і |національна |27.05.2009 | | |міського |академія |державне управління | | |господарства |будівництва і |08.07.2009 | | |Экономика |архітектури МОН | | | |строительства и |України | | | |городского хозяйства| | | | |Economics of Civil | | | | |Engineering and | | | | |Municipal Economy | | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |7 |Економіка |НАН України, |економічні науки | | |промисловості |Інститут економіки |08.07.2009 | | | |промисловості НАН | | | | |України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |8 |Економіка ринкових |ВНЗ "Київський |економічні науки | | |відносин |університет |27.05.2009 | | | |ринкових відносин" | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |9 |Економіка та держава|Інститут підготовки|економічні науки, | | |Экономика и |кадрів державної |державне управління | | |государство |служби зайнятості |27.05.2009 | | | |України, ТОВ | | | | |"Редакція журналу | | | | |"Економіка та | | | | |держава" | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |10 |Економіка та |Національна |економічні науки | | |управління |академія |27.05.2009 | | |Экономика и |природоохоронного | | | |управление |та курортного | | | | |будівництва МОН | | | | |України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |11 |Наука й економіка |ПВНЗ "Хмельницький |економічні науки | | | |економічний |27.05.2009 | | | |університет" | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |12 |Україна: аспекти |НДІ праці і |економічні науки | | |праці |зайнятості |08.07.2009 | | | |населення Мінпраці | | | | |та соціальної | | | | |політики України, | | | | |ТОВ "Інформаційно- | | | | |консультативна | | | | |фірма "Праця" | | |-----------------------------------------------------------------| | ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ | |-----------------------------------------------------------------| | ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ | |-----------------------------------------------------------------| |1 |Вісник Львівського |Львівський |філософські науки | | |університету. |національний |08.07.2009 | | |Серія: філософські |університет імені | | | |науки |Івана Франка МОН | | | | |України | | |-----------------------------------------------------------------| | ЖУРНАЛИ | |-----------------------------------------------------------------| |1 |Вісник |Дніпропетровський |філософські науки | | |Дніпропетровського |національний |08.07.2009 | | |університету. Серія:|університет імені | | | |філософія, |Олеся Гончара МОН | | | |соціологія, |України | | | |політологія | | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |2 |Українознавство |Науково-дослідний |філософські науки | | | |Інститут |08.07.2009 | | | |українознавства МОН| | | | |України | | |-----------------------------------------------------------------| | ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ | |-----------------------------------------------------------------| | ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ | |-----------------------------------------------------------------| |1 |Волинь філологічна: |Волинський |філологічні науки | | |текст і контекст |національний |27.05.2009 | | | |університет ім. | | | | |Лесі Українки МОН | | | | |України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |2 |Київські |Київський |філологічні науки | | |полоністичні студії |національний |08.07.2009 | | | |університет імені | | | | |Тараса Шевченка | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |3 |Науковий вісник |Чернівецький |філологічні | | |Чернівецького |університет |(мовознавство) | | |університету. |ім. Юрія Федьковича|27.05.2009 | | |Романо-слов'янський |МОН України | | | |дискурс | | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |4 |Studia linguistica |Київський |філологічні науки | | | |національний |08.07.2009 | | | |університет імені | | | | |Тараса Шевченка | | |-----------------------------------------------------------------| | ЖУРНАЛИ | |-----------------------------------------------------------------| |1 |Вісник |Маріупольський |філологічні науки | | |Маріупольського |державний |08.07.2009 | | |державного |гуманітарний | | | |гуманітарного |університет МОН | | | |університету. |України | | | |Серія: філологія | | | |-----------------------------------------------------------------| | ЮРИДИЧНІ НАУКИ | |-----------------------------------------------------------------| | ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ | |-----------------------------------------------------------------| |1 |Вісник Національного|Національний |юридичні науки | | |технічного |технічний |08.07.2009 | | |університету України|університет України| | | |"Київський |"Київський | | | |політехнічний |політехнічний | | | |інститут". |інститут" МОН | | | |Політологія. |України | | | |Соціологія. Право | | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |2 |Науковий вісник |Ужгородський |юридичні науки | | |Ужгородського |національний |08.07.2009 | | |університету. |університет МОН | | | |Серія: право |України | | |-----------------------------------------------------------------| | ЖУРНАЛИ | |-----------------------------------------------------------------| |1 |Вісник Академії |Академія адвокатури|юридичні науки | | |адвокатури України |України |08.07.2009 | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |2 |Вісник Академії |Академія управління|юридичні науки | | |управління МВС |Міністерства |27.05.2009 | | | |внутрішніх справ |державне управління | | | | |08.07.2009 | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |3 |Вісник Національної |Національна |юридичні науки | | |академії прокуратури|академія |27.05.2009 | | |України |прокуратури | | | | |України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |4 |Економіка та право |НАН України, |юридичні науки | | |Экономика и право |Інститут |08.07.2009 | | | |економіко-правових | | | | |досліджень НАН | | | | |України, Донецький | | | | |державний технічний| | | | |університет | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |5 |Наука і |Державний науково- |юридичні науки | | |правоохорона |дослідний інститут |27.05.2009 | | | |МВС України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |6 |Південноукраїнський |Одеський державний |юридичні науки | | |правничий часопис |університет |08.07.2009 | | | |внутрішніх справ | | | | |МВС України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |7 |Правова інформатика |Науково-дослідний |юридичні науки | | | |центр правової |08.07.2009 | | | |інформатики АПрН | | | | |України, Інститут | | | | |законодавства | | | | |Верховної Ради | | | | |України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |8 |Фінансове право |Науково-дослідний |юридичні науки | | | |інститут |08.07.2009 | | | |фінансового права | | |-----------------------------------------------------------------| | ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ | |-----------------------------------------------------------------| | ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ | |-----------------------------------------------------------------| |1 |Духовність |Східноукраїнський |педагогічні науки | | |особистості: |національний |08.07.2009 | | |методологія, теорія |університет імені | | | |і практика |Володимира Даля МОН| | | | |України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |2 |Наукові праці вищого|Донецький |педагогічні науки | | |навчального закладу |національний |27.05.2009 | | |"Донецький |технічний | | | |національний |університет МОН | | | |технічний |України | | | |університет". | | | | |Серія: педагогіка, | | | | |психологія і | | | | |соціологія | | | |-----------------------------------------------------------------| | ЖУРНАЛИ | |-----------------------------------------------------------------| |1 |Комп'ютер у школі та|Інститут педагогіки|педагогічні науки | | |сім'ї |АПН України, |27.05.2009 | | | |Інститут | | | | |інформаційних | | | | |технологій і | | | | |засобів навчання | | | | |АПН України, ТОВ | | | | |"Редакція науково- | | | | |методичного журналу| | | | |"Комп'ютер у школі | | | | |та сім'ї" | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |2 |Наукова скарбниця |Донецький обласний |педагогічні науки | | |освіти Донеччини |інститут |08.07.2009 | | | |післядипломної | | | | |педагогічної | | | | |освіти, Донецький | | | | |національний | | | | |університет | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |3 |Педагогіка, |Харківська державна|педагогічні науки, | | |психологія та |академія дизайну і |фізичне виховання і | | |медико-біологічні |мистецтв, |спорт | | |проблеми фізичного |Харківське обласне |08.07.2009 | | |виховання і спорту |відділення НОК | | | | |України | | |-----------------------------------------------------------------| | МЕДИЧНІ НАУКИ | |-----------------------------------------------------------------| | ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ | |-----------------------------------------------------------------| |1 |Науковий вісник |Ужгородський |медичні науки | | |Ужгородського |національний |27.05.2009 | | |університету. |університет МОН | | | |Серія: медицина |України | | |-----------------------------------------------------------------| | ЖУРНАЛИ | |-----------------------------------------------------------------| |1 |Acta Medica |Львівський |медичні науки | | |Leopoliensia |національний |27.05.2009 | | |Львівський медичний |медичний | | | |часопис |університет імені | | | | |Данила Галицького | | | | |МОЗ України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |2 |Актуальні питання |ДВНЗ |медичні науки | | |педіатрії, |"Тернопільський |27.05.2009 | | |акушерства та |державний медичний | | | |гінекології |університет імені | | | | |І.Я.Горбачевського"| | | | |МОЗ України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |3 |Вісник психіатрії та|Одеська обласна |медичні, біологічні | | |психофармакотерапії |асоціація |науки | | | |психіатрів, Фізико-|27.05.2009 | | | |хімічний інститут | | | | |ім. О.В.Богатського| | | | |НАН України, | | | | |Одеський державний | | | | |медичний | | | | |університет МОЗ | | | | |України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |4 |Вісник Сумського |Сумський державний |медичні науки | | |державного |університет МОН |08.07.2009 | | |університету. |України | | | |Серія: медицина | | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |5 |Ендокринологія |ДУ "Інститут |медико-біологічні | | |Endocrinology |ендокринології та |науки | | | |обміну речовин ім. |08.07.2009 | | | |В.П.Комісаренка | | | | |АМН України" | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |6 |Журнал Академії |Академія медичних |медичні науки | | |медичних наук |наук України |08.07.2009 | | |України | | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |7 |Інтегративна |Одеський державний |медичні науки | | |антропологія |медичний |27.05.2009 | | |(міжнародний медико-|університет МОЗ | | | |філософський |України | | | |журнал) | | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |8 |Здоров'я жінки |МОН України, |медичні науки | | |Здоровье женщины |Національна |27.05.2009 | | | |медична академія | | | | |післядипломної | | | | |освіти імені | | | | |П.Л.Шупика | | | | |МОЗ України, | | | | |ДУ "Інститут | | | | |педіатрії, | | | | |акушерства і | | | | |гінекології АМН | | | | |України", ДНДУ | | | | |"Український | | | | |інститут | | | | |громадського | | | | |здоров'я МОЗ | | | | |України" | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |9 |Здоровье мужчины |Інститут урології |медичні науки | | | |АМН України, ТОВ |27.05.2009 | | | |"Видавничий дім та | | | | |рекламна агенція | | | | |"Професіонал" | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |10 |Ліки України |ТОВ "Мед ікс", |медичні, | | | |Національна |фармацевтичні науки | | | |медична академія |08.07.2009 | | | |післядипломної | | | | |освіти імені | | | | |П.Л.Шупика | | | | |МОЗ України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |11 |Медична інформатика |Національна медична|медичні науки | | |та інженерія |академія |27.05.2009 | | |Медицинская |післядипломної | | | |информатика и |освіти імені | | | |инженерия |П.Л.Шупика | | | |Medical Informatics |МОЗ України, | | | |and Engineering |ДВНЗ | | | | |"Тернопільський | | | | |державний медичний | | | | |університет імені | | | | |І.Я.Горбачевського"| | | | |МОЗ України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |12 |Одеський медичний |МОЗ України, |медичні, біологічні | | |журнал |Одеський державний |науки | | | |медичний |27.05.2009 | | | |університет МОЗ | | | | |України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |13 |Проблеми ендокринної|АМН України, МОЗ |медичні, | | |патології |України, Інститут |27.05.2009 | | |Проблемы эндокринной|проблем ендокринної|біологічні науки | | |патологии |патології ім. |08.07.2009 | | | |В.Я.Данилевського | | | | |АМН України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |14 |Репродуктивное |Національна медична|медичні науки | | |здоровье женщины |академія |27.05.2009 | | | |післядипломної | | | | |освіти імені | | | | |П.Л. Шупика | | | | |МОЗ України, | | | | |Інститут | | | | |педіатрії, | | | | |акушерства і. | | | | |гінекології АМН | | | | |України, ТОВ | | | | |"Видавничий дім та | | | | |рекламна агенція | | | | |"Професіонал" | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |15 |Спортивна медицина |Національний |медичні науки | | | |університет |27.05.2009 | | | |фізичного виховання| | | | |і спорту України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |16 |Український журнал |Луганський |медичні науки | | |екстремальної |державний медичний |08.07.2009 | | |медицини імені |університет МОЗ | | | |Г.О.Можаєва |України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |17 |Український журнал з|ДУ "Інститут |медичні науки | | |проблем медицини |медицини праці АМН |08.07.2009 | | |праці |України" | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |18 |Український журнал |Луганський |медичні, біологічні,| | |клінічної та |державний медичний |фармацевтичні науки | | |лабораторної |університет МОЗ |08.07.2009 | | |медицини |України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |19 |Український журнал |Асоціація хірургів |медичні науки | | |хірургії |Донецької області, |27.05.2009 | | |Украинский журнал |Донецький | | | |хирургии |національний | | | |Ukrainian Journal of|медичний | | | |Surgery |університет ім. | | | | |М.Горького МОЗ | | | | |України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |20 |Український медичний|Луганський |медичні науки | | |альманах |державний медичний |27.05.2009 | | | |університет МОЗ | | | | |України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |21 |Фармакологія та |АМН України, ДУ |медичні, | | |лікарська |"Інститут |фармацевтичні, | | |токсикологія |фармакології та |27.05.2009 | | | |токсикології |біологічні науки | | | |Академії медичних |08.07.2009 | | | |наук України", | | | | |ДП "Державний | | | | |фармакологічний | | | | |центр" МОЗ України,| | | | |Всеукраїнська | | | | |громадська | | | | |організація | | | | |"Асоціація | | | | |фармакологів | | | | |України" | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |22 |Шпитальна хірургія |Тернопільський |медичні науки | | | |державний медичний |08.07.2009 | | | |університет ім. | | | | |І.Я.Горбачевського,| | | | |Інститут урології, | | | | |Інститут | | | | |нефрології АМН | | | | |України, | | | | |Національний | | | | |інститут хірургії і| | | | |трансплантології | | | | |ім. О.О.Шалімова | | | | |АМН України, ДУ | | | | |"Інститут | | | | |нейрохірургії | | | | |ім. акад. | | | | |А.П.Ромаданова АМН | | | | |України", | | | | |Національний | | | | |інститут серцево- | | | | |судинної хірургії | | | | |ім. М.М.Амосова АМН| | | | |України, ДУ | | | | |"Інститут патології| | | | |крові та | | | | |трансфузійної | | | | |медицини АМН | | | | |України", | | | | |Національна | | | | |медична академія | | | | |післядипломної | | | | |освіти ім. | | | | |П.Л.Шупика | | | | |МОЗ України | | |-----------------------------------------------------------------| | МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО | |-----------------------------------------------------------------| | ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ | |-----------------------------------------------------------------| |1 |Культура України |Харківська державна|мистецтвознавство, | | | |академія культури |культурологія | | | | |27.05.2009 | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |2 |Курбасівські |Національний центр |мистецтвознавство | | |читання |театрального |08.07.2009 | | | |мистецтва імені | | | | |Леся Курбаса | | |-----------------------------------------------------------------| | ЖУРНАЛИ | |-----------------------------------------------------------------| |1 |Часопис Національної|Національна музична|культурологія, | | |музичної академії |академія України |мистецтвознавство | | |України імені |імені |27.05.2009 | | |П.І.Чайковського |П.І.Чайковського | | |-----------------------------------------------------------------| | ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ | |-----------------------------------------------------------------| | ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ | |-----------------------------------------------------------------| |1 |Збірник наукових |Кам'янець- |психологічні науки | | |праць "Проблеми |Подільський |27.05.2009 | | |сучасної |національний | | | |психології" |університет імені | | | | |Івана Огієнка МОН | | | | |України, Інститут | | | | |психології | | | | |ім. Г.С.Костюка АПН| | | | |України | | |-----------------------------------------------------------------| | СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ | |-----------------------------------------------------------------| | ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ | |-----------------------------------------------------------------| |1 |Вісник Львівського |Львівський |соціологічні науки | | |університету. |національний |27.05.2009 | | |Серія: соціологічна |університет імені | | | | |Івана Франка МОН | | | | |України | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |2 |Збірник наукових |Донецький державний|соціологічні науки | | |праць Донецького |університет |27.05.2009 | | |державного |управління МОН | | | |університету |України | | | |управління. Серія: | | | | |"Спеціальні та | | | | |галузеві | | | | |соціології" | | | |-----------------------------------------------------------------| | ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ | |-----------------------------------------------------------------| | ЖУРНАЛИ | |-----------------------------------------------------------------| |1 |Теорія і методика |Національний |фізичне виховання та| | |фізичного виховання |університет |спорт | | |і спорту |фізичного виховання|08.07.2009 | | | |і спорту України | | | | |Міністерства | | | | |України у справах | | | | |сім'ї, молоді та | | | | |спорту | | |---+--------------------+-------------------+--------------------| |2 |Физическое |Харківська державна|фізичне виховання та| | |воспитание |академія дизайну і |спорт | | |студентов |мистецтв, |08.07.2009 | | | |Харківське | | | | |відділення НОК | | | | |України | | |-----------------------------------------------------------------| | ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | |-----------------------------------------------------------------| | ЖУРНАЛИ | |-----------------------------------------------------------------| |1 |Інвестиції: практика|Рада по вивченню |державне управління,| | |та досвід |продуктивних сил |економічні науки | | | |України НАН |27.05.2009 | | | |України, ТОВ "ДКС | | | | |ЦЕНТР" | | |-----------------------------------------------------------------| | СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ | |-----------------------------------------------------------------| | ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ | |-----------------------------------------------------------------| |1 |Теле- та |Львівський |соціальні | | |радіожурналістика |національний |комунікації | | | |університет імені |27.05.2009 | | | |Івана Франка МОН | | | | |України | | -------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: